pjpk soalan

of 7 /7
SK (P) TREACHER METHODIST  JALAN LUMBA KUDA, 34000 T AIPING, PERAK SUMATIF 1 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN TAHUN 2 / 201 1 JAM Nama:………………………………………… Kelas:……………………… Padank an dengan betul.(6m)  T andakan ( ! ) bagi aktiviti yang siha t dan ( " ) bagi aktiviti yang tidak sihat.(6m) 2. 1. Makanan yang tidak berkhasiat Makanan yang berkhasiat 6. . !. ".

Author: anonymous-wsfb0jjdo

Post on 06-Jul-2018

228 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SK (P) TREACHER METHODIST  JALAN LUMBA KUDA, 34000 TAIPING, PERAK 
SUMATIF 1
Nama:………………………………………… Kelas:………………………
Padankan dengan betul.(6m)
 Tandakan ( ! ) bagi aktiviti yang sihat dan ( " ) bagi aktiviti yang tidak sihat.(6m)
2.1.
2. 1.
http://slidepdf.com/reader/full/pjpk-soalan 3/6
'si tem#at k%s%ng dengan $aa#an yang betul. (m)
1. *ehat yang +uku# b%leh melan+arkan #r%ses ……………………………………… makanan.
2.P%stur mengangkat
 
2. Masa tidur yang +uku# untuk murid adalah sekurang,kurangnya ………………… $am.
!. *ehat dan tidur yang +uku# da#at memberikan …………………………………. ke#ada murid untuk melakukan aktiviti.
. -uka akan +e#at ………………………………. ika menda#at rehat yang +uku#.
". /adan yang sihat akan men+erdaskan %tak $ika murid tidur dan rehat
#ada…………………… yang teta#.
6. ……………………………… murid di dalam kelas akan ter$e$as sekiranya tidak menda#at tidur
yang +uku#.
………………………….
. ktiviti…………………………….. b%leh mengakibatkan #ertumbuhan dan #erkembangan badan yang sihat.
3isediakan %leh: 3isemak %leh:
 4444444444444444444444444 4444444444444444444444444444 
(55-7N' 8P 9/*MN'M) (N* 9;<'* /T 9=*33'N)
5uru Mata Pela$aran PPK Tahun 2 Ketua Panitia PPK 
 Tuliskan kemahiran yang betul berdasarkan gambar di baah. (m)
  tenaga tum#uan la#an kegemukan berkarb%nat
 
2. !.1.
……………………………………. …………………………………… ………………………………........
…………………………………… …………………………………….
………………………………........
…………………………………… …………………………….............
……………………………….........
 Tuliskan SELAMAT atau TIDAK SELAMAT dalam k%tak yang disediakan. (12m)
6."..
b%la
1.