gimnazija matije antuna reljkovića · pdf file 2.2. nastavna sredstva i pomagala nastavna...

Click here to load reader

Post on 08-Jan-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Gimnazija Matije Antuna Reljkovića

  Vinkovci

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM

  RADA ŠKOLE

  2019./2020. školske godine

  30. rujna 2019. god.

 • Gimnazija MAR Vinkovci GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ŠKOLE

  __________________________________________________________________________2019./2020. šk. god.

  i

  Sadržaj

  1. OSNOVNI PODACI O USTANOVI ........................................................................................... 1 2. UVJETI RADA ............................................................................................................................ 1

  2.1. Prostorni uvjeti ...................................................................................................................... 2 2.1.1. Unutrašnji školski prostor .............................................................................................. 2 2.1.2. Vanjski školski prostor ................................................................................................... 3

  2.2. Nastavna sredstva i pomagala ................................................................................................ 3 2.3. Knjižni fond školske knjižnice ............................................................................................. 3

  3. UČENICI ...................................................................................................................................... 4 3.1. Broj učenika po programima i razredima .............................................................................. 4 3.2. Podaci o učenicima i razrednim odjelima .............................................................................. 5

  4. DJELATNICI USTANOVE ....................................................................................................... 7 4.1. Nastavnici .............................................................................................................................. 7

  4.2 Podaci o nastavnicima pripravnicima .................................................................................... 9

  4.3. Ravnatelj i stručni suradnici ................................................................................................ 10 4.4. Ostali djelatnici .................................................................................................................... 10

  5. ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ......................................................... 11 5.1.Organizacija smjena ................................................................................................................. 11

  5.2.Nastavni plan gimnazija ........................................................................................................... 12 5.3. Izborna nastava ........................................................................................................................ 12

  5.4. Dodatna nastava ...................................................................................................................... 13 5.5. Dopunska nastava ................................................................................................................ 14 5.6. Fakultativna nastava ............................................................................................................ 15

  5.7. Izvannastavne aktivnosti ...................................................................................................... 15 5.8. Izvanučionička nastava ........................................................................................................ 16

  5.9. Individualni informativni razgovori .................................................................................... 17

  6. ZADUŽENJA DJELATNIKA ŠKOLE .................................................................................... 20

  6.1. Tjedna zaduženja nastavnika ............................................................................................... 20 6.1.1. Plan i program rada razrednika .................................................................................... 36

  6.2. Godišnji plan i program rada ravnatelja .............................................................................. 39 6.3. Godišnji plan i program rada voditeljice smjene ................................................................. 41

  6.4. Izvedbeni godišnji plan i program rada stručne suradnice pedagoginje .............................. 42 6.5. Godišnji plan i program rada stručne suradnice knjižničarke ............................................. 46 6.6. Godišnji plan i program rada stručnog suradnika psihologa ............................................... 49

  7. GODIŠNJI KALENDAR ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ............................................ 50 7.1. Godišnji kalendar 2019./2020. nastavne godine .................................................................. 50

  7.2. Dopunski rad ........................................................................................................................ 51 7.3. Rokovi popravnih ispita ....................................................................................................... 51 7.4. Kalendar polaganja ispita državne mature u 2019./2020. školskoj godini .......................... 52

  8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA ................................................................................................................................................. 53

  8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti .......................................................................................... 53 8.1.1. Obilježavanja značajnih datuma ................................................................................... 53

  8.1.2. Natjecanja ..................................................................................................................... 56 8.1.3. Humanitarne akcije ...................................................................................................... 56

  8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika .......................................................................... 56 8.2.1. Cijepljenje maturanata .................................................................................................. 56 8.2.2. Praćenje učenika s težim zdravstvenim i socijalnim smetnjama .................................. 56 8.2.3. Tjelesno-zdravstvena kultura učenika djelomično oslobođenih nastave TZK ............ 57

  8.3. Profesionalno informiranje i usmjeravanje .......................................................................... 57

 • Gimnazija MAR Vinkovci GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ŠKOLE

  __________________________________________________________________________2019./2020. šk. god.

  ii

  8.4. Školski preventivni programi .............................................................................................. 57

  8.4.1. Školski program prevencije ovisnosti ......................................................................... 57 8.4.2. Školski program prevencije nasilja među djecom i mladima....................................... 61

  9. PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA ........................................ 62

  9.1. Stručno usavršavanje u školi ............................................................................................... 62 9.1.1. Planovi i programi rada školskih stručnih vijeća ......................................................... 64

  9.2. Stručno osposobljavanje – pripravnički staž ....................................................................... 79 9.3. Plan i program rada Školskog odbora .................................................................................. 79 9.4. Plan i program rada Nastavničkog vijeća ............................................................................ 80

  9.5. Plan i program rada razrednih vijeća ................................................................................... 81 9.6. Plan rada Vijeća roditelja .................................................................................................... 82 9.7. Plan i program rada Vijeća učenika ..................................................................................... 82

  10. RASPORED SATI .................................................................................................................. 83

 • Gimnazija MAR Vinkovci GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ŠKOLE

  __________________________________________________________________________2019./2020. šk. god.

  iii

 • 1

  1. OSNOVNI PODACI O USTANOVI

  Gimnazija Matije Antuna Reljkovića javna je ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg

  školstva.

  Osnivač Škole je Vukovarsko-srijemska županija.

  Naziv škole: Gimnazija Matije Antuna Reljkovića

  Adresa škole: Trg bana Josipa Šokčevića 1, 32 100 Vinkovci

  Županija: Vukovarsko-srijemska

  Telefonski broj: 032 332 284

  -

  Internetska pošta: [email protected]

  Internetska adresa: http://gimnazija-mareljkovica-vk.skole.hr

  Šifra škole: 16-088-502

  Matični broj škole: 00355224

  OIB: