Žarka dolinara 9 zagreboskajzerica.hr/home/wp-content/uploads/2018/10/os-kajzerica-gpp-2018... ·...

76
Republika Hrvatska Grad Zagreb Osnovna škola Kajzerica Žarka Dolinara 9 Zagreb

Upload: others

Post on 08-Jan-2020

25 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Republika Hrvatska

Grad Zagreb

Osnovna škola Kajzerica Žarka Dolinara 9

Zagreb

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 2

Republika Hrvatska Grad Zagreb

Osnovna škola Kajzerica Žarka Dolinara 9

Zagreb

Tim za koordinaciju izrade GPP-a: Majda Tometić

Mirela Sučević

Vesna Bobinski

Andrea Bosanac

Grafički dizajn i uređenje:

Majda Tometić

Korektura: Vesna Bobinski

Lektura: Andrea Bosanac

Korištene fotografije su ilustrativnog i/ili informativnog karaktera.

školska godina 2018./19.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 3

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 4

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 5

SADRŽAJ OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI ......................................................................................................................... 7

1. PODATCI O UVJETIMA RADA ..................................................................................................................... 9

1.1. Podatci o upisnom području ........................................................................................................................................... 9

1.2. Unutrašnji školski prostori ............................................................................................................................................10

1.3. Školski okoliš ..................................................................................................................................................................11

1.4. Nastavna sredstva i pomagala ......................................................................................................................................11

1.4.1. Knjižni fond škole ..................................................................................................................................................12

1.5. Plan obnove i preuređenja............................................................................................................................................12

2. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. ........... 13

2.1. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima ...................................................................................................................13

2.1.1. Podatci o učiteljima razredne nastave .................................................................................................................13

2.1.2. Podatci o učiteljima predmetne nastave .............................................................................................................14

2.1.3. Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicama ......................................................................................................17

2.1.4. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima ................................................................................17

2.1.6. Podatci o ostalim radnicima škole ........................................................................................................................18

2.2. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole ................................................................................19

2.2.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave .......................................................................................19

2.2.2. Tjedna i godišnja zaduženja učiteljica i učitelja predmetne nastave ..................................................................21

2.2.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole .....................................................................22

2.2.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole ...............................................................................................22

3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA ............................................................................................................... 23

3.1. Organizacija smjena ......................................................................................................................................................23

3.1.1. Raspored dežurstva ...............................................................................................................................................23

3.2. Godišnji kalendar rada ..................................................................................................................................................26

3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela ....................................................................................................................27

3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada ..................................................................................28

3.3.2. Nastava u kući .......................................................................................................................................................28

4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ................................. 29

4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ..................................................29

4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada .......................................................30

4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ...........................................................................................30

4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave .......................................................................................32

4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave .........................................................................................33

4.2.4. Plan izvannastavnih aktivnosti, sekcija i učeničkih društava ...............................................................................34

4.3. Obuka plivanja ................................................................................................ Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.

5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA ..................................................... 34

5.1. Plan rada ravnatelja.......................................................................................................................................................35

5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga ......................................................................................................................37

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 6

5.3. Plan rada stručnog suradnika logopeda .............................................................................................................. 43

5.4. Plan rada stručnog suradnika knjižničara .....................................................................................................................44

5.5. Plan rada tajnika ............................................................................................................................................................45

5.6. Plan rada računovotkinje ..............................................................................................................................................47

5.7. Plan rada domara ..........................................................................................................................................................48

5.8. Plan rada spremačica ....................................................................................................................................................49

5.9. Plan rada kuharica .........................................................................................................................................................49

5.9. Plan rada školske liječnice .............................................................................................................................................50

6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA .................................................................................... 51

6.1. Plan rada Školskog odbora ............................................................................................................................................51

6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća ..........................................................................................................................................52

6.3. Plan rada Razrednog vijeća ...........................................................................................................................................53

6.4. Plan rada Vijeća roditelja ..............................................................................................................................................54

6.5. Plan rada Vijeća učenika ...............................................................................................................................................55

6.6. Plan rada Tima za kvalitetu ...........................................................................................................................................55

7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ............................................................................... 56

7.1. Stručno usavršavanje u školi .........................................................................................................................................56

7.1.1. Stručna vijeća ........................................................................................................................................................56

7.1.2. Stručna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike ..................................................................................61

7.2. Stručna usavršavanja izvan škole ..................................................................................................................................61

7.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini ..........................................................................................................61

7.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini ..............................................................................................................61

7.3. Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanja ............................................................................................................62

8. PODATCI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA

ŠKOLSKE USTANOVE ................................................................................................................................ 63

8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti ...................................................................................................................................63

8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika ..................................................................................................................64

8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole ........................................................................65

8.4. Školski preventivni programi ........................................................................................................................................66

8.4.1. Preventivni programi: ...........................................................................................................................................67

8.4.2. Plan i program mjera sigurnosti u školi ................................................................................................................70

9. PLAN NABAVE I OPREMANJA .................................................................................................................. 75

10. PRILOZI ............................................................................................................................................ 75

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 7

OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI

✓ Županija: Grad Zagreb

✓ Naziv škole: Osnovna škola Kajzerica

✓ Adresa škole: Ulica Žarka Dolinara 9, 10 020 Zagreb

✓ Ravnatelj škole: v.d. ravnatelja Majda Tometić, prof. hrv. jez. i knjiž.

✓ Telefonski broj: +385 1 6454 780

✓ Broj telefaksa: +385 1 6454 630

✓ E-pošta: [email protected]

✓ Mrežna stranica: www.oskajzerica.hr

✓ Šifra škole: 21-114-156

✓ Matični broj škole: 4262930

✓ OIB: 99118997944

✓ Upis u sudski registar (broj i datum): 080927781

✓ IBAN: HR 0423600001102434883

✓ Škola vježbaonica za: studente Učiteljskog fakulteta; Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Edukacijsko-

rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Katoličko-bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Centar

izvrsnosti za polaganje stručnih ispita iz razredne nastave Agencije za odgoj i obrazovanje te Centar izvrsnosti za

polaganje stručnih ispita iz Hrvatskoga jezika Agencije za odgoj i obrazovanje

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 8

✓ Broj učenika: 592

✓ Broj učenika u razrednoj nastavi: 341

✓ Broj učenika u predmetnoj nastavi: 251

✓ Broj učenika s teškoćama u razvoju: 41

✓ Broj učenika u produženom boravku: 200

✓ Broj učenika putnika: 0

✓ Ukupan broj razrednih odjela: 28

✓ Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 28

✓ Broj razrednih odjela RN-a: 15

✓ Broj razrednih odjela PN-a: 13

✓ Broj razreda koji koriste e-Dnevnik: 28

✓ Broj smjena: 1

✓ Početak i završetak svake smjene:

8:00 – 13:15

✓ Broj radnika: 81

✓ Broj učitelja predmetne nastave: 34

✓ Broj učitelja razredne nastave: 15

✓ Broj učitelja u produženom boravku: 9

✓ Broj stručnih suradnika: 3

✓ Broj ostalih radnika: 19

✓ Broj nestručnih učitelja: 0

✓ Broj pripravnika: 8

✓ Broj mentora i savjetnika: 14

✓ Broj voditelja ŽSV-a: 2

✓ Broj računala u školi: 52

✓ Broj laptopa u školi: 40

✓ Broj specijaliziranih učionica: 3

✓ Broj općih učionica: 24

✓ Broj sportskih dvorana: 2

✓ Broj sportskih igrališta: 3

✓ Školska knjižnica: 1

✓ Školska kuhinja: 1

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 9

1. PODATCI O UVJETIMA RADA

1.1. Podatci o upisnom području

Naselje Kajzerica je dio Novog Zagreba smješteno između Jadranskog mosta na zapadu i jezera Bundek na istoku. Pripada gradskoj četvrti Novi Zagreb – zapad.

Upisno područje naše škole obuhvaćaju ulice:

✓ Južna obala II. ✓ Južna obala III. ✓ Južna obala IV. ✓ Južna obala IX. ✓ Južna obala VI. ✓ Južna obala VII. ✓ Južna obala VIII. ✓ Podbrežje III. ✓ Podbrežje IV. ✓ Podbrežje IX. ✓ Podbrežje V. ✓ Podbrežje VI. ✓ Podbrežje VII. ✓ Podbrežje VIII. ✓ Podbrežje X. ✓ Podbrežje XI. ✓ Podbrežje XII. ✓ Podbrežje XII.a ✓ Podbrežje XIII. ✓ Podbrežje XIV. ✓ Puževa ulica ✓ Ulica Stjepana Bencekovića ✓ Ulica Jozsefa Antalla

✓ Ulica Radoslava Cimermana ✓ Ulica Ivana Rogića ✓ Avenija Dubrovnik (5. – 15.A) – od rotora do

Avenije Većeslava Holjevca – sjeverna strana ✓ Avenija Većeslava Holjevca (10. – od Mosta

slobode do Avenije Dubrovnik) ✓ Jadranska avenija (2. – 2.B) ✓ Remetinečka cesta (1. – 15. i 2. – 28.) ✓ Obala Ivana Supeka (cijela – bez k.br.) ✓ Ulica Žarka Dolinara (cijela – bez k.br.) i ✓ Riječka ulica (cijela – bez k.br.).

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 10

1.2. Unutrašnji školski prostori

Oznaka stanja opremljenosti do 50%.1, od 51 do 70%.2, od 71 do 100%.3

Naziv prostora (klasična učionica, kabinet, knjižnica, dvorana)

Učionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

Broj Veličina

u m2 Broj

Veličina u m2

Opća opremljenost

Didaktička opremljenost

RAZREDNA NASTAVA

1. razred 4 240,06 1 16,08 3 2

2. razred 4 240,06 1 16,08 3 2

3. razred 4 240,06 1 16,08 3 2

4. razred 3 180,01 1 16,08 3 2

PREDMETNA NASTAVA

Učionica 1 1 68,84 - - 3 2

Učionica 2 1 68,84 - - 3 2

Učionica 3 1 68,84 1 16,08 3 2

Priroda i Biologija 1

60,06

1 35,12 3 2 Kemija 66,92

Fizika 1 76,85

Učionica 7 1 68,84 1 16,08 3 2

Informatika 1 60,02 1 16,08 3 3

Učionica 9 1 61,27 - - 3 2

Učionica 10 1 61,27 - - 3 2

Učionica 11 1 61,27 1 16,08 3 2

Učionica 12 1 61,27 - - 3 2

Učionica 13 1 61,27 - - 3 2

OSTALO

Dvorana za TZK 2 1379,00 1 16,08 3 1

Knjižnica 1 38,00 - - 2 1

Dvorana za priredbe, blagovaonica

1 376,54 - - 3 2

Zbornica 1 42,00 - - 3 3

Uredi 5 116,62 - - 3 2

UKUPNO: 27 3636,64 10 179,84

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 11

1.3. Školski okoliš

Naziv površine Veličina u m2 Ocjena stanja

1. Sportska igrališta (betonska – rukometno, košarkaško, nogometno, atletska staza)

4.942,00 koristimo s IV. gimnazijom

2. Zelene površine

9.169,00

koristimo s IV. gimnazijom i DV Trnsko, Područni vrtić Kajzerica

3. Školsko dječje igralište koristi OŠ Kajzerica

UKUPNO 14.111,00

1.4. Nastavna sredstva i pomagala

Nastavna sredstva i pomagala Stanje Standard

Audiooprema:

glazbena mini-linija 14 3

razglas 1 1

Video i fotooprema:

fotoaparat 1 3

projektorsko platno 2 3

Informatička oprema:

projektor 27 3

pametna ploča 24 3

pisač 6 3

skener 3 3

stolna računala 52 3

prijenosno računalo 40 3

Ostala oprema:

fotokopirni aparat 2 3

telefon 20 3

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51 do 70%..2, od 71 do 100%..3

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 12

1.4.1. Knjižni fond škole

Knjižni se fond škole sustavno nadopunjuje vlastitim sredstvima Škole, sredstvima osnivača i Ministarstva kako bi se sadašnji učeničkog i nastavničkog fonda povećao i približio standardu.

1.5. Plan obnove i preuređenja

S obzirom na povećani broj djece u naselju posljednjih godina, pojavljuje se problem organizacije prostora za rad u jednoj smjeni. Za ostanak u jednoj smjeni, potrebno je osigurati dodatni učionički školski prostor. Krajem školske godine 201./2018. prenamijen je prostor unutar škole (knjižnica i učiteljski kabinet) za dvije dodatne učionice razredne nastave i jednu učionicu predmetne nastave te zbornicu. Unutar škole više nema mogućnosti prenamjene prostora. Planirano je godišnje održavanje (bojanje zidova, održavanje podova, popravak sitnih oštećenja).

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 13

2. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U

ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

2.1. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima

2.1.1. Podatci o učiteljima razredne nastave

Redni broj

Ime i prezime

1. Suzana Santini 1964. učiteljica razredne

nastave VŠS

učiteljica mentorica

25

2. Jasna Kutrovac 1966. učiteljica razredne

nastave VŠS - 24

3. Silvija Jurković 1966. magistra primarnog

obrazovanja VSS

učiteljica savjetnica

27

4. Silvana Češljar Češković 1970. učiteljica razredne

nastave VŠS

učiteljica mentorica

26

5. Vanessa Golubić 1970. učiteljica razredne

nastave VŠS

učiteljica savjetnica

26

6. Jasminka Viher 1970. učiteljica razredne

nastave VSS

učiteljica mentorica

23

7. Romana Piskač 1971. učiteljica razredne

nastave VŠS

učiteljica mentorica

19

8. Ines Smolčić 1972. učiteljica razredne

nastave VŠS

učiteljica savjetnica

21

9. Gabrijela Zagoršćak

Peroković 1972.

učiteljica razredne nastave

VSS - 19

10. Martina Vuletić 1974. učiteljica razredne

nastave VSS - 20

11. Tihomir Dragić učitelj razredne

nastave VSS - 5

12. Lidija Žugčić učiteljica razredne

nastave VSS - 8

13. Danijela Cerjan 1976. magistra primarnog

obrazovanja VSS

učiteljica mentorca

16

14. Marina Hranilović

Hadžić 1979.

učiteljica razredne nastave

VSS - 15

15. Anne-Marie Popović 1979. učiteljica razredne

nastave VSS - 15

16. Martina Horvat 1982. učiteljica razredne

nastave VSS

učiteljica mentorica

10

17. Ines Sakač 1980. učiteljica razredne

nastave VSS - 12

18. Tanja Iskra Weber 1982. učiteljica razredne

nastave VSS - 11

19. Sandra Bašić 1984. učiteljica razredne

nastave VSS - 9

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 14

20. Ivana Vlatković 1985. magistra primarnog

obrazovanja VSS - 8

21. Ivana Miloloža 1986. magistra primarnog

obrazovanja VSS - 5

22. Matilda Verkić 1987. magistra razredne

nastave VSS - 2

23. Iva Palijaš 1987. magistra primarnog

obrazovanja VSS - 5

24. Danica Jaram 1990. magistra primarnog

obrazovanja VSS - 0

25. Maja Vladimir 1990. magistra primarnog

obrazovanja VSS - 3

26. Helena Gašparić 1992. magistra primarnog

obrazovanja VSS - 2

27. Lucija Smolković 1994. magistra primarnog

obrazovanja

VSS - 0

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 15

2.1.2. Podatci o učiteljima predmetne nastave

Redni broj

Ime i prezime

1. Ljiljana Labazan 1958. diplomirani muzičar -

solopjevač VSS Glazbena kultura - 34

2. Vesna

Draženović Žitko 1961.

profesorica fizike i matematike

VSS Matematika - 31

3. Marija Tolić 1963.

profesorica njemačkog jezika i

književnosti i talijanskog jezika i

književnosti

VSS Njemački jezik - 16

4. Lara-Barbara Ivaniš 1969.

profesorica engleskog jezika i književnosti i talijanskog jezika i

književnosti

VSS Engleski jezik - 14

5. Sunčana Mumelaš 1970. profesorica biologije i

kemije VSS

Biologija, Priroda i Kemija

učiteljica mentorica

19

6. Darko Benčić 1970. profesor povijesti i

komparativne književnosti

VSS Povijest - 20

7. Andrea Bosanac 1972. profesorica

hrvatskoga jezika i književnosti

VSS Hrvatski jezik učiteljica savjetnica

20

8. Ana Milas 1974. diplomirani kateheta VSS Vjeronauk učiteljica

mentorica 14

9. Danijela Lokmer 1974.

profesorica engleskog jezika i književnosti i talijanskog jezika i

književnosti

VSS Engleski jezik - 15

10. Nino Mandl 1978. profesor fizike VSS Fizika - 7

11. Stanka Svetličić 1979. profesorica

hrvatskoga jezika i književnosti

VSS Hrvatski jezik - 9

12. Lena Ivanković 1979. akademski kipar VSS Likovna kultura - 3

13. Ines Delač 1979. magistra/inženjerka grafičke tehnologije

VSS Tehnička kultura - 10

14. Mario Bošković 1980. profesor fizičke

kulture VSS

Tjelesna i zdravstvena

kultura - 10

15. Darija Vlahović 1980. diplomirani kateheta VSS Vjeronauk - 8

16. Iva Juršić Uravić 1982. profesorica biologije i

kemije VSS Priroda i Kemija - 9

17. Tea Mađor Božinović

1982.

profesorica hrvatskog jezika i književnosti i

engleskog jezika i književnosti

VSS Engleski jezik - 8

18. Martina Sičaja 1983. profesorica engleskog

jezika i književnosti VSS Engleski jezik - 9

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 16

19. Josipa Raos 1983. diplomirani kateheta VSS Vjeronauk - 10

20. Ena Šarić 1986. magistra edukacije engleskog jezika i

književnosti VSS Engleski jezik - 1

21. Ana Dabić 1987. magistra edukacije hrvatskog jezika i

književnosti VSS Hrvatski jezik - 2

22. Eva Pešić 1988. magistra kineziologije VSS Tjelesna kultura i

vikendom u sportske dvorane

- 2

23. Ana Mateković 1989. magistra edukacije

informatike VSS Informatika - 3

24. Karlo Babuder 1989. magistar edukacije

povijesti VSS Povijest - 1

25. Tamara Maljcov

Lulić 1990.

magistra primarnog obrazovanja

VSS Engleski jezik - 3

26. Nikolina Zeman 1990. magistra edukacije matematike i fizike

VSS Matematika i

Fizika - 4

27. Katarina Breber 1991.

magistra edukacije hrvatskog jezika i

književnosti i magistra pedagogije

VSS Hrvatski jezik - 1

28. Matea Balen Šimić 1991. magistra edukacije hrvatskoga jezika i

književnosti VSS Hrvatski jezik - 2

29. Tomislav Hamer 1991. magistar edukacije

geografije i povijesti VSS Povijest - 2

30. Krešimir Vučić 1992. magistar edukacije

matematike VSS Matematika - 2

31. Tomislav Galović 1992. magistar religiozne

pedagogije i katehetike

VSS Vjeronauk - 0

32. Dorotea Sinković 1992.

magistra edukacije engleskog jezika i

književnosti i talijanskog jezika i

književnosti

VSS Talijanski jezik - 0

33. Elma Đaferović 1992. magistra edukacije

matematike VSS Matematika - 0

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 17

2.1.3. Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicama

Red. broj

Ime i prezime

1. Majda Tometić 1974. profesorica hrvatskog

jezika i književnosti VSS

v.d. ravnatelja

učiteljica mentorica

19

2. Mirela Sučević 1967. profesorica pedagogije VSS pedagoginja savjetnica 26

3. mr. sc. Daniela

Abramović 1976.

magistra znanosti – grana logopedija

VSS logopedinja mentorica 19

4. Vesna Bobinski 1964. dipl. učiteljica razredne

nastave i dipl. bibliotekarka

VSS knjižničarka učiteljica

savjetnica 33

2.1.4. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima

Redni broj

Ime i prezime pripravnika

1. Tea Mađor Božinović 1982. profesorica hrvatskog jezika i književnosti

i engleskog jezika i književnosti učiteljica

Engleskoga jezika

2. Elma Đaferović 1992. magistra edukacije matematike učiteljica

Matematike

3. Tomislav Galović 1992. magistar religiozne pedagogije i

katehetike vjeroučitelj

4. Danica Jaram 1990. magistra primarnog obrazovanja voditeljica

produženog boravka

5. Dorotea Sinković 1992. magistra edukacije engleskog jezika i

književnosti i talijanskog jezika i književnosti

učiteljica Talijanskog jezika

6. Lucija Smolković 1994. magistra primarnog obrazovanja učiteljica razredne

nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 18

2.1.6. Podatci o ostalim radnicima škole

Redni broj

Ime i prezime

1. Snježana Kacun 1964. gimnazijski smjer SSS spremačica 30

2. Tajana Benčić 1964. zubna tehničarka SSS spremačica 11

3. Nada Čičak 1964. ekonomska tehničarka

SSS spremačica 29

4. Miljenko Klarić 1965. elektromehaničar SSS domar 30

5. Mirjana

Bogdanović 1966.

skladištarka mješovite robe

SSS spremačica 24

6. Žana Guberac 1970. ekonomski

tehničar SSS spremačica 12

7. Josipa Slonjšak 1970. prodavačica SSS spremačica 22

8. Mirjana Soldo 1970. gumarska stručna

suradnica SSS spremačica 10

9. Karolin Mandir 1970. kuharica SSS kuharica 17

10. Štefica Rimac 1971. kuharica SSS kuharica 19

11. Svjetlana Krvavica

1972. konobarica SSS kuharica 19

12. Ružica Merkaš 1973. ekonomistica SSS spremačica 21

13. Danijela Japundžić

1974. dipl. ekonomistica VSS računovotkinja 17

14. Marko Počuča 1974. drvni tehničar SSS domar 12

15. Mirjana Međaković

1979. OŠ NKV spremačica 13

16. Marin Karin 1979. dipl. pravnik VSS tajnik 5

17. Silvija Beranek 1980. kuharica SSS kuharica 15

18. Manuela Jandrašek

1983. prodavačica SSS spremačica 17

19. Ankica

Smolković 1989. kuharica SSS kuharica 10

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 19

2.2. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

2.2.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

Zaduženje u satima neposrednog rada s učenicima tjedno.

Redni broj

Ime i prezime učiteljice Razred Redovna nastava

Rad razrednika

Dopunska nastava

Dodatna nastava

INA ŽSV Rad u PB-u

Ukupno neposredni

rad

Ostali poslovi

Ukupno

Tjedno Godišnje

1. Ines Smolčić 1.a 15 2 2 1 1 - - 21 19 40 1760

2. Suzana Santini 1.b 15 2 2 1 1 - - 21 19 40 1760

3. Silvana Češljar

Češković 1.c 15 2 2 1 1 - - 21 19 40 1760

4. Danijela Cerjan 1.d 15 2 2 1 1 - - 21 19 40 1760

5. Gabrijela Zagoršćak

Peroković 2.a 16 2 1 1 1 - 21 19 40 1760

6. Marina Hranilović

Hadžić 2.b 16 2 1 1 1 - - 21 19 40 1760

7. Lidija Žugčić 2.c 16 2 1 1 1 - - 21 19 40 1760

8. Iva Palijaš 2.d 16 2 1 1 1 - - 21 19 40 1760

9. Silvija Jurković 3.a 16 2 1 1 1 - - 21 19 40 1760

10. Romana Piskač 3.b 16 2 1 1 1 - - 21 19 40 1760

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 20

11. Ines Sakač 3.c 16 2 1 1 1 - - 21 19 40 1760

12. Lucija Smolković 3.d 16 2 1 1 1 - - 21 19 40 1760

13. Jasminka Viher 4.a 16 2 1 1 - 1 - 21 19 40 1760

14. Martina Horvat 4.b 16 2 1 1 - 1 - 21 19 40 1760

15. Vanessa Golubić 4.c 16 2 1 1 1 - - 21 19 40 1760

16. Sandra Bašić PB - - - - - - 25 - 15 40 1760

17. Ivana Vlatković PB - - - - - - 25 - 15 40 1760

18. Tihomir Dragić PB - - - - - - 25 - 15 40 1760

19. Jasna Kutrovac PB - - - - - - 25 - 15 40 1760

20. Ann-Marie Popović/

Danica Jaram PB - - - - - - 25 - 15 40 1760

21. Matilda Verkić PB - - - - - - 25 - 15 40 1760

22. Helena Komin PB - - - - - - 25 - 15 40 1760

23. Ivana Miloloža PB - - - - - - 25 - 15 40 1760

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 21

2.2.2. Tjedna i godišnja zaduženja učiteljica i učitelja predmetne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 22

2.2.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

Redni broj

Ime i prezime radnika Struka Radno mjesto Radno vrijeme

(od do) Broj sati tjedno

Broj sati godišnjeg zaduženja

1. Majda Tometić prof. hrv.jez.

i knjiž. ravnateljica

škole

pon.,uto., sri. i pet.: 8:00 – 16:00

čet.: 10:00 – 18:00 40 1760

2. Mirela Sučević prof.

pedagogije, savjetnica

pedagoginja

ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 8:00

do 14:00 srijeda od 12:00 do

18:00

40

1760

3. Daniela Abramović logoped logopedinja pon. – pet.: 8:00 – 14:00

40 1760

4. Vesna Bobinski bibliotekar knjižničarka

pon.sri., pet.: 8:00 – 14:00

uto. i čet.: 11:00 – 17:00

40 1760

2.2.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

Red. broj

Ime i prezime radnika

Struka Radno mjesto Radno vrijeme

(od – do)

Broj sati

tjedno

Broj sati godišnjeg zaduženja

1. Marin Karin tajnik 7:00 – 15:00 40

1760

2. Danijela Japundžić računovotkinja 7:00 – 15:00 40

1760

3. Marko Počuča domar 6:00 – 14:00 ili 14:00 – 22:00

40 1760

4. Miljenko Klarić domar 6:00 – 14:00 ili 14:00 – 22:00

40 1760

5. Žana Guberac spremačica 14:00 – 22:00 40 1760

6. Snježana Kacun spremačica 14:00 – 22:00 40 1760

7. Mirjana Bogdanović spremačica 14:00 – 22:00 40 1760

8. Manuela Jandrašek spremačica 14:00 – 22:00 40 1760

9. Josipa Slonjšak spremačica 6:00 – 14:00 40 1760

10. Svjetlana Krvavica spremačica 6:00 – 14:00 40 1760

11. Mirjana Međaković spremačica 6:00 – 14:00 40 1760

12. Tajana Benčić spremačica 14:00-22:00 40 1760

13. Ružica Merkaš spremačica 6:00 – 14:00 40 1760

14. Mirjana Soldo spremačica 14:00 – 22:00 40 1760

15. Nada Čičak spremačica 14:00 – 22:00 40 1760

16. Štefica Riman kuharica 6:00 – 14:00 ili 9:00 – 17:00

40 1760

17. Silvija Beranek kuharica 6:00 – 14:00 ili 9:00 – 17:00

40 1760

18. Karolin Mandir kuharica 6:00 – 14:00 ili 9:00 – 17:00

40 1760

19. Ankica Smolković kuharica 6:00 – 14:00 ili 9:00 – 17:00

40 1760

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 23

3. PODATCI O ORGANIZACIJI RADA

3.1. Organizacija smjena

3.1.1. Raspored dežurstva

Predmetna nastava

* učitelji koji su dežurni na hodniku odvode djecu u blagovaonicu i vraćaju se na dežurstvo, u blagovaonici ostaju učitelji koji su dežurni u blagovaonici, učitelji koji su imali nastavu prethodni sat prate učenike do blagovaonice i potvrđuju kartice za mliječni obrok

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

ulaz

Labazan Svetličić

Vlahović Bosanac

Ivaniš Mateković

Zeman Breber

Pešić Mumelaš

Viher Galović Horvat Mađor Božinović Golubić

1. v

elik

i od

mo

r (9

:35

-9:5

0)

hodnik uz požarna vrata zapad

Draženović Žitko Đaferović Vučić Draženović Žitko Bosanac

hodnik uz toalet, stubište, dizalo Mumelaš Sičaja Juršić Zeman Zeman

hodnik uz požarna vrata istok Svetličić Raos Hamer Šarić Sičaja

1. kat Delač/Ivanković Vlahović Milas Galović Delač/Ivanković

Breber Babuder Ivaniš Milas Šepec

kuhinja

Benčić Šarić Raos Benčić Dabić

Labazan Delač/ Ivanković

Mateković Delač/Ivanković Raos

Lokmer Lokmer Svetličić Mandl Pešić

2. v

elik

i od

mo

r (1

0:3

5-1

0:5

0)

hodnik uz požarna vrata zapad

Draženović Žitko Đaferović Vučić Juršić Bosanac

hodnik uz toalet, stubište, dizalo

Mumelaš Sičaja Juršić Šarić Dabić

hodnik uz požarna vrata istok

Lokmer Raos Hamer Mandl Hamer

1. kat

Ivanković/Delač Vlahović Milas Galović Ivanković/Delač

Labazan Ivanković/Delač

Ivaniš Ivanković/Delač Šepec

kuhinja

Benčić Babuder Bošković Babuder Bošković

Svetličić Bosanac Mateković Draženović Žitko

Vučić

Breber Vučić Pešić Zeman Breber

dež

urs

tvo

u k

uh

inji 5. sat

(11:40-12:25) Mađor Božinović Viher Horvat Golubić Šepec

6. sat (12:30-13:15) Benčić Đaferović Bošković Mandl Dabić

7. sat (13:20-14:05) Hamer Šepec Tolić Mateković Tolić

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 24

Razredna nastava - jutarnje dežurstvo*

I. P

OLU

GO

DIŠ

TE

Tjedan Dežurna učiteljica od 7:00 Dežurna učiteljica od 7:30

3.9. – 7.9. sve učiteljice 1.razreda Marina Hranilović Hadžić

10.9. – 14.9. sve učiteljice 1.razreda Silvija Jurković

17.9. – 21. 9. Lucija Smolković Lidija Žugčić

24. 9. – 28.9. Ines Sakač Iva Palijaš

1.10. – 5.10. Romana Piskač Danijela Cerjan

9.10. - 12.10. Marina Hranilović Hadžić Suzana Santini

15.10. - 19.10. Silvija Jurković Silvana Češljar Češković

22.10. - 26.10. Lidija Žugčić Lucija Smolković

29.10. - 2.11. Iva Palijaš Ines Sakač

5.11. - 9.11. Gabrijela Zagoršćak Peroković Ines Smolčić

12.11. - 16.11. Ines Smolčić Gabrijela Zagoršćak Peroković

19.11. - 23.11. Suzana Santini Romana Piskač

26.11. – 30.11. Silvana Češljar Češković Marina Hranilović Hadžić

3.12. - 7.12. Danijela Cerjan Silvija Jurković

10.12. - 14.12. Lucija Smolković Lidija Žugčić

17.12. - 21.12. Ines Sakač Iva Palijaš

II. P

OLU

GO

DIŠ

TE

Tjedan Dežurna učiteljica od 7:00 Dežurna učiteljica od 7:30

14.1. – 18.1. Romana Piskač Danijela Cerjan

21.1. – 25.1. Silvija Jurković Suzana Santini

28.1. – 1.2. Marina Hranilović Hadžić Silvana Češljar Češković

4.2. – 98.2. Lidija Žugčić Lucija Smolković

11.2. – 15.2. Iva Palijaš Ines Sakač

18.2. – 22.2. Gabrijela Zagoršćak Peroković Ines Smolčić

25.2. – 1.3. Ines Smolčić Gabrijela Zagoršćak Peroković

4.3. – 8.3. Suzana Santini Romana Piskač

11.3. – 15.3. Silvana Češljar Češković Marina Hranilović Hadžić

18.3. – 22.3. Danijela Cerjan Silvija Jurković

25.3. – 29.3. Lucija Smolković Lidija Žugčić

1.4. – 5.4. Ines Sakač Iva Palijaš

8.4. – 13.4. Romana Piskač Danijela Cerjan

15.4. – 17.4. Marina Hranilović Hadžić Suzana Santini

29.4 – 3.5. Silvija Jurković Silvana Češljar Češković

6.5. – 10.5. Lidija Žugčić Lucija Smolković

13.5. – 17.5. Iva Palijaš Ines Sakač

20.5. – 24.5. Gabrijela Zagoršćak Peroković Ines Smolčić

27.5. – 31.5. Lucija Smolković Gabrijela Zagoršćak Peroković

3.6. – 7.6. Marina Hranilović Hadžić Romana Piskač

10.6. – 14.6. Lidija Žugčić Silvija Jurković * Jutarnje je dežurstvo organizirano u blagovaonici

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 25

Razredna nastava - dežurstva na hodnicima

JUTARNJE DEŽURSTVO UZ PORTU

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

ulaz u školu

7:45 – 8:00

Jasminka Viher Tomislav Galović Martina Horvat Tea Mađor Božinović

Vanessa Golubić

JUŽNI HODNIK (tijekom velikog odmora)

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

Zapad (kod evakuacijskih

stapenica) Ines Smolčić Suzana Santini Iva Palijaš

Gabrijela Zagoršćak Peroković

Lidija Žugčić

Istok (kod dizala)

Marina Hranilović

Hadžić Martina Horvat Danijela Cerjan Martina Horvat

Tea Mađor Božinović

SJEVERNI HODNIK (tijekom velikog odmora)

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

Zapad (kod evakuacijskih

stapenica) Vanessa Golubić Jasminka Viher Romana Piskač Ines Sakač Romana Piskač

Istok (kod dizala)

Lucija Smolković Silvana Češljar

Češković Silvija Jurković

Tea Mađor Božinović

Lucija Smolković

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 26

3.2. Godišnji kalendar rada

BLAGDANI/PRAZNICI REPUBLIKE HRVATSKE - 8. listopada - Dan nezavisnosti - 1. studenoga - Dan Svih Svetih - 25. prosinca - Božić - 26. prosinca - Sveti Stjepan - 1. siječnja - Nova godina - 6. siječnja - Sveta tri kralja

- 21. travnja - Uskrs - 22. travnja - Uskrsni ponedjeljak - 1. svibnja - Međunarodni praznik rada - 20. lipnja - Tijelovo - 22. lipnja - Dan antifašističke borbe - 25. lipnja - Dan državnosti

- 5. kolovoza - Dan domovinske zahvalnosti - 15. kolovoza - Velika Gospa GRADSKA OBILJEŽAVANJA - 31. svibnja - Dan grada Zagreba ŠKOLSKA OBILJEŽAVANJA - 30. svibnja - Dan škole

Mjesec Broj dana Blagdani i

neradni dani Dan škole, grada, općine, župe, školske

priredbe... radnih nastavnih

I. polugodište od 3. rujna do 21. prosinca

2018.

rujan 20 20 0 Priredba za učenike prvih razreda

(3. rujna 2018.)

listopad 22 22 1

(8.X.2018.)

Priredba i obilježavanje Međunarodnog dana zelenih škola (27. rujna 2018.)

- obilježavanje 10. listopada 2018.

Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje (26. listopada 2018.)

studeni 21 21 1

(1.XI.2018.)

Dan Svih Svetih - obilježavanje 31. listopada 2018.

Dan sjećanja na Vukovar (18. studenoga 2018.) - obilježavanje 16. studenoga 2018.

prosinac 19 15 3

Božićna humanitarna priredba i humanitarna događanja

(18. prosinca 2018.)

Zimski odmor učenika od 24. prosinca 2018. do 11. siječnja 2019. UKUPNO I. polugodište 82 78 5

II. polugodište od 14. siječnja do 14. lipnja

2019.

siječanj 22 14 8

veljača 20 20 0

ožujak 21 21 0 Dani hrvatskoga jezika

(od 11. do 17. ožujka 2019.)

travanj 21 14 7

Dan planete Zemlje (22. travnja 2018.) - obilježavanje 17. travnja 2018.

Proljetni odmor učenika od 18. travnja do 26. travnja 2019.

svibanj 22 21 1

(1.V.2019.)

Međunarodni dan obitelji (15. svibnja 2019.)

Priredba i obilježavanje Dana škole (30. svibnja 2019.)

Oblježavanje Dana grada Zagreba (31. svibnja 2019.)

lipanj 18 10 2

(20. i 22. lipnja) Svečanost podjele svjedodžbi za učenike osmih

razreda

srpanj 23 0 0 Ljetni odmor učenika započinje 17. lipnja 2019. kolovoz 20 0 2

UKUPNO II. polugodište 167 100 20

UKUPNO: 249 178 25

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 27

3.3. Podatci o broju učenika i razrednih odjela

Razred učenika odjela

dje

vojč

ica

po

nav

ljača

primjereni oblik

školovanja (učenici s

rješenjem)

Prehrana Putnika U boravku Ime i

prezime razrednice užina objed

3 do 5 km

6 do 10 km

cije. prod.

I. a 22 1 11 0 0 22 22 0 0 0 17 Ines Smolčić

I. b 23 1 11 0 0 23 23 0 0 0 17 Suzana Santini

I. c 21 1 9 0 0 21 19 0 0 0 18 Silvana Češljar

Češković

I. d 22 1 11 0 1 20 18 0 0 0 18 Danijela Cerjan

UKUPNO 88 4 42 0 1 86 82 0 0 0 70 -

II. a 21 1 11 0 0 20 15 0 0 0 13 Gabrijela Zagoršćak Peroković

II. b 20 1 11 0 1 20 19 0 0 0 18 Marina

Hranilović Hadžić

II. c 22 1 11 0 1 18 19 0 0 0 19 Lidija Žugčić

II. d 22 1 11 0 0 21 18 0 0 0 15 Iva Palijaš

UKUPNO 85 4 44 0 2 79 71 0 0 0 65 -

III. a 23 1 10 0 0 21 14 0 0 0 11 Silvija

Jurković

III. b 23 1 10 0 2 23 19 0 0 0 14 Romana Piskač

III. c 24 1 11 0 1 24 22 0 0 0 15 Ines Sakač

III. d 23 1 10 0 0 20 17 0 0 0 16 Lucija

Smolković

UKUPNO 93 4 41 0 3 88 72 0 0 0 56 -

IV. a 24 1 13 0 2 21 21 0 0 0 0 Jasminka

Viher

IV. b 26 1 13 0 2 25 21 0 0 0 9 Martina Horvat

IV. c 25 1 12 0 2 24 22 0 0 0 0 Vanessa Golubić

UKUPNO 75 3 38 0 6 70 64 0 0 0 9 -

UKUPNO I.–IV.

341 15 165 0 12 323 289 0 0 0 200 -

V. a 19 1 6 0 3 11 6 0 0 0 0 Danijela Lokmer

V. b 19 1 7 0 4 14 8 0 0 0 0 Ana Dabić

V. c 21 1 8 0 1 20 9 0 0 0 0 Krešimir

Vučić

V. d 19 1 9 0 1 16 10 0 0 0 0

Karlo

Babuder

UKUPNO 78 4 30 0 9 61 33 0 0 0 0 -

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 28

VI. a 21 1 11 0 1 16 11 0 0 0 0 Katarina Breber

VI. b 21 1 9 0 1 20 11 0 0 0 0 Eva Pešić

VI. c 20 1 11 0 2 18 10 0 0 0 0 Mario

Bošković

UKUPNO 62 3 31 0 4 54 32 0 0 0 0 -

VII. a 21 1 8 0 3 13 0 0 1 0 0 Ana Milas

VII. b 18 1 8 0 3 16 0 0 0 0 0 Nikolina Zeman

VII. c 18 1 10 0 2 17 0 0 0 0 0 Stanka

Svetličić

UKUPNO 57 3 26 1 8 46 0 0 0 0 0 -

VIII. a 19 1 10 0 3 15 0 0 0 0 0 Darko Benčić

VIII. b 19 1 12 0 2 16 0 0 0 0 0 Ines Delač

VIII. c 16 1 7 0 3 12 0 0 0 0 0 Josipa Raos

UKUPNO 54 3 29 0 8 43 0 0 0 0 0

UKUPNO V. - VIII.

251 13 116 0 29 204 65 0 0 0 0

UKUPNO I. - VIII.

592 28 281 0 41 527 354 0 0 0 200

3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

Rješenjem određen oblik rada Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima

Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Redovni program uz primjenu individualiziranih postupaka

0 2 2 4 7 2 8 8 33

Redovni program uz prilagodbu sadržaja

1 0 1 2 2 2 0 0 8

Posebni program 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3.2. Nastava u kući

✓ U ovoj školskoj godini nije organizirana nastava u kući.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 29

4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-

OBRAZOVNOG RADA

4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

Nastavni predmet

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

1. a, b, c, d

2. a, b, c, d 3. a, b,

c, d 4. a, b, c

5. a, b, c, d

6. a, b, c 7. a, b, c 8. a, b, c Ukupno

planirano

T G T G T G T G T G T G T G T G T G

Hrvatski jezik 20 700 20 700 20 700 15 525 20 700 15 525 12 420 12 420 134 4690

Likovna kultura

4 140 4 140 4 140 3 105 4 140 3 105 3 105 3 105 28 980

Glazbena kultura

4 140 4 140 4 140 3 105 4 140 3 105 3 105 3 105 28 980

Strani jezik 8 280 8 280 8 280 6 210 9 315 9 315 9 315 9 315 66 2310

Matematika 16 560 16 560 16 560 12 420 16 560 12 420 12 420 12 420 112 3920

Priroda 0 0 0 0 0 0 0 0 6 210 6 210 0 0 0 0 12 420

Biologija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 210 6 210 12 420

Kemija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 210 6 210 12 420

Fizika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 210 6 210 12 420

Priroda i društvo

8 280 8 280 8 280 6 210 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1050

Povijest 0 0 0 0 0 0 0 0 8 280 6 210 6 210 6 210 26 910

Geografija 0 0 0 0 0 0 0 0 6 210 6 210 6 210 6 210 24 840

Tehnička kultura

0 0 0 0 0 0 0 0 4 140 3 105 3 105 3 105 13 455

Tjelesna i zdr. kultura

12 420 12 420 12 420 9 315 8 245 6 210 6 210 6 210 71 2450

Informatika 0 0 0 0 0 0 0 0 8 245 6 210 0 0 0 0 14 455

UKUPNO: 72 2520 72 2520 72 2520 54 1890 93 3 3185 75 2625 78 2730 78 2730

Planirani sati vezani su uz godišnje programe za određeno odgojno-obrazovno područje, koji se nalaze u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi pojedinog razrednog odjela (T – tjedni broj sati; G – godišnji broj sati).

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 30

4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka

Vje

ron

auk

Razred Broj

učenika Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

I.a 12 1

Darija Vlahović

2 70

I. b 21 1 2 70

I.c

17 1 2 70

I.d 18 1

Tomislav Galović

2 70

II.a 19 1 2 70

II.b 19 1 2 70

II.c 18 1 2 70

II.d 17 1 2 70

III.a 18 1

Josipa Raos

2 70

III.b 20 1 2 70

III.c 20 1 2 70

III.d 22 1 2 70

IV.a 18 1 Ana Milas

2 70

IV.b 22 1 2 70

IV.c 21 1 Darija Vlahović 2 70

UKUPNO I. – IV.

282 15 30 1120

Vje

ron

auk

V.a 11 1

Josipa Raos

2 70

V.b 14 1 2 70

V.c 15 1 2 70

V.d 15 1 2 70

VI.a 12 1

Darija Vlahović

2 70

VI.b 20 1 2 70

VI.c 16 1 2 70

VII.a 17 1

Ana Milas

2 70

VII.b 20 1 2 70

VII.c 8 1 2 70

VIII.a 16 1

Josipa Raos

2 70

VIII.b 15 1 2 70

VIII.c 11 1 2 70

UKUPNO V. – VIII.

190 13 26 910

UKUPNO I. – VIII.

472 28 56 2030

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 31

4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Njemačkoga jezika

Nje

mač

ki je

zik

Razred Broj

učenika Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

IV.-1 25 1

Marija Tolić

2 70

IV.-2 26 1 2 70

V.-1 20 1 2 70

V.-2 21 1 2 70

VI.-1 20 1 2 70

VI.-2 20 1 2 70

VII.-1 16 1 2 70

VII.-1 15 1 2 70

VIII.-1 13 1 2 70

VIII.-2 11 1 2 70

UKUPNO IV. – VIII.

187 10 20 700

4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike

Info

rmat

ika

Razred Broj

učenika Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

VII.-1 16 1

Ana Mateković

2 70

VII.-2 12 1 2 70

VIII.-1 20 1 2 70

VIII.-2 18 1 2 70

UKUPNO VII. i VIII.

66 4 8 280

4.2.1.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Talijanskog jezika

Talij

ansk

i jez

ik

razred Broj

učenika Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

IV. - 1 17 1

Dorotea Sinković

2 70

V. - 1 16 1 2 70

UKUPNO IV. i V.

33 1 4 140

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 32

4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

Redni broj

Nastavni predmet Razred grupa

Broj učenika

Planirani broj sati Ime i prezime učitelja izvršitelja

T G

1.

Hrvatski jezik/Matematika

1.a

do max. 8 uč.

1 35 Ines Smolčić

2. 1.b 1 35 Suzana Santini

3. 1.c 1 35 Silvana Češljar Češković

4. 1.d 1 35 Danijela Cerjan

5. 2.a 1 35 Gabrijela Peroković Zagoršćak

6. 2.b 1 35 Marina Hranilović Hadžić

7. 2.c 1 35 Lidija Žugčić

8. 2.d 1 35 Iva Palijaš

9. 3.a 1 35 Silvija Jurković

10. 3.b 1 35 Romana Piskač

11. 3.c 1 35 Ines Sakač

12. 3.d 1 35 Lucija Smolković

13. 4.a 1 35 Jasminka Viher

14. 4.b 1 35 Martina Horvat

15. 4.c 1 35 Vanessa Golubić

16. Engleski jezik 4.r. 1 35 Ena Šarić

UKUPNO I. - IV. 16 15 525

16.

Hrvatski jezik

5. r.

do max. 8 uč.

1 35 Andrea Bosanac

17. 6. r. 1 35 Katarina Breber

18. 7. r. 1 35 Ana Dabić

19. 8. r. 1 35 Katarina Breber

20.

Matematika

5. r. 1 35 Elma Đaferović

21. 6. r. 1 35 Vesna Draženović Žitko

22. 7. r. 1 35 Nikolina Zeman

23. 8. r. 1 35 Vesna Draženović Žitko

24.

Engleski jezik

5. r. 1 35 Danijela Lokmer

25. 6. r. 1 35 Lara Ivaniš

26. 7. r. 1 35 Martina Sičaja

27. 8. r. 1 35 Danijela Lokmer

28. Kemija 8. r. 1 35 Sunčana Mumelaš

29. Njemački jezik

5. r. 1 35 Marija Tolić

30. 6. r. 1 35

31. Fizika

7. r. 1 35 Nino Mandl

32. 8. r. 1 35

UKUPNO V. - VIII. 17 15 525

UKUPNO I. - VIII. 31 30 1050

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 33

4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

Redni broj

Nastavni predmet Razred grupa

Broj učenika

Planirani broj sati Ime i prezime učitelja izvršitelja

T G

1. Hrvatski jezik 1. r.

max. 15 uč.

1

35 Danijela Cerjan

2. Matematika 1.a i b r. 35 Suzana Santini

3. Matematika 1.c i d r. 35 Silvana Češljar Češković

4. Priroda i društvo 1. raz. 35 Ines Smolčić

5. Matematika 2.a i b r. 35 Marina Hranilović Hadžić

6. Matematika 2. c i d r. 35 Iva Palijaš

7. Hrvatski jezik 2. raz. 35 Gabrijela Zagoršćak Peroković

8. Priroda i društvo 2. raz. 35 Lidija Žugčić

9. Hrvatski jezik 3. raz. 35 Romana Piskač

10. Matematika 3.a i d r. 35 Lucija Smolković

11. Matematika 3.b. i c r. 35 Ines Sakač

12. Priroda i društvo 3. raz. 35 Silvija Jurković

13. Priroda i društvo 4. raz. 35 Vanessa Golubić

14. Hrvatski jezik 4. raz. 35 Jasminka Viher

15. Matematika 4. raz. 35 Martina Horvat

UKUPNO I. - IV. 15 15 525

16. Hrvatski jezik

7.r.

max. 15 uč.

1 35 Stanka Svetličić

17. 8.r. Stanka Svetličić

18. Engleski jezik 6.r. 1 35 Lara Ivaniš

19. Engleski jezik 8.r. 1 35 Danijela Lokmer

20. Njemački jezik

7.r. 1 35 Marija Tolić

21. 8.r.

22. Vjeronaučna olimpijada 6.,7. i 8. r. 1 35 Darija Vlahović

23. Geografija

5. i 6.r. 1 35 Tomislav Hamer

24. 7.i 8.r. 1 35

25. Povijest

5. i 6.r. 1 35 Darko Benčić

26. 7.i 8.r. 1 35

27. Prva pomoć 7.r. 1 35 Mario Bošković

UKUPNO V. - VIII. 12 12 420

UKUPNO I. - VIII. 28 28 980

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 34

4.2.4. Plan izvannastavnih aktivnosti, sekcija i učeničkih društava

Redni broj

Naziv aktivnosti ili skupine Razred Broj

učenika

Planirano sati Ime i prezime učitelja izvršitelja

T G

1. Kreativna grupa 1. razredi

max. 25 uč.

1 35 Suzana Santini

2. Likovna radionica 1. razredi 1 35 Silvana Češljar Češković

3. Dječje popjevke – prigodne popjevke

za najmlađe učenike 1. i 2.

razredi 1 35 Tomislav Galović

4. Mali arheolozi 1.-4. r. 1 35 Danijela Cerjan

5. Hobi grupa 1.- 4. r. 1 35 Ines Smolčić

6. Mali zbor 1.- 3. r. 1 35 Silvija Jurković

7. Igraonica-učionica 2. razredi 1 35 Lidija Žugčić

8. Stvaralačka grupa 2. razredi 1 35 Gabrijela Zagoršćak Peroković

9. Mala škola bontona 2. razredi 1 35 Marina Hranilović Hadžić

10. Knjigoljupci 2. razredi 1 35 Iva Palijaš

11. Čitaonica maštaonica 3. razredi 1 35 Romana Piskač

12. Kreativna radionica na engleskom jeziku 3. razredi 1 35 Tea Mađor Božinović

13. Lutkarska radionica 3. razredi 1 35 Ines Sakač

14. Kreationica 3. razredi 1 35 Lucija Smolković

15. Kreativka 4. razredi 1 35 Vanessa Golubić

16. Mali znanstvenici 3. i 4. r. 1 35 Krešimir Vučić

17. Mali knjižničari 2., 3. i 4. r. 1 35 Vesna Bobinski

18. Dramska grupa 5. i 6. r. 1 35 Andrea Bosanac

19. Filmska grupa 7. i 8. r. 1

20. Medijska grupa na njemačkom jeziku 8. r. 1 35 Marija Tolić

21. Novinarska grupa 5.- 8. r. 2 70 Ana Dabić

22. Fotografska grupa 5.- 8. r. 1 35 Ines Delač

23. Mladi tehničari 5. i 6. razreda 5. i 6. r. 1 36 Ines Delač

24. Mladi tehničari 7. i 8. razreda 7. i 8. r. 1 35 Ines Delač

25. Plesna grupa 5.- 8. r. 1 35 Danijela Lokmer

26. Eko grupa 5.- 8. r. 1 35 Sunčana Mumelaš

27. Mlađa likovna grupa 5. i 6. r. 1 35 Lena Ivanković Lena Ivanković 28. Starija likovna grupa 7. i 8. r. 2 70

29. Rukomet 5.- 8. r. 2 70 Eva Pešić

30. English club 5.- 8. r. 2 70 Ena Šarić

31. Debatni klub 7. i 8. r. 1 35 Ana Dabić

32. Pripremanje učenika za ekipna natjecanja

za 5. i 6. razrede 5. i 6. r.

1 35 Vesna Draženović Žitko

33. Pripremanje učenika za ekipna natjecanja

za 7. i 8. razrede 7. i 8. r. 1 35 Vesna Draženović Žitko

34. Glagoljaška stvaraonica 4.- 8. r. 1 35 Stanka Svetličić

35. Pjevački zbor OŠ Kajzerica 4.- 8. r. 1 35 Robert Šepec

36. Futsal 4. - 6. r. 2 70 Eva Pešić

37. Košarka 1.- 8. r. 1 35 Mario Bošković

38. Glazbaonica OŠ Kajzerica 4. - 8. r. 1 35 Robert Šepec

39. Šah 1. - 8. r. 1 35 Nino Mandl

UKUPNO I. – VIII.

4.3. Obuka plivanja U školskoj godini 2018./2019. bit će provedena obuka plivanja za učenike drugih razreda. Obuka će trajati 15 sati za svaku skupinu. Provjeru plivanja će proći ukupno 21 učenik. Obuka će biti provedena na ŠRC-u Mladost, a voditeljica programa obuke plivanja je gđa Sandra Perkov.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 35

5.1. Plan rada ravnatelja

SADRŽAJ RADA

1. Poslovi planiranja i programiranja

Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole

Izrada Plana i programa rada ravnatelja

Koordinacija u izradi predmetnih kurikula

Izrada Školskog kurikula

Izrada Razvojnog plana i programa škole

Planiranje i programiranje rada Učiteljskog vijeća i Razrednih vijeća

Prijedlog plana i zaduženja učitelja

Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima

Planiranje i organizacija školskih projekata

Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja

Planiranje nabave

Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole

Ostali poslovi

UKUPNO 330 sati 2. Poslovi organizacije i koordinacije rada

Izrada prijedloga organizacije rada škole (broj razrednih odjela, broj učenika po razredu, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole)

Izrada Godišnjeg kalendara rada škole

Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja

Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO-a

Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole

Organizacija prijevoza i prehrane učenika

Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika

Organizacija i priprema izvanučioničke nastave, izleta i ekskurzija

Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela Škole

Sadržaj rada

Planiranje i programiranje rada

Organizacija i koordinacija rada

Realizacije planiranog rada škole te praćenje i unaprjeđivanje nastave

Analiza i rad u stručnim i kolegijalnim tijelima škole

Savjetodavni rad s učenicima, učiteljima, stručnim suradnicima i roditeljima

Administrativno - upravni i računovodstveni poslovi

Javna djelatnost ravnatelja škole i suradnja s udrugama, ustanovama i institucijama

Stručno usavršavanje – ravnatelja i radnika škole

Ostali poslovi ravnatelja

UKUPNO 1760

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 36

Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred

Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika

Ostali poslovi

UKUPNO 346 sati

3. Praćenje realizacije planiranog rada škole te praćenje i unaprjeđivanje nastave

Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole

Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno-obrazovnih razdoblja

Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima

Praćenje rada školskih povjerenstava

Praćenje i koordinacija rada administrativne službe

Praćenje i koordinacija rada tehničke službe

Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole

Ostali poslovi

UKUPNO 200 sati

4. Analiza i rad u stručnim i kolegijalnim tijelima škole

Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela

Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole

Ostali poslovi

UKUPNO 120 sati

4. Savjetodavni rad s učenicima, učiteljima, stručnim suradnicima i roditeljima

Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima

Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu

Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika

Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole

Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika

Savjetodavni rad s roditeljima (individualno i skupno)

Ostali poslovi

UKUPNO 130 sati

6. Administrativno - upravni i računovodstveni poslovi

Rad i suradnja s tajnikom škole

Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZO-a

Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole

Provođenje raznih natječaja za potrebe škole

Prijem u radni odnos (uz suglasnost Školskog odbora)

Poslovi zastupanja škole

Rad i suradnja s računovođom škole

Izrada financijskog plana škole

Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja

Ostali poslovi

UKUPNO 230 sati

7. Javna djelatnost ravnatelja škole i suradnja s udrugama, ustanovama i institucijama

Predstavljanje škole

Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje

Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU-a

Suradnja s ostalim agencijama za obrazovanje na državnoj razini

Suradnja s Uredom državne uprave

Suradnja s osnivačem

Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje

Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 37

Suradnja s Centrom za socijalnu skrb

Suradnja s Obiteljskim centrom

Suradnja s Policijskom upravom Novi Zagreb

Suradnja sa Župnim uredom Kajzerica

Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama

Suradnja s turističkim agencijama

Suradnja s kulturnim i sportskim ustanovama i institucijama

Suradnja s udrugama

Ostali poslovi

UKUPNO 150 sati

8. Stručno usavršavanje – ravnatelja i radnika škole

Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi

Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZO-a, AZOO-a, HUROŠ-a

Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih udruga

Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature

Ostala stručna usavršavanja

UKUPNO 190 sati

9. Ostali poslovi ravnatelja

Vođenje evidencija i dokumentacije

Ostali nepredvidivi poslovi

UKUPNO 54 sata

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE 1760 sati

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 38

5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga

SADRŽAJ RADA Predviđeno

vrijeme ostvarivanja

Predviđeno vrijeme u

satima

1. POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG PROGRAMA VIII. - IX. 120

1.1. Utvrđivanje obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja – analiza odgojno-obrazovnih postignuća učenika, KREDA i SWOT analiza rada škole, kratkoročni i dugoročni razvojni plan rada škole i stručnog suradnika pedagoga

VIII. - IX. 30

1.2. Organizacijski poslovi – planiranje VIII. - IX. 40

1.2.1. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole, školskog kurikuluma, statistički podaci, okvirni vremenik pisanih provjera znanja, e- Matica

VIII. - IX. 20

1.2.2.Izradada godišnjeg i mjesečnog plana i programa rada pedagoga VIII. - IX. 6

1.2.3.Planiranje projekata i istraživanja VIII. - IX. 6

1.2.4 Pomoć u godišnjem i mjesečnom integracijsko-korelacijskom planiranju učitelja

VIII. - IX. 8

1.3. Izvedbeno planiranje i programiranje VIII. - IX. 40

Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s učenicima s posebnim potrebama i darovitim učenicima

VIII. - IX. 10

1.3.1. Planiranje praćenja napredovanja učenika VIII. - IX. 10

1.3.2.Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima VIII. - IX. 5

1.3.3.Planiranje i programiranje profesionalnog usmjeravanja VIII. - IX. 5

1.3.4.Pripremanje individualnih programa za uvođenje pripravnika u samostalan rad

VIII. - IX. 5

1.3.4.Planiranje i programiranje praćenja i unaprijeđivanja nastave VIII. - IX. 5

1.4. Ostvarivanje uvjeta za realizaciju programa 10

1.4.1. Praćenje i informiranje o inovacijama u nastavnoj opremi, sredstvima i pomagalima

VIII. - IX. 10

2. POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU IX. – VIII. 1100

2.1. Upis učenika i formiranje razrednih odjela III. – IX. 60

2.1.1. Suradnja s djelatnicima predškole i vrtića IV. – V. 6

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 39

2.1.2. Organizacija posjeta budućih učenika, prisustvovanje aktivnostima u školi

V. 2

2.1.3. Radni dogovor povjerenstva za upis III. 2

2.1.4. Priprema materijala za upis III. 5

2.1.5. Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu III. – VIII. 40

2.1.6. Formiranje razrednih odjela VI. – VIII. 5

2.2. Uvođenje novih programa i inovacija IX. – VIII. 5

2.2.1. Sudjelovanje u izradi plana nabave nove opreme i pratećeg didaktičkog materijala Praćenje inovacija u opremanju škola i informiranje stručnih tijela i aktiva

IX. – VIII. 5

2.3. Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada IX. – VIII. 405

2.3.1. Praćenje ostvarivanja NPP-a, praćenje opterećenja učenika i suradnja sa satničarom i razrednicima, suradnja u organizaciji i artikulaciji nastavnog radnog dana

IX. – VIII. 20

2.3.2. Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa – posjet nastavi Razgovori i savjeti nakon uvida

IX. – VI. 80

2.3.2.1. Početnici, novi učitelji, volonteri IX. – VIII. 20

2.3.2.2. Praćenje ocjenjivanja učenika, ponašanje učenika, rješavanje problema u razrednom odjelu

IX. – VI. 60

2.3.3. Neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog programa: IX. – VI. 200

2.3.3.1. Pedagoške radionice (pripreme i realizacija) – realizacija Školskog preventivnog programa, osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje, CAP – program, Mala škola životnih vještina, Budimo prijatelji

IX. – VI. 200

2.3.4. Sudjelovanje u radu stručnih tijela: IX. – VIII. 40

2.3.4.1. Rad u RV IX. – VIII. 20

2.3.4.2. Rad u UV IX. – VIII. 20

2.3.5. Rad u stručnim timovima – projektima: Tim za samovrednovanje, Tim za izradu školskog kurikuluma

IX. – VIII. 30

2.3.6. Praćenje i analiza izostanaka učenika IX. – VI. 10

2.3.7. Praćenje uspjeha i napredovanje učenika, suradnja u realizaciji programa rada razrednika i razrednog odjela

IX. – VI. 20

2.3.8. Sudjelovanje u radu povjerenstva za popravne, predmetne i razredne ispite

VI. – VIII. 5

2.4. Rad s učenicima s posebnim potrebama Uočavanje, poticanje i praćenje darovotih učenika

IX. – VI. 102

2.4.1. Identifikacija učenika s posebnim potrebama IX. – VI. 20

2.4.2. Upis i rad s novopridošlim učenicima, učenici s drugog govornog područja

IX. – VI. 20

2.4.3. Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh IX. – VI. 20

2.4.4. Rad s darovitim učenicima – MAŠTAONICE – radionice kreativnog mišljenja

X. – VI. 12

2.4.5. Izrada programa opservacije, izvješća X. – VI. 30

2.5. Savjetodavni rad i suradnja IX. – VIII. 416

2.5.1. Savjetodavni rad s učenicima IX. – VI. 100

2.5.1.1. Grupni i individualni savjetodavni rad s učenicima, pomoć učenicima u svladavanju i primjeni tehnika učenja

IX. – VI. 90

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 40

2.5.1.2. Vijeće učenika IX. – VI. 10

2.5.2. Savjetodavni rad s učiteljima IX. – VIII. 100

2.5.3. Suradnja s ravnateljem IX. – VIII. 50

2.5.4. Savjetodavni rad sa stručnjacima: defektolog - logoped, liječnici, soc. radnici,…

IX. – VIII. 50

2.5.5. Savjetodavni rad s roditeljima IX. – VIII. 106

2.5.5.1. Predavanja/ pedagoške radionice: X. – V. 10

2.5.5.1.1. Polazak u školu V. 1

2.5.5.1.2. Izazovi roditeljstva – odgojni stilovi X. 1

2.5.5.1.3. Emocionalna inteligencija i komunikacijske vještine III. 1

2.5.5.1.4. Škola u prirodi – Sljeme, Novi Vinodolski II. I IV. 2

2.5.5.1.5. Prijelaz s razredne na predmetnu nastavu V. 1

2.5.5.1.6. Kako učiti i naučiti XI. 1

2.5.5.1.7. Prevencija ovisnosti II. 1

2.5.5.1.8. Idemo u srednju!- način i postupci e-upisa te potrebna dokumentacija

V. 2

2.5.5.2. Otvoreni sat – individualni rad IX. – VI. 90

2.5.5.3. Vijeće roditelja IX. – VI. 6

2.5.6. Suradnja s okruženjem IX. – VIII. 10

2.6. Profesionalno usmjeravanje i informiranje učenika XI. – VII. 82

2.6.1. Suradnja s učiteljima na poslovima PU XI. – VII. 5

2.6.2. Predavanja za učenike II. – VI. 6

2.6.2.1. Čimbenici koji utjeću na izbor zanimanja i sustav srednjoškolskog obrazovanja u RH

II. 3

2.6.2.2. Elementi i kriteriji za upis i način i postupci e-upisa u srednju školu

VI. 3

2.6.3. Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja V. – VI. 5

2.6.4. Utvrđivanje profesionalnih interesa, obrada podataka XI. 10

2.6.5. Suradnja sa stručnom službom Zavoda za zapošljavanje XI. – VI. 6

2.6.6. Individualna savjetodavna pomoć XI. – VII. 20

2.6.7. Vođenje pedagoške dokumentacije o PU XI. – VII. 10

2.6.8. E-upisi u srednju (unos podataka i praćenje upisa) VI. – VII. 20

2.7. Zdravstvena i socijalna zaštita učenika IX. – VI. 20

2.7.1. Suradnja na realizaciji PP zdravstvene zaštite (Zdravstveni odgoj) IX. – VI. 10

2.7.2. Suradnja u organizaciji izleta, terenske nastave, zimovanja i ljetovanja, Škole u prirodi, izvanučioničke nastave

IX. – VI. 10

2.8. Sudjelovanje u realizaciji Programa kulturne i javne djelatnosti škole IX. – VI. 10

3. VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, STUDIJSKE ANALIZE IX. – VIII. 80

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 41

3.1. Vrednovanje u odnosu na utvrđene ciljeve IX. – VIII. 20

3.1.1. Periodične analize ostvarenih rezultata IX., XI.,III., V. 5

3.1.2. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju 1. polugodišta I. 5

3.1.3. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju nastavne godine i školske godine

VI. – VIII. 10

3.2. Istraživanja u funkciji osuvremenjivanja IX. – VIII. 60

3.2.1. Izrada projekta i provođenje istraživanja IX. – VIII. 10

3.2.2. Obrada i interpretacija rezultata istraživanja VI. – VIII. 10

3.2.3. Primjena spoznaja u funkciji unapređenja rada IX. – VIII. 10

3.2.4. Samovrednovanje rada stručnog suradnika VII. – VIII. 10

3.2.5. Samovrednovanje rada Škole, Vanjsko vrednovanje - NCVVO IX. – VIII. 20

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA IX. – VIII. 220

4.1. Stručno usavršavanje pedagoga IX. – VIII. 130

4.1.1. Izrada godišnjeg plana i programa stručnog usavršavanja IX. 5

4.1.2. Praćenje i prorada stručne literature i periodike IX. – VIII. 10

4.1.3. Stručno usavršavanje u školi – UV, aktivi - nazočnost IX. – VIII. 5

4.1.4. ŽSV – stručnih suradnika- vođenje, sudjelovanje i organiziranje predavanja

IX. – VIII. 55

4.1.5. Stručno-konzultativni rad sa sustručnjacima IX. – VIII. 5

4.1.6. Usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AZOO i ostalih institucija - sudjelovanje

IX. – VIII. 25

4.1.7. Usavršavanje u organizaciji drugih insitucija IX. – VIII. 5

4.1.8. Usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AZOO i ostalih ustanova te po pozivu (izlaganje radova, prezentacije i predavanja)

IX. – VIII. 20

4.2. Stručno usavršavanje učitelja IX. – VIII. 90

4.2.1. Individualna pomoć učiteljima u ostvarivanju planova usavršavanja IX. – VIII. 2

4.2.2. Koordinacija skupnog usavršavanja u školi i izvan nje IX. – VIII. 2

4.2.3. Održavanje predavanja/pedagoških radionica za učitelje – Aktiv razrednika

IX. – VIII. 8

4.2.4. Izrada prijedloga literature za stručno usavršavanje IX. 5

4.2.5. Rad s učiteljima pripravnicima IX. – VIII. 10

4.2.6. Rad sa stručnim suradnicima – mentorstvo IX. – VIII. 5

4.2.7. Rad s učiteljima i stručnim suradnicima – sudjelovanje u radu povjerenstva za stažiranje

IX. – VIII. 8

4.2.8. Mentorstvo studentima pedagogije X. – V. 50

5. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST IX. – VIII. 220

5.1. Bibliotečno-informacijska djelatnost IX. – VIII. 10

5.1.1. Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave stručne i druge literature, novih izvora znanja, nabave lektirnih djela, sudjelovanje u informiranju i predstavljanju novih stručnih izdanja, poticanje učenika, učitelja i roditelja na korištenje znanstvene i stručne literature

IX. – VIII. 10

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 42

5.2. Dokumentacijska djelatnost IX. – VIII. 210

5.2.1. Briga o školskoj dokumentaciji IX. – VIII. 10

5.2.2. Pregled učiteljske dokumentacije IX. – VIII. 10

5.2.3. Vođenje dokumentacije o učenicima i roditeljima IX. – VIII. 30

5.2.4. Vođenje dokumentacije o radu IX. – VIII. 130

5.2.5. Unos podataka u e-Maticu IX. – VIII. 30

6. OSTALI POSLOVI IX. – VIII. 20

6.1. Nepredviđeni poslovi IX. – VIII. 20

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1760

STRUKTURA I GODIŠNJI FOND SATI:

1. POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG PROGRAMA……...…………………………………………… 120 2. POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM

PROCESU…………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 1100

3. VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, STUDIJSKE ANALIZE…...…………………………………………….. 80 4. STRUČNO USAVRŠAVANJE OGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA.……………………………………………….. 220 5. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST……………………………………………. 220 6. OSTALI POSLOVI…………………………………………………………….. …………………………………………………………. 20

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: ................................................................................ 1760

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 43

5.3. Plan rada stručnog suradnika logopeda

Red. br.

Područja i sadržaj rada Predviđeno

vrijeme ostvarivanja

Predviđeno vrijeme u

satima

Neposredni pedagoški rad ponedjeljak – petak

1. RAD S UČENICIMA S IOOP tijekom god. 700

1.1. Identifikacija i dijagnosticiranje učenika s IOOP-om

IV., V., VI. mj.

50

1.2. Rehabilitacijski rad s učenicima 440

1.3. Posebni individualni odgojno- obrazovni postupci 160

1.4. Testiranje i upis učenika u 1.razred 50

2. SURADNJA S UČITELJIMA tijekom god. 400

2.1. Upoznavanje učitelja s vrstom, etiologijom i obilježjima teškoća kod učenika IX., X. mj.

92

2.2. Davanje stručnih uputa za rad s učenicima s IOOP-om 112

2.3. Suradnja kod utvrđivanja i vrednovanja rezultata učenja i vladanja

tijekom god.

70

2.4. Pomoć kod izrade individualiziranih odgojno obrazovnih programa 91

2.5. Sjednice UV-a i RV-a 26

2.6. Priprema stručnih predavanja po potrebi 9

3. SURADNJA S RODITELJIMA tijekom god. 105

3.1. Upoznavanje roditelja s vrstom, stupnjem i obilježjima teškoća kod učenika

tijekom god.

45

3.2. Savjetodavni rad za ublažavanje i otklanjanje teškoća kod učenika 40

3.3. Prikupljanje podataka o teškoćama učenika i amanestičkih podataka 20

4. SURADNJA SA STRUČNO-RAZVOJNOM SLUŽBOM tijekom god. 300

4.1. Ustrojstvo i provođenje rada s učenicima s IOOP-om IX., X. mj. 100

4.2. Sudjelovanje u pedagoškoj opservaciji tijekom god.

90

4.3. Dogovori o suradnji sa stručnim ustanovama 30

4.4. Suradnja kod formiranja novih odjela po potrebi 20

4.5. Suradnja kod formiranja odjela prvih razreda VI. i VII. mj. 40

4.6. Sastanci sinteze mjesečno 20

5. OSTALI POSLOVI tijekom god. 271

5.1. Nepredvidivi poslovi

BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1760

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 44

5.4. Plan rada stručnog suradnika knjižničara

Redni broj

Područja i sadržaj rada Predviđeno

vrijeme ostvarivanja

Predviđeno vrijeme u satima

1. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 1010 sati

1.1 Knjižnično-informacijski program - poticanje čitanja i informacijska pismenost Realizacija tema iz KIP-a kroz korelaciju s nastavnim predmetima, sat razrednika, projektni dani

tijekom godine

1.2. Izvannastavne aktivnosti tijekom godine

1.2.1. Mali knjižničari

1.3. Projekti

tijekom godine 1.3.11.3.1. 1. Učiti kako učiti

1.3.2. Poticanje čitalačke pismenosti

1.4. Izvanškolske aktivnosti

1.4.1. Posjet knjižnici Savski gaj listopad 1.4.2. Posjet Interliberu studeni 1.4.3. Posjet knjižari i tiskari Školske knjige travanj

1.5. Posudba i informativna djelatnost

tijekom godine

1.5.1. Sustavno upoznavanje učenika s knjižnicom, knjižničnom građom i pretraživanjem knjižničnih kataloga u svrhu pronalaženja izvora informacija

1.5.2. Savjetovanje učenika pri izboru građe za čitanje; pomoć u obradi teksta, razvijanje kulture govorenja i pisanja, razvijanje čitateljskih navika i kulturnog ponašanja u knjižnici

1.5.3. Upute o tehnici rada na izvorima, pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane teme ili referata, osposobljavanje za individualni intelektualni rad

1.6. Poslovi koji proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada

1.6.1. Izrada godišnjeg, mjesečnih i tjednih planova rada školskoga knjižničara

1.6.2. Pripremanje za nastavne sate i radionice

1.6.3. Suradnja s učiteljima i stručnim suradnicima, suradnja s ravnateljem škole u svezi unaprjeđivanja uvjeta rada školske knjižnice i čitaonice

2. STRUČNI RAD I INFORMACIJSKA DJELATNOST 580 sati

2.1. Stručni rad

tijekom godine

2.1.1. Organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici, cirkulacija građe, posudba

2.1.2. Nabava knjižnične građe, suradnja s ravnateljem i učiteljima škole radi nabave novih naslova, utvrđivanje plana nabave stručne metodičko-pedagoške literature

2.1.3. Knjižnično poslovanje u programu MetelWin: katalogizacija, klasifikacija, tehnička obrada građe, revizija i otpis

2.1.4. Izrada prikaza knjiga i časopisa

2.2. Informacijska djelatnost

2.2.1. Sustavno izvještavanje učenika i učitelja o novonabavljenoj građi - izrada anotiranih bibliografija za učenike i učitelje; izrada popisa građe za stručno usavršavanje učitelja; izrada plana čitanja lektire s učiteljima

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 45

HJ-a i RN-a; kompletiranje i predmetna obrada časopisa; održavanje mrežnih stranica knjižnice, informiranje učenika o dječjim časopisima, organizacija pretplate i raspodjela

3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

80 sati

3.1.

Planiranje i programiranje kulturnih aktivnosti, organizacija, pripremanje i realizacija kulturnih sadržaja: susreti s književnicima, prigodne izložbe, tribine, promocije; suradnja s kazalištima, muzejima, knjižnicama tijekom godine

3.2. Priprema i provedba kviza za poticanje čitanja, pomoć u realizaciji razrednih projekata

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE

90 sati

4.1. Individualno stručno usavršavanje: praćenje, najnovije literature s područja knjižničarstva i dječje književnosti, sudjelovanje u radu Učiteljskog vijeća i stručnih vijeća u Školi

tijekom godine 4.2.

Sudjelovanje na stručnim skupovima na razini grada, županije i države (ŽSV Grada Zagreba, Informativni utorak, Proljetna škola školskih knjižničara, skupovi u organizaciji AZOO-a, HKD-a, HUŠK-a, NSK)

4.3. Suradnja s drugim knjižnicama, knjižarima i nakladnicima

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1760

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 46

5.5. Plan rada tajnika

Područje i sadržaj rada Predviđeno vrijeme u satima

1. NORMATIVNO-PRAVNI POSLOVI 458

✓ Izrada normativnih akata ✓ Praćenje i provođenje pravnih propisa putem stručnih seminara i literature ✓ Izrada ugovora, rješenja, odluka ✓ Pripremanje i sudjelovanje u radu sjednica Školskog odbora ✓ Savjetodavni rad o primjeni zakonskih i drugih propisa

1. PERSONALNO-KADROVSKI POSLOVI 460

✓ Poslovi vezani za zasnivanje radnih odnosa radnika ✓ Objava natječaja i prikupljanje molbi ✓ Obavješćivanje kandidata po natječaju ✓ Vođenje personalne dokumentacije ✓ Evidentiranje primljenih radnika ✓ Prijava i odjava HZZO-u i MIO-u ✓ Prijava zasnivanja radnih odnosa resornom Ministarstvu ✓ Izrada Odluka i rasporeda godišnjeg odmora radnika ✓ Matična evidencija radnika-sređivanje matične knjige radnika i personalnih dosjea, Registar zaposlenih u javnim

ustanovama ✓ Vođenje radnih i sanitarnih knjižica

3. PRAVOVREMENA I ADEKVATNA ORGANIZACIJA RADA RADNIKA NA POM.-TEH. POSLOVIMA

35

✓ Provođenje kontrole nad radom radnika ✓ Organiziranje i održavanje sastanaka ✓ Vođenje brige o radnoj odjeći i obući

4. OSTALI POSLOVI 320

✓ Rad sa strankama (zaposlenici, roditelji, učenici) ✓ Vođenje i izrada raznih statističkih podataka ✓ Narudžba i nabava pedagoške dokumentacije i sitnog inventara ✓ Organizacija pomoćno- tehničkih poslova za vrijeme školskih praznika ✓ Poslovi u vezi s protokoliranjem svjedodžbi i zapisnika o popravnim ispitima ✓ Suradnja s drugim školama i ustanovama ✓ Pomoć pripravnicima pri spremanju stručnog ispita (zakoni) ✓ Nepredviđeni poslovi po nalogu ravnatelja ✓ Poslovi prikupljanja podataka za prehranu ✓ Suradnja s dobavljačima ✓ Javna nabava

5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 410

✓ Primanje, razvođenje, razvrstavanje i otprema pošte ✓ Vođenje urudžbenog zapisnika ✓ Sastavljanje i pisanje raznih dopisa, molbi, odgovora ✓ Izdavanje raznih potvrda i uvjerenja učenicima i radnicima Škole ✓ Izdavanje i prijem svjedodžbi i duplikata svjedodžbi bivšim učenicima Škole ✓ Vođenje police osiguranja učenika ✓ Vođenje brige o matičnim knjigama učenika tekući poslovi ✓ Izdavanje putnih naloga

6. RAD U ŠKOLSKOM ODBORU 44

✓ Konzultacije s ravnateljem i sindikalnim povjerenikom i predsjednikom Školskog odbora ✓ Priprema potrebnih materijala, poziva, pisanje zapisnika

7. POSLOVI U SVEZI INSPEKCIJSKIH PREGLEDA 35

✓ Vođenje evidencije o sanitarnim pregledima školske kuhinje ✓ Ostali poslovi

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE

1760

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 47

5.6. Plan rada računovotkinje

Mjesec Sadržaj rada

I. ✓ Obrada i kontrola inventurnih lista za proteklu godinu, priprema za izradu završnog računa, redovna

plaćanja završnog računa, redovna plaćanja ulaznih računa i ažuriranje izvoda iz FINE i polaganje gotovine na žiro račun

II. ✓ Sudjelovanje na seminarima za izradu završnog računa, poslovi vezani uz plaću te unošenje aplikacija.

III. ✓ Popunjavanje obrazaca, završna knjiženja amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava za proteklu

godinu

IV.

✓ Zaključivanje poslovanja godine, otvaranje novih poslovnih knjiga za tekuću godinu. Dostava tromjesečnog izvještaja. Ažuriranje knjiženja dokumentacije za siječanj i veljaču te drugi nepredvidivi poslovi

✓ Prikupljanje podataka, obrada i knjiženje za ožujak i travanj. Izrada obrazaca M-4 za proteklu godinu

V. ✓ Izrada analiza i tabela materijalnih troškova i dostava putem aplikacija istih. Izrada statističkih

izvještaja i ostali poslovi vezani uz ovu skupinu

VI. ✓ Ažuriranje knjiženja za izradu polugodišnjeg izvještaja - zbrajanje kartica i knjiženja, suradnja s

FINA-om

VII. ✓ Izrada polugodišnjeg izvještaja - popunjavanje obrazaca za FINA-u i dostava putem aplikacija istih.

Knjiženja i ostali poslovi vezani uz ovu skupinu

VIII. ✓ Godišnji odmor

IX. ✓ Knjiženje dokumentacije

X. ✓ Kontiranje i knjiženje dokumentacije za listopad. Izrada izvještaja za FINA-u izrada tabela za

materijalne troškove i dostava istih

XI. ✓ Kontrola i knjiženje knjigovodstvene dokumentacije, izrada tabela za materijalne troškove, ostali

poslovi koji se ne mogu planirati

XII.

✓ Ažuriranje knjigovodstvene dokumentacije i knjiženje za prosinac, priprema za izradu godišnje inventure, analiza troškova i osobnih dohodaka

✓ Obračun plaća za svaki mjesec u godini do petog u mjesecu te dostava u FINU

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE 1760

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 48

5.7. Plan rada domara

Poslove popravljanja objekta obavljaju 2 domara unutar OŠ Kajzerica i sportskoj dvorani s punim radnim vremenom na neodređeno radno vrijeme. Poslovi popravljanja i obilaska prostora se odnose na unutarnje prostore objekta (OŠ Kajzerica i sportska dvorana) te vanjske površine objekta (sportska igrališta, zelene površine).

Područje i poslovi rada Predviđeno

vrijeme ostvarivanja

Predviđeno vrijeme u

satima ✓ Održavanje sistema zagrijavanja objekta

tijekom godine

50

✓ Održavanje i popravak prozora, vrata, klupa, stolova, roleta, izmjena brava, izrada ključeva

580

✓ Popravak podova, lijepljenje pločica, popravak žbuke, krovišta 150

✓ Održavanje elektroinstalacija 150

✓ Dostava namirnica za školsku kuhinju, nabava i dostava materijala za održavanje

160

✓ Održavanje dovodnih i odvodnih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija kao: miješalica za vodu, vodokotlića, umivaonika, školjki i dasaka po sanitarnim čvorovima

300

✓ Briga o održavanju vatrogasnih aparata, hidranta, zamjena dijelova, popravak nastavnih sredstava te rekvizita na sportskom igralištu

130

✓ Obrezivanje živice, košnja trave, dječjeg igrališta, čišćenje snijega 180

✓ Održavanje i rukovanje školskim skloništima ✓ Izrada novog inventara, dežurstvo

60

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE

1760

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 49

5.8. Plan rada spremačica

Poslove čišćenja obavlja 9 spremačica unutar OŠ Kajzerica i sportskoj dvorani s punim radnim vremenom na neodređeno radno vrijeme. Čišćenje se odnosi na čišćenje unutarnjih prostora objekta (OŠ Kajzerica i sportska dvorana). Ukupna površina objekta je 10.057,89 m² i cca 14.111,00 m² vanjske površine oko škole (sportska igrališta, zelene površine).

Područje i poslovi rada Predviđeno

vrijeme ostvarivanja

Predviđeno vrijeme u

satima ✓ Čišćenje učionica, ostalih prostora, namještaja, vrata prozora, zidova, pranje

roleta

tijekom godine

688

✓ Čišćenje hodnika i poda u sportskoj dvorani 500

✓ Pranje sanitarnih čvorova 200

✓ Čišćenje okoliša škole 300

✓ Poslovi dostave 80

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE 1760

5.9. Plan rada kuharica

Poslove pripreme, kuhanja i serviranja hrane obavljaju 5 kuharica s punim radnim vremenom na neodređeno radno vrijeme. Ukupna površina kuhinje je 300 m2. Školska se kuhinja pridržava HACCP standarda kako bi se osigurala proizvodnja zdravstveno i higijenski ispravnih prehrambenih proizvoda.

Područje i poslovi rada Predviđeno

vrijeme ostvarivanja

Predviđeno vrijeme u

satima ✓ Poslovi na sastavljanju jelovnika i narudžba namirnica i primanje namirnica

tijekom godine

70

✓ Čiščenje i održavanje kuhinje 90

✓ Vođenje brige o broju korisnika usluga školske kuhinje 15

✓ Kuhanje ručkova i serviranje istih 1044

✓ Pripremanje mliječnog obroka i užina te podjela istih 519

✓ Održavanje zaštitne odjeće 20

✓ Ostali poslovi po nalogu ravnatelja 10

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE 1760

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 50

5.9. Plan rada školske liječnice

PROGRAM SPECIFIČNIH I PREVENTIVNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U

ŠKOLSKOJ GODINI 2017./18.

Školska doktorica: Velimira Madunić Zečić, dr. školske medicine

1. Sistematski pregledi

- prije upisa u I. razred

- učenika V. i VIII. razreda

Sistematski pregledi učenika u pravilu se provode u prostorijama Odjela za školsku medicinu uz nazočnost učitelja ili razrednika. 2. Namjenski pregledi na zahtjev ili prema situaciji

3. Screeninzi

- poremećaj vida, vida na boje, tjelesne težine i visine za učenike III. razreda - deformacija kralježnice, tjelesna težina i visina za učenike VI. razreda 4. Pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture te određivanje odgovarajućeg programa 5. Cijepljenje učenika prema Programu obveznog cijepljenja

- I. razred POLIO (MPR – kod pregleda za upis u prvi razred)

- VI. razred Hepatitis B (tri doze) za djecu koja nisu ranije cijepljena

- VIII. razred DI-TE i POLIO

- HPV, preporučeno cijepljenje

Cijepljenje učenika obavlja se u pravilu za vrijeme trajanja nastave u prostorijama zdravstvene organizacije ili prikladnim prostorijama škole. Škole su dužne na temelju primljene obavijesti dovesti na cijepljenje sve učenike koji podliježu obveznoj imunizaciji (Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 60/1992), Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti (NN23/94). 6. Kontrolni pregledi prilikom pojave zarazne bolesti u školi i poduzimanje protuepidemijskih mjera

7. Savjetovališni rad za učenike, roditelje, učitelje i profesore

Osobito namijenjen učenicima s poteškoćama u savladavanju školskog nastavnog sadržaja, izostancima iz škole, problemima u adolescenciji, rizičnim ponašanjem i navikama - pušenje duhana, pijenje alkohola i uporabe psihoaktivnih droga, savjetovanje u svezi reproduktivnog zdravlja, tjelesne aktivnosti, prehrane i drugog. 8. Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja putem predavanja, grupnog rada, tribina

Prema Kurikulumu obavezno je; modul živjeti zdravo: učenici 1.-ih razreda (Higijena usne šupljine) učenici 3.-ih razreda (Prehrana) – radionica učenici 5.-ih razreda (Tjelesne promjene u pubertetu)

9. Obilasci škole i školske kuhinje

10. Rad u Školskim stručnim povjerenstvima za određivanje primjerenog oblika školovanja

11. Prisustvovanje roditeljskim sastancima, učiteljskom, nastavničkom vijeću i individualni kontakti s djelatnicima škole.

Kako bismo mogli uspješno provesti Programom predviđene specifične i preventivne mjere zdravstvene zaštite učenika osnovih škola neophodna je dobra suradnja djelatnika škole i nadležnog tima školske medicine.

dr. Velimira Madunić Zečić, spec. školske medicine, Biserka Bokulić, bacc.med.techn.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 51

6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA

6.1. Plan rada Školskog odbora

Mjesec Plan rada Izvršitelji

Tijekom godine

✓ Donošenje Školskog kurikula na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja

članovi Školskog odbora, ravnatelj,

računovotkinja, stručne suradnice,

tajnik

✓ Iznajmljivanje školskog prostora

✓ Plan nabave u novoj školskoj godini

✓ Izvješće o provođenju preventivnih programa, stanju sigurnosti i mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika u I. polugodištu šk. god. 2017./2018.

✓ Pregled natječajne dokumentacije i raspisivanje izbora za ravnatelja Škole

✓ Imenovanje ravnatelja Škole

✓ Donošenje financijskog plana te polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, na prijedlog ravnatelja

✓ Izdavanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa u školi

✓ Usklađivanje Statuta škole i drugih akata sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te drugih zakona, na prijedlog ravnatelja

✓ Odlučivanje o zahtjevu radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa i Donošenje odluke o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti

✓ Donošenje odluka o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi sredstava, u skladu s pozitivnim propisima RH

✓ Donošenje prijedloga i mišljenja o važnim pitanjima za rad i sigurnost u školi

✓ Suradnja s Vijećem roditelja i predstavnicima lokalne zajednice s ciljem unapređenja rada škole

✓ Planirana uređenja škole za vrijeme praznika

✓ Izvješće o provođenju preventivnih programa, stanju sigurnosti i mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika na kraju šk. god.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 52

6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća

Mjesec Plan rada* Izvršitelji

rujan 2018.

✓ Zaduženja učitelja ✓ Prijedlog Školskog kurikula i Godišnjeg plana i programa rada škole za

šk. god. 2018./2019. ✓ Imenovanje voditelja stručnih aktiva ✓ Donošenje vremenika pisanih provjera ✓ Izrada godišnjih individualnih programa permanentnog usavršavanja

učitelja

ravnateljica, stručne suradnice, učitelji

listopad 2018.

✓ Upoznavanje s aktualnim zakonskim propisima koji se primjenjuju u radu škole

✓ Organizacija projektne integrirane nastave do kraja polugodišta

ravnateljica, stručna suradnica pedagoginja,

učitelji

✓ Radionica (Primjer dobre prakse) → Glagoljica kao poticaj za rad s djecom s teškoćama

učiteljica Stanka Svetličić

studeni 2018. ✓ Radionica (Primjer dobre prakse)

→ Izazovi u radu s darovitim učenicima stručna suradnica

pedagoginja

prosinac 2018. ✓ Radionica (Primjer dobre prakse)

→ E-tweening i Erasmus+ projekti – planiranje i provedba učiteljice Lidija Žugčić i

Iva Juršić Uravić

siječanj 2019.

✓ Izvješće o provođenju preventivnih programa, stanju sigurnosti i mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika u I. polugodištu šk. god. 2018./2019.

✓ Donošenje vremenika pisanih provjera ✓ Priprema i provedba natjecanja i smotri ✓ Organizacija provedbe područne smotre LiDraNo

stručne suradnice, ravnateljica

siječanj 2019. ✓ Predavanje

→ O autizmu vanjski stručni ruradnik

siječanj 2019. ✓ Predavanje i radionica

→ Suradnja učitelja i pomoćnika u nastavi stručna suradnica

logopedica

ožujak 2019. ✓ Dokimološka analiza uspjeha učenika učitelji i stručna

suradnica pedagoginja

ožujak 2019. ✓ Predavanje i radionica

→ Timski i suradnički rad ravnateljica

travanj 2019. ✓ Tim za kvalitetu: Planiranje i provedba projekata Tim za kvalitetu

travanj 2019. ✓ Predavanje i radionica

→ Inovativne metode u poučavnju učiteljica Iva Juršić

Uravić, učitelji

lipanj 2019.

✓ Izvješća s terenske nastave ✓ Izbor povjerenstava za popravne ispite ✓ Analiza uspjeha učenika na kraju šk. god. i pedagoške mjere ✓ Zamolbe roditelja za ispis s izborne nastave

razrednici, stručne suradnice, ravnateljica

srpanj 2018.

✓ Realizacija nastavnog plana i programa ✓ Izvješće o provođenju preventivnih programa, stanju sigurnosti i

mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika u šk. god. 2018./2019.

✓ Prijedlog zaduženja učitelja u novoj šk. god. 2019./2020. ✓ Smjernice za izradu Školskog kurikula i Godišnjeg plana i

programa rada škole za šk. god. 2019./2020.

ravnateljica, stručne suradnice, učitelji

kolovoz 2018.

✓ Rasprava o Izvješću o ostvarivanju Školskog kurikula i Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. god. 2018./2019.

✓ Izvješća o popravnim ispitima ✓ Poslovi na početku školske godine ✓ Smjernice za rad u novoj šk. god. 2019./2020. ✓ Izrada novog Školskog kurikula

ravnatelj, stručne suradnice, učitelji

* U slučaju potrebe uprava Škole može promijeniti navedeni plan.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 53

6.3. Plan rada Razrednih vijeća

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

IX.

✓ Upoznavanje RV-a 5. razreda s učenicima 5. razreda

✓ Analiza upisa učenika u 1. razred ✓ Usklađivanje vremenika pisanih radova ✓ Međupredmetna korelacija aktivnosti

razrednici 1. razreda, pedagoginja, logopedinja, razrednici petih razreda,

učitelji RN-a, pedagoginja, ravnateljica, logopedinja

XI. i IV.

✓ RV od 1. do 8. razreda, osvrt na uspjeh učenika s posebnim osvrtom na uspjeh učenika s teškoćama

✓ Planiranje i definiranje Kriterija o vladanju

razrednici, pedagoginja, ravnateljica, logopedinja, članovi RV-a od 1. do 8.

razreda

I.

✓ Analiza i uspjeh učenika na kraju 1. polugodišta ✓ Pedagoške mjere ✓ Kriteriji vladanja ✓ Realizacija nastavnog plana i programa za svaki

razredni odjel

razrednici, pedagoginja, ravnateljica, logopedinja, članovi RV-a od 1. do 8.

razreda

VI. ✓ Analiza i uspjeh učenika na kraju školske godine razrednici , pedagoginja, ravnateljica, logopedinja, članovi RV-a od 1. do 8.

razreda

I. i VI.

✓ Analiza ostvarenja plana i programa rada ✓ Izostanci ✓ Pohvale, nagrade, kazne ✓ Realizacija nastavnog plana i programa za svaki

razredni odjel

razrednici, pedagoginja, ravnateljica, logopedinja, članovi RV-a od 1. do 8.

razreda

tijekom godine ✓ Mjesečno planiranje i programiranje razrednici, pedagoginja, ravnateljica, logopedinja, članovi RV-a od 1. do 8.

razreda

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 54

6.4. Plan rada Vijeća roditelja

Za školsku godinu 2017./2018. prvu sjednicu Vijeća roditelja saziva ravnatelj škole sukladno zakonskim propisima. Ostale sjednice održavaju se po pozivu predsjednika Vijeća roditelja ili prema prijedlogu većine članova Vijeća roditelja.

PO

SLO

VI

I ZA

DA

TCI V

IJE

ĆA

RO

DIT

ELJA

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:

✓ daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikula i Godišnjeg plana i programa rada Učiteljskom vijeću odnosno ravnatelju,

✓ raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, Godišnjeg plana i programa rada Škole

✓ razmatra stajališta roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom ✓ imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja ✓ predlaže mjere za unaprjeđivanje odgojno-obrazovnog rada ✓ daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih i kulturnih sadržaja Škole ✓ daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi ✓ daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem

odgovarajuće pomoći, ✓ donosi stajalište u postupku izbora i imenovanja ravnatelja ✓ raspravlja o Etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi i

Kućnom redu prije njihova donošenja.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 55

6.5. Plan rada Vijeća učenika

Mjesec Plan rada Nositelji

listopad 2018. ✓ Konstituiranje Vijeća učenika, izbor predsjednika i zamjenika; ✓ Upoznavanje sa Školskim kurikulom i Godišnjim planom i programom

rada za šk. god. 2018./2019. pedagoginja

studeni 2018. ✓ Rasprava o aktualnim problemima učenika u školi ✓ Uloga vršnjaka u promicanju pozitivnih životnih vrijednosti

predsjednik VU-a, pedagoginja

veljača 2019. ✓ Analiza rada VU na pougodištu i prijedlozi za daljnji rad ✓ Prijedlozi za poboljšanje školskog ozračja

predsjednik VU-a, pedagoginja

svibanj 2019. ✓ Aktivnosti za Dan škole ✓ Organizacija završnih školskih svačanosti

predsjednik VU-a, pedagoginja

lipanj 2019. ✓ Analiza rada VU na kraju školske godine i prijedlozi za daljnji rad predsjednik VU-a,

pedagoginja

6.6. Plan rada Tima za kvalitetu

Mjesec Plan rada Nositelji

listopad 2018. ✓ Plan provedbe Godišnjeg školskog projekta Bonton ✓ SWOT analiza rada Škole

svi

studeni 2018. ✓ Pripremanje istraživanja vezanog uz kvalitetu rada Škole svi

prosinac 2018. ✓ Provedba istraživanja svi

siječanj 2019. ✓ Analiza postignuća u prvom polugodištu ✓ Obrada dobivenih rezultata istraživanja

pedagoginja

travanj 2019. ✓ Rezultati i interpretacija rezultata istraživanja svi

lipanj 2019. ✓ Plan aktivnosti za unapređenje rada Škole temeljenih na rezultatima

istraživanja pedagoginja

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 56

7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

7.1. Stručno usavršavanje u školi

7.1.1. Stručna vijeća

7.1.1.1. Vijeće razrednika

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme

ostvarenja Planirani broj sati

✓ Mirela Sučević, pedagoginja: Sat razrednika i uloga razrednika – izlaganje i interaktivna radionica

Članovi: Svi razrednici, pedagoginja, logopedinja i ravnateljica

tijekom školske godine

2

✓ Mirela Sučević, pedagoginja i Majda Tometić, ravnateljica: Planiranje Kriterija vladanja učenika

2

✓ Mirela Sučević, pedagoginja: Suradnja s roditeljima – izlaganje i interaktivna radionica

2

✓ Mirela Sučević, pedagoginja: Upravljanje razredom i emocionalna pedagogija

2

✓ Mirela Sučević, pedagoginja i Majda Tometić, ravnateljica: Vođenje pedagoške dokumentacije

2

✓ Mirela Sučević, pedagoginja: Izazovi u radu razrednika – okrugli stol

2

UKUPNO SATI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 12

7.1.1.2. Vijeće učiteljica i učitelja prvih razreda

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme

ostvarenja Planirani broj sati

✓ Ines Smolčić: → Lutka u nastavi

Članovi vijeća su učitelji prvih razreda: Sandra Bašić Danijela Cerjan Silvana Češljar Češković Tihomir Dragić Suzana Santini Ivana Vlatković Ines Smolčić (voditeljica)

listopad 2018. 2

✓ Tihomir Dragić → Igre u PB

studeni 2018. 2

✓ Suzana Santini: → Stvaranje priče s djecom

prosinac 2018. 2

✓ Silvana Češljar Češković: → Mentalna aritmetika s abacusom

veljača 2019. 2

✓ Danijela Cerjan: → Suradnja djece i učitelja s europskom školom

ožujak 2019. 2

✓ Sandra Bašić: → Multimedija u nastavi

travanj 2019. 2

✓ Ivana Vlatković: → Skupni učenički projekt

svibanj 2019. 2

UKUPNO SATI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 14

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 57

7.1.1.3. Vijeće učiteljica drugih razreda

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme

ostvarenja Planirani broj sati

✓ Gabrijela Zagoršćak Peroković: → Učenici s teškoćama u razrednoj nastavi

Članice vijeća su učiteljice drugih razreda: Marina Hranilović Hadžić Gabrijela Zagoršćak Peroković Iva Palijaš Lidija Žugčić (voditeljica) Danica Jaram PB Jasna Kutrovac PB Anne-Marie Popović PB Matilda Verkić PB

listopad 2018. 2

✓ Marina Hranilović Hadžić: → Kako se nositi sa stresom

studeni 2018. 2

✓ Lidija Žugčić: → Suradnja učitelja i roditelja

prosinac 2018. 2

✓ Iva Palijaš: → Testovi za procjenu ravnoteže, koordinacije i

snage kod djece

siječanj 2019. 2

✓ Jasna Kutrovac: → Profesionalna interakcija s roditeljima

veljača 2019. 2

✓ Anne-Marie Popović: → Kreativnost u razrednom odjelu

ožujak 2019. 2

✓ Danica Jaram: → Skupinski rad kao socijalno-odgojni poticaj u

nastavi

travanj 2019. 2

✓ Matilda Verkić: → Znanje je moć – kritičko mišljenje je sloboda

svibanj 2019. 2

UKUPNO SATI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 16

7.1.1.4. Vijeće učiteljica trećih razreda

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme

ostvarenja Planirani broj sati

✓ Romana Piskač: → Kako pomoći djeci da si sami pomognu

Članice vijeća su učiteljice trećih razreda: Silvija Jurković Romana Piskač Ines Sakač (voditeljica) Lucija Smolković Helena Komin PB Ivana Miloloža PB

prosinac 2018. 2

✓ Lucija Smolković: → Disleksija-specifična teškoća učenja

veljača 2019. 2

✓ Silvija Jurković: → Učiti kako učiti

travanj 2019. 2

✓ Ines Sakač: → Dramske igre u nastavi

ožujak 2019. 2

UKUPNO SATI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 10

7.1.1.5. Vijeće učiteljica četvrtih razreda

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme

ostvarenja Planirani broj sati

✓ Vanessa Golubić: → Uporaba digitalnih obrazovnih sadržaja u nastavi Članice vijeća su učiteljice

četvrtih razreda: Vanessa Golubić Martina Horvat Jasminka Viher (voditeljica) Jasna Kutrovac PB

listopad 2018. 2

✓ Martina Horvat: → Uporaba IKT-a u nastavi-aplikacija Classdojo

siječanj 2019. 2

✓ Jasna Kutrovac: → Kako postupati s vršnjačkim nasiljem

ožujak 2019. 2

✓ Jasminka Viher: → Dramski izraz u nastavi

travanj 2019. 2

UKUPNO SATI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 8

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 58

7.1.1.6. Vijeće učiteljica Hrvatskoga jezika

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme

ostvarenja Planirani broj sati

✓ Stanka Svetličić: → Glagoljica kao motivacija u nastavi hrvatskoga

jezika Članice vijeća su učiteljice Hrvatskoga jezika: Andrea Bosanac Katarina Breber Ana Dabić Stanka Svetličić (voditeljica)

prosinac 2018.

2

✓ Ana Dabić: → Likovni izraz u nastavi lektire

siječanj 2019.

2

✓ Katarina Breber: → Dramski odgoj u osnovnoškolskoj nastavi

hrvatskoga jezika

ožujak 2019. 2

✓ Andrea Bosanac: → Škola stvaralaštva Novigradsko proljeće

svibanj 2019.

2

UKUPNO SATI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 8

7.1.1.6. Vijeće učiteljica stranih jezika

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme

ostvarenja Planirani broj sati

✓ Marija Tolić: → Digitale Medien im Fremdsprachenunterricht

Članice vijeća su učiteljice stranih jezika: Lara Ivaniš (Engeski jezik) Danijela Lokmer (Engleski jezik) Tea Mađor Božinović (Engleski jezik) Martina Sičaja (Engleski jezik) Dorotea Sinković (Talijanski jezik) Ena Šarić (Engleski jezik) Marija Tolić (voditeljica)

listopad 2018.

2

✓ Danijela Lokmer: → Teaching English Trough Drama

prosinac 2018.

2

✓ Ena Šarić → Utjecaj popularne kulture na učenje engleskog

jezika

siječanj 2019.

2

✓ Martina Sičaja: → Teaching Grammar Through Songs

✓ Dorotea Sinković: → Obrada pjesme u nastavi talijanskog jezika

veljača 2019.

4

✓ Lara Ivaniš → Uporaba Present Simple Tensa kroz rad u timu,

kao interview ili talk show

ožujak 2019.

2

✓ Tea Mađor Božinović: → Practing Fluency at Lower Primary

travanj 2019.

2

UKUPNO SATI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 14

7.1.1.7. Vijeće učitelja Matematike

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme

ostvarenja Planirani broj sati

✓ Vesna Draženović Žitko: → Škola za život Članovi vijeća su učitelji

Matematike: Vesna Draženović Žitko Elma Đaferović Krešimir Vučić (voditelj) Nikolina Zeman

listopad 2018.

2

✓ Nikolina Zeman: → Poticanje poduzetništva kroz nastavu

studeni 2018.

2

✓ Elma Đaferović: → Projekti u nastavi matematike

veljača 2019.

2

✓ Krešimir Vučić: → Elementi ocjenjivanja u nastavi matematike

travanj 2019.

2

UKUPNO SATI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 8

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 59

7.1.1.8. Vijeće učitelja prirodoslovnih predmeta, Tehničke kulture i Informatike

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme

ostvarenja Planirani broj sati

✓ Iva Juršić Uravić → Inovativne metode podučavanja

Članovi vijeća su učitelji prirodoslovnih i tehničkih predmeta te Informatike: Ines Delač Tomislav Hamer (voditelj) Iva Juršić Uravić Nino Mandl Ana Mateković Sunčana Mumelaš

listopad 2018.

2

✓ Ines Delač → Projektna nastava u nastavi tehničke kulture

prosinac 2018.

2

✓ Nino Mandl

siječanj 2019.

2

✓ Ana Mateković veljača 2019.

2

✓ Tomislav Hamer ožujak 2019.

2

✓ Sunčana Mumelaš travanj 2019.

2

UKUPNO SATI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 12

7.1.1.9. Vijeće učitelja umjetničkog područja

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme

ostvarenja Planirani broj sati

✓ Lena Ivanković → Land Art u vanjskom okruženju škole

Članovi vijeća su: Ljiljana Labazan (Glazbena kultura) Lena Ivanković (Likovna kultura) Robert Šepec (Glazbena kutura) (voditelj)

tijekom školske godine

2

✓ Robert Šepec → Uporaba IKT-a u Predmetu Glazbena kultura

2

UKUPNO SATI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 4

7.1.1.9. Vijeće učitelja društveno-humanističkog područja

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme

ostvarenja Planirani broj sati

✓ Ana Milas → Kako pripremiti i voditi timski rad

Članovi su učitelji Povijesti i vjeroučitelji: Karlo Babuder (Povijest), Darko Benčić (Povijest), Tomislav Galović (Vjeronauk), Ana Milas (Vjeronauk), Josipa Raos (Vjeronauk) Darija Vlahović (Vjeronauk) (voditeljica)

tijekom školske godine

2

✓ Josipa Raos → Digitalni alati u nastavi 2

✓ Tomislav Galović → Kahoot u nastavi 2

UKUPNO SATI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 6

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 60

7.1.1.10. Vijeće učitelja kineziološkog područja

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme

ostvarenja Planirani broj sati

✓ Mario Bošković → Nastavni plan i program

Članovi: Mario Bošković, učitelj tjelesne i zdravstvene kulture Eva Pešić, učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture (voditelj)

tijekom školske godine

2

✓ Mario Boković → Kriteriji i elementi vrednovanja u nastavi

2

✓ Eva Pešić → Rad školskog sportskog društva

2

✓ Eva Pešić → Olimpijski dan, Dan škole

2

UKUPNO SATI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 8

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 61

7.1.2. Stručna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme

ostvarenja Planirani broj sati

✓ Glagoljica kao poticaj za ra s djecom s teškoćama u razvoju

Svi učitelji

listopad 2

✓ Izazovi u radu s darovitima studeni 2

✓ E-tweening i Erasmus+ projekti – planiranje i provedba

siječanj 2

✓ O autizmu siječanj 2

✓ Suradnja učitelja i pomoćnika u nastavi siječanj 2

✓ Timski i suradnički rad ožujak 2

✓ Inovativne metode u poučavanju travanj 2

UKUPNO 14

7.2. Stručna usavršavanja izvan škole

7.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini

Organizator usavršavanja Namijenjeno Vrijeme ostvarenja Planirani broj

sati

MZO i AZOO – Županijska stručna vijeća

učiteljima, stručnim suradnicama, ravnatelju

tijekom šk. god. 2018./2019.

16 sati po djelatniku

7.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini

Organizator usavršavanja Namijenjeno Vrijeme ostvarenja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Agencija za odgoj i obrazovanje

učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima

tijekom šk. god. 2018./2019.

Hrvatski književno-pedagoški zbor učiteljima, stručnim suradnicima i

ravnateljima

Društvo profesora hrvatskog jezika učiteljima hrvatskog jezika

Hrvatska udruga profesora engleskog jezika učiteljima engleskog jezika

Hrvatska udruga profesora njemačkog jezika učiteljima njemačkog jezika

Hrvatsko matematičko društvo učiteljima matematike i učiteljima

razredne nastave

Hrvatsko geografsko društvo učiteljima geografije

Nacionalni katehetski ured vjeroučiteljima

Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola ravnateljima

Forum za slobodu odgoja, Pučko otvoreno učilište Korak po korak, Agencija za mobilnost

učiteljima, stručnim suradnicima, ravnateljima

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 62

7.3. Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanja

Svaki je učitelj dužan voditi osobnu evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i program

permanentnog usavršavanja za šk. god. 2018./2019.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 63

8. PODATCI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG

RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE

8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti

Mjesec SADRŽAJI /AKTIVNOSTI

ruja

n Svečana dobrodošlica učenicima 1. razreda

Hrvatski olimpijski dan

Međunarodni dan zelenih škola (GREEN APPLE DAY OF SERVICE)

listo

pad

Međunarodni dan nenasilja

Svjetski dan učitelja

Dan nezavisnosti

Dan zahvalnosti za plodove zemlje

Svjetski dan hrane

Solidarnost na djelu

Međunarodni dan školskih knjižnica

Dan kravate

Mjesec knjige

Svjetski dan štednje

Posjet Vukovaru

Sajam knjige – Interliber (od 4. do 8. r.)

stu

den

i

Međunarodni dan tolerancije

Svjetski dan izumitelja

Dan sjećanja na Vukovar

Mjesec borbe protiv ovisnosti

Humanitarna izložba „Školjka dobrote“

Dan HRVATSKOGA kazališta

pro

sin

ac

Večer matematike

Dan prava čovjeka

Međunarodni dan volontera

Tjedan solidarnosti

Estetsko uređenje škole za Božić

Božićna događanja

sije

čan

j

Međunarodno priznanje RHje RH

Dan sjećanja na holokaust i sprečavanje zločina protiv čovječnosti

Školska natjecanja

Lidrano – školsko natjecanje

Izložba LIK-a

velja

ča

Valentinovo

Međunarodni dan materinskog jezika

„Dan ružičastih majica“ – protiv nasilja u školama

Program znanost mladima – šk. natjecanja

Maškare – ples za učenike

Program znanost mladima – natjecanja

ožu

jak

Dani hrvatskoga jezika

Dan broja π

Klokan bez granica – Međunarodno matematičko natjecanje

Međunarodni dan sreće

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 64

Svjetski dan voda

trav

anj

Dan dječje knjige – događanja u školskoj knjižnici, susret s književnikom, literarni dan

Svjetski dan zdravlja – danas jedemo „zdravo“

Dan planeta Zemlje

Dan engleskog jezika

Svjetski dan knjige

svib

anj

Međunarodni praznik rada

Dan smijeha

Tjedan Crvenog križa Međunarodni dan CK (akcije)

Majčin dan

Akcija kultura (Tehnički muzej)

Dan obitelji

Dojdi osmaš, Zagreb te zove

Festival znanosti (Tehnički muzej)

Tjedan glazbe za djecu i mladež

Dan grada Zagreba

lipan

j

Završna priredba učenika 4.r.

Razredne priredbe učenika od 1. do 3. razreda

Svečana podjela svjedodžbi za 8.razreda

Podjela svjedodžbi od 1. do 7.razreda

8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika

U suradnji sa zdravstvenom službom preventivne zaštite, škola organizira provođenje sistematskih pregleda, cijepljenja

kao i socijalnu zaštitu učenika koji imaju potrebu da se o njima vodi dodatna briga nadležnih socijalnih službi, akcije

Crvenog križa i Caritasa.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 65

Sadržaj rada Mjesec Br. učenika Nositelj aktivnosti

Organiziran mliječni obrok za učenike IX.-VI. razrednici

Roditeljski sastanci i individualni razgovori IX.-VI. za sve učenike

razrednici, pedagoginja, ravnatelj, školska liječnica

Razvijanje higijenskih navika IX.-VI. razrednici

Humanitarne akcije za sve učenike učitelji, pedagoginja

Jednodnevni izleti i terenska nastava I. – VIII. za sve učenike razrednici

Sistematski pregledi (prvi, peti i osmi razred) 146 školska liječnica

Screeninzi - poremećaj vida, vida na boje, tjelesne težine i visine za učenike III. razreda - deformacija kralježnice, tjelesna težina i visina za učenike VI. razreda

155 školska liječnica

Cijepljenje učenika: I. razred POLIO i MPR VI. razred Hepatitis B (tri doze) VIII. razred DI-TE i POLIO

204 školska liječnica

Kontrolni pregledi prilikom pojave zarazne bolesti i poduzimanje protuepidemijskih intervencija

IX.-VI.

za sve učenike, roditelje i učitelje

školska liječnica i med. sestra

Savjetodavni rad za učenike, roditelje i učitelje IX.-VI. školska liječnica, pedagoginja,

logopedinja

Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja putem predavanja

IX.-VI. školska liječnica, pedagoginja,

učiteljica prirode-biologije

Rad u komisijama za određivanje primjerenog oblika školovanja

IX.-VI. školska liječnica, pedagoginja,

logopedinja, učiteljice RN-a

8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole

Svake je godine za radnike škole, prema zakonskim propisima, organiziran preventivni specijalistički zdravstveni pregled

koji financira osnivač, tj. Grad Zagreb.

Temeljem ponuda zdravstvenih institucija koje pristignu u školu, ravnatelj će imenovati Povjerenstvo čiji će cilj biti izabrati

najpovoljniju ponudu u vrijednosti 500,00 kn.

Nakon sklapanja ugovora o specijalističkim zdravstvenim pregledima, tajnik škole će izvjesiti na oglasnoj ploči popis

radnika koji će biti upućeni na zdravstveni pregled.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 66

8.4. Školski preventivni programi

OSNOVNI CILJEVI

✓ Prevencija rizičnih ponašanja i poremećaja u ponašanju djece i mladih.

✓ Razvoj emocionalnih i socijalnih vještina te zdrav razvoj učenika.

NAČELA

✓ Zdravo, nenasilno i pozitivno ponašanje.

✓ Rizično ponašanje i poremećaji u ponašanju su znak da dijete treba dodatnu

podršku i pomoć.

✓ Suradnja škole i roditelja.

✓ Suradnja s lokalnom zajednicom u podršci djeci i mladima.

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

✓ Zdrav razvoj učenika.

✓ Suradnja i nenasilje među učenicima.

✓ Prevencija ovisnosti.

8.4.1. Preventivni programi:

Naziv aktivnosti ZNAM, MOGU, HOĆU (MAH-1, PIA, MAH-2)

Edukativna predavanja o prevenciji ovisnosti

Ciljevi Upoznati učenike sa štetnim posljedicama ovisnosti.

Namjena Predavanja su namijenjena učenicima 4. razreda, 6. razreda i njihovim roditeljima.

Nositelji PUZ u suradnji s razrednicima i stručnom službom

Način realizacije

Predavanje za učenike 4. razreda provodi se u VI. Policijskoj postaji (potprogram MAH-1); djelatnici PUZ-a u školi održavaju predavanje Prevencija i alternativa za učenike 6. razreda (potprogram PIA) te posebno predavanje za roditelje Problem nasilja i ovisnosti s aspekta policijskog postupanja (potprogram MAH-2).

Vremenik Tijekom nastavne godine 2018./2019.

Troškovnik PUZ snosi troškove.

Način vrednovanja Evaluacijski listići o korisnosti programa i usmena razmjena doživljaja.

Naziv aktivnosti CAP

Program prevencije zlostavljanja i napada na djecu putem edukacije učenika i roditelja trećih razreda

Ciljevi Prevencija nasilja i osnaživanje učenika.

Namjena Program prevencije zlostavljanja namijenjen je učenicima 2. razreda.

Nositelji Pedagoginja i učiteljice Romana Piskač u suradnji s vanjskim suradnicima CAP tima udruge Korak po Korak

Način realizacije Radionički rad i igrokazi na satu razrednika koji uključuje cijeli razred.

Vremenik Drugo polugodište 2018./2019.

Troškovnik Troškove materijala snosi udruga Korak po korak.

Način vrednovanja Učenici, učitelji i roditelji procjenjuju zadovoljstvo provedbom programa putem evaluacijskih listića.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 67

Naziv aktivnosti IZAZOVI RODITELJSTVA

Edukativno predavanje za roditelje

Ciljevi Cilj programa je prevencija nasilja kroz edukaciju roditelja o stilovima odgoja.

Namjena Edukacija roditelja učenika 1. razreda.

Nositelji Pedagoginja

Način realizacije Predavanje za roditelje na roditeljskom sastanku.

Vremenik Prvo polugodište 2018./2019.

Troškovnik Nema materijalnih troškova.

Način vrednovanja Iskazivanje zadovoljstva i korisnosti predavanja putem evaluacijskih listića.

Naziv aktivnosti KAKO UČITI I NAUČITI

Edukativne radionice za sprječavanje školskog neuspjeha

Ciljevi Podići razinu znanja i popraviti školski uspjeh ovladavanjem tehnikama i metodama te dnevnim i tjednim planiranjem učenja. Upoznati djecu s tehnikama učinkovitog učenja i dobrom organizacijom raspoloživog vremena.

Namjena Program je namijenjen učenicima 5. razreda i njihovim roditeljima te čenicima 6. razreda

Nositelji Pedagoginja i knjižničarka u suradnji s učiteljima

Način realizacije Predavanje za učenike, brošura za učenike, predavanje za roditelje i individualni rad.

Vremenik Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

Troškovnik Troškovi za brošuru do 150,00 kn.

Način vrednovanja Praćenje učenika i izvješća učitelja.

Naziv aktivnosti DAROVITI

Ciljevi Otkriti i identificirati područje interesa potencijalno darovitih učenika. Razvijati divergentno i konvergentno mišljenje, kreativnost i stvaralaštvo kod učenika koji su potencijalno daroviti.

Namjena Potencijalno daroviti učenici od 2. do 6. razreda

Nositelji Mirela Sučević, Krešimir Vučić, Marina Hranilović Hadžić, Iva Palijaš, Iva Juršić Uravić, Stanka Svetličić, Tomislav Hamer

Način realizacije U školi, nakon nastave

Vremenik Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

Troškovnik Do 300,00 kn za troškove materijala

Način vrednovanja Razgovor s učenicima i evaluacijski listići

Naziv aktivnosti BUDIMO PRIJATELJI

Edukativne radionice za razvoj socijalnih vještina

Ciljevi Prevencija rizičnih ponašanja i poremećaja u ponašanju te razvoj socijalnih i emocionalnih vještina učenika kroz edukativne aktivnosti.

Namjena Aktivnosti su namijenjene učenicima od 3. do 8. razreda.

Nositelji Pedagoginja

Način realizacije Aktivnosti će se odvijati u školi i to uglavnom na satima razrednika ili tijekom zamjena na nastavi.

Vremenik Tijekom cijele nastavne godine 2018./2019.

Troškovnik Troškovi materijala do 500,00 kn.

Način vrednovanja Učenici će procjenjivati zadovoljstvo provedbom programa putem evaluacijskih listića.

Naziv aktivnosti MALA ŠKOLA ŽIVOTNIH VJEŠTINA

Edukativne radionice za razvoj socijalnih vještina

Ciljevi Cilj programa je razvoj životnih vještina.

Namjena Edukacija je namijenjena učenicima 1. i 2. razreda.

Nositelji Pedagoginja

Način realizacije Radionice kao oblik interaktivnog grupnog rada provodit će se na satima razrednika u obliku edukacija.

Vremenik Tijekom cijele nastavne godine 2018./2019.

Troškovnik Troškovi materijala do 200,00 kn.

Način vrednovanja Učenici će procjenjivati zadovoljstvo sudjelovanjem u radionici putem evaluacijskih sličica.

Naziv aktivnosti PUBERTET

Edukativno predavanje

Ciljevi Edukacija učenika o specif. razdoblja puberteta i psihofizičkim promjenama koje se događaju.

Namjena Predavanje je namijenjeno učenicima 5. razreda.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 68

Nositelji Školska liječnica, Dom zdravlja Siget

Način realizacije Predavanje će se održati u Domu zdravlja Siget

Vremenik Školska godina 2018./2019. tijekom drugog polugodišta

Troškovnik Nema materijalnih troškova

Način vrednovanja Razgovor o predavanju

Naziv aktivnosti HIGIJENA ZUBI I USNE ŠUPLJINE

Edukativno predavanje

Ciljevi Cilj programa je poučavanje o važnosti pravilne higijene zubi i usne šupljine.

Namjena Edukacija učenika 1. razreda.

Nositelji Medicinska sestra, Dom zdravlja Siget

Način realizacije Predavanje će se održati na satu razrednika.

Vremenik Nastavna godina 2018./2019. tijekom prvog polugodišta.

Troškovnik Troškove snosi Dom zdravlja Siget.

Način vrednovanja Razgovor o predavanju.

Naziv aktivnosti SKRIVENE KALORIJE

Edukativno predavanje

Ciljevi Cilj programa je poučavanje o važnosti zdrave prehrane i problemu pretilosti kod djece.

Namjena Edukacija učenika 3. razreda.

Nositelji Studenti Medicinskog fakulteta

Način realizacije Predavanje će se održati na satu razrednika.

Vremenik Nastavna godina 2018./2019. tijekom drugog polugodišta.

Troškovnik Troškove snosi Dom zdravlja Siget.

Način vrednovanja Razgovor o predavanju

Naziv aktivnosti SIGURNOST NA INTERNETU

Edukativno predavanje

Ciljevi Cilj programa je poučavanje o opasnostima koje prijete na internetu te podučiti ih sigurnom korištenju interneta.

Namjena Edukacija učenika od 5. do 8. razreda.

Nositelji Učiteljica informatike

Način realizacije Predavanje će se održati na nastavi informatike.

Vremenik Nastavna godina 2018./2019. tijekom drugog polugodišta.

Troškovnik Nema materijalnih troškova.

Način vrednovanja Razgovor o predavanju

Naziv aktivnosti KOMUNIKACIJA U OBITELJI

program za roditelje

Ciljevi Cilj je da roditelji u odgojnim postupcima prepoznaju važnost odnosa roditelj – dijete

Namjena Edukacija za roditelje učenika drugih razreda

Nositelji Suncokret Oljin, razrednice i pedagoginja

Način realizacije U školi na roditeljskom sastanku

Vremenik Školska godina 2018./2019. tijekom drugog polugodišta

Troškovnik nema

Način vrednovanja Evaluacijski listići za roditelje

Naziv aktivnosti KRE - KRE

projekt preventivnog odgoja djece

Ciljevi Cilj projekta je kroz kretanje i kreativnost promovirati kod učenika nižih razreda nenasilne oblike ponašanja, razvijajući toleranciju i prava djece i odgovornosti koje slijede iz toga.

Namjena Edukacija učenika 4. razreda

Nositelji Suncokret Oljin i pedagoginja u suradnji s razrednicama

Način realizacije Planirana je provedba dva puta mjesečno po jedan školski sat kroz pet interaktivnih radionica na satu razrednika.

Vremenik Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

Troškovnik Troškove snosi udruga Suncokret Oljin

Način vrednovanja Razgovor s učenicima i evaluacijski listići o korisnosti radionica

Naziv aktivnosti UHVATI RITAM ZDRAVLJA

radionice za djecu i roditelje

Ciljevi Edukacija učenika drugih razreda i njihovih roditelja.

Namjena Cilj projekta je kroz kretanje razvijati kreativnost i međusobnu suradnju

Nositelji Suncokret Oljin i pedagoginja u suradnji s razrednicama

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 69

Način realizacije U školskoj dvorani ili na školskom igralištu, 2 školska sata Na roditeljskom sastanku

Vremenik Školska godina 2018./2019. tijekom drugog polugodišta

Troškovnik nema

Način vrednovanja Razgovor s učenicima i roditeljima

Naziv aktivnosti MI –ZI – MOJ IZBOR – ZDRAV IZBOR

prevencija primarne ovisnosti

Ciljevi Cilj je osvještavanje učenika o opasnosti droge i svih vrsta ovisnosti te sprječavanje ovisničkog ponašanja, očuvanje i promicanje zdravlja i zdravog načina života.

Namjena Edukacija učenika 6. razreda

Nositelji Suncokret Oljin i pedagoginja u suradnji s razrednicima

Način realizacije Planirana je provedba kroz osam interaktivnih radionica na satu razrednika.

Vremenik Tijekom drugog polugodišta školske godine 2018./2019.

Troškovnik Troškove snosi udruga Suncokret Oljin

Način vrednovanja Razgovor s učenicima i evaluacijski listići o korisnosti radionica

Naziv aktivnosti MEDIJACIJA

radionice nenasilnog rješavanja sukoba

Ciljevi Nenasilno rješavanje sukoba i vježbanje komunikacijskih vještina

Namjena Edukacija učenika 5. i 7. razreda

Nositelji Stanka Svetličić, prof. hrvatskog jezika i pedagoginja Mirela Sučević

Način realizacije Planirane su po dvije interaktivne radionice medijacije na satu razrednika u svakom razrednom odjelu sedmih razreda.

Vremenik Tijekom školske godine 2018./2019.

Troškovnik Nema materijalnih troškova

Način vrednovanja Razgovor s učenicima

Školski preventivni program provodi se kroz planirane aktivnost na satu razrednika, u okviru nastavnog plana i programa kroz nastavne predmete, roditeljske sastanke te brojne izvannastavne aktivnosti, projekte, humanitarne akcije, javne i kulturne nastupe u Školi i izvan nje, sportske utakmice, eko projekte, nastupe u promicanju građanskog odgoja, rekreativno bavljenje sportom te sudjelovanja učenika na natjecanjima i raznim natječajima. Ostvaruje se u suradnji sa zdravstvenim i socijalnim ustanovama, PU Remetinec na preventivnim aktivnostima kao i u suradnji s kontakt policajcem, nizom udruga i organizacija civilnog društva te raznim institucijama za zaštitu djece, djece invalida, djece s posebnim potrebama i slično.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 70

8.4.2. Plan i program mjera sigurnosti u školi 1. NOSITELJI PROGRAMA

✓ Majda Tometić, v.d. ravnatelja

✓ Marin Karin, tajnik

✓ Mirela Sučević, pedagoginja

✓ Ines Delač, opunomoćenik zaposlenika, povjerenica zaštite na radu

2. CILJ PROGRAMA

Cilj programa jest osigurati svim učenicima siguran boravak u školi kao

mjestu sigurnosti i međusobnog uvažavanja promicanjem načela

prihvaćanja različitosti, nenasilja te ljudskih i dječjih prava. Ostvarit će se kroz pojačani nadzor onih mjesta u školi koja su

posebno pogodna za potencijalne napade i zastrašivanja kao što su školski zahodi, svlačionice, hodnik i predvorje.

Nadgledanje će se ostvariti posebnim planom aktivnog dežurstva svih učitelja koji se nalaze u školi, stručnih suradnika i

ravnatelja, pomoćnika u nastavi i spremačica, video nadzorom i sustavnom evidencijom knjige dežurstva.

Škola je odgovorna za prevenciju nasilja i primjereno postupanje u slučajevima nasilja u samoj školi i njezinoj neposrednoj

okolini. Svi su djelatnici škole dužni spriječiti i zaustaviti svaki oblik nasilja te prema potrebi surađivati s policijom i Centrom

za socijalnu skrb.

3. ZADAĆE PROGRAMA

a) Za radnike:

✓ senzibilizirati sve radnike škole o pojavnim oblicima nasilničkog ponašanja i posljedicama koje ostavljaju na žrtvu i

nasilnika

✓ informirati učiteljsko osoblje i razvijati strategiju postupanja protiv nasilja i ponašanja s elementima nasilja

✓ prepoznavati postojeće nasilje u školi i djelovati prema njegovom učinkovitom suzbijanju

✓ kontinuirana međuresorna suradnja

✓ ostvarivati otvorenu i pozitivnu komunikaciju na relaciji škola-učenici-roditelji

✓ organizirati dostatno, aktivno i učinkovito dežurstvo.

b) Za učenike:

✓ poticati i ohrabrivati učenike da odraslim osobama u školi prijavljuju nasilnička ponašanja

✓ održavati satove razrednog odjela s temama o nasilju među vršnjacima, toleranciji i međusobnom uvažavanju te

prihvaćanju različitosti i to u svim razrednim odjelima od 1. do 8. razreda

✓ osvijestiti vlastito ponašanje kao model asertivnog ponašanja

✓ uključiti učenike rizičnih ponašanja u izvannastavne i slobodne aktivnosti

✓ promicati kroz cjelokupni nastavni proces nenasilje prema sebi, drugima i prirodi u kojoj živimo

✓ usmjeravati sve učenike na empatiju i pružanje podrške

✓ ustrojiti rad Vijeća učenika kao aktivnog i pozitivnog tijela škole

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 71

✓ promicati i njegovati pozitivne vrijednosti kod učenika kroz posebne programske aktivnosti: sportske, kulturno-

umjetničke i društveno-zabavne aktivnosti te kreativno-stvaralačke radionice.

c) Za roditelje:

✓ senzibilizirati roditelje za problematiku nasilničkog ponašanja i strategije pružanja savjetodavnih i interventnih oblika

pomoći na roditeljskim sastancima i Vijeću roditelja

✓ njegovati pozitivne vrijednosti, promicati uspješno roditeljstvo i pojačati povezanost obitelji i škole kroz zajedničko

sudjelovanje učenika, roditelja i učitelja u kreativno-stvaralačkim radionicama

✓ pružati pomoć u obliku savjetodavnog rada stručnih suradnika iz škole i vanjskih suradnika.

4. PROVODITELJI PROGRAMA

✓ ravnatelj škole

✓ stručni tim škole

✓ školski tim za kvalitetu

✓ razrednici

✓ učitelji

✓ tajnik i pomoćno osoblje

✓ roditelji

✓ učenici

✓ vanjski suradnici: školska liječnica, CZSS, PUZ i kontakt policajac, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Udruga roditelja Korak po korak

5. CILJNE SKUPINE

✓ učenici

✓ roditelji

✓ djelatnici škole.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 72

6. Tablica: Plan i program mjera sigurnosti u školi

Nositelj aktivnosti Ciljana skupina Sadržaj rada - aktivnost Vrijeme

realizacije Broj sati

pedagoginja i razrednici

učenici 2.-8. razreda Radionice o nenasilnom rješavanju

sukoba – Budimo prijatelji IX. – VI. 36

pedagoginja učenici 1.-8. razreda Savjetodavni rad sa skupinom

učenika rizičnog ponašanja IX. – VI. 20

pedagoginja učenici 1. i 2.

razreda Radionice o nenasilnom rješavanju

sukoba – Mala škola životnih vještina IX. – VI. 20

CAP pedagoginja i

učiteljica RN-a u suradnji s Udrugom roditelja Korak po

Korak

učenici 2. i 3. r., roditelji 2. i 3. r.,

osoblje cijele škole

Radionice nenasilnog rješavanja sukoba

Predavanje

II. polugodište

10

„Zašto nam djeca postaju nasilnici –

vratimo djeci njihovo djetinjstvo“

pedagoginja

roditelji učenika 2. razreda

Predavanje za roditelje listopad 2

pedagoginja, učiteljica

informatike i razrednici

učenici 5. – 8. razreda

Sigurnost na internetu veljača 5

problemi nasilja i ovisnosti s aspekta

policijskog postupanja

PUZ-a

roditelji učenika 6. razreda

Predavanje za roditelje veljača 1

7. ZADAĆE I AKTIVNOSTI PROGRAMA ZA POVEĆANJE MJERA SIGURNOSTI U ŠKOLI ✓ Zaštita od požarnih opasnosti u tehničkom smislu, redovito se provodi uz redovitu kontrolu i suradnju s ovlaštenim

institucijama, vježba evakuacije minimalno jednom godišnje u svibnju.

✓ Zaštita od udara električne struje osigurava se redovitom kontrolom i atestiranjem električnih instalacija, a posebno

u učionicama fizike i tehničke kulture te pregledom svih utičnica i prekidača.

✓ Povređivanje učenika: Kućnim je redom određen način ponašanja učenika, radnika i posjetitelja škole te se učenici

redovito upozoravaju i savjetuju o tome. Povređivanje može biti kao posljedica jurnjave, strke i sudaranja. Svi su

radnici dužni odmah i bez oklijevanja na odgovarajući način reagirati pri naznaci kršenja Kućnog reda.

✓ Posjedovanje raznog streljiva, eksplozivnih sredstava, hladnog oružja i upaljača nedopustivo je. Nužno je iskoristiti svaki

pogodan trenutak za razgovor s učenicima o opasnostima, a također i oduzeti ako se utvrdi posjedovanje istih za

vrijeme boravka u školi. Oduzete stvari vraćaju se isključivo roditelju/staratelju djeteta. Uključiti se u akcije MUP-a

Mir i dobro, a također i fakultativnim predavanjem za učenike 5. razreda Znam što je, ne diram, opasno je.

✓ Širenje bolesti zaraznog karaktera: Redovito održavati sve prostore u školi po načelima optimalnih higijensko-

zdravstvenih uvjeta, poticati učenike na osobnu higijenu, nošenje papuča u prostoru škole, suradnjom s HZJZ-om,

ZJZ-om „Andrija Štampar“, nadležnom školskom liječnicom kao i ostalim zdravstvenim institucijama po potrebi.

✓ Zaštita imovine škole, zaposlenika, učenika i posjetitelja škole: Boravak učenika u školi nadgledaju dežurni učitelji,

ravnatelj i stručna služba te spremačice i domari. Dežurni su učitelji dužni voditi evidenciju događaja u knjizi dežurstva

koja stoji u zbornici škole. Na porti škole dežuraju spremačice koje vode evidenciju ulaska i izlaska posjetitelja.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 73

8. NAČINI REALIZACIJE Protokol o postupanju u kriznim situacijama Protokol se odnosi na postupanje u kriznim situacijama koje su opisane u Planu i programu mjera povećanja sigurnosti i

prevencije međuvršnjačkog nasilja u školi te mjere zaštite učenika. Definirana zajednička pravila pridonose rješavanju

potencijalnih problema i stvaranju sigurnog i poticajnog okružja. Protokol sadrži načine postupanja svih sudionika

odgojno-obrazovnog procesa, a razrađen je temeljem Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih

ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima.

a) Postupanje u slučaju provale ili neovlaštenog ulaska u školu

✓ Tehničko je osoblje zaduženo za otvaranje i zatvaranje zgrade, dužno je izvršiti provjeru svih ulaznih vrata i prozora

škole te ostalih mogućih ulaza u školu svaki dan. Ukoliko se utvrdi da je od zaključavanja do otključavanja bilo

neovlaštenog ulaska u školu, a da alarmni uređaj nije bio aktiviran, osoba zadužena za otvaranje zgrade odmah

obavještava ravnatelja škole i policiju.

b) Mjere sigurnosti za vrijeme školskog odmora

✓ Za vrijeme odmora učitelji borave na hodnicima među učenicima na mjestima koja su određena rasporedom

dežurstva. Učenicima nije dopušteno izlaziti iz škole za vrijeme trajanja nastave i učeničkih odmora, osim u

slučajevima bolesti uz dopuštenje roditelja. Učiteljima nije dopušteno slati učenike izvan učionice za vrijeme trajanja

nastave, osim u slučajevima kada je to u svrhu nastave u pratnji učitelja. U slučaju bilo kakvog agresivnog ponašanja,

obveza svih sudionika jest reagirati i odmah prekinuti nasilje bez obzira na oblik te otkriti pravi problem pitajući

uključene u sukob i očevidce za povod sukoba, pronaći odgovarajuće rješenje te po potrebi obavijestiti roditelje i

razrednika. Kratku bilješku s opisom incidenta učitelji su dužni upisati u knjigu dežurstva, a na temelju praćenja

ponašanja učenika pokreće se postupak izricanja pedagoške mjere u skladu sa Statutom OŠ Kajzerica. U slučajevima

međuvršnjačkog nasilja, potrebno je odmah obavijestiti ravnatelja škole.

c) Vršnjački sukobi učenika

✓ Učenici su dužni sukobe riješiti sami i na prijateljski način, a ako ne uspiju, potrebno je obratiti se razredniku ili odrasloj

osobi u školi. U slučaju da se sukobi ponavljaju, i ako razrednik smatra kako ne može sam riješiti problem, o istom

obavještava stručnu službu škole nakon čega će se provesti razgovor s uključenima u sukob, usuglasiti se oko

prijedloga za rješenje sukoba te ga provesti. Svaki razgovor se evidentira, a u slučaju ponavljanja pozivaju se roditelji

na razgovor i upoznaju s problemom. Ako se i tada situacija ne popravi, slijede pedagoške mjere.

d) Mjere zdravstvene zaštite djece

✓ Bolesno dijete ne boravi u školi, a preporučljivo je da i dijete koje ima uši u kosi ne boravi u školi zbog širenja

nametnika. Učitelji su dužni obavijestiti roditelje o zdravstvenom stanju djeteta te zatražiti da odmah dođu po dijete.

Lijekove nije dopušteno davati u školi, osim na pisanu molbu ili uz dopuštenje roditelja. Ukoliko je zdravstveno stanje

ozbiljno ili se sumnja na ozljedu, učitelj je dužan pozvati Hitnu pomoć i o tome obavijestiti roditelje, nadzirati dijete i

pružiti prvu pomoć prema stečenim znanjima. Ako roditelj ne može doći u školu, u pratnju djeteta ide netko iz škole

(učitelj, stručni suradnik, ravnatelj). O svim je ozljedama u školi učitelj dužan obavijestiti roditelje.

e) Postupanja u slučaju sukoba s roditeljem ili međusobni sukob roditelja

✓ Učitelj će pokušati smiriti situaciju i odvojiti roditelje. Ovisno o problemu, roditelja će se uputiti na razgovor k stručnim

suradnicama ili ravnatelju. U slučaju fizičkog napada potrebno je zvati policiju (bilo tko iz ustanove). Preporučljivo je

u sličnim situacijama pozvati kolegu u pomoć i nikada situaciju ne komentirati pred djecom ili drugim roditeljima.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 74

f) Postupanje u slučajevima zlostavljanja ili zanemarivanja djeteta

✓ Ako se uoče znakovi na tijelu djeteta (crvenilo, modrice, posjekotine, rane, ugrizi i sl.), učitelj je dužan izravno pitati

roditelja o podrijetlu povrede (bez iskazivanja sumnje u roditelja). Učitelj ne provodi istraživalačko ispitivanje djeteta

o vrsti i sadržaju sumnje na njegovo zlostavljanje. Učitelj treba obavijestiti stručni tim škole čim primijeti

zanemarivanje primarnih djetetovih potreba: fizički neuredno, prljavo, pothranjeno, često bolesno (i kad je dijete

bolesno, a roditelj ne dolazi po njega u školu bez opravdanih razloga), ponašanje djeteta koje upućuje na

emocionalno i psihičko zanemarivanje (izražavanje straha, povučenost, samookrivljavanje i sl). O sumnjama na

zlostavljanje ne iznose se sumnje djeci i ostalim roditeljima. Ukoliko roditelj ne dolazi redovito na informacije i

roditeljske sastanke, obavijestiti stručnu službu. Ukoliko se utvrdi sumnja na zlostavljanje/zanemarivanje djeteta,

ravnatelj i stručni tim škole, zajedno s učiteljima, poduzimaju sljedeće mjere: razgovor s roditeljima, suradnja s

Centrom za socijalnu skrb i nadležnim tijelima.

8. VREMENIK REALIZACIJE AKTIVNOSTI

✓ Tijekom školske godine 2018./19.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 75

9. PLAN NABAVE I OPREMANJA

9.1. Plan nabave i opremanja

Za potrebe unaprjeđivanja odgojno-obrazovnog rada u ovoj se školskoj godini planira:

✓ nastaviti nabavljanje didaktičkog materijala za razrednu i predmetnu nastavu

✓ nastaviti nabavljanje stručne literature i lektirnih knjiga za školsku knjižnicu

✓ nastaviti opremanje sportske dvorane nastavnim sredstvima za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

✓ uređaji: strojevi i oprema za ostalu namjenu za održavanje objekta

U cilju je poboljšanja odgojno-obrazovnog rada potrebno:

✓ zaposliti stručnog suradnika psihologa ilin socijalnog pedagoga na puno radno vrijeme od 40 sati tjedno.

10. PRILOZI Sastavni su dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole:

✓ Prilagođeni planovi i programi rada i individualizirani pristupi poučavanju za učenike s teškoćama

✓ Odluke o tjednim i godišnjim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika

✓ Raspored sati.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018./19.

stranica 76

Na temelju članka 118. st. 2. al. 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08,

86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13, 152/14, 07/17) i članka 12. Statuta Osnovne škole Kajzerica,

Školski odbor na prijedlog ravnatelja Škole donosi

Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2018./19.

na 2. sjednici Školskog odbora koja je održana 3. listopada 2018. godine.

v.d. ravnatelja škole predsjednica Školskog odbora

Majda Tometić, prof. Andrea Bosanac, prof.

Zagreb, 3. listopada 2018.

KLASA: 602-01/18-01/309-03 URBROJ: 251-665/18-01