narodne novine broj 124 – stranica 9861 · ponedjeljak, 3. prosinca 2007. narodne novine broj 124...

of 52/52
PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9861 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE Tarifna oznaka Naziv Jedinica mjere Osnovna stopa carine Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu EU EFTA CEFTA Turska Island Norveška Švicarska i Lihtenštajn Albanija Bosna i Hercegovina Crna Gora Makedonija Moldova Srbija UNMIK/ Kosovo 8704 23 - - bruto mase veće od 20 t: 8704 23 10 - - - posebno konstruirana za prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom) kom sl - - - - - - - - - - - - - - - ostala: 8704 23 91 - - - - nova: 8704 23 91 10 - - - - - cisterne kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8704 23 91 90 - - - - - ostala kom 3 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8704 23 99 - - - - rabljena: 8704 23 99 10 - - - - - cisterne kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8704 23 99 90 - - - - - ostala kom 3 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostala s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz pomoć svjećice: 8704 31 - - bruto mase ne veće od 5 t: 8704 31 10 - - - posebno konstruirana za prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom) kom sl - - - - - - - - - - - - - - - ostala: - - - - obujma cilindara većeg od 2800 cm³: 8704 31 31 - - - - - nova kom sl - - - - - - - - - - - - 8704 31 39 - - - - - rabljena kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - - obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³: 8704 31 91 - - - - - nova kom sl - - - - - - - - - - - - 8704 31 99 - - - - - rabljena kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8704 32 - - bruto mase veće od 5 t: 8704 32 10 - - - posebno konstruirana za prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom) kom sl - - - - - - - - - - - - - - - ostala: 8704 32 91 - - - - nova kom sl - - - - - - - - - - - - 8704 32 99 - - - - rabljena kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8704 90 00 - ostala kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8705 Motorna vozila za posebne namjene, osim onih konstrui- ranih prvenstveno za prijevoz osoba ili robe (na primjer, vozila za prijevoz neispravnih ili oštećenih vozila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vo- zila s ugrađenom miješalicom za beton, vozila za čišćenje cesta, vozila za štrcanje ili posipanje, pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice): 8705 10 00 - dizalična vozila kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8705 20 00 - pokretni tornjevi za bušenje kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8705 30 00 - vatrogasna vozila kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8705 40 00 - vozila s ugrađenom miješali- com za beton kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8705 90 - ostala: 8705 90 10 - - vozila za prijevoz neispra- vnih ili oštećenih vozila kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8705 90 30 - - vozila sa sisaljkom za beton kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8705 90 90 - - ostala: 8705 90 90 10 - - - radiološka vozila kom sl - - - - - - - - - - - - 8705 90 90 20 - - - pokretne klinike kom sl - - - - - - - - - - - -

Post on 13-Sep-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9861 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8704 23 - - bruto mase veće od 20 t: 8704 23 10 - - - posebno konstruirana za

  prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom)

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  - - - ostala: 8704 23 91 - - - - nova: 8704 23 91 10 - - - - - cisterne kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8704 23 91 90 - - - - - ostala kom 3 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8704 23 99 - - - - rabljena: 8704 23 99 10 - - - - - cisterne kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8704 23 99 90 - - - - - ostala kom 3 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostala s klipnim motorom

  s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz pomoć svjećice:

  8704 31 - - bruto mase ne veće od 5 t: 8704 31 10 - - - posebno konstruirana za

  prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom)

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  - - - ostala: - - - - obujma cilindara većeg

  od 2800 cm³:

  8704 31 31 - - - - - nova kom sl - - - - - - - - - - - - 8704 31 39 - - - - - rabljena kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - - obujma cilindara ne

  većeg od 2800 cm³:

  8704 31 91 - - - - - nova kom sl - - - - - - - - - - - - 8704 31 99 - - - - - rabljena kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8704 32 - - bruto mase veće od 5 t: 8704 32 10 - - - posebno konstruirana za

  prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom)

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  - - - ostala: 8704 32 91 - - - - nova kom sl - - - - - - - - - - - - 8704 32 99 - - - - rabljena kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8704 90 00 - ostala kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8705 Motorna vozila za posebne

  namjene, osim onih konstrui-ranih prvenstveno za prijevoz osoba ili robe (na primjer, vozila za prijevoz neispravnih ili oštećenih vozila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vo-zila s ugrađenom miješalicom za beton, vozila za čišćenje cesta, vozila za štrcanje ili posipanje, pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice):

  8705 10 00 - dizalična vozila kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8705 20 00 - pokretni tornjevi za bušenje kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8705 30 00 - vatrogasna vozila kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8705 40 00 - vozila s ugrađenom miješali-

  com za betonkom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8705 90 - ostala: 8705 90 10 - - vozila za prijevoz neispra-

  vnih ili oštećenih vozilakom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8705 90 30 - - vozila sa sisaljkom za beton kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8705 90 90 - - ostala: 8705 90 90 10 - - - radiološka vozila kom sl - - - - - - - - - - - - 8705 90 90 20 - - - pokretne klinike kom sl - - - - - - - - - - - -

 • STRANICA 9862 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8705 90 90 30 - - - radio i televizijska re-portažna vozila s ugrađenom opremom

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8705 90 90 40 - - - vozila za istraživanje naftei plina

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8705 90 90 90 - - - ostala kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8706 00 Šasije s ugrađenim motorima,

  za motorna vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705:

  - šasije vučnih vozila iz tari-fnog broja 8701; šasije mo-tornih vozila iz tarifnog broja 8702, 8703 ili 8704, s klipnim motorom s unutarnjim izga-ranjem na paljenje uz pomoć kompresije (dizelskim ili po-ludizelskim), obujma cilindara većeg od 2500 cm³ ili paljenjem uz pomoć svjećice, obujma cilindara većeg od 2800 cm³:

  8706 00 11 - - za vozila iz tarifnog broja 8702 ili 8704

  kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8706 00 19 - - ostale kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostale: 8706 00 91 - - za vozila iz tarifnog broja

  8703kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8706 00 99 - - ostale kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8707 Karoserije (uključujući i

  kabine), za motorna vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705:

  8707 10 - za vozila iz tarifnog broja 8703:

  8707 10 10 - - za industrijsko sklapanje kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8707 10 90 - - ostale kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8707 90 - ostale: 8707 90 10 - - za industrijsko sklapanje:

  traktora iz podbroja 8701 10; vozila iz tarifnog broja 8704 s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz pomoć kompresije (dizelskim ili poludi-zelskim), obujma cilindara ne ve-ćeg od 2500 cm³ ili paljenjem uz pomoć svjećice, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³; motornih vozila za posebne namjene iz tarifnog broja 8705

  kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8707 90 90 - - ostale kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8708 Dijelovi i pribor motornih

  vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705:

  8708 10 - branici i njihovi dijelovi: 8708 10 10 - - za industrijsko sklapanje:

  vozila iz tarifnog broja 8703; vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutar-njim izgaranjem na paljenje uz pomoć kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilinda-ra ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz po-moć svjećice, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³; vozila iz tarifnog broja 8705

  kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9863 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8708 10 90 - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostali dijelovi i pribor karo-

  serija (uključujući kabina):

  8708 21 - - sigurnosni pojasi: 8708 21 10 - - - za industrijsko sklapanje:

  vozila iz tarifnog broja 8703; vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutar-njim izgaranjem na paljenje uz pomoć kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilinda-ra ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz po-moć svjećice, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³; vozila iz tarifnog broja 8705

  kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8708 21 90 - - - ostali kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8708 29 - - ostali: 8708 29 10 - - - za industrijsko sklapanje:

  jednoosovinskih traktora iz podbroja 8701 10; vozila iz tarifnog broja 8703; vozila iz tarifnog broja 8704 ili s kli-pnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz pomoć kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilinda-ra ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz po-moć svjećice, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³; vozila iz tarifnog broja 8705

  kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8708 29 90 - - - ostali: 8708 29 90 20 - - - - krovni nosači za osobne

  automobile i druga motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8708 29 90 90 - - - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8708 30 - kočnice i servo kočnice;

  njihovi dijelovi:

  8708 30 10 - - za industrijsko sklapanje: jednoosovinskih traktora iz podbroja 8701 10; vozila iz tarifnog broja 8703; vozila iz tarifnog broja 8704 ili s kli-pnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz pomoć kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilinda-ra ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz po-moć svjećice, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³; vozila iz tarifnog broja 8705

  kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - ostalo: 8708 30 91 - - - za disk kočnice kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8708 30 99 - - - ostalo kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

 • STRANICA 9864 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8708 40 - mjenjači i njihovi dijelovi:

  8708 40 20 - - za industrijsko sklapanje: jednoosovinskih traktora iz podbroja 8701 10; vozila iz tarifnog broja 8703; vozila iz tarifnog broja 8704 ili s kli-pnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz pomoć kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilinda-ra ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz po-moć svjećice, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³; vozila iz tarifnog broja 8705

  kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - ostalo:

  8708 40 50 - - - mjenjači kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - - dijelovi:

  8708 40 91 - - - - od čelika kovanog u ukovnju

  kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8708 40 99 - - - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8708 50 - pogonske osovine s dife-rencijalom, neovisno jesu li opremljene drugim dijelovima prijenosa ili ne, te ne-pogon-ske osovine; njihovi dijelovi:

  8708 50 20 - - za industrijsko sklapanje: vozila iz tarifnog broja 8703; vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutar-njim izgaranjem na paljenje uz pomoć kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilinda-ra ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz po-moć svjećice, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³; vozila iz tarifnog broja 8705

  kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - ostalo:

  8708 50 35 - - - pogonske osovine s diferencijalom, neovisno jesu li opremljene drugim dijelovima prijenosa ili ne, te ne-pogonske osovine

  kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - - dijelovi:

  8708 50 55 - - - - od čelika kovanog u ukovnju

  kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - - - ostali:

  8708 50 91 - - - - - za ne-pogonske osovine kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8708 50 99 - - - - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9865 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8708 70 - kotači te njihovi dijelovi i pribor:

  8708 70 10 - - za industrijsko sklapanje: jednoosovinskih traktora iz pod-broja 8701 10; vozila iz tarifnog broja 8703; vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz pomoć kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na pa-ljenje uz pomoć svjećice, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³; vozila iz tarifnog broja 8705

  kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - ostali: 8708 70 50 - - - aluminijski kotači, dijelovi

  i pribor kotača od aluminijakg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8708 70 91 - - - dijelovi kotača u obliku zvijezde, lijevani od željeza ili čelika u jednom komadu

  kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8708 70 99 - - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8708 80 - sustavi za prigušivanje i

  njihovi dijelovi (uključujući amortizere):

  8708 80 20 - - za industrijsko sklapanje: vozila iz tarifnog broja 8703; vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutar-njim izgaranjem na paljenje uz pomoć kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilinda-ra ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz po-moć svjećice, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³; vozila iz tarifnog broja 8705

  kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - ostalo: 8708 80 35 - - - ovjesni prigušnici titraja

  (amortizeri)kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8708 80 55 - - - stabilizatori; ostale torzij-ske poluge

  kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - - ostalo: 8708 80 91 - - - - od čelika kovanog u

  ukovnjukg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8708 80 99 - - - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostali dijelovi i pribor: 8708 91 - - hladnjaci i njihovi dijelovi: 8708 91 20 - - - za industrijsko sklapanje:

  jednoosovinskih traktora iz pod-broja 8701 10; vozila iz tarifnog broja 8703; vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz pomoć kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na pa-ljenje uz pomoć svjećice, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³; vozila iz tarifnog broja 8705

  kg 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

 • STRANICA 9866 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  - - - ostalo: 8708 91 35 - - - - hladnjaci kg 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - - dijelovi: 8708 91 91 - - - - - od čelika kovanog u

  ukovnjukg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8708 91 99 - - - - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8708 92 - - prigušni lonci i ispušne

  cijevi; njihovi dijelovi:

  8708 92 20 - - - za industrijsko sklapanje: jednoosovinskih traktora iz podbroja 8701 10; vozila iz tarifnog broja 8703; vozila iz tarifnog broja 8704 ili s kli-pnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz pomoć kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilinda-ra ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz po-moć svjećice, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³; vozila iz tarifnog broja 8705

  kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - - ostalo: 8708 92 35 - - - - prigušni lonci i ispušne

  cijevikg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - - - dijelovi: 8708 92 91 - - - - - od čelika kovanog u

  ukovnjukg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8708 92 99 - - - - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8708 93 - - spojke i njihovi dijelovi: 8708 93 10 - - - za industrijsko sklapanje:

  jednoosovinskih traktora iz podbroja 8701 10; vozila iz tarifnog broja 8703; vozila iz tarifnog broja 8704 ili s kli-pnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz pomoć kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilinda-ra ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz po-moć svjećice, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³; vozila iz tarifnog broja 8705

  kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8708 93 90 - - - ostalo kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8708 94 - - volani, upravljački stupovi

  i upravljačke kutije; njihovi dijelovi:

  8708 94 20 - - - za industrijsko sklapanje: vozila iz tarifnog broja 8703; vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutar-njim izgaranjem na paljenje uz pomoć kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilinda-ra ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz po-moć svjećice, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³; vozila iz tarifnog broja 8705

  kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9867 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  - - - ostalo: 8708 94 35 - - - - volani, upravljački stupo-

  vi i upravljačke kutijekg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - - - dijelovi: 8708 94 91 - - - - - od čelika kovanog u

  ukovnjukg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8708 94 99 - - - - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8708 95 - - sigurnosni zračni jastuci

  s uređajem za napuhavanje; njihovi dijelovi:

  8708 95 10 - - - za industrijsko sklapanje: jednoosovinskih traktora iz podbroja 8701 10; vozila iz tarifnog broja 8703; vozila iz tarifnog broja 8704 ili s kli-pnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz pomoć kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilinda-ra ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz po-moć svjećice, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³; vozila iz tarifnog broja 8705

  kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - - ostalo: 8708 95 91 - - - - od čelika kovanog u

  ukovnjukg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8708 95 99 - - - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8708 99 - - ostali: 8708 99 10 - - - za industrijsko sklapanje:

  jednoosovinskih traktora iz pod-broja 8701 10; vozila iz tarifnog broja 8703; vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz pomoć kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na pa-ljenje uz pomoć svjećice, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³; vozila iz tarifnog broja 8705

  kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - - ostali: 8708 99 93 - - - - od čelika kovanog u

  ukovnjukg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8708 99 97 - - - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8709 Samokretna radna kolica

  (autokare), bez uređaja za dizanje ili rukovanje, što ih se rabi u tvornicama, skladišti-ma, lukama i zračnim lukama za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna vozila što ih se rabi na peronima željezničkih kolodvora; dijelo-vi navedenih vozila:

  - vozila: 8709 11 - - električna: 8709 11 10 - - - posebno konstruirana za

  prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom)

  kom 15 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

 • STRANICA 9868 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8709 11 90 - - - ostala kom 15 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8709 19 - - ostala: 8709 19 10 - - - posebno konstruirana za

  prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom)

  kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8709 19 90 - - - ostala kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8709 90 00 - dijelovi kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8710 00 00 Tenkovi i druga oklopna

  borbena motorna vozila, uključujući i opremljena nao-ružanjem i njihovi dijelovi

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8711 Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, s bočnom prikolicom ili bez nje; bočne prikolice:

  8711 10 00 - s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindara ne većeg od 50 cm³

  kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8711 20 - s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindara većeg od 50 cm³, ali ne većeg od 250 cm³:

  8711 20 10 - - skuteri: 8711 20 10 05 - - - novi kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8711 20 10 10 - - - rabljeni kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - ostali, obujma cilindara: 8711 20 91 - - - većeg od 50 cm³, ali ne

  većeg od 80 cm³:

  8711 20 91 05 - - - - novi kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8711 20 91 10 - - - - rabljeni kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8711 20 93 - - - većeg od 80 cm³, ali ne

  većeg od 125 cm³:

  8711 20 93 05 - - - - novi kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8711 20 93 10 - - - - rabljeni kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8711 20 98 - - - većeg od 125 cm³, ali ne

  većeg od 250 cm³:

  8711 20 98 05 - - - - novi kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8711 20 98 10 - - - - rabljeni kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8711 30 - s klipnim motorom (osim

  rotacijskih klipnih motora) obujma cilindara većeg od 250 cm³, ali ne većeg od 500 cm³:

  8711 30 10 - - obujma cilindara većeg od 250 cm³, ali ne većeg od 380 cm³:

  8711 30 10 05 - - - novi kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8711 30 10 10 - - - rabljeni kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8711 30 90 - - obujma cilindara većeg

  od 380 cm³, ali ne većeg od 500 cm³:

  8711 30 90 05 - - - novi kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8711 30 90 10 - - - rabljeni kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8711 40 00 - s klipnim motorom (osim

  rotacijskih klipnih motora) obujma cilindara većeg od 500 cm³, ali ne većeg od 800 cm³:

  8711 40 00 05 - - novi kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8711 40 00 10 - - rabljeni kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9869 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8711 50 00 - s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindara većeg od 800 cm³:

  8711 50 00 05 - - novi kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8711 50 00 10 - - rabljeni kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8711 90 00 - ostalo kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8712 00 Bicikli i druga slična vozila

  (uključujući dostavne tricikle), bez motornog pogona:

  8712 00 10 - bez kugličnih ležajeva kom sl - - - - - - - - - - - - - ostali: 8712 00 30 - - bicikli kom sl - - - - - - - - - - - - 8712 00 80 - - ostalo kom sl - - - - - - - - - - - - 8713 Kolica za invalidne osobe,

  neovisno imaju li motorni ili drukčiji mehanički pogon ili ne:

  8713 10 00 - bez mehaničkog pogona kom sl - - - - - - - - - - - - 8713 90 00 - ostala kom sl - - - - - - - - - - - - 8714 Dijelovi i pribor vozila iz tarif-

  nih brojeva 8711 do 8713:

  - za motocikle (uključujući i mopede):

  8714 11 00 - - sjedala kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8714 19 00 - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8714 20 00 - za kolica za invalidne osobe kg sl - - - - - - - - - - - - - ostali: 8714 91 - - okviri i vilice, njihovi

  dijelovi:

  8714 91 10 - - - okviri kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8714 91 30 - - - vilice kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8714 91 90 - - - dijelovi kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8714 92 - - naplatci i žbice kotača: 8714 92 10 - - - naplatci kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8714 92 90 - - - žbice kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8714 93 - - glavine (osim glavina s ko-

  čnicom) i slobodni lančanici:

  8714 93 10 - - - glavine kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8714 93 90 - - - slobodni lančanici kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8714 94 - - kočnice, uključujući gla-

  vine s kočnicom i njihovi dijelovi:

  8714 94 10 - - - glavine s kočnicom kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8714 94 30 - - - ostale kočnice kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8714 94 90 - - - dijelovi kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8714 95 00 - - sjedala kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8714 96 - - pedale i mehanizmi ko-

  ljeničastih poluga i njihovi dijelovi:

  8714 96 10 - - - pedale par 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8714 96 30 - - - mehanizmi koljeničastih

  polugakg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8714 96 90 - - - dijelovi kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8714 99 - - ostalo: 8714 99 10 - - - volani kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8714 99 30 - - - prtljažnici kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8714 99 50 - - - lančani mjenjači brzina kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8714 99 90 - - - ostalo; dijelovi kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

 • STRANICA 9870 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8715 00 Dječja kolica i njihovi dijelovi: 8715 00 10 - dječja kolica kom sl - - - - - - - - - - - - 8715 00 90 - dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8716 Prikolice i poluprikolice;

  ostala vozila, nesamokretna; njihovi dijelovi:

  8716 10 - prikolice i poluprikolice za stanovanje ili kampiranje:

  8716 10 10 - - sklopive kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - ostale, mase: 8716 10 91 - - - ne veće od 750 kg kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8716 10 94 - - - veće od 750 kg, ali ne veće

  od 1600 kgkom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8716 10 96 - - - veće od 1600 kg, ali ne veće od 3500 kg

  kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8716 10 99 - - - veće od 3500 kg kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8716 20 00 - samoutovarne i samoistovar-

  ne prikolice i poluprikolice za poljoprivredne namjene:

  8716 20 00 10 - - razmetači gnojiva kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8716 20 00 90 - - ostale kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostale prikolice i polupriko-

  lice za prijevoz robe:

  8716 31 00 - - prikolice-cisterne i polu-prikolice-cisterne:

  8716 31 00 10 - - - za ukapljene plinove kom 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8716 31 00 90 - - - ostale kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8716 39 - - ostale: 8716 39 10 - - - posebno konstruirane za

  prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom)

  kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - - ostale: - - - - nove: 8716 39 30 - - - - - poluprikolice kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - - - ostale: 8716 39 51 - - - - - - jednoosovinske kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8716 39 59 - - - - - - ostale kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8716 39 80 - - - - rabljene kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8716 40 00 - ostale prikolice i polupri-

  kolicekg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  8716 80 00 - ostala vozila kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8716 90 - dijelovi: 8716 90 10 - - šasije kg sl - - - - - - - - - - - - 8716 90 30 - - karoserije kg sl - - - - - - - - - - - - 8716 90 50 - - osovine kg sl - - - - - - - - - - - - 8716 90 90 - - ostali dijelovi kg sl - - - - - - - - - - - -

  POGLAVLJE 88

  LETJELICE, SVEMIRSKE LETJELICE I NJIHOVI DIJELOVI

  Napomena1. Za svrhe podbrojeva 8802 11 do 8802 40, pod pojmom »prazna masa« podrazumijeva se masu letjelice uobičajeno pripremljene za let, bez

  mase posade, goriva i opreme, osim trajno pričvršćenih dijelova opreme.

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9871 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  e ška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8801 00 Baloni i zračni brodovi (dirižabli); jedrilice, pilotirani zmajevi i ostale letjelice bez pogona:

  8801 00 10 - baloni i zračni brodovi (dirižabli); jedrilice i pilotirani zmajevi

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8801 00 90 - ostalo kom sl - - - - - - - - - - - - 8802 Ostale letjelice (na primjer,

  helikopteri, zrakoplovi); svemirske letjelice (uključuju-ći satelite) i letjelice - nosači suborbitalnih i svemirskih letjelica:

  - helikopteri: 8802 11 00 - - prazne mase ne veće od

  2000 kgkom sl - - - - - - - - - - - -

  8802 12 00 - - prazne mase veće od 2000 kg

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8802 20 00 - zrakoplovi i ostale letjelice, prazne mase ne veće od 2000 kg

  kom

  8802 30 00 - zrakoplovi i ostale letjelice, prazne mase veće od 2000 kg, ali ne veće od 15000 kg

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8802 40 00 - zrakoplovi i ostale letjelice, prazne mase veće od 15000 kg

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8802 60 - svemirske letjelice (uključu-jući satelite) i letjelice nosači suborbitalnih i svemirskih letjelica:

  8802 60 10 - - svemirske letjelice (uključu-jući satelite)

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8802 60 90 - - letjelice - nosači suborbital-nih i svemirskih letjelica

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  8803 Dijelovi proizvoda iz tarifnih brojeva 8801 i 8802:

  8803 10 00 - zračni vijci (propeleri) i rotori i njihovi dijelovi

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8803 20 00 - stajni trapovi i njihovi dijelovi

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8803 30 00 - ostali dijelovi zrakoplova i helikoptera

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8803 90 - ostali: 8803 90 10 - - zmajeva kg sl - - - - - - - - - - - - 8803 90 20 - - svemirskih letjelica (uklju-

  čujući satelita)kg sl - - - - - - - - - - - -

  8803 90 30 - - letjelica - nosača suborbital-nih i svemirskih letjelica

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8803 90 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 8804 00 00 Padobrani (uključujući

  padobrane kojima se može upravljati i mikroletjelice (padobran-krila)) i ispuštalice; njihovi dijelovi i pribor

  kg sl - - - - - - - - - - - -

 • STRANICA 9872 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8805 Oprema za lansiranje zrako-plova; palubni zaustavljači zrakoplova i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda:

  8805 10 - oprema za lansiranje zra-koplova; palubni zaustavljači zrakoplova i slična oprema i njihovi dijelovi:

  8805 10 10 - - oprema za lansiranje zrako-plova i njezini dijelovi

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8805 10 90 - - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - - - zemaljski trenažeri letenja i

  njihovi dijelovi:

  8805 21 00 - - simulatori zračnih borbi i njihovi dijelovi

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  8805 29 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - -

  POGLAVLJE 89BRODOVI, BRODICE I PLUTAJUĆE KONSTRUKCIJE

  Napomena1. Trup, nedovršeno ili necjelovito sastavljeno, nesastavljeno ili rastavljeno plovilo, kao i cjelovito nesastavljeno ili rastavljeno plovilo, razvr-

  stava se u tarifni broj 8906, ako nema bitne značajke plovila određene vrste.Dodatne napomene1. U podbrojeve 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 i 8906 00 91 razvrstava

  se samo plovila konstruirana za plovidbu morem, koja imaju duljinu trupa preko svega (isključivši bilo kakve stršeće dijelove) ne manju od 12 m. Međutim, ribarske brodove i brodove za spašavanje konstruirane za plovidbu morem, smatra se plovilima za plovidbu morem neovisno o njihovoj duljini.

  2. U podbrojeve 8905 10 10 i 8905 90 10 razvrstava se samo brodove i ploveće dokove, namijenjene za plovidbu morem.3. Za svrhe tarifnog broja 8908, pod pojmom »plovila i ostale plutajuće konstrukcije namijenjene rezanju« uključuje se i sljedeće predmete

  namijenjene rezanju podnesene s njima, uz uvjet da pripadaju njihovoj uobičajenoj opremi: – rezervne dijelove (kao što su brodski vijci – propeleri), neovisno jesu li novi ili rabljeni, – pomične predmete (pokućstvo, kuhinjsku opremu, stolne proizvode itd.), ako pokazuju vidljive znakove rabljenosti.

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  e ška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8901 Putnički i izletnički brodovi, trajekti, teretni brodovi, teglenice i slična plovila za prijevoz osoba ili robe:

  8901 10 - putnički brodovi, izletnički brodovi i slična plovila konstru-irana prvenstveno za prijevoz putnika; trajekti svih vrsta:

  8901 10 10 - - za plovidbu morem GT sl - - - - - - - - - - - - 8901 10 90 - - ostalo kom sl - - - - - - - - - - - - 8901 20 - tankeri: 8901 20 10 - - za plovidbu morem GT sl - - - - - - - - - - - -

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9873 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  e ška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8901 20 90 - - ostali nt sl - - - - - - - - - - - - 8901 30 - brodovi hladnjače, osim onih

  iz podbroja 8901 20:

  8901 30 10 - - za plovidbu morem GT sl - - - - - - - - - - - - 8901 30 90 - - ostali nt sl - - - - - - - - - - - - 8901 90 - ostala plovila za prijevoz

  robe i ostala plovila za prije-voz i putnika i robe:

  8901 90 10 - - za plovidbu morem GT sl - - - - - - - - - - - - - - ostala: 8901 90 91 - - - bez mehaničkog pogona nt sl - - - - - - - - - - - - 8901 90 99 - - - s mehaničkim pogonom nt sl - - - - - - - - - - - - 8902 00 Ribarski brodovi; brodovi-

  tvornice i drugi brodovi za preradu ili konzerviranje proizvoda od ribe:

  - za plovidbu morem: 8902 00 12 - - tonaže veće od 250 BRT: 8902 00 12 10 - - - ribarski GT sl - - - - - - - - - - - - 8902 00 12 90 - - - ostali GT 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8902 00 18 - - tonaže 250 BRT ili manje: 8902 00 18 10 - - - ribarski kom sl - - - - - - - - - - - - 8902 00 18 90 - - - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8902 00 90 - ostali kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8903 Jahte i ostala plovila za šport

  ili razbibrigu; brodice na vesla i kanui:

  8903 10 - na napuhavanje: 8903 10 10 - - mase ne veće od 100 kg kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8903 10 90 - - ostalo kom 12 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostalo: 8903 91 - - jedrilice, čak i ako su opre-

  mljene s pomoćnim motorom:

  8903 91 10 - - - za plovidbu morem: 8903 91 10 10 - - - - za obavljanje djelatnosti

  iznajmljivanja (charter)kom sl - - - - - - - - - - - -

  8903 91 10 90 - - - - ostale kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - ostale: 8903 91 92 - - - - duljine ne veće od 7,5 m: 8903 91 92 10 - - - - - za obavljanje djelatno-

  sti iznajmljivanja (charter)kom sl - - - - - - - - - - - -

  8903 91 92 90 - - - - - ostale kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8903 91 99 - - - - duljine veće od 7,5 m: 8903 91 99 10 - - - - - za obavljanje djelatno-

  sti iznajmljivanja (charter)kom sl - - - - - - - - - - - -

  8903 91 99 90 - - - - - ostale kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8903 92 - - motorne brodice, osim

  brodica s izvanbrodskim motorom:

  8903 92 10 - - - za plovidbu morem: 8903 92 10 10 - - - - za obavljanje djelatnosti

  iznajmljivanja (charter)kom sl - - - - - - - - - - - -

  8903 92 10 90 - - - - ostale kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - ostale: 8903 92 91 - - - - duljine ne veće od 7,5 m: 8903 92 91 10 - - - - - za obavljanje djelatno-

  sti iznajmljivanja (charter)kom sl - - - - - - - - - - - -

  8903 92 91 90 - - - - - ostale kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

 • STRANICA 9874 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  e ška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  8903 92 99 - - - - duljine veće od 7,5 m: 8903 92 99 10 - - - - - za obavljanje djelatno-

  sti iznajmljivanja (charter)kom sl - - - - - - - - - - - -

  8903 92 99 90 - - - - - ostale kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8903 99 - - ostalo: 8903 99 10 - - - mase ne veće od 100 kg kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - ostalo: 8903 99 91 - - - - duljine ne veće od 7,5 m kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8903 99 99 - - - - duljine veće od 7,5 m kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8904 00 Brodovi tegljači (remorkeri) i

  potiskivači (gurači):

  8904 00 10 - tegljači (remorkeri) kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - potiskivači (gurači): 8904 00 91 - - za plovidbu morem kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8904 00 99 - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8905 Brodovi-svjetionici, vatrogasna

  plovila, ploveća jaružala, plo-veće dizalice i druga plovila u kojih je plovidba podređena njihovoj osnovnoj zadaći; ploveći dokovi; ploveće ili uronjive platforme za bušenje ili proizvodnju:

  8905 10 - ploveća jaružala (gliboderi): 8905 10 10 - - za plovidbu morem kom sl - - - - - - - - - - - - 8905 10 90 - - ostala kom sl - - - - - - - - - - - - 8905 20 00 - ploveće ili uronjive platfor-

  me za bušenje ili proizvodnjukom sl - - - - - - - - - - - -

  8905 90 - ostalo: 8905 90 10 - - za plovidbu morem kom sl - - - - - - - - - - - - 8905 90 90 - - ostalo kom sl - - - - - - - - - - - - 8906 Ostala plovila, uključujući ratne

  brodove i brodice za spašava-nje, osim brodica na vesla:

  8906 10 00 - ratni brodovi kg sl - - - - - - - - - - - - 8906 90 - ostala: 8906 90 10 - - za plovidbu morem kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - ostala: 8906 90 91 - - - mase ne veće od 100 kg kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8906 90 99 - - - ostala kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8907 Ostale plutajuće konstrukcije

  (na pr. splavi, spremnici, ke-soni, platforme za iskrcavanje, plutače i svjetionici):

  8907 10 00 - splavi za napuhavanje kg sl - - - - - - - - - - - - 8907 90 00 - ostale kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 8908 00 00 Plovila i ostale plutajuće kon-

  strukcije namijenjene rezanjukg sl - - - - - - - - - - - -

  ODSJEK XVIIIOPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI, ISPITNI, MEDICINSKI ILI KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; SATOVI; GLAZBALA; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

  POGLAVLJE 90OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI, ISPITNI, MEDICINSKI ILI

  KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBORNapomene1. Iz ovog se poglavlja isključuje: a) proizvode koje se rabi u strojevima, aparatima ili za druge tehničke svrhe, od gume osim od tvrde gume (tarifni broj 4016), od kože ili

  od umjetne kože (tarifni broj 4205) ili od tekstilnog materijala (tarifni broj 5911);

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9875 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  b) pojaseve za pridržavanje ili druge proizvode za pridržavanje od tekstilnog materijala, kod kojih se učinak pridržavanja na organ postiže isključivo njihovom elastičnošću (na primjer, pojasevi za trudnice, steznici za grudni koš, pojasevi za kilu, steznici za zglobove ili mišiće) (odsjek XI);

  c) vatrostalnu robu iz tarifnog broja 6903; keramičke proizvode za laboratorije, kemijske ili druge tehničke svrhe, iz tarifnog broja 6909;

  d) staklena zrcala, optički neobrađena, iz tarifnog broja 7009, ili zrcala od običnih kovina ili od plemenitih kovina, koja ne predstavljaju optičke elemente (tarifni broj 8306 ili poglavlja 71);

  e) robu iz tarifnog broja 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ili 7017; f) dijelove opće uporabe, određene napomenom 2 uz odsjek XV,

  od običnih kovina (odsjek XV) ili sličnu robu od plastičnih masa (poglavlje 39);

  g) sisaljke s ugrađenim mjernim uređajem, iz tarifnog broja 8413; strojeve za brojenje i kontrolu koji rade na osnovi vaganja ili odvojeno podnesene utege svih vrsta (tarifni broj 8423); strojeve za dizanje ili rukovanje (tarifni brojevi 8425 do 8428); strojeve za rezanje papira ili kartona svih vrsta (tarifni broj 8441); dr-žače izradaka ili alata za alatne strojeve, iz tarifnog broja 8466, uključujući one s optičkim napravama za očitavanje ljestvice (na primjer, »optičke« podione glave), ali ne one koji su i sami opti-čki instrumenti (na primjer, teleskopi za centriranje); strojeve za računanje (tarifni broj 8470); ventile i druge uređaje iz tarifnog broja 8481; strojeve i aparati (uključujući aparate za projekciju ili crtanje predložaka strujnih krugova na osjetljivim poluvodičkim materijalima) iz tarifnog broja 8486;

  h) reflektore (farove) vrsta koje se rabi za bicikle ili motornavozila (tarifni broj 8512); prijenosne električne svjetiljke iz tarifnog broja 8513; kinematografske aparate za snimanje, re-produkciju ili presnimavanje zvuka (tarifni broj 8519); zvučne glave (tarifni broj 8522); televizijske kamere, digitalne kamere i videokamere (kamkorderi) (tarifni broj 8525); radare, uređa-je za radio-navigaciju ili uređaje za radio-daljinsku upravljanje (tarifni broj 8526); konektore za optička vlakna, snopove opti-čkih vlakana ili optičke kablove (tarifni broj 8536); aparate za numeričko upravljanje iz tarifnog broja 8537; zatvorene refle-ktorske uloške s ugrađenim žaruljama iz tarifnog broja 8539; kabele od optičkih vlakana iz tarifnog broja 8544;

  ij) reflektore iz tarifnog broja 9405; k) proizvode iz poglavlja 95; l) mjerila obujma koja se razvrstava prema materijalu od kojeg

  su izrađena; ili m) cijevke, vretena ili slične podloge za namotavanje (koje se ra-

  zvrstava prema materijalu od kojeg su izrađeni, na primjer, u tarifni broj 3923 ili u odsjek XV).

  2. Uzimajući u obzir prethodnu napomenu 1, dijelove i pribor za strojeve, aparate, instrumente ili proizvode iz ovog se poglavlja razvrstava na prema sljedećim pravilima:

  a) dijelove koji predstavljaju robu navedenu u bilo kojem tari-fnom broju poglavlja 84, 85 ili 91 (osim one iz tarifnog broja 8487, 8548 ili 9033) u svim se slučajevima razvrstava u svoje odgovarajuće tarifne brojeve;

  b) druge dijelove i pribor, prikladne za uporabu samo ili ugla-

  vnom za određenu vrstu stroja, instrumenta ili aparata ili pak za više strojeva, instrumenata ili aparata iz istog tarifnog broja (uključujući strojeve, instrumente ili aparate iz tarifnog broja 9010, 9013 ili 9031), razvrstava se s tim strojevima, instru-mentima ili aparatima;

  c) sve se ostale dijelove i pribor razvrstava u tarifni broj 9033.3. Odredbe napomena 3 i 4 uz odsjek XVI primjenjuje se i na ovo

  poglavlje.4. Iz tarifnog se broja 9005 isključuje teleskopske nišane za vatre-

  no oružje, periskope za ugradnju na podmornice ili tenkove ili teleskope za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz ovog po-glavlja ili iz odsjeka XVI; takve se teleskopske nišane i teleskope razvrstava u tarifni broj 9013.

  5. Mjerne ili kontrolne optičke instrumente, uređaje ili strojeve, koje bi se za potrebe ove napomene moglo razvrstati i u tarifni broj 9013 kao i u tarifni broj 9031, razvrstava se u tarifni broj 9031.

  6. Za svrhe tarifnog broja 9021, pod pojmom »ortopedske naprave« podrazumijeva se naprave za:

  − sprječavanje ili korekciju tjelesnih deformacija, ili − podupiranje ili držanje dijelova tijela nakon bolesti, operacije

  ili ozljede. U ortopedske se naprave uključuje obuću i posebne uloške nami-

  jenjene ispravljanju ortopedskog stanja pod uvjetom da su ili 1) izrađeni po mjeri ili 2) proizvedeni serijski, ali podneseni pojedi-načno a ne u parovima niti izrađeni da jednako pristaju za obje noge.

  7. U tarifni se broj 9032 razvrstava samo: a) instrumente i aparate za automatsku regulaciju protoka, ra-

  zine, temperature, pritiska ili drugih promjenljivih veličina tekućina ili plinova ili za automatsku regulaciju temperature, neovisno ovisi li njihov rad o električnoj pojavi što se mijenja u odnosu na veličinu što ju treba automatski regulirati ili ne, namijenjene dovođenju i održavanju regulirane veličine na željenoj vrijednosti, stabilnoj prema poremećajima, metodom stalnih ili povremenih mjerenja njezine trenutne vrijednosti i

  b) automatske regulatore električnih veličina i instrumente ili aparate za automatsku regulaciju neelektričnih veličina, čiji rad ovisi o električnoj pojavi što se mijenja u odnosu na veliči-nu što ju treba automatski regulirati, namijenjene dovođenju i održavanju regulirane veličine na željenoj vrijednosti, stabilnoj prema poremećajima, metodom stalnih ili povremenih mjere-nja njezine trenutne vrijednosti.

  Dodatna napomena1. Za svrhe podbrojeva 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40

  10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 11, 9024 10 13, 9024 10 19, 9024 80 11, 9024 80 19, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 20 91, 9030 33 10, 9030 89 30, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 38 i 9032 10 20, pod pojmom »elektronički« podrazumijeva se instrumente, aparate i uređaje u koje je ugrađen jedan ili više proizvoda iz tarifnih brojeva 8540, 8541 ili 8542, ne uzimajući pri tome u obzir takve proizvode iz tarifnih brojeva 8540, 8541 i 8542 što imaju funkciju ispravljača električne struje ili su ugrađeni u dio za napajanje strujom instrumenata, uređaja i aparata.

 • STRANICA 9876 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  9001 Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kabeli od optičkih vlakana, osim onih iz tarifnog broja 8544; listovi i ploče od polarizirajućeg materijala; leće (uključujući kontaktne leće), prizme, zrcala i ostali optički elementi, od bilo kakvoga materijala, ne-montirani, osim takvih opti-čkih neobrađenih staklenih elemenata:

  9001 10 - optička vlakna, snopovi optičkih vlakna i kabeli od optičkih vlakna:

  9001 10 10 - - kabeli za prijenos slike kg sl - - - - - - - - - - - - 9001 10 90 - - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - - 9001 20 00 - listovi i ploče od polarizira-

  jućeg materijalakg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  9001 30 00 - kontaktne leće kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 9001 40 - stakla za naočale od stakla: 9001 40 20 - - što nisu namijenjena pobolj-

  šanju vidakom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - namijenjena poboljšanju vida:

  - - - dovršena s obje strane: 9001 40 41 - - - - s jednim žarištem

  (unifokalna)kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  9001 40 49 - - - - ostala kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 9001 40 80 - - - ostala kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 9001 50 - stakla od drugih materijala

  za naočale:

  9001 50 20 - - što nisu namijenjena pobolj-šanju vida

  kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - namijenjena poboljšanju vida:

  - - - dovršena s obje strane: 9001 50 41 - - - - s jednim žarištem

  (unifokalna)kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  9001 50 49 - - - - ostala kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 9001 50 80 - - - ostala kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 9001 90 00 - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - - 9002 Leće, prizme, zrcala i drugi

  optički elementi, od bilo kakvoga materijala, montira-ni, što su dijelovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih optičkih neobrađenih staklenih elemenata:

  - objektivi: 9002 11 00 - - za fotoaparate, projektore

  ili aparate za fotografska povećavanja ili smanjivanja

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  9002 19 00 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 9002 20 00 - filteri kom sl - - - - - - - - - - - - 9002 90 00 - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - - 9003 Okviri za naočale i slični

  proizvodi i njihovi dijelovi:

  - okviri: 9003 11 00 - - od plastičnih masa kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9877 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  9003 19 - - od ostalih materijala: 9003 19 10 - - - od plemenitih kovina ili

  prevučeni plemenitim kovinamakom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  9003 19 30 - - - od običnih kovina kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 9003 19 90 - - - od ostalih materijala kom 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 9003 90 00 - dijelovi kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 9004 Naočale i slični proizvodi,

  korekcijski, zaštitni i ostali:

  9004 10 - sunčane naočale: 9004 10 10 - - s optički obrađenim »sta-

  klima«kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  - - ostale: 9004 10 91 - - - sa »staklima« od plastičnih

  materijalakom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  9004 10 99 - - - ostale kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 9004 90 - ostalo: 9004 90 10 - - sa »staklima« od plastičnih

  materijalakg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  9004 90 90 - - ostalo kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 9005 Dalekozori (s jednim ili dva

  objektiva), optički teleskopi i njihova postolja; ostali astro-nomski instrumenti i njihova postolja, osim instrumenta za radio-astronomiju:

  9005 10 00 - dalekozori s dva objektiva (dvogledi)

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  9005 80 00 - ostali instrumenti kg sl - - - - - - - - - - - - 9005 90 00 - dijelovi i pribor (uključujući

  postolja)kg sl - - - - - - - - - - - -

  9006 Fotografski aparati (osim kinematografskih kamera); fotografske bljeskalice i žaru-lje-bljeskalice, osim žarulja s izbijanjem iz tarifnog broja 8539:

  9006 10 00 - fotoaparati vrsta što ih se rabi za pripravu tiskarskih ploča ili cilindara

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  9006 30 00 - fotoaparati posebno konstru-irani za uporabu pod vodom, za snimanje iz zraka ili za medicinsko ili kirurško pre-gledavanje unutarnjih organa; usporedbeni fotoaparati za sudske ili kriminološke svrhe

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  9006 40 00 - fotografski aparati za trenu-tnu brzu fotografiju

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  - ostali fotoaparati: 9006 51 00 - - s tražilom kroz objektiv

  (refleksni s jednim objektivom(SLR)), za film u svitku širine ne veće od 35 mm

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  9006 52 00 - - ostali, za film u svitkuširine manje od 35 mm

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  9006 53 - - ostali za film u svitkuširine 35 mm:

  9006 53 10 - - - fotoaparati za jednokratnu uporabu

  kom sl - - - - - - - - - - - -

 • STRANICA 9878 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  9006 53 80 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 9006 59 00 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - - fotografske bljeskalice i

  žarulje bljeskalice:

  9006 61 00 - - bljeskalice sa žaruljama na izbijanje (»elektroničke«)

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  9006 69 00 - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - - dijelovi i pribor: 9006 91 00 - - za fotografske aparate kg sl - - - - - - - - - - - - 9006 99 00 - - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - - 9007 Kinematografske kamere i

  projektori, s ugrađenim apara-tom za snimanje ili reprodu-kciju zvuka ili bez njega:

  - kamere: 9007 11 00 - - za film širine manje od

  16 mm ili za film širine 2 x 8 mm

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  9007 19 00 - - ostale kom sl - - - - - - - - - - - - 9007 20 00 - projektori kom sl - - - - - - - - - - - - - dijelovi i pribor: 9007 91 00 - - za kamere kg sl - - - - - - - - - - - - 9007 92 00 - - za projektore kg sl - - - - - - - - - - - - 9008 Projektori slika, osim kinema-

  tografskih; fotografski aparati (osim kinematografskih) za povećavanje i smanjivanje:

  9008 10 00 - projektori dijapozitiva kom sl - - - - - - - - - - - - 9008 20 00 - čitači za mikrofilm, mikrofiš

  ili drugi mikrooblik, s mo-gućnošću dobivanja kopija ili bez nje

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  9008 30 00 - ostali projektori slika kom sl - - - - - - - - - - - - 9008 40 00 - fotografski aparati (osim

  kinematografskih) za poveća-vanje i smanjivanje

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  9008 90 00 - dijelovi i pribor kg sl - - - - - - - - - - - - 9010 Aparati i oprema za foto-

  grafske (uključujući kinema-tografske) laboratorije, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju; negatoskopi; zasloni za projekcije:

  9010 10 00 - aparati i oprema za auto-matsko razvijanje fotografskog (uključujući kinematograf-skog) filma ili papira u svitkuili za automatsko prenošenje snimke s razvijenog filma nasvitke fotografskog papira

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9010 50 00 - ostali aparati i oprema za fotografske (uključujući kinematografske) laboratorije; negatoskopi

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9010 60 00 - zasloni za projekcije kg sl - - - - - - - - - - - - 9010 90 00 - dijelovi i pribor kg sl - - - - - - - - - - - -

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9879 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  9011 Optički mikroskopi, uklju-čujući one za mikrofotogra-fiju, mikrokinematografiju i mikroprojekciju:

  9011 10 - stereoskopski mikroskopi: 9011 10 10 - - s ugrađenom opremom po-

  sebno konstruiranom za ruko-vanje ili prijenos poluvodičkih pločica (wafera) ili mrežica

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  9011 10 90 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 9011 20 - ostali mikroskopi, za mikro-

  fotografiju, mikrokinemato-grafiju ili mikroprojekciju:

  9011 20 10 - - mikrofotografski mikroskopi s ugrađenom opremom pose-bno konstruiranom za ruko-vanje ili prijenos poluvodičkih pločica (wafera) ili mrežica

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  9011 20 90 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 9011 80 00 - ostali mikroskopi kom sl - - - - - - - - - - - - 9011 90 - dijelovi i pribor: 9011 90 10 - - za mikroskope iz podbroje-

  va 9011 10 10 ili 9011 20 10kg sl - - - - - - - - - - - -

  9011 90 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9012 Mikroskopi, osim optičkih

  mikroskopa; difrakcijski aparati:

  9012 10 - mikroskopi, osim optičkih mikroskopa i difrakcijski aparati:

  9012 10 10 - - elektronski mikroskopi s ugrađenom opremom posebno konstruiranom za rukovanje ili prijenos poluvodičkih pločica (wafera) ili mrežica

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9012 10 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9012 90 - dijelovi i pribor: 9012 90 10 - - aparata iz podbroja 9012

  10 10kg sl - - - - - - - - - - - -

  9012 90 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9013 Uređaji s tekućim kristalima

  što nisu proizvodi pobliže navedeni u drugim tarifnim brojevima; laseri, osim la-serskih dioda; ostali optički uređaji i instrumenti što nisu spomenuti niti uključeni na drugim mjestima u ovom poglavlju:

  9013 10 00 - teleskopski nišani za ugra-dnju na oružje; periskopi; teleskopi konstruirani kao dijelovi strojeva, uređaja, in-strumenta ili aparata iz ovog poglavlja ili iz odsjeka XVI

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9013 20 00 - laseri, osim laserskih dioda kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 9013 80 - ostali uređaji, aparati i

  instrumenti:

  - - pokaznici s tekućim kri-stalima:

  9013 80 20 - - - pokaznici s tekućim kri-stalima s aktivnom matricom

  kg sl - - - - - - - - - - - -

 • STRANICA 9880 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  9013 80 30 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9013 80 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9013 90 - dijelovi i pribor: 9013 90 10 - - pokaznika s tekućim kri-

  stalimakg sl - - - - - - - - - - - -

  9013 90 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9014 Kompasi; ostali navigacijski

  instrumenti i aparati:

  9014 10 00 - kompasi kg sl - - - - - - - - - - - - 9014 20 - instrumenti i aparati za

  aeronautičku ili svemirsku navigaciju (osim kompasa):

  9014 20 20 - - inercijski navigacijski sustavi kom sl - - - - - - - - - - - - 9014 20 80 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9014 80 00 - ostali instrumenti i uređaji kg sl - - - - - - - - - - - - 9014 90 00 - dijelovi i pribor kg sl - - - - - - - - - - - - 9015 Instrumenti i aparati za

  geodetsku izmjeru zemljišta (uključujući fotogrametriju), hidrografiju, oceanografiju,hidrologiju, meteorologiju i geofiziku, osim kompasa;daljinomjeri:

  9015 10 - daljinomjeri: 9015 10 10 - - elektronički kg sl - - - - - - - - - - - - 9015 10 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9015 20 - teodoliti i tahimetri: 9015 20 10 - - elektronički kg sl - - - - - - - - - - - - 9015 20 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9015 30 - niveliri: 9015 30 10 - - elektronički kg sl - - - - - - - - - - - - 9015 30 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9015 40 - instrumenti i aparati za

  fotogrametriju:

  9015 40 10 - - elektronički kg sl - - - - - - - - - - - - 9015 40 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9015 80 - ostali instrumenti i aparati: - - elektronički: 9015 80 11 - - - meteorološki, hidrološki i

  geofizičkikg sl - - - - - - - - - - - -

  9015 80 19 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - - - ostali: 9015 80 91 - - - geodetski, topografski i

  hidrografskikg sl - - - - - - - - - - - -

  9015 80 93 - - - meteorološki, hidrološki i geofizički

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9015 80 99 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9015 90 00 - dijelovi i pribor kg sl - - - - - - - - - - - - 9016 00 Vage osjetljivosti 5 centigrama

  i finije, s utezima ili bez njih:

  9016 00 10 - vage kom sl - - - - - - - - - - - - 9016 00 90 - dijelovi i pribor kg sl - - - - - - - - - - - -

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9881 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  9017 Instrumenti za crtanje, obi-lježavanje ili matematičko računanje (na primjer, aparati za crtanje, pantografi, ku-tomjeri, pribor za crtanje u slogu, logaritamska računala, kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za mjere-nje dužine, namijenjeni drža-nju u ruci (na primjer, mjerne šipke i vrpce, mikrometarska mjerila, pomična mjerila) što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju:

  9017 10 - stolovi i uređaji za crtanje, neovisno jesu li automatski ili ne:

  9017 10 10 - - ploteri kom sl - - - - - - - - - - - - 9017 10 90 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 9017 20 - ostali instrumenti za crtanje,

  obilježavanje ili matematičko računanje:

  9017 20 05 - - ploteri kom sl - - - - - - - - - - - - - - ostali instrumenti za crtanje: 9017 20 11 - - - setovi za crtanje kom sl - - - - - - - - - - - - 9017 20 19 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9017 20 39 - - instrumenti za obilježavanje kom sl - - - - - - - - - - - - 9017 20 90 - - instrumenti za matematičko

  računanje (uključujuči šibere, računala u obliku diska i slično)

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  9017 30 - mikrometri, pomična mjerila i kalibarska mjerila:

  9017 30 10 - - mikrometri i pomična mjerila:

  9017 30 10 10 - - - mikrometri kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 9017 30 10 20 - - - pomična mjerila kom sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 9017 30 90 - - ostala (isključivši nepomična

  mjerila iz tarifnog broja 9031)kom 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  9017 80 - ostali instrumenti: 9017 80 10 - - mjerne šipke, mjerne vrpce,

  ravnala s mjernom podjelomkg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  9017 80 90 - - ostali kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 9017 90 00 - dijelovi i pribor kg sl - - - - - - - - - - - - 9018 Instrumenti i aparati nami-

  jenjeni uporabi u medicini, zubarstvu ili veterini, uklju-čujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate te instrumente za ispitivanje vida:

  - elektrodijagnostički aparati (uključujući aparate za funkci-onalna istraživačka ispitivanja ili za provjeru fizioloških parametara):

  9018 11 00 - - elektrokardiografi kg sl - - - - - - - - - - - - 9018 12 00 - - aparati za ultrazvučno

  skeniranjekg sl - - - - - - - - - - - -

 • STRANICA 9882 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  9018 13 00 - - aparati za vizualizaciju uz pomoć magnetne rezonancije

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9018 14 00 - - aparati za scintigrafiju kg sl - - - - - - - - - - - - 9018 19 - - ostali: 9018 19 10 - - - aparati za istovremeno

  promatranje dva ili više pa-rametara

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9018 19 90 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9018 20 00 - aparati s ultraljubičastim ili

  infracrvenim zrakamakg sl - - - - - - - - - - - -

  - štrcaljke, igle, kateteri, kanile i slično:

  9018 31 - - štrcaljke s iglama ili bez njih:

  9018 31 10 - - - od plastičnih materijala kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 9018 31 90 - - - ostale kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 9018 32 - - cjevaste kovinske igle i

  kirurške igle za šivanje:

  9018 32 10 - - - cjevaste kovinske igle kg sl - - - - - - - - - - - - 9018 32 90 - - - igle za šivanje kg sl - - - - - - - - - - - - 9018 39 00 - - ostalo: 9018 39 00 10 - - - kompleti za transfuziju i

  infuzijukg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  9018 39 00 90 - - - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - - - ostali instrumenti i aparati

  za zubarstvo:

  9018 41 00 - - zubarske bušilice, uključu-jući kombinirane s drugom zubarskom opremom na zajedničkom postolju

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9018 49 - - ostali: 9018 49 10 - - - brusevi, pločice, svrdla i

  četke za uporabu sa zubarskim bušilicama

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9018 49 90 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9018 50 - ostali instrumenti i aparati

  za oftamologiju:

  9018 50 10 - - neoptički kg sl - - - - - - - - - - - - 9018 50 90 - - optički kg sl - - - - - - - - - - - - 9018 90 - ostali instrumenti i aparati: 9018 90 10 - - instrumenti i aparati za

  mjerenje krvnog pritiskakg sl - - - - - - - - - - - -

  9018 90 20 - - endoskopi kg sl - - - - - - - - - - - - 9018 90 30 - - oprema za dijalizu (umjetni

  bubrezi)kg sl - - - - - - - - - - - -

  - - aparati i uređaji za dija-termiju:

  9018 90 41 - - - ultrazvučni terapeutski uređaji

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9018 90 49 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9018 90 50 - - transfuzijski (uključujući

  infuzijske) uređajikg sl - - - - - - - - - - - -

  9018 90 60 - - aparati i uređaji za ane-steziju

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9018 90 70 - - instrumenti za ultrazvučno razbijanje kamenca (litotripsiju)

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9018 90 75 - - aparati za stimulaciju živaca kg sl - - - - - - - - - - - - 9018 90 85 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - -

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9883 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  9019 Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka ispitivanja; aparati za ozonoterapiju, oksigenote-rapiju, aerosol-terapiju, umje-tno disanje i ostali terapeutski aparati za disanje:

  9019 10 - aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka ispitivanja:

  9019 10 10 - - električni aparati za vibracij-sku masažu

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9019 10 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9019 20 00 - aparati za ozonoterapiju,

  oksigenoterapiju, aerosoltera-piju, umjetno disanje i ostali terapeutski aparati za disanje

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9020 00 00 Ostali aparati za disanje i plinske maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih dijelo-va i izmjenjivih filtera

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9021 Ortopedska pomagala, uključujući štake, kirurške pojaseve i podveze; šine i druga pomagala za prijelome; umjetni dijelovi tijela; aparati za poboljšanje sluha i drugi aparati što ih se nosi ili ugra-đuje u tijelo da bi nadoknadili nedostatak ili invalidnost:

  9021 10 - ortopedska pomagala i pomagala za prijelome:

  9021 10 10 - - ortopedska pomagala kg sl - - - - - - - - - - - - 9021 10 90 - - šine i ostala pomagala za

  prijelomekg sl - - - - - - - - - - - -

  - umjetni zubi i zubne pro-teze:

  9021 21 - - umjetni zubi: 9021 21 10 - - - od plastičnih materijala 100

  komsl - - - - - - - - - - - -

  9021 21 90 - - - od ostalih materijala 100 kom

  sl - - - - - - - - - - - -

  9021 29 00 - - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - - - ostali umjetni dijelovi tijela: 9021 31 00 - - umjetni zglobovi kg sl - - - - - - - - - - - - 9021 39 - - ostali: 9021 39 10 - - - očne proteze kg sl - - - - - - - - - - - - 9021 39 90 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9021 40 00 - aparati za poboljšanje sluha,

  osim dijelova i priborakom sl - - - - - - - - - - - -

  9021 50 00 - aparati za stimulaciju rada srčanih mišića, osim dijelova i pribora

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  9021 90 - ostalo: 9021 90 10 - - dijelovi i pribor aparata za

  poboljšanje sluhakg sl - - - - - - - - - - - -

  9021 90 90 - - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - -

 • STRANICA 9884 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  9022 Rendgenski aparati i aparati što rade na osnovi alfa-, beta- ili gama-zračenja, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uključujući aparate za radiografiju ili ra-dioterapiju, rendgenske cijevi i ostali generatori rendgenskih zraka, generatori visokog napona, upravljačke ploče i stolovi, zasloni te stolovi, stolice i slično za pregled ili liječenje:

  - rendgenski aparati, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uključujući aparate za radiografiju iliradioterapiju:

  9022 12 00 - - aparati za kompjutorizira-nu tomografiju

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  9022 13 00 - - ostali, za uporabu u zu-barstvu

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  9022 14 00 - - ostali, za uporabu u medi-cini ili veterini

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  9022 19 00 - - za ostale uporabe kom sl - - - - - - - - - - - - - aparati što rade na osnovi

  alfa-, beta- ili gama-zračenja, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne:

  9022 21 00 - - za uporabu u medicini, zubarstvu ili veterini

  kom sl - - - - - - - - - - - -

  9022 29 00 - - za ostale uporabe kom sl - - - - - - - - - - - - 9022 30 00 - rendgenske cijevi kom sl - - - - - - - - - - - - 9022 90 - ostalo, uključujući dijelove

  i pribor:

  9022 90 10 - - rendgenski zasloni, uklju-čujući zaslone za pojačanje rendgenskih zraka, štitnici i rešetke za zaštitu od zračenja

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9022 90 90 - - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - - 9023 00 Instrumenti, aparati i mo-

  deli, konstruirani za svrhe prikazivanja (na primjer, u obrazovanju ili na izložbama), neprikladni za druge namjene:

  9023 00 10 - što ih se rabi za poduku iz fizike, kemije ili tehnike

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9023 00 80 - ostali: 9023 00 80 10 - - simulatori i trenažeri, za

  obuku na borbenim sredstvima kopnene vojske, ratne mornari-ce i protuzračne obrane

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9023 00 80 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - -

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9885 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  9024 Strojevi i aparati namijenjeni ispitivanju tvrdoće, vlačne ili tlačne čvrstoće, elastičnosti ili ostalih mehaničkih svojstava materijala (na primjer, kovina, drva, tekstila, papira, plasti-čnih masa):

  9024 10 - strojevi i aparati za ispitiva-nje kovina:

  - - elektronički: 9024 10 11 - - - univerzalni strojevi ili

  strojevi za ispitivanje vlačne čvrstoće

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9024 10 13 - - - za ispitivanje tvrdoće kg sl - - - - - - - - - - - - 9024 10 19 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9024 10 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9024 80 - ostali strojevi i aparati: - - elektronički: 9024 80 11 - - - za ispitivanje tekstila,

  papira ili kartonakg sl - - - - - - - - - - - -

  9024 80 19 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9024 80 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9024 90 00 - dijelovi i pribor kg sl - - - - - - - - - - - - 9025 Hidrometri i slični plutajući

  instrumenti, termometri, piro-metri, barometri, higrometri i psihrometri, s registratorom ili bez njega i kombinacije tih instrumenata:

  - termometri i pirometri što nisu kombinirani s drugim instrumentima:

  9025 11 - - punjeni tekućinom, za izravno očitavanje:

  9025 11 20 - - - medicinski ili veterinarski termometri

  kom 3 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

  9025 11 80 - - - ostali kom 3 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 9025 19 - - ostali: 9025 19 20 - - - elektronički kom sl - - - - - - - - - - - - 9025 19 80 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 9025 80 - ostali instrumenti: 9025 80 20 - - barometri nekombinirani s

  drugim instrumentimakom sl - - - - - - - - - - - -

  - - ostali: 9025 80 40 - - - elektronički kg sl - - - - - - - - - - - - 9025 80 80 - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9025 90 00 - dijelovi i pribor kg sl - - - - - - - - - - - - 9026 Instrumenti i aparati za

  mjerenje ili nadzor protoka, razine, pritiska ili ostalih promjenjivih veličina tekućina ili plinova (na primjer, mjera-či protoka, pokazivači razine, manometri, toplinomjeri), isključujući instrumente i aparate iz tarifnog broja 9014, 9015, 9028 ili 9032:

  9026 10 - za mjerenje ili nadzor proto-ka ili razine tekućine:

  - - elektronički: 9026 10 21 - - - mjerači protoka kom sl - - - - - - - - - - - - 9026 10 29 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - -

 • STRANICA 9886 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška

  Švica

  rska i

  Li

  hten

  štajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herc

  egov

  ina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbi

  ja

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  - - ostali: 9026 10 81 - - - mjerači protoka kom sl - - - - - - - - - - - - 9026 10 89 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 9026 20 - za mjerenje ili nadzor

  pritiska:

  9026 20 20 - - elektronički kom sl - - - - - - - - - - - - - - ostali: 9026 20 40 - - - opružni mjerači ili mjerači

  s kovinskom membranomkom sl - - - - - - - - - - - -

  9026 20 80 - - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 9026 80 - ostali instrumenti i aparati: 9026 80 20 - - elektronički kg sl - - - - - - - - - - - - 9026 80 80 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 9026 90 00 - dijelovi i pribor kg sl - - - - - - - - - - - - 9027 Instrumenti i aparati za

  fizikalne ili kemijske analize(na primjer, polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu plina ili dima); instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu viskoziteta, poroznosti, dila-tacije, površinskog napona ili slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična ili fotometrijska mjerenja ili kontrolu (uključujući svjetlo-mjere); mikrotomi:

  9027 10 - aparati za analizu plina ili dima:

  9027 10 10 - - elektronički kom sl - - - - - - - - - - - - 9027 10 90 - - ostali kom sl - - - - - - - - - - - - 9027 20 00 - kromatografi i instrumenti

  za elektroforezukg sl - - - - - - - - - - - -

  9027 30 00 - spektrometri, spektrofo-tometri i spektrografi što primjenjuju optička zračenja (ultraljubičasta, vidljiva, infracrvena)

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9027 50 00 - ostali instrumenti i aparati što primjenjuju optička zra-čenja (ultraljubičasta, vidljiva, infracrvena)

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9027 80 - ostali instrumenti i aparati: 9027 80 05 - - svjetlomjeri (ekspozimetri) kg sl - - - - - - - - - - - - - - ostali: - - - elektronički: 9027 80 11 - - - - pH-metri, rH-metri

  i ostali aparati za mjerenje specifične vodljivosti

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9027 80 13 - - - - aparati za mjerenje fizi-kalnih svojstava poluvodičkih materijala i materijala za podlo-ge pokaznika s tekućim krista-lima ili pridruženih izolirajućih ili provodnih slojeva tijekom proizvodnje poluvodičkih pločica (wafera) ili pokaznika s tekućim kristalima

  kg sl - - - - - - - - - - - -

  9027 80 17 - - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - -

 • PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9887 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere

  Osnovna stopa carine

  Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eška