jsu-pjpk-sume tingkatan 2014.doc

Author: zanaa-daud

Post on 06-Jul-2018

297 views

Category:

Documents


11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 jsu-Pjpk-sume tingkatan 2014.doc

  1/18

   Jadual Spesifkasi Ujian(JSU)

  Pendidikan Jasmani dan KesihatanTingkatan 1

  Peperiksaan : Pertengahan Tahun 2014 (SMK. Jengka 10)Format kertas : Bahagian (!o.1"10)# Bahagian B(!o.11"40)# Bahagian $ (!o.41"%0).

  Bi&angan soa&an :10 soa&an 'etu& sa&ah (Bahagian )0 soa&an o'ekti* aneka pi&ihan (Bahagian B)

  10 soa&an struktur. (Bahagian $ )Jum&ah soa&an :%0 soa&an.

  Masa :1 am 1% minit.

  Item (hasil pembelajaran) Aras/ ATATA!

  "ilTunjang Pembelajaran /Tajuk 

  !#mb#rS#alan

  A$AS 1 A$AS % A$AS &

  Tunjang 1'Keergasan1 +.T.Kar,io-asku&ar   1# 11# 2

  2 +a/a Tahan tot 2# 4 12# 24

  Kekuatan tot # % 1# 40 2%4 Ke&enturan 4# 14# 2

  % Kuasa %# 3 1%# 23

  Ke&auan # 1# 2

  3 Prinsip atihan 3 13# 2

  Tunjang %'Kemahiran Bo&a Sepak 5 B.Jaring 1# 22(41"4%)

  Pingpong P6P.K78910 ari Peut T7;!

  11 ontar Pe&uru12

 • 8/17/2019 jsu-Pjpk-sume tingkatan 2014.doc

  2/18

  1

 • 8/17/2019 jsu-Pjpk-sume tingkatan 2014.doc

  3/18

   Jadual Spesifkasi Ujian(JSU)

  Pendidikan Jasmani dan KesihatanTingkatan %

  Peperiksaan : Pertengahan Tahun 2014 (SMK. Jengka Pusat 2)Format kertas : Bahagian (!o.1"10)# Bahagian B(!o.11"40)# Bahagian $(!o.41"%0).

  Bi&angan soa&an :10 soa&an 'etu& sa&ah (Bahagian )0 soa&an o'ekti* aneka pi&ihan (Bahagian B)10 soa&an struktur. (Bahagian $ )

  Jum&ah soa&an :%0 soa&an.

  Masa :1 am 1% minit.

  Item (hasil pembelajaran) Aras/ ATATA!

  "ilTunjang Pembelajaran /Tajuk 

  !#mb#rS#alan

  A$AS 1 A$AS % A$AS &

  Tunjang 1'Keergasan1 +.T.Kar,io-asku&ar   1# 1 11 21

  2 +a/a Tahan tot 2# 2 12 22

  Kekuatan tot # 1 24 Komposisi Ba,an 4# 4 14 24% Ke&auan %# % 1% 2%

  Prinsip atihan 1# 2

  Tunjang %'Kemahiran

  3 Bo&a Ba&ing 3 13# 3 (41"4%) 23 Ba,minton P6P.K789 ari Berganti"ganti T7;!10 Meream &em'ing

  11

 • 8/17/2019 jsu-Pjpk-sume tingkatan 2014.doc

  4/18

  2

 • 8/17/2019 jsu-Pjpk-sume tingkatan 2014.doc

  5/18

   Jadual Spesifkasi Ujian(JSU)

  Pendidikan Jasmani dan KesihatanTingkatan &

  Peperiksaan : Pertengahan Tahun 2014" (SMK. Jengka Pusat)Format kertas : Bahagian (!o.1"10)# Bahagian B(!o.11"40)# Bahagian $(!o.41"%0).

  Bi&angan soa&an :10 soa&an 'etu& sa&ah (Bahagian )0 soa&an o'ekti* aneka pi&ihan (Bahagian B)10 soa&an struktur. (Bahagian $ )

  Jum&ah soa&an :%0 soa&an.

  Masa :1 am 1% minit.

  Item (hasil pembelajaran) Aras/ ATATA!

  "ilTunjang Pembelajaran /Tajuk 

  !#mb#rS#alan

  A$AS 1 A$AS % A$AS &

  Tunjang 1'Keergasan1 +.T.Kar,io-asku&ar   1# 4 12 2

  2 +a/a Tahan tot 2# % 1 24

  Kekuatan tot # 14 2%4 Ke&auan 4# 3 1% 2

  % Kuasa tot % 1# 23

  Komposisi Ba,an 13# 2

  3 Prinsip atihan 3 1# 40 2

  Tunjang %'Kemahiran Bo&a Tampar   1 (41"4%) 0

  So*'o& P6P.K78910 um'a Ja&an Kaki T7;!

  11 empar $akera12

 • 8/17/2019 jsu-Pjpk-sume tingkatan 2014.doc

  6/18

  3

 • 8/17/2019 jsu-Pjpk-sume tingkatan 2014.doc

  7/18

   Jadual Spesifkasi Ujian(JSU)

  Pendidikan Jasmani dan KesihatanTingkatan

  Peperiksaan : Pertengahan Tahun 2014" (SMK S98 J?)Format kertas : Bahagian (!o.1"10)# Bahagian B(!o.11"40)# Bahagian $(!o.41"%0).

  Bi&angan soa&an :10 soa&an 'etu& sa&ah (Bahagian )0 soa&an o'ekti* aneka pi&ihan (Bahagian B)10 soa&an struktur. (Bahagian $ )

  Jum&ah soa&an :%0 soa&an.

  Masa :1 am 1% minit.

  Item (hasil pembelajaran) Aras/ ATATA!

  "ilTunjang Pembelajaran /Tajuk 

  !#mb#rS#alan

  A$AS 1 A$AS % A$AS &

  Tunjang 1'Keergasan1 +.T.Kar,io-asku&ar   1#10 2 1#3

  2 +a/a Tahan tot 2#11 2# 20

  Kekuatan tot #12 0# 21Tunjang %'Kemahiran

  4 7oki 4#1 1#40 22

  % Tenis %#14 2 2

  Sepak [email protected] #1% #(41"4%) 24

  3 ari Berpagar   P6P.K789

  ompat Jauh T7;!

  ompat Kiang10 Ti,ur  3 1#4#(4"%0) 2%

  20 6mosi 9emaa 13#% 2

  21 Keke&uargaan P6P.K789T7;!

  Tunjang +' ,a-a .idupSihat

  22 Pemakanan 1# 23

  2 Kon*&ik > stres P6P.K789

  24 Pen/a&ahgunaan Bahan T7;!

  Tunjang ' KeselamatanPengguna

  *Pert#l#ngan emas

  2% kta 5 un,ang"un,ang P6P.K789

  2 Perto&ongan $emas T7;!

   Jumlah s#alan mengikutaras 1+ %+ 10 +0Peratus () &0 +0 %0 100

 • 8/17/2019 jsu-Pjpk-sume tingkatan 2014.doc

  8/18

  4

 • 8/17/2019 jsu-Pjpk-sume tingkatan 2014.doc

  9/18

   Jadual Spesifkasi Ujian(JSU)

  Pendidikan Jasmani dan KesihatanTingkatan +

  Peperiksaan : Pertengahan Tahun 2014" SMK. J6!

 • 8/17/2019 jsu-Pjpk-sume tingkatan 2014.doc

  10/18

  5

 • 8/17/2019 jsu-Pjpk-sume tingkatan 2014.doc

  11/18

   Jadual Spesifkasi Ujian(JSU)

  Pendidikan Jasmani dan KesihatanTingkatan 1

  Peperiksaan : khir Tahun 2014 (SMK. T.. *Aan)Format kertas : Bahagian (!o.1"10)# Bahagian B(!o.11"40)# Bahagian $(!o.41"%0).

  Bi&angan soa&an :10 soa&an 'etu& sa&ah (Bahagian )0 soa&an o'ekti* anika pi&ihan (Bahagian B)10 soa&an struktur. (Bahagian $ )

  Jum&ah soa&an :%0 soa&an.

  Masa :1 am 1% minit.

  8tem (hasi& pem'e&aaran) ras5 $TT!

  Bi& Tunang Pem'e&aaran 5 Tauk !om'or Soa&an

   9S 1 9S 2 9S

  Tunjang 1'Keergasan1 +.T.Kar,io-asku&ar   P6P698KS!2 +a/a Tahan tot P69T6!

 • 8/17/2019 jsu-Pjpk-sume tingkatan 2014.doc

  12/18

  6

 • 8/17/2019 jsu-Pjpk-sume tingkatan 2014.doc

  13/18

   Jadual Spesifkasi Ujian(JSU)

  Pendidikan Jasmani dan KesihatanTingkatan %

  Peperiksaan : khir Tahun 2014 (SMK. Jengka 1)Format kertas : Bahagian (!o.1"10)# Bahagian B(!o.11"40)# Bahagian $(!o.41"%0).

  Bi&angan soa&an :10 soa&an 'etu& sa&ah (Bahagian )0 soa&an o'ekti* anika pi&ihan (Bahagian B)10 soa&an struktur. (Bahagian $ )

  Jum&ah soa&an :%0 soa&an.

  Masa :1 am 1% minit.

  8tem (hasi& pem'e&aaran) ras5 $TT!

  Bi& Tunang Pem'e&aaran 5 Tauk !om'or Soa&an

   9S 1 9S 2 9S

  Tunjang 1'Keergasan1 +.T.Kar,io-asku&ar   P6P698KS!2 +a/a Tahan tot P69T6!

 • 8/17/2019 jsu-Pjpk-sume tingkatan 2014.doc

  14/18

  7

 • 8/17/2019 jsu-Pjpk-sume tingkatan 2014.doc

  15/18

   Jadual Spesifkasi Ujian(JSU)

  Pendidikan Jasmani dan KesihatanTingkatan &

  Peperiksaan : khir Tahun 2014 (SMK. Jengka 21)Format kertas : Bahagian (!o.1"10)# Bahagian B(!o.11"40)# Bahagian $(!o.41"%0).

  Bi&angan soa&an :10 soa&an 'etu& sa&ah (Bahagian )0 soa&an o'ekti* anika pi&ihan (Bahagian B)10 soa&an struktur. (Bahagian $ )

  Jum&ah soa&an :%0 soa&an.

  Masa :1 am 1% minit.

  8tem (hasi& pem'e&aaran) ras5 $TT!

  Bi& Tunang Pem'e&aaran 5 Tauk !om'or Soa&an

   9S 1 9S 2 9S

  Tunjang 1'Keergasan1 +.T.Kar,io-asku&ar   P6P698KS!2 +a/a Tahan tot P69T6!

 • 8/17/2019 jsu-Pjpk-sume tingkatan 2014.doc

  16/18

  8

 • 8/17/2019 jsu-Pjpk-sume tingkatan 2014.doc

  17/18

   Jadual Spesifkasi Ujian(JSU)

  Pendidikan Jasmani dan KesihatanTingkatan

  Peperiksaan : khir Tahun 2014" SMK J6! Ti,ur  P6P698KS!20 6mosi 9emaa P69T6!

 • 8/17/2019 jsu-Pjpk-sume tingkatan 2014.doc

  18/18

  9