rph tingkatan 3 pjpk

of 46 /46
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN TIGA MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN 1 1 PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecerg asan fizikal a) Daya Tahan Kardio- vaskular i) Cadangan aktiviti - Parlof P: Melakukan sekurang- kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular K: Menyatakan aspek- aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. A: Kerjasama 1 Melakukan latihan Parlof 4 stesen: a. Tekan tubi b. Bangkit tubi c. Burpee d. Lentik belakang 2 Sistem Buddy 3 Membincangkan aspek- aspek keselamatan. 4 Membincangkan dari aspek- aspek: a) Prosedur pelaksanaan b) Faedah hubungkait dalam permainan c) Kontektual dengan aktiviti harian. 5 Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti Parlof Folio 1

Upload: cikgu-jeril

Post on 11-Aug-2015

2.696 views

Category:

Documents


72 download

DESCRIPTION

untuk guru2 pj

TRANSCRIPT

Page 1: rph tingkatan 3 pjpk

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN TIGA

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

1

1 PJ: 1 Kecergasan1.1 Kecerg

asan fizikala) Daya

Tahan Kardio- vaskular

i) Cadangan aktiviti - Parlof

P: Melakukan sekurang- kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskularK: Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.A: Kerjasama

1 Melakukan latihan Parlof 4 stesen:

a. Tekan tubib. Bangkit tubic. Burpeed. Lentik belakang2 Sistem Buddy3 Membincangkan aspek-

aspek keselamatan. 4 Membincangkan dari aspek-

aspek: a) Prosedur pelaksanaanb) Faedah hubungkait

dalam permainanc) Kontektual dengan

aktiviti harian.5 Menyediakan folio individu

berkaitan dengan aktiviti Parlof

Folio

1

Page 2: rph tingkatan 3 pjpk

2 PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol i) Membaling dan menyambut

P: Dapat membaling dan menyambut dengan teknik lakuan yang betulK: Dapat menyatakan cara- cara membaling dan menyambut yang betul.A: Kerjasama

1 Latihan tanpa bola.2 Membaling ke sasaran

dinding3 Membaling dan menyambut

bola dalam kumpulan seramai 4 - 5 orang.

4 Permainan kecil

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

2

1 PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol ii) Memukul

P: Dapat memukul bola dengan teknik lakuan yang betulK: Dapat menyatakan cara- cara memukul yang betul.A: Keyakinan diri

1 Aktiviti kumpulana) Memukul bola 2taticb) Memukul bola yang

dilambung2 Ansur maju dari balingan

perlahan ke bola laju. 3 Perbincangan:a) Dari segi memukul bola

yang dianggap strike

b) Aspek-aspek keselamatan

2

Page 3: rph tingkatan 3 pjpk

2 PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga1.1 Kesiha

tan diria) Amalan pengambilan makanan secara berlebihani) Sebab-sebab pengambilan makanan secara berlebihan

K: Menyatakan sebab-sebab pengambilan makanan secara berlebihanA: Kesederhanaan

1 Perbincangan dalam kumpulan

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

3

Page 4: rph tingkatan 3 pjpk

3

1 PJ: 1 Kecergasan1.1 Kecerga

san fizikala) Prinsip

latihan i) Memanaskan badanii) Menyejukkan badan iii) Keboleh- balikan

P: Dapat melakukan dengan teknik lakuan yang betul secara berperingkat- peringkat mengikut tahap kematangan dan kemampuan.K. Menyatakan aktiviti memanas dan menyejukkan badanA: Disiplin diri

1 Membincangkan konsep memanas dan menyejukkan badan dalam kumpulan

2 Mencatatkan aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan

3 Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan.

Folio

4

Page 5: rph tingkatan 3 pjpk

2 PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol iii) pitching (Balingan)

P: Dapat melakukan pitching dengan teknik lakuan yang betulK: a) Dapat menyatakan undang-undang am balingan. b) Dapat menyatakan jenis-jenis balingan i) Sling shot ( balingan ayunan ) ii) Windmill ( balingan kipas )A: Kerjasama

1 Melakukan aktiviti pitching ke

sasaran dinding2 Membaling berpasangan

(pitching dan catching) secara ansur maju

3 Perbincangan:a) Undang-undang amb) Jenis-jenis balingan

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

5

Page 6: rph tingkatan 3 pjpk

4

1 PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol iv) Larian bes

P: Dapat melakukan larian bes dengan teknik lakuan yang betul K:. Mengetahui peraturan larian besA: Disiplin diri

1 Latihan:a) Memukul dan berlarib) Lari dan slide2 Perbincangan tentang

peraturan larian bes

2 PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga1.2 Kesihat

an diria) Amalan pengambilan makanan secara berlebihanii) Kesan amalan pengambilan makanan berlebihan

K: Dapat menyatakan kesan amalan pengambilan makanan berlebihanA: Kesederhanaan

1 Aktiviti perbincangan dalam kumpulan

6

Page 7: rph tingkatan 3 pjpk

5

1 PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol v) Memadang

P: Dapat melakukan tugas memadang dengan teknik lakuan yang betul K: Mengetahui tugas-tugas pemadangA: Bekerjasama

1 Menyusun tugas-tugas pemadang

2 Latihan permainan

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

5

2 PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol vi) Skor

P: mencatat skor dengan cara yang betul K: Mengetahui cara mencatat skorA: Keyakinan diri

1 Membuat borang skor dan mempelajari simbol borang skor

2 Menulis senarai nama dalam borang skor

3 Tatacara menyimpan skor

6

1 PJ: 2 Kemahiran b.1 Permainan c) Sofbol vii) Undang- undang dan peraturan

K:. Mengetahui undang- undang dan peraturan asas dalam permainan sofbolA: Disiplin diri

1 Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam kumpulan.

7

Page 8: rph tingkatan 3 pjpk

2 PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga1.1 Kesihat

an diria) Amalan pengambilan makanan secara berlebihaniii) Cara mengatasi berat badan berlebihan dan obesiti

K: Dapat menyatakan cara-cara mengatasi berat badan berlebihanA: Kesederhanaan

1 Aktiviti perbincangan dalam kumpulan

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

8

Page 9: rph tingkatan 3 pjpk

7

1 PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol - Pertandingan antara rumah

P: Dapat melakukan teknik lakuan yang betul dalam permainan sofbolK:. Menyatakan tiga kesalahan utama dalam permainan sofbolA: Bekerjasama

1 Mengadakan pertandingan antara rumah

2 Membincangkan kesalahan- kesalahan utama dalam permainan sofbol

2 PJ: UDTA P: Dapat melakukan aktiviti UDTA dengan teknik lakuan yang betul K:.Menyenaraikan aktiviti- aktiviti dalam UDTAA: Bekerjasama

1 Aktiviti UDTA secara berpasangan

a) Bangkit tubi b) Tekan tubi c) Jangkauan melunjur d) Larian 12 minit atau 1 500 m

2 Mencatatkan skor

Ujian UDTA

9

Page 10: rph tingkatan 3 pjpk

8

1 PJ: 1 Kecergasan1.1 Kecerga

san fizikalb) Daya

Tahan Otot

i) Cadangan aktiviti

P: Melakukan sekurang- kurangnya dua aktiviti daya tahan ototK: Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan ototA: Kerjasama

1 Aktiviti latihan litar:a) Bench press

b) Kilas pinggang c) Hamstring curl d) Grip e) Bangkit tubi

f) Half-squard2 Membincangkan dari aspek-

aspek: a) Prosedur pelaksanaanb) Faedah hubungkait

dalam permainanc) Kontektual dengan

aktiviti harian.

Folio

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

10

Page 11: rph tingkatan 3 pjpk

8

2 PJ: 1 Kecergasan1.2 Kecerga

san fizikala) Daya Tahan Kardio- vaskular

- Larian piramid

P: Melakukan sekurang- kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskularK: Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.A: Kerjasama

1 Melakukan aktiviti larian piramid secara kumpulan- Tetapkan masa dan jarak

- Jogging 1 minit - Striding 1 minit - Jogging 1 minit - Striding 2 minit - Jogging 1 minit -Striding 3 minit2 Membincangkan aspek-

aspek keselamatan. 3 Membincangkan kaedah dan

faedah latihan daya tahan kardiovaskular.

4 Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti larian piramid.

Folio

9

1 PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga1.1 Kesihat

an diria) Amalan pengambilan makanan secara berlebihan

K: Menyenaraikan faedah mengambil makanan seimbangA: Kesederhanaan

1 Aktiviti perbincangan dalam kumpulan2 Menyediakan folio murid.

Folio

11

Page 12: rph tingkatan 3 pjpk

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

12

Page 13: rph tingkatan 3 pjpk

9

2 PJ: 1 Kecergasan1.1 Kecergasan fizikalb) Daya Tahan otot- Kaedah latihan

P: Melakukan sekurang- kurangnya lima aktiviti daya tahan ototK: Menyatakan kaedah latihan dalam daya tahan ototA: Kerjasama

1 Aktiviti latihan litar:a) Bench pressb) Kilas pinggangc) Hamstring curld) Grip

e) Bangkit tubia) Half-squard

2 Membincangkan dari aspek-aspek: b) Prosedur pelaksanaanc) Faedah hubungkait dalam

permainand) Kontektual dengan aktiviti

harian.

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

13

Page 14: rph tingkatan 3 pjpk

10

1 PJ: 1 Kecergasan1.1 Kecergasan fizikal

e) Kekuatan otot

P: Melakukan sekurang- kurangnya dua aktiviti kekuatan ototK: Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan ototA: Kerjasama

1 Aktiviti latihan litar:a) Bench press

b) Kilas pinggangc) Hamstring curl

d) Bangkit tubi e) Half-squard2 Membincangkan dari aspek-

aspek: a) Prosedur pelaksanaan

b) Faedah hubungkait dalam permainan c) Kontektual dengan aktiviti harian.3 Menyediakan folio individu

berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot.

Folio

2 PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga1.1 Kesihatan diric) BMI (Indeks jisim badan)i) Definisi

K: Menyatakan definisi BMI dan formula BMIA: Kesederhanaan

1 Mengira indeks jisim badan mengikut umur pelajar dalam kelas.

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

14

Page 15: rph tingkatan 3 pjpk

11

1 PJ: 1 Kecergasan1.1 Kecergasan fizikald) Kekuatan otot- Kaedah

latihan

P: Melakukan sekurang- kurangnya tiga aktiviti kekuatan ototK: Menyatakan kaedah latihan dalam kekuatan ototA: Bekerjasama

1 Melakukan aktiviti kekuatan otot2 Membincangkan kaedah dan

faedah latihan dalam aktiviti kekuatan otot

.

2 PJ: 2 Kemahiran 2.2 Olahraga a) Balapan - Berjalan kaki

P: Dapat melakukan aktiviti jalan kaki dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan aspek- aspek keselamatan yang perlu diambil kira A: Bekerjasama

1 Melakukan kemahiran asas dalam jalan kaki mengikut fasa:a) Fasa seretan

b) Fasa tolakan c) Fasa sokongan sebelah kaki d) Fasa pemulihan

12

1 PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga1.1 Kesihatan diri b) BMI (Indeks jisim badan)

P: Mengira status berat badan berdasarkan formula BMIK: Menilai status berat badan mengikut kategoriA: Kesederhanaan

1 Mengira indeks jisim badan mengikut peringkat umur.2 Menilai status berat badan mengikut kategori

2 PJ: 2 Kemahiran 2.2 Olahraga a) Balapan - Berjalan kaki

K: Menyatakan undang- undang dan peraturan dalam acara jalan kakiA: Disiplin diri

1 Perbincangan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam acara jalan kaki

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

15

Page 16: rph tingkatan 3 pjpk

13

1 PJ: 2 Kemahiran 2.2 Olahraga a) Balapan - Berjalan kaki

P: Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik lakuan yang betul dan selamatK: Menamakan otot utama yang digunakan dalam acara jalan kaki.A: Bekerjasama

1 Melakukan kemahiran asas dalam jalan kaki mengikut kumpulan.

2 Menamakan otot-otot yang digunakan dalam acara jalan kaki.

2 PK: 3 Kebersihan dan keselamatan persekitaran3.1 Keselamatana) Akta dan undang- undangi) AktaPencegah-

an danpengawalan

penyakit berjangkit 1988.

K: Menyatakan peruntukan yang terdapat pada akta bagi mencegah penyakit daripada merebakA: Bekerjasama

1 Perbincangan dalam kumpulan kecil a) Kandungan akta b) Peruntukan yang terdapat pada akta.

14

1 PJ: 2 Kemahiran 2.2 Olahraga a) Balapan - Berjalan kaki

P: Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik lakuan yang betul dan selamatK: Menyatakan sekurang- kurangnya tiga kesalahan dalam acara jalan kaki.A: Kenyakinan diri

1 Aktiviti pertandingan dalam acara jalan kaki

2 Perbincangan dalam kumpulan3 Menyediakan folio individu

berkaitan dengan acara jalan kaki.

Folio

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

16

Page 17: rph tingkatan 3 pjpk

14

2 PJ:2 Kemahiran2.3 Pendidikan pergerakana) Kemahiran Gimnastik Artistiki) Putaran- pusingan setempat dengan sebelah kaki di atas lantai

ATAU

b) Kemahiran Gimnastik Iramai) Gerak edar- Berjalan dan berlari

P: Melakukan aktiviti pusingan setempat dengan sebelah kaki dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan putaran.A: Disiplin diri

P: Melakukan aktiviti berjalan dan berlari dengan teknik lakuan yang betul K: Memahami konsep aktiviti yang dijalankan:a) Postur badan, koordinasi, imbangan, daya.A: Kenyakinan diri

1 Melakukan aktiviti pusingan setempat dengan sebelah kaki di atas lantai2 Membincangkan aspek-aspek

keselamatan dalam aktiviti yang dijalankan

1 Melakukan aktiviti berjalan dan berlari secara ansur maju dengan pelbagai variasi.

2 Membincangkan pemahaman konsep dalam aktiviti berjalan dan berlari

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

17

Page 18: rph tingkatan 3 pjpk

15

1 PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga1.2 Kekeluargaana) Institusi kekeluargaani) Perkahwinan

K: Menjelaskan tentang institusi perkahwinanA: Hargai diri

1 Perbincangan dalam kumpulan

2 PJ:2 Kemahiran2.3 Pendidikan pergerakana) Kemahiran Gimnastik Artistiki) Putaran- Guling sisi dan guling depan

ATAU

b) Kemahiran Gimnastik Iramai) Gerak edar- Ketingting dan skip

P: Melakukan aktiviti guling sisi dan guling depan di atas tilam dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan A: Disiplin diri

P: Melakukan aktiviti ketingting dan skip dengan teknik lakuan yang betul K: Menyenaraikan aspek- aspek keselamatan A: Kenyakinan diri

1 Melakukan aktiviti guling sisi dan guling depan di atas tilam

2 Membincangkan aspek-aspek keselamatan dalam aktiviti yang dijalankan

1. Melakukan aktiviti ketingting dan skip secara ansur maju dengan pelbagai variasi.

2 Membincangkan aspek-aspek keselamatan

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

18

Page 19: rph tingkatan 3 pjpk

16

1 PJ:2 Kemahiran2.2 Pendidikan

pergerakana) Kemahiran Gimnastik Artistiki) Putaran- Guling bahu di atas tilam- Roda kereta di atas bangku

ATAU

b) Kemahiran Gimnastik Iramai) Gerak edar- Langkah galop- Langkah menggelongsor (Chasse)

P: Melakukan aktiviti bahu dan roda kereta dengan teknik lakuan yang betul K: Mengenalpasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. A: Bekerjasama

P: Melakukan aktiviti ketingting dan skip dengan teknik lakuan yang betul K: Mengenalpasti otot utama yang digunakan dalam acara Gimnastik Irama. A: Kenyakinan diri

1 Melakukan aktiviti guling bahu dan roda kereta secara individu.

2 Menyenaraikan tahap ansur maju yang perlu dibuat

1 akukan aktiviti langkah galop dan langkah menggelongsor

2 Melukis dan melabelkan otot-otot yang terlibat.

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

19

Page 20: rph tingkatan 3 pjpk

162 PK: 1 Kesihatan

diri dan keluarga1.2 Kekeluargaana) Institusi kekeluargaanii) Kebahagiaan dalam hidup berkeluarga

K: Menerangkan tanggungjawab setiap ahli keluarga bagi memupuk sebuah keluarga bahagia.A: Hormat-menghormati

1 Perbincangan dalam kumpulan2 Menyediakan folio.

Folio

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

20

Page 21: rph tingkatan 3 pjpk

17

1 PJ:2 Kemahiran2.3 Pendidikan pergerakana) Kemahiran Gimnastik Artistiki) Putaran- Pusingan setempat dengan sebelah kaki di atas lantai- lompat dan pusing 360º

ATAU

b) Kemahiran Gimnastik Iramai) Gerak edar- Langkah ketingting- Langkah Schottische

P: Melakukan aktiviti pusingan setempat dengan sebelah kaki di atas lantai dan lompat dan pusing 360º dengan teknik lakuan yang betulK: Menamakan otot-otot yang terlibat A: Disiplin diri

P: Melakukan aktiviti ketingting dan Schottische dengan teknik lakuan yang betul K:. Menyatakan aspek- aspek keselamatan yang perlu diambil kiraA: Kenyakinan diri

1 Melakukan aktiviti pusingan setempat dengan sebelah kaki di atas lantai dan lompat dan pusing 360º2 Melukis dan melabelkan otot utama

yang digunakan.

1 Melakukan aktiviti langkah ketingting dan langkah Schottische.

2 Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil.

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

21

Page 22: rph tingkatan 3 pjpk

17

2 PJ:2 Kemahiran2.3 Pendidikan pergerakana) Kemahiran Gimnastik Artistiki) Putaran- Guling belakang- Roda kereta

atas lantai

ATAU

b) Kemahiran Gimnastik Iramai) Gerak edar- Langkah Bersilang- Langkah Waltz

P: Melakukan aktiviti guling belakang dan roda kereta atas lantai dengan teknik lakuan yang betul K: Menjelaskan kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan A: Keyakinan diri

P: Melakukan aktiviti langkah bersilang dan langkah Waltz dengan teknik lakuan yang betul K: Menjelaskan kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan A: Kenyakinan diri

1 Melakukan aktiviti guling belakang dan roda kereta atas

lantai.2 Menyenaraikan kesalahan-

kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan.

1 Melakukan aktiviti langkah bersilang dan langkah Waltz atas lantai.

2 Menyenaraikan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan.

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

22

Page 23: rph tingkatan 3 pjpk

18 1 PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga1.2 Kekeluargaana) Institusi kekeluargaaniv) Seks sebelum Kahwin

K: Menyatakan sebab-sebab seks sebelum kahwin dilarangA: Sayang diri

1 Perbincangan dengan bimbingan guru tentang masalah isu seks.

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

23

Page 24: rph tingkatan 3 pjpk

18

2 PJ:2 Kemahiran2.3 Pendidikan

pergerakana) Kemahiran

Gimnastik Artistik

i) Putaran- Roda kereta atas garisan lurus dan mendarat dua belah kaki rapat

ATAU

b) Kemahiran Gimnastik Iramai) Gerak edar- Langkah Polka

P: Melakukan aktiviti roda kereta atas garisan lurus dan mendarat dua belah kaki rapat dengan teknik lakuan yang betulK: Menjelaskan kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihanA: Bekerjasama

P: Melakukan aktiviti Polka dengan teknik lakuan yang betul K: Menjelaskan kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihanA: Bekerjasama

1 Melakukan aktiviti roda kereta atas garisan lurus dan medarat dua belah kaki rapat

2 Menjelaskan kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan

1 Melakukan aktiviti langkah Polka..2 Menjelaskan kesalahan yang biasa

dilakukan semasa latihan

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

24

Page 25: rph tingkatan 3 pjpk

19

1 PJ:2 Kemahiran2.3 Pendidikan

pergerakana) Kemahiran

Gimnastik Artistiki) Putaran- Guling depan atas bangku panjang dan peti lombol- Pusingan setempat dengan sebelah kaki di atas bangku panjang

ATAU

b) Kemahiran Gimnastik Iramai) Gerak edar- Tiga Langkah berjalan dan tiga langkah berlari

P: Melakukan aktiviti guling depan dan pusingan setempat dengan sebelah kaki dengan teknik lakuan yang betulK: Menyatakan aspek- aspek keselamatan yang perlu diambil kira A: Bekerjasama

P: Melakukan aktiviti tiga langkah berjalan dan tiga langkah berlari dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan aspek- aspek keselamatan yang perlu diambil kira A: Bekerjasama

1 Melakukan aktiviti guling depan dan pusingan setempat dengan sebelah kaki

2 Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil

3 Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran gimnastik artistik.

1 Melakukan aktiviti tiga langkah berjalan dan tiga langkah belari.

2 Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil

kira 3 Menyediakan folio individu

berkaitan dengan kemahiran gimnastik irama.

Folio

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

25

Page 26: rph tingkatan 3 pjpk

192 PK: 3 Kebersihan

dan keselamatan persekitaran3.2 Pertolongan cemas.a) Kecederaan dan 26antu mulai) Prinsip dan prosedur R.I.C.E.

K: Menyatakan Prinsip dan prosedur R.I.C.E.A: Bekerjasama

1 Perbincangan dalam kumpulan

20

1 PJ:2 Kemahiran2.3 Pendidikan pergerakanb) Gimnastik Pendidikani) Bergerak berbagai-bagai cara dan membeku ii) Bergerak berbagai-bagai cara dengan kualiti berat dan ringan

P: Melakukan kemahiran bergerak berbagai-bagai cara dan membeku serta bergerak berbagai-bagai cara dengan kualiti berat dan ringan dengan teknik lakuan yang betulK: Menyatakan aspek- aspek keselamatan yang perlu diambil kira A: Disiplin diri

1 Melakukan aktiviti kemahiran gimnastik pendidikan secara individu.

2 Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

26

Page 27: rph tingkatan 3 pjpk

202 PJ:3 Kesukanan

3.1 Pengurusana) Pasukan sukan

persatuan dan kelab sukani) Penubuhanii) Pemilihan AJK melalui mesyuarat

K: Menjelaskan peranan jawatankuasaA: Bekerjasama, kepimpinan

1 Perbincangan dalam kumpulan: a) Pemilihan ahli jawatankuasa b) Peranan setiap ahli jawatankuasa

21

1 PK: 3 Kesihatan dan keselamatan persekitaran3.2 Pertolongan cemasa) Kecederaan dan

bantu mulai) Prinsip dan prosedur CPR

P: Menujuk cara pelaksanaan pertolongan cemas mengikut prosedur R.I.C.E. dan CPRK: Mengenalpasti keadaan yang memerlukan CPRA: Prihatin

1 Tunjuk cara2 Menyediakan folio murid.

Folio

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

27

Page 28: rph tingkatan 3 pjpk

212 PJ: 2 Kemahiran:

2.3 Pendidikan pergerakan

b) Gimnastik Pendidikan

- Bergerak dengan kualiti berat dan ringan menggunakan alatan - Merangkai- kan dua atau lebih pergerakan dengan kualiti berat dan ringan tanpa atau dengan alatan

P: Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik lakuan yang betulK: Menyatakan otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik pendidikan.A: Kreativiti, estetika

1 Melakukan aktiviti kemahiran gimnastik pendidikan secara individu.

2 Menamakan otot utama yang terlibat.

22 1 PJ: 1 Kecergasan1.1 Kecergasan fizikalf) Kelajuani) Definisiii) Cadangan aktiviti

P: Melakukan sekurang- kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamatK: Menyatakan maksud kelajuanA: Bekerjasama

1 Melakukan aktiviti secara individu dan berpasangan - Skipping

2 Perbincangan

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

28

Page 29: rph tingkatan 3 pjpk

222 PJ: 3 Kesukanan

3.1 Pengurusaniii) Perancangan iii aktiviti

K: Mengelolakan aktiviti pasukan sukan, persatuan, kelab sukan dan permainan di peringkat sekolah.A: kepimpinan

1 Merancang aktiviti pasukan sukan, persatuan dan kelab dan permainan

23 1 PJ: 2 Kemahiran 2.2 Olahraga b) Padang i) Lempar cakera

P: Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik lakuan yang betul dan selamatK: Menyatakan aspek- aspek keselamatan yang perlu diambil .A: Kenyakinan diri

1 Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera - Teknik memegang lembing - Fasa persediaan - Fasa larian landas - Fasa rejaman - Fasa ikut lajak2 Berbincang tentang aspek-aspek keselamatan

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

29

Page 30: rph tingkatan 3 pjpk

232 PK: 2 Gaya Hidup

Sihat2.2 Pengurusan konflik dan stresa) Situasi yang menyebabkan stress

K: Menyatakan jenis situasi yang menyebabkan stresA: Kenyakinan diri

1 Perbincangan dalam kumpulan

24

1 PJ: 2 Kemahiran 2.2 Olahraga b) Padang i) Lempar cakera: undang- undang dan peraturan

P: Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik lakuan yang betul dan selamatK: Menyatakan undang- undang dan peraturan dalam acara lempar cakera .A: Disiplin diri

1 Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera - Teknik memegang lembing - Fasa Persediaan - Fasa larian landas - Fasa Rejaman - Fasa ikut lajak2 Berbincang tentang undang-undang dan peraturan

2 PJ: 2 Kemahiran 2.2 Olahraga b) Padang i) Lempar cakera

P: Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik lakuan yang betul dan selamatK: Mengenalpasti otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakeraA: Disiplin diri

1 Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera - Teknik memegang lembing - Fasa Persediaan - Fasa larian landas - Fasa Rejaman - Fasa ikut lajak2 Menamakan otot-otot yang digunakan dalam acara lempar cakera

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

30

Page 31: rph tingkatan 3 pjpk

25

1 PJ: 2 Kemahiran 2.2 Olahraga b) Padang i) Lempar cakera

P: Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik lakuan yang betul dan selamatK: Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lempar cakeraA: Disiplin diri / Kenyakinan diri

1 Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera2 Berbincang tentang fasa-fasa pergerakan dalam lempar cakera3 Menyediakan folio individu

berkaitan dengan acara lempar cakera

Folio

2 PK: 2 Gaya Hidup Sihat2.1 Pemakanana) Makanan yang diambil hendaklah mengikut:i) Umur

K: Mengenalpasti keperluan makanan mengikut umur dan menyatakan keperluan diet harian (RDA) mengikut keperluan umurA: Kesederhanaan

1 Perbincangan kelas tentang pembentangan menu merujuk

jadual keperluan diet harian(RDA)

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

31

Page 32: rph tingkatan 3 pjpk

26

1 PJ: 1 Kecergasan1.1 Kecergasan fizikale) Kuasai) Definisiii) Cadangan aktiviti

P: Melakukan aktiviti kuasa dengan teknik lakuan yang betulK: Menyatakan maksud kuasaA: Kerjasama

1 Melakukan aktiviti kuasa - Lompat ke atas bangku gimnastik - Bounding - Shoulder press - Lompat kangaroo - Lari lutut tinggi2 Membincangkan dari aspek-aspek: a) Definisi kuasa b) Cadangan aktiviti c) Prosedur pelaksanaan, faedah hubungkait dalam permainan dan kontektual dengan aktiviti harian.

Folio

2 PJ:2 Kemahiran2.3 Pendidikan

pergerakand) Pergerakan

kreatifi) Tema pergerakan - Ritma berkaitan dengan pekerjaan- Aspek-aspek

keselamatan

P: Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik lakuan yang betulK: Menyatakan aspek- aspek keselamatan yang perlu diambil kira A: Kenyakinan diri

1 Melakukan aktiviti kemahiran pergerakan kreatif secara individu

berdasarkan: - Ritma berkaitan dengan pekerjaan - domestik - pertanian - perkhidmatan - perindustrian2 Membincangkan aspek-aspek keselamatan

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

32

Page 33: rph tingkatan 3 pjpk

27

1 PJ:2 Kemahiran2.3 Pendidikan pergerakand) Pergerakan kreatifi) Tema pergerakan - Kesedaran bentuk

pergerakan- Transisi lapan daya asas

P: Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik lakuan yang betulK: menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif A: Kenyakinan diri

1 Melakukan aktiviti kemahiran pergerakan kreatif secara

kumpulan berdasarkan: - corak asas - corak di lantai dan di awangan - perubahan perlahan-lahan - perubahan beransur - perubahan serta-merta2 Membincangkan komponen kecergasan yang diakplikasikan dalam acara pergerakan kreatif

2 PK: 2 Gaya Hidup Sihat2.1 Pemakanana) Makanan yang diambil mengikut:ii) jantina

K: Mengenalpasti keperluan makanan mengikut jantina dan menyatakan keperluan diet harian (RDA) mengikut keperluan jantinaA: Kesederhanaan

1 Perbincangan dalam kumpulan kecil.

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

33

Page 34: rph tingkatan 3 pjpk

28

1 PJ: 1 Kecergasan1.1 Kecergasan fizikala) Daya Tahan

Kardio- vaskular

- Larian 2.4 KM

P: Melakukan larian 2.4 KM dengan teknik lakuan yang betul.K: Menyatakan prosedur latihan dan faedah latihan.A: Kenyakinan diri

1 Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara idividu dan kumpulan.2 Membincangkan dari aspek-aspek:

a) Prosedur pelaksanaanb) Faedah hubungkait dalam

permainanc) Kontektual dengan aktiviti harian.

3 Menunjuk cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular.4 Menyediakan folio individu berkaitan dengan larian 2.4 KM.

Folio

2 PJ: 1 Kecergasan1.1 Kecergasan fizikal b) Daya Tahan otot

P: Melakukan sekurang- kurangnya enam aktiviti daya tahan otot dengan teknik lakuan yang betulK: Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan ototA: Daya usaha

1 Melakukan aktiviti daya tahan otot secara idividu dan kumpulan.2 Membincangkan dari aspek-aspek: a) Prosedur pelaksanaan b) Faedah hubungkait dalam permainan

c) Kontektual dengan aktiviti harian.

3 Melukis dan melabel otot-otot utama yang terlibat.

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

34

Page 35: rph tingkatan 3 pjpk

29

1 PJ: 1 Kecergasan1.2 Kecergasan

fizikalc) Kekuatan otot

P: Melakukan sekurang- kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan teknik lakuan yang betulK: Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan \ ototA: Daya usaha

1 Melakukan aktiviti kekuatan otot secara idividu dan kumpulan. a) bench press b) hamstring curl c) bangkit tubi silang (bersama beban) d) half-squad2 Membincangkan dari aspek-aspek:

a) Prosedur pelaksanaan b) Faedah hubungkait dalam permainan c) Kontektual dengan aktiviti harian.3 Melukis dan melabel otot- tot utama yang terlibat.

2 PK: 2 Gaya Hidup Sihat2.1 Pemakanana) Makanan yang diambil hendaklah mengikut:iii) aktiviti

K: Mengenalpasti keperluan makanan mengikut aktiviti dan menyatakan keperluan diet harian (RDA) mengikut keperluan aktivitiA: Kesederhanaan

1 Perbincangan kelas tentang pembentangan menu merujuk jadual keperluan diet harian(RDA)

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

35

Page 36: rph tingkatan 3 pjpk

30

1 PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan a) Bola tampar i) menyangga

P: Melakukan kemahiran menyangga dengan teknik lakuan yang betulK: Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa latihanA: Kenyakinan diri

1 Melakukan kemahiran menyangga dalam kumpulan2 Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil.

2 PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan a) Bola tamparii) Servis

P: Melakukan kemahiran servis dengan teknik lakuan yang betulK: Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa latihanA: Kenyakinan diri

1 Melakukan kemahiran servis dalam kumpulan2 Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil.

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

36

Page 37: rph tingkatan 3 pjpk

31

1 PK: 2 Gaya Hidup Sihat2.1 Pemakanana) Makanan yang diambil hendaklah mengikut:iv) Fisiologi

K: Mengenalpasti keperluan makanan mengikut fisiologi dan menyatakan keperluan diet harian (RDA) mengikut keperluan fisiologiA: Kesederhanaan

1 Perbincangan kelas tentang pembentangan menu merujuk

jadual keperluan Diet Harian(RDA)

2 PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainana) Bola tampariii) mengumpan

P: Melakukan kemahiran mengumpan dengan teknik lakuan yang betulK: Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa latihanA: Kenyakinan diri

1 Melakukan kemahiran mengumpan dalam kumpulan2 Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil.

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

37

Page 38: rph tingkatan 3 pjpk

32

1 PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan a) Bola tampariv) Merejam

P: Melakukan kemahiran merejam dengan teknik lakuan yang betulK: Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa latihanA: Kenyakinan diri

1 Melakukan kemahiran merejam dalam kumpulan2 Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil.

2 PK: 2 Gaya Hidup Sihat2.3 Penyalah- gunaan bahana) Kronologi pengambilan dadah

K: Menyatakan kronologi pengambilan dadah terhadap sosial, ekonomi dan politikA: Sayangi diri

1 Perbincangan dalam kumpulan2 Kajian kes3 Forum

Forum

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

38

Page 39: rph tingkatan 3 pjpk

33

1 PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan a) Bola tamparv) mengacah

P: Melakukan kemahiran mengacah dengan teknik lakuan yang betulK: Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa latihanA: Kenyakinan diri

1 Melakukan kemahiran mengacah dalam kumpulan2 Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil.

2 PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainana) Bola tamparvi) Menghadang

P: Melakukan kemahiran menghadang dengan teknik lakuan yang betulK: Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa latihanA: Kenyakinan diri

1 Melakukan kemahiran menghadang dalam kumpulan2 Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil.

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

39

Page 40: rph tingkatan 3 pjpk

34

1 PK: 2 Gaya Hidup Sihat2.2 Penyalah-

gunaan bahanb) Implikasi pengambilan dadah

K: Menyatakan implikasi pengambilan dadah terhadap sosial, ekonomi dan politikA: Sayangi diri

1 Perbincangan dalam kumpulan perbahasan2 Melawat agensi berkenaan Perbahasan

Lawatan

2 PJ: 2 Kemahiran Permainan a) Bola tamparUndang- undang dan peraturan

P: Melakukan sekurang- kurangnya tiga kemahiran asas bola tampar dengan teknik lakuan yang betulK: Menyatakan undang- undang dan peraturan asas dalam permainan bola tamparA: Bekerjasama

1 Melakukan kemahiran asas bola tampar dalam kumpulan.

2 Membincangkan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam

bola tampar.3 Menyediakan folio individu

berkaitan dengan kemahiran asas permainan bola tampar.

Folio

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

40

Page 41: rph tingkatan 3 pjpk

35

1 PJ: UDTA P: Dapat melakukan aktiviti UDTA dengan teknik lakuan yang betul K:. Menyenaraikan aktiviti- aktiviti dalam UDTA.A: Bekerjasama

1 Aktiviti UDTA secara berpasangan a) Bangkit tubi b)Tekan tubi c) Jangkauan melunjur d) Larian 12 minit atau 1 500 m

2 Mencatatkan skor

Ujian UDTA

2 PK: 2 Gaya Hidup Sihat.2.3 Pengurusan

Stresb) Perhubungan

Kendiri- Meningkatkan nilai diri

K: a) Mengenalpasti cara-cara mengatasi stres b) Membincangkan cara mengatasi stresA: Kenyakinan diri

1 Perbincangan dala kumpulan kecil

36

1 PJ: 1 Kecergasan1.1 Kecergasan fizikalf) Kelajuan

P: Melakukan sekurang- kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamatK: Menyatakan kaedah dan faedah latihan kelajuanA: Bekerjasama

1 Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berpasangan: - Menggelecek bola hoki2 Membincangkan dari aspek- aspek: a) Prosedur pelaksanaan b) Faedah hubungkait dalam permainan c) Kontektual dengan aktiviti harian

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

41

Page 42: rph tingkatan 3 pjpk

36

2 PJ: 1 Kecergasan1.1 Kecergasan fizikalc) Komposisi badan

P: Melakukan ujian kaliber dengan cara yang betulK: a) Menyatakan maksud komposisi badan b)Menyatakan prosedur yang perlu diambil kira semasa melakukan ujian kaliperA: Kesederhanaan

1 Melakukan ujian kaliper secara berpasangan dan merekodkan.

2 Mengira indeks jisim badan.3 Menyediakan folio. Folio

37

1 PK: 3 Kebersihan dan keselamatan persekitaran3.1 Keselamatana) Akta dan undang- undangii) Agensi berkaitan

K: Menjelaskan peranan dan fungsi agensi berkaitan dalam pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit.A: Sayangi diri

1 Perbincangan dalam kumpulan2 Lawatan ke agensi berkaitan

Lawatan

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

42

Page 43: rph tingkatan 3 pjpk

37

2 PJ: 2 Kemahiran2.4 Rekreasi dan kesenggangana) Rekreasi- Konsep menjejak- Aspek keselamatan

P: Melakukan aktiviti menjejak dari mula hingga penamatK: a) Menyatakan maksud menjejak dan formasi dalam aktiviti menjejak b)Menyatakan aspek- aspek keselamatan yang perlu diambilkira dalam aktiviti menjejak A: Bekerjasama

1 Merentas kawasan hutan secara individu dan berpasukan dari titik mula ke garisan penamat.2 Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira.3 Membincangkan formasi dalam aktiviti menjejak.4 Menyediakan folio

Folio

38

1 PJ: 2 Kemahiran2.4 Rekreasi dan

kesengganganb) Rekreasi- Formasi - Aspek keselamatan

P: Melakukan formasi dengan pasukan bergerak secara beraturK: Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti menjejak.A: Bekerjasama

1 Melakukan formasi2 Pasukan bergerak secara beratur bagaikan keretapi - hadapan: pointer atau recce - tengah: keselamatan atau perubatan - belakang: anchor3 Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira.4 Menyediakan folio.

Folio

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

43

Page 44: rph tingkatan 3 pjpk

38

2 PK: 3 Kebersihan dan keselamatan persekitaran1.3 Keselamatana) Akta dan undang- undangiii) Peranan agensi berkaitan

K: Menerangkan peranan murid membantu melaksanakan akta ini.A: Sayangi diri

1 Perbincangan dalam kumpulan

39

1 PJ: 3 Kesukanan1.4 Kerjaya dalam sukanb) Industri sukani) Jenis kerjayaii) Peluang kerjaya

K: a) Menjelaskan jenis- jenis kerjaya b) Menyatakan peluang- peluang kerjaya dalam sukanA: Kenyakinan diri

1 Perbincangan jenis-jenis kerjaya dalam sukan

2 Menggunakan iklan pekerjaan dalam media berkaitan dengan peluang-peluang kerjaya dalam sukan.

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

44

Page 45: rph tingkatan 3 pjpk

39

2 PJ: 3 Kesukanan3.4 Etikaa) Semangat kesukanan

K: a) Menjelaskan ciri-ciri semangat kesukanan b) Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat berpasukanA: Bekerjasama

1 Perbincangan kejayaan diri dan kejayaan pasukan berasaskan semangat kesukanan.2 Membincangkan ciri-ciri semangat kesukanan.

40

1 PK: 3 Kebersihan dan keselamatan persekitaran3.1 Keselamatana) Akta dan undang- undangi) Akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988ii) Agensi berkaitaniii) Peranan agensi berkaitan

K: Membuat inferens penguatkuasaan pencegahan dan kawalan penyakit berjangkitA: Sayangi diri

1 Perbincangan dalam kumpulan kecil

MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK /

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

45

Page 46: rph tingkatan 3 pjpk

40

2 PJ: 3 Kesukanan1.5 Isu-isu dalam PJ dan sukanb) Komersialisme dalam sukan

K: a) Menyatakan maksud keganasan dalam sukan b) Menghuraikan punca- punca dan akibat keganasan dalam sukanA: Disiplin diri

1 Membincangkan langkah-langkah pencegahan keganasan dalam sukan

2 Membahaskan komersialisme dalam sukan

Perbahasan

41

1 PJ: 3 Kesukanan3.3 Isu-isu dalam PJ dan sukanii) Komersialisme dalam sukan

K: a) Mengetahui komersialisme dalam sukan b) Menjelaskan langkah- langkah bagi mengelakkan keganasan dalam sukanA: Disiplin diri

1 Menyatakan maksud keganasan dalam sukan2 Membincangkan punca-punca dan akibat keganasan dalam sukan

2 PK: 3 Kebersihan dan keselamatan persekitaran3.2 Pertolongan

Cemasii) Prinsip dan prosedur teknik resusitasi kardio- pulmonari

K: Menjelaskan cara pelaksanaan pertolongan cemas mengikut prosedur R.I.C.E. dan CPRA: Kenyakinan diri

1 Tunjuk cara2 Menonton video berkaitan CPR3 Menyediakan folio

Folio

46