soalan pjpk t212

Download SOALAN PJPK T212

Post on 08-Aug-2018

282 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  1/24

  [Type text]

  SULIT

  LEMBAGA PEPERIKSAAN

  SM.ST MARTIN TAMBUNAN,SABAH

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012

  PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

  MASA: 1 JAM Satu Jam Tiga Puluh Minit

  Tingkatan Satu

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAUH

  1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan

  2. Jawab semua soalan

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C dan D.

  Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda

  pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

  4. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padankan tanda yang telah

  dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

  Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak

  [ Lihat Hamalan sebelah

  @ 2012 Hak cipta terpelihara Gimus Gotil

  1

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  2/24

  [Type text]

  Soalan 1 hingga 5

  Tandakan ( A ) bagi pernyataan yang betul dan ( B ) bagi pernyataan yang

  salah.

  1. Peningkatan kecergasan daya tahan otot murid boleh melakukan

  aktiviti tekan tubi dengan menambah bilangan atau ulangan. ( A/B )2. Pengurangan kadar beban melalui latihan kekuatan akan

  meningkatkan kekuatan otot. ( A/B )3. Bentuk badan mesomorf merupakan penampilan diri yang menarik. ( A/B )4. Kaliper merupakan alat mengukur komposisi badan dengan

  menyukat ketebalan otot bahagian deltoid. ( A/B )5. Kuasa adalah salah satu komponen kecergasan berasaskan

  kemahiran motor. ( A/B )

  Soalan 6 hingga 9

  Padankan pernyataan berikut dengan jawapan yang diberi.

  I II

  6. Menghubungkan tulang dengan tulang A Tendon

  7. Tindakan otot membantu otot utama

  semasa melakukan sesuatu aktiviti

  B Ligamen

  8. Menghubungkan otot dengan tulang C Synergy9. Otot penggerak utama semasa

  menghasilkan sesuatu pergerakan

  D Agonis &

  antagonis

  Soalan 10 hingga 13

  Pilih jawapan yang betul bagi pernyataan yang diberi.

  2

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  3/24

  [Type text]

  A Latihan Fartlek

  B Latihanparcourse

  C Latihan litar

  D Latihan bebanan

  10. Latihan daya tahan kardiovaskular yang berkonsepkan pelbagai

  kelajuan pada pelbagai permukaan tanah seperti pasir, rumput, bukit dan

  jalan raya ialah ________.

  11. Latihan yang melibatkan pelbagai aktiviti kecergasan yang berlainan bagi

  meningkatkan daya tahan kardiovaskular ialah ________.

  12. Latihan yang dijalankan untuk meningkatkan kekuatan otot dengan

  penambahan bebanan mengikut ansur maju ialah ________.

  13. Latihan yang melibatkan pergerakan dari satu stesen ke stesen lain

  mengikut prinsip latihan bagi meningkatkan daya tahan otot ialah

  ________.

  14. Tujuan menyejukkan badan selepas tamat sesuatu aktiviti permainan

  adalah untuk ________.

  A menghilangkan rasa jemu

  B mengelakkan kecederaan otot

  C mengelakkan pengumpulan asid laktik

  D menurunkan suhu badan dan denyutan jantung kepada normal

  15. Latihan memanaskan badan bertujuan untuk ________.

  A menaikkan suhu badan

  B mengelakkan kecederaan pada otot dan sendi

  3

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  4/24

  [Type text]

  C meningkatkan peredaran darah ke seluruh badan

  D semua di atas

  16. Apakah yang dimaksudkan dengan latihan litar?

  A latihan bersistem

  B latihan berstesen

  C latihan aktiviti

  D latihan tekan tubi

  17. Berikut adalah langkah-langkah mengurangkan kecederaan dalam aktiviti

  sukan kecuali________.

  A mengikut peraturan

  B memanaskan badan

  C memakai pakaian yang sesuai

  D bersenam tanpa melakukan aktiviti regangan

  18. Latihan Fartlek boleh dilakukan di kawasan berikut.

  I hutan

  II padangIII tepi pantai

  IV taman rekreasi

  A I dan II

  B I dan III

  C II dan IV

  D II, III dan IV

  19. Kadar nadi rehat seseorang adalah bilangan denyutan nadi yang diambil

  pada bahagian

  I dada

  4

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  5/24

  [Type text]

  II leher

  III karotid arteri

  IV pergelangan tangan

  A I dan III

  B III dan IV

  C I, II dan III

  D I, II, III dan IV

  20. _________ ialah keupayaan jantung dan sistem peredaran darah

  berfungsi semasa senaman, latihan atau kerja yang dilakukan.

  A Daya tahan otot

  B Kelenturan

  C Daya tahan kardiovaskular

  D Kekuatan otot

  Soalan 21 berdasarkan Rajah 1

  Rajah 1

  21. Aktiviti ini dapat membantu seseorang untuk meningkatkan

  A kuasa

  B imbangan

  C kepantasan

  D kekuatan otot

  22. Aktiviti bebanan dilakukan dengan menambah berat beban dari

  semasa ke semasa bertujuan untuk meningkatkan ________.

  A ketangkasan

  5

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  6/24

  [Type text]

  B kekuatan otot

  C daya tahan otot

  D daya tahan kardiovaskular

  Soalan 23 berdasarkan Rajah 2

  Rajah 2

  23. Aktiviti ini dilakukan dengan menambah jarak dan ulangan sesuai untuk

  meningkatkan _________.

  A ketangkasan

  B kekuatan otot

  C daya tahan otot

  D daya tahan kardiovaskular

  24. Manakah merupakan komponen kecergasan fizikal berasaskan

  kesihatan?

  A Kelajuan dan kuasa

  B Kekuatan otot dan kelajuan

  C Daya tahan otot dan kelenturan

  D Daya tahan kardiovaskular dan kuasa

  25. Berikut merupakan aspek keselamatan selepas melakukan aktiviti

  pendidikan jasmani.

  I Memanaskan badan

  II Menyejukkan badan

  6

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  7/24

  [Type text]

  III Mengumpulkan semua bahan yang telah digunakan

  IV Menyimpan semua peralatan di tempat yang selamat

  A I dan II

  B II dan IV

  C I, II dan III

  D I, II, III dan IV

  26. Lari setempat dengan kedudukan lutut tinggi aras dada merupakan salah

  satu aktiviti yang bertujuan untuk meningkatkan ________.

  A kuasa

  B kelajuan

  C kekuatan

  D daya tahan otot

  27. Nyatakan kategori bentuk badan manusia.

  I actomorf

  II endomorf

  III mesomorfIV undermorf

  A I dan II

  B II dan IV

  C I, II dan III

  D I, II, III dan IV

  28. Tubuh badan manusia terdiri daripada otot

  I licin

  II kardiak

  III rangka

  7

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  8/24

  [Type text]

  IV badan

  A I dan II

  B II dan IV

  C I, II dan III

  D I, II, III dan IV

  29. Dr. M. Jegathesan (1962) dan Rabuan Pit (1982) merupakan dua nama

  yang telah mengharumkan nama Malaysia. Apakah sumbangan mereka

  kepada negara?

  A Pelari marathon kebangsaan.

  B Pelari pecut 100m Sukan Olimpik.

  C Raja Pecut 100m pingat emas Sukan Asia.

  D Pemenang pingat emas 400m Sukan Asia.

  Soalan 23 berdasarkan Jadual 1

  Aktiviti X

  Bicep curl Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3

  Intensiti latihan 10 kg 12 kg 14 kgUlangan 6 5 4

  Set 3 3 3

  Jadual 1

  30. Jadual aktiviti bicep curlmengikut intensiti latihan, ulangan dan set seperti

  di atas bertujuan untuk meningkatkan ________ atlet.A kuasa

  B imbangan

  C daya tahan otot

  D kekuatan otot

  8

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  9/24

  [Type text]

  31. Antara berikut yang manakah merupakan contoh aktiviti yang bertujuan

  untuk meningkatkan daya tahan otot bahagian kaki?

  I Joging

  II Ketinting

  III Turun naik bangku

  IV Lompat diri menegak

  A I dan III

  B II dan IV

  C I, II dan III

  D I, II, III dan IV

  32. Pelari pecut, pelontar peluru atau perejam lembing memerlukan

  _________ ketika melakukan larian, balingan atau rejaman

  dengan kencang dan berkesan.

  A kuasa

  B kelajuan

  C kekuatan

  D daya tahan otot

  33. Apakah faedah latihan skiping yang dilakukan selama 15 minit tiga kali

  seminggu?

  A Meningkatkan kecekapan sistem oksigen.

  B Meningkatkan kecekapan sistem pernafasan.

  C Meningkatkan kecekapan peredaran darah.

  D Meningkatkan kecekapan sistem jantung dan membekalkan darah

  ke seluruh badan.

  9

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  10/24

  [Type text]

  Soalan 34 hingga 38

  Pilih jawapan yang betul bagi pernyataan yang diberi.

  A lari landas

  B zon pertukaran

  C smesy

  D junam

  34. Variasi menjaring dalam permainan bola baling ialah jaringan lompat dan

  jaringan _________.

  35. Kemahiran _________ dalam sukan badminton bertujuan untuk

  mematikan permainan pihak lawan.

  36. Penghantaran dan pertukaran baton dilakukan dalam kawasan

  _________.

  37. Fasa persediaan, fasa _________, fasa rejaman dan fasa ikut lajak

  adalah empat fasa utama dalam teknik rejaman lembing.

  38. Atlet melakukan ________ sebelum membuat take off bagi acara lompat

  jauh.

  39. Alatan seperti bangku panjang, trampolin dan ________ mestilah selalu

  dipantau supaya berada dalam keadaan yang selamat

  untuk digunakan.

  A peti lombol

  B peti tombol

  C kayu palang

  D meja panjang

  10

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  11/24

  [Type text]

  40. Jenis-jenis pergerakan tubuh badan dalam gimnastik irama ialah

  imbangan, melentik, pusing badan, lompatan dan _________.

  A bebanan

  B kelajuan

  C ketangkasan

  D larian landas

  41. Pergerakan ________ menggalakkan murid mencipta pelbagai

  pergerakan dengan menggunakan daya imaginasi.

  A skip

  B kreatif

  C gulingan

  D deduktif

  42. Aktiviti ________ biasanya dilaksanakan di kawasan rekreasi, hutan,

  bukit dan persekitaran sekolah.

  A berkelah

  B berbasikalC orienteering

  D perkhemahan

  43. ________ ialah kemahiran mengawal pergerakan pihak lawan daripada

  menyerang dalam permainan bola baling.

  A Menjaring

  B Menyerang

  C Menggelecek

  D Mengadang

  44. Pertandingan ________ diadakan untuk merebut Piala Uber.

  11

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  12/24

  [Type text]

  A tenis

  B badminton

  C bola baling

  D bola sepak

  Soalan 45 hingga 47Pilih jawapan yang tepat.

  A smesyB servis kilasC pukulan kilasD pukulan hadapan

  45.

  46.

  47.

  12

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  13/24

  [Type text]

  Soalan 48 dan 50Pilih jawapan yang tepat.

  A ukuran sudutB jarum kompasC perumah kompasD penunjuk arah kompas

  48

  Soalan 51 dan 52 berdasarkan Jadual 2

  Pilih jawapan yang tepat.

  A Baki

  B Nama

  C Catatan

  13

  49.

  50.

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  14/24

  [Type text]

  D Kuantiti

  PINJAMAN PULANGAN

  Tarikh Jenis

  Alatan

  No X Nama T/tangan Tarikh Kuantiti Baki Y T/tangan

  Jadual 2

  51. Namakan X.

  52. Namakan Y.

  53. Nyatakan aspek penting dalam pengurusan peralatan sukan bagi

  memastikan peralatan tidak hilang dan dapat dikesan kerosakannya.

  A Penyimpanan stok

  B Penyemakan stok

  C. Pengurusan peralatanD Rekod pinjaman dan pulangan

  54. Dokumen penting dalam penyemakan stok alatan sukan merangkumi

  I buku rekod peralatan

  II buku rekod pinjaman

  14

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  15/24

  [Type text]

  III buku rekod kerosakan alatan

  IV rekod keluar masuk peralatan

  A I dan II

  B I dan IV

  C I, II dan III

  D I, II, III dan IV

  55. Atlet yang telah menunjukkan kecemerlangan dalam kejohanan akan

  diberi insentif. Nyatakan tujuan utama pemberian insentif.

  A Membantu atlet yang bermasalah.

  B Memberitahu sokongan kepada penjaga.

  C Sebagai membantu pelajar kurang berkemampuan.

  D Sebagai penghargaan dan pengiktirafan kepada atlet.

  56. Terdapat insentif yang digunakan sebagai ganjaran iaitu,

  I Insentif intrinsik

  II Insentif ekstrinsik

  III Insentif ekslusif

  IV Insentif dorongan

  A I dan II

  B II dan IV

  C I, II dan III

  D I, II, III dan IV

  15

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  16/24

  [Type text]

  57. Nyatakan contoh keberkesanan insentif intrinsik dan insentif ekstrinsik.

  I Mendorong atlet untuk berjaya.

  II Meningkatkan semangat atlet.

  III Menggalakkan sokongan penjaga.

  IV Menggalakkan penglibatan murid dalam aktiviti sukan.

  A I dan II

  B II dan IV

  C I, II dan IV

  D I, II, III dan IV

  58. Meniru cara berpakaian, nilai tingkahlaku dan peningkatan jumlah

  penonton yang menyaksikan pertandingan adalah disebabkan kesan

  A idola

  B penaja

  C pengurusD penyokong

  59. Amalan permainan bersih berkait rapat dengan etika yang diamalkan

  merangkumi

  I etika penonton

  II etika peserta

  III etika penganjur

  IV etika jurulatih dan pegawai sukan

  A I dan II

  B II dan IV

  C I, II dan III

  16

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  17/24

  [Type text]

  D I, II, III dan IV

  60 Keluarga, masyarakat, sekolah dan rakan penting untuk meningkatkan

  prestasi atlet. Mereka merupakan golongan yang dikenali sebagai

  A agen insurans

  B agen sosialisasi

  C agen perantaraan

  D agen sosiobudaya

  Disediakan Oleh

  Gimus Gotil

  G/Mata pelajaran

  SM.St.Martin Tambunan

  Pilih jawapan yang paling tepat.

  17

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  18/24

  [Type text]

  1. Merokok boleh meningkatkan risiko menghidapi penyakit

  I lelah atau asma

  II kanser paru-paru .

  III batuk kering

  IV kanser payu dara

  A I dan II

  B II dan IV

  C I, II dan III

  D I, II, III dan IV

  2. Penagih arak atau alkohol mempunyai risiko yang tinggi untuk

  menghidapi penyakit

  I gastrik

  II barah hati

  III penyakit buah pinggang

  IV penyakit lemah jantung

  A I dan IIIB II dan IV

  C I, II dan III

  D I, II, III dan IV

  3. Darah lambat membeku jika kita terluka disebabkan kekurangan _______

  A vitamin A

  B vitamin D

  C vitamin E

  D vitamin K

  4. Antara yang berikut bukan tabiat makan yang sihat.

  A Minum susu tinggi kalsium dan rendah lemak.

  B Membuang lemak daripada daging sebelum dimasak .

  18

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  19/24

  [Type text]

  C Mengelak daripada memakan makanan yang manis serta

  berlemak.

  D Mengelak daripada memakan sayur-sayuran dan buah-buahan

  segar.

  5. Antara yang berikut, apakah cara-cara untuk mengatasi masalah stres?

  I mengasingkan diri

  II makan ubat penenang

  III berehat dengan secukupnya

  IV rujuk masalah kepada kaunselor

  A I dan II

  B I, II dan III

  C III dan IV

  D I, II, III dan IV

  6. Eustres sering dikaitkan dengan peristiwa seperti ________.

  A perceraian ibu bapa

  B kematian ahli keluargaC pergaduhan dengan rakan

  D berjaya dalam peperiksaan

  7. Di antara berikut, manakah bukan merupakan sejenis dadah?

  I Ganja

  II Kokain

  III Kanabis

  IV Tembakau

  A I dan II .

  B II dan III

  C IV sahaja

  19

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  20/24

  [Type text]

  D I, II dan IV

  8. Kesan pengambilan dadah ke atas tubuh badan adalah seperti yang

  berikut kecuali________.

  A menyebabkan ketagihan

  B meningkatkan keyakinan diri

  C mengganggu sistem otak dan saraf

  D memudahkan tubuh mendapat penyakit

  9. Penagih dadah mendapat pelbagai risiko seperti

  I mandul

  II sakit gigi

  III sakit perut

  IV kancing gigi

  A I dan II .

  B I dan IV

  C I, II dan IV

  D I, II, III dan IV

  TAJUK 6: KEBERSIHAN & KESELAMATAN PERSEKITARAN

  Pilih jawapan yang paling tepat.

  20

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  21/24

  [Type text]

  1. ________ adalah undang-undang khusus untuk melindungi keselamatan

  serta kebajikan kanak-kanak.

  A Akta Pencegahan Jenayah

  B Akta Keselamatan Jalan Raya

  C Akta Perlindungan Hak Asasi Manusia

  D Akta Perlindungan Kanak-Kanak 2001

  2. T.O.T.A.P.S adalah kaedah membuat penilaian terhadap tahap ________

  mangsa setelah diberi rawatan D.R.A.B.C.

  . A kematian

  . B kecederaan

  C kecemasan

  D kemalangan

  3. Susun semula tindakan yang perlu diambil mengikut keutamaan dalam

  melakukan prosedur pertolongan cemas.

  I Periksa pernafasan

  II Periksa denyut nadiIII Periksa kawasan persekitaran

  IV Periksa tahap kesedaran mangsa

  A II, I, IV, III .

  B III, I, IV, II

  C I, III, IV, II

  D III, IV, I, II

  4. ________ adalah agensi yang bukan bertanggungjawab untuk

  mengendalikan kes penderaan kanak-kanak.

  A Polis Di Raja Malaysia

  21

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  22/24

  [Type text]

  B Kementerian Pelajaran

  C Kementerian Kesihatan

  D Jabatan Kebajikan Masyarakat

  5. Mengikut prinsip TOTAPS, mengenal pasti kelainan yang terdapat pada

  anggota yang cedera melibatkan prosedur ________.

  A Touch

  . B Active

  C Observe

  D Passive

  6. Antara kesan buruk penderaan terhadap kanak-kanak dari aspek fizikal

  ialah

  I tumbesaran terjejas

  II kecacatan anggota badan

  III kecederaan pada tubuh badan

  IV perasaan sakit hati dan kemarahan

  A I dan II .B I, II dan III

  C I, II dan IV

  D I, II, III dan IV

  SKEMA JAWAPAN

  PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

  TINGKATAN 2

  22

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  23/24

  [Type text]

  TAJUK 1: KECERGASAN FIZIKAL

  1 A

  2 B

  3 A

  4 B

  5 A

  6 B

  7 C

  8 A

  9 D

  10 A

  11 B

  12 D

  13 C

  14 D

  15 D

  16 B

  17 D

  18 D

  19 B

  20 C

  21 B

  22 B

  23 D

  24 C

  25 B

  26 A

  27 C

  28 C

  29 C

  30 D

  31 A

  32 A

  33 D

  TAJUK 2: KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

  1 B

  2 A

  3 A

  4 A

  5 B

  6 A

  7 A

  8 B

  9 A

  10 B

  11 A

  12 A

  13 B

  14 B

  15 A

  16 D

  17 C

  18 B

  19 A

  20 A

  21 C

  22 B

  23 C

  24 D

  25 B

  26 B

  27 D

  28 A

  29 D

  30 A

  TAJUK 3: KESUKANAN

  1 B

  2 A

  3 D

  4 C

  5 B

  6 B

  7 D

  8 A

  9 C

  10 A

  11 B

  12 B

  13 D

  14 B

  15 B

  TAJUK 4: KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

  1 C

  2 D

  3 B

  4 B

  5 B

  6 A

  7 D

  8 C

  9 A

  23

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  24/24

  [Type text]

  TAJUK 5: GAYA HIDUP SIHAT

  1 A

  2 C

  3 D

  4 D

  5 C

  6 D

  7 C

  8 B

  9 B

  TAJUK 6: KEBERSIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

  1 D

  2 B

  3 D 4 B 5 C 6 B