17962902 soalan pjpk ting 2

Author: byah-samat

Post on 06-Jul-2018

276 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  1/69

  Tajuk : SOALAN PJPK TINGKATAN 2

  Tunjang : KECERGASAN

  1 Otot manakah yang berfungsi ketika melonjak dalam acara lompat tinggi dan lompat

   jauh

  A Bahu

  B Biceps

  C Deltoid

  D Quadriceps

  Antara berikut! yang manakah merupakan komponen kecergasan yang berasaskan

    kesihatan"

  A #elajuan dan kuasa

  B #ekuatan otot dan kelajuan

  C Daya tahan otot dan kelenturan

  D Daya tahan kardio$askular dan kuasa%

  & Antara berikut! yang manakah merupakan komponen kecergasan yang berasaskan

    perlakuan atau kemahiran motor"A #elajuan

  B 'leksibiliti

  C #ekuatan otot

  D Daya tahan otot

  ( )yatakan kaedah latihan untuk meningkatkan daya tahan kardio$askular"

  A Tekan tubi

  B Bangkit tubi

  C *ompat setempat

  D *atihan piramid

  1

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  2/69

  + Apakah akti$iti yang sesuai untuk membina kekuatan otot di bahagian kaki"

  A )aik turun bangku

  B *ari pecut &, meter 

  C *ompat jauh berdiri

  D -eniarap! angkat tangan dan kaki secara bersilang

  . #ebolehan melakukan kerja secara berulang/ulang dan berterusan dalam jangka masa

  yang panjang berkaitan dengan 00000%%

  A daya tahan otot

  B daya tahan dinamik 

  C daya tahan isotonik 

  D daya tahan kardio$askular 

  2eseorang atlet itu perlu0000000selepas melakukan akti$iti sukan%

  A memanaskan badan

  B menyejukkan badan

  C mandi dengan segera

  D makan seberapa yang segera

  3 Akti$iti bersenam perlu dilakukan bagi

  A menambahkan berat badan

  B membolehkan tidur lebih nyenyak 

  C mengelakkan daripada terdedah kepada penyakit bahaya

  D meningkatkan daya tumpuan dan pembelajaran lebih berkesan

  1, Apakah kepentingan memanaskan badan"

  A -enurunkan suhu badan

  B -elancarkan pengaliran darah

  C -engurangkan risiko kecederaan sebelum melakukan akti$iti

  D -ampu melakukan akti$iti sesuatu akti$iti dalam jangka masa yang panjang%

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  3/69

  11% Akti$iti yang boleh dilakukan bagi membina daya tahan kardio$askular adalah

  seperti berikut iaitu

    4 menari%

    44 skipping

    444 senamrobik 

    45 berlari dan berjalan pantas

   A 4! 44 dan 444

   

  B 4! 44 dan 45

  C 4! 444 dan 45

    D 44% 444 dan 45

  1 6ilih maksud yang sesuai bagi konsep daya tahan kardio$askular 

  A #ecekapan jantung membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan

  B #eupayaan otot! sendi! tendon dan ligamen membenarkan pergerakan maksimum

  C #emampuan melakukan akti$iti berulang kali atau dalam jangka masa yang lama

  D #emampuan melakukan akti$iti untuk mengatasi rintangan atau mengangkat

   beban dengan daya yang maksimum

  1& Apakah maksud yang sesuai bagi latihan berkonsepkan “Parcourse”"

  A *atihan berbentuk larian ulang alik pada tempat yang sama

  B Beberapa akti$iti kecergasan di sepanjang laluan larian berstesen

  C 2istem latihan daya tahan kardio$askular berkonsepkan pelbagai kelajuan

  D #aedah latihan yang memberi penakanan beban dan kekerapan yang sama

  &

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  4/69

  2oalan 1( hingga 1 berdasarkan jadual di ba7ah

  Stesen 1 Stesen 2 Stesen 3 Stesen 4

  Akti$iti 1 Berlari Akti$iti ( TamatX Akti$iti ( Z

  Akti$iti Y Akti$iti (

  Berjogging Akti$iti (

  Akti$iti & Berjalan

  Akti$iti (

  Berjogging

  1( )amakan jenis latihan seperti dalam jadual di atas%

  A *atihan Fartlek 

  B *atihan rintangan

    C *atihan Parcourse.

    D *atihan berjalan! berjogging! berlari

  1+ Berdasarkan rajah di atas apakah akti$iti X yang boleh anda cadangkan

  A Berlari

  B Berehat

  C Berjalan

  D Berjogging

  1. Berdasarkan rajah di atas apakah akti$iti Y yang boleh anda cadangkan

  A 8ehat

  B Berlari

  C Berjalan

  D Berjogging

  1 Berdasarkan rajah di atas apakah akti$iti Z yang boleh anda cadangkan

  A Berlari

  (

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  5/69

  B Berjalan

  C Berehat

  D Berjogging

  13 )amakan jenis latihan seperti dalam jadual di atas%

  A *atihan Fartlek 

  B *atihan rintangan

  C *atihan Parcourse

  D *atihan berjalan! berjogging! berlari

  19 Apakah maksud yang sesuai bagi latihan “Fartlek”?

    A Berbentuk larian ulang alik pada tempat yang sama

    B #aedah latihan yang memberi penekanan beban dan kekerapan yang sama

    C 2istem latihan daya tahan kardio$askular berkonsepkan pelbagai kelajuan

    D 9abungan beberapa akti$iti kecergasan di sepanjang laluan larian berstesen

  20 Apakah akti$iti yang sesuai untuk membina kekuatan otot di bahagian kaki"

  A Akti$iti naik turun bangku

    B Akti$iti lari pecut &, meter 

    C -elakukan lompat jauh berdiri

    D -eniarap! angkat tangan dan kaki secara bersilang%

  21   Antara berikut! yang manakah perlu dilakukan semasa melakukan akti$iti bagi

  mengelakkan kecederaan"

  +

  Berlari

  Berjalan

  *ari ig ag

  *ari undur *ari pecut

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  6/69

  A -enggunakan ka7asan berpokok untuk lakukan akti$iti

  B -elakukan akti$iti mengikut kemampuan dan kecergasan

  C -embuat akti$iti latihan tanpa memanaskan badan%

  D -elakukan akti$iti mengikut apa sahaja teknik yang diketahui

  22   Apakah faedah latihan fiikal "

  A -enambahkan berat badan

  B -endedahkan kepada penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi

  C -eningkatkan kandungan kolesterol dan glukosa di dalam darah

  D -eningkatkan fungsi jantung! paru/paru dan sistem peredaran darah

  23   Bagi mendapatkan kesan yang baik! akti$iti membina daya tahan kardio$askular

   perlu dilakukan selama 000

    A + hingga 1, minit berterusan! sekurang/kurangnya & kali seminggu

    B 1, hingga , minit berterusan! sekurang/kurangnya & kali seminggu

    C 1+ hingga &, minit berterusan! sekurang/kurangnya & kali seminggu

    D , hingga +, minit berterusan! sekurang/kurangnya & kali seminggu

  24   6ilih maksud yang sesuai bagi konsep daya tahan otot

    A #ecekapan jantung membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan

    B #emampuan melakukan akti$iti berulang kali atau dalam jangka masa yang lama

    C #eupayaan otot! sendi! tendon dan ligamen membenarkan anggota badan

   bergerak pada julat pergerakan yang maksimum

    D #emampuan untuk melakukan akti$iti untuk mengatasi rintangan atau

  mengangkat beban dengan menggunakan daya yang maksimum

  25 Antara berikut! yang manakah akti$iti untuk membina daya tahan kardio$askular "

    A Tekan tubi

  .

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  7/69

    B Dekam lunjur 

    C Akti$iti senamrobik 

    D Akti$iti bangkit tubi

  26  Akti$iti bangkit tubi bertujuan membina daya tahan otot di 0000%%

    A bahagian kaki

    B bahagian abdomen

    C bahagian tangan! bahu dan dada

    D bahagian abdomen dan punggung

  27  Akti$iti dekam lunjur bertujuan membina daya tahan otot di 0000%%

    A bahagian kaki

    B bahagian abdomen

    C bahagian tangan! bahu dan dada

    D bahagian abdomen dan punggung

  28 Akti$iti angkat tumit bertujuan membina daya tahan otot di

  A bahagian kaki

  B bahagian abdomen

  C bahagian tangan! bahu dan dada

  D bahagian abdomen dan punggung

   

   Bicep Curl  *ompatselang/seli

  Tekan tubi

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  8/69

  29  )amakan jenis latihan seperti dalam jadual di atas%

  A *atihan litar 

    B *atihan Fartlek 

    C *atihan rintangan

  D *atihan Parcourse

  30 Apakah definisi yang sesuai bagi latihan litar "

  A *atihan berbentuk larian ulang alik pada tempat yang sama

  B Akti$iti yang melibatkan pergerakan dari satu stesen ke stesen yang lain

  C 2istem latihan daya tahan kardio$askular berkonsepkan pelbagai kelajuan

  D 9abungan beberapa akti$iti kecergasan di sepanjang laluan larian berstesen

  31 Antara berikut! yang manakah akti$iti di ba7ah ini dapat membina daya tahan otot"

  A 2kipping

  B Akti$iti senamrobik 

  C Akti$iti bangkit tubi

  D Berlari dan berjalan pantas

   

  3

   )aik turun

   bangku

  Bangkit tubi

  silang

  -endagu

    X

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  9/69

   

  32   Berdasarkan rajah di atas! namakan kumpulan otot X yang terlibat semasa

  melakukan akti$iti kecergasan fiikal%

  A Bahu

  B 6aha

  C Abdomen

  D 6angkal lengan

  33  Apakah faedah seseorang yang memiliki daya tahan otot yang baik"

   A -enga7al dan mengurangkan berat badan

   B -engurangkan kandungan kolesterol dan glukosa di dalam darah

   C -eningkatkan fungsi jantung! paru/paru dan sistem peredaran darah

   D -ampu melakukan akti$iti secara berpanjangan dan berulang/ulang

  34  6ilih definisi yang sesuai bagi konsep kekuatan otot%

   A #ecekapan jantung membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan

   B #emampuan melakukan akti$iti berulang kali atau dalam jangka masa yang lama

   C #eupayaan otot! sendi! tendon dan ligamen membenarkan anggota badan

   bergerak pada julat pergerakan yang maksimum

   D #emampuan untuk melakukan akti$iti untuk mengatasi rintangan atau

  mengangkat beban dengan menggunakan daya yang maksimum

  35  Apakah faedah latihan kekuatan otot "

  A -enguatkan tulang dan mengurangkan risiko osteoporosis

  B -eningkatkan kandungan kolesterol dan glukosa di dalam darah

  ;

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  10/69

  C -endedahkan kepada penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi

  D -eningkatkan fungsi jantung! paru/paru dan sistem peredaran darah

  36  Antara berikut! yang manakah akti$iti yang dapat membina kekuatan otot "

  A Tekan tubi

  B Dekam lunjur 

  C Akti$iti senamrobik 

  D Berlari dan berjalan pantas

  37  Apakah jenis latihan dalam

  rajah di atas"

  A *atihan litar 

  B *atihan isotoik 

  C *atihan isokietik 

  D *atihan iso!etrik 

  38  Apakah definisi yang sesuai bagi latihan isometrik "

   A -elibatkan sendi! pemanjangan dan penguncupan otot

   B -elibatkan sendi! tidak mengubah sai dan pemanjangan otot

   C -elibatkan latihan daya tahan kardio$askular yang berkonsepkan pelbagai

  kelajuan

   D -elibatkan pergerakan sendi secara terka7al! pemanjangan dan pengucupan otot

  yang sekata

  1,

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  11/69

  39 Apakah jenis latihan seperti dalam rajah di atas"

  A *atihan litar 

  B *atihan isotoik 

  C *atihan isokietik 

  D *atihan iso!etrik 

   

  40 Apakah definisi yang sesuai bagi latihan isotonik"

  A -elibatkan sendi! pemanjangan dan penguncupan otot

  B -elibatkan sendi! tidak mengubah sai dan pemanjangan otot%

  C -elibatkan latihan daya tahan kardio$askular yang berkonsepkan pelbagai

  kelajuan

  D -elibatkan pergerakan sendi secara terka7al! pemanjangan dan pengucupan otot

  yang sekata

  41 Apakah jenis latihan seperti dalam rajah di atas "

  A *atihan litar 

  B *atihan isotoik 

  11

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  12/69

  C *atihan isometrik 

  D *atihan isokietik 

  42 Apakah maksud yang sesuai bagi latihan isokinetik"

  A -elibatkan sendi! pemanjangan dan penguncupan otot%

  B -elibatkan sendi! tidak mengubah sai dan pemanjangan otot%

  C -elibatkan latihan daya tahan kardio$askular berkonsepkan pelbagai kelajuan%

  D -elibatkan pergerakan sendi secara terka7al! pemanjangan dan penguncupan otot

    yang sekata

  43 Apakah maksud yang sesuai bagi konsep komposisi badan

    A 6eratusan lemak dalam badan berbanding dengan otot! tulang dan tisu badan

    B Tenaga untuk badan! membina sel rosak dan menjadikan badan sihat dan kuat

    C #eadaan fiikal atau mental menyebabkan perubahan pada sistem tubuh badan

    D 6enjagaan kebersihan dan kesihatan tubuh badan! persekitaran dan alam sekitar 

  44 #omposisi badan boleh diukur dengan menggunakan

  A kaliper 

  B pembaris

  C stetoskop

  D penimbang B-

  45 #omposisi badan boleh diukur dengan menyukat ketebalan kulit badan dan 0000

    A mengukur lemak 

    B berdasarkan berat

    C mengukur indeks jisim

    D berdasarkan ketinggian

  1

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  13/69

  46  #omposisi badan boleh diukur dengan ketepatan yang tinggi pada badan di bahagian

  0000%%

  A bahu

  B bisep

  C trisep

  D abdomen

  47  Apakah maksud yang sesuai bagi konsep kuasa"

  A #ebolehan seseorang bergerak ke satu arah tertentu pada masa yang singkat%

  B #emampuan otot melakukan pergerakan yang pantas dalam masa yang singkat

  dengan menggunakan daya yang maksimum

  C #eupayaan otot! sendi! tendon dan ligamen membenarkan anggota badan%

   bergerak pada julat pergerakan yang maksimum

  D #emampuan untuk melakukan akti$iti untuk mengatasi rintangan atau

  mengangkat beban dengan menggunakan daya yang maksimum

  48 Apakah faedah memiliki kuasa yang baik "

  A -enguatkan tulang dan mengurangkan risiko osteoporosis

  B -embantu meningkatkan kecekapan dan larian dan lompatan

  C -ampu menyelamatkan diri jika berlaku sebarang kecemasan

  D -eningkatkan kandungan kolesterol dan glukosa di dalam darah

  49 Antara berikut! yang manakah akti$iti untuk membina kuasa"

  A Akti$iti senamrobik 

  B Berlari dan berjalan pantas

  C *ontar bola segar sambil duduk

  D -eniarap! angkat tangan dan kaki secara bersilang

  1&

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  14/69

  50 Apakah definisi yang sesuai bagi konsep kelajuan"

  A #ecekapan jantung membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan

  B #ebolehan seseorang bergerak ke satu arah tertentu pada masa yang singkat

  C #eupayaan otot! sendi! tendon dan ligamen membenarkan anggota badan bergerak 

    pada julat pergerakan yang maksimum

  D #emampuan untuk melakukan akti$iti untuk mengatasi rintangan atau

  mengangkat beban dengan menggunakan daya yang maksimum

  51 Apakah faedah memiliki kelajuan yang baik "

  A -eningkatkan kuasa di bahagian kaki

  B -enguatkan tulang dan mengurangkan risiko osteoporosis

  C -eningkatkan kandungan kolesterol dan glukosa di dalam darah

  D -enambahkan keupayaan untuk bergerak secara bebas dan mudah

  52 Terdapat empat prinsip latihan yang perlu diambil kira oleh atlet apabila hendak

  mencapai tahap kecergasan yang baik! iaitu 00000%

  A% tambah beban! kekerapan! tempoh masa dan kelenturan

  B% tambah beban! kekerapan! tempoh masa dan koordinasi

  C% ansur maju! tambah beban! kekerapan dan tempoh masa

  D% ansur maju! tambah beban! kekerapan dan kompisisi tubuh badan

  53 Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip ansur maju "

  A =angka masa yang diperlukan untuk melakukan sesi latihan

  B Bilangan latihan yang perlu dilakukan dalam sehari! seminggu! sebulan atau

  setahun%

  C 6enambahan beban beransur/ansur! menambah jarak sedikit demi sedikit dalam

  1(

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  15/69

    jangka masa tertentu%

  D *atihan dilakukan secara berperingkat! menambah beban latihan sedikit demi

    sedikit dari akti$iti mudah kepada sukar 

  54 Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip tambah beban"

  A =angka masa yang diperlukan untuk melakukan sesi latihan

  B 6enambahan beban dan jarak beransur/ansur dalam jangka masa tertentu

  C Bilangan latihan yang perlu dilakukan dalam sehari! seminggu! sebulan atau

  setahun

  D *atihan dilakukan secara berperingkat! menambah beban latihan sedikit

  demi sedikit dari akti$iti mudah kepada sukar 

   

  55 Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip kekerapan"

  A =angka masa yang diperlukan untuk melakukan sesi latihan%

  B Bilangan latihan yang perlu dilakukan dalam sehari! seminggu! sebulan atau

  setahun

  C 6enambahan beban beransur/ansur dan menambah jarak sedikit demi sedikit

  dalam jangka masa tertentu

  D *atihan dilakukan secara berperingkat! menambah beban latihan sedikit

  demi sedikit dari akti$iti mudah kepada sukar 

  56  Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip tempoh masa"

  A =angka masa yang diperlukan untuk melakukan sesi latihan

  B Bilangan latihan yang perlu dilakukan dalam sehari! seminggu! sebulan atau

  setahun%

  1+

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  16/69

  C 6enambahan beban beransur/ansur dan menambah jarak sedikit demi sedikit

  dalam jangka masa tertentu

  D *atihan dilakukan secara berperingkat! menambah beban latihan sedikit

  demi sedikit dari akti$iti mudah kepada sukar%

  57  -engapakah prinsip latihan perlu dipatuhi semasa melakukan latihan kecergasan

  fiikal"

  A -ampu menyelamatkan diri jika berlaku sebarang kecemasan

  B #ecekapan jantung membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan

  C #emampuan melakukan akti$iti berulang kali atau dalam jangka masa yang lama%

  D -emastikan atlet mendapat kesan latihan yang baik dan mengelakkan kecederaan

  otot

  +3 #ecergasan fiikal berasaskan kesihatan melibatkan 00000

   4 kuasa

   44 kekuatan otot

   444 daya tahan otot

   45 daya tahan kardio$askular 

  A 4! 44 dan 444

  B 4! 44 dan 45

  C 4! 444 dan 45

  D 44% 444 dan 45

  +; #ecergasan fiikal berasaskan kesihatan melibatkan 00000%

    4 kuasa

    44 imbangan

  1.

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  17/69

  444 daya tahan otot

    45 komposisi tubuh

  A 4! 44 dan 444

  B 4! 44 dan 45

  C 4! 444 dan 45

    D 44% 444 dan 45

  ., #ecergasan fiikal berasaskan kemahiran motor melibatkan 00000

  4 kuasa dan kelajuan

  44 kelenturan dan imbangan

  444 ketangkasan dan koordinasi

  45 imbangan dan masa tindak balas

  A 4! 44 dan 444

  B 4! 44 dan 45

  C 4! 444 dan 45

  D 44% 444 dan 45

  .1 #ecergasan fiikal berasaskan kemahiran motor melibatkan 000000

  4 imbangan

  44 masa tindak balas

  444 kelenturan dan imbangan

  45 ketangkasan dan koordinasi

  A 4! 44 dan 444

  B 4! 44 dan 45

  C 4! 444 dan 45

    D 44% 444 dan 45

  . *angkah/langkah keselamatan yang perlu dipatuhi semasa melakukan akti$iti ialah

  4 menyejukkan badan sahaja

  44 patuhi arahan dan peraturan

  1

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  18/69

  444 pakaian dan kasut yang sesuai

  45 mengikut kemampuan dan tahap kecergasan

  A 4! 44 dan 444

  B 4! 44 dan 45

  C 4! 444 dan 45

    D 44% 444 dan 45

  .& Apakah faedah seseorang yang mempunyai daya tahan kardio$askular yang baik "

  4 Dapat mengurang risiko penyakit jantung

  44 Dapat mengurangkan dan menga7al berat badan

  444 Dapat mengurangkan risiko kecederaan atau kemalangan

  45 Dapat meningkatkan fungsi jantung! paru/paru dan sistem peredaran darah

  A 4! 44 dan 444

  B 4! 44 dan 45

  C 4! 444 dan 45

    D 44% 444 dan 45

  .( Tiga contoh latihan bagi membina kekuatan otot ialah

  4 latihan litar 

  44 latihan isotonik

  444 latihan isokinetik 

  45 latihan isometrik 

  A 4! 44 dan 444

  B 4! 44 dan 45

  C 4! 444 dan 45

    D 44% 444 dan 45

  .+ Apakah faedah bagi seseorang atlet mempunyai kuasa yang baik "

  4 otot menjadi hipertropi

  44 meningkatkan kekuatan otot

  13

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  19/69

  444 meningkatkan daya tahan otot

  45 mampu menyelamatkan diri jika berlaku sebarang kecemasan

  A 4! 44 dan 444

  B 4! 44 dan 45

    C 4! 444 dan 45

    D 44% 444 dan 45

  .. Apakah faedah bagi seseorang atlet yang mempunyai kelajuan baik "

  4 Otot menjadi hipertropi

  44 -eningkatkan daya tahan otot

  444 -eningkatkan prestasi dalam sukan

  45 -eningkatkan kuasa di bahagian kaki

  A 4! 44 dan 444

  B 4! 44 dan 45

  C 4! 444 dan 45

    D 44% 444 dan 45

  . 6rinsip latihan yang perlu untuk mendapatkan tahap kecergasan yang baik ialah

  4 kekerapan

  44 tempoh masa

  444 tambah beban

  45 keseimbangan

  A 4! 44 dan 444

  B 4! 44 dan 45

  C 4! 444 dan 45

    D 44% 444 dan 45

  .3 Bahagian lipatan kulit yang manakah perlu diukur untuk mengira komposisi badan "

  4 Tricep

  44 Bisep

  1;

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  20/69

  444 Abdomen

  45 2isi dalam betis

  A 4 dan 44

  B 44 dan 444

  C 444 dan 45

    D 4 dan 45

  .; Antara berikut! yang manakah latihan untuk membina daya tahan kardio$askular "

  4 'artlek 

  44  Parcourse

  444 *atihan litar 

  45 *atihan bebanan

  A 4 dan 44

  B 44 dan 444

  C 444 dan 45

    D 4 dan 45

  , #omponen penting semasa melakukan akti$iti latihan litar ialah

  4 mempelbagaikan akti$iti daya tahan otot

  44 bergerak dari satu stesen ke satu stesen

  444 setiap akti$iti melibatkan otot yang sama

  45 bergerak ke stesen mengikut arah la7an jam

  A 4 dan 44

  B 44 dan 444

  C 444 dan 45

    D 4 dan 45

  1 Dua contoh latihan bagi membina kekuatan otot ialah

  4 latihan litar 

  44 latihan isotonik

  ,

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  21/69

  444 latihan isometrik 

  45 *atihan bebanan

  A 4 dan 44

  B 44 dan 444

  C 444 dan 45

    D 4 dan 45

  #omponen penting semasa membuat latihan kekuatan otot ialah

  4 akti$iti secara ansur maju

  44 memberi tumpuan kepada otot tertentu

  444 akti$iti dari intensiti tinggi ke rendah

  45 tidak mementingkan set! intensiti dan ulangan

  A 4 dan 44

  B 44 dan 444

  C 444 dan 45

  D 4 dan 45

  & #omponen penting semasa membuat latihan isometrik ialah

  4 tidak melibatkan pergerakan sendi

  44 ianya melibatkan pergerakan sendi

  444 bergerak dari satu stesen ke satu stesen

  45 sai dan pemanjangan otot tidak berubah

  A 4 dan 444

  B 44 dan 444

  C 444 dan 45

  D 4 dan 45

  ( #omponen penting semasa membuat latihan isotonik ialah

  4 melibatkan pergerakan sendi

  44 tidak melibatkan pergerakan sendi

  1

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  22/69

  444 sai dan pemanjangan otot tidak berubah

  45 melibatkan pemanjangan dan penguncupan otot

  A 4 dan 44

  B 44 dan 444

  C 444 dan 45

    D 4 dan 45

  + #omponen penting semasa membuat latihan isokinetik ialah 00000

  4 tidak melibatkan pergerakan sendi

  44 sai dan pemanjangan otot tidak berubah

  444 melibatkan pergerakan sendi secara terka7al

  45 melibatkan pemanjangan dan penguncupan otot secara sekata

  A 4 dan 44

  B 44 dan 444

  C 444 dan 45

    D 4 dan 45

  . Dua contoh akti$iti untuk meningkatkan kuasa kaki ialah 0000

  4 tekan tubi

  44 bangkit tubi

  444 lompat dakap

  45 ketinting dan lompat

  A 4 dan 44

  B 44 dan 444

  C 444 dan 45

    D 4 dan 45

  #elajuan bergantung kepada kombinasi antara 00000

  4 masa

  44 jarak 

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  23/69

  444 kelenturan

  45 keseimbangan

  A 4 dan 44

  B 44 dan 444

  C 444 dan 45

    D 4 dan 45

  3 Apakah aspek/aspek yang perlu ditekankan dalam prinsip latihan "

  4 #uasa

  44 #elajuan

  444 4ntensiti

  45 #ekhususan

  A 4 dan 44

  B 44 dan 444

  C 444 dan 45

    D 4 dan 45

  ; Apakah kritera/kriteria yang perlu diambil kira dalam prinsip latihan "

  4 2et

  44 #uasa

  444 #elajuan

  45 >langan

  A 4 dan 44

  B 44 dan 444

  C 444 dan 45

    D 4 dan 45

  &

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  24/69

  Tajuk : SOALAN PJPK TINGKATAN 2

  Tunjang : PERMAINAN

  BOLA BALING

  1% Bola baling dimainkan dengan menggunakan 0000000

    A kaki sahaja

    B tangan sahaja

    C tangan dan kaki

    D kaki dan kepala

  % Bola baling dimainkan secara berpasukan seramai000000%

    A + orang

  (

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  25/69

    B 3 orang

    C 1, orang

    D 1 orang

   

  &% >kuran padang bagi permainan bola baling ialah 00000%

    A , < , meter  

    B , < &, meter  

    C , < (, meter  

    D , < +, meter  

  (% =arak balingan penalti dalam permainan bola baling adalah sejauh 00000%

    meter dari garisan gol%

    A (

    B .

    C

    D ;

  +% Dalam permainan bola baling! hantaran atas kepala dilakukan adalah bertujuan

  untuk hantaran yang 000% dan 0000

    A tinggi dan jauh

    B tinggi dan dekat

    C tinggi dan cepat

    D tinggi dan sederhana

  .% -engacah ketika menyerang dalam permainan bola baling bertujuan

  0000000000%

    A menjaringkan gol

    B mematahkan serangan

  +

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  26/69

    C melakukan pertahanan

    D mengelirukan pihak la7an

   

  % 8ajah di atas menunjukkan ukuran gelanggang bola baling% Berapakah jarak

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  27/69

  C +%13 m < 1(%( m

  D +%13 m < 1(%3 m

  % Antara bentuk ser$is alam permainan badminton yang manakah menyukarkan

   pihak la7an untuk melakukan serangan "

  A 2er$is kilas

  B 2er$is tinggi

  C 2er$is rendah

  D 2er$is 8endah dan kilas

   

  &% 6iala yang dipertandingkan di peringkat antarabangsa bagi pasukan campuran

   badminton adalah piala

  A >ber  

  B Thomas

  C 2udirman

  D Tun 2iti ?asmah

  (% Bulu tangkis biasanya diperbuat daripada bulu

  A 4tik 

  B Angsa

  C 4tik 2erati

  D 4tik Amerika

  +% 2emasa melakukan undian pemenang undian berhak untuk 

  4 -emilih gelanggang

    44 -embuat ser$is mula

    444 -enerima ser$is mula

    45 -emberi pilihan kepada la7an

    A 4! 44 dan 444

    B 4! 44 dan 45

    C 4! 444 dan 45

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  28/69

    D 44! 444 dan 45

  KEMAHIRAN OLAHRAGA

  MEREJAM LEMBING

  1 Apakah acara olahraga yang tertua dan dipercayai dimainkan sejak aman purba lagi "

  A -elontar peluru

  B -elempar cakera

  C -erejam lembing

  D -elontar tukul besi

  % *embing dipegang di antara ibu jari dan jari tengah% Apakah jenis gaya pegangan

  lembing tersebut "

  A 9aya 6olish

  B 9aya 'innish

  3

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  29/69

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  30/69

    A kepala

   

  B ekor 

    kepala

    kepala

   

  C ekor 

   

  D ekor kepala

  LARI BERGANTI-GANTI

  1 Apakah dua kesalahan utama yang dilakukan oleh pemberi dan penerima baton

  dalam acara lari berganti/ganti"

    4 6elari tidak memasuki lorong peserta lain

  44 -emberi dan menerima baton di luar on pertukaran

    444 -embaling atau melambung baton setelah menamatkan larian

  45 6emberi dan penerima baton perlu memegang baton dengan kemas

  A 4 dan 44

  B 44 dan 444

  C 444 dan 45

  D 4 dan 45

  &,

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  31/69

  Dalam acara lari berganti/ganti ( < 1,, meter dan ( < (,, meter! baton

  hendaklah diserahkan di dalam on ka7asan yang telah ditetapkan% Berapakah

   jarak on pertukaran baton tersebut"

  A 1, meter 

  B 1+ meter 

    C , meter 

    D + meter 

  & Dalam acara lari berganti/ganti ( < 1,, meter! pelari pertama dan pelari ketiga

  akan berlari dibahagian selekoh% Oleh itu! kuasa tolakan cetri"u#al akan 7ujud

  dalam diri atlet% Bagi mengimbangi kuasa cetri"u#al  ini! pelari seharusnya

    

  4 tangan kiri diayunkan secara menyilang

  44 tangan kanan diayunkan secara menyilang

  444 condongkan badan ke bahagian dalam balapan

  45 condongkan badan ke bahagian luar balapan

  A% 4 dan 44

  B% 44 dan 444

  C% 444 dan 45

  D% 4 dan 45

  ( Antara berikut! yang manakah merupakan teknik menghantar dan menerima baton

  yang biasa digunakan oleh pelari ( < 1,, m dan ( < (,, m"

  4 Teknik hantaran dari atas ke ba7ah

    44 Teknik hantaran dari ba7ah ke atas

    444 Teknik hantaran dari kiri ke kanan

    45 Teknik hantaran dari kanan ke kiri

  A 4 dan 44

  B 44 dan 444

  &1

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  32/69

  C 444 dan 45

  D 4 dan 45

  + Antara berikut! yang manakah merupakan acara lari berganti/ganti yang

  dipertandingkan di peringkat -ajlis 2ukan 2ekolah/2ekolah -alaysia -22-"

  4 ( < 1,, meter  

  44 ( < ,, meter 

  444 ( < (,, meter 

  45 ( < 3,, meter 

  A 4! 44 dan 444

  B 4! 44 dan 45

  C 4! 444 dan 45

  D 44! 444 dan 45

  . 8ajah di atas menunjukkan teknik larian di selekoh dalam acara lari berganti/ganti

  ( < 1,, meter bagi pelari pertama dan pelari ketiga% Apakah daya < "

  A Daya gra$iti

  B Daya apungan

  &

  Daya <

  Teknik larian di selekoh

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  33/69

  C Daya centripetal

  D Daya centrifugal

  8ajah di atas menunjukkan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara

  ( < 1,, meter% Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh atlet dalam rajah di

  atas"

  A 6enghantar baton memegang hujung baton

  B Tidak menghantar dan menerima baton dari tangan ke tangan

  C -enghantar dan menerima baton dilakukan dalam on ka7asan

   pertukaran

  D 6enerima baton membuka tapak tangan menghadap ke atas apabila mendengar 

    isyarat

  3 Dalam acara lari ( < 1,, meter! strategi penyusunan pelari mengikut kedudukan

   perlu di ambil kira untuk mendapatkan kedudukan yang terbaik% Apakah ciri/ciri

  yang perlu ada pada pelari keempat"

  A 6elari yang paling pantas dan mempunyai larian yang pantas di lorong lurus%

  B -empunyai tindak balas yang baik semasa permulaan dan mempunyai larian

  yang pantas di selekoh

  C -ahir menerima dan memberi baton dengan tangan kanan dan mempunyai

  larian yang pantas di selekoh

  D -ahir menerima dan memberi baton dengan menggunakan tangan kiri dan

  mempunyai larian yang pantas di lorong yang lurus

  &&

  Teknik memberi dan menerima baton secara dinamik 

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  34/69

  PENDIDIKAN PERGERAKAN

  G!n"st# A$tst# 

  1 2usun mengikut urutan perlakuan akti$iti jalan tangan

    4 -enapak untuk bergerak ke hadapan

    44 Berada dalam keadaan sokong hadapan

  444 Angkat kaki satu persatu ke posisi dirian tangan

    45 2tabilkan kedudukan dengan meluruskan kaki dan tangan

  A 4 ! 44 ! 444 ! 45

    B 4 ! 444 ! 44 ! 45

    C 4 !44 ! 45 ! 444

    D 444 ! 4 ! 44 ! 45

  &(

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  35/69

  6ola gerak edar merupakan pola ketiga dalam gimnastik artistik yang memberi

  tumpuan kepada kualiti pergerakan yang dilakukan semasa bergerak% Antara yang

   berikut yang manakah merupakan contoh pergerakan yang terdapat pola tersebut"

  A -erangkak 

  B -eringkuk 

  C -elunjur 

  D -enggelongsor 

  & Aspek keselamatan yang perlu dipatuhi semasa menjalani latihan gimnastik

  artistik di sekolah % Antara berikut yang manakah patut dipatuhi sebelum

  melakukan akti$iti "

  A -enyimpan peralatan di tempat yang selamat

  B -elakukan ansur maju sebelum melakukan sesuatu akti$iti

  C -emastikan alat yang digunakan seperti bangku panjang ! peti lombol dan

  lain/lain hendaklah selamat dan tidak membahayakan

  D -embina keyakinan diri sebelum melakukan sebarang akti$iti

  ( Berjalan ! berlari! skip ! gelongsor dan kaki bersilang adalah terdapat dalam pola

  A 6ola statik 

  B 6ola ayunan

  C 6ola gerak edar 

  D 6ola pendaratan

  + Duduk di atas lantai dengan kedua/dua belah kaki lurus ke hadapan sambil

  kedua/dua belah tangan menapak di sisi% Angkat badan ke atas dengan

  menggunakan kekuatan otot% Bengkokkan lutut semasa badan tinggi dari lantai%

  #edua/dua belah tangan dan kaki menyokong badanE

  Apakah nama gerak edar di atas "

  A =alan tangan

  B =alan ketam di atas lantai

  &+

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  36/69

  C =alinan pergerakan ke hadapan dan ke belakang

  D =alan dua langkah di atas bangku panjang! lompat dan cangkung

  G!$"!"

  . 6ergerakan berkoordinasi dan estatik diiringi muik sambil menggunakan

   peralatan seperti reben! tali! gelung rotan atau bola adalah pergerakan dalam

  A 9imnastik artistik 

  B 9imrastik 6endidikan

  C 9imnastik irama

  D 9imnastik kreatif 

  #omponen kecergasan fiikal yang diikatkan dengan akit$iti gimrama ialah

  A #elenturan

  B #esihatan badan

  C #omposisi badan

  D #ardio$askular 

  3 2usun mengikut urutan perlakuan akti$iti lentik kucing

    4 Berada dalam kedudukan merangkak 

    44 #edudukan tangan lurus dengan jarak yang selesa

    ringkukkan badan sehingga dagu mencecah dada

    444 6erlahan/lahan menukar bentuk daripada bulat ke meleding

    kepala didongakkan ke atas mengikut lentikan badan

    45 #embali ke kedudukan asal

  A 4 ! 44 ! 444 ! 45

    B 4 ! 444 ! 44 ! 45

    C 4 !44 ! 45 ! 444

    D 444 ! 4 ! 44 ! 45

    ; Aspek keselamatan yang perlu dipatuhi semasa menjalani latihan gimrama di

  &.

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  37/69

    sekolah % Antara berikut yang manakah patut dipatuhi semasa melakukan

  akti$iti "

  A -emakai pakaian yang sesuai

  B -elakukan akti$iti menyejukkan badan

  C Flak dari ka7asan yang tidak selamat

  D Flak melakukan hiperektensi semasa aki$iti kelenturan

  1, 6ilih yang manakah akit$iti yang di lakukan dalam pergerakan gimrama"

  A 6eti lombol

  B =alan ketam diatas lantai

  C -eringkuk dan melunjur 

  D =alan dua langkah di atas bangku panjang! lompat dan cangkung

    G!n"st# Pen%%#"n

   

  11 6ergerakan boleh dilakukan dengan pebagai kelajuan seperti cepat!lambat!

  ka7al/lambat dan serta/merta% Apakah nama tema ini "

    A #esedaran masa

  B #esedaran aras

  C #esedaran ruang

    D #esedaran tubuh badan

  1 6ergerakan menolak a7an atau menolak dinding ialah contoh pergerakan secara

  A cepat

  B lambat

  C serta/merta

  &

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  38/69

  D ka7al/lambat

  1& Bergerak untuk menunjukkan perkaitan antara satu bahagian tubuh badan

  dengan bahagian yang lain seperti tangan dan kaki% Akti$iti/akti$iti yang boleh

  dilakukan ialah

  A roda kereta

  B lompat layang

  C hula/hoop

  D ekstensi badan

  1( Aspek keselamatan yang perlu di patuhi semasa menjalani latihan gimnastik

   pendidikan di sekolah % Antara berikut yang manakah patut dipatuhi selepas

  melakukan akti$iti "

  A -emakai pakaian yang sesuai

  B -elakukan akti$iti menyejukkan badan

  C -elakukan akit$iti memanaskan badan

  D -eneroka pelbagai pergerakan yang sesuai dengan arahan

  1+ -enggerakkan bahagian tubuh badan untuk menunjukkan perkaitan bahagian

  tubuh badan dengan alatan % Akti$iti yang boleh dilakukan ialah

  A =alan ketam

  B 8oda kereta

  C -erangkak 

  D =alan ulat bulu diatas bangku gimnastik! melompat dan mendarat

  Pe$&e$"#"n K$e"t' 

  1. 2ebelum memulakan akti$iti pergerakan kreatif kita perlu melakukan akti$iti

  A -embersihkan badan

  B -emanaskan badan

  C -engikut giliran

  &3

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  39/69

  D -enyejukkan badan

   

  1 Tema penyesuaian terhadap rakan mengaitkan komunikasi atau perhubungan dengan

    rakan melalui

  A perbualan

    B persentuhan

    C penggunaan

    D pergerakan

  13 6ergerakan #reatif menggalakkan kita mencipta pelbagai pergerakan dengan daya

  A usaha dan kreati$iti

    B usaha dan imaginasi

    C imaginasi dan kreati$iti

    D imaginasi dan pergerakan

  1; Apakah otot yang terlibat semasa melakukan akti$iti cantas

  A Deltoid! bisep!dan latissimusdorsi

  B Deltoid ! bisep dan trisep

  C #uadrisep!femoris dan hamstring

  D #uadrisep !femoris !hamstring dan gastroknemius

  , Apung adalah merupakan pergerakan dalam lakuan daya asas dalam pendidikan

  kreatif% Gang manakah antara berikut merupakan cirri/ciri pergerakan apung

  A 6ergerakan yang kuat dan bertenaga seperti menolak kereta rosak 

  B 6ergerakan serta/merta secara berterusan seperti aksi dalam tarian buluh

  C 6ergerakan yang licin! tenang dan terus seperti melintasi lantai yang baru di

  gilap

  D 6ergerakan yang lemah lembut dan ringan seperti pergerakan layang/layang

  &;

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  40/69

  KEMAHIRAN REKREASI

  ORIENTEERING 

  1% Apakah yang dimaksudkan dengan akti$iti orienteering

  A% Akti$iti pengembaraan secara terancang

  B% Akti$iti perkhemahan secara kumpulan yang besar 

  C% Akti$iti yang dijalankan menggunakan kenderaan darat dan

  mengutamakan masa%

    D% Akti$iti pandu arah yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat akti$iti

  secara indi$idu atau kumpulan dengan menggunakan kompas dan peta

  % Orienteering mula diperkenalkan di kalangan tentera 27eden pada tahun

  A% 1;1

  B 1;13

  C 1;1;

  D 1;,

  3( 2etiap pelajar seharusnya mempunyai ciri/ciri berikut untuk menjalankan akti$iti

  orienteering %

  4 -ampu menyelesaikan masalah secara bersama

  44 -ahir dalam matematik dan geografi

  444 Boleh membaca peta dan bearing

  45 -ahir dalam akti$iti yang menggunakan tali

  A% 4! 44 dan 444

  B% 4! 44 dan 45

  C% 4! 444 dan 45

  D% 44! 444 dan 45

  (,

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  41/69

  (% 6engenalan dan orientasi peta atau pelan adalah untuk memperolehi maklumat

  seperti berikut

  4 tajuk peta

  44 arah >tara mata angin

  444 arah tiupan angin dan pasang surut air laut

  45 petunjuk seperti jalan! tumbuh/tumbuhan! padang dan sebagainya

  A% 4! 44 dan 444

  B% 4! 44 dan 45

  C% 4! 444 dan 45

  D% 44! 444 dan 45

  +% Terdapat empat arah mata angin perantaraan pada kompas iaitu

  A% utara! tenggara! barat laut dan selatan

  B timur! barat daya! barat laut dan barat

  C timur laut! tenggara! barat daya dan barat laut

  D utara! selatan! timur dan barat

  )( Bearing ialah

  A% arah utara

  B% arah kompas

  C% arah mata angin

  D% arah pusingan jam

  % Dalam akti$iti orienteering kemahiran 0000%000%% adalah diperlukan bagi

  memastikan perjalanannya licin%

  A% mengenali flora dan fauna

  B% mengenali grid dan bearing

  C% membaca peta dan kompas

  D% memahami ekologi dan konser$asi

  (1

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  42/69

  3% 6engetahuan mendalam tentang 00000000000 adalah asas kepada

  orienteering

  A% sains dan matematik

  B% sains dan kecergasan

  C% matematik dan sejarah

  D% geografi dan matematik

  ;% Bilakah 6ersatuan Orienteering -alaysia ditubuhkan"

  A% 1;;1

  B% 1;;

  C% 1;;&

  D% 1;;(

  1,% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% boleh digunakan untuk membaca bearing pada peta topo atau

   pelan%

  A% 9rid

  B% 6rotaktor  

  C% =am 8andik  

  D% #ernmantle

  (

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  43/69

  Tajuk : SOALAN PJPK TINGKATAN 2

  Tunjang : KES*KANAN

  1% Dua dokumen yang digunakan dalam penyemakan stok sukan ialah

  4 resit belian

  44 buku rekod peralatan

  444 buku rekod keluar masuk alatan sukan

  45 jadual bertugas penga7as bilik sukan

  A 4 dan 44

  B 44 dan 444

  C 444 dan 45

  D 4 dan 45

  (&

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  44/69

  % -engapakah peralatan sukan perlu dilebalkan nama sekolah dan nombor

  in$entori"

  A Alatan tahan lama

  B Alatan kelihatan kemas di rak

  C Alatan boleh diletakkan dimerata/rata

  D Alatan mudah dikesan apabila dipinjamkan kepada pelajar 

  &% 'aedah pengurusan peralatan sukan yang cekap ialah

  4 alatan tahan lebih lama

  44 dapat melahirkan lebih ramai atlet

  444 menjimatkan perbelanjaan sekolah

  45 memberi imej yang baik kepada sekolah

  A 4! 44 dan 444

  B 4! 44 dan 45

  C 4! 444 dan 45

  D 44! 444 dan 45

  ( 4nsentif intrinsik bermaksud keinginan mencapai kejayaan yang didorong oleh

  A diri sendiri

  B ibu bapa

  C jurulatih

  D guru pendidikan jasmani

  +% Apakah kesan insentif intrinsik dan ekstrinsik kepada atlet"

  A *ahir atlet yang mementingkan diri

  B 2emangat patriotisme semakin hilang

  C *ahir atlet yang mengutamakan ganjaran dalam bentuk 7ang

  D -eningkatkan semangat atlet untuk berlatih bersungguh/sungguh

  .% 4su/isu sosiobudaya yang terdapat dalam sukan dan permainan termasuk 

  ((

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  45/69

  4 permilihan permainan

  44 pemilihan pakaian

  444 pecah amanah

  45 pemakanan seimbang

  A 4 dan 44

  B 44 dan 444

  C 444 dan 45

  D 4 dan 45

  % 6ermainan apakah dalam kumpulan status sosioekonomi yang tinggi"

  A Fkuesterian

  B Badminton

  C Bola sepak  

  D 2epak takra7

  3% 2elain sekolah! agen sosialisasi juga terdiri daripada

  A guru

  B artis

  C keluarga

  D idola

  ;% Apakah peranan agen sosialisasi kepada seseorang dalam akti$iti sukan"

  A -enaja pakaian sukan

  B -enaja biasis7a pendidikan

  C -enyediakan kemudahan alatan sukan

  D -emperkenalkan dan mengajar kemahiran sesuatu permainan

  1,% Ciri/ciri pakaian sukan yang dipakai semasa cuaca panas ialah

  (+

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  46/69

  4 Baju lengan panjang

  44 6enyerap haba yang baik  

  444 Ber7arna cerah

  45 6akaian jenis nipis! lembut dan selesa dipakai

  A 4 dan 44

  B 44 dan 444

  C 444 dan 45

  D 4 dan 45

  11% )icol Ann Da$id menjadi idola kepada peminatnya kerana

  A mempunyai tingkah laku yang buruk 

  B mempunyai semangat kesukanan yang tinggi

  C memberi imej yang negatif kepada orang ramai

  D mementingkan akti$iti sukan berbanding pelajaran

  1% Antara berikut yang manakah menunjukkan amalan permainan bersih dikalangan

  atlet"

  A -enghormati perasaan penyokong la7an

  B -empertikaikan keputusan pengadil

  C -ematuhi undang/undang dan peraturan permainan

  D -engambil tindakan ke atas peserta yang bermain kasar 

  1&%

  6enyataan di atas

   berkaitan dengan etika

  A pemain

  B penonton

  •  mematuhi peraturan tempat pertandingan

  • menghormati perasaan penyokong la7an

  • menjaga kebersihan tempat pertandingan

  (.

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  47/69

  C pengadil

  D penjaga masa

  Tajuk : SOALAN PJPK TINGKATAN 2

  Tunjang : KESIHATAN DIRI DAN KEL*ARGA

  1 Berikan maksud Anoreksia )er$osa

    A berhenti makan sebelum kenyang

  B pengambilan pil pelangsing badan

    C berlapar dan tidak sukakan makanan

    D kunyah makanan dengan perlahan/lahan

  Apakah maksud Bulimia )er$osa

    A mematuhi jadual makan

    B pengambilan pil/pil tambahan

    C pengambilan makanan secara berlebihan

  (

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  48/69

    D memuntahkan makanan yang baru dimakan dengan cara mengorek tekak selepas

  makan

  & )yatakan ciri/ciri penyakit Anoreksia )er$osa

    A Berpeluh

    B Tekanan perasaan

    C Benci pada makanan

    D Tidak melakukan senaman

    -emuntahkan makanan yang baru dimakan

  dengan cara mengorek tekak selepas makan

  ( 6enyataan di atas berkaitan dengan

    A -alnutrisi

    B Bulimia )er$osa

    C 6enyakit koronori

    D Anoreksia )er$osa

  + Apakah penyakit yang disebabkan oleh amalan pemakanan yang tidak sihat

    4 Anemia

    44 Beri/beri

    444 Bulimia )er$osa

    45 Anoreksia )er$osa

    A 4 dan 44

    B 44 dan 444

    C 444 dan 45

    D 4 dan 45

  . Apakah & amalan pemakanan yang tidak sihat

  (3

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  49/69

    4 memuntahkan segala makanan

  44 mengamalkan makanan seimbang

    444 pengambilan pil pelangsing badan

    45 berlapar dan tidak sukakan makanan

    A 4 ! 44 dan 444

    B 4 ! 44 dan 45

    C 4 ! 444 dan 45

    D 44 ! 444 dan 45

  Antara ciri/ciri keluarga yang cemerlang

    4 selalu menghadapi masalah

  44 berkerjasama dan bertanggungja7ab

    444 ikatan perhubungan keluarga yang erat

    45 saling bantu membantu antara satu sama lain

    A 4 ! 44 dan 444

    B 4 ! 44 dan 45

    C 4 ! 444 dan 45

    D 44 ! 444 dan 45

  3 Tip untuk menurunkan berat badan dengan betul

    4 ambil makanan yang berserat

  44 pengambilan pil pelangsing badan

  444 berlapar dan tidak sukakan makanan

    45 makan makanan yang berkalori rendah

    A 4 dan 44

    B 44 dan 444

    C 444 dan 45

    D 4 dan 45

  ; Di antara komuniti dan keluarga yang manakah mempunyai ahli yang paling ramai

    A #eluarga

  (;

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  50/69

    B 2ama rata

    C #omuniti

    D Tiada kaitan

  1, 6ilih penyataan yang benar mengenai tanggungja7ab seorang bapa

    A -enguruskan hal eh7al rumahtangga

    B -ematuhi kehendak terlampau anak/anak 

    C -entaati dan patuh kepada suruhan anak/anak 

    D -enyara kehidupan keluarga seperti makanan! minuman! pakaian! pelajaran!

   perubatan dan tempat tinggal yang sesuai

  11 Berlapar dan tidak sukakan makanan dikenali sebagai

    A Diet

  B -alnutrisi

  C Bulimia ner$osa

    D Anoreksia ner$osa

  1 Tanggungja7ab utama sebagai seorang anak 

    A berlaku adil dengan ibu bapa

  B mendidik dan menjaga adik/adik 

    C menghormati dan memuliakan ibu bapa

    D sentiasa mengamalkan nilai/nilai kasih sayang

  1& 6ilih pernyataan benar mengenai kesan buruk amalan pemakanan yang tidak sihat

    4 Boleh menyebabkan kematian

  44 #ekurangan rembesan estrogen

    444 9angguan pada denyutan jantung

    45 #andungan elektrolit badan seimbang

    A 4 ! 44 dan 444

    B 4 ! 44 dan 45

  +,

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  51/69

    C 4 ! 444 dan 45

    D 44 ! 444 dan 45

  1( 6eranan utama ibubapa ialah menyediakan

    4 komputer

  44 kasih sayang

    444 perlindungan

    45 keperluan asas

    A 4 ! 44 dan 444

    B 4 ! 44 dan 45

    C 4 ! 444 dan 45

    D 44 ! 444 dan 45

  1+ 8emaja hari ini sering dikaitkan dengan kegiatan tidak sihat seperti ponteng sekolah!

  menghisap rokok! lumba haram% 9ejala ini boleh dikaitkan dengan

    A perbeaan nilai

    B suruhan ibubapa

  C ibubapa sibuk bekerja

    D pengaruh rakan sebaya

  1. 4ntitusi ini bertanggungja7ab membantu keluarga mempelajari dan memahami

  teknik pengukuhan institusi kekeluargaan% )amakan institusi ini

    A =6)

    B *?D)

  C *66#)

    D -A8D4

  +1

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  52/69

  1 Amalan ini akan menjadikan pelajar lebih cergas semasa belajar di dalam kelas

    A tidur 7aktu petang

  B bersenam sekali seminggu

  C mengambil sarapan setiap pagi

    D mengambil makanan yang berkalori tinggi

  13 Berikut ialah ciri/ciri keluarga bahagia

    A Bersikap sombong

  B 2entiasa bersikap negatif 

    C Bersenam tiga kali seminggu

    D 4katan kekeluargaan yang akrab

  1; Amalan pemakanan tidak sihat berpunca daripada masalah psikologi indi$idu yang

  ingin dipandang cantik dan menarik tanpa memikirkan kesan sampingan% 6erkara ini

  dikaitkan dengan000000

    A Osteoporosis

  B Bulimia ner$osa

    C Anoreksia ner$osa

    D 6il pelangsing badan

  , )atasya seorang pelajar yang mempunyai berat badan yang berlebihan% Beliau ingin

  menurunkan berat badannya% 6ilih langkah/langkah yang dapat membantu )atasya

  menurun berat badannya%

    4 Ambil makanan berkalori rendah

    44 *akukan senaman secara berjadual

    444 #unyah makanan dengan perlahan/lahan

    45 -akan antara tiga hingga empat kali sehari dalam jumlah yang kecil

  A 4 dan 44

  +

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  53/69

    B 44 dan 444

    C 444 dan 45

    D 4 dan 45

  Tajuk : SOALAN PJPK TINGKATAN 2

  Tunjang : GAYA HID*P SIHAT

  PEMAKANAN

  1 Amalan pemakanan dalam gaya hidup yang sihat boleh mencegah penyakit

   berikut #e+,"

    A penyakit kencing manis

  B penyakit epilepsi H sa7an%

    C penyakit jantung koronari

  D penyakit tekanan darah tinggi

  -akronutrien ialah 0000%

    A at makanan yang diperlukan untuk tumbesaran

  B at makanan yang diperlukan untuk mencegah penyakit

  C at makanan yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit

  +&

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  54/69

    D at makanan yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak

  & 'ungsi mikronutrien adalah untuk 0000%%

    A membekal tenaga untuk tubuh badan%

    B membina tisu dan membaiki tisu yang rosak 

    C mempertahankan badan daripada serangan penyakit

    D menjadi pelarut bagi sesetengah $itamin dan memanaskan badan%

  ( 2esuatu makanan yang mengandungi unsur/unsur karbon! hidrogen! oksigen dan

  nitrogen dikelaskan dalam kumpulan

  A lemak  

  B protein

  C $itamin

  D karbohidrat%

  + #arbohidrat diperlukan oleh badan untuk 

    A membekalkan tenaga

  B meningkatkan tumbesaran

    C menguatkan gigi dan tulang

    D mela7an serangan penyakit

  . #umpulan makanan yang membekalkan karbohidrat ialah

    A nasi! roti dan ubi kentang%

    B ikan! daging dan ubi kentang

    C mentega! susu ! keju dan coklat

    D nasi! daging dan sayur/sayuran%

  Daging! ikan dan kekacang merupakan sumber makanan dalam kelas protein%

  #ekurangan protein menyebabkan penyakit %%%%%%%%%%%%%%

  A skur$i

  +(

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  55/69

  B anemia

  C beri/beri

  D k7ashiorkor

  3 *emak dapat bertindak sebagai pembekal tenaga kepada badan% Berikut merupakan

  fungsi lemak kepada badan #e+,"

  A pelarut $itamin dan hormon

  B bertindak sebagai penebat haba

  C melindungi jantung dan ginjal

  D menyediakan kolesterol yang banyak kepada badan%

  ; Badan manusia memerlukan $itamin dalam kuantiti yang kecil sahaja% Apakah fungsi

  $itamin kepada badan"

  A -embekalkan tenaga%

  B -enga7al suhu badan

  C -enghasilkan sel darah

  D -engekalkan kesihatan badan

  1, ?ati! tomato dan sayuran hijau mengandungi $itamin #% Apakah kepentingan

  $itamin # kepada badan"

  A -enga7al suhu badan

  B -enjaga kesihatan kulit

  C -enjaga sistem pembiakan

  D -embantu pembekuan darah

  11 -inyak ikan! minyak sayur dan cahaya matahari mengandungi $itamin D%

  #ekurangan $itamin D dalam badan boleh menyebabkan %%%%%%%%%%%%

  ++

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  56/69

  A kemandulan

  B rabun malam

  C darah sukar membeku

  D penyakit riket dan osteoporosis

  1 #ekurangan $itamin C dalam badan boleh menyebabkan penyakit skur$i iaitu

   pendarahan gusi% Apakah jenis makanan yang mengandungi $itamin C "

  A susu

  B telur

  C buah limau

  D hati hai7an

  PENG*R*SAN KON.LIK 

  1 Antara berikut! yang manakah B*KAN kesan stres "

    A 2elera makan meningkat

    B 2akit kepala dan sukar tidur 

    C Degupan jantung meningkat

    D 6erasaan risau! bimbang! gelisah dan cepat marah%

  Apakah nama lain bagi stres tahap ketegangan sederhana yang bersifat positif "

    A  $itress 

  B  %ustress

    C  Protress

    D  &istress

  & Antara berikut! yang manakah B*KAN kaedah mengatasi stres"

    A -erehatkan diri dengan secukupnya

  +.

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  57/69

    B -engelak berjumpa dengan orang lain

    C -elakukan akti$iti riadah dan bersukan

    D -engendalikan masa secara berkesan dan bijaksana%

  PENYALAHG*NAAN BAHAN

  1 Antara berikut! yang manakah B*KAN kesan dadah terhadap tubuh indi$idu "

    A -enyebabkan ketagihan

    B -engganggu sistem otak dan saraf 

    C -emudahkan tubuh mendapat penyakit

    D -enyebabkan indi$idu kehilangan ka7an/ka7an

  #enapakah berlakunya ketagihan "

    A Dadah sejenis bahan yang seronok untuk diambil

    B Dadah akan membantu penagih melupakan masalah mereka

    C Dadah mempengaruhi badan untuk mengambilnya berulang kali%

    D Dadah perlu bagi membolehkan proses fisiologi badan berjalan saperti biasa%

  & Antara berikut! yang manakah kumpulan dadah "

    4 Opiat

    44 6anadol

  444 Depresen

    45 Canabinoid

    A 4! 44 dan 444

    B 4! 44 dan 45

    C 4! 444 dan 45

    D 44! 444 dan 45

  +

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  58/69

  ( Apakah yang dimaksudkan dengan Igejala tarikanJ "

    A Badan ketagihan kepada dadah

    B Badan menerima kesan buruk daripada dadah

    C Badan meningkatkan daya tahan ke atas dadah yang diambil

    D Badan terganggu proses fisiologinya akibat dihentikan pengambilan dadah

  + Berikut ialah penyakit/penyakit akibat penagihan dadah! #e+," 

  A -andul

  B 2akit perut

  C #ancing gigi

  D #encing manis

  . Apakah kesan penagihan dadah terhadap keluarga "

    4 8umah tangga menjadi porak peranda

  44 -encemarkan maruah dan nama baik keluarga

    444 ?ubungan mesra antara ahli keluarga akan terjejas

    45 6enyakit yang dihidapi akan dijangkiti kepada ahli keluarga yang lain

    A 4! 44 dan 444

    B 4! 44 dan 45

    C 4! 444 dan 45

    D 44! 444 dan 45

  Bagaimanakah cara bagi mengelakkan diri daripada terlibat dengan gejala dadah "

    4 -endapat didikan agama

  44 Bergaul dengan sesiapa sahaja%

    444 Tidak mencuba dadah ataupun rokok 

    45 -erapatkan hubungan dengan ahli keluarga

    A 4! 44 dan 444

  +3

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  59/69

    B 4! 44 dan 45

    C 4! 444 dan 45

    D 44! 444 dan 45

  3 Apakah yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan dadah "

    A -engambil dadah dalam kuantiti yang banyak 

    B -engambil dadah dalam kekerapan yang tinggi

    C -engambil dadah sehingga menyebabkan khayal

    D -engambil dadah atau ubat/ubatan bukan untuk tujuan perubatan%

  ; 2eseorang indi$idu boleh mencegah penyalahgunaan dadah dengan cara

  4 tidak merokok 

  44 tidak bergaul dengan penagih dadah

  444 tidak mengamalkan pemakanan seimbang

  45 tidak mencuba sebarang jenis dadah atau bahan terlarang

  A 4! 44 dan 444

  B 4! 44 dan 45

  C 4! 444 dan 45

  D 44! 444 dan 45

  +;

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  60/69

  Tajuk : SOALAN PJPK TINGKATAN 2

  Tunjang : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

  1% -angsa dera! khasnya kanak/kanak lebih mudah terjebak dalam gejala

  A bohsia! lepak! pelacuran! rogol dan gangsterisme

  B /0s" e"# se#s /e/"s %"%" %"n &"n&ste$s!e

  C bohsia! $andalisme! pelacuran! dadah dan gangsterisme

  D bohsia! lepak! seks bebas! $andalisme dan gangsterisme

  % Akta 6erlindungan #anak/kanak ,,1 digubal untuk 

  I !en%,n& #ese"!"t"n !e$e#"

  44 memberi pendidikan dan kasih sayang

  III !en+e&" en&/"t"n %""! s0s" ne&"t' 

  I  !e!"st#"n !e$e#" !en%""t e$"t"n se5"6"$n7"

  A 4! 44 dan 444

  B 4! 44 dan 45

  .,

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  61/69

  C I III %"n I

  D 44! 444! dan 45

  &% 'akta di atas merujuk kepada fungsi Akta 6erlindungan #anak/kanak ,,1

  < me7akili

  A% mengurangkan kesan masalah sosial

  B% memberikan penjagaan dan perlindungan sempurna

  C% mencegah pengabaian dan kehilangan kanak/kanak 

  D( !e!/e$ e$n%,n&"n ,nt,# #ese"!"t"n #"n"#-#"n"# 

  (% Amir sering bersendirian! murung! bertubuh kurus dan kulitnya terdapat sedikit

  tanda kemerahan dan kebiruan%E

  6enderaan jenis apakah yang dialami oleh Amir 

  A% 6enderaan emosi! pengabaian dan buruh kanak/kanak 

  B% 6enderaan mental ! pengabaian dan penganiayaan fiikal

  C% 6enderaan mental dan emosi! pengabaian dan buruh kanak/kanakl

    D( Pen%e$""n !ent" %"n e!0s en&"/""n %"n en&"n"7""n '8#"

  +% #esan 6ornografi dan psikologi yang dialami mangsa dera disebabkan oleh

  .1

  X

  •   pe'eksaa

  •   pe'ala(#uaa

  •   )iskri!iasi

  •   eksplotasi

    pe)eraa

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  62/69

  I %"+,$#"n

  II t$"&e% $0&0

  444 dipukul dan dicekik 

  I t$",!" s,!/"n& !"$"!

  A 4! 44 dan 444

  B I II %"n I

  C 4! 444 dan 45

  D 44! 444! dan 45

  .% 6enganiayaan fiikal! mental dan emosi! seks! dan  

  adalah bentuk penderaan yang biasa dialami oleh kanak/kanak 

  A ancaman dan ugutan

  B pengabaian dan ancaman

  C ancaman dan buruh kanak/kanak 

  D en&"/""n %"n /,$, #"n"#-#"n"# 

  % Artikel & menyentuh mengenai

  A Tindakan undang/undang terhadap pendera

  B Tanggungja7ab penjaga terhadap kanak/kanak 

  C K0n9ens7en Men&en" H"# K"n"#-#"n"# PBB

  D #on$ensyen ?ak 6enjagaan dan 6erlindungan #anak/kanak 

  3% Agensi yang mengendalikan kes penaniayaan kanak/kanak terdiri daripada 6olis

  Di 8aja -alaysia! #ementerian #esihatan! =abatan #ebajikan -asyarakat dan

   %

  A Badan Bukan #erajaan

  B 6ertubuhan Bangsa/bangsa Bersatu

  C Pe$s"t,"n Pe$n%,n&"n K"n"#-#"n"# 

  D 6ertubuhan #eselamatan #anak/kanak 2edunia

  ;% 6ernyataan di ba7ah adalah mengenai sikap Ali%

  .

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  63/69

  @ tidak suka bersosialisasi

  @ sesekali bertindak ganas

  @ menagih dadah

  @ ponteng sekolah%

  Ali sebenarnya mengalami kesan penderaan

  A 6enderaan Fmosi

  B Pen%e$""n S0s"

  C 6enderaan 6sikologi

  D 6enderaan 'iikal dan -ental

  1,% Tumbesaran terjejas! badan kurus! dan gejal $andalisme%E

  9olongan ini mengalami penderaan jenis

  A 'iikal dan mental

  B .8#" %"n en&"/""n #"n"#-#"n"# C Buruh kanak/kanak dan mental

  D Buruh kanak/kanak dan emosi

  PERTOLONGAN CEMAS

  1% 8a7atan TOTA62 selepas tidak memberi kesan%

  A% FA8  

  B% C68  

  C% 84CF

  D( DRABC

  .&

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  64/69

  % Dalam usaha memberi ra7atan bantu mula! kita perlu mematuhi

  A( P$ns /"nt, !,"

  B% 6rosedur bantu mula

  C% 6erlakuan bantu mula

  D% 6emulihan bantu mula

  S0""n 3 n&&" :

  6adankan prinsip dengan skema perlakuan

  2oalan 6rinsip *akuan& Danger A / 6eriksa dan dengar bunyi

   pernafasan

  / *ihat pergerakan dada

  ( Air7ays B / periksa bahagian karotid

  atau radial

  + Breathing C / 6astikan situasi selamat

  . Circulation D / 6astikan salur pernafasan

  Tidak tersekat

  T K Talk 

  O K Obser$e

  T K Touch

  A K Acti$e

  .(

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  65/69

  6 K 6assi$e

  2 K 2kills

  % TOTA62 adalah satu kaedah membuat penilaian tehadap kecederaan mangsa

  setelah menerima ra7atan a7al% =ika kecederaan pada bahagian bahu apakah

  yang dimaksudkan dengan P*Passi+e

  A !"n&s" "n7" %""t !en&&e$"#"n #,$"n& see$t&" /""&"n 7"n&

  +e%e$"

  B mangsa hanya dapat menggerakan kurang separuh bahagian yang cedeera

  C mangsa hanya dapat menggerakan kurang duapertiga bahagian yang cedera

  D mangsa hanya dapat menggerakan kurang sepenuhnya bahagian yang cedera

  SKEMA JA;APAN PJPK TINGKATAN 2

  BAB 1 : #FCF89A2A)

  1 D 1 B (1 D .1 B C D ( D . D

  & A & C (& A .& B

  ( D ( B (( A .( D+ A + C (+ C .+ D. A . B (. C .. D

  B C ( B . A

  3 D 3 D (3 B .3 D; D ; A (; D .; A

  1, C &, A +, B , A

  11 D &1 B +1 D 1 B1 A & C + C A

  1& B && C +& D & D

  1( C &( D +( B ( D

  1+ C &+ A ++ B + C1. D &. A +. A . C

  1 A & D + D A

  13 A &3 B +3 D 3 C1; C &; B +; D ; D

  , A (, A ., C

  .+

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  66/69

  BAB : #F-A?48A)

  %1 6ermainan :

  Bola Baling1 B + A

  D . D

  & C B( C 3 D

  Badminton

  1 A + C

  A B

  & D A

  ( D

  % Olahraga :

  -erejam *embing

  1 C B

  & C

  ( C+ A

  *ari Berganti/ganti1 B C

  & B

  ( A+ A

  . D

  B3 A

  %& 6ndidikan 6ergerakan

  1 D 11 A

  D 1 D

  & C 1& A( C 1( B

  + B 1+ D

  . C 1. B A 1 D

  ..

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  67/69

  3 A 13 D

  ; D 1; A

  1, C , D

  %( 8ekeasi L #esenggangan

  1 D

  B& A

  ( B

  + D

  . B C

  3 D

  ; D

  1, B

  BAB & : #F2>#A)A)

  1 B

  D& C

  ( A

  + D

  . A A

  3 C

  ; D1, D

  11 B

  1 C1& B

  BAB ( : #F2F*A-ATA) D484 L #F*>A89A

  1 C 11 D

  D 1 C& C 1& A

  ( B 1( D

  + C 1+ D. C 1. C

  D 1 C

  3 D 13 D

  ; C 1; D

  .

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  68/69

  1, D , A

  BAB + 9AGA ?4D>6 24?AT

  6emakanan

  1% B% D

  &% C

  (% B+% A

  .% A

  % D

  3% B;% D

  1,% D

  11% D

  1% C

  6engurusan konflik 

  1% A

  % B&% B

  6enyalahgunaan bahan

  1% D

  % D

  &% C(% D

  +% D

  .% A% C

  3% D

  ;% B

  BAB . : #FBF824?A) L #F2F*A-ATA) 6F82F#4TA8A)

  Akta dan undang/undang

  1 B

  C& D

  ( D

  + B

  . D

  .3

 • 8/17/2019 17962902 Soalan Pjpk Ting 2

  69/69

  C

  3 C

  ; B1, B

  6ertolongan Cemas1 D

  A

  & C( D

  + A

  . B

  A