soalan pjpk-tingkatan-1

Click here to load reader

Post on 30-Nov-2014

858 views

Category:

Education

49 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

contoh soalan bagi tingkatan 1..semua tajuk

TRANSCRIPT

  • 1. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________KECERGASANKekuatan OtotJawab semua soalan. Pilih satu jawapan yang tepat.1. Aktiviti mendagu dapat membina kekuatan otot di bahagian tangan danA bahuB kakiC leherD pinggang2. Berikan dua contoh aktiviti yang dapat membina kekuatan otot.A Mendagu dan tekan tubiB Lompat dekam dan lompat ketingtingC Bangkit tubi dan lompat jauh berdiriD Naik turun bangku dan lari pecut 30 meter3. Naik turun bangku adalah satu aktiviti yang sesuai untuk kekuatan ototkaki. Apakah aktiviti yang sesuai untuk meningkatkan kekuatan otottangan?A Tekan tubiB Bangkit tubiC Ayun tanganD Jangkauan melunjur1

2. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________4. Latihan kekuatan otot boleh memberi beberapa faedah kepada semuaindividu. Antara yang berikut, manakah bukan faedah latihan kekuatanotot?A Dapat mengawal berat badanB Mengurangkan risiko mendapat kecederaanC Menguatkan tulang dan mengurangkan risiko osteoporosisD Mampu melakukan aktiviti secara berpanjangan dan berulang-ulang5. Seseorang yang aktif dalam kegiatan fizikal mempunyai tahapkelenturan yang baik. Antara yang berikut, aktiviti manakah tidak dapatmembantu membina kelenturan?A Aktiviti angkat tumit untuk bahagian kakiB Aktiviti kilas pinggang untuk kelenturan abdomen dan pinggangC Aktiviti jangkauan melunjur untuk bahagian pinggang danbelakang badanD Aktiviti bengkok sisi untuk bahagian abdomen, belakang badan,dan bahagian kaki6. Cikgu Ahmad telah mengarahkan pelajar dalam kelas PendidikanJasmani untuk melakukan aktiviti naik turun bangku selama 10 minittanpa henti. Pada pendapat anda apakah yang akan terjadi kepadapelajar tersebut?A Pelajar akan berasa seronokB Pelajar akan bertambah mahirC Pelajar akan mengalami kecederaan ototD Pelajar berpuas hati dengan pencapaiannya2 3. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________Soalan 7 berdasarkan Jadual 1Jawapan Pelajar Mac AprilA Shamsul 22 cm 25 cmB Murthy 10 cm 20 cmC Choy - 1 cm 8 cmD Dave 20 cm 28 cmJadual 17. Jadual 1 menunjukkan data yang diterima daripada guru PendidikanJasmani selepas menjalani aktiviti jangkauan melunjur terhadap empatorang pelajar dalam bulan Mac dan April. Pelajar yang manakahmenunjukkan peningkatan kelenturan yang paling ketara?8. Kelenturan berubah mengikutA usiaB kaumC bangsaD berat badan9. Kemampuan jantung dan sistem salur darah membekalkan oksigenkepada otot secara berterusan semasa melakukan aktiviti juga dikenalisebagai A kekuatan ototB daya tahan ototC komposisi badanD daya tahan kardiovaskular3 4. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________10. Semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular, organ manakahyang membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan?A GinjalB HidungC JantungD Paru-paru11. Aktiviti kekuatan otot adalah bersifat A aerobikB kalistenikC anaerobikD senamrobik12. Manakah yang berikut adalah aktiviti bersifat aerobik?I Berlari sejauh 10 kmII Lari pecut 100 meterIII Menari selama 10 minitIV Berjalan pantas selama 1 minitA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV13. Antara yang berikut manakah merupakan komponen kecergasan fizikalberasaskan kemahiran motor?A KelajuanB KelenturanC Daya Tahan OtotD Daya Tahan Kardiovaskular4 5. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________14. Antara yang berikut manakah merupakan komponen kecergasan fizikalberasaskan kesihatan?A KelajuanB KetangkasanC Daya Tahan OtotD Masa Tindak Balas15. Ahli sukan selalu mengamalkan aktiviti memanaskan badan ________melakukan aktiviti.A sebelumB semasaC selepasD sepanjang16. Tekan tubi dan bangkit tubi adalah aktiviti yang dilakukan untukmembina A kelenturanB ketangkasanC daya tahan ototD daya tahan kardiovaskular17. Senamrobik ialah satu aktiviti yang mampu untuk meningkatkan A kuasaB kekuatan ototC daya tahan ototD daya tahan kardiovaskular5 6. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________18. Berikut adalah aktiviti yang berkaitan dengan daya tahankardiovaskular.A BerenangB Lari pecutC Lompat tinggiD Lempar cakeraKEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI6 7. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________Bola JaringSoalan 19 berdasarkan Rajah 1Rajah 119. Berdasarkan Rajah 1 namakan 3 posisi pertahanan pemain satupasukan bola jaring yang berada di kawasan berlorek.A C, GA, WAB GS, GK, WDC GK, GD, WDD GS, GA, WASoalan 20 berdasarkan Rajah 2Menggunakan kedua-dua belah tanganHantaran ini cepat dan tepatHantaran ini dilakukan pada jarak yang dekatRajah 220. Namakan jenis hantaran di atas.A LantunB Aras bahuC Aras dadaD Aras kepala21. Padanan manakah yang salah dalam permainan bola jaring?7 8. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________A WA penyerang sayapB WD pengadang sayapC GA penyerang golD GS pengadang gol22. Berikut adalah kemahiran dalam permainan bola jaring kecualiA hantaran aras dadaB hantaran aras bahuC hantaran aras kepalaD hantaran aras lengan23. Tempoh perlawanan bagi permainan bola jaring mengandungiempat sukuan yang setiap satunya A 15 minitB 20 minitC 25 minitD 35 minit24. Dalam permainan bola jaring, pemain tidak boleh melakukankemahiran ini, kecualiI menumbuk bolaII memegang tiang golIII menghantar bola semasa berbaringIV menghadang pemain dalam jarak yang bersesuaianA IVB I dan IIC I, II dan IIID I, III dan IV25. Dalam permainan bola jaring, pemain tengah (Centre) boleh berada8 9. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________dalam kawasan berikut kecualiA bulatan golB kawasan tengahC keseluruhan padangD kawasan dalam padangPingpong26. Berikut adalah faktor-faktor yang menentukan kekuatan pukulan dalampermainan pingpong kecualiA berat badanB ayun tanganC kilasan badanD pergerakan pergelangan tangan27. Permainan pingpong dipercayai bermula di England denganmenggunakan buku sebagai jaring, kadbod sebagai raket dan bolayang dibuat daripada A taliB getahC kertasD rumput kering28. Ahmadi hendak meningkatkan kemahiran smesy pingpong. Apakahprinsip latihan yang sesuai digunakan?A Latih tubiB SpesifikasiC RevesibilitiD Ansur majuSoalan 29 berdasarkan Jadual 29 10. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________Jadual Pertandingan PingpongA Siew Lan Zana Lan a/pRichik SelviSiew Lan 11-9, 11-9 11-7, 11-8 11-0, 11-0Zana 9-11, 9-11 11-3, 11-6 11-5, 11-0Lan a/pRichik 7-11, 8-11 3-11, 6-11 11-5, 11-9Selvi 0-11, 0-11 5-11, 0-11 5-11, 9-11Jadual 229. Siapakah yang layak menjadi johan kumpulan A?A ZanaB SelviC Siew LanD Lan a/p Richik30. Tennis elbow atau rasa sakit pada siku sering dialami oleh pemainpingpong. Apakah yang perlu dilakukan oleh pemain bagimengelakkannya?A Mengurangkan latihanB Meneruskan latihan seperti biasaC Membuat persediaan dari segi psikologiD Melakukan aktiviti memanaskan badan dan reganganBola Sepak10 11. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________31. Pemain bola sepak berada dalam kedudukan ofsaid jikaA bola melintasi garisan golB bola disentuh oleh pemain lain sebelum bola dijaringkanC cuba mendapatkan keuntungan dengan berada dalamkedudukan tersebutD pasukan bertahan melakukan kesalahan dalam kawasanpenaltinya sendiri32. Dalam satu perlawanan bola sepak, setiap pasukan diwakili oleh________ semasa sepak mula hendak dilakukan.A 8 orang pemainB 10 orang pemainC 11 orang pemainD 12 orang pemain33. Kad kuning akan diberikan jika I melakukan tindakan berbahayaII mematuhi undang undang permainanIII memegang atau menyentuh bola dengan sengajaIV menendang bola selepas tiupan wisel kerana kesalahan yangdilakukan dengan sengajaA I dan IIB I dan IIIC I, II dan IIID I, II, III dan IV34. Dalam permainan bola sepak, menjaring menggunakan kepalamemerlukan kemahiran 11 12. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________A menahanB menandukC menendangD mengelecekOlahragaSoalan 35 hingga 39Pilih jawapan yang betul berpandukan rajah yang diberikanSoalan 35 hingga 37A. Fasa PenamatB. Fasa BerlepasC. Fasa Ikut LajakD. Fasa Ke Garisan35. ________ 36. ________ 37. ________Soalan 38 hingga 3912 13. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________A. Fasa Ke GarisanB. Peringkat SediaC. Fasa PecutanD. Fasa Layangan38. ________ 39. ________Gimnastik40. Gimnastik artistik terdiri daripada tiga aktiviti utama iaitu A imbangan, kepantasan dan kekuatanB imbangan, ketangkasan dan lombolC imbangan, daya tahan otot dan kuasaD imbangan, ketangkasan dan daya tahan ototKESUKANAN1. Kesan rasuah dalam sukan terhadap negara ialah 13 14. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________A mutu kesukanan negara semakin meningkatB menaikkan nama dan masa depan ahli sukanC maruah pasukan dan imej negara akan tercemarD ahli sukan dianggap mempunyai semangat kesukanan yangtulen2. Butiran berikut perlu dalam pengurusan alatan sukanI Jadual giliran bertugasII Rekod keluar masukIII Pengasingan alatan sukan yang rosakIV Peraturan meminjam alatan sukanA I dan IIIB II dan IIIC I, II dan IIID I, II, III dan IV3. Berikan contoh amalan tidak jujur dalam sukan.A Mengikut peraturan permainanB Mengamalkan semangat kesukananC Memasukkan pemain yang layak sahajaD Memasukkan pemain yang tidak layak bertanding4. Pengurusan sukan bermaksud A memberikan tugasan yang sesuaiB merekod peralatan sukan dengan betulC memastikan peralatan disimpan dengan baikD menguruskan agihan sumber yang berkaitan secara berkesan5. Berikut adalah badan-badan atau persatuan yang bertanggungjawabterhadap pengendalian sukan olahraga, kecuali14 15. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________A MSNB KOAMC MSSMD MSSN6. Etika menjelaskan tentang cara I memantauII mematuhi peraturanIII melihat dan menilai tindakan seseorangIV menilai dan melakukan sesuatu aktiviti dalam kehidupanseharianA I dan IIB I dan IIIC III dan IVD I, II, III dan IV7. Apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi memastikan alatan sukanyang diperbuat daripada logam tidak mudah berkarat?A menyimpannya di tempat lembapB tidak mementingkan aspek kebersihanC menyimpannya di tempat yang tertutupD memastikan semua peralatan berada dalam keadaan kering8. Nyatakan faedah menyimpan alatan sukan mengikut saiz dan bentuk.A Menjimatkan ruangB Mudah untuk dilupuskanC Memastikan peralatan selamatD Memudahkan penjumlahan alatanKESIHATAN DIRI DAN KELUARGA15 16. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________1. Malnutrisi merupakan masalah pengambilan zat makanan yang tidakmencukupi. Apakah kesan daripada malnutrisi?A GautB KegemukanC Mudah pitamD Darah tinggi2. Apakah yang dimaksudkan dengan malnutrisi?A Ketagihan dadahB Lebihan lemak dalam badanC Kurang melakukan senamanD Pengambilan zat makanan yang tidak mencukupi3. Antara berikut, manakah waktu makan yang penting bagi mengelakkanseseorang pelajar berasa letih dan lesu di dalam kelas sesi pagi?A Sarapan pagiB Minum petangC Makan malamD Makan tengah hari4. Penyakit skurvi adalah disebabkan oleh kekurangan A vitamin AB vitamin BC vitamin CD vitamin D5. Antara berikut, manakah langkah yang boleh mengatasi masalah16 17. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________malnutrisi?A Mengamalkan pemakanan yang seimbangB Menjalankan aktiviti-aktiviti kecergasan kardiovaskularC Makan sekenyang-kenyangnya setiap kali bersarapanD Menjalani pemeriksaan doktor setiap kali menghadapi gastrik6. Penglihatan Tan pada waktu malam adalah terhad. Apakahkemungkinan penyakit yang dihidapi oleh Tan?A ButaB Mata julingC Rabun warnaD Rabun malam7. Sekiranya anda mendapat sebarang penyakit, anda hendaklahmendapatkan rawatan daripada A doktorB ibu bapaC jururawatD Persatuan Bulan Sabit Merah8. Manakah yang berikut merupakan faktor malnutrisi?A KekayaanB Budaya hidupC Makanan seimbangD Tahap kesihatan yang rendah17 18. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________9. Siti mengalami gejala kaki dan tangan mengecil serta perut buncitsemasa berumur 9 tahun. Pilih penyakit yang dikaitkan dengan gejalaini.A AnemiaB MaramusC Beri-beriD Kwashiokor10. Kemiskinan dan kekurangan sumber makanan boleh menyebabkanmasalah malnutrisi kepada penduduk sesebuah negara. Padapendapat anda, negara manakah yang mungkin menghadapi masalahini?A SudanB KanadaC MalaysiaD New Zealand11. Berikut merupakan faktor yang menjadi punca kepada konflik, kecualiA perbezaan nilaiB cuaca terlalu panasC perbezaan pendapatD penceraian ibu bapa12. Golongan manakah yang paling ramai terbabit denganpenyalahgunaan bahan terutamanya dadah, rokok dan alkohol?A BeliaB RemajaC Orang tuaD Kanak-kanak18 19. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________13. Berikut adalah langkah-langkah pengurusan konflik dan stres mengikuturutan.I Laksanakan cadangan dan nasihatII Kenal pasti punca konflik dan stresIII Rujuk penasihat, ibu bapa, guru kaunseling atau guru agamaIV Nilai tindakan yang diambil sama ada berkesan atau sebaliknyaA I, II, III dan IVB II, IV, I dan IIIC III, I, IV dan IID IV, III, II dan I14. Manakah antara berikut benar mengenai punca berlakunya stres?I kematian ahli keluargaII terlalu bimbang atau takutIII pertelingkahan dalam keluargaIV tekanan menghadapi peperiksaanA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I, II, III, dan IV15. Dalam bidang perubatan, dadah merupakan bahan untukmenghasilkan ubat. Antara berikut yang manakah bukan jenis dadah?A MorfinB KodienC SulfurD Candu19 20. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________16. Antara berikut yang manakah bukan merupakan kesanpenyalahgunaan dadah.A Tersisih daripada masyarakatB Menjadi sampah masyarakatC Tidak mendapat kawan yang ramaiD Mendapat pengiktirafan masyarakat17. Di Malaysia beberapa akta yang berkaitan dengan pengawalan dadahtelah digubal dan dikuatkuasakan. Berikut adalah jenis-jenis akta yangdiwujudkan kecualiA Akta Racun 1952.B Akta Kanun Jenayah 1953.C Akta Dadah Berbahaya 1952.D Akta Penagih Dadah (rawatan dan pemulihan 1983).18. AIDS adalah singkatan daripada perkataan A Accident Immune Deficiency SyndromeB Acquired Immune Deficiency SyndromeC Acquired Independent Deficiency SyndromeD Accident Independent Deficiency Syndrome20 21. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________Soalan 19 hingga 23Hitamkan A bagi jawapan yang betul dan B bagi jawapan yangsalah.19. Piramid makanan menggambarkan secara umum tentang jenis danjumlah makanan yang perlu diambil oleh seseorang individu.A / B20. Contoh kumpulan makanan bagi bijirin adalah seperti majerin, minyakmasak dan gula.A / B21. Konflik timbul apabila seseorang itu suka berhadapan dengankegembiraan dan mudah untuk membuat pilihan yang mempunyaimatlamat yang sama.A / B22. Seseorang mengalami stres mungkin disebabkan oleh tiada keyakinandiri dan selalu berlaku pertelingkahan dalam keluarga.A / B23. HIV ialah singkatan daripada perkataan Human ImmunodeficiencyVirus.A / B21 22. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________Soalan 24 hingga 27Pilih jawapan yang sesuai berpandukan Jadual 3 di bawah:Aparu-paruBkonflikCtabiatDnegatifJadual 324. Stres ialah respon yang dihasilkan oleh tubuh apabila seseorang ituberhadapan dengan ________ atau pelbagai situasi lain yangmenyebabkan tekanan.25. Tanda-tanda penagihan dadah pada umumnya boleh dilihat melaluiperubahan rupa, sikap, _______ dan tingkah laku yang tidakmenyenangkan rakan-rakan dan anggota keluarga.26. Terdapat lebih daripada 4000 bahan kimia di dalam sebatang rokokyang boleh membahayakan ________ dan menyebabkan kanser.27. Konflik dan stres boleh mendatangkan kesan yang ________ kepadadiri seseorang, adalah lebih baik jika dicegah dari awal.22 23. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________28. Berapakah umur seseorang yang boleh dianggap sebagai warga emas?A 30 tahunB 40 tahunC 50 tahunD 60 tahun29. Amanda dilahirkan kerdil. Dia dianggap sebagai wargaA tuaB kerdilC cacatD istimewa30. Apakah maksud perkahwinan di antara seorang lelaki dengan seorangperempuan.A BudayaB PerjanjianC PersandinganD Ikatan yang sah31. Apakah langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalahkeruntuhan institusi kekeluargaan?A Bapa memarahi anak jika berkelakuan kurang sopanB Menghalang anak-anak bergaul dengan alam sekitarC Mementingkan kecemerlangan akademik semata-mataD Ibu bapa sentiasa mendalami ilmu kekeluargaan dalampenyelesaian masalah23 24. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________32. Pelajar X adalah pelajar yang datang daripada keluarga yangbermasalah. Ibu bapanya bercerai dan mengabaikan tanggungjawabkepada anak-anak. Apakah yang mungkin akan berlaku kepadakehidupan pelajar X?A Seorang yang kuat agamaB Menjadi seorang yang berjayaC Terjerumus dalam gejala-gejala sosialD Mempunyai rasa prihatin kepada masyarakat33. Ketiadaan kesefahaman merupakan isu kekeluargaan yang seringdiperkatakan. Apakah kesan daripada masalah tersebut?A Hubungan kekeluargaan terjejasB Melahirkan warga yang penyayangC Mewujudkan anak-anak yang berjayaD Mengeratkan kemesraan dalam keluarga34. Merry tidak dapat bersemuka dengan bapanya kerana terdapatperbezaan nilai antara generasi. Antara yang berikut manakah carapenyelesaian yang paling sesuai?A Elak dari mementingkan diri sendiriB Biarkan sahaja masalah ini berlarutanC Merry patut akur terhadap kata-kata bapanyaD Menunjukkan komunikasi yang berkesan di antara mereka35. Pelajar Y cuba melarikan diri dari rumah. Berikut merupakan puncanyakecualiA bersikap adilB kurang didikanC keluarga tidak amanD kurang kasih sayang24 25. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________36. Bapa Aleen kaki botol. Apabila mabuk, Aleen dan ibunya selaludipukul. Apakah kesan isu kekeluargaan ini?A Tidak sehaluanB Kurang kemesraanC Kurang komunikasiD Kurang kesefahaman37. Encik Johan selalu balik lewat. Dia juga sering memukul anak danisterinya. Pada pendapat anda apakah kesan terhadap anaknya?I Anak lari dari rumahII Gagal dalam peperiksaanIII Terlibat dalam gejala sosialIV Dia akan menjadi penyabarA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV38. Berikut ialah faedah layanan baik kepada Orang Kurang Upaya (OKU)I Lebih berkeyakinanII Mengurangkan penderitaanIII Penawar kepada kesusahanIV Menjadikan mereka terlalu bergantungA I dan IIB I dan IVC I, II dan IIID I, II, III dan IV25 26. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________39. Berikut ialah ciri-ciri keluarga bahagia kecualiA kasih sayangB sering berbalahC hormat menghormatiD saling membantu antara satu sama lain40. Pencapaian akademik Jefri semakin merosot kerana dia jarangmenyiapkan kerja sekolahnya. Dia juga sering tertidur di dalam kelasketika guru mengajar. Tindakan yang boleh diambil untuk membantuJefri ialah A mengugutnyaB memberi bantuan kewanganC melaporkan kepada guru disiplinD menasihatinya dengan cara yang baik41. Berikut ialah punca remaja lari dari rumah kecualiA keluarga tidak amanB memenuhi harapan keluargaC perbezaan nilai antara generasiD pengaruh negatif rakan sebaya42. Untuk mengatasi perbezaan nilai di antara generasi muda dangenerasi tua, kita hendaklah A melayari internetB menziarahi warga tuaC membawa buah tanganD mewujudkan komunikasi yang berkesan26 27. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________KESELAMATAN PENGGUNA DAN PERTOLONGAN CEMAS1. Akta Perlindungan Pengguna 1999 memberi hak kepada penggunakecualiA hak mendapat pendidikan penggunaB hak menetapkan harga barangan di pasaranC hak bersuara secara individu atau perwakilanD keselamatan, proses pengeluaran dan perkhidmatan yang bolehmembahayakan kesihatan2. Peranan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal EhwalPengguna ialah I mengawal cetak rompakII membuat pemeriksaan tanda harga barang kawalanIII menetapkan dan mengawal harga barangan keperluanIV memastikan peniaga mendapat perkhidmatan yang sewajarnyaA I dan IIB I dan IIIC I, II dan IIID I, II, III dan IV3. Encik Rozi membeli sebuah komputer. Malangnya komputer itudidapati rosak. Encik Rozi meminta peniaga tersebut memulangkansemula wangnya tetapi mereka enggan. Encik Rozi boleh membuataduan kepada A FOMCAB Kementerian Dalam NegeriC Tribunal Tuntutan PenggunaD Lembaga Hasil Dalam Negeri27 28. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________4. Pertolongan cemas bermaksud A membantu mangsaB menjaga harta benda mangsaC membawa mangsa ke hospitalD tindakan awal dan segera sementara menanti ketibaanambulans5. Tempoh ________ pertama adalah kritikal bagi memastikan mangsaselamat, khususnya mangsa yang menghadapi masalah pernafasan.A 2 minitB 3 minitC 4 minitD 5 minit6. Pernafasan mulut ke mulut Resusitasi Kardiopulmonari (CPR) diberikankepada mangsa?A PatahB LemasC MelecetD Terseliuh7. Pertolongan cemas amat berguna dalam situasi berikut A kematianB kemalanganC perkahwinanD kenduri-kendara28 29. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________8. Antara yang berikut manakah bukan merupakan tatacara pertolongancemas A RICEB DRCEC DRABCD TOTAPS9. Pernyataan manakah yang betul dalam cara melakukan prosedurpertolongan cemas.A Bahaya gerak balas saluran pernafasan bernafas peredaran darahB Gerak balas saluran pernafasan bernafas peredaran darah bahayaC Bahaya saluran pernafasan gerak balas bernafas peredaran darahD Gerak balas bahaya saluran pernafasan bernafas peredaran darah29 30. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________SKEMA JAWAPANPENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1KECERGASAN1. A2. A3. A4. C5. A6. C7. B8. A9. D10. C11. C12. D13. A14. C15. A16. C17. D18. AKEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI19. C20. C21. D22. D23. A24. A25. A26. A27. A28. A29. C30. D31. C32. C33. C34. B35. C36. D37. A38. D39. A40. BKESUKANAN1. C2. D3. D4. D5. D6. D7. D8. AKESIHATAN DIRI DAN KELUARGA / GAYA HIDUP SIHAT1. C2. D3. A4. C5. A6. D7. A8. D9. D10. A11. B12. B13. D14. D15. C16. D17. B18. B19. A20. B21. B22. A23. B24. B25. C26. A27. D28. D29. D30. D31. D32. C33. A34. B35. A36. B37. B38. C39. B40. D41. B42. DKESELAMATAN PENGGUNA DAN PERTOLONGAN CEMAS1. B2. C3. C4. D5. C6. B7. B8. C9. A30