rph tingkatan 3 pjpk

Click here to load reader

Post on 11-Aug-2015

1.687 views

Category:

Documents

66 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

untuk guru2 pj

TRANSCRIPT

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN TIGA MINGGU WAKTU 1 TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecerg asan fizikal a) Daya Tahan Kardiovaskular i) Cadangan aktiviti - Parlof HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan sekurangkurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular K: Menyatakan aspekaspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. A: Kerjasama CADANGAN AKTIVITI 1 Melakukan latihan Parlof 4 stesen: a. Tekan tubi b. Bangkit tubi c. Burpee d. Lentik belakang 2 Sistem Buddy 3 Membincangkan aspekaspek keselamatan. 4 Membincangkan dari aspekaspek: a) Prosedur pelaksanaan b) Faedah hubungkait dalam permainan c) Kontektual dengan aktiviti harian. 5 Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti Parlof CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

Folio

1

1

2

PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol i) Membaling dan menyamb ut

P: Dapat membaling dan menyambut dengan teknik lakuan yang betul K: Dapat menyatakan caracara membaling dan menyambut yang betul. A: Kerjasama HASIL PEMBELAJARAN P: Dapat memukul bola dengan teknik lakuan yang betul K: Dapat menyatakan caracara memukul yang betul. A: Keyakinan diri

1 Latihan tanpa bola. 2 Membaling ke sasaran dinding 3 Membaling dan menyambut bola dalam kumpulan seramai 4 - 5 orang. 4 Permainan kecil

MINGGU

WAKTU 1

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol ii) Memukul

CADANGAN AKTIVITI 1 Aktiviti kumpulan a) Memukul bola 2tatic b) Memukul bola yang dilambung 2 Ansur maju dari balingan perlahan ke bola laju. 3 Perbincangan: a) Dari segi memukul bola yang dianggap strike b) Aspek-aspek keselamatan

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

2

2

2

PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.1 Kesiha tan diri a) Amalan pengamb ilan makanan secara berlebiha n i) Sebabsebab pengamb ilan makanan secara berlebiha n

K: Menyatakan sebabsebab pengambilan makanan secara berlebihan A: Kesederhanaan

1 Perbincangan dalam kumpulan

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

3

1

3

PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecerga san fizikal a) Prinsip latihan i) Memanaskan badan ii) Menyejukkan badan iii) Kebolehbalikan

P: Dapat melakukan dengan teknik lakuan yang betul secara berperingkatperingkat mengikut tahap kematangan dan kemampuan. K. Menyatakan aktiviti memanas dan menyejukkan badan A: Disiplin diri

1 Membincangkan konsep memanas dan menyejukkan badan dalam kumpulan 2 Mencatatkan aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan 3 Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsipprinsip latihan.

Folio

4

2

PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol iii) pitching (Balingan)

P: Dapat melakukan pitching dengan teknik lakuan yang betul K: a) Dapat menyatakan undang-undang am balingan. b) Dapat menyatakan jenis-jenis balingan i) Sling shot ( balingan ayunan ) ii) Windmill ( balingan kipas ) A: Kerjasama

Melakukan aktiviti pitching ke sasaran dinding 2 Membaling berpasangan (pitching dan catching) secara ansur maju 3 Perbincangan: a) Undang-undang am b) Jenis-jenis balingan 1

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

5

1

4 2

PJ: 2 Kemahiran P: Dapat melakukan 2.1 larian Permainan bes dengan teknik b) Sofbol lakuan iv) Larian bes yang betul K:. Mengetahui peraturan larian bes A: Disiplin diri PK: 1 Kesihatan K: Dapat menyatakan diri dan kesan amalan keluarga pengambilan 1.2 Kesihat makanan an diri berlebihan a) Amalan A: Kesederhanaan pengambil an makanan secara berlebihan ii) Kesan amalan pengambil an makanan berlebihan

1 a) b) 2

Latihan: Memukul dan berlari Lari dan slide Perbincangan tentang peraturan larian bes

1 Aktiviti perbincangan dalam kumpulan

6

1 5

PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol v) Memadang

P: Dapat melakukan tugas memadang dengan teknik lakuan yang betul K: Mengetahui tugastugas pemadang A: Bekerjasama

1

Menyusun tugas-tugas pemadang 2 Latihan permainan

MINGGU

WAKTU 2

5

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol vi) Skor PJ: 2 Kemahiran b.1 Permainan c) Sofbol vii) Undangundang dan peraturan

HASIL PEMBELAJARAN P: mencatat skor dengan cara yang betul K: Mengetahui cara mencatat skor A: Keyakinan diri K:. Mengetahui undangundang dan peraturan asas dalam permainan sofbol A: Disiplin diri

CADANGAN AKTIVITI 1 Membuat borang skor dan mempelajari simbol borang skor 2 Menulis senarai nama dalam borang skor 3 Tatacara menyimpan skor 1 Membincangkan undangundang dan peraturan asas dalam kumpulan.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

1

6

7

2

PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.1 Kesihat an diri a) Amalan pengambi lan makanan secara berlebiha n iii) Cara mengatasi berat badan berlebihan dan obesiti

K: Dapat menyatakan cara-cara mengatasi berat badan berlebihan A: Kesederhanaan

1 Aktiviti perbincangan dalam kumpulan

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

8

1

7

PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol Pertandingan antara rumah PJ: UDTA

2

P: Dapat melakukan teknik lakuan yang betul dalam permainan sofbol K:. Menyatakan tiga kesalahan utama dalam permainan sofbol A: Bekerjasama P: Dapat melakukan aktiviti UDTA dengan teknik lakuan yang betul K:.Menyenaraikan aktivitiaktiviti dalam UDTA A: Bekerjasama

1 Mengadakan pertandingan antara rumah 2 Membincangkan kesalahankesalahan utama dalam permainan sofbol

1 Aktiviti UDTA secara berpasangan a) Bangkit tubi b) Tekan tubi c) Jangkauan melunjur d) Larian 12 minit atau 1 500 m 2 Mencatatkan skor

Ujian UDTA

9

1

8

PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecerga san fizikal b) Daya Tahan Otot i) Cadangan aktiviti

P: Melakukan sekurangkurangnya dua aktiviti daya tahan otot K: Menyatakan aspekaspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot A: Kerjasama HASIL PEMBELAJARAN

1 Aktiviti latihan litar: a) Bench press b) Kilas pinggang c) Hamstring curl d) Grip e) Bangkit tubi f) Half-squard 2 Membincangkan dari aspekaspek: a) Prosedur pelaksanaan b) Faedah hubungkait dalam permainan c) Kontektual dengan aktiviti harian. CADANGAN AKTIVITI

Folio

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

10

2

8

PJ: 1 Kecergasan 1.2 Kecerga san fizikal a) Daya Tahan Kardiovaskular - Larian piramid

P: Melakukan sekurangkurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular K: Menyatakan aspekaspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. A: Kerjasama K: Menyenaraikan faedah mengambil makanan seimbang A: Kesederhanaan

1 Melakukan aktiviti larian piramid secara kumpulan - Tetapkan masa dan jarak - Jogging 1 minit - Striding 1 minit - Jogging 1 minit - Striding 2 minit - Jogging 1 minit -Striding 3 minit 2 Membincangkan aspekaspek keselamatan. 3 Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. 4 Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti larian piramid. 1 Aktiviti perbincangan dalam kumpulan 2 Menyediakan folio murid.

Folio

1 9

PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.1 Kesihat an diri a) Amalan pengambi lan makanan secara berlebiha n

Folio

11

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

12

2

PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecergasan fizikal b) Daya Tahan otot Kaedah latihan

P: Melakukan sekurangkurangnya lima aktiviti daya tahan otot K: Menyatakan kaedah latihan dalam daya tahan otot A: Kerjasama

1

2

9

Aktiviti latihan litar: a) Bench press b) Kilas pinggang c) Hamstring curl d) Grip e) Bangkit tubi a) Half-squard Membincangkan dari aspekaspek: b) Prosedur pelaksanaan c) Faedah hubungkait dalam permainan d) Kontektual dengan aktiviti harian.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

13

1

PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecergasan fizikal e) Kekuatan otot

10

P: Melakukan sekurangkurangnya dua aktiviti kekuatan otot K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot A: Kerjasama

1

2

3

Aktiviti latihan litar: a) Bench press b) Kilas pinggang c) Hamstring curl d) Bangkit tubi e) Half-squard Membincangkan dari aspekaspek: a) Prosedur pelaksanaan b) Faedah hubungkait dalam permainan c) Kontektual dengan aktiviti harian. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. Mengira indeks jisim badan mengikut umur pelajar dalam kelas.

Folio

2

PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.1 Kesihatan diri c) BMI (Indeks jisim badan) i) Definisi

K: Menyatakan definisi BMI dan formula BMI A: Kesederhanaan

1

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

14

1

11 2

PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecergasan fizikal d) Kekuatan otot Kaedah latihan PJ: 2 Kemahiran 2.2 Olahraga a) Balapan Berjalan kaki

P: Melakukan sekurangkurangnya tiga aktiviti kekuatan otot K: Menyatakan kaedah latihan dalam kekuatan otot A: Bekerjasama P: Dapat melakukan aktiviti jalan kaki dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan aspekaspek keselamatan yang perlu diambil kira A: Bekerjasama P: Mengira status berat badan berdasarkan formula BMI K: Menilai status berat badan mengikut kategori A: Kesederhanaan K: Menyatakan undangundang dan peraturan dalam acara jalan kaki A: Disiplin diri

1 2 . 1

Melakukan aktiviti kekuatan otot Membincangkan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kekuatan otot

Melakukan kemahiran asas dalam jalan kaki mengikut fasa: a) Fasa seretan b) Fasa tolakan c) Fasa sokongan sebelah kaki d) Fasa pemulihan Mengira indeks jisim badan mengikut peringkat umur. Menilai status berat badan mengikut kategori Perbincangan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara jalan kaki

1

12

2

PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.1 Kesihatan diri b) BMI (Indeks jisim badan) PJ: 2 Kemahiran 2.2 Olahraga a) Balapan Berjalan kaki

1 2

1

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

15

1

PJ: 2 Kemahiran 2.2 Olahraga a) Balapan Berjalan kaki

13 2

1

14

PK: 3 Kebersihan dan keselamatan persekitaran 3.1 Keselamatan a) Akta dan undang- undang i) AktaPencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988. PJ: 2 Kemahiran P: Melakukan kemahiran asas 2.2 Olahraga jalan kaki dengan teknik a) Balapan lakuan yang betul dan Berjalan kaki selamat K: Menyatakan sekurangkurangnya tiga kesalahan dalam acara jalan kaki. A: Kenyakinan diri TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN

P: Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik lakuan yang betul dan selamat K: Menamakan otot utama yang digunakan dalam acara jalan kaki. A: Bekerjasama K: Menyatakan peruntukan yang terdapat pada akta bagi mencegah penyakit daripada merebak A: Bekerjasama

1 2

Melakukan kemahiran asas dalam jalan kaki mengikut kumpulan. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam acara jalan kaki. Perbincangan dalam kumpulan kecil a) Kandungan akta b) Peruntukan yang terdapat pada akta.

1

1 2 3

Aktiviti pertandingan dalam acara jalan kaki Perbincangan dalam kumpulan Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara jalan kaki.

Folio

MINGGU

WAKTU

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

16

2

14

PJ:2 Kemahiran 2.3 Pendidikan pergerakan a) Kemahiran Gimnastik Artistik i) Putaran pusingan setempat dengan sebelah kaki di atas lantai ATAU b) Kemahiran Gimnastik Irama i) Gerak edar - Berjalan dan berlari

P: Melakukan aktiviti pusingan setempat dengan sebelah kaki dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan putaran. A: Disiplin diri

1 2

Melakukan aktiviti pusingan setempat dengan sebelah kaki di atas lantai Membincangkan aspek-aspek keselamatan dalam aktiviti yang dijalankan

P: Melakukan aktiviti berjalan dan berlari dengan teknik lakuan yang betul K: Memahami konsep aktiviti yang dijalankan: a) Postur badan, koordinasi, imbangan, daya. A: Kenyakinan diri

1 2

Melakukan aktiviti berjalan dan berlari secara ansur maju dengan pelbagai variasi. Membincangkan pemahaman konsep dalam aktiviti berjalan dan berlari

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

17

1

2 15

PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.2 Kekeluargaan a) Institusi kekeluargaan i) Perkahwinan PJ:2 Kemahiran 2.3 Pendidikan pergerakan a) Kemahiran Gimnastik Artistik i) Putaran Guling sisi dan guling depan ATAU b) Kemahiran Gimnastik Irama i) Gerak edar - Ketingting dan skip

K: Menjelaskan tentang institusi perkahwinan A: Hargai diri

1 Perbincangan dalam kumpulan

P: Melakukan aktiviti guling sisi dan guling depan di atas tilam dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan A: Disiplin diri

1 2

Melakukan aktiviti guling sisi dan guling depan di atas tilam Membincangkan aspek-aspek keselamatan dalam aktiviti yang dijalankan

P: Melakukan aktiviti ketingting dan skip dengan teknik lakuan yang betul K: Menyenaraikan aspekaspek keselamatan A: Kenyakinan diri

1. Melakukan aktiviti ketingting dan skip secara ansur maju dengan pelbagai variasi. 2 Membincangkan aspek-aspek keselamatan

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

18

1

16

PJ:2 Kemahiran 2.2 Pendidikan pergerakan a) Kemahiran Gimnastik Artistik i) Putaran Guling bahu di atas tilam Roda kereta di atas bangku ATAU b) Kemahiran Gimnastik Irama i) Gerak edar - Langkah galop - Langkah menggelongsor (Chasse)

P: Melakukan aktiviti bahu dan roda kereta dengan teknik lakuan yang betul K: Mengenalpasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. A: Bekerjasama

1 2

Melakukan aktiviti guling bahu dan roda kereta secara individu. Menyenaraikan tahap ansur maju yang perlu dibuat

P: Melakukan aktiviti ketingting dan skip dengan teknik lakuan yang betul K: Mengenalpasti otot utama yang digunakan dalam acara Gimnastik Irama. A: Kenyakinan diri

1 2

akukan aktiviti langkah galop dan langkah menggelongsor Melukis dan melabelkan otototot yang terlibat.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

19

2 16

PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.2 Kekeluargaan a) Institusi kekeluargaan ii) Kebahagiaan dalam hidup berkeluarga

K: Menerangkan tanggungjawab setiap ahli keluarga bagi memupuk sebuah keluarga bahagia. A: Hormat-menghormati

1 Perbincangan dalam kumpulan 2 Menyediakan folio. Folio

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

20

1

17

PJ:2 Kemahiran 2.3 Pendidikan pergerakan a) Kemahiran Gimnastik Artistik i) Putaran Pusingan setempat dengan sebelah kaki di atas lantai - lompat dan pusing 360 ATAU b) Kemahiran Gimnastik Irama i) Gerak edar - Langkah ketingting - Langkah Schottische

P: Melakukan aktiviti 1 pusingan setempat dengan sebelah kaki di atas lantai dan lompat dan pusing 360 dengan 2 teknik lakuan yang betul K: Menamakan otot-otot yang terlibat A: Disiplin diri

Melakukan aktiviti pusingan setempat dengan sebelah kaki di atas lantai dan lompat dan pusing 360 Melukis dan melabelkan otot utama yang digunakan.

P: Melakukan aktiviti ketingting dan Schottische dengan teknik lakuan yang betul K:. Menyatakan aspekaspek keselamatan yang perlu diambil kira A: Kenyakinan diri

1 2

Melakukan aktiviti langkah ketingting dan langkah Schottische. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

21

2

17

PJ:2 Kemahiran 2.3 Pendidikan pergerakan a) Kemahiran Gimnastik Artistik i) Putaran Guling belakang Roda kereta atas lantai ATAU b) Kemahiran Gimnastik Irama i) Gerak edar - Langkah Bersilang - Langkah Waltz

P: Melakukan aktiviti guling belakang dan roda kereta atas lantai dengan teknik lakuan yang betul K: Menjelaskan kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan A: Keyakinan diri

1 2

Melakukan aktiviti guling belakang dan roda kereta atas lantai. Menyenaraikan kesalahankesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan.

P: Melakukan aktiviti langkah bersilang dan langkah Waltz dengan teknik lakuan yang betul K: Menjelaskan kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan A: Kenyakinan diri

1 2

Melakukan aktiviti langkah bersilang dan langkah Waltz atas lantai. Menyenaraikan kesalahankesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

22

18

1

PK: 1 Kesihatan K: Menyatakan sebab-sebab diri dan seks sebelum kahwin keluarga dilarang 1.2 Kekeluargaan A: Sayang diri a) Institusi kekeluargaan iv) Seks sebelum Kahwin

1

Perbincangan dengan bimbingan guru tentang masalah isu seks.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

23

2

18

PJ:2 Kemahiran 2.3 Pendidikan pergerakan a) Kemahiran Gimnastik Artistik i) Putaran - Roda kereta atas garisan lurus dan mendarat dua belah kaki rapat ATAU b) Kemahiran Gimnastik Irama i) Gerak edar Langkah Polka

P: Melakukan aktiviti roda kereta atas garisan lurus dan mendarat dua belah kaki rapat dengan teknik lakuan yang betul K: Menjelaskan kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan A: Bekerjasama

1 2

Melakukan aktiviti roda kereta atas garisan lurus dan medarat dua belah kaki rapat Menjelaskan kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan

P: Melakukan aktiviti Polka dengan teknik lakuan yang betul K: Menjelaskan kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan A: Bekerjasama

1 2

Melakukan aktiviti langkah Polka.. Menjelaskan kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

24

1

19

PJ:2 Kemahiran 2.3 Pendidikan pergerakan a) Kemahiran Gimnastik Artistik i) Putaran Guling depan atas bangku panjang dan peti lombol - Pusingan setempat dengan sebelah kaki di atas bangku panjang ATAU b) Kemahiran Gimnastik Irama i) Gerak edar - Tiga Langkah berjalan dan tiga langkah berlari

P: Melakukan aktiviti guling depan dan pusingan setempat dengan sebelah kaki dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan aspekaspek keselamatan yang perlu diambil kira A: Bekerjasama

1 2 3

Melakukan aktiviti guling depan dan pusingan setempat dengan sebelah kaki Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran gimnastik artistik.

Folio

P: Melakukan aktiviti tiga langkah berjalan dan tiga langkah berlari dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan aspekaspek keselamatan yang perlu diambil kira A: Bekerjasama HASIL PEMBELAJARAN

1 2 3

Melakukan aktiviti tiga langkah berjalan dan tiga langkah belari. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran gimnastik irama. CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

25

2 19

1

20

PK: 3 Kebersihan dan keselamatan persekitaran 3.2 Pertolongan cemas. a) Kecederaan dan 26antu mula i) Prinsip dan prosedur R.I.C.E. PJ:2 Kemahiran 2.3 Pendidikan pergerakan b) Gimnastik Pendidikan i) Bergerak berbagai-bagai cara dan membeku ii) Bergerak berbagai-bagai cara dengan kualiti berat dan ringan

K: Menyatakan Prinsip dan prosedur R.I.C.E. A: Bekerjasama

1 Perbincangan dalam kumpulan

P: Melakukan kemahiran bergerak berbagai-bagai cara dan membeku serta bergerak berbagai-bagai cara dengan kualiti berat dan ringan dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan aspekaspek keselamatan yang perlu diambil kira A: Disiplin diri

1

2

Melakukan aktiviti kemahiran gimnastik pendidikan secara individu. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

26

2 20

1

21

PJ:3 Kesukanan 3.1 Pengurusan a) Pasukan sukan persatuan dan kelab sukan i) Penubuhan ii) Pemilihan AJK melalui mesyuarat PK: 3 Kesihatan dan keselamatan persekitaran 3.2 Pertolongan cemas a) Kecederaan dan bantu mula i) Prinsip dan prosedur CPR

K: Menjelaskan peranan jawatankuasa A: Bekerjasama, kepimpinan

1

Perbincangan dalam kumpulan: a) Pemilihan ahli jawatankuasa b) Peranan setiap ahli jawatankuasa

P: Menujuk cara pelaksanaan pertolongan cemas mengikut prosedur R.I.C.E. dan CPR K: Mengenalpasti keadaan yang memerlukan CPR A: Prihatin

1 2

Tunjuk cara Menyediakan folio murid. Folio

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

27

2 21

22

1

PJ: 2 Kemahiran: 2.3 Pendidikan pergerakan b) Gimnastik Pendidikan - Bergerak dengan kualiti berat dan ringan menggunakan alatan Merangkaikan dua atau lebih pergerakan dengan kualiti berat dan ringan tanpa atau dengan alatan PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecergasan fizikal f) Kelajuan i) Definisi ii) Cadangan aktiviti TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

P: Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik pendidikan. A: Kreativiti, estetika

1 2

Melakukan aktiviti kemahiran gimnastik pendidikan secara individu. Menamakan otot utama yang terlibat.

P: Melakukan sekurangkurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat K: Menyatakan maksud kelajuan A: Bekerjasama HASIL PEMBELAJARAN

1 2

Melakukan aktiviti secara individu dan berpasangan - Skipping Perbincangan

MINGGU

WAKTU

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

28

2 22

PJ: 3 Kesukanan 3.1 Pengurusan iii) Perancangan iii aktiviti

K: Mengelolakan aktiviti pasukan sukan, persatuan, kelab sukan dan permainan di peringkat sekolah. A: kepimpinan P: Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik lakuan yang betul dan selamat K: Menyatakan aspekaspek keselamatan yang perlu diambil . A: Kenyakinan diri

1

Merancang aktiviti pasukan sukan, persatuan dan kelab dan permainan

23

1

PJ: 2 Kemahiran 2.2 Olahraga b) Padang i) Lempar cakera

1 Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera - Teknik memegang lembing - Fasa persediaan - Fasa larian landas - Fasa rejaman - Fasa ikut lajak 2 Berbincang tentang aspek-aspek keselamatan

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

29

2 23

1

PK: 2 Gaya Hidup Sihat 2.2 Pengurusan konflik dan stres a) Situasi yang menyebabkan stress PJ: 2 Kemahiran 2.2 Olahraga b) Padang i) Lempar cakera: undangundang dan peraturan

K: Menyatakan jenis situasi yang menyebabkan stres A: Kenyakinan diri

1 Perbincangan dalam kumpulan

P: Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik lakuan yang betul dan selamat K: Menyatakan undangundang dan peraturan dalam acara lempar cakera . A: Disiplin diri

1 Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera - Teknik memegang lembing - Fasa Persediaan - Fasa larian landas - Fasa Rejaman - Fasa ikut lajak 2 Berbincang tentang undang-undang dan peraturan 1 Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera - Teknik memegang lembing - Fasa Persediaan - Fasa larian landas - Fasa Rejaman - Fasa ikut lajak 2 Menamakan otot-otot yang digunakan dalam acara lempar cakera CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

24

2

PJ: 2 Kemahiran P: Melakukan kemahiran 2.2 Olahraga acara lempar cakera b) Padang dengan teknik lakuan i) Lempar cakera yang betul dan selamat K: Mengenalpasti otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera A: Disiplin diri TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN

MINGGU

WAKTU

30

1

PJ: 2 Kemahiran 2.2 Olahraga b) Padang i) Lempar cakera

P: Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik lakuan yang betul dan selamat K: Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lempar cakera A: Disiplin diri / Kenyakinan diri K: Mengenalpasti keperluan makanan mengikut umur dan menyatakan keperluan diet harian (RDA) mengikut keperluan umur A: Kesederhanaan

1 Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera 2 Berbincang tentang fasa-fasa pergerakan dalam lempar cakera 3 Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lempar cakera

Folio

25

2

PK: 2 Gaya Hidup Sihat 2.1 Pemakanan a) Makanan yang diambil hendaklah mengikut: i) Umur

1

Perbincangan kelas tentang pembentangan menu merujuk jadual keperluan diet harian(RDA)

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

31

1

26

PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecergasan fizikal e) Kuasa i) Definisi ii) Cadangan aktiviti

P: Melakukan aktiviti kuasa dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan maksud kuasa A: Kerjasama

1

2

2

PJ:2 Kemahiran 2.3 Pendidikan pergerakan d) Pergerakan kreatif i) Tema pergerakan Ritma berkaitan dengan pekerjaan - Aspek-aspek keselamatan

P: Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan aspekaspek keselamatan yang perlu diambil kira A: Kenyakinan diri

1

2

Melakukan aktiviti kuasa - Lompat ke atas bangku gimnastik - Bounding - Shoulder press - Lompat kangaroo - Lari lutut tinggi Membincangkan dari aspek-aspek: a) Definisi kuasa b) Cadangan aktiviti c) Prosedur pelaksanaan, faedah hubungkait dalam permainan dan kontektual dengan aktiviti harian. Melakukan aktiviti kemahiran pergerakan kreatif secara individu berdasarkan: - Ritma berkaitan dengan pekerjaan - domestik - pertanian - perkhidmatan - perindustrian Membincangkan aspek-aspek keselamatan

Folio

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

32

1

27

PJ:2 Kemahiran 2.3 Pendidikan pergerakan d) Pergerakan kreatif i) Tema pergerakan - Kesedaran bentuk pergerakan - Transisi lapan daya asas PK: 2 Gaya Hidup Sihat 2.1 Pemakanan a) Makanan yang diambil mengikut: ii) jantina

P: Melakukan kemahiran 1 pergerakan kreatif dengan teknik lakuan yang betul K: menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif A: Kenyakinan diri 2

Melakukan aktiviti kemahiran pergerakan kreatif secara kumpulan berdasarkan: - corak asas - corak di lantai dan di awangan - perubahan perlahan-lahan - perubahan beransur - perubahan serta-merta Membincangkan komponen kecergasan yang diakplikasikan dalam acara pergerakan kreatif Perbincangan dalam kumpulan kecil.

2

K: Mengenalpasti keperluan makanan mengikut jantina dan menyatakan keperluan diet harian (RDA) mengikut keperluan jantina A: Kesederhanaan

1

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

33

1

28

PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecergasan fizikal a) Daya Tahan Kardiovaskular - Larian 2.4 KM

2

PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecergasan fizikal b) Daya Tahan otot

P: Melakukan larian 2.4 KM 1 Melakukan aktiviti daya tahan dengan teknik lakuan kardiovaskular secara idividu dan yang betul. kumpulan. K: Menyatakan prosedur 2 Membincangkan dari aspek-aspek: latihan dan faedah a) Prosedur pelaksanaan latihan. b) Faedah hubungkait dalam A: Kenyakinan diri permainan c) Kontektual dengan aktiviti harian. 3 Menunjuk cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. 4 Menyediakan folio individu berkaitan dengan larian 2.4 KM. P: Melakukan sekurang1 Melakukan aktiviti daya tahan kurangnya enam aktiviti otot secara idividu dan daya tahan otot dengan kumpulan. teknik lakuan yang betul 2 Membincangkan dari aspek-aspek: K: Menamakan lima otot a) Prosedur pelaksanaan utama yang terlibat b) Faedah hubungkait dalam dalam aktiviti daya tahan permainan otot c) Kontektual dengan aktiviti A: Daya usaha harian. 3 Melukis dan melabel otot-otot utama yang terlibat.

Folio

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

34

1

PJ: 1 Kecergasan 1.2 Kecergasan fizikal c) Kekuatan otot

29

P: Melakukan sekurangkurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan teknik lakuan yang betul K: Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan \ otot A: Daya usaha

1 Melakukan aktiviti kekuatan otot secara idividu dan kumpulan. a) bench press b) hamstring curl c) bangkit tubi silang (bersama beban) d) half-squad 2 Membincangkan dari aspek-aspek: a) Prosedur pelaksanaan b) Faedah hubungkait dalam permainan c) Kontektual dengan aktiviti harian. 3 Melukis dan melabel otot- tot utama yang terlibat. 1 Perbincangan kelas tentang pembentangan menu merujuk jadual keperluan diet harian(RDA)

2

PK: 2 Gaya Hidup Sihat 2.1 Pemakanan a) Makanan yang diambil hendaklah mengikut: iii) aktiviti

K: Mengenalpasti keperluan makanan mengikut aktiviti dan menyatakan keperluan diet harian (RDA) mengikut keperluan aktiviti A: Kesederhanaan

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

35

1

PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan a) Bola tampar i) menyangga

30

P: Melakukan kemahiran menyangga dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa latihan A: Kenyakinan diri

1 Melakukan kemahiran menyangga dalam kumpulan 2 Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil.

2

PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan a) Bola tampar ii) Servis

P: Melakukan kemahiran servis dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa latihan A: Kenyakinan diri

1 Melakukan kemahiran servis dalam kumpulan 2 Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

36

1

31

PK: 2 Gaya Hidup Sihat 2.1 Pemakanan a) Makanan yang diambil hendaklah mengikut: iv) Fisiologi PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan a) Bola tampar iii) mengumpan

K: Mengenalpasti keperluan makanan mengikut fisiologi dan menyatakan keperluan diet harian (RDA) mengikut keperluan fisiologi A: Kesederhanaan

1

Perbincangan kelas tentang pembentangan menu merujuk jadual keperluan Diet Harian(RDA)

2

P: Melakukan kemahiran mengumpan dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa latihan A: Kenyakinan diri

1 Melakukan kemahiran mengumpan dalam kumpulan 2 Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

37

1

PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan a) Bola tampar iv) Merejam

32

P: Melakukan kemahiran merejam dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa latihan A: Kenyakinan diri

1 2

Melakukan kemahiran merejam dalam kumpulan Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil.

2

PK: 2 Gaya Hidup Sihat 2.3 Penyalahgunaan bahan a) Kronologi pengambilan dadah

K: Menyatakan kronologi pengambilan dadah terhadap sosial, ekonomi dan politik A: Sayangi diri

1 2 3

Perbincangan dalam kumpulan Kajian kes Forum Forum

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

38

1

PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan a) Bola tampar v) mengacah

33

P: Melakukan kemahiran mengacah dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa latihan A: Kenyakinan diri

1 2

Melakukan kemahiran mengacah dalam kumpulan Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil.

2

PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan a) Bola tampar vi) Menghadang

P: Melakukan kemahiran menghadang dengan teknik lakuan yang betul K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa latihan A: Kenyakinan diri

1 2

Melakukan kemahiran menghadang dalam kumpulan Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

39

1

34

PK: 2 Gaya Hidup Sihat 2.2 Penyalahgunaan bahan b) Implikasi pengambilan dadah

K: Menyatakan implikasi pengambilan dadah terhadap sosial, ekonomi dan politik A: Sayangi diri

1 2

Perbincangan dalam kumpulan perbahasan Melawat agensi berkenaan

Perbahasan Lawatan

2

PJ: 2 Kemahiran Permainan a) Bola tampar Undangundang dan peraturan

P: Melakukan sekurang1 kurangnya tiga kemahiran asas bola tampar dengan 2 teknik lakuan yang betul K: Menyatakan undangundang dan peraturan 3 asas dalam permainan bola tampar A: Bekerjasama

Melakukan kemahiran asas bola tampar dalam kumpulan. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam bola tampar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran asas permainan bola tampar.

Folio

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

40

1

PJ: UDTA

35 2 PK: 2 Gaya Hidup Sihat. 2.3 Pengurusan Stres b) Perhubungan Kendiri - Meningkatkan nilai diri PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecergasan fizikal f) Kelajuan

P: Dapat melakukan aktiviti UDTA dengan teknik lakuan yang betul K:. Menyenaraikan aktivitiaktiviti dalam UDTA. A: Bekerjasama K: a) Mengenalpasti cara-cara mengatasi stres b) Membincangkan cara mengatasi stres A: Kenyakinan diri

1

1

Aktiviti UDTA secara berpasangan a) Bangkit tubi b)Tekan tubi c) Jangkauan melunjur d) Larian 12 minit atau 1 500 m 2 Mencatatkan skor Perbincangan dala kumpulan kecil

Ujian UDTA

1

36

P: Melakukan sekurangkurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat K: Menyatakan kaedah dan faedah latihan kelajuan A: Bekerjasama

1 2

Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berpasangan: - Menggelecek bola hoki Membincangkan dari aspekaspek: a) Prosedur pelaksanaan b) Faedah hubungkait dalam permainan c) Kontektual dengan aktiviti harian

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

41

2

PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecergasan fizikal c) Komposisi badan

36

P: Melakukan ujian kaliber dengan cara yang betul K: a) Menyatakan maksud komposisi badan b)Menyatakan prosedur yang perlu diambil kira semasa melakukan ujian kaliper A: Kesederhanaan

1 2 3

Melakukan ujian kaliper secara berpasangan dan merekodkan. Mengira indeks jisim badan. Menyediakan folio.

Folio

1

37

PK: 3 Kebersihan dan keselamatan persekitaran 3.1 Keselamatan a) Akta dan undangundang ii) Agensi berkaitan

K: Menjelaskan peranan dan 1 fungsi agensi berkaitan 2 dalam pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit. A: Sayangi diri

Perbincangan dalam kumpulan Lawatan ke agensi berkaitan Lawatan

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

42

2

37

PJ: 2 Kemahiran 2.4 Rekreasi dan kesenggangan a) Rekreasi Konsep menjejak Aspek keselamatan

1

38

PJ: 2 Kemahiran 2.4 Rekreasi dan kesenggangan b) Rekreasi Formasi Aspek keselamatan

P: Melakukan aktiviti menjejak dari mula hingga penamat K: a) Menyatakan maksud menjejak dan formasi dalam aktiviti menjejak b)Menyatakan aspekaspek keselamatan yang perlu diambilkira dalam aktiviti menjejak A: Bekerjasama P: Melakukan formasi dengan pasukan bergerak secara beratur K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti menjejak. A: Bekerjasama

1 2 3 4

Merentas kawasan hutan secara individu dan berpasukan dari titik mula ke garisan penamat. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira. Membincangkan formasi dalam aktiviti menjejak. Menyediakan folio

Folio

1 2

3 4

Melakukan formasi Pasukan bergerak secara beratur bagaikan keretapi - hadapan: pointer atau recce - tengah: keselamatan atau perubatan - belakang: anchor Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira. Menyediakan folio.

Folio

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

43

2 38

PK: 3 Kebersihan dan keselamatan persekitaran 1.3 Keselamatan a) Akta dan undangundang iii) Peranan agensi berkaitan

K: Menerangkan peranan murid membantu melaksanakan akta ini. A: Sayangi diri

1

Perbincangan dalam kumpulan

1 39

PJ: 3 Kesukanan K: a) Menjelaskan jenis1.4 Kerjaya jenis kerjaya dalam b) Menyatakan peluangsukan peluang kerjaya dalam b) Industri sukan sukan i) Jenis kerjaya A: Kenyakinan diri ii) Peluang kerjaya

1 2

Perbincangan jenis-jenis kerjaya dalam sukan Menggunakan iklan pekerjaan dalam media berkaitan dengan peluang-peluang kerjaya dalam sukan.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

44

2 39

PJ: 3 Kesukanan 3.4 Etika a) Semangat kesukanan

1

40

PK: 3 Kebersihan dan keselamatan persekitaran 3.1 Keselamatan a) Akta dan undangundang i) Akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988 ii) Agensi berkaitan iii) Peranan agensi berkaitan TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

K: a) Menjelaskan ciri-ciri semangat kesukanan b) Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat berpasukan A: Bekerjasama K: Membuat inferens penguatkuasaan pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit A: Sayangi diri

1 Perbincangan kejayaan diri dan kejayaan pasukan berasaskan semangat kesukanan. 2 Membincangkan ciri-ciri semangat kesukanan.

1

Perbincangan dalam kumpulan kecil

MINGGU

WAKTU

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

45

2 40

PJ: 3 Kesukanan 1.5 Isu-isu dalam PJ dan sukan b) Komersialisme dalam sukan

1 41

PJ: 3 Kesukanan 3.3 Isu-isu dalam PJ dan sukan ii) Komersialisme dalam sukan

2

PK: 3 Kebersihan dan keselamatan persekitaran 3.2 Pertolongan Cemas ii) Prinsip dan prosedur teknik resusitasi kardiopulmonari

K: a) Menyatakan maksud keganasan dalam sukan b) Menghuraikan puncapunca dan akibat keganasan dalam sukan A: Disiplin diri K: a) Mengetahui komersialisme dalam sukan b) Menjelaskan langkahlangkah bagi mengelakkan keganasan dalam sukan A: Disiplin diri K: Menjelaskan cara pelaksanaan pertolongan cemas mengikut prosedur R.I.C.E. dan CPR A: Kenyakinan diri

1 2

Membincangkan langkah-langkah pencegahan keganasan dalam sukan Membahaskan komersialisme dalam sukan

Perbahasan

1 Menyatakan maksud keganasan dalam sukan 2 Membincangkan punca-punca dan akibat keganasan dalam sukan

1 2 3

Tunjuk cara Menonton video berkaitan CPR Menyediakan folio Folio

46