narodne novine broj 72 – stranica 29extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cro138022-1.pdf · narodne...

Click here to load reader

Post on 30-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 29 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  PRILOG I.

  Popis svojti s Priloga A Uredbe Komisije (EZ) br. 318/2008 od 31. ožujka 2008. koja dopunjuje Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i fl ore zakonskim uređenjem trgovine u tom području

  MAMMALIA – SISAVCIRED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  ARTIODACTYLA Antilocapridae Antilocapra americana (samo popula-cija Meksika; ostale populacije nisu dio ovog Pravilnika)

  (I)

  Bovidae Addax nasomaculatus (I) Bos gaurus (ne odnosi se na udomaće-

  nu formu Bos frontalis) (I)

  Bos mutus (ne odnosi se na udomaćenu formu Bos grunniens)

  (I)

  Bos sauveli (I) Bubalus depressicornis (I) Bubalus mindorensis (I) Bubalus quarlesi (I) Capra falconeri (I) Capricornis milneedwardsii (I) Capricornis rubidus (I) Capricornis sumatraensis (I) Capricornis thar (I) Cephalophus jentinki (I) Gazella cuvieri (I) Gazella leptoceros (I) Hippotragus niger variani (I) Naemorhedus baileyi (I) Naemorhedus caudatus (I) Naemorhedus goral (I) Naemorhedus griseus (I) Nanger dama (I) Oryx dammah (I) Oryx leucoryx (I) Ovis ammon hodgsonii (I) Ovis ammon nigrimontana (I) Ovis orientalis ophion (I) Ovis vignei vignei (I) Pantholops hodgsonii (I) Pseudoryx nghetinhensis (I) Rupicapra pyrenaica ornata (I) Camelidae Vicugna vicugna ((izuzevši populacije

  u: Argentini (populacije u pokrajina-ma Jujuy i Catamarca te poluzatvorene populacije u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan); Bo-liviji (cijela populacija); Čileu (popu-lacija regije Primera); i Peruu (cijela populacija); koje su uključene u Prilog II Pravilnika)

  (I)

  Cervidae Axis calamianensis (I) Axis kuhlii (I) Axis porcinus annamiticus (I) Blastocerus dichotomus (I) Cervus elaphus hanglu (I) Dama dama mesopotamica (I)

 • STRANICA 30 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Hippocamelus spp. (I) Muntiacus crinifrons (I) Muntiacus vuquanghensis (I) Ozotoceros bezoarticus (I) Pudu puda (I) Rucervus duvaucelii (I) Rucervus eldii (I) Moschidae Moschus spp. (samo populacije Afga-

  nistana, Butana, Indije, Mianmara, Nepala i Pakistana; ostali uključeni u Prilog II)

  (I)

  Suidae Babyrousa babyrussa (I) Babyrousa bolabatuensis (I) Babyrousa celebensis (I) Babyrousa togeanensis (I) Sus salvanius (I) Tayassuidae Catagonus wagneri (I)CARNIVORA Aliuridae Ailurus fulgens (I) Canidae Canis lupus (sve populacije, osim onih

  u Španjolskoj sjeverno od Doura i Grč-koj sjeverno od 39.-te paralele navede-ne su u Prilogu I. Populacije u Butanu, Indiji, Nepalu i Pakistanu navedene su u Dodatku I Konvencije; sve druge populacije navedene su u Dodatku II Konvencije).

  (I/II)

  Canidae Canis simensis Canidae Speothos venaticus (I) Felidae Acinonyx jubatus (Odobrene su sljede-

  će godišnje izvozne kvote za žive pri-mjerke i lovačke trofeje: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovina tim primjercima podliježe odredbama članka 3. ovog Pravilnika)

  (I)

  Felidae Caracal caracal (samo azijske populaci-je; ostale uključene u Prilog II)

  (I)

  Felidae Catopuma temminckii (I) Felidae Felis nigripes (I) Felidae Felis silvestris (II); L u RH

  (osim na po-dručju južno od Save)

  Felidae Leopardus geoff royi (I) Felidae Leopardus jacobitus (I) Felidae Leopardus pardalis (I) Felidae Leopardus tigrinus (I) Felidae Leopardus wiedii (I) Felidae Lynx lynx (II) Felidae Lynx pardinus (I) Felidae Neofelis nebulosa (I) Felidae Panthera leo persica (I) Felidae Panthera onca (I) Felidae Panthera pardus (I) Felidae Panthera tigris (I) Felidae Pardofelis marmorata (I) Felidae Prionailurus bengalensis bengalensis

  (samo populacije Bangladeša, Indije i Tajlanda; ostale uključene u Prilog II)

  (I)

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 31 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Felidae Prionailurus iriomotensis (II) Felidae Prionailurus planiceps (I) Felidae Prionailurus rubiginosus (samo popu-

  lacije Indije; ostale uključene u Prilog II)

  (I)

  Felidae Puma concolor coryi (I) Felidae Puma concolor costaricensis (I) Felidae Puma concolor couguar (I) Felidae Puma yaguarondi (samo populaci-

  je Srednje i Sjeverne Amerike; ostale uključene u Prilog II)

  (I)

  Felidae Uncia uncia (I) Mustelidae / Mustelinae Mustela nigripes (I) Mustelidae / Lutrinae Aonyx capensis microdon (populacije

  Kameruna i Nigerije; ostale uključene u Prilog II)

  (I)

  Mustelidae / Lutrinae Enhydra lutris nereis (I) Mustelidae / Lutrinae Lontra felina (I) Mustelidae / Lutrinae Lontra longicaudis (I) Mustelidae / Lutrinae Lontra provocax (I) Mustelidae / Lutrinae Lutra lutra (I) Mustelidae / Lutrinae Lutra nippon (I) Mustelidae / Lutrinae Pteronura brasiliensis (I) Otariidae Arctocephalus philippii (II) Otariidae Arctocephalus townsendi (I) Phocidae Monachus spp. (I) Ursidae Ailuropoda melanoleuca (I) Ursidae Helarctos malayanus (I) Ursidae Melursus ursinus (I) Ursidae Tremarctos ornatus (I) Ursidae Ursus arctos (samo populacije Butana,

  Kine, Meksika i Mongolije te povrsta Ur-sus arctos isabellinus navedene su u Do-datku I Konvencije; sve druge populacije uključene su u Dodatak II Konvencije)

  (I/II); L

  Ursidae Ursus thibetanus (I) Viverridae Prionodon pardicolor (I)CETACEA CETACEA spp. (I/II) (5)CHIROPTERA Pteropodidae Acerodon jubatus (I) Pteropodidae Pteropus insularis (I) Pteropodidae Pteropus livingstonii (II) Pteropodidae Pteropus loochoensis (I) Pteropodidae Pteropus mariannus (I) Pteropodidae Pteropus molossinus (I) Pteropodidae Pteropus pelewensis (I) Pteropodidae Pteropus pilosus (I) Pteropodidae Pteropus rodricensis (II) Pteropodidae Pteropus samoensis (I) Pteropodidae Pteropus tonganus (I) Pteropodidae Pteropus ualanus Pteropodidae Pteropus voeltzkowi (II) Pteropodidae Pteropus yapensis CINGULATA Dasypodidae Priodontes maximus (I)DASYUROMORPHIA Dasyuridae Sminthopsis longicaudata (I) Dasyuridae Sminthopsis psammophila (I) Th ylacinidae Th ylacinus cynocephalus (možda izu-

  mrla) (I)

 • STRANICA 32 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  DIPROTODONTIA Macropodidae Lagorchestes hirsutus (I) Macropodidae Lagostrophus fasciatus (I) Macropodidae Onychogalea fraenata (I) Macropodidae Onychogalea lunata (I) Potoroidae Bettongia spp. (I) Potoroidae Caloprymnus campestris (možda izu-

  mrla) (I)

  Vombatidae Lasiorhinus krefft ii (I)LAGOMORPHA Leporidae Caprolagus hispidus (I) Leporidae Romerolagus diazi (I)PERAMELEMORPHIA Chaeropodidae Chaeropus ecaudatus (možda izumrla) (I) Peramelidae Perameles bougainville (I) Th ylacomyidae Macrotis lagotis (I) Th ylacomyidae Macrotis leucura (I)PERISSODACTYLA Equidae Equus africanus (udomaćena forma Equ-

  us asinus ne podliježe ovom Pravilniku) (I)

  Equus grevyi (I) Equus hemionus (vrsta je na Dodatku

  II Konvencije, ali su podvrste Equus hemionus hemionus i Equus hemionis khur na dodatku I Konvencije)

  (I/II)

  Equus kiang (II) Equus przewalskii (I) Equus zebra zebra (I) Rhinocerotidae Rhinocerotidae spp. (osim podvrste

  uključene u Prilog II) (I)

  Tapiridae Tapiridae spp. (osim vrste uključene u Prilog II)

  (I)

  PRIMATES Atelidae Alouatta coibensis (I) Alouatta palliata (I) Alouatta pigra (I) Ateles geoff royi frontatus (I) Ateles geoff royi panamensis (I) Brachyteles arachnoides (I) Brachyteles hypoxanthus (I) Oreonax fl avicauda (I) Cebidae Callimico goeldii (I) Callithrix aurita (I) Callithrix fl aviceps (I) Leontopithecus spp. (I) Saguinus bicolor (I) Saguinus geoff royi (I) Saguinus leucopus (I) Saguinus martinsi (I) Saguinus oedipus (I) Saimiri oerstedii (I) Cercopithecidae Cercocebus galeritus (I) Cercopithecus diana (I) Cercopithecus roloway (I) Cercopithecus solatus (II) Colobus satanas (II) Macaca silenus (I) Mandrillus leucophaeus (I) Mandrillus sphinx (I) Nasalis larvatus (I) Piliocolobus foai (II) Piliocolobus gordonorum (II)

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 33 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Piliocolobus kirkii (I) Piliocolobus pennantii (II) Piliocolobus preussi (II) Piliocolobus rufomitratus (I) Piliocolobus tephrosceles (II) Piliocolobus tholloni (II) Presbytis potenziani (I) Pygathrix spp. (I) Rhinopithecus spp. (I) Semnopithecus ajax (I) Semnopithecus dussumieri (I) Semnopithecus entellus (I) Semnopithecus hector (I) Semnopithecus hypoleucos (I) Semnopithecus priam (I) Semnopithecus schistaceus (I) Simias concolor (I) Trachypithecus delacouri (II) Trachypithecus francoisi (II) Trachypithecus geei (I) Trachypithecus hatinhensis (II) Trachypithecus johnii (II) Trachypithecus laotum (II) Trachypithecus pileatus (I) Trachypithecus poliocephalus (II) Trachypithecus shortridgei (I) Cheirogaleidae Cheirogaleidae spp. (I) Daubentoniidae Daubentonia madagascariensis (I) Hominidae Gorilla beringei (I) Gorilla gorilla (I) Pan spp. (I) Pongo abelii (I) Pongo pygmaeus (I) Hylobatidae Hylobatidae spp. (I) Indridae Indridae spp. (I) Lemuridae Lemuridae spp. (I) Lepilemuridae Lepilemuridae spp. (I) Lorisidae Nycticebus spp. (I) Pitheciidae Cacajao spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) Callicebus melanochir (II) Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I) Tarsiidae Tarsius spp. (II)PROBOSCIDEA Elephantidae Elephas maximus (I) Elephantidae Loxodonta africana (osim populacija

  Bocvane, Namibije, Južne Afrike i Zim-babvea, koje su uključene u Prilog II)

  (I)

  RODENTIA Chinchillidae Chinchilla spp. (udomaćene jedinke ne podliježu ovom Pravilniku)

  (I)

  Hystricidae Hystrix cristata Muridae Leporillus conditor (I) Muridae Pseudomys fi eldi praeconis (I) Muridae Xeromys myoides (I) Muridae Zyzomys pedunculatus (I)

 • STRANICA 34 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Sciuridae Cynomys mexicanus (I)SIRENIA Dugongidae Dugong dugon (I) Trichechidae Trichechidae spp. (Trichechus inunguis

  i Trichechus manatus nalaze se na Do-datku I Konvencije, a Trichechus sene-galensis na Dodatku II Konvencije)

  (I/II)

  AVES – PTICERED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  ANSERIFORMES Anatidae Anas aucklandica novozelandska kržulja (I) Anatidae Anas chlorotis (I) Anatidae Anas laysanensis lajsanska patka (I) Anatidae Anas nesiotis (I) Anatidae Anas oustaleti (I) Anatidae Anas querquedula Anatidae Aythya innotata madagaskarska patka njor-

  ka

  Anatidae Aythya nyroca Anatidae Branta canadensis leucopareia kanadska guska (I) Anatidae Branta rufi collis (II) Anatidae Branta sandvicensis havajska guska (I) Anatidae Cairina scutulata pjegavoglava patka (I) Anatidae Mergus octosetaceus brazilski ronac Anatidae Oxyura leucocephala (II) Anatidae Rhodonessa caryophyllacea (možda izu-

  mrla)ružičastoglava patka (I)

  Anatidae Tadorna cristata APODIFORMES Trochilidae Glaucis dohrnii bahijski kolibrić (I)CHARADRIIFORMES Laridae Larus relictus mongolski galeb (I) Scolopacidae Numenius borealis eskimski pozviždač (I) Scolopacidae Numenius tenuirostris (I) Scolopacidae Tringa guttifer sahalinska prutka (I)CICONIFORMES Ardeidae Ardea alba (Egretta alba) velika bijela čaplja Ardeidae Bubulcus ibis čaplja govedarica Ardeidae Egretta garzetta mala bijela čaplja Ciconiidae Ciconia boyciana (I) Ciconiidae Ciconia nigra crna roda (II) Ciconiidae Ciconia stormi Ciconiidae Jabiru mycteria (I) Ciconiidae Leptoptilos dubius Ciconiidae Mycteria cinerea crvenolica roda (I) Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber plamenac (II) Th reskiornithidae Geronticus calvus crvenokapi ibis (II) Th reskiornithidae Geronticus eremita (I) Th reskiornithidae Nipponia nippon crvenolici ibis (I) Th reskiornithidae Platalea leucorodia žličarka (II) Th reskiornithidae Pseudibis gigantea veliki ibis COLUMBIFORMES Columbidae Caloenas nicobarica kudravi golub (I) Columbidae Claravis godefrida ljubičastoprugi golub Columbidae Columba livia divlji golub Columbidae Ducula mindorensis mindorska voćarica (I) Columbidae Leptotila wellsi grenadski golub Columbidae Streptopelia turtur grlica CORACIIFORMES Bucerotidae Aceros nipalensis crvenogrli kljunorožac (I) Bucerotidae Buceros bicornis veliki kljunorožac (I) Bucerotidae Rhionplax vigil (I) Bucerotidae Rhyticeros subrufi collis (I)

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 35 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  CUCULIFORMES Musophagidae Tauraco bannermani kamerunski turako (II)FALCONIFORMES Accipitridae Accipiter brevipes kratkoprsti kobac (II) Accipitridae Accipiter gentilis jastreb (II) Accipitridae Accipiter nisus kobac (II) Accipitridae Aegypius monachus sup starješina (II) Accipitridae Aquila adalberti španjolski orao (I) Accipitridae Aquila chrysaetos suri orao (II) Accipitridae Aquila clanga orao klokotaš (II) Accipitridae Aquila heliaca orao krstaš (I) Accipitridae Aquila pomarina orao kliktaš (II) Accipitridae Buteo buteo škanjac (II) Accipitridae Buteo lagopus škanjac gaćaš (II) Accipitridae Buteo rufi nus riđi škanjac (II) Accipitridae Chondrohierax uncinatus wilsonii kukastokljuna lunja (I) Accipitridae Circaetus gallicus zmijar (II) Accipitridae Circus aeruginosus eja močvarica (II) Accipitridae Circus cyaneus eja strnjarica (II) Accipitridae Circus macrourus stepska eja (II) Accipitridae Circus pygargus eja livadarka (II) Accipitridae Elanus caeruleus crnokrila lunja (II) Accipitridae Eutriorchis astur madagaskarski zmijar (II) Accipitridae Gypaetus barbatus kostoberina (II) Accipitridae Gyps fulvus bjeloglavi sup (II) Accipitridae Haliaeetus spp.(vrsta Haliaeetus albici-

  lla navedena je u Dodatku I Konvenci-je; druge su vrste navedene u Dodatku II Konvencije)

  štekavci(I/II)

  Accipitridae Harpia harpyja harpija (I) Accipitridae Hieraaetus fasciatus prugasti orao (II) Accipitridae Hieraaetus pennatus patuljasti orao (II) Accipitridae Leucopternis occidentalis prugastoglavi škanjac (II) Accipitridae Milvus migrans crna lunja (II) Accipitridae Milvus milvus crvena lunja (II) Accipitridae Neophron percnopterus crkavica (II) Accipitridae Pernis apivorus škanjac osaš (II) Accipitridae Pithecophaga jeff eryi fi lipinski orao (I) Cathartidae Gymnogyps californianus kalifornijski kondor (I) Cathartidae Vultur gryphus andski kondor (I) Falconidae Falco araeus sejšelska vjetruša (I) Falconidae Falco biarmicus krški sokol (II) Falconidae Falco cherrug stepski sokol (II) Falconidae Falco columbarius mali sokol (II) Falconidae Falco eleonorae eleonorin sokol (II) Falconidae Falco jugger indijski sokol (I) Falconidae Falco naumanni bjelonokta vjetruša (II) Falconidae Falco newtoni (samo populacija Sejšela) madagaskarska vjetruša (I) Falconidae Falco pelegrinoides šahin (I) Falconidae Falco peregrinus sivi sokol (I) Falconidae Falco punctatus mauriciuska vjetruša (I) Falconidae Falco rusticolus veliki sokol (I) Falconidae Falco subbuteo sokol lastavičar (II) Falconidae Falco tinnunculus vjetruša (II) Falconidae Falco vespertinus crvenonoga vjetruša (II) Pandionidae Pandion haliaetus bukoč (II)GALLIFORMES Cracidae Crax alberti plavokljuni hoko (III Kolum-

  bija) Cracidae Crax blumenbachii krunati hoko (I)

 • STRANICA 36 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Cracidae Mitu mitu alagoaški hoko (I) Cracidae Oreophasis derbianus rogati guan (I) Cracidae Penelope albipennis bjelokrili guan (I) Cracidae Pipile jacutinga crnočeli guan (I) Cracidae Pipile pipile trinidadski guan (I) Megapodiidae Macrocephalon maleo sulaveška kokošina (I) Phasianidae Catreus wallichii himalajski fazan (I) Phasianidae Colinus virginianus ridgwayi (I) Phasianidae Crossoptilon crossoptilon bijeli fazan (I) Phasianidae Crossoptilon mantchuricum brkati fazan (I) Phasianidae Lophophorus impejanus himalajski monal (I) Phasianidae Lophophorus lhuysii kineski monal (I) Phasianidae Lophophorus sclateri bjeloleđi monal (I) Phasianidae Lophura edwardsi vijetnamski fazan (I) Phasianidae Lophura imperialis modri fazan (I) Phasianidae Lophura swinhoii tajvanski fazan (I) Phasianidae Odontophorus strophium Phasianidae Ophrysia superciliosa himalajska prepelica Phasianidae Polyplectron napoleonis palavanski paunaš (I) Phasianidae Rheinardia ocellata pjegavi paun (I) Phasianidae Syrmaticus ellioti bjelotrbi fazan (I) Phasianidae Syrmaticus humiae plavovrati fazan (I) Phasianidae Syrmaticus mikado mrki fazan (I) Phasianidae Tetraogallus caspius sivoprsi jareb (I) Phasianidae Tetraogallus tibetanus tibetski jareb (I) Phasianidae Tragopan blythii crvenoprsi tragopan (I) Phasianidae Tragopan caboti pjegavi tragopan (I) Phasianidae Tragopan melanocephalus mrki tragopan (I) Phasianidae Tympanuchus cupido attwateri (I)GRUIFORMES Gruidae Grus americana bijeli ždral (I) Gruidae Grus canadensis (vrsta se nalazi na Do-

  datku II Konvencije, ali se podvrste Grus canadiensis nesiotes i Grus canadiensis pulla nalaze na Dodatku I Konvencije)

  kanadski ždral(I/II)

  Gruidae Grus grus ždral (II) Gruidae Grus japonensis crvenokapi ždral (I) Gruidae Grus leucogeranus snježni ždral (I) Gruidae Grus monacha kineski ždral (I) Gruidae Grus nigricollis crnovrati ždral (I) Gruidae Grus vipio mongolski ždral (I) Otididae Ardeotis nigriceps indijska droplja (I) Otididae Chlamydotis macqueenii (I) Otididae Chlamydotis undulata ogrličasta droplja (I) Otididae Houbaropsis bengalensis (I) Otididae Otis tarda droplja (II) Otididae Sypheotides indicus (II) Otididae Tetrax tetrax mala droplja (II) Rallidae Gallirallus sylvestris smeđa kokošica (I) Rhynochetidae Rhynochetos jubatus kagu (I)PASSERIFORMES Atrichornithidae Atrichornis clamosus crnoprsa pirgašica (I) Cotingidae Cotinga maculata (I) Cotingidae Xipholena atropurpurea (I) Fringillidae Carduelis cucullata venecuelski čižak (I) Hirundinidae Pseudochelidon sirintarae (I) Icteridae Xanthopsar fl avus (I) Meliphagidae Lichenostomus melanops cassidix (I)

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 37 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Muscicapidae Acrocephalus rodericanus (III Mauri-cijus)

  Muscicapidae Dasyornis broadbenti litoralis (možda izumrla)

  (I)

  Muscicapidae Dasyornis longirostris (I) Muscicapidae Picathartes gymnocephalus bjelovrata gologlavka (I) Muscicapidae Picathartes oreas (I) Pittidae Pitta gurneyi (I) Pittidae Pitta kochi (I) Sturnidae Leucopsar rothschildi (I) Zosteropidae Zosterops albogularis (I)PELECANIFORMES Fregatidae Fregata andrewsi (I) Pelecanidae Pelecanus crispus kudravi nesit (I) Sulidae Papasula abbotti (I)PICIFORMES Picidae Campephilus imperialis velika žuna (I) Picidae Dryocopus javensis richardsi bjelotrba žuna (I)PODICIPEDIFORMES Podicipedidae Podilymbus gigas (I)PROCELLARIIFORMES Diomedeidae Phoebastria albatrus (I)PSITTACIFORMES Cacatuidae Cacatua goffi ni tanimbarski kakadu (I) Cacatuidae Cacatua haematuropygia fi lipinski kakadu (I) Cacatuidae Cacatua moluccensis molučki kakadu (I) Cacatuidae Cacatua sulphurea (I) Cacatuidae Probosciger aterrimus palmin kakadu (I) Loriidae Eos histrio (I) Loriidae Vini spp. (Vini ultramarina nalazi se na

  Prilogu I Konvencije, a ostale vrste na Prilogu II Konvencije)

  (I/II)

  Psittacidae Amazona arausiaca dominička amazona (I) Psittacidae Amazona auropalliata (I) Psittacidae Amazona barbadensis žutoramena amazona (I) Psittacidae Amazona brasiliensis šarenoglava amazona (I) Psittacidae Amazona fi nschi (I) Psittacidae Amazona guildingii plamena amazona (I) Psittacidae Amazona imperialis carska amazona (I) Psittacidae Amazona leucocephala kubanska amazona (I) Psittacidae Amazona oratrix (I) Psittacidae Amazona pretrei crvenolica amazona (I) Psittacidae Amazona rhodocorytha plavolica amazona (I) Psittacidae Amazona tucumana tukumanska amazona (I) Psittacidae Amazona versicolor kestenjastoprsa amazona (I) Psittacidae Amazona vinacea ljubičastoprsa amazona (I) Psittacidae Amazona viridigenalis tamaulipska amazona (I) Psittacidae Amazona vittata portorička amazona (I) Psittacidae Anodorhynchus spp. (I) Psittacidae Ara ambiguus zelena ara (I) Psittacidae Ara glaucogularis plavogrla ara (I) Psittacidae Ara macao crveno-modra ara (I) Psittacidae Ara militaris vojnička ara (I) Psittacidae Ara rubrogenys crvenočela ara (I) Psittacidae Cyanopsitta spixii modra ara (I) Psittacidae Cyanoramphus cookii (I) Psittacidae Cyanoramphus forbesi čatamska kozica (I) Psittacidae Cyanoramphus novaezelandiae kozica (I) Psittacidae Cyanoramphus saisseti (I) Psittacidae Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) Psittacidae Eunymphicus cornutus kukmasta kozica (I)

 • STRANICA 38 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Psittacidae Geopsittacus occidentalis (možda izu-mrla)

  noćna papiga (I)

  Psittacidae Guarouba guarouba zlatna jandaja (I) Psittacidae Neophema chrysogaster narančastotrba papiga (I) Psittacidae Ognorhynchus icterotis žutolica jandaja (I) Psittacidae Pezoporus wallicus pozemna papiga (I) Psittacidae Pionopsitta pileata crvenočela papiga (I) Psittacidae Primolius couloni plavoglava ara (I) Psittacidae Primolius maracana modrokrila ara (I) Psittacidae Psephotus chrysopterygius plavetna papiga (I) Psittacidae Psephotus dissimilis plavotrba papiga (I) Psittacidae Psephotus pulcherrimus (možda izu-

  mrla)rajska papiga (I)

  Psittacidae Psittacula echo mauriciuska aleksandra (I) Psittacidae Pyrrhura cruentata crvenouha papiga (I) Psittacidae Rhynchopsitta spp. (I) Psittacidae Strigops habroptilus kakapo (I)RHEIFORMES Rheidae Pterocnemia pennata (osim Pterocne-

  mia pennata pennata koja je uključena na Prilog II)

  (I)

  SPHENISCIFORMES Spheniscidae Spheniscus humboldti (I)STRIGIFORMES Strigidae Aegolius funereus ćuk batoglavac (II) Strigidae Asio fl ammeus sova močvarica (II) Strigidae Asio otus mala ušara (II) Strigidae Athene noctua sivi ćuk (II) Strigidae Bubo bubo ušara (II) Strigidae Glaucidium passerinum mali ćuk (II) Strigidae Heteroglaux blewitti sivoprsi ćuk (I) Strigidae Mimizuku gurneyi veliki ćuk (I) Strigidae Ninox natalis indonezijska ćukuša (I) Strigidae Ninox novaeseelandiae undulata novozelandska ćukuša (I) Strigidae Nyctea scandiaca (II) Strigidae Nyctea scandiaca bijela sova (II) Strigidae Otus ireneae kenijski ćuk (II) Strigidae Otus scops ćuk (II) Strigidae Strix aluco šumska sova (II) Strigidae Strix nebulosa velika sova (II) Strigidae Strix uralensis jastrebača (II) Strigidae Surnia ulula sjeverna sova (II) Tytonidae Tyto alba kukuvija (II) Tytonidae Tyto soumagnei madagaskarska kukuvija (I)STRUTHIONIFORMES Struthionidae Struthio camelus (Samo populacije iz

  Alžira, Burkine Faso, Kameruna, Cen-tralnoafričke Republike, Čada, Malija, Mauritanije, Maroka, Nigera, Nigerije, Senegala, Sudana; ostale populacije nisu uključene)

  (I)

  TINAMIFORMES Tinamidae Tinamus solitarius (I)TROGONIFORMES Trogonidae Pharomachrus mocinno dugorepi kvecal (I)

  REPTILIA – GMAZOVIRED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  CROCODYLIA Alligatoridae Alligator sinensis (I) Caiman crocodilus apaporiensis (I) Caiman latirostris (osim populacije Ar-

  gentine, koje su uključene u Prilog II) (I)

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 39 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Melanosuchus niger (izuzevši populaci-ju u Brazilu koja je uključena u Prilog II te populacije Ekvadora koja je uklju-čena u Prilog II ovog Pravilnika i pod-liježe nultoj godišnjoj izvoznoj kvoti sve dok godišnju izvoznu kvotu ne odobri Tajništvo Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje fau-ne i fl ore i Stručna skupina za krokodile IUCN-a)

  (I)

  Crocodylidae Crocodylus acutus (osim populacije Kube, koja je uključena u Prilog II)

  (I)

  Crocodylus cataphractus (I) Crocodylus intermedius (I) Crocodylus mindorensis (I) Crocodylus moreletii (I) Crocodylus niloticus (osim populacija

  Bocvane, Etiopije, Kenije, Madagaska-ra, Malavija, Mozambika, Namibije, Južnoafričke republike, Ugande, Uje-dinjene RepublikeTanzanije [podliježu godišnjoj izvoznoj kvoti od ne više od 1 600 jedinki iz divljine uključujući i lo-vačke trofeje, osim uzgojenih jedinki], Zambije i Zimbabvea, koje su uključene u Prilog II)

  (I)

  Crocodylus palustris (I) Crocodylus porosus (osim populacija

  Australije, Indonezije i Papue Nove Gvineje, koje su uključene u Prilog II)

  (I)

  Crocodylus rhombifer (I) Crocodylus siamensis (I) Osteolaemus tetraspis (I) Tomistoma schlegelii (I) Gavialidae Gavialis gangeticus (I)RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae Sphenodon spp. (I)SAURIA Chamaeleonidae Brookesia perarmata (I) Chamaeleo chamaeleon (II) Gekkonidae Phelsuma guentheri (II) Helodermatidae Heloderma horridum charlesbogerti (I) Iguanidae Brachylophus spp. (I) Cyclura spp. (I) Sauromalus varius (I) Lacertidae Gallotia simonyi (I) Podarcis lilfordi (II) Podarcis pityusensis (II) Varanidae Varanus bengalensis (I) Varanus fl avescens (I) Varanus griseus (I) Varanus komodoensis (I) Varanus nebulosus (I) Varanus olivaceus (II)SERPENTES Boidae Acrantophis spp. (I) Boa constrictor occidentalis (I) Epicrates inornatus (I) Epicrates monensis (I) Epicrates subfl avus (I) Eryx jaculus (II)

 • STRANICA 40 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Sanzinia madagascariensis (I) Bolyeriidae Bolyeria multocarinata (I) Casarea dussumieri (I) Pythonidae Python molurus molurus (I) Viperidae Vipera latifi i Vipera ursinii (samo populacija u Eu-

  ropi, osim područja u sastavu bivšeg SSSR-a; te populacije nisu uključene u Priloge ovog Pravilnika)

  planinski žutokrug(I)

  TESTUDINES Chelidae Pseudemydura umbrina (I) Cheloniidae spp. (I) Dermochelyidae Dermochelys coriacea (I) Emydidae Glyptemys muhlenbergii (I) Terrapene coahuila (I) Emydidae/Geoemydidae Batagur baska (I) Geoclemys hamiltonii (I) Melanochelys tricarinata (I) Morenia ocellata (I) Pangshura tecta (I) Testudinidae Astrochelys radiata (I) Astrochelys yniphora (I) Chelonoidis nigra (I) Gopherus fl avomarginatus (I) Malacochersus tornieri (II) Psammobates geometricus (I) Pyxis arachnoides (I) Pyxis planicauda (I) Testudo graeca (II) Testudo hermanni kopnena kornjača (II) Testudo kleinmanni (I) Testudinidae Testudo marginata (II) Trionychidae Apalone spinifera atra (I) Aspideretes gangeticus (I) Aspideretes hurum (I) Aspideretes nigricans (I)

  AMPHIBIA – VODOZEMCIRED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  ANURA Bufonidae Altiphrynoides spp. (I)ANURA Bufonidae Atelopus zeteki (I)ANURA Bufonidae Bufo periglenes (I)ANURA Bufonidae Bufo superciliaris (I)ANURA Bufonidae Nectophrynoides spp. (I)ANURA Bufonidae Nimbaphrynoides spp. (I)ANURA Bufonidae Spinophrynoides spp. (I)ANURA Microhylidae Dyscophus antongilii (I)ANURA Myobatrachidae Rheobatrachus silus (II)CAUDATA/URODELA Cryptobranchidae Andrias spp. (I)

  PISCES – RIBE CHONDRYCHTHYES (ELASMOBRANCHII) – HRSKAVIČNJAČE

  RED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENARAJIFORMES Pristidae Pristidae spp. (osim vrsta koje se nalaze

  na Prilogu II Pravilnika) (I)

  ACTINOPTERYGII – ZRAKOPERKERED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  ACIPENSERIFORMES Acipenseridae Acipenser brevirostrum (I)

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 41 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Acipenseridae Acipenser sturio atlantska jesetra (I)CYPRINIFORMES Catostomidae Chasmistes cujus (I) Cyprinidae Probarbus jullieni (I)OSTEOGLOSSIFORMES Osteoglossidae Scleropages formosus (I)PERCIFORMES Sciaenidae Totoaba macdonaldi (I)SILURIFORMES Pangasiidae Pangasianodon gigas (I)

  SARCOPTERYGII – DVODIHALICE I RESOPERKERED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  COELACANTHIFORMES Latimeriidae Latimeria spp. (I)ARTHROPODA – ČLANKONOŠCI

  INSECTA – KUKCIRED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  LEPIDOPTERA Papilionidae Ornithoptera alexandrae (I) Papilio chikae (I) Papilio homerus (I) Papilio hospiton (I) Parnassius apollo apolon (II)

  MOLLUSCA – MEKUŠCIBIVALVIA – ŠKOLJKAŠI

  RED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENAUNIONOIDA Unionidae Conradilla caelata (I) Dromus dromas (I) Epioblasma curtisii (I) Epioblasma fl orentina (I) Epioblasma sampsonii (I) Epioblasma sulcata perobliqua (I) Epioblasma torulosa gubernaculum (I) Epioblasma torulosa torulosa (I) Epioblasma turgidula (I) Epioblasma walkeri (I) Fusconaia cuneolus (I) Fusconaia edgariana (I) Lampsilis higginsii (I) Lampsilis orbiculata orbiculata (I) Lampsilis satur (I) Lampsilis virescens (I) Plethobasus cicatricosus (I) Plethobasus cooperianus (I) Pleurobema plenum (I) Potamilus capax (I) Quadrula intermedia (I) Quadrula sparsa (I) Toxolasma cylindrellus (I) Unio nickliniana (I) Unio tampicoensis tecomatensis (I) Villosa trabalis (I)

  GASTROPODA – PUŽEVIRED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  STYLOMMATOPHORA Achatinellidae Achatinella spp. (I)FLORA – BILJKE

  RED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA Agavaceae Agave parvifl ora (I) Apocynaceae Pachypodium ambongense (I) Pachypodium baronii (I) Pachypodium decaryi (I)

 • STRANICA 42 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Araucariaceae Araucaria araucana (I) Cactaceae Ariocarpus spp. (I) Astrophytum asterias (I) Aztekium ritteri (I) Coryphantha werdermannii (I) Discocactus spp. (I) Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I) Echinocereus schmollii (I) Escobaria minima (I) Escobaria sneedii (I) Mammillaria pectinifera (I) Mammillaria solisioides (I) Melocactus conoideus (I) Melocactus deinacanthus (I) Melocactus glaucescens (I) Melocactus paucispinus (I) Obregonia denegrii (I) Pachycereus militaris (I) Pediocactus bradyi (I) Pediocactus knowltonii (I) Pediocactus paradinei (I) Pediocactus peeblesianus (I) Pediocactus sileri (I) Pelecyphora spp. (I) Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I) Sclerocactus erectocentrus (I) Sclerocactus glaucus (I) Sclerocactus mariposensis (I) Sclerocactus mesae-verdae (I) Sclerocactus nyensis (I) Sclerocactus papyracanthus (I) Sclerocactus pubispinus (I) Sclerocactus wrightiae (I) Strombocactus spp. (I) Turbinicarpus spp. (I) Uebelmannia spp. (I) Compositae (Asteraceae) Saussurea costus (također poznata i kao

  S. lappa ili Aucklandia costus) (I)

  Cupressaceae Fitzroya cupressoides (I) Pilgerodendron uviferum (I) Cycadaceae Cycas beddomei (I) Euphorbiaceae Euphorbia ambovombensis (I) Euphorbia capsaintemariensis (I) Euphorbia cremersii (I) Euphorbia cylindrifolia (I) Euphorbia decaryi (I) Euphorbia francoisii (I) Euphorbia handiensis (II) Euphorbia lambii (II) Euphorbia moratii (I) Euphorbia parvicyathophora (I) Euphorbia quartziticola (I) Euphorbia stygiana (II) Euphorbia tulearensis (I) Fouqueriaceae Fouquieria fasciculata (I) Fouquieria purpusii (I)

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 43 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Leguminosae (Fabaceae) Dalbergia nigra (I) Liliaceae Aloe albida (I) Liliaceae Aloe albifl ora (I) Liliaceae Aloe alfredii (I) Liliaceae Aloe bakeri (I) Liliaceae Aloe bellatula (I) Liliaceae Aloe calcairophila (I) Liliaceae Aloe compressa (I) Liliaceae Aloe delphinensis (I) Liliaceae Aloe descoingsii (I) Liliaceae Aloe fragilis (I) Liliaceae Aloe haworthioides (I) Liliaceae Aloe helenae (I) Liliaceae Aloe laeta (I) Liliaceae Aloe parallelifolia (I) Liliaceae Aloe parvula (I) Liliaceae Aloe pillansii (I) Liliaceae Aloe polyphylla (I) Liliaceae Aloe rauhii (I) Liliaceae Aloe suzannae (I) Liliaceae Aloe versicolor (I) Liliaceae Aloe vossii (I) Nepenthaceae Nepenthes khasiana (I) Nepenthes rajah (I) Orchidaceae Za sve sljedeće vrste iz Priloga I, stanič-

  ne kulture dobivene in vitro, u krutim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim kontejnerima ne podliježu odredbama ovog Pravilnika:

  Aerangis ellisii (I) Cephalanthera cucullata (II) Cypripedium calceolus (II) Dendrobium cruentum (I) Goodyera macrophylla (II) Laelia jongheana (I) Laelia lobata (I) Liparis loeselii (II) Ophrys argolica (II) Ophrys lunulata (II) Orchis scopulorum (II) Paphiopedilum spp. (I) Peristeria elata (I) Phragmipedium spp. (I) Renanthera imschootiana (I) Spiranthes aestivalis (II) Palmae (Arecaceae) Chrysalidocarpus decipiens (I) Pinaceae Abies guatemalensis (I) Podocarpaceae Podocarpus parlatorei (I) Rubiaceae Balmea stormiae (I) Sarraceniaceae Sarracenia oreophila (I) Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I) Sarracenia rubra ssp. jonesii (I) Stangeriaceae Stangeria eriopus (I) Zamiaceae Ceratozamia spp. (I) Zamiaceae Chigua spp. (I) Zamiaceae Encephalartos spp. (I) Zamiaceae Microcycas calocoma (I)

 • STRANICA 44 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  PRILOG II.

  Popis svojti s Priloga B Uredbe Komisije (EZ) br. 318/2008 od 31. ožujka 2008. koja dopunjuje Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i fl ore zakonskim uređenjem trgovine u tom području

  MAMMALIA – SISAVCIRED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  ARTIODACTYLA Bovidae Ammotragus lervia (II) Bison bison athabascae (II) Budorcas taxicolor (II) Cephalophus brookei (II) Cephalophus dorsalis (II) Cephalophus ogilbyi (II) Cephalophus silvicultor (II) Cephalophus zebra (II) Damaliscus pygargus pygargus (II) Kobus leche (II) Ovis ammon (osim podvrste uključene

  u Prilog I) (II)

  Ovis canadensis (samo populacija u Meksiku; nijedna druga populacija nije uključena u Priloge ovog Pravilnika)

  (II)

  Ovis vignei (osim podvrste uključene u Prilog I)

  (II)

  Philantomba monticola (II) Saiga borealis (II) Saiga tatarica (II) Camelidae Lama glama guanicoe (II) Camelidae Vicugna vicugna ((samo populacije u

  Argentini (1) (populacije u pokrajina-ma Jujuy i Catamarca te poluzatvorene populacije u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan); Bo-liviji (2) (cijela populacija); Čileu (3) (populacija regije Primera); Peruu (4) (cijela populacija); sve su druge popu-lacije uključene u Prilog I)

  (II) (1) (2) (3) (4)

  Cervidae Cervus elaphus bactrianus (II) Pudu mephistophiles (II) Hippopotamidae Hexaprotodon liberiensis (II) Hippopotamus amphibius (II) Moschidae Moschus spp. (osim populacije Afga-

  nistana, Butana, Indije, Mijanmara, Nepala i Pakistana koji su uključeni u Prilog I)

  (II)

  Tayassuidae Tayassuidae spp. (osim vrsta uključenih u Prilog I i vrste Pecari tajacu iz Mek-sika i SAD-a)

  (II)

  CARNIVORA Canidae Canis lupus (populacije u Španjolskoj sjeverno od Doura i Grčkoj sjeverno od 39.-e paralele)

  (II)

  Cerdocyon thous (II) Chrysocyon brachyurus (II) Cuon alpinus (II) Lycalopex culpaeus (II) Lycalopex fulvipes (II) Lycalopex griseus (II) Lycalopex gymnocercus (II)

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 45 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Vulpes cana (II) Vulpes zerda (II) Eupleridae Cryptoprocta ferox (II) Eupleres goudotii (II) Fossa fossana (II) Felidae Felidae spp. (osim vrsta uključenih u Pri-

  log II i jedinke udomaćenih pasmina) (II)

  Mephitinae Conepatus humboldtii (II) Mustelidae / Lutrinae Lutrinae spp. (osim vrsta uključenih u

  Prilog I) (II)

  Odobenidae Odobenus rosmarus (III Kanada) Otariidae Arctocephalus spp. (osim vrsta uključe-

  nih u Prilog I) (II)

  Phocidae Mirounga leonina (II) Ursidae Ursidae spp. (osim vrsta uključenih u

  Prilog I) (II)

  Viverridae Cynogale bennettii (II) Hemigalus derbyanus (II) Prionodon linsang (II)CHIROPTERA Pteropodidae Acerodon spp. (osim vrsta uključenih u

  Prilog I) (II)

  Pteropus spp. (osim vrsta uključenih u Prilog I)

  (II)

  CINGULATA Dasypodidae Chaetophractus nationi (Utvrđena je nulta godišnja izvozna kvota. Svi se primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog I i sukladno tome će se regulirati trgovina )

  (II)

  DIPROTODONTIA Macropodidae Dendrolagus inustus (II) Dendrolagus ursinus (II) Phalangeridae Phalanger intercastellanus (II) Phalanger mimicus (II) Phalanger orientalis (II) Spilocuscus kraemeri (II) Spilocuscus maculatus (II) Spilocuscus papuensis (II)MONOTREMATA Tachyglossidae Zaglossus spp. (II)PERISSODACTYLA Equidae Equus zebra hartmannae (II) Rhinocerotidae Ceratotherium simum simum (samo

  populacije u Južnoafričkoj Republici i Svaziju; sve su druge populacije uklju-čene u Prilog I, isključivo za potrebe omogućavanja međunarodne trgovine živim životinjama do odgovarajućih i prihvatljivih odredišta te trgovine lo-vačkim trofejima. Svi se drugi primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog I i trgovina njima regulirat će se prema tome)

  (II)

  Tapiridae Tapirus terrestris (II)PHOLIDOTA Manidae Manis spp. (Utvrđena je nulta godišnja

  izvozna kvota za Manis crassicaudata, Manis culionensis , Manis pentadactyla i Manis javanica za primjerke izdvojene iz divljine kojima se trguje poglavito u komercijalne svrhe)

  (II)

  PILOSA Bradypodidae Bradypus variegatus (II) Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla (II)

 • STRANICA 46 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  PRIMATES PRIMATES spp. (osim vrsta uključenih u Prilog I)

  (II)

  PROBOSCIDEA Elephantidae Loxodonta africana (samo populaci-je Bocvane, Namibije, Južne Afrike i Zimbabvea (6); sve ostale populacije su uključene u Prilog I)

  (II) (6)

  RODENTIA Sciuridae Ratufa spp. (II)SCANDENTIA Tupaiidae Tupaiidae spp.

  AVES – PTICERED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  ANSERIFORMES Anatidae Anas bernieri madagaskarska kržulja (II) Anas formosa šarenoglava patka (II) Coscoroba coscoroba koskoroba (II) Cygnus melancoryphus crnovrati labud (II) Dendrocygna arborea antilska utva (II) Oxyura jamaicensis cnoglava čakora Sarkidiornis melanotos crnoleđa patka (II)APODIFORMES Trochilidae Trochilidae spp. (osim vrsta koje su

  uključene u Prilog I) (II)

  CICONIIFORMES Balaenicipitidae Balaeniceps rex krupnokljuna roda (II) Phoenicopteridae Phoenicopteridae spp. (osim vrsta koje

  su uključene u Prilog I) (II)

  Th reskiornithidae Eudocimus ruber ružičasti ibis (II)COLUMBIFORMES Columbidae Gallicolumba luzonica luzonski golub (II) Goura spp. (II)CORACIIFORMES Bucerotidae Aceros spp. (osim vrsta koje su uključe-

  ne u Prilog I) (II)

  Anorrhinus spp. (II) Anthracoceros spp. (II) Berenicornis spp. (II) Buceros spp. (osim vrste koje je uklju-

  čena u Prilog I) (II)

  Penelopides spp. (II) Rhyticeros spp. (osim vrste koja je

  uključena u Prilog I) (II)

  CUCULIFORMES Musophagidae Tauraco spp. (osim vrsta koje su uklju-čene u Prilog I)

  (II)

  FALCONIFORMES FALCONIFORMES spp. (osim vrsta koje su uključene u Prilog I i jedne vr-ste iz porodice Cathartidae uključene u Prilog III)

  (II)

  GALLIFORMES Cracidae Crax spp. (osim vrsta uključenih u Prilog I i Prilog IV; sljedeće su vrste navedene u Dodatku III Konvencije: Crax daubentoni i Crax globulosa za Kolumbiju te Crax rubra za Kolumbiju, Kostariku, Gvatemalu i Honduras)

  (-/III)

  Ortalis vetula sivoleđa čačalaka (III Gva-temala/ Honduras)

  Pauxi pauxi (III Kolum-bija)

  Penelopina nigra planinski guan (III Gvate-mala)

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 47 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Phasianidae Arborophila campbelli (III Malezija)Arborophila charltonii (III Malezija)Argusianus argus plavoglavi paun (II)Gallus sonneratii pjegava kokoš (II)Ithaginis cruentus prugasti tragopan (II)Lophura erythrophthalma žutorepi fazan (III Malezija)Lophura hatinhensis Lophura ignita plavolici fazan (III Malezija)Pavo muticus zeleni paun (II)Polyplectron bicalcaratum sivi paunaš (II)Polyplectron germaini vijetnamski paunaš (II)Polyplectron malacense malajski paunaš (II)Polyplectron schleiermacheri borneanski paunaš (II)

  GRUIFORMES Gruidae Gruidae spp. (osim vrsta koje su uklju-čene u Prilog I)

  (II)

  Otididae Otididae spp. (osim vrsta koje su uklju-čene u Prilog I)

  (II)

  PASSERIFORMES Cotingidae Rupicola spp. (II) Emberizidae Gubernatrix cristata (II) Paroaria capitata (II) Paroaria coronata (II) Tangara fastuosa (II) Estrildidae Amandava formosa (II) Lonchura fuscata Lonchura oryzivora rižarica (II) Poephila cincta cincta (II) Fringillidae Carduelis yarrellii (II) Muscicapidae Cyornis ruckii (II) Garrulax canorus (II) Leiothrix argentauris (II) Leiothrix lutea kineski slavuj (II) Liocichla omeiensis (II) Paradisaeidae Paradisaeidae spp. (II) Pittidae Pitta guajana (II) Pitta nympha (II) Pycnonotidae Pycnonotus zeylanicus (II) Sturnidae Gracula religiosa beo (II)PICIFORMES Capitonidae Semnornis ramphastinus debelokljuni barbet (III Kolum-

  bija) Ramphastidae Baillonius bailloni (III Argen-

  tina) Pteroglossus aracari (II) Pteroglossus castanotis kestenjastouhi arakari (III Argen-

  tina) Pteroglossus viridis zeleni arakari (II) Ramphastos dicolorus crvenoprsi tukan (III Argen-

  tina) Ramphastos sulfuratus žutoprsi tukan (II) Ramphastos toco toko (II) Ramphastos tucanus crvenokljuni tukan (II) Ramphastos vitellinus crvenoguzi tukan (II) Selenidera maculirostris (III Argen-

  tina)

 • STRANICA 48 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  PSITTACIFORMES PSITTACIFORMES spp. (Osim vrsta koje su uključene u Prilog I te izuzev vrsta Agapornis roseicollis, Melopsitta-cus undulatus, Nymphicus hollandicus i Psittacula krameri koje nisu uključene u priloge ovog Pravilnika.)

  (II)

  RHEIFORMES Rheidae Pterocnemia pennata pennata mali nandu (II)Rhea americana veliki nandu (II)

  SPHENISCIFORMES Spheniscidae Spheniscus demersus magareći pingvin (II)STRIGIFORMES STRIGIFORMES spp. (osim vrsta koje

  su uključene u Prilog I )

  (II)

  REPTILIA – GMAZOVIRED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  CROCODYLIA CROCODYLIA spp. (osim vrsta uklju-čenih u Prilog I)

  (II)

  SAURIA Agamidae Uromastyx spp. (II) Chamaeleonidae Bradypodion spp. (II) Brookesia spp. (osim vrsta uključenih

  u Prilog I) (II)

  Calumma spp. (II) Chamaeleo spp. (osim vrsta uključenih

  u Prilog I) (II)

  Furcifer spp. (II) Cordylidae Cordylus spp. (II) Gekkonidae Cyrtodactylus serpensinsula (II) Phelsuma spp. (osim vrsta uključenih

  u Prilog I) (II)

  Uroplatus spp. (II) Helodermatidae Heloderma spp. (osim vrsta uključenih

  u Prilog I) (II)

  Iguanidae Amblyrhynchus cristatus (II) Conolophus spp. (II) Iguana spp. (II) Phrynosoma coronatum (II) Scincidae Corucia zebrata (II) Teiidae Crocodilurus amazonicus (II) Dracaena spp. (II) Tupinambis spp. (II) Varanidae Varanus spp. (osim vrsta uključenih u

  Prilog I) (II)

  Xenosauridae Shinisaurus crocodilurus (II)SERPENTES Boidae Boidae spp. (osim vrsta uključenih u

  Prilog I) (II)

  Bolyeriidae Bolyeriidae spp. (osim vrsta uključenih u Prilog I)

  (II)

  Colubridae Clelia clelia (II) Cyclagras gigas (II) Elachistodon westermanni (II) Ptyas mucosus (II) Elapidae Hoplocephalus bungaroides (II) Naja atra (II) Naja kaouthia (II) Naja mandalayensis (II) Naja naja (II) Naja oxiana (II) Naja philippinensis (II) Naja sagittifera (II)

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 49 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Naja samarensis (II) Naja siamensis (II) Naja sputatrix (II) Naja sumatrana (II) Ophiophagus hannah (II) Loxocemidae Loxocemidae spp. (II) Pythonidae Pythonidae spp. (osim vrsta uključenih

  u Prilog I) (II)

  Tropidophiidae Tropidophiidae spp. (II) Viperidae Crotalus durissus unicolor Viperidae Vipera wagneri (II)TESTUDINES Carettochelyidae Carettochelys insculpta (II) Chelidae Chelodina mccordi (II) Dermatemydidae Dermatemys mawii (II) Emydidae Chrysemys picta Glyptemys insculpta (II) Terrapene spp. (osim vrsta uključenih

  u Prilog I) (II)

  Trachemys scripta elegans Emydidae/Geoemydidae Callagur borneoensis (II) Cuora spp. (II) Heosemys annandalii (II) Heosemys depressa (II) Heosemys grandis (II) Heosemys spinosa (II) Kachuga spp. (II) Leucocephalon yuwonoi (II) Malayemys macrocephala (II) Malayemys subtrijuga (II) Mauremys annamensis (II) Mauremys mutica (II) Notochelys platynota (II) Orlitia borneensis (II) Pangshura spp. (osim vrsta uključenih

  u Prilog I)

  Siebenrockiella crassicollis (II) Siebenrockiella leytensis (II) Platysternidae Platysternon megacephalum (II) Podocnemididae Erymnochelys madagascariensis (II) Peltocephalus dumerilianus (II) Podocnemis spp. (II) Testudinidae Testudinidae spp. (izuzevši vrste uklju-

  čene u Prilog I; utvrđena je nulta godiš-nja izvozna kvota za vrstu Geochelone sulcata za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svr-he)

  (II)

  Trionychidae Amyda cartilaginea (II) Chitra spp. (II) Lissemys punctata (II) Lissemys scutata (II) Pelochelys spp. (II)

  AMPHIBIA – VODOZEMCIRED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  ANURA Dendrobatidae Allobates femoralis (II) Allobates zaparo (II)

 • STRANICA 50 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Cryptophyllobates azureiventris (II) Dendrobates spp. (II) Epipedobates spp. (II) Phyllobates spp. (II) Mantellidae Mantella spp. (II) Microhylidae Scaphiophryne gottlebei (II) Myobatrachidae Rheobatrachus spp. (osim vrsta uklju-

  čenih u Prilog I) (II)

  Ranidae Conraua goliath Euphlyctis hexadactylus (II) Hoplobatrachus tigerinus (II) Rana catesbeiana CAUDATA (URODELA) Ambystomidae Ambystoma dumerilii (II) Ambystoma mexicanum (II)

  PISCES – RIBE CHONDRYCHTHYES (ELASMOBRANCHII) – HRSKAVIČNJAČE

  RED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENALAMNIFORMES Cetorhinidae Cetorhinus maximus psina golema (II) Lamnidae Carcharodon carcharias velika bijela psina (II)ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae Rhincodon typus (II)RAJIFORMES Pristidae Pristis microdon (Iznimno je dozvoljena

  međudržavna trgovina živim životinja-ma u svrhu zaštite u za to prikladnim i prihvatljuvim akvarijskim uvijetima. Sve ostale jedinke vrsta uljučenih u Prilog I i trgovina njima regulirana je u skladu s tim.)

  (II)

  ACTINOPTERYGII – ZRAKOPERKERED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  ACIPENSERIFORMES Acipenseriformes spp. (osim vrsta uklju-čenih na Prilog I)

  (II)

  ANGUILLIFORMES Anguillidae Anguilla anguilla jegulja (II)CYPRINIFORMES Cyprinidae Caecobarbus geertsi (II)OSTEOGLOSSIFORMES Osteoglossidae Arapaima gigas (II)PERCIFORMES Labridae Cheilinus undulatus (II)SYNGNATHIFORMES Syngnathidae Hippocampus spp. (II)

  SARCOPTERYGII – DVODIHALICE I RESOPERKERED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  CERATODONTIFORMES Ceratodontidae Neoceratodus forsteri (II)ARTHROPODA – ČLANKONOŠCI

  ARACHNIDA – PAUČNJACIRED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  ARANEAE Th eraphosidae Aphonopelma albiceps (II) Aphonopelma pallidum (II) Brachypelma spp. (II)SCORPIONES Scorpionidae Pandinus dictator (II) Pandinus gambiensis (II) Pandinus imperator (II)

  INSECTA – KUKCIRED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  LEPIDOPTERA Papilionidae Atrophaneura jophon (II) Atrophaneura palu Atrophaneura pandiyana (II) Bhutanitis spp. (II) Graphium sandawanum Graphium stresemanni

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 51 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Ornithoptera spp. (osim vrsta koje su uključene u Prilog I)

  (II)

  Papilio benguetanus Papilio esperanza Papilio morondavana Papilio neumoegeni Parides ascanius Parides hahneli Teinopalpus spp. (II) Trogonoptera spp. (II) Troides spp. (II)

  ANNELIDA – KOLUTIĆAVCIHIRUDINOIDEA – PIJAVICE

  RED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENAARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae Hirudo medicinalis medicinska pijavica (II)

  MOLLUSCA – MEKUŠCIBIVALVIA – ŠKOLJKAŠI

  RED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENAMYTILOIDA Mytilidae Lithophaga lithophaga prstac (II)UNIONOIDA Unionidae Cyprogenia aberti (II) Epioblasma torulosa rangiana (II) Pleurobema clava (II)VENEROIDA Tridacnidae Tridacnidae spp. (II)

  GASTROPODA – PUŽEVIRED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  MESOGASTROPODA Strombidae Strombus gigas (II)STYLOMMATOPHORA Camaenidae Papustyla pulcherrima (II)

  CNIDARIA – ŽARNJACIANTHOZOA – KORALJI

  RED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENAANTIPATHARIA Tubiporidae Antipatharia spp. (II) HELIOPORACEA Helioporidae Heliporidae spp. (uključuje samo vrstu

  Heliopora coerulea) (II) (7)

  SCLERACTINIA Tubiporidae SCLERACTINIA spp. (II) (7)STOLONIFERA Tubiporidae Tubiporidae spp. (II) (7)

  HYDROZOA – OBRUBNJACIRED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  MILLEPORINA Milleporidae Milleporidae spp. (II) (7)STYLASTERINA Stylasteridae Stylasteridae spp. (II) (7)

  FLORA – BILJKERED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  Agavaceae Agave victoriae-reginae (II) #1 Nolina interrata (II) Amaryllidaceae Galanthus spp. (II) #1 Sternbergia spp. (II) #1 Apocynaceae Hoodia spp. (II) #9 Pachypodium spp. (osim vrsta koje su

  uključene u Prilog I) (II) #1

  Rauvolfi a serpentina (II) #2 Araliaceae Panax ginseng (samo populacija Ruske

  Federacije) (II) #3

  Panax quinquefolius (II) #3 Berberidaceae Podophyllum hexandrum (II) #2 Bromeliaceae Tillandsia harrisii (II) #1 Tillandsia kammii (II) #1

 • STRANICA 52 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tillandsia kautskyi (II) #1 Tillandsia mauryana (II) #1 Tillandsia sprengeliana (II) #1 Tillandsia sucrei (II) #1 Tillandsia xerographica (II) #1 Cactaceae Cactaceae spp. (osim vrsta koje su

  uključene u Prilog I te Pereskia spp., Pereskiopsis spp., i Quiabentia spp.)

  (II) (8) #4

  Caryocaraceae Caryocar costaricense (II) #1 Crassulaceae Dudleya stolonifera (II) Dudleya traskiae (II) Cyatheaceae Cyathea spp. (II) #1 Cycadaceae Cycadaceae spp. (osim vrsta koje su

  uključene u Prilog I) (II) #1

  Dicksoniaceae Cibotium barometz (II) #1 Dicksonia spp. (samo američke popu-

  lacije; ostale populacije nisu dio ovog Pravilnika uključujući i Dicksonia ber-teriana, D. externa, D. sellowiana i D. stuebelii)

  (II) #1

  Didiereaceae Didiereaceae spp. (II) #1 Dioscoreaceae Dioscorea deltoidea (II) #1 Droseraceae Dionaea muscipula (II) #1 Euphorbiaceae Euphorbia spp. (osim vrsta koje su

  uključene u Prilog I; samo sukulen-tne vrste; umjetno razmnožene jedin-ke vrste Euphorbia trigona, umjetno razmnožene, s krijestom, lepezaste, ili jedinke čija je boja izmijenjena muta-cijom vrste Euphorbia lactea, kada su nacijepljene na umjetno razmnoženim koljenastim deblima vrste Euphorbia neriifolia te umjetno razmnoženi pri-mjerci kultivara Euphorbia ‘’Milii’’ kada se njima trguje pošiljkama od 100 ili više biljaka, kao i primjerci koji se lako raspoznaju kao umjetno razmnoženi ne podliježu odredbama ovog Pravilnika)

  (II) #1

  Fouquieriaceae Fouquieria columnaris (II) #1 Juglandaceae Oreomunnea pterocarpa (II) #1 Leguminosae (Fabaceae) Caesalpinia echinata (II) #10 Pericopsis elata (II) #5 Platymiscium pleiostachyum (II) #1 Pterocarpus santalinus (II) #7 Liliaceae Aloe spp. (osim vrsta uključenih u Pri-

  log I te izuzev vrste Aloe vera poznate i kao A. barbadensis)

  (II) #1

  Meliaceae Swietenia humilis (II) #1 Swietenia macrophylla (populacije Ne-

  otropisa – uključuje centralnu i južnu Ameriku i Karibe)

  (II) #6

  Swietenia mahagoni (II) #5 Nepenthaceae Nepenthes spp. (osim vrsta koje su

  uključene u Prilog I) (II) #1

  Orchidaceae Orchidaceae spp. (osim vrsta koje su uključene u Prilog I)

  (II) (9) #8

  Orobanchaceae Cistanche deserticola (II) #1 Palmae (Arecaceae) Beccariophoenix madagascariensis (II) #1

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 53 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Lemurophoenix halleuxii (II) Marojejya darianii (II) Neodypsis decaryi (II) #1 Ravenea louvelii (II) Ravenea rivularis (II) Satranala decussilvae (II) Voanioala gerardii (II) Portulacaceae Anacampseros spp. (II) #1 Avonia spp. #1 Lewisia serrata (II) #1 Primulaceae Cyclamen spp. (II) (10) #1 Proteaceae Orothamnus zeyheri (II) #1 Protea odorata (II) #1 Ranunculaceae Adonis vernalis (II) #2 Hydrastis canadensis (II) #8 Rosaceae Prunus africana (II) #1 Sarraceniaceae Sarracenia spp. (osim vrsta koje su

  uključene u Prilog I) (II) #1

  Scrophulariaceae Picrorhiza kurrooa (isključuje Picrorhi-za scrophulariifl ora)

  (II) #2

  Stangeriaceae Bowenia spp. (II) #1 Taxaceae Taxus chinensis (II) #2 Taxus cuspidata (II) (11) #2 Taxus fuana (II) #2 Taxus sumatrana (II) #2 Taxus wallichiana (II) #2 Th ymeleaceae Aquilaria spp. (II) #1 Gonystylus spp. (II) #1 Gyrinops spp. (II) #1 Valerianaceae Nardostachys grandifl ora #2 Welwitschiaceae Welwitschia mirabilis (II) #1 Zamiaceae Zamiaceae spp. (osim vrsta koje su

  uključene u Prilog I) (II) #1

  Zingiberaceae Hedychium philippinense (II) #1 Zygophyllaceae Guaiacum spp. (II) #2

  PRILOG III.

  Popis svojti s Priloga C Uredbe Komisije (EZ) br. 318/2008 od 31. ožujka 2008. koja dopunjuje Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i fl ore zakonskim uređenjem trgovine u tom području

  MAMMALIA – SISAVCIRED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  ARTIODACTYLA Bovidae Antilope cervicapra (III Nepal) Bubalus arnee (isključujući udo-

  maćeni oblik poznat pod nazivom Bubalus bubalis )

  (III Nepal)

  Gazella dorcas (III Alžir/Tunis) Tetracerus quadricornis (III Nepal) Cervidae Cervus elaphus barbarus (III Alžir/Tunis) Mazama americana cerasina (III Gvatemala) Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)CARNIVORA Canidae Canis aureus (III Indija) Vulpes bengalensis (III Indija) Herpestidae Herpestes edwardsii (III Indija)

 • STRANICA 54 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Herpestes fuscus (III Indija) Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija) Herpestes smithii (III Indija) Herpestes urva (III Indija) Herpestes vitticollis (III Indija) Hyaenidae Proteles cristatus (III Bocvana) Mustelidae / Mellivorinae Mellivora capensis (III Bocvana) Mustelidae / Mustelinae Eira barbara (III Honduras) Mustelidae / Mustelinae Galictis vittata (III Kostarika) Mustelidae / Mustelinae Martes fl avigula (III Indija) Mustelidae / Mustelinae Martes foina intermedia (III Indija) Mustelidae / Mustelinae Martes gwatkinsii (III Indija) Procyonidae Bassaricyon gabbii (III Kostarika) Bassariscus sumichrasti (III Kostarika) Nasua narica (III Honduras) Nasua nasua solitaria (III Urugvaj) Potos fl avus (III Honduras) Viverridae Arctictis binturong (III Indija) Civettictis civetta (III Bocvana) Paguma larvata (III Indija) Paradoxurus hermaphroditus (III Indija) Paradoxurus jerdoni (III Indija) Viverra civettina (III Indija) Viverra zibetha (III Indija) Viverricula indica (III Indija)CHIROPTERA Phyllostomidae Platyrrhinus lineatus (III Urugvaj)CINGULATA Dasypodidae Cabassous centralis (III Kostarika) Dasypodidae Cabassous tatouay (III Urugvaj) Megalonychidae Choloepus hoff manni (III Kostarika) Mermecophagidae Tamandua mexicana (III Gvatemala)RODENTIA Cuniculidae Cuniculus paca (III Honduras) Dasyproctidae Dasyprocta punctata (III Honduras) Erethizontidae Sphiggurus mexicanus (III Honduras) Sphiggurus spinosus (III Urugvaj) Sciuridae Marmota caudata (III Indija) Marmota himalayana (III Indija) Sciurus deppei (III Kostarika)

  AVES – PTICERED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  ANSERIFORMES Anatidae Cairina moschata (III Honduras) Dendrocygna autumnalis (III Honduras) Dendrocygna bicolor (III Honduras) CHARADRIIFORMES Burhinidae Burhinus bistriatus (III Gvatemala)COLUMBIFORMES Columbidae Nesoenas mayeri (III Mauricijus)FALCONIFORMES Cathartidae Sarcoramphus papa (III Honduras) GALLIFORMES Cracidae Penelope purpurascens (III Honduras) Phasianidae Caloperdix oculeus (III Malezija) Melanoperdix niger (III Malezija) Meleagris ocellata (III Gvatemala) Polyplectron inopinatum (III Malezija) Rhizothera dulitensis (III Malezija) Rhizothera longirostris (III Malezija) Rollulus rouloul (III Malezija) Tragopan satyra (III Nepal)PASSERIFORMES Cotingidae Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 55 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Cephalopterus penduliger (III Kolumbija) Muscicapidae Terpsiphone bourbonnensis (III Mauricijus)

  REPTILIA – GMAZOVIRED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  SAURIA Gekkonidae Hoplodactylus spp. (III Novi Zeland) Naultinus spp. (III Novi Zeland)SERPENTES Colubridae Atretium schistosum (III Indija) Cerberus rhynchops (III Indija) Xenochrophis piscator (III Indija) Elapidae Micrurus diastema (III Honduras) Micrurus nigrocinctus (III Honduras) Viperidae Crotalus durissus (III Honduras) Daboia russelii (III Indija)TESTUDINES Chelydridae Macrochelys temminckii (III USA) Emydidae Graptemys spp. (III USA) Emydidae/Geoemydidae Geoemyda spengleri (III China) Mauremys iversoni (III China) Mauremys megalocephala (III China) Mauremys nigricans (III China) Mauremys pritchardi (III China) Mauremys reeversii (III China) Mauremys sinensis (III China) Ocadia glyphistoma (III China) Ocadia philippeni (III China) Sacalia bealei (III China) Sacalia pseudocellata (III China) Sacalia quadriocellata (III China) Trionychidae Palea steindachneri (III China) Pelodiscus axenaria (III China) Pelodiscus maackii (III China) Pelodiscus parviformis (III China) Rafetus swinhoei (III China)

  ECHINODERMATA – TRPOVIRED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae Isostichopus fuscus (III Ekvador)ARTHROPODA – ČLANKONOŠCI

  INSECTA – KUKCIRED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  COLEOPTERA Lucanidae Colophon spp. (III Južna Afrika)

  MOLLUSCA – MEKUŠCIGASTROPODA – PUŽEVI

  RED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENAARCHAEOGASTROPODA Haliotidae Haliotis midae (III Južna Afrika)

  FLORA – BILJKERED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  Gnetaceae Gnetum montanum (III Nepal) #1 Leguminosae (Fabaceae) Dalbergia retusa (III samo populacije

  Guatemale) #5 Dalbergia stevensonii (III samo populacije

  Guatemale) #5 Dipteryx panamensis (III Kostarika/ Nika-

  ragva)

 • STRANICA 56 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Magnoliaceae Magnolia liliifera var. obovata (III Nepal) #1 Meliaceae Cedrela odorata (III populacije Ko-

  lumbije, Gvatemale i Perua) #5

  Papaveraceae Meconopsis regia (III Nepal) #1 Podocarpaceae Podocarpus neriifolius (III Nepal) #1 Trogodendraceae (Tetra-

  centraceae)Tetracentron sinense (III Nepal) #1

  Zygophyllaceae Bulnesia sarmientoi (III Argentina) #11

  PRILOG IV.

  Popis svojti s Priloga D Uredbe Komisije (EZ) br. 318/2008 od 31. ožujka 2008. koja dopunjuje Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i fl ore zakonskim uređenjem trgovine u tom području

  MAMMALIA – SISAVCI RED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  CARNIVORA Canidae Vulpes vulpes griffi thi (III Indija) §1 Vulpes vulpes montana (III Indija) §1 Vulpes vulpes pusilla (III Indija) §1 Mustelidae Mustela altaica (III Indija) §1 Mustela erminea ferghanae (III Indija) §1 Mustela kathiah (III Indija) §1 Mustela sibirica (III Indija) §1DIPROTODONTIA Macropodidae Dendrolagus dorianus Dendrolagus goodfellowi Dendrolagus matschiei Dendrolagus pulcherrimus Dendrolagus stellarum

  AVES – PTICERED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  ANSERIFORMES Anatidae Anas melleri madagaskarska patka COLUMBIFORMES Columbidae Columba oenops peruanski golub Didunculus strigirostris Ducula pickeringii siva voćarica Gallicolumba crinigera crvenoprsi golub Ptilinopus marchei riđoprsa voćarica Turacoena modesta timarska grlica GALLIFORMES Cracidae Crax alector riđoprsi guan Pauxi unicornis Penelope pileata Megapodiidae Megapodius wallacei Phasianidae Arborophila gingica bjeločela trčka Lophura bulweri Lophura diardi Lophura hoogerwerfi Lophura inornata Lophura leucomelanos Syrmaticus reevesii kraljevski fazan §2PASSERIFORMES Bombycillidae Bombycilla japonica dalekoistočna kugara Corvidae Cyanocorax caeruleus Cyanocorax dickeyi Cotingidae Procnias nudicollis gologrla kutinga

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 57 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Emberizidae Dacnis nigripes Sporophila falcirostris Sporophila frontalis Sporophila hypochroma Sporophila palustris Estrildidae Amandava amandava crvena munija Cryptospiza reichenovii Erythrura coloria Erythrura viridifacies Estrilda quartinia (često se vrstom tr-

  guje pod imenom Estrilda melanotis)

  Hypargos niveoguttatus Lonchura griseicapilla Lonchura punctulata smeđa munija Lonchura stygia Fringillidae Carduelis ambigua Carduelis atrata Kozlowia roborowskii Pyrrhula erythaca Serinus canicollis Serinus citrinelloides hypostictus (če-

  sto se vrstom trguje pod imenom Se-rinus citrinelloides)

  Icteridae Sturnella militaris Muscicapidae Cochoa azurea Cochoa purpurea Garrulax formosus Garrulax galbanus Garrulax milnei Niltava davidi Stachyris whiteheadi Swynnertonia swynnertoni (također

  se navodi kao Pogonicichla swynner-toni)

  Turdus dissimilis Pittidae Pitta nipalensis Pitta steerii Sittidae Sitta magna Sitta yunnanensis Sturnidae Cosmopsarus regius Mino dumontii Sturnus erythropygius

  REPTILIA – GMAZOVIRED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  SAURIA Cordylidae Zonosaurus karsteni Zonosaurus quadrilineatus Gekkonidae Rhacodactylus auriculatus Rhacodactylus ciliatus Rhacodactylus leachianus Teratoscincus microlepis Teratoscincus scincus Scincidae Tribolonotus gracilis

 • STRANICA 58 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tribolonotus novaeguineae SERPENTES Colubridae Elaphe carinata §1 Elaphe radiata §1 Elaphe taeniura §1 Enhydris bocourti §1 Homalopsis buccata §1 Langaha nasuta Lioheterodon madagascariensis Ptyas korros §1 Rhabdophis subminiatus §1 Hydrophiidae Lapemis curtus (uključuje Lapemis

  hardwickii) §1

  Viperidae Calloselasma rhodostoma §1TESTUDINES Emydidae (Geoemydidae) Melanochelys trijuga

  PISCES – RIBEACTINOPTERYGII – ZRAKOPERKE

  RED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENAPERCIFORMES Apogonidae Pterapogon kauderni

  ARTHROPODA – ČLANKONOŠCIINSECTA – KUKCI

  RED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENALEPIDOPTERA Papilionidae Baronia brevicornis Papilio grosesmithi Papilio maraho

  FLORA BILJKERED PORODICA VRSTA – Znanstveno ime VRSTA – Hrvatsko ime NAPOMENA

  Agavaceae Calibanus hookeri Dasylirion longissimum Araceae Arisaema dracontium Arisaema erubescens Arisaema galeatum Arisaema nepenthoides Arisaema sikokianum Arisaema thunbergii var. urashima Arisaema tortuosum Biarum davisii ssp. marmarisense Biarum ditschianum Compositae (Asteraceae) Arnica montana gorska moravka §3 Othonna cacalioides Othonna clavifolia Othonna hallii Othonna herrei Othonna lepidocaulis Othonna retrorsa Ericaceae Arctostaphylos uva-ursi zimzelena medvjetka §3 Gentianaceae Gentiana lutea §3 Leguminosae (Fabaceae) Dalbergia granadillo §4 Dalbergia retusa (osim populacija

  uvrštenih na Prilog III) §4

  Dalbergia stevensonii (osim populaci-ja uvrštenih na Prilog III)

  §4

  Liliaceae Trillium pusillum

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 59 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Trillium rugelii Trillium sessile Lycopodiaceae Lycopodium clavatum §3 Meliaceae Cedrela fi ssilis §4 Cedrela lilloi (C. angustifolia) §4 Cedrela montana §4 Cedrela oaxacensis §4 Cedrela odorata (osim populacija uvr-

  štenih na Prilog III) §4

  Cedrela salvadorensis §4 Cedrela tonduzii §4 Menyanthaceae Menyanthes trifoliata močvarna trolistica §3 Parmeliaceae Cetraria islandica islandski lišaj §3 Passifl oraceae Adenia glauca Adenia pechuelli Portulaceae Ceraria carrissoana Ceraria fruticulosa Pedaliaceae Harpagophytum spp. § 3 Selaginellaceae Selaginella lepidophylla

  PRILOG V.

  Popis svojti na koje se odnose odstupanja od odredbi za trgovinu iz članka 26. Pravilnika

  ZNANSTVENO IME HRVATSKO IMEAVES PTICE

  ANSERIFORMES GUŠ ARICEAnas platyrhynchos laysanensis (A. laysanensis) lajsanska patka

  Anas querquedula patka pup anicaAytha nyroca patka njorkaBranta ruficollis crvenovrata guskaBranta sandvicensis havajska guskaOxyura leucocephala akora

  GALLIFORMES KOKOŠKECatreus wallichii himalajski fazanColinus virginianus ridgwayi virdžinijska prepelicaCrossoptilon crossoptilon bijeli fazanCrossoptilon mantchuricum brkati fazanLophophorus impejanus himalajski monalLophura edwardsi vijetnamski fazanLophura swinhoii tajvanski fazanPolyplectron emphanum (Polyplectron napoleonis) palavanski paunaš

  Syrmaticus ellioti bjelotrbi fazanSyrmaticus humiae plavovrati fazanSyrmaticus mikado mrki fazan

  COLUMBIFORMES GOLUBOVKEColumbidae golubovi, grlice Columba livia divlji golub

  PSITTACIFORMES PAPIGAŠICECyanoramphus novaezelandiae kozicaPsephotus dissimilis plavotrba papiga

  PASSERIFORMES VRAP ARKEFringillidae zebe Carduelis cucullata venecuelanski ižak

  Anatidae patke, guske, labudovi

  SKUPINA VRSTA

  ZNANSTVENO IME HRVATSKO IME

  Psittacidae papige

  Phasianidae jarebice, prepelice, fazani, kokoši

 • STRANICA 60 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  PRILOG VI.

  Popis svojti s Priloga I i II na koje se odnosi zabrana uvoza u Republiku Hrvatsku iz čanka 21. Pravilnika

  MAMMALIA – SISAVCIRED PORODICA ZNANSTVENO IME HRVATSKO IME PRIMJERAK -PODRIJETLO PRIMJERAK – TIP DRŽAVA PODRIJETLA

  ARTIODACTYLA Bovidae Capra falconeri Iz divljine (W) Lovački trofeji UzbekistanOvis ammon nigrimontana

  Iz divljine (W) Lovački trofeji Kazakstan

  CARNIVORA Canidae Canis lupus vuk Iz divljine (W) Lovački trofeji Bjelorusija, Kirgistan, TurskaFelidae Lynx lynx ris Iz divljine (W) Lovački trofeji Azerbajdžan, Moldavija,

  UkrajinaUrsidae Ursus arctos Iz divljine (W) Lovački trofeji Pokrajina Britanska Ko-

  lumbija (Kanada) Ursus thibetanus Iz divljine (W) Lovački trofeji Ruska Federacija

  AVES – PTICERED PORODICA ZNANSTVENO IME HRVATSKO IME PRIMJERAK -PODRIJETLO PRIMJERAK – TIP DRŽAVA PODRIJETLA

  FALCONIFORMES Accipitridae Leucopternis occidentalis

  prugastoglavi škanjac

  Iz divljine (W) Svi Ekvador, Peru

  Falconidae Falco cherrug Iz divljine (W) Svi Armenija, Bahrein, Irak, Mauritanija, Tadžikistan

  Primjerci vrsta navedenih u Prilogu II ovog Pravilnika čiji unos u Republiku Hrvatsku je zabranjen

  MAMMALIA – SISAVCIRED PORODICA ZNANSTVENO IME HRVATSKO IME PRIMJERAK -PODRIJETLO PRIMJERAK – TIP DRŽAVA PODRIJETLA

  ARTIODACTYLA Bovidae Ovis vignei bocha-rensis

  Iz divljine (W) Svi Uzbekistan

  Saiga borealis Iz divljine (W) Svi Ruska FederacijaSaiga tatarica Iz divljine (W) Svi Kazahstan, Ruska Federacija

  Camelidae Lama guanicoe Iz divljine (W) Svi, osim:– jedinki registrira-nih stada u Argenti-ni, za koje valjanost dopuštenja može potvrditi Tajništvo Konvencije prije nego ih prilikom uvoza prihvati nad-ležno upravno tijelo Republike Hrvatske;–produkata nabav-ljenih razmjenom živih životinja u okviru odobrenih planova gospoda-renja, odgovarajuće označene i regi-strirane pošiljke – ne-komercijalni izvoz vune namije-njen industrijskim testiranjima, koja se izvozi u ograničenoj količini do 500 kg godišnje.

  Argentina

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 61 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Cervidae Cervus elaphus bactrianus

  Iz divljine (W) Svi Uzbekistan

  Hippopota-midae

  Hexaprotodon liberiensis (Choe-ropsis liberiensis)

  Iz divljine (W) Svi Obala Bjelokosti, Gvineja, Gvineja Bisau, Nigerija, Sijera Leone

  Hippopotamus amphibius

  Iz divljine (W) Svi Demokratska Republika Kongo, Gambija, Malavi, Niger, Nigerija, Ruanda, Sijera Leone, Togo

  Moschidae Moschus anhui-ensis

  Iz divljine (W) Svi Kina

  Moschus bere-zovskii

  Iz divljine (W) Svi Kina

  Moschus chryso-gaster

  Iz divljine (W) Svi Kina

  Moschus fuscus Iz divljine (W) Svi Kina Moschus moschi-ferus

  Iz divljine (W) Svi Kina, Ruska Federacija

  CARNIVORA Canidae Chrysocyon brac-hiurus

  Iz divljine (W) Svi Bolivija, Peru

  Eupleridae Cryptoprocta ferox Iz divljine(W) Svi MadagaskarEupleres gouldotii Iz divljine(W) Svi MadagaskarFossa fossana Iz divljine(W) Svi Madagaskar

  Felidae Leopardus colo-colo

  Iz divljine (W) Svi Čile

  Leopardus pajeros Iz divljine (W) Svi ČileLeptailurus serval Iz divljine (W) Svi AlžirPanthera leo Iz divljine (W) Svi EtiopijaPrionailurus bengalensis

  Iz divljine (W) Svi Makao (Kina)

  Profelis aurata Iz divljine (W) Svi TogoMustelidae Lutra maculicollis Iz divljine (W) Svi Ujedinjena Republika

  TanzanijaOdobenidae Odobenus rosma-

  rus Iz divljine (W) Svi Grenland

  Viverridae Cynogale bennettii Iz divljine (W) Svi Brunei, Kina, Indonezija, Malezija, Tajland

  MONOTREMATA Tachyglossi-dae

  Zaglossus bartoni Iz divljine (W) Svi Indonezija, Papua Nova Gvineja

  Zaglossus bruijini Iz divljine (W) Svi IndonezijaPERISSODACTYLA Equidae Equus zebra

  hartmannae Iz divljine (W) Svi Angola

  PHOLIDOTA Manidae Manis temminckii Iz divljine (W) Svi Demokratska Republika Kongo

  PRIMATES Atelidae Alouatta guariba Iz divljine (W) Svi SveAlouatta ma-cconnelli

  Iz divljine (W) Svi Trinidad i Tobago

  Ateles belzebuth Iz divljine (W) Svi SveAteles fusciceps Iz divljine (W) Svi SveAteles geoff royi Iz divljine (W) Svi SveAteles hybridus Iz divljine (W) Svi SveAteles paniscus Iz divljine (W) Svi PeruLagothrix cana Iz divljine (W) Svi SveLagothrix lagotric-ha

  Iz divljine (W) Svi Sve

  Lagothrix lugens Iz divljine (W) Svi SveLagothrix poep-pigii

  Iz divljine (W) Svi Sve

 • STRANICA 62 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Cebidae Callithrix geof-froyi (C. jacchus geoff royi)

  Iz divljine (W) Svi Brazil

  Cebus capucinus Iz divljine (W) Svi BelizeCercopithe-cidae

  Cercocebus atys Iz divljine (W) Svi Gana

  Cercopithecus ascanius

  Iz divljine (W) Svi Burundi

  Cercopithecus cephus

  Iz divljine (W) Svi Srednjoafrička Republika

  Cercopithecus dryas (uključujući C. salongo)

  Iz divljine (W) Svi Demokratska Republika Kongo

  Cercopithecus erythrogaster

  Iz divljine (W) Svi Sve

  Cercopithecus erythrotis

  Iz divljine (W) Svi Sve

  Cercopithecus hamlyni

  Iz divljine (W) Svi Sve

  Cercopithecus mona

  Iz divljine (W) Svi Togo

  Cercopithecus petaurista

  Iz divljine (W) Svi Togo

  Cercopithecus pogonias

  Iz divljine (W) Svi Kamerun, Ekvatorska Gvineja, Nigerija

  Cercopithecus preussi (C. lhoesti preussi)

  Iz divljine (W) Svi Kamerun, Ekvatorska Gvineja, Nigerija

  Colobus polyko-mos

  Iz divljine (W) Svi Obala Bjelokosti

  Colobus vellerosus Iz divljine (W) Svi Obala Bjelokosti, Gana, Nigerija, Togo

  Lophocebus albi-gena (Cercocebus albigena)

  Iz divljine (W) Svi Nigerija

  Macaca arctoides Iz divljine (W) Svi Indija, Malezija, TajlandMacaca assa-mensis

  Iz divljine (W) Svi Nepal

  Macaca cyclopis Iz divljine (W) Svi SveMacaca fascicu-laris

  Iz divljine (W) Svi Bangladeš, Indija

  Macaca leonina Iz divljine (W) Svi KinaMacaca maura Iz divljine (W) Svi IndonezijaMacaca nemestri-na pagensis

  Iz divljine (W) Svi Indonezija

  Macaca nigra Iz divljine (W) Svi IndonezijaMacaca nigrescens Iz divljine (W) Svi IndonezijaMacaca ochreata Iz divljine (W) Svi IndonezijaMacaca sylvanus Iz divljine (W) Svi Alžir, MarokoPapio anubis Iz divljine (W) Svi LibijaPapio papio Iz divljine (W) Svi Gvineja BisauProcolobus badius (Colobus badius)

  Iz divljine (W) Svi Sve

  Procolobus verus (Colobus verus)

  Iz divljine (W) Svi Benin, Obala Bjelokosti, Gana, Sijera Leone, Togo

  Trachypithecus phayrei (Presbytis phayrei)

  Iz divljine (W) Svi Kambodža, Kina, Indija

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 63 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Trachypithecus vetulus (Presbytis senex)

  Iz divljine (W) Svi Šri Lanka

  Galagonidae Euoticus pallidus (Galago elegantu-lus pallidus)

  Iz divljine (W) Svi Nigerija

  Galago demidoff (G. demidovii)

  Iz divljine (W) Svi Burkina Faso, Srednjoafrič-ka Republika

  Galago granti Iz divljine (W) Svi MalaviGalago matschiei (G. inustus)

  Iz divljine (W) Svi Ruanda

  Lorisidae Arctocebus aureus Iz divljine (W) Svi Srednjoafrička Republika, Gabon

  Arctocebus cala-barensis

  Iz divljine (W) Svi Nigerija

  Nycticebus pygmaeus

  Iz divljine (W) Svi Kambodža, Laos

  Perodicticus potto Iz divljine (W) Svi TogoPithecidae Chiropotes chiro-

  potes Iz divljine (W) Svi Brazil, Gvajana

  Chiropotes isra-elita

  Iz divljine (W) Svi Brazil

  Chiropotes satanas Iz divljine (W) Svi BrazilChiropotes uta-hickae

  Iz divljine (W) Svi Brazil

  Pithecia pithecia Iz divljine (W) Svi GvajanaRODENTIA Sciuridae Ratufa affi nis Iz divljine (W) Svi Singapur

  Sciuridae Ratufa bicolor Iz divljine (W) Svi KinaXENARTHRA Myrmecop-

  hagidaeMyrmecophaga tridactyla

  Iz divljine (W) Svi Belize, Urugvaj

  AVES – PTICERED PORODICA ZNANSTVENO IME HRVATSKO IME PRIMJERAK -PODRIJETLO PRIMJERAK – TIP DRŽAVA PODRIJETLA

  ANSERIFORMES Anatidae Anas bernieri madagaskarska kržulja

  Iz divljine (W) Svi Madagaskar

  Oxyura jamai-censis

  crnoglava čakora

  sve žive Sve

  APODIFORMES Trochilidae Chalostigma olivaceum

  šarenogrli kolibrić

  Iz divljine (W) Svi Peru

  Heliodoxa rubi-noides

  andski kolibrić Iz divljine (W) Svi Peru

  CICONIIFORMES Balaenicipi-tidae

  Balaeniceps rex krupnokljuna roda

  Iz divljine (W) Svi Tanzanija, Zambija

  COLUMBIFORMES Columbidae Goura cristata plava goura Iz divljine (W) Svi IndonezijaGoura scheepma-keri

  kestenjastoprsa goura

  Iz divljine (W) Svi Indonezija

  Goura victoria ljubičastoprsa goura

  Iz divljine (W) Svi Indonezija

  CORACIFORMES Bucerotidae Buceros rhinoceros indonezijski kljunorožac

  Iz divljine (W) Svi Tajland

  CUCULIFORMES Musopha-gidae

  Tauraco corythaix južnoafrički turako

  Iz divljine (W) Svi Mozambik

  Tauraco fi scheri crvenokresti turako

  Iz divljine (W) Svi Tanzanija

  Tauraco ma-crorhynchus

  žutokljuni turako

  Iz divljine (W) Svi Gvineja

  Tauraco porphyre-olopha

  ljubičastokresti turako

  Iz divljine (W) Svi Uganda

 • STRANICA 64 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  FALCONIFORMES Accipitridae Accipiter brachyu-rus

  novobritanski kobac

  Iz divljine (W) Svi Papua Nova Gvineja

  Accipiter eryt-hropus

  Iz divljine (W) Svi Gvineja

  Accipiter gun-dlachi

  kubanski jastreb

  Iz divljine (W) Svi Kuba

  Accipiter imitator solomonski kobac

  Iz divljine (W) Svi Papua Nova Gvineja, Solo-monski Otoci

  Accipiter melano-leucus

  Iz divljine (W) Svi Gvineja

  Accipiter ovam-pensis

  Iz divljine (W) Svi Gvineja

  Aquila rapax Iz divljine (W) Svi GvinejaAviceda cuculo-ides

  Iz divljine (W) Svi Gvineja

  Buteo albonotatus dugorepi škanjac

  Iz divljine (W) Svi Peru

  Buteo galapago-ensis

  galapagoški škanjac

  Iz divljine (W) Svi Ekvador

  Buteo platypterus Iz divljine (W) Svi PeruButeo ridgwayi hispaniolski

  škanjacIz divljine (W) Svi Dominikanska Republika,

  HaitiErythrotriochis radiatus

  riđi jastreb Iz divljine (W) Svi Australija

  Gyps africanus Iz divljine (W) Svi GvinejaGyps bengalensis mrki sup Iz divljine (W) Svi SveGyps coprotheres kapski sup Iz divljine (W) Svi Mozambik, Namibija,

  SvazilandGyps indicus indijski sup Iz divljine (W) Svi SveGyps rueppellii pjegavi sup Iz divljine (W) Svi GvinejaGyps tenuirostris Iz divljine (W) Svi SveHarpyopsis novae-guineae

  novogvinejski orao

  Iz divljine (W) Svi Indonezija, Papua Nova Gvineja

  Hieraaetus ayresii Iz divljine (W) Svi Kamerun, Gvineja, Togo Hieraaetus spilo-gaster

  Iz divljine (W) Svi Gvineja, Togo

  Leucopternis lacernulatus

  bjeloglavi škanjac

  Iz divljine (W) Svi Brazil

  Lophaetus occi-pitalis

  Iz divljine (W) Svi Gvineja

  Lophoictinia isura riđotrba lunja Iz divljine (W) Svi AustralijaMacheiramphus alcinus

  Iz divljine (W) Svi Gvineja

  Polemaetus belli-cosus

  veliki orao Iz divljine (W) Svi Kamerun, Gvineja, Togo

  Spizaetus afri-canus

  Iz divljine (W) Svi Gvineja

  Spizaetus bartelsi javanski orao Iz divljine (W) Svi IndonezijaStephanoaetus coronatus

  krunati orao Iz divljine (W) Svi Gvineja, Obala bjelokosti, Togo

  Terathopius eca-udatus

  kratkorepi orao Iz divljine (W) Svi Gvineja

  Torgos trachelo-litus

  Iz divljine (W) Svi Kamerun, Sudan

  Trigonoceps occi-pitalis

  crvenokljuni sup

  Iz divljine (W) Svi Gvineja, Obala bjelokosti

  Urotriorchis ma-crourus

  Iz divljine (W) Svi Gvineja

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 65 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Falconidae Falco chicquera Iz divljine (W) Svi Gvineja, Togo Falco deiroleucus narančastoprsi

  sokolIz divljine (W) Svi Belize, Gvatemala

  Falco fasciinucha kratkorepi sokol

  Iz divljine (W) Svi Bocvana, Etiopija, Kenija, Malavi, Mozambik, Južno-afrička Republika, Sudan, Ujedinjena Republika Tan-zanija, Zambija, Zimbabve

  Falco hypoleucos pepeljasti sokol Iz divljine (W) Svi Australija, Papua Nova Gvineja

  Micrastur plumbe-us

  olovasti sokol Iz divljine (W) Svi Kolumbija, Ekvador

  Sagittari-idae

  Sagittarius ser-pentarius

  sekretar Iz divljine (W) Svi Kamerun, Gvineja, Togo

  GALLIFORMES Phasianidae Polyplectron schle-iermacheri

  borneanski paunaš

  Iz divljine (W) Svi Indonezija, Malezija

  GRUIFORMES Gruidae Anthropoides virgo

  Iz divljine (W) Svi Sudan

  Balearica pavo-nina

  krunati ždral Iz divljine (W) Svi Gvineja, Mali

  Balearica regu-lorum

  bjelolici ždral Iz divljine (W) Svi Angola, Bocvana, Burundi, Demokratska Republika Kongo, Kenija, Lesoto, Ma-lavi, Mozambik, Namibija, Ruanda, Južnoafrička Re-publika, Svaziland, Uganda, Zambija, Zimbabve

  Grus carunculatus bradušasti ždral

  Iz divljine (W) Svi Južnoafrička Republika, Tanzanija

  PASSERIFORMES Pittidae Pitta nympha prugastoglava pita

  Iz divljine (W) Svi Sve (osim Vijetnama)

  Pycnonoti-dae

  Pycnonotus zeyla-nicus

  zlatnoglavi bulbul

  Iz divljine (W) Svi Malezija

  PSITTACIFORMES Cacatuidae Cacatua sangu-inea

  kratkokljuni kakadu

  Iz divljine (W) Svi Indonezija

  Loridae Charmosyna aureicincta

  crvenobradi lori

  Iz divljine (W) Svi Fidži

  Charmosyna diadema

  novokaledonij-ski lori

  Iz divljine (W) Svi Sve

  Lorius domicella seramski lori Iz divljine (W) Svi IndonezijaTrichoglossus johnstoniae

  mindanaoski lori

  Iz divljine (W) Svi Filipini

  Psittacidae Agapornis fi scherii Fischerova papigica

  Iz divljine (W) Svi Tanzanija

  Iz uzgoja Svi MozambikAgapornis lilianae ružičastoglava

  papigicaIz divljine (W) Svi Tanzanija

  Agapornis nigri-genis

  crnolica papi-gica

  Iz divljine (W) Svi Sve

  Agapornis pulla-rius

  crvenolica papigica

  Iz divljine (W) Svi Angola, Demokratska Republika Kongo, Obala Bjelokosti, Gvineja, Kenija, Mali, Togo

  Ailsterus chlorop-terus chloropterus

  zelenokrila papiga

  Iz divljine (W) Svi Indonezija

  Amazona agilis crnokljuna amazona

  Iz divljine (W) Svi Jamajka

  Amazona autu-mnalis

  crvenočela amazona

  Iz divljine (W) Svi Ekvador

 • STRANICA 66 – BROJ 72 UTORAK, 23. LIPNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Amazona collaria jamajčanska amazona

  Iz divljine (W) Svi Jamajka

  Amazona merce-naria

  andska ama-zona

  Iz divljine (W) Svi Venezuela

  Amazona xant-hops

  žutolica ama-zona

  Iz divljine (W) Svi Bolivija, Paragvaj

  Ara chloropterus zelenokrila ara Iz divljine (W) Svi Argentina, PanamaAra severus tamnočela ara Iz divljine (W) Svi GvajanaAratinga acutica-udata

  plavoglava jandaja

  Iz divljine (W) Svi Urugvaj

  Aratinga aurea vatročela jandaja

  Iz divljine (W) Svi Argentina

  Aratinga aurica-pillus

  zlatokapa jandaja

  Iz divljine (W) Svi Sve

  Aratinga erythro-genys

  gvajakvilska jandaja

  Iz divljine (W) Svi Peru

  Aratinga euops kubanska jandaja

  Iz divljine (W) Svi Kuba

  Bolborhynchus ferrugineifrons

  crvenočela ajmara

  Iz divljine (W) Svi Kolumbija

  Coracopsis vasa Iz divljine (W) Svi MadagaskarCyanoliseus pata-gonus

  Iz divljine (W) Svi Čile, Urugvaj

  Deroptyus accipi-trinus

  krunata papiga Iz divljine (W) Svi Peru, Surinam

  Eclectus roratus plemenita papiga

  Iz divljine (W) Svi Indonezija

  Forpus xanthops peruanska papigica

  Iz divljine (W) Svi Peru

  Hapalopsittaca amazonina

  riđoglava papiga

  Iz divljine (W) Svi Sve

  Hapalopsittaca fuertesi

  kvindioska papiga

  Iz divljine (W) Svi Kolumbija

  Hapalopsittaca pyrrhops

  prugastouha papiga

  Iz divljine (W) Svi Sve

  Leptosittaca branickii

  andska jandaja Iz divljine (W) Svi Sve

  Nannopsittaca panychlora

  tepujska papi-gica

  Iz divljine (W) Svi Brazil

  Pionus chalcop-terus

  brončanokrila papiga

  Iz divljine (W) Svi Peru

  Poicephalus cryp-toxanthus

  smeđoglava papiga

  Iz divljine (W) Svi Tanzanija

  Poicephalus gulielmi

  crnorepa papiga

  Iz divljine (W) Svi Kamerun, Obala bjelokosti, Kongo, Gvineja

  Poicephalus meyeri

  smeđa papiga Iz divljine (W) Svi Tanzanija

  Poicephalus robustus

  smeđovrata papiga

  Iz divljine (W) Svi Bocvana, Demokratska Republika Kongo, Oba-la bjelokosti, Gambija, Gvineja, Mali, Namibija, Nigerija, Senegal, Južnoa-frička Republika, Svaziland, Togo, Uganda

  Poicephalus rufi -ventris

  crvenoprsa papiga

  Iz divljine (W) Svi Tanzanija

  Polytelis alexan-drae

  princezina papiga

  Iz divljine (W) Svi Australija

 • UTORAK, 23. LIPNJA 2009. BROJ 72 – STRANICA 67 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Prioniturus luco-nensis

  papiga lastarka Iz divljine (W) Svi Filipini

  Psittacula alexan-dri

  bradata alek-sandra

  Iz divljine (W) Svi Indonezija

  Psittacula fi nschii sivoglava alek-sandra

  Iz divljine (W) Svi Bangladeš, Kambodža

  Psittacula roseata ružičastoglava aleksandra

  Iz divljine (W) Svi Kina

  Psittacus erithacus žako Iz divljine (W) Svi Benin, Burundi, Liberija, Mali, Nigerija, Togo

  Psittacus erithacus timneh

  Iz divljine (W) Svi Gvineja, Gvineja Bisau

  Psittrichas ful-gidus

  orlovska papiga

  Iz divljine (W) Svi Sve

  Pyrrhura albi-pectus

  bjelovrata papiga

  Iz divljine (W) Svi Ekvador

  Pyrrhura caeru-leiceps

  Iz divljine (W) Svi Kolumbija

  Pyrrhura callip-tera

  riđotrba papiga Iz divljine (W) Svi Kolumbija

  Pyrrhura leucotis kestenjastolica papiga

  Iz divljine (W) Svi Brazil

  Pyrrhura orcesi ekvadorska papiga

  Iz divljine (W) Svi Ekvador

  Pyrrhura pfrimeri Iz divljine (W) Svi BrazilPyrrhura suban-dina

  Iz divljine (W) Svi Kolumbija

  Pyrrhura viridi-cata

  kolumbijska papiga

  Iz divljine (W) Svi Kolumbija

  Tanygnathus gramineus

  buruska papiga Iz divljine (W) Svi Indonezija

  Touit melanonotus smeđoleđa papigica

  Iz divljine (W) Svi Brazil

  Touit surdus zlatorepa papigica

  Iz divljine (W) Svi Brazil

  Triclaria malac-hitacea

  plavotrba papiga

  Iz divljine (W) Svi Argentina, Brazil

  STRIGIFORMES Strigidae Asio capensis Iz divljine (W) Svi GvinejaBubo blakistoni Iz divljine (W) Svi Kina, Japan, Ruska Fede-

  racijaBubo lacteus Iz divljine (W) Svi GvinejaBubo philippensis Iz divljine (W) Svi FilipiniBubo poensis Iz divljine (W) Svi GvinejaBubo vosseleri usambarska

  ušaraIz divljine (W) Svi Tanzanija

  Glaucidium capense

  Iz divljine (W) Svi Demokratska Republika Kongo, Ruanda

  Glaucidium perlatum

  Iz divljine (W) Svi Kamerun, Gvineja

  Ketupa ketupu malajska ušara Iz divljine (W) Svi SingapurNesasio solomo-nensis

  solomonska sova

  Iz divljine (W) Svi Papua Nova Gvineja, Solo-monski Otoci

  Ninox affi nis andamanska ćukuša

  Iz divljine (W) Sv