narodne novine broj 124 – stranica 9813narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/378715.pdf ·...

of 48/48
PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9813 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE Tarifna oznaka Naziv Jedinica mjere Osnovna stopa carine Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu EU EFTA CEFTA Turska Island Norveška Švicarska i Lihtenštajn Albanija Bosna i Hercegovina Crna Gora Makedonija Moldova Srbija UNMIK/ Kosovo 8469 00 Pisači strojevi, osim pisača iz tarifnog broja 8443; strojevi za obradu teksta: 8469 00 10 - strojevi za obradu teksta kom sl - - - - - - - - - - - - - ostali: 8469 00 91 - - električni kom sl - - - - - - - - - - - - 8469 00 99 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8470 Strojevi za računanje i džepni strojevi za pohranjivanje, reproduciranje i pokazivanje podataka, s računskim funkci- jama; knjigovodstveni strojevi, strojevi za naplatu poštarine (frankiranje), strojevi za izda- vanje karata i slični strojevi, s ugrađenim uređajem za raču- nanje; registarske blagajne: 8470 10 00 - elektronički strojevi za računanje što mogu raditi bez vanjskog izvora električne energije i džepni strojevi za pohranjivanje, reproduciranje i pokazivanje podataka, s računskim funkcijama kom sl - - - - - - - - - - - - - ostali elektronički strojevi za računanje: 8470 21 00 - - s ugrađenim pisačem kom sl - - - - - - - - - - - - 8470 29 00 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8470 30 00 - ostali strojevi za računanje kom sl - - - - - - - - - - - - 8470 50 00 - registarske blagajne kom sl - - - - - - - - - - - - 8470 90 00 - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8471 Strojevi za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, strojevi za bilježenje podataka u kodiranom obliku na nosače podataka i strojevi za obradu takvih podataka, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu: 8471 30 00 - prijenosni (portabl) strojevi za automatsku obradu po- dataka, mase ne veće od 10 kg, što se sastoje barem od središnje jedinice, tipkovnice i pokaznika kom sl - - - - - - - - - - - - - ostali strojevi za automatsku obradu podataka: 8471 41 00 - - strojevi što u istom kućištu imaju barem središnju jedini- cu te ulaznu i izlaznu jedinicu, neovisno jesu li međusobno kombinirane ili ne kom sl - - - - - - - - - - - - 8471 49 00 - - ostali, podneseni u obliku sustava kom sl - - - - - - - - - - - - 8471 50 00 - središnje jedinice osim onih iz podbroja 8471 41 ili 8471 49, neovisno sadrže li ili ne sadrže u istom kućištu jednu ili dvije od sljedećih vrsta jedinica: jedinice pamtila, ula- zne jedinice, izlazne jedinice kom sl - - - - - - - - - - - -

Post on 04-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9813 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  e ška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8469 00 Pisači strojevi, osim pisača iz tarifnog broja 8443; strojevi za obradu teksta:

  8469 00 10 - strojevi za obradu teksta kom sl - - - - - - - - - - - - - ostali: 8469 00 91 - - električni kom sl - - - - - - - - - - - - 8469 00 99 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8470 Strojevi za računanje i džepni

  strojevi za pohranjivanje, reproduciranje i pokazivanje podataka, s računskim funkci-jama; knjigovodstveni strojevi, strojevi za naplatu poštarine (frankiranje), strojevi za izda-vanje karata i slični strojevi, s ugrađenim uređajem za raču-nanje; registarske blagajne:

  8470 10 00 - elektronički strojevi za računanje što mogu raditi bez vanjskog izvora električne energije i džepni strojevi za pohranjivanje, reproduciranje i pokazivanje podataka, s računskim funkcijama

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  - ostali elektronički strojevi za računanje:

  8470 21 00 - - s ugrađenim pisačem kom sl - - - - - - - - - - - - 8470 29 00 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8470 30 00 - ostali strojevi za računanje kom sl - - - - - - - - - - - - 8470 50 00 - registarske blagajne kom sl - - - - - - - - - - - - 8470 90 00 - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8471 Strojevi za automatsku obradu

  podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, strojevi za bilježenje podataka u kodiranom obliku na nosače podataka i strojevi za obradu takvih podataka, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

  8471 30 00 - prijenosni (portabl) strojevi za automatsku obradu po-dataka, mase ne veće od 10 kg, što se sastoje barem od središnje jedinice, tipkovnice i pokaznika

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  - ostali strojevi za automatsku obradu podataka:

  8471 41 00 - - strojevi što u istom kućištu imaju barem središnju jedini-cu te ulaznu i izlaznu jedinicu, neovisno jesu li međusobno kombinirane ili ne

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8471 49 00 - - ostali, podneseni u obliku sustava

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8471 50 00 - središnje jedinice osim onih iz podbroja 8471 41 ili 8471 49, neovisno sadrže li ili ne sadrže u istom kućištu jednu ili dvije od sljedećih vrsta jedinica: jedinice pamtila, ula-zne jedinice, izlazne jedinice

  kom sl - - - - - - - - - - - -

 • STRANICA 9814 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  e ška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8471 60 - ulazne ili izlazne jedinice, neovisno sadrže li u istom kućištu jedinice pamtila ili ne:

  8471 60 60 - - tipkovnice kom sl - - - - - - - - - - - - 8471 60 70 - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8471 70 - jedinice pamtila: 8471 70 20 - - središnje jedinice pamtila kom sl - - - - - - - - - - - - - - ostale: - - - jedinice pamtila na disku: 8471 70 30 - - - - optičke, uključujući

  magnetno-optičkekom sl - - - - - - - - - - - -

  - - - - ostale: 8471 70 50 - - - - - jedinice tvrdih diskova kom sl - - - - - - - - - - - - 8471 70 70 - - - - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8471 70 80 - - - jedinice pamtila s magne-

  tnom vrpcomkom sl - - - - - - - - - - - -

  8471 70 98 - - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 8471 80 00 - ostale jedinice strojeva za

  automatsku obradu podatakakom sl - - - - - - - - - - - -

  8471 90 00 - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8472 Ostali uredski strojevi (na pri-

  mjer, strojevi za umnožavanje - hektografski ili na matrice, strojevi za adresiranje, au-tomatski strojevi za isplatu novčanica, strojevi za razvr-stavanje, brojenje ili zamatanje kovanica, strojevi za oštrenje olovaka, strojevi za bušenje ili spajanje žičanim kopčama):

  8472 10 00 - strojevi za umnožavanje kom sl - - - - - - - - - - - - 8472 30 00 - strojevi za razvrstavanje

  ili presavijanje pošte ili za ubacivanje pošte u omotnice ili omote, strojevi za otvara-nje, zatvaranje ili pečaćenje pošte i strojevi za lijepljenje ili poništavanje poštanskih maraka

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8472 90 - ostali: 8472 90 10 - - strojevi za razvrstavanje,

  brojenje ili zamatanje kovanicakom sl - - - - - - - - - - - -

  8472 90 30 - - bankomati kom sl - - - - - - - - - - - - 8472 90 70 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8473 Dijelovi i pribor (osim po-

  krova, kovčega za nošenje i slično) prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8469 do 8472:

  8473 10 - dijelovi i pribor za strojeve iz tarifnog broja 8469:

  - - elektronički sklopovi: 8473 10 11 - - - za strojeve iz podbroja

  8469 11 00kg sl - - - - - - - - - - - -

  8473 10 19 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8473 10 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - - dijelovi i pribor za strojeve

  iz tarifnog broja 8470:

  8473 21 - - za elektroničke strojeva za računanje iz podbroja 8470 10, 8470 21 ili 8470 29:

  8473 21 10 - - - elektronički sklopovi kg sl - - - - - - - - - - - -

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9815 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  e ška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8473 21 90 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8473 29 - - ostali: 8473 29 10 - - - elektronički sklopovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8473 29 90 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8473 30 - dijelovi i pribor za strojeve

  iz tarifnog broja 8471:

  8473 30 20 - - elektronički sklopovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8473 30 80 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8473 40 - dijelovi i pribor za strojeve

  iz tarifnog broja 8472:

  - - elektronički sklopovi: 8473 40 11 - - - za strojeve iz podbroja

  8472 90 30kg sl - - - - - - - - - - - -

  8473 40 18 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8473 40 80 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8473 50 - dijelovi i pribor podjednako

  pogodni za uporabu sa stroje-vima iz dvaju ili više tarifnih brojeva od 8469 do 8472:

  8473 50 20 - - elektronički sklopovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8473 50 80 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8474 Strojevi za sortiranje, prosija-

  vanje, razdvajanje (separaciju), pranje, drobljenje, mljevenje, miješanje ili gnječenje zemlje, kamena, rudača ili drugih mineralnih tvari u krutom stanju (uključujući u prahu ili u tjestastom stanju); strojevi za aglomeriranje, modeliranje ili oblikovanje krutih mineral-nih goriva, keramičke mase, cementa, sadre ili drugih mineralnih tvari u obliku praha ili tijesta; strojevi za izradu kalupa za lijevanje od pijeska:

  8474 10 00 - strojevi za sortiranje, prosi-javanje, razdvajanje (separaci-ju) ili pranje

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8474 20 - strojevi za drobljenje ili mljevenje:

  8474 20 10 - - mineralnih tvari vrsta što ih se rabi u industriji keramike

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8474 20 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - - strojevi za miješanje ili

  gnječenje:

  8474 31 00 - - mješalice za beton ili žbuku

  kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8474 32 00 - - strojevi za miješanje mine-ralnih tvari s bitumenom

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8474 39 - - ostali: 8474 39 10 - - - strojevi i uređaji za mije-

  šanje ili gnječenje mineralnih tvari vrsta što ih se rabi u industriji keramike

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8474 39 90 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8474 80 - ostali strojevi: 8474 80 10 - - strojevi za aglomeriranje

  (prešanje), oblikovanje ili mode-liranje keramičke mase

  kg sl - - - - - - - - - - - -

 • STRANICA 9816 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  e ška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8474 80 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8474 90 - dijelovi: 8474 90 10 - - od lijevanog željeza ili

  lijevanog čelikakg sl - - - - - - - - - - - -

  8474 90 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8475 Strojevi za sastavljanje elek-

  tričnih žarulja, elektronskih cijevi i žarulja-bljeskalica što sadrže staklene omotače (balone ili cijevi); strojevi za proizvodnju ili toplu obradu stakla ili staklenih proizvoda:

  8475 10 00 - strojevi za sastavljanje električnih žarulja, elektron-skih cijevi i žarulja-bljeskalica što sadrže staklene omotače (balone ili cijevi)

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  - strojevi za proizvodnju ili toplu obradu stakla ili stakle-nih proizvoda:

  8475 21 00 - - strojevi za izradu optičkih vlakana i njihovo predobliko-vanje (za izradu pripremaka)

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8475 29 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8475 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8476 Automati za prodaju robe (na

  primjer, strojevi za prodaju poštanskih maraka, cigareta, hrane ili pića), uključujući strojeve za mijenjanje novca:

  - automati za prodaju pića: 8476 21 00 - - s ugrađenim uređajem za

  grijanje ili hlađenjekom sl - - - - - - - - - - - -

  8476 29 00 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - - ostali strojevi: 8476 81 00 - - s ugrađenim uređajem za

  grijanje ili hlađenjekom sl - - - - - - - - - - - -

  8476 89 00 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8476 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8477 Strojevi za preradu gume ili

  plastične mase ili za izradu proizvoda od tih materijala, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju:

  8477 10 00 - strojevi za lijevanje ubrizga-vanjem

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8477 20 00 - ekstruderi kg sl - - - - - - - - - - - - 8477 30 00 - strojevi za oblikovanje

  puhanjemkg sl - - - - - - - - - - - -

  8477 40 00 - strojevi za oblikovanje vakuumom i drugi strojevi za toplinsko oblikovanje

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  - ostali strojevi za lijevanja ili oblikovanje na drugi način:

  8477 51 00 - - za oblikovanje ili protekti-ranje vanjskih pneumatskih guma ili za oblikovanje zračnica

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8477 59 - - ostali: 8477 59 10 - - - preše kg sl - - - - - - - - - - - -

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9817 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  e ška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8477 59 80 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8477 80 - ostali strojevi: - - strojevi za proizvodnju pje-

  nastih (spužvastih) materijala:

  8477 80 11 - - - strojevi za preradu reakti-vnih smola

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8477 80 19 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - - - ostali: 8477 80 91 - - - strojevi za smanjivanje

  veličinekg sl - - - - - - - - - - - -

  8477 80 93 - - - miješalice i gnječilice kg sl - - - - - - - - - - - - 8477 80 95 - - - strojevi za rezanje, cijepa-

  nje i ljuštenjekg sl - - - - - - - - - - - -

  8477 80 99 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8477 90 - dijelovi: 8477 90 10 - - od lijevanog željeza ili

  lijevanog čelikakg sl - - - - - - - - - - - -

  8477 90 80 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8478 Strojevi i uređaji za pripremu

  ili preradu duhana, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju:

  8478 10 00 - strojevi i uređaji kg sl - - - - - - - - - - - - 8478 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8479 Strojevi i mehanički uređaji

  s vlastitom funkcijom, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju:

  8479 10 00 - strojevi za građenje ulica, cesta, visokogradnju i nisko-gradnju ili slične radove

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8479 20 00 - strojevi za ekstrakciju ili pripremanje životinjskih ili stabilnih biljnih masti ili ulja

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8479 30 - preše za proizvodnju ploča iverica ili ploča vlaknatica od drva ili drugih drvnih materijala i ostali strojevi za tretiranje drva ili pluta:

  8479 30 10 - - preše kg sl - - - - - - - - - - - - 8479 30 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8479 40 00 - strojevi za izradu užadi,

  konopa ili kabelakom sl - - - - - - - - - - - -

  8479 50 00 - industrijski roboti, što nisu spomenuti niti uključeni na dugom mjestu

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8479 60 00 - evaporacijski hladnjaci zraka kg sl - - - - - - - - - - - - - ostali strojevi i mehanički

  uređaji:

  8479 81 00 - - za tretiranje kovina, uklju-čujući uređaje za namatanje električne žice

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8479 82 00 - - strojevi za miješanje, gnje-čenje, drobljenje, mljevenje, prosijavanje, rešetanje, homo-genizaciju ili emulzifikaciju

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8479 89 - - ostali: 8479 89 30 - - - pokretni hidraulični

  rudnički stropni potpornjikg sl - - - - - - - - - - - -

 • STRANICA 9818 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  e ška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8479 89 60 - - - centralni sustavi za po-dmazivanje

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8479 89 91 - - - strojevi za pocakljivanje (glaziranje) i ukrašavanje keramičkih proizvoda

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8479 89 97 - - - ostali: 8479 89 97 30 - - - - mehanizmi za otvaranje i

  zatvaranje vratakg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8479 89 97 90 - - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8479 90 - dijelovi: 8479 90 20 - - od lijevanog željeza ili

  lijevanog čelikakg sl - - - - - - - - - - - -

  8479 90 80 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8480 Kalupnici za ljevaonice kovi-

  na; modelne ploče; modeli za kalupe; kalupi za kovine (osim kalupa za ingote), kovinske karbide, staklo, mineralne tvari, gumu i plastične mase:

  8480 10 00 - kalupnici za ljevaonice kovina

  kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8480 20 00 - modelne ploče kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8480 30 - modeli za kalupe: 8480 30 10 - - drveni kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8480 30 90 - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - kalupi za kovine ili kovinske

  karbide:

  8480 41 00 - - za lijevanje brizganjem ili lijevanje pod pritiskom

  kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8480 49 00 - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8480 50 00 - kalupi za staklo kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8480 60 - kalupi za mineralne mate-

  rijale:

  8480 60 10 - - za lijevanje pod pritiskom kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8480 60 90 - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - kalupi za gumu ili plastične

  mase:

  8480 71 00 - - za lijevanje brizganjem ili lijevanje pod pritiskom

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8480 79 00 - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8481 Slavine, ventili i slični ure-

  đaji za cjevovode, kotlove, spremnike, posude i slično, uključujući ventile za sma-njenje pritiska i termostatski upravljane ventile:

  8481 10 - ventili za smanjenje pritiska: 8481 10 05 - - kombinirani s filtrima ili

  mazalicama (zauljivačima)kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - ostali: 8481 10 19 - - - od lijevanog željeza ili

  čelikakg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8481 10 99 - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8481 20 - ventili za uljnohidraulični ili

  pneumatski prijenos energije:

  8481 20 10 - - ventili za upravljanje uljnohidraulično pogonjenih prijenosa

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8481 20 90 - - ventili za upravljanje pneu-matski pogonjenih prijenosa

  kg sl - - - - - - - - - - - -

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9819 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  e ška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8481 30 - nepovratni ventili i povratne zaklopke:

  8481 30 91 - - od lijevanog željeza ili čelika kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8481 30 99 - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8481 40 - sigurnosni ventili: 8481 40 10 - - od lijevanog željeza ili čelika kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8481 40 90 - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8481 80 - ostale armature i slični

  uređaji:

  - - slavine, pipci i ventili za sudopere, umivaonike, bidee, vodokotliće, kade i slične instalacije:

  8481 80 11 - - - miješalice kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8481 80 19 - - - ostale kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - ventili za radijatore central-

  nog grijanja:

  8481 80 31 - - - termostatski ventili kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8481 80 39 - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8481 80 40 - - ventili za pneumatske gume

  i zračnicekg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - ostali: - - - regulacijski ventili: 8481 80 51 - - - - ventili za regulaciju

  temperaturekg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8481 80 59 - - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - ostali: - - - - zasuni: 8481 80 61 - - - - - od lijevanog željeza kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8481 80 63 - - - - - od čelika kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8481 80 69 - - - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - - zaporni ventili: 8481 80 71 - - - - - od lijevanog željeza kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8481 80 73 - - - - - od čelika kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8481 80 79 - - - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8481 80 81 - - - - kuglasti, stožasti i valjka-

  sti ventilikg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8481 80 85 - - - - leptirasti ventili kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8481 80 87 - - - - membranski ventili kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8481 80 99 - - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8481 90 00 - dijelovi kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8482 Valjni (kuglični, valjkasti i

  igličasti) ležaji:

  8482 10 - kuglični ležaji: 8482 10 10 - - najvećeg vanjskog promjera

  30 mm ili manjegkg sl - - - - - - - - - - - -

  8482 10 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8482 20 00 - stožastovaljkasti ležaji, uklju-

  čujući sklopove od unutarnjeg prstena i montiranih valjčića

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8482 30 00 - bačvasti (sfernovaljkasti) ležaji

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8482 40 00 - igličasti ležaji kg sl - - - - - - - - - - - - 8482 50 00 - ostali valjkasti ležaji kg sl - - - - - - - - - - - - 8482 80 00 - ostali, uključujući kombini-

  rane kugličnovaljkaste ležajekg sl - - - - - - - - - - - -

  - dijelovi: 8482 91 - - kuglice, iglice i valjčići: 8482 91 10 - - - stožasti valjčići kg sl - - - - - - - - - - - - 8482 91 90 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - -

 • STRANICA 9820 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  e ška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8482 99 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8483 Transmisijska vratila (uklju-

  čujući bregasta i koljeničasta vratila) i koljena vratila; kućišta za ležaje i klizni ležaji; zupčani prijenosi; navojna vretena s kuglicama ili valjci-ma; mjenjačke kutije i drugi mjenjači brzina uključujući pretvarače momenta vrtnje; zamašnjaci, remenice i užnice (uključujući sklop užnica za koloturnike); uključno-isklju-čne spojke i spojke za vratila (uključujući zglobne spojke):

  8483 10 - transmisijska vratila (uklju-čujući bregasta i koljenasta vratila) i koljena vratila:

  - - koljeničasta vratila i koljena vratila:

  8483 10 21 - - - od lijevanog željeza ili lijevanog čelika

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8483 10 25 - - - od čelika kovanog u jednodijelnom kalupu

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8483 10 29 - - - ostala kg sl - - - - - - - - - - - - 8483 10 50 - - zglobna vratila kg sl - - - - - - - - - - - - 8483 10 95 - - ostala kg sl - - - - - - - - - - - - 8483 20 - kućišta za ležaje, s ugrađe-

  nim valjnim ležajima:

  8483 20 10 - - vrsta što ih se rabi u zrakoplovima i svemirskim letjelicama

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8483 20 90 - - ostala kg sl - - - - - - - - - - - - 8483 30 - kućišta za ležaje, bez ugrađe-

  nih valjnih ležaja; klizni ležaji:

  - - kućišta za ležaje: 8483 30 32 - - - za kuglaste ili valjne ležaje kg sl - - - - - - - - - - - - 8483 30 38 - - - ostala kg sl - - - - - - - - - - - - 8483 30 80 - - klizni ležaji i blazinice

  kliznih ležajakg sl - - - - - - - - - - - -

  8483 40 - zupčani prijenosi, isključu-jući zupčanike, lančanike i druge transmisijske elemente podnesene posebno; navojna vretena s kuglicama ili valjci-ma; mjenjačke kutije i drugi mjenjači brzina, uključujući pretvarače momenta vrtnje:

  - - zupčani prijenosi (osim mjenjača brzina ili mjenjačkih kutija):

  8483 40 21 - - - prijenosi s čeonim zu-pčanicima s ravnim i kosim zubima

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8483 40 23 - - - prijenosi sa stožastim zupčanicima (stožnicima) i sa stožastim i čeonim zupčanicima

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8483 40 25 - - - pužni prijenosi kg sl - - - - - - - - - - - - 8483 40 29 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8483 40 30 - - navojna vretena s kuglicama

  ili valjcimakg sl - - - - - - - - - - - -

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9821 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  e ška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  - - mjenjačke kutije i drugi mjenjači brzina:

  8483 40 51 - - - mjenjačke kutije sa zu-pčanicima

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8483 40 59 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8483 40 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8483 50 - zamašnjaci, remenice i užnice

  (uključujući za koloturnike):

  8483 50 20 - - od lijevanog željeza ili lijevanog čelika

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8483 50 80 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8483 60 - uključnoisključne spojke i

  spojke za vratila (uključujući zglobne spojke):

  8483 60 20 - - od lijevanog željeza ili lijevanog čelika

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8483 60 80 - - ostale kg sl - - - - - - - - - - - - 8483 90 - zupčanici, lančanici i drugi

  transmisijski elementi podne-seni posebno; dijelovi:

  8483 90 20 - - dijelovi za kućišta ležaja kg sl - - - - - - - - - - - - - - ostali: 8483 90 81 - - - od lijevanog željeza ili

  lijevanog čelikakg sl - - - - - - - - - - - -

  8483 90 89 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8484 Brtve od kovinskih listova

  kombinirane s drugim ma-terijalom ili od dvaju ili više slojeva kovine; slogovi brtava, različitih po sastavu materi-jala, u vrećicama, omotima ili sličnim pakiranjima; mehani-čke brtve:

  8484 10 00 - brtve od kovinskih listova kombinirane s drugim ma-terijalom ili od dvaju ili više slojeva kovine

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8484 20 00 - mehaničke brtve kg sl - - - - - - - - - - - - 8484 90 00 - ostale kg sl - - - - - - - - - - - - 8486 Strojevi i aparati vrsta koje se

  rabi isključivo ili uglavnom za proizvodnju poluvodičkih blokova ili pločica (wafera), poluvodičkih elemenata, elek-troničkih integriranih krugova ili ravnih pokaznika; strojevi i aparati navedeni u napomeni 9 C uz ovo poglavlje; dijelovi i pribor:

  8486 10 00 - strojevi i aparati za proizvo-dnju poluvodičkih blokova ili pločica (wafera)

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8486 20 - strojevi i aparati za proizvo-dnju poluvodičkih elemenata ili elektroničkih integriranih krugova:

  8486 20 10 - - alatni strojevi za obradu ultrazvukom

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8486 20 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8486 30 - strojevi i aparati za proizvo-

  dnju ravnih pokaznika:

  8486 30 10 - - aparati za kemijsku depoziciju iz parne fazena supstrate poka-znika s tekućim kristalima (LCD)

  kg sl - - - - - - - - - - - -

 • STRANICA 9822 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  e ška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8486 30 30 - - aparati za suho jetkanje pre-dložaka na supstrate pokaznika s tekućim kristalima (LCD)

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8486 30 50 - - aparati za fizičku depoziciju naprašivanjem na supstrate pokaznika s tekućim kristalima (LCD)

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8486 30 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8486 40 00 - strojevi i aparati navedeni u

  napomeni 9 C uz ovo poglavljekg sl - - - - - - - - - - - -

  8486 90 - dijelovi i pribor: 8486 90 10 - - držači alata i samootvarajuće

  glave za narezivanje navoja; držači izradaka

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  - - ostali: 8486 90 20 - - - dijelovi centrifuga za na-

  nošenje fotografske emulzije na supstrate pokaznika s tekućim kristalima (LCD)

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8486 90 30 - - - dijelovi strojevi za čišćenje priključnih metalnih nožica kućišta poluvodiča prije gal-vanizacije

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8486 90 40 - - - dijelovi aparata za fizičku depoziciju naprašivanjem na supstrate pokaznika s tekućim kristalima (LCD)

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8486 90 50 - - - dijelovi i pribor aparata za suho jetkanje predložaka na supstrate pokaznika s tekućim kristalima (LCD)

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8486 90 60 - - - dijelovi i pribor aparata za kemijsku depoziciju iz parne fazena na supstrate pokaznika s tekućim kristalima (LCD)

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8486 90 70 - - - dijelovi i pribor alatnih strojeva za obradu ultrazvukom

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8486 90 90 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8487 Dijelovi strojeva, što ne sadrže

  električne priključne uređaje, izolatore, svitke, kontakte ili druga električna obilježja, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju:

  8487 10 - brodski vijci ili vijci za brodice i njihove lopatice:

  8487 10 10 - - od bronce kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8487 10 90 - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8487 90 - ostali: 8487 90 10 - - od netemperiranog lijevanog

  željezakg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8487 90 30 - - od temperiranog lijevanog željeza

  kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - od željeza ili čelika: 8487 90 51 - - - od lijevanog čelika kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8487 90 53 - - - od željeza ili čelika kova-

  nog u otvorenom kalupukg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8487 90 55 - - - od željeza ili čelika kova-nog u ukovnju

  kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8487 90 59 - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8487 90 90 - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9823 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  POGLAVLJE 85ELEKTRIČNI STROJEVI I OPREMA I DIJELOVI ZA NJIH;

  APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU TELEVIZIJSKE SLIKE I ZVUKA TE DIJELOVI I PRIBOR ZA TE PROIZVODE

  Napomene1. Iz ovog se poglavlja isključuje: a) električno grijane pokrivače, jastuke za krevete, grijala za noge ili

  slično; električno grijanu odjeću, obuću ili jastučiće za uši ili druge električno grijane predmete koje se nosi na ili oko osobe;

  b) staklene proizvode iz tarifnog broja 7011; c) strojeve i aparate iz tarifnog broja 8486; d) vakuum aparate vrsta što ih se rabi za medicinske, kirurške,

  zubarske ili veterinarske namjene (poglavlje 90); ili e) električno grijano pokućstvo iz poglavlja 94.2. U tarifne se brojeve 8501 do 8504 ne razvrstava proizvode nave-

  dene u tarifnom broju 8511, 8512, 8540, 8541 ili 8542. Međutim, živine lučne ispravljače s kovinskim spremnikom razvr-

  stava se u tarifni broj 8504.3. U tarifni se broj 8509 razvrstava samo sljedeće elektromehaničke

  strojeve, vrsta koje se obično rabi u kućanstvu: a) strojeve za laštenje podova, strojeve za mljevenje i miješanje

  hrane, sokovnike za voće ili povrće, bilo koje mase; b) ostale strojeve, uz uvjet da im masa nije veća od 20 kg. Međutim, u ovaj se tarifni broj ne razvrstava ventilatore niti ventila-

  cijska ili recirkulacijska hvatala pare (nape) s ugrađenim ventilato-rom, s filtrom ili bez njega (tarifni broj 8414), centrifuge za sušenje (cijeđenje) rublja (tarifni broj 8421), strojeve za pranje suđa (tarifni broj 8422), strojeve za pranje rublja (tarifni broj 8450), strojeve za glačanje valjkom ili na drugi način (tarifni brojevi 8420 ili 8451), strojeve za šivanje (tarifni broj 8452), električne škare (tarifni broj 8467) i elektrotermičke aparate (tarifni broj 8516).

  4. Za svrhe tarifnog broja 8523: a) »poluvodički uređaji za pohranu podataka« (na primjer, »flash

  memorijske kartice« ili »elektroničke flash memorijske kar-tice«) su pamtila s priključnim konektorom, koja u jednom kućištu imaju jednu ili više flash memorija (na primjer,»FLASH E²PROM«) u obliku integriranih krugova ugrađenih na tiskanu pločicu. Mogu uključivati upravljački sklop u obliku integriranog kruga i diskretnih pasivnih elemenata, kao što su kondenzatori i otpornici;

  b) pod pojmom »pametne kartice« podrazumijeva se kartice koje u sebi imaju ugrađene jedan ili više elektroničkih integriranih krugova (mikroprocesor, RAM memorija ili ROM memorija) u obliku čipova. Ove kartice mogu sadržavati kontakte, magne-tnu vrpcu ili ugrađenu antenu, ali ne sadrže bilo koje aktivne ili pasivne elemente krugova.

  5. Za svrhe tarifnog broja 8534, pod pojmom »tiskani krugovi« po-drazumijeva se krugove u kojih su na izolacijskoj podlozi bilo ka-kvim postupkom tiskanja (na primjer, isijecanjem, galvanizacijom ili nagrizanjem) ili postupkom »krugovi sa slojem« oblikovani ele-menti vodiča, kontakata ili drugih tiskanih elemenata (na primjer, induktivnih svitaka, otpornika ili kondenzatora) pojedinačno ili međusobno spojenih prema prethodno određenom predlošku, ali ne i elementi koji mogu proizvesti, pretvoriti, modulirati ili poja-čati električni signal (na primjer, poluvodički elementi).

  Pojam »tiskani krugovi« ne uključuje krugove u koje su ugrađeni elementi što nisu dobiveni postupkom tiskanja, niti na pojedi-načne, diskretne otpornike, kondenzatore ili induktivne svitke. Međutim, tiskani krugovi mogu biti opremljeni netiskanim ele-

  mentima za spajanje. Krugove na koje su postupkom tankog ili debelog sloja naneseni

  pasivni i aktivni elementi za vrijeme samog postupka, razvrstava se u tarifni broj 8542.

  6. Za svrhe tarifnog broja 8536, pod pojmom »konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili optičke kablove« podrazumi-jeva se konektore koji jednostavno mehanički podešavaju optička vlakna kraj na kraj u digitalnom linijskom sustavu. Oni ne oba-vljaju nikakvu drugu funkciju, kao što su pojačavanje, regeneri-ranje ili modificiranje signala.

  7. Tarifni broj 8537 ne obuhvaća bežične infracrvene uređaje za daljinske upravljače televizijskih prijamnika ili drugih električnih uređaja (tarifni broj 8543).

  8. Za svrhe tarifnih brojeva 8541 i 8542: a) pod pojmom »diode, tranzistori i slični poluvodički elementi«

  podrazumijeva se poluvodičke elemente, čiji rad ovisi o pro-mjeni otpora pod utjecajem električnog polja;

  b) pod pojmom »elektronički integrirani krugovi« podrazumijeva se:

  1) monolitne integrirane krugove u kojima su elementi krugo-va (diode, tranzistori, otpornici, kondenzatori, induktiviteti, itd.) u pravilu oformljeni u masi na površini poluvodičkog ili složenog poluvodičkog materijala (na primjer, dopirani silicij, galijev arsenid, silicij germanij, indij fosfid) te čine nedjeljivu cjelinu;

  2) hibridne integrirane krugove u kojima su pasivni elementi (otpornici, kondenzatori, induktiviteti, itd.) dobiveni tehno-logijom tankog i debelog sloja te aktivni elementi (diode, tranzistori, monolitni integrirani krugovi, itd.) dobiveni po-luvodičkom tehnologijom, međusobno nedjeljivo povezani na jedinstvenom izolacijskom supstratu (staklo, keramika itd.). Ovi krugovi mogu uključivati i diskretne komponente;

  3) integrirane multičip krugove što se sastoje od dva ili više međusobno nedjeljivo povezana monolitna integrirana kru-ga, neovisno jesu li jednom ili više izolacijskih supstrata, sa ili bez vodljivog okvira, ali bez bilo kojih drugih aktivnih ili pasivnih elemenata kruga.

  Pri razvrstavanju proizvoda definiranih ovom napomenom, tari-fni brojevi 8541 i 8542 imaju prednost u odnosu na bilo koji drugi tarifni broj nazivlja, osim u slučaju tarifnog broja 8523, u koje bi ih se moglo razvrstati poglavito zbog njihove funkcije.

  9. Za svrhe tarifnog broja 8548, pod pojmom »istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori« podrazumijeva se one proizvode koje se ne može rabiti radi loma, rezanja, istro-šenosti ili drugih razloga, niti ih se može ponovno puniti.

  Napomena za podbroj1. U podbroj 8527 12 razvrstava se samo kasetofone za reprodukci-

  ju zvuka s ugrađenim pojačalom i bez ugrađenih zvučnika, koji mogu raditi bez vanjskog izvora energije, dimenzija ne većih od 170 mm x 100 mm x 45 mm.

  Dodatne napomene1. U podbrojeve 8519 20 10, 8519 30 00 i 8519 89 11 ne razvrstava

  se aparate za reprodukciju zvuka s laserskim sustavom čitanja.2. Napomenu 1 za podbrojeve primjenjuje se, uz nužne izmjene, i

  na podbrojeve 8519 81 15 i 8519 81 65.

 • STRANICA 9824 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8501 Električni motori i električni generatori (osim generator-skih agregata):

  8501 10 - motori snage ne veće od 37,5 W:

  8501 10 10 - - sinkroni motori snage ne veće od 18 W

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  - - ostali: 8501 10 91 - - - univerzalni (izmjenični i

  istosmjerni) motorikom sl - - - - - - - - - - - -

  8501 10 93 - - - izmjenični motori kom sl - - - - - - - - - - - - 8501 10 99 - - - istosmjerni motori kom sl - - - - - - - - - - - - 8501 20 00 - univerzalni (izmjenični i

  istosmjerni) motori snage veće od 37,5 W

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  - ostali istosmjerni motori; istosmjerni generatori:

  8501 31 00 - - snage ne veće od 750 W kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8501 32 - - snage veće od 750 W, ali ne

  veće od 75 kW:

  8501 32 20 - - - snage veće od 750 W, ali ne veće od 7,5 kW

  kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8501 32 80 - - - snage veće od 7,5 kW, ali ne veće od 75 kW

  kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8501 33 00 - - snage veće od 75 kW, ali ne veće od 375 kW

  kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8501 34 - - snage veće od 375 kW: 8501 34 50 - - - motori za vuču kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - ostali, snage: 8501 34 92 - - - - veće od 375 kW, ali ne

  veće od 750 kWkom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8501 34 98 - - - - veće od 750 kW kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8501 40 - ostali izmjenični motori,

  jednofazni:

  8501 40 20 - - snage ne veće od 750 W kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8501 40 80 - - snage veće od 750 W kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostali izmjenični motori,

  višefazni:

  8501 51 00 - - snage ne veće od 750 W: 8501 51 00 20 - - - s reduktorom kom sl - - - - - - - - - - - - 8501 51 00 90 - - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8501 52 - - snage veće od 750 W, ali ne

  veće od 75 kW:

  8501 52 20 - - - snage veće od 750 W, ali ne veće od 7,5 kW:

  8501 52 20 10 - - - - s reduktorom kom sl - - - - - - - - - - - - 8501 52 20 90 - - - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8501 52 30 - - - snage veće od 7,5 kW, ali

  ne veće od 37 kW:

  8501 52 30 10 - - - - s reduktorom kom sl - - - - - - - - - - - - 8501 52 30 90 - - - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8501 52 90 - - - snage veće od 37 kW, ali

  ne veće od 75 kW:

  8501 52 90 10 - - - - s reduktorom kom sl - - - - - - - - - - - - 8501 52 90 90 - - - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8501 53 - - snage veće od 75 kW: 8501 53 50 - - - motori za vuču kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - ostali, snage: 8501 53 81 - - - - veće od 75 kW, ali ne

  veće od 375 kWkom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9825 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8501 53 94 - - - - veće od 375 kW, ali ne veće od 750 kW

  kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8501 53 99 - - - - veće od 750 kW kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - izmjenični generatori (alter-

  natori):

  8501 61 - - snage ne veće od 75 kVA: 8501 61 20 - - - snage ne veće od 7,5 kVA kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8501 61 80 - - - snage veće od 7,5 kVA, ali

  ne veće od 75 kVAkom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8501 62 00 - - snage veće od 75 kVA, ali ne veće od 375 kVA

  kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8501 63 00 - - snage veće od 375 kVA, ali ne veće od 750 kVA

  kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8501 64 00 - - snage veće od 750 kVA kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8502 Električni generatorski agre-

  gati i rotacijski pretvarači (konvertori):

  - generatorski agregati s klip-nim motorima s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz pomoć kompresije (dizelskim ili poludizelskim motorima):

  8502 11 - - snage ne veće od 75 kVA: 8502 11 20 - - - snage ne veće od 7,5 kVA kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8502 11 80 - - - snage veće od 7,5 kVA, ali

  ne veće od 75 kVAkom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8502 12 00 - - snage veće od 75 kVA, ali ne veće od 375 kVA

  kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8502 13 - - snage veće od 375 kVA: 8502 13 20 - - - snage veće od 375 kVA, ali

  ne veće od 750 kVAkom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8502 13 40 - - - snage veće od 750 kVA, ali ne veće od 2000 kVA

  kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8502 13 80 - - - snage veće od 2000 kVA kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8502 20 - generatorski agregati s

  klipnim motorima s unutar-njim izgaranjem na paljenje uz pomoć svjećice:

  8502 20 20 - - snage ne veće od 7,5 kVA kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8502 20 40 - - snage veće od 7,5 kVA, ali

  ne veće od 375 kVAkom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8502 20 60 - - snage veće od 375 kVA, ali ne veće od 750 kVA

  kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8502 20 80 - - snage veće od 750 kVA kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostali generatorski agregati: 8502 31 00 - - pogonjeni vjetrom kom sl - - - - - - - - - - - - 8502 39 - - ostali: 8502 39 20 - - - turbogeneratori kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8502 39 80 - - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8502 40 00 - električni rotacijski pretva-

  rači (konvertori)kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8503 00 Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8501 ili 8502:

  8503 00 10 - nemagnetni stezni prstenovi kg sl - - - - - - - - - - - - - ostali: 8503 00 91 - - iz lijevanog željeza ili

  lijevanog čelikakg sl - - - - - - - - - - - -

 • STRANICA 9826 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8503 00 99 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8504 Električni transformatori,

  statički pretvarači (na primjer, ispravljači) te reaktantni svitci i druge prigušnice:

  8504 10 - balasti za žarulje i cijevi s izbijanjem:

  8504 10 20 - - prigušnice s priključenim kondenzatorom ili bez njega

  kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8504 10 80 - - ostali kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - transformatori s tekućim

  dielektrikom:

  8504 21 00 - - snage ne veće od 650 kVA kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8504 22 - - snage veće od 650 kVA, ali

  ne veće od 10.000 kVA:

  8504 22 10 - - - snage veće od 650 kVA, ali ne veće od 1.600 kVA

  kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8504 22 90 - - - snage veće od 1.600 kVA, ali ne veće od 10.000 kVA

  kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8504 23 00 - - snage veće od 10.000 kVA kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostali transformatori: 8504 31 - - snage ne veće od 1 kVA: - - - mjerni: 8504 31 21 - - - - za mjerenje napona kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8504 31 29 - - - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8504 31 80 - - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8504 32 - - snage veće od 1 kVA, ali ne

  veće od 16 kVA:

  8504 32 20 - - - mjerni kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8504 32 80 - - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8504 33 00 - - snage veće od 16 kVA, ali

  ne veće od 500 kVAkom 13 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8504 34 00 - - snage veće od 500 kVA kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8504 40 - statički pretvarači (kon-

  vertori):

  8504 40 30 - - vrsta što ih se rabi s tele-komunikacijskim aparatima te sa strojevima za automatsku obradu podataka i njihovim jedinicama

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  - - ostali: 8504 40 40 - - - višekristalni poluvodički

  ispravljačikom sl - - - - - - - - - - - -

  - - - ostali: 8504 40 55 - - - - punjači akumulatora kom sl - - - - - - - - - - - - - - - - ostali: 8504 40 81 - - - - - ispravljači kg sl - - - - - - - - - - - - - - - - - invertori: 8504 40 84 - - - - - - snage ne veće od

  7,5 kVAkg sl - - - - - - - - - - - -

  8504 40 88 - - - - - - snage veće od 7,5 kVA kg sl - - - - - - - - - - - - 8504 40 90 - - - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8504 50 - ostali reaktantni svitci i

  prigušnice:

  8504 50 20 - - vrsta što ih se rabi s teleko-munikacijskim aparatima i za uređaje za napajanje strojeva za automatsku obradu podataka i njihovih jedinica

  kg sl - - - - - - - - - - - -

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9827 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8504 50 95 - - ostali: 8504 50 95 10 - - - prigušnice za rasvjetu kg sl - - - - - - - - - - - - 8504 50 95 90 - - - ostali kg 11 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8504 90 - dijelovi: - - transformatora i prigušnica: 8504 90 05 - - - elektronički sklopovi stro-

  jeva iz podbroja 8504 50 30kg sl - - - - - - - - - - - -

  - - - ostali: 8504 90 11 - - - - feritne jezgre kg sl - - - - - - - - - - - - 8504 90 18 - - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - - - statičkih pretvarača: 8504 90 91 - - - elektronički sklopovi stro-

  jeva iz podbroja 8504 40 20kg sl - - - - - - - - - - - -

  8504 90 99 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8505 Elektromagneti; trajni magne-

  ti i proizvodi predviđeni da postanu trajni magneti poslije magnetiziranja; stezne glave, stezne naprave i slični držači izradaka na osnovi elektro-magneta ili trajnih magneta; elektromagnetne spojke, kvačila i kočnice; elektroma-gnetne glave za dizanje:

  - trajni magneti i proizvodi predviđeni da postanu trajni magneti poslije magnetizi-ranja:

  8505 11 00 - - kovinski kg sl - - - - - - - - - - - - 8505 19 - - ostali: 8505 19 10 - - - trajni magneti od aglome-

  riranog feritakg sl - - - - - - - - - - - -

  8505 19 90 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8505 20 00 - elektromagnetne spojke,

  kvačila i kočnicekg 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8505 90 - ostalo, uključujući i dijelove: 8505 90 10 - - elektromagneti kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8505 90 30 - - elektromagnetne ili trajno-

  magnetne stezne ploče, stezne naprave i slični držači

  kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8505 90 50 - - elektromagnetne glave za dizanje

  kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8505 90 90 - - dijelovi kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 Primarne ćelije i primarne

  baterije:

  8506 10 - manganov dioksid: - - alkalne: 8506 10 11 - - - valjkaste (cilindrične) kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 10 15 - - - u obliku dugmeta kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 10 19 - - - ostale kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - ostale: 8506 10 91 - - - valjkaste (cilindrične) kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 10 95 - - - u obliku dugmeta kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 10 99 - - - ostale kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 30 - živin oksid: 8506 30 10 - - valjkaste (cilindrične) kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 30 30 - - u obliku dugmeta kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 30 90 - - ostale kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

 • STRANICA 9828 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8506 40 - srebrni oksid: 8506 40 10 - - valjkaste (cilindrične) kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 40 30 - - u obliku dugmeta kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 40 90 - - ostale kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 50 - litij: 8506 50 10 - - valjkaste (cilindrične) kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 50 30 - - u obliku dugmeta kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 50 90 - - ostale kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 60 - zrak-cink: 8506 60 10 - - valjkaste (cilindrične) kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 60 30 - - u obliku dugmeta kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 60 90 - - ostale kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 80 - ostale primarne ćelije i

  primarne baterije:

  8506 80 05 - - suhe cink-ugljik baterije napona 5,5 V ili većeg, ali ne većeg od 6,5 V

  kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - ostale: 8506 80 11 - - - valjkaste (cilindrične) kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 80 15 - - - u obliku dugmeta kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 80 90 - - - ostale kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8506 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8507 Električni akumulatori, uklju-

  čujući njihove separatore, pravokutne ili ne, uključujući kvadratne:

  8507 10 - olovni, za pokretanje klipnih motora:

  - - mase ne veće od 5 kg: 8507 10 41 - - - s tekućim elektrolitom kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8507 10 49 - - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - mase veće od 5 kg: 8507 10 92 - - - s tekućim elektrolitom kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8507 10 98 - - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8507 20 - ostali olovni akumulatori: - - trakcijski (za pogon elek-

  tromotora vozila):

  8507 20 41 - - - s tekućim elektrolitom će 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8507 20 49 - - - ostali će 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - ostali: 8507 20 92 - - - s tekućim elektrolitom će 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8507 20 98 - - - ostali će 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8507 30 - nikal-kadmij: 8507 30 20 - - nepropusno zatvoreni kom sl - - - - - - - - - - - - - - ostali: 8507 30 81 - - - trakcijski (za pogon

  elektromotora vozila)će sl - - - - - - - - - - - -

  8507 30 89 - - - ostali će sl - - - - - - - - - - - - 8507 40 00 - nikal-željezo kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8507 80 - ostali akumulatori: 8507 80 20 - - nikal-hidrid kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8507 80 30 - - litij-ion kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8507 80 80 - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8507 90 - dijelovi: 8507 90 20 - - ploče za akumulatore kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8507 90 30 - - separatori kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8507 90 90 - - ostali: 8507 90 90 10 - - - kutije i poklopci za aku-

  mulatore, od polipropilenakg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8507 90 90 90 - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9829 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8508 Usisavači: - s ugrađenim elektromo-

  torom:

  8508 11 00 - - snage ne veće od 1500 W i što imaju vreću za prašinu ili drugi spremnik ne veći od 20 l

  kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8508 19 00 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8508 60 00 - ostali usisavači kom sl - - - - - - - - - - - - 8508 70 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8509 Elektromehanički kućanski

  aparati, s ugrađenim elektro-motorom, osim usisavača iz tarifnog broja 8508:

  8509 40 00 - aparati za mljevenje i mije-šanje hrane; sokovnici za voće i povrće

  kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8509 80 00 - ostali aparati: 8509 80 00 10 - - aparati za laštenje poda;

  kuhinjski aparati za usitnjavanje otpadaka

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8509 80 00 90 - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8509 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8510 Aparati za brijanje, šišanje i

  uklanjanje dlaka (depiliranje), s ugrađenim elektromotorom:

  8510 10 00 - aparati za brijanje kom sl - - - - - - - - - - - - 8510 20 00 - aparati za šišanje kom sl - - - - - - - - - - - - 8510 30 00 - aparati za uklanjanje dlaka

  (depiliranje)kom sl - - - - - - - - - - - -

  8510 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8511 Električna oprema za paljenje

  ili pokretanje vrsta što ih se rabi za motore s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomo-ću svjećice ili kompresije (na primjer, magneti za paljenje, dinamo magneti, svitci za paljenje, svjećice i žarne svjećice, elektropokretači); ge-neratori (na primjer, dinama, alternatori) i regleri vrsta što ih se rabi zajedno s takvim motorima:

  8511 10 00 - svjećice kg sl - - - - - - - - - - - - 8511 20 00 - magneti za paljenje; dinamo

  magneti; magnetni zamašnjaci za paljenje

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8511 30 00 - razvodnici; svitci za paljenje kg sl - - - - - - - - - - - - 8511 40 00 - elektropokretači i elektropo-

  kretači-generatori dvostruke namjene

  kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8511 50 00 - ostali generatori kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8511 80 00 - ostala oprema kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8511 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - -

 • STRANICA 9830 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8512 Električna oprema za rasvjetu ili upozoravanje (osim proi-zvoda iz tarifnog broja 8539), brisači vjetrobrana, uređaji za odmrzavanje i uređaji za odmagljivanje, vrsta što ih se rabi za bicikle ili motorna vozila:

  8512 10 00 - oprema za rasvjetu ili vizu-alno upozoravanje vrsta što ih se rabi na biciklima

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8512 20 00 - ostala oprema za rasvjetu ili vizualno upozoravanje

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8512 30 - oprema za zvučno upozo-ravanje:

  8512 30 10 - - dojavnici krađe vrsta što ih se rabi za motorna vozila

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8512 30 90 - - ostala kg sl - - - - - - - - - - - - 8512 40 00 - brisači vjetrobrana, uređaji

  za odmrzavanje i uređaji za odmagljivanje

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8512 90 - dijelovi: 8512 90 10 - - aparata iz podbroja 8512

  30 10kg sl - - - - - - - - - - - -

  8512 90 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8513 Prijenosne električne svjetiljke,

  konstruirane za rad s vlastitim izvorom energije (na primjer, primarnim baterijama, akumu-latorima, elektromagnetima), osim opreme za rasvjetu iz tarifnog broja 8512:

  8513 10 00 - svjetiljke kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8513 90 00 - dijelovi kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8514 Industrijske ili laboratorijske

  električne peći (uključujući one što funkcioniraju pomoću indukcije ili dielektričnih gubitaka); ostala industrijska ili laboratorijska oprema za toplinsku obradu materijala pomoću indukcije ili dielektri-čnih gubitaka:

  8514 10 - elektrootporne peći: 8514 10 10 - - pekarske peći i peći za

  keksekg sl - - - - - - - - - - - -

  8514 10 80 - - ostale kg sl - - - - - - - - - - - - 8514 20 - peći što funkcioniraju

  pomoću indukcije ili dielektri-čnih gubitaka:

  8514 20 10 - - indukcijske peći kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8514 20 80 - - dielektrične peći kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8514 30 - ostale peći: 8514 30 19 - - peći s infracrvenim zra-

  čenjemkg 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8514 30 99 - - ostale kg 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8514 40 00 - ostala oprema za toplinsku

  obradu materijala na načelu indukcije ili dielektričnih gubitaka

  kg sl - - - - - - - - - - - -

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9831 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8514 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - -

  8515 Strojevi i aparati za meko lemljenje, tvrdo lemljenje ili zavarivanje, električni (uklju-čujući pomoću električno grijanog plina), laserski ili pomoću drugog svjetlosnog ili fotonskog snopa, ultrazvuka, elektronskog snopa, magne-tnih impulsa ili luka plazme, neovisno mogu li rezati ili ne; električni strojevi i aparati za vruće štrcanje kovina ili kermeta:

  - strojevi i aparati za meko ili tvrdo lemljenje:

  8515 11 00 - - lemilice i pištolji za meko lemljenje

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8515 19 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - -

  - strojevi i aparati za elektroo-tporno zavarivanje kovina:

  8515 21 00 - - automatski ili poluauto-matski

  kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8515 29 - - ostali:

  8515 29 10 - - - za stično zavarivanje kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8515 29 90 - - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - strojevi i aparati za lučno zavarivanje kovina (uključuju-ći luk plazme):

  8515 31 00 - - automatski ili poluauto-matski

  kg 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8515 39 - - ostali:

  - - - za ručno zavarivanje oblo-ženim elektrodama, što ih čine glava za zavarivanje ili kliješta za zavarivanje i:

  8515 39 13 - - - - transformatori kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8515 39 18 - - - - generatori ili električni rotacijski pretvarači ili ispra-vljači

  kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8515 39 90 - - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8515 80 - ostali strojevi i aparati:

  - - za obradu kovina:

  8515 80 11 - - - za zavarivanje kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8515 80 19 - - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - ostali:

  8515 80 91 - - - za elektrootporno zavari-vanje plastičnih masa

  kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8515 80 99 - - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8515 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - -

 • STRANICA 9832 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8516 Električna protočna ili akumulacijska grijala vode i uronjiva grijala; električni aparati za grijanje prostora i električni uređaji za grijanje tla; elektrotoplinski aparati za uređivanje kose (na primjer, aparati za sušenje kose, apara-ti za kovrčanje kose) i aparati za sušenje ruku; električna glačala; ostali elektrotoplinski uređaji vrsta što ih se rabi u kućanstvu; električni otpor-nici za grijanje, osim onih iz tarifnog broja 8545:

  8516 10 - električna protočna ili akumulacijska grijala vode i uronjiva grijala:

  - - grijala vode: 8516 10 11 - - - protočna kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8516 10 19 - - - ostala kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8516 10 90 - - uronjiva grijala kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - električni aparati za grijanje

  prostora i električni aparati za grijanje tla:

  8516 21 00 - - za pohranjivanje topline (akumulacijski)

  kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8516 29 - - ostali: 8516 29 10 - - - radijatori punjeni teku-

  ćinomkom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8516 29 50 - - - konvekcijska grijala kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - ostali: 8516 29 91 - - - - s ugrađenim ventila-

  toromkom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8516 29 99 - - - - ostali kom 14 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - elektrotoplinski aparati za

  uređivanje kose i sušenje ruku:

  8516 31 - - aparati za sušenje kose: 8516 31 10 - - - pokrivala za glavu (haube)

  za sušenje kosekom sl - - - - - - - - - - - -

  8516 31 90 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8516 32 00 - - ostali aparati za uređivanje

  kosekg sl - - - - - - - - - - - -

  8516 33 00 - - aparati za sušenje ruku kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8516 40 - električna glačala: 8516 40 10 - - glačala na paru kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8516 40 90 - - ostala kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8516 50 00 - mikrovalne pećnice kom sl - - - - - - - - - - - - 8516 60 - ostale pećnice; štednjaci,

  ploče za kuhanje, kuhala (re-šoi); roštilji (u obliku rešetki i ploča):

  8516 60 10 - - štednjaci (barem s ugra-đenom pećnicom i jednom pločom)

  kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - ploče za kuhanje i kuhala (rešoi):

  8516 60 51 - - - za ugradnju kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9833 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8516 60 59 - - - ostalo kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8516 60 70 - - roštilji (u obliku rešetki i

  ploča)kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8516 60 80 - - pećnice za ugradnju kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8516 60 90 - - ostalo kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostali elektrotoplinski

  uređaji:

  8516 71 00 - - aparati za pripravu kave ili čaja

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8516 72 00 - - pržilice za kruh (tosteri) kom sl - - - - - - - - - - - - 8516 79 - - ostali: 8516 79 20 - - - pržnice (friteze) kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8516 79 70 - - - ostali kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8516 80 - električni otpornici za

  grijanje:

  8516 80 20 - - ugrađeni u izolirano kućište kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8516 80 80 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8516 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8517 Telefonski aparati, uključujući

  telefone za mobilne radiotele-fonske mreže ili druge bežične mreže; ostali aparati za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što je lokalna mreža ili mreža širokog dosega), osim predajnika ili prijamnika iz tarifnog broja 8443, 8525, 8527 ili 8528:

  - telefonski aparati, uključuju-ći telefone za mobilne radi-otelefonske mreže ili druge bežične mreže:

  8517 11 00 - - žični telefoni s bežičnom mikrotelefonskom kombi-nacijom

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8517 12 00 - - telefoni za mobilne radi-otelefonske mreže ili druge bežične mreže

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8517 18 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - - ostali aparati za slanje ili

  primanje glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što je lokalna mreža ili mreža širokog dosega):

  8517 61 00 - - bazne stanice kom sl - - - - - - - - - - - - 8517 62 00 - - strojevi za prijam, konver-

  ziju i slanje ili regeneraciju glasa, slike ili drugih po-dataka, uključujući aparate za prespajanje i aparate za usmjeravanje

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8517 69 - - ostali: 8517 69 10 - - - videofoni kom sl - - - - - - - - - - - - 8517 69 20 - - - telefonski sustavi na ulazu

  u zgradekg sl - - - - - - - - - - - -

 • STRANICA 9834 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  - - - prijamni aparati za radio-telefoniju ili radiotelegrafiju:

  8517 69 31 - - - - prijenosni prijamnici za pozivanje, upozoravanje ili traženje

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8517 69 39 - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8517 69 90 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8517 70 - dijelovi: - - antene svih vrsta; dijelovi

  pogodni za uporabu s njima:

  8517 70 11 - - - antene za radiotelegrafske ili radiotelefonske aparate

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8517 70 15 - - - teleskopske i štapne antene za prijenosne aparate ili za aparate što ih se ugrađuje u motorna vozila

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8517 70 19 - - - ostale kg sl - - - - - - - - - - - - 8517 70 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8518 Mikrofoni i stalci za njih;

  zvučnici, neovisno jesu li ugrađeni u zvučničkim kuti-jama ili ne; naglavne slušalice i slušalice, neovisno jesu li kombinirane s mikrofonom ili ne, te setovi što se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika; audiofrekventna električna pojačala; setovi za električno pojačanje zvuka:

  8518 10 - mikrofoni i stalci za njih: 8518 10 30 - - mikrofoni frekvencijskog

  opsega od 300 Hz do 3,4 kHz, promjera ne većeg od 10 mm i visine ne veće od 3 mm, vrsta što ih se rabi u telekomuni-kacijama

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8518 10 95 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - - zvučnici, neovisno jesu li

  ugrađeni u svoje zvučničke kutije ili ne:

  8518 21 00 - - pojedinačni zvučnici, ugra-đeni u svoje zvučničke kutije

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8518 22 00 - - višestruki zvučnici, ugrađe-ni u svoje zvučničke kutije

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8518 29 - - ostali: 8518 29 30 - - - zvučnici frekvencijskog

  opsega od 300 Hz do 3,4 kHz, promjera ne većega od 50 mm, vrsta što ih se rabi u telekomu-nikacijama

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8518 29 95 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8518 30 - naglavne slušalice i slušalice,

  neovisno jesu li kombinirane s mikrofonom ili ne, te setovi što se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika:

  8518 30 20 - - mikrotelefonske kombinacije za žični telefon

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8518 30 95 - - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - -

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9835 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8518 40 - audiofrekventna električna pojačala:

  8518 40 30 - - telefonska i mjerna pojačala kg sl - - - - - - - - - - - - - - ostala: 8518 40 81 - - - jednokanalna kom sl - - - - - - - - - - - - 8518 40 89 - - - ostala kom sl - - - - - - - - - - - - 8518 50 00 - setovi za električno pojača-

  nje zvukakom sl - - - - - - - - - - - -

  8518 90 00 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8519 Aparati za snimanje ili repro-

  dukciju zvuka:

  8519 20 - aparati što rade na kovanice, novčanice, bankovne karti-ce, tokene ili druge načine plaćanja:

  8519 20 10 - - gramofoni što rade na kovanice ili žetone

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  - - ostali: 8519 20 91 - - - s laserskim sustavom

  čitanjakom sl - - - - - - - - - - - -

  8519 20 99 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8519 30 00 - gramofoni bez ugrađenog

  pojačalakom sl - - - - - - - - - - - -

  8519 50 00 - telefonski aparati za odgova-ranje na pozive

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  - ostali aparati: 8519 81 - - što rabe magnetne, optičke

  ili poluvodičke medije:

  - - - aparati za reprodukciju zvuka (uključujući kasetofone), bez ugrađenog uređaja za snimanje zvuka:

  8519 81 11 - - - - aparati za reprodukciju diktata

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  - - - - ostali aparati za reprodu-kciju zvuka:

  8519 81 15 - - - - - džepni kasetofoni kom sl - - - - - - - - - - - - - - - - - ostali, za kasete: 8519 81 21 - - - - - - s analognim i digital-

  nim sustavom čitanjakom sl - - - - - - - - - - - -

  8519 81 25 - - - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - - - - - - ostali: - - - - - - s laserskim sustavom

  čitanja:

  8519 81 31 - - - - - - - vrsta što ih se rabi u motornim vozilima, za diskove promjera ne većeg od 6,5 cm

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8519 81 35 - - - - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8519 81 45 - - - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - - - - ostali aparati: 8519 81 51 - - - - aparati za diktiranje što

  ne mogu raditi bez vanjskog izvora energije

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  - - - - ostali magnetofoni s ugrađenim uređajem za repro-dukciju zvuka:

  - - - - - kasetofoni: - - - - - - s ugrađenim pojača-

  lom i jednim ili više zvučnika:

  8519 81 55 - - - - - - - što mogu raditi bez vanjskog izvora energije

  kom sl - - - - - - - - - - - -

 • STRANICA 9836 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8519 81 61 - - - - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8519 81 65 - - - - - - džepni kom sl - - - - - - - - - - - - 8519 81 75 - - - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - - - - - - ostali: 8519 81 81 - - - - - - s magnetnom vr-

  pcom na kolutu, s mogućnošću snimanja ili reprodukcije zvuka samo jednom brzinom od 19 cm na sekundu ili s više brzina u koliko one uključuju samo brzine od 19 cm po sekundi i manje

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8519 81 85 - - - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8519 81 95 - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8519 89 - - ostali: - - - aparati za reprodukciju

  zvuka, bez ugrađenog uređaja za snimanje zvuka:

  8519 89 11 - - - - gramofoni, osim onih iz podbroja 8519 20

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8519 89 15 - - - - aparati za reprodukciju diktata

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8519 89 19 - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8519 89 90 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8521 Aparati za snimanje ili repro-

  dukciju slike, neovisno sadrže li videoprijamnik ili ne:

  8521 10 - s magnetnom vrpcom: 8521 10 20 - - s magnetnom vrpcom širine

  ne veće od 1,3 mm i mogućno-šću snimanja ili reprodukcije pri brzini vrpce ne većoj od 50 mm po sekundi

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8521 10 95 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8521 90 00 - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8522 Dijelovi i pribor prikladni za

  uporabu isključivo ili ugla-vnom s aparatima iz tarifnih brojeva 8519 do 8521:

  8522 10 00 - gramofonske zvučnice kg sl - - - - - - - - - - - - 8522 90 - ostalo: 8522 90 30 - - gramofonske igle; dijamanti,

  safiri i drugi dragulji ili polu-dragulji (prirodni, sintetički ili rekonstruirani) za gramofonske igle, neovisno jesu li montirani ili ne

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  - - ostalo: - - - elektronički sklopovi: 8522 90 41 - - - - za aparate iz podbroja

  8520 20 00kg sl - - - - - - - - - - - -

  8522 90 49 - - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8522 90 70 - - - sklopovi za pojedinačne

  pogone kaseta ukupne debljine ne veće od 53 mm, vrsta što ih se rabi u proizvodnji uređaja za snimanje ili reprodukciju zvuka

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8522 90 80 - - - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - -

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9837 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8523 Diskovi, vrpce, poluvodički uređaji za pohranu podataka, »pametne kartice« i ostali mediji za snimanje zvuka ili drugih pojava, neovisno jesu li snimljeni ili ne, uključujući matrice i mastere za proizvo-dnju diskova, ali isključujući proizvode iz poglavlja 37:

  - magnetni mediji: 8523 21 00 - - kartice s magnetnom

  vrpcomkom sl - - - - - - - - - - - -

  8523 29 - - ostali: - - - magnetne vrpce; magnetni

  diskovi:

  8523 29 15 - - - - nesnimljeni kom sl - - - - - - - - - - - - - - - - ostali: 8523 29 31 - - - - - za reprodukciju pojava

  različitih od zvuka ili slikekom sl - - - - - - - - - - - -

  8523 29 33 - - - - - za reprodukciju programa, podataka, zvuka i slike snimljenih u binarnom obliku što ih stroj može čitati, a kojima se može upravljati ili omogućuju interaktivni rad korisniku, uz pomoć stroja za automatsku obradu podataka

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8523 29 39 - - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 8523 29 90 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8523 40 - optički mediji: - - nesnimljeni: 8523 40 11 - - - diskovi za laserski sustav

  čitanja kapaciteta ne većeg od 900 MB, osim onih što ih se može brisati

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8523 40 13 - - - diskovi za laserski sustav čitanja kapaciteta većeg od 900 MB, ali ne većeg od 18 GB, osim onih što ih se može brisati

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8523 40 19 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - - - ostali: - - - diskovi za laserski sustav

  čitanja:

  8523 40 25 - - - - za reprodukciju pojava različitih od zvuka ili slike

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  - - - - samo za reprodukciju zvuka:

  8523 40 31 - - - - - promjera ne većeg od 6,5 cm

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8523 40 39 - - - - - promjera većeg od 6,5 cm

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  - - - - ostali: 8523 40 45 - - - - - za reprodukciju

  programa, podataka, zvuka i slike snimljenih u binarnom obliku što ih stroj može čitati, a kojima se može upravljati ili omogućuju interaktivni rad korisniku, uz pomoć stroja za automatsku obradu podataka

  kom sl - - - - - - - - - - - -

 • STRANICA 9838 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  - - - - - ostali: 8523 40 51 - - - - - - DVD diskovi kom sl - - - - - - - - - - - - 8523 40 59 - - - - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - - - - ostali: 8523 40 91 - - - - za reprodukciju pojava

  različitih od zvuka ili slikekom sl - - - - - - - - - - - -

  8523 40 93 - - - - za reprodukciju progra-ma, podataka, zvuka i slike sni-mljenih u binarnom obliku što ih stroj može čitati, a kojima se može upravljati ili omogućuju interaktivni rad korisniku, uz pomoć stroja za automatsku obradu podataka

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8523 40 99 - - - - ostali k