narodne novine broj 75 – stranica 63narodne- 2019-12-04آ  utorak, 1. srpnja 2008. narodne...

Download NARODNE NOVINE BROJ 75 – STRANICA 63narodne- 2019-12-04آ  utorak, 1. srpnja 2008. narodne novine broj

Post on 07-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UTORAK, 1. SRPNJA 2008. BROJ 75 – STRANICA 63 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  DODATAK II

  POPIS FARMAKOLOŠKI-DJELATNIH TVARI KOJE SE KORISTE U VMP, A ZA KOJE SE SMATRA DA NIJE NUŽNO RADI ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI ODREDITI NDK

  1. ANORGANSKE TVARI

  Farmakološki djelatna tvar Engleski naziv farmakološki djelatne tvari Vrsta životinje Napomena

  1. Aluminijev distearat Aluminium distearate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  2. Aluminijev hydroksid acetatat Aluminium hydroxide acetate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  3. Aluminijev fosfat Aluminium phosphate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  4. Aluminijev salicilat, bazični Aluminium salicylate, basic Goveda Samo za peroralnu upotrebu. Ne primjenjivati kod životinja čije mlijeko se koristi za pre- hranu ljudi

  5. Aluminijev tristearat Aluminium tristearate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  6. Aluminijev klorid Aluminium chloride Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  7. Barijev selenat Barium selenate Goveda, ovce 8. Bizmutov subkarbonat Bismuth subcarbonate Sve vrste životinja koje se koriste za

  proizvodnju hrane Samo za peroralnu primjenu

  9. Bizmutov subgalat Bismuth subgallate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  Samo za peroralnu primjenu

  10. Bizmutov subnitrat Bismuth subnitrate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  Samo za peroralnu primjenu

  11. Bizmutov subsalicilat Bismuth subsalicylate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  Samo za peroralnu primjenu

  12. Borna kiselina i borati Boric acid and borates Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  13. Bromid, kalijeva sol Bromide, potassium salt Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  Samo za vanjsku primjenu

  14. Bromid, natrijeva sol Bromide, sodium salt Sve vrste sisavaca koje se koriste za proizvodnju hrane

  15. Kalcijev Calcium acetate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  16. Kalcijev benzoat Calcium benzoate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  17. Kalcijev karbonat Calcium carbonate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  18. Kalcijev klorid Calcium chloride Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  19. Kalcijev glukonat Calcium gluconate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  20. Kalcijev hidroksid Calcium hydroxide Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  21. Kalcijev hipofosfi t Calcium hypophosphite Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  22. Kalcijev malat Calcium malate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  23. Kalcijev oksid Calcium oxide Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

 • STRANICA 64 – BROJ 75 UTORAK, 1. SRPNJA 2008.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  24. Kalcijev fosfat Calcium phosphate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  25. Kalcijev polifosfat Calcium polyphosphates Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  26. Kalcijev propionat Calcium propionate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  27. Kalcijev silikat Calcium silicate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  28. Kalcijev stearat Calcium stearate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  29. Kalcijev sulfat Calcium sulphate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  30. Kalcijev glukoheptonat Calcium glucoheptonate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  31. Kalcijev glukonoglukoheptonat Calcium glucono glucoheptonate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  32. Kalcijev glukonolaktat Calcium gluconolactate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  33. Kalcijev glutamate Calcium glutamate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  34. Kalcijev glicerofosfat Calcium glycerophosphate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  35. Kobaltov karbonat Cobalt carbonate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  36. Kobaltov diklorid Cobalt dichloride Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  37. Kobaltov glukonat Cobalt gluconate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  38. Kobaltov oksid Cobalt oxide Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  39. Kobaltov sulfat Cobalt sulphate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  40. Kobaltov trioksid Cobalt trioxide Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  41. Bakrov klorid Copper chloride Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  42. Bakrov gluconat Copper gluconate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  43. Bakrov heptanoat Copper heptanoate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  44. Bakrov metionat Copper methionate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  45. Bakrov oksid Copper oxide Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  46. Bakrov sulfat Copper sulphate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  47. Dicopper oxide Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  48. Kloridna kiselina Hydrochloric acid Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  Koristi se kao ekscipiens

  49. Vodikov peroksid Hydrogen peroxide Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  50. Jod i anorganski spojevi joda uključujući: – Natrije i kalijev jodid – Natrijev i kalijev jodat – Jodofori uključujući polivinl- pirolidone

  Iodine and iodine inorganic com- pounds including: – Sodium and potassium-iodide – Sodium and potassium-iodate – Iodophors including poly- vinylpyrrolidone-iodine

  Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

 • UTORAK, 1. SRPNJA 2008. BROJ 75 – STRANICA 65 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  51. Željezov diklorid Iron dichloride Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  52. Željezov sulfat Iron sulphate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  53. Magnezij Magnezijev sulfat Magnezijev hidroksid Magnezijev stearat Magnezijev glutamat Magnezijev orotat Magnezijev aluminij silikat Magnezijev oksid Magnezijev karbonat Magnezijev fosfat Magnezijev glicerofosfat Magnezijev aspartat Magnezijev citrat Magnezijev acetat Magnezijev trisilikat

  Magnesium Magnesium sulphate Magnesium hydroxide Magnesium stearate Magnesium glutamate Magnesi- um orotate Magnesium aluminium silicate Magnesium oxide Magnesium carbonate Magnesi- um phosphate Magnesium glycerophosphate Magnesium aspartate Magnesium citrate Magnesium acetate Ma- gnesium trisilicate

  Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  54. Niklov glukonat Nickel gluconate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  55. Niklov sulfat Nickel sulphate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  56. Kalijev DL aspartat Potassium DL-aspartate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  57. Kalijev glukuronat Potassium glucuronate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  58. Kalijev glicerofosfat Potassium glycerophosphate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  59. Kalijev nitrat Potassium nitrate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  60. Kalijev selenat Potassium selenate Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  61. Natrijev klorit Sodium chlorite goveda Samo za vanjsku primjenu 62. Natrijev dikloroizocianurat Sodium dichloroisocyanurate Goveda, ovce, koze Samo za vanjsku primjenu 63. Natrijev glicerofosfat Sodium glycerophosphate Sve vrste životinja koje se koriste za

  proizvodnju hrane 64. Natrijev hipofosfi t Sodium hypophosphite Sve vrste životinja koje se koriste za

  proizvodnju hrane 65. Natrijev nitrit Sodium nitrite Goveda Samo za vanjsku primjenu 66. Natrijev propionat Sodium propionate Sve vrste životinja koje se koriste za

  proizvodnju hrane 67. Natrijev selenat Sodium selenate Sve vrste životinja koje se koriste za

  proizvodnju hrane 68. Natrijev selenit Sodium selenite Sve vrste životinja koje se koriste za

  proizvodnju hrane 69. Sumpor Sulphur Sve vrste životinja koje se koriste za

  proizvodnju hrane 70. Cinkov acetat Zinc acetate Sve vrste životinja koje se koriste za

  proizvodnju hrane 71. Cinkov klorid Zinc chloride Sve vrste životinja koje se koriste za

  proizvodnju hrane 72. Cinkov glukonat Zinc gluconate Sve vrste životinja koje se koriste za

  proizvodnju hrane 73. Cinkov oleat Zinc oleate Sve vrste životinja koje se koriste za

  proizvodnju hrane 74. Cinkov stearat Zinc stearate Sve vrste životinja koje se koriste za

  proizvodnju hrane

 • STRANICA 66 – BROJ 75 UTORAK, 1. SRPNJA 2008.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  2. ORGANSKE TVARI

  Farmakološki djelatna tvar Engleski naziv farmakološki djelatne tvari Vrsta životinje Napomena

  1. 17 β Estradiol 17β-Oestradiol Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

  Samo za terapeutsk

Recommended

View more >