godišnji plan i programos- ... nastavna sredstva i pomagala 1.4.1. knjižni fond škole...

Click here to load reader

Post on 13-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OŠ Ernestinovo Školska 1 Ernestinovo KLASA: 602-02/15-01/20 URBROJ: 2158/30-15-1

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM za školsku 2015./2016. godinu

  Ernestinovo, 30. rujna 2015. godine

 • 1

  S A D R Ž A J

  OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

  1. Podaci o uvjetima rada 1.1. Podaci o upisnom području 1.2. Unutrašnji školski prostor 1.3. Školski okoliš 1.4. Nastavna sredstva i pomagala 1.4.1. Knjižni fond škole 1.5. Plan obnove i adaptacije

  2. Podaci o izvršiteljima poslova i njihovim radnim zaduženjima 2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima 2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave 2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave 2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima 2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima 2.2. Podaci o ostalim radnicima škole 2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole 2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave 2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave 2.3.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole 2.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

  3. Podaci o organizaciji rada 3.1. Organizacija smjena 3.2 Godišnji kalendar rada 3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela 3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada 3.3.2. Nastava u kući

  4. Tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada 4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima 4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblika odgojno-obrazovnog rada 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave iz vjeronauka 4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika 4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike 4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave 4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave 4.2.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izvannastavnih aktivnosti 4.3. Obuka plivanja

  5. Planovi rada ravnatelja, odgojno-obrazovnih i ostalih radnika 5.1. Plan rada ravnatelja 5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga 5.3. Plan rada stručnog suradnika knjižničara 5.4. Plan rada tajništva 5.5. Plan rada računovodstva 5.6. Plan rada školskog liječnika

  6. Planovi rada stručnih tijela 6.1. Plan rada Učiteljskog vijeća

 • 2

  6.2. Plan rada Razrednog vijeća 6.3. Plan rada Vijeća roditelja 6.4. Plan rada Vijeća učenika

  7. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja 7.1 Stručno usavršavanje u školi 7.1.1. Stručna vijeća 7.1.2. Stručna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike 7.2. Stručna usavršavanja izvan škole 7.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini 7.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini 7.3. Ostala stručna usavršavanja

  8. Podaci o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja

  školske ustanove 8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti 8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika 8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole 8.4. Školski preventivni program

  9. Plan nabave i opremanja 10. Prilozi

  Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su: 1. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika 2. Raspored sati 3. Izvedbeni školski program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja

 • 3

  OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

  Naziv škole: OŠ Ernestinovo

  Adresa škole: ERNESTINOVO, Školska 1

  Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

  Telefonski broj: 031/270-213

  Broj telefaksa: 031/270-213

  Internetska pošta: [email protected]

  Internetska adresa: os-ernestinovo.skole.hr

  Šifra škole: 14 – 394 – 001

  Matični broj škole: 3013707

  OIB: 52963245603

  Upis u sudski registar (broj i datum): Tt-95/271-2; Osijek, 18. 7. 1995.

  Škola vježbaonica za: Ravnatelj škole: Damir Škrlec

  Zamjenik ravnatelja:

  Voditelj smjene:

  Voditelj područne škole: Broj učenika: 122

  Broj učenika u razrednoj nastavi: 69

  Broj učenika u predmetnoj nastavi: 53

  Broj učenika s teškoćama u razvoju: 11

  Broj učenika u produženom boravku:

  Broj učenika putnika: 43

  Ukupan broj razrednih odjela: 11

  Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 10

  Broj razrednih odjela u područnoj školi: 1

  Broj razrednih odjela RN-a: 5

  Broj razrednih odjela PN-a: 6

  Broj smjena: 1

  Početak i završetak svake smjene: 7.10 – 13.55

  Broj radnika: 32

  Broj učitelja predmetne nastave: 18

  Broj učitelja razredne nastave: 5

  Broj učitelja u produženom boravku:

  Broj stručnih suradnika: 2

  Broj ostalih radnika: 7

  Broj nestručnih učitelja:

  Broj pripravnika:

  Broj mentora i savjetnika: 5

  Broj voditelja ŽSV-a: Broj računala u školi: 26

  Broj specijaliziranih učionica: 2

  Broj općih učionica: 11

  Broj športskih dvorana: 1

  Broj športskih igrališta: 3

  Školska knjižnica: 1

  Školska kuhinja: 1

  mailto:[email protected]

 • 4

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM za školsku 2015./2016. godinu

  1. PODACI O UVJETIMA RADA 1.1. Podaci o upisnom području

  Objekt Osnovne škole Ernestinovo, nalazi se u mjestu Ernestinovu, Školska 1, gdje je sjedište istoimene općine. Školu pohađaju učenici iz mjesta Ernestinovo, Divoš, Paulin Dvor, Petrova Slatina, Šodolovci i Koprivna.

  Tako veliko područje iz kojeg idu učenici u našu školu nije dobro prometno povezano. Izmjena u mreži škola nije bilo niti su se pomjerale granice upisnog područja.

  Školska zgrada je tijekom Domovinskog rata teško oštećena i devastirana. U ljeto 1997.g. započela je obnova školske zgrade, sa zadaćom da se dovede u prijeratno stanje. Izvršena je obnova eksterijera i interijera zgrade. U školi nastavu pohađa 122 učenika, a od toga putuje 43 ili 35.24% učenika. Učenike prevozi autobusni prijevoznik APP iz Požege – dovozi ih u 7.00 sati, a odvozi u 11.30, 12.20, 13.10, 14.00 sati. Organizirano je dežurstvo učitelja za ispraćaj učenika – putnika. Škola radi u jednoj smjeni. U sastavu škole radi Područna škola Šodolovci u kojoj je jedan kombinirani razredni odjel od 13 učenika I. – IV. razreda.

  Karakteristike škole: - rad u jednoj smjeni, - 3 odjela su kombinirana, - Međunarodna eko-škola, - mali broj učenika, - školska zadruga, - plastenik (proizvodnja povrća) u školi, - proizvodnja meda u školi, - Međunarodna kolonija mladih, - raspršenost i velika površina školskog područja, - relativno velika udaljenost velikog broja učenika od škole, - relativno slabija razvijenost društvene sredine, - velike socio-ekonomske i kulturne razlike, - dvonacionalnost, - značajan broj socijalnih problema: lošiji uvjeti stanovanje, nedostatna primanja, - odgojna i pedagoška zapuštenost određenog broja djece. 1.2. Unutrašnji školski prostori

  Učionice i kabineti su u relativno dobrom stanju. Većina učionica je oličena i opremljena školskim namještajem. Hol škole, stubišta i hodnici škole oličeni su, uređeni cvjetnim nasadima i opremljeni odgovarajućim namještajem, panoima, umjetničkim slikama i kipovima umjetnika Likovne udruge “Petar Smajić” iz Ernestinova. Stanje didaktičke opremljenosti je osrednje. Potrebno je opremiti školu novim nastavnim sredstvima i pomagalima. PC računala imamo nedovoljno u odnosu na broj učenika . Potrebni su: glazbene linije i ozvučenja u učionicama i dodatna oprema knjižnice sa školskom l