informacija o stanju sigurnosti na podru ju · pdf filesigurnost državne granice, zračnog...

of 33 /33
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI Osijek, siječnja 2015. Podnositelj Policijska uprava osječko-baranjska Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Author: vannguyet

Post on 31-Jan-2018

217 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REPUBLIKA HRVATSKA OSJEKO-BARANJSKA UPANIJA

  SKUPTINA

  Materijal za sjednicu

  INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUJU

  OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE U 2014. GODINI

  Osijek, sijenja 2015.

  Podnositelj

  Policijska uprava osjeko-baranjska Ministarstva unutarnjih poslova

  Republike Hrvatske

 • Informacija o stanju sigurnosti za 2014. godinu PU osjeko-baranjska

  1

  S a d r a j

  Stranica

  1. OPI PREGLED SIGURNOSTI 3 2. KRIMINALITET 4 2.1. KAZNENA DJELA OPEG KRIMINALITETA 6 Kaznena djela protiv ivota i tijela 6 Kaznena djela protiv imovine 6 Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog zlostavljanja i iskoritavanja djeteta 7 Kaznena djela protiv ope sigurnosti ljudi i imovine 7 Kaznena djela protiv okolia 7 2.2. KAZNENA DJELA TERORIZMA I RATNIH ZLOINA 7 2.3. KAZNENOPRAVNA ZATITA DJECE I OBITELJI 8 Maloljetniki kriminalitet 8 Maloljetniki kriminalitet kaznena djela i prijavljeni maloljetnici 8 2.4. KAZNENA DJELA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA 8 2.5. KAZNENA DJELA ZLOUPORABE DROGA 9 2.6. KAZNENA DJELA GOSPODARSKOG KRIMINALITETA 9 3. SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA 10 3.1. PROMETNE NESREE I POSLJEDICE 10 3.2. PREKRAJI I KAZNENA DJELA U CESTOVNOM PROMETU. 12 4. JAVNI RED 12 4.1. PREKRAJI IZ ZAKONA O PREKRAJIMA PROTIV JRM-a 12 4.2. PREKRAJI IZ OSTALIH ZAKONA 13 4.3. ASISTENCIJE 13 4.4. JAVNA OKUPLJANJA 13 5. SIGURNOST DRAVNE GRANICE, STRANCI I NEZAKONITE MIGRACIJE 14 5.1. NADZOR I KONTROLA PRELASKA DRAVNE GRANICE 14 5.2. STRANCI I NEZAKONITE MIGRACIJE 16 6. OSTALE AKTIVNOSTI I DOGAAJI 17 6.1. PREDSTAVKE GRAANA NA RAD POLICIJE 17 6.2. NAPADI NA POL. SLUBENIKE I UPORABA SREDSTAVA PRISILE 17 6.3. POARI 18 6.4. SIGURNOSNI DOGAAJI, SAMOUBOJSTVA I POK.SAMOUBOJSTAVA 18 TABELARNI PRIKAZ OPEG STANJA OPI PREGLED SIGURNOSTI 21 KRIMINALISTIKA KLASIFIKACIJA KAZNENIH DJELA 23 Struktura kriminaliteta 23 Pregled strukture kriminaliteta u postocima 23 Poredbeni prikaz strukture kriminaliteta 23 Poredbeni prikaz koeficijenata razrijeenosti strukture kriminaliteta 24 Rasprostranjenost kriminaliteta 24 Poredbeni prikaz rasprostranjenosti 24 Poredbeni prikaz prometnih nesrea i posljedica Poredbeni prikaz prometnih nesrea 25 Poredbeni prikaz posljedica prometnih nesrea 25 Sudionici prometnih nesrea 25 Nastradali sudionici u prometnim nesreama 25

 • Informacija o stanju sigurnosti za 2014. godinu PU osjeko-baranjska

  2

  Nastradala djeca u prometu 26 Nastradali strani dravljani 26 Prometne nesree koje su uzrokovali vozai motornih vozila i posljedice tih nesrea 27 Promete nesree i posljedice koje su uzrokovali vozai pod utjecajem alkohola prema stupnju alkoholiziranosti 27 Poredbeni prikaz kaznenih djela u prometu 27 Prekraji u prometu (bez prometnih nesrea) Prekraji po policijskim postajama 28 Vrste prekraja 29 JAVNI RED Opi pregled prekraja 30 Udjeli prekraja po zakonima 30 Rasprostranjenost prekraja 30 Prekraji iz ostalih zakona 31 Prekraji iz Zakona o prekrajima protiv JRM-a 32

 • Informacija o stanju sigurnosti za 2014. godinu PU osjeko-baranjska

  3

  1. OPI PREGLED SIGURNOSTI

  Sigurnost je elementarna ljudska potreba. Dobro stanje javne sigurnosti na podruju Osjeko-baranjske upanije ima za sve njene graane posebnu vrijednost i pretpostavka je uspjenom razvoju cjelokupnog drutva na svim podrujima. Jedna od temeljnih zadaa policije je odravanje stanja javne sigurnosti, reda i mira u drutvu na najvioj razini. Posljedice ugroavanja sigurnosti kriminalitetom ine najvei dio tetnih posljedica na podruju javne sigurnosti. Otkrivanje i suzbijanje te pojave temeljna je zadaa policije.

  U obavljanju policijskih poslova, posebno kod otkrivanja poinitelja kaznenih djela i prekraja, uspostavljena je suradnja s drugim slubama i institucijama. U proteklom razdoblju uspostavljena je kvalitetna suradnja i koordinacija s tijelima lokalne i podrune uprave i samouprave koje su svjesne da skrb o stanju sigurnosti nije samo briga specijaliziranih slubi nego i obveza svih pravnih subjekata drutvene zajednice.

  Kako bi Ministarstvo unutarnjih poslova ispunilo svoju misiju i pridonijelo ostvarenjuzajednike vizije potrebno je cjelokupnom svojom aktivnou doprinijeti smanjenju opasnosti i posljedica od kanjivih ponaanja. Odravanje stanja javne sigurnosti nanajvioj moguoj razini ima za graane posebnu vrijednost i pretpostavka je uspjenom razvoju drutva na svim podrujima.

  Kanjiva ponaanja, koja ugroavaju javnu sigurnost, ine kaznena djela i prekraji. Policijski se poslovi, zbog specifinih naina obavljanja, svrstavaju u programe osiguranja javnog reda, istraivanje kriminaliteta, sigurnosti cestovnog prometa i sigurnosti dravne granice.

  Program osiguranja javnog reda obuhvaa sve aktivnosti kojima se sprjeavaju i izravno suzbijaju kanjiva ponaanja. Nedozvoljena ponaanja stvaraju konfliktne i uznemirujue situacije koje mogu rezultirati tetnim i traginim posljedicama. Osnovna je zadaa policije, kao javnog sigurnosnog servisa graana, da kanjiva ponaanja smanji na najmanju moguu mjeru.

  Program otkrivanja i razrjeavanja kaznenih djela ine sve one aktivnosti kojima se

  rasvjetljavaju svi dogaaji za koje se sumnja da su posljedica takvih djela i pronalaze osobe za koje se osnovano sumnja da su svojim ponaanjem prouzroile ili pripomogle nastajanju tetnih ili traginih posljedica. Otkrivanje i razrjeavanje kriminaliteta, kao najopasnije sigurnosne pojave iz koje proistjeu dvije treine svih tetnih i traginih posljedica na podruju javne sigurnosti, graani doivljavaju kao najvaniju policijsku zadau, a policija svojim rezultatima na ovom planu najvie dokazuje svoju uspjenost.

  Posebna kategorija kanjivih ponaanja, koju policija sprjeava, otkriva i suzbija, ine

  kaznena djela i prekraji sudionika u prometu na cestama. Da bi se stanje sigurnosti u cestovnom prometu podiglo na viu razinu drutvo mora uloiti jo mnogo napora u poboljanje prometne infrastrukture i razvoj prometne kulture. Znatan dio tog napora pripada policiji koja svojim aktivnostima treba utjecati na poveanje prometne discipline svih sudionika u prometu.

  Sigurnost dravne granice, zranog prometa i plovidbe ine skup policijskih djelatnosti, a sprjeavanje i suzbijanje kanjivih ponaanja na ovom podruju ima niz specifinosti. Osiguranje nesmetanog protoka ljudi i robe preko dravne granice te u zranom i plovnom prometu, uz istovremeno sprjeavanje svih oblika kanjivih ponaanja vezanih uz dravnu granicu, izuzetno je zahtjevna zadaa.

 • Informacija o stanju sigurnosti za 2014. godinu PU osjeko-baranjska

  4

  Pored otkrivanja i procesuiranja tetnih ponaanja posebna pozornost se posveuje prevenciji koja se provodi profesionalno, planski i sustavno. Po ukazanim potrebama suraivalo se i s nevladinim organizacijama i graanskim udrugama. Javnost je kontinuirano izvjeivana o vanim dogaajima i aktivnostima.

  Analizom statistikih podataka stanje sigurnosti na podruju Policijske uprave osjeko-baranjske ocjenjujemo povoljnim i stabilnim. Moemo istaknuti da je Policijska uprava osjeko-baranjska tijekom 2014. godine ostvarila najbolje rezultate rada na podruju Republike Hrvatske, posebice u odnosu na ukupnu otkrivenost i na broj stradalih u prometnim nesreama.

  Stanje sigurnosti na podruju Policijske uprave osjeko-baranjske u 2014. godini u usporedbi s 2013. godinom obiljeeno je : - smanjenjem broja ukupno evidentiranih kaznenih djela ; - smanjenjem broja prometnih nesrea, smanjenjem broja poginulih osoba, kao i smanjenjem broja teko i lake ozlijeenih osoba te poveanjem broja prekraja u cestovnom prometu;

  - smanjenjem broja prekraja iz podruja javnog reda i mira i poveanjem broja prekraja iz ostalih zakonskih propisa;

  - smanjenjem broja evidentiranih poara.

  2. KRIMINALITET Na podruju PU osjeko-baranjske tijekom 2014. godine evidentirano je 4239

  kaznenih djela koja se progone po slubenoj dunosti. U odnosu na 2013. godinu (4480 k.d.) biljei se smanjenje za 5,4%. Broj evidentiranih kaznenih djela koja se progone po slubenoj dunosti u 2014. godini ne odstupa od godinjeg prosjeka tijekom desetljea to je vidljivo na slijedeem grafikonu.

  3800

  3900

  4000

  4100

  4200

  4300

  4400

  4500

  4600

  2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

  43224379

  4199

  4085

  41704231

  4508

  4131

  4480

  4239

  Po poznatim poiniteljima evidentirano je 1513 kaznenih djela ili 35,7% (od toga su

  poinitelji 137 kaznenih djela uhvaeni na djelu), a po nepoznatim poiniteljima evidentirano je 2726 kaznenih djela ili 64,3%.

 • Informacija o stanju sigurnosti za 2014. godinu PU osjeko-baranjska

  5

  Operativnim radom naknadno su otkriveni poinitelji 2025 kaznenih djela iz 2014. godine i poinitelji 164 k.d. iz prethodnog razdoblja, dok su poinitelji 701 kaznenog djela ostali nepoznati. Postotak otkrivenosti kaznenih djela poinjenih po nepoznatim poiniteljima za 2014. godinu iznosi 80,3% (ukupna razrijeenost: 87,3%).

  Strukturu kaznenih djela ini opi kriminalitet s 2799 kaznenih djela ili 66,03 %, kriminalitet prometa s 85 kaznenih djela ili 2,01 %, gospodarski kriminalitet s 873 kaznena djela ili 20,59 %, organizirani kriminalitet s 97 kaznenih djela ili 2,29 %, kriminalitet iz podruja droga s 384 kaznena djela ili 9,06 % te kriminalitet terorizma