nastavna cjelina: nastavna jedinica: … · web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi...

Click here to load reader

Post on 24-Dec-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: Einführungsstunde

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Poštovane nastavnice i nastavnici,

pred vama se nalaze pripreme za nastavu koje Vam mogu olakšati pripremu za nastavu. Poznato Vam je da se svaki sat nastave može održati na velik broj načina. Ove pripreme nisu recept za uspješnu nastavu njemačkog jezika već pomoć i poticaj. Oblikovane su isključivo za rad s Direktom 1. Ovisno o skupini učenika, njihovom nivou znanja i motivacije vjerojatno ćete trebati raditi manje izmjene. Stoga su pripreme napisane u programu Word kojim se većina Vas služi.

Da bi se izbjeglo korištenje uvijek istih formulacija u pripremama su korištene slijedeće skraćenice:

npr.

LB/14/5 - u udžbeniku na stranici 14 zadatak broj 5.

AB/62/4 - u radnoj bilježnici na stranici 62 zadatak broj 4.

CD/6 - na cd-u snimka broj 6

HA - domaća zadaća

Za svaki sat je navedeno nekoliko ciljeva i zadataka no Vi ćete ih sigurno pronaći još ovisno o grupi učenika koja je pred vama.

Oni sati u kojima uočavate manje sadržaja predviđeni su za pojačano ili usmeno ispitivanje učenika.

Nepoznate riječi nisu u pripremama navedene jer o samim učenicima ovisi koje će to biti.

Želimo Vam ugodnu i uspješnu školsku godinu!

Klett

Nastavna cjelina: Wiederholung Nastavna jedinica: EinführungsstundeRedni broj sata:1

Cilj obrade nastavne jedinice: upoznavanje s načinom rada

Zadaci:

· upoznati se s načinom rada

· predstaviti se

· pregledati lekcije

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica pozdravlja i predstavlja se učenicima pišući na ploču Name:, Wohnort; i evnt. Alter:. Nastavnica baca lopticu jednom učeniku, on se predstavlja, a potom bira sljedećeg.

2) Glavni dio sata Nastavnica nabraja potreban pribor za nastavu, a zatim učenici u parovima pregledavaju knjigu i lekcije koje su u njoj. Učenici daju svoje prvo mišljenje o tome koliko bi im teme bile zanimljive, poznate...

3) Završni dio sata

Nastavnica objašnjava način na koji će se izvoditi nastava, koje su obaveze i što se od njih očekuje te koje su norme ponašanja...

razgovor

frontalno

razgovor, čitanje

samostalno, frontalno

izlaganje,

frontalno

Plan ploče:

Name:

Wohnort:

Alter:

Nastavna cjelina: WiederholungNastavna jedinica: Initialprüfung

Redni broja sata: 2.

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera stupnja znanja

Zadaci:

· dopuniti rečenice

· odgovoriti na pitanja

· oblikovati rečenice

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: Initialprüfung

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica dijeli ispite. Učenici pregledaju ispit i mogu postaviti pitanja, ako im nešto vezano za rješavanje zadataka nije jasno.

2) Glavni dio sata

Učenici rade pismenu provjeru.

3) Završni dio sata

Nastavnica upozorava učenike na završetak rada i kupi ispite.

razgovor

frontalno

pisanje

individualno

Nastavna cjelina: Wiederholung Nastavna jedinica: Analyse

Redni broja sata: 3.

Cilj obrade nastavne jedinice: uočiti i ispraviti vlastite pogreške

Zadaci:

· uočiti vlastite pogreške

· ispraviti pogreške

· analizirati vlastiti način rada

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: Initialprüfung

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica objašnjava način bodovanja i ocjenjivanja.

2) Glavni dio sata Učenici dobiju na uvid svoje ispite, a zatim usmeno čitaju ispravne odgovore.

3) Završni dio sata Učenici trebaju odrediti koje im je područje bilo slabo i zašto. Potom slijedi kratka analiza.

izlaganje

frontalno

čitanje, razgovor

frontalno

Nastavna cjelina: Wiederholung

Nastavna jedinica: Wie liest man? Redni broja sata: 4.

Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti pravila čitanja i pisanja

Zadaci:

· ponoviti pozdrave

· ispravno pročitati tekst

· ponoviti pravila čitanja i pisanja

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Polovica razreda treba u parovima popisati pozdrave koji se koriste pri dolasku, a druga polovica razreda treba popisati pozdrave koji se koriste pri odlasku. Za to vrijeme nastavnica na ploči radi tablicu u koju će učenici nakon rada u paru upisati pozdrave.

2) Glavni dio sata

LB/6/1 Uz nastavničina potpitanja učenici opisuju najprije sliku, a zatim oblikuju rečenice. Nastavnica napominje da glagol stoji na drugom mjestu.

LB/7/2 učenici slušaju razgovor na CD/1 i određuju pravi redoslijed rečenica. Nakon slušanja učenici čitaju svoj odgovor.

3) Završni dio sata

Učenici se trebaju prisjetiti da postoje pravila čitanja i pisanja. Učenici u parovima rade bilješke pravila kojih se sjećaju, a potom nastavnica uz njihovu pomoć i njihove primjere na ploču ispisuje osnovna pravila čitanja i pisanja.

HA/LB/8/7 i AB/8/14

pisanje

razgovor

rad u paru

frontalno

razgovor

slušanje

frontalno

samostalno

razgovor

pisanje

frontalno

Plan ploče:

Grüße

Am Anfang

Am Ende

Beim Ankommen

Beim Abschied

Guten Tag

Auf Wiedersehen

Guten Abend! Guten Morgen!Gute Nacht!

Hi! Grüß dich!

Bis bald! Tschüs!

Hallo!

Bis morgen

Wie liest man?

ch – h Nacht

z – c Zeit

ei – ai eins

...

sch – š Schule

s – z sieben

ie – ii vier

...

tsch – tš Deutschss – s essen

eu – oi neun

...

v –f Vater

ß – ss heißen

ä – a+e Bär

...

w – v Wasser

ü – u+i süß

...

ö – o+e schön .......

Nastavna cjelina:Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: Immer gern in die SchuleRedni broja sata: 5.

Cilj obrade nastavne jedinice: pravilno pročitati i prevesti tekst

Zadaci:

· opisati sliku

· pravilno pročitati tekst

· uočiti i izdvojiti nepoznate riječi

· prevesti tekst

· oblikovati rečenice

· odgovoriti na pitanja o tekstu

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, pitanja na papirićima

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/8/14/ i LB/8/7 učenici ponavljaju pozdrave i pravila čitanja i pisanja.

LB/18/1 Učenici opisuju sliku. Nastavnica postavlja potpitanja.

2) Glavni dio sata

Učenici čitaju tekst nekoliko puta, a zatim podcrtavaju nepoznate riječi. Nastavnica zapisuje i objašnjava nepoznate riječi na ploči. Učenici ponovno čitaju i usmeno prevode tekst.

Učenici samostalno oblikuju rečenice ispod teksta. Za provjeru čitaju spojene rečenice.

3) Završni dio sata

Nastavnica je na papiriće pripremila pitanja o tekstu. Dio učenika izvlači papir s po jednim pitanjem i postavlja ga učeniku po svom odabiru

HA/AB/16/1., 2., 3.

razgovor

frontalno

čitanje

pisanje

razgovor

frontalno

samostalno

razgovor

frontalno

Plan ploče

Immer gern in die Schule?

Nepoznate riječi

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: Erarbeiten Redni broja sata: 6.

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o svojoj školi i razredu, utvrđivanje vokabulara

Zadaci:

· odgovoriti na pitanja o školi

· govoriti o svojoj školi

· ponoviti red riječi u rečenici

· utvrditi vokabular vezan uz školu

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/16/1., 2., 3. Učenici čitaju zadatke, a nastavnica dodatno traži prijevod nekoliko rečenica.

2) Glavni dio sata

LB/18/2. Učenici čitaju pitanja te po jedan izlaze pred ploču i pišu odgovore. Pri odgovaranju na pitanja nastavnica s učenicima ponavlja red riječi u rečenici.

3) Završni dio sata

Nakon što su svi odgovori na ploči učenici imaju nekoliko trenutaka pogledati odgovore. Nastavnica potom briše dio svakog odgovora i postavlja učenicima ista pitanja. Nakon svakog kruga briše dio odgovora sve dok učenici ne uspiju samostalno odgovarati na pitanja.

HA/AB/18/10

čitanje

frontalno

razgovor

pisanje

frontalno

razgovor

izlaganje

frontalno

Plan ploče

Meine Schule

Unsere Schule heißt ...

Wir sind ...

Wir lernen...

Wir gehen...

Wir bleiben bis ...

Wir ...

Wir essen zu Mittag ...

Unsere Klassenlehrerin heißt...

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 19A Nastavna jedinica: Präsens

Redni broja sata: 7.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti tvorbu prezenta

Zadaci:

· ponoviti osobne zamjenice

· uočiti pravilo za tvorbu prezenta

· usvojiti konjugaciju glagola haben i sein

· prevesti rečenice na njemački

· konjugirati pravilne glagole

Korelacija: Hrvatski jezik

Nastavna sredstva i pomagala: radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/18/10 učenici su trebali pismeno odgovoriti na pitanja u radnoj bilježnici. Učenici čitaju ili izlažu svoje odgovore.

2) Glavni dio sata

Učenici u parovima trebaju pobrojiti osobne zamjenice. Za provjeru nastavnica ispisuje zamjenice na ploču. Nastavnica s učenicima provjerava znaju li konjugirati glagol npr. lernen. Nastavnica ispisuje konjugaciju na ploču pored zamjenica. Na osnovu konjugacije učenici trebaju uočiti pravilo za tvorbu prezenta. Nastavnica izdvaja nastavke zapisujući ih u poseban stupac. Pomoću utvrđenog pravila učenici trebaju samostalno konjugirati još tri (besuchen, spielen, antworten). Nakon provjere učenici trebaju uočiti koja se promjena dogodila kod glagola antworten.

Nastavnica potom naglašava glagole haben i sein kao nepravilne koji se trebaju posebno upamtiti. Ukoliko neki učenici znaju konjugaciju tih glagola, oni ih pišu na ploču.

Nastavnica diktira rečenice na hrvatskom, a učenici ih potom prevode. Za provjeru učenici čitaju rečenice. (On nema vremena. Ti si simpatičan. Mi smo prijatelji. Ja imam sestru.)

3) Završni dio sata

AB/18/8 učenici samostalno popunjavaju tablicu s konjugacijama.

HA/AB/17/4., 5., 6., 7

čitanje

razgovor

frontalno

razgovor

izlaganje

pisanje

frontalno

rad u paru

samostalno

pisanje

samostalno

Plan ploče

Präsens

Ich lerne

wir lernenich –ewir –en

ich binwir sind

ich habe wir haben

Du lernstIhr lernt

du –(e)st ihr –(e)t du bistihr seid

du hast ihr habt

Er

er

er

er

Sie lernt

Sie lernensie –(e)tSie –en

sie istSie sind

sie hat Sie haben

Es

sie

essie

essie

es sie

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: Zahlen

Redni broja sata: 8.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti i uvježbati brojeve

Zadaci:

· ponoviti brojeve do dvadeset

· označiti slušane brojeve

· uočiti i usvojiti način čitanja brojeva

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/17/4., 5., 6., 7. Učenici čitaju rečenice koje su oblikovali sa zadanim glagolima.

Nastavnica na ploču piše brojeve od 1 do 20, a učenici izlaze na ploču i pišu koje znaju.

LB/20/6 učenici slušaju CD/9 i trebaju označiti brojeve koje su čuli.

2) Glavni dio sata

Učenici na ploči ispisuju brojeve od 20 do 30. Trebaju uočiti da se jedinice čitaju prije desetica.

U bilježnicu učenici zapisuju desetice do sto.

Na primjeru troznamenkastog broja nastavnica objašnjava čitanje brojeva, ukoliko učenici ne uspiju sami.

Nekoliko učenika izlazi na ploču i slovima zapisuje brojeve koje im nastavnica zada.

3) Završni dio sata

Razred se dijeli na dva dijela. Jedan dio razreda zadaje drugom dijelu brojeve koje trebaju napisati slovima. Za provjeru učenici čitaju brojeve.

HA/AB/19/11, 12. & AB/20/14

čitanje

razgovor

pisanje

slušanje

frontalno

samostalno

pisanje

razgovor

izlaganje

frontalno

pisanje

frontalno

Plan ploče

Zahlen

1 eins6 sechs

11 elf

16 sechzehn

2 zwei7 sieben

12 zwölf

17 siebzehn

3 drei8 acht

13 dreizehn18 achtzehn

4 vier9 neun

14 vierzehn19 neunzehn

5 fünf10 zehn

15 fünfzehn 20 zwanzig

20 zwanzig

40 vierzig

468

21 einundzwanzig

50 fünfzig

***

***

vierhundertachtundsechzig

30 dreißig

100 hunndert

1000 tausend

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: Schuldirektor Redni broja sata: 9.

Cilj obrade nastavne jedinice: vježbanje razumijevanja slušanjem

Zadaci:

· ponoviti brojeve

· proširivanje vokabulara

· slušanjem izdvojiti informacije iz teksta

· oblikovati intervju na temelju slušanog teksta

· predstaviti se kao druga osoba

· prepričati slušani tekst

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/19/11, 12. Učenici čitaju i ponavljaju brojeve. AB/20/14 Prije čitanja zadatka nastavnica na ploču zapisuje kako se čitaju matematički izrazi.

2) Glavni dio sata

LB/21/11 Učenici čitaju pitanja koja će biti postavljena u intervjuu. Ukoliko postoje nepoznate riječi, nastavnica ih piše na ploču i objašnjava.

CD/10 Učenici dva puta slušaju intervju i dopunjuju potrebne podatke. Ukoliko je potrebno tekst se sluša tri puta.

Za provjeru učenici čitaju informacije koje su zapisali.

3) Završni dio sata

Razred se dijeli na tri dijela. Jedan dio učenika treba predstaviti ravnatelja iz intervjua. Drugi dio razreda se treba predstaviti (u 1. licu) kao ravnatelj i spomenuti informacije iz intervjua. Treći dio razreda treba u parovima rekonstruirati intervju.

Učenici prezentiraju svoj zadatak.

HA/LB/21/12 Učenici trebaju napisati članak za novine na osnovi intervjua.

čitanje

razgovor

frontalno

čitanje

slušanje

pisanje

frontalno

samostalno

razgovor

samostalno

rad u paru

frontalno

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: FragenstellenRedni broja sata: 10.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti i uvježbati postavljanje pitanja

Zadaci:

· uočiti načine postavljanja pitanja

· uočiti načine odgovaranja na pitanja

· nabrojati najčešće upitne riječi

· oblikovati pitanja

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće. Učenici čitaju svoje sastavke.

2) Glavni dio sata

LB/21/11 učenici ponovno čitaju pitanja koja su postavljena u intervjuu. Trebaju uočiti da se pitanja mogu postaviti na dva načina. Stavljanjem glagola na prvo mjesto ili pomoću upitne riječi.

Nastavnica zapisuje na ploču upitne riječi koje učenici poznaju, a potom navodi primjere takvih pitanja. Nakon toga na ploču zapisuje primjere pitanja oblikovanih stavljanjem glagola na prvo mjesto. Učenici trebaju uočiti da se nakon pitanja s upitnom riječi u odgovoru očekuje konkretna informacija dok pitanja s glagolom na prvom mjestu samo potvrđuju ili negiraju. Za vježbu učenici odgovaraju na pitanja navedena kao primjeri.

3) Završni dio sata

LB/22/13 Učenici se dijele na dvije ili više grupa i oblikuju pitanja koja žele postaviti nastavnici. Nakon toga nastavnica odgovara na pitanja.

HA/AB/20/15, 16

čitanje

frontalno

razgovor

izlaganje

pisanje

samostalno

frontalno

pisanje

razgovor

rad u grupi

frontalno

Plan ploče

Fragenstellen

I) Fragewörter – Wer? Wohin?

II) Verb

Wo? Wann? Woher

Kommst du aus der Schweiz?

Was? Wie? ...

Bist du Markus?

(Ja/Nein)

Wer bist du?

Woher kommst du?

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: Schulfächer Redni broja sata: 11.

Cilj obrade nastavne jedinice: proširivanje vokabulara vezanog uz školu

Zadaci:

· nabrojati predmete u školi

· ponoviti dane u tjedno

· uočiti prijedloge za vrijeme i dane u tjednu

· govoriti o svom školskom rasporedu

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće HA/AB/20/15, 16 Učenici čitaju zadatke i usmeno ponavljaju postavljanje pitanja.

Nastavnica na ploču asociogram Schulfächer, a učenici nabrajaju predmete u školi koje znaju. Može im pomoći i raspored na LB/23/16.

2) Glavni dio sata

Nastavnica postavlja pitanje Welche Fächer magst du? Welche nicht? Zatim postavlja pitanje Wann hast du...? Na ploču piše am, a nakon toga učenici ponavljaju dane u tjednu.

LB/23/16 Učenici u parovima promatranjem rasporeda povezuju ponuđene rečenice. Za provjeru učenici čitaju rečenice. Učenici trebaju uočiti različite prijedloge za vrijeme i dane u tjednu.

3) Završni dio sata

AB/23/24 Učenici samostalno dopunjavaju rečenice s prijedlozima um i am. Za provjeru učenici čitaju zadatak

HA/AB/22/21 oblikovati raspored sati.

čitanje

razgovor

pisanje

frontalno

razgovor

frontalno

rad u paru

pisanje

samostalno

Plan ploče

Schulfächer

Kroatisch

Deutsch

am Montag

um +Zeit

Mathe

Sport

Dienstag

Geschichte *******

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: Hör- und Leseverstehen Red. broj sata: 12.

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera razumijevanja slušanjem i čitanjem

Zadaci:

· razumjeti detalje slušanog teksta

· dopuniti tablicu informacijama iz teksta

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: fotokopija LB/25/21 i LB/24/20

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica daje upute za rad. Najprije će se raditi razumijevanje slušanjem, a zatim čitanjem.

2) Glavni dio sata

Učenici dva puta slušaju tekst LB/25/21 i odabiru odgovor.

Učenici čitaju tekst LB/24/20 i dopunjavaju informacijama.

3) Završni dio sata

Nastavnica upozorava na završetak rada i kupi papire.

upute

frontalno

slušanje

čitanje

pisanje

samostalno

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: WiederholungRedni broj sata: 13.

Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti obrađeno gradivo

Zadaci:

· izdvojiti važnije elemente obrađenog gradiva

· ponoviti prezent

· ponoviti dane u tjednu

· ponoviti nazive školskih predmeta

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Kratka analiza provjere razumijevanja slušanjem i čitanjem.

2) Glavni dio sata

Učenici u parovima trebaju pretpostaviti elemente koji će se provjeravati u kontrolnom. Potom ih nastavnica zapisuje na ploču. Učenik dolazi u poziciju nastavnika i postavlja pitanja ostalim učenicima. Učenici se izmjenjuju.

3) Završni dio sata

Provjera zadaće AB/22/21 učenici čitaju raspored sati, a nastavnica postavlja potpitanja.

razgovor

frontalno

razgovor

pisanje

rad u paru

frontalno

čitanje

frontalno

Plan ploče - Wiederholung

- dani u tjedni - prezent –školski predmeti – glagol haben – glagol sein - ...

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: KontrollarbeitRedni broja sata: 14.

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera usvojenosti gradiva

Zadaci:

· nabrojati dane u tjednu

· nabrojati školske predmete

· dopuniti rečenice zadanim glagolom

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: Kontrollarbeit 1

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica dijeli ispite. Učenici pregledaju ispit i mogu postaviti pitanja, ako im nešto vezano za rješavanje zadataka nije jasno.

2) Glavni dio sata

Učenici rade pismenu provjeru.

3) Završni dio sata

Nastavnica upozorava učenike na završetak rada i kupi ispite.

razgovor

frontalno

pisanje

samostalno

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: Analyse

Redni broj sata: 15.

Cilj obrade nastavne jedinice: uočiti i ispraviti vlastite pogreške

Zadaci:

· uočiti vlastite pogreške

· ispraviti pogreške

· analizirati vlastiti način rada

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: Kontrollarbeit 1

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica objašnjava način bodovanja i ocjenjivanja.

2) Glavni dio sata Učenici dobiju na uvid svoje ispite, a zatim usmeno čitaju ispravne odgovore.

3) Završni dio sata Učenici trebaju odrediti koje im je područje bilo slabo i zašto. Potom slijedi kratka analiza.

izlaganje

frontalno

čitanje, razgovor

frontalno

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: FamilienfotosRedni broja sata: 16.

Cilj obrade nastavne jedinice: imenovati članove obitelji

Zadaci:

· imenovati članove obitelji

· opisati sliku

· pravilno pročitati tekst

· uvojiti uporabu prijedloga von

· oblikovati rečenice

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica na ploču piše naslov Familie i učenici nabrajaju članove obitelji, nastavnica ih zapisuje na ploču u stupac pod der ili die.

2) Glavni dio sata

LB/28/1 učenici opisuju sliku, pretpostavljaju o kojim članovim obitelji se radi, a zatim čitaju tekst. Eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje ih na ploču.

Učenici u parovima spajaju rečenice koje se nalaze ispod teksta i zatim ih čitaju. Učenici trebaju uočiti prijedlog von i njegovo značenje.

3) Završni dio sata

LB/28/2 učenici u parovima povezuju slike s članovima Julijine obitelj. Učenici čitaju zadatak i vježbaju prijedlog von.

HA/AB/24/1, 2; donijeti sliku svoje obitelji.

pisanje

razgovor

frontalno

razgovor

čitanje

pisanje

frontalno

rad u paru

čitanje

razgovor

rad u paru

Plan ploče

Familie

der

die

Vater

Mutter

Bruder

Schwester

Sohn

Tochter

Onkel

Tante

Opa

Oma

***

***

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: Meine FamilieRedni broja sata: 17.

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o svojoj obitelji

Zadaci:

· ponoviti nazive članova obitelji

· dopuniti tablicu informacijama o svojoj obitelji

· predstaviti svoju obitelj

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/24/1, 2. učenici čitaju zadatke, a zatim samostalno rješavaju AB/26/7,8. Pri provjeri ponavljaju članove obitelji.

2) Glavni dio sata

LB/29/4A učenici samostalno dopunjavaju tablicu s informacijama o svojoj obitelji. Ukoliko učenik ne zna potrebnu riječ služi se rječnikom ili mu nastavnica pomaže.

3) Završni dio sata

LB/29/4B učenici predstavljaju svoju obitelj prema uzorku iz knjige odnosno prema informacijama iz tablice.

HA/ AB/26,27/10A,B

razgovor

pisanje

samostalno

frontalno

pisanje

samostalno

razgovor

izlaganje

frontalno

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: HaustiereRedni broja sata: 18.

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o kućnim ljubimcima, usvojiti akuzativ

Zadaci:

· govoriti o obitelji

· nabrojati kućne ljubimce

· usvojiti oblike za akuzativ

· govoriti o kućnim ljubimcima

· oblikovati rečenice

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/26,27/10A,B Učenici čitaju sastavke u kojima su trebali predstaviti obitelj Neumann. Nastavnica pita pod koju skupinu su stavljeni Katze und Hund. Potom piše naslov Haustiere na ploču.

2) Glavni dio sata

Učenici se dijele u nekoliko grupa. Svaka grupa na list papira zapisuje kućne ljubimce koje poznaje na njemačkom jeziku. Grupe čitaju svoje liste, a potom nastavnica prema članu sortira nazive životinja na ploču.

Nastavnica Na ploči piše pitanje Hast du e...? Podsjeća učenike da glagol haben traži akuzativ, a zatim zapisuje oblike za akuzativ za sva tri člana. Učenici jedni usmeno drugima postavljaju pitanje Hast du ein/e/n i odabiru životinju koju žele. Nastavnica objašnjava da za negiranje samo dodaju (k)

3) Završni dio sata

LB/31/9 Učenici samostalno rješavaju zadatak, a zatim čitaju spojene rečenice.

HA/AB/29/15 & AB/31/19

čitanje

razgovor

frontalno

pisanje

razgovor

izlaganje

rad u grupi

frontalno

pisanje

čitanje

samostalno

Plan ploče

Haustiere

der

die

das

Hund

Katze

Kaninchen

Fisch

SchildkrötePferd

...

...

...

Hast du (k)einen... (k)eine... (k)ein...

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: ArtikelRedni broja sata: 19.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti deklinaciju imenica za nominativ i akuzativ

Zadaci:

· upoznati se s izrazima potrebnim za deklinaciju

· usvojiti razliku između nominativa i akuzativa

· prevesti rečenice

· govoriti o kućnim ljubimcima

Korelacija: Hrvatski jezik

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/29/15 & AB/31/19 Učenici čitaju zadatke i pri tom ponavljaju akuzativ.

2) Glavni dio sata

Nastavnica vodi razgovor i važne elementa zapisuje na ploču. Uvodi metajezik koji je potreban za lakše razumijevanje jezičnih zakonitosti. (Koliko ima rodova? Što određuje rod imenice? Koje vrste članova postoje? Kako se imenice dekliniraju? Kako izgleda množina za sve rodove? Što još može poslužiti osim člana?...)

Za oblike koje je zapisala na ploču nastavnica ističe da se radi o nominativu, a zatim zajedno s učenicima zapisuje akuzativ.

Učenici samostalno rade prijevod rečenica s aktualnim vokabularom (To je pas. Pas se zove Fani. Imam hrčka. Hrčak se zove Mimi....)

3) Završni dio sata

AB/30/18 Učenici čitaju tekstove, a zatim sami oblikuju sličan tekst usmeno.

HA/ AB/29/16

čitanje

razgovor

frontalno

izlaganje

razgovor

pisanje

frontalno

čitanje

razgovor

frontalno

Plan ploče

Artikel

Određeni: der, die, das (die)

Neodređeni: ein, eine, ein (-)

kein/e, mein/e, dein/e...

mfnPL(m,f,n)

derdiedasdie

(k)ein(k)eine(k)ein- (keine)

Nominativ

dendiedasdie

(k)einen(k)eine(k)ein- (keine)

Akkusativ

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: Plural

Redni broja sata: 20.

Cilj obrade nastavne jedinice: uočiti i usvojiti množinu imenica

Zadaci:

· predstaviti nekoga

· ponoviti akuzativ

· uočiti promjene imenica u množini

· razvrstati imenice prema promjeni

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala:

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/29/16 učenici predstavljaju osobe sa slika. Nastavnica ukazuje na množinu imenice Töchter.

2) Glavni dio sata

LB/31/10 učenici samostalno ispunjavaju tablicu i istovremeno ponavljaju akuzativ. Nakon što učenici za provjeru pročitaju zadatak, trebaju uočiti razliku između jednine i množine u obliku imenice. Trebaju uočiti nastavke i prijeglase koji se pojavljuju u množini. Nastavnica na ploču piše naslov Plural, a zatim zapisuje promjene koje su učenici uočili.

Učenici u parovima za svaku promjenu traže po jedan primjer riječi u rječniku, a zatim zapisuju na ploču u pripadajući stupac.

3) Završni dio sata

AB/29/14 Učenici odgovaraju na pitanja koristeći množinu imenica kao u oglednoj rečenici.

HA/AB/31/20

razgovor

frontalno

pisanje

čitanje

samostalno

frontalno

rad u paru

razgovor

frontalno

Plan ploče

Plural

(die)

--e-(e)n-er-s

...............

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: Diktat

Redni broja sata: 21..

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera pismene kompetencije

Zadaci:

- ispravno napisati diktirani tekst

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: pripremljeni diktat

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica daje upute za rad.

2) Glavni dio sata

Nastavnica čita tekst prvi put. Nakon toga ga diktira pri čemu prati ritam učenika, a zatim ponovno čita tekst kako bi ga učenici mogli provjeriti.

3) Završni dio sata

Nastavnica daje tekst učeniku. On odabire drugog učenika kojemu će diktirati na ploču. Učenici jedan drugome diktiraju isti tekst na ploču.

slušanje

pisanje

samostalno

slušanje

pisanje

frontalno

Plan ploče

Diktat

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: Hör- und LeseverstehenRedni broja sata: 22.

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera razumijevanja slušanjem i čitanjem

Zadaci:

· odgovoriti na tvrdnje o slušanom tekstu

· odgovoriti na tvrdnje o tekstu

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, CD

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica daje upute za rad. Najprije se rade dva zadatka provjere razumijevanja slušanjem, a zatim provjera razumijevanja čitanjem.

Nastavnica dijeli papire sa zadacima.

2) Glavni dio sata

LB/46/4 CD/24 učenici dva puta slušaju tekst i odgovaraju na tvrdnje (R/F).

LB/49/11 CD/26 učenici dva puta slušaju tekst i odgovaraju na tvrdnje (R/F)

LB/58/4 Učenici čitaju tekst i odgovaraju na tvrdnje (R/F)

3) Završni dio sata

Nastavnica upozorava na završetak rada i sakuplja radni materijal.

upute

frontalno

slušanje

čitanje

samostalno

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: WiederholungRedni broja sata: 23.

Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti obrađeno gradivo

Zadaci:

· ponoviti obrađivane teme

· napisati sastavak pomoću pitanja

· vježbati suradnju

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: folije

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Kratka analiza provjere razumijevanja i diktata.

2) Glavni dio sata

Učenici se dijele u grupe. Svaka grupa treba na foliju zapisati sva pitanja koja su se postavljala tijekom prve i druge lekcije.

3) Završni dio sata

Nastavnica stavlja pitanja svake grupe na grafoskop, a grupa postavlja pitanja ostalima u razredu.

razgovor

pisanje

rad u grupi

frontalno

Plan ploče:

Folije

Npr.

Wie heißt du?

Wie alt bist du?

Wo wohnst du?

Wie viele seid ihr zu Hause?

Hast du Geschwister? Wie alt sind sie?

Wie alt sind deine Eltern? Was sind sie von Beruf?

Wie heißt deine Schule? Welche Klasse besuchst du?

Wie viele seid ihr in der Klasse?

Welche Fächer habt ihr in der Schule?

Was macht ihr alles in der Schule?

Was machst du in der Freizeit? (Was ist dein Hobby?)

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: KlassenarbeitRedni broja sata: 24.

Cilj obrade nastavne jedinice: napisati sastavak o sebi

Zadaci:

- napisati sastavak o sebi

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: folija s pitanjima

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica daje upute za rad. Učenici trebaju napisati sastavak o sebi. Pitanja s prošlog sata im mogu poslužiti kao pomoć. Na ploču piše naslov Klassenarbeit i temu Das bin ich.

2) Glavni dio sata

Učenici pišu sastavke.

3) Završni dio sata

Nastavnica upozorava na završetak rada i kupi materijale.

upute

frontalno

pisanje

samostalno

Plan ploče

Klassenarbeit

Das bin ich

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: KorrekturRedni broj sata: 25.

Cilj obrade nastavne jedinice: uočiti i ispraviti vlastite pogreške

Zadaci:

- uočiti i ispraviti vlastite pogreške

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala:

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica objašnjava način ocjenjivanja i navodi najčešće pogreške koje su učenici radili.

2) Glavni dio sata

Učenici dobiju na uvid svoje sastavke, a zatim ispravljaju svoje pogreške i ispravno pišu sastavak.

3) Završni dio sata

Nastavnica odabire nekoliko boljih sastavaka i učenici ih čitaju.

izlaganje

frontalno

pisanje

samostalno

čitanje

frontalno

Nastavna cjelina: Mein Haus, meine Welt Nastavna jedinica Mein ZuhauseRedni broja sata: 26.

Cilj obrade nastavne jedinice: opisati mjesto stanovanja

Zadaci:

· opisati svoje mjesto stanovanja

· pravilno pročitati tekst

· opisati sliku

· odgovoriti na tvrdnje o tekstu

· prepričati tekst

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

AB/32/1 učenici čitaju zadatak i eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču. Učenici trebaju nakon čitanja zadaka pretpostaviti temu koja će se obrađivati. Nastavnica piše naslov na ploču, a zadatak ostaje pismeno za zadaću.

2) Glavni dio sata

LB/36/2 Učenici opisuju slike i čitaju tekst. U parovima odgovaraju na tvrdnje o tekstu. Za provjeru učenici čitaju i odgovaraju na tvrdnje.

3) Završni dio sata

Učenici u parovima prepričavaju tekstove, a zatim i samostalno.

HA/AB/32/1

čitanje

razgovor

frontalno

razgovor

čitanje

rad u paru

razgovor

rad u paru

frontalno

Nastavna cjelina: Mein Haus, meine Welt Nastavna jedinica: Die Wohnung von Lukas

Red. br. s.: 27.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti prostorije u kući, postaviti i odgovoriti na pitanja o mjestu stanovanja

Zadaci:

· navesti prostore vezane uz stanovanje

· proširivanje vokabulara

· ispravno pročitati tekst

· prevesti tekst

· oblikovati intervju

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/32/1 učenici čitaju svoje sastavke.

Nastavnica postavlja pitanje Welche Räume haben wir im Haus? Učenici nabrajaju prostorije, a nastavnica ih zapisuje na ploču. Potom samostalno rješavaju zadatak u AB/33/2 u kojem trebaju imenovati prostorije označene na crtežu.

2) Glavni dio sata

LB/36/2 učenici prepoznaju da se radi o prikazu istog stana, a zatim čitaju tekst. Učenici usmeno prevode tekst, a eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču.

3) Završni dio sata

LB/37/3 Učenici u parovima postavljaju pitanja jedan drugomu i odgovaraju. Najprije na mjestu, a zatim u obliku kratkog intervjua pred razredom.

HA pismeno odgovoriti na pitanja LB/37/3

čitanje

razgovor

pisanje

frontalno

samostalno

čitanje

frontalno

razgovor

rad u paru

frontalno

Plan ploče

Die Wohnung von Lukas

Räume

e Küche, s Wohnzimmer, s Kinderzimmer, s Schlafzimmer, s Bad, s Arbeitszimmer...

Nastavna cjelina: Mein Haus, meine Welt

Nastavna jedinica: HV-ÜbungRedni broj sata: 28.

Cilj obrade nastavne jedinice: vježbanje razumijevanja slušanjem, opisati svoju kuću/stan

Zadaci:

· oblikovati rečenice

· označiti elemente slušanog teksta

· opisati svoju kuću/stan

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće LB/37/3 učenici čitaju svoje odgovore na pitanja.

AB/33/3 Učenici trebaju samostalno oblikovati rečenice prema primjeru. Za provjeru čitaju svoje rečenice.

2) Glavni dio sata

LB/37/5 Učenici dva puta slušaju tekst CD/18 i označavaju pridjeve koji se vežu uz prostorije iz slušanog teksta. Za provjeru učenici čitaju označeno. Ukoliko većina učenika nije uspjela točno odgovoriti, učenici ponovno slušaju tekst.

3) Završni dio sata

Učenici trebaju usmeno opisati svoju kuću/stan na način kao što je to učinjeno u slušanom tekstu. Učenici najprije rade u parovima, a zatim i pred razredom.

HA/AB/34/4, 5, 6

čitanje

razgovor

frontalno

samostalno

slušanje

razgovor

samostalno

frontalno

razgovor

rad u paru

frontalno

Nastavna cjelina: Mein Haus, meine Welt Nastavna jedinica: Mein ZimmerRedni broj sata: 29.

Cilj obrade nastavne jedinice: opisati svoju sobu

Zadaci:

· ponoviti vokabular vezan uz stanovanje

· pravilno pročitati tekst

· razvrstati izjave ovisno o sadržaju

· pomoću natuknica opisati svoju sobu

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/34/4, 5, 6 Učenici čitaju zadatke i ponavljaju vokabular. Nastavnica na ploču piše izraze ein eigenes Zimmer haben i das Zimmer teilen te im postavlja pitanje Hast du ein eigenes Zimmer oder teilst du das Zimmer? Učenici dalje postavljaju to pitanje jedan drugomu i odgovaraju.

2) Glavni dio sata

LB/38/6 Učenici čitaju tekstove, a eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču. Učenici zatim samostalno razvrstavaju izjave u knjizi. Za provjeru učenici čitaju izjave.

3) Završni dio sata

LB/38/7 Učenici pomoću natuknica opisuju svoju sobu. Najprije rade zadatak u parovima, a zatim pred razredom. Učenici trebaju uočiti akuzativ.

HA/LB/38/7 pismeno

čitanje

razgovor

frontalno

čitanje

razgovor

frontalno

samostalno

razgovor

rad u paru

frontalno

Plan ploče

Mein Zimmer

ein eigenes Zimmer haben

das Zimmer teilen

Nastavna cjelina: Mein Haus, meine Welt Nastavna jedinica: Zaključivanje ocjena Redni broj sata: 30.

Cilj obrade nastavne jedinice: analiza rada

Zadaci:

· osvijestiti odgovornost za vlastiti uspjeh

· komentirati način rada

· dati prijedlog za poboljšanje

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće LB/38/7 učenici čitaju opise svojih soba.

Učenici daju svoj komentar nastave, njihov doprinos te daju prijedloge za promjene i poboljšanja.

2) Glavni dio sata

Nastavnica daje svoje komentare o mogućnostima i uspjehu svakog pojedinog učenika te zaključuje ocjenu.

3) Završni dio sata

Vodi se razgovor o planovima za praznike na njemačkom. Nastavnica pomaže oko vokabulara.

čitanje

razgovor

frontalno

Nastavna cjelina: Guten Appetit! Nastavna jedinica: Was isst du gern?Redni broj sata: 31.

Cilj obrade nastavne jedinice: proširivanje vokabulara, razgovarati o hrani

Zadaci:

· nabrojati neke namirnice i jela

· ponoviti određeni član

· usvojiti glagol mögen

· govoriti o omiljenoj hrani

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

LB/64/1 Učenici gledaju slike i prolaze vokabular, zatim zatvaraju knjige i nabrajaju koje su riječi zapamtili

2) Glavni dio sata

Nastavnica na ploču piše naslov Essen. Guten Appetit, a riječi koje su zapamtili učenici pišu na ploču u stupce der, die, das. Pri tom učenici ponavljaju rodove riječi.

LB/65/4 učenici u parovima povezuju slike s nazivima jela, a zatim čitaju i zapisuju nove riječi

Nastavnica na ploču zapisuje konjugaciju glagola mögen. Ukoliko neki učenici znaju konjugaciju iz osnovne škole, oni ju zapisuju na ploču.

3) Završni dio sata

Učenici u parovima razgovaraju o tome koja jela i namirnice vole, a potom jedan govori što drugi voli i što oboje vole (ich mag, er/sie mag, wir mögen).

HA/AB/40/1, 3 i AB/41/4

razgovor

frontalno

pisanje

razgovor

čitanje

frontalno

rad u paru

razgovor

rad u paru

Plan ploče

Essen

Guten Appetit!

der

die

das

(Pl.)die

mögen

Fisch

Milch

Obst

Eier

ich mag

wir mögen

Joghurt

Wurst

Wasser

Kartoffeln

du magstihr mögt

...

...

...

...

er/sie/es magSie/sie mögen

Nastavna cjelina: Guten Appetit! Nastavna jedinica: Präsens – starke Verben Redni broj sata: 32.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti i uvježbati tvorbu jakih glagola

Zadaci:

· ponoviti tvorbu prezenta

· uočiti nepravilnosti kod jakih glagola

· usvojiti tvorbu prezenta jakih glagola

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/40/1, 3 i AB/41/4 učenici ponavljaju riječi, a kod trećeg zadatka trebaju uočiti glagol essen.

2) Glavni dio sata

Nastavnica na ploču piše konjugaciju glagola essen i pita učenike znaju li još koji sličan glagol i potom zapisuje npr. sprechen. Učenici trebaju uočiti promjenu e-i u 2. i 3.l. Nastavnica tada piše naslov na ploču Starke Verben. Nastavnica zatim piše koje se još promjene mogu pojaviti kod jakih glagola (e-ie; a-ä), učenici se trebaju prisjetiti primjera takvih glagola. Nastavnica ih zatim zapisuje na ploču npr. lesen, fahren...

3) Završni dio sata

Nastavnica zadaje nekoliko jakih glagola, a učenici ih trebaju samostalno konjugirati i potom pročitati.

HA/AB/41/7 i AB/42/8

razgovor

frontalno

razgovor

izlaganje

frontalno

pisanje

samostalno

Plan ploče

Präsens – Starke Verben

essen

sprechen

2.i 3.l.j.

lesenfahren

Ich esse

ich sprechee->ie->i

......

Du isst

du sprichste->ie->ie

Er/sie/es isster/sie/es spricht

a->ä

Wir essenwir sprechen

Ihr esst

ihr sprecht

Sie/sie essenSie/sie sprechen

Nastavna cjelina: Guten Appetit! Nastavna jedinica: N/A WiederholenRedni broj sata: 33.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti nominativ i akuzativ

Zadaci:

· ponoviti jake glagole

· uočiti akuzativ

· usvojiti oblike deklinacije za nominativ i akuzativ

Korelacija: Hrvatski jezik

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/41/7 i AB/42/8 učenici čitaju zadatke i ponavljaju jake glagole.

Nastavnica postavlja pitanje Was isst du gern? Učenici odgovaraju i potom trebaju uočiti da je iza glagola essen potreban akuzativ.

2) Glavni dio sata

Nastavnica na ploču uz učeničko pomaganje ispisuje nominativ i akuzativ određenog i neodređenog člana te negacije.

LB/65/5 učenici u parovima dopunjavaju riječima iz lekcije, a potom čitaju svoja rješenja.

3) Završni dio sata

Učenici jedan drugomu postavljaju Was isst du (nicht) gern? Sljedeći treba ponoviti što je prethodni nabrojio pazeći pri tom na akuzativ.

HA/AB/40/2 i AB/41/5

razgovor

frontalno

pisanje

razgovor

frontalno

rad u paru

razgovor

frontalno

Plan ploče

Nominativ und Akkusativ

m

f

n

Pl.

Das ist

der x

die x

das x Das sind die X

Nominativ

ein x

eine x

ein x

X

Ich esse

den x

die x

das x

die X

einen x

eine x

ein x (keine) XAkkusativ

Nastavna cjelina: Guten Appetit! Nastavna jedinica: EssgewohnheitenRedni broj sata: 34.

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o prehrambenim navikama

Zadaci:

· navesti prehrambene navike svoje obitelji

· izdvojiti elemente slušanog teksta

· opisati tuđe prehrambene navike

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/40/2 i AB/41/5. Učenici čitaju zadatke i ponavljaju oblike za akuzativ.

Nastavnica objašnjava riječ Essgewohnheiten i zapisuje kao naslov na ploču.

2) Glavni dio sata

LB/66/7A učenici čitaju rečenice, a eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču.

CD/29 Učenici slušaju tekst i označavaju koje su prehrambene navike ljudi iz teksta.

3) Završni dio sata

Za provjeru učenici opisuju prehrambene navike ljudi iz teksta.

HA/AB/44/11A,B

čitanje

razgovor

frontalno

čitanje

slušanje

frontalno

samostalno

razgovor

frontalno

Nastavna cjelina: Guten Appetit! Nastavna jedinica: Diktat Redni broj sata: 35.

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera pismene kompetencije

Zadaci:

- ispravno napisati diktirani tekst

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: tekst za diktat

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica daje upute za rad.

2) Glavni dio sata

Nastavnica čita tekst prvi put. Nakon toga ga diktira pri čemu prati ritam učenika, a zatim ponovno čita tekst kako bi ga učenici mogli provjeriti.

3) Završni dio sata

Nastavnica daje tekst učeniku. On odabire drugog učenika kojemu će diktirati na ploču. Učenici jedan drugome diktiraju isti tekst na ploču.

slušanje

pisanje

samostalno

slušanje

pisanje

frontalno

Nast. cjelina: Gibt es hier ein Rathaus? Nast. jedinica: Herzlich willkommen in Lindau Red. br. sata: 36.

Cilj obrade nastavne jedinice: proširivanje vokabulara, pročitati i prevesti tekst

Zadaci:

· pronaći grad na karti

· pročitati tekst

· prevesti tekst

· odgovoriti na pitanja o tekstu

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, karta Njemačke, papirići s pitanjima

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica donosi kartu Njemačke, objašnjava strane svijeta i učenike navodi da pronađu grad Lindau.

2) Glavni dio sata

LB/72/1A Učenici čitaju i prevode tekst o Lindau. Nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču.

Nastavnica dijeli papiriće učenicima. Na svakom papiru je pitanje vezano uz tekst. Učenici postavljaju pitanja ostalima.

3) Završni dio sata

Dogovor za zadaću. LB/72/1B Svaki učenik dobije po jedan tekst iz zadatka iz kojeg treba izvaditi nepoznate riječi i prevesti ga.

razgovor

frontalno

čitanje

razgovor

frontalno

razgovor

frontalno

Nastavna cjelina: Gibt es hier ein Rathaus? Nastavna jedinica: ErarbeitenRedni broj sata: 37.

Cilj obrade nastavne jedinice: rad s tekstom, prepričati tekst

Zadaci:

· objasniti nepoznate riječi

· spojiti slike s tekstovima

· odgovoriti na pitanja o tekstu

· prepričati tekst

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica daje upute za rad.

2) Glavni dio sata

Učenici koji su imali isti tekst, čitaju ga, nepoznate riječi zapisuju na ploču i daju ostalima da ga usmeno prevedu. Tako za svaki tekst.

Zatim svi učenici trebaju samostalno spojiti tekstove sa slikama. Za provjeru učenici čitaju svoja rješenja.

3) Završni dio sata

LB/73/3A,B Učenici usmeno rješavaju zadatak i odgovaraju na pitanja o tekstu. Na posljetku ga samostalno prepričavaju.

HA/LB/73B pismeno odgovoriti na pitanja i AB/48/1, 2 i 3

upute

frontalno

čitanje

razgovor

frontalno

razgovor

frontalno

Nast. cjelina: Gibt es hier ein Rathaus? Nastavna jedinica: Was gibt es noch in Lindau Red. br. sata: 38.

Cilj obrade nastavne jedinice: nabrojati što sve ima u gradu/mjestu

Zadaci:

· proširivanje vokabulara

· usvojiti konstrukciju es gibt+Akk

· ponoviti akuzativ

· oblikovati dijalog

· oblikovati rečenice

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće učenici čitaju odgovore na pitanja, a zatim čitaju AB/48/1,2 i 3 te ponavljaju riječi.

2) Glavni dio sata

LB/74/4 Učenici gledaju kartu i prolaze vokabular. Eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču. Pri tome učenici trebaju usvojiti konstrukciju es gibt+Akk. Nastavnica ju zapisuje na ploču. Učenici usmeno ponavljaju akuzativ i oblikuju dijaloge po uzoru iz knjige.

Učenici potom nabrajaju što ima u njihovom mjestu/gradu pazeći pri tom na upotrebu akuzativa.

3) Završni dio sata

AB/52/15 učenici samostalno oblikuju 3 rečenice. Za provjeru ih čitaju, a ostale ostaju za domaću zadaću.

HA/AB/52/15

čitanje

razgovor

frontalno

čitanje

razgovor

frontalno

rad u paru

pisanje

samostalno

Plan ploče

Was gibt es noch in Lindau?

Es gibt + Akk.

Nast. cjelina: Gibt es hier ein Rathaus? Nastavna jedinica: Deklination der Substantive Red. br. sata: 39.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti deklinaciju imenica

Zadaci:

· ponoviti akuzativ

· prepoznati oblike članova

· usvojiti deklinaciju imenica

· oblikovati dativ imenice

Korelacija: Hrvatski jezik

Nastavna sredstva i pomagala: radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/52/15 učenici čitaju rečenice i ponavljaju akuzativ.

Učenici u parovima pregledavaju lekciju i trebaju pronaći oblike članova koji se pojavljuju. Nastavnica potom piše sve oblike na ploču u oblačić.

2) Glavni dio sata

Nastavnica oblikuje tablicu za određeni i neodređeni član (N,D,A). Budući da su učenici već vježbali akuzativ, mogu i sami dopuniti tablicu. Određeni i neodređeni član u dativu upisuje nastavnica.

3) Završni dio sata

AB/49/5 učenici trebaju od nominativa oblikovati dativ imenice s određenim članom. Potom usmeno oblikuju dativ imenice s neodređenim članom.

AB/52/14 učenici trebaju od nominativa imenice oblikovati akuzativ s određenim članom, a zatim usmeno s neodređenim članom.

HA/AB/50/9

čitanje

razgovor

frontalno

rad u paru

razgovor

izlaganje

pisanje

frontalno

pisanje

razgovor

samostalno

frontalno

Plan ploče

Deklination des Substantive

m

f

n

Pl.

Nder x

die x

das x

die X

ein x

eine x

ein x X

D dem x

der x

dem x

den X(e)n

einem x

einer x

einem x

(keinen) X(e)n

Aden x

die x

das x

die X

einen x

eine x

ein x (keine) X

Nastavna cjelina: Gibt es hier ein Rathaus?Nastavna jedinica: Auskunft auf der Straße Red. br. sata: 40.

Cilj obrade nastavne jedinice: pitati za put i dati upute

Zadaci:

· razumjeti slušani tekst

· prepoznati prijedloge

· ponoviti određivanje padeža

· oblikovati dijaloge

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/50/9 učenici ponavljaju oblike za dativ.

LB/76/9 učenici gledaju plan grada, nazive ulica i trgova. Zatim dva puta slušaju CD/34 i olovkom označavaju put.

2) Glavni dio sata

Za provjeru učenici čitaju i prevode tekst. Učenici trebaju primijetiti i zaokružiti prijedloge koji se koriste u tekstu. Pri tom trebaju ponoviti s kojim padežima idu.

LB/76/10 učenici ponovno slušaju razgovor CD/35, a zatim LB/76/11 trebaju samostalno zaokružiti što je turist pogrešno napravio.

3) Završni dio sata

LB/77/13 Učenici trebaju uočiti prijedloge koji se koriste pri davanju uputa, a zatim u parovima oblikovati dijaloge koristeći ponuđene opcije.

HA/AB/54/18, 19, 20

razgovor

slušanje

frontalno

samostalno

čitanje

razgovor

slušanje

frontalno

samostalno

razgovor

rad u paru

Nastavna cjelina: Gibt es hier ein Rathaus? Nastavna jedinica: ErarbeitenRedni broj sata: 41.

Cilj obrade nastavne jedinice: pitati za put i dati upute

Zadaci:

· dopuniti tekst prijedlozima

· opisati put, dati upute

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/54/18, 19, 20 učenici čitaju rješenja i pri tom ponavljaju prijedloge koji se koriste pri davanju uputa.

2) Glavni dio sata

LB/78/14 učenici u parovima dopunjavaju tekst potrebnim prijedlozima pazeći pri tom na padeže. Za provjeru čitaju zadatak.

LB/78/15 Učenici u grupama trebaju proučiti kartu Lindaua te opisati put od jednog do drugog odredišta.

3) Završni dio sata

Svaka grupa iznosi svoje upute kako stići do određenog mjesta u Lindau.

čitanje

razgovor

frontalno

pisanje

čitanje

razgovor

rad u paru

rad u grupi

razgovor

frontalno

Nastavna cjelina: Gibt es hier ein Rathaus? Nastavna jedinica: LeseverstehenRedni broj sata: 42.

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera razumijevanja čitanjem

Zadaci:

- pročitati tekst i odgovoriti na pitanja

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: radna bilježnica, fotokopije AB/55/21

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica daje upute za rad te dijeli papire na kojima se nalazi AB/55/21.

2) Glavni dio sata

Učenici samostalno nekoliko puta čitaju tekst, a zatim odgovaraju na pitanja o tekstu.

Nastavnica procjenjuje koliko je vremena učenicima potrebno te upozorava na završetak rada i kupi materijale.

3) Završni dio sata

AB/55/21 Učenici čitaju tekst i usmeno odgovaraju na pitanja o tekstu. Na taj način se radi i kratka analiza razumijevanja čitanjem.

upute

čitanje

pisanje

samostalno

čitanje

pisanje

frontalno

Nastavna cjelina: Gibt es hier ein Rathaus? Nastavna jedinica: Wiederholung Redni broj sata: 43.

Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti obrađeno gradivo

Zadaci:

· objasniti jezične zakonitosti

· vježbati suradnju

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala:

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica na ploču piše gramatičke cjeline koje će se provjeravati (Präsens- regelmäßige, starke Verben, Deklination der Substantive)

2) Glavni dio sata

Razred se dijeli u grupe. Svaka grupa treba ostalima objasniti zadani dio jezičnih zakonitosti i to potkrijepiti primjerom. Ovisno o broju učenika nastavnica formira zadatak. Na raspolaganju im je 10 minuta za pripremu i oko 5 minuta za izlaganje.

3) Završni dio sata

Svaka grupa izlaže i objašnjava svoj dio jezičnih zakonitosti

izlaganje

frontalno

razgovor

rad u grupi

izlaganje

frontalno

Plan ploče

Wiederholung

Präsens- regelmäßige, starke Verben, Deklination der Substantive

Nastavna cjelina: Gibt es hier ein Rathaus? Nastavna jedinica: KontrollarbeitRedni broj sata: 44.

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera usvojenosti gradiva

Zadaci:

· dopuniti rečenice prezentom zadanog glagola

· oblikovati rečenice

· dopuniti deklinaciju

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: Kontrollarbeit 2

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica dijeli ispite. Učenici pregledaju ispit i mogu postaviti pitanja, ako im nešto vezano za rješavanje zadataka nije jasno.

2) Glavni dio sata

Učenici rade pismenu provjeru.

3) Završni dio sata

Nastavnica upozorava učenike na završetak rada i kupi ispite.

razgovor

frontalno

pisanje

samostalno

Nastavna cjelina: Gibt es hier ein Rathaus? Nastavna jedinica: AnalyseRedni broj sata: 45.

Cilj obrade nastavne jedinice: uočiti i ispraviti vlastite pogreške

Zadaci:

· uočiti vlastite pogreške

· ispraviti pogreške

· analizirati vlastiti način rada

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: Kontrollarbeit 2

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica objašnjava način bodovanja i ocjenjivanja.

2) Glavni dio sata Učenici dobiju na uvid svoje ispite, a zatim usmeno čitaju ispravne odgovore.

3) Završni dio sata Učenici trebaju odrediti koje im je područje bilo slabo i zašto. Potom slijedi kratka analiza.

izlaganje

frontalno

čitanje, razgovor

frontalno

Nast. cjelina: Geschäfte, Lokale, Treffpunkte Nastavna jedinica: Wo kauft man was? Red. br. sata: 46.

Cilj obrade nastavne jedinice: proširivanje vokabulara vezanog uz kupovinu

Zadaci:

· proširivanje vokabulara

· opisati sliku

· izražajno pročitati tekst

· ponoviti dativ

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica vodi razgovor, postavlja učenicima pitanja gdje kupuju namirnice i uvodi prema potrebi novi vokabular.

2) Glavni dio sata

LB/82/1 učenici opisuju situaciju na slici. Zatim u parovima dopunjavaju razgovor. Za provjeru učenici čitaju razgovor. Učenici trebaju uočiti da se upotrebljava dativ. Usmeno ponavljaju dativ određenog člana.

LB/82/2 učenici usmeno oblikuju rečenice pazeći pri tom na upotrebu dativa.

3) Završni dio sata

Upute za zadaću. Učenici usmeno ponavljaju dativ neodređenog člana.

HA/AB/56/1, 2, 3

razgovor

frontalno

razgovor

čitanje

rad u paru

frontalno

razgovor

frontalno

Nast. cjelina: Geschäfte, Lokale, Treffpunkte Nastavna jedinica: Erarbeiten Red. br. sata: 47.

Cilj obrade nastavne jedinice: razgovarati o kupovini, uočiti razliku između dativa i akuzativa

Zadaci:

· ponoviti dativ

· uočiti i ponoviti akuzativ

· razlikovati imenicu u dativu i u akuzativu

· razgovarati o kupovini

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/56/1, 2, 3 učenici čitaju svoje rečenice i dijaloge i usmeno ponavljaju dativ.

2) Glavni dio sata

LB/83/5 učenici samostalno rješavaju zadatak. Potom čitaju svoja rješenja, a zatim trebaju uočiti akuzativ. Usmeno ponavljaju akuzativ.

Učenici uspoređuju 2. i 5. zadatak. Trebaju uočiti da se u 2. zadatku odgovara na pitanje wo?, a u 5. zadatku na pitanje wohin? Nastavnica zapisuje pitanja na ploču, a učenici trebaju vidjeti koji se oblici istih imenica koriste u zadacima.

3) Završni dio sata

AB/57/5 učenici u parovima razvrstavaju imenice ovisno o padežu. Za provjeru čitaju svoje liste.

HA/AB/57/4

čitanje

razgovor

frontalno

čitanje

razgovor

samostalno

frontalno

pisanje

rad u paru

Plan ploče

Wo?

Wohin?

In dem SupermarktIn den Supermarkt

Auf dem Markt

Auf den Markt

In der Metzgerei

In die Metzgerei

Im GemüsegeschäftIns Gemüsegeschäft

...

...

Nast. cjelina: Geschäfte, Lokale, Treffpunkte Nast. jedinica: Präpositionen mit D/A Red. br. sata: 48.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti upotrebu prijedloga koji idu s dativom i akuzativom

Zadaci:

· nabrojati prijedloge koji idu s dativom i akuzativom

· ponoviti oblike za dativ i akuzativ

· usvojiti uporabu prijedloga

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/57/4 učenici čitaju rečenice i usmeno ponavljaju akuzativ.

2) Glavni dio sata

Nastavnica zapisuje na ploču prijedloge koji mogu ići i s dativom i s akuzativom. Učenici ponavljaju, a nastavnica zapisuje na ploču kada ide akuzativ, a kada dativ. Učenici se trebaju prisjetiti oblika za dativ i akuzativ, a kao podsjetnik nastavnica to može ponovno zapisati na ploču.

3) Završni dio sata

AB/57/6 učenici u parovima dopunjavaju zadatak. Prema kontekstu trebaju odabrati pitanje Wo? ili Wohin? , a potom odabrati ispravan odgovor. Za provjeru učenici čitaju zadatak.

HA/AB/58/7

čitanje

razgovor

frontalno

razgovor

pisanje

izlaganje

frontalno

čitanje

pisanje

rad u paru

Plan ploče

Präpositionen mit D/A

inanauf

überuntervor

hinternebenzwischen

WO?

WOHIN?

DATIV

AKKUSATIV

Nast. cjelina: Geschäfte, Lokale, Treffpunkte Nastavna jedinica: Einübung Red. br. sata: 49.

Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbati uporabu prijedloga s dativom i akuzativom

Zadaci:

· ponoviti prijedloge s dativom i akuzativom

· oblikovati rečenice

· uvježbati vokabular

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/58/7 Učenici čitaju zadatak i pri tom ponavljaju prijedloge koji mogu ići i s dativom i s akuzativom te kada je potreban koji padež.

2) Glavni dio sata

LB/84/8 učenici usmeno oblikuju rečenice i pri tom trebaju uočiti da se radi o dativu. Eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču.

LB/54/9 učenici u parovima dopunjavaju dativ i akuzativ te uvježbavaju riječi. Za provjeru učenici čitaju i oblikuju rečenice.

3) Završni dio sata

AB/60/15 učenici samostalno oblikuju rečenice. Za provjeru ih čitaju i ponavljaju red riječi u rečenici.

HA/AB/59/12

čitanje

razgovor

frontalno

razgovor

pisanje

čitanje

frontalno

rad u paru

pisanje

samostalno

Nast. cjelina: Geschäfte, Lokale, Treffpunkte Nastavna jedinica: Ausgehen Red. br. sata: 50.

Cilj obrade nastavne jedinice: dati prijedlog i dogovoriti susret

Zadaci:

· odrediti redoslijed razgovora

· osvijestiti intonaciju rečenice

· izražajno pročitati tekst

· oblikovati dijalog

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/59/12 učenici čitaju zadatak i ponavljaju dativ i akuzativ.

Nastavnica na ploču piše naslov Ausgehen te objašnjava značenje.

2) Glavni dio sata

LB/84/6 učenici u parovima trebaju odrediti pravi redoslijed razgovora. Za provjeru čitaju razgovor, a eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču. Učenici potom još nekoliko puta čitaju tekst pazeći pri tom na intonaciju rečenice.

3) Završni dio sata

LB/84/7 učenici u parovima oblikuju slične dijaloge, a potom ih izvode pazeći pri tom na intonaciju rečenice.

HA/ LB/84/ABC Schreiben

razgovor

frontalno

čitanje

razgovor

rad u paru

frontalno

razgovor

rad u paru

Nastavna cjelina: Geschäfte, Lokale, Treffpunkte Nastavna jedinica: Wiederholung Redni broj sata: 51.

Cilj obrade nastavne jedinice: napisati sastavak na zadanu temu

Zadaci:

· napisati sastavak na zadanu temu

· vježbati suradnju

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: folije

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica daje upute za rad. Učenici se dijele u nekoliko grupa. Svaka grupa treba napisati pismo prijatelju u kojemu ga poziva da posjeti njegovo mjesto/grad, nabraja što sve ondje može vidjeti, raditi te mu predlaže kako i kada može onamo stići.

2) Glavni dio sata

Učenici pišu sastavke i prepisuju ih na foliju.

3) Završni dio sata

Nastavnica stavlja sastavke na foliju i ukazuje na najčešće pogreške.

upute

frontalno

pisanje

rad u grupi

razgovor

frontalno

Nastavna cjelina: Geschäfte, Lokale, Treffpunkte Nastavna jedinica: Klassenarbeit Redni br. sata: 52.

Cilj obrade nastavne jedinice: napisati sastavak na zadanu temu

Zadaci:

· napisati sastavak na zadanu temu

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala:

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica na ploču piše Klassenarbeit i teme (npr. Geburtstagsparty; Mein Wohnort). Učenici trebaju napisati pismo prijatelju u kojem ga pozivaju, navode kako i kada može doći, što će se raditi.

2) Glavni dio sata

Učenici pišu pisma.

3) Završni dio sata

Nastavnica upozorava na završetak rada i kupi radove.

upute

frontalno

pisanje

samostalno

Plan ploče

Klassenarbeit

Einen Brief schreiben:

Geburtstagsparty

Mein Wohnort

Nastavna cjelina: Geschäfte, Lokale, Treffpunkte Nastavna jedinica: Korrektur Redni broj sata: 53.

Cilj obrade nastavne jedinice: uočiti i ispraviti vlastite pogreške

Zadaci:

· uočiti i ispraviti vlastite pogreške

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala:

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica objašnjava način ocjenjivanja i navodi najčešće pogreške koje su učenici radili.

2) Glavni dio sata

Učenici dobiju na uvid svoje sastavke, a zatim ispravljaju svoje pogreške i ispravno pišu sastavak.

3) Završni dio sata

Nastavnica odabire nekoliko boljih sastavaka i učenici ih čitaju.

izlaganje

frontalno

pisanje

samostalno

čitanje

frontalno

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Wie spät ist es? Red. br. sata: 54.

Cilj obrade nastavne jedinice: izreći vrijeme

Zadaci:

· pitati koliko je sati

· usvojiti formulacije za izricanje vremena

· usvojiti prijedloge za izricanje vremena

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

LB/94/5 Nastavnica na ploču piše pitanje Wie spät ist es? , a učenici gledaju izraze koji se koriste i prevode.

2) Glavni dio sata

Nastavnica na ploču crta prikaz sata i označava glavne izraze. Učenici potom čitaju vremena koja se nalaze u zadatku LB/94/5.

Nastavnica napominje da se vrijeme izriče pomoću prijedloga um, a doba dana pomoću prijedloga am te to zapisuje na ploču.

3) Završni dio sata

Učenici jedan drugomu zadaju vrijeme na hrvatskom i prevode (npr. U 5 i 15 poslijepodne ...)

HA/AB/64/9, 10

razgovor

frontalno

pisanje

razgovor

frontalno

razgovor

frontalno

Plan ploče

Wie spät ist es?

Es ist...

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Aus dem Leben eines Nachtportiers Red. br. sata: 55.

Cilj obrade nastavne jedinice: rad s tekstom, složiti odlomke pravim redoslijedom

Zadaci:

· ponoviti izricanje vremena

· opisati slike

· povezati slike s tekstovima ovisno o sadržaju

· složiti tekstove pravim redoslijedom

· pravilno pročitati tekst

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/64/9, 10 učenici čitaju zadatke i ponavljaju izricanje vremena.

Nastavnica postavlja pitanja Was arbeitet ein Portier? Was und wann arbeitet ein Nachtportier? Wo arbeiten Nachtportiere?...i uvodi ih u lekciju.

2) Glavni dio sata

LB/92/1A učenici trebaju pogledati slike i opisati što portir na njima radi. Zatim u parovima trebaju povezati slike s tekstovima. Za provjeru učenici čitaju tekstove. Nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču. Učenici u tekstu trebaju primijetiti djeljive glagole.

LB/92/1B Učenici trebaju u parovima složiti tekst pravim redoslijedom.

3) Završni dio sata

Za provjeru učenici čitaju tekst pravim redoslijedom.

HA/AB/62/1

razgovor

frontalno

razgovor

čitanje

rad u paru

frontalno

razgovor

frontalno

Nastavna cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nastavna jedinica: Erarbeiten Redni broj sata: 56.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti glagole s naglašenim prefiksom

Zadaci:

· prepoznati djeljive glagole

· uočiti red riječi u rečenici s djeljivim glagolom

· oblikovati rečenice s djeljivim glagolom

· pravilno pročitati tekst

· odgovoriti na pitanja o tekstu

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/62/1 učenici čitaju zadatak.

LB/93/2A učenici trebaju samostalno pročitati tekst te u njemu pronaći zadane glagole.

2) Glavni dio sata

Učenici čitaju rečenice u kojima su pronašli zadane glagole, a nastavnica potom nekoliko rečenica zapisuje na ploču. Učenici u tim rečenicama podcrtavaju glagol i trebaju uočiti da se radi o glagolima s naglašenim prefiksom i utvrditi da se prefiks u rečenici odvaja od glagola i stoji na zadnjem mjestu.

LB/93/2B učenici odabiru 5 djeljivih glagola i pišu rečenice u bilježnicu. Za provjeru čitaju svoje rečenice.

3) Završni dio sata

LB/93/3Učenici ponovno čitaju tekst pravim redoslijedom i usmeno odgovaraju na pitanja.

HA/AB/62/2, 3

čitanje

frontalno

samostalno

čitanje

pisanje

izlaganje

frontalno

samostalno

čitanje

razgovor

frontalno

Plan ploče

Trennbare Verben

Oliver kommt im Hotel an.

ankommen

Er sieht fern.

fernsehen

Oliver schaut im Computer nach.nachschauen

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Tagesablauf Red. br. sata: 57.

Cilj obrade nastavne jedinice: rad s tekstom, opisati dnevnu rutinu

Zadaci:

· ponoviti djeljive glagole

· dopuniti tekst ponuđenim riječima

· pravilno pročitati tekst

· odgovoriti na tvrdnje o tekstu

· ponoviti izražavanje vremena

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/62/2, 3 učenici čitaju zadatke i ponavljaju djeljive glagole (tj. glagole s naglašenim prefiksima).

2) Glavni dio sata

LB/94/7 učenici u parovima dopunjavaju tekst ponuđenim riječima. Za provjeru učenici čitaju tekst. Eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču.

LB/94/6 učenici samostalno ponovno čitaju tekst i odgovaraju na tvrdnje o tekstu. Za provjeru učenici odgovaraju na tvrdnje tako da jedan postavlja pitanje drugomu.

3) Završni dio sata

AB/63/4 učenici ponavljaju izražavanje vremena na različite načine.

HA/AB/63/5

čitanje

razgovor

frontalno

pisanje

čitanje

razgovor

rad u paru

frontalno

samostalno

pisanje

razgovor

samostalno

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Wie läuft dein Tag ab? Red. br. sata:58.

Cilj obrade nastavne jedinice: opisati dnevnu rutinu

Zadaci:

· odgovoriti na pitanja o dnevnim aktivnostima

· prepričati nečiji dan

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/63/5 učenici čitaju rečenice koje opisuju Oliverov dan.

Nastavnica daje upute za rad. LB/95/8A Učenici si pronalaze partnera. Jedan drugomu trebaju postaviti i odgovoriti na pitanja koja se nalaze u zadatku. Mogu postaviti i dodatna pitanja koja se tiču aktivnosti tijekom dana. Nakon toga trebaju pomoću svojih natuknica prepričati dan svog partnera.

2) Glavni dio sata

Učenici rade u parovima, postavljaju i odgovaraju na pitanja.

3) Završni dio sata

Učenici prepričavaju dan svog partnera.

HA/AB/64/8 u bilježnicu

čitanje

razgovor

frontalno

razgovor

pisanje

rad u paru

razgovor

frontalno

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Von Beruf: Hausmann Red. br. sata: 59.

Cilj obrade nastavne jedinice: opisati aktivnosti svoje obitelji

Zadaci:

· izražajno pročitati tekst

· proširivanje vokabulara vezanog uz kućanske poslove

· dopuniti tablicu informacijama iz teksta

· opisati svoju obitelj

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala:

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/64/8 učenici čitaju odgovore na pitanja i opisuju svoj tijek dana.

Nastavnica zamoli učenike da prevedu riječ Hausfrau, a potom i riječ Hausmann. Učenici trebaju osmisliti najprikladniji prijevod.

2) Glavni dio sata

LB/96/10A Učenici čitaju tekst. Eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču. Učenici ponovno čitaju tekst, a zatim u parovima dopunjavaju tablicu koja se nalazi ispod teksta. Za provjeru učenici pomoću tablice opisuju obitelj Zidek.

3) Završni dio sata

Učenici na isti način trebaju opisati svoju obitelj. Imaju nekoliko minuta za pripremu, a zatim izlažu.

HA/LB/96/12 oblikovati rečenice u bilježnicu

razgovor

frontalno

čitanje

pisanje

frontalno

rad u paru

razgovor

frontalno

Nastavna cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nastavna jedinica: Haushalt Redni broj sata: 60.

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o obvezama u kući i kućanskim poslovima

Zadaci:

· nabrojati radnje vezane za kućanske poslove

· razvrstati radnje

· oblikovati rečenice

· opisati svoje i tuđe obveze u kući

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće LB/96/12 učenici čitaju rečenice i pri tom ponavljaju glagole s naglašenim prefiksima.

AB/65/12 učenici u parovima razvrstavaju radnje pripadaju li u brigu o kućanstvu ili razonodu.

2) Glavni dio sata

Učenici čitaju popise koje su napisali, a nastavnica na ploču pod naslovom Haushalt zapisuje glagole i izraze koji pripadaju toj temi.

AB/66/16 učenici samostalno označavaju koliko često rade neke kućanske poslove, a za provjeru usmeno oblikuju rečenice.

3) Završni dio sata

Učenici se zamjene za radne bilježnice te pomoć bilježaka govore što taj učenik radi od kućanskih obaveza.

čitanje

razgovor

pisanje

frontalno

rad u paru

razgovor

pisanje

frontalno

samostalno

razgovor

frontalno

Plan ploče

Haushalt

bügeln

kochen

aufräumenden Tisch (ab)decken

Staub saubendie Betten machen

abwaschen...

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Leseverstehen Red. br. sata: 61.

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera razumijevanja čitanjem

Zadaci:

· dopuniti tablicu informacijama iz teksta

· izražajno pročitati tekst

· odgovoriti na pitanja o tekstu

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: radna bilježnica, fotokopije AB/68/18

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica daje upute za rad. Učenici čitaju tekst AB/68/18, a potom dopunjavaju tablicu potrebnim informacijama. Nastavnica dijeli materijale.

2) Glavni dio sata

Učenici čitaju tekst i dopunjavaju tablicu.

Nastavnica procjenjuje koliko je vremena učenicima potrebno, a zatim upozorava na završetak rada i kupi materijale.

3) Završni dio sata

Učenici u radnim bilježnicama AB/68/18 ponovno čitaju tekst i usmeno oblikuju odgovore koji se traže u tablici.

upute

frontalno

čitanje

pisanje

samostalno

čitanje

razgovor

frontalno

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Wiederholung Red. br. sata: 62.

Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti obrađeno gradivo

Zadaci:

· nabrojati obrađene gramatičke cjeline

· oblikovati zadatke

· raditi u timu

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala:

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica na ploču piše nazive obrađenih gramatičkih cjelina. Učenici se dijele u grupe. Svaka grupa treba napisati kraći kontrolni s tipovima zadataka kakvi su se radili tijekom godine. Trebaju imati na umu da kontrolni pišu za drugu grupu. Nastavnica će na kraju sata pokupiti njihove materijale, urediti i kopirati za ostale.

2) Glavni dio sata

Učenici rade na svojim zadacima.

3) Završni dio sata

Nastavnica upozorava na završetak rada i kupi materijale.

upute

frontalno

pisanje

rad u grupi

Plan ploče

Wiederholung

Präsens (schwache, starke, trennbare Verben, Modalverben)

Deklination (Präpositionen, Artikel)

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Wiederholung Red. br. sata: 63.

Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti obrađeno gradivo

Zadaci:

· riješiti zadatke koje je razred pripremio

· analiza svog rada

· razvijati odgovornost za vlastiti uspjeh

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: učenički materijali

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica dijeli učeničke radne materijale koje je prethodno provjerila.

2) Glavni dio sata

Učenici rješavaju test koji su grupe pripremile.

3) Završni dio sata

Učenici se mijenjaju za testove, ispravljaju, ocjenjuju i radi se kratka analiza rada.

pisanje

samostalno

razgovor

frontalno

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Kontrollarbeit Red. br. sata: 64.

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera usvojenosti gradiva

Zadaci:

· dopuniti rečenice prezentom zadanog glagola

· oblikovati rečenice

· dopuniti deklinaciju

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: Kontrollarbeit 3

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Nastavnica dijeli ispite. Učenici pregledaju ispit i mogu postaviti pitanja, ako im nešto vezano za rješavanje zadataka nije jasno.

2) Glavni dio sata

Učenici rade pismenu provjeru.

3) Završni dio sata

Nastavnica upozorava učenike na završetak rada i kupi ispite.

razgovor

frontalno

pisanje

samostalno

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Analyse Red. br. sata: 65.

Cilj obrade nastavne jedinice: uočiti i ispraviti vlastite pogreške

Zadaci:

· uočiti vlastite pogreške

· ispraviti pogreške

· analizirati vlastiti način rada

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: Kontrollarbeit 3

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica objašnjava način bodovanja i ocjenjivanja.

2) Glavni dio sata Učenici dobiju na uvid svoje ispite, a zatim usmeno čitaju ispravne odgovore.

3) Završni dio sata Učenici trebaju odrediti koje im je područje bilo slabo i zašto. Potom slijedi kratka analiza.

izlaganje

frontalno

čitanje, razgovor

frontalno

Nastavna cjelina: Freunde und Freundinnen Nastavna jedinica: Meine Clique Redni broj sata: 66.

Cilj obrade nastavne jedinice: rad s tekstom, pronaći nepoznate riječi

Zadaci:

· opisati sliku

· pročitati tekst

· pronaći nepoznate riječi

· objasniti nepoznate riječi

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, rječnik, folije

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

LB/100/1 učenici opisuju sliku i osobe na njoj

2) Glavni dio sata

Učenici se dijele u grupe. Nastavnica daje upute za rad. Svaka grupa treba pročitati tekst, pronaći i zapisati nepoznate riječi na foliju te pretpostaviti o kojoj osobi sa slike tekst govori.

3) Završni dio sata

Svaka grupa čita tekst, a potom stavlja nepoznate riječi na grafoskop i objašnjava ih.

HA/AB/70/2

razgovor

frontalno

čitanje

pisanje

rad u grupi

čitanje

izlaganje

frontalno

Nastavna cjelina: Freunde und Freundinnen Nastavna jedinica: Und das bin ich! Redni broj sata: 67.

Cilj obrade nastavne jedinice: opisati osobu iz teksta

Zadaci:

· ponavljanje vokabulara

· odabrati tvrdnje ovisno o sadržaju teksta

· uočiti posvojne zamjenice

· dopuniti tablicu informacijama iz teksta

Korelacija:

Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice

Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata

Provjera zadaće AB/70/2 učenici ponavljaju vokabular.

LB/101 Učenici čitaju tekst Und das bin ich! Eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču.

2) Glavni dio sata

Učenici u parovima čitaju tvrdnje i trebaju odabrati osobu na koju se te tvrdnje odnose. Za provjeru trebaju pročitati svoja rješenja. Učenici trebaju uočiti upotrebu posvojnih zamjenica. Nastavnica potom piše spomenute zamjenice na ploču i pojašnjava upotrebu.

3) Završni dio sata

LB/101/2 učenici trebaju samostalno pročitati tekstove i dopuniti tablicu potrebnim informacijama za barem dvije osobe. Za provjeru učenici pomoću tablice opisuju osobu.

HA/AB/71/4, 5

razgovor

čitanje

frontalno

pisanje

čitanje

izlaganje

rad u paru

frontalno

čitanje

pisanje

razgovor

samostalno

Plan ploče

Und das bin ich

ER -> sein, seine

SIE -> ihr, ihre

Nastavna cjelina: Freunde und Freundinnen Nastavna jedinica: Possessivpronomina Red. broj sata: 68.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti posvojne zamjenice

Zadaci:

· nabrojati