narodne novine broj 101 – stranica 23

Click here to load reader

Post on 16-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

NN - 2012 - 101 - 06.09.2012.inddETVRTAK, 6. RUJNA 2012. BROJ 101 – STRANICA 23 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
XI Osjeko-baranjska Dom zdravlja Beli Manastir Dom zdravlja Donji Miholjac Dom zdravlja Našice Dom zdravlja akovo Dom zdravlja Osijek Dom zdravlja Valpovo
XII Poeško-slavonska Dom zdravlja Poeško-slavonske upanije
XIII Primorsko-goranska Dom zdravlja Primorsko-goranske upanije
XIV Sisako-moslavaka Dom zdravlja Kutina Dom zdravlja Petrinja Dom zdravlja Sisak
XV Splitsko-dalmatinska Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske upanije
XVI Šibensko-kninska Dom zdravlja Drniš Dom zdravlja Knin Dom zdravlja Šibenik
XVII Varadinska Dom zdravlja Varadinske upanije
XVIII Virovitiko-podravska Dom zdravlja Virovitiko-podravske upanije
XIX Vukovarsko-srijemska Dom zdravlja Vinkovci Dom zdravlja Vukovar Dom zdravlja upanja
XX Zadarska Dom zdravlja Zadarske upanije Dom zdravlja Pag
XXI Zagrebaka Dom zdravlja Zagrebake upanije
Tablica I.2.1.
UPANIJAMA/GRADU ZAGREBU
Redni broj
upanija/Grad Zagreb
UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ 2.462
Mreom za razinu zdravstvenih zavoda za sekundarnu i terci- jarnu zdravstvenu djelatnost i to za provoenje specijalistiko-kon- zilijarne i dijagnostike djelatnosti utvren je za podruja upanija, odnosno Grada Zagreba potreban broj specijalistiko-konzilijarnih i dijagnostikih timova u tablici II.1.
Sukladno odredbama ove toke utvruje se broj timova za pro- voenje primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene djelatnosti na razini zdravstvenih zavoda po upanijama, odnosno Gradu Zagrebu, za koje Zavod sklapa ugovor o provoenju zdravstvene djelatnosti sa zdravstvenim zavodima.
Mreom zavoda za javno zdravstvo utvruje se potreban broj zavoda za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj i jedinicama po- drune (regionalne) samouprave (tablica VI.1.) za koje Zavod sklapa ugovor o provoenju zdravstvene djelatnosti.
VIII.
Mrea zdravstvene djelatnosti za primarnu, sekundarnu i ter- cijarnu razinu zdravstvene djelatnosti te za razinu zdravstvenih za- voda iskazana je u tablicama I. II. i III., kako slijedi:
Tablica I.1.
Redni broj
I Bjelovarsko-bilogorska Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije
II Brodsko-posavska Dom zdravlja Nova Gradiška
Dom zdravlja Slavonski Brod
Dom zdravlja Zagreb – zapad
Dom zdravlja Zagreb – istok
VI Karlovaka Dom zdravlja Duga Resa
Dom zdravlja Karlovac
Dom zdravlja Ogulin
Dom zdravlja Ozalj
Dom zdravlja Slunj
Dom zdravlja Vojni
IX Liko-senjska Dom zdravlja Gospi
Dom zdravlja Korenica
Dom zdravlja Otoac
Dom zdravlja Senj
Dom zdravlja Novalja
mtomicic
Rectangle
STRANICA 24 – BROJ 101 ETVRTAK, 6. RUJNA 2012.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
15   Nova Gradiška Okuani 3
16   Slavonski Brod Oprisavci 2
17   Slavonski Brod Oriovac 4
18   Slavonski Brod Podcrkavlje 1
19   Nova Gradiška Rešetari 3
20   Slavonski Brod Sibinj 4
21   Slavonski Brod Sikirevci 1
22   Slavonski Brod Slavonski Brod
34
1
1
3
2
II BRODSKO-POSAVSKA 92
2   Dubrovnik Dubrovako Primorje
1
Vela Luka 4
3
Tablica I.2.2.
DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO OPINAMA/GRADOVIMA U UPANIJAMA/GRADU
ZAGREBU
0 1 2 3 4
1   Bjelovarsko-bilogorske upanije Berek 1
2   Bjelovarsko-bilogorske upanije Bjelovar 22
3   Bjelovarsko-bilogorske upanije azma 5
4   Bjelovarsko-bilogorske upanije Daruvar 7
5   Bjelovarsko-bilogorske upanije Deanovac 1
6   Bjelovarsko-bilogorske upanije ulovac 1
7   Bjelovarsko-bilogorske upanije Garešnica 6
8   Bjelovarsko-bilogorske upanije Grubišno Polje
4
13   Bjelovarsko-bilogorske upanije Nova Raa 2
14   Bjelovarsko-bilogorske upanije Roviše 2
15   Bjelovarsko-bilogorske upanije Severin 1
16   Bjelovarsko-bilogorske upanije Sira 1
17   Bjelovarsko-bilogorske upanije Šandrovac 1
18   Bjelovarsko-bilogorske upanije Štefanje 1
19   Bjelovarsko-bilogorske upanije Velika Pisa- nica
1
1
2
1
0
2
6   Slavonski Brod Donji Andri- jevci
2
9   Slavonski Brod Gornja Vrba 1
10   Nova Gradiška Gornji Bogi- evci
1
13   Nova Gradiška Nova Gra- diška
9
14   Nova Gradiška Nova Kapela 3
ETVRTAK, 6. RUJNA 2012. BROJ 101 – STRANICA 25 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
1   Koprivniko-krievake upanije Drnje 1
2   Koprivniko-krievake upanije elekovec 1
3   Koprivniko-krievake upanije urevac 5
4   Koprivniko-krievake upanije Ferdinan- dovac
1
1
2
1
1
2
19   Koprivniko-krievake upanije Peteranec 1
20   Koprivniko-krievake upanije Podravske Sesvete
1
23   Koprivniko-krievake upanije Sveti Ivan abno
3
2
VII KOPRIVNIKO-KRIEVAKA 65
3
3
8   Krapinsko-zagorske upanije Hum na Sutli
3
12   Krapinsko-zagorske upanije Kraljevec na Sutli
1
3
3
11   Istarski domovi zdravlja Kanfanar 1
12   Istarski domovi zdravlja Karojba 1
13   Istarski domovi zdravlja Kaštelir – Labinci
1
30   Istarski domovi zdravlja Sveta Nedelja 1
31   Istarski domovi zdravlja Sveti Lovre 0
32   Istarski domovi zdravlja Sveti Petar u Šumi
1
34   Istarski domovi zdravlja Tar Vabriga 1
35   Istarski domovi zdravlja Tinjan 2
36   Istarski domovi zdravlja Umag 7
37   Istarski domovi zdravlja Višnjan 1
38   Istarski domovi zdravlja Viinada 1
39   Istarski domovi zdravlja Vodnjan 3
40   Istarski domovi zdravlja Vrsar 2
41   Istarski domovi zdravlja minj 2
V ISTARSKA 119
3   Slunj Cetingrad 1
4   Karlovac Dragani 1
6   Duga Resa Generalski Stol
1
13   Ogulin Ogulin 9
14   Ozalj Ozalj 4
15   Ogulin Plaški 1
16   Slunj Rakovica 1
17   Ozalj Ribnik 0
18   Ogulin Saborsko 1
19   Slunj Slunj 3
20   Ogulin Tounj 1
21   Vojni Vojni 3
22   Ozalj akanje 1
VI KARLOVAKA 76
STRANICA 26 – BROJ 101 ETVRTAK, 6. RUJNA 2012.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
20   akovec Sveti Juraj na Bregu
3
1
6
5   Valpovo Bizovac 3
7   Osijek epin 7
1
6
12   akovo Drenje 2
13   akovo akovo 16
14   Našice urenovac 4
15   Osijek Erdut 4
16   Osijek Ernestinovo 1
17   Našice Ferianci 1
18   akovo Gorjani 1
3
1
25   Našice Našice 9
26   Osijek Osijek 66
28   Valpovo Petrijevci 1
29   Našice Podgora 2
1
32   akovo Punitovci 1
33   akovo Satnica akovaka
40   akovo Viškovci 1
41   Osijek Vladislavci 1
42   Osijek Vuka 1
1
2
3
28   Krapinsko-zagorske upanije Veliko Trgo- više
3
1
2
3   Gospi Gospi 7
4   Gospi Karlobag 1
5   Gospi Lovinac 1
6   Novalja Novalja 3
7   Otoac Otoac 6
8   Gospi Peruši 2
9   Korenica Plitvika Jezera
1
2
1
1
3
19   akovec Sveta Marija 1
ETVRTAK, 6. RUJNA 2012. BROJ 101 – STRANICA 27 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
6   Sisak Hrvatska Kostajnica
2   Splitsko-dalmatinske upanije Bol 2
3   Splitsko-dalmatinske upanije Brela 1
4   Splitsko-dalmatinske upanije Cista Provo 2
5   Splitsko-dalmatinske upanije Dicmo 1
6   Splitsko-dalmatinske upanije Dugi Rat 3
7   Splitsko-dalmatinske upanije Dugopolje 2
8   Splitsko-dalmatinske upanije Gradac 2
9   Splitsko-dalmatinske upanije Hrvace 2
10   Splitsko-dalmatinske upanije Hvar 3
11   Splitsko-dalmatinske upanije Imotski 8
12   Splitsko-dalmatinske upanije Jelsa 3
13   Splitsko-dalmatinske upanije Kaštela 19
14   Splitsko-dalmatinske upanije Klis 2
15   Splitsko-dalmatinske upanije Komia 2
16   Splitsko-dalmatinske upanije Leevica 1
17   Splitsko-dalmatinske upanije Lokviii 0
18   Splitsko-dalmatinske upanije Lovre 2
19   Splitsko-dalmatinske upanije Makarska 8
20   Splitsko-dalmatinske upanije Marina 2
21   Splitsko-dalmatinske upanije Milna 1
22   Splitsko-dalmatinske upanije Mu 3
23   Splitsko-dalmatinske upanije Nereiša 0
24   Splitsko-dalmatinske upanije Okrug 2
25   Splitsko-dalmatinske upanije Omiš 9
26   Splitsko-dalmatinske upanije Otok 2
27   Splitsko-dalmatinske upanije Podbablje 2
28   Splitsko-dalmatinske upanije Podgora 2
29   Splitsko-dalmatinske upanije Podstrana 4
30   Splitsko-dalmatinske upanije Postira 1
31   Splitsko-dalmatinske upanije Prgomet 1
32   Splitsko-dalmatinske upanije Primorski Dolac
1
XII POEŠKO-SLAVONSKA 44
3   Primorsko-goranske upanije Brod Mora- vice
1
20   Primorsko-goranske upanije Mali Lošinj 6
21   Primorsko-goranske upanije Malinska- Dubašnica
2
1
25   Primorsko-goranske upanije Novi Vino- dolski
3
30   Primorsko-goranske upanije Ravna Gora 2
31   Primorsko-goranske upanije Rijeka 83
32   Primorsko-goranske upanije Skrad 1
33   Primorsko-goranske upanije Vinodolska Opina
2
XIII PRIMORSKO-GORANSKA 181
1
1
STRANICA 28 – BROJ 101 ETVRTAK, 6. RUJNA 2012.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
18   Varadinske upanije Petrijanec 3
19   Varadinske upanije Srainec 2
20   Varadinske upanije Sveti ur 2
21   Varadinske upanije Sveti Ilija 2
22   Varadinske upanije Trnovec Bar- toloveki
4
4
1
XVII VARADINSKA 97
7   Virovitiko-podravske upanije Nova Buko- vica
1
13   Virovitiko-podravske upanije Špiši Buko- vica
3
XVIII VIROVITIKO-PODRAVSKA 48
4
2
2
42   Splitsko-dalmatinske upanije Suuraj 1
43   Splitsko-dalmatinske upanije Supetar 2
44   Splitsko-dalmatinske upanije Sutivan 1
45   Splitsko-dalmatinske upanije Šestanovac 2
46   Splitsko-dalmatinske upanije Šolta 2
47   Splitsko-dalmatinske upanije Trilj 5
48   Splitsko-dalmatinske upanije Trogir 9
49   Splitsko-dalmatinske upanije Tuepi 1
50   Splitsko-dalmatinske upanije Vis 2
51   Splitsko-dalmatinske upanije Vrgorac 5
52   Splitsko-dalmatinske upanije Vrlika 2
53   Splitsko-dalmatinske upanije Zadvarje 0
54   Splitsko-dalmatinske upanije Zagvozd 2
55   Splitsko-dalmatinske upanije Zmijavci 1
XV SPLITSKO-DALMATINSKA 272
1
6   Varadinske upanije Donja Voa 1
7   Varadinske upanije Gornji Kne- ginec
3
14   Varadinske upanije Mali Buko- vec
1
17   Varadinske upanije Novi Marof 7
ETVRTAK, 6. RUJNA 2012. BROJ 101 – STRANICA 29 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
10   Zagrebake upanije Ivani-Grad 8
11   Zagrebake upanije Jakovlje 2
12   Zagrebake upanije Jastrebarsko 10
13   Zagrebake upanije Klina Sela 2
14   Zagrebake upanije Kloštar Ivani
3
1
29   Zagrebake upanije Sveta Nedelja 8
30   Zagrebake upanije Sveti Ivan Zelina
9
32
XXI ZAGREBAKA 166
Tablica I.3.1.
ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE NA RAZINI PRIMARNE
ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ
– PO UPANIJAMA/GRADU ZAGREBU
timova
3   Zadarske upanije Biograd na Moru
5
8   Pag Kolan 1
1
14   Pag Pag 3
20   Pag Povljana 1
28   Zadarske upanije Sveti Filip i Jakov
2
1
7   Zagrebake upanije Dugo Selo 9
8   Zagrebake upanije Farkaševac 1
9   Zagrebake upanije Gradec 2
STRANICA 30 – BROJ 101 ETVRTAK, 6. RUJNA 2012.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
8   Slavonski Brod Garin
 
 
2
 
16   Slavonski Brod Oprisavci  
18   Slavonski Brod Podcrkavlje  
19   Nova Gradiška Rešetari
21   Slavonski Brod Sikirevci  
6
 
 
0
 
2   Dubrovnik Dubrovako Primorje
 
21   Metkovi Zaablje  
1
Tablica I.3.2.
MREA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE NA RAZINI PRIMARNE
ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO OPINAMA/GRADOVIMA U UPANIJAMA/GRADU
ZAGREBU
1   Bjelovarsko-bilogorske upanije Berek  
5   Bjelovarsko-bilogorske upanije Deanovac  
6   Bjelovarsko-bilogorske upanije ulovac  
1
14   Bjelovarsko-bilogorske upanije Roviše
15   Bjelovarsko-bilogorske upanije Severin  
16   Bjelovarsko-bilogorske upanije Sira  
17   Bjelovarsko-bilogorske upanije Šandrovac  
18   Bjelovarsko-bilogorske upanije Štefanje  
 
 
 
 
 
 
 
7   Nova Gradiška Dragali  
ETVRTAK, 6. RUJNA 2012. BROJ 101 – STRANICA 31 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
12   Duga Resa Netreti  
13   Ogulin Ogulin 2
 
 
 
 
 
15   Koprivniko-krievake upanije Legrad  
16   Koprivniko-krievake upanije Molve  
 
19   Koprivniko-krievake upanije Peteranec  
 
 
 
1
1
7   Krapinsko-zagorske upanije Hrašina  
 
5   Istarski domovi zdravlja Buzet  1
6   Istarski domovi zdravlja Cerovlje  
7   Istarski domovi zdravlja Faana  
 8   Istarski domovi zdravlja Funtana  
9   Istarski domovi zdravlja Graiše  
10   Istarski domovi zdravlja Gronjan  
11   Istarski domovi zdravlja Kanfanar  
12   Istarski domovi zdravlja Karojba  
13   Istarski domovi zdravlja Kaštelir – Labinci
 
15   Istarski domovi zdravlja Labin 1
16   Istarski domovi zdravlja Laniše  
17   Istarski domovi zdravlja Linjan  
18   Istarski domovi zdravlja Lupoglav  
19   Istarski domovi zdravlja Marana  
20   Istarski domovi zdravlja Medulin  
21   Istarski domovi zdravlja Motovun  
22   Istarski domovi zdravlja Novigrad  
23   Istarski domovi zdravlja Oprtalj  
24   Istarski domovi zdravlja Pazin 1
25   Istarski domovi zdravlja Pian  
26   Istarski domovi zdravlja Pore 2
27   Istarski domovi zdravlja Pula 5
28   Istarski domovi zdravlja Raša  
29   Istarski domovi zdravlja Rovinj 1
30   Istarski domovi zdravlja Sveta Nedelja
 
 
 
 
35   Istarski domovi zdravlja Tinjan  
36   Istarski domovi zdravlja Umag 1
37   Istarski domovi zdravlja Višnjan  
38   Istarski domovi zdravlja Viinada  
39   Istarski domovi zdravlja Vodnjan  
40   Istarski domovi zdravlja Vrsar  
41   Istarski domovi zdravlja minj  
V ISTARSKA 12
6   Duga Resa Generalski Stol
 
10   Karlovac Krnjak  
11   Karlovac Lasinja  
STRANICA 32 – BROJ 101 ETVRTAK, 6. RUJNA 2012.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
10   akovec Kotoriba  
1
1
 
2
9   Našice Donja Motiina
1
 
 
 
 
 
 
 
24   Krapinsko-zagorske upanije Radoboj  
 
1
 
 
 
 
ETVRTAK, 6. RUJNA 2012. BROJ 101 – STRANICA 33 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
31   Primorsko-goranske upanije Rijeka 9
32   Primorsko-goranske upanije Skrad  
 
35   Primorsko-goranske upanije Vrbnik  
36   Primorsko-goranske upanije Vrbovsko  
 
2   Splitsko-dalmatinske upanije Bol  
3   Splitsko-dalmatinske upanije Brela  
5   Splitsko-dalmatinske upanije Dicmo  
7   Splitsko-dalmatinske upanije Dugopolje  
8   Splitsko-dalmatinske upanije Gradac  
9   Splitsko-dalmatinske upanije Hrvace  
12   Splitsko-dalmatinske upanije Jelsa  
14   Splitsko-dalmatinske upanije Klis  
15   Splitsko-dalmatinske upanije Komia  
16   Splitsko-dalmatinske upanije Leevica  
17   Splitsko-dalmatinske upanije Lokviii  
18   Splitsko-dalmatinske upanije Lovre  
20   Splitsko-dalmatinske upanije Marina  
21   Splitsko-dalmatinske upanije Milna  
22   Splitsko-dalmatinske upanije Mu  
23   Splitsko-dalmatinske upanije Nereiša  
24   Splitsko-dalmatinske upanije Okrug  
26   Splitsko-dalmatinske upanije Otok
31   Beli Manastir Popovac  
6   Poeško-slavonske upanije Lipik
XII POEŠKO-SLAVONSKA 7
2   Primorsko-goranske upanije Baška  
 
6   Primorsko-goranske upanije abar  
7   Primorsko-goranske upanije avle  
9   Primorsko-goranske upanije Dobrinj  
10   Primorsko-goranske upanije Fuine  
11   Primorsko-goranske upanije Jelenje  
13   Primorsko-goranske upanije Klana  
14   Primorsko-goranske upanije Kostrena  
17   Primorsko-goranske upanije Lokve  
 18   Primorsko-goranske upanije Lopar  
19   Primorsko-goranske upanije Lovran  
21   Primorsko-goranske upanije Malinska- Dubašnica
 
 
1
28   Primorsko-goranske upanije Punat  
29   Primorsko-goranske upanije Rab 1
30   Primorsko-goranske upanije Ravna Gora  
STRANICA 34 – BROJ 101 ETVRTAK, 6. RUJNA 2012.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
8   Varadinske upanije Gornji Kneginec
 
9   Varadinske upanije Ivanec 1 10   Varadinske upanije Jalabet   11   Varadinske upanije Klenovnik   12   Varadinske upanije Lepoglava 1 13   Varadinske upanije Ludbreg 1 14   Varadinske upanije Ljubešica  
15   Varadinske upanije Mali Buko- vec
 
16   Varadinske upanije Maruševec 1 17   Varadinske upanije Novi Marof 2 18   Varadinske upanije Petrijanec 1 19   Varadinske upanije Srainec   20   Varadinske upanije Sveti ur   21   Varadinske upanije Sveti Ilija  
22   Varadinske upanije Trnovec Bartolo- veki
1
1
 
26   Varadinske upanije Vidovec 27   Varadinske upanije Vinica   28   Varadinske upanije Visoko  
XVII VARADINSKA 13 1   Virovitiko-podravske upanije Crnac   2   Virovitiko-podravske upanije ainci   3   Virovitiko-podravske upanije aavica   4   Virovitiko-podravske upanije Gradina   5   Virovitiko-podravske upanije Luka   6   Virovitiko-podravske upanije Mikleuš  
7   Virovitiko-podravske upanije Nova Buko- vica
 
13   Virovitiko-podravske upanije Špiši Bukovica
 
XVIII VIROVITIKO-PODRAVSKA 6
 
3   Vukovar Bogdanovci   4   Vukovar Borovo 1 5   upanja Bošnjaci   6   upanja Cerna 1 7   upanja Drenovci 1 8   upanja Gradište   9   upanja Gunja  
10   Vukovar Ilok 1 11   Vinkovci Ivankovo 1 12   Vinkovci Jarmina  
13   Vukovar Lovas  
28   Splitsko-dalmatinske upanije Podgora  
30   Splitsko-dalmatinske upanije Postira  
31   Splitsko-dalmatinske upanije Prgomet  
 
42   Splitsko-dalmatinske upanije Suuraj  
44   Splitsko-dalmatinske upanije Sutivan  
45   Splitsko-dalmatinske upanije Šestanovac  
46   Splitsko-dalmatinske upanije Šolta  
49   Splitsko-dalmatinske upanije Tuepi  
50   Splitsko-dalmatinske upanije Vis  
52   Splitsko-dalmatinske upanije Vrlika  
53   Splitsko-dalmatinske upanije Zadvarje  
54   Splitsko-dalmatinske upanije Zagvozd  
55   Splitsko-dalmatinske upanije Zmijavci  
 
7   Varadinske upanije Donji Mar- tijanec
 
ETVRTAK, 6. RUJNA 2012. BROJ 101 – STRANICA 35 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
1   Zagrebake upanije Bedenica  
2   Zagrebake upanije Bistra  
3   Zagrebake upanije Brckovljani  
5   Zagrebake upanije Dubrava  
6   Zagrebake upanije Dubravica  
8   Zagrebake upanije Farkaševac  
9   Zagrebake upanije Gradec  
11   Zagrebake upanije Jakovlje  
2
15   Zagrebake upanije Kraši  
16   Zagrebake upanije Kravarsko  
18   Zagrebake upanije Luka  
 
28   Zagrebake upanije Stupnik  

1
5
34   Zagrebake upanije umberak  
Tablica I.4.1.
MREA TIMOVA U DJELATNOSTI DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (POLIVALENTNE) NA RAZINI
PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO UPANIJAMA/GRADU ZAGREBU
Redni broj
V ISTARSKA 105
VI KARLOVAKA 71
14   Vinkovci Markušica   15   Vukovar Negoslavci   16   Vinkovci Nijemci   17   Vinkovci Nuštar 1
18   Vinkovci Otok (Vin- kovci)
1
 
 
22   upanja Štitar   23   Vukovar Tompojevci   24   Vinkovci Tordinci   25   Vukovar Tovarnik   26   Vukovar Trpinja   27   Vinkovci Vinkovci 4 28   Vinkovci Voinci   29   upanja Vrbanja   30   Vukovar Vukovar 3 31   upanja upanja 2
XIX VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 16 1   Zadarske upanije Benkovac 1 2   Zadarske upanije Bibinje  
3   Zadarske upanije Biograd na Moru
2
4   Zadarske upanije Galovac   5   Zadarske upanije Graac   6   Zadarske upanije Jasenice   7   Zadarske upanije Kali    8   Pag Kolan   9   Zadarske upanije Kukljica  
10   Zadarske upanije Lišane Ostrovike
 
11   Zadarske upanije Nin   12   Zadarske upanije Novigrad   13   Zadarske upanije Obrovac 1 14   Pag Pag   15   Zadarske upanije Pakoštane   16   Zadarske upanije Pašman   17   Zadarske upanije Polaa   18   Zadarske upanije Polinik   19   Zadarske upanije Posedarje   20   Pag Povljana   21   Zadarske upanije Preko   22   Zadarske upanije Privlaka   23   Zadarske upanije Raanac   24   Zadarske upanije Sali   25   Zadarske upanije Stankovci   26   Zadarske upanije Starigrad   27   Zadarske upanije Sukošan  
28   Zadarske upanije Sveti Filip i Jakov
 
29   Zadarske upanije Škabrnje   30   Zadarske upanije Tkon   31   Zadarske upanije Vir   32   Zadarske upanije Vrsi   33   Zadarske upanije Zadar 8
34   Zadarske upanije Zemunik Donji
 
XX ZADARSKA 12
STRANICA 36 – BROJ 101 ETVRTAK, 6. RUJNA 2012.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
1   Slavonski Brod Bebrina 2
2   Slavonski Brod Brodski Stupnik
2
4   »Dr. Andrija Štampar«, Nova Gradiška
Cernik 2
Davor 2
2
Dragali 0
1
Gornji Bogievci
13   »Dr. Andrija Štampar«, Nova Gradiška
Nova Gra- diška
Nova Kapela
Okuani 2
19   »Dr. Andrija Štampar«, Nova Gradiška
Rešetari 3
33
1
Stara Gra- diška
Staro Petro- vo Selo
2
Vrbje 1
II BRODSKO-POSAVSKA 85
2   Dubrovnik Dubrovako Primorje
1
Tablica I.4.2.
MREA TIMOVA U DJELATNOSTI DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (POLIVALENTNE) NA RAZINI
PRIMARNE ZDRAVSTVENE…