broj sati: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · r. bro j sata nastavna cjelina, tema, jedinica cilj...

of 25 /25
OBRAZAC ZA IZRADU OPERATIVNOG (GODIŠNJEG) PLANA I PROGRAMA ŠKOLA: SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN RAZRED: IV O NASTAVNI PREDMET: POVIJEST BROJ SATI: 3 sata tjedno/96 sati godišnje ŠKOLSKA GODINA: 2011./2012. USMJERENJE: opća gimnazija NASTAVNIK/CA: HUSEIN HADŽALIĆ PLANIRANI BROJ RADNIH TJEDANA PO OBRAZOVNIM RAZDOBLJIMA: Nastava pocinje 5. rujna 2011. godine, a završava 15. lipnja 2012. godine. Prvo polugodište traje od 5. rujna 2011. godine do 23. prosinca 2011. godine. Drugo polugodište traje od 16. sijecnja 2012. godine do 18. svibnja 2012. godine. CILJ (SVRHA) UČENJA PREDMETA: USVAJANJE OSNOVNIH ZNANJA O OKOLNOSTIMA POVIJESNIH DOGAĐAJA, POJAVA I PROCESA POTREBNIH ZA RAZUMIJEVANJE POVIJESNOG TIJEKA RAZVOJA ČOVJEČANSTVA

Author: others

Post on 22-Jan-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

OBRAZAC ZA IZRADU OPERATIVNOG (GODIŠNJEG) PLANA I PROGRAMA

ŠKOLA: SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN RAZRED: IV O

NASTAVNI PREDMET: POVIJEST BROJ SATI: 3 sata tjedno/96 sati godišnje

ŠKOLSKA GODINA: 2011./2012.

USMJERENJE: opća gimnazija

NASTAVNIK/CA: HUSEIN HADŽALIĆ

PLANIRANI BROJ RADNIH TJEDANA PO OBRAZOVNIM RAZDOBLJIMA:

Nastava pocinje 5. rujna 2011. godine, a završava 15. lipnja 2012. godine.

Prvo polugodište traje od 5. rujna 2011. godine do 23. prosinca 2011. godine.

Drugo polugodište traje od 16. sijecnja 2012. godine do 18. svibnja 2012. godine. CILJ (SVRHA) UČENJA PREDMETA:

USVAJANJE OSNOVNIH ZNANJA O OKOLNOSTIMA POVIJESNIH DOGAĐAJA, POJAVA I PROCESA

POTREBNIH ZA RAZUMIJEVANJE POVIJESNOG TIJEKA RAZVOJA ČOVJEČANSTVA

Page 2: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

R. bro

j sata

Nastavna cjelina, tema, jedinica

Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i

oblici rada

Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

Materijalni uvjeti

rada

Mjesto izvođenja nastave

Br sati nastave

T V

Br. tj.

Napom.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Uvodni sat - upoznati učenike sa

nastavnim planom i programom povijesti u 4. razredu gimnazije

metoda razgovora

rad s udžbenikom frontalni rad

udžbenik ploča

učionica 1

2. Ponavljanje gradiva 3. razreda (Sabor 1861. godine)

- ponoviti i objasniti značenje hrvatskog sabora 1861. godine i njegova stajališta - navesti početak stranačkog života u Hrvatskoj (navesti glavne političke stranke, njihove programe i predstavnike) navesti uzroke i posljedice sklapanja hrvatsko ugarske nagodbe i objasniti riječko pitanje te Rakovičku bunu

metoda razgovora

frontalni rad

grafoskop učionica 1

Page 3: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

3. Ponavljanje gradiva 3. razreda (banovanje Ivana Mažuranića)

- objasniti potrebu za stvaranjem moderne Hrvatske države i ulogu bana Ivana Mažuranića - navesti Mažuranićeve reforme - navesti razloge odstupanja Ivana Mažuranića

metoda razgovora

metoda izlaganja

frontalni rad

hrvatski jezik

(književnost moderne)

ploča udžbenik

učionica 1

4. Hrvatska u vrijeme bana Khuena Hedervarya

- opisati prilike u Hrvatskoj u vrijeme banovanja Khuena Hedervarya - objasniti uzroke sloma Khuenove politike - opisati gospodarsko stanje u Hrvatskoj u vrijeme banovanja Khuena Hedervatya

metoda razgovora

metoda izlaganja

rad s udžbenikom frontalni rad

rad u parovima

likovna umjetnost (Zagreb na prijelazu stoljeća)

ploča udžbenik

dijaprojektor

učionica 1

5. Ponavljanje gradiva - utvrditi obilježja hrvatske povijesti na kraju 19. stoljeća

rad s udžbenikom

metoda razgovora frontalni i

individualni rad

udžbenik učionica 1

Page 4: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

6. 1. HRVATSKA I SVIJET NA POČETKU 20. STOLJEĆA

1.1. Vojno – politički savezi u Europi i svijetu uoči prvog svijetskog rata

- navesti uzroke razvoja, obilježja i manifestacije antagonističkih odnosa u Europi i svijetu - objasniti razloge, motive i zajedničke interese država unutar novonastalih vojno – političkih saveza

metoda razgovora

metoda izlaganja

frontalni rad

geografija (nejednaki regionalni

razvoj svijeta)

udžbenik karta ploča

učionica 1

7. 1.2. Međunarodne krize i lokalni ratovi

- navesti uz pomoć karte tijek međunarodnoh kriza i regionalnih ratova i zaključiti zašto je napetost među savezima postajala sve veća

metoda razgovora

rad na karti

ploča karta

udžbenik

učionica 1

8. 1.3. Balkanski ratovi i ponavljanje gradiva

- usporediti ulogu Balkana na početku 20. stoljeća i danas

metoda razgovora

frontalni rad

geografija (nejednaki regionalni

razvoj svijeta)

ploča karta

učionica ½ ½

Page 5: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

9. 1.4. Tehnika, znanost, film i šport početkom 20. stoljeća

- opisati nove izume i opisati razvoj znanosti, industrije i prometa navesti nove poglede na umjetnost - opisati razvoj modernih olimpijskih igara i istaknuti njihove ciljeve

metoda izlaganja referati učenika

fizika (teorija

relativnosti, elektronska indukcija,

fizika atoma) kemija (atom i

molekula, elektrokemij

a, metali, nafta)

biologija (genetika, ekologija) sociologija (podijela

rada, znanost i

ideologija) likovna

umjetnost (umjetnost

prve polovice 20.

stoljeća) etika (etika i

prirpdne znanosti) politika i

gospodarstvo (političke

stranke, ljudska prava)

dijapozitive grafoskop

film

učionica 1

Page 6: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

10. Ponavljanje gradiva - ponoviti i utvrditi obilježja opće povijesti početkom 20. stoljeća

rad s udžbenikom

rad u parovima

udžbenik učionica 1

11. 1.5. Hrvatska početkom 20. stoljeća

opisati državno pravni položaj Hrvatske na prijelazu stoljeća i navesti glavne probleme objasniti razloge suradnje s mađarskim i srpskim političarima usporediti program HPSS-a s programima ostalih političkih stranaka

razgovor izlaganje

rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča

grafoskop

učionica 1

12. 1.6. Hrvatsko pitanje u predaneksijskom razdoblju

navesti kako se zamišljalo rješenje hrvatskog pitanja peije i poslije aneksije objasniti svrhu i ulogu namještenh sudskih procesa objasniti ulogu komesarijata

razgovor izlaganje

frontalni rad

udžbenik ploča

grafoskop

učionica 1

Page 7: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

13. Ponavljanje gradiva ponoviti i uočiti uzročno posljedičnu povezanost gospodarskih, političkih i društvenih prilika s povećanom stopom iseljavanja

razgovor rad s

udžbenikom grupni rad

udžbenik ploča

učionica 1

14. Provjera znanja provjeriti znanje prve nastavne cjeline

individualni rad

obrazac ispita

učionica 1

15. Analiza pismene provjere znanja

razgovor frontalni rad

obrazac ispita

učionica 1

16. 2. HRVATSKA I SVIJET U PRVOM SVJETSKOM RATU 2. 1. Uzroci i povod prvom svjetskom ratu

navesti uzroke i povod za rat objasniti interese zaraćenih strana pokazati na karti i navesti vrijme i okolnosti nastanka pojedinih ratišta

razgovor izlaganje

rad na izvorima

frontalni rad individualni

rad

udžbenik ploča

učionica

1

17. 2. 2. Ratne godine 1915-1917.

opisati stanje na pojedinim ratištima i odnos snaga zaraćenih država objasniti sadržaj Londonskog ugovora

razgovor izlaganje

rad na karti frontalni rad individualni

rad

udžbenik ploča karta

učionica 1

Page 8: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

18. 2. 3. Rusija 1917. godine i ulazak SAD-a u rat

objasniti zašto SAD ulazi u rat tek 1917. godine opisati promjene u Rusiji 1917. godine i navesti osnovna društveno politička obilježja

razgovor izlaganje

rad na izvorima

frontalni rad rad u paru

udžbenik ploča

tv-film (Dr. Živago)

grafoskop

učionica 1

19. 2. 4. Završetak i posljedice Prvog svjetskog rata

uz pomoć karte opisati završne ratne operacije, raspas austrougarske i kapitulaciju Njemačke

razgovor izlaganje

frontalni rad rad u paru

udžbenik ploča

učionica 1

20. Ponavljanje gradiva ponoviti i utvrditi znanja o Prvom svjetskom ratu

razgovor rad na karti individualni

rad

udžbenik

učionica 1

Page 9: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

21. 2. 5. Hrvatska u Prvom svjetskom ratu

objasniti politiku Austro-Ugarske prema Hrvatskoj u vrijeme rata navesti važnost saborskog djelovanja u vrijeme rata navesti djelovanje hrvatskih političara u zemlji i izvan nje usporediti i navesti važnost Krfske i Svibanjske deklaracije objasniti razloge stvaranja zelenog kadra i pobuna mornara

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča

učionica 1

Page 10: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

22. 2.6. Država Slovenaca, Hrvata i Srba

navesti političare iz južnoslavenskih dijelova Monarhije i značenje zagrebačke rezolucije opisati program i strukturu Narodnog vijeća objasniti anakronizam manifesta cara Karla opisati važnost odluke Hrvatskog sabora od 29. listopada 1918. godine opisati ustroj Države SHS i strukturu vlasti

razgovor izlaganje

rad s udžbenikom frontalni rad

udžbenik ploča

učionica 1

23. Ponavljanje gradiva ponoviti stečena znanja

udžbenik

učionica 1

24. 2.7. Formiranje Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca

navesti razlike, značenje i važnost političkih stajališta Stjepana Radića i Svetozara Pribićevića usporediti Naputak i Adresu

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad s udžbenikom frontalni rad

udžbenik karta

grafoskop

učionica 1

Page 11: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

25. 2. 8. Otpori Hrvata u novonastaloj državi

opisati gospodarsko i društveno stanje i posljedice rata u novonastaloj jugoslavenskoj državi navesti prve izraze nezadovoljstva u povodu ujedinjenja i uzroke nezadovoljstva

razgovor izlaganje

rad na izvorima

frontalni rad

udžbenik ploča

učionica 1

26. Ponavljanje gradiva ponavljanje nastavne cjeline

razgovor rad na

izvorima grupni rad

udžbenik karta

učionica 1

27. Provjeravanje znanja

provjeriti stečena znanja druge cjeline

individualni rad

obrazac ispita

učionica 1

28. Analiza pismene provjere

razgovor frontalni rad

obrazac ispita

učionica 1

29. 3. HRVATSKA I SVIJET IZMEĐU DVAJU SVJETSKIH RATOVA 3.1. Versailleski sustav

pokazati na karti raspad triju carstava i granice novonastalih država opisati realizaciju plana predsjednika Wilsona i navesti zašto se SAD vratio politici izolacionizma

razgovor izlaganje

rad s udžbenikom rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča karta

učionica

1

30. Zaključivanje ocjena razgovor učionica 1

Page 12: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

31. 3.2. Liga naroda i pobjedničke zemlje u poraću

navesti načela i ustroj Lige naroda, te ugled i uspješnost njezinog djelovanja usporediti francuske i engleske vanjske politike

razgovor izlaganje

rad s udžbenikom frontalni rad

učionica 1

32. 3.3. Rusija i Azija nakon prvog svjetskog rata

opisati teško političko stanje u sovjetskoj Rusiji i tijek građanskog rata objasniti ulogu Japana u prvom svjetskom ratu opisati nastanak Republike Kine usporediti položćaj Indije s ostalim državama navesti promjene stanja u poratnoj Turskoj i razvoj nacionalnog pokreta

razgovor izlaganje

rad s udžbenikom rad na karti frontalni rad grupni rad

udžbenik ploča karta

učionica 1

33. Ponavljanje gradiva ponavljanje uz pomoć usporednih tablica

razgovor rad u paru

udžbenik ploča

učionica 1

34. 3.4. Djelovanje Stjepana Radića

objasniti razvoj stajališta i političkih ideja Stjepana Radića preimenovanje naziva Radićeve stranke ocijeniti ulogu Stjepana Radiuća

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad s udžbenikom frontalni rad

udžbenik ploča

tv-film

učionica 1

Page 13: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

35. 3.5. Djelovanje ostalih političkih stranaka

usporediti političke programe i ideje političkih stranaka u kojima su djelovali hrvatski političari

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad s udžbenikom grupni rad

udžbenik ploča

učionica 1

36. Ponavljanje gradiva ponovitri gradivo o povijesti prvih poslijeratnih godina

razgovor rad na

izvorima rad s

udžbenikom frontalni rad rad u paru

udžbenik učionica 1

37. 3.6. Fašizam u Italiji opisati gospodarske i društvene prilike u Italiji i objasniti razloge razvoja fašizma

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad na karti frontalni rad

PIG (totalitariza

m)

udžbenik ploča

tv-film grafoskop

karta

učionica 1

38. 3.7. Velika gospodarska kriza

odrediti vrijeme, uzroke i tijek gospodarske krize i uočiti sličnost i razlike u pojedinim državama

razgovor izlaganje

rad s udžbenikom rad na karti frontalni rad

PIG (inflacija,

ekonomska kriza)

udžbenik ploča

učionica 1

Page 14: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

39. 3.8. Nacizam u Njemačkoj

opisati gospodarske i društvene prilike u Njemačkoj i objasniti razloge razvoja nacizma

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad s udžbenikom rad na karti frontalni rad

PIG (totalitariza

m)

ETIKA (rasizam)

VJERONA

UK (rasizam)

udžbenik ploča

učionica 1

40. Ponavljanje gradiva objasniti negativna obilježja totalitarizma

razgovor frontalni rad individualni

rad

tv-film (logori)

učionica 1

41. 3.9. Diktatura kralja Aleksandra

objasniti razloge i motive atentata u Narodnoj skupštini navesti uzroke i posljedice uvođenja diktature kralja Aleksandra opisati novi teritorijalno-upravni ustroj države

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad s udžbenikom rad na karti frontalni rad

PIG (diktatura)

udžbenik ploča

učionica 1

Page 15: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

42. 3.10. Kraljevina Jugoslavija od 1931. – 1934. godine

objasniti djelovanje politiučke emigracije i pojavu ustaškog pokreta objasniti agrarno pitanje objasniti razloge i povod za donošenje Oktroiranog ustava navesti važnost sadržaja Zagrebačkih punktacija navesti razloge, organizatore i posljedice atentata u Marseillesu

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad s udžbenikom rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča

učionica 1

43. Ponavljanje gradiva usporedno ponavljanje po državama

razgovor rad na

izvorima grupni rad

udžbenik učionica 1

44. opisati tijek japanske, talijanske i njemačke ekspanzije do 1939. godine objasniti stajalište velikih sila i Lige naroda prema građanskom ratiu u Španjolskoj, osvajanju Etiopije i Munchenskom sporazumu

45.

3.11. Svijet uoči drugog svjetskog rata

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad s udžbenikom rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča karta

učionica 1

Page 16: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

46. Ponavljanje gradiva usporedni prikaz predratnih zbivanja

udžbenik karta

učionica 1

47. 3.12. Banovina Hrvatska

objasniti politiku kneza Pavla prema hrvatskom pitanju opisati obnovu političkog života navesti načelne osnove u pregovorima Cvetković-Maček objasniti uredbu o Banovini Hrvatskoj

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča

grafoskop

učionica 1

48. 3.13. Kultura, znanost i umjetnost... između dvaju svjetskih ratova

opisati novi razvoj prirodnih znanosti i posljedice tog razvoja navesti utjecaje političkih, društvenih i gospodarskih prilika na razvoj novih pravaca i pogleda u umjetnosti, športu i svakodnevnom životu

razgovor izlaganje

rad s udžbenikom frontalni rad grupni rad

UMJETNOST

(pravci)

HRVATSKI JEZIK

(međuratna književnost)

udžbenik ploča

dijaprojektor grafoskop

učionica 1

49. Ponavljanje gradiva ponavljanje nastavne cjeline

razgovor grupni rad

udžbenik

učionica 1

50. Ponavljanje i provjeravanje

ponavljanje nastavne cjeline

razgovor individualni

rad

učionica 1

51. Provjera znanja provjera stečenih znanja

individualni rad

obrazac ispita

učionica 1

52. Analiza provjere znanja

razgovor obrazac ispita

učionica 1

Page 17: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

53. 4. Hrvatska i svijet u drugom svjetskom ratu

navesti uzroke Drugog svjetskog rata

razgovor rad na

izvorima frontalni rad

udžbenik

učionica 1

54. 4.1. Početak drugog svjetskog rata u Europi

uz pomoć karte navesti njemačka i sovjetska osvajanja objasniti uzroke sloma Francuske oblasniti ulogu Churchilla i važnost bitke za Britaniju

razgovor izlaganje

rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča karta

učionica 1

55. 4.2. Drugi svjetski rat do napada na Jugoslaviju

opisati položaj talijanskih trupa u grčkoj navesti diplomatičke aktivnosti Adolfa Hitlera

razgovor izlaganje

rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča karta

učionica 1

56. Ponavljanje gradiva ponoviti uvodna zbivanja u drugom svjetskom ratu

razgovor rad u paru

udžbenik karta

učionica 1

Page 18: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

57. opisati razloge i tijek sloma Kraljevine Jugoslavije objasniti njemačke i talijanske interese u uspostavi NDH opisati razgraničćenje NDH navesti karakter Rimskih ugovora navesti ustroj vlasti NDH ocijeniti karakter ustaškog režima

58.

4.3. Nezavisna Država Hrvatska

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad s udžbenikom rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča karta

učionica 1

59. navesti načela Atlanstske povelje i stavaranja antifašističke koalicije objasniti razloge i povod za ulazak SAD-a u rat opisati tijek velikih ratnih bitaka (prekretnica u ratu) navesti važnost kapitulaije Italije

60.

4.4. Stanje na bojištima 1941. – 1945. godine

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad s udžbenikom rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča karta

učionica 2

61. Ponavljanje gradiva ponoviti ratna zbivanja do 1943. godine

razgovor rad s

udžbenikom rad na karti rad u paru

udžbenik karta

učionica 1

Page 19: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

62. 4.5. Antifašistička Hrvatska

opisati širenje antifašističkog pokreta opisati strukturu partizanske vlasti, vojnu strukturu i navesti antifašističke organizacije opisati hrvatski antifašizam kao dio svjetskog antifašizma

razgovor izlaganje

rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča

učionica 1

63. 4.6. Antifašistička koalicija u svijetu 1941. – 1945. godine

opisati položaj saveznika na ratištima 1943. godine usporediti stajališta sudionika konferencije u Teheranu i navesti važnost i posljedice tih odluka opisati savezničku ofanzivu u Italiji, tijek operacije Overlord, uspjehe sovjetskih snaga i stanje na Pacifiku navesti suprotnosti među saveznicima u Jalti

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad s udžbenikom rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča

učionica 1

Page 20: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

64. 4.7. Federalna Država Hrvatska

opisati postupni završetak ratnih zbivanja u Jugoslaviji

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad na karti

udžbenik ploča

učionica 1

65. Ponavljanje gradiva ponoviti ratna zbivanja (usporedne tablice)

razgovor grupni rad

udžbenik

učionica 1

66. 4.8. Završetak drugog svjetskog rata u svijetu

opisati završne ratne operacije na zapadnom i istočnom bojištu navesti odluke konferencije u postdamu navesti akcije saveznika protiv Japana

razgovor izlaganje

rad s udžbenikom rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča karta

učionica 1

67. 4.9 Završetak drugog svijetskog rata u Hrvatskoj

opisati završna ratna zbivanja u Hrvatskoj opisati tijek stradanja na Bleiburgu i “križnom putu”

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad s udžbenikom rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča karta

učionica 1

68. Ponavljanje gradiva ponoviti gradivo četvrte cjeline

razgovor individualni

rad

udžbenik

učionica 1

69. Provjera znanja provjeriti stečena znanja četvrte cjeline

individualni rad

obrazac ispita

učionica 1

70. Analiza provjere znanja

razgovor obrazac ispita

učionica 1

Page 21: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

71. 5. Svijet i Hrvatska nakon drugog svjetskog rata

razgovor frontalni rad

udžbenik

učionica 1

72. 5.1. Ujedinjeni narodi

navesti strukturu, ulogu i osnovne zadaće OUN-a

razgovor frontalni rad grupni rad

PIG (OUN)

udžbenik grafoskop

učionica 1

73. 5.2. Mirovni ugovori i međunarodni sudovi

navesti mjesto, vrijeme i svrhu osnivanja Međunarodnog vojnog suda navesti mjesto i vrijeme potpisivanja mirovnih ugovora i njihovo značenje

razgovor izlaganje

rad s udžbenikom rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča

učionica 1

74. 5.3. Promjene na političkoj karti svijeta i počeci hladnoga rata

navesti nastanak novih država i njihovo društveno-političko uređenje i vanjskopolitičku orijentaciju navesti osnovna obilježja blokovske politike i hladnog rata

razgovor izlaganje

rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča karta

učionica 1

75. Ponavljanje gradiva ponoviti stečena znanja

razgovor grupni rad

učionica 1

76. 5.4. Dekolonijalizacija i pokret nesvrstanih

navesti preduvjete, okolnosti i tijek dekolonijalizacije

razgovor izlaganje

rad s udžbenikom rad na karti frontalni rad

GEOGRAFIJA

(nejednaki razvoj

suvremenoga svijeta)

udžbenik karta

učionica 1

Page 22: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

77. 5.5. Katolička crkva u 20.stoljeću

navesti važne ideje Drugog vatikanskog koncila

razgovor izlaganje

rad na izvorima

frontalni rad

VJERONAUK

(drugi vatikanski

koncil)

udžbenik grafoskop

učionica 1

78. Ponavljanje gradiva ponoviti stečena saznanja

razgovor grupni rad

udžbenik

učionica 1

79. 5.6. Federativna Narodna Republika Jugoslavija

opisati u osnovnim crtama nastanak i razvoj Druge Jugoslavije

razgovor izlaganje

frontalni rad

udžbenik ploča

učionica 1

80. 5.7. Odnos države prema Katoličkoj crkvi (slučaj Stepinac)

opisati položaj KC u doba komunističkog režima

razgovor rad na

izvorima rad u paru

VJERONAUK

(Povijest Crkve u Hrvata)

udžbenik

učionica 1

81. 82.

5.8. Hrvatska 1948. –1971. godine

opisati položaj Hrvatske u sastavu savezne države navesti hrvatska reformna strujanja 1965-71. godine

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad s udžbenikom frontalni rad

udžbenik ploča

učionica 2

83. Ponavljanje gradiva ponoviti stečena znanja

razgovor rad na

izvorima rad u paru

udžbenik

učionica 1

84. 5.9. Raspad socijalističkog sustava u svijetu

navesti razloge i posljedice raspada socijalističkog sustava

razgovor izlaganje

rad na karti frontalni rad

PIG (socijalizam

)

udžbenik ploča

učionica 1

Page 23: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

85. 5.10. Kultura, znanost i umjetnost...nakon drugog svjetskog rata

napredak znanosti nakon rata važnost utrke u svemirskim istraživanjima

razgovor izlaganje

rad s udžbenikom grupni rad

FIZIKA (atomistika)

KEMIJA (polimeri)

UMJETNO

ST (pravci)

udžbenik ploča

dijapozitive

učionica 1

86. Ponavljanje gradiva usporedba razvoja znanosti i tehnologije na početku i na kraju XX. stoljeća

razgovor rad u paru

udžbenik ploča

učionica 1

87. Provjera znanja provjeriti stečena znanja

individualni rad

obrazac ispita

učionica 1

88. Analiza provjere znanja

razgovor obrazac ispita

učionica 1

89. 5.11. Ustav 1974. godine i Jugoslavija 80- tih godina 20. stoljeća

navesti bitna obilježja Ustava 1974. godine i razloge dugotrajne gospodarske krize

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča

učionica 1

90. 5.12. Hrvatska 1990. godine

počeci velikosrpske ideologije objasniti preduvjete koji su omogućili razvoj višestranačja

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad s udžbenikom rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča

učionica 1

Page 24: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

91. Ponavljanje gradiva ponoviti stečena znanja u svijetu i povuči vezu sa događajima u Hrvatskoj

razgovor rad s

udžbenikom individualni

rad

tv-film

učionica 1

92. 5.13. Domovinski rat

opisati tijek širenja velikosrpske agresije opisati aktivnopsti RH na organizaciji obrane navesti razmjere stradanja

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad s udžbenikom rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča

učionica 1

93. 5.14. Međunarodno priznanje Hrvatske države

navesti postupke koji su doveli do proglašenja samostalne i suverene hrvatske države opisati međunarodno priznanje RH i ulogu Svete Stolice primanje REH u OUN

razgovor izlaganje

rad na izvorima

frontalni rad

udžbenik ploča

učionica 1

94. 5.15. Završetak domovinskog rata

navesti ulogu mirovnih konferencija opisati posebnost i značenje suda u Haagu opisati tijek oslobodilačkih akcija HV-a

razgovor izlaganje

rad na izvorima

rad s udžbenikom rad na karti frontalni rad

udžbenik ploča

učionica 1

Page 25: BROJ SATI: 3 sata tjedno/ 96 sati godišnje · R. bro j sata Nastavna cjelina, tema, jedinica Cilj nastavne cjeline Nastavne metode i oblici rada Korelacija Nastavna sredstva i pomagala

95. Ponavljanje gradiva ponavljanje gradiva hrvatske povijesti krajem XX. stoljeća

razgovor rad s

udžbenikom rad na karti frontalni rad

udžbenik

učionica 1

96. Zaključivanje ocjena razgovor 1