soalan pjpk tingkatan 1

Click here to load reader

Post on 23-Apr-2017

2.481 views

Category:

Documents

249 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TINGKATAN SATU PENDIDIKAN JASMANI

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SMSFX 2013TINGKATAN 1

_____________________________________________________________________

KECERGASAN

Kekuatan Otot

Jawab semua soalan. Pilih satu jawapan yang tepat.

1.Aktiviti mendagu dapat membina kekuatan otot di bahagian tangan dan

AbahuBkakiCleherDpinggang2.Berikan dua contoh aktiviti yang dapat membina kekuatan otot.

AMendagu dan tekan tubi

BLompat dekam dan lompat ketingting

CBangkit tubi dan lompat jauh berdiri

DNaik turun bangku dan lari pecut 30 meter

3.Naik turun bangku adalah satu aktiviti yang sesuai untuk kekuatan otot kaki. Apakah aktiviti yang sesuai untuk meningkatkan kekuatan otot tangan?

ATekan tubi

BBangkit tubi

CAyun tangan

DJangkauan melunjur4.Latihan kekuatan otot boleh memberi beberapa faedah kepada semua individu. Antara yang berikut, manakah bukan faedah latihan kekuatan otot?

ADapat mengawal berat badan

BMengurangkan risiko mendapat kecederaan

CMenguatkan tulang dan mengurangkan risiko osteoporosis

DMampu melakukan aktiviti secara berpanjangan dan berulang- ulang

5.Seseorang yang aktif dalam kegiatan fizikal mempunyai tahap kelenturan yang baik. Antara yang berikut, aktiviti manakah tidak dapat membantu membina kelenturan?AAktiviti angkat tumit untuk bahagian kakiBAktiviti kilas pinggang untuk kelenturan abdomen dan pinggangCAktiviti jangkauan melunjur untuk bahagian pinggang dan belakang badanDAktiviti bengkok sisi untuk bahagian abdomen, belakang badan, dan bahagian kaki6.Cikgu Ahmad telah mengarahkan pelajar dalam kelas Pendidikan Jasmani untuk melakukan aktiviti naik turun bangku selama 10 minit tanpa henti. Pada pendapat anda apakah yang akan terjadi kepada pelajar tersebut?

APelajar akan berasa seronokBPelajar akan bertambah mahir

CPelajar akan mengalami kecederaan ototDPelajar berpuas hati dengan pencapaiannyaSoalan 7 berdasarkan Jadual 1

JawapanPelajarMacApril

AShamsul22 cm25 cm

BMurthy10 cm20 cm

CChoy- 1 cm8 cm

DDave20 cm28 cm

Jadual 1

7.Jadual 1 menunjukkan data yang diterima daripada guru Pendidikan Jasmani selepas menjalani aktiviti jangkauan melunjur terhadap empat orang pelajar dalam bulan Mac dan April. Pelajar yang manakah menunjukkan peningkatan kelenturan yang paling ketara?

8.Kelenturan berubah mengikut

Ausia

Bkaum

Cbangsa

Dberat badan9. Kemampuan jantung dan sistem salur darah membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan semasa melakukan aktiviti juga dikenali sebagai Akekuatan ototBdaya tahan otot

Ckomposisi badanDdaya tahan kardiovaskular10. Semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular, organ manakah yang membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan?

AGinjal

BHidung

CJantung

DParu-paru11. Aktiviti kekuatan otot adalah bersifat Aaerobik

BkalistenikCanaerobikDsenamrobik

12. Manakah yang berikut adalah aktiviti bersifat aerobik?

IBerlari sejauh 10 km IILari pecut 100 meterIIIMenari selama 10 minitIVBerjalan pantas selama 1 minitAI dan II

BI dan IV CII dan III DIII dan IV 13. Antara yang berikut manakah merupakan komponen kecergasan fizikal berasaskan kemahiran motor?

AKelajuanBKelenturanCDaya Tahan OtotDDaya Tahan Kardiovaskular14.Antara yang berikut manakah merupakan komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan?

AKelajuan

BKetangkasan

CDaya Tahan Otot

DMasa Tindak Balas

15. Ahli sukan selalu mengamalkan aktiviti memanaskan badan ________ melakukan aktiviti.AsebelumBsemasaCselepas

Dsepanjang16.Tekan tubi dan bangkit tubi adalah aktiviti yang dilakukan untuk membina Akelenturan

Bketangkasan Cdaya tahan otot

Ddaya tahan kardiovaskular17.Senamrobik ialah satu aktiviti yang mampu untuk meningkatkan Akuasa

B kekuatan otot

Cdaya tahan otot

Ddaya tahan kardiovaskular

18.Berikut adalah aktiviti yang berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular.

A Berenang B Lari pecut C Lompat tinggi D Lempar cakeraKEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASIBola JaringSoalan 19 berdasarkan Rajah 1

Rajah 1

19.Berdasarkan Rajah 1 namakan 3 posisi pertahanan pemain satu pasukan bola jaring yang berada di kawasan berlorek.

AC, GA, WA

BGS, GK, WD

CGK, GD, WD

DGS, GA, WA

Soalan 20 berdasarkan Rajah 2

Menggunakan kedua-dua belah tangan

Hantaran ini cepat dan tepat

Hantaran ini dilakukan pada jarak yang dekat

Rajah 2

20.Namakan jenis hantaran di atas.

ALantunBAras bahu

CAras dada

DAras kepala21.Padanan manakah yang salah dalam permainan bola jaring?

AWA penyerang sayap

BWD pengadang sayap

CGA penyerang gol

DGS pengadang gol

22.Berikut adalah kemahiran dalam permainan bola jaring kecuali Ahantaran aras dada

Bhantaran aras bahu

Chantaran aras kepala

Dhantaran aras lengan

23.Tempoh perlawanan bagi permainan bola jaring mengandungi

empat sukuan yang setiap satunya A15 minit

B20 minit

C25 minit

D35 minit

24.Dalam permainan bola jaring, pemain tidak boleh melakukan kemahiran ini, kecuali Imenumbuk bola

IImemegang tiang gol

IIImenghantar bola semasa berbaring

IVmenghadang pemain dalam jarak yang bersesuaian

AIV

BI dan II

CI, II dan III

DI, III dan IV

25.Dalam permainan bola jaring, pemain tengah (Centre) boleh berada

dalam kawasan berikut kecuali Abulatan gol

Bkawasan tengah

Ckeseluruhan padang

Dkawasan dalam padang

Pingpong 26.Berikut adalah faktor-faktor yang menentukan kekuatan pukulan dalam permainan pingpong kecuali

Aberat badan

Bayun tangan

Ckilasan badan

Dpergerakan pergelangan tangan27.Permainan pingpong dipercayai bermula di England dengan menggunakan buku sebagai jaring, kadbod sebagai raket dan bola yang dibuat daripada AtaliBgetahCkertasDrumput kering28.Ahmadi hendak meningkatkan kemahiran smesy pingpong. Apakah

prinsip latihan yang sesuai digunakan?

ALatih tubi

BSpesifikasi

CRevesibiliti

DAnsur maju

Soalan 29 berdasarkan Jadual 2

Jadual Pertandingan Pingpong

ASiew LanZanaLan a/p RichikSelvi

Siew Lan11-9, 11-911-7, 11-811-0, 11-0

Zana9-11, 9-1111-3, 11-611-5, 11-0

Lan a/p Richik7-11, 8-113-11, 6-1111-5, 11-9

Selvi0-11, 0-115-11, 0-115-11, 9-11

Jadual 2

29.Siapakah yang layak menjadi johan kumpulan A?

AZana

BSelvi

CSiew Lan

DLan a/p Richik 30. Tennis elbow atau rasa sakit pada siku sering dialami oleh pemain pingpong. Apakah yang perlu dilakukan oleh pemain bagi mengelakkannya?

AMengurangkan latihan

BMeneruskan latihan seperti biasa

CMembuat persediaan dari segi psikologi

DMelakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan

Bola Sepak31.Pemain bola sepak berada dalam kedudukan ofsaid jikaAbola melintasi garisan golBbola disentuh oleh pemain lain sebelum bola dijaringkanCcuba mendapatkan keuntungan dengan berada dalam kedudukan tersebutDpasukan bertahan melakukan kesalahan dalam kawasan

penaltinya sendiri

32.Dalam satu perlawanan bola sepak, setiap pasukan diwakili oleh ________ semasa sepak mula hendak dilakukan. A8 orang pemain

B10 orang pemain

C11 orang pemain

D12 orang pemain

33.Kad kuning akan diberikan jika I melakukan tindakan berbahaya

II mematuhi undang undang permainanIIImemegang atau menyentuh bola dengan sengajaIVmenendang bola selepas tiupan wisel kerana kesalahan yang

dilakukan dengan sengajaAI dan II

BI dan III CI, II dan III

DI, II, III dan IV34.Dalam permainan bola sepak, menjaring menggunakan kepala memerlukan kemahiran Amenahan

Bmenanduk

Cmenendang

Dmengelecek

OlahragaSoalan 35 hingga 39

Pilih jawapan yang betul berpandukan rajah yang diberikan

Soalan 35 hingga 37

A. Fasa Penamat

B. Fasa Berlepas

C. Fasa Ikut Lajak

D. Fasa Ke Garisan

35. ________ 36. ________ 37. ________

Soalan 38 hingga 39

A. Fasa Ke Garisan

B. Peringkat Sedia

C. Fasa Pecutan

D. Fasa Layangan

38. ________ 39. ________

Gimnastik40.Gimnastik artistik terdiri daripada tiga aktiviti utama iaitu

Aimbangan, kepantasan dan kekuatan

Bimbangan, ketangkasan dan lombol

Cimbangan, daya tahan otot dan kuasa

Dimbangan, ketangkasan dan daya tahan ototKESUKANAN

1.Kesan rasuah dalam sukan terhadap negara ialah Amutu kesukanan negara semakin meningkatBmenaikkan nama dan masa depan ahli sukan Cmaruah pasukan dan imej negara akan tercemarDahli sukan dianggap mempunyai semangat kesukanan yang tulen2.Butiran berikut perlu dalam pengurusan alatan sukan

IJadual giliran bertugas

IIRekod keluar masuk

IIIPengasingan alatan sukan yang rosak

IV Peraturan meminjam alatan sukan

AI dan III BII dan III CI, II dan IIIDI, II, III dan IV3.Berikan contoh amalan tidak jujur dalam sukan.AMengikut peraturan permainanBMengamalkan semangat kesukananCMemasukkan pemain yang layak sahajaDMemasukkan pemain yang tidak layak bertanding4.Pengurusan sukan bermaksud Amemberikan tugasan yang sesuai Bmerekod peralatan sukan dengan betul Cmemastikan peralatan disimpan dengan baik Dmenguruskan agihan sumber yang berkaitan secara berkesan5.Berikut adalah badan-badan atau persatuan yang bertanggungjawab

terhadap pengendalian sukan olahraga, kecualiAMSN BKOAM CMSSM DMSSN 6.Etika menjelaskan tentang cara I memantauII mematuhi peraturanIII melihat dan menilai tindakan seseorangIV menilai dan melakukan sesuatu aktiviti dalam kehidupan seharianAI dan IIBI dan III

CIII dan IV DI, II, III dan IV7.Apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi memastikan alatan sukan yang diperbuat daripada logam tidak mudah berkarat?

Amenyimpannya di tempat lembap Btidak mementingkan aspek kebersihanCmenyimpannya di tempat yang tertutupDmemastikan semua peralatan berada dalam keadaan kering 8.Nyatakan faedah menyimpan alatan sukan mengikut saiz dan bentuk.AMenjimatkan ruangBMudah untuk dilupuskanCMemastikan peralatan selamatDMemudahkan penjumlahan alatanKESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

1.Malnutrisi merupakan masalah pengambilan zat makanan yang tidak mencukupi. Apakah kesan daripada malnutrisi?

AGaut

BKegemukan

CMudah pitam

DDarah tinggi

2.Apakah yang dimaksudkan dengan malnutrisi?

AKetagihan dadah

BLebihan lemak dalam badan

CKurang melakukan senaman

DPengambilan zat makanan yang tidak mencukupi3.Antara berikut, manakah waktu makan yang penting bagi mengelakkan seseorang pelajar berasa letih dan lesu di dalam kelas sesi pagi?ASarapan pagi

BMinum petang CMakan malam DMakan tengah hari 4.Penyakit skurvi adalah disebabkan oleh kekurangan Avitamin A

Bvitamin B

Cvitamin C

Dvitamin D

5.Antara berikut, manakah langkah yang boleh mengatasi masalah malnutrisi? AMengamalkan pemakanan yang seimbang

BMenjalankan aktiviti-aktiviti kecergasan kardiovaskular CMakan sekenyang-kenyangnya setiap kali bersarapan DMenjalani pemeriksaan doktor setiap kali menghadapi gastrik 6.Penglihatan Tan pada waktu malam adalah terhad. Apakah kemungkinan penyakit yang dihidapi oleh Tan?

AButa BMata juling CRabun warna DRabun malam7.Sekiranya anda mendapat sebarang penyakit, anda hendaklah mendapatkan rawatan daripada Adoktor Bibu bapa Cjururawat DPersatuan Bulan Sabit Merah

8.Manakah yang berikut merupakan faktor malnutrisi? AKekayaan

BBudaya hidup

CMakanan seimbang

DTahap kesihatan yang rendah

9.Siti mengalami gejala kaki dan tangan mengecil serta perut buncit semasa berumur 9 tahun. Pilih penyakit yang dikaitkan dengan gejala ini. AAnemia

BMaramus

CBeri-beri

DKwashiokor

10.Kemiskinan dan kekurangan sumber makanan boleh menyebabkan masalah malnutrisi kepada penduduk sesebuah negara. Pada pendapat anda, negara manakah yang mungkin menghadapi masalah ini? ASudan BKanada CMalaysia DNew Zealand11.Berikut merupakan faktor yang menjadi punca kepada konflik, kecuali Aperbezaan nilai Bcuaca terlalu panas Cperbezaan pendapat Dpenceraian ibu bapa12.Golongan manakah yang paling ramai terbabit dengan penyalahgunaan bahan terutamanya dadah, rokok dan alkohol?

ABelia

BRemaja

COrang tua

DKanak-kanak

13.Berikut adalah langkah-langkah pengurusan konflik dan stres mengikut urutan.ILaksanakan cadangan dan nasihatIIKenal pasti punca konflik dan stresIIIRujuk penasihat, ibu bapa, guru kaunseling atau guru agamaIVNilai tindakan yang diambil sama ada berkesan atau sebaliknyaAI, II, III dan IV

BII, IV, I dan IIICIII, I, IV dan II

DIV, III, II dan I14.Manakah antara berikut benar mengenai punca berlakunya stres?

Ikematian ahli keluarga

IIterlalu bimbang atau takut

IIIpertelingkahan dalam keluarga

IVtekanan menghadapi peperiksaan

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI, II, III, dan IV

15.Dalam bidang perubatan, dadah merupakan bahan untuk menghasilkan ubat. Antara berikut yang manakah bukan jenis dadah?

AMorfin

BKodien

CSulfur

DCandu

16.Antara berikut yang manakah bukan merupakan kesan penyalahgunaan dadah.

ATersisih daripada masyarakat

BMenjadi sampah masyarakat

CTidak mendapat kawan yang ramai

DMendapat pengiktirafan masyarakat17.Di Malaysia beberapa akta yang berkaitan dengan pengawalan dadah telah digubal dan dikuatkuasakan. Berikut adalah jenis-jenis akta yang diwujudkan kecuali AAkta Racun 1952.BAkta Kanun Jenayah 1953.CAkta Dadah Berbahaya 1952.

DAkta Penagih Dadah (rawatan dan pemulihan 1983).18.AIDS adalah singkatan daripada perkataan

AAccident Immune Deficiency SyndromeBAcquired Immune Deficiency SyndromeCAcquired Independent Deficiency Syndrome DAccident Independent Deficiency Syndrome

Soalan 19 hingga 23Hitamkan A bagi jawapan yang betul dan B bagi jawapan yang salah.19.Piramid makanan menggambarkan secara umum tentang jenis dan jumlah makanan yang perlu diambil oleh seseorang individu. A / B20.Contoh kumpulan makanan bagi bijirin adalah seperti majerin, minyak masak dan gula.

A / B21.Konflik timbul apabila seseorang itu suka berhadapan dengan kegembiraan dan mudah untuk membuat pilihan yang mempunyai matlamat yang sama.

A / B22.Seseorang mengalami stres mungkin disebabkan oleh tiada keyakinan diri dan selalu berlaku pertelingkahan dalam keluarga.

A / B23.HIV ialah singkatan daripada perkataan Human Immunodeficiency Virus.

A / BSoalan 24 hingga 27 Pilih jawapan yang sesuai berpandukan Jadual 3 di bawah:A

paru-paruB

konflikC

tabiatD

negatif

Jadual 324.Stres ialah respon yang dihasilkan oleh tubuh apabila seseorang itu berhadapan dengan ________ atau pelbagai situasi lain yang menyebabkan tekanan.25.Tanda-tanda penagihan dadah pada umumnya boleh dilihat melalui perubahan rupa, sikap, _______ dan tingkah laku yang tidak menyenangkan rakan-rakan dan anggota keluarga.26. Terdapat lebih daripada 4000 bahan kimia di dalam sebatang rokok yang boleh membahayakan ________ dan menyebabkan kanser.27.Konflik dan stres boleh mendatangkan kesan yang ________ kepada diri seseorang, adalah lebih baik jika dicegah dari awal.

28.Berapakah umur seseorang yang boleh dianggap sebagai warga emas?

A30 tahunB40 tahun

C50 tahun

D60 tahun29.Amanda dilahirkan kerdil. Dia dianggap sebagai warga

Atua

Bkerdil

Ccacat

Distimewa30.Apakah maksud perkahwinan di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan.

ABudaya

BPerjanjian

CPersandinganDIkatan yang sah

31.Apakah langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah keruntuhan institusi kekeluargaan?

ABapa memarahi anak jika berkelakuan kurang sopan

BMenghalang anak-anak bergaul dengan alam sekitar

CMementingkan kecemerlangan akademik semata-mataDIbu bapa sentiasa mendalami ilmu kekeluargaan dalam penyelesaian masalah32.Pelajar X adalah pelajar yang datang daripada keluarga yang bermasalah. Ibu bapanya bercerai dan mengabaikan tanggungjawab kepada anak-anak. Apakah yang mungkin akan berlaku kepada kehidupan pelajar X?

ASeorang yang kuat agamaBMenjadi seorang yang berjayaC Terjerumus dalam gejala-gejala sosial

D Mempunyai rasa prihatin kepada masyarakat

33.Ketiadaan kesefahaman merupakan isu kekeluargaan yang sering diperkatakan. Apakah kesan daripada masalah tersebut?

AHubungan kekeluargaan terjejasBMelahirkan warga yang penyayang

CMewujudkan anak-anak yang berjayaDMengeratkan kemesraan dalam keluarga34.Merry tidak dapat bersemuka dengan bapanya kerana terdapat perbezaan nilai antara generasi. Antara yang berikut manakah cara penyelesaian yang paling sesuai?

AElak dari mementingkan diri sendiriBBiarkan sahaja masalah ini berlarutanCMerry patut akur terhadap kata-kata bapanyaDMenunjukkan komunikasi yang berkesan di antara mereka35.Pelajar Y cuba melarikan diri dari rumah. Berikut merupakan puncanya kecuali

Abersikap adilBkurang didikanCkeluarga tidak amanDkurang kasih sayang36.Bapa Aleen kaki botol. Apabila mabuk, Aleen dan ibunya selalu dipukul. Apakah kesan isu kekeluargaan ini?

A Tidak sehaluan

BKurang kemesraan

CKurang komunikasi

DKurang kesefahaman37.Encik Johan selalu balik lewat. Dia juga sering memukul anak dan isterinya. Pada pendapat anda apakah kesan terhadap anaknya?

IAnak lari dari rumah

IIGagal dalam peperiksaan

IIITerlibat dalam gejala sosial

IVDia akan menjadi penyabar

AI, II dan III BI, II dan IV CI, III dan IV DII, III dan IV 38.Berikut ialah faedah layanan baik kepada Orang Kurang Upaya (OKU) ILebih berkeyakinan

IIMengurangkan penderitaan

IIIPenawar kepada kesusahan

IVMenjadikan mereka terlalu bergantung

AI dan II

BI dan IVCI, II dan III

DI, II, III dan IV 39.Berikut ialah ciri-ciri keluarga bahagia kecuali

Akasih sayang

Bsering berbalah

Chormat menghormati

Dsaling membantu antara satu sama lain40.Pencapaian akademik Jefri semakin merosot kerana dia jarang menyiapkan kerja sekolahnya. Dia juga sering tertidur di dalam kelas ketika guru mengajar. Tindakan yang boleh diambil untuk membantu Jefri ialah AmengugutnyaBmemberi bantuan kewanganCmelaporkan kepada guru disiplinDmenasihatinya dengan cara yang baik

41.Berikut ialah punca remaja lari dari rumah kecuali

Akeluarga tidak aman

Bmemenuhi harapan keluarga

Cperbezaan nilai antara generasi

Dpengaruh negatif rakan sebaya

42.Untuk mengatasi perbezaan nilai di antara generasi muda dan generasi tua, kita hendaklah Amelayari internet

Bmenziarahi warga tua Cmembawa buah tangan

Dmewujudkan komunikasi yang berkesanKeselamatan Pengguna Dan Pertolongan Cemas1.Akta Perlindungan Pengguna 1999 memberi hak kepada pengguna kecuali

Ahak mendapat pendidikan penggunaBhak menetapkan harga barangan di pasaran

Chak bersuara secara individu atau perwakilan

Dkeselamatan, proses pengeluaran dan perkhidmatan yang boleh membahayakan kesihatan2. Peranan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ialah

Imengawal cetak rompak

IImembuat pemeriksaan tanda harga barang kawalanIIImenetapkan dan mengawal harga barangan keperluanIVmemastikan peniaga mendapat perkhidmatan yang sewajarnya

Ai dan II Bi dan iiI Ci, ii dan iii D I, II, III dan IV

3.Encik Rozi membeli sebuah komputer. Malangnya komputer itu didapati rosak. Encik Rozi meminta peniaga tersebut memulangkan semula wangnya tetapi mereka enggan. Encik Rozi boleh membuat aduan kepada AFOMCA

BKementerian Dalam Negeri CTribunal Tuntutan Pengguna DLembaga Hasil Dalam Negeri4.

Pertolongan cemas bermaksud

Amembantu mangsa

Bmenjaga harta benda mangsa

Cmembawa mangsa ke hospital

Dtindakan awal dan segera sementara menanti ketibaan ambulans5.Tempoh ________ pertama adalah kritikal bagi memastikan mangsa selamat, khususnya mangsa yang menghadapi masalah pernafasan.

A2 minit

B3 minit

C4 minit

D5 minit

6.Pernafasan mulut ke mulut Resusitasi Kardiopulmonari (CPR) diberikan kepada mangsa?

APatah

BLemas

CMelecet

DTerseliuh

7.Pertolongan cemas amat berguna dalam situasi berikut

Akematian

Bkemalangan

Cperkahwinan

Dkenduri-kendara

8.Antara yang berikut manakah bukan merupakan tatacara pertolongan cemas

ARICE

BDRCE

CDRABC

DTOTAPS9.Pernyataan manakah yang betul dalam cara melakukan prosedur pertolongan cemas.

ABahaya gerak balas saluran pernafasan bernafas peredaran darah

BGerak balas saluran pernafasan bernafas peredaran darah bahaya

CBahaya saluran pernafasan gerak balas bernafas peredaran darah

DGerak balas bahaya saluran pernafasan bernafas peredaran darahSKEMA JAWAPAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1

KECERGASAN 1. A

2. A

3. A

4. C5. A

6. C

7. B

8. A9. D

10. C

11. C

12. D13. A

14. C

15. A

16. C17. D

18. A

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

19. C20. C

21. D

22. D

23. A24. A25. A

26. A

27. A

28. A29. C30. D

31. C

32. C

33. C34. B35. C

36. D

37. A

38. D39. A40. B

KESUKANAN1. C

2. D3. D

4. D5. D

6. D7. D

8. A

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA / GAYA HIDUP SIHAT

1. C

2. D

3. A

4. C

5. A

6. D

7. A

8. D

9. D10. A

11. B

12. B13. D

14. D15. C

16. D

17. B

18. B19. A

20. B

21. B

22. A

23. B

24. B

25. C

26. A

27. D28. D

29. D

30. D

31. D

32. C

33. A

34. B

35. A36. B37. B

38. C39. B

40. D

41. B

42. D

KESELAMATAN PENGGUNA DAN PERTOLONGAN CEMAS1. B

2. C3. C

4. D5. C

6. B7. B

8. C9. A

20