nastavna cjelina: nastavna jedinica: … · web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi...

of 113 /113
Srednja škola:________________________________________________________________________ _______ Nastavnik/ ca:___________________________________________________________________________ ____ Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________ Poštovane nastavnice i nastavnici, pred vama se nalaze pripreme za nastavu koje Vam mogu olakšati pripremu za nastavu. Poznato Vam je da se svaki sat nastave može održati na velik broj načina. Ove pripreme nisu recept za uspješnu nastavu njemačkog jezika već pomoć i poticaj. Oblikovane su isključivo za rad s Direktom 1. Ovisno o skupini učenika, njihovom nivou znanja i motivacije vjerojatno ćete trebati raditi manje izmjene. Stoga su pripreme napisane u programu Word kojim se većina Vas služi. Da bi se izbjeglo korištenje uvijek istih formulacija u pripremama su korištene slijedeće skraćenice: npr. LB/14/5 - u udžbeniku na stranici 14 zadatak broj 5. AB/62/4 - u radnoj bilježnici na stranici 62 zadatak broj 4. CD/6 - na cd-u snimka broj 6 HA - domaća zadaća Za svaki sat je navedeno nekoliko ciljeva i zadataka no Vi ćete ih sigurno pronaći još ovisno o grupi učenika koja je pred vama. Oni sati u kojima uočavate manje sadržaja predviđeni su za pojačano ili usmeno ispitivanje učenika.

Upload: others

Post on 24-Dec-2019

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Poštovane nastavnice i nastavnici,

pred vama se nalaze pripreme za nastavu koje Vam mogu olakšati pripremu za nastavu. Poznato

Vam je da se svaki sat nastave može održati na velik broj načina. Ove pripreme nisu recept za

uspješnu nastavu njemačkog jezika već pomoć i poticaj. Oblikovane su isključivo za rad s

Direktom 1. Ovisno o skupini učenika, njihovom nivou znanja i motivacije vjerojatno ćete trebati

raditi manje izmjene. Stoga su pripreme napisane u programu Word kojim se većina Vas služi.

Da bi se izbjeglo korištenje uvijek istih formulacija u pripremama su korištene slijedeće

skraćenice:

npr. LB/14/5 - u udžbeniku na stranici 14 zadatak broj 5.

AB/62/4 - u radnoj bilježnici na stranici 62 zadatak broj 4.

CD/6 - na cd-u snimka broj 6

HA - domaća zadaća

Za svaki sat je navedeno nekoliko ciljeva i zadataka no Vi ćete ih sigurno pronaći još ovisno o

grupi učenika koja je pred vama.

Oni sati u kojima uočavate manje sadržaja predviđeni su za pojačano ili usmeno ispitivanje

učenika.

Nepoznate riječi nisu u pripremama navedene jer o samim učenicima ovisi koje će to biti.

Želimo Vam ugodnu i uspješnu školsku godinu!

Klett

Page 2: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Wiederholung Nastavna jedinica: Einführungsstunde Redni broj sata:1

Cilj obrade nastavne jedinice: upoznavanje s načinom radaZadaci: - upoznati se s načinom rada- predstaviti se- pregledati lekcijeKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica pozdravlja i predstavlja se učenicima pišući na ploču Name:, Wohnort; i evnt. Alter:. Nastavnica baca lopticu jednom učeniku, on se predstavlja, a potom bira sljedećeg.

2) Glavni dio sata Nastavnica nabraja potreban pribor za nastavu, a zatim učenici u parovima pregledavaju knjigu i lekcije koje su u njoj. Učenici daju svoje prvo mišljenje o tome koliko bi im teme bile zanimljive, poznate...

3) Završni dio sata Nastavnica objašnjava način na koji će se izvoditi nastava, koje su obaveze i što se od njih očekuje te koje su norme ponašanja...

razgovorfrontalno

razgovor, čitanjesamostalno, frontalno

izlaganje,frontalno

Plan ploče:

Name:Wohnort:

Alter:

Page 3: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Wiederholung Nastavna jedinica: Initialprüfung Redni broja sata: 2.

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera stupnja znanjaZadaci: - dopuniti rečenice- odgovoriti na pitanja- oblikovati rečeniceKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: Initialprüfung

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica dijeli ispite. Učenici pregledaju ispit i mogu postaviti pitanja, ako im nešto vezano za rješavanje zadataka nije jasno.

2) Glavni dio sata Učenici rade pismenu provjeru.

3) Završni dio sata Nastavnica upozorava učenike na završetak rada i kupi ispite.

razgovorfrontalno

pisanjeindividualno

Nastavna cjelina: Wiederholung Nastavna jedinica: Analyse Redni broja sata: 3.

Cilj obrade nastavne jedinice: uočiti i ispraviti vlastite pogreškeZadaci: - uočiti vlastite pogreške- ispraviti pogreške- analizirati vlastiti način rada Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: Initialprüfung

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica objašnjava način bodovanja i ocjenjivanja.

2) Glavni dio sata Učenici dobiju na uvid svoje ispite, a zatim usmeno čitaju ispravne odgovore.

3) Završni dio sata Učenici trebaju odrediti koje im je područje bilo slabo i zašto. Potom slijedi kratka analiza.

izlaganjefrontalno

čitanje, razgovorfrontalno

Page 4: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Page 5: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Wiederholung Nastavna jedinica: Wie liest man? Redni broja sata: 4.

Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti pravila čitanja i pisanjaZadaci: - ponoviti pozdrave- ispravno pročitati tekst- ponoviti pravila čitanja i pisanjaKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Polovica razreda treba u parovima popisati pozdrave koji se koriste pri dolasku, a druga polovica razreda treba popisati pozdrave koji se koriste pri odlasku. Za to vrijeme nastavnica na ploči radi tablicu u koju će učenici nakon rada u paru upisati pozdrave.

2) Glavni dio sata LB/6/1 Uz nastavničina potpitanja učenici opisuju najprije sliku, a zatim oblikuju rečenice. Nastavnica napominje da glagol stoji na drugom mjestu.LB/7/2 učenici slušaju razgovor na CD/1 i određuju pravi redoslijed rečenica. Nakon slušanja učenici čitaju svoj odgovor.

3) Završni dio sata Učenici se trebaju prisjetiti da postoje pravila čitanja i pisanja. Učenici u parovima rade bilješke pravila kojih se sjećaju, a potom nastavnica uz njihovu pomoć i njihove primjere na ploču ispisuje osnovna pravila čitanja i pisanja.HA/LB/8/7 i AB/8/14

pisanjerazgovorrad u parufrontalno

razgovorslušanjefrontalnosamostalno

razgovorpisanjefrontalno

Plan ploče:Grüße

Am Anfang Am EndeBeim Ankommen Beim AbschiedGuten Tag Auf Wiedersehen Guten Abend! Guten Morgen! Gute Nacht!Hi! Grüß dich! Bis bald! Tschüs!Hallo! Bis morgen

Wie liest man?

ch – h Nacht z – c Zeit ei – ai eins ...sch – š Schule s – z sieben ie – ii vier ...tsch – tš Deutsch ss – s essen eu – oi neun ...v –f Vater ß – ss heißen ä – a+e Bär ...w – v Wasser ü – u+i süß ...

ö – o+e schön .......

Page 6: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Page 7: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina:Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: Immer gern in die Schule Redni broja sata: 5.

Cilj obrade nastavne jedinice: pravilno pročitati i prevesti tekstZadaci: - opisati sliku- pravilno pročitati tekst- uočiti i izdvojiti nepoznate riječi- prevesti tekst- oblikovati rečenice- odgovoriti na pitanja o tekstuKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, pitanja na papirićima

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/8/14/ i LB/8/7 učenici ponavljaju pozdrave i pravila čitanja i pisanja.LB/18/1 Učenici opisuju sliku. Nastavnica postavlja potpitanja.

2) Glavni dio sata Učenici čitaju tekst nekoliko puta, a zatim podcrtavaju nepoznate riječi. Nastavnica zapisuje i objašnjava nepoznate riječi na ploči. Učenici ponovno čitaju i usmeno prevode tekst.Učenici samostalno oblikuju rečenice ispod teksta. Za provjeru čitaju spojene rečenice.

3) Završni dio sata Nastavnica je na papiriće pripremila pitanja o tekstu. Dio učenika izvlači papir s po jednim pitanjem i postavlja ga učeniku po svom odabiruHA/AB/16/1., 2., 3.

razgovorfrontalno

čitanjepisanjerazgovorfrontalnosamostalno

razgovorfrontalno

Plan ploče

Immer gern in die Schule?

Nepoznate riječi

Page 8: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: Erarbeiten Redni broja sata: 6.

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o svojoj školi i razredu, utvrđivanje vokabularaZadaci: - odgovoriti na pitanja o školi- govoriti o svojoj školi- ponoviti red riječi u rečenici- utvrditi vokabular vezan uz školuKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/16/1., 2., 3. Učenici čitaju zadatke, a nastavnica dodatno traži prijevod nekoliko rečenica.

2) Glavni dio sata LB/18/2. Učenici čitaju pitanja te po jedan izlaze pred ploču i pišu odgovore. Pri odgovaranju na pitanja nastavnica s učenicima ponavlja red riječi u rečenici.

3) Završni dio sata Nakon što su svi odgovori na ploči učenici imaju nekoliko trenutaka pogledati odgovore. Nastavnica potom briše dio svakog odgovora i postavlja učenicima ista pitanja. Nakon svakog kruga briše dio odgovora sve dok učenici ne uspiju samostalno odgovarati na pitanja.HA/AB/18/10

čitanjefrontalno

razgovorpisanjefrontalno

razgovorizlaganjefrontalno

Plan ploče

Meine Schule

Unsere Schule heißt ...Wir sind ...

Wir lernen...Wir gehen...

Wir bleiben bis ...Wir ...

Wir essen zu Mittag ...Unsere Klassenlehrerin heißt...

Page 9: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 19A Nastavna jedinica: Präsens Redni broja sata: 7.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti tvorbu prezentaZadaci: - ponoviti osobne zamjenice- uočiti pravilo za tvorbu prezenta- usvojiti konjugaciju glagola haben i sein- prevesti rečenice na njemački- konjugirati pravilne glagoleKorelacija: Hrvatski jezikNastavna sredstva i pomagala: radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/18/10 učenici su trebali pismeno odgovoriti na pitanja u radnoj bilježnici. Učenici čitaju ili izlažu svoje odgovore.

2) Glavni dio sata Učenici u parovima trebaju pobrojiti osobne zamjenice. Za provjeru nastavnica ispisuje zamjenice na ploču. Nastavnica s učenicima provjerava znaju li konjugirati glagol npr. lernen. Nastavnica ispisuje konjugaciju na ploču pored zamjenica. Na osnovu konjugacije učenici trebaju uočiti pravilo za tvorbu prezenta. Nastavnica izdvaja nastavke zapisujući ih u poseban stupac. Pomoću utvrđenog pravila učenici trebaju samostalno konjugirati još tri (besuchen, spielen, antworten). Nakon provjere učenici trebaju uočiti koja se promjena dogodila kod glagola antworten. Nastavnica potom naglašava glagole haben i sein kao nepravilne koji se trebaju posebno upamtiti. Ukoliko neki učenici znaju konjugaciju tih glagola, oni ih pišu na ploču.Nastavnica diktira rečenice na hrvatskom, a učenici ih potom prevode. Za provjeru učenici čitaju rečenice. (On nema vremena. Ti si simpatičan. Mi smo prijatelji. Ja imam sestru.)

3) Završni dio sata AB/18/8 učenici samostalno popunjavaju tablicu s konjugacijama.HA/AB/17/4., 5., 6., 7

čitanjerazgovorfrontalno

razgovorizlaganjepisanjefrontalnorad u parusamostalno

pisanjesamostalno

Plan ploče

Präsens

Ich lerne wir lernen ich –e wir –en ich bin wir sind ich habe wir habenDu lernst Ihr lernt du –(e)st ihr –(e)t du bist ihr seid du hast ihr habtEr er er erSie lernt Sie lernen sie –(e)t Sie –en sie ist Sie sind sie hat Sie haben

Page 10: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Es sie es sie es sie es sie

Page 11: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: Zahlen Redni broja sata: 8.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti i uvježbati brojeveZadaci: - ponoviti brojeve do dvadeset- označiti slušane brojeve- uočiti i usvojiti način čitanja brojevaKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/17/4., 5., 6., 7. Učenici čitaju rečenice koje su oblikovali sa zadanim glagolima.Nastavnica na ploču piše brojeve od 1 do 20, a učenici izlaze na ploču i pišu koje znaju.LB/20/6 učenici slušaju CD/9 i trebaju označiti brojeve koje su čuli.

2) Glavni dio sata Učenici na ploči ispisuju brojeve od 20 do 30. Trebaju uočiti da se jedinice čitaju prije desetica.U bilježnicu učenici zapisuju desetice do sto.Na primjeru troznamenkastog broja nastavnica objašnjava čitanje brojeva, ukoliko učenici ne uspiju sami. Nekoliko učenika izlazi na ploču i slovima zapisuje brojeve koje im nastavnica zada.

3) Završni dio sata Razred se dijeli na dva dijela. Jedan dio razreda zadaje drugom dijelu brojeve koje trebaju napisati slovima. Za provjeru učenici čitaju brojeve.HA/AB/19/11, 12. & AB/20/14

čitanjerazgovorpisanjeslušanjefrontalnosamostalno

pisanjerazgovorizlaganjefrontalno

pisanjefrontalno

Plan ploče

Zahlen

1 eins 6 sechs 11 elf 16 sechzehn2 zwei 7 sieben 12 zwölf 17 siebzehn3 drei 8 acht 13 dreizehn 18 achtzehn4 vier 9 neun 14 vierzehn 19 neunzehn5 fünf 10 zehn 15 fünfzehn 20 zwanzig

20 zwanzig 40 vierzig 46821 einundzwanzig 50 fünfzig*** *** vierhundertachtundsechzig30 dreißig 100 hunndert

1000 tausend

Page 12: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Page 13: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: Schuldirektor Redni broja sata: 9.

Cilj obrade nastavne jedinice: vježbanje razumijevanja slušanjemZadaci: - ponoviti brojeve- proširivanje vokabulara- slušanjem izdvojiti informacije iz teksta- oblikovati intervju na temelju slušanog teksta- predstaviti se kao druga osoba- prepričati slušani tekstKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/19/11, 12. Učenici čitaju i ponavljaju brojeve. AB/20/14 Prije čitanja zadatka nastavnica na ploču zapisuje kako se čitaju matematički izrazi.

2) Glavni dio sata LB/21/11 Učenici čitaju pitanja koja će biti postavljena u intervjuu. Ukoliko postoje nepoznate riječi, nastavnica ih piše na ploču i objašnjava.CD/10 Učenici dva puta slušaju intervju i dopunjuju potrebne podatke. Ukoliko je potrebno tekst se sluša tri puta.Za provjeru učenici čitaju informacije koje su zapisali.

3) Završni dio sata Razred se dijeli na tri dijela. Jedan dio učenika treba predstaviti ravnatelja iz intervjua. Drugi dio razreda se treba predstaviti (u 1. licu) kao ravnatelj i spomenuti informacije iz intervjua. Treći dio razreda treba u parovima rekonstruirati intervju. Učenici prezentiraju svoj zadatak.HA/LB/21/12 Učenici trebaju napisati članak za novine na osnovi intervjua.

čitanjerazgovorfrontalno

čitanjeslušanjepisanjefrontalnosamostalno

razgovorsamostalnorad u parufrontalno

Page 14: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: Fragenstellen Redni broja sata: 10.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti i uvježbati postavljanje pitanjaZadaci: - uočiti načine postavljanja pitanja- uočiti načine odgovaranja na pitanja- nabrojati najčešće upitne riječi- oblikovati pitanjaKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće. Učenici čitaju svoje sastavke.

2) Glavni dio sata LB/21/11 učenici ponovno čitaju pitanja koja su postavljena u intervjuu. Trebaju uočiti da se pitanja mogu postaviti na dva načina. Stavljanjem glagola na prvo mjesto ili pomoću upitne riječi.Nastavnica zapisuje na ploču upitne riječi koje učenici poznaju, a potom navodi primjere takvih pitanja. Nakon toga na ploču zapisuje primjere pitanja oblikovanih stavljanjem glagola na prvo mjesto. Učenici trebaju uočiti da se nakon pitanja s upitnom riječi u odgovoru očekuje konkretna informacija dok pitanja s glagolom na prvom mjestu samo potvrđuju ili negiraju. Za vježbu učenici odgovaraju na pitanja navedena kao primjeri.

3) Završni dio sata LB/22/13 Učenici se dijele na dvije ili više grupa i oblikuju pitanja koja žele postaviti nastavnici. Nakon toga nastavnica odgovara na pitanja.HA/AB/20/15, 16

čitanjefrontalno

razgovorizlaganjepisanjesamostalnofrontalno

pisanjerazgovorrad u grupifrontalno

Plan ploče

Fragenstellen

I) Fragewörter – Wer? Wohin? II) VerbWo? Wann? Woher Kommst du aus der Schweiz?Was? Wie? ... Bist du Markus? (Ja/Nein)

Wer bist du?Woher kommst du?

Page 15: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: Schulfächer Redni broja sata: 11.

Cilj obrade nastavne jedinice: proširivanje vokabulara vezanog uz školuZadaci: - nabrojati predmete u školi- ponoviti dane u tjedno- uočiti prijedloge za vrijeme i dane u tjednu- govoriti o svom školskom rasporeduKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće HA/AB/20/15, 16 Učenici čitaju zadatke i usmeno ponavljaju postavljanje pitanja.Nastavnica na ploču asociogram Schulfächer, a učenici nabrajaju predmete u školi koje znaju. Može im pomoći i raspored na LB/23/16.

2) Glavni dio sata Nastavnica postavlja pitanje Welche Fächer magst du? Welche nicht? Zatim postavlja pitanje Wann hast du...? Na ploču piše am, a nakon toga učenici ponavljaju dane u tjednu.LB/23/16 Učenici u parovima promatranjem rasporeda povezuju ponuđene rečenice. Za provjeru učenici čitaju rečenice. Učenici trebaju uočiti različite prijedloge za vrijeme i dane u tjednu.

3) Završni dio sata AB/23/24 Učenici samostalno dopunjavaju rečenice s prijedlozima um i am. Za provjeru učenici čitaju zadatakHA/AB/22/21 oblikovati raspored sati.

čitanjerazgovorpisanjefrontalno

razgovorfrontalnorad u paru

pisanjesamostalno

Plan pločeSchulfächer

Kroatisch Deutsch am Montag um +ZeitMathe Sport Dienstag Geschichte ******* Mittwoch

DonnerstagFreitagSamstagSonntag

Schulfächer

Page 16: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: Hör- und Leseverstehen Red. broj sata: 12.

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera razumijevanja slušanjem i čitanjemZadaci: - razumjeti detalje slušanog teksta- dopuniti tablicu informacijama iz tekstaKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: fotokopija LB/25/21 i LB/24/20

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica daje upute za rad. Najprije će se raditi razumijevanje slušanjem, a zatim čitanjem.

2) Glavni dio sata Učenici dva puta slušaju tekst LB/25/21 i odabiru odgovor.Učenici čitaju tekst LB/24/20 i dopunjavaju informacijama.

3) Završni dio sata Nastavnica upozorava na završetak rada i kupi papire.

uputefrontalno

slušanječitanjepisanjesamostalno

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: Wiederholung Redni broj sata: 13.

Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti obrađeno gradivoZadaci: - izdvojiti važnije elemente obrađenog gradiva- ponoviti prezent- ponoviti dane u tjednu- ponoviti nazive školskih predmetaKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Kratka analiza provjere razumijevanja slušanjem i čitanjem.

2) Glavni dio sata Učenici u parovima trebaju pretpostaviti elemente koji će se provjeravati u kontrolnom. Potom ih nastavnica zapisuje na ploču. Učenik dolazi u poziciju nastavnika i postavlja pitanja ostalim učenicima. Učenici se izmjenjuju.

3) Završni dio sata Provjera zadaće AB/22/21 učenici čitaju raspored sati, a nastavnica postavlja potpitanja.

razgovorfrontalno

razgovorpisanjerad u parufrontalno

čitanjefrontalno

Page 17: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Plan ploče - Wiederholung- dani u tjedni - prezent –školski predmeti – glagol haben – glagol sein - ...

Page 18: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: Kontrollarbeit Redni broja sata: 14.

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera usvojenosti gradivaZadaci: - nabrojati dane u tjednu- nabrojati školske predmete- dopuniti rečenice zadanim glagolomKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: Kontrollarbeit 1

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica dijeli ispite. Učenici pregledaju ispit i mogu postaviti pitanja, ako im nešto vezano za rješavanje zadataka nije jasno.

2) Glavni dio sata Učenici rade pismenu provjeru.

3) Završni dio sata Nastavnica upozorava učenike na završetak rada i kupi ispite.

razgovorfrontalno

pisanjesamostalno

Nastavna cjelina: Wir, die Klasse 10A Nastavna jedinica: Analyse Redni broj sata: 15.

Cilj obrade nastavne jedinice: uočiti i ispraviti vlastite pogreškeZadaci: - uočiti vlastite pogreške- ispraviti pogreške- analizirati vlastiti način rada Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: Kontrollarbeit 1

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica objašnjava način bodovanja i ocjenjivanja.

2) Glavni dio sata Učenici dobiju na uvid svoje ispite, a zatim usmeno čitaju ispravne odgovore.

3) Završni dio sata Učenici trebaju odrediti koje im je područje bilo slabo i zašto. Potom slijedi kratka analiza.

izlaganjefrontalno

čitanje, razgovorfrontalno

Page 19: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Page 20: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: Familienfotos Redni broja sata: 16.

Cilj obrade nastavne jedinice: imenovati članove obiteljiZadaci: - imenovati članove obitelji- opisati sliku- pravilno pročitati tekst- uvojiti uporabu prijedloga von- oblikovati rečeniceKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica na ploču piše naslov Familie i učenici nabrajaju članove obitelji, nastavnica ih zapisuje na ploču u stupac pod der ili die.

2) Glavni dio sata LB/28/1 učenici opisuju sliku, pretpostavljaju o kojim članovim obitelji se radi, a zatim čitaju tekst. Eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje ih na ploču.Učenici u parovima spajaju rečenice koje se nalaze ispod teksta i zatim ih čitaju. Učenici trebaju uočiti prijedlog von i njegovo značenje.

3) Završni dio sata LB/28/2 učenici u parovima povezuju slike s članovima Julijine obitelj. Učenici čitaju zadatak i vježbaju prijedlog von.HA/AB/24/1, 2; donijeti sliku svoje obitelji.

pisanjerazgovorfrontalno

razgovorčitanjepisanjefrontalnorad u paru

čitanjerazgovorrad u paru

Plan ploče

Familie

der dieVater MutterBruder SchwesterSohn TochterOnkel TanteOpa Oma*** ***

Page 21: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: Meine Familie Redni broja sata: 17.

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o svojoj obiteljiZadaci: - ponoviti nazive članova obitelji- dopuniti tablicu informacijama o svojoj obitelji- predstaviti svoju obiteljKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/24/1, 2. učenici čitaju zadatke, a zatim samostalno rješavaju AB/26/7,8. Pri provjeri ponavljaju članove obitelji.

2) Glavni dio sata LB/29/4A učenici samostalno dopunjavaju tablicu s informacijama o svojoj obitelji. Ukoliko učenik ne zna potrebnu riječ služi se rječnikom ili mu nastavnica pomaže.

3) Završni dio sata LB/29/4B učenici predstavljaju svoju obitelj prema uzorku iz knjige odnosno prema informacijama iz tablice.HA/ AB/26,27/10A,B

razgovorpisanjesamostalno frontalno

pisanjesamostalno

razgovorizlaganjefrontalno

Page 22: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: Haustiere Redni broja sata: 18.

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o kućnim ljubimcima, usvojiti akuzativZadaci: - govoriti o obitelji- nabrojati kućne ljubimce- usvojiti oblike za akuzativ- govoriti o kućnim ljubimcima- oblikovati rečeniceKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/26,27/10A,B Učenici čitaju sastavke u kojima su trebali predstaviti obitelj Neumann. Nastavnica pita pod koju skupinu su stavljeni Katze und Hund. Potom piše naslov Haustiere na ploču.

2) Glavni dio sata Učenici se dijele u nekoliko grupa. Svaka grupa na list papira zapisuje kućne ljubimce koje poznaje na njemačkom jeziku. Grupe čitaju svoje liste, a potom nastavnica prema članu sortira nazive životinja na ploču.Nastavnica Na ploči piše pitanje Hast du e...? Podsjeća učenike da glagol haben traži akuzativ, a zatim zapisuje oblike za akuzativ za sva tri člana. Učenici jedni usmeno drugima postavljaju pitanje Hast du ein/e/n i odabiru životinju koju žele. Nastavnica objašnjava da za negiranje samo dodaju (k)

3) Završni dio sata LB/31/9 Učenici samostalno rješavaju zadatak, a zatim čitaju spojene rečenice.HA/AB/29/15 & AB/31/19

čitanjerazgovorfrontalno

pisanjerazgovorizlaganjerad u grupifrontalno

pisanječitanjesamostalno

Plan ploče

Haustiere

der die dasHund Katze KaninchenFisch Schildkröte Pferd... ... ...

Hast du (k)einen... (k)eine... (k)ein...

Page 23: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: Artikel Redni broja sata: 19.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti deklinaciju imenica za nominativ i akuzativZadaci: - upoznati se s izrazima potrebnim za deklinaciju- usvojiti razliku između nominativa i akuzativa- prevesti rečenice- govoriti o kućnim ljubimcimaKorelacija: Hrvatski jezikNastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/29/15 & AB/31/19 Učenici čitaju zadatke i pri tom ponavljaju akuzativ.

2) Glavni dio sata Nastavnica vodi razgovor i važne elementa zapisuje na ploču. Uvodi metajezik koji je potreban za lakše razumijevanje jezičnih zakonitosti. (Koliko ima rodova? Što određuje rod imenice? Koje vrste članova postoje? Kako se imenice dekliniraju? Kako izgleda množina za sve rodove? Što još može poslužiti osim člana?...)Za oblike koje je zapisala na ploču nastavnica ističe da se radi o nominativu, a zatim zajedno s učenicima zapisuje akuzativ.Učenici samostalno rade prijevod rečenica s aktualnim vokabularom (To je pas. Pas se zove Fani. Imam hrčka. Hrčak se zove Mimi....)

3) Završni dio sata AB/30/18 Učenici čitaju tekstove, a zatim sami oblikuju sličan tekst usmeno.HA/ AB/29/16

čitanjerazgovorfrontalno

izlaganjerazgovorpisanjefrontalno

čitanjerazgovorfrontalno

Plan ploče

Artikel

Određeni: der, die, das (die)Neodređeni: ein, eine, ein (-)kein/e, mein/e, dein/e...

m f n PL(m,f,n)der die das die(k)ein (k)eine (k)ein - (keine) Nominativ

den die das die(k)einen (k)eine (k)ein - (keine) Akkusativ

Page 24: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Page 25: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: Plural Redni broja sata: 20.

Cilj obrade nastavne jedinice: uočiti i usvojiti množinu imenicaZadaci: - predstaviti nekoga- ponoviti akuzativ- uočiti promjene imenica u množini- razvrstati imenice prema promjeniKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala:

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/29/16 učenici predstavljaju osobe sa slika. Nastavnica ukazuje na množinu imenice Töchter.

2) Glavni dio sata LB/31/10 učenici samostalno ispunjavaju tablicu i istovremeno ponavljaju akuzativ. Nakon što učenici za provjeru pročitaju zadatak, trebaju uočiti razliku između jednine i množine u obliku imenice. Trebaju uočiti nastavke i prijeglase koji se pojavljuju u množini. Nastavnica na ploču piše naslov Plural, a zatim zapisuje promjene koje su učenici uočili.Učenici u parovima za svaku promjenu traže po jedan primjer riječi u rječniku, a zatim zapisuju na ploču u pripadajući stupac.

3) Završni dio sata AB/29/14 Učenici odgovaraju na pitanja koristeći množinu imenica kao u oglednoj rečenici.HA/AB/31/20

razgovorfrontalno

pisanječitanjesamostalnofrontalnorad u paru

razgovorfrontalno

Plan ploče

Plural(die)

- -e -(e)n -er -s... ... ... ... ...

Page 26: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: Diktat Redni broja sata: 21..

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera pismene kompetencijeZadaci: - ispravno napisati diktirani tekstKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: pripremljeni diktat

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica daje upute za rad.

2) Glavni dio sata Nastavnica čita tekst prvi put. Nakon toga ga diktira pri čemu prati ritam učenika, a zatim ponovno čita tekst kako bi ga učenici mogli provjeriti.

3) Završni dio sata Nastavnica daje tekst učeniku. On odabire drugog učenika kojemu će diktirati na ploču. Učenici jedan drugome diktiraju isti tekst na ploču.

slušanjepisanjesamostalno

slušanjepisanjefrontalno

Plan ploče

Diktat

Page 27: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: Hör- und Leseverstehen Redni broja sata: 22.

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera razumijevanja slušanjem i čitanjemZadaci: - odgovoriti na tvrdnje o slušanom tekstu- odgovoriti na tvrdnje o tekstuKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, CD

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica daje upute za rad. Najprije se rade dva zadatka provjere razumijevanja slušanjem, a zatim provjera razumijevanja čitanjem.Nastavnica dijeli papire sa zadacima.

2) Glavni dio sata LB/46/4 CD/24 učenici dva puta slušaju tekst i odgovaraju na tvrdnje (R/F).LB/49/11 CD/26 učenici dva puta slušaju tekst i odgovaraju na tvrdnje (R/F) LB/58/4 Učenici čitaju tekst i odgovaraju na tvrdnje (R/F)

3) Završni dio sata Nastavnica upozorava na završetak rada i sakuplja radni materijal.

uputefrontalno

slušanječitanjesamostalno

Page 28: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: Wiederholung Redni broja sata: 23.

Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti obrađeno gradivoZadaci: - ponoviti obrađivane teme- napisati sastavak pomoću pitanja- vježbati suradnjuKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: folije

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Kratka analiza provjere razumijevanja i diktata.

2) Glavni dio sata Učenici se dijele u grupe. Svaka grupa treba na foliju zapisati sva pitanja koja su se postavljala tijekom prve i druge lekcije.

3) Završni dio sata Nastavnica stavlja pitanja svake grupe na grafoskop, a grupa postavlja pitanja ostalima u razredu.

razgovorpisanjerad u grupifrontalno

Plan ploče:

FolijeNpr.Wie heißt du?Wie alt bist du?Wo wohnst du?Wie viele seid ihr zu Hause?Hast du Geschwister? Wie alt sind sie?Wie alt sind deine Eltern? Was sind sie von Beruf?Wie heißt deine Schule? Welche Klasse besuchst du?Wie viele seid ihr in der Klasse?Welche Fächer habt ihr in der Schule?Was macht ihr alles in der Schule?Was machst du in der Freizeit? (Was ist dein Hobby?)

Page 29: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: Klassenarbeit Redni broja sata: 24.

Cilj obrade nastavne jedinice: napisati sastavak o sebiZadaci: - napisati sastavak o sebiKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: folija s pitanjima

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica daje upute za rad. Učenici trebaju napisati sastavak o sebi. Pitanja s prošlog sata im mogu poslužiti kao pomoć. Na ploču piše naslov Klassenarbeit i temu Das bin ich.

2) Glavni dio sata Učenici pišu sastavke.

3) Završni dio sata Nastavnica upozorava na završetak rada i kupi materijale.

upute frontalno

pisanjesamostalno

Plan ploče

Klassenarbeit

Das bin ich

Nastavna cjelina: Die Familie von Julia Nastavna jedinica: Korrektur Redni broj sata: 25.

Cilj obrade nastavne jedinice: uočiti i ispraviti vlastite pogreškeZadaci: - uočiti i ispraviti vlastite pogreškeKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala:

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica objašnjava način ocjenjivanja i navodi najčešće pogreške koje su učenici radili.

2) Glavni dio sata Učenici dobiju na uvid svoje sastavke, a zatim ispravljaju svoje pogreške i ispravno pišu sastavak.

3) Završni dio sata

izlaganjefrontalno

pisanjesamostalno

čitanje

Page 30: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavnica odabire nekoliko boljih sastavaka i učenici ih čitaju. frontalno

Page 31: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Mein Haus, meine Welt Nastavna jedinica Mein Zuhause Redni broja sata: 26.

Cilj obrade nastavne jedinice: opisati mjesto stanovanjaZadaci: - opisati svoje mjesto stanovanja- pravilno pročitati tekst- opisati sliku- odgovoriti na tvrdnje o tekstu- prepričati tekstKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata AB/32/1 učenici čitaju zadatak i eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču. Učenici trebaju nakon čitanja zadaka pretpostaviti temu koja će se obrađivati. Nastavnica piše naslov na ploču, a zadatak ostaje pismeno za zadaću.

2) Glavni dio sata LB/36/2 Učenici opisuju slike i čitaju tekst. U parovima odgovaraju na tvrdnje o tekstu. Za provjeru učenici čitaju i odgovaraju na tvrdnje.

3) Završni dio sata Učenici u parovima prepričavaju tekstove, a zatim i samostalno.HA/AB/32/1

čitanjerazgovorfrontalno

razgovorčitanjerad u paru

razgovorrad u parufrontalno

Page 32: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Mein Haus, meine Welt Nastavna jedinica: Die Wohnung von Lukas Red. br. s.: 27.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti prostorije u kući, postaviti i odgovoriti na pitanja o mjestu stanovanjaZadaci: - navesti prostore vezane uz stanovanje- proširivanje vokabulara- ispravno pročitati tekst- prevesti tekst- oblikovati intervjuKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/32/1 učenici čitaju svoje sastavke. Nastavnica postavlja pitanje Welche Räume haben wir im Haus? Učenici nabrajaju prostorije, a nastavnica ih zapisuje na ploču. Potom samostalno rješavaju zadatak u AB/33/2 u kojem trebaju imenovati prostorije označene na crtežu.

2) Glavni dio sata LB/36/2 učenici prepoznaju da se radi o prikazu istog stana, a zatim čitaju tekst. Učenici usmeno prevode tekst, a eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču.

3) Završni dio sata LB/37/3 Učenici u parovima postavljaju pitanja jedan drugomu i odgovaraju. Najprije na mjestu, a zatim u obliku kratkog intervjua pred razredom. HA pismeno odgovoriti na pitanja LB/37/3

čitanjerazgovorpisanjefrontalnosamostalno

čitanjefrontalno

razgovorrad u parufrontalno

Plan pločeDie Wohnung von Lukas

Räumee Küche, s Wohnzimmer, s Kinderzimmer, s Schlafzimmer, s Bad, s Arbeitszimmer...

Page 33: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Mein Haus, meine Welt Nastavna jedinica: HV-Übung Redni broj sata: 28.

Cilj obrade nastavne jedinice: vježbanje razumijevanja slušanjem, opisati svoju kuću/stanZadaci: - oblikovati rečenice- označiti elemente slušanog teksta- opisati svoju kuću/stanKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće LB/37/3 učenici čitaju svoje odgovore na pitanja.AB/33/3 Učenici trebaju samostalno oblikovati rečenice prema primjeru. Za provjeru čitaju svoje rečenice.

2) Glavni dio sata LB/37/5 Učenici dva puta slušaju tekst CD/18 i označavaju pridjeve koji se vežu uz prostorije iz slušanog teksta. Za provjeru učenici čitaju označeno. Ukoliko većina učenika nije uspjela točno odgovoriti, učenici ponovno slušaju tekst.

3) Završni dio sata Učenici trebaju usmeno opisati svoju kuću/stan na način kao što je to učinjeno u slušanom tekstu. Učenici najprije rade u parovima, a zatim i pred razredom.HA/AB/34/4, 5, 6

čitanjerazgovorfrontalnosamostalno

slušanjerazgovorsamostalnofrontalno

razgovorrad u parufrontalno

Page 34: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Mein Haus, meine Welt Nastavna jedinica: Mein Zimmer Redni broj sata: 29.

Cilj obrade nastavne jedinice: opisati svoju sobuZadaci: - ponoviti vokabular vezan uz stanovanje- pravilno pročitati tekst- razvrstati izjave ovisno o sadržaju- pomoću natuknica opisati svoju sobuKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/34/4, 5, 6 Učenici čitaju zadatke i ponavljaju vokabular. Nastavnica na ploču piše izraze ein eigenes Zimmer haben i das Zimmer teilen te im postavlja pitanje Hast du ein eigenes Zimmer oder teilst du das Zimmer? Učenici dalje postavljaju to pitanje jedan drugomu i odgovaraju.

2) Glavni dio sata LB/38/6 Učenici čitaju tekstove, a eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču. Učenici zatim samostalno razvrstavaju izjave u knjizi. Za provjeru učenici čitaju izjave.

3) Završni dio sata LB/38/7 Učenici pomoću natuknica opisuju svoju sobu. Najprije rade zadatak u parovima, a zatim pred razredom. Učenici trebaju uočiti akuzativ.HA/LB/38/7 pismeno

čitanjerazgovorfrontalno

čitanjerazgovorfrontalnosamostalno

razgovorrad u parufrontalno

Plan ploče

Mein Zimmer

ein eigenes Zimmer habendas Zimmer teilen

Page 35: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Mein Haus, meine Welt Nastavna jedinica: Zaključivanje ocjena Redni broj sata: 30.

Cilj obrade nastavne jedinice: analiza radaZadaci: - osvijestiti odgovornost za vlastiti uspjeh- komentirati način rada- dati prijedlog za poboljšanjeKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće LB/38/7 učenici čitaju opise svojih soba. Učenici daju svoj komentar nastave, njihov doprinos te daju prijedloge za promjene i poboljšanja.

2) Glavni dio sata Nastavnica daje svoje komentare o mogućnostima i uspjehu svakog pojedinog učenika te zaključuje ocjenu.

3) Završni dio sata Vodi se razgovor o planovima za praznike na njemačkom. Nastavnica pomaže oko vokabulara.

čitanjerazgovorfrontalno

Page 36: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Guten Appetit! Nastavna jedinica: Was isst du gern? Redni broj sata: 31.

Cilj obrade nastavne jedinice: proširivanje vokabulara, razgovarati o hraniZadaci: - nabrojati neke namirnice i jela- ponoviti određeni član- usvojiti glagol mögen- govoriti o omiljenoj hraniKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata LB/64/1 Učenici gledaju slike i prolaze vokabular, zatim zatvaraju knjige i nabrajaju koje su riječi zapamtili

2) Glavni dio sata Nastavnica na ploču piše naslov Essen. Guten Appetit, a riječi koje su zapamtili učenici pišu na ploču u stupce der, die, das. Pri tom učenici ponavljaju rodove riječi.LB/65/4 učenici u parovima povezuju slike s nazivima jela, a zatim čitaju i zapisuju nove riječiNastavnica na ploču zapisuje konjugaciju glagola mögen. Ukoliko neki učenici znaju konjugaciju iz osnovne škole, oni ju zapisuju na ploču.

3) Završni dio sata Učenici u parovima razgovaraju o tome koja jela i namirnice vole, a potom jedan govori što drugi voli i što oboje vole (ich mag, er/sie mag, wir mögen).HA/AB/40/1, 3 i AB/41/4

razgovorfrontalno

pisanjerazgovorčitanjefrontalnorad u paru

razgovorrad u paru

Plan ploče

EssenGuten Appetit!

der die das (Pl.)die mögenFisch Milch Obst Eier ich mag wir mögenJoghurt Wurst Wasser Kartoffeln du magst ihr mögt... ... ... ... er/sie/es mag Sie/sie mögen

Page 37: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Guten Appetit! Nastavna jedinica: Präsens – starke Verben Redni broj sata: 32.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti i uvježbati tvorbu jakih glagolaZadaci: - ponoviti tvorbu prezenta- uočiti nepravilnosti kod jakih glagola- usvojiti tvorbu prezenta jakih glagolaKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/40/1, 3 i AB/41/4 učenici ponavljaju riječi, a kod trećeg zadatka trebaju uočiti glagol essen.

2) Glavni dio sata Nastavnica na ploču piše konjugaciju glagola essen i pita učenike znaju li još koji sličan glagol i potom zapisuje npr. sprechen. Učenici trebaju uočiti promjenu e-i u 2. i 3.l. Nastavnica tada piše naslov na ploču Starke Verben. Nastavnica zatim piše koje se još promjene mogu pojaviti kod jakih glagola (e-ie; a-ä), učenici se trebaju prisjetiti primjera takvih glagola. Nastavnica ih zatim zapisuje na ploču npr. lesen, fahren...

3) Završni dio sata Nastavnica zadaje nekoliko jakih glagola, a učenici ih trebaju samostalno konjugirati i potom pročitati.HA/AB/41/7 i AB/42/8

razgovorfrontalno

razgovorizlaganjefrontalno

pisanjesamostalno

Plan ploče

Präsens – Starke Verben

essen sprechen 2.i 3.l.j. lesen fahrenIch esse ich spreche e->i e->i ... ...Du isst du sprichst e->i e->ieEr/sie/es isst er/sie/es spricht a->äWir essen wir sprechenIhr esst ihr sprechtSie/sie essen Sie/sie sprechen

Page 38: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Guten Appetit! Nastavna jedinica: N/A Wiederholen Redni broj sata: 33.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti nominativ i akuzativZadaci: - ponoviti jake glagole- uočiti akuzativ- usvojiti oblike deklinacije za nominativ i akuzativKorelacija: Hrvatski jezikNastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/41/7 i AB/42/8 učenici čitaju zadatke i ponavljaju jake glagole.Nastavnica postavlja pitanje Was isst du gern? Učenici odgovaraju i potom trebaju uočiti da je iza glagola essen potreban akuzativ.

2) Glavni dio sata Nastavnica na ploču uz učeničko pomaganje ispisuje nominativ i akuzativ određenog i neodređenog člana te negacije.LB/65/5 učenici u parovima dopunjavaju riječima iz lekcije, a potom čitaju svoja rješenja.

3) Završni dio sata Učenici jedan drugomu postavljaju Was isst du (nicht) gern? Sljedeći treba ponoviti što je prethodni nabrojio pazeći pri tom na akuzativ.HA/AB/40/2 i AB/41/5

razgovorfrontalno

pisanjerazgovorfrontalnorad u paru

razgovorfrontalno

Plan pločeNominativ und Akkusativ

m f n Pl.Das ist der x die x das x Das sind die X Nominativ

ein x eine x ein x X

Ich esse den x die x das x die Xeinen x eine x ein x (keine) X Akkusativ

Page 39: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Guten Appetit! Nastavna jedinica: Essgewohnheiten Redni broj sata: 34.

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o prehrambenim navikamaZadaci: - navesti prehrambene navike svoje obitelji- izdvojiti elemente slušanog teksta- opisati tuđe prehrambene navikeKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/40/2 i AB/41/5. Učenici čitaju zadatke i ponavljaju oblike za akuzativ.Nastavnica objašnjava riječ Essgewohnheiten i zapisuje kao naslov na ploču.

2) Glavni dio sata LB/66/7A učenici čitaju rečenice, a eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču.CD/29 Učenici slušaju tekst i označavaju koje su prehrambene navike ljudi iz teksta.

3) Završni dio sata Za provjeru učenici opisuju prehrambene navike ljudi iz teksta.HA/AB/44/11A,B

čitanjerazgovorfrontalno

čitanjeslušanjefrontalnosamostalno

razgovorfrontalno

Page 40: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Guten Appetit! Nastavna jedinica: Diktat Redni broj sata: 35.

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera pismene kompetencijeZadaci: - ispravno napisati diktirani tekstKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: tekst za diktat

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica daje upute za rad.

2) Glavni dio sata Nastavnica čita tekst prvi put. Nakon toga ga diktira pri čemu prati ritam učenika, a zatim ponovno čita tekst kako bi ga učenici mogli provjeriti.

3) Završni dio sata Nastavnica daje tekst učeniku. On odabire drugog učenika kojemu će diktirati na ploču. Učenici jedan drugome diktiraju isti tekst na ploču.

slušanjepisanjesamostalno

slušanjepisanjefrontalno

Page 41: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nast. cjelina: Gibt es hier ein Rathaus? Nast. jedinica: Herzlich willkommen in Lindau Red. br. sata: 36.

Cilj obrade nastavne jedinice: proširivanje vokabulara, pročitati i prevesti tekstZadaci: - pronaći grad na karti- pročitati tekst- prevesti tekst- odgovoriti na pitanja o tekstuKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, karta Njemačke, papirići s pitanjima

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica donosi kartu Njemačke, objašnjava strane svijeta i učenike navodi da pronađu grad Lindau.

2) Glavni dio sata LB/72/1A Učenici čitaju i prevode tekst o Lindau. Nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču.Nastavnica dijeli papiriće učenicima. Na svakom papiru je pitanje vezano uz tekst. Učenici postavljaju pitanja ostalima.

3) Završni dio sata Dogovor za zadaću. LB/72/1B Svaki učenik dobije po jedan tekst iz zadatka iz kojeg treba izvaditi nepoznate riječi i prevesti ga.

razgovorfrontalno

čitanjerazgovorfrontalno

razgovorfrontalno

Page 42: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Gibt es hier ein Rathaus? Nastavna jedinica: Erarbeiten Redni broj sata: 37.

Cilj obrade nastavne jedinice: rad s tekstom, prepričati tekstZadaci: - objasniti nepoznate riječi- spojiti slike s tekstovima- odgovoriti na pitanja o tekstu- prepričati tekstKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica daje upute za rad.

2) Glavni dio sata Učenici koji su imali isti tekst, čitaju ga, nepoznate riječi zapisuju na ploču i daju ostalima da ga usmeno prevedu. Tako za svaki tekst.Zatim svi učenici trebaju samostalno spojiti tekstove sa slikama. Za provjeru učenici čitaju svoja rješenja.

3) Završni dio sata LB/73/3A,B Učenici usmeno rješavaju zadatak i odgovaraju na pitanja o tekstu. Na posljetku ga samostalno prepričavaju.HA/LB/73B pismeno odgovoriti na pitanja i AB/48/1, 2 i 3

uputefrontalno

čitanjerazgovorfrontalno

razgovorfrontalno

Page 43: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nast. cjelina: Gibt es hier ein Rathaus? Nastavna jedinica: Was gibt es noch in Lindau Red. br. sata: 38.

Cilj obrade nastavne jedinice: nabrojati što sve ima u gradu/mjestuZadaci: - proširivanje vokabulara- usvojiti konstrukciju es gibt+Akk- ponoviti akuzativ- oblikovati dijalog- oblikovati rečeniceKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće učenici čitaju odgovore na pitanja, a zatim čitaju AB/48/1,2 i 3 te ponavljaju riječi.

2) Glavni dio sata LB/74/4 Učenici gledaju kartu i prolaze vokabular. Eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču. Pri tome učenici trebaju usvojiti konstrukciju es gibt+Akk. Nastavnica ju zapisuje na ploču. Učenici usmeno ponavljaju akuzativ i oblikuju dijaloge po uzoru iz knjige.Učenici potom nabrajaju što ima u njihovom mjestu/gradu pazeći pri tom na upotrebu akuzativa.

3) Završni dio sata AB/52/15 učenici samostalno oblikuju 3 rečenice. Za provjeru ih čitaju, a ostale ostaju za domaću zadaću.HA/AB/52/15

čitanjerazgovorfrontalno

čitanjerazgovorfrontalnorad u paru

pisanjesamostalno

Plan ploče

Was gibt es noch in Lindau?

Es gibt + Akk.

Page 44: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nast. cjelina: Gibt es hier ein Rathaus? Nastavna jedinica: Deklination der Substantive Red. br. sata: 39.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti deklinaciju imenicaZadaci: - ponoviti akuzativ- prepoznati oblike članova- usvojiti deklinaciju imenica- oblikovati dativ imeniceKorelacija: Hrvatski jezikNastavna sredstva i pomagala: radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/52/15 učenici čitaju rečenice i ponavljaju akuzativ.Učenici u parovima pregledavaju lekciju i trebaju pronaći oblike članova koji se pojavljuju. Nastavnica potom piše sve oblike na ploču u oblačić.

2) Glavni dio sata Nastavnica oblikuje tablicu za određeni i neodređeni član (N,D,A). Budući da su učenici već vježbali akuzativ, mogu i sami dopuniti tablicu. Određeni i neodređeni član u dativu upisuje nastavnica.

3) Završni dio sata AB/49/5 učenici trebaju od nominativa oblikovati dativ imenice s određenim članom. Potom usmeno oblikuju dativ imenice s neodređenim članom.AB/52/14 učenici trebaju od nominativa imenice oblikovati akuzativ s određenim članom, a zatim usmeno s neodređenim članom.HA/AB/50/9

čitanjerazgovorfrontalnorad u paru

razgovorizlaganjepisanjefrontalno

pisanjerazgovorsamostalnofrontalno

Plan ploče

Deklination des Substantive

m f n Pl.N der x die x das x die X

ein x eine x ein x X

D dem x der x dem x den X(e)neinem x einer x einem x (keinen) X(e)n

A den x die x das x die Xeinen x eine x ein x (keine) X

die einer dem den einem das...

Page 45: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Page 46: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Gibt es hier ein Rathaus?Nastavna jedinica: Auskunft auf der Straße Red. br. sata: 40.

Cilj obrade nastavne jedinice: pitati za put i dati uputeZadaci: - razumjeti slušani tekst- prepoznati prijedloge- ponoviti određivanje padeža- oblikovati dijalogeKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/50/9 učenici ponavljaju oblike za dativ.LB/76/9 učenici gledaju plan grada, nazive ulica i trgova. Zatim dva puta slušaju CD/34 i olovkom označavaju put.

2) Glavni dio sata Za provjeru učenici čitaju i prevode tekst. Učenici trebaju primijetiti i zaokružiti prijedloge koji se koriste u tekstu. Pri tom trebaju ponoviti s kojim padežima idu.LB/76/10 učenici ponovno slušaju razgovor CD/35, a zatim LB/76/11 trebaju samostalno zaokružiti što je turist pogrešno napravio.

3) Završni dio sata LB/77/13 Učenici trebaju uočiti prijedloge koji se koriste pri davanju uputa, a zatim u parovima oblikovati dijaloge koristeći ponuđene opcije.HA/AB/54/18, 19, 20

razgovorslušanjefrontalnosamostalno

čitanjerazgovorslušanjefrontalnosamostalno

razgovorrad u paru

Page 47: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Gibt es hier ein Rathaus? Nastavna jedinica: Erarbeiten Redni broj sata: 41.

Cilj obrade nastavne jedinice: pitati za put i dati uputeZadaci: - dopuniti tekst prijedlozima- opisati put, dati uputeKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/54/18, 19, 20 učenici čitaju rješenja i pri tom ponavljaju prijedloge koji se koriste pri davanju uputa.

2) Glavni dio sata LB/78/14 učenici u parovima dopunjavaju tekst potrebnim prijedlozima pazeći pri tom na padeže. Za provjeru čitaju zadatak.LB/78/15 Učenici u grupama trebaju proučiti kartu Lindaua te opisati put od jednog do drugog odredišta.

3) Završni dio sata Svaka grupa iznosi svoje upute kako stići do određenog mjesta u Lindau.

čitanjerazgovorfrontalno

pisanječitanjerazgovorrad u parurad u grupi

razgovorfrontalno

Page 48: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Gibt es hier ein Rathaus? Nastavna jedinica: Leseverstehen Redni broj sata: 42.

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera razumijevanja čitanjemZadaci: - pročitati tekst i odgovoriti na pitanjaKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: radna bilježnica, fotokopije AB/55/21

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica daje upute za rad te dijeli papire na kojima se nalazi AB/55/21.

2) Glavni dio sata Učenici samostalno nekoliko puta čitaju tekst, a zatim odgovaraju na pitanja o tekstu.Nastavnica procjenjuje koliko je vremena učenicima potrebno te upozorava na završetak rada i kupi materijale.

3) Završni dio sata AB/55/21 Učenici čitaju tekst i usmeno odgovaraju na pitanja o tekstu. Na taj način se radi i kratka analiza razumijevanja čitanjem.

upute

čitanjepisanjesamostalno

čitanjepisanjefrontalno

Page 49: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Gibt es hier ein Rathaus? Nastavna jedinica: Wiederholung Redni broj sata: 43.

Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti obrađeno gradivoZadaci: - objasniti jezične zakonitosti- vježbati suradnjuKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala:

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica na ploču piše gramatičke cjeline koje će se provjeravati (Präsens- regelmäßige, starke Verben, Deklination der Substantive)

2) Glavni dio sata Razred se dijeli u grupe. Svaka grupa treba ostalima objasniti zadani dio jezičnih zakonitosti i to potkrijepiti primjerom. Ovisno o broju učenika nastavnica formira zadatak. Na raspolaganju im je 10 minuta za pripremu i oko 5 minuta za izlaganje.

3) Završni dio sata Svaka grupa izlaže i objašnjava svoj dio jezičnih zakonitosti

izlaganjefrontalno

razgovorrad u grupi

izlaganjefrontalno

Plan ploče

Wiederholung

Präsens- regelmäßige, starke Verben, Deklination der Substantive

Page 50: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Gibt es hier ein Rathaus? Nastavna jedinica: Kontrollarbeit Redni broj sata: 44.

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera usvojenosti gradivaZadaci: - dopuniti rečenice prezentom zadanog glagola- oblikovati rečenice- dopuniti deklinaciju Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: Kontrollarbeit 2

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica dijeli ispite. Učenici pregledaju ispit i mogu postaviti pitanja, ako im nešto vezano za rješavanje zadataka nije jasno.

2) Glavni dio sata Učenici rade pismenu provjeru.

3) Završni dio sata Nastavnica upozorava učenike na završetak rada i kupi ispite.

razgovorfrontalno

pisanjesamostalno

Nastavna cjelina: Gibt es hier ein Rathaus? Nastavna jedinica: Analyse Redni broj sata: 45.

Cilj obrade nastavne jedinice: uočiti i ispraviti vlastite pogreškeZadaci: - uočiti vlastite pogreške- ispraviti pogreške- analizirati vlastiti način rada Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: Kontrollarbeit 2

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica objašnjava način bodovanja i ocjenjivanja.

2) Glavni dio sata Učenici dobiju na uvid svoje ispite, a zatim usmeno čitaju ispravne odgovore.

3) Završni dio sata Učenici trebaju odrediti koje im je područje bilo slabo i zašto. Potom slijedi kratka analiza.

izlaganjefrontalno

čitanje, razgovorfrontalno

Page 51: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nast. cjelina: Geschäfte, Lokale, Treffpunkte Nastavna jedinica: Wo kauft man was? Red. br. sata: 46.

Cilj obrade nastavne jedinice: proširivanje vokabulara vezanog uz kupovinuZadaci: - proširivanje vokabulara- opisati sliku- izražajno pročitati tekst- ponoviti dativKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica vodi razgovor, postavlja učenicima pitanja gdje kupuju namirnice i uvodi prema potrebi novi vokabular.

2) Glavni dio sata LB/82/1 učenici opisuju situaciju na slici. Zatim u parovima dopunjavaju razgovor. Za provjeru učenici čitaju razgovor. Učenici trebaju uočiti da se upotrebljava dativ. Usmeno ponavljaju dativ određenog člana.LB/82/2 učenici usmeno oblikuju rečenice pazeći pri tom na upotrebu dativa.

3) Završni dio sata Upute za zadaću. Učenici usmeno ponavljaju dativ neodređenog člana.HA/AB/56/1, 2, 3

razgovorfrontalno

razgovorčitanjerad u parufrontalno

razgovorfrontalno

Page 52: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nast. cjelina: Geschäfte, Lokale, Treffpunkte Nastavna jedinica: Erarbeiten Red. br. sata: 47.

Cilj obrade nastavne jedinice: razgovarati o kupovini, uočiti razliku između dativa i akuzativaZadaci: - ponoviti dativ- uočiti i ponoviti akuzativ- razlikovati imenicu u dativu i u akuzativu- razgovarati o kupoviniKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/56/1, 2, 3 učenici čitaju svoje rečenice i dijaloge i usmeno ponavljaju dativ.

2) Glavni dio sata LB/83/5 učenici samostalno rješavaju zadatak. Potom čitaju svoja rješenja, a zatim trebaju uočiti akuzativ. Usmeno ponavljaju akuzativ.Učenici uspoređuju 2. i 5. zadatak. Trebaju uočiti da se u 2. zadatku odgovara na pitanje wo?, a u 5. zadatku na pitanje wohin? Nastavnica zapisuje pitanja na ploču, a učenici trebaju vidjeti koji se oblici istih imenica koriste u zadacima.

3) Završni dio sata AB/57/5 učenici u parovima razvrstavaju imenice ovisno o padežu. Za provjeru čitaju svoje liste.HA/AB/57/4

čitanjerazgovorfrontalno

čitanjerazgovorsamostalnofrontalno

pisanjerad u paru

Plan ploče

Wo? Wohin?In dem Supermarkt In den SupermarktAuf dem Markt Auf den MarktIn der Metzgerei In die MetzgereiIm Gemüsegeschäft Ins Gemüsegeschäft... ...

Page 53: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nast. cjelina: Geschäfte, Lokale, Treffpunkte Nast. jedinica: Präpositionen mit D/A Red. br. sata: 48.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti upotrebu prijedloga koji idu s dativom i akuzativomZadaci: - nabrojati prijedloge koji idu s dativom i akuzativom- ponoviti oblike za dativ i akuzativ- usvojiti uporabu prijedlogaKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/57/4 učenici čitaju rečenice i usmeno ponavljaju akuzativ.

2) Glavni dio sata Nastavnica zapisuje na ploču prijedloge koji mogu ići i s dativom i s akuzativom. Učenici ponavljaju, a nastavnica zapisuje na ploču kada ide akuzativ, a kada dativ. Učenici se trebaju prisjetiti oblika za dativ i akuzativ, a kao podsjetnik nastavnica to može ponovno zapisati na ploču.

3) Završni dio sata AB/57/6 učenici u parovima dopunjavaju zadatak. Prema kontekstu trebaju odabrati pitanje Wo? ili Wohin? , a potom odabrati ispravan odgovor. Za provjeru učenici čitaju zadatak.HA/AB/58/7

čitanjerazgovorfrontalno

razgovorpisanjeizlaganjefrontalno

čitanjepisanjerad u paru

Plan pločePräpositionen mit D/A

in an aufüber unter vorhinter neben zwischen

WO? WOHIN?DATIV AKKUSATIV

Page 54: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nast. cjelina: Geschäfte, Lokale, Treffpunkte Nastavna jedinica: Einübung Red. br. sata: 49.

Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbati uporabu prijedloga s dativom i akuzativomZadaci: - ponoviti prijedloge s dativom i akuzativom- oblikovati rečenice- uvježbati vokabularKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/58/7 Učenici čitaju zadatak i pri tom ponavljaju prijedloge koji mogu ići i s dativom i s akuzativom te kada je potreban koji padež.

2) Glavni dio sata LB/84/8 učenici usmeno oblikuju rečenice i pri tom trebaju uočiti da se radi o dativu. Eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču.LB/54/9 učenici u parovima dopunjavaju dativ i akuzativ te uvježbavaju riječi. Za provjeru učenici čitaju i oblikuju rečenice.

3) Završni dio sata AB/60/15 učenici samostalno oblikuju rečenice. Za provjeru ih čitaju i ponavljaju red riječi u rečenici.HA/AB/59/12

čitanjerazgovorfrontalno

razgovorpisanječitanjefrontalnorad u paru

pisanjesamostalno

Page 55: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nast. cjelina: Geschäfte, Lokale, Treffpunkte Nastavna jedinica: Ausgehen Red. br. sata: 50.

Cilj obrade nastavne jedinice: dati prijedlog i dogovoriti susretZadaci: - odrediti redoslijed razgovora- osvijestiti intonaciju rečenice- izražajno pročitati tekst- oblikovati dijalogKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/59/12 učenici čitaju zadatak i ponavljaju dativ i akuzativ.Nastavnica na ploču piše naslov Ausgehen te objašnjava značenje.

2) Glavni dio sata LB/84/6 učenici u parovima trebaju odrediti pravi redoslijed razgovora. Za provjeru čitaju razgovor, a eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču. Učenici potom još nekoliko puta čitaju tekst pazeći pri tom na intonaciju rečenice.

3) Završni dio sata LB/84/7 učenici u parovima oblikuju slične dijaloge, a potom ih izvode pazeći pri tom na intonaciju rečenice.HA/ LB/84/ABC Schreiben

razgovorfrontalno

čitanjerazgovorrad u parufrontalno

razgovorrad u paru

Page 56: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Geschäfte, Lokale, Treffpunkte Nastavna jedinica: Wiederholung Redni broj sata: 51.

Cilj obrade nastavne jedinice: napisati sastavak na zadanu temuZadaci: - napisati sastavak na zadanu temu- vježbati suradnjuKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: folije

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica daje upute za rad. Učenici se dijele u nekoliko grupa. Svaka grupa treba napisati pismo prijatelju u kojemu ga poziva da posjeti njegovo mjesto/grad, nabraja što sve ondje može vidjeti, raditi te mu predlaže kako i kada može onamo stići.

2) Glavni dio sata Učenici pišu sastavke i prepisuju ih na foliju.

3) Završni dio sata Nastavnica stavlja sastavke na foliju i ukazuje na najčešće pogreške.

uputefrontalno

pisanjerad u grupi

razgovorfrontalno

Page 57: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Geschäfte, Lokale, Treffpunkte Nastavna jedinica: Klassenarbeit Redni br. sata: 52.

Cilj obrade nastavne jedinice: napisati sastavak na zadanu temuZadaci: - napisati sastavak na zadanu temuKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala:

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica na ploču piše Klassenarbeit i teme (npr. Geburtstagsparty; Mein Wohnort). Učenici trebaju napisati pismo prijatelju u kojem ga pozivaju, navode kako i kada može doći, što će se raditi.

2) Glavni dio sata Učenici pišu pisma.

3) Završni dio sata Nastavnica upozorava na završetak rada i kupi radove.

uputefrontalno

pisanjesamostalno

Plan pločeKlassenarbeit

Einen Brief schreiben: GeburtstagspartyMein Wohnort

Nastavna cjelina: Geschäfte, Lokale, Treffpunkte Nastavna jedinica: Korrektur Redni broj sata: 53.

Cilj obrade nastavne jedinice: uočiti i ispraviti vlastite pogreškeZadaci: - uočiti i ispraviti vlastite pogreškeKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala:

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica objašnjava način ocjenjivanja i navodi najčešće pogreške koje su učenici radili.

2) Glavni dio sata Učenici dobiju na uvid svoje sastavke, a zatim ispravljaju svoje pogreške i ispravno pišu sastavak.

3) Završni dio sata

izlaganjefrontalno

pisanjesamostalno

čitanje

Page 58: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavnica odabire nekoliko boljih sastavaka i učenici ih čitaju. frontalno

Page 59: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Wie spät ist es? Red. br. sata: 54.

Cilj obrade nastavne jedinice: izreći vrijemeZadaci: - pitati koliko je sati- usvojiti formulacije za izricanje vremena- usvojiti prijedloge za izricanje vremenaKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata LB/94/5 Nastavnica na ploču piše pitanje Wie spät ist es? , a učenici gledaju izraze koji se koriste i prevode.

2) Glavni dio sata Nastavnica na ploču crta prikaz sata i označava glavne izraze. Učenici potom čitaju vremena koja se nalaze u zadatku LB/94/5. Nastavnica napominje da se vrijeme izriče pomoću prijedloga um, a doba dana pomoću prijedloga am te to zapisuje na ploču.

3) Završni dio sata Učenici jedan drugomu zadaju vrijeme na hrvatskom i prevode (npr. U 5 i 15 poslijepodne ...)HA/AB/64/9, 10

razgovorfrontalno

pisanjerazgovorfrontalno

razgovorfrontalno

Plan ploče

Wie spät ist es?

Es ist...

Page 60: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Aus dem Leben eines Nachtportiers Red. br. sata: 55.

Cilj obrade nastavne jedinice: rad s tekstom, složiti odlomke pravim redoslijedomZadaci: - ponoviti izricanje vremena- opisati slike- povezati slike s tekstovima ovisno o sadržaju- složiti tekstove pravim redoslijedom- pravilno pročitati tekstKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/64/9, 10 učenici čitaju zadatke i ponavljaju izricanje vremena.Nastavnica postavlja pitanja Was arbeitet ein Portier? Was und wann arbeitet ein Nachtportier? Wo arbeiten Nachtportiere?...i uvodi ih u lekciju.

2) Glavni dio sata LB/92/1A učenici trebaju pogledati slike i opisati što portir na njima radi. Zatim u parovima trebaju povezati slike s tekstovima. Za provjeru učenici čitaju tekstove. Nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču. Učenici u tekstu trebaju primijetiti djeljive glagole.LB/92/1B Učenici trebaju u parovima složiti tekst pravim redoslijedom.

3) Završni dio sata Za provjeru učenici čitaju tekst pravim redoslijedom.HA/AB/62/1

razgovorfrontalno

razgovorčitanjerad u parufrontalno

razgovorfrontalno

Page 61: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nastavna jedinica: Erarbeiten Redni broj sata: 56.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti glagole s naglašenim prefiksomZadaci: - prepoznati djeljive glagole- uočiti red riječi u rečenici s djeljivim glagolom- oblikovati rečenice s djeljivim glagolom- pravilno pročitati tekst- odgovoriti na pitanja o tekstuKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/62/1 učenici čitaju zadatak.LB/93/2A učenici trebaju samostalno pročitati tekst te u njemu pronaći zadane glagole.

2) Glavni dio sata Učenici čitaju rečenice u kojima su pronašli zadane glagole, a nastavnica potom nekoliko rečenica zapisuje na ploču. Učenici u tim rečenicama podcrtavaju glagol i trebaju uočiti da se radi o glagolima s naglašenim prefiksom i utvrditi da se prefiks u rečenici odvaja od glagola i stoji na zadnjem mjestu.LB/93/2B učenici odabiru 5 djeljivih glagola i pišu rečenice u bilježnicu. Za provjeru čitaju svoje rečenice.

3) Završni dio sata LB/93/3Učenici ponovno čitaju tekst pravim redoslijedom i usmeno odgovaraju na pitanja.HA/AB/62/2, 3

čitanjefrontalnosamostalno

čitanjepisanjeizlaganjefrontalnosamostalno

čitanjerazgovorfrontalno

Plan ploče

Trennbare Verben

Oliver kommt im Hotel an. ankommenEr sieht fern. fernsehenOliver schaut im Computer nach. nachschauen

Page 62: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Tagesablauf Red. br. sata: 57.

Cilj obrade nastavne jedinice: rad s tekstom, opisati dnevnu rutinuZadaci: - ponoviti djeljive glagole- dopuniti tekst ponuđenim riječima- pravilno pročitati tekst- odgovoriti na tvrdnje o tekstu- ponoviti izražavanje vremenaKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/62/2, 3 učenici čitaju zadatke i ponavljaju djeljive glagole (tj. glagole s naglašenim prefiksima).

2) Glavni dio sata LB/94/7 učenici u parovima dopunjavaju tekst ponuđenim riječima. Za provjeru učenici čitaju tekst. Eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču.LB/94/6 učenici samostalno ponovno čitaju tekst i odgovaraju na tvrdnje o tekstu. Za provjeru učenici odgovaraju na tvrdnje tako da jedan postavlja pitanje drugomu.

3) Završni dio sata AB/63/4 učenici ponavljaju izražavanje vremena na različite načine.HA/AB/63/5

čitanjerazgovorfrontalno

pisanječitanjerazgovorrad u parufrontalnosamostalno

pisanjerazgovorsamostalno

Page 63: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Wie läuft dein Tag ab? Red. br. sata:58.

Cilj obrade nastavne jedinice: opisati dnevnu rutinuZadaci: - odgovoriti na pitanja o dnevnim aktivnostima- prepričati nečiji danKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/63/5 učenici čitaju rečenice koje opisuju Oliverov dan.Nastavnica daje upute za rad. LB/95/8A Učenici si pronalaze partnera. Jedan drugomu trebaju postaviti i odgovoriti na pitanja koja se nalaze u zadatku. Mogu postaviti i dodatna pitanja koja se tiču aktivnosti tijekom dana. Nakon toga trebaju pomoću svojih natuknica prepričati dan svog partnera.

2) Glavni dio sata Učenici rade u parovima, postavljaju i odgovaraju na pitanja.

3) Završni dio sata Učenici prepričavaju dan svog partnera.HA/AB/64/8 u bilježnicu

čitanjerazgovorfrontalno

razgovorpisanjerad u paru

razgovorfrontalno

Page 64: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Von Beruf: Hausmann Red. br. sata: 59.

Cilj obrade nastavne jedinice: opisati aktivnosti svoje obiteljiZadaci: - izražajno pročitati tekst- proširivanje vokabulara vezanog uz kućanske poslove- dopuniti tablicu informacijama iz teksta- opisati svoju obiteljKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala:

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/64/8 učenici čitaju odgovore na pitanja i opisuju svoj tijek dana.Nastavnica zamoli učenike da prevedu riječ Hausfrau, a potom i riječ Hausmann. Učenici trebaju osmisliti najprikladniji prijevod.

2) Glavni dio sata LB/96/10A Učenici čitaju tekst. Eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču. Učenici ponovno čitaju tekst, a zatim u parovima dopunjavaju tablicu koja se nalazi ispod teksta. Za provjeru učenici pomoću tablice opisuju obitelj Zidek.

3) Završni dio sata Učenici na isti način trebaju opisati svoju obitelj. Imaju nekoliko minuta za pripremu, a zatim izlažu.HA/LB/96/12 oblikovati rečenice u bilježnicu

razgovorfrontalno

čitanjepisanjefrontalnorad u paru

razgovorfrontalno

Page 65: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nastavna jedinica: Haushalt Redni broj sata: 60.

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o obvezama u kući i kućanskim poslovimaZadaci: - nabrojati radnje vezane za kućanske poslove- razvrstati radnje- oblikovati rečenice- opisati svoje i tuđe obveze u kućiKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće LB/96/12 učenici čitaju rečenice i pri tom ponavljaju glagole s naglašenim prefiksima.AB/65/12 učenici u parovima razvrstavaju radnje pripadaju li u brigu o kućanstvu ili razonodu.

2) Glavni dio sata Učenici čitaju popise koje su napisali, a nastavnica na ploču pod naslovom Haushalt zapisuje glagole i izraze koji pripadaju toj temi.AB/66/16 učenici samostalno označavaju koliko često rade neke kućanske poslove, a za provjeru usmeno oblikuju rečenice.

3) Završni dio sata Učenici se zamjene za radne bilježnice te pomoć bilježaka govore što taj učenik radi od kućanskih obaveza.

čitanjerazgovorpisanjefrontalnorad u paru

razgovorpisanjefrontalnosamostalno

razgovorfrontalno

Plan ploče

Haushalt

bügeln kochenaufräumen den Tisch (ab)deckenStaub sauben die Betten machenabwaschen ...

Page 66: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Leseverstehen Red. br. sata: 61.

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera razumijevanja čitanjemZadaci: - dopuniti tablicu informacijama iz teksta- izražajno pročitati tekst- odgovoriti na pitanja o tekstuKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: radna bilježnica, fotokopije AB/68/18

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica daje upute za rad. Učenici čitaju tekst AB/68/18, a potom dopunjavaju tablicu potrebnim informacijama. Nastavnica dijeli materijale.

2) Glavni dio sata Učenici čitaju tekst i dopunjavaju tablicu. Nastavnica procjenjuje koliko je vremena učenicima potrebno, a zatim upozorava na završetak rada i kupi materijale.

3) Završni dio sata Učenici u radnim bilježnicama AB/68/18 ponovno čitaju tekst i usmeno oblikuju odgovore koji se traže u tablici.

uputefrontalno

čitanjepisanjesamostalno

čitanjerazgovorfrontalno

Page 67: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Wiederholung Red. br. sata: 62.

Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti obrađeno gradivoZadaci: - nabrojati obrađene gramatičke cjeline- oblikovati zadatke- raditi u timuKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala:

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica na ploču piše nazive obrađenih gramatičkih cjelina. Učenici se dijele u grupe. Svaka grupa treba napisati kraći kontrolni s tipovima zadataka kakvi su se radili tijekom godine. Trebaju imati na umu da kontrolni pišu za drugu grupu. Nastavnica će na kraju sata pokupiti njihove materijale, urediti i kopirati za ostale.

2) Glavni dio sata Učenici rade na svojim zadacima.

3) Završni dio sata Nastavnica upozorava na završetak rada i kupi materijale.

uputefrontalno

pisanjerad u grupi

Plan ploče

Wiederholung

Präsens (schwache, starke, trennbare Verben, Modalverben)Deklination (Präpositionen, Artikel)

Page 68: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Wiederholung Red. br. sata: 63.

Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti obrađeno gradivoZadaci: - riješiti zadatke koje je razred pripremio- analiza svog rada- razvijati odgovornost za vlastiti uspjehKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: učenički materijali

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica dijeli učeničke radne materijale koje je prethodno provjerila.

2) Glavni dio sata Učenici rješavaju test koji su grupe pripremile.

3) Završni dio sata Učenici se mijenjaju za testove, ispravljaju, ocjenjuju i radi se kratka analiza rada.

pisanjesamostalno

razgovorfrontalno

Page 69: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Kontrollarbeit Red. br. sata: 64.

Cilj obrade nastavne jedinice: provjera usvojenosti gradivaZadaci: - dopuniti rečenice prezentom zadanog glagola- oblikovati rečenice- dopuniti deklinaciju Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: Kontrollarbeit 3

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica dijeli ispite. Učenici pregledaju ispit i mogu postaviti pitanja, ako im nešto vezano za rješavanje zadataka nije jasno.

2) Glavni dio sata Učenici rade pismenu provjeru.

3) Završni dio sata Nastavnica upozorava učenike na završetak rada i kupi ispite.

razgovorfrontalno

pisanjesamostalno

Nast. cjelina: Typische und untypische Tagesabläufe Nast. jedinica: Analyse Red. br. sata: 65.

Cilj obrade nastavne jedinice: uočiti i ispraviti vlastite pogreškeZadaci: - uočiti vlastite pogreške- ispraviti pogreške- analizirati vlastiti način rada Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: Kontrollarbeit 3

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica objašnjava način bodovanja i ocjenjivanja.

2) Glavni dio sata Učenici dobiju na uvid svoje ispite, a zatim usmeno čitaju ispravne odgovore.

3) Završni dio sata Učenici trebaju odrediti koje im je područje bilo slabo i zašto. Potom slijedi kratka analiza.

izlaganjefrontalno

čitanje, razgovorfrontalno

Page 70: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Freunde und Freundinnen Nastavna jedinica: Meine Clique Redni broj sata: 66.

Cilj obrade nastavne jedinice: rad s tekstom, pronaći nepoznate riječiZadaci: - opisati sliku- pročitati tekst- pronaći nepoznate riječi- objasniti nepoznate riječiKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, rječnik, folije

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata LB/100/1 učenici opisuju sliku i osobe na njoj

2) Glavni dio sata Učenici se dijele u grupe. Nastavnica daje upute za rad. Svaka grupa treba pročitati tekst, pronaći i zapisati nepoznate riječi na foliju te pretpostaviti o kojoj osobi sa slike tekst govori.

3) Završni dio sata Svaka grupa čita tekst, a potom stavlja nepoznate riječi na grafoskop i objašnjava ih.HA/AB/70/2

razgovorfrontalno

čitanjepisanjerad u grupi

čitanjeizlaganjefrontalno

Page 71: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Freunde und Freundinnen Nastavna jedinica: Und das bin ich! Redni broj sata: 67.

Cilj obrade nastavne jedinice: opisati osobu iz tekstaZadaci: - ponavljanje vokabulara- odabrati tvrdnje ovisno o sadržaju teksta- uočiti posvojne zamjenice- dopuniti tablicu informacijama iz tekstaKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/70/2 učenici ponavljaju vokabular.LB/101 Učenici čitaju tekst Und das bin ich! Eventualne nepoznate riječi nastavnica objašnjava i zapisuje na ploču.

2) Glavni dio sata Učenici u parovima čitaju tvrdnje i trebaju odabrati osobu na koju se te tvrdnje odnose. Za provjeru trebaju pročitati svoja rješenja. Učenici trebaju uočiti upotrebu posvojnih zamjenica. Nastavnica potom piše spomenute zamjenice na ploču i pojašnjava upotrebu.

3) Završni dio sata LB/101/2 učenici trebaju samostalno pročitati tekstove i dopuniti tablicu potrebnim informacijama za barem dvije osobe. Za provjeru učenici pomoću tablice opisuju osobu.HA/AB/71/4, 5

razgovorčitanjefrontalno

pisanječitanjeizlaganjerad u parufrontalno

čitanjepisanjerazgovorsamostalno

Plan ploče

Und das bin ich

ER -> sein, seineSIE -> ihr, ihre

Page 72: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Freunde und Freundinnen Nastavna jedinica: Possessivpronomina Red. broj sata: 68.

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti posvojne zamjeniceZadaci: - nabrojati posvojne zamjenice- upotrijebiti pravilnu posvojnu zamjenicu- uočiti padeže kod posvojnih zamjenica- usvojiti deklinaciju posvojnih zamjenicaKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/71/4, 5 Učenici čitaju svoja rješenja i ponavljaju dvije posvojne zamjenica. Nastavnica potom na ploču zapisuje ostale posvojne zamjenice koje učenici znaju te piše naslov.

2) Glavni dio sata Nastavnica zapisuje sve posvojne zamjenice. AB/71/6 učenici samostalno oblikuju rečenice. Za provjeru čitaju i trebaju uočiti da se radi o dativu. Na primjeru deklinacije neodređenog člana nastavnica objašnjava deklinaciju posvojnih zamjenica.

3) Završni dio sata AB/73/11 učenici dopunjavaju rečenice pravim oblikom posvojne zamjenice. Za provjeru čitaju rečenice.HA/AB/72/7 AB/73/10

čitanjerazgovorfrontalno

pisanjeizlaganjefrontalnosamostalno

pisanjesamostalno

Plan ploče

Possessivpronmina

m f n PlICH -> mein, meine WIR -> unser, unsere N mein meine mein meineDU -> dein, deine IHR -> euer, eure D deinem deiner deinem deinenER -> sein, seine SIE -> ihr, ihre A unseren unsere unser unsereSIE -> ihr, ihreES -> sein, seine

Page 73: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nast. cjelina: Freunde und Freundinnen Nast. jedinica: Sympatisch, aber etwas launisch Red. br. sata: 69.

Cilj obrade nastavne jedinice: reći svoje mišljenje o nekomuZadaci: - ponoviti posvojne zamjenice- opisati sliku- uočiti oblike osobnih zamjenica- nabrojati oblike osobnih zamjenica- upotrijebiti pravi oblik zamjeniceKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Provjera zadaće AB/72/8 učenici čitaju rečenice i ponavljaju posvojne zamjenice.LB/105/9 učenici trebaju opisati sliku i pretpostaviti što osobe na slici rade i o čemu razgovaraju.

2) Glavni dio sata LB/105/9 učenici čitaju dijaloge, a potom trebaju uočiti akuzativ osobnih zamjenica. Nastavnica na ploču zapisuje oblike koji se pojavljuju.LB/106/11 učenici u parovima povezuju rečenice, a za provjeru ih čitaju. Pri tom trebaju uočiti dativ osobnih zamjenica. Nastavnica na ploču zapisuje oblike osobnih zamjenica.

3) Završni dio sata LB/105/10A učenici čitaju pridjeve, a zatim u parovima oblikuju dijaloge po uzoru na onaj u knjizi. Za provjeru nekoliko učenika izvodi svoje dijaloge. LB/106/12 učenici oblikuju dijaloge po uzoru iz knjige pazeći pri tom na dativ osobnih zamjenica.

razgovorfrontalno

čitanjeizlaganjerazgovorfrontalnorad u paru

razgovorfrontalnorad u paru

Plan pločeSympatisch, aber etwas launisch

gehören + Dfinden + AN D N Dich –mir – mich wir – uns – uns du – dir – dich ihr – euch – euch er – ihm - ihn sie – ihnen – sie sie – ihr – sie es – ihm – ihn Diese Tasche gehört ihr.

Ich finde ihn nett.

Page 74: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Page 75: Nastavna cjelina: Nastavna jedinica: … · Web viewponoviti red riječi u rečenici utvrditi vokabular vezan uz školu Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna

Srednja škola:_______________________________________________________________________________

Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________

Nastavni predmet: Njemački jezik Nadnevak:__________________

Nastavna cjelina: Freunde und Freundinnen Nastavna jedinica: Zaključivanje ocjena Redni broj sata: 70.

Cilj obrade nastavne jedinice: analiza rada i uspjehaZadaci: - analizirati i vrednovati načina radaKorelacija: Nastavna sredstva i pomagala: ankete

Artikulacija nastavne jedinice Metode i oblici rada

1) Uvodni dio sata Nastavnica daje svoje komentare o mogućnostima i uspjehu svakog pojedinog učenika te zaključuje ocjenu.

2) Glavni dio sata Učenici putem anonimne ankete daju ocjenu rada nastavnice.

3) Završni dio sata Vodi se neformalan razgovor o planovima za ljeto. Potom im nastavnica zaželi ugodno ljeto.

razgovorfrontalno

pisanjesamostalno

razgovorfrontalno