narodne novine broj 31 – stranica 27 ... srijeda, 18. oŽujka 2015. narodne novine broj 31...

Click here to load reader

Post on 12-Feb-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SRIJEDA, 18. OŽUJKA 2015. BROJ 31 – STRANICA 27 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  na za energetski subjekt Zagorski Metalac d.o.o., Celine 2, Zabok (»Narodne novine«, broj 155/14).

  III. Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2015. godine, a objavit

  će se u »Narodnim novinama«. Klasa: 307-01/15-01/04 Urbroj: 371-01/15-31 Zagreb, 16. ožujka 2015.

  Predsjednik Upravnog vijeća Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

  I. Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuci-

  ju plina za energetske subjekte za 2015. i 2016. godinu, prvog regu- lacijskog razdoblja 2014.-2016., sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

  II. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka

  o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 158/13) i Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju pli-

  PRILOG 1.

  IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKE SUBJEKTE ZA 2015. i 2016. GODINU, PRVOG REGULACIJSKOG RAZDOBLJA 2014. – 2016.

  Energetski subjekt: BROD-PLIN d.o.o. Tome Skalice 4, 35000 Slavonski Brod

  Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke

  Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

  (bez PDV-a) Mjerna jedinica 2015. 2016.

  Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1

  TM1 0,0326 0,0330 kn/kWh TM2 0,0326 0,0330 kn/kWh TM3 0,0293 0,0297 kn/kWh TM4 0,0261 0,0264 kn/kWh TM5 0,0245 0,0248 kn/kWh TM6 0,0228 0,0231 kn/kWh TM7 0,0212 0,0215 kn/kWh TM8 0,0196 0,0198 kn/kWh TM9 0,0179 0,0182 kn/kWh

  TM10 0,0179 0,0182 kn/kWh TM11 0,0163 0,0165 kn/kWh TM12 0,0130 0,0132 kn/kWh

  Fiksna mjesečna naknada Ts2

  TM1 10,00 10,00 kn TM2 10,00 10,00 kn TM3 20,00 20,00 kn TM4 30,00 30,00 kn TM5 40,00 40,00 kn TM6 60,00 60,00 kn TM7 100,00 100,00 kn TM8 150,00 150,00 kn TM9 200,00 200,00 kn

  TM10 300,00 300,00 kn TM11 400,00 400,00 kn TM12 500,00 500,00 kn

  Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesečna na- knada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

  mtomicic Rectangle

 • STRANICA 28 – BROJ 31 SRIJEDA, 18. OŽUJKA 2015.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Energetski subjekt: ČAPLIN d.o.o. Sv. Andrije 14, 43240 Čazma

  Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke

  Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

  (bez PDV-a) Mjerna jedinica 2015. 2016.

  Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1

  TM1 0,0562 0,0554 kn/kWh TM2 0,0432 0,0426 kn/kWh TM3 0,0432 0,0426 kn/kWh TM4 0,0410 0,0405 kn/kWh TM5 0,0389 0,0383 kn/kWh TM6 0,0367 0,0362 kn/kWh TM7 0,0302 0,0298 kn/kWh TM8 0,0281 0,0277 kn/kWh TM9 0,0238 0,0234 kn/kWh

  TM10 0,0194 0,0192 kn/kWh TM11 0,0151 0,0149 kn/kWh TM12 0,0108 0,0107 kn/kWh

  Fiksna mjesečna naknada Ts2

  TM1 10,00 10,00 kn TM2 10,00 10,00 kn TM3 20,00 20,00 kn TM4 30,00 30,00 kn TM5 40,00 40,00 kn TM6 60,00 60,00 kn TM7 100,00 100,00 kn TM8 150,00 150,00 kn TM9 200,00 200,00 kn

  TM10 300,00 300,00 kn TM11 400,00 400,00 kn TM12 500,00 500,00 kn

  Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesečna na- knada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

  Energetski subjekt: DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar

  Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke

  Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

  (bez PDV-a) Mjerna jedinica 2015. 2016.

  Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1

  TM1 0,0470 0,0483 kn/kWh TM2 0,0409 0,0420 kn/kWh TM3 0,0368 0,0378 kn/kWh TM4 0,0348 0,0357 kn/kWh TM5 0,0327 0,0336 kn/kWh TM6 0,0307 0,0315 kn/kWh TM7 0,0286 0,0294 kn/kWh TM8 0,0266 0,0273 kn/kWh TM9 0,0225 0,0231 kn/kWh

  TM10 0,0184 0,0189 kn/kWh TM11 0,0143 0,0147 kn/kWh TM12 0,0102 0,0105 kn/kWh

 • SRIJEDA, 18. OŽUJKA 2015. BROJ 31 – STRANICA 29 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Fiksna mjesečna naknada Ts2

  TM1 10,00 10,00 kn TM2 10,00 10,00 kn TM3 20,00 20,00 kn TM4 30,00 30,00 kn TM5 40,00 40,00 kn TM6 60,00 60,00 kn TM7 100,00 100,00 kn TM8 150,00 150,00 kn TM9 200,00 200,00 kn

  TM10 300,00 300,00 kn TM11 400,00 400,00 kn TM12 500,00 500,00 kn

  Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesečna na- knada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

  Energetski subjekt: DUKOM PLIN d.o.o. Josipa Zorića 106, 10370 Dugo Selo

  Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke

  Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

  (bez PDV-a) Mjerna jedinica 2015. 2016.

  Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1

  TM1 0,0634 0,0588 kn/kWh TM2 0,0488 0,0452 kn/kWh TM3 0,0439 0,0407 kn/kWh TM4 0,0415 0,0384 kn/kWh TM5 0,0390 0,0362 kn/kWh TM6 0,0366 0,0339 kn/kWh TM7 0,0342 0,0316 kn/kWh TM8 0,0317 0,0294 kn/kWh TM9 0,0195 0,0181 kn/kWh

  TM10 0,0146 0,0136 kn/kWh TM11 0,0098 0,0090 kn/kWh TM12 0,0049 0,0045 kn/kWh

  Fiksna mjesečna naknada Ts2

  TM1 10,00 10,00 kn TM2 10,00 10,00 kn TM3 20,00 20,00 kn TM4 30,00 30,00 kn TM5 40,00 40,00 kn TM6 60,00 60,00 kn TM7 100,00 100,00 kn TM8 150,00 150,00 kn TM9 200,00 200,00 kn

  TM10 300,00 300,00 kn TM11 400,00 400,00 kn TM12 500,00 500,00 kn

  Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesečna na- knada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 • STRANICA 30 – BROJ 31 SRIJEDA, 18. OŽUJKA 2015.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Energetski subjekt: ELEKTROMETAL – DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. Ferde Rusana 21, 43000 Bjelovar

  Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke

  Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

  (bez PDV-a) Mjerna jedinica 2015. 2016.

  Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1

  TM1 0,0663 0,0705 kn/kWh TM2 0,0510 0,0542 kn/kWh TM3 0,0459 0,0488 kn/kWh TM4 0,0434 0,0461 kn/kWh TM5 0,0408 0,0434 kn/kWh TM6 0,0357 0,0379 kn/kWh TM7 0,0357 0,0379 kn/kWh TM8 0,0332 0,0352 kn/kWh TM9 0,0332 0,0352 kn/kWh

  TM10 0,0306 0,0325 kn/kWh TM11 0,0128 0,0136 kn/kWh TM12 0,0102 0,0108 kn/kWh

  Fiksna mjesečna naknada Ts2

  TM1 10,00 10,00 kn TM2 10,00 10,00 kn TM3 20,00 20,00 kn TM4 30,00 30,00 kn TM5 40,00 40,00 kn TM6 60,00 60,00 kn TM7 100,00 100,00 kn TM8 150,00 150,00 kn TM9 200,00 200,00 kn

  TM10 300,00 300,00 kn TM11 400,00 400,00 kn TM12 500,00 500,00 kn

  Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesečna na- knada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

  Energetski subjekt: ENERGO d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka

  Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke

  Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

  (bez PDV-a) Mjerna jedinica 2015. 2016.

  Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1

  TM1 0,1029 0,1054 kn/kWh TM2 0,0936 0,0958 kn/kWh TM3 0,0936 0,0958 kn/kWh TM4 0,0889 0,0910 kn/kWh TM5 0,0842 0,0862 kn/kWh TM6 0,0795 0,0814 kn/kWh TM7 0,0749 0,0767 kn/kWh TM8 0,0702 0,0719 kn/kWh TM9 0,0655 0,0671 kn/kWh

  TM10 0,0562 0,0575 kn/kWh TM11 0,0468 0,0479 kn/kWh TM12 0,0374 0,0383 kn/kWh

 • SRIJEDA, 18. OŽUJKA 2015. BROJ 31 – STRANICA 31 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Fiksna mjesečna naknada Ts2

  TM1 10,00 10,00 kn TM2 10,00 10,00 kn TM3 20,00 20,00 kn TM4 30,00 30,00 kn TM5 40,00 40,00 kn TM6 60,00 60,00 kn TM7 100,00 100,00 kn TM8 150,00 150,00 kn TM9 200,00 200,00 kn

  TM10 300,00 300,00 kn TM11 400,00 400,00 kn TM12 500,00 500,00 kn

  Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesečna na- knada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

  Energetski subjekt: ENERGO METAN d.o.o. Trg Matice hrvatske 5, 10430 Samobor

  Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke

  Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

  (bez PDV-a) Mjerna jedinica 2015. 2016.

  Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1

  TM1 0,0524 0,0568 kn/kWh TM2 0,0403 0,0437 kn/kWh TM3 0,0403 0,0437 kn/kWh TM4 0,0383 0,0415 kn/kWh TM5 0,0363 0,0393 kn/kWh TM6 0,0343 0,0371 kn/kWh TM7 0,0322 0,0350 kn/kWh TM8 0,0302 0,0328 kn/kWh TM9 0,0282 0,0306