narodne novine broj 124 – stranica 9621

of 48/48
PONEDJELJAK 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9621 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE Tarifna oznaka Naziv Jedinica mjere Osnovna stopa carine Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu EU EFTA CEFTA Turska Island Norveška Švicarska i Lihtenštajn Albanija Bosna i Hercegovina Crna Gora Makedonija Moldova Srbija UNMIK/ Kosovo 5111 11 00 - - mase ne veće od 300 g/m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5111 19 - - ostale: 5111 19 10 - - - mase veće od 300 g/m², ali ne veće od 450 g/m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5111 19 90 - - - mase veće od 450 g/m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5111 20 00 - ostale, u mješavini pretežito ili samo s umjetnim ili sinteti- čkim filamentima 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5111 30 - ostale, u mješavini pretežito ili samo s rezanim umjetnim ili sintetičkim vlaknima: 5111 30 10 - - mase ne veće od 300 g/m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5111 30 30 - - mase veće od 300 g/m², ali ne veće od 450 g/m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5111 30 90 - - mase veće od 450 g/m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5111 90 - ostale: 5111 90 10 - - masenog udjela tekstilnih materijala iz poglavlja 50 ukupno većeg od 10% 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - ostale: 5111 90 91 - - - mase ne veće od 300 g/m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5111 90 93 - - - mase veće od 300 g/m², ali ne veće od 450 g/m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5111 90 99 - - - mase veće od 450 g/m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5112 Tkanine od češljane vune ili češljane fine životinjske dlake: - masenog udjela vune ili fine životinjske dlake 85% ili većeg: 5112 11 00 - - mase ne veće od 200 g/m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5112 19 - - ostale: 5112 19 10 - - - mase veće od 200 g/m², ali ne veće od 375 g/m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5112 19 90 - - - mase veće od 375 g/m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5112 20 00 - ostale, u mješavini pretežito ili samo s umjetnim ili sintet- skim filamentima 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5112 30 - ostale, u mješavini pretežito ili samo s rezanim umjetnim ili sintetičkim vlaknima: 5112 30 10 - - mase ne veće od 200 g/m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5112 30 30 - - mase veće od 200 g/m², ali ne veće od 375 g/m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5112 30 90 - - mase veće od 375 g/m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5112 90 - ostale: 5112 90 10 - - masenog udjela tekstilnih materijala iz poglavlja 50 ukupno većeg od 10% 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - ostale: 5112 90 91 - - - mase ne veće od 200 g/m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5112 90 93 - - - mase veće od 200 g/m², ali ne veće od 375 g/m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5112 90 99 - - - mase veće od 375 g/m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5113 00 00 Tkanine od grube životinjske dlake ili konjske dlake 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl

Post on 16-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

03 - 9539-9656.inddPONEDJELJAK 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9621 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5111 11 00 - - mase ne vee od 300 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5111 19 - - ostale: 5111 19 10 - - - mase vee od 300 g/m², ali
ne vee od 450 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5111 19 90 - - - mase vee od 450 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5111 20 00 - ostale, u mješavini preteito
ili samo s umjetnim ili sinteti- kim filamentima
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5111 30 - ostale, u mješavini preteito ili samo s rezanim umjetnim ili sintetikim vlaknima:
5111 30 10 - - mase ne vee od 300 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5111 30 30 - - mase vee od 300 g/m², ali
ne vee od 450 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5111 30 90 - - mase vee od 450 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5111 90 - ostale: 5111 90 10 - - masenog udjela tekstilnih
materijala iz poglavlja 50 ukupno veeg od 10%
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- - ostale: 5111 90 91 - - - mase ne vee od 300 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5111 90 93 - - - mase vee od 300 g/m², ali
ne vee od 450 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5111 90 99 - - - mase vee od 450 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5112 Tkanine od ešljane vune ili
ešljane fine ivotinjske dlake:
- masenog udjela vune ili fine ivotinjske dlake 85% ili veeg:
5112 11 00 - - mase ne vee od 200 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5112 19 - - ostale: 5112 19 10 - - - mase vee od 200 g/m², ali
ne vee od 375 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5112 19 90 - - - mase vee od 375 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5112 20 00 - ostale, u mješavini preteito
ili samo s umjetnim ili sintet- skim filamentima
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5112 30 - ostale, u mješavini preteito ili samo s rezanim umjetnim ili sintetikim vlaknima:
5112 30 10 - - mase ne vee od 200 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5112 30 30 - - mase vee od 200 g/m², ali
ne vee od 375 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5112 30 90 - - mase vee od 375 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5112 90 - ostale: 5112 90 10 - - masenog udjela tekstilnih
materijala iz poglavlja 50 ukupno veeg od 10%
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- - ostale: 5112 90 91 - - - mase ne vee od 200 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5112 90 93 - - - mase vee od 200 g/m², ali
ne vee od 375 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5112 90 99 - - - mase vee od 375 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5113 00 00 Tkanine od grube ivotinjske
dlake ili konjske dlake m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
STRANICA 9622 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
POGLAVLJE 52 PAMUK
Napomena za podbrojeve 1. Za svrhe podbrojeva 5209 42 i 5211 42, pod pojmom »denim« podrazumijevaju se tkanine od prea razliitih boja, tkane u tronitnom ili
etveronitnom keper-prepletu, ukljuujui i lomljeni keper, u kojih je prea osnove obojena jednom bojom i osnova ini lice, dok je prea potke nebijeljena, bijeljena, sivo obojena ili obojena u svjetlijoj nijansi od pree osnove.
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
5201 00 Pamuk, negrebenani ili nee- šljani:
5201 00 10 - hidrofilni ili bijeljeni kg sl - - - - - - - - - - - - 5201 00 90 - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 5202 Pamuni otpaci (ukljuujui
otpadnu preu i rastrgane tekstilne materijale):
5202 10 00 - otpadna prea (ukljuujui otpadni konac)
kg sl - - - - - - - - - - - -
- ostali: 5202 91 00 - - rastrgani tekstilni materijali kg sl - - - - - - - - - - - - 5202 99 00 - - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - - 5203 00 00 Pamuk, grebenani ili ešljani kg sl - - - - - - - - - - - - 5204 Pamuni konac za šivanje,
nepripremljen ili pripremljen u pakiranja za pojedinanu prodaju:
- nepripremljen u pakiranja za pojedinanu prodaju:
5204 11 00 - - masenog udjela pamuka 85% ili veeg
kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5204 19 00 - - ostali kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5204 20 00 - pripremljen u pakiranja za
pojedinanu prodaju kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 Pamuna prea (osim konca za šivanje), masenog udjela pamu- ka 85% ili veeg, nepripremlje- na u pakiranja za pojedinanu prodaju:
- jednonitna prea, od neešlja- nih vlakana:
5205 11 00 - - finoe 714,29 deciteksa ili vee (metrike numeracije ne vee od 14)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 12 00 - - finoe manje od 714,29 de- citeksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metrike numeracije vee od 14, ali ne vee od 43)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 13 00 - - finoe manje od 232,56 de- citeksa, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metrike numeracije vee od 43, ali ne vee od 52)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 14 00 - - finoe manje od 192,31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa (metrike numeracije vee od 52, ali ne vee od 80)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 15 - - finoe manje od 125 decite- ksa (metrike numeracije vee od 80):
PONEDJELJAK 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9623 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5205 15 10 - - - finoe manje od 125 deciteksa, ali ne manje od 83,33 deciteksa (metrike numeracije vee od 80, ali ne vee od 120)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 15 90 - - - finoe manje od 83,33 deciteksa (metrike numeracije vee od 120)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- jednonitna prea, od ešljanih vlakana:
5205 21 00 - - finoe 714,29 deciteksa ili vee (metrike numeracije ne vee od 14)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 22 00 - - finoe manje od 714,29 de- citeksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metrike numeracije vee od 14, ali ne vee od 43)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 23 00 - - finoe manje od 232,56 de- citeksa, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metrike numeracije vee od 43, ali ne vee od 52)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 24 00 - - finoe manje od 192,31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa (metrike numeracije vee od 52, ali ne vee od 80)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 26 00 - - finoe manje od 125 deci- teksa, ali ne manje od 106,38 deciteksa (metrike numeracije vee od 80, ali ne vee od 94)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 27 00 - - finoe manje od 106,38 deciteksa, ali ne manje od 83,33 deciteksa (metrike numeracije vee od 94, ali ne vee od 120)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 28 00 - - finoe manje od 83,33 deciteksa (metrike numeracije vee od 120)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- višenitna (strukana) ili kablirana prea, od neešljanih vlakana:
5205 31 00 - - finoe pojednane niti 714- ,29 deciteksa ili vee (metrike numeracije pojednane niti ne vee od 14)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 32 00 - - finoe pojedinane niti manje od 714,29 deciteksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metrike numeracije pojedi- nane niti vee od 14, ali ne vee od 43)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 33 00 - - finoe pojedinane niti manje od 232,56 deciteksa, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metrike numeracije pojedi- nane niti vee od 43, ali ne vee od 52)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 34 00 - - finoe pojedinane niti ma- nje od 192,31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa (metri- ke numeracije pojedinane niti vee od 52, ali ne vee od 80)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
STRANICA 9624 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5205 35 00 - - finoe pojedinane niti manje od 125 deciteksa (metri- ke numeracije pojedinane niti vee od 80)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- višenitna (strukana) ili kablirana prea, od ešljanih vlakana:
5205 41 00 - - finoe pojedinane niti 714,29 deciteksa ili vee (metrike numeracije pojedinane niti ne vee od 14)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 42 00 - - finoe pojedinane niti manje od 714,29 deciteksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metrike numeracije pojedi- nane niti vee od 14, ali ne vee od 43)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 43 00 - - finoe pojedinane niti manje od 232,56 deciteksa, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metrike numeracije pojedi- nane niti vee od 43, ali ne vee od 52)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 44 00 - - finoe pojedinane niti ma- nje od 192,31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa (metri- ke numeracije pojedinane niti vee od 52, ali ne vee od 80)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 46 00 - - finoe pojedinane niti manje od 125 deciteksa, ali ne manje od 106,38 deciteksa (metrike numeracije pojedi- nane niti vee od 80, ali ne vee od 94)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 47 00 - - finoe pojedinane niti manje od 106,38 deciteksa, ali ne manje od 83,33 deciteksa (metrike numeracije pojedina- ne niti vee od 94, ali ne vee od 120)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5205 48 00 - - finoe pojedinane niti manje od 83,33 deciteksa (me- trike numeracije pojedinane niti vee od 120)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5206 Pamuna prea (osim konca za šivanje), masenog udjela pamuka manjeg od 85%, nepripremljena u pakiranja za pojedinanu prodaju:
- jednonitna prea, od neešlja- nih vlakana:
5206 11 00 - - finoe 714,29 deciteksa ili vee (metrike numeracije ne vee od 14)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5206 12 00 - - finoe manje od 714,29 de- citeksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metrike numeracije vee od 14, ali ne vee od 43)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
PONEDJELJAK 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9625 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5206 13 00 - - finoe manje od 232,56 de- citeksa, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metrike numeracije vee od 43, ali ne vee od 52)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5206 14 00 - - finoe manje od 192,31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa (metrike numeracije vee od 52, ali ne vee od 80)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5206 15 00 - - finoe manje od 125 decite- ksa (metrike numeracije vee od 80)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- jednonitna prea, od ešljanih vlakana:
5206 21 00 - - finoe 714,29 deciteksa ili vee (metrike numeracije ne vee od 14)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5206 22 00 - - finoe manje od 714,29 de- citeksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metrike numeracije vee od 14, ali ne vee od 43)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5206 23 00 - - finoe manje od 232,56 de- citeksa, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metrike numeracije vee od 43, ali ne vee od 52)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5206 24 00 - - finoe manje od 192,31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa (metrike numeracije vee od 52, ali ne vee od 80)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5206 25 00 - - finoe manje od 125 decite- ksa (metrike numeracije vee od 80)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- višenitna (strukana) ili kablirana prea, od neešljanih vlakana:
5206 31 00 - - finoe pojedinane niti 714,29 deciteksa ili vee (metrike numeracije pojedinane niti ne vee od 14)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5206 32 00 - - finoe pojedinane niti manje od 714,29 deciteksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metrike numeracije pojedi- nane niti vee od 14, ali ne vee od 43)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5206 33 00 - - finoe pojedinane niti manje od 232,56 deciteksa, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metrike numeracije pojedi- nane niti vee od 43, ali ne vee od 52)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5206 34 00 - - finoe pojedinane niti ma- nje od 192,31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa (metri- ke numeracije pojedinane niti vee od 52, ali ne vee od 80)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5206 35 00 - - finoe pojedinane niti manje od 125 deciteksa (metri- ke numeracije pojedinane niti vee od 80)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
STRANICA 9626 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
- višenitna (strukana) ili kablirana prea, od ešljanih vlakana:
5206 41 00 - - finoe pojedinane niti 714- ,29 deciteksa ili vee (metrike numeracije pojedinane niti ne vee od 14)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5206 42 00 - - finoe pojedinane niti manje od 714,29 deciteksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metrike numeracije pojedi- nane niti vee od 14, ali ne vee od 43)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5206 43 00 - - finoe pojedinane niti manje od 232,56 deciteksa, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metrike numeracije pojedi- nane niti vee od 43, ali ne vee od 52)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5206 44 00 - - finoe pojedinane niti ma- nje od 192,31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa (metri- ke numeracije pojedinane niti vee od 52, ali ne vee od 80)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5206 45 00 - - finoe pojedinane niti manje od 125 deciteksa (metri- ke numeracije pojedinane niti vee od 80)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5207 Pamuna prea (osim konca za šivanje) pripremljena u pakira- nja za pojedinanu prodaju:
5207 10 00 - masenog udjela pamuka 85% ili veeg
kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5207 90 00 - ostala kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5208 Pamune tkanine, masenog
udjela pamuka 85% ili veeg, mase ne vee od 200 g/m²:
- nebijeljene: 5208 11 - - platnenog prepleta, mase ne
vee od 100 g/m²:
5208 11 10 - - - tkanine za proizvodnju zavoja, obloga i medicinskih gaza
m² sl - - - - - - - - - - - -
5208 11 90 - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5208 12 - - platnenog prepleta, mase
vee od 100 g/m²:
- - - platnenog prepleta, mase vee od 100 g/m², ali ne vee od 130 g/m² i širine:
5208 12 16 - - - - ne vee od 165 cm m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5208 12 19 - - - - vee od 165 cm m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - platnenog prepleta, mase
vee od 130 g/m² i širine:
5208 12 96 - - - - ne vee od 165 cm m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5208 12 99 - - - - vee od 165 cm m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5208 13 00 - - tronitnog ili etveronitnog
keper prepleta, ukljuujui krini keper
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5208 19 00 - - ostale tkanine m² 6 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - bijeljene:
PONEDJELJAK 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9627 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5208 21 - - platnenog prepleta, mase ne vee od 100 g/m²:
5208 21 10 - - - tkanine za proizvodnju zavoja, obloga i medicinskih gaza
m² sl - - - - - - - - - - - -
5208 21 90 - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5208 22 - - platnenog prepleta, mase
vee od 100 g/m²:
- - - platnenog prepleta, mase vee od 100 g/m², ali ne vee od 130 g/m² i širine:
5208 22 16 - - - - ne vee od 165 cm m² 6 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5208 22 19 - - - - vee od 165 cm m² 6 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - platnenog prepleta, mase
vee od 130 g/m² i širine:
5208 22 96 - - - - ne vee od 165 cm m² 6 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5208 22 99 - - - - vee od 165 cm m² 6 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5208 23 00 - - tronitnog ili etveronitnog
keper prepleta, ukljuujui krini keper
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5208 29 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - obojene: 5208 31 00 - - platnenog prepleta, mase ne
vee od 100 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5208 32 - - platnenog prepleta, mase vee od 100 g/m²:
- - - platnenog prepleta, mase vee od 100 g/m², ali ne vee od 130 g/m² i širine:
5208 32 16 - - - - ne vee od 165 cm m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5208 32 19 - - - - vee od 165 cm m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - platnenog prepleta, mase
vee od 130 g/m² i širine:
5208 32 96 - - - - ne vee od 165 cm m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5208 32 99 - - - - vee od 165 cm m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5208 33 00 - - tronitnog ili etveronitnog
keper prepleta, ukljuujui krini keper
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5208 39 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - od prea razliitih boja: 5208 41 00 - - platnenog prepleta, mase ne
vee od 100 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5208 42 00 - - platnenog prepleta, mase vee od 100 g/m²
m² 6 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5208 43 00 - - tronitnog ili etveronitnog keper prepleta, ukljuujui krini keper
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5208 49 00 - - ostale tkanine m² 6 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - tiskane: 5208 51 00 - - platnenog prepleta, mase ne
vee od 100 g/m² m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5208 52 00 - - platnenog prepleta, mase vee od 100 g/m²
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5208 59 - - ostale tkanine: 5208 59 10 - - - tronitnog ili etveronitnog
keper prepleta, ukljuujui krini keper
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5208 59 90 - - - ostale m² 6 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
STRANICA 9628 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5209 Pamune tkanine, masenog udjela pamuka 85% ili veeg, mase vee od 200 g/m²:
- nebijeljene: 5209 11 00 - - platnenog prepleta m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5209 12 00 - - tronitnog ili etveronitnog
keper prepleta, ukljuujui krini keper
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5209 19 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - bijeljene: 5209 21 00 - - platnenog prepleta m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5209 22 00 - - tronitnog ili etveronitnog
keper prepleta, ukljuujui krini keper
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5209 29 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - obojene: 5209 31 00 - - platnenog prepleta m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5209 32 00 - - tronitnog ili etveronitnog
keper prepleta, ukljuujui krini keper
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5209 39 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - od prea razliitih boja: 5209 41 00 - - platnenog prepleta m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5209 42 00 - - tkanine denim m² sl - - - - - - - - - - - - 5209 43 00 - - ostale tkanine od tronitnog
ili etveronitnog keper prepleta, ukljuujui krini keper
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5209 49 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - tiskane: 5209 51 00 - - platnenog prepleta m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5209 52 00 - - tronitnog ili etveronitnog
keper prepleta, ukljuujui krini keper
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5209 59 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5210 Pamune tkanine, masenog
udjela pamuka manjeg od 85%, u mješavini preteito ili samo s umjetnim ili sintetikim vlaknima, mase ne vee od 200 g/m²:
- nebijeljene: 5210 11 00 - - platnenog prepleta m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5210 19 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - bijeljene: 5210 21 00 - - platnenog prepleta m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5210 29 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - obojene: 5210 31 00 - - platnenog prepleta m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5210 32 00 - - tronitnog ili etveronitnog
keper prepleta, ukljuujui krini keper
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5210 39 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - od prea razliitih boja: 5210 41 00 - - platnenog prepleta m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5210 49 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - tiskane: 5210 51 00 - - platnenog prepleta m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5210 59 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
PONEDJELJAK 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9629 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5211 Pamune tkanine, masenog udjela pamuka manjeg od 85%, u mješavini preteito ili samo s umjetnim ili sintetikim vlakni- ma, mase vee od 200 g/m²:
- nebijeljene: 5211 11 00 - - platnenog prepleta m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5211 12 00 - - tronitnog ili etveronitnog
keper prepleta, ukljuujui krini keper
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5211 19 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5211 20 00 - bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - obojene: 5211 31 00 - - platnenog prepleta m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5211 32 00 - - tronitnog ili etveronitnog
keper prepleta, ukljuujui krini keper
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5211 39 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - od prea razliitih boja: 5211 41 00 - - platnenog prepleta m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5211 42 00 - - tkanine denim m² sl - - - - - - - - - - - - 5211 43 00 - - ostale tkanine tronitnog ili
etveronitnog keper prepleta, ukljuujui krini keper
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5211 49 - - ostale tkanine: 5211 49 10 - - - akarske tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5211 49 90 - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - tiskane: 5211 51 00 - - platnenog prepleta m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5211 52 00 - - tronitnog ili etveronitnog
keper prepleta, ukljuujui krini keper
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5211 59 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5212 Ostale tkanine od pamuka: - mase ne vee od 200 g/m²: 5212 11 - - nebijeljene: 5212 11 10 - - - u mješavini preteito ili
samo s lanom m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5212 11 90 - - - ostale mješavine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5212 12 - - bijeljene: 5212 12 10 - - - u mješavini preteito ili
samo s lanom m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5212 12 90 - - - ostale mješavine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5212 13 - - obojene: 5212 13 10 - - - u mješavini preteito ili
samo s lanom m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5212 13 90 - - - ostale mješavine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5212 14 - - od prea razliitih boja: 5212 14 10 - - - u mješavini preteito ili
samo s lanom m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5212 14 90 - - - ostale mješavine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5212 15 - - tiskane: 5212 15 10 - - - u mješavini preteito ili
samo s lanom m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5212 15 90 - - - ostale mješavine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - mase vee od 200 g/m²: 5212 21 - - nebijeljene:
STRANICA 9630 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
5212 21 10 - - - u mješavini preteito ili samo s lanom
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5212 21 90 - - - ostale mješavine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5212 22 - - bijeljene: 5212 22 10 - - - u mješavini preteito ili
samo s lanom m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5212 22 90 - - - ostale mješavine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5212 23 - - obojene: 5212 23 10 - - - u mješavini preteito ili
samo s lanom m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5212 23 90 - - - ostale mješavine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5212 24 - - od prea razliitih boja: 5212 24 10 - - - u mješavini preteito ili
samo s lanom m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5212 24 90 - - - ostale mješavine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5212 25 - - tiskane: 5212 25 10 - - - u mješavini preteito ili
samo s lanom m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5212 25 90 - - - ostale mješavine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
POGLAVLJE 53 OSTALA BILJNA TEKSTILNA VLAKNA; PAPIRNA PREA I TKANINE OD PAPIRNE PREE
Dodatna napomena 1. A) Za svrhe podbrojeva 5306 10 90, 5306 20 90 i 5308 20
90, pod pojmom »pripremljena u pakiranja za pojedinanu prodaju«, uzimajui u obzir iznimke iz sljedeeg odlomka B, podrazumijeva se preu (jednonitnu, višenitnu (stru- kanu) ili kabliranu) namotanu:
a) u klupka ili na kartone, cijevke ili sline prikladne podloge, ija masa (ukljuujui podlogu) nije vea od 200 grama;
b) u povjesma ili vitice ija masa nije vea od 125 grama; c) u povjesma ili vitice sastavljene od više manjih povjesma ili
vitica odvojenih koncem što ih dijeli i ini neovisnim jedne od
drugih, s tim da masa svakog pojedinanog povjesma ili vitice nije vea od 125 grama.
B) Iznimke: a) višenitna (strukana) ili kablirana prea, nebijeljena, u povje-
smima ili viticama; b) višenitna (strukana) ili kablirana prea: 1) na krino namotanim povjesmima ili viticama; ili 2) namotana na podloge ili na neki drugi nain što upuuje
na njihovu uporabu u tekstilnoj industriji (na primjer, na potkinim namotcima, predionikim cijevkama, vretenima, ili namotana u oblike za strojeve za vez).
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5301 Lan, sirov ili preraen, ali ne- preden; lanena kuina i otpaci (ukljuujui otpadnu preu i rastrgane tekstilne materijale):
5301 10 00 - lan, sirov ili moen kg sl - - - - - - - - - - - - - lan, lomljen, trljan, grebenan
ili na drugi nain obraen, ali nepreden:
5301 21 00 - - lomljen ili trljan kg 2 - - - - - sl sl sl - sl sl - 5301 29 00 - - ostali kg 2 - - - - - sl sl sl - sl sl -
PONEDJELJAK 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9631 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5301 30 - lanena kuina i otpaci: 5301 30 10 - - kuina kg 2 - - - - - sl sl sl - sl sl - 5301 30 90 - - laneni otpaci kg 2 - - - - - sl sl sl - sl sl - 5302 Prava konoplja (Cannabis sati-
va L.), sirova ili preraena, ali nepredena; kuina i otpaci od konoplje (ukljuujui otpadnu preu i rastrgane tekstilne materijale):
5302 10 00 - prava konoplja, sirova ili moena
kg sl - - - - - - - - - - - -
5302 90 00 - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - - 5303 Juta i ostala tekstilna vlakna od
drvenog lika (iskljuujui lan, pravu konoplju i ramiju), siro- va ili preraena, ali nepredena; kuina i otpaci od tih vlakana (ukljuujui otpadnu preu i rastrgane tekstilne materijale):
5303 10 00 - juta i ostala tekstilna vlakna od drvenog lika, sirova ili moena
kg sl - - - - - - - - - - - -
5303 90 00 - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - - 5305 00 00 Kokosovo vlakno, abaka
(Manila konoplja ili Musa textilis Nee), ramija i druga biljna tekstilna vlakna, što nisu spomenuta niti ukljuena na drugom mjestu, sirova ili pre- raena, ali nepredena; kuina, išešak i otpaci od tih vlakana (ukljuujui otpadnu preu i rastrgane tekstilne materijale)
kg sl - - - - - - - - - - - -
za pojedinanu prodaju:
5306 10 10 - - - finoe 833,3 deciteksa i vee (metrike numeracije ne vee od 12)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5306 10 30 - - - finoe manje od 833,3 deciteksa, ali ne manje od 277,8 deciteksa (metrike numeracije vee od 12, ali ne vee od 36)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5306 10 50 - - - finoe manje od 277,8 deciteksa (metrike numeracije vee od 36)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5306 10 90 - - pripremljena u pakiranja za pojedinanu prodaju
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5306 20 - višenitna (strukana) ili kablirana:
5306 20 10 - - nepripremljena u pakiranja za pojedinanu prodaju
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5306 20 90 - - pripremljena u pakiranja za pojedinanu prodaju
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
STRANICA 9632 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5307 Prea od jute ili ostalih tekstil- nih vlakana od drvenog lika iz tarifnog broja 5303:
5307 10 - jednonitna: 5307 10 10 - - finoe 1000 deciteksa ili
manje (metrike numeracije 10 ili vee)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5307 10 90 - - finoe vee od 1000 deciteksa (metrike numeracije manje od 10)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5307 20 00 - višenitna (strukana) ili kablirana
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5308 Prea od ostalih biljnih tekstil- nih vlakana; papirna prea:
5308 10 00 - od kokosovog vlakna kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5308 20 - od prave konoplje: 5308 20 10 - - nepripremljena u pakiranja
za pojedinanu prodaju kg sl - - - - - - - - - - - -
5308 20 90 - - pripremljena u pakiranja za pojedinanu prodaju
kg sl - - - - - - - - - - - -
5308 90 - ostalo: - - od ramije: 5308 90 12 - - - finoe 277,8 deciteksa ili
vee (metrike numeracije ne vee od 36)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5308 90 19 - - - finoe manje od 277,8 deciteksa (metrike numeracije vee od 36)
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5308 90 50 - - papirna prea kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5308 90 90 - - ostala kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5309 Lanene tkanine: - masenog udjela lana 85%
ili veeg:
5309 11 - - nebijeljene ili bijeljene: 5309 11 10 - - - nebijeljene m² sl - - - - - - - - - - - - 5309 11 90 - - - bijeljene m² sl - - - - - - - - - - - - 5309 19 00 - - ostale m² sl - - - - - - - - - - - - - masenog udjela lana manjeg
od 85%:
5309 21 - - nebijeljene ili bijeljene: 5309 21 10 - - - nebijeljene m² sl - - - - - - - - - - - - 5309 21 90 - - - bijeljene m² sl - - - - - - - - - - - - 5309 29 00 - - ostale m² sl - - - - - - - - - - - - 5310 Tkanine od jute ili ostalih
tekstilnih vlakana od drvenog lika iz tarifnog broja 5303:
5310 10 - nebijeljene: 5310 10 10 - - širine ne vee od 150 cm m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5310 10 90 - - širine vee od 150 cm m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5310 90 00 - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5311 00 Tkanine od ostalih biljnih
tekstilnih vlakana; tkanine od papirne pree:
5311 00 10 - od ramije m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5311 00 90 - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
PONEDJELJAK 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9633 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
POGLAVLJE 54 UMJETNI ILI SINTETIKI FILAMENTI;
VRPCE I SLINI OBLICI OD UMJETNIH ILI SINTETIKIH TEKSTILNIH MATERIJALA
Napomene 1. U cijelom se nazivlju, pod pojmom »umjetna ili sintetika vlakna«
podrazumijeva rezana vlakna i filamente od organskih polimera dobivenih industrijskim postupcima, bilo:
a) polimerizacijom organskih monomera radi dobivanja polime- ra, kao što su poliamidi, poliesteri, poliolefini ili poliuretani, ili kemijskom modifikacijom polimera proizvedenih tim postu- pkom (na primjer, poli(vinil alkohol) proizveden hidrolizom poli(vinil acetata)); ili
b) otapanjem ili kemijskom obradom prirodnih organskih poli- mera (na primjer, celuloze) radi dobivanja polimera kao što su bakroamonijani rayon (cupro) ili viskozni rayon, ili ke- mijskom modifikacijom prirodnih organskih polimera (na
primjer, celuloze, kazeina i drugih bjelanevina ili alginske kiseline), radi dobivanja polimera kao što su celulozni acetat ili alginati.
Pod pojmovima »sintetika« i »umjetna«, kada ih se rabi u svezi s vlaknima, podrazumijeva se: sintetika: vlakna definirana pod a; umjetna: vlakna definirana pod b. Vrpce i sline oblike iz ta- rifnog broja 5405 ili 5405 ne smatra se sintetikim ili umjetnim vlaknima.
Pojmovi »sintetiki« i »umjetni« imaju isto znaenje i kada ih se rabi u svezi s »tekstilnim materijalima«.
2. U tarifne se brojeve 5402 i 5403 ne razvrstava kabele od sinteti- kih ili umjetnih filamenata iz poglavlja 55.
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5401 Konac za šivanje od umjetnih ili sintetikih filamenata, nepripremljen ili pripremljen u pakiranja za pojedinanu prodaju:
5401 10 - od sintetikih filamenata: - - nepripremljen u pakiranja za
pojedinanu prodaju:
kg sl - - - - - - - - - - - -
5401 10 14 - - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - - - - ostali: 5401 10 16 - - - - teksturirana prea kg sl - - - - - - - - - - - - 5401 10 18 - - - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 5401 10 90 - - pripremljen u pakiranja za
pojedinanu prodaju kg sl - - - - - - - - - - - -
5401 20 - od umjetnih filamenata: 5401 20 10 - - nepripremljen u pakiranja za
pojedinanu prodaju kg sl - - - - - - - - - - - -
kg sl - - - - - - - - - - - -
5402 Prea od sintetikih filame- nata (osim konca za šivanje), nepripremljena u pakiranja za pojedinanu prodaju, ukljuu- jui sintetike monofilamente finoe manje od 67 deciteksa:
- prea velike vrstoe, od najlona ili drugih poliamida:
5402 11 00 - - od aramida kg sl - - - - - - - - - - - - 5402 19 00 - - ostala kg sl - - - - - - - - - - - - 5402 20 00 - prea velike vrstoe od
poliestera kg sl - - - - - - - - - - - -
STRANICA 9634 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5402 31 00 - - od najlona ili drugih poliamida, finoe pojedinane niti ne vee od 50 teksa
kg sl - - - - - - - - - - - -
5402 32 00 - - od najlona ili drugih poliamida, finoe pojedinane niti vee od 50 teksa
kg sl - - - - - - - - - - - -
5402 33 00 - - od poliestera kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5402 34 00 - - od polipropilena kg 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5402 39 00 - - ostala kg sl - - - - - - - - - - - - - ostala jednonitna prea,
neupredena ili upredena s brojem uvoja ne veim od 50 po metru:
5402 44 00 - - elastomerna kg sl - - - - - - - - - - - - 5402 45 00 - - ostala, od najlona ili drugih
poliamida kg sl - - - - - - - - - - - -
kg sl - - - - - - - - - - - -
5402 47 00 - - ostala, od poliestera kg sl - - - - - - - - - - - - 5402 48 00 - - ostala, od polipropilena kg sl - - - - - - - - - - - - 5402 49 00 - - ostala kg sl - - - - - - - - - - - - - ostala jednonitna prea,
upredena s više od 50 uvoja po metru:
5402 51 00 - - od najlona ili drugih poliamida
kg sl - - - - - - - - - - - -
5402 52 00 - - od poliestera kg sl - - - - - - - - - - - - 5402 59 - - ostala: 5402 59 10 - - - od polipropilena kg sl - - - - - - - - - - - - 5402 59 90 - - - ostala kg sl - - - - - - - - - - - - - ostala višenitna (strukana) ili
kablirana prea:
kg sl - - - - - - - - - - - -
5402 62 00 - - od poliestera kg sl - - - - - - - - - - - - 5402 69 - - ostala: 5402 69 10 - - - od polipropilena kg sl - - - - - - - - - - - - 5402 69 90 - - - ostala kg sl - - - - - - - - - - - - 5403 Prea od umjetnih filamenata
(osim konca za šivanje), nepripremljena u pakiranja za pojedinanu prodaju, ukljuu- jui umjetne monofilamente finoe manje od 67 deciteksa:
5403 10 00 - prea velike vrstoe od viskoznog rajona
kg sl - - - - - - - - - - - -
- ostala prea, jednonitna: 5403 31 00 - - od viskoznog rajona,
neupredena ili upredena s brojem uvoja ne veim od 120 po metru
kg sl - - - - - - - - - - - -
5403 32 00 - - od viskoznog rajona, s brojem uvoja veim od 120 po metru
kg sl - - - - - - - - - - - -
5403 33 00 - - od celuloznog acetata kg sl - - - - - - - - - - - - 5403 39 00 - - ostala kg sl - - - - - - - - - - - - - ostala prea, višenitna (stru-
kana) ili kablirana:
PONEDJELJAK 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9635 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5403 41 00 - - od viskoznog rajona kg sl - - - - - - - - - - - - 5403 42 00 - - od celuloznog acetata kg sl - - - - - - - - - - - - 5403 49 00 - - ostala kg sl - - - - - - - - - - - - 5404 Sintetiki monofilamenti finoe
67 deciteksa i vee, s dimen- zijom poprenog presjeka ne veom od 1 mm; vrpce i slini proizvodi (npr. umjetna slama), od sintetikih tekstilnih materijala, oevidne širine ne vee od 5 mm:
- monofilamenti: 5404 11 00 - - elastomerni kg sl - - - - - - - - - - - - 5404 12 00 - - ostali, od polipropilena kg sl - - - - - - - - - - - - 5404 19 00 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 5404 90 - ostalo: - - od polipropilena: 5404 90 11 - - - dekorativne vrpce vrsta što
se rabe za pakiranje kg sl - - - - - - - - - - - -
5404 90 19 - - - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - - 5404 90 90 - - ostalo kg sl - - - - - - - - - - - - 5405 00 00 Umjetni monofilamenti finoe
67 deciteksa i vee s dimen- zijom poprenog presjeka ne veom od 1 mm; vrpce i slini proizvodi (na primjer, umjetna slama), od umjetnog tekstilnog materijala, oevidne širine ne vee od 5 mm
kg sl - - - - - - - - - - - -
5406 00 00 Prea od umjetnih ili sinteti- kih filamenata (osim konca za šivanje), pripremljena u pakiranja za pojedinanu prodaju
kg sl - - - - - - - - - - - -
5407 Tkanine od sintetike filament pree, ukljuujui tkanine do- bivene od proizvoda iz tarifnog broja 5404:
5407 10 00 - tkanine od pree velike vrstoe, od najlona ili drugih poliamida ili od poliestera
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5407 20 - tkanine dobivene od vrpca ili slinih proizvoda:
- - od polietilena ili polipropi- lena, širine:
5407 20 11 - - - manje od 3 m m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 20 19 - - - 3 m ili vee m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 20 90 - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 30 00 - tkanine navedene u napomeni
9 u odsjeku Xl m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- ostale tkanine, masenog udje- la filamenata najlona ili drugih poliamida 85% ili veeg:
5407 41 00 - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 42 00 - - obojene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 43 00 - - od prea razliitih boja m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 44 00 - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
STRANICA 9636 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
- ostale tkanine, masenog udje- la teksturiranih poliesterskih filamenata 85% ili veeg:
5407 51 00 - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 52 00 - - obojene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 53 00 - - od prea razliitih boja m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 54 00 - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostale tkanine, masenog
udjela poliesterskih filamenata 85% ili veeg:
5407 61 - - masenog udjela neteksturi- ranih poliesterskih filamenata 85% ili veeg:
5407 61 10 - - - nebijeljene ili bijeljene m² 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 61 30 - - - obojene m² 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 61 50 - - - od prea razliitih boja m² 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 61 90 - - - tiskane m² 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 69 - - ostale: 5407 69 10 - - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 69 90 - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostale tkanine, masenog
udjela sintetikih filamenata 85% ili veeg:
5407 71 00 - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 72 00 - - obojene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 73 00 - - od prea razliitih boja m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 74 00 - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostale tkanine, masenog
udjela sintetikih filamenata manjeg od 85%, u mješavini preteito ili samo s pamukom:
5407 81 00 - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 82 00 - - obojene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 83 00 - - od prea razliitih boja m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 84 00 - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostale tkanine: 5407 91 00 - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 92 00 - - obojene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 93 00 - - od prea razliitih boja m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5407 94 00 - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5408 Tkanine od umjetne filament-
pree, ukljuujui tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja 5405:
5408 10 00 - tkanine od pree velike vrstoe od viskoznog rajona
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- ostale tkanine, masenog udjela umjetnih filamenata, vrpca ili slinih proizvoda 85% ili veeg:
5408 21 00 - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5408 22 - - obojene: 5408 22 10 - - - širine vee od 135 cm, ali
ne vee od 155 cm, platnenog, keper, krinog keper ili saten- skog prepleta
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5408 22 90 - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5408 23 - - od prea razliitih boja:
PONEDJELJAK 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9637 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5408 23 10 - - - akarske tkanine širine vee od 115 cm, ali manje od 140 cm, mase vee od 250 g/m²
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5408 23 90 - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5408 24 00 - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostale tkanine: 5408 31 00 - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5408 32 00 - - obojene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5408 33 00 - - od prea razliitih boja m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5408 34 00 - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
POGLAVLJE 55 UMJETNA ILI SINTETIKA REZANA VLAKNA
Napomena 1. U tarifne brojeve 5501 i 5502 razvrstava se samo kabele od umjetnih ili sintetikih filamenata što se sastoje od usporednih filamenata
jednolike duine istovjetne duini kabela, što udovoljavaju sljedeem: a) duina kabela vea od 2 m; b) broj uvoja manji od 5 po metru; c) finoa pojedinanog filamenta manja od 67 deciteksa; d) samo za kabele od sintetikih filamenata: kabeli moraju biti istegnuti, a moe ih se još istegnuti, ali ne više od 100% vlastite duine; e) ukupna finoa kabela mora biti vea od 20 000 deciteksa. Kabele duine ne vee od 2 m razvrstava se u tarifni broj 5503 ili 5504.
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
5501 10 00 - od najlona ili drugih poli- amida
kg sl - - - - - - - - - - - -
5501 20 00 - od poliestera kg sl - - - - - - - - - - - - 5501 30 00 - od akrilnih ili modakrilnih kg sl - - - - - - - - - - - - 5501 40 00 - od polipropilena kg sl - - - - - - - - - - - - 5501 90 00 - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 5502 00 Kabeli od umjetnih filamenata: 5502 00 10 - od viskoznog rajona kg sl - - - - - - - - - - - - 5502 00 40 - od acetata kg sl - - - - - - - - - - - - 5502 00 80 - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 5503 Sintetika vlakna rezana,
negrebenana, neešljana niti drukije pripremljena za predenje:
- od najlona ili drugih poli- amida:
5503 11 00 - - od aramida kg sl - - - - - - - - - - - - 5503 19 00 - - ostala kg sl - - - - - - - - - - - - 5503 20 00 - od poliestera kg sl - - - - - - - - - - - -
STRANICA 9638 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5503 30 00 - akrilna ili modakrilna kg sl - - - - - - - - - - - - 5503 40 00 - od polipropilena kg sl - - - - - - - - - - - - 5503 90 - ostala: 5503 90 10 - - klor-vlakna kg sl - - - - - - - - - - - - 5503 90 90 - - ostala kg sl - - - - - - - - - - - - 5504 Umjetna vlakna rezana, negre-
benana, neešljana niti drukije pripremljena za predenje:
5504 10 00 - od viskoznog rajona kg sl - - - - - - - - - - - - 5504 90 00 - ostala kg sl - - - - - - - - - - - - 5505 Otpaci (ukljuujui išešak,
otpatke od prea i rašupane tekstilne proizvode) od umje- tnih ili sintetikih vlakana:
5505 10 - od sintetikih vlakana: 5505 10 10 - - od najlona ili drugih po-
liamida kg sl - - - - - - - - - - - -
5505 10 30 - - od poliestera kg sl - - - - - - - - - - - - 5505 10 50 - - akrilnih i modakrilnih kg sl - - - - - - - - - - - - 5505 10 70 - - od polipropilena kg sl - - - - - - - - - - - - 5505 10 90 - - ostali kg sl - - - - - - - - - - - - 5505 20 00 - od umjetnih vlakana kg sl - - - - - - - - - - - - 5506 Sintetika vlakna rezana,
grebenana, ešljana ili na drugi nain pripremljena za predenje:
5506 10 00 - od najlona ili drugih poli- amida
kg sl - - - - - - - - - - - -
5506 20 00 - od poliestera kg sl - - - - - - - - - - - - 5506 30 00 - akrilna ili modakrilna kg sl - - - - - - - - - - - - 5506 90 - ostala: 5506 90 10 - - klor-vlakna kg sl - - - - - - - - - - - - 5506 90 90 - - ostala kg sl - - - - - - - - - - - - 5507 00 00 Umjetna vlakna rezana, gre-
benana, ešljana ili na drugi nain pripremljena za predenje
kg sl - - - - - - - - - - - -
5508 Konac za šivanje od rezanih umjetnih ili sintetikih vlaka- na, pripremljen ili nepripre- mljen u pakiranja za pojedina- nu prodaju:
5508 10 - od rezanih sintetikih vla- kana:
5508 10 10 - - nepripremljen u pakiranja za pojedinanu prodaju
kg sl - - - - - - - - - - - -
kg sl - - - - - - - - - - - -
5508 20 - od rezanih umjetnih vlakana: 5508 20 10 - - nepripremljen u pakiranja za
pojedinanu prodaju kg sl - - - - - - - - - - - -
kg sl - - - - - - - - - - - -
5509 Prea (osim konca za šivanje) od rezanih sintetikih vlakana, nepripremljena u pakiranja za pojedinanu prodaju:
- masenog udjela rezanih vlakana od najlona ili drugih poliamida 85% ili veeg:
PONEDJELJAK 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9639 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5509 11 00 - - jednonitna prea kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5509 12 00 - - višenitna (strukana) ili
kablirana prea kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- masenog udjela rezanih poliesterskih vlakana 85% ili veeg:
5509 21 00 - - jednonitna prea kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5509 22 00 - - višenitna (strukana) ili
kablirana prea kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- masenog udjela rezanih akril- nih ili modakrilnih vlakana 85% ili veeg:
5509 31 00 - - jednonitna prea kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5509 32 00 - - višenitna (strukana) ili
kablirana prea kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- ostala prea, masenog udjela rezanih sintetikih vlakana 85% ili veeg:
5509 41 00 - - jednonitna prea kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5509 42 00 - - višenitna (strukana) ili
kablirana prea kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- ostala prea, od rezanih poliesterskih vlakana:
5509 51 00 - - u mješavini preteito ili samo s rezanim umjetnim vlaknima
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5509 52 00 - - u mješavini preteito ili samo s vunom ili finom ivo- tinjskom dlakom
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5509 53 00 - - u mješavini preteito ili samo s pamukom
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5509 59 00 - - ostala kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostala prea, od rezanih akril-
nih ili modakrilnih vlakana:
5509 61 00 - - u mješavini preteito ili samo s vunom ili finom ivo- tinjskom dlakom
kg sl - - - - - - - - - - - -
5509 62 00 - - u mješavini preteito ili samo s pamukom
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5509 69 00 - - ostala kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostala prea: 5509 91 00 - - u mješavini preteito ili
samo s vunom ili finom ivo- tinjskom dlakom
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5509 92 00 - - u mješavini preteito ili samo s pamukom
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5509 99 00 - - ostala kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5510 Prea (osim konca za šivanje)
od rezanih umjetnih vlakana, nepripremljena u pakiranja za pojedinanu prodaju:
- masenog udjela rezanih umje- tnih vlakana 85% ili veeg:
5510 11 00 - - jednonitna prea kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5510 12 00 - - višenitna (strukana) ili
kablirana prea kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5510 20 00 - ostala prea, u mješavini preteito ili samo s vunom ili finom ivotinjskom dlakom
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
STRANICA 9640 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5510 30 00 - ostala prea, u mješavini preteito ili samo s pamukom
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5510 90 00 - ostala prea kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5511 Prea (osim konca za šivanje)
od rezanih umjetnih ili sinte- tikih vlakana, pripremljena u pakiranja za pojedinanu prodaju:
5511 10 00 - od rezanih sintetikih vlaka- na, masenog udjela tih vlakana 85% ili veeg
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5511 20 00 - od rezanih sintetikih vlaka- na, masenog udjela tih vlakana manjeg od 85%
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5511 30 00 - od rezanih umjetnih vlakana kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5512 Tkanine od rezanih sinteti-
kih vlakana, masenog udjela rezanih sintetikih vlakana 85% ili veeg:
- masenog udjela rezanih poliesterskih vlakana 85% ili veeg:
5512 11 00 - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5512 19 - - ostale: 5512 19 10 - - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5512 19 90 - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - masenog udjela rezanih akril-
nih ili modakrilnih vlakana 85% ili veeg:
5512 21 00 - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5512 29 - - ostale: 5512 29 10 - - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5512 29 90 - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostale: 5512 91 00 - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5512 99 - - ostale: 5512 99 10 - - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5512 99 90 - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5513 Tkanine od rezanih sintetikih
vlakana, masenog udjela tih vlakana manjeg od 85%, u mješavini preteito ili samo s pamukom, mase ne vee od 170 g/m²:
- nebijeljene ili bijeljene: 5513 11 - - od rezanih poliesterskih
vlakana, u platnenom prepletu:
5513 11 20 - - - širine 165 cm ili manje m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5513 11 90 - - - širine vee od 165 cm m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5513 12 00 - - tronitnog ili etveronitnog
keper prepleta, ukljuujui krini keper, od rezanih polie- sterskih vlakana
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5513 13 00 - - ostale tkanine od rezanih poliesterskih vlakana
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5513 19 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - obojene: 5513 21 - - od rezanih poliesterskih
vlakana, u platnenom prepletu:
PONEDJELJAK 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9641 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5513 21 10 - - - širine 135 cm ili manje m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5513 21 30 - - - širine vee od 135 cm, ali
ne vee od 165 cm m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5513 21 90 - - - širine vee od 165 cm m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5513 23 - - ostale tkanine od rezanih
poliesterskih vlakana:
5513 23 10 - - - tronitnog ili etveronitnog keper prepleta, ukljuujui krini keper
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5513 23 90 - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5513 29 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - od prea razliitih boja: 5513 31 00 - - od rezanih poliesterskih
vlakana, u platnenom prepletu m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5513 39 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - tiskane: 5513 41 00 - - od rezanih poliesterskih
vlakana, u platnenom prepletu m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5513 49 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5514 Tkanine od rezanih sintetikih
vlakana, masenog udjela tih vlakana manjeg od 85%, u mješavini preteito ili samo s pamukom, mase vee od 170 g/m²:
- nebijeljene ili bijeljene: 5514 11 00 - - od rezanih poliesterskih
vlakana, u platnenom prepletu m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5514 12 00 - - tronitnog ili etveronitnog keper prepleta, ukljuujui krini keper, od rezanih polie- sterskih vlakana
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5514 19 - - ostale tkanine: 5514 19 10 - - - od rezanih poliesterskih
vlakana m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5514 19 90 - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - obojene: 5514 21 00 - - od rezanih poliesterskih
vlakana, u platnenom prepletu m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5514 22 00 - - tronitnog ili etveronitnog keper prepleta, ukljuujui krini keper, od rezanih polie- sterskih vlakana
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5514 23 00 - - ostale tkanine od rezanih poliesterskih vlakana
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5514 29 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5514 30 - od prea razliitih boja: 5514 30 10 - - od rezanih poliesterskih
vlakana, u platnenom prepletu m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5514 30 30 - - tronitnog ili etveronitnog keper prepleta, ukljuujui krini keper, od rezanih poliesterskih vlakana
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5514 30 50 - - ostale tkanine od rezanih poliesterskih vlakana
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5514 30 90 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - tiskane: 5514 41 00 - - od rezanih poliesterskih
vlakana, u platnenom prepletu m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
STRANICA 9642 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5514 42 00 - - tronitnog ili etveronitnog keper prepleta, ukljuujui krini keper, od rezanih polie- sterskih vlakana
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5514 43 00 - - ostale tkanine od rezanih poliesterskih vlakana
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5514 49 00 - - ostale tkanine m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 Ostale tkanine od rezanih
sintetikih vlakana:
- od rezanih poliesterskih vlakana:
5515 11 - - u mješavini preteito ili samo s rezanim vlaknima od viskoznog rajona:
5515 11 10 - - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 11 30 - - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 11 90 - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 12 - - u mješavini preteito ili
samo s umjetnim ili sinteti- kim filamentima:
5515 12 10 - - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 12 30 - - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 12 90 - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 13 - - u mješavini preteito ili
samo s vunom ili finom ivo- tinjskom dlakom:
- - - u mješavini preteito ili samo s grebenanom vunom ili finom ivotinjskom dlakom:
5515 13 11 - - - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 13 19 - - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - u mješavini preteito ili
samo s ešljanom vunom ili finom ivotinjskom dlakom:
5515 13 91 - - - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 13 99 - - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 19 - - ostale: 5515 19 10 - - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 19 30 - - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 19 90 - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - od rezanih akrilnih ili moda-
krilnih vlakana:
5515 21 - - u mješavini preteito ili samo s umjetnim ili sinteti- kim filamentima:
5515 21 10 - - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 21 30 - - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 21 90 - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 22 - - u mješavini preteito ili
samo s vunom ili finom ivo- tinjskom dlakom:
- - - u mješavini preteito ili samo s grebenanom vunom ili finom ivotinjskom dlakom:
5515 22 11 - - - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 22 19 - - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - u mješavini preteito ili
samo s ešljanom vunom ili finom ivotinjskom dlakom:
PONEDJELJAK 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9643 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5515 22 91 - - - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 22 99 - - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 29 00 - - ostale 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostale tkanine: 5515 91 - - u mješavini preteito ili
samo s umjetnim ili sinteti- kim filamentima:
5515 91 10 - - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 91 30 - - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 91 90 - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 99 - - ostale: 5515 99 20 - - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 99 40 - - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5515 99 80 - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5516 Tkanine od rezanih umjetnih
vlakana:
- masenog udjela rezanih umje- tnih vlakana 85% ili veeg:
5516 11 00 - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5516 12 00 - - obojene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5516 13 00 - - od prea razliitih boja m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5516 14 00 - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - masenog udjela rezanih umje-
tnih vlakana manjeg od 85%, u mješavini preteito ili samo s umjetnim ili sintetikim filamentima:
5516 21 00 - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5516 22 00 - - obojene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5516 23 - - od prea razliitih boja: 5516 23 10 - - - akarske tkanine širine 140
cm ili vee (tkanine za madrace) m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5516 23 90 - - - ostale m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5516 24 00 - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - masenog udjela rezanih umje-
tnih vlakana manjeg od 85%, u mješavini preteito ili samo s vunom ili finom ivotinjskom dlakom:
5516 31 00 - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5516 32 00 - - obojene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5516 33 00 - - od prea razliitih boja m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5516 34 00 - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - masenog udjela rezanih
umjetnih vlakana manjeg od 85%, u mješavini preteito ili samo s pamukom:
5516 41 00 - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5516 42 00 - - obojene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5516 43 00 - - od prea razliitih boja m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5516 44 00 - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostale: 5516 91 00 - - nebijeljene ili bijeljene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5516 92 00 - - obojene m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5516 93 00 - - od prea razliitih boja m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5516 94 00 - - tiskane m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
STRANICA 9644 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
POGLAVLJE 56 VATA, PUST I NETKANI MATERIJALI; POSEBNA PREA; KONOPI, UZICE I UAD TE PROIZVODI
OD NJIH
Napomene 1. Iz ovog se poglavlja iskljuuje: a) vatu, pust ili netkane materijale, impregnirane, prevuene ili
prekrivene tvarima ili pripravcima (na primjer, parfumerij- skim ili kozmetikim proizvodima iz poglavlja 33, sapunom ili deterdentom iz tarifnog broja 3401, politurom, kremom ili slinim pripravcima iz tarifnog broja 3405, omekšivaima za tkanine iz tarifnog broja 3809), gdje tekstilni materijal slui samo kao podloga;
b) tekstilne proizvode iz tarifnog broja 5811; c) prirodne ili umjetne abrazive u prahu ili zrnu, na podlozi od
pusta ili netkanih materijala (tarifni broj 6805); d) aglomerirani ili rekonstituirani tinjac, na podlozi od pusta ili
netkanih materijala (tarifni broj 6814); ili e) kovinsku foliju na podlozi od pusta ili netkanih materijala
(uglavnom odsjek XIV ili XV). 2. Pod pojmom »pust« podrazumijeva se i iglani pust te materija-
le što se sastoje od koprene od tekstilnih vlakna, ija je kohezija poveana preplitanjem vlakna iz koprene (»stitch-bonded« – po- stupak), rabei pritom vlakna iz same koprene.
3. U tarifne se brojeve 5602 i 5603 razvrstava, redom, pust i netka- ne materijale, impregnirane, prevuene, prekrivene ili laminirane plastinom masom, kauukom ili gumom, neovisno o vrsti tih materijala (kompaktne ili celularne grae).
U tarifni se broj 5603 takoer razvrstava i netkane materijale u kojih plastina masa, kauuk ili guma, ine vezivni materijal.
Iz tarifnih se brojeva 5602 i 5603, meutim, iskljuuje:
a) pust, impregniran, prevuen, prekriven ili laminiran, plastinom masom, gumom ili kauukom, s masenim udjelom tekstilnog materijala 50% ili manjim te pust potpuno obloen plastinom masom, kauukom ili gumom (poglavlje 39 ili 40);
b) netkane materijale, bilo da su potpuno obloeni plastinom ma- som, kauukom ili gumom ili su posve prevueni ili su s obje strane prekriveni takvim materijalima, uz uvjet da se takva pre- vlaka moe vidjeti golim okom, pri emu se ne uzima u obzir bilo kakvu nastalu promjenu boje (poglavlje 39 ili 40); ili
c) ploe, listove ili vrpce od celularne plastine mase, celularnog kauuka ili gume, kombinirane s pustom ili netkanim mate- rijalima, u kojima tekstilni materijal slui samo kao pojaanje (poglavlje 39 ili 40).
4. Iz tarifnog se broja 5604 iskljuuje tekstilnu preu, vrpce ili slino iz tarifnog broja 5404 ili 5405, u kojih se impregnaciju, prevlae- nje ili prekrivanje ne moe vidjeti golim okom (naješe poglavlja 50 do 55); za svrhe ove odredbe, ne treba uzimati u obzir bilo kakvu nastalu promjenu boje.
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo 5601 Vata od tekstilnih materijala
i proizvodi od vate; tekstilna vlakna, duine ne vee od 5 mm (flok); prah i nope od tekstilnog materijala:
5601 10 - higijenski ulošci i tamponi, djeje pelene i podlošci za pele- ne i slini higijenski proizvodi od vate:
5601 10 10 - - od umjetnih ili sintetikih vlakana
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5601 10 90 - - od ostalih tekstilnih ma- terijala
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- vata; ostali proizvodi od vate: 5601 21 - - od pamuka: 5601 21 10 - - - hidrofilni kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5601 21 90 - - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5601 22 - - od umjetnih ili sintetikih
vlakana:
5601 22 10 - - - u svitcima promjera ne veeg od 8 mm
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- - - ostalo: 5601 22 91 - - - - od sintetikih vlakana kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5601 22 99 - - - - od umjetnih vlakana kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
PONEDJELJAK 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9645 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5601 29 00 - - ostalo kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5601 30 00 - tekstilni flok, prah i nope kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5602 Pust, ukljuujui impregniran,
prevuen, prekriven ili lami- niran:
5602 10 - iglani pust i materijali dobi- veni preplitanjem vlakana iz koprene (»stitchbonded«):
- - neimpregniran, neprevuen, neprekriven i nelaminiran:
- - - iglani pust: 5602 10 11 - - - - od jute ili ostalih likovih
tekstilnih vlakana iz tarifnog broja 5303
kg 9 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5602 10 19 - - - - od ostalih tekstilnih materijala
kg 9 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- - - materijali dobiveni pre- plitanjem vlakana iz koprene (»stitch-bonded«):
5602 10 31 - - - - od vune ili fine ivotinjske dlake
kg 9 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5602 10 35 - - - - od grube ivotinjske dlake kg 9 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5602 10 39 - - - - od ostalih tekstilnih
materijala kg 9 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5602 10 90 - - impregniran, prevuen, prekriven ili laminiran
kg 9 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- ostali pust, neimpregniran, neprevuen, neprekriven ili nelaminiran:
5602 21 00 - - od vune ili fine ivotinjske dlake
kg 9 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5602 29 00 - - od ostalih tekstilnih ma- terijala
kg 9 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5602 90 00 - ostalo kg 9 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5603 Netkani materijal, ukljuujui
impregniran, prevuen, prekri- ven ili laminiran:
- od sintetikih ili umjetnih filamenata:
5603 11 - - mase ne vee od 25 g/m²: 5603 11 10 - - - prevuen ili prekriven kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5603 11 90 - - - ostali kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5603 12 - - mase vee od 25 g/m², ali ne
vee od 70 g/m²:
5603 12 10 - - - prevuen ili prekriven kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5603 12 90 - - - ostali kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5603 13 - - mase vee od 70 g/m², ali ne
vee od 150 g/m²:
5603 13 10 - - - prevuen ili prekriven kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5603 13 90 - - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5603 14 - - mase vee od 150 g/m²: 5603 14 10 - - - prevuen ili prekriven kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5603 14 90 - - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostali: 5603 91 - - mase ne vee od 25 g/m²: 5603 91 10 - - - prevuen ili prekriven kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5603 91 90 - - - ostali kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5603 92 - - mase vee od 25 g/m², ali ne
vee od 70 g/m²:
5603 92 10 - - - prevuen ili prekriven kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5603 92 90 - - - ostali kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
STRANICA 9646 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5603 93 - - mase vee od 70 g/m², ali ne vee od 150 g/m²:
5603 93 10 - - - prevuen ili prekriven kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5603 93 90 - - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5603 94 - - mase vee od 150 g/m²: 5603 94 10 - - - prevuen ili prekriven kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5603 94 90 - - - ostali kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5604 Niti i kord od gume, prekriveni
tekstilnim materijalom; tek- stilna prea, vrpce i slino iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405, impregnirani, prevueni, pre- kriveni ili obloeni s gumom ili plastinom masom:
5604 10 00 - niti i kord od gume, prekrive- ni tekstilnim materijalom
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5604 90 - ostalo: 5604 90 10 - - prea velike vrstoe od
poliestera, najlona ili drugih po- liamida ili od viskoznog rajona, impregnirana ili prevuena
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5604 90 90 - - ostalo kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5605 00 00 Metalizirana prea, ukljuujui
obavijenu preu, što se sastoje od tekstilne pree, vrpca i sli- nih oblika iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405, kombiniranih s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha ili prekrivenih kovinom
kg 4 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5606 00 Obavijena prea, obavijene vrpce i slini oblici iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405 (osim obavijenih proizvoda iz tari- fnog broja 5605 i obavijene pree od konjskih dlaka iz gri- ve i repa); šenil-prea (uklju- ujui flokiranu šenil-preu); efektna prea s petljama:
5606 00 10 - efektna prea s petljama kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - ostalo: 5606 00 91 - - obavijena prea kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5606 00 99 - - ostalo kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5607 Konopi, uzice i uad, uklju-
ujui pletene ili prepletene te ukljuujui impregnirane, prevuene, prekrivene ili oblo- ene s gumom ili plastinom masom:
- od sisala i ostalih tekstilnih vlakana iz porodice Agave:
5607 21 00 - - konopi za vezanje ili ba- liranje
kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5607 29 - - ostalo: 5607 29 10 - - - finoe vee od 100.000
deciteksa (10 g/m) kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5607 29 90 - - - finoe 100.000 deciteksa (10 g/m) ili manje
kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- od polietilena ili polipro- pilena:
5607 41 00 - - konopi za vezanje ili ba- liranje
kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
PONEDJELJAK 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9647 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
deciteksa (5 g/m):
5607 49 11 - - - - pleteni ili prepleteni kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5607 49 19 - - - - ostalo kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5607 49 90 - - - finoe 50.000 deciteksa (5
g/m) ili manje kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5607 50 - od ostalih sintetikih vlakana: - - od najlona ili drugih poliami-
da ili od poliestera:
- - - finoe vee od 50.000 deciteksa (5 g/m):
5607 50 11 - - - - pleteni ili prepleteni kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5607 50 19 - - - - ostalo kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5607 50 30 - - - finoe 50.000 deciteksa (5
g/m) ili manje kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5607 50 90 - - od ostalih sintetikih vlakana kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5607 90 - ostalo: 5607 90 20 - - od abake (Manila konoplja
ili Musa textilis Nee) ili drugih vrstih vlakana dobivenih od liša; od jute ili ostalih tekstilnih vlakana od drvenog lika iz tarifnog broja 5303
kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5607 90 90 - - ostalo kg 5 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5608 Uzlani mreasti proizvodi od
konopa, uzica ili uadi; gotove ribarske mree i ostale gotove mree, od tekstilnog materijala:
- od umjetnog ili sintetikog tekstilnog materijala:
5608 11 - - gotove ribarske mree: - - - od najlona ili drugih
poliamida:
5608 11 11 - - - - od konopa, uzica, uadi ili kabela
kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5608 11 19 - - - - od pree kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - - ostalo: 5608 11 91 - - - - od konopa, uzica, uadi
ili kabela kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5608 11 99 - - - - od pree kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5608 19 - - ostalo: - - - gotove mree: - - - - od najlona ili drugih
poliamida:
5608 19 11 - - - - - od konopa, uzica, uadi ili kabela
kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5608 19 19 - - - - - ostalo kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5608 19 30 - - - - ostalo kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5608 19 90 - - - ostalo kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5608 90 00 - ostalo kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5609 00 00 Proizvodi od prea, vrpca i sli-
nih proizvoda iz tarifnog broja 5404 ili 5405, konopa, uzica ili uadi, što nisu spomenuti niti ukljueni na drugom mjestu
kg 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
STRANICA 9648 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
POGLAVLJE 57 SAGOVI I DRUGI TEKSTILNI PODNI POKRIVAI
Napomene 1. U svrhe ovog poglavlja, pod pojmom »sagovi i ostali tekstilni podni pokrivai« podrazumijeva se podne pokrivae u kojih tekstilni materijal
pri uporabi slui kao lice proizvoda, a ukljuuje se i proizvode što imaju znaajke tekstilnih podnih pokrivaa, a namijenjeni su za druge svrhe.
2. Iz ovog se poglavlja iskljuuje podloge podnih pokrivaa.
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
vo
5701 Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivai, uzlani, dovršeni ili nedovršeni:
5701 10 - od vune ili od fine ivotinjske dlake:
5701 10 10 - - masenog udjela veeg od 10% ukupno svile ili otpadaka svile osim buret svile
m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5701 10 90 - - ostalo m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5701 90 - od ostalih tekstilnih mate-
rijala:
5701 90 10 - - od svile, otpadaka svile osim od buret svile, od sintetikih vlakana, od prea iz tarifnog broja 5605 ili od tekstilnih mate- rijala što sadre kovinske niti
m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5701 90 90 - - od ostalih tekstilnih ma- terijala
m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5702 Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivai, tkani, što nisu dobiveni tafting-postupkom i nisu flokirani, dovršeni ili ne- dovršeni, ukljuujui »Kelem«, »Schumacks«, »Karamanie« i sline runo tkane pokrivae:
5702 10 00 - »Kelem«, »Schumacks«, »Karamanie« i slini runo tkani pokrivai
m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5702 20 00 - podni pokrivai od kokosovih vlakana
m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- ostali, s florom, nedovršeni: 5702 31 - - od vune ili od fine ivotinj-
ske dlake:
5702 31 10 - - - Axminster sagovi m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5702 31 80 - - - ostali m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5702 32 - - od umjetnih ili sintetikih
tekstilnih materijala:
5702 32 10 - - - Axminster sagovi m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5702 32 90 - - - ostali m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5702 39 00 - - od ostalih tekstilnih ma-
terijala m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- ostali, s florom, dovršeni: 5702 41 - - od vune ili od fine ivotinj-
ske dlake:
5702 41 10 - - - Axminster sagovi m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5702 41 90 - - - ostali m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5702 42 - - od umjetnih ili sintetikih
tekstilnih materijala:
5702 42 10 - - - Axminster sagovi m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5702 42 90 - - - ostali m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
PONEDJELJAK 3. PROSINCA 2007. BROJ 124 – STRANICA 9649 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
Tarifna oznaka Naziv
Osnovna stopa carine
Sniene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom reimu
EU
5702 49 00 - - od ostalih tekstilnih ma- terijala
m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5702 50 - ostali, bez flora, nedovršeni: 5702 50 10 - - od vune ili od fine ivotinj-
ske dlake m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- - od umjetnih ili sintetikih tekstilnih materijala:
5702 50 31 - - - od polipropilena m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5702 50 39 - - - ostali m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5702 50 90 - - od ostalih tekstilnih ma-
terijala m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
- ostali, bez flora, dovršeni: 5702 91 00 - - od vune ili od fine ivotinj-
ske dlake m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5702 92 - - od umjetnih ili sintetikih tekstilnih materijala:
5702 92 10 - - - od polipropilena m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5702 92 90 - - - ostali m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5702 99 00 - - od ostalih tekstilnih ma-
terijala m² 7 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5703 Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivai, dobiveni tafting- postupkom, dovršeni ili nedovršeni:
5703 10 00 - od vune ili od fine ivotinjske dlake
m² 8 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5703 20 - od najlona ili ostalih poli- amida:
- - tiskani: 5703 20 12 - - - ploe najvee površine 1 m² m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5703 20 18 - - - ostali m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - ostali: 5703 20 92 - - - ploe najvee površine 1 m² m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5703 20 98 - - - ostali m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5703 30 - od ostalih umjetnih ili sinte-
tikih tekstilnih materijala:
- - od polipropilena: 5703 30 12 - - - ploe najvee površine 1 m² m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5703 30 18 - - - ostali m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl - - ostali: 5703 30 82 - - - ploe najvee površine 1 m² m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5703 30 88 - - - ostali m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5703 90 - od ostalih tekstilnih mate-
rijala:
5703 90 20 - - ploe najvee površine 1 m² m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5703 90 80 - - ostali m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5704 Sagovi i ostali tekstilni podni
pokrivai, od pusta, što nisu dobiveni tafting-postupkom i nisu flokirani, dovršeni ili nedovršeni:
5704 10 00 - ploe najvee površine 0,3 m² m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5704 90 00 - ostalo m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl 5705 00 Ostali sagovi i ostali tekstilni
podni pokrivai, dovršeni ili nedovršeni:
5705 00 10 - od vune ili fine ivotinjske dlake
m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5705 00 30 - od umjetnih ili sintetikih materijala
m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
5705 00 90 - od ostalih tekstilnih materijala m² 10 sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl
STRANICA 9650 – BROJ 124 PONEDJELJAK, 3. PROSINCA 2007.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
POGLAVLJE 58
POSEBNE TKANINE; TEKSTILNI PROIZVODI DOBIVENI TAFTING POSTUPKOM; IPKE; TAPISERIJE; POZAMENTERIJA; VEZ
Napomene 1. Iz ovog se poglavlja iskljuuje tekstilne materijale navedene u na-
pomeni 1 uz poglavlje 59 impregnirane, prevuene, prekrivene ili laminirane, te ostale proizvode iz poglavlja 59.
2. U tarifni se broj 5801 razvrstava i tkanine s florom od potke, što još nije razrezana na površini i od koje rezanjem nastaje uspravan flor.
3. Za svrhe tarifnog broja 5803, pod pojmom »gaza« podrazumijeva se tkaninu ija se osnova sastoji potpuno ili djelomino od uzdi- gnutih ili osnovnih niti i kriajuih ili »leno«-niti što se kriaju s uzdignutim ili osnovnim nitima osnove, inei poluokret, cijeli okret ili više, kako bi se oblikovalo oicu kroz koju prolaze niti potke.
4. Iz tarifnog se broja 5804 iskljuuje uzlane mreaste materijale od konopa, uzica i uadi iz tarifnog broja 5608.
5. Za svrhe tarifnog broja 5806, pod pojmom »uske tkanine«, podra- zumijeva se:
a) tkanine širine ne vee od 30 cm, tkane u tom obliku ili rezane od širokih komada pod uvjetom da su rubovi s obiju strana obraeni (tkanjem, sljepljivanjem ili na drugi nain);
b) cjevaste tkanine širine ne vee od 30 cm u spljoštenom stanju; i
c) kose vrpce sa savijenim rubovima, u nepresavijenom stanju širine ne vee od 30 cm.
Uske tkanine s tkanim resama razvrstava se u tarifni broj 5808. 6. U tarifnom se broju 5810, pod pojmom »vez« podrazumijeva,
izmeu ostalog, i vez raen kovinskim ili staklenim nitima na vidljivoj podlozi od tekstilnog materijala, te šivane aplikacije od šljokica, perlica ili slinih ukrasnih motiva od tekstilnog ili dru- gog materijala. Iz tarifnog se broja iskljuuje tapiserije raene iglom (tarifni broj 5805).
7. Osim proizvoda iz tarifnog broja 5809, u ovo se poglavlje takoer ukljuuje proizvode izraene od kovinskih ni