narodne novine Četvrtak, 9. prosinca...

of 580/580
STRANICA 2 – BROJ 138 ČETVRTAK, 9. PROSINCA 2010. NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE ODSJEK IV Proizvodi prehrambene industrije; pića, alkoholi i ocat; duhan i prerađeni nadomjesci duhana 16 Prerađevine od mesa, riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka ......................................................... 100 17 Šećeri i proizvodi od šećera .................................................. 107 18 Kakao i proizvodi od kakaa................................................... 110 19 Proizvodi na osnovi žitarica, brašna, škroba ili mlijeka; slastičarski proizvodi .............................................................. 112 20 Proizvodi od povrća, voća, orašastih plodova ili ostalih di- jelova biljaka............................................................................ 116 21 Razni prehrambeni proizvodi................................................ 134 22 Pića, alkoholi i ocat ................................................................ 137 23 Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana..................................................................... 156 24 Duhan i prerađeni nadomjesci duhana................................ 162 ODSJEK V Mineralne tvari 25 Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra, vapno i cement ........ 163 26 Rudače, troske i pepeli ........................................................... 168 27 Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove desti- lacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi ......................... 170 ODSJEK VI Proizvodi kemijske industrije ili srodnih industrija 28 Anorganski kemijski proizvodi; organski ili anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemlji, radioak- tivnih elemenata ili izotopa ................................................... 178 29 Organski kemijski proizvodi.................................................. 190 30 Farmaceutski proizvodi .......................................................... 215 31 Gnojiva ..................................................................................... 219 32 Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi deriva- ti; bojila, pigmenti i druge tvari za bojenje; pripremljene premazne boje i lakovi; kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i crnila ............................................................. 222 33 Eterična ulja i rezinoidi; parfumerijski, kozmetički ili toa- letni proizvodi ......................................................................... 226 34 Sapun, organska površinski aktivna sredstva, pripravci za pranje, pripravci za podmazivanje, umjetni voskovi, pripre- mljeni voskovi, pripravci za poliranje ili čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, »zubarski voskovi« te zubarski pripravci na osnovi sadre .................................. 229 35 Bjelančevinaste tvari; modificirani škrobovi; ljepila; enzimi 233 36 Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne slitine; zapaljivi pripravci ................................................................... 235 37 Proizvodi za fotografsku i kinematografsku uporabu......... 236 38 Razni kemijski proizvodi ....................................................... 239 ODSJEK VII Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa; kaučuk i proizvodi od kaučuka 39 Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa ................... 249 40 Kaučuk i proizvodi od kaučuka ............................................ 261 ODSJEK VIII Sirove kože, štavljena koža, krzna i proizvodi od njih; sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici; predmeti od životinjskih crijeva (osim od dudovog svilca) 41 Sirove kože (osim krzna) i štavljena koža ........................... 267 CARINSKA TARIFA SADRŽAJ poglavlje stranica DIO I – OPĆA PRAVILA A. Opća pravila za primjenu nazivlja Carinske tarife.............. 4 B. Opća pravila za nazivlje i carine ........................................... 5 DIO II – POSEBNE ODREDBE A. Roba za određene vrste plovila i za platforme za bušenje i pridobivanje............................................................................. 5 B. Civilno zrakoplovstvo i roba za uporabu u civilnom zrako- plovstvu .................................................................................... 6 C. Farmaceutski proizvodi .......................................................... 7 D. Jedinstvena stopa carine ........................................................ 7 E. Spremnici i materijal za pakiranje........................................ 8 Kratice i simboli ..................................................................... 8 Jedinice mjere ......................................................................... 8 ODSJEK I Žive životinje; proizvodi životinjskog podrijetla 1 Žive životinje ........................................................................... 9 2 Meso i jestivi klaonički proizvodi ......................................... 12 3 Ribe i rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci........ 30 4 Mlijeko i drugi mliječni proizvodi; jaja peradi i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu .............. 45 5 Proizvodi životinjskog podrijetla, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu ................................................. 58 ODSJEK II Biljni proizvodi 6 Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; re- zano cvijeće i ukrasno lišće ................................................... 60 7 Jestivo povrće, neko korijenje i gomolji ............................... 62 8 Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma, dinja i lube- nica ........................................................................................... 69 9 Kava, čaj, mate čaj i začini .................................................... 76 10 Žitarice ..................................................................................... 78 11 Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten ....................................................................................... 81 12 Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana ............. 84 13 Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti ........... 88 14 Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi što nisu spo- menuti niti uključeni na drugom mjestu............................. 89 ODSJEK III Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla te proizvodi njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi 15 Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla te proizvodi njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi ........................................................................... 90

Post on 02-Feb-2018

244 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STRANICA 2 BROJ 138 ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  ODSJEK IVProizvodi prehrambene industrije; pia, alkoholi i ocat;

  duhan i preraeni nadomjesci duhana 16 Preraevine od mesa, riba, rakova, mekuaca ili drugih

  vodenih beskraljenjaka ......................................................... 100 17 eeri i proizvodi od eera .................................................. 107 18 Kakao i proizvodi od kakaa ................................................... 110 19 Proizvodi na osnovi itarica, brana, kroba ili mlijeka;

  slastiarski proizvodi .............................................................. 112 20 Proizvodi od povra, voa, oraastih plodova ili ostalih di-

  jelova biljaka............................................................................ 116 21 Razni prehrambeni proizvodi................................................ 134 22 Pia, alkoholi i ocat ................................................................ 137 23 Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena

  ivotinjska hrana ..................................................................... 156 24 Duhan i preraeni nadomjesci duhana ................................ 162

  ODSJEK V Mineralne tvari

  25 Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra, vapno i cement ........ 163 26 Rudae, troske i pepeli ........................................................... 168 27 Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove desti-

  lacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi ......................... 170

  ODSJEK VI Proizvodi kemijske industrije ili srodnih industrija

  28 Anorganski kemijski proizvodi; organski ili anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemlji, radioak-tivnih elemenata ili izotopa ................................................... 178

  29 Organski kemijski proizvodi .................................................. 190 30 Farmaceutski proizvodi .......................................................... 215 31 Gnojiva ..................................................................................... 219 32 Ekstrakti za tavljenje ili bojenje; tanini i njihovi deriva-

  ti; bojila, pigmenti i druge tvari za bojenje; pripremljene premazne boje i lakovi; kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i crnila ............................................................. 222

  33 Eterina ulja i rezinoidi; parfumerijski, kozmetiki ili toa-letni proizvodi ......................................................................... 226

  34 Sapun, organska povrinski aktivna sredstva, pripravci za pranje, pripravci za podmazivanje, umjetni voskovi, pripre-mljeni voskovi, pripravci za poliranje ili ienje, svijee i slini proizvodi, paste za modeliranje, zubarski voskovi te zubarski pripravci na osnovi sadre .................................. 229

  35 Bjelanevinaste tvari; modifi cirani krobovi; ljepila; enzimi 233 36 Eksplozivi; pirotehniki proizvodi; ibice; piroforne slitine;

  zapaljivi pripravci ................................................................... 235 37 Proizvodi za fotografsku i kinematografsku uporabu ......... 236 38 Razni kemijski proizvodi ....................................................... 239

  ODSJEK VII Plastine mase i proizvodi od plastinih masa; kauuk i

  proizvodi od kauuka 39 Plastine mase i proizvodi od plastinih masa ................... 249 40 Kauuk i proizvodi od kauuka ............................................ 261

  ODSJEK VIII Sirove koe, tavljena koa, krzna i proizvodi od njih;

  sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, rune torbe i slini spremnici; predmeti od ivotinjskih

  crijeva (osim od dudovog svilca) 41 Sirove koe (osim krzna) i tavljena koa ........................... 267

  CARINSKA TARIFA

  SADRAJpoglavlje stranica

  DIO I OPA PRAVILA A. Opa pravila za primjenu nazivlja Carinske tarife.............. 4 B. Opa pravila za nazivlje i carine ........................................... 5

  DIO II POSEBNE ODREDBE A. Roba za odreene vrste plovila i za platforme za buenje i

  pridobivanje ............................................................................. 5 B. Civilno zrakoplovstvo i roba za uporabu u civilnom zrako-

  plovstvu .................................................................................... 6 C. Farmaceutski proizvodi .......................................................... 7 D. Jedinstvena stopa carine ........................................................ 7 E. Spremnici i materijal za pakiranje ........................................ 8 Kratice i simboli ..................................................................... 8 Jedinice mjere ......................................................................... 8

  ODSJEK I ive ivotinje; proizvodi ivotinjskog podrijetla

  1 ive ivotinje ........................................................................... 9 2 Meso i jestivi klaoniki proizvodi ......................................... 12 3 Ribe i rakovi, mekuci i ostali vodeni beskraljenjaci........ 30 4 Mlijeko i drugi mlijeni proizvodi; jaja peradi i ptija jaja;

  prirodni med; jestivi proizvodi ivotinjskog podrijetla, to nisu spomenuti niti ukljueni na drugom mjestu .............. 45

  5 Proizvodi ivotinjskog podrijetla, to nisu spomenuti niti ukljueni na drugom mjestu ................................................. 58

  ODSJEK II Biljni proizvodi

  6 ivo drvee i druge biljke; lukovice, korijenje i slino; re-zano cvijee i ukrasno lie ................................................... 60

  7 Jestivo povre, neko korijenje i gomolji ............................... 62 8 Jestivo voe i oraasti plodovi; kore agruma, dinja i lube-

  nica ........................................................................................... 69 9 Kava, aj, mate aj i zaini .................................................... 76 10 itarice ..................................................................................... 78 11 Proizvodi mlinske industrije; slad; krob; inulin; penini

  gluten ....................................................................................... 81 12 Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi;

  industrijsko i ljekovito bilje; slama i stona hrana ............. 84 13 elak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti ........... 88 14 Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi to nisu spo-

  menuti niti ukljueni na drugom mjestu ............................. 89

  ODSJEK III Masti i ulja ivotinjskog ili biljnog podrijetla te proizvodi njihove razgradnje; preraene jestive masti; ivotinjski ili

  biljni voskovi 15 Masti i ulja ivotinjskog ili biljnog podrijetla te proizvodi

  njihove razgradnje; preraene jestive masti; ivotinjski ili biljni voskovi ........................................................................... 90

 • ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010. BROJ 138 STRANICA 3 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  66 Kiobrani, suncobrani, tapovi za hodanje i sjedenje, bie-vi, korbai i njihovi dijelovi ................................................... 375

  67 Preparirano perje i paperje i proizvodi izraeni od perja i paperja; umjetno cvijee; proizvodi od ljudske kose .......... 376

  ODSJEK XIIIProizvodi od kamena, sadre, cementa, betona, azbesta,

  tinjca ili slinih materijala; keramiki proizvodi; staklo i stakleni proizvodi

  68 Proizvodi od kamena, sadre, cementa, betona, azbesta, tinjca ili slinih materijala ..................................................... 377

  69 Keramiki proizvodi ............................................................... 382 70 Staklo i stakleni proizvodi ..................................................... 385

  ODSJEK XIVPrirodni ili kultivirani biseri, dragulji ili poludragulji,

  plemenite kovine, kovine platirane plemenitim kovinama i proizvodi od njih; imitacije draguljarskih predmeta;

  kovani novac 71 Prirodni ili kultivirani biseri, dragulji ili poludragulji, ple-

  menite kovine, kovine platirane plemenitim kovinama i proizvodi od njih; imitacije draguljarskih predmeta; kovani novac ........................................................................................ 393

  ODSJEK XVObine kovine i proizvodi od obinih kovina

  72 eljezo i elik .......................................................................... 398 73 Proizvodi od eljeza i elika .................................................. 417 74 Bakar i proizvodi od bakra .................................................... 430 75 Nikal i proizvodi od nikla...................................................... 435 76 Aluminij i proizvodi od aluminija ........................................ 436 78 Olovo i proizvodi od olova .................................................... 441 79 Cink i proizvodi od cinka ...................................................... 443 80 Kositar i proizvodi od kositra ............................................... 444 81 Ostale obine kovine; kermeti; proizvodi od njih ............... 446 82 Alati, noarski proizvodi i pribor za jelo od obinih kovina;

  njihovi dijelovi od obinih kovina ....................................... 448 83 Razni proizvodi od obinih kovina ...................................... 453

  ODSJEK XVIStrojevi, aparati i mehaniki ureaji; elektrina oprema;

  njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske

  slike i zvuka, dijelovi i pribor za te proizvode 84 Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi, aparati i mehaniki

  ureaji; njihovi dijelovi .......................................................... 457 85 Elektrini strojevi i oprema i dijelovi za njih; aparati za

  snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i re-produkciju televizijske slike i zvuka te dijelovi i pribor za te proizvode ............................................................................. 503

  ODSJEK XVIIVozila, zrakoplovi, plovila i pridruena prijevozna

  oprema 86 eljeznike ili tramvajske lokomotive, vagoni i njihovi dije-

  lovi; eljezniki ili tramvajski kolosijeni sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mehanika (ukljuujui elektromehani-ka) prometna signalna oprema svih vrsta ........................... 529

  87 Vozila, osim eljeznikih ili tramvajskih vozila, njihovi di-jelovi i pribor .......................................................................... 531

  42 Proizvodi od koe; sedlarski i remenarski proizvodi; pred-meti za putovanje, rune torbe i slini spremnici; proizvodi od ivotinjskih crijeva (osim od dudovog svilca) ............... 272

  43 Prirodno i umjetno krzno; proizvodi od krzna................... 275

  ODSJEK IXDrvo i proizvodi od drva; drveni ugljen; pluto i

  proizvodi od pluta; proizvodi od slame, esparta ili drugih materijala za pletarstvo; koaraki i pletarski proizvodi

  44 Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen .............................. 277 45 Pluto i proizvodi od pluta ...................................................... 289 46 Proizvodi od slame, esparta ili drugih materijala za pletar-

  stvo; koaraki i pletarski proizvodi ..................................... 289

  ODSJEK XDrvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; papirni i kartonski ostaci i

  otpaci namijenjeni ponovnoj preradi; papir i karton te proizvodi od papira i kartona

  47 Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; papirni i kartonski ostaci i otpaci namijenjeni ponovnoj preradi .................................................................... 291

  48 Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili od kartona ..................................................................................... 293

  49 Tiskane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafi ke in-dustrije; rukopisi, tipkani tekstovi i planovi ........................ 305

  ODSJEK XITekstil i tekstilni proizvodi

  50 Svila .......................................................................................... 310 51 Vuna, fi na ili gruba ivotinjska dlaka; prea i tkanine od

  konjske dlake ........................................................................... 311 52 Pamuk ...................................................................................... 314 53 Ostala biljna tekstilna vlakna; papirna prea i tkanine od

  papirne pree .......................................................................... 322 54 Umjetni ili sintetiki fi lamenti; vrpce i slini oblici od

  umjetnih ili sintetikih tekstilnih materijala ....................... 324 55 Umjetna ili sintetika rezana vlakna .................................... 328 56 Vata, pust i netkani materijali; posebna prea; konopi, uzi-

  ce i uad te proizvodi od njih ............................................... 334 57 Sagovi i drugi tekstilni podni pokrivai............................... 338 58 Posebne tkanine; tekstilni proizvodi dobiveni taft ing po-

  stupkom; ipke; tapiserije; pozamenterija; vez .................... 340 59 Impregnirani, premazani, prevueni, prekriveni ili lami-

  nirani tekstilni materijali; tekstilni proizvodi prikladni za industrijsku uporabu .............................................................. 343

  60 Pleteni ili kakani materijali .................................................. 347 61 Odjea i pribor za odjeu, pleteni ili kakani ..................... 349 62 Odjea i pribor za odjeu, osim pletenih ili kakanih ....... 357 63 Ostali gotovi tekstilni proizvodi; kompleti; rabljena odjea

  i rabljeni tekstilni proizvodi; otpadne krpe ......................... 366

  ODSJEK XIIObua, pokrivala za glavu, kiobrani, suncobrani, tapovi

  za hodanje i sjedenje, bievi, korbai i njihovi dijelovi; preparirano perje i proizvodi od perja;

  umjetno cvijee; proizvodi od ljudske kose 64 Obua, nazuvci i slini proizvodi; dijelovi tih proizvoda ... 370 65 Pokrivala za glavu i njihovi dijelovi ..................................... 374

 • STRANICA 4 BROJ 138 ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Prilog 3 Norveka Kvote iz Ugovora o slobodnoj trgo-vini izmeu RH i drava EFTA-e .................... 691

  Prilog 4 vicarska i Lihtentajn Kvote iz Ugovora o slo-bodnoj trgovini izmeu RH i drava EFTA-e 691

  Prilog 5 Albanija Kvote iz Srednjeeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini .......................................... 691

  Prilog 6 Crna Gora Kvote iz Srednjoeuropskog ugovo-ra o slobodnoj trgovini ..................................... 692

  Prilog 7 Makedonija Kvote iz Srednjoeuropskog ugo-vora o slobodnoj trgovini ................................. 692

  Prilog 8 Moldova Kvote iz Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini .......................................... 693

  Prilog 9 Srbija Kvote iz Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini ............................................. 694

  Prilog 10 Turska Kvote iz bilateralnog Ugovora o slo-bodnoj trgovini izmeu Turske i RH .............. 695

  Prilog 11 WTO Kvote za zemlje lanice Svjetske trgo-vinske organizacije (WTO) ............................... 695

  DIO IOPA PRAVILA

  A. Opa pravila za primjenu nazivlja Carinske tarifeRazvrstavanje robe u nazivlje temelji se na sljedeim naelima:1. Nazivi odsjeka, poglavlja i potpoglavlja slue samo za lake sna-

  laenje pri razvrstavanju. Za zakonske potrebe, razvrstavanje se vri temeljem naziva tarifnih brojeva i odgovarajuih napomena uz odsjeke i poglavlja, te temeljem sljedeih pravila, pod uvjetom da iz naziva tarifnih brojeva ili napomena ne proizlazi drukije.

  2. a) Pod proizvodom koji je naveden ili ukljuen u nazivu nekog tarifnog broja podrazumijeva se i necjelovit ili nedovren proizvod, pod uvjetom da u stanju u kojem je podnesen ima bitne znaajke cjelovitog ili dovrenog proizvoda. Pod tim se proizvodom podrazumijeva takoer i proizvod koji je cjelovit ili dovren (ili proizvod koga se razvrstava kao cje-lovitog ili dovrenog primjenom ovog pravila), a podnesen je u nesastavljenom ili u rastavljenom stanju.

  b) Pod pojmom materijala ili tvari koji je naveden u nazivu tarifnog broja podrazumijevaju se i mjeavine ili kombina-cije tog materijala ili tvar s drugim materijalima ili tvarima. Pod proizvodom od navedenog materijala ili tvari podra-zumijeva se proizvod izraen u cijelosti ili djelomino od tog materijala ili tvari. Proizvode koji se sastoje od vie od jednog materijala ili tvari razvrstava se po naelima opeg pravila 3.

  3. Proizvode koje bi se, primjenom opeg pravila 2 b ili zbog bilo kojeg drugog razloga, na prvi pogled moglo razvrstati u dva ili vie tarifnih brojeva, razvrstava se na sljedei nain:

  a) tarifni broj koji sadri najkonkretniji naziv robe ima pred-nost u odnosu na tarifne brojeve s openitijim nazivom. Meutim, kada se u nazivu svakog od tih tarifnih brojeva navodi samo dio materijala ili tvari sadranih u mjeavini ili sloenoj robi ili samo dio proizvoda pripremljenih u setu za pojedinanu prodaju, te se tarifne brojeve smatra podjed-nako konkretnim u odnosu na premetnu robu, ak i kada jedan od njih sadri potpuniji ili odreeniji naziv robe;

  b) mjeavine, sloenu robu koja se sastoje od razliitih mate-rijala ili je izraena od razliitih komponenti i proizvode pripremljene u setovima za pojedinanu prodaju, koje se ne

  88 Letjelice, svemirske letjelice i njihovi dijelovi ..................... 544 89 Brodovi, brodice i plutajue konstrukcije ............................ 546

  ODSJEK XVIIIOptiki, fotografski, kinematografski, mjerni, kontrolni,

  ispitni, medicinski ili kirurki instrumenti i aparati; satovi; glazbala; njihovi dijelovi i pribor

  90 Optiki, fotografski, kinematografski, mjerni, kontrolni, is-pitni, medicinski ili kirurki instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor ....................................................................... 548

  91 Satovi i njihovi dijelovi .......................................................... 562 92 Glazbala; njihovi dijelovi i pribor ......................................... 565

  ODSJEK XIXOruje i streljivo; njihovi dijelovi i pribor

  93 Oruje i streljivo; njihovi dijelovi i pribor ........................... 566

  ODSJEK XXRazni gotovi proizvodi

  94 Pokustvo; oprema za krevete, madraci, nosai madraca, jastuci i slini punjeni proizvodi; svjetiljke i druga rasvjet-na tijela, nespomenuta niti ukljuena na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene natpisne ploice ili slino; montane zgrade ..................................................................... 568

  95 Igrake, rekviziti za drutvene igre i port; njihovi dijelovi i pribor ..................................................................................... 572

  96 Razni gotovi proizvodi ........................................................... 576

  ODSJEK XXIUmjetnine, kolekcionarski predmeti i antikviteti

  97 Umjetnine, kolekcionarski predmeti i antikviteti ............... 580

  PRILOZI CARINSKE TARIFEPopis 1 Popis meunarodnih nevlasnikih imena

  (INN), za farmaceutske tvari prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WCO), za koje se primjenjuje osloboenje od plaanja carine ... 585

  Popis 2 Popis prefi ksa i sufi ksa koji, u kombinaciji s INN nazivima iz Popisa 1, opisuju soli, estere ili hidrate INN tvari; te su soli, esteri i hidrati osloboeni carine pod uvjetom da ih se razvr-stava u iste esteroznamenkaste HS podbrojeve kao i odgovarajuu INN tvar ........................... 656

  Popis 3 Soli, esteri i hidrati INN tvari koji su osloboeni carine, a koje se ne razvrstava u iste estero-znamenkaste HS podbrojeve kao i odgovarajuu INN tvar ............................................................. 661

  Popis 4 Popis farmaceutskih meuprodukata, tj. spoje-va koje se rabi u proizvodnji gotovih farmace-utskih proizvoda, koji su osloboeni carine .. 662

  DIO II CARINSKE KVOTEPrilog 1 EU Kvote iz Sporazuma o stabilizaciji i pri-

  druivanju izmeu Europskih zajednica i njiho-vih drava lanica i RH .................................... 687

  Prilog 2 Island Kvote iz Ugovora o slobodnoj trgovini izmeu RH i drava EFTA-e ............................ 691

 • ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010. BROJ 138 STRANICA 5 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  ska sklopila ugovor o povlatenom trgovinskom reimu, via od osnovne stope carine, pri uvozu tih proizvoda primjenjivat e se osnovna stopa carine.

  Kada je za uvoz pojedinih poljoprivredno-prehrambenih pro-izvoda pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Re-publika Hrvatska sklopila ugovor o povlatenom trgovinskom reimu ugovorena sniena stopa carine u okviru carinske kvote, na odgovarajuem je mjestu umjesto sniene stope carine upisa-na oznaka priloga Carinske tarife u kojem su navedene sniene stope carine unutar kvote kao i stope carina na uvoz koliina izvan kvota.

  Znak crtice (-) u stupcu za sniene stope carine oznaava da za uvoz pojedinih proizvoda iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlatenom trgovinskom reimu nije ugovorena sniena stopa carine, odnosno da se primjenjuje osnovna stopa carine, neovisno o njihovom podrijetlu.

  6. Pod pojmom pripremljeni u pakiranja za pojedinanu proda-ju, ako nije drukije propisano, u cijelom se nazivlju podrazu-mijeva robu to ispunjava prva dva, a ovisno o vrsti robe i trei, od sljedeih uvjeta:

  a) da je od prodavatelja isporuena u pakiranjima namijenje-nim za prodaju krajnjem korisniku, odnosno da je se isporu-uje krajnjem korisniku kao takvu, bez potrebe prethodnog prepakiranja. Pritom veliina takvog pojedinanog pakira-nja nije bitna za razvrstavanje robe;

  b) da joj je namjena jasno navedena na ambalai (na primjer, tiskana na omotu, etiketi na kanistru, uputi na ili u pakira-nju) i slino;

  c) da je, ovisno o naravi robe (na primjer, za lijekove), na am-balai ili na uputi priloenoj uz robu naveden nain uporabe.

  7. Za tumaenje sustava nazivlja primjenjuje se Objanjenja Har-moniziranog sustava i Objanjenja kombiniranog nazivlja.

  DIO IIPOSEBNE ODREDBE

  A. Roba za odreene vrste plovila i za platforme za buenje i pridobivanje

  1. Nulta stopa carine primjenjuje se za robu namijenjenu ugradnji u brodove, amce ili druga plovila iz sljedeeg popisa pri nji-hovoj gradnji, popravku, odravanju ili pregradnji, te robu za montau na te brodove, amce ili druga plovila ili za njihovo opremanje.

  2. Nulta stopa carine primjenjuje se za: a) robu namijenjenu za ugradnju u platforme za buenje ili

  pridobivanje: 1. fi ksne iz podbroja 8430 49 to rade unutar ili izvan teritori-

  jalnog mora Republike Hrvatske ili 2. plovee ili uronjive iz podbroja 8905 20 pri njihovoj gradnji, popravku, odravanju ili pregradnji, te

  robu namijenjenu za opremanje tih platformi. Robu kao to je gorivo, mazivo i plin, to su neophodni za

  rad strojeva i ureaja to nisu u neprekidnom pogonu i nisu integralni sastavni dijelovi platforme, a koje se rabi na njima za gradnju, popravak, odravanje, pregradnju ili opremanje tih platformi smatra se takoer kao da je namijenjena za ugradnju u platforme za buenje ili pridobivanje.

  b) cijevi, kabele i spojeve za njih to povezuju te platforme s kopnom.

  moe razvrstati primjenom opeg pravila 3 a, razvrstava se kao da se sastoje od materijala ili komponente koja im daje bitnu znaajku, u koliko se taj kriterij moe primijeniti;

  c) kada se robu ne moe razvrstati primjenom opeg pravila 3 a niti 3 b, razvrstava ju se u tarifni broj koji dolazi posljednji po redu od onih tarifnih brojeva koji podjednako dolaze u obzir.

  4. Robu koju se ne moe razvrstati primjenom prethodnih pravila razvrstava se u tarifni broj robe kojoj je ona najslinija.

  5. Pored prethodnih odredbi, primjenjuju se i sljedea pravila u odnosu na robu koja je u njima navedena:

  a) futrole za fotografske aparate, glazbala, oruje, kutije za in-strumente za crtanje, kutije za ogrlice i sline spremnike, spremnike posebno oblikovane ili prilagoene za primanje odreenog proizvoda ili seta proizvoda, prikladne za dugo-trajnu uporabu i podnesene s proizvodima za koje su nami-jenjene, razvrstava se s tim proizvodima, u koliko su vrsta koje se obino prodaje s njima. Meutim, ovo se pravilo ne primjenjuje na spremnike koji cjelini daju bitnu znaajku;

  b) uzimajui u obzir odredbe opeg pravila 5 a, materijale za pakiranje i spremnike za pakiranje podnesene s robom u njima razvrstava se zajedno s tom robom, u koliko su vrsta koje se uobiajeno rabi za pakiranje takve robe. Meutim, ovu se odredbu ne primjenjuje kada su takvi materijali za pakiranje ili spremnici za pakiranje oigledno prikladni za viekratnu uporabu.

  6. Za zakonske potrebe, razvrstavanje robe u podbrojeve pojedinog tarifnog broja vri se temeljem naziva tih podbrojeva i odgova-rajuih napomena za podbrojeve te, s nunim izmjenama, teme-ljem prethodnih pravila, podrazumijevajui da se moe uspore-ivati samo podbrojeve na istoj razini podjele. Za potrebe ovog pravila, primjenjuju se i odgovarajue napomene uz odsjeke i poglavlja, u koliko iz konteksta ne proizlazi drukije.

  B. Opa pravila za nazivlje i carine1. U koliko nije drukije propisano, odredbe o carinskoj vrijednosti

  primjenjuje se, osim za potrebe vrijednosti robe za obraun ad valorem carine, i za utvrivanje vrijednosti prema kojima je odreen opseg pojedinih tarifnih brojeva ili podbrojeva.

  2. Za potrebe odreivanja mase na koju se obraunava carina, u sluajevima kada je za robu propisana carini po jedinici mase, kao i mase prema kojoj je odreen opseg pojedinih tarifnih bro-jeva ili podbrojeva, uzet e se:

  a) u sluajevima kada se navodi bruto masa, ukupnu masu robe sa svim materijalima za pakiranje i spremnicima za pakiranje;

  b) u sluajevima kada se navodi neto masa ili samo masa bez poblie odredbe, masu same robe bez materijala za pa-kiranje i bez spremnika za pakiranje bilo koje vrste.

  3. Na konzervirane proizvode iz podbrojeva 2001 10 00 i 2005 70 00, carinu po jedinici mase obraunava se na neto ocijeenu masu proizvoda, a ne i na tekuinu i ambalau, uz uvjet da je neto sadraj jasno deklariran na pakiranju, odnosno na proizvo-akim deklaracijama.

  4. U sluaju da uvozna carina koju se primjenjuje za robu nami-jenjenu posebnoj uporabi, sukladno propisima o posebnoj upo-rabi, nije nia od uvozne carine propisane u Carinskoj tarifi , roba za koju se moe odobriti povoljnije tarifno postupanje radi njezine uporabe u posebne svrhe razvrstati e se u tarifnu ozna-ku odreenu prema posebnoj uporabi, ali ta roba ne podlijee carinskim nadzorom posebne uporabe.

  5. U sluaju da je za pojedine proizvode sniena stopa carine pri uvozu robe iz neke od zemalja, s kojima je Republika Hrvat-

 • STRANICA 6 BROJ 138 ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Ova roba je obuhvaena tarifnim brojevima i podbrojevima na-vedenim u toki 5.

  2. Za svrhe prethodne toke 1. alineja 1. i 2., pod pojmom civilni zrakoplovi podrazumijeva se zrakoplove razliite od onih to ih rabe vojni ili slini organi te koji imaju vojnu ili necivilnu registraciju.

  3. Za svrhe prethodne toke 1. alineja 2., pod pojmom za upora-bu u civilnim zrakoplovima ukljuuje se i robu za uporabu u zemaljskim trenaerima namijenjenim za civilnu uporabu.

  4. Nulta stopa carine uvjetovana je odredbama iz odgovarajuih propisa u pogledu carinske kontrole nad uporabom te robe.

  5. Roba na koju se primjenjuje nulta stopa carine obuhvaena je sljedeim tarifnim brojevima ili podbrojevima:

  391740, 401130, 401213, 401220, 401700, 6812 99, 732410, 732620, 830210, 830220, 830242, 830249, 830260, 840710, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 841350, 841360, 841370, 841381, 841391, 841410, 841420, 841430, 841451, 841459, 841480, 841490, 841581, 841582, 841583, 841810, 841830, 841840, 841861, 841869, 841950, 841981, 842119, 842121, 842123, 842129, 842131, 842139, 842410, 842511, 842519, 842531, 842539, 842542, 842549, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 848310, 848330, 848340, 848350, 848360, 848390, 848410, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 851110, 851120, 851130, 851140, 851150, 851180, 8517 7011, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 852841, 852851, 852861, 852910, 85311095, 853120, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 880230, 880240, 880310, 880320, 880330, 880529, 900190, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 903020, 903031, 903032, 903033, 903039, 903040, 903084, 903089, 903090, 903180, 9032, 9104, 940320, 940370.

  U sljedeim podbrojevima, nulta stopa carine za uporabu u civilnom zrakoplovstvu moe se primijeniti samo za robu navedenu u stupcu Naziv.

  Tarifna oznaka Naziv39172190, 39172290, 39172390, 39172990, 391731, 391733, 39173990, 741300, 830710, 830790

  s montiranim priborom

  400829 profi lni oblici, rezani na mjeru400912, 400922, 400932, 400942

  prikladne za voenje plinova ili tekuina

  392690, 401610, 401693, 401699

  za tehnike namjene

  450490, 482390 brtve i slini proizvodi681280 osim odjee, pribora za odjeu, obue, pokri-

  vala za glavu, papira, kartona, pusta te brtve-neg materijala od preanih azbestnih vlakana, u ploama ili svitcima

  Tarifna oznaka Naziv

  8901 Putniki i izletniki brodovi, trajekti, teretni brodovi, teglenice i slina plovila za prijevoz osoba ili robe:

  8901 10 - putniki i izletniki brodovi i slina plovila nami-jenjena uglavnom za prijevoz putnika; sve vrste tra-jekata:

  8901 10 10 - - namijenjena za plovidbu morem8901 20 - tankeri:8901 20 10 - - namijenjeni za plovidbu morem8901 30 - brodovi - hladnjae, osim onih iz podbroja 8901 20:8901 30 10 - - namijenjeni za plovidbu morem8901 90 - ostala plovila za prijevoz robe i ostala plovila za pri-

  jevoz i putnika i robe:8901 90 10 - - namijenjena za plovidbu morem8902 00 Ribarski brodovi; brodovi tvornice i drugi brodovi

  za preradu ili konzerviranje proizvoda od ribe:8902 00 10 - namijenjeni za plovidbu morem8903 Jahte i ostala plovila za port ili razbibrigu; brodice

  na vesla i kanui:- ostalo:

  8903 91 - - jedrilice, ak i ako su opremljene pomonim mo-torom:

  8903 91 10 - - namijenjene za plovidbu morem8903 92 - - motorne brodice, osim brodica s izvanbrodskim

  motorom:8903 92 10 - - namijenjene za plovidbu morem8904 00 Brodovi tegljai (remorkeri) i potiskivai (gurai):8904 00 10 - tegljai (remorkeri)

  - potiskivai (gurai):8904 00 91 - - namijenjeni za plovidbu morem8905 Brodovi svjetionici, vatrogasna plovila, plovea jaru-

  ala, plovea jaruala, plovee dizalice i druga plovila u kojih je plovidba podreena njihovoj osnovnoj za-dai; plovei dokovi; plovee ili uronjive platforme za buenje ili proizvodnju:

  8905 10 - plovea jaruala (gliboderi):8905 10 10 - - namijenjena za plovidbu morem8905 90 - ostalo:8905 90 10 - - namijenjeno za plovidbu morem8906 Ostala plovila, ukljuujui ratne brodove i brodice za

  spaavanje, osim brodica na vesla:8906 10 00 - ratni brodovi

  - ostala:8906 90 10 - - namijenjena za plovidbu morem

  3. Primjena nulte stope carine uvjetovana je odredbema iz odgo-varajuih propisa u pogledu carinske kontrole nad uporabom te robe.

  B. Civilno zrakoplovstvo i roba za uporabu u civilnom zrakoplovstvu

  1. Nulta stopa carine primjenjuje se za: civilne zrakoplove, odreenu robu za uporabu u civilnim zrakoplovima te za

  ugradnju u njih tijekom proizvodnje, popravaka, odravanja, obnavljanja, prepravljanja ili prenamjene,

  zemaljske trenaere letenja i dijelove za njih, namijenjene za civilnu uporabu.

 • ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010. BROJ 138 STRANICA 7 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tarifna oznaka Naziv902910 elektrina ili elektronika brojila okretaja902990 za brojila okretaja, pokazivae brzine i taho-

  metre903190 iz podbroja 903180910919, 910990 irine ili promjera ne veeg od 50mm940110 nepresvuena koom940510, 940560 od plastine mase ili od obinih kovina940592, 940599 za proizvode iz podbroja 9405 10 ili 9405 60,

  od plastine mase ili od obinih kovina

  C. Farmaceutski proizvodi1. Osloboenje od plaanja carine primjenjuje se za sljedee vrste

  farmaceutskih proizvoda, navedene u Prilozima Carinke tarife, Dijelu I:

  1) farmaceutske tvari obuhvaene CAS brojem (registarskim brojem iz meunarodnog registra kemikalija) i meuna-rodnim nevlasnikim imenima (INN), navedene u Popisu 1;

  2) soli, estere i hidrate INN-a, iji je naziv kombinacija INN-a iz Popisa 1 s prefi ksom ili sufi ksom iz Popisa 2, pod uvjetom da ih se razvrstava u iste esteroznamenkaste HS podbrojeve kao i odgovarajuu INN tvar;

  3) soli, estere i hidrate INN-a navedene u Popisu 3, koje se ne razvrstava u iste esteroznamenkaste HS podbrojeve kao i odgovarajuu INN tvar;

  4) farmaceutske meuprodukte, tj. spojeve koje se rabi u pro-izvodnji gotovih farmaceutskih proizvoda, a obuhvaene su CAS brojevima i kemijskim imenima, navedene u Popisu 4.

  2. Posebni sluajevi: 1) INN nazivi obuhvaaju samo one tvari koje su navedene na

  popisima preporuenih i predloenih INN tvari, objavljenim od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Kada je broj tvari koje su obuhvaene INN nazivom manji od onog koji je obuhvaen CAS brojem, predmet osloboenja od ca-rine su samo one tvari obuhvaene INN nazivom;

  2) kada se proizvod iz Popisa 1 ili Popisa 4 moe identifi cirati CAS brojem koji odgovara specifi nom izomeru, predmet osloboenja od carine je samo taj izomer;

  3) dvostruki derivati (soli, esteri i hidrati) INN tvari, koje se moe identifi cirati kombinacijom INN naziva iz Popisa 1 s prefi ksom ili sufi ksom iz Priloga 4, predmet su osloboenja od carine pod uvjetom da ih se razvrstava u iste esterozna-menkaste HS podbrojeve kao i odgovarajuu INN tvar:

  primjer: alanin metil ester, hidroklorid; 4) ako je neka INN tvar iz Popisa 1 sol (ili ester), niti jedna

  druga sol (ili ester) kiseline koja odgovara INN nazivu ne moe biti predmet osloboenja od carine:

  primjer: kalijev okspreonat (INN): osloboen carine natrijev okspreonat: nije osloboen carine.

  D. Jedinstvena stopa carine1. Carina po jedinstvenoj stopi od 10% ad valorem naplauje se na

  robu sadranu u: poiljkama koje alju fi zike osobe iz inozemstva fi zikim

  osobama u Republici Hrvatskoj, ili osobnoj prtljazi putnika, pod uvjetom da takav uvoz nije komercijalne naravi. Jedinstvena stopa carine od 10% moe se primijeniti na neko-

  mercijalnu robu u poiljkama ili osobnoj prtljazi putnika ija stvarna vrijednost ne prelazi 5000 kuna po poiljci ili po putniku.

  Jedinstvena stopa carine ne primjenjuje se na robu koja pod-lijee plaanju posebnih poreza.

  Tarifna oznaka Naziv681320 na osnovi azbesta ili drugih mineralnih ma-

  terijala700721 vjetrobranska stakla, neuokvirena731210, 731290 s montiranim priborom ili izraeni kao gotovi

  proizvodi732290 grijala zraka i razdjelnici toplog zraka (isklju-

  ujui dijelove za njih)732490 sanitarni proizvodi (iskljuujui dijelove za

  njih)730431, 730439, 730441, 730449, 730451, 730459, 730490, 730630, 730640, 730650, 730661, 730669, 760810, 760820

  s montiranim priborom, prikladne za voenje plinova ili tekuina

  810890 cijevi s montiranim priborom, prikladne za voenje plinova ili tekuina

  841590 za ureaje za klimatizaciju iz podbroja 841581, 841582 ili 841583

  841990 za izmjenjivae topline847989 hidropneumatski akumulatori; mehaniki po-

  kretai povratnika potiska; posebno dizajnirane toaletne jedinice; ovlaivai i odvlaivai zra-ka; neelektrini servo mehanizmi; neelektrini pokretai motora; pneumatski pokretai tur-bomlaznih motora, turbopropelernih motora i drugih plinskih turbina; neelektrini brisai vjetrobrana; neelektrini regulatori propelera

  850120, 850140 snage vee od 735W, ali ne vee od 150kW850131 snage vee od 735W, istosmjerni generatori850133 motori snage ne vee od 150kW i generatori850134 generatori, snage vee od 375kW850151 snage vee od 735W850153 snage ne vee od 150kW851680 sklopljeni iskljuivo pomou jednostavnog izo-

  liranog dijela i elektrinih prikljuaka, to ih se rabi za odmrzavanje ili odleivanje

  85176931, 85176939

  za radiotelefoniju ili radiotelegrafi ju

  851712, 851761, 851762, 65176990

  radiotelegrafski ili radiotelefonski aparati

  852290 sklopovi ili podsklopovi to se sastoje od dvaju ili vie meusobno privrenih ili sastavljenih dijelova, za aparate iz podbroja 8520 90

  852990 sklopovi ili podsklopovi to se sastoje od dvaju ili vie meusobno privrenih ili sastavljenih dijelova, za aparate iz tarifnog broja 8526

  85437090 registratori leta, elektrini sinkronizatori i transduseri, ureaji za odmrzavanje i odma-gljivanje s elektrinim otpornicima

  854390 sklopovi ili podsklopovi to se sastoje od dvaju ili vie meusobno privrenih ili sastavljenih dijelova, za registratore leta

  88039090 ukljuujui jedrilice901490 za instrumente iz podbrojeva 901410 i 901420902000 iskljuujui dijelove

 • STRANICA 8 BROJ 138 ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  ex. eksplicitno, upravo ono to je navedenoEuratom Europska agencija za atomsku energijuINN Meunarodno nevlasniko (nezatieno) ime (In-

  ternational Nonproprietary Name)INNM dopunjeno Meunarodno nevlasniko (nezatieno)

  ime (International Nonproprietary Name Modifi ed)ISO Meunarodna organizacija za normizaciju (Inter-

  national Organisation for Standardisation)Kbit 1024 bitakg/br kilograma brutokg/net kilograma netokg/net om kilograma ocijeene neto mase100 kg/net mas sto kilograma neto suhe masemax najvie, maksimalnoMbit 1,048.576 bitaMFN carina prema naelu najpovlatenije nacije (Most

  Favoured Nation)min najmanje, minimalnoml/g mililitara po gramuRON (IOB) ispitni oktanski brojsl slobodno, primjenjuje se nulta stopa carine

  JEDINICE MJEREe broj elijag gramgi F/S gram fi silnog izotopaGT bruto registarske tonek karat (1 metriki karat = 2 x 10-4 kg)kg kilogramkg C5H14ClNO kilogram kolin kloridakg H2O2 kilogram vodikovog peroksidakg K2O kilogram kalijevog oksidakg KOH kilogram kalijevog hidroksidakg met.am. kilogram metilaminakg N kilogram duikakg NaOH kilogram natrijevog hidroksidakg/net om kilogram neto ocijeene masekg P2O5 kilogram difosfornog pentoksidakg 90% st kilogram 90% suhe tvarikg U kilogram uranakom broj komada100 kom sto komada1000 kom tisuu komada1000 kWh tisuu kilovat satil litra1000 l tisuu litaral alk. 100% litra istog (100%) alkoholam metarm2 etvorni (kvadratni) metarm3 kubini metar1000 m3 tisuu kubinih metarant nosivost u tonama1par broj pariTJ teradul (terajoule) (bruto kalorijska vrijednost)

  1 Nosivost u tonama (nt) znai nosivost plovila izraena u tonama, bez uklju-enih brodskih zaliha (gorivo, pogonska sredstva, hrana itd.). Ukrcane osobe (posada i putnici) i njihova prtljaga se takoer iskljuuje.

  2. Pod uvozom nekomercijalne naravi podrazumijevaju se: a) u sluaju robe sadrane u poiljkama koje alju fi zike oso-

  be iz inozemstva fi zikim osobama u Republici Hrvatskoj, poiljke:

  koje su povremene naravi, koje sadre robu iskljuivo namijenjenu osobnoj uporabi

  primatelja ili njegove obitelji, a koja po svojoj vrsti i koliini ukazuju da se ne radi o komercijalnom uvozu,

  koje poiljatelj alje primatelju bez plaanja; b) u sluaju robe sadrane u osobnoj prtljazi putnika, uvoz koji: je povremene prirode, te se sastoje iskljuivo od robe za osobnu uporabu putnika ili

  njegove obitelji, ili robe namijenjene za poklon; vrsta i ko-liina takve robe ne smije po niemu ukazivati da se radi o uvozu komercijalne naravi.

  3. Jedinstvena stopa nee se primijeniti na robu uvezenu pod uvje-tima iz stavaka 1. i 2. ove Uredbe ako putnik ili primatelj poiljke zahtijeva da se uvozna carina na robu obrauna po stopi koja je za nju propisana. U tom e se sluaju, uz uvaavanje odredaba o osloboenju od plaanja carine propisanih Carinskim zakonom i Uredbom o uvjetima i postupcima za ostvarivanje osloboenja od plaanja carine, za svu robu odnosno za cijelu poiljku obra-unati uvozna carina po propisanoj stopi.

  Za svrhe prvog odlomka stavka 3., pod pojmom uvozna cari-na podrazumijeva se carinu, druga davanja koja se plaaju pri uvozu robe to imaju isti uinak kao i sama carina te uvozna davanja uvedena u okviru poljoprivredne politike ili posebnih mjera koje se primjenjuju na odreenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda.

  E. Spremnici i materijal za pakiranjeNa spremnike i materijal za pakiranje (ambalau) obuhvaene op-im pravilima 5a i 5b, koje se puta u slobodan promet istodobno s robom koja je u njima ili je s njima, podnesena, primjenjuju se sljedee odredbe:1. Ako se spremnike i materijal za pakiranje razvrstava zajedno s

  robom u skladu s odredbama opeg pravila 5: a) carini ih se po istoj stopi kao robu: ako se radi o robi na koju se plaa carinu po vrijednosti (ad

  valorem), ili ako ih treba ukljuiti u masu robe na koju se obraunava

  carinu po masi; b) puta ih se uz nultu stopu carine: ako je roba osloboena plaanja carine, ili ako se na robu plaa carinu na drugi nain osim po masi ili

  po vrijednosti robe, ili ako masa tih spremnika i materijala za pakiranje ne treba

  biti ukljuena u masu robe na koju se obraunava carina po masi.

  2. Ako spremnici i materijal za pakiranje prema odredbama iz stavka 1a i 1b sadre ili su podneseni s robom iz vie tarifnih stavaka, masu i vrijednost tih spremnika i materijala za pakira-nje treba, za svrhe odreivanje mase robe na koju se obraunava carina po masi ili carinske vrijednosti robe, podijeliti na svu robu, proporcionalno prema masi ili vrijednosti te robe.

  KRATICE I SIMBOLI- u stupcu sniena stopa carine: primjenjuje se

  osnovnu stopu carineb boca, EUR euro valuta

 • ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010. BROJ 138 STRANICA 9 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  ODSJEK IIVE IVOTINJE; PROIZVODI IVOTINJSKOG PODRIJETLA

  Napomene1. U ovom se odsjeku, osim ako iz konteksta ne proizlazi drukije, pozivanje na pojedine rodove ili vrste ivotinja odnosi i na mladunad

  tih rodova ili vrsta.2. U cijelom se nazivlju, osim ako iz konteksta ne proizlazi drukije, pod pojmom suhi (sueni, osueni) proizvodi podrazumijeva i proi-

  zvode to su dehidrirani, evaporirani ili liofi lizirani.

  POGLAVLJE 1IVE IVOTINJE

  Napomena1. U ovo se poglavlje razvrstava sve ive ivotinje osim: a) riba i rakova, mekuaca i ostalih vodenih beskraljenjaka iz tarifnog broja 0301, 0306 i 0307; b) kultura mikroorganizama i ostalih proizvoda iz tarifnog broja 3002; i c) ivotinja iz tarifnog broja 9508.

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere Osnovna stopa

  carine

  Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovoro povlatenom trgovinskom reimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eka

  vica

  rska i

  Li

  hten

  tajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herce

  go-

  vina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbij

  a

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  0101 ivi konji, magarci, mazge i

  mule:

  0101 10 - istokrvne rasplodne ivotinje: 0101 10 10 - - konji kom. sl - - - - - - - - - - - - 0101 10 90 - - ostali kom. sl - - - - - - - - - - - - 0101 90 - ostali: - - konji: 0101 90 11 - - - za klanje kom. sl - - - - - - - - - - - - 0101 90 19 - - - ostali kom. sl - - - - - - - - - - - - 0101 90 30 - - magarci kom. sl - - - - - - - - - - - - 0101 90 90 - - mazge i mule kom. sl - - - - - - - - - - - - 0102 ive ivotinje vrste goveda: 0102 10 - istokrvne rasplodne ivotinje: 0102 10 10 - - junice (enska goveda, koja jo

  nisu telila)kom. sl - - - - - - - - - - - -

  0102 10 30 - - krave kom. sl - - - - - - - - - - - - 0102 10 90 - - ostale kom. sl - - - - - - - - - - - - 0102 90 - ostale: Prilog 1 Prilog 6 Prilog 9 - - domae vrste: 0102 90 05 - - - mase ukljuno do 80 kg kom. sl Prilog 1 - - - - - Prilog 6 - - Prilog 9 - - - - - mase vee od 80 kg do

  ukljuno 160 kg:

  0102 90 21 - - - - za klanje kom. sl Prilog 1 - - - - - Prilog 6 - - Prilog 9 - - 0102 90 29 - - - - ostale kom. sl Prilog 1 - - - - - Prilog 6 - - Prilog 9 - - - - - mase vee od 160 kg do

  ukljuno 300 kg:

  0102 90 41 - - - - za klanje kom. sl Prilog 1 - - - - - Prilog 6 - - Prilog 9 - - 0102 90 49 - - - - ostale kom. sl Prilog 1 - - - - - Prilog 6 - - Prilog 9 - - - - - mase vee od 300 kg: - - - - junice (enska goveda, koja

  jo nisu telila):

  0102 90 51 - - - - - za klanje kom. 10 + 48,8 /100 kg Max 46

  Prilog 1 - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl -

  0102 90 59 - - - - - ostale kom. 10 + 48,8 /100 kg Max 46

  Prilog 1 - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl -

  - - - - krave:

 • STRANICA 10 BROJ 138 ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere Osnovna stopa

  carine

  Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovoro povlatenom trgovinskom reimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eka

  vica

  rska i

  Li

  hten

  tajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herce

  go-

  vina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbij

  a

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  0102 90 61 - - - - - za klanje kom. 7 + 42,2 /100 kg Max 42

  Prilog 1 - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl -

  0102 90 69 - - - - - ostale kom. 7 + 42,2 /100 kg Max 42

  Prilog 1 - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl -

  - - - - ostale: 0102 90 71 - - - - - za klanje: 0102 90 71 10 - - - - - - junci, mase ne vee od

  450 kgkom. 10 + 48,8

  /100 kg Max 46

  Prilog 1 - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl -

  0102 90 71 20 - - - - - - volovi kom. 10 + 44,2 /100 kg Max 42

  Prilog 1 - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl -

  0102 90 71 30 - - - - - - bikovi kom. 7 + 39,2 /100 kg Max 45

  Prilog 1 - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl -

  0102 90 71 90 - - - - - - ostale kom. 10 + 39,4 /100 kg Max 46

  Prilog 1 - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl -

  0102 90 79 - - - - - ostale: 0102 90 79 10 - - - - - - junci, mase ne vee od

  450 kgkom. 10 + 48,8

  /100 kg Max 46

  Prilog 1 - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl -

  0102 90 79 20 - - - - - - volovi kom. 10 + 44,2 /100 kg Max 42

  Prilog 1 - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl -

  0102 90 79 30 - - - - - - bikovi kom. 7 + 39,2 /100 kg Max 45

  Prilog 1 - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl -

  0102 90 79 90 - - - - - - ostale kom. 10 + 39,4 /100 kg Max 46

  Prilog 1 - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl -

  0102 90 90 - - ostale kom. 40 Prilog 1 - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl - 0103 ive svinje: 0103 10 00 - istokrvne rasplodne ivotinje kom. sl - - - - - - - - - - - - - ostale: 0103 91 - - mase manje od 50 kg: Prilog 1 0103 91 10 - - - domae vrste: 0103 91 10 10 - - - - za rasplod kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - - - - 0103 91 10 90 - - - - ostale kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - - - - 0103 91 90 - - - ostale kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - - - - 0103 92 - - mase 50 kg ili vee: Prilog 1 Prilog 9 - - - domae vrste: 0103 92 11 - - - - svinje, koje su barem

  jednom oprasile, mase ne manje od 160 kg:

  0103 92 11 10 - - - - - za rasplod kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - Prilog 9 - - 0103 92 11 20 - - - - - mesnate, za klanje kom. 6 + 35,5 /100

  kg Max 40 Prilog 1 - - - sl sl 15 sl - Prilog 9 sl -

  0103 92 11 30 - - - - - masne, za klanje kom. 10 + 26,5 /100 kg Max 40

  Prilog 1 - - - sl sl 15 sl - Prilog 9 sl -

  0103 92 11 90 - - - - - ostale kom. 10 + 42,2 /100 kg Max 40

  Prilog 1 - - - sl sl 15 sl - Prilog 9 sl -

  0103 92 19 - - - - ostale: 0103 92 19 10 - - - - - za rasplod kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - Prilog 9 - - 0103 92 19 20 - - - - - mesnate, za klanje kom. 6 + 35,5 /100

  kg Max 40 Prilog 1 - - - sl sl 15 sl - Prilog 9 sl -

 • ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010. BROJ 138 STRANICA 11 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere Osnovna stopa

  carine

  Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovoro povlatenom trgovinskom reimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eka

  vica

  rska i

  Li

  hten

  tajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herce

  go-

  vina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbij

  a

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  0103 92 19 30 - - - - - masne, za klanje kom. 10 + 26,5 /100 kg Max 40

  Prilog 1 - - - sl sl 15 sl - Prilog 9 sl -

  0103 92 19 90 - - - - - ostale kom. 10 + 42,2 /100 kg Max 40

  Prilog 1 - - - sl sl 15 sl - Prilog 9 sl -

  0103 92 90 - - - ostale kom. 10 + 42,2 /100 kg Max 40

  Prilog 1 - - - sl sl 15 sl - Prilog 9 sl -

  0104 ive ovce i koze: Prilog 1 0104 10 - ovce: 0104 10 10 - - istokrvne rasplodne ivotinje kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - - - - - - ostale: 0104 10 30 - - - janjad (do jedne godine) kom. 5 Prilog 1 - - - sl sl sl sl - sl sl - 0104 10 80 - - - ostale kom. 20 Prilog 1 - - - sl sl sl sl - sl sl - 0104 20 - koze: 0104 20 10 - - istokrvne rasplodne ivotinje kom. sl Prilog 1 - - - - - - - - - - - 0104 20 90 - - ostale kom. 20 Prilog 1 - - - sl sl sl sl - sl sl - 0105 iva domaa perad vrste Gallus

  domesticus, patke, guske, pure i biserke:

  Prilog 6 Prilog 9

  - mase ne vee od 185 g: 0105 11 - - kokoi vrste Gallus dome-

  sticus:

  - - - djedovski i roditeljski enski pilii:

  0105 11 11 - - - - za nesilice kom. sl - - - - - - Prilog 6 - - Prilog 9 - - 0105 11 19 - - - - ostali kom. sl - - - - - - Prilog 6 - - Prilog 9 - - - - - ostale: 0105 11 91 - - - - nesilice kom. 25 - - - - sl sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl - 0105 11 99 - - - - ostale: 0105 11 99 10 - - - - - djedovski i roditeljski

  muki piliikom. sl - - - - - - Prilog 6 - - Prilog 9 - -

  0105 11 99 90 - - - - - ostale kom. 25 - - - - sl sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl - 0105 12 00 - - pure: 0105 12 00 10 - - - za rasplod kom. sl - - - - - - Prilog 6 - - Prilog 9 - - 0105 12 00 90 - - - ostale kom. 15 7,5 - - - sl sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl - 0105 19 - - ostala: 0105 19 20 - - - guske: 0105 19 20 10 - - - - za rasplod kom. sl - - - - - - Prilog 6 - - Prilog 9 - - 0105 19 20 90 - - - - ostale kom. 5 sl - - - sl sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl - 0105 19 90 - - - patke i biserke: 0105 19 90 10 - - - - patke za rasplod kom. sl - - - - - - Prilog 6 - - Prilog 9 - - 0105 19 90 90 - - - ostale kom. 5 sl - - - sl sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl - - ostala: 0105 94 00 - - kokoi vrste Gallus dome-

  sticus:

  - - - mase ne vee od 2000 g: 0105 94 00 10 - - - - djedovske i roditeljske

  pilenke i pjetliikom. sl - - - - - - Prilog 6 - - Prilog 9 - -

  0105 94 00 30 - - - - pilenke lake linije kom. 10 + 0,7 /100 kom Max 35

  5 + 0,4 /100 kom Max 17,5

  - - - sl sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl -

  0105 94 00 40 - - - - izluene kokoi lake linije kom. 30 15 - - - sl sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl - 0105 94 00 49 - - - - ostale kom. 33 Prilog 1 - - - sl sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl - - - - mase vee od 2000 g: 0105 94 00 50 - - - - brojleri teke linije kom. 35 - - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl - 0105 94 00 60 - - - - ostale kom. 30 - - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl -

 • STRANICA 12 BROJ 138 ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  trbunih organa i oguljeni, s glavom ili bez glave, s donjim dijelovima nogu ili bez njih te s drugim jestivim klaonikim proizvodima ili bez njih. Kada se trupovi uvoze bez glava, one moraju biti odvojene od trupa kod atlanto-okcipitalnog zgloba (izmeu prvog i drugog vratnog kraljeka). Kada se uvoze trupovi bez donjih dijelova nogu, oni moraju biti od-vojeni od trupa kod karpo-metakarpalnih ili tarzo-metatar-zalnih zglobova; trup treba ukljuivati prednji dio trupa sa svim kostima, vrat i pleku te imati vie od 10 pari rebara;

  b) govee polovice, za svrhe podbrojeva 0201 10 i 0202 10: komadi dobiveni simetrinim rasijecanjem cijelog trupa kroz sredinu svih vratnih, prsnih, slabinskih i krinih kra-ljeaka te kroz sredinu prsne kosti i zdjelice; polovica tre-

  Napomena 1. Iz ovog se poglavlja iskljuuje: a) proizvode vrsta opisanih u tarifnim brojevima 0201 do 0208

  ili 0210, neuporabljive za ljudsku prehranu; b) ivotinjska crijeva, mjehure ili eluce (tarifni broj 0504) ili

  ivotinjsku krv (tarifni broj 0511 ili 3002); c) masti ivotinjskog podrijetla, osim proizvoda iz tarifnog

  broja 0209 (poglavlje 15).Dodatne napomene1. A) Sljedei pojmovi imaju ova znaenja: a) govei trupovi, za svrhe podbrojeva 0201 10 i 0202 10:

  cijeli trupovi zaklanih i iskrvarenih ivotinja, bez grudnih i

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere Osnovna stopa

  carine

  Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovoro povlatenom trgovinskom reimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eka

  vica

  rska i

  Li

  hten

  tajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i

  Herce

  go-

  vina

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbij

  a

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  0105 99 - - ostala: 0105 99 10 - - - patke: 0105 99 10 10 - - - - za rasplod kom. sl - - - - - - Prilog 6 - - Prilog 9 - - 0105 99 10 90 - - - - ostale kom. 23 - - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl - 0105 99 20 - - - guske: 0105 99 20 10 - - - - za rasplod kom. sl - - - - - - Prilog 6 - - Prilog 9 - - 0105 99 20 90 - - - - ostale kom. 23 - - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl - 0105 99 30 - - - pure: 0105 99 30 10 - - - - za rasplod kom. sl - - - - - - Prilog 6 - - Prilog 9 - - 0105 99 30 90 - - - - ostale kom. 35 - - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl - 0105 99 50 - - - biserke: 0105 99 50 10 - - - - za rasplod kom. sl - - - - - - Prilog 6 - - Prilog 9 - - 0105 99 50 90 - - - - ostale kom. 23 - - - - - sl Prilog 6 sl - Prilog 9 sl - 0106 Ostale ive ivotinje: - sisavci: 0106 11 00 - - primati kom. 5 - - - - sl sl sl sl sl sl sl - 0106 12 00 - - kitovi, delfi ni i pliskavice

  (sisavci iz roda Cetacea); morske krave i moronji (sisavci iz roda Sirenia)

  kom. 5 - - - - sl sl sl sl sl sl sl -

  0106 19 - - ostali: 0106 19 10 - - - domai kunii kom. sl - - - - - - - - - - - - 0106 19 90 - - - ostali: 0106 19 90 10 - - - - psi i make kg sl - - - - - - - - - - - - 0106 19 90 90 - - - - ostali kg 5 - - - - sl sl sl sl - sl sl - 0106 20 00 - gmazovi (ukljuujui zmije i

  kornjae)kom. 5 - - - - sl sl sl sl sl sl sl -

  - ptice: 0106 31 00 - - ptice grabljivice kom. sl - - - - - - - - - - - - 0106 32 00 - - psitako-vrste (ukljuujui pa-

  pige, papigice s dugim repovima, crvene are i kakadue)

  kom. sl - - - - - - - - - - - -

  0106 39 - - ostale: 0106 39 10 - - - golubovi kom. sl - - - - - - - - - - - - 0106 39 90 - - - ostale kg sl - - - - - - - - - - - - 0106 90 00 - ostale: 0106 90 00 10 - - pelinje zajednice i matice kg 10 sl - - - sl sl sl sl - sl sl - 0106 90 00 20 - - abe kg sl - - - - - - - - - - - - 0106 90 00 90 - - ostale kg 5 - - - - sl sl sl sl - sl sl -

  POGLAVLJE 2MESO I JESTIVI KLAONIKI PROIZVODI

 • ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010. BROJ 138 STRANICA 13 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  nogu, sala, bubrega, repa ili oita. Polovice mogu biti s ili bez lene modine, mozga ili jezika. Trupovi i polovice odraslih enki mogu biti s ili bez vimena (mlijenih lijezdi);

  b) unke (butovi), za svrhe podbrojeva 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 i 0210 11 31: zadnji dio polovice, s kostima, s ili bez donjih dijelova nogu, koljenice, koe ili potkone masnoe;

  unka (but) se odvaja od ostatka polovice tako da ukljuuje najvie zadnji slabinski kraljeak;

  c) prednji dijelovi, za svrhe podbrojeva 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 i 0210 19 60: prednji dio polovice bez glave, s ili bez eljusti, s kostima, s ili bez prednjih nogu, koljenice, koe ili potkone masnoe.

  Prednji se dio odvaja od ostale polovice tako da ukljuuje najvie peti leni kraljeak.

  Gornji dio prednjeg dijela (lea), neovisno sadri li lopati-nu kost s privrenim miiima (greben vrata u svjeem ili vratni dio u soljenom stanju) ili ne, smatra se dijelom lea kada je odrezan od donjeg (trbunog) dijela prednjeg dijela rezom odmah ispod kraljenice;

  d) pleke, za svrhe podbrojeva 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 i 0210 11 39: donji dio prednjeg dijela, neovisno sadri li lopatinu kost s privrenim miiima ili ne, s kostima, s ili bez donjih dijelova nogu, koljenice, koe ili potkone masnoe.

  Lopatinu kost s privrenim miiima, podnesenu poseb-no, razvrstava se u ovaj podbroj kao dio pleke;

  e) lea, za svrhe podbrojeva 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 i 0210 19 70: gornji dio polovice to se protee od prvog vratnog kraljeka do zadnjeg repnog kraljeka, s kostima, s ili bez fi lea, lopatine kosti, potkone masnoe ili koe.

  Lea se od donjeg dijela polovice odvaja rezom odmah is-pod kraljenice.

  f) prsa s potrbuinom, za svrhe podbrojeva 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 i 0210 12 19: donji dio polovice smjeten izmeu unke (buta) i pleke, obino poznat kao potrbui-na, s ili bez kosti, ali s koom i potkonom masnoom;

  g) bacon polovice, za svrhe podbroja 0210 19 10: svinjska polovica bez glave, onih jabuica, eljusti, nogu, repa, pot-kone masnoe, bubrega, fi lea, lopatine kosti, prsne kosti, kraljenice, zdjeline kosti i oita;

  h) spencers, za svrhe podbroja 0210 19 10: bacon polovica bez unke, s ili bez kosti;

  ij) skraene () polovice, za svrhe podbroja 0210 19 20: ba-con polovica bez prednjeg dijela, s ili bez kosti;

  k) srednji dio (middles), za svrhe podbroja 0210 19 20: bacon polovica bez unke i prednjeg dijela, s ili bez kosti;

  U ovaj se podbroj takoer ukljuuje komade od srednjih dijelova to se sastoje od tkiva lea i prsa s potrbuinom u prirodnom omjeru za cjelokupni srednji dio.

  B) Dijelove komada defi niranih u odlomku 2 A pod f razvrstava se u iste podbrojeve samo ako sadre kou i potkonu ma-snou.

  Ako su dijelovi iz podbrojeva 0210 11 11 i 0210 11 19 te 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 i 0210 19 60 dobive-ni od bacon polovice iz kojih su kosti to su navedene u odlomku 2 A pod g ve izvaene, linije rezanja moraju slijediti one to su defi nirane u odlomcima 2 A pod b, c i

  ba ukljuivati prednji dio polovica sa svim kostima, vrat i pleku te imati vie od 10 rebara;

  c) kompenzirane etvrtine, za svrhe podbrojeva 0201 20 20 i 0202 20 10: dijelovi to se sastoje iz:

  prednje etvrtine sa svim kostima, vratom i plekom, odrezane kod desetog rebra; stranje etvrtine sa svim kostima, butom i leima, odrezane kod treeg rebra, ili

  prednje etvrtine sa svim kostima, vratom i plekom, odrezane kod petog rebra, sa cijelom potrbuinom i pr-sima; stranje etvrtine sa svim kostima, butom i lei-ma, odrezane kod osmog rebra.

  Prednje i stranje etvrtine to ine kompenzirane etvrtine moraju biti podnesene carini istodobno i u jednakom broju, a ukupna masa prednjih etvrtina mora biti jednaka masi stra-njih etvrtina; meutim, dozvoljena je razlika u masi dvaju di-jelova poiljke, uz uvjet da ona ne prelazi 5% mase teeg dijela (prednjih ili stranjih etvrtina);

  d) neraskomadane prednje etvrtine, za svrhe podbrojeva 0201 20 30 i 0202 20 30: prednji dio trupa sa svim kostima, vratom i plekom, s najmanje etiri a najvie 10 pari rebara (prvih etiri pari rebara moraju biti cijela, ostala mogu biti rezana), s ili bez potrbuine;

  e) raskomadane prednje etvrtine, za svrhe podbrojeva 0201 20 30 i 0202 20 30: prednji dio polovice sa svim kostima, vratom i plekom, s najmanje etiri a najvie 10 rebara (prva etiri rebra moraju biti cijela, ostala mogu biti rezana), s ili bez potrbuine;

  f) neraskomadane stranje etvrtine, za svrhe podbrojeva 0201 20 50 i 0202 20 50: stranji dio trupa sa svim kostima, butom i leima, ukljuujui fi le, s najmanje tri para cijelih ili rezanih rebara, s ili bez koljenice, te s ili bez potrbuine;

  g) raskomadane stranje etvrtine, za svrhe podbrojeva 0201 20 50 i 0202 20 50: stranji dio polovice sa svim kostima, butom i leima, ukljuujui fi le, s najmanje tri cijela ili re-zana rebra, s ili bez koljenice, te s ili bez potrbuine;

  h) 1. crop i vrat s potplekom (chuck and blade), za svrhe podbroja 0202 30 50: leni dio prednje etvrtine, ukljuujui gornji dio pleke, dobiven iz prednje etvrtine s najmanje etiri rebra a najvie 10 rebara ravnim rezom od toke gdje se prvo rebro dotie prvog prsnog segmenta do toke dodira oita s desetim rebrom;

  2. prsa s donjim dijelom pleke, za svrhe podbroja 0202 30 50: donji dio prednje etvrtine to se sastoji od trbunog i vrnog (gornjeg) dijela.

  B) Proizvodi obuhvaeni dodatnim napomenama 1 A pod a do g uz ovo poglavlje mogu biti isporueni s ili bez kraljenice.

  C) Kod odreivanja cijelih ili rezanih rebara navedenih u do-datnoj napomeni 1 A, uzima se u obzir samo ona rebra to se dre za kraljenicu. Ako je kraljenica odstranjena, uzima se u obzir samo cijela ili rezana rebra to bi se inae izravno drala za kraljenicu.

  2. A) Sljedei pojmovi imaju ova znaenja: a) trupovi i polovice, za svrhe podbrojeva 0203 11 10 i 0203

  21 10: zaklane svinje u obliku trupova domaih svinja koji su iskrvareni i bez grudnih i trbunih organa i s kojih su odstranjene ekinje i papci. Polovice se dobiva od cijelih tru-pova rasijecanjem po sredini svakog vratnog, prsnog, slabin-skog i krinog kraljeka, kroz ili uzdu prsne kosti i zdjelice. Ti trupovi i polovice mogu biti s ili bez glave, donjih dijelova

 • STRANICA 14 BROJ 138 ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  od slabina, moraju ukljuivati najmanje pet pari cijelih ili rezanih rebara;

  f) slabina i/ili podslabina (kare i/ili fi le), za svrhe podbrojeva 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55: preo-stali dio polovice nakon to su odstranjene noge i skraena prednja etvrtina, s bubrezima ili bez njih; slabina, u sluaju kada je odvojena od podslabine, mora ukljuivati najmanje pet lenih kraljeaka; podslabina, u sluaju kada je odvojena od slabine, mora ukljuivati najmanje pet cijelih ili rezanih rebara;

  g) noge, za svrhe podbrojeva 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59: zadnji dio trupa to sadri sve kosti i noge, odrezan pod pravim kutom na kraljenicu kod estog lenog kraljeka, odmah ispod crijevne kosti ili kod etvrtog krinog kraljeka kroz prednji dio crijevne kosti do spoja stidnih kosti (simfi ze);

  h) noge, za svrhe podbrojeva 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59: zadnji dio polovice to sadri sve kosti i nogu, odrezan pod pravim kutom na kraljenicu kod estog lenog kraljeka, odmah ispod crijevne kosti ili kod etvrtog krinog kraljeka kroz prednji dio crijevne kosti do spoja stidnih kosti (simfi ze);

  B) Kod odreivanja broja cijelih ili rezanih rebara navedenih u odlomku 3 A, uzima se u obzir samo ona to se dre za kraljenicu.

  4. Sljedei pojmovi imaju ova znaenja: a) komadi peradi s kostima, za svrhe podbrojeva 0207 13 20

  do 0207 13 60, 0207 14 20 do 0207 14 60, 0207 26 20 do 0207 26 70, 0207 27 20 do 0207 27 70, 0207 35 21 do 0207 35 63 i 0207 36 21 do 0207 36 63: navedeni komadi to ukljuuju sve kosti.

  Komade peradi navedene pod a, s djelomino odstranjenim kostima, razvrstava se u podbroj 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 ili 0207 36 79;

  b) polovice, za svrhe podbrojeva 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 i 0207 36 25: polovice trupova peradi dobivene uzdunim rezom po sredini kraljenice i prsne kosti;

  c) etvrtine, za svrhe podbrojeva 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 i 0207 36 25: none etvrtine ili prsne etvrtine dobivene poprenim rezom polovice;

  d) cijela krila, s ili bez vrhova, za svrhe podbrojeva 0207 13 30, 0207.14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 i 0207 36 31: komadi peradi to se sastoje od nadlaktine kosti, zglobova i podlaktinih kosti, zajedno s pripadajuim mii-ima. Vrh, ukljuujui kosti zapea, moe ili ne mora biti odstranjen. Rezovi trebaju biti nainjeni na zglobovima;

  e) prsa, za svrhe podbrojeva 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 i 0207 36 53: komadi peradi to se sastoje od prsne kosti i rebara rasporeenih na obje strane, zajedno s pripadajuim miiima;

  f) noge, za svrhe podbrojeva 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 14 60, 0207 36 61 i 02073663: komadi peradi to se sastoje od bedrene kosti (femura), lisne kosti (fi bule) i koljenine kosti (tibie), zajedno s pripadajuim miiima. Potrebna su dva reza na zglobovima;

  d; u svakom sluaju, ovi komadi ili dijelovi od njih trebaju sadravati kosti;

  C) U podbrojeve 0206 49 00 i 0210 90 39 ukljuuje se, posebice, glave i polovice glava domaih svinja, s ili bez mozga, onih jabuica ili jezika, kao i njihove dijelove.

  Glava se odvaja od ostatka polovice kako slijedi: ravnim rezom paralelno s lubanjom, ili rezom paralelnim s lubanjom do razine oi pa koso do

  ela glave, s tim da eljust ostane pripojena za polovicu. One jabuice, rila i ui, kao i meso privreno uz glavu,

  naroito uz zadnji dio, smatra se dijelom glave. Meutim, komade mesa bez kosti od prednjeg dijela (podvaljke, elju-sti ili podvaljci s eljustima), podnesene posebno, razvrstava se u podbroj 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ili 0210 19 81, ovisno o sluaju.

  D) Za svrhe podbrojeva 0209 00 11 i 0209 00 19, potkona svinjska masnoa je masno tkivo to se nalazi ispod koe svinja i prianja uz nju, neovisno o dijelu trupa s kojeg dolazi; u svakom je sluaju, masa masnog tkiva vea je od mase koe.

  U navedene se podbrojeve takoer razvrstava i potkonu svinjsku masnou s koje je odstranjena koa.

  E) Za svrhe podbrojeva 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 i 0210 19 60 do 0210 19 89, osuenim ili dimljenim smatra se proizvode kod kojih je omjer izmeu vode i bjelanevina u mesu (sadraj duika x 6,25) jednak ili manji od 2,8. Sa-draj duika se odreuje po ISO metodi 937-1978

  3. A) Za svrhe tarifnog broja 0204, sljedei pojmovi imaju ova znaenja:

  a) trupovi, za svrhe podbrojeva 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51: cijeli trupovi zaklanih i iskrvarenih ivotinja, bez grudnih i trbunih organa i ogu-ljeni, to ih se uvozi s ili bez glava, s ili bez nogu te s ili bez drugih jestivih klaonikih proizvoda. Kada se trupove uvozi bez glava, one moraju biti odvojena od trupa kod atlanto-okcipitalnog zgloba. Kada ih se uvozi bez nogu, one moraju biti odrezane kod karpo-metakarpalnih ili tarzo-metatarzal-nih zglobova;

  b) polovice, za svrhe podbrojeva 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51: proizvodi dobiveni si-metrinim rasijecanjem trupa kroz sredinu svakog vratnog, prsnog, slabinskog i krinog kraljeka te kroz sredinu prsne kosti i spoja stidnih kosti (simfi ze);

  c) skraene prednje etvrtine, za svrhe podbrojeva 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 02045053: prednji dio trupa, s ili bez prsa, ukljuujui sve kosti te pleku, vrat i srednji dio vrata, odrezan pod pravim kutom na kraljenicu, s najmanje pet a najvie sedam pari cijelih ili rezanih rebara;

  d) skraena prednja etvrtina, za svrhe podbrojeva 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 02045053: prednji dio polovice, s ili bez prsa, ukljuujui sve kosti te pleku, vrat i srednji dio vrata, odrezan pod pravim kutom na kraljenicu, s naj-manje pet a najvie sedam pari cijelih ili rezanih rebara;

  e) slabine i/ili podslabine (karei i/ili fi lei), za svrhe podbro-jeva 0204 22 30, 0204 42 30, 02045015 i 0204 50 55: pre-ostali dio trupa nakon to su odstranjene noge i skraene prednje etvrtine, s ili bez bubrega; slabine, u sluaju kada su odvojene od podslabine, moraju ukljuivati najmanje pet lenih kraljeaka; podslabine, u sluaju kada su odvojene

 • ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010. BROJ 138 STRANICA 15 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere Osnovna stopa

  carine

  Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovoro povlatenom trgovinskom reimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eka

  vica

  rska i

  Li

  hten

  tajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i H

  er-ce

  govin

  a

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbij

  a

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  0201 Meso od ivotinja vrste goveda,

  svjee ili rashlaeno: Prilog 11 Prilog 1 Prilog 9

  0201 10 00 - trupovi i polovice: 0201 10 00 10 - - teletina kg 5 + 40,0 /100

  kg Max 10 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl - sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 10 00 20 - - junetina kg 8 + 102,0 /100 kg Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 10 00 30 - - govedina kg 8 + 78,0 /100 kg Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 10 00 90 - - ostalo kg 8 + 78,0 /100 kg Max 40 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 20 - ostali komadi s kostima: 0201 20 20 - - kompenzirane etvrtine: 0201 20 20 10 - - - teletina kg 5 + 40,0 /100

  kg Max 10 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl - sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 20 20 20 - - - junetina kg 8 + 68,0 /100 kg Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 20 20 30 - - - govedina kg 8 + 65,0 /100 kg Max 39 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 20 20 90 - - - ostale kg 8 + 70,0 /100 kg Max 35 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 20 30 - - neraskomadane ili raskomada-ne prednje etvrtine:

  0201 20 30 10 - - - teletina kg 5 + 40,0 /100 kg Max 10 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl - sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 20 30 20 - - - junetina kg 8 + 68,0 /100 kg Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 20 30 30 - - - govedina kg 8 + 65,0 /100 kg Max 39 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 20 30 90 - - - ostale kg 8 + 70,0 /100 kg Max 35 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  5. a) Nekuhano svjee zainjeno meso razvrstava se u poglavlje 16. Zainjeno meso je nekuhano meso to je zainjeno bilo dubinski ili po cijeloj povrini proizvoda zainima to ih se moe vidjeti prostim okom ili jasno osjetiti okusom;

  b) Proizvode iz tarifnog broja 0210 kojima su zaini dodani za vrijeme postupka pripreme razvrstava se u ovaj tarifni broj pod uvjetom da dodatak zaina ne mijenja njihove znaajke.

  6. Za svrhe podbrojeva 0210 11 do 0210 93, pod pojmom meso i jestivi klaoniki proizvodi, soljeni, u salamuri, podrazumijeva se meso i jestive klaonike proizvode to su duboko i homoge-no impregnirani solju u svim dijelovima, s masenim udjelom soli 1,2% ili veim, pod uvjetom da im takvo soljenje osigurava dugotrajno konzerviranje. Za svrhe podbroja 0210 99, pod poj-mom meso i jestivi klaoniki proizvodi, soljeni, u salamuri, po-drazumijeva se meso i jestive klaonike proizvode to su duboko i homogeno impregnirani solju u svim dijelovima, s masenim udjelom soli 1,2% ili veim.

  g) purei bataci, za svrhe podbrojeva 0207 26 60 i 0207 27 60: komadi puretine to se sastoje od koljenine kosti (tibie) i lisne kosti (fi bule), zajedno s pripadajuim miiima. Po-trebna su dva reza na zglobovima;

  h) puree noge, osim pureih bataka, za svrhe podbrojeva 0207 26 70 i 0207 27 70: komadi puretine to se sastoje od bedrene kosti (femura) s pripadajuim miiima ili od be-drene kosti (femura), lisne kosti (fi bule) i koljenine kosti (tibie), s pripadajuim miiima. Potrebna su dva reza na zglobu;

  ij) guji i paji paltoi, za svrhe podbrojeva 0207 35 71 i 0207 36 71: guske i patke, potpuno oiene od perja, bez glava ili nogu, s odstranjenim kostima trupa (prsnom kosti, rebrima, kraljenicom i krinom kosti), ali s bedrenom kosti (femu-rom), koljeninom kosti (tibijom) i nadlaktinom kosti.

 • STRANICA 16 BROJ 138 ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere Osnovna stopa

  carine

  Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovoro povlatenom trgovinskom reimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eka

  vica

  rska i

  Li

  hten

  tajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i H

  er-ce

  govin

  a

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbij

  a

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  0201 20 50 - - neraskomadane ili raskomada-ne stranje etvrtine:

  0201 20 50 10 - - - teletina kg 5 + 40,0 /100 kg Max 10 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl - sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 20 50 20 - - - junetina kg 8 + 92,2 /100 kg Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 20 50 30 - - - govedina kg 8 + 70,0 /100 kg Max 39 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 20 50 90 - - - ostale kg 8 + 70,0 /100 kg Max 35 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 20 90 - - ostali: 0201 20 90 10 - - - teletina kg 5 + 40,0 /100

  kg Max 10 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl - sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 20 90 20 - - - junetina kg 8 + 102,0 /100 kg Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 20 90 30 - - - govedina kg 8 + 80,0 /100 kg Max 39 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 20 90 90 - - - ostali kg 8 + 70,0 /100 kg Max 35 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0201 30 00 - bez kostiju: Prilog 11 0201 30 00 10 - - teletina kg 28 Prilog 11 Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl - 0201 30 00 90 - - ostalo kg 30 Prilog 11 Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl - 0202 Meso od ivotinja vrste goveda,

  smrznuto: Prilog 11 Prilog 1 Prilog 9

  0202 10 00 - trupovi i polovice: 0202 10 00 10 - - teletina kg 32 Prilog 11 Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl - 0202 10 00 20 - - junetina kg 8 + 72,2 /100

  kg Max 38 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0202 10 00 30 - - govedina kg 8 + 58,4 /100 kg Max 38 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0202 10 00 90 - - ostalo kg 8 + 68,8 /100 kg Max 38 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0202 20 - ostali komadi s kostima: 0202 20 10 - - kompenzirane etvrtine: 0202 20 10 10 - - - teletina kg 35 Prilog 11 Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl - 0202 20 10 20 - - - junetina kg 8 + 47,7 /100

  kg Max 38 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0202 20 10 30 - - - govedina kg 8 + 40,5 /100 kg Max 35 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0202 20 10 90 - - - ostale kg 8 + 46,0 /100 kg Max 35 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0202 20 30 - - neraskomadane ili raskomada-ne prednje etvrtine:

  0202 20 30 10 - - - teletina kg 35 Prilog 11 Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl - 0202 20 30 20 - - - junetina kg 8 + 51,6 /100

  kg Max 38 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0202 20 30 30 - - - govedina kg 8 + 41,8 /100 kg Max 35 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

 • ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010. BROJ 138 STRANICA 17 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere Osnovna stopa

  carine

  Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovoro povlatenom trgovinskom reimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eka

  vica

  rska i

  Li

  hten

  tajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i H

  er-ce

  govin

  a

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbij

  a

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  0202 20 30 90 - - - ostale kg 8 + 46,0 /100 kg Max 35 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0202 20 50 - - neraskomadane ili raskomada-ne stranje etvrtine:

  0202 20 50 10 - - - teletina kg 35 Prilog 11 Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl - 0202 20 50 20 - - - junetina kg 8 + 65,0 /100

  kg Max 38 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0202 20 50 30 - - - govedina kg 8 + 45,0 /100 kg Max 34 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0202 20 50 90 - - - ostale kg 8 + 46,0 /100 kg Max 35 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0202 20 90 - - ostali: 0202 20 90 10 - - - teletina kg 35 Prilog 11 Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl - 0202 20 90 20 - - - junetina kg 8 + 71,2 /100

  kg Max 38 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0202 20 90 30 - - - govedina kg 8 + 50,0 /100 kg Max 35 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0202 20 90 90 - - - ostali kg 8 + 46,0 /100 kg Max 35 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0202 30 - bez kostiju: Prilog 11 0202 30 10 - - prednje etvrtine, cijele ili

  raskomadane u najvie pet koma-da, svaka u jednom bloku; kom-penzirane etvrtine u dva bloka, od kojih jedan sadri prednju etvrtinu, cijelu ili raskomadanu u najvie pet komada, a drugi dio zadnju etvrtinu osim fi lea u jednom komadu:

  0202 30 10 10 - - - teletina kg 25 Prilog 11 Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl - 0202 30 10 20 - - - govedina kg 5 + 24,0 /100

  kg Max 15 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl - sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0202 30 10 90 - - - ostale kg 30 Prilog 11 Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl - 0202 30 50 - - crop, vrat s potplekom

  ("chuck and blade") i prsa s donjim dijelom pleke:

  0202 30 50 10 - - - teletina kg 25 Prilog 11 Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl - 0202 30 50 20 - - - govedina kg 5 + 24,0 /100

  kg Max 15 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl - sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0202 30 50 90 - - - ostalo kg 30 Prilog 11 Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl - 0202 30 90 - - ostalo: 0202 30 90 10 - - - teletina kg 25 Prilog 11 Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl - 0202 30 90 20 - - - govedina kg 8 + 40,0 /100

  kg Max 30 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0202 30 90 90 - - - ostalo kg 30 Prilog 11 Prilog 1 - - - - sl 20 sl Prilog 8 Prilog 9 sl - 0203 Svinjsko meso, svjee, rashlae-

  no ili smrznuto: Prilog 1 Prilog 9

  - svjee ili rashlaeno: 0203 11 - - trupovi i polovice: 0203 11 10 - - - od domaih svinja:

 • STRANICA 18 BROJ 138 ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere Osnovna stopa

  carine

  Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovoro povlatenom trgovinskom reimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eka

  vica

  rska i

  Li

  hten

  tajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i H

  er-ce

  govin

  a

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbij

  a

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  0203 11 10 10 - - - - oguljene polovice, bez masnoe

  kg 10 + 51,1 /100 kg Max 35

  Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 11 10 20 - - - - polovice EU obrade kg 10 + 33,5 /100 kg Max 35

  Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 11 10 90 - - - - ostalo kg 10 + 43,8 /100 kg Max 33

  Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 11 90 - - - ostalo kg 10 + 43,8 /100 kg Max 33

  Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 12 - - unke, pleke i komadi od njih, s kostima:

  - - - od domaih svinja: 0203 12 11 - - - - unke i komadi od njih kg 10 + 46,0

  /100 kg Max 33

  Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 12 19 - - - - pleke i komadi od njih: 0203 12 19 10 - - - - - pleke bez masnoe kg 10 + 45,0

  /100 kg Max 33

  Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 12 19 90 - - - - - ostalo kg 10 + 38,0 /100 kg Max 33

  Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 12 90 - - - ostalo kg 10 + 37,0 /100 kg Max 33

  Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 19 - - ostalo: - - - od domaih svinja: 0203 19 11 - - - - prednji dijelovi i komadi

  od njihkg 8 + 48,9 /100

  kg Max 35 Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 19 13 - - - - lea i komadi od njih, s kostima:

  0203 19 13 10 - - - - - kare bez masnoe kg 10 + 64,4 /100 kg Max 35

  Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 19 13 20 - - - - - kare s koom i masnoom kg 10 + 55,7 /100 kg Max 35

  Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 19 13 30 - - - - - vrat bez masnoe kg 35 Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl - 0203 19 13 90 - - - - - ostalo kg 8 + 48,9 /100

  kg Max 35 Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 19 15 - - - - prsa s potrbuinom (potrbu-ina) i njeni komadi

  kg 35 Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl -

  - - - - ostalo: 0203 19 55 - - - - - bez kostiju: 0203 19 55 10 - - - - - - butovi; pleke kg 35 Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl - 0203 19 55 20 - - - - - - obresci kg 10 + 41,3

  /100 kg Max 35

  Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 19 55 90 - - - - - - ostalo kg 8 + 48,9 /100 kg Max 35

  Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 19 59 - - - - - ostalo: 0203 19 59 20 - - - - - - slanina proarana

  mesom, osim one iz podbroja 0203 19 15

  kg 35 Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 19 59 90 - - - - - - ostalo kg 8 + 48,9 /100 kg Max 35

  Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 19 90 - - - ostalo kg 8 + 48,9 /100 kg Max 35

  Prilog 1 - - - - sl 10 - Prilog 8 Prilog 9 sl -

  - smrznuto:

 • ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010. BROJ 138 STRANICA 19 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tarifna oznaka Naziv

  Jedin

  ica m

  jere Osnovna stopa

  carine

  Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovoro povlatenom trgovinskom reimu

  EU

  EFTA CEFTA

  Tursk

  a

  Islan

  d

  Norv

  eka

  vica

  rska i

  Li

  hten

  tajn

  Alba

  nija

  Bosn

  a i H

  er-ce

  govin

  a

  Crna

  Gor

  a

  Mak

  edon

  ija

  Mold

  ova

  Srbij

  a

  UNM

  IK/

  Koso

  vo

  0203 21 - - trupovi i polovice: Prilog 7 0203 21 10 - - - od domaih svinja kg 10 + 34,4

  /100 kg Prilog 1 - - - - sl 10 Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 21 90 - - - ostalo kg 10 + 34,4 /100 kg

  Prilog 1 - - - - sl 10 Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 22 - - unke, pleke i komadi od njih, s kostima:

  Prilog 7

  - - - od domaih svinja: 0203 22 11 - - - - unke i komadi od njih kg 8 + 43,0 /100

  kg Max 25 Prilog 1 - - - - sl 10 Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 22 19 - - - - pleke i komadi od njih: 0203 22 19 10 - - - - - pleke bez masnoe kg 8 + 43,0 /100

  kg Max 25 Prilog 1 - - - - sl 10 Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 22 19 90 - - - - - ostalo kg 8 + 32,0 /100 kg Max 25

  Prilog 1 - - - - sl 10 Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 22 90 - - - ostalo kg 8 + 32,0 /100 kg Max 25

  Prilog 1 - - - - sl 10 Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 29 - - ostalo: Prilog 11 Prilog 7 - - - od domaih svinja: 0203 29 11 - - - - prednji dijelovi i komadi

  od njihkg 8 + 35,0 /100

  kg Max 20 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 10 Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 29 13 - - - - lea i komadi od njih, s kostima:

  0203 29 13 10 - - - - - kare bez masnoe kg 10 + 43,0 /100 kg Max 20 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 10 Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 29 13 20 - - - - - kare s koom i masnoom kg 10 + 43,0 /100 kg Max 20 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 10 Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 29 13 30 - - - - - vrat bez masnoe kg 8 + 58,5 /100 kg Max 20 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 10 Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 29 13 90 - - - - - ostalo kg 8 + 35,0 /100 kg Max 20 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 10 Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 29 15 - - - - prsa s potrbuinom (potrbu-ina) i njeni komadi

  kg 6 + 18,0 /100 kg Max 10 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl - Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl -

  - - - - ostalo: 0203 29 55 - - - - - bez kostiju: 0203 29 55 10 - - - - - - obresci kg 6 + 15,0 /100

  kg Max 10 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl - Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 29 55 20 - - - - - - butovi kg 6 + 32,0 /100 kg Max 10 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl - Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 29 55 30 - - - - - - pleke kg 6 + 31,0 /100 kg Max 10 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl - Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 29 55 90 - - - - - - ostalo kg 6 + 20,0 /100 kg Max 10 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl - Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 29 59 - - - - - ostalo kg 6 + 20,0 /100 kg Max 10 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl - Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0203 29 90 - - - ostalo kg 8 + 35,0 /100 kg Max 20 Prilog 11

  Prilog 1 - - - - sl 10 Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl -

  0204 Ovje ili kozje meso, svjee, rashlaeno ili smrznuto:

  Prilog 1 Prilog 5 Prilog 6 Prilog 9 Prilog 10

  0204 10 00 - trupovi i polovice, janjei, svjei ili rashlaeni

  kg 8 + 30,0 /100 kg Max 15

  Prilog 1 - - - Prilog 5 sl Prilog 6 Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 sl Prilog 10

 • STRANICA 20 BROJ 138 ETVRTAK, 9. PROSINCA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE