2019./2020. školske godine...nastavna sredstva i pomagala nastavna sredstva i pomagala stanje...

of 94 /94
2019./2020. školske godine

Author: others

Post on 13-Jan-2020

12 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2019./2020. školske godine

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  2

  SADRŽAJ: PODACI O UVJETIMA RADA .............................................................................................................. 6

  Podaci o upisnom području ...................................................................................................................... 6 Unutrašnji školski prostori ....................................................................................................................... 6 Školski okoliš.............................................................................................................................................. 9

  Naziv površine............................................................................................................................................ 9 Nastavna sredstva i pomagala ................................................................................................................ 10

  Knjižni fond škole ................................................................................................................................ 11 Plan obnove i adaptacije ......................................................................................................................... 12

  PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2018./ 2019. ŠKOLSKOJ GODINI ............................................................................................................................. 14

  Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima ............................................................................................. 14 Podaci o učiteljima razredne nastave ................................................................................................ 14 Podaci o učiteljima predmetne nastave ............................................................................................. 15 Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima ..................................................................................... 18 Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima ............................................................. 18

  Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole ....................................................... 19 Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave ................................................................... 19 Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave ................................................................ 21 Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole ............................................... 23 Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole .......................................................................... 23

  PODACI O ORGANIZACIJI RADA.................................................................................................... 24 Organizacija smjena................................................................................................................................ 24

  Nastava se odvija u dvije smjene: .......................................................................................................... 24 PODRUČNE ŠKOLE ČILIPI, KOMAJI, GABRILE, STRAVČA .................................................... 24 RASPORED DEŽURSTVA ................................................................................................................... 26

  Godišnji kalendar rada ........................................................................................................................... 28 Podaci o broju učenika i razrednih odjela ............................................................................................ 30

  Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada ............................................................ 34 Nastava u kući ...................................................................................................................................... 35 - .............................................................................................................................................................. 35 - TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ..................................................................................................................... 35

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ......................... 35 Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada .............................. 35

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ...................................................................... 35 Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave ................................................................... 38 Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave ..................................................................... 39

  Obuka plivanja i Judo u školi ............................................................................................................... 40 PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA .......... 41

  Plan rada ravnatelja ................................................................................................................................ 41 Plan rada stručnog suradnika knjižničara ........................................................................................... 46 1.1 5. Suradnja s ravnateljem i računovođom škole ............................................................................. 47 Plan rada pedagoga ................................................................................................................................. 51

  Godišnji plan i program stručnog suradnika ....................... Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana. ŠK. GOD. 2019./2020. ............................................................. Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana. PODRUČJA ODGOJNOOBRAZOVNE DJELATNOSTI ................................................................. 51

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  3

  CILJ RAZVOJNO PEDAGOŠKE AKTIVNOSTI .............................................................................. 51 Stalno unaprjeđivanje svih sastavnica odgojno-obrazovnoga rada u školi i nastavi. ....................... 51

  SADRŽAJ I METODE RADA ........................................................................................................... 52 Plan rada tajništva .................................................................................................................................. 67 Plan rada računovodstva ........................................................................................................................ 69

  PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA ......................................................... 69 Plan rada Školskog odbora ..................................................................................................................... 69 Plan rada Učiteljskog vijeća ................................................................................................................... 70 Plan rada Razrednog vijeća.................................................................................................................... 72 Plan rada Vijeća roditelja ....................................................................................................................... 73 Plan rada Vijeća učenika ........................................................................................................................ 74

  PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ................................................... 74 PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE ............................................................................................ 75

  Plan kulturne i javne djelatnosti ............................................................................................................ 75 Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite za djecu osnovnoškolske dobi ........ 77

  Savjetovališni rad .................................................................................................................................... 79 Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole ................................................ 81 Profesionalno informiranje i usmjeravanje .......................................................................................... 81 Školski preventivni programi ................................................................................................................. 82 1.2 Školski preventivni programi ...................................................................................................... 82

  Na snazi su sljedeći protokoli: ................................................................................................................ 87 - Protokol o ponašanju u autobusu .................................................................................................. 87 - Protokoli o ponašanju na terenskoj nastavi .................................................................................. 87 - Uloga redara .................................................................................................................................... 87 PLAN NABAVE I OPREMANJA ........................................................................................................ 87 PRILOZI .................................................................................................................................................. 87

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  4

  OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

  Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT

  Adresa škole: STJEPANA RADIĆA 3, 20210 CAVTAT

  Županija: DUBROVAČKO-NERETVANSKA

  Telefonski broj: Tajništvo: 020/478 052 Ravnateljica: 020/478 358

  Računovodstvo: 020/479 064

  Knjižnica 020/479 550

  Broj telefaksa: 020/478 358

  Internetska pošta: [email protected]

  Internetska adresa: www.os-cavtat.skole.hr

  Šifra škole: 19-507-001

  Matični broj škole: 3303667

  OIB: 07260663095

  Upis u sudski registar (broj i datum): Tt-02/587-4 MBS 060167569, 4. rujna 2002.

  Ravnateljica škole: Kate Kukuljica

  Zamjenica ravnateljice: Jelena Prohaska

  Voditelj smjene: Perica Tomšić

  Voditeljica područne škole Čilipi: Elena Klaić

  Broj učenika: 506

  Broj učenika u razrednoj nastavi: 268

  Broj učenika u predmetnoj nastavi: 238

  Broj učenika s teškoćama u razvoju: 22

  Broj učenika u produženom boravku: 20

  Broj učenika putnika: 306

  Ukupan broj razrednih odjela: 30

  Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 20

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  5

  Broj razrednih odjela u područnoj školi: 10

  Broj razrednih odjela RN-a: 18

  Broj razrednih odjela PN-a: 12

  Broj smjena: 2

  Početak i završetak svake smjene: 7:10 - 13:05 13:15 - 17:25

  Broj zaposlenika: 66

  Broj učitelja predmetne nastave: 30

  Broj učitelja razredne nastave: 20

  Broj učitelja u produženom boravku: 1

  Broj stručnih suradnika: 5 (od toga 2 na osposobljavanju do studenoga

  2019.)

  Broj ostalih radnika: 10

  Broj nestručnih učitelja: 0

  Broj pripravnika: 3

  Broj pripravnika na stručnom

  osposobljavanju:

  2

  Broj mentora i savjetnika: 5+1

  Broj voditelja ŽSV-a: 2

  Broj asistenata u nastavi: 1 (suglasnost na 4, ostvaren 1)

  *Administrator: 1

  Broj računala u školi: 42

  Broj specijaliziranih učionica: 1

  Broj općih učionica: 13

  Broj športskih dvorana: 1

  Broj športskih igrališta: 1

  Školska knjižnica: 1

  *mlađa osoba sa smanjenom pokretljivošću, 100% invalid zaposlen kao administrator od 1.

  travnja 2012. (na tri mjeseca Vladinim mjerama), a od tada sredstvima Općine Konavle uz

  obnavljanje Ugovora za svaku tekuću godinu.

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  6

  PODACI O UVJETIMA RADA

  Podaci o upisnom području

  MATIČNA ŠKOLA : Cavtat, Zvekovica, Obod, Konavoska brda, Uskoplje, Gabrile, Drvenik, Močići,

  Čilipi, Komaji

  PODRUČNA ŠKOLA ČILIPI: Čilipi

  PODRUČNA ŠKOLA MOČIĆI: Močići

  PODRUČNA ŠKOLA KOMAJI: Komaji

  PODRUČNA ŠKOLA GABRILE: Gabrile, Uskoplje

  PODRUČNA ŠKOLA STRAVČA: Konavoska brda, Brotnice, Stravča, Šilješci, Duba

  Unutrašnji školski prostori

  NAZIV PROSTORA

  (klasična učionica,

  kabinet, knjižnica,

  dvorana)

  Učionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

  Broj Veličina

  u m2 Broj

  Veličina

  u m2

  *Opća

  Opremljenost * Didaktička

  Opremljenost

  RAZREDNA NASTAVA

  1. /4.r. 2 118,6 1 10,8 1 1

  PREDMETNA

  NASTAVA

  Hrvatski jezik 2 118,6 1 1

  Likovna kultura 1 59,30 1 1

  Glazbena kultura 1 59,30 1 1

  Strani jezik 1 59,30 1 10,8 1 1

  Matematika 2 118,60 1 10,8 1 1

  Kemija/Biologija 1 59,30 1 9,40 1 1

  Fizika 1 59,30 1 1

  Geografija 1 59,30 1 10,8 1 1

  Tehnička kultura 1 59,30 1 1 1

  Informatika 1 1 13 1 1

  OSTALO* 1 1

  Dvorana za TZK 1+

  galerija 408,5+108

  1 1

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  7

  Radiona 78,98 1 1

  Knjižnica 1 50,3 1 5,95 1 1

  Dvorana za priredbe 1 1

  Zbornica 1 43,99 1 1

  Uredi 4 87,75 1 1

  Kuhinja 1 49,38 1 1

  Učionica do kuhinje 1 63,91 1 1

  PREDVORJE 1 113,7 1 1

  PODRUČNE ŠKOLE

  ČILIPI 4 240 1 1

  OSTALO* 1 1

  MOČIĆI 1 49,5 1 7,95 1 1

  OSTALO* 1 1

  KOMAJI 1 35,7 1 1

  OSTALO*

  GABRILE 2 44,5 1 1

  OSTALO* 20,32 1 1

  STRAVČA 1 54,5 1 54,5 1 1

  OSTALO*

  U K U P N O: 2199,3 154,32

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  8

  Područna škola Čilipi

  NAZIV PROSTORA

  (klasična učionica,

  kabinet, knjižnica,

  dvorana)

  Učionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

  Broj Veličina

  u m2 Broj

  Veličina

  u m2

  *Opća

  Opremljenost * Didaktička

  Opremljenost

  RAZREDNA NASTAVA

  1. /4.r. 4 212,14 2 2

  Podrumska učionica 1 85,00

  OSTALO* 1 1

  Dvorana za TZK 1 59,99 1 1

  Ulazno predvorje 1 34,32

  Knjižnica 1 11,81 1 1

  Predvorje za priredbe 1 55,65 1 1

  Zbornica 1 33,77 1 1

  Hodnik 1 i 2 2 93,58+3,

  81

  1 1

  Kuhinja 1 12,90 1 1

  Stepenište 1 i 2 2 12,77 +

  18,00 1 1

  Sanitarni čvorovi za učitelje 1 4,00 1 1

  Sanitarni čvorovi za učenike 2 51,90

  Kotlovnica 1 42,02

  Potkrovlje-kabinetsko spremište

  1 >200

  U K U P N O: 731,66

  +200

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  9

  OSTALO* u tablici unutrašnjih školskih prostora podrazumijeva prostore: hodnik, garderoba,

  stepenice, radiona, sanitarni čvor, sprema, prolaz

  Prema tablici nastavnih sredstava i pomagala vidi se brojčana opremljenost pomagalima.

  Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

  *Demonstracijska i nastavno-radna sredstva oznaka opremljenosti za sve učionice i kabinete 51-

  70% 2

  *Laboratorijsko-eksperimenatalna sredstva za kabinete kemije, biologije, prirode do 50% 1

  *Auditivna, vizualna i audiovizualna za sve učionice 51-70% 2

  *Wi-fi mrežom pokrivene sve područne škole, žičana i bežična mreža u PŠ Čilipi ove godine

  razvedena po svim prostorima. U svim školama poboljšani ruteri. Sve učionice područnih kao i svi

  prostori matične škole pokrivene internetskom vezom. CARNet-ova aplikacija E-Dnevnik: od 1.

  rujna 2013. uvedena u rad u matičnu školu, a od 8. rujna 2014. E-Dnevnik uveden u sve razredne

  odjele i sve područne škole.

  Iz godine u godinu prate nas tehnički nedostaci u prekidima veze što ometa rad u nastavnom

  procesu. Praćenje i ulaganje u kvalitetniju opremu nužno je i konstantno važno.

  Školski okoliš

  Naziv površine Veličina u m2 Ocjena stanja

  1. Sportsko igralište

  2464 Zadovoljavajuće

  2. Zelene površine

  8000

  Djelomično obrasle, nužno stalno

  održavanje

  U K U P N O 10464

  Školsko igralište položajem iznad škole ujedno je i igralište na kojem se okupljaju učenici i ostali mladi Cavtata u

  slobodno vrijeme. Igralište je s učvršćenim rukometaškim golovima za mali nogomet kao i malo igralište za košarku.

  Uređeno je 2004. godine, tribine i sjedalice trpe značajna oštećenja, osvjetljeno je rasvjetom.

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  10

  Nastavna sredstva i pomagala

  NASTAVNA

  SREDSTVA I

  POMAGALA STANJE STANDARD

  Audiooprema:

  radiokasetofoni, glazbena

  linija, razglas, minilinija

  20

  Video- i fotooprema: TV,

  digitalni fotoaparati, VHS

  kamera

  DVD playeri

  17

  Informatička oprema:

  Računala 32

  Laptop 12

  Printer 16

  LCD projektora 13 2

  Skener, sve u jednom 2, 6 2

  Grafoskopi 7 3

  Fotokopirni uređaji 6 3

  Stroj za uvezivanje

  uredski

  1 1

  Plastifikator 1 1

  Zbrajalice 1 3

  Pametna ploča 1 1

  Display s računalom 1 1

  Bežična mreža u MŠ i

  PŠČ, optička veza u MŠ

  6 3

  Pristup internetu-sve

  škole

  6 3

  Tablet uređaji 13 2

  Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  11

  Knjižni fond škole

  KNJIŽNIČNI FOND 2019./20.

  .

  STANJE

  Učenički fond (lektira, slobodno čitanje)

  5630

  Nastavnički fond (stručna literatura, književna djela i sl.)

  1210

  Audiovizualna građa 239

  UKUPNO 7.079

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  12

  Plan obnove i adaptacije

  Što se preuređuje ili obnavlja-održava Veličina

  u m2

  Za koju

  namjenu

  Osnovna škola Cavtat

  Postojeća građevina škole raspoređena je ispod 18 krovova,

  montažnog je materijala, dotrajala i predviđena za korištenje do

  izgradnje nove škole na novoj lokaciji. Prethodno izrađen projekt iz

  veljače 2019. za postojeću lokaciju neće se realizirati budući da je

  određeno suradnjom više ministarstava, osnivača i lokalne zajednice

  da se nova škola gradi na novoj lokaciji u skladu sa zakonskom

  odredbom iz NN 68/2018. Projekt škole na novoj lokaciji je u fazi

  konačne dorade, te ga financira Općina Konavle.

  Postojeći objekt zahtjeva iznimno praćenje i održavanje za sigurno

  odvijanje rada i boravka učenika i zaposlenika te se nailazi na

  povećane zahtjeve otklanjanja oštećenja na odvodnji, prodoru vode u

  školu koji se periodično ponavlja za vrijeme kišnih dana, dotrajalim

  električnim instalacijama te stvaranju uvjeta za ulazak u projekt e-

  Škole.

  Porastom broja odjela u predmetnoj nastavisljedećih godina trebat će

  nam još jedna učionica koju ćemo dobiti rekonstruiranjem predvorja.

  Od tekućeg održavanja potrebno nam je prostore gdje se krovišta

  spajaju sanirati a stijenke i rukohvate stepeništa koje vodi u razrednu

  nastavu izmjeniti u cjelosti.

  Također predstoje poslovi na održavanju zatvora, na jedno od

  sporednih izlaza ugrađen je sigurnosni izlaz sa push letvom.

  U Područnoj školi Čilipi postavljene su nove trodjelne persijane na

  šest prozora, te nam preostaje na još deset prozora. Vrata od učionica

  u PŠ Čilipi su promjenjena.

  - Područne škole Močići, Komaji, Gabrili i Stravča– tekuće

  održavanje.

  - Područna škola Močići – održavanje školskog vrta.

  2500

  Za redovito

  održavanje

  nastave

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  13

  PRILIKE U KOJIMA ŠKOLA RADI

  INVESTICIJE NA DUGOTRAJNOJ IMOVINI

  Osnovna škola Cavtat djeluje u montažnom objektu otvorenom za korištenje 1980. godine. Objekt je star

  39 godina. Škola je pretrpjela granatiranje u ratno vrijeme.

  Pod utjecajem vremenskih prilika materijal od kojeg je škola građena je promijenio svojstva i na mjestima

  gdje se objekti dodiruju dolazi do razdvajanja kao i nalijeganja u terenu. Cijevi odvodnje u vanjskom

  prostoru uslijed puknuća naliježu te za vrijeme zimskih dana imamo teškoće s odvodnjom. U kolovozu

  2018. izvršeno je otklanjanje unutrašnjih oštećenja u okviru mogućnosti tako da su brojna oštećenja

  dovedena do estetski ugodnog izgleda. Popravci su se odnosili na pokrivanje pukotina u unutrašnjem

  prostoru i na fasadi, podovima i zidovima u sanitarnim čvorovima.

  Programski zadatak za idejni projekt škole zadan je u okviru normativa za izgradnju školskih ustanova, u skladu s odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola za rad u jednoj smjeni uz cjelodnevni boravak. U planskom pristupanju izradi glavnog projekta škole kao i ishođenju akata o građenju sudjeluju Škola i Županija. Školu je školske godine 2018./19. šk. godine u veljači posjetila ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak sa suradnicom, te je u obilasku škole stekla uvid u prilike u kojima škola radi te nas upoznala sa zakonskom procedurom proizašlom iz zakonske promjene o ulozi Ministarstva u građenju novih škola. Osnovna škola Cavtat je jedna od škola koje će Ministarstvo znanosti i obrazovanja financirati u izgradnji po donošenju akta o građenju. Obzirom na demografske prilike i pozitivni prirast broja učenika škole postaje sve složenije organizirati svakodnevni rad škole. Područne škole koje pripadaju Osnovnoj školi Cavtat imaju trend „preživljavanja“ te i ovi objekti zahtjevaju redovito održavanje. U Područnoj školi Čilipi uveden je cjelodnevni boravak za učenike 1. i 2. razreda. Suglasnost Ministarstva rezultat je dogovora između Škole, Osnivača i Općine Konavle uz sufinanciranje roditelja. Osnovna škola Cavtat ima potrebu ali nema mogućnost uvođenja produženog boravka jer bi se kršile zakonske odredbe o odvijanju redovne nastave. Regulacija prometa u okruženju Područne škole Čilipi stvara sigurnosne teškoće učenicima i roditeljima zbog prekomjernog broja različitih tipova vozila u vrijeme trajanja turističke sezone pa i van nje. Općina Konavle poduzima korake u upravljanju komunalnim redom. Složenost prilika u kojima radimo najviše se odražva na prijevoz učenika te održavanje škola od strane

  nedostatnog broja tehničkog osoblja.

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  14

  PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2018./ 2019. ŠKOLSKOJ GODINI

  Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

  Podaci o učiteljima razredne nastave

  Red.

  broj Ime i prezime Zvanje

  Stupanj

  stručne

  spreme

  Mentor-

  savjetnik Godine

  staža

  1. MARIJA

  VLAHUSIN

  Učitelj razredne

  nastave

  VSS Mentor 33

  2. MARIJA PULJIĆ Dipl.učitelj razredne

  nastave

  VSS 21

  3. KATICA LUČIĆ Magistra pimarnog

  obrazovanja

  VSS 8

  4. VALENTINA

  BUTRICA

  Magistra primarnog

  obrazovanja

  VSS 0

  5. MAJA VLAHUŠIĆ Dipl. učitelj razredne

  nastave

  VSS 26

  6. PAULINA GRBIĆ Dipl.učitelj razredne

  nastave

  VSS 21

  7. MARIJANA

  NOVAK

  Dipl.učitelj razredne

  nastave

  VSS 12

  8. ELENA KLAIĆ Učitelj razredne

  nastave

  VŠS 34

  9. STANKICA

  DIKLIĆ

  Učitelj razredne

  nastave

  VŠS Mentor 33

  10. ANA ĆAPIN Dipl. učitelj razredne

  nastave

  VSS Mentor

  savjetnik 32

  11. ANA SIMOVIĆ Učitelj razredne

  nastave

  VŠS Mentor 27

  12. KATE JURIĆ Dipl. učitelj razredne

  nastave

  VSS 13

  13. PETRA KUŠAR Dipl. učitelj razredne

  nastave VSS

  18

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  15

  14. MARIJA ANIČIĆ

  ZAMUČEN

  Profesor razredne

  nastave

  VSS 8

  15. ANKICA

  STRMEČKI

  Dipl. učitelj razredne

  nastave

  VSS 9

  16. MARJANA

  JOGUNICA

  Dipl. učitelj razredne

  nastave

  VSS 5

  17. NIKOLINA

  OREPIĆ

  Magistra primarnog

  obrazovanja

  VSS 4

  18. MAJA NJIRE

  MILJANOVIĆ

  Magistra primarnog

  obrazovanja vss 6

  19. KRISTINA

  CIKATIĆ

  Magistra primarnog

  obrazovanja

  VSS 3

  20. MARTINA OBAD Magistra primarnog

  obrazovanja vss 3

  21.

  MIA

  ZORIĆ(učiteljica u produženom boravku)

  Magistra primarnog

  obrazovanja

  VSS 0

  Podaci o učiteljima predmetne nastave

  R.

  br. Ime i prezime Zvanje

  Stupanj

  stručne

  spreme

  Predmet(i)

  koji(e)

  predaje

  Mento

  r-

  savjetn

  ik

  Godine

  staža

  1. JELENA

  SUKURICA Profesor hrvatskog

  jezika i književnosti VSS

  HRVATSKI

  JEZIK 9

  2. IVAN MARIĆ Profesor povijesti i

  hrvatskog jezika i

  književnosti

  VSS HRVATSKI

  JEZIK 5

  3. MARIJANA

  ĐURAŠ Magistra hrvatskog

  jezika i književnosti VSS

  HRVATSKI

  JEZIK 5

  4. DENIS SARIĆ Profesor glazbene

  kulture VSS

  GLAZBENA

  KULTURA 14

  5. MARIJANA

  LUČIĆ Profesor likovne

  kulture VSS

  LIKOVNA

  KULTURA 8

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  16

  BRAILO

  6. MARGITA

  JOVIČEVIĆ Profesor engleskog i

  francuskog jezika VSS

  ENGLESKI

  JEZIK/FRANC

  USKI JEZIK 32

  7. NATAŠA

  PEĆAR Magistra

  kineziologije VSS

  TJELESNA I

  ZDRAVSTVEN

  A KULTURA 1

  8. ZORAN JUKO Magistar religiozne

  pedagogije i

  katehetike VSS VJERONAUK 3

  9. BORIS

  OBRADOVIĆ Profesor tjelesne I

  zdravstvene kulture VSS

  TJELESNA I

  ZDRAVSTVEN

  A KULTURA 24

  10. MIA

  BARIŠKOVIĆ

  Profesor engleskog

  jezika i književnosti

  i ruskog jezika i književnosti

  VSS ENGLESKI

  JEZIK 9

  11. MIRJANA

  RODIĆ

  Profesor francuskog

  jezika i književnosti

  i talijanskog jezika i

  književnosti

  VSS FRANCUSKI

  JEZIK 14

  12. ANDREA RAŠE

  KULAŠ

  Magistra

  njemačkog jezika i

  književnosti i

  ruskog jezika i

  književnosti

  VSS NJEMAČKI

  JEZIK 4

  13. KARMEN

  MILJEVIĆ

  Diplomirani

  učitelj s pojačanim

  programom iz

  nastvnog predmeta

  matematika

  VSS

  MATEMATIK

  A 13

  14. ANTONIJA

  MILIČIĆ Pro VSS

  MATEMATIK

  A Mentor 14

  15. PATRICIA

  RAŠICA

  Magistra

  hrvatskog i

  magistra

  engleskog jezika

  VSS ENGLESKI/

  HRVATSKI

  JEZIK 2,5

  16. STANKA

  DUBRETIĆ

  Profesor biologije

  I kemije VSS

  KEMIJA

  BIOLOGIJA

  PRIRODA 21

  17. MARIJA ŠEPUT Magistra

  edukacije

  biologije i kemije

  VSS PRIRODA

  BIOLOGIJA

  KEMIJA 4

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  17

  18. MARIJA

  DERANJA

  Nastavnik

  povijesti i

  zemljopisa

  VŠS GEOGRAFIJA Mentor 40

  19.

  PERICA

  TOMŠIĆ

  Profesor povijesti

  i profesor

  geografije

  VSS POVIJEST 17

  20. LUCIJA

  BOGDANOVIĆ

  Prvostupnica

  inženjerka

  strojarstva

  VŠS TEHNIČKA

  KULTURA 12

  21. MARIJA

  STANIĆ

  Magistra

  primarnog

  obrazovanja

  VSS INFORMATIK

  A 8

  22. PETRA HERCO

  Apsolven

  Katolički

  bogoslovni

  fakultet u Splitu

  VŠS VJERONAUK 0

  23. ANAMARIJA

  JOSIĆ Magistar teologije VSS VJERONAUK 2

  24. KATARINA

  RADONIĆ

  Profesor

  vjeronauka –

  diplomirani.

  kateheta

  VSS VJERONAUK 34

  25. NIKŠA

  GULJELMOVIĆ Magistar inženjer

  računarstva VSS

  INFORMATIK

  A 7

  26. MARA KRESIĆ

  Magistra

  edukacije

  matematike i

  fizike

  VSS FIZIKA 2

  27. MATIJANA

  PEŠORDA

  Diplomirani učitelj

  razredne nastave s

  modulom engleski

  jezik

  VSS ENGLESKI JEZIK

  5

  28. DANIJELA

  BENIĆ

  Profesor geografije VSS GEOGRAFIJA 8

  29. IVONA

  ŠIMUNOVIĆ

  Akademska

  slikarica VSS LIKOVNA

  KULTURA 12

  30. IVA ŠKEGRO

  Profesor hrvatskog

  jezika i

  književnosti i

  engleskog jezika i

  književnosti

  VSS ENGLESKI JEZIK

  6

  31. DIJANA

  CIGELJ

  Prof.esor

  njemačkog jezika i

  književnosti i

  VSS

  NJEMAČKI

  JEZIK 9

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  18

  Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

  Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima

  Red.

  broj

  Ime i prezime

  pripravnika Zvanje

  Radno

  mjesto

  Pripravnički

  staž otpočeo

  Ime i prezime

  mentora

  1. PETRA HERCO Magistra

  katehetike

  Učitelj

  vjeronauka 27.09.2017. Katarina Radonić

  2. MARA KRESIĆ

  Magistra

  edukacije

  matematike i

  fizike

  Učitelj fizike i

  matematike 15.01.2018. Katija Mladošić

  3. NATAŠA PEĆAR Magistra

  kineziologije

  Učitelj tjelesne

  i zdravstvene

  kulture

  03.09.2018. Boris Obradović

  4. VALENTINA

  BUTRICA

  Magistra

  primarnog

  obrazovanja

  Učiteljica RN 07.03.2018. Petra Kušar

  5. ANĐELA

  MIHALJEVIĆ

  Magistra

  pedagogije

  Stručni

  suradnik

  pedagog- SOR

  27.11.2018. Jelena Prohaska

  hrvatskog jezika i

  književnosti

  Red.

  broj Ime i prezime Zvanje

  Stupanj

  stručne

  spreme

  Radno

  mjesto

  Mentor-

  savjetnik

  Godine

  staža

  1. KATE KUKULJICA Profesor razr. nast. VSS ravnateljica 35

  2. JELENA

  PROHASKA Profesor pedagogije VSS pedagog 15

  3. HANA SINANOVIĆ

  Magistra edukacijske

  rehabilitacije VSS defektolog 6

  4. IVANA MILETIĆ dipl.knj.i prof.fil. VSS knjižničar 10

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  19

  6. DORA

  PAVLOVIĆ

  Magistra

  psihologije

  Stručni

  suradnik

  psiholog-

  „Stjecanje

  prvog radnog

  iskustva

  2018.“

  17.11.2019. Danijela Kekez

  Red.

  broj Ime i prezime Zvanje

  Stupanj

  stručne

  spreme

  Radno

  mjesto

  Godine

  staža

  1. PAULINE RUNJE Upravni pravnik VŠS TAJNICA 15

  2. KATARINA ĆUMO dipl.ekonomist VSS RAČUNOVOĐ

  A 17

  3. DUŠANKA BRAUTOVIĆ sobarica SSS SPREMAČICA 26

  4. JULIJANA BARIŠIĆ krojačica SSS SPREMAČICA 22

  5. MARIJA GLUHAN NKV SPREMAČICA 29

  6. ANA KORDIĆ frizer SSS SPREMAČICA 18

  7. MARIJA SEPER trgovac SSS SPREMAČICA 25

  8. MARICA KUKULJICA trgovac SSS SPREMAČICA 26

  9. MILENKO SENTIĆ automehaničar SSS

  DOMAR/

  KOTLOVNIČA

  R

  30

  Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

  Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

  Red

  .

  broj

  Ime i

  prezime

  učitelja

  Razre

  d

  Redo

  vna

  nasta

  va

  Rad

  razredn

  ika

  Dopuns

  ka

  nastava

  Dodat

  na

  nastav

  a

  INA KU PRAV.

  Ukupno

  neposre.

  rad

  Ostali

  poslovi

  UKUPNO

  Tjedno Godišnje

  1. MARIJA

  VLAHUSIN 3.a 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  2. ANKICA

  STRMEČKI 3.b 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  20

  3. PETRA

  KUŠAR 4.a 15 2 1 1 1 20 20 40 2088

  4. MARIJA

  PULJIĆ 4.b 15 2 1 1 1 20 20 40 2088

  5. KRISTINA

  CIKATIĆ 1.b 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  6. VALENTINA

  BUTRICA 1.b 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  7. MAJA

  VLAHUŠIĆ 2.a 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  8. MARIJANA

  NOVAK 2.b 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  9. KATE JURIĆ 3.PŠČ 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  10. ELENA

  KLAIĆ 4.PŠČ 15 2 1 1 1 20 20 40 2088

  11. STANKICA

  DIKLIĆ 1.PŠČ 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  12. PAULINA

  GRBIĆ 2.PŠČ 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  13. ANA ĆAPIN 3./4.

  PŠM 16 2 1 1 1

  čl. 10. st. 4. Prav.i čl. 14.Prav.

  23 17 40 2088

  14. MARTINA

  OBAD

  PŠM

  1/.2. 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  15. NIKOLINA

  OREPIĆ

  PŠS

  1./3. 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  16. ANA

  SIMOVIĆ* 3 r.

  PŠK 16 2 1 1 1 čl. 42. I

  56. – 3

  sata 21 19 40 2088

  17.

  MARIJA

  ANIČIĆ

  ZAMUČEN

  2./3

  PŠG 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  18. MARJANA

  JOGUNICA 1./2.PŠK 16 2 1 1 1 21 19 40 2088

  • * sindikalni povjerenik, učitelj razredne nastave 3h prekovremeno tjelesne i zdravstvene kulture.

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  21

  Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave

  Red.

  broj Ime i prezime

  učitelja

  Predmet

  koji

  predaje

  Razred

  nik

  Predaje u

  razredima

  Red

  ovn

  a n

  astava

  Izborn

  a n

  astava

  Osta

  li

  po

  slovi

  Dop

  . D

  od.

  INA

  čl.

  14.

  Pr

  čl.

  40.,

  52.,

  Pr

  Uk

  up

  no n

  epo. rad

  Po

  sebn

  i po

  slovi

  UKUPNO

  5.

  6

  . 7. 8.

  Tjed

  no

  God

  išnje

  1.

  IVAN MARIĆ HRVATSKI J.

  POVIJEST

  2

  5

  5 4

  17 20 1 1 1

  20

  Čl 13.Pra.-1h

  40 2088

  2. JELENA

  SUKURICA

  HRVATSKI

  J. 2 10 8 20 17 1 1 1

  23 40 2088

  3. MARIJANA

  ĐURAŠ HRVATSKI

  J. 2 1

  0 8 20 17 1 1 1

  23 40 2088

  4.

  IVONA

  ŠIMUNOVIĆ LIKOVNA

  K. 3 3 3 3 12 14 2

  14

  ČL. 13 PRA-2h

  28 1462

  5.

  DENIS SARIĆ

  GLAZBEN

  A K. 2

  4.r-

  4

  5R.

  -3

  3 3 3 18 20 2

  20

  Čl.13 Pravilnika – 2 sata

  40 2088

  6.

  IVA ŠKEGRO ENGLESKI

  J. 2 9 9 20 18 1 1

  22 40 2088

  7.

  MARGITA

  JOVIČEVIĆ ENG.J

  .FR.J. 2

  6

  9

  15

  2

  19 1 1

  Članak 38 KU – 2 sata

  21 40 2088

  8. ANDREA

  RAŠE KULAŠ NJEM.J. 10 11

  10 21

  9. DIJANA

  DIGELJ NJEM.J. 4 5

  4 9

  10.

  PATRICIA

  RAŠICA HRVATSKI

  J.

  ENGLESKI

  J.

  1-4r 12

  4

  4

  20 17 1 1 1

  23 40 2088

  11.

  MATIJANA

  PEŠORDA

  ENGLESKI

  JEZIK

  1r,3.r PŠG.2/3 ,PŠK 1/2,3PŠM1/2,3/4,PŠS 1/3

  20 19 1

  21 40 2088

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  22

  12.

  MIRJANA

  RODIĆ FRANCUSKI

  J.

  4.a,b PŠČ 4,PŠM 4.,5.abc,7.a,b,c 8.abc

  14 13 1

  Čl.42

  i 56. –

  2 sata 17 30 1513

  13.

  MARA

  KRESIĆ

  MATEMATIKA

  FIZIKA

  8

  6

  6

  20 18 1 1

  22 40 2088

  14.

  ANTONIA

  MILIČIĆ MATEMATIKA 8 12 20 16 1 1

  22

  Članak 14-2sata

  40 2088

  15. KARMEN

  MILJEVIĆ MATEMATIKA 12 4 4 20 18 1 1

  22 40 2088

  16. LUCIJA

  BOGDANOVIĆ TEHNIČKA

  K. 3 3 3 3 12 9 1

  13 22 1152

  17.

  MARIJA

  ŠEPUT PRI/ BIO/KEM 2 1,5

  4

  6

  4

  4

  21,5 15,5 1 1 1

  24,5

  Prekovremeno 3sata u 5.r

  40 2088

  18.

  STANKA

  DUBRETIĆ PRI/BIO

  KEMIJA

  2

  2

  6

  2

  2

  10 0,5

  0

  ,

  5

  15 25 1278

  19. MARIJA

  DERANJA GEOGRAFIJ

  A 2 6 6 6 20 17 1

  Čl.36. st.2 KU-2h

  23 40 2088

  20.

  PERICA

  TOMŠIĆ POVIJEST 2 6 6 6 20 18 1

  Čl. 7. I 8. Pravilnika 1 sat

  22 40 2088

  21.

  NIKŠA

  GULJELMOVI

  Ć

  INFORMATIKA

  IZBORNA 6 6

  6

  4

  12

  10

  16 1

  22

  Čl. 14 pravilnika -1

  40 2088

  22. BORIS

  OBRADOVIĆ TZK 4 6 6 6 22 16 Čl13.st.7 KU-2h

  24 40 2088

  23.

  ANAMARIJA

  JOSIĆ VJERONAU

  K

  2.r-2 3r-4 PŠS-2 PŠG-2

  2 12 8

  12 20 1044

  24.

  KATARINA

  RADONIĆ

  VJERONAUK

  PŠČ 1-4r-8sati PšK 1.2.3.r- 4sata PŠM-4sata

  4 20 16 1 1

  Čl.36. st.2 KU-2h

  24 40 2088

  25.

  ZORAN JUKO VJERONAUK Rn4.r-

  4h 6 6 6 22 17 1

  23 40 2088

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  23

  Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

  Red.

  broj

  Ime i prezime

  radnika Struka

  Radno

  mjesto

  Radno

  vrijeme

  (od – do)

  Rad sa

  stranka

  ma

  (od – do)

  Broj

  sati

  tjedno

  Broj sati

  godišnjeg

  zaduženja

  1. KATE

  KUKULJICA prof. razredne nastave RAVNATELJICA

  7:30-

  15:30

  Utorak

  11-13 40 2088

  2. JELENA

  PROHASKA prof. pedagogije PEDAGOG

  8:00-

  14:00 9:00-11:00

  40 2088

  3. IVANA MILETIĆ prof. filozofije i

  knjižničarstva KNJIŽNIČAR

  8:00-

  14:00 9:00 – 14:00

  40 2088

  4.

  HANA

  SINANOVIĆ

  MILJIĆ

  Magistra edukacije

  rehabilitacije DEFEKTOLOG 20 1044

  Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

  Red.

  broj

  Ime i prezime

  radnika Struka Radno mjesto

  Radno

  vrijeme

  (od – do)

  Broj sati

  tjedno

  Broj sati

  godišnjeg

  zaduženja

  1. MILENKO

  SENTIĆ SSS

  DOMAR

  KOTLOVNIČAR

  7:00-

  15:00 40 2088

  2. MARICA

  KUKULJICA SSS SPREMAČICA

  7:00-

  15:00 40 2088

  26. DANIJELA

  BENIĆ GEOGRAFIJ

  A 2 4,5 6,5 3,5 2 1

  9,5 13 678,6

  27.

  NATAŠA

  PEĆAR

  TJELESNA I

  ZDRAVSTVE

  NA

  KULTURA

  2 2 2 6 6 1

  Čl.13-1sat

  8 14 730,8

  28. PETRA

  HERCO VJERONAUK 1.-4

  2.-2 6 6

  6 12 626,4

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  24

  3. DUŠANKA

  BRAUTOVIĆ SSS SPREMAČICA

  13:00-

  20:00 40 2088

  4. MARIJA

  GLUHAN OŠ SPREMAČICA

  13:00-

  20:00 40 2088

  5. ANA KORDIĆ SSS SPREMAČICA 6:00-

  13:00 40 2088

  6. MARIJA SEPER SSS SPREMAČICA 7:00-

  15:00 40 2088

  7. JULIJA BARIŠIĆ SSS SPREMAČICA 7:00-

  15:00 40 2088

  PODACI O ORGANIZACIJI RADA

  Organizacija smjena

  Matična škola

  Nastava se odvija u dvije smjene:

  I. smjena je za učenike od IV. do VIII. razreda u 8:00 sati, početak 1. sata. II. smjena je za učenike od

  I. do III. razreda u 13:15 sati, početak 1. sata.

  Obzirom na broj učenika putnika i dislociranost mjesta stanovanja, te uređenjem prijevoza nastava

  u jutarnjim satima započinje nultim satom (07:15h) za oblike nastave osim redovite (sat razrednika,

  dopunsku, dodatnu i dio izborne nastave).

  PODRUČNE ŠKOLE ČILIPI, KOMAJI, GABRILE, STRAVČA

  Nastava je u svim područnim školama u jutarnjoj smjeni, u 8:00 sati, U PŠ Stravča u 7,50 h radi organizacije putovanja učenika iz Jagnjila. Predmetni učitelji engleskog, francuskog i njemačkog jezika, glazbene kulture i vjeronauka odlaze u navedene škole po rasporedu.

  Organizacija rada

  Sjednice Učiteljskog vijeća planiramo održavati najčešće srijedom, a prema prilikama i drugim danima da bi učitelji obje smjene mogli nazočiti.

  Kada je to potrebno rad redovite nastave prilagođavamo ujutro do 12,35h, a poslijepodne od 14,00h. Sa svakom izmjenom upoznavamo roditeljia i prijevoznika. U dane gostovanja domaćih i inozemnih kazališnih družina, predavanja i radionica u prostorima škole ili u Domu kulture u Cavtatu i/ili u Čilipima redovita nastava organizira se prema prilikama i uz suglasnost roditelja.

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  25

  Prvi savjetnički posjet „Škole za život“ planiran je za 7. studenoga 2019., četvrtak. Planiranje izleta i svih oblika izvanučioničke i terenske nastave, svečanosti i priredbi u školi, gostovanja i predavanja zahtijeva prilagodbu prijevoza učenika putnika. Za sve odlaske iz škole, kad se redovita nastava održava na mjestima izvan općine Konavle, ishode se pisane suglasnosti roditelja. Na početku školske godine roditelji su upoznati s aktivnostima koje se planiraju provesti u razrednim odjelima te u skladu sa Zakonskom procedurom ishode se suglasnosti za svaku pojedinačnu aktivnost.

  Na početku školske godine roditelji su zamoljeni potpisati suglasnosti za zadržavanje učenika u prostoru

  škole čime se povećava sigurnost učenika i nepotrbno odlaženje u trgovinu. Preporučeno je da učenici nose

  u školu sendvič/marendu/ užinu i vodu.

  KRETANJE ŠKOLSKIH AUTOBUSA

  Učenici putnici u našoj školi su učenici koji školskim prijevozom dolaze na nastavu u Osnovnu školu

  Cavtat, Stjepana Radića 3, Cavtat u obje smjene: ujutro 4.-8.r, poslijepodne 1.-3.r. Učenici 1. i 3.

  razreda PŠ Stravča su učenici putnici. Ukupno je 306 učenika putnika ili 60%.

  JUTARNJA SMJENA

  Gabrile-Uskoplje-Čilipi-Cavtat, veliki autobus* (i obratno) u 6:45 iz Gabrila magistralom kroz

  Močiće do pošte Čilipi – Mećajac 13:10 s autobusne postaje Mećajac

  Prvi povratak 11:30 sati ispred škole Zvekovica - Gabrili – Čilipi – Komaji- Duba (u skladu s

  rasporedom sati)

  Čilipi-Cavtat (i obratno) minibus** u 6:50 kroz Čilipe (selima)-Komaji-Vignji (D8)-Mećajac

  (ispred škole) 13:10h i 14:00h ispred škole

  Stravča, Vojski do, Duba u 6:50 iz Dube

  - veći autobus prilikom okretanja u 7:15 sati preuzima učenike iz Cavtata na autobusnoj stanici.

  *dolazi na autobusnu postaju pokraj ambulante nakon okretanja u Cavtatu

  **dolazi pred školu Cavtat u obje smjene

  *Dva učenika iz Stravče (Jagnjilo) i jednog iz Šilježaka školski kombi prevozi na nastavu u PŠ Stravča

  POSLIJEPODNEVNA SMJENA MINIBUS

  1. 12:25 sati Zvekovica -Škola (i obratno) u 16:55 i 17:25h

  2. 12:40 sati Obod - (kroz) Poluganje- Hotel Albatros - Škola (i obratno) u 17:25h

  Prijevoznik je Libertas Dubrovnik d.o.o., izmjene dogovaramo izravnim kontaktom, mailom,

  telefonom i uoči planiranih vožnja u provođenju terenske nastave. Roditelji obavještavamo vezano za

  glavne promjene, a škola usko surađuje s prijevoznikom, osnivačem, prometnom policijomi prometnim

  inspektorom u skladu s potrebama, a sve u svrhu sigurnosti učenika. .

  Na Vijeću roditelja razmatra se problematika prijevoza učenika obzirom na raštrkanost prostora,

  uvažavaju se podaci o kvaliteti prijevoza anketiranjem i usklađuje u najboljem interesu za učenike.

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  26

  RASPORED DEŽURSTVA Jutro

  Poslijepodne

  (prije i poslije nastave: 12:45- 13:15 16:55- 17:30 )

  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  Maja Maja Vlahušić, Ankica Strmečki, Marijana Novak

  Marija Vlahusin, Valentina Butrica, Kristina Cikatić

  Marijana Novak, Petra Herco,

  Maja Vlahušić

  Marija Vlahusin, Maja Vlahušić, Kristina Cikatić

  Ankica Strmečki, Valentina Butrica

  Učiteljice 1. – 3. razreda dežuraju svaki dan preko velikog odmora.

  Napomena:

  U područnim školama dežuraju svi učitelji, a ako su jedini onda dežuraju svaki dan.

  Na roditeljskom sastanku roditeljima je ponuđena mogućnost davanja prethodne suglasnosti za zadržavanje učenika u

  dvorištima škola i to za matičnu školu i PŠ Čilipi da bismo smanjili rizik i postigli veću sigurnost a slijedom naputka

  savjetnice pravobraniteljice koja je posjetila školu u prosincu 2013. u kojem je predložila traženo.

  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  POČETAK 7:30-8:00

  Perica Tomšić/ Marija Deranja

  Marijana Đuraš/ Ivan Marić

  Ivona Šimunović Patricia Rašica

  Zoran Juko

  VELIKI ODMOR

  Marija Deranja Antonija Miličić/ Karmen Miljević

  Daniela Benić/ Denis Sarić

  Mara Kresić/Marija

  Šeput

  Iva Škegro/ Jelena Sukurica

  KRAJ- DO ODLASKA

  U AUTOBUS

  U 13:10

  PericaTomšić Lucija

  Bogdanović Ivan Marić/ Stanka

  Dubretić Denis Sarić Nataša Pećar

  RAZRDI KOJI

  UREĐUJU OKOLIŠ

  8.b, 7.c, 6.a 8.a, 8.c 5.c, 5.b, 6.c 7.b, 6.b 7.a,5.a

  Petra Kušar i Marija Puljić dežuraju svaki dan pokraj dvorane

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  27

  INFORMACIJE ZA RODITELJE

  Ime i prezime učitelja

  Nastavni predmet/

  Razrednik razreda

  Dan u tjednu

  Vrijeme

  od-do

  INFORMATIVNI RAZGOVORI SA SVIM UČITELJIMA U ŠKOLI

  SVI

  MARIJANA ĐURAŠ HRVATSKI JEZIK/ 8. C PETAK 8:00 - 8:45

  JELENA SUKURICA HRVATSKI JEZIK/7.A PONEDJELAK 9:40 - 10:25

  ANTONIA MILIČIĆ MATEMATIKA SRIJEDA 10:40 - 11:25

  KARMEN MILJEVIĆ MATEMATIKA UTORAK 8:50 - 9:35

  MARGITA JOVIČEVIĆ ENGLESKI I FRANCUSKI J.,

  8.A ČETVRTAK 9:40 - 10:25

  NATAŠA PEĆAR TJELESNA I ZDRAVSTVENA

  KULTURA/5. B SRIJEDA 9:40 - 10:25

  IVA ŠIMUNOVIĆ ENGLESKI JEZIK/7.C UTORAK 10:40 - 11:25

  MIRJANA RODIĆ FRANCUSKI JEZIK UTORAK 8:00 - 8:45

  MARIJA DERANJA GEOGRAFIJA I POVIJEST/6.A ČETVRTAK 8:50 - 9:35

  PERICA TOMŠIĆ POVIJEST/ 8. B SRIJEDA 9:40 - 10:25

  MARIJA ŠEPUT PRIRODA I BIOLOGIJA, 6.B ČETVRTAK 10:40 - 11:25

  STANKA DUBRETIĆ KEMIJA/BIOLOGIJA, 6.C PONEDJELJAK 8:50 - 9:35

  ANAMARIJA JOSIĆ VJERONAUK UTORAK 11:25 - 12:15

  KATARINA RADONIĆ VJERONAUK SRIJEDA 8:50 - 9:35

  DENIS SARIĆ GLAZBENA KULTURA, 7.B PONEDJELJAK 10:40 - 11:30

  IVONA ŠIMUNOVIĆ LIKOVNA KULTURA SRIJEDA 9:40 - 10:25

  BORIS OBRADOVIĆ TJELESNA I ZDR. KULTURA UTORAK 8:50 - 9:35

  LUCIJA BOGDANOVIĆ TEHNIČKA KULTURA SRIJEDA 9:40 - 10:25

  MARA KRESIĆ FIZIKA UTORAK 10:40 - 11:25

  NIKŠA GULJELMOVIĆ INFORMATIKA PONEDJELJAK 8:00 - 8:45

  IVAN MARIĆ HRVATSKI JEZIK PETAK 8:45 - 9:35

  ZORAN JUKO VJERONAUK

  SRIJEDA

  9:40 - 10:25

  ANDREA RAŠE NJEMAČKI JEZIK SRIJEDA 11:25 - 12:15

  MARIJA PULJIĆ 4. B PONEDJELJAK 9:35 - 10:25

  PETRA KUŠAR 4.A SRIJEDA 8:45 - 9:30

  MAJA VLAHUŠIĆ 2.A UTORAK 15:15-16:00

  KATE JURIĆ PŠČ, 3. PONEDJELJAK 8:00 - 8:45

  ELENA KLAIĆ PŠČ, 4. UTORAK 8:45-9:35

  STANIKICA DIKLIĆ PŠČ, 1. UTORAK 8:00 - 8:45

  PAULINA GRBIĆ PŠČ, 2. ČETVRTAK 8:454 - 9:30

  ANA ĆAPIN PŠM, 3., 4. SRIJEDA 12:15-13:00

  MARJANA JOGUNICA PŠK SRIJEDA 10:40 - 11:25

  MARIJANA NOVAK 2.B UTORAK 14:00-14:50

  VALENTINA BUTRICA 1. A PETAK 15:15 - 16:00

  MARIJA ANIČIĆ ZAMUČEN PŠG UTORAK 9:35 - 10:25

  NIKOLINA OREPIĆ PŠS SRIJEDA 11:25 - 12:15

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  28

  Napomena:

  *informativni razgovori podložni promjenama, izmjene pratiti na mrežnim stranicama škole

  Godišnji kalendar rada

  Mjesec

  Broj dana Blagdani i

  neradni dani

  Dan škole, grada, općine,

  župe, školske priredbe... radnih nastavnih

  I.

  polugodište

  od 9.rujna

  do

  20.prosinca.

  2019. god.

  IX. 21 16 9 Svečani doček prvaša

  X. 22 22 9

  Dan neovisnosti, Svjetski

  dan učitelja, Dan Općine

  Konavle 21. listopada

  Dan zahvalnosti za plodove

  zemlje 12. 10.

  XI. 20 20 10 Svi sveti

  XII. 20 15 11

  Sveti Nikola i Božićna

  priredba

  UKUPNO I.

  polugodište 83 73 39

  Zimski odmor učenika

  od 23.12.2019. do

  10.01.2020. godine

  II.

  polugodište

  od

  13.siječnja

  do 17.lipnja

  2020. god.

  I. 21 15 10

  Sveta tri kralja, Svjetski dan smijeha 10. siječnja,

  Dan međunarodnog priznanja Hrvatske 15.

  Siječnja, Međunarodni dan zagrljaja 21. siječnja

  II. 20 19 9

  Sveti Vlaho-Dan

  dubrovačke biskupije 3.

  veljače, maškari u školi i u

  ANA SIMOVIĆ PŠK SRIJEDA 10:00 - 10:45

  KRISTINA CIKATIĆ 1.B PETAK 14:00 - 14:45

  MARTINA OBAD PŠM PETAK 8:45 - 9:30

  MARIJA VLAHUSIN 3.A UTORAK 14:00 - 14:45

  ANKICA STRMEČKI 3. B PONEDJELJAK 14:00 - 14:50

  MATIJANA PEŠORDA ENGLESKI JEZIK SRIJEDA 12:45 - 13:15

  PETRA HERCO VJERONAUK SRIJEDA 15:15 - 16:00

  PATRICIA RAŠICA ENGLESKI J./HRVATSKI J. SRIJEDA 12:15 - 13:00

  DANIELA BENIĆ GEOGRAFIJA SRIJEDA 10:40 - 11:25

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  29

  mjestu

  III. 22 22 9

  Dani hrvatskog jezika 11. -

  17. ožujka; Očev dan 19.

  ožujka, Svjetski dan

  pripovijedanja 20. ožujka,

  Svjetski dan osoba s Down

  sindromom 21. ožujka,

  Svjetski dan voda 22.

  ožujka.

  IV. 21 16 9

  Uskrsna priredba

  .,Proljetni odmor učenika

  od 10.04. -17.4.2020.g.

  Pješice u školu- 10.04.,

  Dan planeta Zemlje;

  22.04.,

  Međunarodni dan plesa

  29.04.

  V. 20 20 11

  1.svibanj, Svjetski dan

  vatrogasaca 4. svibnja,

  Majčin dan 10. svibnja,

  Svjetski dan medicinskih

  sestara 12. svibnja, Svjetski

  dan sporta 27. svibnja,

  Svjetski dan nepušenja 31.

  svibnja

  VI. 19 12 11

  Susret zborova, Dan škole,

  završna priredba,ispraćaj

  osmaša

  VII. 23 - 8 Ljetni odmor učenika

  od 18.6. do 31.8.2020.

  godine VIII. 20 - 11

  UKUPNO II.

  polugodište 166 104 78

  U K U P N O: 249 177 117

  *3. veljače 2020. u ponedjeljak nenastavni radni dan, Sv. Vlaho- Dan biskupije

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  30

  BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE 08.10. Dan neovisnosti - blagdan Republike Hrvatske 01.11. Svi Sveti 25.12. Božić - blagdan Republike Hrvatske 26.12. Sveti Stjepan - božićni blagdan Republike Hrvatske 01.01. Nova godina - blagdan Republike Hrvatske 12.04. Uskrs 13.04. Uskrsni ponedjeljak 01.05. Međunarodni praznik rada - blagdan Republike Hrvatske

  11.06. Tijelovo - blagdan Republike Hrvatske

  22.06. Dan antifašističke borbe u RH - blagdan Republike Hrvatske 25.06. Dan državnosti - blagdan Republike Hrvatske 05.08. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja- blagdan Republike Hrvatske 15.08. Velika Gospa - blagdan Republike Hrvatske

  NERADNI DANI U REPUBLICI HRVATSKOJ

  01.11. Svi sveti 06.01. Sveta tri kralja GRADSKI BLAGDANI 21.10. Dan Općine Konavle 03.02. Sv.Vlaho - Dan biskupije

  Podaci o broju učenika i razrednih odjela

  MATIČNA ŠKOLA

  Razred učenika odjela

  djevojčica

  pon

  avljača

  primjereni

  oblik

  školovanja

  (uče. s rje.)

  pu

  tnici

  Prod

  už.

  Ime i prezime

  razrednika

  I.a 19 1 11 1 11 Valentina

  Butrica

  I.b 18 1 7 0 14 Kristina Cikatić

  UKUPNO 37 2 18 1 25

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  31

  II.a 27 1 12 0 22 Maja Vlahušić

  II.b 24 1 11 1 13 Marijana Novak

  UKUPNO 51 2 23 1 35

  III. a 19 1 7 1 7 Marija Vlahusin

  III.b 21 1 7 0 12 Ankica Strmečki

  UKUPNO 40 2 14 1 19

  IV. a 23 1 11 1 7 Petra Kušar

  IV. b 23 1 9 1 16 Marija Puljić

  UKUPNO 46 2 20 2 23

  UKUPNO

  I.–IV. 174 8 75 5 102

  V. a 19 1 11 1 21 Nataša Pećar

  V. b 16 1 9 0 16 Ivan Marić

  V. c 19 1 11 1 18 Daniela Benić

  UKUPNO 54 3 31 2 55

  VI.a 25 1 10 0 23 Marija Deranja

  VI.b 23 1 10 1 19 Marija Šeput

  VI.c 25 1 11 1 19 Stanka Dubretić

  UKUPNO 73 3 31 2 62

  VII. a 17 1 6 1 15 Jelena Sukurica

  VII. b 17 1 7 1 14 Denis Sarić

  VII. c 20 1 9 2 16 Iva Škegro

  UKUPNO 54 3 22 4 45

  VIII. a 19 1 8 0 14 Margita

  Jovičević

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  32

  VIII. b 19 1 9 1 15 Perica Tomšić

  VIII. c 20 1 11 1 15 Marijana Đuraš

  UKUPNO 58 3 28 2 44

  UKUPNO

  V. - VIII. 239 12 112 10 206

  UKUPNO

  I. - VIII. 413 20 187 15 308

  PODRUČNA ŠKOLA ČILIPI

  Podaci o broju učenika i razrednih odjela

  Razred učeni

  ka odjela

  djevojčica

  pon

  avljača

  primjere

  ni oblik

  školovanj

  a (uče. s

  rje.)

  Ime i prezime

  razrednika

  putn

  ici

  I. r 18 1 13 0 1 0 Stankica

  Diklić

  UKUPNO 18 1 13 0 1 0

  II. r 19 1 10 0 1 0 Paulina Grbić

  UKUPNO 19 1 10 0 1 0

  III. r 11 1 1 0 1 0 Kate Jurić

  UKUPNO 11 1 8 0 1 0

  IV. r 12 1 7 0 1 0 Elena Klaić

  UKUPNO

  I.–IV. 60 4 38 0 4 0

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  33

  PODRUČNA ŠKOLA MOČIĆI

  Podaci o broju učenika i razrednih odjela

  Razred učeni

  ka odjela

  djevoj-

  čica

  ponav

  -ljača

  primjer

  eni

  oblik

  školova

  nja

  (uče. s

  rje.)

  Ime i prezime

  razrednika

  putn

  ici

  I. r 2 1/2 2 0 0 0 Martina

  Obad

  UKUPNO 2 1/2 2 0 0

  II. r 6 1/2 3 0 0 0 Martina

  Obad

  UKUPNO 6 1/2 3 0 0

  III. r 7 3/4 3 0 0 0 Ana Ćapin

  UKUPNO 7 1/2 3 0 0 0

  IV. r 4 1/2 2 0 0 0 Ana Ćapin

  UKUPNO

  I.–IV. 19 2 10 0 0 0

  PODRUČNA ŠKOLA KOMAJI

  Podaci o broju učenika i razrednih odjela

  Razred učenika odjela djevoj-

  čica

  ponav-

  ljača

  primjereni

  oblik

  školovanja

  (uče. s

  rje.)

  Putnika

  Ime i prezime

  razrednika

  3 do

  5 km

  6 do

  10

  km

  I.r 1 1/2 1 0 0 0 0 Marjana

  Jogunica

  II. r 1 1/2 0 0 0 0 0 Marjana

  Jogunica

  III. r 4 1 1 0 1 0 0 Ana Simović

  UKUPNO 6 2 2 0 1 0 0

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  34

  PODRUČNA ŠKOLA GABRILI

  Podaci o broju učenika i razrednih odjela

  Razred učenik

  a

  odjel

  a

  djevo

  j-

  čica

  ponav

  -ljača

  primjereni

  oblik

  školovanja

  (uče. s

  rje.)

  Ime i prezime

  razrednika

  putn

  ici

  II. r 2 1/2 1 0 0 0

  Marija Aničić Zamućen

  III. r 1 1/2 0 0 0 0

  UKUPNO 3 1 1 0 0 0

  PODRUČNA ŠKOLA STRAVČA

  Podaci o broju učenika i razrednih odjela

  Razred učenik

  a odjela

  djevojčica

  pon

  avljača

  primjere

  ni oblik

  školovanj

  a (uče. s

  rje.)

  Ime i prezime

  razrednika

  put

  nici

  Nikolina

  Orepić

  I. r 3 1/2 0 0 1 3

  III.r 2 1/2 0 0 0 1

  UKUPNO

  I.–III. 5 1 0 0 1 4

  Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

  Rješenjem određen oblik

  rada

  Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima Ukupno

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

  Redoviti program uz

  individualizirani pristup 0 0 2 2 2 2 2 2 12

  Redoviti program uz

  prilagodbu sadržaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Redoviti program uz

  prilagodbu sadržaja i redoviti 3 2 1 1 1 0 2 0 10

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  35

  program uz individualizirani

  pristup

  Posebni program 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Nastava u kući

  -

  - TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-

  OBRAZOVNOG RADA

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka

  Vje

  ron

  auk

  Razred Broj učenika Broj

  grupa

  Izvršitelj

  programa

  Planirano

  sati T G

  I.a 17 1 Petra Herco 2 70

  I.b 19 1 Petra Herco 2 70

  II.a 25 1 Anamarija Josić 2 70

  II.b 24 1 Petra Herco 2 70

  III.a 19 1 Anamarija Josić 2 70

  BROJ RAZREDNIH ODJELA

  Razred

  T G T G T G T G T G T G T G T G T G

  Hrvatski jezik 30 1050 30 1050 35 1225 20 700 15 525 15 525 12 420 12 420 169 5915

  Likovna kultura 6 210 6 210 7 245 4 140 3 105 3 105 3 105 3 105 35 1225

  Glazbena kultura 6 210 6 210 7 245 4 140 3 105 3 105 3 105 3 105 35 1225

  Engleski jezik 12 420 12 420 14 490 8 280 9 315 9 315 9 315 9 315 82 2870

  Matematika 24 840 24 840 28 980 16 560 12 420 12 420 12 420 12 420 140 4900

  Priroda 0 0 0 0 0 0 0 4,5 157,5 6 210 0 0 0 0 10,5 367,5

  Biologija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 210 6 210 12 420

  Kemija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 210 6 210 12 420

  Fizika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 210 6 210 12 420

  Priroda i društvo 12 420 12 420 14 490 12 420 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1750

  Povijest 0 0 0 0 0 0 0 6 210 6 210 6 210 6 210 24 840

  Geografija 0 0 0 0 0 0 0 4,5 157,5 6 210 6 210 6 210 22,5 787,5

  Tehnička kultura 0 0 0 0 0 0 0 3 105 3 105 3 105 3 105 12 420

  Tjelesna i zdrastvena kultura 18 630 18 630 21 735 8 280 6 210 6 210 6 210 6 210 89 3115

  Informatika 0 0 0 0 0 0 0 6 210 6 210 0 0 0 0 12 420

  UKUPNO 108 3780 108 3780 126 4410 72 2520 72 2520 75 2625 78 2730 78 2730 717 25095

  Ukupno planirano

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima OŠ CAVTAT 2019./2020.

  3 3

  1 2 3 4 5 6 7 8

  6 6 7 4 3 3

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  36

  III.b 19 1 Anamarija Josić 2 70

  IV.a 23 1 Zoran Juko 2 70

  IV.b 18 1 Zoran Juko 2 70

  I.PŠČ 16 1 Katarina Radonić 2 70

  II.PŠČ 19 1 Katarina Radonić 2 70

  III.PŠČ 10 1 Katarina Radonić 2 70

  IV.PŠČ 12 1 Katarina Radonić 2 70

  I./2.PŠM 8 1 Katarina Radonić 2 70

  III./IV.PŠM 10 1 Katarina Radonić 2 70

  I./IIPŠK 2 1 Katarina Radonić 2 70

  III.PŠK 4 1 Katarina Radonić 2 70

  II./III.PŠG 3 1 Anamarija Josić 2 70

  I./III.PŠS 5 1 Anamarija Josić 2 70

  UKUPNO

  I. – IV. 253 18 4 36 1260

  Vje

  ron

  au

  k

  V.a 19 1 Zoran Juko 2 70

  V.b 15 1 Zoran Juko 2 70

  V.c 18 1 Zoran Juko 2 70

  VI.a 25 1 Katarina Radonić 2 70

  VI.b 22 1 Katarina Radonić 2 70

  VI.c 23 1 Katarina Radonić 2 70

  VII.a 14 1 Zoran Juko 2 70

  VII.b 13 1 Zoran Juko 2 70

  VII.c 16 1 Zoran Juko 2 70

  VIII.a 17 1 Zoran Juko 2 70

  VIII.b 19 1 Zoran Juko 2 70

  VIII.c 18 1 Zoran Juko 2 70

  UKUPNO

  V. – VIII. 219 12 2 22 770

  UKUPNO

  I. – VIII. 472 30 4 58 2030

  Vjeronauk -

  Islamski

  Razred Broj učenika Broj grupa Izvršitelj

  programa

  Planirano sati

  godišnje

  4.PŠM 1 1 Salkan Herić

  3.B 1 1 Salkan Herić

  UKUPNO 2 2 1

  *Vjeronauk se odvija u institucijama vjerske zajednice.

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  37

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave francuskog jezika

  F

  r

  a

  n

  c

  u

  s

  k

  i

  j

  e

  z

  i

  k

  Razred Broj

  učenika

  Broj

  grupa Izvršitelj programa

  Planirano sati

  T G

  IV.ab 3 1 Mirjana Rodić 2 70

  IV.PŠČ 4 1 Mirjana Rodić 2 70

  IV.PŠM 1 1 Mirjana Rodić 2 70

  V.abc 5 1 Mirjana Rodić 2 70

  VI.abc 13 1 Margita Jovičević 2 70

  VII.abc 16 1 Mirjana Rodić 2 70

  VIII.abc 19 1 Mirjana Rodić 2 70

  UKUPNO

  IV. – VIII. 61 7 2 14 490

  1

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave njemačkog jezika

  Njemački

  jezik

  Razred Broj

  učenika

  Broj

  grupa Izvršitelj programa

  Planirano sati

  T G

  4.ab

  MŠ 19 1

  Andrea Raše Kulaš

  Dijana Cigelj

  2 70

  PŠČ

  7 1 2 70

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  38

  PŠM 3 1

  Andrea Raše Kulaš

  Dijana Cigelj

  Andrea Raše Kulaš

  Andrea Raše Kulaš

  Andrea Raše Kulaš

  2 70

  5.abc 17 1 2 70

  6.abc 16 1 2 70

  7.abc 10 1 2 70

  8.abc 9 1 2 70

  UKUPNO

  IV. – VII. 81 7 2 14 490

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike

  Info

  rmat

  ika

  Razred Broj

  učenika

  Broj

  grupa

  Izvršitelj

  programa

  Planirano

  sati T G

  VII.a 14 1

  Nikša Guljelmović

  2 70

  VII.b 12 1 2 70

  VII. c 16 1 2 70

  VIII.a 17 1 2 70

  VIII.b 18 1 2 70

  VIII.c 18 1 2 70

  UKUPNO

  VII. – VIII. 95 6 1 12 420

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

  Red.

  broj Nastavni predmet Razred grupa

  Broj

  učenika

  Planirani

  broj sati Ime i prezime učitelja

  izvršitelja T G

  1. Hrvatski jezik/matematika 1.a 3 1 35 Valentina Butrica

  2. Hrvatski jezik/matematika 1.b 3 1 35 Kristina Cikatić

  3. Hrvatski jezik/matematika 2.a 3 1 35 Maja Vlahušić

  4. Hrvatski jezik/matematika 2.b 3 1 35 Marijana Novak

  5. Hrvatski jezik/matematika 3.a 3 1 35 Marija Vlahusin

  6. Hrvatski jezik/matematika 3.b 4 1 35 Ankica Strmečki

  7. Hrvatski jezik/matematika 4.a 5 1 35 Petra Kušar

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  39

  8. Hrvatski jezik/matematika 4.b 3 1 35 Marija Puljić

  9. Hrvatski jezik/Matematika 1.PŠČ 3 1 35 Stankica Diklić

  10. Hrvatski jezik 2.PŠĆ 4 1 35 Paulina Grbić

  11. Matematika 3.PŠČ 4 1 35 Kate Jurić

  12. Hrvatski jezik 4.PŠČ 4 1 35 Elena Klaić

  13. Hrvatski jezik/matematika 1/2PŠM 1 1 35 Martina Obad

  14. Hrvatski jezik/matematika 3/4PŠM 4 1 35 Ana Ćapin

  15. Hrvatski jezik/matematika 3.PŠK 1 1 35 Ana Simović

  16. Hrvatski jezik/matematika 1./2.PŠK 1 1 35 Marjana Jogunica

  17. Hrvatski jezik/matematika 2./3.PŠG 1 1 35 Marija Aničić Zamučen

  18. Matematika 1./3.PŠS 2 1 35 Nikolina Orepić

  UKUPNO I. - IV. 52 18 630

  19. Engleski jezik , .i7. 7.abc,5.abc 2 1 35 Iva Škegro

  20. Engleski jezik 6.bc, 8.abc 3 1 35 Margita Jovičević

  21. Matematika 5.abc 7.b. 10 1 35 Karmen Miljević

  22. Matematika 7.ac,8.abc 12 1 35 Antonia Miličić

  23. Kemija 8.bc 8 1 35 Marija Šeput

  24. Hrvatski jezik 5abc, 6abc

  7.abc,8.abc 12 2 70 Ivan Marić

  25. Hrvatski jezik 5abc,6.abc,8abc 15 2 70 Marijana Đuraš

  26. Geografija 5abc 4 1 35 Daniela Benić

  27. Matematika/Fizika 7.abc,8.abc 10 1 35 Mara Kresić

  28. Hrvatski jezik/Engleski 7.abc/4.ab 4 2 70 Patricia Rašica

  29. Kemija 8.a, 7.abc 5 1 35 Stanka Dubretić

  30. Engleski jezika 1.-3r PŠ 3 1 35 Matijana Pešorda

  UKUPNO V. - VIII. 87 15 525

  UKUPNO I. - VIII. 140 33 1155

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

  Red.

  broj Nastavni predmet

  Razred

  grupa

  Broj

  učenika

  Planirani

  broj sati Ime i prezime

  učitelja izvršitelja T G

  1. Hrvatski jezik/matematika 1.a 3 1 35 Valentina Butrica

  2. Matematika 1.b 3 1 35 Kristina Cikatić

  3. Matematika 2.a 7 1 35 Maja Vlahušić

  4. Matematika 2.b 6 1 35 Marijana Novak

  5. Matematika 3.a 18 1 35 Marija Vlahusin

  6. Hrvatski jezik 3.b 3 1 35 Ankica Strmečki

  7. PID 4.a 21 1 35 Petra Kušar

  8. Matematika 4.b 8 1 35 Marija Puljić

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  40

  9. Matematika 1.PŠČ 3 1 35 Stankica Diklić

  10. PID 2.PŠĆ 19 1 35 Paulina Grbić

  11. PID 3.PŠČ 10 1 35 Kate Jurić

  12. PID 4.PŠČ 12 1 35 Elena Klaić

  13. Hrvatski jezik/matematika 1/2PŠM 2 1 35 Martina Obad

  14. Hrvatski jezik/matematika 3/4PŠM 5 1 35 Ana Ćapin

  15. Hrvatski jezik/matematika 3.PŠK 3 1 35 Ana Simović

  16. Hrvatski jezik/matematika 1./2.PŠK 2 1 35 Marjana Jogunica

  17. Matematika-2.r 2./3.PŠG 1 1 35 Marija Aničić Zamučen

  18. Matematika-1.r PID-3r 1./3.PŠS 3 1 35 Nikolina Orepić

  19. Francuski jezik 8. 4 1 35 Mirjana Rodić

  20. Njemački jezik 8 4 1 35 Andrea Raše

  UKUPNO I. - IV. 137 20 700

  19 Hrvatski jezik 7abc,8.abc 10 2 70 Jelena Sukurica

  20 Matematika 5abc,7b 10 1 35 Karmen Miljević

  21 Geografija 5.a,b,c 6 1 35 Daniela Benić

  22 Informatika 5,6,7,8abc 12 1 35 Nikša Guljelmović

  23 Povijest 7.abc, 8.abc 3 1 35 Perica Tomšić

  24 Matematika/fizika 7./8 8 1 35 Mara Kresić

  25 Geografija 6.,7.,8. 4 1 35 Marija Deranja

  26 Biologija, Kemija 7./8. 5 1 35 Marija Šeput

  27 Engleski jezik 7. 9 1 35 Margita Jovičević

  28 Matematika 7./8. 6 1 35 Antonia Miličić

  UKUPNO V. - VIII. 73 11 385

  UKUPNO I. - VIII. 210 31 1085

  ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB

  Obuka plivanja i Judo u školi

  Osnovna škola Cavtat nastavlja suradnju s VK Jug Adriatic osiguranje, PK Jug i VK Cavtat,

  posjete i prezentiranje vaterpola i plivanja kao tradicijski važnog sporta za Cavtat s ciljem poticanja

  uključivanja učenika Konavala u treniranje, u sastavu ŠSK OŠ Cavtat. Tradicijski, Cavtat je gradić

  vaterpola koji je dao brojne reprezentativce, te se učenici OŠ Cavtat redovito uključuju nakon treniranja u

  VK Cavtat, u dubrovački VK Jug Adriatic osiguranje te redovito sudjeluju na različitim kupovima i

  natjecanjima državne i međunarodne razine donoseći svojim doprinosom medalje i priznanja.

  Za većinu učenika obuku plivanja stručno su proveli treneri PK Jug na bazenu u Gružu i na gradskoj plaži

  prvoga tjedna nastave za učenike 1. i 3. razreda. Rezultat je pokazao velik broj učenika koji se ne održava

  na vodi.

  U Osnovnoj školi Cavtat judo se trenira od 1997.g., a u sklopu Judo kluba Konavle je od 2000. godine.

  Ove godine judo trenira skupina od oko 35 učenika naše škole 2 puta tjedno. Redovito imamo uspješne

  borce na državnim natjecanjima i turnirima, te se prijavljujemo i u sklopu ŠSK.

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  41

  Kao ŠSK natječemo se u više sportova: odbojka dječaci i djevojčice, nogomet, košarka, stolni tenis, i judo, a od ove godine počinjemo trenirati i badminton. U školskoj godini 2019./20. Hrvatski školski sportski savez odobrio je jedno odjeljenje Vježbaonice za učenike 5. – 8. razreda. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA

  Plan rada ravnatelja

  SADRŽAJ RADA

  Predviđeno

  vrijeme

  ostvarivanja

  Predviđe

  no

  vrijeme

  u satima

  1.POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

  Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI - IX 50

  Izrada plana i programa rada ravnatelja VI – IX 10

  Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI – IX 10

  Izrada školskog kurikuluma VI – IX 40

  Izrada Razvojnog plana i programa škole VI – IX 30

  Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća IX – VI 20

  Izrada zaduženja učitelja VI – VIII 20

  Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim

  planiranjima, koordiniranje i administriranje E-dnevnika i

  mrežne stranice škole IX – VI 10

  Planiranje i organizacija školskih projekata IX – VI 15

  Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja IX – VI 5

  Planiranje nabave opreme i namještaja, nabava udžbenika IX – VI 15

  Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole IX – VI 15

  Ostali poslovi IX – VIII 10

  2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE

  RADA

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  42

  Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih

  odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada

  izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada

  Škole, cjelodnevni boravak). Rješavanje problematike,

  sastanci i obveze vezano za stvaranje uvjeta za rekonstrukciju

  buduće škole. Unaprjeđenje provođenja cjelodnevnog boravka

  u PŠ Čilipi.

  IX – VIII 20

  Izrada Godišnjeg kalendara rada škole s aktivnostima. VIII – IX 5

  Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja VI – IX 20

  Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema

  planu NCVVO-a prema prilikama za tekuću godinu,

  organizacija savjetničkih posjeta školi.

  IX – VI 10

  Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole i

  aktivnosti u školi (anketni upitnici, prezentiranje). IX – VI 20

  Organizacija prijevoza učenika i poduzimanje mjera zaštite

  prava učenika, zaštite sigurnosti učenika. IX – VII 20

  Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite

  učenika IX – VI 10

  Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i

  ekskurzija. IX – VI 20

  Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole, naš

  put u kvaliteti, određivanje željenih ciljeva. IX – VIII 50

  Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred IV – VII 20

  Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i

  praznika, važnih datuma IX – VI 10

  Organizacija zamjena nenazočnih učitelja IX – VI 10

  Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita VI i VIII 10

  Organizacija poslova vezana uz nabavu odabranih

  udžbenika, opreme i programa u kojima učitelji surađuju V-IX 10

  Poslovi vezani uz natjecanja učenika, poslovi vezani za

  Natječaje za učenike i škole I-VI 20

  Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija prostora,

  nabave opreme. I - VIII 20

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  43

  Ostali poslovi nepredvidivog karaktera IX – VIII 5

  3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA

  ŠKOLE

  Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole,

  Naša škola-kvalitetna škola IX – VI 70

  Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih

  razdoblja, Izvještaji iz E-dnevnika, rad na sadržaju praćenja

  učenika

  Tijekom godine 30

  Administrativno pedagoško i instruktivni rad s učiteljima,

  stručnim suradnicima i pripravnicima, E-dnevnik, elementi i

  kriteriji vrednovanja, uvođenje pripravnika u rad, suglasnosi i

  privole

  IX – VI 50

  Praćenje rada školskih povjerenstava IX – VI 10

  Praćenje i koordinacija rada administrativne službe IX – VIII 30

  Praćenje i koordinacija rada tehničke službe IX – VIII 30

  Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole, lokalne

  zajednice i/ili državnih institucija i udruga koje djeluju na

  dobrobit djece

  IX – VIII 50

  Kontrola pedagoške dokumentacije (E-dnevnik) i ostalih

  oblika zapisnika u skladu s upravnim postupkom IX – VIII 30

  Ostali poslovi IX – VIII 10

  4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA

  ŠKOLE

  Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i

  stručnih tijela IX – VIII 50

  Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole IX – VIII 20

  Ostali poslovi IX – VIII 10

  5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM

  SURADNICIMA I RODITELJIMA

  Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i

  suradnicima IX – VIII 30

  Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu,

  učenička zadruga-mogućnost osnivanja IX – VI 20

  Briga o sigurnosti u školi i oko škole, pravima i obvezama IX – VI 50

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  44

  učenika

  Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX – VIII 50

  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika,

  izvršavanje i upoznavanje sa zapisnicima nadređenih IX – VIII 40

  Savjetodavni rad s roditeljima/individualno i

  skupno/roditeljski sastanci na početku ili tijekom školske

  godine

  IX – VIII 50

  Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad IX - VI 40

  Poslovi oko praćenja napredovanja učitelja i stručnih

  suradnika IX - VI 10

  Ostali poslovi (poticanje na edukacije koje provodi

  Ministarstvo on line) IX – VIII 10

  6. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I

  RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

  Rad i suradnja s tajnikom škole IX – VIII 50

  Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka

  MZO-a IX – VIII 20

  Usklađivanje i provedba i usuglašavanje općih i pojedinačnih

  akata škole u skladu s rokovima. IX – VIII 20

  Provođenje natječaja za potrebe škole IX – VIII 10

  Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX – VIII 5

  Poslovi zastupanja škole IX – VIII 30

  Rad i suradnja s računovođom škole IX – VIII 50

  Izrada financijskog plana škole, fisklano poslovanje-upitnik VIII – IX 30

  Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja IX – VIII 50

  Organizacija i provedba inventure XII 20

  Poslovi vezani uz E-maticu, izvještaji VI 40

  Potpisivanje i provjera svjedodžbi, nagrada, priznanja i

  pohvala VI 30

  Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala VIII i I 10

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  45

  Ostali poslovi IX – VIII 5

  7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I

  INSTITUCIJAMA

  Predstavljanje škole IX – VIII 10

  Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, nadležnim

  inspekcijskim službama IX – VIII 10

  Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje, savjetnicima za

  učitelje, stručne suradnike i ravnatelje. IX – VIII 10

  Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje

  obrazovanja IX – VIII 5

  Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX – VIII 5

  Suradnja s ostalim Agencijama na državnoj razini IX – VIII 5

  Suradnja s Uredom državne uprave IX – VIII 10

  Suradnja s osnivačem i projektantom buduće Škole IX – VIII 30

  Suradnja s Zavodom za zapošljavanje IX – VIII 5

  Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo IX – VIII 5

  Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX – VIII 5

  Suradnja s Policijskom upravom IX –VIII 5

  Suradnja s Župnim uredom IX – VIII 5

  Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX – VIII 5

  Suradnja s turističkim agencijama IX – VIII 5

  Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama

  (Biciklistički klub Konavle, Dvije rote, DVD Konavle,

  Intervencijske postrojbe, Hrvatska policija, Udruga mame,

  Centar za rehabilitaciju Josipovac)

  IX – VIII 5

  Suradnja s Hrvatskim crvenih križem – Dubrovnik, udrugama IX – VIII 5

  Suradnja s Općinom Konavle, TZ Općine Konavle i Zračnom

  lukom Dubrovnik, Muzejima i galerijama Konavle i Maticom

  Hrvatskom, hotelima iz Cavtata.

  IX - VIII 5

  Suradnja s Arhivom Dubrovnik i Dubrovačkim muzejima te

  Gradskim zidinama. Tijekom godine 5

  Ostali poslovi IX – VIII 5

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  46

  8. STRUČNO USAVRŠAVANJE

  Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi, savjetnički posjeti

  učitelja iz eksperimentalnih škola IX – VI 8

  Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZO-a, AZZO-a,

  HUROŠ-a i ostalo prema potrebi i interesima. IX – VI 30

  Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova IX – VI 5

  Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature, Loomen IX – VI 18

  Ostala stručna usavršavanja IX – VI 5

  9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA

  Vođenje evidencija i dokumentacije IX – VI 30

  Ostali nepredvidivi poslovi IX – VI 5

  UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA

  GODIŠNJE:

  2088

  Plan rada stručnog suradnika knjižničara

  MJESEC PROGRAMSKI SADRŽAJI BROJ SATI RUJAN 2019.

  1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima Upoznavanje učenika s knjižnicom i oblicima rada u školskoj knjižnici za sve

  prve razrede, posudba, periodika u knjižnici, časopisi za učenike Pomoć učenicima u istraživačkom radu u knjižnici Sat u knjižnici:– PRAVILA LIJEPOG PONAŠANJA U KNJIŽNICI;

  DJEČJI ČASOPISI; REFERENTNA ZBIRKA (7. RAZREDI)

  2. Stručni rad i informacijska djelatnost Izrada godišnjih planova i programa rada: knjižnice, kulturnih aktivnosti,

  nabava stručne literature Suradnja s nastavnicima svih stručnih aktiva radi nabavke besplatnih

  udžbenika za potrebe nastave Suradnja s učiteljima – prijedlog lektire Dnevna i mjesečna statistika korištenja građe u knjižnici Objava novosti o zbivanjima u knjižnici na web stranicama Vođenje pretplate na časopise (za školsku knjižnicu i učenike) Revizija i otpis

  3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice Planiranje kulturnih sadržaja za ovu školsku godinu 26.09. Europski dan jezika

  4. Stručno usavršavanje Praćenje novih kataloga nakladnika i novih izdanja Praćenje nove stručne, pedagoške i metodičke literature i periodike Suradnja s drugim školskim knjižnicama ; Agencija za odgoj i obrazovanje

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  47

  RH

  1.1 5. Suradnja s ravnateljem i računovođom škole

  Narudžbe i nabava u školskoj knjižnici Akcije i načini za kupnju knjižnog fonda u ovoj školskoj godini Narudžba stručnih i pedagoških časopisa i ostale periodike za ovu školsku

  godinu Revizija i otpis

  UKUPNO 160 SATI

  LISTOPAD 2019.

  1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima Pripremanje učenika za samostalno korištenje raznih izvora znanja Priručnici, referentna zbirka, periodika i AV građa u knjižnici Izrada popisa literature i bibliografskih podataka za pojedine nastavne

  predmete Sat u knjižnici: 4. r – KORIŠTENJE ENCIKLOPEDIJA – građanski odgoj Rad s novinarskom grupom – izrada časopisa „Zrcalo“ Projekt „I ja sam Grga Čvarak“

  2. Stručni rad i informacijska djelatnost Narudžba novih knjiga u suradnji s voditeljima svih stručnih aktiva Nabava i obrada novih knjiga, računalna obrada Informiranje nastavnika o novoj građi u knjižnici – Bilten prinova Objava novosti o zbivanjima u knjižnici na web stranicama Vođenje pretplate na časopise (za školsku knjižnicu i učenike) Revizija i otpis

  3. Suradnja s ravnateljem i računovođom Kupnja novih knjiga u skladu s izmjenom u popisu lektira za 1. i 5. razred Suradnja s razrednicima svih razreda

  4. Kulturna i javna djelatnost 05.10. Svjetski dan učitelja 15.10. Mjesec hrvatske knjige – plakat, čitateljski kutak, radionice 21.10. – Dan Općine Konavle 22.10. – Međunarodni dan školskih knjižnica Projektni dan

  5. Stručno usavršavanje Sudjelovanje na stručnim aktivima školskih knjižničara – županijsko vijeće Pregled sve novije stručne i pedagoške literature

  UKUPNO 140 SATI

  STUDENI 2019.

  1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima Pedagoška pomoć pri realizaciji nastavnih sadržaja, sadržaja slobodnih

  aktivnosti i izvannastavnih aktivnosti Posudba lektire i stručne literature učenicima Rad s novinarskom grupom – izrada časopisa „Zrcalo“ Sat u knjižnici: prema edukacijskom planu u dogovoru s učiteljima Suradnja u projektu poticanja čitanja s učenicima nižih i viših razreda s

  učiteljicama hrvatskog jezika povodom Mjeseca knjige Projekt Grga čvarak

  2. Stručni rad i informacijska djelatnost Obrada novih knjiga – inventarizacija, klasifikacija i dr. Praćenje i evidencija korištenja knjižne građe u knjižnici – dnevna i mjesečna

  posudba, statistika posudbe Objava novosti o zbivanjima u knjižnici na web stranicama

  3. Kulturna i javna djelatnost 16.11. – Međunarodni dan tolerancije

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  48

  18.11. – Dan sjećanja na Vukovar 4. Stručno usavršavanje Praćenje stručne i pedagoške literature, aktualne periodike, kataloga

  nakladnika, čitanje recenzija i prikaz novih stručnih knjiga Suradnja sa Agencijom za odgoj i obrazovanje RH – rad školskih knjižnica

  5. Suradnja s ravnateljem i nastavnicima Suradnja s voditeljima stručnih aktiva Pomoć nastavnicima u realizaciji nastavnih sati i određenih sadržaja, izborom

  literature, AV građe i sl. Suradnja s voditeljima stručnih aktiva radi nabave nove stručne literature

  UKUPNO 161 SATI

  PROSINAC 2019.

  1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima Svakodnevni rad s učenicima u čitaonici, uz pomoć u obradi samostalnih

  radova iz pojedinih predmeta Posudbeni rad s učenicima u knjižnici Izrada bibliografskih popisa za pojedine teme i područja Rad s novinarskom grupom – izrada časopisa „Zrcalo“ Sat u knjižnici: prema edukacijskom planu u dogovoru s učiteljima; tema

  građanskog odgoja; Radionice IKT; Učiti kako učiti – za učenike 5. i 7. razreda

  2. Stručni rad i informacijska djelatnost Obrada novih knjiga – računalna obrada i stručna obrada Kompletiranje stručnih časopisa u godišta Statistika posudbe za ovaj mjesec Objava novosti o zbivanjima u knjižnici na web stranicama Vođenje pretplate na časopise (za školsku knjižnicu i učenike)

  3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice 18. – 23. 12. – u susret blagdanima; Radionica s učenicima nižih razreda „Bajke o božiću“; Božićni tjedan:

  organizacija priredbe 4. Stručno usavršavanje Praćenje novih izdanja stručne literature kao i pedagoško-metodičke literature

  za nastavnike 5. Suradnja s ravnateljem škole i računovođom Dogovor s ravnateljem škole o provedbi svih akcija i poslova u knjižnici Suradnja s računovođom u svezi ostvarenja financijskog plana nabave u

  knjižnici Izvještaj o stanju knjižničnog fonda do 31.12. 2019.

  UKUPNO 160 SATI

  SIJEČANJ 2020.

  1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima Posudba lektire i stručnih knjiga učenicima Rad s učenicima u izvannastavnim i slobodnim aktivnostima – suradnja i

  pomoć u realizaciji Rad s novinarskom grupom – izrada časopisa „Zrcalo“ Rad s učenicima u razrednoj zajednici, uz primjenu knjižnične građe, osobito

  uz AV građu Sat u knjižnici: prema edukacijskom planu u dogovoru s učiteljima Projekt Grga čvarak

  2. Stručni rad i informacijska djelatnost Objava novosti o zbivanjima u knjižnici na web stranicama Vođenje pretplate na časopise (za škol