Žarka dolinara 9 zagreboskajzerica.hr/home/wp-content/uploads/2018/10/os-kajzerica-gpp-2018... ·...

Click here to load reader

Post on 08-Jan-2020

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Republika Hrvatska

  Grad Zagreb

  Osnovna škola Kajzerica Žarka Dolinara 9

  Zagreb

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 2

  Republika Hrvatska Grad Zagreb

  Osnovna škola Kajzerica Žarka Dolinara 9

  Zagreb

  Tim za koordinaciju izrade GPP-a: Majda Tometić

  Mirela Sučević

  Vesna Bobinski

  Andrea Bosanac

  Grafički dizajn i uređenje:

  Majda Tometić

  Korektura: Vesna Bobinski

  Lektura: Andrea Bosanac

  Korištene fotografije su ilustrativnog i/ili informativnog karaktera.

  školska godina 2018./19.

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 3

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 4

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 5

  SADRŽAJ OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI ......................................................................................................................... 7

  1. PODATCI O UVJETIMA RADA ..................................................................................................................... 9

  1.1. Podatci o upisnom području ........................................................................................................................................... 9

  1.2. Unutrašnji školski prostori ............................................................................................................................................10

  1.3. Školski okoliš ..................................................................................................................................................................11

  1.4. Nastavna sredstva i pomagala ......................................................................................................................................11

  1.4.1. Knjižni fond škole ..................................................................................................................................................12

  1.5. Plan obnove i preuređenja............................................................................................................................................12

  2. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. ........... 13

  2.1. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima ...................................................................................................................13

  2.1.1. Podatci o učiteljima razredne nastave .................................................................................................................13

  2.1.2. Podatci o učiteljima predmetne nastave .............................................................................................................14

  2.1.3. Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicama ......................................................................................................17

  2.1.4. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima ................................................................................17

  2.1.6. Podatci o ostalim radnicima škole ........................................................................................................................18

  2.2. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole ................................................................................19

  2.2.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave .......................................................................................19

  2.2.2. Tjedna i godišnja zaduženja učiteljica i učitelja predmetne nastave ..................................................................21

  2.2.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole .....................................................................22

  2.2.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole ...............................................................................................22

  3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA ............................................................................................................... 23

  3.1. Organizacija smjena ......................................................................................................................................................23

  3.1.1. Raspored dežurstva ...............................................................................................................................................23

  3.2. Godišnji kalendar rada ..................................................................................................................................................26

  3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela ....................................................................................................................27

  3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada ..................................................................................28

  3.3.2. Nastava u kući .......................................................................................................................................................28

  4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ................................. 29

  4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ..................................................29

  4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada .......................................................30

  4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ...........................................................................................30

  4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave .......................................................................................32

  4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave .........................................................................................33

  4.2.4. Plan izvannastavnih aktivnosti, sekcija i učeničkih društava ...............................................................................34

  4.3. Obuka plivanja ................................................................................................ Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.

  5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA ..................................................... 34

  5.1. Plan rada ravnatelja.......................................................................................................................................................35

  5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga ......................................................................................................................37

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 6

  5.3. Plan rada stručnog suradnika logopeda .............................................................................................................. 43

  5.4. Plan rada stručnog suradnika knjižničara .....................................................................................................................44

  5.5. Plan rada tajnika ............................................................................................................................................................45

  5.6. Plan rada računovotkinje ..............................................................................................................................................47

  5.7. Plan rada domara ..........................................................................................................................................................48

  5.8. Plan rada spremačica ....................................................................................................................................................49

  5.9. Plan rada kuharica .........................................................................................................................................................49

  5.9. Plan rada školske liječnice .............................................................................................................................................50

  6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA .................................................................................... 51

  6.1. Plan rada Školskog odbora ............................................................................................................................................51

  6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća ..........................................................................................................................................52

  6.3. Plan rada Razrednog vijeća ...........................................................................................................................................53

  6.4. Plan rada Vijeća roditelja ..............................................................................................................................................54

  6.5. Plan rada Vijeća učenika ...............................................................................................................................................55

  6.6. Plan rada Tima za kvalitetu ...........................................................................................................................................55

  7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ............................................................................... 56

  7.1. Stručno usavršavanje u školi .........................................................................................................................................56

  7.1.1. Stručna vijeća ........................................................................................................................................................56

  7.1.2. Stručna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike ..................................................................................61

  7.2. Stručna usavršavanja izvan škole ..................................................................................................................................61

  7.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini ..........................................................................................................61

  7.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini ..............................................................................................................61

  7.3. Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanja ............................................................................................................62

  8. PODATCI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA

  ŠKOLSKE USTANOVE ................................................................................................................................ 63

  8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti ...................................................................................................................................63

  8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika ..................................................................................................................64

  8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole ........................................................................65

  8.4. Školski preventivni programi ........................................................................................................................................66

  8.4.1. Preventivni programi: ...........................................................................................................................................67

  8.4.2. Plan i program mjera sigurnosti u školi ................................................................................................................70

  9. PLAN NABAVE I OPREMANJA .................................................................................................................. 75

  10. PRILOZI ............................................................................................................................................ 75

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 7

  OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI

  ✓ Županija: Grad Zagreb

  ✓ Naziv škole: Osnovna škola Kajzerica

  ✓ Adresa škole: Ulica Žarka Dolinara 9, 10 020 Zagreb

  ✓ Ravnatelj škole: v.d. ravnatelja Majda Tometić, prof. hrv. jez. i knjiž.

  ✓ Telefonski broj: +385 1 6454 780

  ✓ Broj telefaksa: +385 1 6454 630

  ✓ E-pošta: [email protected]

  ✓ Mrežna stranica: www.oskajzerica.hr

  ✓ Šifra škole: 21-114-156

  ✓ Matični broj škole: 4262930

  ✓ OIB: 99118997944

  ✓ Upis u sudski registar (broj i datum): 080927781

  ✓ IBAN: HR 0423600001102434883

  ✓ Škola vježbaonica za: studente Učiteljskog fakulteta; Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Edukacijsko-

  rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Katoličko-bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Centar

  izvrsnosti za polaganje stručnih ispita iz razredne nastave Agencije za odgoj i obrazovanje te Centar izvrsnosti za

  polaganje stručnih ispita iz Hrvatskoga jezika Agencije za odgoj i obrazovanje

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 8

  ✓ Broj učenika: 592

  ✓ Broj učenika u razrednoj nastavi: 341

  ✓ Broj učenika u predmetnoj nastavi: 251

  ✓ Broj učenika s teškoćama u razvoju: 41

  ✓ Broj učenika u produženom boravku: 200

  ✓ Broj učenika putnika: 0

  ✓ Ukupan broj razrednih odjela: 28

  ✓ Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 28

  ✓ Broj razrednih odjela RN-a: 15

  ✓ Broj razrednih odjela PN-a: 13

  ✓ Broj razreda koji koriste e-Dnevnik: 28

  ✓ Broj smjena: 1

  ✓ Početak i završetak svake smjene:

  8:00 – 13:15

  ✓ Broj radnika: 81

  ✓ Broj učitelja predmetne nastave: 34

  ✓ Broj učitelja razredne nastave: 15

  ✓ Broj učitelja u produženom boravku: 9

  ✓ Broj stručnih suradnika: 3

  ✓ Broj ostalih radnika: 19

  ✓ Broj nestručnih učitelja: 0

  ✓ Broj pripravnika: 8

  ✓ Broj mentora i savjetnika: 14

  ✓ Broj voditelja ŽSV-a: 2

  ✓ Broj računala u školi: 52

  ✓ Broj laptopa u školi: 40

  ✓ Broj specijaliziranih učionica: 3

  ✓ Broj općih učionica: 24

  ✓ Broj sportskih dvorana: 2

  ✓ Broj sportskih igrališta: 3

  ✓ Školska knjižnica: 1

  ✓ Školska kuhinja: 1

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 9

  1. PODATCI O UVJETIMA RADA

  1.1. Podatci o upisnom području

  Naselje Kajzerica je dio Novog Zagreba smješteno između Jadranskog mosta na zapadu i jezera Bundek na istoku. Pripada gradskoj četvrti Novi Zagreb – zapad.

  Upisno područje naše škole obuhvaćaju ulice:

  ✓ Južna obala II. ✓ Južna obala III. ✓ Južna obala IV. ✓ Južna obala IX. ✓ Južna obala VI. ✓ Južna obala VII. ✓ Južna obala VIII. ✓ Podbrežje III. ✓ Podbrežje IV. ✓ Podbrežje IX. ✓ Podbrežje V. ✓ Podbrežje VI. ✓ Podbrežje VII. ✓ Podbrežje VIII. ✓ Podbrežje X. ✓ Podbrežje XI. ✓ Podbrežje XII. ✓ Podbrežje XII.a ✓ Podbrežje XIII. ✓ Podbrežje XIV. ✓ Puževa ulica ✓ Ulica Stjepana Bencekovića ✓ Ulica Jozsefa Antalla

  ✓ Ulica Radoslava Cimermana ✓ Ulica Ivana Rogića ✓ Avenija Dubrovnik (5. – 15.A) – od rotora do

  Avenije Većeslava Holjevca – sjeverna strana ✓ Avenija Većeslava Holjevca (10. – od Mosta

  slobode do Avenije Dubrovnik) ✓ Jadranska avenija (2. – 2.B) ✓ Remetinečka cesta (1. – 15. i 2. – 28.) ✓ Obala Ivana Supeka (cijela – bez k.br.) ✓ Ulica Žarka Dolinara (cijela – bez k.br.) i ✓ Riječka ulica (cijela – bez k.br.).

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 10

  1.2. Unutrašnji školski prostori

  Oznaka stanja opremljenosti do 50%.1, od 51 do 70%.2, od 71 do 100%.3

  Naziv prostora (klasična učionica, kabinet, knjižnica, dvorana)

  Učionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

  Broj Veličina

  u m2 Broj

  Veličina u m2

  Opća opremljenost

  Didaktička opremljenost

  RAZREDNA NASTAVA

  1. razred 4 240,06 1 16,08 3 2

  2. razred 4 240,06 1 16,08 3 2

  3. razred 4 240,06 1 16,08 3 2

  4. razred 3 180,01 1 16,08 3 2

  PREDMETNA NASTAVA

  Učionica 1 1 68,84 - - 3 2

  Učionica 2 1 68,84 - - 3 2

  Učionica 3 1 68,84 1 16,08 3 2

  Priroda i Biologija 1

  60,06

  1 35,12 3 2 Kemija 66,92

  Fizika 1 76,85

  Učionica 7 1 68,84 1 16,08 3 2

  Informatika 1 60,02 1 16,08 3 3

  Učionica 9 1 61,27 - - 3 2

  Učionica 10 1 61,27 - - 3 2

  Učionica 11 1 61,27 1 16,08 3 2

  Učionica 12 1 61,27 - - 3 2

  Učionica 13 1 61,27 - - 3 2

  OSTALO

  Dvorana za TZK 2 1379,00 1 16,08 3 1

  Knjižnica 1 38,00 - - 2 1

  Dvorana za priredbe, blagovaonica

  1 376,54 - - 3 2

  Zbornica 1 42,00 - - 3 3

  Uredi 5 116,62 - - 3 2

  UKUPNO: 27 3636,64 10 179,84

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 11

  1.3. Školski okoliš

  Naziv površine Veličina u m2 Ocjena stanja

  1. Sportska igrališta (betonska – rukometno, košarkaško, nogometno, atletska staza)

  4.942,00 koristimo s IV. gimnazijom

  2. Zelene površine

  9.169,00

  koristimo s IV. gimnazijom i DV Trnsko, Područni vrtić Kajzerica

  3. Školsko dječje igralište koristi OŠ Kajzerica

  UKUPNO 14.111,00

  1.4. Nastavna sredstva i pomagala

  Nastavna sredstva i pomagala Stanje Standard

  Audiooprema:

  glazbena mini-linija 14 3

  razglas 1 1

  Video i fotooprema:

  fotoaparat 1 3

  projektorsko platno 2 3

  Informatička oprema:

  projektor 27 3

  pametna ploča 24 3

  pisač 6 3

  skener 3 3

  stolna računala 52 3

  prijenosno računalo 40 3

  Ostala oprema:

  fotokopirni aparat 2 3

  telefon 20 3

  Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51 do 70%..2, od 71 do 100%..3

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 12

  1.4.1. Knjižni fond škole

  Knjižni se fond škole sustavno nadopunjuje vlastitim sredstvima Škole, sredstvima osnivača i Ministarstva kako bi se sadašnji učeničkog i nastavničkog fonda povećao i približio standardu.

  1.5. Plan obnove i preuređenja

  S obzirom na povećani broj djece u naselju posljednjih godina, pojavljuje se problem organizacije prostora za rad u jednoj smjeni. Za ostanak u jednoj smjeni, potrebno je osigurati dodatni učionički školski prostor. Krajem školske godine 201./2018. prenamijen je prostor unutar škole (knjižnica i učiteljski kabinet) za dvije dodatne učionice razredne nastave i jednu učionicu predmetne nastave te zbornicu. Unutar škole više nema mogućnosti prenamjene prostora. Planirano je godišnje održavanje (bojanje zidova, održavanje podova, popravak sitnih oštećenja).

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 13

  2. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U

  ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

  2.1. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima

  2.1.1. Podatci o učiteljima razredne nastave

  Redni broj

  Ime i prezime

  1. Suzana Santini 1964. učiteljica razredne

  nastave VŠS

  učiteljica mentorica

  25

  2. Jasna Kutrovac 1966. učiteljica razredne

  nastave VŠS - 24

  3. Silvija Jurković 1966. magistra primarnog

  obrazovanja VSS

  učiteljica savjetnica

  27

  4. Silvana Češljar Češković 1970. učiteljica razredne

  nastave VŠS

  učiteljica mentorica

  26

  5. Vanessa Golubić 1970. učiteljica razredne

  nastave VŠS

  učiteljica savjetnica

  26

  6. Jasminka Viher 1970. učiteljica razredne

  nastave VSS

  učiteljica mentorica

  23

  7. Romana Piskač 1971. učiteljica razredne

  nastave VŠS

  učiteljica mentorica

  19

  8. Ines Smolčić 1972. učiteljica razredne

  nastave VŠS

  učiteljica savjetnica

  21

  9. Gabrijela Zagoršćak

  Peroković 1972.

  učiteljica razredne nastave

  VSS - 19

  10. Martina Vuletić 1974. učiteljica razredne

  nastave VSS - 20

  11. Tihomir Dragić učitelj razredne

  nastave VSS - 5

  12. Lidija Žugčić učiteljica razredne

  nastave VSS - 8

  13. Danijela Cerjan 1976. magistra primarnog

  obrazovanja VSS

  učiteljica mentorca

  16

  14. Marina Hranilović

  Hadžić 1979.

  učiteljica razredne nastave

  VSS - 15

  15. Anne-Marie Popović 1979. učiteljica razredne

  nastave VSS - 15

  16. Martina Horvat 1982. učiteljica razredne

  nastave VSS

  učiteljica mentorica

  10

  17. Ines Sakač 1980. učiteljica razredne

  nastave VSS - 12

  18. Tanja Iskra Weber 1982. učiteljica razredne

  nastave VSS - 11

  19. Sandra Bašić 1984. učiteljica razredne

  nastave VSS - 9

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 14

  20. Ivana Vlatković 1985. magistra primarnog

  obrazovanja VSS - 8

  21. Ivana Miloloža 1986. magistra primarnog

  obrazovanja VSS - 5

  22. Matilda Verkić 1987. magistra razredne

  nastave VSS - 2

  23. Iva Palijaš 1987. magistra primarnog

  obrazovanja VSS - 5

  24. Danica Jaram 1990. magistra primarnog

  obrazovanja VSS - 0

  25. Maja Vladimir 1990. magistra primarnog

  obrazovanja VSS - 3

  26. Helena Gašparić 1992. magistra primarnog

  obrazovanja VSS - 2

  27. Lucija Smolković 1994. magistra primarnog

  obrazovanja

  VSS - 0

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 15

  2.1.2. Podatci o učiteljima predmetne nastave

  Redni broj

  Ime i prezime

  1. Ljiljana Labazan 1958. diplomirani muzičar -

  solopjevač VSS Glazbena kultura - 34

  2. Vesna

  Draženović Žitko 1961.

  profesorica fizike i matematike

  VSS Matematika - 31

  3. Marija Tolić 1963.

  profesorica njemačkog jezika i

  književnosti i talijanskog jezika i

  književnosti

  VSS Njemački jezik - 16

  4. Lara-Barbara Ivaniš 1969.

  profesorica engleskog jezika i književnosti i talijanskog jezika i

  književnosti

  VSS Engleski jezik - 14

  5. Sunčana Mumelaš 1970. profesorica biologije i

  kemije VSS

  Biologija, Priroda i Kemija

  učiteljica mentorica

  19

  6. Darko Benčić 1970. profesor povijesti i

  komparativne književnosti

  VSS Povijest - 20

  7. Andrea Bosanac 1972. profesorica

  hrvatskoga jezika i književnosti

  VSS Hrvatski jezik učiteljica savjetnica

  20

  8. Ana Milas 1974. diplomirani kateheta VSS Vjeronauk učiteljica

  mentorica 14

  9. Danijela Lokmer 1974.

  profesorica engleskog jezika i književnosti i talijanskog jezika i

  književnosti

  VSS Engleski jezik - 15

  10. Nino Mandl 1978. profesor fizike VSS Fizika - 7

  11. Stanka Svetličić 1979. profesorica

  hrvatskoga jezika i književnosti

  VSS Hrvatski jezik - 9

  12. Lena Ivanković 1979. akademski kipar VSS Likovna kultura - 3

  13. Ines Delač 1979. magistra/inženjerka grafičke tehnologije

  VSS Tehnička kultura - 10

  14. Mario Bošković 1980. profesor fizičke

  kulture VSS

  Tjelesna i zdravstvena

  kultura - 10

  15. Darija Vlahović 1980. diplomirani kateheta VSS Vjeronauk - 8

  16. Iva Juršić Uravić 1982. profesorica biologije i

  kemije VSS Priroda i Kemija - 9

  17. Tea Mađor Božinović

  1982.

  profesorica hrvatskog jezika i književnosti i

  engleskog jezika i književnosti

  VSS Engleski jezik - 8

  18. Martina Sičaja 1983. profesorica engleskog

  jezika i književnosti VSS Engleski jezik - 9

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 16

  19. Josipa Raos 1983. diplomirani kateheta VSS Vjeronauk - 10

  20. Ena Šarić 1986. magistra edukacije engleskog jezika i

  književnosti VSS Engleski jezik - 1

  21. Ana Dabić 1987. magistra edukacije hrvatskog jezika i

  književnosti VSS Hrvatski jezik - 2

  22. Eva Pešić 1988. magistra kineziologije VSS Tjelesna kultura i

  vikendom u sportske dvorane

  - 2

  23. Ana Mateković 1989. magistra edukacije

  informatike VSS Informatika - 3

  24. Karlo Babuder 1989. magistar edukacije

  povijesti VSS Povijest - 1

  25. Tamara Maljcov

  Lulić 1990.

  magistra primarnog obrazovanja

  VSS Engleski jezik - 3

  26. Nikolina Zeman 1990. magistra edukacije matematike i fizike

  VSS Matematika i

  Fizika - 4

  27. Katarina Breber 1991.

  magistra edukacije hrvatskog jezika i

  književnosti i magistra pedagogije

  VSS Hrvatski jezik - 1

  28. Matea Balen Šimić 1991. magistra edukacije hrvatskoga jezika i

  književnosti VSS Hrvatski jezik - 2

  29. Tomislav Hamer 1991. magistar edukacije

  geografije i povijesti VSS Povijest - 2

  30. Krešimir Vučić 1992. magistar edukacije

  matematike VSS Matematika - 2

  31. Tomislav Galović 1992. magistar religiozne

  pedagogije i katehetike

  VSS Vjeronauk - 0

  32. Dorotea Sinković 1992.

  magistra edukacije engleskog jezika i

  književnosti i talijanskog jezika i

  književnosti

  VSS Talijanski jezik - 0

  33. Elma Đaferović 1992. magistra edukacije

  matematike VSS Matematika - 0

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 17

  2.1.3. Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicama

  Red. broj

  Ime i prezime

  1. Majda Tometić 1974. profesorica hrvatskog

  jezika i književnosti VSS

  v.d. ravnatelja

  učiteljica mentorica

  19

  2. Mirela Sučević 1967. profesorica pedagogije VSS pedagoginja savjetnica 26

  3. mr. sc. Daniela

  Abramović 1976.

  magistra znanosti – grana logopedija

  VSS logopedinja mentorica 19

  4. Vesna Bobinski 1964. dipl. učiteljica razredne

  nastave i dipl. bibliotekarka

  VSS knjižničarka učiteljica

  savjetnica 33

  2.1.4. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima

  Redni broj

  Ime i prezime pripravnika

  1. Tea Mađor Božinović 1982. profesorica hrvatskog jezika i književnosti

  i engleskog jezika i književnosti učiteljica

  Engleskoga jezika

  2. Elma Đaferović 1992. magistra edukacije matematike učiteljica

  Matematike

  3. Tomislav Galović 1992. magistar religiozne pedagogije i

  katehetike vjeroučitelj

  4. Danica Jaram 1990. magistra primarnog obrazovanja voditeljica

  produženog boravka

  5. Dorotea Sinković 1992. magistra edukacije engleskog jezika i

  književnosti i talijanskog jezika i književnosti

  učiteljica Talijanskog jezika

  6. Lucija Smolković 1994. magistra primarnog obrazovanja učiteljica razredne

  nastave

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 18

  2.1.6. Podatci o ostalim radnicima škole

  Redni broj

  Ime i prezime

  1. Snježana Kacun 1964. gimnazijski smjer SSS spremačica 30

  2. Tajana Benčić 1964. zubna tehničarka SSS spremačica 11

  3. Nada Čičak 1964. ekonomska tehničarka

  SSS spremačica 29

  4. Miljenko Klarić 1965. elektromehaničar SSS domar 30

  5. Mirjana

  Bogdanović 1966.

  skladištarka mješovite robe

  SSS spremačica 24

  6. Žana Guberac 1970. ekonomski

  tehničar SSS spremačica 12

  7. Josipa Slonjšak 1970. prodavačica SSS spremačica 22

  8. Mirjana Soldo 1970. gumarska stručna

  suradnica SSS spremačica 10

  9. Karolin Mandir 1970. kuharica SSS kuharica 17

  10. Štefica Rimac 1971. kuharica SSS kuharica 19

  11. Svjetlana Krvavica

  1972. konobarica SSS kuharica 19

  12. Ružica Merkaš 1973. ekonomistica SSS spremačica 21

  13. Danijela Japundžić

  1974. dipl. ekonomistica VSS računovotkinja 17

  14. Marko Počuča 1974. drvni tehničar SSS domar 12

  15. Mirjana Međaković

  1979. OŠ NKV spremačica 13

  16. Marin Karin 1979. dipl. pravnik VSS tajnik 5

  17. Silvija Beranek 1980. kuharica SSS kuharica 15

  18. Manuela Jandrašek

  1983. prodavačica SSS spremačica 17

  19. Ankica

  Smolković 1989. kuharica SSS kuharica 10

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 19

  2.2. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

  2.2.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

  Zaduženje u satima neposrednog rada s učenicima tjedno.

  Redni broj

  Ime i prezime učiteljice Razred Redovna nastava

  Rad razrednika

  Dopunska nastava

  Dodatna nastava

  INA ŽSV Rad u PB-u

  Ukupno neposredni

  rad

  Ostali poslovi

  Ukupno

  Tjedno Godišnje

  1. Ines Smolčić 1.a 15 2 2 1 1 - - 21 19 40 1760

  2. Suzana Santini 1.b 15 2 2 1 1 - - 21 19 40 1760

  3. Silvana Češljar

  Češković 1.c 15 2 2 1 1 - - 21 19 40 1760

  4. Danijela Cerjan 1.d 15 2 2 1 1 - - 21 19 40 1760

  5. Gabrijela Zagoršćak

  Peroković 2.a 16 2 1 1 1 - 21 19 40 1760

  6. Marina Hranilović

  Hadžić 2.b 16 2 1 1 1 - - 21 19 40 1760

  7. Lidija Žugčić 2.c 16 2 1 1 1 - - 21 19 40 1760

  8. Iva Palijaš 2.d 16 2 1 1 1 - - 21 19 40 1760

  9. Silvija Jurković 3.a 16 2 1 1 1 - - 21 19 40 1760

  10. Romana Piskač 3.b 16 2 1 1 1 - - 21 19 40 1760

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 20

  11. Ines Sakač 3.c 16 2 1 1 1 - - 21 19 40 1760

  12. Lucija Smolković 3.d 16 2 1 1 1 - - 21 19 40 1760

  13. Jasminka Viher 4.a 16 2 1 1 - 1 - 21 19 40 1760

  14. Martina Horvat 4.b 16 2 1 1 - 1 - 21 19 40 1760

  15. Vanessa Golubić 4.c 16 2 1 1 1 - - 21 19 40 1760

  16. Sandra Bašić PB - - - - - - 25 - 15 40 1760

  17. Ivana Vlatković PB - - - - - - 25 - 15 40 1760

  18. Tihomir Dragić PB - - - - - - 25 - 15 40 1760

  19. Jasna Kutrovac PB - - - - - - 25 - 15 40 1760

  20. Ann-Marie Popović/

  Danica Jaram PB - - - - - - 25 - 15 40 1760

  21. Matilda Verkić PB - - - - - - 25 - 15 40 1760

  22. Helena Komin PB - - - - - - 25 - 15 40 1760

  23. Ivana Miloloža PB - - - - - - 25 - 15 40 1760

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 21

  2.2.2. Tjedna i godišnja zaduženja učiteljica i učitelja predmetne nastave

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 22

  2.2.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

  Redni broj

  Ime i prezime radnika Struka Radno mjesto Radno vrijeme

  (od do) Broj sati tjedno

  Broj sati godišnjeg zaduženja

  1. Majda Tometić prof. hrv.jez.

  i knjiž. ravnateljica

  škole

  pon.,uto., sri. i pet.: 8:00 – 16:00

  čet.: 10:00 – 18:00 40 1760

  2. Mirela Sučević prof.

  pedagogije, savjetnica

  pedagoginja

  ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 8:00

  do 14:00 srijeda od 12:00 do

  18:00

  40

  1760

  3. Daniela Abramović logoped logopedinja pon. – pet.: 8:00 – 14:00

  40 1760

  4. Vesna Bobinski bibliotekar knjižničarka

  pon.sri., pet.: 8:00 – 14:00

  uto. i čet.: 11:00 – 17:00

  40 1760

  2.2.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

  Red. broj

  Ime i prezime radnika

  Struka Radno mjesto Radno vrijeme

  (od – do)

  Broj sati

  tjedno

  Broj sati godišnjeg zaduženja

  1. Marin Karin tajnik 7:00 – 15:00 40

  1760

  2. Danijela Japundžić računovotkinja 7:00 – 15:00 40

  1760

  3. Marko Počuča domar 6:00 – 14:00 ili 14:00 – 22:00

  40 1760

  4. Miljenko Klarić domar 6:00 – 14:00 ili 14:00 – 22:00

  40 1760

  5. Žana Guberac spremačica 14:00 – 22:00 40 1760

  6. Snježana Kacun spremačica 14:00 – 22:00 40 1760

  7. Mirjana Bogdanović spremačica 14:00 – 22:00 40 1760

  8. Manuela Jandrašek spremačica 14:00 – 22:00 40 1760

  9. Josipa Slonjšak spremačica 6:00 – 14:00 40 1760

  10. Svjetlana Krvavica spremačica 6:00 – 14:00 40 1760

  11. Mirjana Međaković spremačica 6:00 – 14:00 40 1760

  12. Tajana Benčić spremačica 14:00-22:00 40 1760

  13. Ružica Merkaš spremačica 6:00 – 14:00 40 1760

  14. Mirjana Soldo spremačica 14:00 – 22:00 40 1760

  15. Nada Čičak spremačica 14:00 – 22:00 40 1760

  16. Štefica Riman kuharica 6:00 – 14:00 ili 9:00 – 17:00

  40 1760

  17. Silvija Beranek kuharica 6:00 – 14:00 ili 9:00 – 17:00

  40 1760

  18. Karolin Mandir kuharica 6:00 – 14:00 ili 9:00 – 17:00

  40 1760

  19. Ankica Smolković kuharica 6:00 – 14:00 ili 9:00 – 17:00

  40 1760

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 23

  3. PODATCI O ORGANIZACIJI RADA

  3.1. Organizacija smjena

  3.1.1. Raspored dežurstva

  Predmetna nastava

  * učitelji koji su dežurni na hodniku odvode djecu u blagovaonicu i vraćaju se na dežurstvo, u blagovaonici ostaju učitelji koji su dežurni u blagovaonici, učitelji koji su imali nastavu prethodni sat prate učenike do blagovaonice i potvrđuju kartice za mliječni obrok

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  ulaz

  Labazan Svetličić

  Vlahović Bosanac

  Ivaniš Mateković

  Zeman Breber

  Pešić Mumelaš

  Viher Galović Horvat Mađor Božinović Golubić

  1. v

  elik

  i od

  mo

  r (9

  :35

  -9:5

  0)

  hodnik uz požarna vrata zapad

  Draženović Žitko Đaferović Vučić Draženović Žitko Bosanac

  hodnik uz toalet, stubište, dizalo Mumelaš Sičaja Juršić Zeman Zeman

  hodnik uz požarna vrata istok Svetličić Raos Hamer Šarić Sičaja

  1. kat Delač/Ivanković Vlahović Milas Galović Delač/Ivanković

  Breber Babuder Ivaniš Milas Šepec

  kuhinja

  Benčić Šarić Raos Benčić Dabić

  Labazan Delač/ Ivanković

  Mateković Delač/Ivanković Raos

  Lokmer Lokmer Svetličić Mandl Pešić

  2. v

  elik

  i od

  mo

  r (1

  0:3

  5-1

  0:5

  0)

  hodnik uz požarna vrata zapad

  Draženović Žitko Đaferović Vučić Juršić Bosanac

  hodnik uz toalet, stubište, dizalo

  Mumelaš Sičaja Juršić Šarić Dabić

  hodnik uz požarna vrata istok

  Lokmer Raos Hamer Mandl Hamer

  1. kat

  Ivanković/Delač Vlahović Milas Galović Ivanković/Delač

  Labazan Ivanković/Delač

  Ivaniš Ivanković/Delač Šepec

  kuhinja

  Benčić Babuder Bošković Babuder Bošković

  Svetličić Bosanac Mateković Draženović Žitko

  Vučić

  Breber Vučić Pešić Zeman Breber

  dež

  urs

  tvo

  u k

  uh

  inji 5. sat

  (11:40-12:25) Mađor Božinović Viher Horvat Golubić Šepec

  6. sat (12:30-13:15) Benčić Đaferović Bošković Mandl Dabić

  7. sat (13:20-14:05) Hamer Šepec Tolić Mateković Tolić

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 24

  Razredna nastava - jutarnje dežurstvo*

  I. P

  OLU

  GO

  DIŠ

  TE

  Tjedan Dežurna učiteljica od 7:00 Dežurna učiteljica od 7:30

  3.9. – 7.9. sve učiteljice 1.razreda Marina Hranilović Hadžić

  10.9. – 14.9. sve učiteljice 1.razreda Silvija Jurković

  17.9. – 21. 9. Lucija Smolković Lidija Žugčić

  24. 9. – 28.9. Ines Sakač Iva Palijaš

  1.10. – 5.10. Romana Piskač Danijela Cerjan

  9.10. - 12.10. Marina Hranilović Hadžić Suzana Santini

  15.10. - 19.10. Silvija Jurković Silvana Češljar Češković

  22.10. - 26.10. Lidija Žugčić Lucija Smolković

  29.10. - 2.11. Iva Palijaš Ines Sakač

  5.11. - 9.11. Gabrijela Zagoršćak Peroković Ines Smolčić

  12.11. - 16.11. Ines Smolčić Gabrijela Zagoršćak Peroković

  19.11. - 23.11. Suzana Santini Romana Piskač

  26.11. – 30.11. Silvana Češljar Češković Marina Hranilović Hadžić

  3.12. - 7.12. Danijela Cerjan Silvija Jurković

  10.12. - 14.12. Lucija Smolković Lidija Žugčić

  17.12. - 21.12. Ines Sakač Iva Palijaš

  II. P

  OLU

  GO

  DIŠ

  TE

  Tjedan Dežurna učiteljica od 7:00 Dežurna učiteljica od 7:30

  14.1. – 18.1. Romana Piskač Danijela Cerjan

  21.1. – 25.1. Silvija Jurković Suzana Santini

  28.1. – 1.2. Marina Hranilović Hadžić Silvana Češljar Češković

  4.2. – 98.2. Lidija Žugčić Lucija Smolković

  11.2. – 15.2. Iva Palijaš Ines Sakač

  18.2. – 22.2. Gabrijela Zagoršćak Peroković Ines Smolčić

  25.2. – 1.3. Ines Smolčić Gabrijela Zagoršćak Peroković

  4.3. – 8.3. Suzana Santini Romana Piskač

  11.3. – 15.3. Silvana Češljar Češković Marina Hranilović Hadžić

  18.3. – 22.3. Danijela Cerjan Silvija Jurković

  25.3. – 29.3. Lucija Smolković Lidija Žugčić

  1.4. – 5.4. Ines Sakač Iva Palijaš

  8.4. – 13.4. Romana Piskač Danijela Cerjan

  15.4. – 17.4. Marina Hranilović Hadžić Suzana Santini

  29.4 – 3.5. Silvija Jurković Silvana Češljar Češković

  6.5. – 10.5. Lidija Žugčić Lucija Smolković

  13.5. – 17.5. Iva Palijaš Ines Sakač

  20.5. – 24.5. Gabrijela Zagoršćak Peroković Ines Smolčić

  27.5. – 31.5. Lucija Smolković Gabrijela Zagoršćak Peroković

  3.6. – 7.6. Marina Hranilović Hadžić Romana Piskač

  10.6. – 14.6. Lidija Žugčić Silvija Jurković * Jutarnje je dežurstvo organizirano u blagovaonici

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 25

  Razredna nastava - dežurstva na hodnicima

  JUTARNJE DEŽURSTVO UZ PORTU

  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  ulaz u školu

  7:45 – 8:00

  Jasminka Viher Tomislav Galović Martina Horvat Tea Mađor Božinović

  Vanessa Golubić

  JUŽNI HODNIK (tijekom velikog odmora)

  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  Zapad (kod evakuacijskih

  stapenica) Ines Smolčić Suzana Santini Iva Palijaš

  Gabrijela Zagoršćak Peroković

  Lidija Žugčić

  Istok (kod dizala)

  Marina Hranilović

  Hadžić Martina Horvat Danijela Cerjan Martina Horvat

  Tea Mađor Božinović

  SJEVERNI HODNIK (tijekom velikog odmora)

  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  Zapad (kod evakuacijskih

  stapenica) Vanessa Golubić Jasminka Viher Romana Piskač Ines Sakač Romana Piskač

  Istok (kod dizala)

  Lucija Smolković Silvana Češljar

  Češković Silvija Jurković

  Tea Mađor Božinović

  Lucija Smolković

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 26

  3.2. Godišnji kalendar rada

  BLAGDANI/PRAZNICI REPUBLIKE HRVATSKE - 8. listopada - Dan nezavisnosti - 1. studenoga - Dan Svih Svetih - 25. prosinca - Božić - 26. prosinca - Sveti Stjepan - 1. siječnja - Nova godina - 6. siječnja - Sveta tri kralja

  - 21. travnja - Uskrs - 22. travnja - Uskrsni ponedjeljak - 1. svibnja - Međunarodni praznik rada - 20. lipnja - Tijelovo - 22. lipnja - Dan antifašističke borbe - 25. lipnja - Dan državnosti

  - 5. kolovoza - Dan domovinske zahvalnosti - 15. kolovoza - Velika Gospa GRADSKA OBILJEŽAVANJA - 31. svibnja - Dan grada Zagreba ŠKOLSKA OBILJEŽAVANJA - 30. svibnja - Dan škole

  Mjesec Broj dana Blagdani i

  neradni dani Dan škole, grada, općine, župe, školske

  priredbe... radnih nastavnih

  I. polugodište od 3. rujna do 21. prosinca

  2018.

  rujan 20 20 0 Priredba za učenike prvih razreda

  (3. rujna 2018.)

  listopad 22 22 1

  (8.X.2018.)

  Priredba i obilježavanje Međunarodnog dana zelenih škola (27. rujna 2018.)

  - obilježavanje 10. listopada 2018.

  Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje (26. listopada 2018.)

  studeni 21 21 1

  (1.XI.2018.)

  Dan Svih Svetih - obilježavanje 31. listopada 2018.

  Dan sjećanja na Vukovar (18. studenoga 2018.) - obilježavanje 16. studenoga 2018.

  prosinac 19 15 3

  Božićna humanitarna priredba i humanitarna događanja

  (18. prosinca 2018.)

  Zimski odmor učenika od 24. prosinca 2018. do 11. siječnja 2019. UKUPNO I. polugodište 82 78 5

  II. polugodište od 14. siječnja do 14. lipnja

  2019.

  siječanj 22 14 8

  veljača 20 20 0

  ožujak 21 21 0 Dani hrvatskoga jezika

  (od 11. do 17. ožujka 2019.)

  travanj 21 14 7

  Dan planete Zemlje (22. travnja 2018.) - obilježavanje 17. travnja 2018.

  Proljetni odmor učenika od 18. travnja do 26. travnja 2019.

  svibanj 22 21 1

  (1.V.2019.)

  Međunarodni dan obitelji (15. svibnja 2019.)

  Priredba i obilježavanje Dana škole (30. svibnja 2019.)

  Oblježavanje Dana grada Zagreba (31. svibnja 2019.)

  lipanj 18 10 2

  (20. i 22. lipnja) Svečanost podjele svjedodžbi za učenike osmih

  razreda

  srpanj 23 0 0 Ljetni odmor učenika započinje 17. lipnja 2019. kolovoz 20 0 2

  UKUPNO II. polugodište 167 100 20

  UKUPNO: 249 178 25

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 27

  3.3. Podatci o broju učenika i razrednih odjela

  Razred učenika odjela

  dje

  vojč

  ica

  po

  nav

  ljača

  primjereni oblik

  školovanja (učenici s

  rješenjem)

  Prehrana Putnika U boravku Ime i

  prezime razrednice užina objed

  3 do 5 km

  6 do 10 km

  cije. prod.

  I. a 22 1 11 0 0 22 22 0 0 0 17 Ines Smolčić

  I. b 23 1 11 0 0 23 23 0 0 0 17 Suzana Santini

  I. c 21 1 9 0 0 21 19 0 0 0 18 Silvana Češljar

  Češković

  I. d 22 1 11 0 1 20 18 0 0 0 18 Danijela Cerjan

  UKUPNO 88 4 42 0 1 86 82 0 0 0 70 -

  II. a 21 1 11 0 0 20 15 0 0 0 13 Gabrijela Zagoršćak Peroković

  II. b 20 1 11 0 1 20 19 0 0 0 18 Marina

  Hranilović Hadžić

  II. c 22 1 11 0 1 18 19 0 0 0 19 Lidija Žugčić

  II. d 22 1 11 0 0 21 18 0 0 0 15 Iva Palijaš

  UKUPNO 85 4 44 0 2 79 71 0 0 0 65 -

  III. a 23 1 10 0 0 21 14 0 0 0 11 Silvija

  Jurković

  III. b 23 1 10 0 2 23 19 0 0 0 14 Romana Piskač

  III. c 24 1 11 0 1 24 22 0 0 0 15 Ines Sakač

  III. d 23 1 10 0 0 20 17 0 0 0 16 Lucija

  Smolković

  UKUPNO 93 4 41 0 3 88 72 0 0 0 56 -

  IV. a 24 1 13 0 2 21 21 0 0 0 0 Jasminka

  Viher

  IV. b 26 1 13 0 2 25 21 0 0 0 9 Martina Horvat

  IV. c 25 1 12 0 2 24 22 0 0 0 0 Vanessa Golubić

  UKUPNO 75 3 38 0 6 70 64 0 0 0 9 -

  UKUPNO I.–IV.

  341 15 165 0 12 323 289 0 0 0 200 -

  V. a 19 1 6 0 3 11 6 0 0 0 0 Danijela Lokmer

  V. b 19 1 7 0 4 14 8 0 0 0 0 Ana Dabić

  V. c 21 1 8 0 1 20 9 0 0 0 0 Krešimir

  Vučić

  V. d 19 1 9 0 1 16 10 0 0 0 0

  Karlo

  Babuder

  UKUPNO 78 4 30 0 9 61 33 0 0 0 0 -

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 28

  VI. a 21 1 11 0 1 16 11 0 0 0 0 Katarina Breber

  VI. b 21 1 9 0 1 20 11 0 0 0 0 Eva Pešić

  VI. c 20 1 11 0 2 18 10 0 0 0 0 Mario

  Bošković

  UKUPNO 62 3 31 0 4 54 32 0 0 0 0 -

  VII. a 21 1 8 0 3 13 0 0 1 0 0 Ana Milas

  VII. b 18 1 8 0 3 16 0 0 0 0 0 Nikolina Zeman

  VII. c 18 1 10 0 2 17 0 0 0 0 0 Stanka

  Svetličić

  UKUPNO 57 3 26 1 8 46 0 0 0 0 0 -

  VIII. a 19 1 10 0 3 15 0 0 0 0 0 Darko Benčić

  VIII. b 19 1 12 0 2 16 0 0 0 0 0 Ines Delač

  VIII. c 16 1 7 0 3 12 0 0 0 0 0 Josipa Raos

  UKUPNO 54 3 29 0 8 43 0 0 0 0 0

  UKUPNO V. - VIII.

  251 13 116 0 29 204 65 0 0 0 0

  UKUPNO I. - VIII.

  592 28 281 0 41 527 354 0 0 0 200

  3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

  Rješenjem određen oblik rada Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima

  Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

  Redovni program uz primjenu individualiziranih postupaka

  0 2 2 4 7 2 8 8 33

  Redovni program uz prilagodbu sadržaja

  1 0 1 2 2 2 0 0 8

  Posebni program 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  3.3.2. Nastava u kući

  ✓ U ovoj školskoj godini nije organizirana nastava u kući.

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 29

  4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-

  OBRAZOVNOG RADA

  4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

  Nastavni predmet

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

  1. a, b, c, d

  2. a, b, c, d 3. a, b,

  c, d 4. a, b, c

  5. a, b, c, d

  6. a, b, c 7. a, b, c 8. a, b, c Ukupno

  planirano

  T G T G T G T G T G T G T G T G T G

  Hrvatski jezik 20 700 20 700 20 700 15 525 20 700 15 525 12 420 12 420 134 4690

  Likovna kultura

  4 140 4 140 4 140 3 105 4 140 3 105 3 105 3 105 28 980

  Glazbena kultura

  4 140 4 140 4 140 3 105 4 140 3 105 3 105 3 105 28 980

  Strani jezik 8 280 8 280 8 280 6 210 9 315 9 315 9 315 9 315 66 2310

  Matematika 16 560 16 560 16 560 12 420 16 560 12 420 12 420 12 420 112 3920

  Priroda 0 0 0 0 0 0 0 0 6 210 6 210 0 0 0 0 12 420

  Biologija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 210 6 210 12 420

  Kemija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 210 6 210 12 420

  Fizika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 210 6 210 12 420

  Priroda i društvo

  8 280 8 280 8 280 6 210 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1050

  Povijest 0 0 0 0 0 0 0 0 8 280 6 210 6 210 6 210 26 910

  Geografija 0 0 0 0 0 0 0 0 6 210 6 210 6 210 6 210 24 840

  Tehnička kultura

  0 0 0 0 0 0 0 0 4 140 3 105 3 105 3 105 13 455

  Tjelesna i zdr. kultura

  12 420 12 420 12 420 9 315 8 245 6 210 6 210 6 210 71 2450

  Informatika 0 0 0 0 0 0 0 0 8 245 6 210 0 0 0 0 14 455

  UKUPNO: 72 2520 72 2520 72 2520 54 1890 93 3 3185 75 2625 78 2730 78 2730

  Planirani sati vezani su uz godišnje programe za određeno odgojno-obrazovno područje, koji se nalaze u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi pojedinog razrednog odjela (T – tjedni broj sati; G – godišnji broj sati).

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 30

  4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

  4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

  4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka

  Vje

  ron

  auk

  Razred Broj

  učenika Broj

  grupa Izvršitelj programa

  Planirano sati

  T G

  I.a 12 1

  Darija Vlahović

  2 70

  I. b 21 1 2 70

  I.c

  17 1 2 70

  I.d 18 1

  Tomislav Galović

  2 70

  II.a 19 1 2 70

  II.b 19 1 2 70

  II.c 18 1 2 70

  II.d 17 1 2 70

  III.a 18 1

  Josipa Raos

  2 70

  III.b 20 1 2 70

  III.c 20 1 2 70

  III.d 22 1 2 70

  IV.a 18 1 Ana Milas

  2 70

  IV.b 22 1 2 70

  IV.c 21 1 Darija Vlahović 2 70

  UKUPNO I. – IV.

  282 15 30 1120

  Vje

  ron

  auk

  V.a 11 1

  Josipa Raos

  2 70

  V.b 14 1 2 70

  V.c 15 1 2 70

  V.d 15 1 2 70

  VI.a 12 1

  Darija Vlahović

  2 70

  VI.b 20 1 2 70

  VI.c 16 1 2 70

  VII.a 17 1

  Ana Milas

  2 70

  VII.b 20 1 2 70

  VII.c 8 1 2 70

  VIII.a 16 1

  Josipa Raos

  2 70

  VIII.b 15 1 2 70

  VIII.c 11 1 2 70

  UKUPNO V. – VIII.

  190 13 26 910

  UKUPNO I. – VIII.

  472 28 56 2030

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 31

  4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Njemačkoga jezika

  Nje

  mač

  ki je

  zik

  Razred Broj

  učenika Broj

  grupa Izvršitelj programa

  Planirano sati

  T G

  IV.-1 25 1

  Marija Tolić

  2 70

  IV.-2 26 1 2 70

  V.-1 20 1 2 70

  V.-2 21 1 2 70

  VI.-1 20 1 2 70

  VI.-2 20 1 2 70

  VII.-1 16 1 2 70

  VII.-1 15 1 2 70

  VIII.-1 13 1 2 70

  VIII.-2 11 1 2 70

  UKUPNO IV. – VIII.

  187 10 20 700

  4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike

  Info

  rmat

  ika

  Razred Broj

  učenika Broj

  grupa Izvršitelj programa

  Planirano sati

  T G

  VII.-1 16 1

  Ana Mateković

  2 70

  VII.-2 12 1 2 70

  VIII.-1 20 1 2 70

  VIII.-2 18 1 2 70

  UKUPNO VII. i VIII.

  66 4 8 280

  4.2.1.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Talijanskog jezika

  Talij

  ansk

  i jez

  ik

  razred Broj

  učenika Broj

  grupa Izvršitelj programa

  Planirano sati

  T G

  IV. - 1 17 1

  Dorotea Sinković

  2 70

  V. - 1 16 1 2 70

  UKUPNO IV. i V.

  33 1 4 140

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 32

  4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

  Redni broj

  Nastavni predmet Razred grupa

  Broj učenika

  Planirani broj sati Ime i prezime učitelja izvršitelja

  T G

  1.

  Hrvatski jezik/Matematika

  1.a

  do max. 8 uč.

  1 35 Ines Smolčić

  2. 1.b 1 35 Suzana Santini

  3. 1.c 1 35 Silvana Češljar Češković

  4. 1.d 1 35 Danijela Cerjan

  5. 2.a 1 35 Gabrijela Peroković Zagoršćak

  6. 2.b 1 35 Marina Hranilović Hadžić

  7. 2.c 1 35 Lidija Žugčić

  8. 2.d 1 35 Iva Palijaš

  9. 3.a 1 35 Silvija Jurković

  10. 3.b 1 35 Romana Piskač

  11. 3.c 1 35 Ines Sakač

  12. 3.d 1 35 Lucija Smolković

  13. 4.a 1 35 Jasminka Viher

  14. 4.b 1 35 Martina Horvat

  15. 4.c 1 35 Vanessa Golubić

  16. Engleski jezik 4.r. 1 35 Ena Šarić

  UKUPNO I. - IV. 16 15 525

  16.

  Hrvatski jezik

  5. r.

  do max. 8 uč.

  1 35 Andrea Bosanac

  17. 6. r. 1 35 Katarina Breber

  18. 7. r. 1 35 Ana Dabić

  19. 8. r. 1 35 Katarina Breber

  20.

  Matematika

  5. r. 1 35 Elma Đaferović

  21. 6. r. 1 35 Vesna Draženović Žitko

  22. 7. r. 1 35 Nikolina Zeman

  23. 8. r. 1 35 Vesna Draženović Žitko

  24.

  Engleski jezik

  5. r. 1 35 Danijela Lokmer

  25. 6. r. 1 35 Lara Ivaniš

  26. 7. r. 1 35 Martina Sičaja

  27. 8. r. 1 35 Danijela Lokmer

  28. Kemija 8. r. 1 35 Sunčana Mumelaš

  29. Njemački jezik

  5. r. 1 35 Marija Tolić

  30. 6. r. 1 35

  31. Fizika

  7. r. 1 35 Nino Mandl

  32. 8. r. 1 35

  UKUPNO V. - VIII. 17 15 525

  UKUPNO I. - VIII. 31 30 1050

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 33

  4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

  Redni broj

  Nastavni predmet Razred grupa

  Broj učenika

  Planirani broj sati Ime i prezime učitelja izvršitelja

  T G

  1. Hrvatski jezik 1. r.

  max. 15 uč.

  1

  35 Danijela Cerjan

  2. Matematika 1.a i b r. 35 Suzana Santini

  3. Matematika 1.c i d r. 35 Silvana Češljar Češković

  4. Priroda i društvo 1. raz. 35 Ines Smolčić

  5. Matematika 2.a i b r. 35 Marina Hranilović Hadžić

  6. Matematika 2. c i d r. 35 Iva Palijaš

  7. Hrvatski jezik 2. raz. 35 Gabrijela Zagoršćak Peroković

  8. Priroda i društvo 2. raz. 35 Lidija Žugčić

  9. Hrvatski jezik 3. raz. 35 Romana Piskač

  10. Matematika 3.a i d r. 35 Lucija Smolković

  11. Matematika 3.b. i c r. 35 Ines Sakač

  12. Priroda i društvo 3. raz. 35 Silvija Jurković

  13. Priroda i društvo 4. raz. 35 Vanessa Golubić

  14. Hrvatski jezik 4. raz. 35 Jasminka Viher

  15. Matematika 4. raz. 35 Martina Horvat

  UKUPNO I. - IV. 15 15 525

  16. Hrvatski jezik

  7.r.

  max. 15 uč.

  1 35 Stanka Svetličić

  17. 8.r. Stanka Svetličić

  18. Engleski jezik 6.r. 1 35 Lara Ivaniš

  19. Engleski jezik 8.r. 1 35 Danijela Lokmer

  20. Njemački jezik

  7.r. 1 35 Marija Tolić

  21. 8.r.

  22. Vjeronaučna olimpijada 6.,7. i 8. r. 1 35 Darija Vlahović

  23. Geografija

  5. i 6.r. 1 35 Tomislav Hamer

  24. 7.i 8.r. 1 35

  25. Povijest

  5. i 6.r. 1 35 Darko Benčić

  26. 7.i 8.r. 1 35

  27. Prva pomoć 7.r. 1 35 Mario Bošković

  UKUPNO V. - VIII. 12 12 420

  UKUPNO I. - VIII. 28 28 980

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 34

  4.2.4. Plan izvannastavnih aktivnosti, sekcija i učeničkih društava

  Redni broj

  Naziv aktivnosti ili skupine Razred Broj

  učenika

  Planirano sati Ime i prezime učitelja izvršitelja

  T G

  1. Kreativna grupa 1. razredi

  max. 25 uč.

  1 35 Suzana Santini

  2. Likovna radionica 1. razredi 1 35 Silvana Češljar Češković

  3. Dječje popjevke – prigodne popjevke

  za najmlađe učenike 1. i 2.

  razredi 1 35 Tomislav Galović

  4. Mali arheolozi 1.-4. r. 1 35 Danijela Cerjan

  5. Hobi grupa 1.- 4. r. 1 35 Ines Smolčić

  6. Mali zbor 1.- 3. r. 1 35 Silvija Jurković

  7. Igraonica-učionica 2. razredi 1 35 Lidija Žugčić

  8. Stvaralačka grupa 2. razredi 1 35 Gabrijela Zagoršćak Peroković

  9. Mala škola bontona 2. razredi 1 35 Marina Hranilović Hadžić

  10. Knjigoljupci 2. razredi 1 35 Iva Palijaš

  11. Čitaonica maštaonica 3. razredi 1 35 Romana Piskač

  12. Kreativna radionica na engleskom jeziku 3. razredi 1 35 Tea Mađor Božinović

  13. Lutkarska radionica 3. razredi 1 35 Ines Sakač

  14. Kreationica 3. razredi 1 35 Lucija Smolković

  15. Kreativka 4. razredi 1 35 Vanessa Golubić

  16. Mali znanstvenici 3. i 4. r. 1 35 Krešimir Vučić

  17. Mali knjižničari 2., 3. i 4. r. 1 35 Vesna Bobinski

  18. Dramska grupa 5. i 6. r. 1 35 Andrea Bosanac

  19. Filmska grupa 7. i 8. r. 1

  20. Medijska grupa na njemačkom jeziku 8. r. 1 35 Marija Tolić

  21. Novinarska grupa 5.- 8. r. 2 70 Ana Dabić

  22. Fotografska grupa 5.- 8. r. 1 35 Ines Delač

  23. Mladi tehničari 5. i 6. razreda 5. i 6. r. 1 36 Ines Delač

  24. Mladi tehničari 7. i 8. razreda 7. i 8. r. 1 35 Ines Delač

  25. Plesna grupa 5.- 8. r. 1 35 Danijela Lokmer

  26. Eko grupa 5.- 8. r. 1 35 Sunčana Mumelaš

  27. Mlađa likovna grupa 5. i 6. r. 1 35 Lena Ivanković Lena Ivanković 28. Starija likovna grupa 7. i 8. r. 2 70

  29. Rukomet 5.- 8. r. 2 70 Eva Pešić

  30. English club 5.- 8. r. 2 70 Ena Šarić

  31. Debatni klub 7. i 8. r. 1 35 Ana Dabić

  32. Pripremanje učenika za ekipna natjecanja

  za 5. i 6. razrede 5. i 6. r.

  1 35 Vesna Draženović Žitko

  33. Pripremanje učenika za ekipna natjecanja

  za 7. i 8. razrede 7. i 8. r. 1 35 Vesna Draženović Žitko

  34. Glagoljaška stvaraonica 4.- 8. r. 1 35 Stanka Svetličić

  35. Pjevački zbor OŠ Kajzerica 4.- 8. r. 1 35 Robert Šepec

  36. Futsal 4. - 6. r. 2 70 Eva Pešić

  37. Košarka 1.- 8. r. 1 35 Mario Bošković

  38. Glazbaonica OŠ Kajzerica 4. - 8. r. 1 35 Robert Šepec

  39. Šah 1. - 8. r. 1 35 Nino Mandl

  UKUPNO I. – VIII.

  4.3. Obuka plivanja U školskoj godini 2018./2019. bit će provedena obuka plivanja za učenike drugih razreda. Obuka će trajati 15 sati za svaku skupinu. Provjeru plivanja će proći ukupno 21 učenik. Obuka će biti provedena na ŠRC-u Mladost, a voditeljica programa obuke plivanja je gđa Sandra Perkov.

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 35

  5.1. Plan rada ravnatelja

  SADRŽAJ RADA

  1. Poslovi planiranja i programiranja

  Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole

  Izrada Plana i programa rada ravnatelja

  Koordinacija u izradi predmetnih kurikula

  Izrada Školskog kurikula

  Izrada Razvojnog plana i programa škole

  Planiranje i programiranje rada Učiteljskog vijeća i Razrednih vijeća

  Prijedlog plana i zaduženja učitelja

  Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima

  Planiranje i organizacija školskih projekata

  Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja

  Planiranje nabave

  Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole

  Ostali poslovi

  UKUPNO 330 sati 2. Poslovi organizacije i koordinacije rada

  Izrada prijedloga organizacije rada škole (broj razrednih odjela, broj učenika po razredu, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole)

  Izrada Godišnjeg kalendara rada škole

  Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja

  Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO-a

  Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole

  Organizacija prijevoza i prehrane učenika

  Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika

  Organizacija i priprema izvanučioničke nastave, izleta i ekskurzija

  Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela Škole

  Sadržaj rada

  Planiranje i programiranje rada

  Organizacija i koordinacija rada

  Realizacije planiranog rada škole te praćenje i unaprjeđivanje nastave

  Analiza i rad u stručnim i kolegijalnim tijelima škole

  Savjetodavni rad s učenicima, učiteljima, stručnim suradnicima i roditeljima

  Administrativno - upravni i računovodstveni poslovi

  Javna djelatnost ravnatelja škole i suradnja s udrugama, ustanovama i institucijama

  Stručno usavršavanje – ravnatelja i radnika škole

  Ostali poslovi ravnatelja

  UKUPNO 1760

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 36

  Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred

  Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika

  Ostali poslovi

  UKUPNO 346 sati

  3. Praćenje realizacije planiranog rada škole te praćenje i unaprjeđivanje nastave

  Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole

  Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno-obrazovnih razdoblja

  Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima

  Praćenje rada školskih povjerenstava

  Praćenje i koordinacija rada administrativne službe

  Praćenje i koordinacija rada tehničke službe

  Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole

  Ostali poslovi

  UKUPNO 200 sati

  4. Analiza i rad u stručnim i kolegijalnim tijelima škole

  Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela

  Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole

  Ostali poslovi

  UKUPNO 120 sati

  4. Savjetodavni rad s učenicima, učiteljima, stručnim suradnicima i roditeljima

  Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima

  Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu

  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika

  Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole

  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika

  Savjetodavni rad s roditeljima (individualno i skupno)

  Ostali poslovi

  UKUPNO 130 sati

  6. Administrativno - upravni i računovodstveni poslovi

  Rad i suradnja s tajnikom škole

  Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZO-a

  Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole

  Provođenje raznih natječaja za potrebe škole

  Prijem u radni odnos (uz suglasnost Školskog odbora)

  Poslovi zastupanja škole

  Rad i suradnja s računovođom škole

  Izrada financijskog plana škole

  Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja

  Ostali poslovi

  UKUPNO 230 sati

  7. Javna djelatnost ravnatelja škole i suradnja s udrugama, ustanovama i institucijama

  Predstavljanje škole

  Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

  Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje

  Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja

  Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU-a

  Suradnja s ostalim agencijama za obrazovanje na državnoj razini

  Suradnja s Uredom državne uprave

  Suradnja s osnivačem

  Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje

  Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 37

  Suradnja s Centrom za socijalnu skrb

  Suradnja s Obiteljskim centrom

  Suradnja s Policijskom upravom Novi Zagreb

  Suradnja sa Župnim uredom Kajzerica

  Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama

  Suradnja s turističkim agencijama

  Suradnja s kulturnim i sportskim ustanovama i institucijama

  Suradnja s udrugama

  Ostali poslovi

  UKUPNO 150 sati

  8. Stručno usavršavanje – ravnatelja i radnika škole

  Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi

  Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZO-a, AZOO-a, HUROŠ-a

  Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih udruga

  Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature

  Ostala stručna usavršavanja

  UKUPNO 190 sati

  9. Ostali poslovi ravnatelja

  Vođenje evidencija i dokumentacije

  Ostali nepredvidivi poslovi

  UKUPNO 54 sata

  UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE 1760 sati

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 38

  5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga

  SADRŽAJ RADA Predviđeno

  vrijeme ostvarivanja

  Predviđeno vrijeme u

  satima

  1. POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG PROGRAMA VIII. - IX. 120

  1.1. Utvrđivanje obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja – analiza odgojno-obrazovnih postignuća učenika, KREDA i SWOT analiza rada škole, kratkoročni i dugoročni razvojni plan rada škole i stručnog suradnika pedagoga

  VIII. - IX. 30

  1.2. Organizacijski poslovi – planiranje VIII. - IX. 40

  1.2.1. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole, školskog kurikuluma, statistički podaci, okvirni vremenik pisanih provjera znanja, e- Matica

  VIII. - IX. 20

  1.2.2.Izradada godišnjeg i mjesečnog plana i programa rada pedagoga VIII. - IX. 6

  1.2.3.Planiranje projekata i istraživanja VIII. - IX. 6

  1.2.4 Pomoć u godišnjem i mjesečnom integracijsko-korelacijskom planiranju učitelja

  VIII. - IX. 8

  1.3. Izvedbeno planiranje i programiranje VIII. - IX. 40

  Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s učenicima s posebnim potrebama i darovitim učenicima

  VIII. - IX. 10

  1.3.1. Planiranje praćenja napredovanja učenika VIII. - IX. 10

  1.3.2.Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima VIII. - IX. 5

  1.3.3.Planiranje i programiranje profesionalnog usmjeravanja VIII. - IX. 5

  1.3.4.Pripremanje individualnih programa za uvođenje pripravnika u samostalan rad

  VIII. - IX. 5

  1.3.4.Planiranje i programiranje praćenja i unaprijeđivanja nastave VIII. - IX. 5

  1.4. Ostvarivanje uvjeta za realizaciju programa 10

  1.4.1. Praćenje i informiranje o inovacijama u nastavnoj opremi, sredstvima i pomagalima

  VIII. - IX. 10

  2. POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU IX. – VIII. 1100

  2.1. Upis učenika i formiranje razrednih odjela III. – IX. 60

  2.1.1. Suradnja s djelatnicima predškole i vrtića IV. – V. 6

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 39

  2.1.2. Organizacija posjeta budućih učenika, prisustvovanje aktivnostima u školi

  V. 2

  2.1.3. Radni dogovor povjerenstva za upis III. 2

  2.1.4. Priprema materijala za upis III. 5

  2.1.5. Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu III. – VIII. 40

  2.1.6. Formiranje razrednih odjela VI. – VIII. 5

  2.2. Uvođenje novih programa i inovacija IX. – VIII. 5

  2.2.1. Sudjelovanje u izradi plana nabave nove opreme i pratećeg didaktičkog materijala Praćenje inovacija u opremanju škola i informiranje stručnih tijela i aktiva

  IX. – VIII. 5

  2.3. Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada IX. – VIII. 405

  2.3.1. Praćenje ostvarivanja NPP-a, praćenje opterećenja učenika i suradnja sa satničarom i razrednicima, suradnja u organizaciji i artikulaciji nastavnog radnog dana

  IX. – VIII. 20

  2.3.2. Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa – posjet nastavi Razgovori i savjeti nakon uvida

  IX. – VI. 80

  2.3.2.1. Početnici, novi učitelji, volonteri IX. – VIII. 20

  2.3.2.2. Praćenje ocjenjivanja učenika, ponašanje učenika, rješavanje problema u razrednom odjelu

  IX. – VI. 60

  2.3.3. Neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog programa: IX. – VI. 200

  2.3.3.1. Pedagoške radionice (pripreme i realizacija) – realizacija Školskog preventivnog programa, osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje, CAP – program, Mala škola životnih vještina, Budimo prijatelji

  IX. – VI. 200

  2.3.4. Sudjelovanje u radu stručnih tijela: IX. – VIII. 40

  2.3.4.1. Rad u RV IX. – VIII. 20

  2.3.4.2. Rad u UV IX. – VIII. 20

  2.3.5. Rad u stručnim timovima – projektima: Tim za samovrednovanje, Tim za izradu školskog kurikuluma

  IX. – VIII. 30

  2.3.6. Praćenje i analiza izostanaka učenika IX. – VI. 10

  2.3.7. Praćenje uspjeha i napredovanje učenika, suradnja u realizaciji programa rada razrednika i razrednog odjela

  IX. – VI. 20

  2.3.8. Sudjelovanje u radu povjerenstva za popravne, predmetne i razredne ispite

  VI. – VIII. 5

  2.4. Rad s učenicima s posebnim potrebama Uočavanje, poticanje i praćenje darovotih učenika

  IX. – VI. 102

  2.4.1. Identifikacija učenika s posebnim potrebama IX. – VI. 20

  2.4.2. Upis i rad s novopridošlim učenicima, učenici s drugog govornog područja

  IX. – VI. 20

  2.4.3. Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh IX. – VI. 20

  2.4.4. Rad s darovitim učenicima – MAŠTAONICE – radionice kreativnog mišljenja

  X. – VI. 12

  2.4.5. Izrada programa opservacije, izvješća X. – VI. 30

  2.5. Savjetodavni rad i suradnja IX. – VIII. 416

  2.5.1. Savjetodavni rad s učenicima IX. – VI. 100

  2.5.1.1. Grupni i individualni savjetodavni rad s učenicima, pomoć učenicima u svladavanju i primjeni tehnika učenja

  IX. – VI. 90

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 40

  2.5.1.2. Vijeće učenika IX. – VI. 10

  2.5.2. Savjetodavni rad s učiteljima IX. – VIII. 100

  2.5.3. Suradnja s ravnateljem IX. – VIII. 50

  2.5.4. Savjetodavni rad sa stručnjacima: defektolog - logoped, liječnici, soc. radnici,…

  IX. – VIII. 50

  2.5.5. Savjetodavni rad s roditeljima IX. – VIII. 106

  2.5.5.1. Predavanja/ pedagoške radionice: X. – V. 10

  2.5.5.1.1. Polazak u školu V. 1

  2.5.5.1.2. Izazovi roditeljstva – odgojni stilovi X. 1

  2.5.5.1.3. Emocionalna inteligencija i komunikacijske vještine III. 1

  2.5.5.1.4. Škola u prirodi – Sljeme, Novi Vinodolski II. I IV. 2

  2.5.5.1.5. Prijelaz s razredne na predmetnu nastavu V. 1

  2.5.5.1.6. Kako učiti i naučiti XI. 1

  2.5.5.1.7. Prevencija ovisnosti II. 1

  2.5.5.1.8. Idemo u srednju!- način i postupci e-upisa te potrebna dokumentacija

  V. 2

  2.5.5.2. Otvoreni sat – individualni rad IX. – VI. 90

  2.5.5.3. Vijeće roditelja IX. – VI. 6

  2.5.6. Suradnja s okruženjem IX. – VIII. 10

  2.6. Profesionalno usmjeravanje i informiranje učenika XI. – VII. 82

  2.6.1. Suradnja s učiteljima na poslovima PU XI. – VII. 5

  2.6.2. Predavanja za učenike II. – VI. 6

  2.6.2.1. Čimbenici koji utjeću na izbor zanimanja i sustav srednjoškolskog obrazovanja u RH

  II. 3

  2.6.2.2. Elementi i kriteriji za upis i način i postupci e-upisa u srednju školu

  VI. 3

  2.6.3. Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja V. – VI. 5

  2.6.4. Utvrđivanje profesionalnih interesa, obrada podataka XI. 10

  2.6.5. Suradnja sa stručnom službom Zavoda za zapošljavanje XI. – VI. 6

  2.6.6. Individualna savjetodavna pomoć XI. – VII. 20

  2.6.7. Vođenje pedagoške dokumentacije o PU XI. – VII. 10

  2.6.8. E-upisi u srednju (unos podataka i praćenje upisa) VI. – VII. 20

  2.7. Zdravstvena i socijalna zaštita učenika IX. – VI. 20

  2.7.1. Suradnja na realizaciji PP zdravstvene zaštite (Zdravstveni odgoj) IX. – VI. 10

  2.7.2. Suradnja u organizaciji izleta, terenske nastave, zimovanja i ljetovanja, Škole u prirodi, izvanučioničke nastave

  IX. – VI. 10

  2.8. Sudjelovanje u realizaciji Programa kulturne i javne djelatnosti škole IX. – VI. 10

  3. VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, STUDIJSKE ANALIZE IX. – VIII. 80

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 41

  3.1. Vrednovanje u odnosu na utvrđene ciljeve IX. – VIII. 20

  3.1.1. Periodične analize ostvarenih rezultata IX., XI.,III., V. 5

  3.1.2. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju 1. polugodišta I. 5

  3.1.3. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju nastavne godine i školske godine

  VI. – VIII. 10

  3.2. Istraživanja u funkciji osuvremenjivanja IX. – VIII. 60

  3.2.1. Izrada projekta i provođenje istraživanja IX. – VIII. 10

  3.2.2. Obrada i interpretacija rezultata istraživanja VI. – VIII. 10

  3.2.3. Primjena spoznaja u funkciji unapređenja rada IX. – VIII. 10

  3.2.4. Samovrednovanje rada stručnog suradnika VII. – VIII. 10

  3.2.5. Samovrednovanje rada Škole, Vanjsko vrednovanje - NCVVO IX. – VIII. 20

  4. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA IX. – VIII. 220

  4.1. Stručno usavršavanje pedagoga IX. – VIII. 130

  4.1.1. Izrada godišnjeg plana i programa stručnog usavršavanja IX. 5

  4.1.2. Praćenje i prorada stručne literature i periodike IX. – VIII. 10

  4.1.3. Stručno usavršavanje u školi – UV, aktivi - nazočnost IX. – VIII. 5

  4.1.4. ŽSV – stručnih suradnika- vođenje, sudjelovanje i organiziranje predavanja

  IX. – VIII. 55

  4.1.5. Stručno-konzultativni rad sa sustručnjacima IX. – VIII. 5

  4.1.6. Usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AZOO i ostalih institucija - sudjelovanje

  IX. – VIII. 25

  4.1.7. Usavršavanje u organizaciji drugih insitucija IX. – VIII. 5

  4.1.8. Usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AZOO i ostalih ustanova te po pozivu (izlaganje radova, prezentacije i predavanja)

  IX. – VIII. 20

  4.2. Stručno usavršavanje učitelja IX. – VIII. 90

  4.2.1. Individualna pomoć učiteljima u ostvarivanju planova usavršavanja IX. – VIII. 2

  4.2.2. Koordinacija skupnog usavršavanja u školi i izvan nje IX. – VIII. 2

  4.2.3. Održavanje predavanja/pedagoških radionica za učitelje – Aktiv razrednika

  IX. – VIII. 8

  4.2.4. Izrada prijedloga literature za stručno usavršavanje IX. 5

  4.2.5. Rad s učiteljima pripravnicima IX. – VIII. 10

  4.2.6. Rad sa stručnim suradnicima – mentorstvo IX. – VIII. 5

  4.2.7. Rad s učiteljima i stručnim suradnicima – sudjelovanje u radu povjerenstva za stažiranje

  IX. – VIII. 8

  4.2.8. Mentorstvo studentima pedagogije X. – V. 50

  5. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST IX. – VIII. 220

  5.1. Bibliotečno-informacijska djelatnost IX. – VIII. 10

  5.1.1. Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave stručne i druge literature, novih izvora znanja, nabave lektirnih djela, sudjelovanje u informiranju i predstavljanju novih stručnih izdanja, poticanje učenika, učitelja i roditelja na korištenje znanstvene i stručne literature

  IX. – VIII. 10

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 42

  5.2. Dokumentacijska djelatnost IX. – VIII. 210

  5.2.1. Briga o školskoj dokumentaciji IX. – VIII. 10

  5.2.2. Pregled učiteljske dokumentacije IX. – VIII. 10

  5.2.3. Vođenje dokumentacije o učenicima i roditeljima IX. – VIII. 30

  5.2.4. Vođenje dokumentacije o radu IX. – VIII. 130

  5.2.5. Unos podataka u e-Maticu IX. – VIII. 30

  6. OSTALI POSLOVI IX. – VIII. 20

  6.1. Nepredviđeni poslovi IX. – VIII. 20

  UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1760

  STRUKTURA I GODIŠNJI FOND SATI:

  1. POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG PROGRAMA……...…………………………………………… 120 2. POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM

  PROCESU…………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 1100

  3. VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, STUDIJSKE ANALIZE…...…………………………………………….. 80 4. STRUČNO USAVRŠAVANJE OGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA.……………………………………………….. 220 5. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST……………………………………………. 220 6. OSTALI POSLOVI…………………………………………………………….. …………………………………………………………. 20

  UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: ................................................................................ 1760

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 43

  5.3. Plan rada stručnog suradnika logopeda

  Red. br.

  Područja i sadržaj rada Predviđeno

  vrijeme ostvarivanja

  Predviđeno vrijeme u

  satima

  Neposredni pedagoški rad ponedjeljak – petak

  1. RAD S UČENICIMA S IOOP tijekom god. 700

  1.1. Identifikacija i dijagnosticiranje učenika s IOOP-om

  IV., V., VI. mj.

  50

  1.2. Rehabilitacijski rad s učenicima 440

  1.3. Posebni individualni odgojno- obrazovni postupci 160

  1.4. Testiranje i upis učenika u 1.razred 50

  2. SURADNJA S UČITELJIMA tijekom god. 400

  2.1. Upoznavanje učitelja s vrstom, etiologijom i obilježjima teškoća kod učenika IX., X. mj.

  92

  2.2. Davanje stručnih uputa za rad s učenicima s IOOP-om 112

  2.3. Suradnja kod utvrđivanja i vrednovanja rezultata učenja i vladanja

  tijekom god.

  70

  2.4. Pomoć kod izrade individualiziranih odgojno obrazovnih programa 91

  2.5. Sjednice UV-a i RV-a 26

  2.6. Priprema stručnih predavanja po potrebi 9

  3. SURADNJA S RODITELJIMA tijekom god. 105

  3.1. Upoznavanje roditelja s vrstom, stupnjem i obilježjima teškoća kod učenika

  tijekom god.

  45

  3.2. Savjetodavni rad za ublažavanje i otklanjanje teškoća kod učenika 40

  3.3. Prikupljanje podataka o teškoćama učenika i amanestičkih podataka 20

  4. SURADNJA SA STRUČNO-RAZVOJNOM SLUŽBOM tijekom god. 300

  4.1. Ustrojstvo i provođenje rada s učenicima s IOOP-om IX., X. mj. 100

  4.2. Sudjelovanje u pedagoškoj opservaciji tijekom god.

  90

  4.3. Dogovori o suradnji sa stručnim ustanovama 30

  4.4. Suradnja kod formiranja novih odjela po potrebi 20

  4.5. Suradnja kod formiranja odjela prvih razreda VI. i VII. mj. 40

  4.6. Sastanci sinteze mjesečno 20

  5. OSTALI POSLOVI tijekom god. 271

  5.1. Nepredvidivi poslovi

  BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1760

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 44

  5.4. Plan rada stručnog suradnika knjižničara

  Redni broj

  Područja i sadržaj rada Predviđeno

  vrijeme ostvarivanja

  Predviđeno vrijeme u satima

  1. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 1010 sati

  1.1 Knjižnično-informacijski program - poticanje čitanja i informacijska pismenost Realizacija tema iz KIP-a kroz korelaciju s nastavnim predmetima, sat razrednika, projektni dani

  tijekom godine

  1.2. Izvannastavne aktivnosti tijekom godine

  1.2.1. Mali knjižničari

  1.3. Projekti

  tijekom godine 1.3.11.3.1. 1. Učiti kako učiti 1.3.2. Poticanje čitalačke pismenosti

  1.4. Izvanškolske aktivnosti

  1.4.1. Posjet knjižnici Savski gaj listopad 1.4.2. Posjet Interliberu studeni 1.4.3. Posjet knjižari i tiskari Školske knjige travanj

  1.5. Posudba i informativna djelatnost

  tijekom godine

  1.5.1. Sustavno upoznavanje učenika s knjižnicom, knjižničnom građom i pretraživanjem knjižničnih kataloga u svrhu pronalaženja izvora informacija

  1.5.2. Savjetovanje učenika pri izboru građe za čitanje; pomoć u obradi teksta, razvijanje kulture govorenja i pisanja, razvijanje čitateljskih navika i kulturnog ponašanja u knjižnici

  1.5.3. Upute o tehnici rada na izvorima, pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane teme ili referata, osposobljavanje za individualni intelektualni rad

  1.6. Poslovi koji proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada

  1.6.1. Izrada godišnjeg, mjesečnih i tjednih planova rada školskoga knjižničara

  1.6.2. Pripremanje za nastavne sate i radionice

  1.6.3. Suradnja s učiteljima i stručnim suradnicima, suradnja s ravnateljem škole u svezi unaprjeđivanja uvjeta rada školske knjižnice i čitaonice

  2. STRUČNI RAD I INFORMACIJSKA DJELATNOST 580 sati

  2.1. Stručni rad

  tijekom godine

  2.1.1. Organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici, cirkulacija građe, posudba

  2.1.2. Nabava knjižnične građe, suradnja s ravnateljem i učiteljima škole radi nabave novih naslova, utvrđivanje plana nabave stručne metodičko-pedagoške literature

  2.1.3. Knjižnično poslovanje u programu MetelWin: katalogizacija, klasifikacija, tehnička obrada građe, revizija i otpis

  2.1.4. Izrada prikaza knjiga i časopisa

  2.2. Informacijska djelatnost

  2.2.1. Sustavno izvještavanje učenika i učitelja o novonabavljenoj građi - izrada anotiranih bibliografija za učenike i učitelje; izrada popisa građe za stručno usavršavanje učitelja; izrada plana čitanja lektire s učiteljima

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 45

  HJ-a i RN-a; kompletiranje i predmetna obrada časopisa; održavanje mrežnih stranica knjižnice, informiranje učenika o dječjim časopisima, organizacija pretplate i raspodjela

  3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

  80 sati

  3.1.

  Planiranje i programiranje kulturnih aktivnosti, organizacija, pripremanje i realizacija kulturnih sadržaja: susreti s književnicima, prigodne izložbe, tribine, promocije; suradnja s kazalištima, muzejima, knjižnicama tijekom godine

  3.2. Priprema i provedba kviza za poticanje čitanja, pomoć u realizaciji razrednih projekata

  4. STRUČNO USAVRŠAVANJE

  90 sati

  4.1. Individualno stručno usavršavanje: praćenje, najnovije literature s područja knjižničarstva i dječje književnosti, sudjelovanje u radu Učiteljskog vijeća i stručnih vijeća u Školi

  tijekom godine 4.2.

  Sudjelovanje na stručnim skupovima na razini grada, županije i države (ŽSV Grada Zagreba, Informativni utorak, Proljetna škola školskih knjižničara, skupovi u organizaciji AZOO-a, HKD-a, HUŠK-a, NSK)

  4.3. Suradnja s drugim knjižnicama, knjižarima i nakladnicima

  UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1760

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 46

  5.5. Plan rada tajnika

  Područje i sadržaj rada Predviđeno vrijeme u satima

  1. NORMATIVNO-PRAVNI POSLOVI 458

  ✓ Izrada normativnih akata ✓ Praćenje i provođenje pravnih propisa putem stručnih seminara i literature ✓ Izrada ugovora, rješenja, odluka ✓ Pripremanje i sudjelovanje u radu sjednica Školskog odbora ✓ Savjetodavni rad o primjeni zakonskih i drugih propisa

  1. PERSONALNO-KADROVSKI POSLOVI 460

  ✓ Poslovi vezani za zasnivanje radnih odnosa radnika ✓ Objava natječaja i prikupljanje molbi ✓ Obavješćivanje kandidata po natječaju ✓ Vođenje personalne dokumentacije ✓ Evidentiranje primljenih radnika ✓ Prijava i odjava HZZO-u i MIO-u ✓ Prijava zasnivanja radnih odnosa resornom Ministarstvu ✓ Izrada Odluka i rasporeda godišnjeg odmora radnika ✓ Matična evidencija radnika-sređivanje matične knjige radnika i personalnih dosjea, Registar zaposlenih u javnim

  ustanovama ✓ Vođenje radnih i sanitarnih knjižica

  3. PRAVOVREMENA I ADEKVATNA ORGANIZACIJA RADA RADNIKA NA POM.-TEH. POSLOVIMA

  35

  ✓ Provođenje kontrole nad radom radnika ✓ Organiziranje i održavanje sastanaka ✓ Vođenje brige o radnoj odjeći i obući

  4. OSTALI POSLOVI 320

  ✓ Rad sa strankama (zaposlenici, roditelji, učenici) ✓ Vođenje i izrada raznih statističkih podataka ✓ Narudžba i nabava pedagoške dokumentacije i sitnog inventara ✓ Organizacija pomoćno- tehničkih poslova za vrijeme školskih praznika ✓ Poslovi u vezi s protokoliranjem svjedodžbi i zapisnika o popravnim ispitima ✓ Suradnja s drugim školama i ustanovama ✓ Pomoć pripravnicima pri spremanju stručnog ispita (zakoni) ✓ Nepredviđeni poslovi po nalogu ravnatelja ✓ Poslovi prikupljanja podataka za prehranu ✓ Suradnja s dobavljačima ✓ Javna nabava

  5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 410

  ✓ Primanje, razvođenje, razvrstavanje i otprema pošte ✓ Vođenje urudžbenog zapisnika ✓ Sastavljanje i pisanje raznih dopisa, molbi, odgovora ✓ Izdavanje raznih potvrda i uvjerenja učenicima i radnicima Škole ✓ Izdavanje i prijem svjedodžbi i duplikata svjedodžbi bivšim učenicima Škole ✓ Vođenje police osiguranja učenika ✓ Vođenje brige o matičnim knjigama učenika tekući poslovi ✓ Izdavanje putnih naloga

  6. RAD U ŠKOLSKOM ODBORU 44

  ✓ Konzultacije s ravnateljem i sindikalnim povjerenikom i predsjednikom Školskog odbora ✓ Priprema potrebnih materijala, poziva, pisanje zapisnika

  7. POSLOVI U SVEZI INSPEKCIJSKIH PREGLEDA 35

  ✓ Vođenje evidencije o sanitarnim pregledima školske kuhinje ✓ Ostali poslovi

  UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE

  1760

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

  stranica 47

  5.6. Plan rada ra�