narodne novine broj 61 – stranica 1narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/377927.pdf ·...

of 57/57
ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008. BROJ 61 – STRANICA 1 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE EINECS br. tvar CAS br. 200-663-8 kloroform CHCl 3 67-66-3 200-664-3 dimetil-sulfoksid C 2 H 6 OS 67-68-5 200-666-4 heksakloretan C 2 Cl 6 67-72-1 200-675-3 trinatrijev citrat C 6 H 8 O 7 .3Na 68-04-2 200-677-4 tioglikolna kiselina C 2 H 4 O 2 S 68-11-1 200-679-5 N,N-dimetilformamid C 3 H 7 NO 68-12-2 200-694-7 natrijev [(2,3-dihidro-1,5-dimetil-3-okso-2-fe- nil-1H-pirazol-4-il)metilamino]metansulfonat C 13 H 17 N 3 O 4 S.Na 68-89-3 200-712-3 salicilna kiselina C 7 H 6 O 3 69-72-7 200-719-1 α-fenilglicin C 8 H 9 NO 2 69-91-0 200-746-9 propan-1-ol C 3 H 8 O 71-23-8 200-751-6 butan-1-ol C 4 H 10 O 71-36-3 200-753-7 benzen, čisti C 6 H 6 71-43-2 200-756-3 1,1,1-trikloretan C 2 H 3 Cl 3 71-55-6 200-812-7 metan u plinovitom stanju CH 4 74-82-8 200-813-2 bromometan CH 3 Br 74-83-9 200-814-8 etan C 2 H 6 74-84-0 200-815-3 etilen, čisti C 2 H 4 74-85-1 200-816-9 acetilen C 2 H 2 74-86-2 200-817-4 klorometan CH 3 Cl 74-87-3 200-820-0 mono-metilamin, u vodenoj otopini CH 5 N 74-89-5 200-821-6 cianovodik CHN 74-90-8 200-822-1 metantiol CH 4 S 74-93-1 200-825-8 bromoetan C 2 H 5 Br 74-96-4 200-827-9 propan, ukapljeni C 3 H 8 74-98-6 200-830-5 kloroetan C 2 H 5 Cl 75-00-3 200-831-0 kloroetilen C 2 H 3 Cl 75-01-4 200-834-7 etilamin C 2 H 7 N 75-04-7 200-835-2 acetonitril C 2 H 3 N 75-05-8 200-836-8 acetaldehid C 2 H 4 O 75-07-0 200-837-3 etantiol C 2 H 6 S 75-08-1 200-838-9 diklorometan CH 2 Cl 2 75-09-2 200-842-0 formamid CH 3 NO 75-12-7 200-843-6 ugljikov disulfid CS 2 75-15-0 200-846-2 dimetil-sulfid C 2 H 6 S 75-18-3 200-848-3 kalcijev karbid C 2 Ca 75-20-7 200-849-9 etilen oksid C 2 H 4 O 75-21-8 200-857-2 izobutan C 4 H 10 75-28-5 200-860-9 izopropilamin C 3 H 9 N 75-31-0 200-864-0 1,1-dikloroetilen C 2 H 2 Cl 2 75-35-4 200-865-6 acetil-klorid C 2 H 3 ClO 75-36-5 200-870-3 fozgen CCl 2 O 75-44-5 200-871-9 klorodifluorometan CHClF 2 75-45-6 200-875-0 tri-metilamin, u vodenoj otopini C 3 H 9 N 75-50-3 200-877-1 dikloro(metil)silan CH 4 Cl 2 Si 75-54-7 200-879-2 metil-oksiran C 3 H 6 O 75-56-9 200-887-6 bromotrifluorometan CBrF 3 75-63-8 200-888-1 tert-butilamin C 4 H 11 N 75-64-9 200-889-7 2-metil-propan-2-ol C 4 H 10 O 75-65-0 200-891-8 1-klor-1,1-difluoretan C 2 H 3 ClF 2 75-68-3 200-892-3 triklorfluormetan CCl 3 F 75-69-4 200-893-9 diklordifluormetan CCl 2 F 2 75-71-8 200-900-5 klortrimetilsilan C 3 H 9 ClSi 75-77-4 PRILOG I. POPIS POSTOJEĆIH TVARI KOJE SU PROIZVEDENE ILI UVEZENE UNUTAR ZAJEDNICE U KOLIČINAMA VEĆIM OD 1000 TONA GODIŠNJE 1 EINECS br. tvar CAS br. 200-001-8 formaldehid CH 2 O 50-00-0 200-002-3 gvanidin-klorid CH 5 N 3 .ClH 50-01-1 200-064-1 o-acetilsalicilna kiselina C 9 H 8 O 4 50-78-2 200-149-3 triklorfon C 4 H 8 Cl 3 O 4 P 52-68-6 200-198-0 natrijev salicilat C 7 H 6 O 3 .Na 54-21-7 200-231-9 fention C 10 H 15 O 3 PS 2 55-38-9 200-262-8 ugljikov tetraklorid CCl 4 56-23-5 200-268-0 bis(tributilkositar)oksid C 24 H 54 OSn 2 56-35-9 200-271-7 paration C 10 H 14 NO 5 PS 56-38-2 200-272-2 glicin-željezov sulfat (1:1) C 2 H 5 NO 2 56-40-6 200-289-5 glicerol C 3 H 8 O 3 56-81-5 200-315-5 urea CH 4 N 2 O 57-13-6 200-338-0 propan-1,2-diol C 3 H 8 O 2 57-55-6 200-362-1 kafein C 8 H 10 N 4 O 2 58-08-2 200-385-7 teofilin C 7 H 8 N 4 O 2 58-55-9 200-401-2 γ-HK ili γ-BHC C 6 H 6 Cl 6 58-89-9 200-431-6 klorkrezol C 7 H 7 ClO 59-50-7 200-449-4 edetinska kiselina C 10 H 16 N 2 O 8 60-00-4 200-456-2 2-feniletanol C 8 H 10 O 60-12-8 200-464-6 2-merkaptoetanol C 2 H 6 OS 60-24-2 200-467-2 dietil-eter C 4 H 10 O 60-29-7 200-480-3 dimetoat C 5 H 12 NO 3 PS 2 60-51-5 200-486-6 fenazon C 11 H 12 N 2 O 60-80-0 200-521-5 amitrol C 2 H 4 N 4 61-82-5 200-539-3 anilin C 6 H 7 N 62-53-3 200-540-9 kalcijev diacetat C 2 H 4 O 2 .1/2Ca 62-54-4 200-543-5 tiouera CH 4 N 2 S 62-56-6 200-563-4 sulfanilamid C 6 H 8 N 2 O 2 S 63-74-1 200-573-9 tetranatrijev etilendiamintetraacetat C 10 H 16 N 2 O 8 .4Na 64-02-8 200-578-6 etanol C 2 H 6 O 64-17-5 200-579-1 mravlja kiselina CH 2 O 2 64-18-6 200-580-7 octena kiselina, s koncentracijom octene kise- line iznad 10 % masenog udjela C 2 H 4 O 2 64-19-7 200-589-6 dietil-sulfat C 4 H 10 O 4 S 64-67-5 200-618-2 benzojeva kiselina C 7 H 6 O 2 65-85-0 200-655-4 kolin-klorid C 5 H 14 NO.Cl 67-48-1 200-659-6 metanol CH 4 O 67-56-1 200-661-7 propan-2-ol C 3 H 8 O 67-63-0 200-662-2 aceton C 3 H 6 O 67-64-1 1 Naſtni su proizvodi podijeljeni u 31 skupinu koje su označene brojkom ili brojkom i slovom (skupina 1, skupina 2, skupina 3A, skupina 3B, skupina 3C, skupina 4A, skupina 4B itd.), vidi stranice 35. do 68. Proizvođači i uvoznici koji to žele mogu za bilo koju skupinu tvari dostaviti samo jedan set podataka, s time da se to odnosi samo na podatke iz točke 2. do 6., uključujući podatke utvrđene u Prilogu III.; smatrat će se da se ti podaci odnose na sve tvari unutar te skupine.

Post on 01-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008. BROJ 61 – STRANICA 1 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EINECS br. tvar CAS br.200-663-8 kloroform CHCl3 67-66-3200-664-3 dimetil-sulfoksid C2H6OS 67-68-5200-666-4 heksakloretan C2Cl6 67-72-1200-675-3 trinatrijev citrat C6H8O7.3Na 68-04-2200-677-4 tioglikolna kiselina C2H4O2S 68-11-1200-679-5 N,N-dimetilformamid C3H7NO 68-12-2200-694-7 natrijev [(2,3-dihidro-1,5-dimetil-3-okso-2-fe-

  nil-1H-pirazol-4-il)metilamino]metansulfonat C13H17N3O4S.Na

  68-89-3

  200-712-3 salicilna kiselina C7H6O3 69-72-7200-719-1 α-fenilglicin C8H9NO2 69-91-0200-746-9 propan-1-ol C3H8O 71-23-8200-751-6 butan-1-ol C4H10O 71-36-3200-753-7 benzen, čisti C6H6 71-43-2200-756-3 1,1,1-trikloretan C2H3Cl3 71-55-6200-812-7 metan u plinovitom stanju CH4 74-82-8200-813-2 bromometan CH3Br 74-83-9200-814-8 etan C2H6 74-84-0200-815-3 etilen, čisti C2H4 74-85-1200-816-9 acetilen C2H2 74-86-2200-817-4 klorometan CH3Cl 74-87-3200-820-0 mono-metilamin, u vodenoj otopini CH5N 74-89-5200-821-6 cianovodik CHN 74-90-8200-822-1 metantiol CH4S 74-93-1200-825-8 bromoetan C2H5Br 74-96-4200-827-9 propan, ukapljeni C3H8 74-98-6200-830-5 kloroetan C2H5Cl 75-00-3200-831-0 kloroetilen C2H3Cl 75-01-4200-834-7 etilamin C2H7N 75-04-7200-835-2 acetonitril C2H3N 75-05-8200-836-8 acetaldehid C2H4O 75-07-0200-837-3 etantiol C2H6S 75-08-1200-838-9 diklorometan CH2Cl2 75-09-2200-842-0 formamid CH3NO 75-12-7200-843-6 ugljikov disulfid CS2 75-15-0200-846-2 dimetil-sulfid C2H6S 75-18-3200-848-3 kalcijev karbid C2Ca 75-20-7200-849-9 etilen oksid C2H4O 75-21-8200-857-2 izobutan C4H10 75-28-5200-860-9 izopropilamin C3H9N 75-31-0200-864-0 1,1-dikloroetilen C2H2Cl2 75-35-4200-865-6 acetil-klorid C2H3ClO 75-36-5200-870-3 fozgen CCl2O 75-44-5200-871-9 klorodifluorometan CHClF2 75-45-6200-875-0 tri-metilamin, u vodenoj otopini C3H9N 75-50-3200-877-1 dikloro(metil)silan CH4Cl2Si 75-54-7200-879-2 metil-oksiran C3H6O 75-56-9200-887-6 bromotrifluorometan CBrF3 75-63-8200-888-1 tert-butilamin C4H11N 75-64-9200-889-7 2-metil-propan-2-ol C4H10O 75-65-0200-891-8 1-klor-1,1-difluoretan C2H3ClF2 75-68-3200-892-3 triklorfluormetan CCl3F 75-69-4200-893-9 diklordifluormetan CCl2F2 75-71-8200-900-5 klortrimetilsilan C3H9ClSi 75-77-4

  PRILOG I.

  POPIS POSTOJEĆIH TVARI KOJE SU PROIZVEDENE ILI UVEZENE UNUTAR

  ZAJEDNICE U KOLIČINAMA VEĆIM OD 1000 TONA GODIŠNJE1

  EINECS br. tvar CAS br.200-001-8 formaldehid CH2O 50-00-0200-002-3 gvanidin-klorid CH5N3.ClH 50-01-1200-064-1 o-acetilsalicilna kiselina C9H8O4 50-78-2200-149-3 triklorfon C4H8Cl3O4P 52-68-6200-198-0 natrijev salicilat C7H6O3.Na 54-21-7200-231-9 fention C10H15O3PS2 55-38-9200-262-8 ugljikov tetraklorid CCl4 56-23-5200-268-0 bis(tributilkositar)oksid C24H54OSn2 56-35-9200-271-7 paration C10H14NO5PS 56-38-2200-272-2 glicin-željezov sulfat (1:1) C2H5NO2 56-40-6200-289-5 glicerol C3H8O3 56-81-5200-315-5 urea CH4N2O 57-13-6200-338-0 propan-1,2-diol C3H8O2 57-55-6200-362-1 kafein C8H10N4O2 58-08-2200-385-7 teofilin C7H8N4O2 58-55-9200-401-2 γ-HK ili γ-BHC C6H6Cl6 58-89-9200-431-6 klorkrezol C7H7ClO 59-50-7200-449-4 edetinska kiselina C10H16N2O8 60-00-4200-456-2 2-feniletanol C8H10O 60-12-8200-464-6 2-merkaptoetanol C2H6OS 60-24-2200-467-2 dietil-eter C4H10O 60-29-7200-480-3 dimetoat C5H12NO3PS2 60-51-5200-486-6 fenazon C11H12N2O 60-80-0200-521-5 amitrol C2H4N4 61-82-5200-539-3 anilin C6H7N 62-53-3200-540-9 kalcijev diacetat C2H4O2.1/2Ca 62-54-4200-543-5 tiouera CH4N2S 62-56-6200-563-4 sulfanilamid C6H8N2O2S 63-74-1200-573-9 tetranatrijev etilendiamintetraacetat

  C10H16N2O8.4Na64-02-8

  200-578-6 etanol C2H6O 64-17-5200-579-1 mravlja kiselina CH2O2 64-18-6200-580-7 octena kiselina, s koncentracijom octene kise-

  line iznad 10 % masenog udjela C2H4O264-19-7

  200-589-6 dietil-sulfat C4H10O4S 64-67-5200-618-2 benzojeva kiselina C7H6O2 65-85-0200-655-4 kolin-klorid C5H14NO.Cl 67-48-1200-659-6 metanol CH4O 67-56-1200-661-7 propan-2-ol C3H8O 67-63-0200-662-2 aceton C3H6O 67-64-1

  1 Naftni su proizvodi podijeljeni u 31 skupinu koje su označene brojkom ili brojkom i slovom (skupina 1, skupina 2, skupina 3A, skupina 3B, skupina 3C, skupina 4A, skupina 4B itd.), vidi stranice 35. do 68.Proizvođači i uvoznici koji to žele mogu za bilo koju skupinu tvari dostaviti samo jedan set podataka, s time da se to odnosi samo na podatke iz točke 2. do 6., uključujući podatke utvrđene u Prilogu III.; smatrat će se da se ti podaci odnose na sve tvari unutar te skupine.

 • STRANICA 2 – BROJ 61 ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EINECS br. tvar CAS br.201-325-2 4,4’-diaminostilben-2,2’-disulfonska kiselina

  C14H14N2O6S281-11-8

  201-331-5 2-aminonaftalen-1-sulfonska kiselina C10H-9NO3S

  81-16-3

  201-380-2 anhidrid naftalen-1,8-dikarboksilne kiseline C12H6O3

  81-84-5

  201-423-5 1-aminoantrakinon C14H9NO2 82-45-1201-427-7 9,10-dioksoantracen-1-sulfonska kiselina

  C14H8O5S82-49-5

  201-469-6 acenaften C12H10 83-32-9201-487-4 naftalen-1,5-diol C10H8O2 83-56-7201-545-9 dicikloheksil-ftalat C20H26O4 84-61-7201-549-0 antrakinon C14H8O2 84-65-1201-550-6 dietil-ftalat C12H14O4 84-66-2201-553-2 diizobutil-ftalat C16H22O4 84-69-5201-557-4 dibutil-ftalat C16H22O4 84-74-2201-579-4 dikvat dibromid C12H12N2.2Br 85-00-7201-581-5 fenantren, čisti C14H10 85-01-8201-604-9 anhidrid cikloheksan-1,2-dikarboksilne kiseli-

  ne C8H10O385-42-7

  201-605-4 anhidrid 1,2,3,6-tetrahidroftalne kiseline 85-43-8201-607-5 anhidrid ftalne kiseline C8H4O3 85-44-9201-615-9 2-(4-klorobenzoil)benzojeva kiselina C14H9ClO3 85-56-3201-622-7 benzil butil ftalat C19H20O4 85-68-7201-684-5 1-nitronaftalen C10H7NO2 86-57-7201-718-9 7-amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kiseli-

  na C10H9NO4S87-02-5

  201-752-4 mukoklorna kiselina C4H2Cl2O3 87-56-9201-757-1 1,2,3-triklorobenzen C6H3Cl3 87-61-6201-758-7 2,6-ksilidin C8H11N 87-62-7201-761-3 2,6-diklorofenol C6H4Cl2O 87-65-0201-765-5 heksaklorobuta-1,3-dien C4Cl6 87-68-3201-778-6 pentaklorofenol C6HCl5O 87-86-5201-782-8 simklosen C3Cl3N3O3 87-90-1201-795-9 2,4,6-triklorofenol C6H3Cl3O 88-06-2201-800-4 1-vinil-2-pirolidon C6H9NO 88-12-0201-831-3 4-aminotoluen-3-sulfonska kiselina C7H9NO3S 88-44-8201-853-3 2-nitrotoluen C7H7NO2 88-72-2201-854-9 1-kloro-2-nitrobenzen C6H4ClNO2 88-73-3201-855-4 o-nitroanilin C6H6N2O2 88-74-4201-857-5 2-nitrofenol C6H5NO3 88-75-5201-861-7 dinoseb C10H12N2O5 88-85-7201-923-3 1,4-dikloro-2-nitrobenzen C6H3Cl2NO2 89-61-2201-933-8 2-sec-butilfenol C10H14O 89-72-5201-944-8 timol C10H14O 89-83-8201-956-3 2-klorbenzaldehid C7H5ClO 89-98-5201-961-0 salicilaldehid C7H6O2 90-02-8201-963-1 o-anisidin C7H9NO 90-04-0201-964-7 gvajakol C7H8O2 90-05-1201-983-0 N-1-naftilanilin C16H13N 90-30-2201-993-5 bifenil-2-ol C12H10O 90-43-7202-000-8 6-amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kiseli-

  na C10H9NO4S90-51-7

  202-039-0 2-metil-m-fenilen diizocianat C9H6N2O2 91-08-7202-044-8 ftalonitril C8H4N2 91-15-6

  EINECS br. tvar CAS br.200-901-0 dimetildiklorosilan C3H6Cl2Si 75-78-5200-902-6 trikloro(metil)silan CH3Cl3Si 75-79-6200-909-4 2-hidroksi-2-metilpropionitril C4H7NO 75-86-5200-911-5 trikloroacetaldehid C2HCl3O 75-87-6200-915-7 tert-butil-hidroperoksid C4H10O2 75-91-2200-922-5 pivalinska kiselina C5H10O2 75-98-9200-927-2 trikloroctena kiselina C2HCl3O2 76-03-9200-936-1 1,1,2-trikloro-1,2,2-trifluoroetan C2Cl3F3 76-13-1200-937-7 kriofluoran C2Cl2F4 76-14-2200-938-2 kloropentafluoroetan C2ClF5 76-15-3200-945-0 bornan-2-on C10H16O 76-22-2201-029-3 heksaklorociklopentadien C5Cl6 77-47-4201-052-9 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden C10H12 77-73-6201-058-1 dimetil-sulfat C2H6O4S 77-78-1201-069-1 limunska kiselina C6H8O7 77-92-9201-074-9 propilidintrimetanol C6H14O3 77-99-6201-114-5 trietil fosfat C6H15O4P 78-40-0201-116-6 tris(2-etilheksil)fosfat C24H51O4P 78-42-2201-126-0 3,5,5-trimetil-cikloheks-2-enon C9H14O 78-59-1201-134-4 linalool C10H18O 78-70-6201-143-3 izopren C5H8 78-79-5201-148-0 2-metil-propan-1-ol C4H10O 78-83-1201-149-6 izobutiraldehid C4H8O (tetrahidrofuran) 78-84-2201-152-2 1,2-dikloropropan C3H6Cl2 78-87-5201-155-9 propilendiamin C3H10N2 78-90-0201-158-5 butan-2-ol C4H10O 78-92-2201-159-0 butanon C4H8O 78-93-3201-162-7 1-aminopropan-2-ol C3H9NO 78-96-6201-166-9 1,1,2-trikloroetan C2H3Cl3 79-00-5201-167-4 trikloroetilen C2HCl3 79-01-6201-173-7 akrilamid C3H5NO 79-06-1201-176-3 propionska kiselina C3H6O2 79-09-4201-177-9 akrilna kiselina C3H4O2 79-10-7201-178-4 kloroctena kiselina C2H3ClO2 79-11-8201-185-2 metil-acetat C3H6O2 79-20-9201-186-8 peroctena kiselina C2H4O3 79-21-0201-187-3 metil-kloroformatC2H3ClO2 79-22-1201-195-7 izomaslačna kiselina C4H8O2 79-31-2201-196-2 1-(+)-mliječna kiselina C3H6O3 79-33-4201-197-8 1,1,2,2-tetrakloroetan C2H2Cl4 79-34-5201-199-9 dikloroacetil-klorid C2HCl3O 79-36-7201-202-3 metakrilamid C4H7NO 79-39-0201-204-4 metakrilna kiselina C4H6O2 79-41-4201-210-7 (±)-dihidro-3-hidroksi-4,4-dimetilfuran-2(3H)-

  on C6H10O379-50-5

  201-234-8 kamfen C10H16 79-92-5201-236-9 2,2’,6,6’-tetrabromo -4,4’-izopropilidendifenol

  C15H12Br4O279-94-7

  201-245-8 4,4’-izopropilidendifenol C15H16O2 85-05-7201-254-7 α,α-dimetilbenzil hidroperoksid C9H12O2 80-15-9201-279-3 bis(α,α-dimetilbenzil) peroksid C18H22O2 80-43-3201-281-4 p-mentan hidroperoksid C10H20O2 80-47-7201-291-9 pin-2(3)-en C10H16 80-56-8201-297-1 metil-metakrilat C5H8O2 80-62-6

 • ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008. BROJ 61 – STRANICA 3 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EINECS br. tvar CAS br.202-640-8 trikloro(fenil)silan C6H5Cl3Si 98-13-5202-643-4 α,α,α-trifluoro-m-toluidin C7H6F3N 98-16-8202-664-9 2-(etilamino)toluen-4-sulfonska kiselina

  C9H13NO3S98-40-8

  202-670-1 α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluen C7H4F3NO2 98-46-4202-675-9 4-tert-butiltoluen C11H16 98-51-1202-676-4 4-tert-butilcikloheksanol C10H20O 98-52-2202-679-0 4-tert-butilfenol C10H14O 98-54-4202-681-1 4-kloro-α,α,α-trifluoro C7H4ClF3 98-56-6202-696-3 4-tert-butilbenzojeva kiselina C11H14O2 98-73-7202-704-5 kumen C9H12 98-82-8202-705-0 2-fenilpropen C9H10 98-83-9202-708-7 acetofenon C8H8O 98-86-2202-709-2 α,α-diklorotoluen C7H6Cl2 98-87-3202-710-8 benzoil-klorid C7H5ClO 98-88-4202-713-4 nikotinamid C6H6N2O 98-92-0202-715-5 cikloheksildimetilamin C8H17N 98-94-2202-716-0 nitrobenzen C6H5NO 2 98-95-3202-728-6 3-nitrotoluen C7H7NO 2 99-08-1202-764-2 1,2-dikloro-4-nitrobenzen C6H3Cl2NO 2 99-54-7202-776-8 1,3-dinitrobenzen C6H4N 2O4 99-65-0202-790-4 1-izopropil-4-metilcikloheksan C10H20 99-82-1202-797-2 4-izopropilanilin C9H13N 99-88-7202-804-9 4-hidroksibenzojeva kiselina C7H6O3 99-96-7202-808-0 4-nitrotoluen C7H7NO 2 99-99-0202-809-6 1-kloro-4-nitrobenzen C6H4ClNO 2 100-00-5202-810-1 p-nitroanilin C6H6N2O2 100-01-6202-811-7 4-nitrofenol C6H5NO3 100-02-7202-825-3 4-nitroanisol C7H7NO 3 100-17-4202-830-0 tereftalna kiselina C8H6O4 100-21-0202-837-9 4-nitrofenetol C8H9NO 3 100-29-8202-845-2 2-dietil-aminoetanol C6H15NO 100-37-8202-849-4 etilbenzen C8H10 100-41-4202-851-5 stiren C8H8 100-42-5202-853-6 α-klorotoluen C7H7Cl 100-44-7202-855-7 benzonitril C7H5N 100-47-0202-859-9 benzil-alkohol C7H8O 100-51-6202-860-4 benzaldehid C7H6O 100-52-7202-873-5 fenilhidrazin C6H8N2 100-63-0202-905-8 metenamin C6H12N4 100-97-0202-908-4 trifenil-fosfit C18H15O3P 101-02-0202-910-5 anilazin C9H5Cl3N4 101-05-3202-951-9 N-(4-aminofenil)anilin C12H12N2 101-54-2202-966-0 4,4’-metilendifenil diizocianat C15H10N2O2 101-68-8202-969-7 N-izopropil-N’-fenil-p-fenilendiamin C15H18N2 101-72-4202-974-4 4,4’-metilendianilin C13H14N2 101-77-9202-980-7 dicikloheksilamin C12H23N 101-83-7202-981-2 difenil-eter C12H10O 101-84-8202-996-4 acetoacetanilid C10H11NO2 102-01-2203-002-1 1,3-difenilgvandinin C13H13N3 102-06-7203-005-8 difenil karbonat C13H10O3 102-09-0203-026-2 3,4-diklorofenil-izocianat C7H3Cl2NO 102-36-3203-049-8 2,2’,2’’-nitrilotrietanol C6H15NO3 102-71-6203-051-9 triacetin C9H14O6 102-76-1

  EINECS br. tvar CAS br.202-049-5 naftalen, čisti C10H8 91-20-3202-051-6 kinolin C9H7N 91-22-5202-052-1 2-nitroanisol C7H7NO3 91-23-6202-088-8 N,N-dietilanilin C10H15N 91-66-7202-090-9 3-dietilaminofenol C10H15NO 91-68-9202-095-6 6-fenil-1,3,5-triazin-2,4-diildiamin C9H9N5 91-76-9202-109-0 3,3’-diklorbenzidin C12H10Cl2N2 91-94-1202-163-5 bifenil C12H10 92-52-4202-180-8 3-hidroksi-2-naftalenkarboksilna kiselina

  C11H8O392-70-6

  202-200-5 bifenil-4,4’-diol C12H10O2 92-88-6202-264-4 2-(4-kloro-2-metil-fenoksi)propionska kiselina

  C10H11ClO393-65-2

  202-303-5 benzokain C9H11NO2 94-09-7202-327-6 dibenzoil peroksid C14H10O4 94-36-0202-354-3 N-etil-o-toluidin C9H13N 94-68-8202-360-6 4-kloro-o-tolil-oksioctena kiselina C9H9ClO3 94-74-6202-361-1 2,4-D C8H6Cl2O3 94-75-7202-411-2 N-cikloheksilbenzotiazol-2-sulfenamid

  C13H16N2S295-33-0

  202-422-2 o-ksilen C8H10 95-47-6202-423-8 o-krezol C7H8O 95-48-7202-424-3 2-klorotoluen C7H7Cl 95-49-8202-425-9 1,2-diklorobenzen C6H4Cl2 95-50-1202-426-4 2-kloroanilin C6H6ClN 95-51-2202-429-0 o-toluidin C7H9N 95-53-4202-430-6 o-fenilendiamin C6H8N2 95-54-5202-431-1 2-aminofenol C6H7NO 95-55-6202-433-2 2-klorofenol C6H5ClO 95-57-8202-445-8 2,4-diklorotoluen C7H6Cl2 95-73-8202-446-3 3-kloro-p-toluidin C7H8ClN 95-74-9202-448-4 3,4-dikloranilin C6H5Cl2N 95-76-1202-453-1 4-metil-m-fenilen diamin C7H10N2 95-80-7202-455-2 2,5-dikloroanilin C6H5Cl2N 95-82-9202-466-2 1,2,4,5-tetraklorobenzen C6H2Cl4 95-94-3202-477-2 dietilaluminijev klorid C4H10AlCl 96-10-6202-486-1 1,2,3-trikloropropan C3H5Cl3 96-18-4202-490-3 pentan-3-on C5H10O 96-22-0202-496-6 2-butanon oksim C4H9NO 96-29-7202-498-7 1,3-dimetil-urea C3H8N2O 96-31-1202-500-6 metil-akrilat C4H6O2 96-33-3202-501-1 metil-kloracetat C3H5ClO2 96-34-4202-509-5 γ-butirolakton C4H6O2 96-48-0202-551-4 1-kloro-2,4-dinitrobenzen C6H3ClN2O4 97-00-7202-576-0 2,’4’-dimetilacetoacetanilid C12H15NO2 97-36-9202-597-5 etil-metakrilat C6H10O2 97-63-2202-599-6 itakonska kiselina C5H6O4 97-65-4202-613-0 izobutil-metakrilat C8H14O2 97-86-9202-615-1 n-butil-metakrilat C8H14O2 97-88-1202-626-1 furfuril-alkohol C5H6O2 98-00-0202-627-7 2-furaldehid C5H4O2 98-01-1202-634-5 α,α,α-triklorotoluen C7H5Cl3 98-07-7202-635-0 α,α,α-trifluorotoluen C7H5F3 98-08-8202-636-6 benzensulfonil-klorid C6H5ClO2S 98-09-9

 • STRANICA 4 – BROJ 61 ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EINECS br. tvar CAS br.203-508-2 Dimetil-dioktadecil-amonijev klorid C38H80N.Cl 107-64-2203-509-8 dibutil-hidrogenfosfat C8H19O4P 107-66-4203-527-6 3-metil-2-butenal C5H8O 107-86-8203-532-3 maslačna kiselina C4H8O2 107-92-6203-539-1 1-metoksi-2-propanol C4H10O2 107-98-2203-542-8 2-dimetil-aminoetanol C4H11NO 108-01-0203-545-4 vinil-acetat C4H6O2 108-05-4203-550-1 4-metil-pentan-2-on C6H12O 108-10-1203-551-7 4-metil-pentan-2-ol C6H14O 108-11-2203-560-6 diizopropil-eter C6H14O 108-20-3203-561-1 izopropil-acetat C5H10O2 108-21-4203-562-7 izopropenil-acetat C5H8O2 108-22-5203-564-8 anhidrid octene kiseline C4H6O3 108-24-7203-571-6 anhidrid maleinske kiseline C4H2O3 108-31-6203-576-3 m-ksilen C8H10 108-38-3203-577-9 m-krezol C7H8O 108-39-4203-581-0 3-kloroanilin C6H6ClN 108-42-9203-583-1 m-toluidin C7H9N 108-44-1203-584-7 m-fenilendiamin C6H8N2 108-45-2203-585-2 rezorcinol C6H6O2 108-46-3203-603-9 2-metoksi-1-metil-etil-acetat C6H12O3 108-65-6203-604-4 mezitilen C9H12 108-67-8203-606-5 3,5-ksilenol C8H10O 108-68-9203-608-6 1,3,5-triklorbenzen C6H3Cl3 108-70-3203-614-9 2,4,6-trikloro-1,3,5-triazin C3Cl3N3 108-77-0203-615-4 melamin C3H6N6 108-78-1203-618-0 cianurna kiselina C3H3N3O3 108-80-5203-619-6 2,6-dimetil-heptan-4-ol C9H20O 108-82-7203-620-1 2,6-dimetil-heptan-4-on C9H18O 108-83-8203-624-3 metilcikloheksan C7H14 108-87-2203-625-9 toluen C7H8 108-88-3203-626-4 4-metilpiridin C6H7N 108-89-4203-628-5 klorobenzen C6H5Cl 108-90-7203-629-0 cikloheksilamin C6H13N 108-91-8203-630-6 cikloheksanol C6H12O 108-93-0203-631-1 cikloheksanon C6H10O 108-94-1203-632-7 fenol, čisti C6H6O 108-95-2203-636-9 3-metilpiridin C6H7N 108-99-6203-643-7 2-metilpiridin C6H7N 109-06-8203-678-8 izobutil-vinil-eter C6H12O 109-53-5203-680-9 3-aminopropildimetilamin C5H14N2 109-55-7203-686-1 propil-acetat C5H10O2 109-60-4203-692-4 pentan C5H12 109-66-0203-696-6 1-klorobutan C4H9Cl 109-69-3203-697-1 1-bromo-3-kloropropan C3H6BrCl 109-70-6203-699-2 butilamin C4H11N 109-73-9203-713-7 2-metoksietanol C3H8O2 109-86-4203-716-3 dietilamin C4H11N 109-89-7203-718-4 etil-vinil-eter C4H8O 109-92-2203-726-8 tetrahidrofuran C4H8O 109-99-9203-728-9 tetrahidrotiofen C4H8S 110-01-0203-733-6 di-tert-butil peroksid C8H18O2 110-05-4203-737-8 5-metil-heksan-2-on C7H14O 110-12-3203-740-4 jantarna kiselina C4H6O4 110-15-6

  EINECS br. tvar CAS br.203-052-4 2-(morfolinotio)benzotiazol C11H12N2OS2 102-77-2203-058-7 tributilamin C12H27N 102-82-9203-070-2 N-fenilglicin C8H9NO2 103-01-5203-079-1 2-etil-heksil-acetat C10H20O2 103-09-3203-080-7 2-etil-heksil-akrilat C11H20O2 103-11-7203-090-1 bis(2-etil-heksil)adipat C22H42O4 103-23-1203-118-2 dibenzil-eter C14H14O 103-50-4203-135-5 N-etilanilin C8H11N 103-69-5203-136-0 formanilid C7H7NO 103-70-8203-137-6 fenil-izocianat C7H5NO 103-71-9203-150-7 acetanilid C8H9NO 103-84-4203-157-5 paracetamol C8H9NO2 103-90-2203-180-0 toluen-4-sulfonska kiselina C7H8O3S 104-15-4203-212-3 cinamil alkohol C9H10O 104-54-1203-213-9 cinamaldehid C9H8O 104-55-2203-234-3 2-etilheksan-1-ol C8H18O 104-76-6203-253-7 4-metilanisol C8H10O 104-93-8203-254-2 p-anisidin C7H9NO 104-94-9203-265-2 1,4-dietilbenzen C10H14 105-05-5203-293-5 vinil-propionat C5H8O2 105-38-4203-294-0 etil-kloroacetat C4H7ClO 2 105-39-5203-299-8 metil-acetoacetat C5H8O3 105-45-3203-305-9 dietil-malonat C7H12O4 105-53-3203-313-2 ε-kaprolaktam C6H11NO 105-60-2203-328-4 dibutil-maleat C12H20O4 105-76-6203-383-4 anhidrid maslačne kiseline C8H14O3 106-31-0203-396-5 p-ksilen C8H10 106-42-3203-397-0 4-klorotoluen C7H7Cl 106-43-4203-398-6 p-krezol C7H8O 106-44-5203-400-5 1,4-diklorobenzen C6H4Cl2 106-46-7203-402-6 4-klorofenol C6H5ClO 106-48-9203-403-1 p-toluidin C7H9N 106-49-0203-419-9 dimetil-sukcinat C6H10O4 106-65-0203-430-9 oksidietilen-bis(kloroformat) C6H8Cl2O5 106-75-2203-438-2 1,2-epoksibutan C4H8O 106-88-7203-439-8 1-klor-2,3-epoksipropan C3H5ClO 106-89-8203-444-5 1,2-dibromoetan C2H4Br2 106-93-3203-448-7 butan, čisti C4H10 106-97-8203-449-2 but-1-en C4H8 106-98-9203-450-8 buta-1,3-dien C4H6 106-99-0203-452-9 buten, smjesa 1– i -2– izomera C4H8 107-01-7203-453-4 akrilaldehid C3H4O 107-02-8203-457-6 3-kloropropen C3H5Cl 107-05-1203-458-1 1,2-dikloroetan C2H4Cl2 107-06-2203-462-3 propilamin C3H9N 107-10-8203-464-4 propionitril C3H5N 107-12-0203-466-5 akrilonitril C3H3N 107-13-1203-468-6 etilendiamin C2H8N2 107-15-3203-470-7 alil-alkohol C3H6O 107-18-6203-473-3 etilen-glikol C2H6O2 107-21-1203-474-9 gliokzal C2H2O2 107-22-2203-475-4 metil-vinil-eter C3H6O 107-25-5203-481-7 metil-format C2H4O2 107-31-3203-489-0 2-metil-pentan-2,4-diol C6H14O2 107-41-5

 • ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008. BROJ 61 – STRANICA 5 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EINECS br. tvar CAS br.203-967-9 dodekan C12H26 112-40-3203-978-9 2-(2-(2-etoksietoksi)etoksi)etanol C8H18O4 112-50-5203-982-0 dodekan-1-ol C12H26O 112-53-8203-984-1 dodekan-1-tiol C12H26S 112-55-0203-986-2 3,6,9-triazaundekametilendiamin C8H23N5 112-57-2203-998-8 tridekan-1-ol C13H28O 112-70-9204-000-3 tetradekanol C14H30O 112-72-1204-004-5 stearoil klorid C18H35ClO 112-76-5204-017-6 oktadekan-1-ol C18H38O 112-92-5204-038-0 kalijev [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimetil-7-okso-

  6-(fenilacetamido)-4-tia-1-azabiciklo[3.2.0]heptan-2-karboksilat C16H18N2O4S.K

  113-98-4

  204-043-8 propoksur C11H15NO3 114-26-1204-062-1 propen, čisti C3H6 115-07-1204-065-8 dimetil-eter C2H6O 115-10-6204-066-3 2-metilpropen C4H8 115-11-7204-068-4 2-metilbut-3-en-2-ol C5H10O 115-18-4204-070-5 2-metilbut-3-in-2-ol C5H8O 115-19-5204-104-9 pentaeritritol C5H12O4 115-77-5204-112-2 trifenil-fosfat C18H15O4P 115-86-6204-118-5 tris(2-kloroetil)fosfat C6H12Cl3O4P 115-96-8204-122-7 3,3,5-trimetilcikloheksanol C9H18O 116-02-9204-126-9 tetrafluoroetilen C2F4 116-14-3204-127-4 heksafluoropropen C3F6 116-15-4204-137-9 1,1’-izopropilidenbis(p-fenilenoksi)dipropan-

  2-ol C21H28O4116-37-0

  204-159-9 1-amino-4-bromo-9,10-dioksoantracen-2-sulfonska kiselina C14H8BrNO5S

  116-81-4

  204-188-7 8-aminonaftalen-1,3,6-trisulfonska kiselina C10H9NO9S3

  117-42-0

  204-211-0 bis(2-etil-heksil)-ftalat C24H38O4 117-81-7204-214-7 dioktil-ftalat C24H38O4 117-84-0204-246-1 6-aminonaftalen-1,3-disulfonska kiselina

  C10H9NO6S2118-33-2

  204-255-0 4H-3,1-benzoksazin-2,4(1H)-dion C8H5NO3 118-48-9204-269-7 2,6-diklorotoluen C7H6Cl2 118-69-4204-273-9 heksaklorbenzen C6Cl6 118-74-1204-287-5 antranilna kiselina C7H7NO2 118-92-3204-289-6 2,4,6-trinitrotoluen C7H5N3O6 118-96-7204-317-7 metil-salicilat C8H8O3 119-36-8204-327-1 6,6’-di-tert-butil-2,2’-metilendi-p-krezol

  C23H32O2119-47-1

  204-340-2 1,2,3,4,-tetrahidronaftalen C10H12 119-64-2204-371-1 antracen, čisti C14H10 120-12-7204-390-5 diklorprop C9H8Cl2O3 120-36-5204-411-8 dimetil-tereftalat C10H10O4 120-61-6204-424-9 di(benzotiazol-2-il) disulfid C14H8N2S4 120-78-5204-427-5 pirokatekol C6H6O2 120-80-9204-428-0 1,2,4-triklorobenzen C6H3Cl3 120-82-1204-429-6 2,4-diklorofenol C6H4Cl2O 120-83-2204-445-3 4-nitrotoluen-2-sulfonska kiselina C7H7NO5S 121-03-9204-450-0 2,4-dinitrotoluen C7H6N2O4 121-14-2204-469-4 trietilamin C6H15N 121-44-8204-471-5 trimetil-fosfit C3H9O3P 121-45-9204-482-5 sulfanilna kiselina C6H7NO3S 121-57-3

  EINECS br. tvar CAS br.203-742-5 maleinska kiselina C4H4O4 110-16-7203-743-0 fumarna kiselina C4H4O4 110-17-8203-745-1 izobutil-acetat C6H12O2 110-19-0203-747-2 1,1-hidrazoformamid C2H6N4O2 110-21-4203-751-4 izopropil-miristat C17H34O2 110-27-0203-755-6 N,N’-etilen-dii(stearamid) C38H76N2O2 110-30-5203-766-6 metil-dekanoat C11H22O2 110-42-9203-768-7 heksa-2,4-dienska kiselina C6H8O2 110-44-1203-772-9 2-metoksietil-acetat C5H10O3 110-49-6203-777-6 n-heksan C6H14 110-54-3203-786-5 butan-1,4-diol C4H10O2 110-63-4203-787-0 but-2-en-1,4-diol C4H8O2 110-64-5203-788-6 but-2-in-1,4-diol C4H6O2 110-65-6203-794-9 1,2-dimetoksietan C4H10O2 110-71-4203-802-0 2-(etiltio)etanol C4H10OS 110-77-0203-804-1 2-etoksietanol C4H10O2 110-80-5203-806-2 cikloheksan C6H12 110-82-7203-808-3 piperazin C4H10N2 110-85-0203-809-9 piridin C5H5N 110-86-1203-812-5 1,3,5-trioksan C3H6O3 110-88-3203-815-1 morfolin C4H9NO 110-91-8203-817-2 glutarna kiselina C5H8O4 110-94-1203-820-9 1,1’-iminodipropan-2-ol C6H15NO2 110-97-4203-821-4 1,1’-oksidipropan-2-ol C6H14O3 110-98-5203-835-0 metil-oktanoat C9H18O2 111-11-5203-838-7 heptanonska kiselina C7H14O2 111-14-8203-839-2 2-etoksietil-acetat C6H12O3 111-15-9203-851-8 heksilamin C6H15N 111-26-2203-856-5 glutaral C5H8O2 111-30-8203-865-4 2,2’-iminodietilamin C4H13N3 111-40-0203-867-5 2-(2-aminoetilamino)etanol C4H12N2O 111-41-1203-868-0 2,2’-iminodietanol C4H11NO2 111-42-2203-870-1 bis(2-kloroetil)-eter C4H8Cl2O 111-44-4203-872-2 2,2’ -oksibisetanol C4H10O3 111-46-6203-874-3 tiodiglikol C4H10O2S 111-48-8203-893-7 okt-1-en C8H16 111-66-0203-896-3 adiponitril C6H8N2 111-69-3203-905-0 2-butoksietanol C6H14O2 111-76-2203-906-6 2-(2-metoksietoksi)etanol C5H12O3 111-77-3203-907-1 ciklookta-1,5-dien C8H12 111-78-4203-911-3 metil-laurat C13H26O2 111-82-0203-915-5 1-klorooktanC8H17Cl 111-85-3203-917-6 oktan-1-ol C8H18O 111-87-5203-918-1 oktan-1-tiol C8H18S 111-88-6203-919-7 2-(2-etoksietoksi)etanol C6H14O3 111-90-0203-921-8 di-n-butilamin C8H19N 111-92-2203-924-4 bis(2-metoksietil)-eter C6H14O3 111-96-6203-933-3 2-butoksietil-acetat C8H16O3 112-07-2203-943-8 dodecildimetilamin C14H31N 112-18-5203-950-6 3,6-diazaoktantilendiamin C6H18N4 112-24-3203-953-2 2,2’-(etilendioksi)dietanol C6H14O4 112-27-6203-956-9 dekan-1-ol C10H22O 112-30-1203-961-6 2-(2-butoksietoksi)etanol C8H18O3 112-34-5203-962-1 2-(2-(2-metoksietoksi)etoksi)etanol C7H16O4 112-35-6

 • STRANICA 6 – BROJ 61 ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EINECS br. tvar CAS br.205-025-2 natrijev pentaklorofenolat C6HCl5.Na 131-52-2205-107-8 pentaklorobenzentiol C6HCl5S 133-49-3205-138-7 1-naftilamin C10H9N 134-32-7205-182-7 2-naftol C10H8O 135-19-3205-286-2 tiram C6H12N2S4 137-26-8205-288-3 tiram C6H12N2S4Zn 137-30-4205-290-4 natrijev propionat C3H6O2.Na 137-40-6205-293-0 metam-natrij C2H5NS2.Na 137-42-8205-341-0 dipenten, sirovi C10H16 138-86-3205-347-3 natrijev fenoksid C6H6O.Na 139-02-6205-381-9 trinatrijev 2-(karboksilatometil(2-hidroksietil)

  amino)etiliminodi(acetat) C10H18N2O7.3Na139-89-9

  205-388-7 tris(2-hidroksietil)amonijev decil-sulfat C12H26O4S.C6H15NO3

  139-96-8

  205-391-3 pentanatrijev (karboksilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraacetat C14H23N3O10.5Na

  140-01-2

  205-399-7 benzil-acetat C9H10O2 140-11-4205-410-5 fenilacetonitril C8H7N 140-29-4205-411-0 2-piperazin-1-iletilamin C6H15N3 140-31-8205-426-2 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol C14H22O 140-66-9205-438-8 etil-akrilat C5H8O2 140-88-5205-443-5 proksan-natrij C4H8OS2.Na 140-93-2205-480-7 n-butil-akrilat C7H12O2 141-32-2205-483-3 2-aminoetanol C2H7NO 141-43-5205-488-0 natrijev format CH2O2.Na 141-53-7205-500-4 etil-acetat C4H8O2 141-78-6205-502-5 4-metilpent-3-en-2-on C6H10O 141-79-7205-516-1 etil-acetoacetat C6H10O3 141-97-9205-547-0 nabam C4H8N2S4.2Na 142-59-6205-554-9 magnezijev di(acetat) C2H4O2.1/2Mg 142-72-3205-563-8 heptan C7H16 142-82-5205-565-9 dipropilamin C6H15N 142-84-7205-570-6 dodecil-metakrilat C16H30O2 142-90-5205-592-6 2-(2-(2-butoksietoksi)etoksi)etanol C10H22O4 143-22-6205-599-4 natrijev cianid CNNa 143-33-9205-633-8 natrijev hidrogenkarbonat CH2O3.Na 144-55-8205-634-3 oksalna kiselina C2H2O4 144-62-7205-685-1 tetrabenzo-5,10,15,20-diazaporfirinftalocianin

  C32H16CuN8147-14-8

  205-736-8 benzotiazol-2-tiol C7H5NS2 149-30-4205-743-6 2-etil-heksanonska kiselina C8H16O2 149-57-5205-745-7 trimetil-ortoformijat C4H10O3 149-73-5205-753-0 4-aminobenzojeva kiselina C7H7NO2 150-13-0205-771-9 1,4-dimetoksibenzen C8H10O2 150-78-7205-788-1 natrijev dodecil-sulfat C12H26O4S.Na 151-21-3205-792-3 kalijev cianid CKN 151-50-8205-793-9 aziridin C2H5N 151-56-4205-855-5 p-fenetidin C8H11NO 156-43-4206-019-2 imidazol C3H4N2 288-32-4206-022-9 1,2,4-triazol C2H3N3 288-88-0206-033-9 ciklododekan C12H24 294-62-2206-050-1 paration-metil C8H10NO5PS 298-00-0206-056-4 bis(2-etilheksil)hidrogen-fosfat C16H35O4P 298-07-7206-058-5 glioksilna kiselina C2H2O3 298-12-4

  EINECS br. tvar CAS br.204-493-5 N,N-dimetilanilin C8H11N 121-69-7204-496-1 1-kloro-3-nitrobenzen C6H4ClNO2 121-73-3204-501-7 2-kloro-4-nitrotoluen C7H6ClNO2 121-86-8204-502-2 2-kloro-4-nitroanilin C6H5ClN2O2 121-87-9204-506-4 izoftalna kiselina C8H6O4 121-91-5204-524-2 fenitrotion C9H12NO5PS 122-14-5204-528-4 1,1’,1’’-nitrilotripropan-2-ol C9H21NO3 112-20-3204-539-4 difenilamin C12H11N 122-39-4204-550-4 trietil-ortoformijat C7H16O3 122-51-0204-552-5 trietil-fosfit C6H15O3P 122-52-1204-591-8 dodecilbenzen C18H30 123-01-3204-596-5 2-etilheksanal C8H16O 123-05-7204-616-2 4-aminofenol C6H7NO 123-30-8204-617-8 hidrokinon C6H6O2 123-31-9204-622-5 7-metil-3-metilenokta-1,6-dien C10H16 123-35-3204-623-0 propionaldehid C3H6O 123-38-6204-624-6 N-metilformamid C2H5NO 123-39-7204-626-7 4-hidroksi-4-metil-pentan-2-on C6H12O2 123-42-2204-634-0 pentan-2,4-dion C5H8O2 123-54-6204-638-2 propionanhidrid C6H10O3 123-62-6204-646-6 butiraldehid C4H8O 123-72-8204-650-8 C,C’-azodi(formamid) C2H4N4O2 123-77-3204-658-1 n-butil-acetat C6H12O2 123-86-4204-661-8 1,4-dioksan C4H8O2 123-91-1204-673-3 adipinska kiselina C6H10O4 124-04-9204-677-5 oktanska kiselina C8H16O2 124-07-2204-679-6 heksametilendiamin C6H16N2 124-09-4204-685-9 2-(2-butoksietoksi)etil-acetat C10H20O4 124-17-4204-686-4 dekan C10H22 124-18-5204-695-3 oktadecilamin C18H39N 124-30-1204-697-4 di-metilamin, u vodenoj otopini C2H7N 124-40-3204-699-5 natrijev metanolat CH4O.Na 124-41-4204-709-8 2-amino-2-metil-propanol C4H11NO 124-68-5204-727-6 egzo-1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il-acetat

  C12H20O2125-12-2

  204-781-0 2,2-dimetilpropan-1,3-diol C5H12O2 126-30-7204-794-1 2,2,2’,2’-tetrakis(hidroksimetil)-3,3’-oksidipro-

  pan-1-ol C10H22O7126-58-9

  204-800-2 tributil-fosfat C12H27O4P 126-73-8204-818-0 2-klorobuta-1,3-dien C4H5Cl 126-99-8204-822-2 kalijev acetat C2H4O2.K 127-08-2204-823-8 natrijev acetat C2H4O2.Na 127-09-3204-825-9 tetrakloroetilen C2Cl4 127-18-4204-826-4 N,N-dimetilacetamid C4H9NO 127-19-5204-854-7 tosilkloramid natrij C7H8ClNO2S.Na 127-65-1204-857-3 natrijev 3-nitrobenzensulfonat C6H5NO5S.Na 127-68-4204-872-5 pin-2(10)-en C10H16 127-91-3204-875-1 kalijev dimetilditiokarbamat C3H7NS2.K 128-03-0204-876-7 natrijev dimetilditiokarbamat C3H7NS2.Na 128-04-1204-881-4 2,6-di-tert-butil-p-krezol C15H24O 128-37-0204-886-1 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1,1-dioksid, natri-

  jeva sol C7H5NO3S.Na128-44-9

  205-010-0 2-kloroantrakinon C14H7ClO2 131-09-9205-011-6 dimetil-ftalat C10H10O4 131-11-3

 • ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008. BROJ 61 – STRANICA 7 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EINECS br. tvar CAS br.210-095-2 1,5-dinitronaftalen C10H6N2O4 605-71-0210-248-3 1,3-dikloro-4-nitrobenzen C6H3Cl2NO2 611-06-3210-359-7 benzoil-cianid C8H5NO 613-90-1210-483-1 2-pirolidon C4H7NO 616-45-5210-557-3 3,5-dikloronitrobenzen C6H3Cl2NO2 618-62-2210-620-5 cis-4,4’-dinitrostilben C14H10N2O4 619-93-2210-708-3 cimetna kiselina C9H8O2 621-82-9210-848-5 dimetil-maleat C6H8O4 624-48-6210-855-3 (E)-but-2-en C4H8 624-64-6210-866-3 metil izocianat C2H3NO 624-83-9210-871-0 dimetil-disulfid C2H6S2 624-92-0211-020-6 dimetil-adipat C8H14O4 627-93-0211-074-0 heksan-1,6-diol C6H14O2 629-11-8211-093-4 tridekan C13H28 629-50-5211-096-0 tetradekan C14H30 629-59-4211-128-3 ugljikov monoksid CO 630-08-0211-448-3 2-etilheks-2-enal C8H14O 645-62-5211-617-1 diketen C4H4O2 674-82-8211-661-1 2,2-bis(aliloksimetil)butan-1-ol C12H22O3 682-09-7211-694-1 etil-(S)-2-hidroksipropionat C5H10O3 687-47-8211-746-3 dodekan-dikiselina C12H22O4 693-23-2211-838-3 2,3,5-trimetil-hidrokinon C9H12O2 700-13-0211-914-6 propanil C9H9Cl2NO 709-98-8212-058-6 metil[(dimetoksifosfinotioil)tio]acetat

  C5H11O4PS2757-86-8

  212-079-0 3,4-diklorobut -1-en C4H6Cl2 760-23-6212-081-1 2-etilheksanoil-klorid C8H15ClO 760-67-8212-091-6 dietil-fosfonat C4H11O3P 762-04-9212-110-8 3-metilbut-3-en-1-ol C5H10O 763-32-6212-121-8 1,4-diklorobut-2-en C4H6Cl2 764-41-0212-344-0 N-1,3-dimetilbutil-N-fenil-p-fenilendiamin

  C18H24N2793-24-8

  212-369-7 4,4’-[metilenbis(metilimino)]bis[1,2-dihidro-1,5-dimetil-2-fenil-3H-pirazol-3-on] C25H-30N6O2

  810-16-2

  212-546-9 (hidroksiimino)fenilacetonitril C8H6N2O 825-52-5212-595-6 ciklododekanon C12H22O 830-13-7212-646-2 4-nitro-N-fenilanilin C12H10N2O2 836-30-6212-658-8 4,4’-metilen-di-o-toluidin C15H18N2 838-88-0212-660-9 tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazintrion C9H15N3O6 839-90-7212-672-4 dikalijev 7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonat

  C10H8O7S2.2K842-18-2

  212-762-3 natrijev (S)-laktat C3H6O3.Na 867-56-1212-782-2 2-hidroksietil-metakrilat C6H10O3 868-77-9212-783-8 dimetil-fosfonat C2H7O3P 868-85-9212-800-9 natrijev hidroksimetansulfonat CH4O4S.Na 870-72-4212-828-1 N-metil-2-pirolidon C5H9NO 872-50-4212-958-9 4,4’-azo-3-hidroksinaftalen-1-sulfonat C10H-

  6N2O4S887-76-3

  213-030-6 natrijev cianat CHNO.Na 917-61-3213-086-1 N-(hidroksimetil)metakrilamid C5H9NO2 923-02-4213-090-3 2-hidroksipropil-metakrilat C7H12O3 923-26-2213-179-7 6-metilheptan-2-on C8H16O 928-68-7213-309-2 2,3,6-trimetil-p-benzokinon C9H10O2 935-92-2213-424-8 dodekan-12-laktam C12H23NO 947-04-6

  EINECS br. tvar CAS br.206-059-0 kalijev hidrogenkarbonat CH2O3.K 298-14-6206-114-9 hidrazin H4N2 302-01-2206-354-4 diuron C9H10Cl2N2O 330-54-1206-537-9 bromo-kloro-difluoro-metan CBrClF2 353-59-3206-991-8 silicijev karbid CSi 409-21-2206-992-3 cianamid CH2N2 420-04-2207-312-8 cianogvanidin C2H4N4 461-58-5207-336-9 keten C2H2O 463-51-4207-439-9 kalcijev karbonat CH2O3.Ca 471-34-1207-586-9 2-(1,3-dihidro-3-okso-2H-indazol-2-iliden)-

  1,2-dihidro-3H-indol-3-on C16H10N2O2482-89-3

  207-826-2 4-metil-o-fenilendiamin C7H10N2 496-72-0207-838-8 natrijev karbonat CH2O3.2Na 497-19-8207-938-1 heksan-6-olid C6H10O2 502-44-3207-950-7 6,10,14-trimetilpentadekan-2-on C18H36O 502-69-2208-008-8 3,7,11,15-tetrametilheksadec-1-en-3-ol C20H40O 505-32-8208-052-8 cianoklorid CClN 506-77-4208-058-0 diamonijev karbonat CH2O3.2H3N 506-87-6208-060-1 gvanidinijev nitrat CH5N3.HNO3 506-93-4208-167-3 barijev karbonat, prirodni CH2O3.Ba 513-77-9208-419-2 2,4,6-trimetilfenol C9H12O 527-60-6208-534-8 natrijev benzoat C7H6O2.Na 532-32-1208-576-7 dazomet C5H10N2S2 533-74-4208-580-9 trinatrijev hidrogendikarbonat CH2O3.3/2Na 533-96-0208-754-4 natrijev tiocianat CHNS.Na 540-72-7208-778-5 etil-kloroformat C3H5ClO2 541-41-3208-792-1 1,3-diklorbenzen C6H4Cl2 541-73-1208-826-5 1,3-dikloropropen C3H4Cl2 542-75-6208-835-4 ciklopentadien C5H6 542-92-7208-863-7 kalcijev diformat CH2O2.1/2Ca 544-17-2208-875-2 miristinska kiselina, čista C14H28O2 544-63-8208-915-9 magnezijev karbonat CH2O3.Mg 546-93-0208-993-4 6-aminopenicilanska kiselina C8H12N2O3S 551-16-6209-008-0 1,2-anhidrid benzen-1,2,4-trikarboksilne

  kiseline C9H4O5552-30-7

  209-062-5 litijev karbonat CH2O3.2Li 554-13-2209-136-7 oktametilciklotetrasiloksan C8H24O4Si4 556-67-2209-141-4 3-metilbut-2-en-1-ol C5H10O 556-82-1209-151-9 cinkov distearat, čisti C18H36O2.1/2Zn 557-05-1209-251-2 3-klor-2-metilpropen C4H7Cl 563-47-3209-400-1 2,6-ksilenol C8H10O 576-26-1209-514-1 2,3-dimetilpiridin C7H9N 583-61-9209-527-2 butan-1,2-diol C4H10O2 584-03-2209-529-3 kalijev karbonat CH2O3.2K 584-08-7209-544-5 4-metil-m-fenilen-diizocianat C9H6N2O2 584-84-9209-691-5 izovaleraldehid C5H10O 590-86-3209-751-0 butil-karbamat C5H11NO2 592-35-8209-753-1 heks-1-en C6H12 592-41-6209-803-2 klorofluorometan CH2ClF 593-70-4209-810-0 trimetilamonijev klorid C3H9N.ClH 593-81-7209-840-4 triklorometansulfenil-klorid CCl4S 594-42-3209-940-8 etildimetilamin C4H11N 598-56-1209-952-3 2-klorpropionska kiselina C3H5ClO2 598-78-7210-036-0 trifenilfosfin C18H15P 603-35-0

 • STRANICA 8 – BROJ 61 ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EINECS br. tvar CAS br.215-283-8 Zeoliti

  Kristalni alumosilikati koji se sastoje od silicije-vog dioksida (SiO2) i aluminijevog oksida (Al2O3) u različitim omjerima te metalnih oksida. Proi-zvode se hidrotermičkom obradom krutog alu-mosilikata ili gela dobivenog reakcijom natrije-vog hidroksida, hidrata aluminijevog oksida i na-trijevog silikata. Na tako dobivenom proizvodu ili analogu koji se javlja u prirodi moguće je pro-vesti djelomičnu izmjenu iona uvođenjem drugih kationa. Pojedini se zeoliti označavaju oznakama koje pokazuju kristalnu strukturu i dominantni kation npr. KA, CaX, NaY.

  1318-02-1

  215-293-2 krezol, smjesa C7H8O 1319-77-3215-306-1 metoksipropanol C4H10O2 1320-67-8215-325-5 divinilbenzen, čisti C10H10 1321-74-0215-475-1 aluminatsilikat 1327-36-2215-477-2 aluminijev klorid, bazični 1327-41-9215-481-4 diarsenov trioksid As2O3 1327-53-3215-524-7 C.I. Pigment zeleno 7

  Ova je tvar u Indeksu boja označena brojem C.I. 74260.

  1328-53-6

  215-535-7 ksilen, smjesa izomera, čisti C8H10 1330-20-7215-540-4 dinatrijev tetraborat, bezvodni B4Na2O7 1330-43-4215-548-8 tris(metilfenil)fosfat C21H21O4P 1330-78-5215-565-0 cinamaldehid, monopentil-derivat C14H18O 1331-92-6215-570-8 željezov oksid 1332-37-2215-587-0 hidroksibenzensulfonska kiselina C6H6O4S 1333-39-7215-605-7 vodik H2 1333-74-0215-607-8 kromov trioksid CrO3 1333-82-0215-609-9 čađa 1333-86-4215-647-6 amonijak, vodena otopina H5NO 1336-21-6215-657-0 naftenske kiseline, bakrove soli 1338-02-9215-676-4 amonijev bifluorid F2H5N 1341-49-7215-681-1 magnezijev silikat 1343-88-0215-683-2 silicijska kiselina 1343-98-2215-684-8 aluminijev natrijev silikat 1344-00-9215-687-4 natrijev silikat 1344-09-8215-691-6 aluminijev oksid Al2O3 1344-28-1215-693-7 C.I. Pigment žuto 34

  Ova je tvar u Indeksu boja označena brojem C.I. 77603.

  1344-37-2

  215-695-8 manganov oksid MnO 1344-43-0215-710-8 kalcijev silikat 1344-95-2215-960-8 tetrabutilkositar C16H36Sn 1461-25-2216-074-4 DL-mentol C10H20O 1490-04-6216-099-0 etil-diklorofosfat C2H5Cl2O2P 1498-51-7216-207-6 triheptil-benzen-1,2,4-trikarboksilat C30H48O6 1528-48-9216-341-5 natrijev 2-metilprop-2-en-1-sulfonat C4H8O3S.Na 1561-92-8216-353-0 karbofuran C12H15NO3 1563-66-2216-381-3 4-kloro-o-krezol C7H7ClO 1570-64-5216-643-7 stroncijev karbonat CH2O3Sr 1633-05-2216-653-1 tert-butil-metil-eter C5H12O 1634-04-4216-732-0 dinatrijev naftalen-1,5-disulfonat

  C10H8O6S2.2Na1655-29-4

  216-734-1 dinatrijev naftalen-1,6-disulfonat C10H8O6S2.2Na

  1655-43-2

  EINECS br. tvar CAS br.213-497-6 bis(hidroksietil)tereftalat C12H14O6 959-26-2213-554-5 kanrenon C22H28O3 976-71-6213-666-4 klormekvat klorid C5H13ClN.Cl 999-81-5213-668-5 1,1,1,3,3,3-heksametildisilazan C6H19NSi2 999-97-3213-911-5 amonijev hidrogenkarbonat CH2O3.H3N 1066-33-7213-912-0 klorodimetilsilan C2H7ClSi 1066-35-9213-997-4 glifosat C3H8NO5P 1071-83-6214-005-2 olovov distearat, čisti C18H36O2.1/2Pb 1072-35-1214-222-2 3-hidroksi-2,2-dimetilpropil-3-hidroksi-2,2-di-

  metilpropionat C10H20O41115-20-4

  214-277-2 dimetil-glutarat C7H12O4 1119-40-0214-419-3 natrijev 3-aminobenzensulfonat C6H7NO3S.Na 1126-34-7214-566-3 2-(4-etilbenzoil)benzojeva kiselina C16H14O3 1151-14-0214-604-9 bis(pentabromfenil)eter C12Br10O 1163-19-5214-987-2 2-etilheksil-difenil-fosfat C20H27O4P 1241-94-7215-077-8 dikloroetan C2H4Cl2 1300-21-6215-089-3 ksilenol, čisti C8H10O 1300-71-6215-100-1 aluminijev natrijev dioksid AlO2.Na 1302-42-7215-116-9 diarsenov pentoksid As2O5 1303-28-2215-125-8 diborov trioksid B2O3 1303-86-2215-137-3 kalcijev dihidroksid CaH2O2 1305-62-0215-138-9 kalcijev oksid CaO 1305-78-8215-146-2 kadmijev oksid CdO 1306-19-0215-154-6 kobaltov oksid CoO 1307-96-6215-156-7 dikobaltov trioksid Co2O3 1308-04-9215-157-2 trikobaltov tetraoksid Co3O4 1308-06-1215-160-9 dikromov trioksid Cr2O3 1308-38-9215-167-7 pirit (FeS2) FeS2 1309-36-0215-168-2 diželjezov trioksid Fe2O3 1309-37-1215-169-8 magnetit Fe3O4 1309-38-2215-171-9 magnezijev oksid MgO 1309-48-4215-174-5 olovni dioksid O2Pb 1309-60-0215-175-0 antimonov trioksid O3Sb2 1309-64-4215-181-3 kalijev hidroksid HKO 1310-58-3215-185-5 natrijev hidroksid HNaO 1310-73-2215-199-1 kalijev silikat 1312-76-1215-202-6 manganov dioksid, ruda iz poglavlja 26. MnO2 1313-13-9215-204-7 molibdenov trioksid MoO3 1313-27-5215-208-9 natrijev oksid Na2O 1313-59-3215-211-5 dinatrijev sulfid Na2S 1313-82-2215-222-5 cinkov oksid OZn 1314-13-2215-235-6 minij O4Pb3 1314-41-6215-236-1 difosforov pentoksid O5P2 1314-56-3215-242-4 difosforov pentasulfid P2S5 1314-80-3215-263-9 molibdenov disulfid MoS2 1317-33-5215-266-5 trimanganov tetraoksid Mn3O4 1317-35-7215-267-0 olovni monoksid OPb 1317-36-8215-269-1 bakrov oksid CuO 1317-38-0215-270-7 dibakrov oksid Cu2O 1317-39-1215-277-5 triželjezov tetraoksid Fe3O4 1317-61-9215-280-1 anatas (TiO2) O2Ti 1317-70-0215-282-2 rutil (TiO2) O2Ti 1317-80-2

 • ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008. BROJ 61 – STRANICA 9 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EINECS br. tvar CAS br.221-242-5 natrijev etilensulfonat C2H4O3S.Na 3039-83-6221-496-7 4-(metiltio)-m-krezol C8H10OS 3120-74-9221-508-0 tetrakis(2-etilheksil)benzen-1,2,4,5-tetrakar-

  boksilat C42H70O83126-80-5

  221-641-4 1,5-naftilen diizocianat C12H6N2O2 3173-72-6221-717-7 1,2-dikloro -3-nitrobenzen C6H3Cl2NO2 3209-22-1221-838-5 bakrov dinitrat Cu.2HNO3 3251-23-8221-882-5 3-(metiltio)propionaldehid C4H8OS 3268-49-3221-975-0 3,5,5-trimetilheksanska kiselina C9H18O2 3302-10-1222-037-3 adipinska kiselina, spoj s heksan-1,6-diami-

  nom (1:1) C6H16N2.C6H10O43323-53-3

  222-048-3 (3-kloro -2-hidroksipropil)trimetilamonijev klorid C6H15ClNO.Cl

  3327-22-8

  222-376-7 3,5,5-trimetilheksan-1-ol C9H20O 3452-97-9222-823-6 N-butilbenzensulfonamid C10H15NO2S 3622-84-2222-884-9 diundecil-ftalat C30H50O4 3648-20-2222-885-4 diheptil-ftalat C22H34O4 3648-21-3222-981-6 decil-oleat C28H54O2 3687-46-5223-051-2 dinatrijev 4,4’-dinitrostilben-2,2’-disulfonat

  C14H10N2O10S2.2Na3709-43-1

  223-289-7 kalijev klorat ClHO3.K 3811-04-9223-498-3 natrijev kloroacetat C2H3ClO2.Na 3926-62-3223-622-6 tiofosforil-triklorid Cl3PS 3982-91-0223-795-8 kalcijev dipropionat C3H6O2.1/2Ca 4075-81-4223-819-7 N-metildioktadecilamin C37H77N 4088-22-6223-861-6 3-izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil-

  izocianat C12H18N2O24098-71-9

  223-907-5 2-kloro-N-metil-3-oksobutiramid C5H8ClNO2 4116-10-3224-030-0 krotonaldehid C4H6O 4170-30-3224-644-9 3-metoksibutil-acetat C7H14O3 4435-53-4224-698-3 3,4-dihidro-2-metoksi-2H-piran C6H10O2 4454-05-1224-791-9 1,2,3,4-tetrahidro-2,2,4-trimetilkinolin C12H17N 4497-58-9224-923-5 2-metilglutaronitril C6H8N2 4553-62-2225-379-1 o-izopropoksifenol C9H12O2 4812-20-8225-533-8 ciklododeka-1,5,9-trien C12H18 4904-61-4225-625-8 N,N-dicikloheksilbenzotiazol-2-sulfenamid

  C19H26N2S24979-32-2

  225-768-6 trinatrijev nitrilotriacetat C6H9NO6.3Na 5064-31-3225-861-1 natrijev m-(dietilamino)benzensulfonat C10H-

  15NO3S.Na5123-63-7

  225-935-3 barijev bis[2-kloro-5-[(2-hidroksi-1-naftil)azo]toluen-4-sulfonat] C17H13ClN2O4S.1/2Ba

  5160-02-1

  226-009-1 α,α,α,4-tetraklorotoluen C7H4Cl4 5216-25-1226-218-8 sulfamidska kiselina H3NO3S 5329-14-6226-242-9 2-oktildodekan-1-ol C20H42O 5333-42-6226-394-6 citral C10H16O 5392-40-5226-736-4 natrijev hidrogen-4-amino-5-hidroksinaftalen-

  2,7-disulfonat C10H9NO7S2.Na5460-09-3

  226-939-8 2,2’-[(3,3’-dikloro[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)bis(azo)]bis[N-(4-kloro-2,5-dimetoksifenil)-3-oksobutiramid] C36H32Cl4N6O8

  5567-15-7

  227-505-0 2-buten-1,1-diil-diacetat C8H12O4 5860-35-5227-813-5 (R)-p-menta-1,8-dien C10H16 5989-27-5227-977-8 heksametilendiamonijev diklorid C6H16N2.2ClH 6055-52-3228-055-8 N,N-(izobutiliden)diurea C6H14N4O2 6104-30-9

  EINECS br. tvar CAS br.216-768-7 tert-butil-akrilat C7H12O2 1663-39-4216-917-6 4,5-dikloro-2,3-dihidro-2-fenilpiridazin-3-on

  C10H6Cl2N2O1698-53-9

  216-920-2 kloridazon C10H8ClN3O 1698-60-8217-031-2 ciklododekanol C12H24O 1724-39-6217-090-4 3-dimetilaminopropiononitril C5H10N2 1738-25-6217-175-6 amonijev tiocianat CHNS.H3N 1762-95-4217-326-6 p-nitrokumen C9H11NO2 1817-47-6217-406-0 nitrofen C12H7Cl2NO3 1836-75-5217-451-6 4,5-dihidroksi-1,3-bis(hidroksimetil)imidazoli-

  din-2-on C5H10N2O51854-26-8

  217-565-6 N-acetilheksanlaktam C8H13NO2 1888-91-1217-615-7 parakvat diklorid C12H14N2.2Cl 1910-42-5218-577-4 p-(dimetoksimetil)anisol C10H14O3 2186-92-7218-717-4 natrijev [1,1’-bifenil]-4-sulfonat C12H10O3S.Na 2217-82-5218-791-8 pentanatrijev hidrogen-C,C’,C’’-

  nitrilotris(metilfosfonat) C3H12NO9P3.5Na2235-43-0

  218-817-8 1,5-naftilendiamin C10H10N2 2243-62-1218-962-7 tri-alate C10H16Cl3NOS 2303-17-5218-986-8 amonijev 2,4– diklorofenoksiacetat C8H6Cl2O3.

  H3N2307-55-3

  218-996-2 fosalon C12H15ClNO4PS2 2310-17-0219-283-9 2,3,5,6-tetrakloropiridin C5HCl4N 2402-79-1219-330-3 2,3,6-trimetilfenol C9H12O 2416-94-6219-397-9 2,3,4-triklorbut-1-en C4H5Cl3 2431-50-7219-460-0 2-(dimetilamino)etil-akrilat C7H13NO2 2439-35-2219-463-7 N-metiloktadecilamin C19H41N 2439-55-6219-488-3 dinatrijev 4,4’-izopropilidendifenolat

  C15H16O2.2Na2444-90-8

  219-660-8 natrijev benzotiazol-2-il-sulfid C7H5NS2.Na 2492-26-4219-669-7 2-[(p-aminofenil)sulfonil]etil-hidrogensulfat

  C8H11NO6S22494-89-5

  219-754-9 O,O-dimetil-fosforokloridotioat C2H6ClO2PS (O,O-dimetil– klorotiofosfat

  2524-03-0

  219-755-4 O,O-dietil-fosforokloridotioat C4H10ClO2PS (O,O-dietil-klorotiofosfat?

  2524-04-1

  219-799-4 2,2’-metilendifenil-diizocianat C15H10N2O2 2536-05-2219-835-9 tetradecil-metakrilat C18H34O2 2549-53-3219-854-2 sumporov heksafluorid F6S 2551-62-4219-952-5 4-nitro-m-krezol C7H7NO3 2581-34-2219-956-7 aminogvanidinijev hidrogenkarbonat CH6N4.

  CH2O32582-30-1

  220-120-9 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on C7H5NOS 2634-33-5220-329-5 kalijev O-pentil-ditiokarbonat C6H12OS2.K 2720-73-2220-433-0 6,7-dihidrodipirido[1,2-a:2’,1’-c]pirazindiilij

  C12H12N22764-72-9

  220-548-6 2-(propil-oksi)etanol C5H12O2 2807-30-9220-608-1 DL-α-fenilglicin C8H9NO2 2835-06-5220-666-8 3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin

  C10H22N22855-13-2

  220-688-8 2-dimetil-aminoetil-metakrilat C8H15NO2 2867-47-2220-694-0 tridecilamin C13H29N 2869-34-3220-767-7 troklosen natrij C3HCl2N3O3.Na 2893-78-9221-221-0 2,3-epoksipropiltrimetilamonijev klorid

  C6H14NO.Cl3033-77-0

 • STRANICA 10 – BROJ 61 ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EINECS br. tvar CAS br.231-548-0 natrijev hidrogensulfit (vodena otopina)

  H2O3S.Na7631-90-5

  231-554-3 natrijev nitrat, koji u suhom stanju sadrži više od 16,3% masenog udjela dušika HNO3.Na

  7631-99-4

  231-555-9 natrijev nitrit HNO2.Na 7632-00-0231-556-4 natrijev peroksometaborat BHO3.Na 7632-04-4231-569-5 borov trifluorid BF3 7637-07-2231-587-3 natrijev hidrid HNa 7646-69-7231-588-9 kositrov tetraklorid Cl4Sn 7646-78-8231-592-0 cinkov klorid Cl2Zn 7646-85-7231-595-7 vodikov klorid ClH 7647-01-0231-598-3 natrijev klorid ClNa 7647-14-5231-599-9 natrijev bromid BrNa 7647-15-6231-626-4 2-etilheksil-merkaptoacetat C10H20O2S 7659-86-1231-633-2 ortofosforna kiselina H3O4P 7664-38-2231-634-8 vodikov fluorid FH 7664-39-3231-635-3 amonijak, bezvodni H3N 7664-41-7231-639-5 sumporna kiselina H2O4S 7664-93-9231-665-7 natrijev hidrogensulfat H2O4S.Na 7681-38-1231-667-8 natrijev fluorid FNa 7681-49-4231-668-3 natrijev hipoklorit ClHO.Na 7681-52-9231-673-0 natrijev metabisulfit H2O5S2.2Na 7681-57-4231-714-2 dušična kiselina HNO3 7697-37-2231-718-4 cinkov bromid Br2Zn 7699-45-8231-722-6 sumpor, taloženi, sublimirani ili koloidni S 7704-34-9231-729-4 željezov triklorid Cl3Fe 7705-08-0231-748-8 tionil-diklorid Cl2OS 7719-09-7231-749-3 fosforov triklorid Cl3P 7719-12-2231-753-5 željezov sulfat Fe.H2O4S 7720-78-7231-760-3 kalijev permanganat HMnO4.K 7722-64-7231-765-0 vodikov peroksid H2O2 7722-84-1231-767-1 tetranatrijev pirofosfat H4O7P2.4Na 7722-88-5231-768-7 fosfor P 7723-14-0231-778-1 brom Br2 7726-95-6231-784-4 barijev sulfat, prirodni Ba.H2O4S 7727-43-7231-786-5 diamonijev peroksodisulfat H3N.1/2H2O8S2 7727-54-0231-793-3 cinkov sulfat H2O4S.Zn 7733-02-0231-818-8 kalijev nitrat HNO3.K 7757-79-1231-820-9 natrijev sulfat H2O4S.2Na 7757-82-6231-821-4 natrijev sulfit H2O3S.2Na 7757-83-7231-826-1 kalcijev hidrogenortofosfat, kod kojega je

  maseni udio fluora u suhom bezvodnom proizvodu manji od 0,005% Ca.H3O4P

  7757-93-9

  231-830-3 kalijev bromid BrK 7758-02-3231-834-5 dikalijev hidrogenortofosfat H3O4P.2K 7758-11-4231-835-0 dinatrijev dihidrogenpirofosfat H4O7P2.2Na 7758-16-9231-836-6 natrijev klorit ClHO2.Na 7758-19-2231-837-1 kalcijev bis(dihidrogenortofosfat), kod kojega je

  maseni udio fluora u suhom bezvodnom proi-zvodu manji od 0,005 % Ca.2H3O4P

  7758-23-8

  231-838-7 pentanatrijev trifosfat H5O10P3.5Na 7758-29-4231-843-4 željezov diklorid Cl2Fe 7758-94-3231-845-5 olovni diklorid Cl2Pb 7758-95-4231-846-0 olovni kromat CrH2O4.Pb 7758-97-6231-847-6 bakrov sulfat Cu.H2O4S 7758-98-7

  EINECS br. tvar CAS br.228-126-3 pentadecil-metakrilat C19H36O2 6140-74-5228-391-5 natrijev 1-amino-4-bromo-9,10-dioksoantra-

  cen-2-sulfonat C14H8BrNO5S.Na6258-06-6

  228-728-0 4-kloro-2,5-dimetoksianilin C8H10ClNO2 6358-64-1228-787-8 2,2’-[(3,3’-dikloro[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)

  bis(azo)]bis[3-okso-N-fenilbutiramid] C32H26Cl2N6O4

  6358-85-6

  229-146-5 nitrilotrimetilentris(fosfonska kiselina) C3H-12NO9P3

  6419-19-8

  229-347-8 amonijev nitrat H3N.HNO3 6484-52-2229-353-0 cis-2,6-dimetilmorfolin C6H13NO 6485-55-8229-912-9 dinatrijev metasilikat H2O3Si.2Na 6834-92-0229-962-1 2,2’-dimetil-4,4’-metilenbis(cikloheksilamin)

  C15H30N26864-37-5

  230-042-7 monokrotofos C7H14NO5P 6923-22-4230-086-7 1-kloro-2,5-dimetoksi-4-nitrobenzen C8H8Cl-

  NO46940-53-0

  230-785-7 tetrakalijev pirofosfat H4O7P2.4K 7320-34-5230-847-3 dinatrijev 4,4,’-diaminostilben-2,2’-disulfonat

  C14H14N2O6S2.2Na7336-20-1

  230-898-1 aluminijev triformat CH2O2.1/3Al 7360-53-4230-991-7 butil-glikolat C6H12O3 7397-62-8231-068-1 olovni stearat C18H36O2.xPb 7428-48-0231-072-3 aluminij Al 7429-90-5231-081-2 etan-1,2-diilbis(oksietan-2,1-diil)bisheptanoat

  C20H38O67434-40-4

  231-096-4 željezo Fe 7439-89-6231-100-4 olovo Pb 7439-92-1231-106-7 živa Hg 7439-97-6231-111-4 nikal Ni 7440-02-0231-130-8 silicij, koji sadrži više od 99,99% masenog

  udjela silicija Si7440-21-3

  231-131-3 srebro Ag 7440-22-4231-132-9 natrij Na 7440-23-5231-141-8 kositar Sn 7440-31-5231-152-8 kadmij Cd 7440-43-9231-158-0 kobalt Co 7440-48-4231-159-6 bakar Cu 7440-50-8231-175-3 cink Zn 7440-66-6231-177-4 bizmut Bi 7440-69-9231-195-2 sumporov dioksid O2S 7446-09-5231-197-3 sumporov trioksid O3S 7446-11-9231-198-9 olovni sulfat H2O4S.Pb 7446-14-2231-208-1 aluminijev klorid AlCl3 7446-70-0231-211-8 kalijev klorid ClK 7447-40-7231-212-3 litijev klorid ClLi 7447-41-8231-298-2 magnezijev sulfat H2O4S.Mg 7487-88-9231-312-7 piracetam C6H10N2O2 7491-74-9231-441-9 titanijev tetraklorid Cl4Ti 7550-45-0231-448-7 dinatrijev hidrogenortofosfat H3O4P.2Na 7558-79-4231-449-2 natrijev dihidrogenortofosfat H3O4P.Na 7558-80-7231-509-8 trinatrijev ortofosfat H3O4P.3Na 7601-54-9231-511-9 natrijev perklorat ClHO4.Na 7601-89-0231-545-4 silicijev dioksid, kemijski pripravljeni O2Si 7631-86-9

 • ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008. BROJ 61 – STRANICA 11 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EINECS br. tvar CAS br.232-350-7 terpentinsko ulje

  Hlapljive, pretežito terpenske frakcije i desti-lati koji nastaju ekstrakcijom otapalom, saku-pljanjem gume ili pripremom drvne vlaknine četinjača. Primarno se sastoji od terpenskih ugljikovodika C10H16: α-pinen, β-pinen, limo-nen, 3-karen, kamfen. Može sadržavati druge acikličke, monocikličke ili bicikličke terpene, oksigenirane terpene i anetol. Sastav mu je promjenjiv ovisno o metodama pročićavanja i starosti, lokaciji i vrsti četinjače koja se koristi kao izvor.

  8006-64-2

  232-391-0 sojino olje, epoksidirano 8013-07-8232-394-7 o-(ili p-)-toluensulfonamid C7H9NO2S 8013-74-9232-475-7 kolofonij

  Složeni sastav dobiven iz drveta, osobito boro-vine. Primarno se sastoji od smolnih kiselina i modificiranih smolnih kiselina kao što su dime-ri i dekarboksilirane smolne kiseline. Uključuje kolofonij stabiliziran katalitičkim disproporcio-niranjem.

  8050-09-7

  232-476-2 smolne kiseline i kolofonijske kiseline, hidro-genirane, metetil-esteri

  8050-15-5

  232-482-5 smolne kiseline i kolofonijske kiseline, esteri s glicerolom

  8050-31-5

  232-688-5 terpentinEkstrakti i njihovi fizički modificirani derivati. Pinus palustris, Pinaceae.

  9005-90-7

  233-032-0 didušikov oksid N2O 10024-97-2233-036-2 disumporov diklorid C12S2 10025-67-9233-042-5 triklorosilan Cl3HSi 10025-78-2233-046-7 fosforil triklorid Cl3OP 10025-87-3233-054-0 silicijev tetraklorid Cl4Si 10026-04-7233-060-3 fosforov pentaklorid Cl5P 10026-13-8233-118-8 bis(hidroksilamonij)sulfat H3NO.1/2H2O4S 10039-54-0233-135-0 aluminijev sulfat Al.3/2H2O4S 10043-01-3233-139-2 borna kiselina, sirova prirodna, koja sadrži

  najviše 85 % H3BO3 računano na suhu masu BH3O3

  10043-35-3

  233-140-8 kalcijev klorid CaCl2 10043-52-4233-187-4 kalijev hidrogenperoksomonosulfat H2O5S.K 10058-23-8233-250-6 kalcijev silikat Ca. H2O3Si 10101-39-0233-253-2 dikromov tris(sulfat) Cr.3/2H2O4S 10101-53-8233-267-9 natrijev selenit H2O3Se.2Na 10102-18-8233-271-0 dušikov monoksid NO 10102-43-9233-321-1 kalijev sulfit H2O3S.2K 10117-38-1233-330-0 fosforna kiselina, amonijeva sol H3N.xH3O4P 10124-31-9233-332-1 kalcijev nitrat, koji u bezvodnom stanju sadrži

  više od 16% masenog udjela dušika Ca.2HNO310124-37-5

  233-606-0 metamidofos C2H8NO2PS 10265-92-6233-788-1 barijev klorid BaCl2 10361-37-2233-826-7 magnezijev nitrat HNO3.1/2Mg 10377-60-3234-123-8 N,N’-etilenbis[N-acetilacetamid] C10H16N2O4 10543-57-4234-129-0 sumporov diklorid Cl2S 10545-99-0234-186-1 2-etilheksil-4,4-dibutil-10-etil-7-okso-8-oksa-

  3,5-ditia-4-stanatetradekanoat C28H56O4S2Sn10584-98-2

  234-190-3 natrijev dikromat Cr2H2O7.2Na 10588-01-9234-294-9 izookten C8H16 11071-47-9

  EINECS br. tvar CAS br.231-867-5 natrijev tiosulfat H2O3S2.2Na 7772-98-7231-887-4 natrijev klorat ClHO3.Na 7775-09-9231-889-5 natrijev kromat CrH2O4.2Na 7775-11-3231-890-0 natrijev ditionit H2O4S2.2Na 7775-14-6231-892-1 dinatrijev peroksodisulfat H2O8S2.2Na 7775-27-1231-900-3 kalcijev sulfat, prirodni Ca.H2O4S 7778-18-9231-906-6 kalijev dikromat Cr2H2O7.2K 7778-50-9231-907-1 trikalijev ortofosfat H3O4P.3K 7778-53-2231-908-7 kalcijev hipoklorit Ca.2ClHO 7778-54-3231-912-9 kalijev perklorat ClHO4.K 7778-74-7231-913-4 kalijev dihidrogenortofosfat H3O4P.K 7778-77-0231-915-5 kalijev sulfat, koji u suhom stanju sadrži više

  od 52 % masenog udjela K2O H2O4S.2K7778-80-5

  231-944-3 tricinkov bis(ortofosfat) H3O4P.3/2Zn 7779-90-0231-956-9 kisik O2 7782-44-7231-957-4 selen Se 7782-49-2231-959-5 klor C12 7782-50-5231-964-2 nitrozilsumporna kiselina HNO5S 7782-78-7231-971-0 natrijev amid H2NNa 7782-92-5231-973-1 sumporasta kiselina H2O3S 7782-99-2231-977-3 vodikov sulfid H2S 7783-06-4231-982-0 amonijev tiosulfat H3N.1/2H2O3S2 7783-18-8231-984-1 amonijev sulfat H3N.1/2H2O4S 7783-20-2231-987-8 diamonijev hidrogenortofosfat H3N.1/2H3O4P 7783-28-0232-051-1 aluminijev fluorid AlF3 7784-18-1232-087-8 (+)-pin-2(3)-en C10H16 7785-70-8232-089-9 manganov sulfat H2O4S.Mn 7785-87-7232-094-6 magnezijev klorid Cl2Mg 7786-30-3232-104-9 niklov sulfat H2O4S.Ni 7786-81-4232-143-1 amonijev dikromat Cr2H2O7.2H3N 7789-09-5232-149-4 fluorosulfonska kiselina FHO3S 7789-21-1232-188-7 kalcijev fluorid CaF2 7789-75-5232-234-6 klorosulfonska kiselina ClHO3S 7790-94-5232-235-1 amonijev perklorat ClHO4.H3N 7790-98-9232-245-6 sulfuril-klorid Cl2O2S 7791-25-5232-259-2 hidroksilamin H3NO 7803-49-8232-287-5 kreozot;

  [[Destilat katrana kamenog ugljena proizveden visoko-temp. karbonizacijom bituminoznog ugljena. Sastoji se primarno od aromatskih ugljikovodika, katranskih kiselina i katranskih baza.]]

  8001-58-9

  232-304-6 talno uljeSloženi sastav kolofonija talnog ulja i masnih kiselina dobiven zakiseljavanjem sirovog sapu-na talnog ulja i dodavanjem dodatno pročišće-noga. Sadrži najmanje 10 % kolofonija.

  8002-26-4

  232-313-5 montan-vosakVosak dobiven ekstrakcijom lignita.

  8002-53-7

 • STRANICA 12 – BROJ 61 ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EINECS br. tvar CAS br.238-878-4 kvarc (SiO2) O2Si 14808-60-7238-887-3 foksim C12H15N2O3PS 14816-18-3238-932-7 4-(2,4-diklorofenoksi)anilin C12H9Cl2NO 14861-17-7239-106-9 dialil karbonat C7H10O3 15022-08-9239-148-8 trinatrijev heksafluoroaluminat AlF6.3Na 15096-52-3239-263-3 metil-benzoilformat C9H8O3 15206-55-0239-289-5 dušična kiselina, amonijeva kalcijeva sol

  Ca.xH3N.xHNO315245-12-2

  239-592-2 klortoluron C10H13ClN2O 15545-48-9239-622-4 2-etilheksil-10-etil-4,4-dioktil-7-okso-8-oksa-

  3,5-ditia-4-stanatetradekanoat C36H72O4S2Sn15571-58-1

  239-670-6 trinatrijev antimonat(3-) Na.1/3O4Sb 15593-75-6239-701-3 2-etil-2-[[(1-oksoalil)oksi]metil]-1,3-propandi-

  il-diakrilat C15H20O615625-89-5

  239-707-6 dinatrijev karbonat, spoj s vodikovim peroksi-dom (2:3) CH2O3.3/2 H2O2.2Na

  15630-89-4

  239-784-6 ibuprofen C13H18O2 15687-27-1239-931-4 [[(fosfonometil)imino]bis[etan-2,1-

  diilnitrilobis(metilen)]]tetrakisfosfonska kiselina C9H28N3O15P5

  15827-60-8

  240-032-4 N,N’’-1,6-heksandiilbis[N’-cianogvanidin] C10H18N8

  15894-70-9

  240-286-6 karbetamid C12H16N2O3 16118-49-3240-347-7 5-etiliden-8,9,10-trinorborn-2-en C9H12 16219-75-3240-383-3 drveni ugljen

  Amorfni oblik ugljika proizveden nepotpunim izgaranjem ili oksidacijom drveta ili druge or-ganske tvari.

  16291-96-6

  240-596-1 2-metil-3-butennitril C5H7N 16529-56-9240-778-0 natrijev hidrogensulfid HNaS 16721-80-5240-795-3 dikalijev disulfit H2O5S2.2K 16731-55-8240-896-2 dikalijev heksafluorosilikat F6Si.2K 16871-90-2240-898-3 fluoroborna kiselina BF4.H 16872-11-0240-934-8 dinatrijev heksafluorosilikat F6Si.2Na 16893-85-9240-969-9 dikalijev heksafluorotitanat F6Ti.2K 16919-27-0241-034-8 heksafluorosilicijska kiselina F6Si.2H 16961-83-4241-164-5 tetranatrijev 4-amino-5-hidroksi-3,6-bis[[4-

  [[2-(sulfonatooksi)etil]sulfonil]fenil]azo]naftalen-2,7-disulfonat C26H25N5O19S6.4Na

  17095-24-8

  241-342-2 O,O-dimetil-tiofosforamidat C2H8NO2PS 17321-47-0241-624-5 metil-2-kloropropionat C4H7ClO2 17639-93-9242-159-0 kositrov dioksid O2Sn 18282-10-5242-348-8 diprogulna kiselina C12H18O7 18467-77-1242-358-2 3,7-dimetilokt-1-en-3-ol C10H20O 18479-49-7242-505-0 metabenztiazuron C10H11N3OS 18691-97-9243-215-7 3-[2,4-dikloro-5-(1-metil-etoksi)fenil]-5-

  (1,1-dimetil-etil)-1,3,4-oksadiazol-2(3H)-on; oksadiazon C15H18C2N2O3

  19666-30-9

  243-473-0 2,5,6-trimetilcikloheks-2-en-1-on C9H14O 20030-30-2243-723-9 N-metil-3-oksobutiramid C5H9NO2 20306-75-6243-746-4 željezov hidroksidoksid FeHO2 20344-49-4244-492-7 aluminijev hidroksid AlH3O3 21645-51-2244-742-5 [etilenbis[nitrilobis(metilen)]]tetrakisfosfonska

  kiselina, natrijeva sol C6H20N2O12P4.xNa22036-77-7

  244-848-1 fenamifos C13H22NO3PS 22224-92-6245-883-5 3,6,9,12-tetraoksotridekanol C9H20O5 23783-42-8

  EINECS br. tvar CAS br.234-304-1 izooktilfenol C14H22O 11081-15-5234-324-0 etil-silikat 11099-06-2234-343-4 borna kiselina 11113-50-1234-390-0 natrijev perborat 11138-47-9234-409-2 naftenske kiseline, cinkove soli 12001-85-3234-448-5 heksakalcijev heksaoksotris[sulfato(2-)]dialu-

  minat(12-) Al2O18S3.6Ca12004-14-7

  234-588-7 kalcijev disilicid CaSi2 12013-56-8234-630-4 kromov dioksid CrO2 12018-01-8234-933-1 dialuminijev kloridpentahidroksid A12ClH5O5 12042-91-0235-067-7 pentaolovni tetraoksidsulfat O8Pb5S 12065-90-6235-105-2 dikromov željezov tetraoksid Cr2FeO4 12068-77-8235-123-0 volframov karbid CW 12070-12-1235-137-7 trietildialuminijev triklorid C6H15Al2Cl3 12075-68-2235-183-8 amonijev bromid BrH4N 12124-97-9235-184-3 amonijev hidrogensulfid H5NS 12124-99-1235-186-4 amonijev klorid ClH4N 12125-02-9235-227-6 dikalijev oksid K2O 12136-45-7235-252-2 triolovni dioksidfosfonat HO5PPb3 12141-20-7235-380-9 tetraolovni trioksidsulfat O7Pb4S 12202-17-4235-416-3 heksanatrijev 2,2’-[azobis[(2-sulfonato-4,1-fe-

  nilen)vinilen(3-sulfonato-4,1-fenilen)]]bis[2H-nafto[1,2-d]triazol-5-sulfonat] C48H32N8O18S6.6Na

  12222-60-5

  235-490-7 kalcijev [ortosilikato(4-)]dioksodialuminat(2-) Al2O6Si.Ca

  12252-33-4

  235-595-8 kromov hidroksidsulfat CrHO5S 12336-95-7235-649-0 željezov kloridsulfat ClFeO4S 12410-14-9235-654-8 maneb C4H6MnN2S4 12427-38-2235-759-9 olovni kromat molibdat sulfat crveni

  C.I. Pigment crveno 104Ova je tvar u Indeksu boja označena brojem C.I. 77605

  12656-85-8

  235-837-2 kalijev O-izobutil-ditiokarbonat C5H10OS2.K 13001-46-2235-845-6 kalijev fenilacetat C8H8O2.K 13005-36-2235-921-9 heksametilen diakrilat C12H18O4 13048-33-4236-598-7 amonijev nitrit H3N.HNO2 13446-48-5236-670-8 Pentakarbonil željezo C5FeO5 13463-40-6236-675-5 titanov dioksid O2Ti 13463-67-7236-688-6 Dihidrazin sulfat H4N2.1/2H2O4S 13464-80-7236-878-9 cinkov kromat CrH2O4.Zn 13530-65-9237-004-9 trifosforna kiselina, natrijeva sol H5O10P3.xNa 13573-18-7237-066-7 fosfonska kiselina H3O3P 13598-36-2237-081-9 tetranatrijev heksacianoferat C6FeN6.4Na 13601-19-9237-158-7 tris(2-kloro-1-metiletil)fosfat C9H18Cl3O4P 13674-84-5237-199-0 fenmedifam C16H16N2O4 13684-63-4237-215-6 titanov bis(sulfat) H2O4S.1/2Ti 13693-11-3237-239-7 2,4-dikloro-6-(metiltio)-1,3,5-triazin

  C4H3Cl2N3S13705-05-0

  237-410-6 trinatrijev heksafluoroaluminat AlF6.3Na 13775-53-6237-574-9 pentakalijev trifosfat H5O10P3.5K 13845-36-8237-722-2 tetrakalijev heksacianoferat C6FeN6.4K 13943-58-3237-732-7 sec-butilamin C4H11N 13952-84-6238-688-1 triamonijev pentaklorocinkat (3-) Cl5Zn.3H4N 14639-98-6238-877-9 talk (Mg3H2(SiO3)4) H2O3Si.3/4Mg 14807-96-6

 • ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008. BROJ 61 – STRANICA 13 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EINECS br. tvar CAS br.249-050-7 3-klor-p-tolil-izocianat C8H6ClNO 28479-22-3249-079-5 Diizononil ftalat C26H42O4 28553-12-0249-482-6 3,7-dimetilokt-6-en-1-in-3-ol C10H16O 29171-20-8249-828-6 izodecil-difenil-fosfat C22H31O4P 29761-21-5249-894-6 natrijev 1,4-diizodecil-sulfonatosukcinat

  C24H46O7S.Na29857-13-4

  250-178-0 izooktadekanska kiselina C18H36O2 30399-84-9250-247-5 (E)-2-metil-2-butennitril C5H7N 30574-97-1250-354-7 kalijev 9,10-dihidro-9,10-dioksoantracen-1-

  sulfonat C14H8O5S.K30845-78-4

  250-378-8 pentanol C5H12O 30899-19-5250-439-9 p-izopropilfenil-izocianat C10H11NO 31027-31-3250-702-8 di(tert-dodecil)pentasulfid C24H50S5 31565-23-8250-709-6 tris(2,4-di-tert-butilfenil)fosfit C42H63O3P 31570-04-4251-013-5 oktadecil-metakrilat C22H42O2 32360-05-7251-087-9 difenil-eter, oktabrom-derivat C12H2Br8O 32536-52-0251-835-4 izoproturon;

  3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilurea C12H18N2O34123-59-6

  252-104-2 (2-metoksimetiletoksi)propanol C7H16O3 34590-94-8252-276-9 1,3-dikloro-5-izocijanatobenzen C7H3Cl2NO 34893-92-0253-149-0 heksadekan-1-ol C16H34O 36653-82-4253-178-9 3-(3,5-diklorofenil)-2,4-diokso-N-izopropilimi-diklorofenil)-2,4-diokso-N-izopropilimi-)-2,4-diokso-N-izopropilimi-diokso-N-izopropilimi--N-izopropilimi-N-izopropilimi--izopropilimi-izopropilimi-

  dazolidin-1-karboksamid C13H13Cl2N3O336734-19-7

  253-407-2 9-oktadekanoinska kiselina (Z)-, ester s 1,2,3-propantriolom

  37220-82-9

  253-733-5 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboksilna kiselina C7H11O9P

  37971-36-1

  254-159-8 1-[4-(2-metilpropil)fenil]etan-1-on C12H16O 38861-78-8254-320-2 aluminijev trietiltrifosfonat C2H7O3P.1/3Al 39148-24-8254-400-7 aluminijev kloridhidroksidsulfat 39290-78-3255-349-3 metamitron;

  4-amino-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-on C10H10N4O

  41394-05-2

  255-894-7 metil-5-(2,4-diklorofenoksi)-2-nitrobenzoatC14H9Cl2NO5

  42576-02-3

  256-103-8 triadimefon;1-(4-klorofenoksi)-3,3-dimetil-1-(1,2,4-triazol-1-il)butanon C14H16ClN3O2

  43121-43-3

  256-176-6 [2-(akriloiloksi)etil]trimetilamonijev klorid C8H16NO2.Cl

  44992-01-0

  256-735-4 3-izopropil-1H-2,1,3-benzotiadiazin-4(3H)-on-2,2-dioksid, natrijeva sol C10H12N2O3S.Na

  50723-80-3

  256-759-5 diizobutil-malonat C11H20O4 50780-99-9257-098-5 C.I. Pigment žuto 42

  Ova je tvar u Indeksu boja označena brojem C.I. 77492.

  51274-00-1

  257-180-0 2-(4-izobutilfenil)propionaldehid C13H18O 51407-46-6257-413-6 izoheptan-1-ol C7H16O 51774-11-9258-290-1 salinomicin C42H70O11 53003-10-4258-556-7 2,2,4(ili 2,4,4)-trimetiladipinska kiselina

  C9H16O453445-37-7

  258-587-6 izopropil-3-metil-3-(p-izobutilfenil)oksiran-2-karboksilat C17H24O3

  53500-83-7

  258-649-2 dibenzilbenzen, ar-metil-derivat C21H20 53585-53-8259-537-6 α-tert-butil-β-(4-klorofenoksi)-1H-1,2,4-

  triazol-1-etanol C14H18ClN3O255219-65-3

  EINECS br. tvar CAS br.246-307-5 2,6-dietil-p-toluidin C11H17N 24544-08-9246-309-6 6-etil-2-toluidin C9H13N 24549-06-2246-347-3 tridemorf C19H39NO 24602-86-6246-376-1 kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat C6H8O2.K 24634-61-5246-466-0 [(metiletilen)bis(oksi)]dipropanol C9H20O4 24800-44-0246-562-2 viniltoluen C9H10 25013-15-4246-585-8 bentazon C10H12N2O3S 25057-89-0246-613-9 izooktil-merkaptoacetat C10H20O2S 25103-09-7246-617-0 izooktanska kiselina C8H16O2 25103-52-0246-619-1 tert-dodekantiol C12H26S 25103-58-6246-672-0 nonilfenol C15H24O 25154-52-3246-673-6 dinitrobenzen C6H4N2O4 25154-54-5246-689-3 buten C4H8 25167-67-3246-690-9 2,4,4-trimetilpenten C8H16 25167-70-8246-770-3 oksidipropanol C6H14O3 25265-71-8246-771-9 izomaslačna kiselina, monoester s 2,2,4-trime-

  tilpentan-1,3-diolom C12H24O325265-77-4

  246-814-1 izofenfos C15H24NO4PS 25311-71-1246-835-6 diizopropilbenzen C12H18 25321-09-9246-837-7 diklorbenzen C6H4Cl2 25321-22-6246-869-1 izodecil-alkohol C10H22O 25339-17-7246-910-3 diaminotoluen C7H10N2 25376-45-8247-099-9 trimetilbenzen C9H12 25551-13-7247-134-8 trimetilheksan-1,6-diamin C9H22N2 25620-58-0247-148-4 heksabromociklododekan C12H18Br6 25637-99-4247-323-5 (Z)-pent-2-ennitril C5H7N 25899-50-7247-477-3 terfenil C18H14 26140-60-3247-571-4 2-etilheksenal C8H14O 26266-68-2247-693-8 difenil-tolil-fosfat C19H17O4P 26444-49-5247-714-0 metilendifenil diizocianat C15H10N2O2 26447-40-5247-722-4 m-toliliden-diizocianat C9H6N2O2 26471-62-5247-977-1 diizodecil ftalat C28H46O4 26761-40-0247-979-2 2,3-epoksipropil-neodekanoat C13H24O3 26761-45-5248-092-3 izononanska kiselina C9H18O2 26896-18-4248-097-0 dibenziltoluen C21H20 26898-17-9248-133-5 izooktan-1-ol C8H18O 26952-21-6248-206-1 ciklododekatrien C12H18 27070-59-3248-289-4 dodecilbenzensulfonska kiselina C18H30O3S 27176-87-0248-310-7 (1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol C14H22O 27193-28-8248-339-5 nonen C9H18 27215-95-8248-363-6 2-etilheksil-nitrat C8H17NO3 27247-96-7248-368-3 diizotridecil-ftalat C34H58O4 27253-26-5248-405-3 kloro-1,1’-bifenil C12H9Cl 27323-18-8248-433-6 N-[4-[(2-hidroksietil)sulfonil]fenil]acetamid

  C10H13NO4S27375-52-6

  248-469-2 izotridekan-1-ol C13H28O 27458-92-0248-471-3 izononil-alkohol C9H20O 27458-94-2248-523-5 diizooktil-ftalat C24H38O4 27554-26-3248-654-8 benziltoluen C14H14 27776-01-8248-704-9 metil-(S)-(-)-laktat C4H8O3 27871-49-4248-948-6 ditolil-eter C14H14O 28299-41-4248-953-3 kalcijev (S)-2-hidroksipropionat C3H6O3.1/2Ca 28305-25-1248-983-7 natrijev kumensulfonat C9H12O3S.Na 28348-53-0249-048-6 nonan-1-ol C9H20O 28473-21-4

 • STRANICA 14 – BROJ 61 ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EINECS br. tvar CAS br.266-043-4 cement, portlandski, kemikalije

  Portlandski cement je smjesa kemijskih tvari proizvedena izgaranjem ili sinteriranjem siro-vina na visokim temperaturama (iznad 1200 °C (2192 °F)), pretežito kalcijevog karbonata, aluminijevog oksida, silicijevog dioksida i želje-zovog oksida. Proizvedene kemijske tvari su za-robljene u kristalnoj masi. Ova kategorija obu-hvaća sve niže navedene kemijske tvari ako se one ciljano proizvode u postupku proizvodnje portladskog cementa. Primarni članovi te kate-gorije su Ca2SiO4 i Ca3SiO5. Mogu biti uključeni i drugi niže navedeni spojevi u kombinaciji s tim primarnim tvarima.CaAl2O4CaAl4O7CaAl12O19Ca3Al2O6Ca12Al14O33CaOCa2Fe2O5Ca2Al2SiO7Ca4Al6SO16 Ca12Al14Cl2O32Ca12Al14F2O32Ca4Al2Fe2O10Ca6Al4Fe2O15

  65997-15-1

  266-047-6 frite, kemikalijeFrita je smjesa anorganskih kemijskih tvari proizvedena naglim hlađenjem rastaljenog slo-ženog sastava materijala, pri čemu kemijske tvari koje se na taj način proizvode postaju nemigrirajuće komponente krutih staklenih pahuljica ili granula. Ova kategorija obuhvaća sve niže navedene kemijske tvari ako se one ciljano proizvode u postupku proizvodnje frite. Primarni članovi te kategorije su oksidi nekih ili svih niže navedenih elemenata. Mogu biti uključeni i njihovi fluoridi u kombinaciji s tim primarnim tvarima.aluminijantimonarsenbarijbizmutborkadmijkalcijcerijkromkobaltbakarzlatoželjezolantanolovolitijmagnezijmanganmolibdenneodimij

  65997-18-4

  EINECS br. tvar CAS br.261-204-5 natrijev bis[4-hidroksi-3-[(2-hidroksi-1-naftil)

  azo]benzensulfonamidato(2-)]kobaltat(1-) C32H22CoN6O8S2.Na

  58302-43-5

  261-233-3 borna kiselina (H3BO3), ester s 2-[2-(2-metok-sietoksi)etoksi]etanolom i 2,2’-oksibis[etanol]om

  58391-97-2

  262-373-8 silicijev dioksid, staklasti O2Si 60676-86-0262-967-7 terfenil, hidrogenirani 61788-32-7262-977-1 amini, kokosovi alkil- 61788-46-3263-004-3 alkani, kloro- 61788-76-9263-055-1 naftenske kiseline, kalcijeve soli 61789-36-4263-058-8 1-propanaminij, 3-amino-N-(karboksimetil)-

  N,N-dimetil-, N-kokos-acil-derivati, hidroksidi, unutrašnje soli

  61789-40-0

  263-064-0 naftenske kiseline, kobaltove soli 61789-51-3263-066-1 nitrili, kokos 61789-53-5263-107-3 masne kiseline, talno ulje 61790-12-3263-120-4 nitrili, loj 61790-28-1263-125-1 amini, lojevi alkil- 61790-33-8264-150-0 parafinski voskovi i ugljikovodični voskovi,

  kloro-63449-39-8

  264-347-1 4-diazo-3,4-dihidro-7-nitro-3-oksonaftalen-1-sulfonska kiselina C10H5N3O6S

  63589-25-3

  264-459-0 amonijev hidrogendipropionat C3H6O2.1/2H3N 63785-12-6264-848-5 smolne kiseline i kolofonijske kiseline, hidro-

  genirane, esteri s pentaeritritolom64365-17-9

  266-010-4 Koks (ugljen)Ćelijasta ugljična masa koja nastaje visokotem-peraturnom (iznad 700 ºC (1292 ºF) destruktiv-nom destilacijom ugljena. Primarno se sastoji od ugljika. Može sadržavati različite količine sumpora i pepela.

  65996-77-2

  266-027-7 Destilati (katran kamenog ugljena);Teško antracensko ulje Destilat ugljenog katrana koji ima približno po-dručje destilacije od 100 ºC do 450 ºC (212 ºF do 842 ºF). Sastavljen primarno od aromatskih ugljikovodika s dvočlanim do četveročlanim kondenziranim prstenovima, fenolnih spojeva i aromatskih dušičnih baza.

  65996-92-1

  266-028-2 Smola, katran kamenog ugljena, visoko-temp.;Smola (ost. dest. katrana)Ostatak destilacije visokotemperaturnog uglje-nog katrana. Crna krutina s točkom omekša-vanja približno od 30 °C do 180 °C (86 °F do 356 °F). Sastavljen primarno od složene smjese aromatskih ugljikovodika s tročlanim ili više-članim kondenziranim prstenovima.

  65996-93-2

  266-030-3 superfosfati, koncentriraniTvar dobivena zakiseljavanjem fosfatne stijene fosfornom kiselinom. Obično sadrži 40 % ili više slobodnog fosfornog oksida (P2O5). Sastav-ljen primarno od kalcijevog fosfata.

  65996-95-4

  266-041-3 kolofonij, hidrogenirani 65997-06-0266-042-9 smolne kiseline i kolofonijske kiseline, hidro-

  genirane, esteri s glicerolom65997-13-9

 • ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008. BROJ 61 – STRANICA 15 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EINECS br. tvar CAS br.269-587-0 2-[(2-hidroksietil)amino]etil-dihidrogen-orto-

  boratC4H12BNO4

  68298-96-4

  269-798-8 Benzen, (1-metiletil)-, oksidirani, polifenilni ostaci Nehlapljivi visokovrijući ostatak destilacije proi-zvoda iz kumen-fenol postupka. Sastoji se prete-žito od supstituiranih fenilnih skupina umreženih vezama ugljik-kisik i fenilalifatskim vezama.

  68333-89-1

  269-922-0 Kvaterni amonijevi spojevi, C12-18-alkiltrimetil,kloridiOva tvar u nomenklaturi SDA nosi naziv: C12-C18 alkyl trimethyl ammonium chloride i označena je SDA brojem 16-045-00.

  68391-03-7

  270-115-0 benzensulfonska kiselina, C10-13-alkil-derivati, natrijeve soli

  68411-30-3

  270-184-7 silicijska kiselina (H4SiO4), tetraetil-ester, hidro-lizirani

  68412-37-3

  270-407-8 sulfonske kiseline, C14-16-alkan-hidroksi– i C14-16-alken-, natrijeve soli

  68439-57-6

  270-461-2 smolne kiseline i kolofonijske kiseline, magne-zijeve soli

  68440-56-2

  270-486-9 benzen, mono-C10-14-alkil-derivati 68442-69-3270-691-3 ugljikovodici, C4, nusproizvod proizvodnje eti-

  lenaSloženi sastav ugljikovodika proizveden desti-lacijom proizvoda iz postupka krekiranja u po-gonu za proizvodnju etilena. Sastoji se pretežito od ugljikovodika C4.

  68476-52-8

  271-067-3 benzen, C1-9-alkil-derivati 68515-25-3271-073-6 benzen, mono-C12-14-alkil-derivati, frakcije s dna

  Frakcije s dna koje vriju približno iznad 360 °C (680 °F).

  68515-32-2

  271-083-0 1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C7-9-raz-granati i ravni alkil-esteri

  68515-41-3

  271-085-1 1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C9-11– raz-granati i ravni alkil-esteri

  68515-43-5

  271-212-0 alkeni, C8-10, bogati C9 68526-55-6271-231-4 alkoholi, C7-9-izo-, bogati C8 68526-83-0271-233-5 alkoholi, C8-10-izo-, bogati C9 68526-84-1271-234-0 alkoholi, C9-11-izo-, bogati C10 68526-85-2271-235-6 alkoholi, C11-14-izo-, bogati C13 68526-86-3271-363-2 1-propen, proizvodi hidroformilacije, s visokim

  vrelištemSloženi sastav proizvoda proizveden destilaci-jom proizvoda hidrogeniranja butanala iz hi-droformilacije propena. Sastoji se pretežito od organskih spojeva kao što su aldehidi, alkoholi, esteri, eteri i karboksilne kiseline koji imaju broj ugljikovih atoma u području od C4-C32 i vriju u području približno od 143 °C do 282 °C (289 °F do 540 °F).

  68551-11-1

  271-528-9 benzensulfonska kiselina, C10-16-alkil-derivatiOva tvar u nomenklaturi SDA nosi naziv: C-0-C16 alkyl benzene sulfonic acid i označena je SDA brojem 15-080-00.

  68584-22-5

  EINECS br. tvar CAS br.nikalniobijfosforkalijsilicijsrebronatrijstroncijkositartitanijvolframvanadijcinkcirkonij

  266-639-4 4-[3-[4-(1,1-dimetiletil)fenil]-2-metilpro-pil]-2,6-dimetilmorfolin C20H33NO

  67306-03-0

  267-006-5 alkoholi, C12-18Ova tvar u nomenklaturi SDA nosi naziv: C12-C18 alkyl alcohol i označena je SDA brojem 16-060-00.

  67762-25-8

  267-008-6 alkoholi, C16-18Ova tvar u nomenklaturi SDA nosi naziv: C16-C18 alkyl alcohol i označena je SDA brojem 19-060-00.

  67762-27-0

  267-009-1 alkoholi, C14-18Ova tvar u nomenklaturi SDA nosi naziv: C14-C18 alkyl alcohol i označena je SDA brojem 17-060-00.

  67762-30-5

  267-019-6 alkoholi, C10-16Ova tvar u nomenklaturi SDA nosi naziv: C10-C16 alkyl alcohol i označena je SDA brojem 15-060-00.

  67762-41-8

  267-051-0 benzen, C10-13-alkil-derivati 67774-74-7268-106-1 alkoholi, C16-18 i C18-nezas.

  Ova tvar u nomenklaturi SDA nosi naziv: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl alcohol i označena je SDA brojem 11-060-00.

  68002-94-8

  268-213-3 sulfonske kiseline, C10-18-alkan-, natrijeve soli 68037-49-0268-531-2 imidazolijevi spojevi, 4,5-dihidro-1-metil-2-

  nor-loj-alkil-1-(2-loj-amidoetil), metil-sulfati68122-86-1

  268-589-9 sumporna kiselina, mono-C8-18-alkil-esteri, natrijeve soli

  68130-43-8

  268-626-9 amini, polietilenpoli- 68131-73-7268-770-2 amidi, kokos, N-(hidroksietil) 68140-00-1268-860-1 naftalensulfonske kiseline 68153-01-5268-930-1 alkoholi, C14-18 i C16-18-nezas.

  Ova tvar u nomenklaturi SDA nosi naziv: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl alcohol i označena je SDA brojem 04-060-00.

  68155-00-0

  269-127-9 ulja, riblja, bisulfitirana 68187-82-6269-227-2 smolne kiseline i kolofonijske kiseline, obrađe-

  ne fumarnom kiselinom, natrijeva sol68201-59-2

  269-228-8 smolne kiseline i kolofonijske kiseline, obrađe-ne maleinskom kiselinom, natrijeve soli

  68201-60-5

 • STRANICA 16 – BROJ 61 ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EINECS br. tvar CAS br.284-660-7 benzen, mono-C10-13-alkil-derivati, destil. ostaci 84961-70-6284-895-5 katranske kiseline, frakcija ksilenola

  Frakcija katranskih kiselina, bogata 2,4– i 2,5-dimetilfenolom, regenererirana destilacijom sirovih katranskih kiselina niskotemperaturnog ugljenog katrana.

  84989-06-0

  285-207-6 masne kiseline, C16-18 i C18-nezas., 2-etilheksil-esteri

  85049-37-2

  286-490-9 gliceridi, C16-18 mono– i di- 85251-77-0287-032-0 masne kiseline, C8-18 i C16-18-nezas., natrijeve

  soli85408-69-1

  287-075-5 gliceridi, C8-10 85409-09-2287-476-5 alkani, C10-13, kloro- 85535-84-8287-477-0 alkani, C14-17, kloro- 85535-85-9287-479-1 alkeni, C10-13 85535-87-1287-493-8 mravlja kiselina, C8-10-izoalkil-esteri, bogati C9 85536-13-6287-494-3 benzensulfonska kiselina, 4-C10-13-sec-alkil-

  derivati85536-14-7

  287-625-4 alkoholi, C13-15– razgranati i ravni 85566-16-1287-735-2 2,5,8,10,13,16,17,20,23-nonaoksa-1,9-diborabi-

  ciklo[7.7.7]trikosan C12H24B2O985567-22-2

  288-284-4 alkoholi, C9-11– razgranati i ravni 85711-26-8288-331-9 sulfonske kiseline, C14-18-sec-alkan, natrijeve

  soli85711-70-2

  288-474-7 kvaterni amonijevi spojevi, C12-18 -alkil(hidroksietil)dimetil, kloridi

  85736-63-6

  289-151-3 imidazolijevi spojevi, 4,5-dihidro-1-metil-2-nor-loj-alkil-3-(2-loj-amidoetil), metil-sulfati

  86088-85-9

  289-219-2 alkeni, C8-10 α- 86290-80-4290-178-8 indijski trputac, Plantago ovata, ekst.

  Ekstrakti i njihovi fizički modificirani derivati kao što su tinkture, konkreti, apsoluti, eterična ulja, uljaste smole, terpeni, neterpenske frak-cije, destilati, ostaci itd. dobiveni iz Plantago ovata, Plantaginaceae.

  90082-86-3

  290-580-3 1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C16-18-al-kil-esteri

  90193-76-3

  290-597-6 1,2-benzendikarboksilna kiselina, smjesa decil– i heptil– i heksil– i oktil-diesetera

  90193-91-2

  290-644-0 benzensulfonska kiselina, mono-C1-18-alkil-de-rivati

  90194-34-6

  290-658-7 benzensulfonska kiselina, mono-C15-36– razgra-nati alkil-derivati

  90194-47-1

  290-660-8 benzensulfonska kiselina, mono-C15-36– razgra-nati alkil-derivati, kalcijeve soli

  90194-49-3

  291-554-4 olovo, 2-etilheksanoat-izooktanoat kompleksi, bazični

  90431-32-6

  292-426-0 alkeni, C8-9, proizvodi hidroformilacije, destil. ostaci

  90622-26-7

  292-463-2 alkeni, C12-14 α- 90622-61-0292-694-9 aromatski ugljikovodici, C8 90989-38-1292-701-5 aromatski ugljikovodici, C7-10, nusproizvod pro-

  izvodnje etilena90989-44-9

  292-951-5 masne kiseline, C16-18, 2-etilheksil-esteri 91031-48-0293-086-6 masne kiseline, palmino ulje, metil-esteri 91051-34-2293-145-6 masne kiseline, loj, metil-esteri, destil. ostaci 91051-89-7

  EINECS br. tvar CAS br.271-642-9 alkoholi C6-12

  Ova tvar u nomenklaturi SDA nosi naziv: C6-C12 alkyl alcohol i označena je SDA brojem 13-060-00.

  68603-15-6

  271-657-0 amidi, kokos, N,N-bis(hidroksietil) 68603-42-9271-678-5 karboksilne kiseline, di-, C4-6 68603-87-2271-774-7 sulfonske kiseline, alkan-, natrijeve soli 68608-15-1271-801-2 benzen, C6-12-alkil-derivati

  Ova tvar u nomenklaturi SDA nosi naziv: C6-C12 alkyl benzene i označena je SDA brojem 13-079-00.

  68608-80-0

  271-893-4 silan, diklordimetil-, proizvodi reakcije sa sili-cijevim dioksidom

  68611-44-9

  272-490-6 alkoholi, C12-16 68855-56-1272-492-7 alkeni, C10-16 α-

  Ova tvar u nomenklaturi SDA nosi naziv: C-0-C16 alkyl alpha olefin i označena je SDA bro-jem 15-057-00.

  68855-58-3

  272-647-9 propan-1,3-diilbis(oksipropan-1,3-diil)diakrilatC14H28Cl4Cr2F9NO9S

  68901-05-3

  272-740-4 sulfonske kiseline, alkan-, klor-, natrijeve soli 68910-45-2272-924-4 alkani, C6-18, kloro- 68920-70-7273-050-6 benzen, (1-metiletil)-, destil. ostaci

  Složeni sastav ugljikovodika proizveden destila-cijom proizvoda iz postupka proizvodnje kume-na. Sastoji se primarno od diizopropilbenzena, uz promjenjive manje količine C4-supstituiranih benzena i težih nearomatskih ugljikovodika.

  68936-98-1

  273-094-6 masne kiseline, C6-10, metil-esteri 68937-83-7273-095-1 masne kiseline, C12-18, metil-esteri

  Ova tvar u nomenklaturi SDA nosi naziv: C12-C18 alkyl carboxylic acid methyl ester i označena je SDA brojem 16-010-00.

  68937-84-8

  273-114-3 masne kiseline, C9-13-neo- 68938-07-8273-281-2 amini, C12-18-alkildimetil, N-oksidi

  Ova tvar u nomenklaturi SDA nosi naziv: C-2-C18 alkyl dimethyl amine oxide i označena je SDA brojem 16-041-00.

  68955-55-5

  273-295-9 masne kiseline, C16-18 i C18-nezas., razgranate i ravne

  68955-98-6

  274-367-2 amonijev tetraformijat CH2O2.1/4H3N 70179-79-2276-451-4 4,4’-bis[[4-[bis(2-hidroksietil)amino]-6-[(4-

  sulfofenil) amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]stil-ben-2,2’-disulfonska kiselina, kalijeva natrijeva sol C40H44N12O16S4.xK.xNa

  72187-40-7

  277-704-1 2-kloro-6-nitro-3-fenoksianilin C12H9ClN2O3 74070-46-5278-404-3 dikloro[(diklorofenil)metil]metilbenzen, smje-

  sa izomera C14H10Cl476253-60-6

  279-420-3 alkoholi, C12-14 80206-82-2280-895-4 di-tert-dodecil-trisulfid C24H50S3 83803-77-4281-018-8 benzojeva kiselina, 2-hidroksi-, mono-C>13-al-

  kil-derivati, kalcijeve soli (2:1)83846-43-9

  283-810-9 2,2,4(ili 2,4,4)-trimetilheksandinitril C9H14N2 84713-17-7284-090-9 kalcijev izooktanoat C8H16O2.1/2Ca 84777-61-7284-315-0 1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C7-10-izo-

  alkil-esteri84852-06-2

 • ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008. BROJ 61 – STRANICA 17 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EINECS br. tvar CAS br.310-080-1 alkoholi, C6-24, destil. ostaci

  Složeni ostatak iz vakuumske destilacije C6-24 masnih alkohola dobiven hidrogeniranjem C6-24 metil-estera masnih kiselina. Sastoji se preteži-to od zas. masnih alkohola s brojem ugljikovih atoma višim od C18, proizvoda dimerizacije i dugolančanih estera s brojem ugljikovih atoma višim od C32; vrije na > 250 °C (482 °F) kod 10 tora.

  102242-49-9

  310-084-3 masne kiseline, C6-24, destil. ostaciSloženi ostatak iz destilacije C6-24 masnih kise-lina dobiven hidrogeniranjem saponificiranih prirodnih masti koje imaju broj ugljikovih atoma u području C6-24. Sastoji se pretežito od glicerida C6-24 masnih kiselina, sterola i voštanih estera i vrije na > 150 °C (302 °F) kod 10 tora.

  102242-53-5

  310-085-9 masne kiseline, C12-24-nezas., destil. ostaciSloženi ostatak iz destilacije C12-24 nezas. masnih kiselina dobiven saponifikacijom prirodnih ma-sti koje imaju broj ugljikovih atoma u području C12-24. Sastoji se pretežito od glicerida C12-24 ne-zas. masnih kiselina, sterola i voštanih estera i vrije na > 150 °C (302 °F) kod 10 tora.

  102242-54-6

  232-298-0 1Sirova naftaSloženi sastav ugljkovodika. Sastoji se pretežito od alifatskih, alicikličkih i aromatskih ugljiko-vodika. Također može sadržavati male količine dušikovih, kisikovih i sumporovih spojeva. Ova kategorija obuhvaća lake, srednje i teške nafte te ulja ekstrahirana iz katranskih pijesaka. Defini-cijom nisu obuhvaćene ugljkovodične tvari koje kod regeneracije ili pretvorbe u rafinerijske si-rovine moraju proći značajne kemijske promje-ne, kao što su sirova ulja iz uljnih škriljevaca, obogaćena ulja iz uljnih škriljevaca i tekuća goriva iz ugljena.

  8002-05-9

  232-343-9 2Prirodni plinSirovi prirodni plin kakav se nalazi u prirodi ili plinoviti sastav ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C1 do C4 izdvojen iz sirovog prirodnog plina ukla-njanjem kondenzata prirodnog plina, tekućine prirodnog plina i kondenzata prirodnog plina/prirodnog plina.

  8006-14-2

  268-629-5 2Plinovi (nafta), C3-4Složeni sastav ugljikovodika proizveden destila-cijom proizvoda krekiranja sirove nafte. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma u području od C3 do C4, pretežito propa-na i propilena, i vriju u području približno od -51 ºC do -1 ºC (-60 ºF do 30 ºF).

  68131-75-9

  269-624-0 2Otpadni plin iz raf. procesa (nafta), postrojenje za pridobivanje plina;Naftni plin;

  68308-04-3

  EINECS br. tvar CAS br.293-263-8 ugljikovodici, C4, bez 1,3-butadiena, polimerizi-

  rani, frakcija triizobutilenaSloženi sastav ugljikovodika dobiven destila-cijom frakcije C4 koja ne sadrži butadien iz postupka parnog krekiranja nafte. Sastoji se pretežito od olefinskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma C8, C12, C16 i C20 i vriju u području približno od 170 °C do 185 °C (338 °F do 365 °F).

  91053-01-9

  293-346-9 naftalensulfonske kiseline, razgranati i ravni butil-derivati, natrijeve soli

  91078-64-7

  293-721-7 sulfonske kiseline, C15-25-alkan-, klor-, natrijeve soli

  91082-11-0

  293-728-5 sulfonske kiseline, C10-21-alkan-, fenil-esteri 91082-17-6293-741-6 sulfonil-kloridi, C10-21-alkan- 91082-29-0293-744-2 sulfonil-kloridi, C16-34-alkan-, kloro- 91082-32-5294-557-9 ugljikovodici, C5-7, bogati C6, nusproizvodi

  proizvodnje etilena91723-50-1

  294-595-6 gliceridi, C10-18 mono-, di– i tri- 91744-33-1295-548-2 Katranske baze, ugljen, pikolinska frakcija, de-

  stilatne baze,Piridinske baze koje vriju u području približno od 125° C do 160° C (257° F do 320° F) dobive-ne destilacijom neutraliziranog kiselog ekstrak-ta katranske frakcije koja sadrži baze iz destila-cije bituminoznih ugljenih katrana. Sastavljene uglavnom od lutidina i pikolina.

  92062-33-4

  295-571-8 hipoklorasta kiselina, proizvodi reakcije s pro-penom, diklorpropanski ostaci

  92112-70-4

  295-766-8 ugljikovodici, nezas., destil. ostaci 92128-69-3295-885-5 sulfonske kiseline, C19-31-alkan-, natrijeve soli 92129-83-4297-626-1 ugljikovodici, C4, bez 1,3-butadiena, polimerizi-

  rani, frakcija dibutilena, hidrogenirani93685-78-0

  297-628-2 ugljkovodici, C4, bez 1,3-butadiena, polimerizi-rani, frakcija tetraizobutilena, hidrogenirani

  93685-80-4

  297-629-8 ugljkovodici, C4, bez 1,3-butadiena, polimerizi-rani, frakcija triizobutilena, hidrogenirani

  93685-81-5

  298-697-1 alkeni, C10-14– razgranati i ravni, bogati C12 93821-12-6300-949-3 4,4’-bis[[4-[bis(2-hidroksietil)amino]-6-[(4-

  sulfofenil)amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]stilben-2,2’-disulfonska kiselina, natrijeva sol, spoj s 2,2’-iminodietanolom C40H44N12O16S4.xC4H11NO2.xNa

  93965-02-7

  302-189-8 naftalensulfonske kiseline, proizvodi reakcije s formaldehidom i sulfonilbis[fenol]om, amoni-jeve soli

  94094-87-8

  302-613-1 aldehidi, C12-18 94113-79-8304-180-4 izotridecil-metakrilat C17H32O2 94247-05-9305-180-7 aldehidi, C7-12 94349-61-8306-479-5 dodecen, razgranati 97280-83-6306-523-3 masne kiseline, C8-10, smjesa estera s neopen-

  til-glikolom i trimetilolpropanom97281-24-8

  307-146-7 alkoholi, C12-14, proizvodi reakcije s dimetila-minom

  97552-93-7

  307-159-8 masne kiseline, C16-18 i C16-nezas., izooktil-este-ri, epoksidirani

  97553-05-4

  309-928-3 silicijska kiselina, aluminijeva natrijeva sol, sulfurizirana

  101357-30-6

 • STRANICA 18 – BROJ 61 ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 2008.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EINECS br. tvar CAS br.270-682-4 2

  Ugljikovodici, C4-5; Naftni plin

  68476-42-6

  270-689-2 2Ugljikovodici, C2-4, s C3 bogati;Naftni plin

  68476-49-3

  270-704-2 2Naftni plinovi, ukapljeniSloženi sastav ugljikovodika proizveden desti-lacijom sirove nafte. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u po-dručju od C3 do C7 i vriju u području približno od -40 ºC do 80 ºC (-40 ºF do 176 ºF).

  68476-85-7

  270-705-8 2Naftni plinovi, ukapljeni, slađeniSloženi sastav ugljikovodika dobiven slađenjem smjese ukapljenog naftnog plina radi pretvorbe merkaptana ili uklanjanja kiselih nečistoća. Sa-stoji se od ugljikovodika koji imaju broj uglji-kovih atoma pretežito u području od C3 do C7 i vriju u području približno od -40 ºC do 80 ºC (-40 ºF do 176 ºF).

  68476-86-8

  270-724-1 2Plinovi (nafta), C3-4, bogati izobutanom; Naftni plin;Složeni sastav ugljikovodika iz destilacije za-sićenih i nezasićenih ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma obično u području od C3 do C6, pretežito butana i izobutana. Sastoji se od zasićenih i nezasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma u području od C3 do C4, pretežito izobutana.

  68477-33-8

  270-726-2 2Destilati (nafta), C3-6, bogati piperilenom; Naf-tni plin;Složeni sastav ugljikovodika iz destilacije zasi-ćenih i nezasićenih alifatskih ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma obično u području od C3 do C6. Sastoji se od zasićenih i nezasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma u području od C3 do C6, pretežito piperilena.

  68477-35-0

  270-754-5 2Plinovi (nafta), katalitički krekirani benzin, proizvodi s dna debutanizatora, bogati C3-5Složeni sastav ugljikovodika dobiven stabilizaci-jom katalitički krekiranog benzina. Sastoji se od alifatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljiko-vih atoma pretežito u području od C3 do C5.

  68477-72-5

  270-757-1 2Plinovi (nafta), katalitičko krekiranje, bogati C1-5Složeni sastav ugljikovodika proizveden destila-cijom proizvoda iz postupka katalitičkog kreki-ranja. Sastoji se od alifatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma u području od C1 do C6, pretežito C1 do C5.

  68477-75-8

  EINECS br. tvar CAS br.[[Složeni sastav ugljikovodika iz destilacije pro-dukata iz različitih ugljikovodičnih tokova. Sasto-ji se pretežito od ugljikovodika s brojevima uglji-kovih atoma pretežito u području C1 do C5.]]

  269-625-6 2Otpadni plin iz raf. procesa (nafta), deetanizer-sko postrojenje za pridobivanje plina;Naftni plin;[[Složeni sastav ugljikovodika iz destilacije pro-dukata iz različitih ugljikovodičnih tokova. Sa-stoji se od ugljikovodika s