2019./2020. školske ... nastavna sredstva i pomagala nastavna sredstva i pomagala stanje...

Click here to load reader

Post on 13-Jan-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2019./2020. školske godine

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  2

  SADRŽAJ: PODACI O UVJETIMA RADA .............................................................................................................. 6

  Podaci o upisnom području ...................................................................................................................... 6 Unutrašnji školski prostori ....................................................................................................................... 6 Školski okoliš.............................................................................................................................................. 9

  Naziv površine............................................................................................................................................ 9 Nastavna sredstva i pomagala ................................................................................................................ 10

  Knjižni fond škole ................................................................................................................................ 11 Plan obnove i adaptacije ......................................................................................................................... 12

  PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2018./ 2019. ŠKOLSKOJ GODINI ............................................................................................................................. 14

  Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima ............................................................................................. 14 Podaci o učiteljima razredne nastave ................................................................................................ 14 Podaci o učiteljima predmetne nastave ............................................................................................. 15 Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima ..................................................................................... 18 Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima ............................................................. 18

  Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole ....................................................... 19 Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave ................................................................... 19 Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave ................................................................ 21 Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole ............................................... 23 Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole .......................................................................... 23

  PODACI O ORGANIZACIJI RADA.................................................................................................... 24 Organizacija smjena................................................................................................................................ 24

  Nastava se odvija u dvije smjene: .......................................................................................................... 24 PODRUČNE ŠKOLE ČILIPI, KOMAJI, GABRILE, STRAVČA .................................................... 24 RASPORED DEŽURSTVA ................................................................................................................... 26

  Godišnji kalendar rada ........................................................................................................................... 28 Podaci o broju učenika i razrednih odjela ............................................................................................ 30

  Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada ............................................................ 34 Nastava u kući ...................................................................................................................................... 35 - .............................................................................................................................................................. 35 - TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA ..................................................................................................................... 35

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ......................... 35 Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada .............................. 35

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ...................................................................... 35 Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave ................................................................... 38 Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave ..................................................................... 39

  Obuka plivanja i Judo u školi ............................................................................................................... 40 PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA .......... 41

  Plan rada ravnatelja ................................................................................................................................ 41 Plan rada stručnog suradnika knjižničara ........................................................................................... 46 1.1 5. Suradnja s ravnateljem i računovođom škole ............................................................................. 47 Plan rada pedagoga ................................................................................................................................. 51

  Godišnji plan i program stručnog suradnika ....................... Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana. ŠK. GOD. 2019./2020. ............................................................. Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana. PODRUČJA ODGOJNOOBRAZOVNE DJELATNOSTI ................................................................. 51

 • Godišnji plan i program rada Osnovne škole Cavtat za šk.god. 2019./2020.

  3

  CILJ RAZVOJNO PEDAGOŠKE AKTIVNOSTI .............................................................................. 51 Stalno unaprjeđivanje svih sastavnica odgojno-obrazovnoga rada u školi i nastavi. ....................... 51

  SADRŽAJ I METODE RADA ........................................................................................................... 52 Plan rada tajništva .................................................................................................................................. 67 Plan rada računovodstva ........................................................................................................................ 69

  PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA ......................................................... 69 Plan rada Školskog odbora ..................................................................................................................... 69 Plan rada Učiteljskog vijeća ................................................................................................................... 70 Plan rada Razrednog vijeća.................................................................................................................... 72 Plan rada Vijeća roditelja ....................................................................................................................... 73 Plan rada Vijeća učenika ........................................................................................................................ 74

  PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ................................................... 74 PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE ............................................................................................ 75

  Plan kulturne i javne djelatnosti ............................................................................................................ 75 Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite za djecu osnovnoškolske dobi ........ 77

  Savjetovališni rad .................................................................................................................................... 79 Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole ................................................ 81 Profesionalno informiranje i usmjeravanje .......................................................................................... 81 Školski preventivni programi ................................................................................................................. 82 1.2 Školski preventivni programi ...................................................................................................... 82

  Na snazi su sljedeći protokoli: ................................................................................................................ 87 - Protokol o ponašanju u autobusu .................................................................................................. 87 - Protokoli o ponašanju na terenskoj nastavi .................................................................................. 87 - Uloga redara .................................................................................................................................... 87 PLAN NABAVE I OPREMANJA ...

View more