presentació poum v5

Download Presentació poum v5

Post on 23-Jan-2017

336 views

Category:

News & Politics

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Qu es el POUM?

POUM vol dir: Pla d'Ordenaci Urbanstica Municipal.

El POUM s l'instrument de planejament urbanstic que abasta un municipi sencer.

s un instrument normatiu que determina la configuraci fsica, econmica i social futura d'un municipi i estableix, d'acord amb la Llei, els drets i obligacions dels propietaris del sl i dels edificis.

Salvem El Bruc

Febrer 2015

A qui afecta l'aprovaci d'un POUM?

L'aprovaci d'un POUM afecta principalment als vens del municipi, per tamb afecta als propietaris d'immobles, a les persones que hi treballen i als emprenedors que tinguin o vulguin muntar-hi un negoci.

Salvem El Bruc

Febrer 2015

En qu m'afecta a mi l'aprovaci del POUM?

Si vost s ve, el POUM determina:

com ser l'entorn on viu

de quins serveis i equipaments disposar

si hi haur zones verdes a prop de casa seva

si s'obriran nous carrers i a on

com seran els edificis, els carrers i les places del seu poble

si es conservar o es malmetr el patrimoni natural, el medi ambient i el paisatge

si l'aire que respira ser pur o estar contaminat

si gaudir del silenci o sentir sorolls

si haur de treballar en una altra localitat o podr fer-ho al seu poble

I, fins i tot, com es desplaar vost d'un lloc a l'altre

en suma: com viur vost al seu municipi.

Salvem El Bruc

Febrer 2015

En qu m'afecta a mi l'aprovaci del POUM?

Si vost s propietari d'un immoble, el POUM determina:

si vost conservar o no la propietat del seu immoble

si la conserva, a quins usos el podr destinar

si s un terreny, si el podr o no edificar, i quan ho podr fer

si el pot edificar, quantes plantes podr construir, com ser l'edifici i si disposar o no d'un jard privat o comunitari

si no conserva la propietat del seu immoble, el POUM determina si rebr una compensaci en metllic o en terrenys per la seva expropiaci

i en tot cas, quines obligacions tindr com a propietari, en quant a la urbanitzaci, l'edificaci i la conservaci del seu terreny o edifici i, indirectament, quants diners li costar complir-les.

Salvem El Bruc

Febrer 2015

En qu m'afecta a mi l'aprovaci del POUM?

Si vost s un emprenedor, el POUM determina:

si vost podr o no desenvolupar l'activitat econmica que vol al seu municipi, i si ho haur de fer lluny o a prop de casa seva i, en part, quan li costar fer-ho, i si li resultar rendible o no.

Salvem El Bruc

Febrer 2015

Qui decideix el que disposa un POUM?

El POUM el redacta i l'aprova inicialment l'Ajuntament amb la participaci de la ciutadania, i desprs d'una srie de trmits, l'ha d'aprovar definitivament la Generalitat de Catalunya.

Salvem El Bruc

Febrer 2015

Quines determinacions cont un POUM?

Classifica el territori en sl urb, urbanitzable i no urbanitzable

Determina la qualificaci urbanstica de cada pea de sl

Estableix les normes aplicables a cada zona i sistema urbanstic

Incorpora les previsions de recursos i infraestructures

Delimita els sistemes d'espais lliures i equipaments comunitaris

Defineix el sistema viari i d'aparcament del municipi

Fixa els mbits de creixement, reurbanitzaci i rehabilitaci

Estableix l'ordenaci detallada del sl urb

Fixa els parmetres de l'ordenaci del sl urbanitzable

Regula els usos admissibles en el sl no urbanitzable

Identifica el patrimoni natural, artstic i arqueolgic a protegir

Salvem El Bruc

Febrer 2015

De quins documents consta un POUM?

La Memria: document informatiu i justificatiu de la proposta

Annexos a la memria: estudis d'inundabilitat, mobilitat, etc.

Memria del Programa de participaci ciutadana

La Memria Social

Plnols d'informaci

Plnols d'ordenaci

Les Normes

El Catleg

L'Agenda

L'Avaluaci econmica i financera

La Memria Ambiental

Salvem El Bruc

Febrer 2015

Quina tramitaci segueix un POUM?

En l'aprovaci s'han de complir els segents trmits:

Aprovaci i publicaci del Programa de Participaci Ciutadana

Redacci i publicaci d'un Avan del POUM

Redacci i publicaci de l'ISA preliminar

Elaboraci del Document de Referncia per l'rgan ambiental

Aprovaci inicial del POUM i de l'ISA i trmit d'informaci pblica

Sollicitud d'informes als organismes oficials i municipis comfrontants

Consideraci dels informes evacuats i allegacions presentades

Aprovaci provisional pel Ple Municipal amb les modificacions pertinents i tramesa a la Generalitat

Aprovaci definitiva per la Generalitat de Catalunya

Salvem El Bruc

Febrer 2015

La tramitaci del POUM d'El Bruc

En la tramitaci del POUM d'El Bruc s'ha fet:

L'aprovaci i publicaci del Programa de Participaci Ciutadana

Redacci i publicaci d'un Avan del POUM

Realitzaci del Programa de Participaci Ciutadana

Redacci i publicaci d'un estudi ambiental preliminar

Sollicitud d'informes als organismes oficials i municipis comfrontants sobre l'Avan del POUM

Sotmetiment al trmit d'informaci pblica de l'Avan i del PPC

Elaboraci del Document de Referncia?

Salvem El Bruc

Febrer 2015

El contingut del POUM d'El Bruc

Quines propostes cont l'Avan del POUM d'El Bruc?

Urbanitzar i edificar tot el sl rstic comprs entre El Bruc del Mig i El Bruc de Dalt.

Desclassificar el sl urbanitzable situat al sud del Bruc de Baix.

Triplicar la superfcie del polgon industrial d'El Bruc.

Qestionar-se la consolidaci de Montserrat Park.

Reduir la superfcie de les urbanitzacions residencials.

Transformar les urbanitzacions a crrec dels seus propietaris.

No plantejar cap estratgia de protecci del patrimoni natural.

Salvem El Bruc

Febrer 2015

El contingut del POUM d'El Bruc
Plnol de propostes del POUM

Salvem El Bruc

Febrer 2015

El contingut del POUM d'El Bruc
Propostes per la zona industrial

Salvem El Bruc

Febrer 2015

El contingut del POUM d'El Bruc
Propostes pel Bruc del Mig

Salvem El Bruc

Febrer 2015

El contingut del POUM d'El Bruc
Propostes pel Bruc de Baix

Salvem El Bruc

Febrer 2015

El contingut del POUM d'El Bruc
Propostes per a Montserrat Park

Salvem El Bruc

Febrer 2015

El contingut del POUM d'El Bruc
Propostes pel Bruc Residencial

Salvem El Bruc

Febrer 2015

La crtica de Salvem El Bruc

Pel que fa a la tramitaci del POUM:

S'ha ocultat la finalitat i naturalesa del procs participatiu 5R+i:

La finalitat era la redacci d'un Pla Urbanstic Municipal.

La naturalesa era la d'un Procs participatiu obligatori per Llei.

El disseny del Programa de Participaci Ciutadana no permetia la incorporaci a l'Avan de les aportacions ciutadanes.

Un procs participatiu excessivament dirigit i orientat i mancat de la necessria informaci prvia, completa, vera i universal.

Inexistncia d'un veritable Informe de sostenibilitat ambiental preliminar.

Determinacions de l'Avan no convenients als interessos generals del poble.

Febrer 2015

Salvem El Bruc

La crtica de Salvem El Bruc

El fet que l'Avan no es plantegi la necessitat de protegir el patrimoni natural.

La insostenibilitat d'un model urbanstic que promou l'ocupaci de sl rstic per a usos urbans havent-hi prou solars disponibles al Municipi.

La contradicci que suposa projectar nous creixements urbanstics en sl rstic al temps que es desclassiquen sls que avui sn urbanitzables i es planteja impedir la consolidaci de Montserrat Park.

La voluntat de convertir El Bruc en un poble industrial, triplicant la superfcie de sl del polgon de forma innecessria.

Febrer 2015

Salvem El Bruc

La crtica de Salvem El Bruc

La projecci d'un desenvolupament urbanstic sobre els terrenys rstics ubicats entre El Bruc del Mig i El Bruc de Dalt, en lloc de reservar-los per a l'esplai i esbarjo dels bruquetans, com a espais lliures i equipaments pblics.

L'anteposici dels beneficis econmics d'uns pocs al benestar i la qualitat de vida dels vens i venes.

L'intent de projectar el futur del Municipi sense comptar amb l'opini dels vens d'El Bruc.

La barreja de l'actuaci pblica amb els interessos personals.

La manca d'tica que denota no abstenir-se en la votaci d'un Acord en el que es tenen interessos personals.

Febrer 2015

Salvem El Bruc

Les demandes de Salvem El Bruc

L'anullaci d'ofici per l'Ajuntament d'El Bruc de l'Acord d'aprovaci de l'Avan del POUM.

La suspensi de la tramitaci del nou POUM d'El Bruc fins que es trobin aprovats:

El Pla Especial de l'Espai Natural Roques Blanques

El Catleg de Paisatge de les Comarques Centrals

El Pla Director Urbanstic de l'mbit del Sistema Urb dels Hostalets de Pierola-Piera-Masquefa

La suspensi cautelar de l'efectivitat de les autoritzacions i llicncies concedides per a l'obertura d'explotacions mineres i per a l'inici d'activitats extractives i industrials en sl no urbanitzable, aix com la suspensi de l'atorgament de noves llicncies d'activitats, d'obres i d'installacions en aquest tipus de sl, en tant no s'aprovi definitivament el POUM d'El Bruc i els altres instruments de planejament abans esmentats.

Febrer 2015

Salvem El Bruc

Les demandes de Salvem El Bruc

La prohibici expressa de l'obertura d'explotacions minere

Recommended

View more >