ivan miljak analiza kompleksnosti zraČnog prostora u · pdf file sveučilište u...

Click here to load reader

Post on 06-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sveučilište u Zagrebu

  Fakultet prometnih znanosti

  Ivan Miljak

  ANALIZA KOMPLEKSNOSTI ZRAČNOG PROSTORA U

  EUROPI

  DIPLOMSKI RAD

  Zagreb, 2013.

 • Sveučilište u Zagrebu

  Fakultet prometnih znanosti

  DIPLOMSKI RAD

  ANALIZA KOMPLEKSNOSTI ZRAČNOG PROSTORA

  U EUROPI

  Mentor: dr. sc. Tomislav Mihetec

  Student: Ivan Miljak

  JMBAG: 0135199780

  Zagreb, 2013.

 • SADRŽAJ

  1. UVOD .................................................................................................................................... 2

  2. PARAMETRI KOMPLEKSNOSTI ZRAČNOG PROMETA ........................................... 4

  2.1. FAKTORI KOMPLEKSNOSTI .......................................................................................................... 4

  2.1.1. Karakteristike prometa ................................................................................................ 5

  2.1.2. Struktura zračnog prostora .......................................................................................... 7

  2.1.3. Vanjska ograničenja .................................................................................................... 8

  2.2. KOGNITIVNA KOMPLEKSNOST .................................................................................................. 9

  3. INDIKATORI KOMPLEKSNOSTI ZRAČNOG PROSTORA ....................................... 12

  3.1. POLAZNE PRETPOSTAVKE ANALIZE KOMPLEKSNOSTI ZRAČNOG PROSTORA 12

  3.1.1. Ćelije zračnog prostora.............................................................................................. 13

  3.1.2. Terminologija interkacija zrakoplova ........................................................................ 14

  3.2. PRILAGOĐENA GUSTOĆA ............................................................................................................ 15

  3.3. INDIKATOR VERTIKALNE KOMPLEKSNOSTI ..................................................................... 18

  3.4. INDIKATOR HORIZONTALNE KOMPLEKSNOSTI .............................................................. 19

  3.5. INDIKATOR BRZINSKE KOMPLEKSNOSTI ........................................................................... 21

  3.6. REZULTAT KOMPLEKSNOSTI .................................................................................................... 22

  3.7. PROMJENJIVOST INDIKATORA KOMPLEKSNOSTI S VISINOM LETA ...................... 27

  4. ANALIZA KOMPLEKSNOSTI ZRAČNOG PROSTORA PRIMJENOM

  ANALITIČKOG PROGRAMA SAAM ................................................................................ 29

  4.1. FAB CE ................................................................................................................................................... 29

  4.2. OPIS ANALITIČKOG PROGRAMA SAAM................................................................................ 31

  4.3. POSTUPAK ANALIZE KOMPLEKSNOSTI U SAAM-U ........................................................ 32

  4.3.1. Provedba funkcije Airspace/Traffic Intersection ........................................................ 32

  4.3.2. Funkcija Queries ....................................................................................................... 33

  4.3.3. Airspace Load funkcija ............................................................................................. 34

  4.3.4. Primjena Airspace PRU Complexity funkcije ............................................................ 35

  4.3.5. Funkcija Conflict ..................................................................................................... 37

  4.3.6. Funkcija 3D Densities ............................................................................................... 39

 • 4.4. INTERPRETACIJA REZULTATA KOMPLEKSNOSTI FAB-A CE ...................................... 40

  4.4.1. Analiza opterećenja sektorskih grupa ........................................................................ 40

  4.4.1.1. Scenarij za donji zračni prostor prema planovima leta ................................... 40

  4.4.1.2. Scenarij za donji zračni prostor prema podacima radarske slike ..................... 43

  4.4.1.3. Scenarij za gornji zračni prostor prema planovima leta .................................. 45

  4.4.1.4. Scenarij za gornji zračni prostor prema radarskim podacima ......................... 47

  4.4.2. Analiza indikatora kompleksnosti sektorskih grupa .................................................. 49

  4.4.2.1. Scenarij za donji zračni prostor prema planovima leta ................................... 49

  4.4.2.2. Scenarij za donji zračni prostor prema radarskim podacima........................... 50

  4.4.2.3. Scenarij za gornji zračni prostor prema planovima leta .................................. 51

  4.4.2.4. Scenarij za gornji zračni prostor prema radarskim podacima ......................... 53

  4.4.3. Analiza konflikata po sektorskim grupama ................................................................ 54

  4.4.3.1. Scenarij konflikata za donji zračni prostor prema planovima leta................... 54

  4.4.3.2. Scenarij konflikata za donji zračni prostor prema radarskim podacima .......... 55

  4.4.3.3. Scenarij konflikata za gornji zračni prostor prema planovima leta ................. 56

  4.4.3.4. Scenarij konflikata za donji zračni prostor prema radarskim podacima .......... 58

  5. ZAKLJUČAK ..................................................................................................................... 60

  LITERATURA: ...................................................................................................................... 62

  POPIS PRUŽATELJA USLUGA ZRAČNE PLOVIDBE U EUROPI ....................................... 63

  POPIS KORIŠTENIH OZNAKA I KRATICA .......................................................................... 64

  POPIS SLIKA ........................................................................................................................... 66

  POPIS TABLICA ...................................................................................................................... 67

  POPIS GRAFIKONA ................................................................................................................ 68

 • ANALIZA KOMPLEKSNOSTI ZRAČNOG PROSTORA U EUROPI

  2

  1. UVOD

  Kompleksnost se općenito može definirati kao stanje koje je teško razriješiti i analizirati,

  odnosno kao stanje težine neke operacije ili zadatka. U zračnom prometu, kompleksnost

  predstavlja pojam koji se najčešće veže uz zadaće pilota i kontrolora zračnog prometa, koji su

  izloženi većim psihofizičkim radnim uvjetima. Iako se kompleksnost vrlo često koristi kako bi se

  opisale težine pojedinih radnji ili niza povezanih radnji, još ne postoji općenito prihvaćena

  definicija kompleksnosti u okviru upravljanja zračnim prometom (ATM 1 ).

  Poznata je činjenica da kompleksnost ima znatan utjecaj na radno opterećenje kontrolora

  zračnog prometa (engl. workload). Pretpostavka je da će radno opterećenje kontrolora još dugo

  ostati najveće operativno ograničenje kapaciteta ATM sustava. Stoga je, s obzirom na predviđeni

  porast prometa, kao i razvoj tehnologije i procedura u kontroli zračnog prometa, vrlo važno

  razumijevanje kognitivnih kapaciteta kontrolora zračnog prometa te identifikacija sigurnosnih

  granica njihovog radnog opterećenja. Jedan od faktora koji najviše ograničava sigurnosne limite

  radnog opterećenja je kompleksnost zračnog prometa. Zračni promet se odvija u zračnom

  prostoru, gdje taj prostor predstavlja resurs kojim raspolaže kontrolor. Osim karakteristika

  prometa, postoji još čitav niz faktora koji utječu na korištenje zračnog prostora što vodi do

  zaključka da kompleksnost zračnog prometa čini samo dio cjelokupne kompleksnosti zračnog

  prostora.

  Tek se početkom prošlog desetljeća, prateći nagli rast prometa, došlo do ideje o potrebi

  definiranja kompleksnosti zračnog prometa i zračnog prostora. Relativno nova ideja

  kompleksnosti vođena je pretpostavkom da unapređenje mjerenja kompleksnosti kontrole zračne

  plovidbe može doprinijeti procjeni i poboljšanju ATM produktivnosti, efektivnosti troškova,

  procjeni utjecaja novih alata, sigurnosnih mreža i procedura kao i poboljšanju dizajna zračnog

  prostora.

  Ovaj rad podijeljen je u tri strukturne jedinice. Prvi dio, pod nazivom Parametri

  kompleksnosti zračnog prometa, služi kao uvod u definiciju kompleksnosti zračnog prometa.

  Definirat će se svi potencijalni faktori za praćenje kompleksnosti zračnog prometa s naglaskom

  na unutarnje i vanjske faktore kompleksnosti koji su podijeljeni na karakteristike prometa,

  1 ATM – Air Traffic Management

 • ANALIZA KOMPLEKSNOSTI ZRAČNOG PROSTORA U EUROPI

  3

  strukturu zračnog prostora te vanjska ograničenja. Ukratko će se opisati i matematički model

  evaluacije radnog opterećenja kontrolora zračnog prometa ko