multimedijalna nastavna sredstva

18
MULTIMEDIJALNA NASTAVNA SREDVA U NASTAVI KULTURE ŽIVLJENJA Unoverzitet u Sarajevu Pedagoški fakultet Odsijek KŽTO Mentor : Prof.dr. Meliha Zejnilagić Hajrić St. Galijašević Alma Sarajevo, 17.03.2014.

Upload: alma-galijasevic

Post on 25-Nov-2015

655 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

sdssd

TRANSCRIPT

 • MULTIMEDIJALNA NASTAVNA SREDVA U NASTAVI KULTURE IVLJENJAUnoverzitet u SarajevuPedagoki fakultetOdsijek KTOMentor:Prof.dr. Meliha Zejnilagi HajriSt. Galijaevi AlmaSarajevo, 17.03.2014.

 • Sadraja radaMultimedijalna nastavna sredstvaMultimedijalne uioniceUloga nastavnika u nastavi koja se realizuje uz koritenje multimedijalnih nastavnih sredstavaPrimjena multimedijanih nastavnih sredstava u nastavi Kulture ivljenja

 • Multimedijalna nastavna sredstvaMultimedijalnost u nastavi podrazumijeva istovremeno koritenje dva ili vie medija u odgojno obrazovnoj komunikaciji koji se meusobno dopunjuju ili obogauju u svom djelovanju.

  Multimedijska nastava je nastava u kojoj se primjenjuje vie razliitih nastavnih medija.

  Multimedijalna nastavna sredstva predstavljaju kombinaciju audio vizuelnih nastavnih sredstava.

 • Multimedijalna nastavna sredstvaU multimedijalna nastavna sredstva ubrajaju se:TelevizijaVideorekorder KompjuterMultimedijal video projektorLCD panelMikrokamera za snimanje video materijala

 • Multimedijalna nastavna sredstvaDa bi se obezbjedila didaktika vrijednost multimedijalnih nastavnih sredstava ona treba da budu koritene:UmjerenoPravovremenoPotpunoSpretnoEkonominoKombinovano

 • TelevizijaU televizijskom prilogu spojeni su: slika, pokret i zvuk.

  Postoje tri naina za koritenje televizije u nastavi:Cio nastavni as, ili njegov najvei dio, ini poseban televizijski prilog ,Televizijski prilog je dio nastavnog asa,Televizijski materijal (inser, detalj) slui kao dopuna ili ilustracija nastavnikovog izlaganja.

 • Videorekordertehniko sredstvo kojim se televizijski program snima na videotraku , i kasnije, po potrebi, emitira na televizijskom ekranu.

  Prednosti:Zaustavljanje snimljenog sadraja (pauza)Vraanje prikazanog sadraja unatrag .

 • KompjuterKompjuter u nastavi, doprinosi:Racionalnijem i sigurnijem voenju nastavnog procesaIntenzivnijem i efikasnijem uenju.

  Kompjuter u nastavnom procesu je doprinio izmjenama uloge nastavnika i uenika.Uenik je u ulozi subjekta, postaje nastavnikov saradnik i planer uenja.Nastavnik vie nije jedini izvor znanja, a svoje teite usmjerava na planiranje nastave i motivisanje uenika.

 • KompjuterOsnovne osobine kompjutera za unaprjeivanje nastavnog procesa su:Ogromna informativna moPonuda pouzdanih znanjaKorigiranje uenikaRaznovrsna prezentacija znanjaEfikasno upravljanje i kontrola nastavnim procesom Individualzijacija nastave i uenjaMotivisanje uenikaUenje u najraznovrsnijim uvjetimaJednak odnos prema svim uenicima

 • Multimedijal video projektorKada ga spojimo nakompjuter, na zidu dobivamo jasnu i tru sliku, dovoljnih dimenzija da je moe svidjeti svaki uenik sa svog mjesta.Nastavnik komanduje daljinskim upravljaem.Mogue ga je prikljuiti i na televizor.

 • Mogu se prikazivati raunarski podaci, video slike svih standard, obavljati multimedijske prezentacije sa stereo zvukom iz vie izvora informacija.

  Opremljen je: video prikljukom, zvunikom kao i infracrvenim daljinskim upravljaemLCD panel

 • Mikrokamera za snimanje videomaterijalaNjome se mogu snimiti: uenici i nastavnici u toku nastavnog rada, kolske prirpedbe i sveanosti, nastavni materijali, predavanje za uesnike strunog usavravanja.

  Lako se moe prikljuiti na projektor, raunar povezan sa videorekoredorm ili displejom

 • Multimedijalne uioniceTo su one uionice koje su opremljene sa vie razliitih medija koji svojim spajanjem, omoguavaju razliite oblike izraavanja.

 • Uloga nastavnika u nastavi koja se realizuje uz koritenje multimedijalnih nastavnih sredstavaGube se uloge nastavnika koje je on imao u klasinoj nastavi.Nastava se priprema timski.

  Nove uloge nastavnika: OrganizatorPlaner RealizatorSaradnikSavjetnik

 • Savremenom nastavniku je potrebna iroka pedagoka i didaktiko-metodika kultura, potrebno je da poznaje savremene medije i da to znanje primjenjuje u nastavnom procesu u skladu sa karakterom gradiva.

 • Primjena multimedijanih nastavnih sredstava u nastavi Kulture ivljenja

  Primjer 1.:Za nastavnu jednicu Naa kulturna batina uenicima pripremiti mini film sa video i audio sadrajem kulturne batine. Ubaciti slike znaajnih objekata i dodati audio sadraj o glavnim karakteristikama istih, zatim dodati video isjeke o narodnim obiajima i nainu ivota naih predaka.Na poetku asa je potrebno upoznati uenike sa nainom realizovanja nastavne jedinice, tokom filma praviti pause i razogovarati sa uenicima o onom to vide, a na kraju sata razgovarati o onom to se uenicima najvie svijedlo u prikazanom filmu.

 • Primjer 2.: Ponavljanje gradiva iz oblasti Vanost prehrane.Potrebno je da nastavnik pipremi prezentaciju koja e sadravati pitanja, odgovore i preeno gradivo iz obasti prehrane, kao i dodatne materijale vezane za vanost prehrane.Uenici koji odgovore netano na postavljeno pitanja, trebat e da se vrate na dio gradiva u kojem mogu pronai odgovor, nakon pronaenog odgovora mogu opet da odgovaraju na pitanje. Ukoliko njihov odgovor bude zadovoljavajui uenicima se pojavljuje novo pitanje. Za uenike koji svoje odgovre zavre bre od prosjenih uenika takoer e biti pripremljeni dodatni materijali o vanosti prehrane iz kojih e uenici dobiti nove korisne informacije.

 • Hvala na panji