2018./2019. školske...

Click here to load reader

Post on 08-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2018./2019. školske godine

  Pano u predvorju Osnovne škole Cavtat

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  2

  SADRŽAJ:

  PODACI O UVJETIMA RADA .............................................................................................................. 6 Podaci o upisnom području ...................................................................................................................... 6 Unutrašnji školski prostori ....................................................................................................................... 6

  Školski okoliš.............................................................................................................................................. 9 Naziv površine............................................................................................................................................ 9

  Nastavna sredstva i pomagala ................................................................................................................ 10 Knjižni fond škole ................................................................................................................................ 11

  Plan obnove i adaptacije ......................................................................................................................... 12 PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2018./ 2019.

  ŠKOLSKOJ GODINI ............................................................................................................................. 14

  Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima ............................................................................................. 14

  Podaci o učiteljima razredne nastave ................................................................................................ 14 Podaci o učiteljima predmetne nastave ............................................................................................. 15 Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima ..................................................................................... 18 Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima ............................................................. 18

  Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole ....................................................... 19

  Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave ................................................................... 19 Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave ................................................................ 21 Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole ............................................... 23 Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole .......................................................................... 23

  PODACI O ORGANIZACIJI RADA.................................................................................................... 24

  Organizacija smjena................................................................................................................................ 24 RASPORED DEŽURSTVA ................................................................................................................... 26

  Godišnji kalendar rada ........................................................................................................................... 29

  Podaci o broju učenika i razrednih odjela ............................................................................................ 31 Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada ............................................................ 35

  Nastava u kući ...................................................................................................................................... 36 TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG

  RADA ....................................................................................................................................................... 36

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ......................... 36 Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada .............................. 38

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ...................................................................... 38

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave ................................................................... 41 Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave ..................................................................... 42

  Obuka plivanja i Judo u školi ............................................................................................................... 43 PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA .......... 43

  Plan rada ravnatelja ................................................................................................................................ 43 Plan rada stručnog suradnika knjižničara ........................................................................................... 49 1.1 5. Suradnja s ravnateljem i računovođom škole ............................................................................. 49

  Plan rada pedagoga ................................................................................................................................. 54

  SADRŽAJ I METODE RADA ........................................................................................................... 54 Plan rada stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila ............................................................... 58

  2 AKTIVNOSTI ................................................................................................................................. 58

  Plan rada tajništva .................................................................................................................................. 59 Plan rada računovodstva ........................................................................................................................ 60

  PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA ......................................................... 61

  Plan rada Školskog odbora ..................................................................................................................... 61 Plan rada Učiteljskog vijeća ................................................................................................................... 61 Plan rada Razrednog vijeća.................................................................................................................... 64

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  3

  Nadnevci planiranja ................................................................................................................................ 65 Plan rada Vijeća roditelja ....................................................................................................................... 65

  Plan rada Vijeća učenika ........................................................................................................................ 66 PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ................................................... 66

  Stručno usavršavanje u školi .................................................................................................................. 66 Stručna vijeća ...................................................................................................................................... 66 Stručna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike .............................................................. 67

  Stručna usavršavanja izvan škole .......................................................................................................... 67 Stručna usavršavanja na županijskoj razini..................................................................................... 67

  Stručna usavršavanja na državnoj razini ......................................................................................... 68 Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanja .................................................................................... 68

  PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I

  POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE ............................................................................................ 68

  Plan kulturne i javne djelatnosti ............................................................................................................ 68 Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite za djecu osnovnoškolske dobi ........ 71

  Savjetovališni rad .................................................................................................................................... 73

  Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole ................................................ 74 Profesionalno informiranje i usmjeravanje .......................................................................................... 75 Školski preventivni programi ................................................................................................................. 76

  PLAN NABAVE I OPREMANJA ........................................................................................................ 82

  PRILOZI .................................................................................................................................................. 82

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  4

  OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

  Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT

  Adresa škole: STJEPANA RADIĆA 3, 20210 CAVTAT

  Županija: DUBROVAČKO-NERETVANSKA

  Telefonski broj: Tajništvo: 020/478 052 Ravnateljica: 020/478 358

  Računovodstvo: 020/479 064

  Knjižnica 020/479 550

  Broj telefaksa: 020/478 358

  Internetska pošta: [email protected]

  Internetska adresa: www.os-cavtat.skole.hr

  Šifra škole: 19-507-001

  Matični broj škole: 3303667

  OIB: 07260663095

  Upis u sudski registar (broj i datum): Tt-02/587-4 MBS 060167569, 4. rujna 2002.

  Ravnateljica škole: Kate Kukuljica

  Zamjenica ravnateljice: Jelena Prohaska

  Voditelj smjene: Perica Tomšić

  Voditeljica područne škole Čilipi: Stankica Diklić

  Broj učenika: 499

  Broj učenika u razrednoj nastavi: 261

  Broj učenika u predmetnoj nastavi: 238

  Broj učenika s teškoćama u razvoju: 18

  Broj učenika u produženom boravku: /

  Broj učenika putnika: 274

  Ukupan broj razrednih odjela: 29

  Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 19

  Broj razrednih odjela u područnoj školi: 10

  http://www.os-cavtat.skole.hr/

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  5

  Broj razrednih odjela RN-a: 18

  Broj razrednih odjela PN-a: 11

  Broj smjena: 2

  Početak i završetak svake smjene: 7:10 - 13:05 13:15 - 17:25

  Broj zaposlenika: 67

  Broj učitelja predmetne nastave: 31

  Broj učitelja razredne nastave: 20

  Broj učitelja u produženom boravku: /

  Broj stručnih suradnika: 3

  Broj ostalih radnika: 16

  Broj nestručnih učitelja: 0

  Broj pripravnika: 4

  Broj pripravnika na stručnom

  osposobljavanju:

  0

  Broj mentora i savjetnika: 5 i 1

  Broj voditelja ŽSV-a: 2

  Broj asistenata u nastavi: 3

  *Administrator: 1

  Broj računala u školi: 42

  Broj specijaliziranih učionica: 1

  Broj općih učionica: 13

  Broj športskih dvorana: 1

  Broj športskih igrališta: 1

  Školska knjižnica: 1

  *mlađa osoba sa smanjenom pokretljivošću, 100% invalid zaposlen kao administrator od 1. travnja

  2012. (na tri mjeseca Vladinim mjerama), a od tada sredstvima Općine Konavle uz obnavljanje

  Ugovora za svaku tekuću godinu.

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  6

  PODACI O UVJETIMA RADA

  Podaci o upisnom području

  MATIČNA ŠKOLA : Cavtat, Zvekovica, Obod, Konavoska brda, Uskoplje, Gabrile, Drvenik, Močići,

  Čilipi, Komaji

  PODRUČNA ŠKOLA ČILIPI: Čilipi

  PODRUČNA ŠKOLA MOČIĆI: Močići

  PODRUČNA ŠKOLA KOMAJI: Komaji

  PODRUČNA ŠKOLA GABRILE: Gabrile, Uskoplje

  PODRUČNA ŠKOLA STRAVČA: Konavoska brda, Brotnice, Stravča, Šilješci, Duba

  Unutrašnji školski prostori

  NAZIV PROSTORA

  (klasična učionica,

  kabinet, knjižnica,

  dvorana)

  Učionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

  Broj Veličina

  u m2 Broj

  Veličina

  u m2

  *Opća

  Opremljenost * Didaktička

  Opremljenost

  RAZREDNA NASTAVA

  1. /4.r. 2 118,6 1 10,8 1 1

  PREDMETNA NASTAVA

  Hrvatski jezik 2 118,6 1 1

  Likovna kultura 1 59,30 1 1

  Glazbena kultura 1 59,30 1 1

  Strani jezik 1 59,30 1 10,8 1 1

  Matematika 2 118,60 1 10,8 1 1

  Kemija/Biologija 1 59,30 1 9,40 1 1

  Fizika 1 59,30 1 1

  Geografija 1 59,30 1 10,8 1 1

  Tehnička kultura 1 59,30 1 1 1

  Informatika 1 1 13 1 1

  OSTALO* 1 1

  Dvorana za TZK 1+

  galerija 408,5+108

  1 1

  Radiona 78,98 1 1

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  7

  Knjižnica 1 50,3 1 5,95 1 1

  Dvorana za priredbe 1 1

  Zbornica 1 43,99 1 1

  Uredi 4 87,75 1 1

  Kuhinja 1 49,38 1 1

  Učionica do kuhinje 1 63,91 1 1

  PREDVORJE 1 113,7 1 1

  PODRUČNE ŠKOLE

  ČILIPI 4 240 1 1

  OSTALO* 1 1

  MOČIĆI 1 49,5 1 7,95 1 1

  OSTALO* 1 1

  KOMAJI 1 35,7 1 1

  OSTALO*

  GABRILE 2 44,5 1 1

  OSTALO* 20,32 1 1

  STRAVČA 1 54,5 1 54,5 1 1

  OSTALO*

  U K U P N O: 2199,3 154,32

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  8

  Područna škola Čilipi

  NAZIV PROSTORA

  (klasična učionica,

  kabinet, knjižnica,

  dvorana)

  Učionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

  Broj Veličina

  u m2 Broj

  Veličina

  u m2

  *Opća

  Opremljenost * Didaktička

  Opremljenost

  RAZREDNA NASTAVA

  1. /4.r. 4 212,14 2 2

  Podrumska učionica 1 85,00

  OSTALO* 1 1

  Dvorana za TZK 1 59,99 1 1

  Ulazno predvorje 1 34,32

  Knjižnica 1 11,81 1 1

  Predvorje za priredbe 1 55,65 1 1

  Zbornica 1 33,77 1 1

  Hodnik 1 i 2 2 93,58+3,

  81

  1 1

  Kuhinja 1 12,90 1 1

  Stepenište 1 i 2 2 12,77 +

  18,00

  1 1

  Sanitarni čvorovi za učitelje 1 4,00 1 1

  Sanitarni čvorovi za učenike 2 51,90

  Kotlovnica 1 42,02

  Potkrovlje-kabinetsko

  spremište 1 >200

  U K U P N O: 731,66

  +200

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  9

  OSTALO* u tablici unutrašnjih školskih prostora podrazumijeva prostore: hodnik, garderoba,

  stepenice, radiona, sanitarni čvor, sprema, prolaz

  Prema tablici nastavnih sredstava i pomagala vidi se brojčana opremljenost pomagalima.

  Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

  *Demonstracijska i nastavno-radna sredstva oznaka opremljenosti za sve učionice i kabinete 51-70%

  2

  *Laboratorijsko-eksperimenatalna sredstva za kabinete kemije, biologije, prirode do 50% 1

  *Auditivna, vizualna i audiovizualna za sve učionice 51-70% 2

  *Wi-fi mrežom pokrivene sve područne škole, žičana i bežična mreža u PŠ Čilipi ove godine

  razvedena po svim prostorima. U svim školama poboljšani ruteri. Sve učionice područnih kao i svi

  prostori matične škole pokrivene internetskom vezom. CARNet-ova aplikacija E-Dnevnik: od 1.

  rujna 2013. uvedena u rad u matičnu školu, a od 8. rujna 2014. E-Dnevnik uveden u sve razredne

  odjele i sve područne škole.

  Iz godine u godinu prate nas tehnički nedostaci u prekidima veze što ometa rad u nastavnom procesu.

  Praćenje i ulaganje u kvalitetniju opremu nužno je i konstantno važno.

  Školski okoliš

  Naziv površine Veličina u m2 Ocjena stanja

  1. Sportsko igralište

  2464 Zadovoljavajuće

  2. Zelene površine

  8000

  Djelomično obrasle, nužno stalno

  održavanje

  U K U P N O 10464

  Školsko igralište položajem iznad škole ujedno je i igralište na kojem se okupljaju učenici i ostali mladi Cavtata u

  slobodno vrijeme. Igralište je s učvršćenim rukometaškim golovima za mali nogomet kao i malo igralište za košarku.

  Uređeno je 2004. godine, tribine i sjedalice trpe značajna oštećenja, osvjetljeno je rasvjetom.

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  10

  Nastavna sredstva i pomagala

  NASTAVNA

  SREDSTVA I

  POMAGALA

  STANJE STANDARD

  Audiooprema:

  radiokasetofoni, glazbena

  linija, razglas, minilinija

  20

  Video- i fotooprema: TV,

  digitalni fotoaparati, VHS

  kamera

  DVD playeri

  17

  Informatička oprema:

  Računala 32

  Laptop 12

  Printer 16

  LCD projektora 13 2

  Skener, sve u jednom 2, 6 2

  Grafoskopi 7 3

  Fotokopirni uređaji 6 3

  Stroj za uvezivanje

  uredski

  1 1

  Plastifikator 1 1

  Zbrajalice 1 3

  Pametna ploča 1 1

  Display s računalom 1 1

  Bežična mreža u MŠ i

  PŠČ, optička veza u MŠ

  6 3

  Pristup internetu-sve škole 6 3

  Tablet uređaji 13 2

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  11

  Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

  Knjižni fond škole

  KNJIŽNIČNI FOND

  2018./19.

  .

  STANJE

  Učenički fond (lektira,

  slobodno čitanje)

  5505

  Nastavnički fond (stručna

  literatura, književna djela i

  sl.)

  1190

  Audiovizualna građa 236

  UKUPNO 6931

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  12

  Plan obnove i adaptacije

  Što se preuređuje ili obnavlja-održava Veličina

  u m2

  Za koju

  namjenu

  Osnovna škola Cavtat

  Postojeća građevina škole raspoređena je ispod 18 krovova,

  montažnog je materijala, dotrajala i predviđena za rušenje.

  Rekonstrukcijom i dogradnjom osnovne škole planira se izgraditi novi

  školski objekt uz postojeću građevinu školske sportske dvorane

  ukupne neto površine 4200,80 metara kvadratnih (bez površine

  natkrivenog parkinga i bez površiine školske dvorane). Projetkom

  predemtne dogradnje predviđa se zadovoljavanje uvjeta za potpuno

  uključivanje učenika sa smanjenom pokretljivošću u skladu sa

  zakonskim odredbama. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 5. rujna

  2018. izdalo je suglasnost za idejni projekt dogradnje tvrtki Trames

  Constultants, broj projekta 97/2018, srpnja 2018. Te je utvrđeno da je

  izrađen u skladu s normativima prostora i opreme osnovnih škola.

  Izdanom suglasnosti za osnovnu školu Cavtat na idejni arhitektornski

  projekt predviđeno je da Osnovna škola Cavtat upisuje ukupno 600

  učenika u 20 razrednih odjela za rad u jednoj smjeni.

  U matičnoj školi se provode tekuće održavanje prostora, a nužno, za

  sigurno odvijanje rada i boravka učenika i zaposlenika te sukladno

  zapisima inspekcija koje su dolazile u školu.

  - Područne škole Čilipi, Močići, Komaji, Gabrili – tekuće

  održavanje.

  - Područna škola Močići – održavanje školskog vrta.

  2500

  Za redovito

  održavanje

  nastave

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  13

  PRILIKE U KOJIMA ŠKOLA RADI

  INVESTICIJE NA DUGOTRAJNOJ IMOVINI

  Osnovna škola Cavtat djeluje u montažnom objektu otvorenom za korištenje 1980. godine. Objekt je star 38

  godina. Škola je pretrpjela granatiranje u ratno vrijeme.

  Pod utjecajem vremenskih prilika materijal od kojeg je škola građena je promijenio svojstva i na mjestima

  gdje se objekti dodiruju dolazi do razdvajanja kao i nalijeganja u terenu. Cijevi odvodnje u vanjskom prostoru

  uslijed puknuća naliježu te za vrijeme zimskih dana imamo teškoće s odvodnjom. U kolovozu 2018.

  izvršeno je otklanjanje unutrašnjih oštećenja u okviru mogućnosti tako da su brojna oštećenja dovedena do

  estetski ugodnog izgleda. Popravci su se odnosili na pokrivanje pukotina u unutrašnjem prostoru i na fasadi,

  podovima i zidovima u sanitarnim čvorovima.

  Programski zadatak za idejni projekt škole zadan je u okviru normativa za izgradnju školskih ustanova,

  sukladno odluci o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola za rad u jednoj smjeni uz

  produženi boravak.

  U očekivanju je da će se planski pristupiti glavnom projektu škole kao i ishođenju akata o građenju

  Obzirom na povećanje ukupnog broja učenika prilike postaju sve složenije. Područne škole koje pripadaju

  Osnovnoj školi Cavtat imaju trend „preživljavanja“ i to škole: PŠ Komaji, PŠ Gabrili i PŠ Stravča te u

  ovim objektima treba redovito održavanje. Područne škole Čilipi i Močići su škole u kojima broj učenika

  raste obzirom na prirast broja mladih obitelji i izgradnju novih obiteljskih kuća.

  Područna škola Čilipi ima neuređene imovinsko pravne odnose, a uvjetovani su dogovorima Općine

  Konavle i Hrvatske pošte. Imovinsko pravno rješavanje čestice škole je dugotrajno i sporo.

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  14

  PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2018./ 2019.

  ŠKOLSKOJ GODINI

  Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

  Podaci o učiteljima razredne nastave

  Red.

  broj Ime i prezime Zvanje

  Stupanj

  stručne

  spreme

  Mentor-

  savjetnik Godine

  staža

  1. MARIJA

  VLAHUSIN

  Učitelj razredne

  nastave

  VSS Mentor 32

  2. MARIJA PULJIĆ Dipl.učitelj razredne

  nastave

  VSS 20

  3. KATICA LUČIĆ Magistra pimarnog

  obrazovanja

  VSS 7

  4. MARIJA

  BALETIĆ

  Magistra primarnog

  obrazovanja

  VSS 6

  5. MAJA VLAHUŠIĆ Dipl. učitelj razredne

  nastave

  VSS 25

  6. PAULINA GRBIĆ Dipl.učitelj razredne

  nastave

  VSS 20

  7. MARIJANA

  NOVAK

  Dipl.učitelj razredne

  nastave

  VSS 11

  8. ELENA KLAIĆ Učitelj razredne

  nastave

  VŠS 33

  9. STANKICA

  DIKLIĆ

  Učitelj razredne

  nastave

  VŠS Mentor 32

  10. ANA ĆAPIN Dipl. učitelj razredne

  nastave

  VSS Mentor

  savjetnik 31

  11. ANA SIMOVIĆ Učitelj razredne

  nastave

  VŠS Mentor 26

  12. KATE JURIĆ Dipl. učitelj razredne

  nastave

  VSS 12

  13. PETRA KUŠAR Dipl. učitelj razredne

  nastave VSS

  17

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  15

  14. MARIJA ANIČIĆ

  ZAMUČEN

  Profesor razredne

  nastave

  VSS 7

  15. ANKICA

  STRMEČKI

  Dipl. učitelj razredne

  nastave

  VSS 8

  16. MARJANA

  JOGUNICA

  Dipl. učitelj razredne

  nastave

  VSS 4

  18. NIKOLINA

  OREPIĆ

  Magistra primarnog

  obrazovanja

  VSS 3

  19. MAJA NJIRE

  MILJANOVIĆ

  Magistra primarnog

  obrazovanja vss

  5

  20. IVANA NJIRIĆ Magistra primarnog

  obrazovanja vss 0

  21. MARTINA OBAD Magistra primarnog

  obrazovanja vss 2

  22. KATARINA

  JANKOVIĆ

  Diplomirani učitelj

  razredne nastave

  VSS 10

  Podaci o učiteljima predmetne nastave

  R.

  br. Ime i prezime Zvanje

  Stupanj

  stručne

  spreme

  Predmet(i)

  koji(e)

  predaje

  Mento

  r-

  savjetn

  ik

  Godine

  staža

  1. JELENA

  SUKURICA Prof.hrv.j. VSS

  HRVATSKI

  JEZIK 8

  2. IVAN MARIĆ Prof.hrv.j. i pov. VSS HRVATSKI

  JEZIK 4

  3. MARIJANA

  ĐURAŠ Mag. hrv.j. i knjiž. VSS

  HRVATSKI

  JEZIK 4

  4. DENIS SARIĆ Prof.glazbene k. VSS GLAZBENA

  KULTURA 13

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  16

  5.

  MARIJANA

  LUČIĆ

  BRAILO

  Profesor likovne

  kulture VSS

  LIKOVNA

  KULTURA 7

  6. MARGITA

  JOVIČEVIĆ Prof.eng.i fra.j. VSS

  ENGLESKI

  JEZIK/FRANCU

  SKI JEZIK 31

  7. NATAŠA

  PEĆAR

  Mag.

  kineziologije VSS ENGLESKI

  8. ZORAN JUKO

  Mag. religiozne

  pedagogije i

  katehetike

  VSS VJERONAUK 2

  9. BORIS

  OBRADOVIĆ Prof. TZK VSS TZK 23

  10. MIA

  BARIŠKOVIĆ Prof.eng.i rus.j. VSS

  ENGLESKI

  JEZIK 8

  11. MIRJANA

  RODIĆ Prof.fra i tal.j. VSS

  FRANCUSKI

  JEZIK 13

  12. ANDREA RAŠE

  KULAŠ

  Mag. njemačkog

  jezika i ruskog j. i

  književnosti

  VSS NJEMAČKI

  JEZIK 3

  13. KARMEN

  MILJEVIĆ

  Dipl.uč. RN s

  pojač.mat VSS

  MATEMATIKA 12

  14. ANTONIJA

  MILIČIĆ Prof.mat i inf. VSS MATEMATIKA Mentor 13

  15. PATRICIA

  RAŠICA

  Magistra

  hrvatskog i

  magistra

  engleskog jezika

  VSS

  ENGLESKI/

  HRVATSKI

  JEZIK 1,5

  16. STANKA

  DUBRETIĆ Prof.bio.kem. VSS

  KEMIJA

  BIOLOGIJA

  PRIRODA 20

  17. MARIJA ŠEPUT Mag. edukacije

  bio. i kem. VSS

  PRIRODA

  BIOLOGIJA

  KEMIJA 3

  18. MARIJA

  DERANJA Uč.pov.i zem. VŠS GEOGRAFIJA Mentor 39

  19.

  PERICA

  TOMŠIĆ Prof.pov. i zem. VSS POVIJEST 16

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  17

  20. LUCIJA

  BOGDANOVIĆ Bacc.Ing.stroj. VŠS

  TEHNIČKA

  KULTURA 11

  21. MARIJA

  STANIĆ

  Mag.prom

  obr.poj.inf. VSS INFORMATIKA 7

  22. IVANA

  BEŠKER

  Magistra

  katehetike VSS VJERONAUK 1

  23. KATARINA

  RADONIĆ

  Profesor

  vjeronauka –

  dipl. kateheta

  VSS VJERONAUK 33

  24. NIKŠA

  GULJELMOVIĆ Mag.ing.comp. VSS INFORMATIKA 6

  25. MARA KRESIĆ

  Mag. educ.

  matematike i

  fizike

  VSS FIZIKA 0,8

  26. MATIJANA

  PEŠORDA

  Dipl. učitelj raz.

  nast.- s modulom

  engleski jezik

  VSS ENGLESKI JEZIK 4

  27. DANIJELA

  BENIĆ

  Profesor

  geografije VSS GEOGRAFIJA

  7

  28. IVONA

  ŠIMUNOVIĆ

  Akademska

  slikarica VSS LIKOVNA

  KULTURA 11

  29. KATIJA

  ĐURKOVIĆ

  Mag. hrvatskog

  jezika i

  književnosti i

  franc. j. i knjiž.

  VSS

  HRVATSKI

  JEZIK 1

  30. DIJANA

  CIGELJ

  Prof. njemačkog j.

  i knjiž. i hrv.j. i

  knjiž.

  VSS

  NJEMAČKI

  JEZIK 4

  31. MATILDA

  GJURGJEVIĆ

  Mag. educ.

  engleskog i

  njemačkog jezika

  i književnosti

  VSS

  NJEMAČKI

  JEZIK 2

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  18

  Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

  Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima

  Red.

  broj

  Ime i prezime

  pripravnika Zvanje

  Radno

  mjesto

  Pripravnički

  staž otpočeo

  Ime i prezime

  mentora

  1. IVANA

  BEŠKER

  Magistra

  katehetike

  Učitelj

  vjeronauka 27.09.2017.

  Katarina

  Radonić

  2. MARA KRESIĆ Mag. educ.

  matematike i

  fizike

  Učitelj

  fizike i

  matematike

  15.01.2018.

  3. NATAŠA

  PEĆAR

  Mag.

  kineziologije

  Učitelj

  tjelesne i

  zdrav.

  kulture

  03.09.2018. Boris

  Obradović

  4. IVANA

  NJIRIĆ

  Magistra

  primarnog

  obrazovanja

  Učiteljica

  RN

  Stanka

  Krilanović

  Red.

  broj Ime i prezime Zvanje

  Stupanj

  stručne

  spreme

  Radno

  mjesto

  Mentor-

  savjetnik Godine

  staža

  1. KATE

  KUKULJICA Profesor razr. nast. VSS ravnateljica 34

  2. JELENA

  PROHASKA Prof.pedagogije VSS pedagog 14

  3. ANA LJUBIĆ

  ARBANASIN Mag.soc.pedagogije VSS defektolog 3

  4. IVANA

  MILETIĆ dipl.knj.i prof.fil. VSS knjižničar 9

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  19

  Red.

  broj Ime i prezime Zvanje

  Stupanj

  stručne

  spreme

  Radno

  mjesto

  Godine

  staža

  1. PAULINE RUNJE Upravni pravnik VŠS TAJNICA 14

  2. KATARINA ĆUMO dipl.ekonomist VSS RAČUNOVOĐA 16

  3. DUŠANKA

  BRAUTOVIĆ sobarica SSS SPREMAČICA 25

  4. ĐURO ARBULIĆ Elektrotehničar KV DOMAR-KOTL. 29

  5. JULIJANA BARIŠIĆ krojačica SSS SPREMAČICA 21

  6. MARIJA GLUHAN NKV SPREMAČICA 28

  7. ANA KORDIĆ frizer SSS SPREMAČICA 17

  8. STANICA ŠULJAK SSS SPREMAČICA 9

  9. MARIJA SEPER trgovac SSS SPREMAČICA 24

  10. MARE OREPIĆ NKV SPREMAČICA 19

  11. MARICA

  KUKULJICA trgovac SSS SPREMAČICA 25

  12. MILENKO SENTIĆ automehaničar SSS DOMAR/

  KOTLOVNIČAR 29

  *Julijana Barišić na roditeljskom dopustu, zamjena Stanica Šuljak.

  Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

  Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

  Red

  .

  broj

  Ime i

  prezime

  učitelja

  Razre

  d

  Redo

  vna

  nasta

  va

  Rad

  razredn

  ika

  Dopuns

  ka

  nastava

  Dodat

  na

  nastav

  a

  INA KU PRAV.

  Ukupno

  neposre.

  rad

  Ostali

  poslovi

  UKUPNO

  Tjedno Godišnje

  1. MARIJA

  VLAHUSIN 2.a 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  2. ANKICA

  STRMEČKI 2.b 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  3. PETRA

  KUŠAR 3.a 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  20

  4. MARIJA

  PULJIĆ 3.b 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  5. KATICA

  LUČIĆ 4.b 15 2 1 1 1 20 20 40 2088

  6. MARTINA

  OBAD 4.a 15 2 1 1 1 20 20 40 2088

  7. MAJA

  VLAHUŠIĆ 1.a 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  8. MARIJANA

  NOVAK 1.b 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  9. KATE JURIĆ 2.PŠČ 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  10. ELENA

  KLAIĆ 3.PŠČ 16 2 1 1 1 20 20 40 2088

  11. STANKICA

  DIKLIĆ 4.PŠČ 15 2 1 1 1 20 20 40 2088

  12. PAULINA

  GRBIĆ 1.PŠČ 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  13. ANA ĆAPIN 2./3.

  PŠM 16 2 1 1 1

  čl. 10.

  st. 4.

  Prav.i

  čl.

  14.Pra

  v.

  23 17 40 2088

  14. MARIJANA

  JOGUNICA

  PŠM

  1/.4. 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  15. MAJA NJIRE

  MILJANOVIĆ

  PŠS

  2./3. 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  16. ANA

  SIMOVIĆ* 1./2 r.

  PŠK 16 2 1 1 1

  čl. 42. I

  56. – 3

  sata

  21 19 40 2088

  17.

  MARIJA

  ANIČIĆ

  ZAMUČEN

  2./3

  PŠG 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  18. IVANA

  NJIRIĆ 3./4.PŠG 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  • * sindikalni povjerenik, učitelj razredne nastave 3h prekovremeno tjelesne i zdravstvene kulture.

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  21

  Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave

  Red.

  broj Ime i prezime

  učitelja

  Predmet

  koji

  predaje

  Ra

  zredn

  ik

  Predaje u

  razredima

  Red

  ov

  na

  na

  stav

  a

  Izbo

  rna

  na

  stav

  a

  Osta

  li

  po

  slov

  i

  Do

  p.

  Do

  d.

  INA

  čl.

  14.

  Pr

  čl.

  40.,

  52.,

  Pr U

  ku

  pn

  o n

  epo. ra

  d

  Po

  sebn

  i po

  slov

  i UKUPNO

  5.

  6. 7. 8.

  Tjed

  no

  Go

  dišn

  je

  1.

  IVAN MARIĆ HRVATSKI J.

  POVIJEST

  2

  5

  4

  5

  4

  20 18 1 1

  22 40 2088

  2. JELENA

  SUKURICA

  HRVATSKI

  J. 2 10 8 20 17 1 1 1

  23 40 2088

  3. KATIJA

  ĐURKOVIĆ HRVATSKI

  J. 2 10 4 2 14 17 1 1 1

  19 21 2088

  4.

  IVONA

  ŠIMUNOVIĆ LIKOVNA

  K. 3 3 3 2 11 13 2

  13

  ČL.

  13

  PRA

  -1h

  26 1357,

  2

  5.

  DENIS SARIĆ

  GLAZBEN

  A K. 2

  3,

  4.r-

  5

  3 3 2 20 20 2

  18

  Čl.13

  Prav

  ilnik

  a – 2

  sata

  40 2088

  6.

  MIA

  BARIŠKOVI

  Ć

  ENGLESKI

  J. 2 3 9 6 20 17 1 1 1

  23 40 2088

  7.

  MARGITA

  JOVIČEVIĆ ENG.J

  .FR.J. 2

  6

  9

  17

  2

  19

  Člana

  k 38 KU –

  2 sata

  21 40 2088

  8. MATILDA

  GJURGJEVIĆ NJEM.J. 10 10

  10 20 1044

  9.

  PATRICIA

  RAŠICA HRVATSKI

  J.

  ENGLESKI

  J.

  1.

  do

  4. r.

  16

  sati EJ

  4

  20 19 1

  21 40 2088

  10.

  MATIJANA

  PEŠORDA ENGLESKI

  JEZIK

  1.do 4.

  R.

  20 sati

  20 19 1

  21 40 2088

  11.

  MIRJANA

  RODIĆ FRANCUSK

  I J.

  4.r.

  -6 sati

  2 2 2 12 12 1

  Čl.42

  i 56. – 2 sata

  14 29 1513

  12.

  MARA

  KRESIĆ

  MATEMATIK

  A

  FIZIKA

  12

  6

  4

  20 18 1 1

  22

  Prekovre

  men

  o 2 sata

  40 2088

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  22

  13.

  ANTONIA

  MILIČIĆ MATEMATIK

  A 2 4

  1

  2 18 18 1 1

  22

  Čla

  nak

  14

  40 2088

  14.

  LUCIJA

  BOGDANOVIĆ TEHNIČKA

  K. 3 3 3 2 11 11,5 1

  Čl.

  13. 1 sat

  13

  Čl.

  7 i 8. –

  satn

  ičar – 1

  sat

  22 1152

  15. MARIJA

  ŠEPUT PRI/

  BIO/KEM 2 3 8 8 21 16 1 1

  24 40 2088

  16.

  STANKA

  DUBRETIĆ KEM/PRI/BIO 2 1,5 6 4 14 10 0,5

  0

  ,

  5

  14,5 24,5 1278

  17. MARIJA

  DERANJA GEOGRAFIJ

  A 4,5 6 6 2 16,5 19,5 0,

  5

  0,

  5

  Čl.36.

  st.2

  KU-2h

  20,5 40 2088

  18.

  PERICA

  TOMŠIĆ POVIJEST 2 2 6 6 4 18 18 1

  Čl. 7.

  I 8.

  Pravilnika 1

  sat

  22 1 40 2088

  19.

  NIKŠA

  GULJELMOVI

  Ć INFORMATIKA 6 6 6 4 12 10 16 1

  24

  Čl. 14

  prav

  ilnik

  a -1

  40 2088

  20.

  BORIS

  OBRADOVIĆ TZK 6 6 6 2 20 17 1 Čl13.st

  .7 KU-

  2h

  23 40 2088

  21.

  IVANA

  BEŠKER VJERONAUK

  RN

  -14

  h

  6 4 24 18

  22

  Prekovre

  men

  o 2 sata

  40 2088

  22. KATARINA

  RADONIĆ VJERONAUK Rn10

  h

  6 6 22 16 1 1

  24 40 2088

  23.

  ZORAN JUKO

  VJERONAUK Rn-

  12

  h 12 8

  10

  Prek

  ovre

  men

  o 2 sata

  20 1044

  24. DANIJELA

  BENIĆ

  GEOGRAFIJ

  A 2 2 1 1

  3 4 208.8

  25.

  NATAŠA

  PEĆAR

  TJELESNA I

  ZDRAVSTVE

  NA

  KULTURA

  2 2 2

  4 4 208,8

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  23

  Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

  Red.

  broj

  Ime i prezime

  radnika Struka

  Radno

  mjesto

  Radno

  vrijeme

  (od – do)

  Rad sa

  stranka

  ma

  (od – do)

  Broj

  sati

  tjedno

  Broj sati

  godišnjeg

  zaduženja

  1. KATE

  KUKULJICA prof. razredne nastave RAVNATELJICA

  7:30-

  15:30

  Utorak

  11-13 40 2088

  2. JELENA

  PROHASKA prof. pedagogije PEDAGOG

  8:00-

  14:00

  9:00-

  11:00 40 2088

  3. IVANA MILETIĆ prof. filozofije i

  knjižničarstva KNJIŽNIČAR

  8:00-

  14:00 9:00 –

  14:00 40 2088

  4. ANA LJUBIĆ

  ARBANASIN mag.soc.pedagog. DEFEKTOLOG

  8:00-12:00 ILI

  12:00-16:00

  8:00-12:00

  ILI

  12:00-16:00 20 1044

  Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

  Red.

  broj

  Ime i prezime

  radnika Struka Radno mjesto

  Radno

  vrijeme

  (od – do)

  Broj sati

  tjedno

  Broj sati

  godišnjeg

  zaduženja

  1. ĐURO ARBULIĆ SSS DOMAR-

  KOTLOVNIČAR

  8:00-

  12:00 20 1044

  2. MARICA

  KUKULJICA SSS SPREMAČICA

  7:00-

  15:00 40 2088

  3. DUŠANKA

  BRAUTOVIĆ SSS SPREMAČICA

  13:00-

  20:00 40 2088

  4. MARIJA

  GLUHAN OŠ SPREMAČICA

  13:00-

  20:00 40 2088

  5. ANA KORDIĆ SSS SPREMAČICA 6:00-

  13:00 40 2088

  7. MARE OREPIĆ OŠ SPREMAČICA 8:00-

  10:00 10 522

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  24

  8. MARIJA SEPER SSS SPREMAČICA 7:00-

  15:00 40 2088

  9. STANICA

  ŠULJAK SSS SPREMAČICA

  7:00-

  15:00 40 2088

  • Julijana Barišić na roditeljskom dopustu, zamjena je Stanica Šuljak

  PODACI O ORGANIZACIJI RADA

  Organizacija smjena

  Matična škola

  Nastava se odvija u dvije smjene:

  I. smjena je za učenike od IV. do VIII. razreda u 8:00 sati, početak 1. sata.

  II. smjena je za učenike od I. do III. razreda u 13:15 sati, početak 1. sata.

  Obzirom na broj učenika putnika i dislociranost mjesta stanovanja, te uređenjem prijevoza nastava u

  jutarnjim satima započinje nultim satom (07:15h) za oblike nastave osim redovite (sat razrednika,

  dopunsku, dodatnu i dio izborne nastave).

  PODRUČNE ŠKOLE ČILIPI, KOMAJI, GABRILE, STRAVČA

  Nastava je u svim područnim školama u jutarnjoj smjeni, u 8:00 sati, U PŠ Stravča u 7,50 h radi organizacije

  putovanja učenika iz Jagnjila.

  Predmetni učitelji engleskog, francuskog i njemačkog jezika, glazbene kulture i vjeronauka odlaze u

  navedene škole po rasporedu.

  Organizacija rada

  Sjednice Učiteljskog vijeća planiramo održavati najčešće srijedom, a prema prilikama i drugim danima da

  bi učitelji obje smjene mogli nazočiti.

  Ukoliko bude potrebno prilagodit će se smjene do 12,35h, a popodnevna smjena počinje s nastavom u

  14,00h pri čemu će se za svaku izmjenu upoznavati i roditelji i prijevoznik.

  U dane gostovanja domaćih i inozemnih kazališnih družina, predavanja i radionica u prostorima škole ili u

  Domu kulture u Cavtatu i/ili u Čilipima redovita nastava organizirat će se prema prilikama i uz suglasnost

  roditelja.

  Planiranje izleta i svih oblika izvanučioničke i terenske nastave , svečanosti i priredbi u školi, gostovanja i

  predavanja zahtijeva prilagodbu prijevoza učenika putnika. Za sve odlaske iz škole, kad se redovita nastava

  održava na drugim mjestima, ishode se pisane suglasnosti roditelja. Na početku školske godine roditelji će

  se upoznati s aktivnostima koje se planiraju provesti u razrednim odjelima te sukladno izmjeni zakona traže

  se suglasnosti za svaku pojedinačnu aktivnost.

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  25

  Na početku školske godine roditelji se upoznaju sa aktivnostima koje se planiraju provesti u razrednim

  odjelima.

  Na početku školske godine roditelji potpisuju suglasnosti za kretanje njihove djece izvan prostora škole za

  vrijeme velikog odmora.

  KRETANJE ŠKOLSKIH AUTOBUSA

  Učenici putnici u našoj školi su učenici koji školskim prijevozom dolaze na nastavu u Osnovnu školu

  Cavtat, Stjepana Radića 3, Cavtat u obje smjene od 1.-8.r.

  JUTARNJA SMJENA

  1. GABRILE-USKOPLJE-ČILIPI-CAVTAT, veliki autobus* (i obratno) u 6:45 iz Gabrila magistralom

  kroz Močiće do pošte Čilipi – Mećajac 13:10 s autobusne postaje Mećajac

  2. Prvi povratak 11:30 sati ispred škole Zvekovica - Gabrili – Čilipi – Komaji (sukladno rasporedu ne

  ide svaki dan u Komaje)

  2. ČILIPI-CAVTAT (i obratno) minibus** u 6:50 kroz Čilipe (selima)-Komaji-Vignji (D8)-Mećajac

  (ispred škole) 13:10h i 14:00h ispred škole

  3. Učenici Stravče, Dube i Vojski do 6:50 iz Dube

  - veći autobus prilikom okretanja u 7:15 sati preuzima učenike iz Cavtata na autobusnoj stanici.

  *dolazi na autobusnu postaju pokraj ambulante nakon okretanja u Cavtatu

  **dolazi pred školu Cavtat u obje smjene

  *Jednog učenika iz Stravče (Jagnjilo) školski kombi prevozi na nastavu u PŠ Stravča

  POSLIJEPODNEVNA SMJENA MINIBUS

  1. 12:25 sati ZVEKOVICA-ŠKOLA (i obratno) u 16:55 i 17:25h

  2. 12:40 sati OBOD - (kroz) POLUGANJE- HOTEL ALBATROS - ŠKOLA (i obratno) u 17:25h

  Prijevoznik je Čazmatrans d.o.o., izmjene dogovaramo izravnim kontaktom, mailom, telefonom i uoči

  planiranih vožnja u provođenju terenske nastave. Roditelji se obavještavaju vezano za glavne promjene,

  a škola usko surađuje s prijevoznikom, osnivačem, prometnom policijom prema uočenim potrebama, a

  sve u svrhu sigurnosti učenika. .

  Na Vijeću roditelja razmatra se problematika prijevoza učenika obzirom na raštrkanost prostora,

  prikupljaju se podaci o kvaliteti prijevoza anketiranjem i usklađuje u najboljem interesu za učenike.

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  26

  RASPORED DEŽURSTVA

  Jutro

  Poslijepodne

  Ankica Strmečki

  Maja Vlahušić

  Petra Kušar

  Marijana Novak

  Ankica Strmečki

  Maja Vlahušić

  Marijana Novak

  Petra Kušar

  Marija Puljić

  Marija Vlahusin

  Marija Puljić

  Marija Vlahusin

  2B 3A 1AB 3B 2A

  Napomena:

  *Učitelji dežuraju sukladno Pravilima o dežuranju, pravila se prilagođavaju prema novonastalim

  potrebama.

  U područnim školama dežuraju svi učitelji, a ako su jedini onda dežuraju svaki dan.

  Na roditeljskom sastanku roditeljima je ponuđena mogućnost davanja prethodne suglasnosti za

  zadržavanje učenika u dvorištima škola i to za matičnu školu i PŠ Čilipi da bismo smanjili rizik i postigli

  veću sigurnost u vrijeme kada su učenici slobodni. Slijedili smo naputak savjetnice pravobraniteljice koja

  je posjetila školu u prosincu 2013. u kojem je predložila traženo.

  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  POČETAK Ivan Marić Marija Deranja Daniela Benić Perica

  Tomšić Jelena Sukurica

  ODMOR Marija Šeput

  Margita Jovičević

  Denis Sarić

  Boris Obradović

  Mara Kresić

  Antonia Miličić

  Katica Lučić

  Karmen

  Miljević

  Mia

  Barišković

  Ivana Bešker

  Katija Đurković

  KRAJ Stanka Dubretić

  Martina Obad

  Nikša

  Guljelmović Marija Šeput

  Katarina

  Radonić

  Nataša Pećar

  Patricia Rašica

  5B 5C

  6A

  7C

  4A, 4.B, 8B 6C

  7A

  6B

  8A

  7B

  6A

  5A

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  27

  INFORMACIJE ZA RODITELJE

  Ime i prezime učitelja

  Nastavni predmet/

  Razrednik razreda

  Dan u tjednu

  Vrijeme

  od-do

  KATIJA ĐURKOVIĆ HRVATSKI JEZIK/

  5.A PONEDJELJAK 12:15 - 13:00

  JELENA SUKURICA HRVATSKI

  JEZIK/6.A UTORAK 8:50 - 9:35

  ANTONIA MILIČIĆ MATEMATIKA/6.C ČETVRTAK 9:40 - 10:25

  KARMEN MILJEVIĆ MATEMATIKA/6.B SRIJEDA 9:40 - 10:25

  MARGITA JOVIČEVIĆ

  ENGLESKI I

  FRANCUSKI J.,

  7.A

  ČETVRTAK 8:00 - 8:45

  NATAŠA PEĆAR TJELESNA I

  ZDRAVSTVENA

  KULTURA SRIJEDA 10:25 - 11:00

  MIA BARIŠKOVIĆ ENGLESKI JEZIK,/

  8.A PONEDJELJAK 9:40 - 10:25

  MIRJANA RODIĆ FRANCUSKI JEZIK UTORAK 8:00 - 8:45

  MARIJA DERANJA GEOGRAFIJA

  I POVIJEST, PONEDJELJAK 9:40 - 10:25

  PERICA TOMŠIĆ POVIJEST, 7. B PONEDJELJAK 10:40 - 11:25

  MARIJA ŠEPUT PRIRODA I

  BIOLOGIJA, 5.B ČETVRTAK 8:50 - 09:35

  STANKA DUBRETIĆ KEMIJA/BIOLOGIJA,

  5.C PETAK 9:40 - 10:25

  IVANA BEŠKER VJERONAUK PETAK 8:50 - 9:35

  KATARINA RADONIĆ VJERONAUK SRIJEDA 8:50 - 9:35

  DENIS SARIĆ GLAZBENA

  KULTURA, 8.B SRIJEDA 10:40 - 11:25

  IVONA ŠIMUNOVIĆ LIKOVNA

  KULTURA PONEDJELJAK 9:40 - 10:25

  BORIS OBRADOVIĆ TJELESNA I ZDR.

  KULTURA PONEDJELJAK 8:50 - 9:35

  LUCIJA BOGDANOVIĆ TEHNIČKA

  KULTURA SRIJEDA 9:40 - 10:25

  MARA KRESIĆ FIZIKA PONEDJELJAK 8:50 - 9:35

  NIKŠA GULJELMOVIĆ INFORMATIKA PETAK 8:50-9:35

  IVAN MARIĆ HRVATSKI

  JEZIK/7.C PETAK 9:40 - 10:25

  ZORAN JUKO VJERONAUK

  PŠS UTO

  PŠG UTO

  7:30 - 8:00

  11:30-12:00

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  28

  Napomena:

  *informativni razgovori podložni promjenama, izmjene pratiti na mrežnim stranicama škole

  PŠK SRI

  PŠM SRI

  7:30 - 8:00

  13:00 - 13:30

  MATILDA ĐURĐEVIĆ NJEMAČKI JEZIK SRIJEDA 12:25 - 13:05

  MARIJA PULJIĆ 3. B UTORAK 17:20 - 18:05

  PETRA KUŠAR 3.A SRIJEDA 17:20 - 18:00

  MAJA VLAHUŠIĆ 1.A ČETRTAK 14:00 - 14:50

  KATE JURIĆ PŠČ, 2. UTORAK 8:00 - 8:45

  ELENA KLAIĆ PŠČ, 3. UTORAK 8:45-9:35

  STANIKICA DIKLIĆ PŠČ, 4. PETAK 8:00-8:45

  PAULINA GRBIĆ PŠČ, 1. PETAK 8:50 - 9:35

  ANA ĆAPIN PŠM, 2., 3. ČETVRTAK 10:00 - 10:45

  MARJANA JOGUNICA PŠM, 1., 4. UTORAK 10:40 - 11:25

  MARIJANA NOVAK 1.B UTORAK 14:05-14:50

  MAJA NJIRE

  MILJANOVIĆ PŠS, 2., 3. PONEDJELJAK 12:15 - 13:00

  MARIJA ANIČIĆ

  ZAMUČEN PŠG, 2. i 3. PETAK 8:50 - 9:35

  IVANA NJIRIĆ PŠG, 1. i 4.. PETAK 8:00 - 8:45

  ANA SIMOVIĆ PŠK UTORAK 7:15 - 8:00

  KATICA LUČIĆ 4.B UTORAK 9:40 - 10:25

  MARTINA OBAD 4.A PONEDJELJAK 8:50 - 9:35

  MARIJA VLAHUSIN 2.A ČETVRTAK 14:00 - 14:45

  ANKICA STRMEČKI 2. B PONEDJELJAK 14:00 - 14:45

  MATIJANA PEŠORDA ENGLESKI JEZIK SRIJEDA 12:30 - 13:15

  KATARINA JANKOVIĆ PŠČ, 1. PETAK 8:45 - 9:30

  PATRICIA RAŠICA ENGLESKI

  J./HRVATSKI J. UTORAK 11:25 - 12:15

  DANIELA BENIĆ GEOGRAFIJA PONEDJELJAK 11:30 -12:15

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  29

  Godišnji kalendar rada

  Mjesec

  Broj dana Blagdani i

  neradni dani

  Dan škole, grada, općine,

  župe, školske priredbe... radnih nastavnih

  I.

  polugodište

  od 3.rujna

  do

  21.prosinca.

  2018. god.

  IX. 20 20 10 Doček prvaša

  X. 22 22 9

  Dan neovisnosti, Svjetski

  dan učitelja, Dan kravate,

  18. listopada, Dan Općine

  Konavle 21. listopada

  Dan zahvalnosti za plodove

  zemlje 12. 10.

  XI. 22 20 * 9 Svi sveti

  XII. 18 15 13 Božićna priredba

  UKUPNO I.

  polugodište 81 78 41

  Zimski odmor učenika

  od 22.12.2018. do

  11.01.2019. godine

  II.

  polugodište

  od

  14.siječnja

  do 14.lipnja

  2019. god.

  I. 22 14 9

  Sveta tri kralja

  Dan međunarodnog

  priznanja Hrvatske

  II. 20 20 8

  Sveti Vlaho-Dan

  dubrovačke biskupije,

  maškarana zabava

  III. 21 21 10

  Dani hrvatskog jezika 11. -

  17. ožujka; Očev dan 19.

  ožujka, Svjetski dan voda

  22. ožujka.

  IV. 21 13 9

  Uskrsna priredba

  .,Proljetni odmor učenika

  od 18.04. -26.4.2019.g.

  Dan planeta Zemlje; 10.04.

  Pješice u školu

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  30

  V. 22 22 9

  1.svibanj,Majčin dan,Dan

  obitelji; Svjetski dan sunca

  3. 05.

  VI. 18 10 12

  Dan škole, završna

  priredba,ispraćaj osmaša

  VII. 23 - 8 Ljetni odmor učenika

  od 17.6. do 31.8.2019.

  godine VIII. 20 - 11

  UKUPNO II.

  polugodište 168 99 76

  U K U P N O: 249 177 117

  *2. studenoga Dušni dan – radni ne nastavni dan.

  ** 177 nastavnih dana je u okvirima zakonskih propisa za realizaciju godišnjeg plana i programa.

  BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE

  08.10. Dan neovisnosti - blagdan Republike Hrvatske

  01.11. Svi Sveti

  25.12. Božić - blagdan Republike Hrvatske

  26.12. Sveti Stjepan - božićni blagdan Republike Hrvatske

  01.01. Nova godina - blagdan Republike Hrvatske

  21.04. Uskrs

  22.04. Uskrsni ponedjeljak

  01.05. Međunarodni praznik rada - blagdan Republike Hrvatske

  31.05. Tijelovo - blagdan Republike Hrvatske

  22.06. Dan antifašističke borbe u RH - blagdan Republike Hrvatske

  25.06. Dan državnosti - blagdan Republike Hrvatske

  05.08. Dan domovinske zahvalnosti - blagdan Republike Hrvatske

  15.08. Velika Gospa - blagdan Republike Hrvatske

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  31

  NERADNI DANI U REPUBLICI HRVATSKOJ

  01.11. Svi sveti

  06.01. Bogojavljanje - Tri kralja

  GRADSKI BLAGDANI

  21.10. Dan Općine Konavle

  03.02. Sv.Vlaho - Dan biskupije

  Podaci o broju učenika i razrednih odjela

  MATIČNA ŠKOLA

  Razred učenika odjela

  djev

  ojč

  ica

  pon

  avlja

  ča

  primjereni

  oblik

  školovanja

  (uče. s rje.)

  pu

  tnici

  Pro

  duž

  .

  Ime i prezime

  razrednika

  I.a 26 1 11 Maja Vlahušić

  I.b 25 1 12 1 Marijana Novak

  UKUPNO 51 2 23 1

  II.a 20 1 8 1 Marija Vlahusin

  II.b 20 1 7 Ankica Strmečki

  UKUPNO 40 2 15 1

  III. a 19 1 8 Petra Kušar

  III.b 21 1 8 1 Marija Puljić

  UKUPNO 40 2 16 1

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  32

  IV. a 17 1 10 1 Martina Obad

  IV. b 19 1 12 Katica Lučić

  UKUPNO 36 2 22 1

  UKUPNO

  I.–IV. 167 8 76 4

  V. a 24 1 10 Katija

  Đurković

  V. b 23 1 10 Marija Šeput

  V. c 24 1 11 1 Stanka Dubretić

  UKUPNO 71 3 31 1

  VI.a 18 1 7 1 Jelena Sukurica

  VI.b 18 1 7 1 Karmen Miljević

  VI.c 19 1 8 1 Antonia Miličić

  UKUPNO 55 3 22 3

  VII. a 19 1 8 Margita Jovičević

  VII. b 20 1 10 1 Perica Tomšić

  VII. c 20 1 11 1 Ivan Marić

  UKUPNO 59 3 29 2

  VIII. a 27 1 14 Mia Barišković

  VIII. b 26 1 14 1 Denis Sarić

  UKUPNO 53 2 28 1

  UKUPNO

  V. - VIII. 238 11 110 7

  UKUPNO

  I. - VIII. 405 19 186 11

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  33

  PODRUČNA ŠKOLA ČILIPI

  Podaci o broju učenika i razrednih odjela

  Razred učeni

  ka odjela

  djev

  ojčica

  pon

  avlja

  ča

  primjere

  ni oblik

  školovanj

  a (uče. s

  rje.)

  Ime i prezime

  razrednika

  putn

  ici

  I. r 19 1 10 1 Paulina Grbić

  UKUPNO 19 1 10 1

  II. r 12 1 1 1 Kate Jurić

  UKUPNO 12 1 1 1

  III. r 14 1 8 1 Elena Klaić

  UKUPNO 14 1 8 1

  IV. r 9 1 4 1 Stankica Diklić

  UKUPNO

  I.–IV. 55 4 19 4

  PODRUČNA ŠKOLA MOČIĆI

  Podaci o broju učenika i razrednih odjela

  Razred učeni

  ka odjela

  djevoj-

  čica

  ponav

  -ljača

  primjer

  eni

  oblik

  školova

  nja

  (uče. s

  rje.)

  Ime i prezime

  razrednika

  putn

  ici

  I. r 6 1/2 3 Marjana

  Jogunica

  UKUPNO 6 1/2 3

  II. r 7 1/2 3 Ana Ćapin

  UKUPNO 7 1/2 3

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  34

  III. r 4 1/2 2 Ana Ćapin

  UKUPNO 4 1/2 2

  IV. r 4 1/2 2 Marjana

  Jogunica

  UKUPNO

  I.–IV. 21 2 10

  PODRUČNA ŠKOLA KOMAJI

  Podaci o broju učenika i razrednih odjela

  Razred učenika odjela djevoj-

  čica

  ponav-

  ljača

  primjereni

  oblik

  školovanja

  (uče. s rje.)

  Putnika Ime i prezime

  razrednika

  3 do

  5 km

  6 do

  10

  km

  I.r 1 1/2 Ana Simović

  II. r 4 1/2 1 1

  UKUPNO 6 1 1 1

  PODRUČNA ŠKOLA GABRILI

  Podaci o broju učenika i razrednih odjela

  Razred učenik

  a

  odjel

  a

  djevo

  j-

  čica

  ponav

  -ljača

  primjereni

  oblik

  školovanja

  (uče. s

  rje.)

  Ime i prezime

  razrednika

  putn

  ici

  I. r 2 1/2 1

  Ivana Njirić

  Marija Aničić Zamućen

  IV. r 6 1/2 4

  UKUPNO 8 1 5

  II. r 1 1/2 1

  III. 1 1/2

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  35

  UKUPNO 2 1 1

  UKUPNO 10 2 5 1

  PODRUČNA ŠKOLA STRAVČA

  Podaci o broju učenika i razrednih odjela

  Razred učenik

  a odjela

  djev

  ojč

  ica

  pon

  avlja

  ča

  primjere

  ni oblik

  školovanj

  a (uče. s

  rje.)

  Ime i prezime

  razrednika

  put

  nici

  Maja Njire

  Miljanović

  II. r 2 1/2 0 1

  III. r 2 1/2 2

  UKUPNO

  I.–III. 4 1 2 1

  Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

  Rješenjem određen oblik

  rada

  Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima

  Ukupno

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

  Redoviti program uz

  individualizirani pristup 2 2 1 2 2 2 11

  Redoviti program uz

  prilagodbu sadržaja 1 1

  Redoviti program uz

  prilagodbu sadržaja i redoviti

  program uz individualizirani

  pristup

  2 1 1 1 1 6

  Posebni program 0

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  36

  Nastava u kući

  -

  TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG

  RADA

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  37

  Nastavni

  predmet

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno

  planirano

  T G T G T G T G T G T G T G T G T G

  Hrvatski

  jezik 30 1050 35 1225 30 1050 25 875 15 525 15 525 12 420 8 280 170 5950

  Likovna

  kultura 6 210 7 245 6 210 5 175 3 105 3 105 3 105 2 70 35 1225

  Glazbena

  kultura 6 210 7 245 6 210 5 175 3 105 3 105 3 105 2 70 35 1225

  Engleski

  jezik 12 420 14 490 12 420 10 350 9 315 9 315 9 315 6 210 81 2835

  Matematika 24 840 28 980 24 840 20 700 12 420 12 420 12 420 8 280 140 4900

  Priroda 4,5 157,5 6 210 10,5 367,5

  Biologija 6 210 4 140 10 350

  Kemija 6 210 4 140 10 350

  Fizika 6 210 4 140 10 350

  Priroda i

  društvo 12 420 14 490 12 420 15 525 53 1855

  Povijest 6 210 6 210 6 210 4 140 22 770

  Geografija 4,5 157,5 6 210 6 210 4 140 20,5 717,5

  Tehnička

  kultura 3 105 3 105 3 105 2 70 11 385

  Tjelesna i

  zdr. kultura 18 630 21 735 18 630 10 350 6 210 6 210 6 210 4 140 89 3115

  Informatika 6 210 6 210 12 420

  UKUPNO: 108 3780 126 4410 108 3780 90 3150 72 2520 75 2625 78 2730 52 1820 24815

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  38

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka

  Vje

  ron

  au

  k

  Razred Broj učenika Broj

  grupa

  Izvršitelj

  programa

  Planirano

  sati T G

  I.a 24 1 Ivana Bešker 2 70

  I.b 24 1 Ivana Bešker 2 70

  II.a 20 1 Ivana Bešker 2 70

  II.b 19 1 Ivana Bešker 2 70

  III.a 19 1 Ivana Bešker 2 70

  III.b 21 1 Ivana Bešker 2 70

  IV.a 16 1 Katarina Radonić 2 70

  IV.b 19 1 Ivana Bešker 2 70

  I.PŠČ 19 1 Katarina Radonić 2 70

  II.PŠČ 10 1 Katarina Radonić 2 70

  III.PŠČ 14 1 Katarina Radonić 2 70

  IV.PŠČ 9 1 Katarina Radonić 2 70

  I./4.PŠM 10 1 Zoran Juko 2 70

  II./III.PŠM 11 1 Zoran Juko 2 70

  PŠK I/ II: 5 1 Zoran Juko 2 70

  I./IV.PŠG 8 1 Zoran Juko 2 70

  II./III.PŠG 2 1 Zoran Juko 2 70

  PŠS II./III. 4 1 Zoran Juko 2 70

  UKUPNO

  I. – IV. 254 18 36 1260

  Vje

  ron

  au

  k

  V.a 24 1 Katarina Radonić 2 70

  V.b 22 1 Katarina Radonić 2 70

  V.c 23 1 Katarina Radonić 2

  VI.a 17 1 Ivana Bešker 2 70

  VI.b 18 1 Ivana Bešker 2 70

  VI.c 16 1 Ivana Bešker 2 70

  VII.a 19 1 Katarina Radonić 2 70

  VII.b 20 1 Katarina Radonić 2 70

  VII.c 18 1 2

  VIII.a 26 1 Ivana Bešker 2 70

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  39

  VIII.b 23 1 Ivana Bešker 2 70

  UKUPNO

  V. – VIII. 226 11 22 770

  UKUPNO

  I. – VIII. 480 29 58 2030

  Vjeronauk -

  Islamski

  Razred Broj učenika Broj grupa Izvršitelj

  programa

  Planirano sati

  godišnje

  3.PŠM 1 1 Salkan Herić 70

  2.PŠČ 1 1 Salkan Herić 70

  UKUPNO 2 2 140

  *Vjeronauk se odvija u institucijama vjerske zajednice.

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave francuskog jezika

  F

  r

  a

  n

  c

  u

  s

  k

  i

  j

  e

  z

  i

  k

  Razred Broj

  učenika

  Broj

  grupa Izvršitelj programa

  Planirano sati

  T G

  IV.ab 4 1 MirjanaRodić 2 70

  IV.PŠČ 2 1 Mirjana Rodić 2 70

  IV.PŠG 1 1 Mirjana Rodić 2 70

  V.abc 16 1 Margita Jovičević 2 70

  VI.abc 16 1 Mirjana Rodić 2 70

  VII.abc 21 1 Mirjana Rodić 2 70

  VIII.ab 14 1 Mirjana Rodić 2 70

  UKUPNO

  IV. – VIII. 74 7 14 490

  1

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  40

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave njemačkog jezika

  Njemački

  jezik

  Razred Broj

  učenika

  Broj

  grupa Izvršitelj programa

  Planirano sati

  T G

  4.ab

  MŠ 16 1

  Matilda Gjurgjević

  2 70

  PŠČ, PŠM 8+1 2 6 70

  5.abc 21 1 2 70

  6.abc 16 1 2 70

  7.abc 12 1 2 70

  8.ab 4 1 2 70

  UKUPNO

  IV. – VII. 78 7 14 490

  *Do povratka zaposlenica u drugom polugodištu zamjena održava nastavu za sve četvrte razrede

  zajedno i u matičnoj školi.

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike

  Info

  rmati

  ka

  Razred Broj

  učenika

  Broj

  grupa

  Izvršitelj

  programa

  Planirano

  sati T G

  VII.a 18 1

  Nikša Guljelmović

  2 70

  VII.b 19 1 2 70

  VII. c 18 1 2 70

  VIII.a 25 1 2 70

  VIII.b 23 1 2 70

  UKUPNO 103 5 10 350

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  41

  V. – VIII.

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

  Red.

  broj Nastavni predmet

  Razred

  grupa

  Broj

  učenika

  Planirani

  broj sati Ime i prezime učitelja

  izvršitelja T G

  1. Hrvatski jezik/matematika 1.a 6 1 35 Maja Vlahušić

  2. Hrvatski jezik 1.b 7 1 35 Marijana Novak

  3. Hrvatski jezik/matematika 2.a 4 1 35 Marija Vlahusin

  4. Hrvatski jezik/matematika 2.b 5 1 35 Ankica Strmečki

  5. Hrvatski jezik/matematika 3.a 4 1 35 Petra Kušar

  6. Hrvatski jezik/matematika 3.b 4 1 35 Marija Puljić

  7. Hrvatski jezik/matematika 4.a 5 1 35 Martina Obad

  8. Hrvatski jezik/matematika 4.b 3 1 35 Katica Lučić

  9. Hrvatski jezik/Matematika 1.PŠČ 3 1 35 Paulina Grbić

  10. Hrvatski jezik 2.PŠĆ 4 1 35 Kate Jurić

  11. Matematika 3.PŠČ 4 1 35 Elena Klaić

  12. Hrvatski jezik 4.PŠČ 2 1 35 Stankica Diklić

  13. Hrvatski jezik/matematika 1/4PŠM 3 1 35 Marjana Jogunica

  14. Hrvatski jezik/matematika 2/3PŠM 4 1 35 Ana Ćapin

  15. Hrvatski jezik/matematika PŠK 2 1 35 Ana Simović

  16. Hrvatski jezik/matematika 2./3.PŠG 2 1 35 Marija Aničić Zamučen

  17. Hrvatski jezik/matematika 1/4PŠG 2 1 35 Ivana Njirić

  18. Matematika 2./3/PŠS 2 1 35 Maja Njire Miljanović

  UKUPNO I. - IV. 66 18 630

  19. Engleski jezik , .i7. 5.,6., i 8. 7 1 35 Mia Barišković

  20. Engleski jezik 5.i 7. 8 1 35 Margita Jovičević

  21. Matematika 6.abc 8.ab. 20 1 35 Karmen Miljević

  22. Matematika 7.abc 20 1 35 Antonia Miličić

  23. Kemija 7. 5 0.5 17.5 Stanka Dubretić

  24. Hrvatski jezik 5ac.i 7.ab 20 1 35 Katija Đurković

  25. Hrvatski jezik 5.b, 6.c,

  7.c i 7.

  6 1 35 Ivan Marić

  26. Hrvatski jezik 6. i8. 10 1 35 Jelena Sukurica

  27. Geografija 5.-8. 10 0,5 17,5 Daniela Benić

  28. Matematika/Fizika 5.,7.,8. 10 1 35 Mara Kresić

  29. Hrvatski jezik 7. 4 1 35 Patricia Rašica

  30. Kemija /Biologija 7.8. 4 1 35 Marija Šeput

  UKUPNO V. - VIII. 124 11 385

  UKUPNO I. - VIII. 190 29 1015

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  42

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

  Red.

  broj Nastavni predmet

  Razred

  grupa

  Broj

  učenika

  Planirani

  broj sati Ime i prezime

  učitelja izvršitelja T G

  1. Matematika 1.a 5 1 35 Maja Vlahušić

  2. Matematika 1.b 5 1 35 Marijana Novak

  3. Matematika; Priroda i d. 2.a 18 1 35 Marija Vlahusin

  4. Matematika 2.b 20 1 35 Ankica Strmečki

  5. Priroda i društvo 3.a 5 1 35 Petra Kušar

  6. Matematika 3.b 22 1 35 Marija Puljić

  7. Matematika 4.a 4 1 35 Martina Obad

  8. Matematika 4.b 5 1 35 Katica Lučić

  9. Matematika 1.PŠČ 14 1 35 Paulina Grbić

  10. Priroda i društvo 2.PŠČ 8 1 35 Kate Jurić

  11. Priroda i društvo 3.PŠČ 13 1 35 Elena Klaić

  12. Matematika 4.PŠČ 11 1 35 Stankica Diklić

  13. Matematika 1/4PŠM 5 1 35 Marijana Jogunica

  14. Hrvatski/matematika 2/3PŠM 4 1 35 Ana Ćapin

  15. Priroda i društvo PŠK 2 1 35 Ana Simović

  16. Matematika 1/4PŠG 2 1 35 Ivana Njirić

  17. Matematika 2./3.PŠG 4 1 35 Marija Zamučen

  18. Matematika; Priroda i d. PŠS 2 1 35 Maja Njire Miljanović

  UKUPNO I. - IV. 149 18 630

  1. Hrvatski jezik 7.c 10 1 35 Patricia Rašica

  2. Hrvatski jezik 8.ab 5 1 35 Jelena Sukurica

  3. Hrvatski jezik 7.ab 6 1 35 Ivan Marić/Katija Đurković

  2. Fizika, Matematika 5.- 8. 10 1 35 Mara Kresić

  3. Matematika 7. 15 1 35 Antonija Miličić

  4. Matematika 6.i 8. 15 1 35 Karmen Miljević

  5. Francuski jezik 8.ab 4 1 35 Mirjana Rodić

  6. Engleski jezik 8.ab 6 1 35 Mia Barišković

  7. Biologija, Kemija 7./8. 8 1 35 Marija Šeput

  8. Kemija, Biologija 7. 8 1 35 Stanka Dubretić

  9. Povijest 5.-8. 10 1 35 Perica Tomšić

  10. Geografija 5.-8. 10 1 35 Danijela Benić

  11. Informatika 5.-8. 5 0,5 17,5 Nikša Guljelmović

  12. Engleski jezik 7. 10 1 35 Margita Jovičević

  UKUPNO V. - VIII. 107 14,5 507

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  43

  UKUPNO I. - VIII. 256 32,5 1137

  Obuka plivanja i Judo u školi

  Nastavak suradnje s VK Jug Croatia osiguranje, PK Jug i PK Cavtat, posjete i prezentiranje vaterpola i

  plivanja kao tradicijski važnog sporta za Cavtat s ciljem poticanja uključivanja učenika Konavala u

  treniranje, u sastavu ŠSK OŠ Cavtat. Većina učenika obuku plivanja prođe tijekom ljeta, a nastavljaju plivati

  u hotelu Albatros i na bazenu u Dubrovniku. Provjeru plivanja učiteljice razredne nastave u okviru satova

  TZK provode i na gradskoj plaži u prvom tjednu nastave.

  U Osnovnoj školi Cavtat Judo se trenira od 1997.g., a u sklopu Judo kluba Konavle je od 2000. godine.

  Svake godine trenira skupina od oko 50 učenika naše škole 2 puta tjedno. Redovito imamo uspješne borce

  na državnim natjecanjima.

  Kao ŠSK natječemo se u više sportova: odbojka dječaci i djevojčice, nogomet, košarka, rukomet, stolni

  tenis, i judo. U školskoj godini 2018./19. Hrvatski školski sportski savez odobrio je dva odjeljenja

  Univerzalne sportske škole za područne škole Čilipi i Močići te jedno odjeljenje Vježbaonice za učenike 5.

  – 8. razreda.

  PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA

  Plan rada ravnatelja

  SADRŽAJ RADA

  Predviđeno

  vrijeme

  ostvarivanja

  Predviđe

  no

  vrijeme

  u satima

  1.POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

  Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI - IX 50

  Izrada plana i programa rada ravnatelja VI – IX 10

  Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI – IX 10

  Izrada školskog kurikuluma VI – IX 40

  Izrada Razvojnog plana i programa škole VI – IX 30

  Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća IX – VI 20

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  44

  Izrada zaduženja učitelja VI – VIII 20

  Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim

  planiranjima, koordiniranje i administriranje E-dnevnika i

  mrežne stranice škole

  IX – VI 10

  Planiranje i organizacija školskih projekata IX – VI 20

  Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja IX – VI 5

  Planiranje nabave opreme i namještaja IX – VI 5

  Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole IX – VI 20

  Ostali poslovi IX – VIII 10

  2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE

  RADA

  Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih

  odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada

  izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada

  Škole). Rješavanje problematike, sastanci i obveze vezano za

  stvaranje uvjeta za rekonstrukciju buduće škole. Stvaranje

  uvjeta za uvođenje produženog boravka u PŠ Čilipi.

  IX – VIII 20

  Izrada Godišnjeg kalendara rada škole s aktivnostima. VIII – IX 5

  Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja VI – IX 20

  Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu

  NCVVO-a prema prilikama za tekuću godinu IX – VI 10

  Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole i aktivnosti

  u školi (anketni upitnici, prezentiranje). IX – VI 20

  Organizacija prijevoza učenika i poduzimanje mjera zaštite

  prava učenika, zaštite sigurnosti učenika. IX – VII 20

  Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite

  učenika IX – VI 10

  Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i

  ekskurzija. IX – VI 20

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  45

  Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole, naš

  put u kvaliteti, određivanje željenih ciljeva. IX – VIII 50

  Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred IV – VII 20

  Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i

  praznika, važnih datuma IX – VI 10

  Organizacija zamjena nenazočnih učitelja IX – VI 10

  Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita VI i VIII 10

  Organizacija poslova vezana uz obavijesti o odabranim

  udžbenicima V-IX 10

  Poslovi vezani uz natjecanja učenika, poslovi vezani za

  Natječaje za učenike i škole I-VI 20

  Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija prostora, nabave

  opreme. I - VIII 20

  Ostali poslovi nepredvidivog karaktera IX – VIII 5

  3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA

  ŠKOLE

  Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole, Naša

  škola-kvalitetna škola IX – VI 70

  Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih

  razdoblja, Izvještaji iz E-dnevnika, rad na sadržaju praćenja

  učenika

  Tijekom godine 30

  Administrativno pedagoško i instruktivni rad s učiteljima,

  stručnim suradnicima i pripravnicima, E-dnevnik, kriteriji

  ocjenjivanja, uvođenje u rad

  IX – VI 50

  Praćenje rada školskih povjerenstava IX – VI 10

  Praćenje i koordinacija rada administrativne službe IX – VIII 30

  Praćenje i koordinacija rada tehničke službe IX – VIII 30

  Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole, lokalne

  zajednice i/ili državnih institucija i udruga koje djeluju na

  dobrobit djece

  IX – VIII 50

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  46

  Kontrola pedagoške dokumentacije (E-dnevnik) i ostalih

  oblika zapisnika po sukladno upravnom postupku IX – VIII 30

  Ostali poslovi IX – VIII 10

  4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA

  ŠKOLE

  Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i

  stručnih tijela IX – VIII 50

  Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole IX – VIII 20

  Ostali poslovi IX – VIII 10

  5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM

  SURADNICIMA I RODITELJIMA

  Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima IX – VIII 30

  Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu,

  učenička zadruga-mogućnost osnivanja IX – VI 20

  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika IX – VI 50

  Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX – VIII 50

  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika,

  izvršavanje i upoznavanje sa zapisnicima nadređenih IX – VIII 40

  Savjetodavni rad s roditeljima/individualno i

  skupno/roditeljski sastanci na početku ili tijekom školske

  godine

  IX – VIII 50

  Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad IX - VI 40

  Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika IX - VI 10

  Ostali poslovi IX – VIII 10

  6. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I

  RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

  Rad i suradnja s tajnikom škole IX – VIII 50

  Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka

  MZO-a IX – VIII 20

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  47

  Usklađivanje i provedba i usuglašavanje općih i pojedinačnih

  akata škole u skladu s rokovima. IX – VIII 20

  Provođenje natječaja za potrebe škole IX – VIII 10

  Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX – VIII 5

  Poslovi zastupanja škole IX – VIII 30

  Rad i suradnja s računovođom škole IX – VIII 50

  Izrada financijskog plana škole, fisklano poslovanje-upitnik VIII – IX 30

  Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja IX – VIII 50

  Organizacija i provedba inventure XII 20

  Poslovi vezani uz E-maticu, izvještaji VI 40

  Potpisivanje i provjera svjedodžbi, nagrda, priznanja i pohvala VI 30

  Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala VIII i I 10

  Ostali poslovi IX – VIII 5

  7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I

  INSTITUCIJAMA

  Predstavljanje škole IX – VIII 10

  Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, nadležnim

  inspekcijskim službama IX – VIII 10

  Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje, savjetnicima za

  učitelje, stručne suradnike i ravnatelje. IX – VIII 10

  Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje

  obrazovanja IX – VIII 5

  Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX – VIII 5

  Suradnja s ostalim Agencijama na državnoj razini IX – VIII 5

  Suradnja s Uredom državne uprave IX – VIII 10

  Suradnja s osnivačem i projektantom buduće Škole IX – VIII 30

  Suradnja s Zavodom za zapošljavanje IX – VIII 5

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  48

  Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo IX – VIII 5

  Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX – VIII 5

  Suradnja s Policijskom upravom IX –VIII 5

  Suradnja s Župnim uredom IX – VIII 5

  Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX – VIII 5

  Suradnja s turističkim agencijama IX – VIII 5

  Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama

  (Biciklistički klub Konavle, Dvije rote, DVD Konavle,

  Intervencijske postrojbe, Hrvatska policija)

  IX – VIII 5

  Suradnja s Hrvatskim crvenih križem – Dubrovnik, udrugama IX – VIII 5

  Suradnja s Općinom Konavle, TZ Općine Konavle i Zračnom

  lukom Dubrovnik, Muzejima i galerijama Konavle i Maticom

  hrvatskom.

  IX - VIII 5

  Suradnja s Arhivom Dubrovnik i Dubrovačkim muzejima te

  Gradskim zidinama. Tijekom godine 5

  Ostali poslovi IX – VIII 5

  8. STRUČNO USAVRŠAVANJE

  Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi IX – VI 6

  Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZO-a, AZZO-a,

  HUROŠ-a i ostalo prema potrebi i interesima. IX – VI 30

  Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova IX – VI 5

  Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature IX – VI 20

  Ostala stručna usavršavanja IX – VI 5

  9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA

  Vođenje evidencija i dokumentacije IX – VI 30

  Ostali nepredvidivi poslovi IX – VI 5

  UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 2088

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  49

  Plan rada stručnog suradnika knjižničara

  MJESEC PROGRAMSKI SADRŽAJI BROJ SATI

  RUJAN

  2018.

  1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima

  • Upoznavanje učenika s knjižnicom i oblicima rada u školskoj knjižnici za sve prve razrede, posudba, periodika u knjižnici, časopisi za učenike

  • Pomoć učenicima u istraživačkom radu u knjižnici

  • Sat u knjižnici:– PRAVILA LIJEPOG PONAŠANJA U KNJIŽNICI; DJEČJI ČASOPISI

  2. Stručni rad i informacijska djelatnost

  • Izrada godišnjih planova i programa rada: knjižnice, kulturnih aktivnosti, nabava stručne literature

  • Suradnja s nastavnicima svih stručnih aktiva radi nabavke besplatnih udžbenika za potrebe nastave

  • Suradnja s učiteljima – prijedlog lektire

  • Dnevna i mjesečna statistika korištenja građe u knjižnici

  • Objava novosti o zbivanjima u knjižnici na web stranicama

  • Vođenje pretplate na časopise (za školsku knjižnicu i učenike)

  3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice

  • Planiranje kulturnih sadržaja za ovu školsku godinu

  • 08.09. Međunarodni dan pismenosti

  • 28.09. Međunarodni dan prava na pristup informacijama

  4. Stručno usavršavanje

  • Praćenje novih kataloga nakladnika i novih izdanja

  • Praćenje nove stručne, pedagoške i metodičke literature i periodike

  • Suradnja s drugim školskim knjižnicama ; Agencija za odgoj i obrazovanje RH

  1.1 5. Suradnja s ravnateljem i računovođom škole

  • Narudžbe i nabava u školskoj knjižnici

  • Akcije i načini za kupnju knjižnog fonda u ovoj školskoj godini

  • Narudžba stručnih i pedagoških časopisa i ostale periodike za ovu školsku godinu

  UKUPNO

  160 SATI

  LISTOPAD

  2018.

  1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima

  • Pripremanje učenika za samostalno korištenje raznih izvora znanja

  • Priručnici, referentna zbirka, periodika i AV građa u knjižnici

  • Izrada popisa literature i bibliografskih podataka za pojedine nastavne predmete

  • Sat u knjižnici: 4. r – KORIŠTENJE ENCIKLOPEDIJA – građanski odgoj

  • Vođenje izvannastavne aktivnosti - grupa „Mali knjižničari“

  • Rad s novinarskom grupom – izrada časopisa „Zrcalo“

  • Čitam (ne) skitam! - projekt poticanja čitanja za učenike 5. – 8. razreda u sklopu Mjeseca knjige – a isti će se provoditi i do kraja školske godine

  2018./19.

  • Projekt Grga čvarak 2. Stručni rad i informacijska djelatnost

  • Narudžba novih knjiga u suradnji s voditeljima svih stručnih aktiva

  • Nabava i obrada novih knjiga, računalna obrada

  • Informiranje nastavnika o novoj građi u knjižnici – Bilten prinova

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  50

  • Objava novosti o zbivanjima u knjižnici na web stranicama

  • Vođenje pretplate na časopise (za školsku knjižnicu i učenike)

  3. Suradnja s ravnateljem i računovođom

  • Kupnja novih knjiga, AV građe i novih naslova periodike

  • Suradnja s razrednicima svih razreda 4. Kulturna i javna djelatnost

  • 05.10. Svjetski dan učitelja

  • 15.10. Mjesec hrvatske knjige – plakat, čitateljski kutak; Čitam, (ne) skitam! – projekt poticanja čitanja za učenike 5. do 8. razreda

  • 21.10. – Dan Općine Konavle

  • 22.10. – Međunarodni dan školskih knjižnica

  • Projektni dan 5. Stručno usavršavanje

  • Sudjelovanje na stručnim aktivima školskih knjižničara – županijsko vijeće

  • Pregled sve novije stručne i pedagoške literature

  UKUPNO 140 SATI

  STUDENI

  2018.

  1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima

  • Pedagoška pomoć pri realizaciji nastavnih sadržaja, sadržaja slobodnih aktivnosti i izvannastavnih aktivnosti

  • Posudba lektire i stručne literature učenicima

  • Rad s novinarskom grupom – izrada časopisa „Zrcalo“

  • Sat u knjižnici: prema edukacijskom planu u dogovoru s učiteljima

  • Vođenje izvannastavne aktivnosti - grupa „Mali knjižničari“

  • Suradnja u projektu poticanja čitanja s učenicima nižih i viših razreda s učiteljicama hrvatskog jezika povodom Mjeseca knjige

  • Projekt Grga čvarak

  2. Stručni rad i informacijska djelatnost

  • Obrada novih knjiga – inventarizacija, klasifikacija i dr.

  • Praćenje i evidencija korištenja knjižne građe u knjižnici – dnevna i mjesečna posudba, statistika posudbe

  • Objava novosti o zbivanjima u knjižnici na web stranicama

  3. Kulturna i javna djelatnost

  • 16.11. – Međunarodni dan tolerancije

  • 18.11. – Dan sjećanja na Vukovar

  4. Stručno usavršavanje

  • Praćenje stručne i pedagoške literature, aktualne periodike, kataloga nakladnika, čitanje recenzija i prikaz novih stručnih knjiga

  • Suradnja sa Agencijom za odgoj i obrazovanje RH – rad školskih knjižnica

  5. Suradnja s ravnateljem i nastavnicima

  • Suradnja s voditeljima stručnih aktiva

  • Pomoć nastavnicima u realizaciji nastavnih sati i određenih sadržaja, izborom literature, AV građe i sl.

  Suradnja s voditeljima stručnih aktiva radi nabave nove stručne literature

  UKUPNO 161 SATI

  PROSINAC

  2018.

  1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima

  • Svakodnevni rad s učenicima u čitaonici, uz pomoć u obradi samostalnih radova iz pojedinih predmeta

  • Posudbeni rad s učenicima u knjižnici

  • Izrada bibliografskih popisa za pojedine teme i područja

  • Rad s novinarskom grupom – izrada časopisa „Zrcalo“

  • Sat u knjižnici: prema edukacijskom planu u dogovoru s učiteljima; tema građanskog odgoja

  • Vođenje izvannastavne aktivnosti - grupa „Mali knjižničari“

  2. Stručni rad i informacijska djelatnost

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  51

  • Obrada novih knjiga – računalna obrada i stručna obrada

  • Kompletiranje stručnih časopisa u godišta

  • Statistika posudbe za ovaj mjesec

  • Objava novosti o zbivanjima u knjižnici na web stranicama

  • Vođenje pretplate na časopise (za školsku knjižnicu i učenike)

  3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice

  • 18. – 23. 12. – u susret blagdanima;

  • Radionica s učenicima nižih razreda „Bajke o božiću“; Božićni tjedan: organizacija i rad na Božićnom sajmu u školi

  4. Stručno usavršavanje

  • Praćenje novih izdanja stručne literature kao i pedagoško-metodičke literature za nastavnike

  5. Suradnja s ravnateljem škole i računovođom

  • Dogovor s ravnateljem škole o provedbi svih akcija i poslova u knjižnici

  • Suradnja s računovođom u svezi ostvarenja financijskog plana nabave u knjižnici

  • Izvještaj o stanju knjižničnog fonda do 31.12. 2018.

  UKUPNO 160 SATI

  SIJEČANJ

  2019.

  1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima

  • Posudba lektire i stručnih knjiga učenicima

  • Rad s učenicima u izvannastavnim i slobodnim aktivnostima – suradnja i pomoć u realizaciji

  • Rad s novinarskom grupom – izrada časopisa „Zrcalo“

  • Rad s učenicima u razrednoj zajednici, uz primjenu knjižnične građe, osobito uz AV građu

  • Sat u knjižnici: prema edukacijskom planu u dogovoru s učiteljima

  • Vođenje izvannastavne aktivnosti - grupa „Mali knjižničari“

  • Projekt Grga čvarak

  2. Stručni rad i informacijska djelatnost

  • Kompletiranje časopisa u godišta i narudžba novih brojeva za tekuću godinu

  • Objava novosti o zbivanjima u knjižnici na web stranicama

  • Vođenje pretplate na časopise (za školsku knjižnicu i učenike)

  3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice

  • Uređenje panoa knjižnice u suradnji s voditeljem aktiva hrvatskog jezika;

  • 27.01. Dan ružičastih majica 4. Stručno usavršavanje

  • Praćenje nove stručne literature i periodike

  • Nova pedagoška, metodička, psihološka i ostala literatura u knjižnici

  5. Suradnja s ravnateljem i računovođom škole

  • Dogovor o daljnjem radu u knjižnici: nabava fonda i narudžba časopisa

  • Završetak prvog polugodišta, prisustvovanje sjednicama Učiteljskog vijeća i sastancima stručnih aktiva

  • Izvještaj računovođi o stanju knjižničnog fonda u protekloj godini – stanje fonda, nabava, pokloni, vrijednost fonda i sl.

  UKUPNO 159 SATI

  VELJAČA

  2019.

  1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima

  • Grupni rad s učenicima iz pojedinih nastavnih predmeta u obradi pojedinih tema, izradi samostalnih bibliografija i sl.

  • Služenje primarnim i sekundarnim izvorima znanja

  • Rad s novinarskom grupom – izrada časopisa „Zrcalo“

  • Rad s učenicima ostalih razreda na posudbi i pedagoška pomoć u obradi zadanih tema i referata

  • Projekt Grga čvarak

  • Sat u knjižnici: prema edukacijskom planu u dogovoru s učiteljima

  • Vođenje izvannastavne aktivnosti - grupa „Mali knjižničari“

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2018./2019.

  52

  2. Stručni rad i informacijska djelatnost

  • Reklasifikacija građe po novim UDK oznakama – provjera

  • Statistika posudbe za ovaj mjesec

  • Objava novosti o zbivanjima u knjižnici na web stranicama

  • Vođenje pretplate na časopise (za školsku knjižnicu i učenike)

  3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice

  • Suradnja s prof. hrvatskog jezika u slobodnim aktivnostima (literarna, jezična, novinarska i sl.)

  • 21.02. Međunarodni dan ma