112_mem ord avanç poum valls

Download 112_Mem ord avanç POUM Valls

Post on 29-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Transcorreguts més de 25 anys des de la seva redacció, el Pla encara conté elements plenament vigents, juntament amb d’altres que fan oportuna una revisió o actualització en profunditat dels seus continguts, per posar-los en consonància amb les noves determinacions de la legislació urbanística que emanen del Decret 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i del Reglament que la desenvolupa. ORIENTACIÓ DEL POUM I EQUIP TÈCNIC

TRANSCRIPT

 • Memria de lordenaci

  AVAN DE PLA. Criteris, objectius i solucions generals de planejament. PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS 1

  I. MEMRIA DE LORDENACI

  1. METODOLOGIA I PROCS DE REVISI DEL PLA Pla general dordenaci de 1959

  El planejament general vigent a Valls s el Pla general municipal dordenaci (aprovat definitivament el 22 de doctubre de 1986 per la Comissi Territorial dUrbanisme de Tarragona i publicat el seu text refs al DOGC amb data de 17 de febrer de 1988) com a resultat de la primera revisi del Pla general del 1959.

  Transcorreguts ms de 25 anys des de la seva redacci, el Pla encara cont elements plenament vigents, juntament amb daltres que fan oportuna una revisi o actualitzaci en profunditat dels seus continguts, per posar-los en consonncia amb les noves determinacions de la legislaci urbanstica que emanen del Decret 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refs de la Llei durbanisme i del Reglament que la desenvolupa.

  Per una altra part, laugment de poblaci a Valls des de lany 88 ha estat molt significativa, especialment en el segon decenni (de lentorn de les 5.000 persones). Aix mateix, la demanda de sl destinat a ubicar activitats econmiques ha crescut considerablement, la qual cosa ha comportat la necessitat de classificar ms sl urbanitzable destinat a aquests usos.

  En els darrers anys per, no tant sols ha finalitzat el cicle de forta empenta i dinamisme en lactivitat econmica vinculada a la construcci dhabitatges, sin que hem entrat en un perode d'estancament. Malgrat tot, aix ha de permetre que la redacci del nou Pla es pugui desenvolupar sense grans pressions i permetent que no es trenqui, de forma radical, el normal procs de les actuacions urbanstiques que es puguin engegar durant el seu procs.

  Pla general municipal dordenaci 1988

  s en aquest context que lAjuntament de la ciutat es planteja iniciar i afrontar el procs de revisi del Pla general de lany 1988 que sha dentendre com una revisi ordinria.

  ORIENTACI DEL POUM I EQUIP TCNIC

  El nou Pla dordenaci urbanstica municipal sha de plantejar amb agosarament i, no obstant, amb realisme. Es demana una revisi que no noms plantegi un exercici dactualitzaci i posta al dia dels objectius i dels instruments del planejament i la gesti urbanstiques, sin que tingui tamb presents en la definici de les seves propostes una base suficientment slida dexecutabilitat de les seves propostes i estratgies, ja sigui a curt, mig o llarg termini.

  Es vol que la redacci del POUM serveixi, a ms, per a articular el planejament urbanstic amb la planificaci global dels serveis municipals i, tamb, amb els serveis dependents daltres administracions. Les propostes del Pla no es poden limitar a aquelles que siguin planificables i executables en lmbit de la competncia local, sin que caldr plantejar-ne algunes que requeriran de lacord institucional per garantir la seva viabilitat. El Pla ho ha de permetre i facilitar, ms encara en el moment actual en el que les determinacions que emanen de la planificaci territorial (el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona va ser aprovat definitivament l'any 2010) tenen una incidncia significativa respecte les propostes dordenaci municipal de Valls.

  El Pla sha dorientar en el marc estratgic del conjunt del municipi i ha dintegrar les reflexions que en els mbit de les determinacions sectorials tinguin incidncia en el model de ciutat que es proposi. En aquest sentit, caldr orientar el model en consonncia amb el moment i el principis de lurbanisme sostenible, s a dir: cap a la consolidaci dun model de ciutat compacta, diversificada i amb un bon nivell de serveis, dotacions i espais lliures.

 • Memria de lordenaci

  AVAN DE PLA. Criteris, objectius i solucions generals de planejament. PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS 2

  Finalment, es considera imprescindible afrontar aquest procs amb la mxima voluntat de debat dels problemes i de les propostes i, per tant, es demana que es garanteixin mecanismes de participaci ciutadana amplia i que, si cal, vagin ms enll dels obligats per les disposicions legals vigents, definint un nou model de preparaci i presentaci de propostes urbanstiques.

  Tcnicament, el Pla d'ordenaci urbanstica municipal de Valls es redacta amb una metodologia mixta, amb integraci i constituci duna Oficina tcnica del Pla que treballa amb sinergia amb els diferents serveis de lAjuntament de Valls i, de forma especfica, amb els serveis durbanisme.

  Aix mateix, per la redacci del Pla simplementa la utilitzaci en la totalitat del document dinstruments de cartografia digital sobre les bases ms actuals existents en el moment de la seva redacci. Aquest fet ha de ser la base duna potencial explotaci dun Sistema dInformaci Geogrfica i ha de permetre, al mateix temps, un salt decisiu en la qualitat tcnica del Pla i un major grau de facilitat i rigor pel seu posterior desenvolupament i aplicaci.

  La diversitat dagents i matries que intervenen en els processos de construcci de la ciutat obliguen, cada vegada ms, a la interdisciplinarietat tcnica i a la diversitat i complementarietat de competncies. Aix, la mateixa composici de lOficina tcnica del Pla i les collaboracions en matria de: la memria social, l'estudi de mobilitat, l'estudi del sl no urbanitzable i dels torrents, linventari de masies i cases rurals, linventari de bns a protegir, lanlisi ambiental i lemmarcament jurdic; shan plantejat, des del primer moment, sota aquesta perspectiva.

  LA PARTICIPACI CIUTADANA

  Lurbanisme en general, i de forma molt ms precisa en els documents de labast territorial i temporal que suposa un nou Pla, no pot desenvolupar-se correctament sense el coneixement i lopini dels ciutadans; per aquesta ra sest posant un especial mfasi en la participaci pblica de particulars, entitats i associacions, al llarg de tot el procs de la revisi, i molt especialment en la fase inicial i preparatria de la mateixa.

  En data 4 de juny de 2010 el Ple de lAjuntament de Valls aprov el Programa de Participaci Ciutadana (dara endavant PPC), document que estableix les mesures i actuacions previstes per tal de facilitar la divulgaci i la comprensi del Pla, aix com establir els mecanismes de participaci adequats.

  El PPC preveu una Fase 1. Informaci, debat i reflexi entorn al model de ciutat per a lelaboraci de lAvan. En aquesta fase, ja conclosa, el treball s'ha centrat, sobretot, en lorganitzaci de tallers de prospectiva aix com del treball especfic per mbits temtics a travs del Frum dEntitats i del Frum de la Ciutadania. Lobjectiu ha estat facilitar una participaci oberta i plural, i promoure la participaci de la ciutadania associada i no associada.

  La Fase 2. Concreci i seguiment dels treballs: constituci i trobades de la comissi de participaci ciutadana, prevista en el PPC s'ha realitzat en els darrers mesos un cop es comptava amb un primer document de l'Avan del POUM.

  Pel que fa a la construcci temporal del Pla, el procs de participaci ciutadana, dacord amb el temps i contingut de lelaboraci del Pla d'ordenaci urbanstica municipal, sestructura fonamentalment en dos grans moments:

  > Lelaboraci de l'Avan de planejament, amb una fase prvia realitzada fins la redacci daquest document, que ha canalitzat per diferents conductes la participaci ciutadana i que continua amb laprovaci dels treballs de lAvan de Pla i la seva corresponent fase dexposici al pblic, obrint-se un perode ampli de presentaci de suggeriments.

 • Memria de lordenaci

  AVAN DE PLA. Criteris, objectius i solucions generals de planejament. PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS 3

  > Lelaboraci del document per laprovaci inicial, que conclour amb la seva corresponent aprovaci i que ser sotms novament a consulta pblica, mitjanant la seva corresponent exposici i difusi, per tal que els ciutadans i ciutadanes de Valls puguin tenir un major i ampli coneixement del document que servir per marcar, ordenar i regular el desenvolupament urbanstic de la ciutat de Valls en els propers anys.

  Lobjectiu ha de ser elaborar un planejament innovador, que tingui present factors com el canvi climtic, el mn rural o la qualitat de vida de la ciutat, i que reforci els principals valors de la ciutat actual.

  ESTRUCTURA I CONTINGUT DE L'AVAN DE PLANEJAMENT

  Dacord amb la legislaci urbanstica vigent, el contingut documental ha de ser el suficient per tal dexplicar les propostes i solucions alternatives, a la vegada que ha dincloure els documents dinformaci necessaris que justifiquin ladopci de les esmentades propostes.

  LAvan que es presenta sestructura en el segent conjunt de documents escrits i grfics:

  DOCUMENTS ESCRITS

  I. Memria de l'ordenaci

  Cont, principalment, lexplicaci de les determinacions que es proposen en aquest Avan de planejament. Altrament, inclou un resum de les principals consideracions contingudes en la resta de documents del Pla, de tal manera que constitueix la part substancial de la proposta ja que incorpora tant les propostes com una part seleccionada dels estudis justificatius que les avalen i que formen part del Pla. Tamb cont la documentaci grfica de proposta adient per a fer entenedores el conjunt de les propostes, tant mitjanant la incorporaci dels propis plnols de proposta reduts, com d'esquemes i grfics que permeten visualitzar un model de Pla obert que incorpora, a partir duna proposta base, els possibles escenaris de desenvolupament que pot prendre la ciutat, en funci del resultat del procs de participaci ciutadana.

  II. Procs de participaci ciutadana

  Aquest document constitueix una descripci de les principals actuacions comunicatives i participatives dutes a terme durant les fases 0, 1 i 2 del Programa de participaci del procs de formulaci del POUM de Valls. En especial, especifica les conclusions obtin