republika hrvatska Županija osjeČko ......nastavna sredstva i pomagala 1.4.1. knjižni fond škole...

Click here to load reader

Post on 13-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA

  OSNOVNA ŠKOLA POPOVAC

  MEĐUNARODNA EKO ŠKOLA

  ŠKOLA BEZ NASILJA

  KLASA: 602-02/18-01-39

  URBROJ: 2100/19-18-01

  POPOVAC, RUJAN 2018.

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

  ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./ 2019.

  POPOVAC, RUJAN 2018.

 • S A D R Ž A J

  Osnovni podaci o školi

  1. Podaci o uvjetima rada

  1.1. Podaci o upisnom području

  1.2. Unutrašnji školski prostor

  1.3. Školski okoliš

  1.4. Nastavna sredstva i pomagala

  1.4.1. Knjižni fond škole

  1.5. Plan obnove i adaptacije

  2. Podaci o izvršiteljima poslova i njihovim radnim zaduženjima

  2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

  2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave

  2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave

  2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

  2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima

  2.2. Podaci o ostalim radnicima škole

  2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

  2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

  2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave

  2.3.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

  2.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

  3. Podaci o organizaciji rada

  3.1. Organizacija smjena

  3.2 Godišnji kalendar rada

  3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela

  3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

  3.3.2. Nastava u kući

  4. Tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada

  4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

  4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblika odgojno-obrazovnog rada

  4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

  4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave iz vjeronauka

  4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika

  4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike

  4.2.1.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ostalih predmeta

  4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

  4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

  4.3. Obuka plivanja

  4.4. Izvanučionička nastava

  5. Planovi rada ravnatelja, odgojno-obrazovnih i ostalih radnika

  5.1. Plan rada ravnatelja

  5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga

  5.3. Plan rada stručnog suradnika psihologa

  5.4. Plan rada stručnog suradnika knjižničara

  5.5. Plan rada školskog liječnika

 • 6. Planovi rada školskog odbora i stručnih tijela

  6.1. Plan rada Školskog odbora

  6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća

  6.3. Plan rada Razrednog vijeća

  6.4. Plan rada Vijeća roditelja

  6.5. Plan rada Vijeća učenika

  7. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja

  7.1 Stručno usavršavanje u školi

  7.1.1. Stručna vijeća

  7.1.2. Stručna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike

  7.2. Stručna usavršavanja izvan škole

  7.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini

  7.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini

  7.3. Ostala stručna usavršavanja

  8. Podaci o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske ustanove

  8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti

  8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika

  8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole

  8.4. Građanski odgoj

  9. Plan nabave i opremanja 10. Školski preventivni program

  11. Prilozi

 • OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

  Naziv škole: Osnovna škola Popovac

  Adresa škole: Vladimira Nazora 26

  Županija: Osječko-baranjska

  Telefonski broj: 031 728-119

  Broj telefaksa: 031 728-119

  Internetska pošta: os-popovac.skole.hr

  Internetska adresa: [email protected]

  Šifra škole: 14-385-001

  Matični broj škole: 3305694

  OIB: 30383685427

  Zadnji upis u sudski registar (broj i

  datum):

  MBS 030001417 Tt -17/8266-2 od 28.12.2017.

  Ravnateljica škole: Jadranka Sabljak

  Zamjenik ravnatelja: ---

  Voditelj smjene: ---

  Voditelj područne škole: Vladimir Bukalo, Ana Predojević

  Broj učenika: 112

  Broj učenika u razrednoj nastavi: 61

  Broj učenika u predmetnoj nastavi: 51

  Broj učenika s teškoćama u razvoju: 17

  Broj učenika putnika: 13

  Ukupan broj razrednih odjela: 14

  Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 8

  Broj razrednih odjela u područnim škol.: 6

  Broj razrednih odjela RN-a: 7

  Broj razrednih odjela PN-a: 7

  Broj smjena: 1

  Početak i završetak svake smjene: 8.00-13.05

  Broj radnika: 38

  Broj učitelja predmetne nastave: 19

  Broj učitelja razredne nastave: 7

  Broj stručnih suradnika i ravnatelj 3

  Broj ostalih radnika: 10

  Broj nestručnih učitelja: 0

  Broj pripravnika: 2

  Broj mentora i savjetnika: 4

  Broj voditelja ŽSV-a: 1

  Broj računala u školi: 53

  Broj specijaliziranih učionica: 11

  Broj općih učionica: 7

  Broj športskih dvorana: 1

  Broj športskih igrališta: 2

  Školska knjižnica: 1

  Školska kuhinja: 3

 • 1. PODACI O UVJETIMA RADA

  1.1. Podaci o upisnom području

  Osnovnu školu Popovac, prema mreži osnovnih škola čine matična škola u Popovcu,

  koja je osmogodišnja i u svom sastavu ima osam čistih razrednih odjela te dvije Područne škole: PŠ

  Branjina koja je četverogodišnja , zbog stalnog opadanja broja učenika ove godine imamo jedan

  kombinirani razredni odjel od učenika drugog i trećeg razreda, te PŠ Kneževo osmogodišnja u kojoj

  razredna nastava radi u dva kombinirana razredna odjela (I.-IV., II.-III.), a predmetna nastava u

  čistim razrednim odjelima sedmog i osmog razreda te kombiniranom razrednom odjelu učenika V. i

  VI. razreda.

  Nastava se odvija u jednoj smjeni, prijepodne, u matičnoj školi i u područnim školama, dok se u

  poslijepodnevnoj smjeni organiziraju izvannastavne aktivnosti i izborna nastava. I u PŠ Branjina je

  rad organiziran u jednoj smjeni, te nastava i sve izvannastavne aktivnosti završavaju u 13.00 sati.

  1.2. Unutrašnji školski prostori

  Školski prostor zadovoljava potrebe nastave.U područnim školama su manje učionice ali i broj

  učenika u odjelu ne prelazi deset tako da se nastava odvija bez problema. S opremom možemo biti

  zadovoljni.Imamo i suvremena nastavna sredstva, ne u dovoljnom broju ali se dobrom i

  pravovremenom pripremom za nastavu sva nastavna sredstva i učila optimalno iskorištavaju.

  NAZIV PROSTORA (klasična učionica, kabinet,

  knjižnica, dvorana)

  Učionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

  Broj Veličina

  u m2 Broj

  Veličina

  u m2

  Opća

  opremljenost

  Didaktička

  opremljenost

  RAZREDNA NASTAVA

  1. razred 1 47,7 2 2

  2. razred 1 49,82 2 2

  3.razred 1 47,7 2 2

  4.razred 1 47,7 2 2

  PREDMETNA NASTAVA

  Hrvatski jezik, 1 49,82 2 2

  Likovna i glazbena k.,engleski 1 48,75 2 2

  Matematika,tehnička kultura 1 47,7 2 2

  Priroda,biologija,kemija,fizika 1 47,7 2 2 Povijest-Geografija,

  vjeronauk 1 47,7

  2 2

  Informatika 2 34,40 3 3

  OSTALO

  Knjižnica 1 40,51 3 3

  Dvorana za više namjena 1 198,90

  Školska dvorana 1 797,09 3 3

  Zbornica 1 42,25 3 3

  Uredi 4 60,00 3 3

  PODRUČNA ŠKOLA 9 552 2 2

  U K U P N O:

  Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

 • 1.3. Školski okoliš

  Naziv površine Veličina u m2 Ocjena stanja

  1. Sportsko igralište matične škole

  1100 1

  2. Zelene površine

  5469 2

  3.Sportsko igralište područnih škola 800 1

  4.Zelene površine područnih škola 22556 2

  U K U P N O 30025 1-2

  Školski voćnjak u PŠ Kneževo zasadili smo prije nekoliko godina. Voćnjak nije ograđen pa je na

  meti vandala, tako da nismo dočekali niti jedan plod.Učenici nižih razreda promatraju voćnjak i

  uočavaju promjene kroz sva godišnja doba dok stariji učenici uče kako se pravilno obrezuje voćka

  te štiti od bolesti i nametnika ekološkim sredstvima.

  1.4. Nastavna sredstva i pomagala

  Istaknuti opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima (ocjena stanja i potrebe).

  NASTAVNA SREDSTVA

  I POMAGALA komada

  AUDIOOPREMA:

  televizor 15

  Videorecorder i DVD

  player

  18

  CD player i kazetofon 13 VIDEO- I FOTOOPREMA:

  Fotoaparat obični i

  digitalni

  2

  Kamera digitalna 1

  Kamera obična 1 INFORMATIČKA

  OPREMA:

  računalo 44

  laptop 9

  printer 5

  scaaner 2

  projektor 12

  Ostala oprema:

  Fotokopirni aparat 3

 • 1.4.1. Knjižni fond škole

  U školskoj knjižnici je ove godine obavljena revizija i izvršio se otpis svih oštećenih knjiga svih knjiga koje

  nisu na književnom hrvatskom jeziku, za što je odobrenje dao Školski odbor na svojoj sjednici 29. rujna

  2015. godine.

  KNJIŽNI FOND STANJE

  Lektirni naslovi (I. – IV. razred) 672

  Lektirni naslovi (V. – VIII. razred) 807

  Književna djela 531

  Stručna literatura za učitelje 743

  Ostalo/neknjižna građa/ 47 U K U P N O 2800

  1.5. Plan obnove i adaptacije

  Što se preuređuje ili obnavlja Veličina u m2 Za koju namjenu

  ----

  1.6. Projekt energetske učinkovitosti

  Planirat ćemo u skladu s odlukom osnivača.

 • 2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U

  2013 ./ 2014. ŠKOLSKOJ GODINI

  Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

  Podaci o učiteljima razredne nastave

  R.

  b. Ime i prezime Zvanje

  Stupanj

  stručne

  spreme

  Mentor-

  savjetnik

  Ankica Ostojić Učitelj razredne nastave VŠS mentor Nataša Solina Magistra primarnog obrazovanja VSS ne Olja Mihajlović Magistra primarnog obrazovanja VSS ne Ana Predojević Učitelj razredne nastave VŠS ne Mirjana Pralica Učitelj razredne nastave VŠS ne Lidija Štimac Dipl.učiteljica razredne nastave s pojačanim

  predmetima prirodoslovlja

  VSS ne

  Ivana Vrbek Mesić Dipl.učiteljica razredne nastave s pojačanom informatikom

  VSS ne

  2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave

  Re

  d.

  br

  oj

  Ime i prezime Zvanje

  Predmet(i)

  koji(e)

  predaje

  1. Samanta

  Velemirović

  Mag educ.hrvatskoga

  jezika i književnosti i

  povijesti

  Hrvatski j.

  2. Lidija Marković Prof.hrvatskoga j. Hrvatski j.

  3. Dina Lukić Mag educ. likovne k. Likovna k.

  4. Suzana Vencl Prof. glazbene k.-

  mentor

  Glazbena k

  5. Sanja Vuksanović-

  Čančar

  Dipl.učiteljica razredne

  nastave s pojačanim

  eng.j

  Engleski j.

  6. Anita Raguž

  Dipl.učiteljica razredne

  nastave s pojačanim

  eng.j

  Rano

  učenje

  engleskog j

  7. Tanja Babić Mag.edu. matematike i

  informatike

  matematika

  8. Ivana Pušić Mag edu. matematike i

  informatike

  matematika

  9. Vesna Šarić Prof matematike matematika

  10. Ana Kolund mag.educ. biol. i kemije Priroda,bio.

  kemija

  11. Silvija Švelinger Mag.edu. povijesti i

  hrv.j.

  Povijest,

  hrv.j.

  12. Josipa Dobrenić mag edu.geografije geografija

  13. Nevena Beuk Magistra geografije geografija

  14. Tena Benaković

  Laković

  Dipl ing elektrotehnike

  s ped.psih naobrazbom

  Tehnička k.

  fizika

  15. Vladimir Bukalo Mag kineziologije-

  mentor

  TZK

  16. Anela Pejić Čonda Mag educ. njemačkoga

  j. i književnosti

  Njemački j.

 • 17. Edina Šipoš mag.edu. njemačkog.j. i

  književnosti

  njemački

  18. Tena Benaković

  Laković

  teolog vjeronauk

  19. Goran Podunavac Dipl.učitelj raz. nast. s

  informatikom

  informatika

  2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

  Re

  d.

  br

  oj

  Ime i prezime Zvanje Radno

  mjesto

  1. Jadranka Sabljak Prof.pedagogije ravnateljica

  2. Suzana Leskovar Dipl.psiholog psihologinja

  3. Marijana Kuna Prof.HJ i knjižničar knjižničar

  2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima /stručno osposobljavanje za

  rad bez zasnivanja radnog odnosa

  Red.

  broj

  Ime i prezime

  pripravnika Zvanje Radno mjesto

  Pripravnički

  staž otpočeo

  Ime i prezime

  mentora

  1. Sara Marčeta Mag. primarnog

  obrazovanja

  Učitelj razredne

  nastave Studeni 2017 Ankica Ostojić

  2. Tena Benaković

  Laković

  Dipl

  ing.elektrotehnike s

  ped.psih.

  naobrazbom

  Učitelj tehničkog

  i fizike 5.rujna 2018 Goran Podunavac

  Podaci o ostalim radnicima škole

  Red.

  broj Ime i prezime Zvanje Radno mjesto

  1. Oskar Mravlinčić pravnik tajnik

  2. Maja Jakovljević-

  bolovanje ekonomist

  Voditelj

  računovodstva

  3. Željko Srakić -zamjena ekonomist Voditelj

  računovodstva

  4. Milan Novoselec bravar domar

  5. Ivica Šumiga stolar Domar-ložač

  6. Štefica Jagarinec Pomoćna kuharica Kuharica-spremačica

  7. Ljiljana Dujković Tekstilni tehničar Kuharica-spremačica

  8. Marija Beti - Kuharica-spremačica

  9. Marija Antunović Prehrambeni teh. spremačica

  10. Marija Knez - spremačica

  11. Robert Marolin Tehn.cest.prometa spremač

 • Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

  Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

  Zaduženje u satima neposrednog rada s učenicima tjedno.

  Zaduženje treba biti u skladu s Zakonom. Potrebno je komentirati nestručno zastupljenu nastavu (ako je u školi ima) i druge probleme koji utječu na

  organizaciju i kvalitetu odgojno-obrazovnog programa.

  Red.

  broj Ime i prezime učitelja Razred

  Redov

  na

  nastav

  a

  Rad

  razrednik

  a

  Dopuns

  ka

  nastava

  Dodatn

  a

  nastava

  INA

  BONUS/PO

  SEBNI

  POSLOVI

  Ukupno

  neposre.

  rad

  Ostali

  poslovi

  UKUPNO

  Tjed

  no

  Godišnj

  e

  1. Ankica Ostojić I. 16 2 1 1 1 21 19 40 1760

  2. Olja Mihajlović II. 16 2 1 1 1 21 19 40 1760

  3. Nataša Solina III. 16 2 1 1 1 21 19 40 1760

  4. Ivana Vrbek-Mesić IV. 15 2 1 1 1 20 20 40 1760

  5. Ana Predojević II.-III. 16 2 1 1 1 21 19 40 1760

  6. Lidija Štimac I.-IV. 16 2 1 1 1 21 19 40 1760

  7. Mirjana Pralica II.-III. 16 2 1 1 1 21 19 40 1760

 • Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave

  Re

  d.

  bro

  j

  Ime i prezime učitelja Predmet koji

  predaje

  Razre

  dnik

  Predaje u razredima

  Re

  dov

  na

  nas

  tav

  Izbo

  rna

  nast

  ava

  Čl.

  40.

  52 i

  13.

  P

  Dop. Do

  d.

  I

  N

  A

  Ukup

  no

  nepo.

  rad

  Pos

  eb.

  pos

  S

  A

  TI

  4-5. 6. 7. 8. bon

  us

  TJ G

  1. Samanta Velemirović Hrvatski j. 5 4 9 0 0 1 1 11 20 880

  2. Lidija Marković Hrvatski j. 5 5 4 4 18 0 0 1 1 2 22 40 1760

  3. Dina Lukić Likovna k. 1 2 2 2 7 - 2 - - 9 16 704

  4. Suzana Vencl Glazbena k. V. P-2 2 2 2 2 8 2 1 13 26 1144

  5. Sanja Vuksanović-

  Čančar Engleski jezik

  VIII.P

  -2 5 6 6 17 1

  20 3

  40 1760

  6. Anita Raguž Engleski j. i

  VII.

  P-2

  12 6 18 2

  22 1

  40

  1760

  7. Tanja Babić matematika 4 4 4 4 16 1 1 18 32 1408

  8. Vesna Šarić matematika VI.

  K-2 4 4 10 1

  11

  20 880

  9. Ivana Sušić 4 4 4 8 352

  10. Ana Kolund Priroda-biolo.-

  Kemija 1.5 4

  4

  4

  4

  4 22 1 1

  24

  40 1760

  11. Tena Benaković

  Laković

  Tehnička k.

  fizika

  VI.P-

  2

  1

  2

  2

  4

  2

  4 15 2 1 1

  22 1

  40 1760

  12. Silvija Švelinger Povijest

  Hrvatski jezik

  VIII

  K-2 2 4 4

  4

  4

  20 1 1

  22

  40

  1760

  13. Josipa Dobrenić geografija 1,5 2 2 2 7,5 1 1 9,5 16 704

  14. Nevena Beuk Geografija PŠ

  K 2 2 2 6

  6

  11 484

  15. Vladimir Bukalo TZK 2 4 4 4 14 2 2 18 1 34 1496

  16. Goran Podunavac informatika 2 4 4 4 - 14 2 16 26 1144

  17. Sanja Kopunović

  Legetin

  Vjeronauk

  i razredna vj. 12 4 4 2 - 22 2

  24

  40 1760

  18. Edina Šipoš Njemački jezik

  K.

  V.-K-

  2 3 2 2 3 4

  9

  15 666

  19. Anela Pejić Čonda Njemački jezik

  Pop 2 2 2 2 2 10

  10

  18 799

 • Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

  Red.

  broj

  Ime i prezime

  radnika Struka Radno mjesto

  Radno

  vrijeme

  (od – do)

  Rad sa

  strankama

  (od – do)

  Broj

  sati

  tjedno

  Broj sati

  godišnjeg

  zaduženj

  a

  1. Jadranka Sabljak pedagog ravnatelj 7-15 8-13 40 1760

  2. Suzana Leskovar psiholog psiholog 8-14 8-13 20 880

  3. Marijana Kuna Prof.HJ i knjiž. knjižničar 8-14 8-14 20 880

  Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

  Red.

  broj

  Ime i prezime

  radnika Struka Radno mjesto

  Radno

  vrijeme

  (od – do)

  Broj sati

  tjedno

  Broj sati

  godišnjeg

  zaduženja

  1. Oskar Mravlinčić pravnik tajnik 7-15 40 1760

  2. Željko Srakić ekonomist računovođa 7-15 40 1760

  3. Milan Novoselec bravar Domar 6-14 40 1760

  4. Ivica Šumiga stolar Domar-ložač 6-14 40 1760

  5. Štefica Jagarinec Pom.kuharica Kuharica

  spremačica

  7-10

  14-17 40 1760

  6. Marija Knez NSS spremačica 6-14 40 1760

  7. Marija Beti NSS Kuharica –spr.

  u Pop.

  6-10

  13-16

  30 1760

  8. Ljiljana Dujković NSS Kuharica-

  spremačica 6-14 40 1760

  9. Marija Antunović NSS spremačica

  7.-15.

  Pon.8.-

  16.

  40 1760

  10. Robert Marolin SSS spremač Ras.dvor. 40 1792

 • PODACI O ORGANIZACIJI RADA

  Organizacija smjena U matičnoj školi nastava počinje u 8.00 sati za sve razrede. Nastava završava u 13.05 a u poslijepodnevnim

  satima se održava izborna nastava informatike te izvannastavne aktivnosti.Škola prestaje s radom u 17.00

  sati. U PŠ Branjina nastava počinje u 8.00 sati a završava u 13.00 kada i škola prestaje s radom.U PŠ

  Kneževo nastava počinje u 8.00 a škola prestaje s radom u 16.00 sati kada završavaju sve aktivnosti u školi.

  RASPORED DEŽURSTVA (matična škola)

  PŠ KNEŽEVO

  Na ulazu u školu, u vrijeme nastave dežura pom.-tehn. osoblje po rasporedu tajnika i jedan učenik

  od 11.30.

  3.1.2.PREHRANA UČENIKA

  U školi je organizirana prehrana učenika. Obrok je za učenika besplatan. Uz napitak (Mliječni

  napitak,čaj ili cedevita, voda) poslužuju se topli, kuhani obroci, sendviči i kruh s namazom. Na

  jelovniku su i žitne pahuljice, te voće. Vodi se računa o uravnoteženoj prehrani, ali učenici imaju

  loše prehrambene navike, puno obroka ne vole jesti a i prije dolaska u školu kupe pecivo pa ne

  pojedu školski obrok. Nužno je više raditi s roditeljima na edukaciji o zdravoj prehrani. Užina je

  financirana iz projekta „Vrijeme je za školski obrok“ te iz proračuna Općine Popovac i Županije

  Osječko-baranjske.

  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  Ulaz Pom.tehn.osoblje Pom.tehn.osoblje Pom.tehn.osoblje Pom.tehn.osoblje Pom.tehn.osoblje

  Prizemlje

  Mihajlović Kolund Ivana Vrbek-Mesić Ostojić Solina

  Raguž Švelinger

  Vencl, Vuksanović-Čančar Marković Babić,Dobrenić

  I. kat Mihajlović Kolund Vrbek-Mesić Ostojić Solina

  Raguž,Bukalo Kolund/Peran Vencl Marković/Pejić Dobrenić/Peran

  Užina

  Mihajlović Kolund Ivana Vrbek-Mesić Ostojić Solina

  Putnici

  Raguž Švelinger

  Vencl, Vuksanović-Čančar Marković Babić,Dobrenić

  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  Ulaz Pom.tehn.osoblje Pom.tehn.osoblje Pom.tehn.osoblje Pom.tehn.osoblje Pom.tehn.osoblje

  Prizemlje

  Bukalo/Podunavac Štimac/Beuk

  Velemirović/Šipoš,Bukalo

  Lukić,Benaković/Švelinger

  Štimac Pralica Peran

 • 3.1.3.PRIJEVOZ UČENIKA

  Prijevoz učenika je organiziran svakodnevno autobusom APP koji je namijenjen prijevozu

  učenika.Prijevoz u cijelosti financira osnivač.Na nastavu svakodnevno putuje 13 učenika iz

  Branjine.

  Godišnji kalendar rada

  Mjesec Broj dana Blagdani i

  neradni dani

  Dan škole, grada, općine,

  župe, školske priredbe... radnih nastavnih

  I. polugodište od 3.9.

  do 21.12.

  2018. god.

  IX. 20 20 10 3.RUJNApočetak nastave

  X. 22 21 9

  5.10. Dan učitelja-izlet djelatnika-

  nenastavni dan

  8.10. Dan neovisnosti-blagdan

  17.10.projektni dan Eko škole

  XI. 21 20 9

  1.11.-Svi sveti-blagdan

  2.11.-nenastavni dan

  XII. 15 15 16 19.12.Božićna priredba

  UKUPNO I. polugodište 78 76 44 Zimski odmor učenika

  od 24.12.2018. do 11.1.2019. godine

  II. polugodište od 14.1.

  do 14.6.

  2019. god.

  I. 14 14 17

  II. 20 20 8

  III. 21 21 10 19. Dan župe

  IV. 15 15 15 1.i 2.4.Uskrs

  18.4-26.4..2019. -proljetni praznici

  V. 22 22 10 1.5.Praznik rada

  VI. 11 9 19

  12.6. priredba za kraj šk.godine

  13. i 14.6. Dani škole-nenastavni dani

  20.6.Tijelovo

  22.6.Dan antifašističke borbe

  25.6.dan državnosti

  VII. 0 0 31 Ljetni odmor učenika od 17.6. do 31.8.2019. godine

  VIII. 0 0 31

  UKUPNO II. polugodište 103 101 141

  U K U P N O: 181 177 185

  BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE - 08.10. Dan neovisnosti - blagdan Republike Hrvatske

  - 25.12. Božićni blagdan Republike Hrvatske

  - 26.12. Božićni blagdan Republike Hrvatske

  - 01.01. Nova godina - blagdan Republike Hrvatske

  - 01.05. Međunarodni praznik rada - blagdan Republike Hrvatske - 22.06. Dan antifašističke borbe - blagdan Republike Hrvatske

  - 25.06. Dan državnosti - blagdan Republike Hrvatske

  - 20.6. Tijelovo - blagdan Republike Hrvatske

  - 05.08. Dan domovinske zahvalnosti - blagdan Republike Hrvatske

  - 15.08. Velika Gospa - blagdan Republike Hrvatske

  NERADNI DANI U REPUBLICI HRVATSKOJ

 • Razred učenika odjela djevoj-

  čica

  ponav-

  ljača

  primjereni

  oblik

  školovanja

  (uče. s

  rje.)

  Prehrana Putnika U boravku

  Ime i prezime

  razrednika užina objed

  3

  do

  5

  km

  6 do

  10

  km

  cije. prod.

  I. a 7 1 3 7 Ankica Ostojić

  I. b 2 0 2 Lidija Štimac

  I. c 3 0 3 Ana Predojević

  UKUPNO 12 1 3 12

  II. a 12 1 7 12 Olja Mihajlović

  II. b 4 4 4 Mirjana Pralica

  II. c 0 0 0

  UKUPNO 16 1 11 16

  III. a 6 1 2 1 6 Nataša Solina

  III. b 2 1 1 1 2 Mirjana Pralica

  III. c 3 1 2 3 Ana Predojević

  UKUPNO 11 3 5 2 11

  IV. a 16 1 9 1 16 3 Ivana Vrbek-Mesić

  IV.b 6 1 4 6 Lidija Štimac

  IV. c

  UKUPNO 22 2 13 1 22 3

  UKUPNO

  I.–IV. 61 7 32 3 61 3

  V. a 8 1 5 1 8 1 Suzana Vencl

  V. b 1 1 1 1 Edina Šipoš

  UKUPNO 9 1 6 2 9 1

  VI. a 11 1 7 4 11 1 Tena Benaković

  Laković

  VI. b 1 1 0 1 1 Edina Šipoš

  UKUPNO 12 2 7 5 12 1

  VII. a 9 1 6 4 9 6 Anita Raguž

  VII. b 2 1 2 0 2 Vesna Šarić

  UKUPNO 11 2 8 4 11 6

  VIII. a 14 1 7 2 14 2 Sanja Vuksanović-

  Čančar

  VIII. b 5 1 3 1 5 Silvija Švelinger

  UKUPNO 19 2 10 3 19 2

  UKUPNO

  V. - VIII. 61 7 31 14 61 10

  UKUPNO

  I. - VIII. 112 14 71 17

  112 13

  Napomena:odjeli označeni s „a „nalaze se u Popovcu, s „b“ u Kneževu te s „c“ u Branjini.

  - 01.11. Svi sveti

  - 06.01. Bogojavljanje - Tri kralja

  -21.4. Uskrs - Nedjelja Uskrsnuća Gospodnjeg

  -22.4. Uskrsni ponedjeljak

  3.3.Podaci o broju učenika i razrednih odjela

 • 3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

  Rješenjem određen oblik rada Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

  Model individualizacije 1 2 3

  Prilagođeni program 1 1 2 5 2 3 14

  Posebni program

  3.3.2. Nastava u kući

  Ako se tijekom nastavne godine ukaže potreba za nastavom u kući tražit ćemo potrebne

  dozvole i organizirati takav rad.

  4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-

  OBRAZOVNOG RADA

  4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

  Nastavni

  predmet

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po

  razredima

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno

  planirano

  T G T G T G T G T G T G T G T G T G

  Hrvatski

  jezik 5 175 5 175 15 525 10 350 5 175 10 350 8 280 8 280 66 2310

  Likovna

  kultura 1 35 1 35 3 105 2 70 1 35 2 70 2 70 2 70 14 490

  Glazbena

  kultura 1 35 1 35 3 105 2 70 1 35 2 70 2 70 2 70 14 490

  Strani jezik 2 70 2 70 6 210 4 140 3 105 6 210 6 210 6 210 36 1260

  Matematika 4 140 4 140 12 420 8 280 4 140 8 280 8 280 8 280 56 1960

  Priroda 1,5 53 4 140 5,5 193

  Biologija 4 140 4 140 8 280

  Kemija 4 140 4 140 8 280

  Fizika 4 140 4 140 8 280

  Priroda i

  društvo 2 70 2 70 6 210 6 210 16 560

  Povijest 2 70 4 140 4 140 4 140 14 490

  Geografija 1,5 52 4 140 4 140 4 140 13,5 473

  Tehnička

  kultura 1 35 2 70 2 70 2 70 7 245

  Tjelesna i

  zdr. kultura 3 105 3 105 9 315 5 175 2 70 4 140 4 140 4 140 34 1190

  UKUPNO: 18 630 18 630 54 1890 41 1435 22 770 46 1610 52 1820 52 1820 303/10605

 • Planirani sati, na bazi 36 tjedana, vezani su uz godišnje programe za određeno odgojno-obrazovno

  područje, koji se nalaze u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u

  Razrednoj knjizi pojedinog razrednog odjela (T – tjedni broj sati; G – godišnji broj sati).

  4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

  4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

  4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka

  Vje

  rona

  uk

  Razred Broj

  učenika

  Broj

  grupa Izvršitelj programa

  Planirano sati

  T G

  I. 10 Sanja Kopunović

  Legetin

  legetinLegetin

  II. 17 1 „ 2 70

  III. 11 2 „ 4 140

  IV. 18 2 „ 4 140

  UKUPNO

  I. – IV. 56 5 10 350

  Vje

  rona

  uk

  V. 8 1

  Sanja Kopunović

  Legetin 2 70

  VI. 11 2 4 140

  VII. 9 1 2 70

  VIII. 16 2 4 140

  UKUPNO

  V. – VIII. 44 6

  Sanja Kopunović

  Legetin 12 420

  UKUPNO

  I. – VIII. 100 11 Sanja Kopunović

  Legetin 22 770

  4.2.1. 2 Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave njemačkoga jezika

  Naziv s

  trano

  g je

  zika Razred

  Broj

  učenika

  Broj

  grupa Izvršitelj programa

  Planirano sati

  T G

  IV. 22 2 Pejić Čonda 2 70

  V. 8 1 Pejić Čonda„Šipoš 4 140

  VI. 8 2 „ 2 70

  VII. 6 2 „ 4 140

  VIII. 13 2 „ 4 140

  1UKUPNO

  IV. – VIII. 57 8 Pejić Čonda, Šipoš 16 560

  4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike

  Inf

  ormatika

  Razred Broj

  učenika

  Broj

  grupa Izvršitelj programa

  Planirano sati

  T G

  V. 9 1 Goran Podunavac 2 70

  VI. 12 2 4 140

  VII. 10 2 4 140

  VIII. 16 2 4 140

  UKUPNO

  V. – VIII. 47 7 Goran Podunavac 14 490

 • 4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

  Planira se fleksibilno prema potrebama učenika pojedinih razreda koji će se tijekom školske godine

  mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju učenika u redovitom i

  kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.

  Red.

  broj Nastavni predmet

  Razred

  grupa

  Broj

  učenika

  Planirani broj

  sati Ime i prezime učitelja

  izvršitelja T G

  1. Hrvatski jezik 1.-4. 25 4 140 Svi učitelji RN

  2. Matematika 1.-4. 25 3 105 Svi učitelji RN

  3. Engleski jezik 1.-4. 25 1 35 Raguž

  UKUPNO I. - IV. 75 8 280

  1. Hrvatski jezik V.-VIII. 12 2 70 Marković, Velemirović

  2. Matematika V.-VIII. 15 2 70 Babić,Šarić

  3. Engleski V.-VIII. 15 1 35 Raguž

  4. Fizika VII 8 1 35 Benaković Laković

  5. Geografija V.-VIII. 8 1 35 Dobrenić

  6. Kemija V.-VIII. 8 1 35 Kolund

  UKUPNO V. - VIII. 56 8 280

  UKUPNO I. - VIII. 131 16 560

  4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

  Red.

  broj Nastavni predmet

  Razred

  grupa

  Broj

  učenika

  Planirani broj

  sati Ime i prezime učitelja

  izvršitelja T G

  1. matematika 1.-4. 13 4 140 Pralica,Ostojić,Mihajlović,Vrbek-Mesić

  UKUPNO I. - IV. 13 4 140

  1. Hrvatski jezik 5.-8. 6 1 35 Marković

  2. Geografija 5.-8. 8 1 35 Dobrenić

  3. Matematika 5.-8. 10 1 35 Babić

  4. Povijest 5.-8. 4 1 35 Vuksanović-Čančar

  5. Vjeronauk 5.-8. 5 1 35 Sanja Kopunović legetin

  UKUPNO V. - VIII. 28 5 175

  UKUPNO I. - VIII. 37 7 245

 • 4.2.4. Godišnji broj sati izvannastavnih aktivnosti

  Naziv aktivnosti Učenici

  1.-4.

  Učenici

  5.-8.

  Godišnje

  sati

  Kulturna i duhovna baština zavičaja-jezik roda moga 12 35

  Origami 12 35

  Recitatori/dramska 31 14 105

  Mali knjižničari 3 8 35

  Literarna 9 35

  Mali rukotvorci 12 35

  Folklor 15 4 35

  Plesna skupina 6 35

  Školski zbor 16 14 70

  Ekološka skupina 8 35

  Odbojka 3 22 70

  Marijini obroci 13 35

  Web novinari 8 35

  Glagoljaši 2 35

  4.3. Obuka plivanja

  U Popovcu ne postoji bazen, u suradnji sa osnivačem bit će organizirana nastava plivanja za pete i

  šeste razrede. Učenici trećeg i četvrtog razreda polaze nastavu plivanja u školi u prirodi.

  Izvanučionička nastava

  Svi oblici izvanučioničke nastave planirani su školskim kurikulumom. Planirana je nastava u prirodi

  za učenike trećih razreda te jednodnevna ili višednevna ekskurzija učenika viših razreda po

  Hrvatskoj. Detaljni planovi su sastavni dio kurikuluma. Ekskurziju učenika dvodnevnu rijetko

  uspijemo realizirati jer je problem plaćanje iste.

 • 5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA

  5.1. Plan rada ravnatelja

  PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA

  SADRŽAJ RADA

  Predviđeno

  vrijeme

  ostvarivanja

  Predviđeno

  vrijeme u

  satima

  POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA 276

  Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole Do 30.9. 40

  Izrada plana i programa rada ravnatelja IX 10

  Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VIII-IX 10

  Izrada školskog kurikuluma IX 35

  Izrada Razvojnog plana i programa škole VIII 35

  Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća IX – VI 35

  Izrada zaduženja učitelja VI – IX 24

  Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima IX – VI 20

  Planiranje i organizacija školskih projekata IX – VI 20

  1.10.Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja IX – VI 20

  1.11.Planiranje nabave opreme i namještaja IX – VI 10

  1.12.Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole IX – VI 10

  1.13.Ostali poslovi IX – VIII 7

  POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 296

  Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela,

  ,organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije

  rada Škole).

  VI-IX 35

  Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII – IX 8

  Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja VI – IX 35

  Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO-a IX – VI 10

  Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole IX – VI 20

  Organizacija prijevoza i prehrane učenika IX – VII 35

  Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika IX – VI 10

  Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija IX – VI 10

  Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX – VIII 35

  2.10.Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred IV – VII 15

  2.11.Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika IX – VI 10

  2.12.Organizacija zamjena nenazočnih učitelja IX – VI 35

  2.13.Organizacija dopunske nastave,popravnih, predmetnih i razrednih

  ispita VI i VIII 10

  2.14.Organizacija poslova vezanih uz odabir udžbenika V-IX 18

  2.15. Poslovi vezani uz natjecanja učenika I-VI 10

  2.16. Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija prostora I i VIII 10

  2.17.Ostali poslovi IX – VIII 0

  PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE 272

  Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX – VI 35

  Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja XII i VI 28

  Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim

  suradnicima i pripravnicima X,XI,III-V 70

  Praćenje rada školskih povjerenstava IX – VI 10

 • Praćenje i koordinacija rada administrativne službe IX – VIII 35

  Praćenje i koordinacija rada tehničke službe IX – VIII 35

  Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX – VIII 24

  Kontrola pedagoške dokumentacije IX – VIII 35

  Ostali poslovi IX – VIII

  RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE 45

  Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela IX – VIII 35

  Suradnja sa Sindikalnim podružnicama u školi IX – VIII 10

  Ostali poslovi IX – VIII 0

  RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I

  RODITELJIMA 275

  5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima IX – VIII 25

  5.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu IX – VI 35

  5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika IX – VI 24

  5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX – VIII 35

  5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX – VIII 35

  5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX – VIII 70

  5.7. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad IX – VIII 35

  5.8. Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika VI 16

  5.9. Ostali poslovi IX – VIII 0

  ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI 227

  Rad i suradnja s tajnikom škole IX – VIII 35

  Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-a IX – VIII 15

  Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole IX – VIII 30

  Provođenje raznih natječaja za potrebe škole IX – VIII 10

  6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX – VIII 10

  Poslovi zastupanja škole IX – VIII 8

  6.7. Rad i suradnja s računovođom škole IX – VIII 35

  6.8. Izrada financijskog plana škole VIII – IX 10

  6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja IX – VIII 20

  6.10 Organizacija i provedba inventure XII 10

  6.11. Poslovi vezani uz e-matice IX,VI 10

  6.12. Potpisivanje i provjera svjedodžbi i učeničkih knjižica VI 24

  6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala VIII i I 10

  6.14. Ostali poslovi IX – VIII 0

  SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA 175

  Predstavljanje škole IX – VIII 10

  Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa IX – VIII 6

  Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX – VIII 10

  Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja IX – VIII 2

  Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX – VIII 1

  Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj razini IX – VIII 1

  Suradnja s Uredom državne uprave IX – VIII 16

  Suradnja s osnivačem IX – VIII 16

  Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje IX – VIII 8

  7.10.Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo IX – VIII 4

  7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX – VIII 8

  7.12.Suradnja s Obiteljskim centrom IX – VIII -

  7.13.Suradnja s Policijskom upravom IX –VIII 2

  7.14.Suradnja sa Župnim uredom IX – VIII 1

  7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX – VIII 20

 • 7.16.Suradnja s turističkim agencijama IX – VIII 2

  7.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama IX – VIII 2

  7.18.Suradnja sa svim udrugama IX – VIII 2

  7.19.Suradnja sa školama kroz projekt Erasmus + KA2 IX – VIII 64

  STRUČNO USAVRŠAVANJE 175

  Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi IX – VI 10

  Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZOŠ-a, AZZO-a, HUROŠ-a te

  priprema istih kao voditelj ŽSV ravnatelja IX – VI 70

  Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova IX – VI 16

  Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature IX – VI 70

  Ostala stručna usavršavanja IX – VI 9

  OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 16

  Vođenje evidencija i dokumentacije IX – VI 16

  Ostali nepredvidivi poslovi IX – VI 3

  UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1760

 • PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA U ŠKOLSKOJ 2018./2019. GODINI

  POSLOVI I ZADACI PSIHOLOGA SURADNICI FOND

  SATI

  VRIJEME

  1. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 1.1. Suradnja u organizaciji i planiranju rada škole za šk. god. 2018./19. 1.2. Podjela i prikupljanje potrebne ped. dokumentacije

  učitelji, ravnateljica ravnateljica, učitelji

  4 8

  9.mj. 9.mj.

  2. PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I REALIZACIJA RADA ŠKOLE 2.1. Izrada i izvještaj plana i programa rada stručnog suradnika psihologa za školsku godinu 2018./19. 2.2. Sudjelovanje u izradi i izvještaju godišnjeg plana i programa rada škole te školskog kurikuluma za školsku godinu 2018./19. 2.3. Sudjelovanje u planiranju sadržaja stručnih aktiva učitelja i školskih timova 2.4. Sudjelovanje u izradi plana i programa stažiranja učitelja početnika i koordiniranje rada i dokumentacija za projekt ˝Učimo zajedno 4˝ 2.5. Sudjelovanje u izradi prijedloga plana i programa rada razrednika 2.6. Planiranje rada za učenike s teškoćama u razvoju u šk.god. 2018./19. 2.6.1.Priprema dokumentacije za izradu Individualiziranih i prilagođenih i programa za djecu s posebnim potrebama 2.7. Plan rada s darovitom djecom 2.8. Izrada plana i programa program stručnog usavršavanja učitelja -plan predavanja i/ili radionice na razrednim i učiteljskim vijećima 2.9. Izrada i izvješće školskog preventivnog programa 2.10. Izrada i izvješće plana i programa za profesionalno informiranje i savjetovanje 2.11.Izrada i izvješće plan i programa za promicanje štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje 2.12.Izrada i izvješće plana i programa za projekt ˝Za sigurno i poticajno okruženje u školama˝ 2.13.Sudjelovanje u izradi plana i programa za Eko-škole, programa za promicanje ravnopravnosti među spolovima, programa za povećanjem sigurnosti u školama te antikorupcijskog programa

  ravnateljica, učitelji

  učitelji

  ravnateljica

  učitelji

  učitelji

  učitelji, ravnateljica

  učenici, razrednici

  učitelji

  učitelji, ravnateljica

  učitelji, ravnateljica

  učitelji, ravnateljica

  2 2 2

  15

  2

  4

  4 2 2

  4 1 1

  2 2

  9.mj.

  9.mj.

  9.mj.,6.mj.

  Tijekom godine

  9.mj.

  9.mj.,6.mj.

  9.mj.

  9 mj.

  9.mj.

  9.mj.

  9.mj.

  9.mj.

  9.mj.

  9.mj

 • 2.14.Sudjelovanje u izradi plana i programa tima za humanitarnu djelatnost 2.15.Izrada programa radionica i predavanja u cilju -prevencije nepoželjnih oblika ponašanja i za razvijanje socijalnih vještina te jačanje samopouzdanja i samopoštovanja, GO - pomoći u učenju

  učitelji, tim, ravnateljica

  razrednici

  razrednici

  2

  4 4

  9.mj.

  9.mj.

  3. STATISTIČKI PODACI NA POČETKU I NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE 3.1.Sudjelovanje u prikazu statističkih podataka –Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i županijskom uredu 3.2. Podaci o DSTUR za šk.god. 2018./19. županijskom uredu ili gradskom uredu

  ravnateljica

  ravnateljica

  2 2

  9.mj.

  9.mj.

  4. RAD S UČENICIMA na individualnoj i/ili skupnoj razini od pripreme, realizacije do evaluacije 4.1.Utvrđivanje stanja učenika na području -akademske kompetencije -intelektualne razvijenosti -sklonosti za učenje:slabih i jakih strana -emocionalnog razvoja i osobina ličnosti -socijalnih vještina i značajki -ponašanja -obrazovne okoline -školske/razredne klime -posebnih potreba -psihofizičke spremnosti za upis u prvi razred osnovne škole

  4.2. Savjetodavni rad s učenicima 4.2.1. Individualni i / ili grupni savjetodavni

  rad u kojem se upućuju učenici na unapređenje u učenju i postignuću te primjeni znanja u poboljšanju učenikovog mentalnog zdravlja

  4.2.2. Primjena i provođenje različitih akademskih i bihevioralnih intervencija usmjerene na poboljšanje učenja i ponašanja

  -suradnjarad s razrednicima -profesionalno informiranje 4.3. Intervencije u radu s učenicima

  učitelji, roditelji

  420

  tijekom godine

 • 4.3.1. Rad s učenicima na promjenama u području prepoznatih teškoća

  4.3.2. Intervencije na razini škole/razreda u vrhu poboljšanja uvjeta učenja i prilagodbe na školsku okolinu

  4.3.3. Provođenje individualnog i grupnog treninga vještina učenja, socijalnih vještina i komunikacijskih vještina

  4.3.4. Primjena intervencijskih mjera u kriznim situacijama

  4.4. Prevencija 4.4.1. Rad na programima kojima se gradi

  pozitivan odnos učenika s vršnjacima i odraslim osobama

  4.4.2. Rano otkrivanje potencijalnih akademskih deficita i/ili teškoća u učenju

  4.4.3. Poticanje i kreiranje sigurne i podržavajuće okoline za učenje

  4.4.4. Podupiranje uvažavanja različitosti - opservacija učenika 1. razreda

  Stručnjaci određene

  spec., nastavnici, roditelji

  Stručnjaci određene

  spec., nastavnici, roditelji, MUP

  5. RAD S RODITELJIMA

  5.1. Utvrđivanje stanja učenika provođenjem anamnestičkog intervjua

  5.2. Individualni i / ili grupni rad savjetodavni rad sa svrhom pomoći roditelju u razumijevanju razvojnih potreba

  5.3. Intervencija odnosno rad s roditeljima na promjenama u području prepoznatih teškoća

  5.4. Obrazovanje roditelja o vještinama roditeljstva i tehnikama discipliniranja; strategijama suočavanja s rizičnim ponašanjima

  Stručnjaci određene spec., učitelji

  90

  tijekom g.

  6. RAD S UČITELJIMA 6.1. Utvrđivanje stanja učenika

  prikupljanjem anamnestičkih podataka 6.2. Individualni i / ili grupni rad

  savjetodavni rad s nastavnikom/cima u razumijevanju razvojnih potreba učenika te dogovori o najboljim načinima pružanja podrške učeniku u svladavanju specifičnih teškoća

  učitelji, ravnateljica

  20

  tijekom g.

 • 6.3. Intervencija 6.3.1. Rad s nastavnicima na promjenama

  u području prepoznatih teškoća 6.3.2. Razvijanje strategije individualizacije

  u poučavanju u svrhu optimalnog učenikovog napredovanja

  6.4. Obrazovanje nastavnika o primjeni strategija učenja i poučavanja; tehnikama vođenja razreda i upravljanja ponašanjem; pristupima u radu s učenicima s posebnim potrebama; prevencijikriznih stanja i reakcijama na krizu ustanovama i organizacijama - suradnja sa stručnim službama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, sudovima te drugim školama

  7. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJNI PROGRAM 7.1.Pomoć učiteljima u ostvarivanju i organizaciji projekata i integrativnih oblika nastave 7.2. Pomoć u uvođenju inovacija u nastavu 7.3. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje 7.4. Praćenje i realizacija ŠPP 7.5. Istraživački rad-sociometrija po potrebi 7.6. Provođenje projekata u kojima je psiholog nosilac 7.7. Koordiniranje vanjskih programa u školi 7.8. Humanitarne aktivnosti

  Stručnjaci određene spec., učitelji

  10

  tijekom g.

  8. SKRB ZA MENTALNO ZDRAVLJE 8.1. Koordinira suradnju s ostalim

  stručnjacima u području mentalne, zdravstvene i socijalne skrbi u lokalnoj zajednici

  8.2. Ostvaruje partnerstvo s roditeljima i nastavnicima kako bi se postigla zdrava školska i obiteljska klima

  8.3. Promovira pitanja važna za psihofizičko zdravlje u školskoj okolini. 8.4. SURADNJA sa školskim liječnikom, socijalnim radnikom, defektologom i ostalim stručnim osobama prema potrebi učenika

  stručnjaci određene spec., učitelji, MUP, CZSS

  10

  tijekom g.

 • 9. SUDJELOVANJE U ANALIZI REZULTATA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA

  9.1. Prisustvovanje nastavi prema potrebi s ciljem praćenja rada pojedinih učenika i/ili učitelja

  9.2. Pregled pedagoške dokumentacije prema potrebi

  9.4. Prisustvovanje sjednicama Razrednih i

  Učiteljskih vijeća

  ravnateljica

  učitelji, ravnateljica

  44 5

  15

  tijekom g.

  10. RAD U FUNKCIJI ČLANA PRVOSTUPANJSKE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA DOMA ZDRAVLJA

  članovi komisije 10 tijekom g.

  11. OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

  11.1. Sudjelovanje i prisustvovanje na stručnim vijećima, seminarima, konferencijama, verificiranim edukacijama

  ( u organizaciji i/ili s preporukom AZOO, MZOŠ, DPH, Komore..)

  11.2. Praćenje inovacija putem literature i interneta

  11.3. Sudjelovanje u radu različitih sekcija i udruga

  11.4. Izvanškolski stručni rad ( članci, predavanja i sl.)

  stručnjaci određene spec.

  35

  10 5

  tijekom g.

  12. VOĐENJE DOKUMENTACIJE O RADU 40 tijekom g.

  13.OSTALO - nepredviđeni poslovi - izvanučionična nastava, izleti i ekskurzije

  15

  tijekom g.

  UKUPNO SATI: 880

  Napomena: planirane aktivnosti psiholog izvodi s obzirom na dinamiku i potrebe

  odgojno-obrazovnog procesa i njenih sudionika.

 • PROGRAM RADA ŠKOLSKOG KNJIŽNIČARA

  Školska godina 2018./2019.

  Redni

  broj POSLOVI I ZADATCI

  Vrijeme

  realizacije

  Broj

  sati

  1.

  1.1.

  1.2.

  1.3.

  1.4.

  1.5.

  2.

  2.1.

  2.2.

  2.3.

  2.4.

  2.5.

  2.6.

  2.7.

  2.8.

  2.9.

  2.10.

  2.11.

  3.

  3.1.

  3.2.

  3.3.

  4.

  4.1.

  4.2.

  4.3.

  4.4.

  Planiranje i programiranje rada

  Izrada godišnjeg plana i programa

  Sudjelovanje u godišnjem planiranju i programiranju

  rada učitelja

  Planiranje plana i programa za kulturnu i javnu

  djelatnost škole

  Pripremanje za odgojno-obrazovnu djelatnost i

  izvannastavne aktivnosti

  Priprema i pisanje izvješća o radu

  Poslovi vezani uz odgojno-obrazovnu djelatnost

  Upoznavanje učenika nižih razreda sa školskom

  knjižnicom, te poticanje na korištenje knjižnice

  Osposobljavanje učenika za samostalno korištenje

  knjižne građe i snalaženje u knjižnici

  Poučavanje učenika za samoučenje: individualni rad,

  rad sa malom i velikom grupom

  Pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane

  teme ili referata

  Razvijanje čitateljske kulture i obogaćivanje učenika

  kulturnim sadržajima

  Upoznavanje učenika sa periodikom

  Pedagoška pomoć u pripravi za ostvarenje nastavnih

  i izvannastavnih sadržaja

  Nastavni sati u školskoj knjižnici

  Posudba knjižničnog fonda

  Suradnja s učiteljima

  Suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicima

  Poslovi vezani za informacijsku djelatnost

  Skupljanje, sređivanje i prezentiranje izvora

  informacija prema zahtjevima nast. plana i

  programa

  Rad na informiranju korisnika o novim knjigama,

  časopisima i drugom knjižničnom građom

  Informacije vezane uz različita područja: ekologija,

  obljetnice, značajni datumi

  Poslovi vezani uz stručnu djelatnost

  Organizacija i vođenje rada u knjižnici

  Izgradnja knjižničnog fonda: nabava obvezne lektire,

  informativne i popularno-znanstvene literature,

  priručnika, serijskih publikacija i ostale knjižnične

  građe

  Prijem i sređivanje periodike

  rujan

  rujan

  rujan

  rujan

  srpanj

  tijekom

  školske

  godine

  tijekom

  cijele

  godine

  tijekom

  školske

  godine

  tijekom

  cijele

  godine

  44

  10

  10

  10

  10

  5

  484

  5

  25

  25

  10

  35

  35

  25

  20

  53

  30

  25

  93

  17

  13

  10

  82

  40

  50

  35

  40

 • 4.5.

  4.6

  4.7.

  4.8.

  4.9.

  4.10

  5.

  5.1.

  5.2.

  5.3.

  6.

  6.1.

  6.2.

  6.3.

  7.

  7.1.

  7.2.

  Organizacija posudbe knjiga

  Praćenje i evidencija knjižničnog fonda

  Stručna i tehnička obrada knjižnične građe

  (inventarizacija, klasifikacija, signiranje)

  Smještaj knjižnične građe

  Zaštita i čuvanje građe

  Pročišćavanje knjižničnog fonda

  Otpis i revizija fonda

  Kulturna djelatnost školske knjižnice

  Sudjelovanje u organizaciji, pripremi i provedbi

  kulturnih sadržaja: književni susreti, predstavljanje

  knjiga

  Sudjelovanje u obilježavanju raznih svečanosti:

  Božić, Uskrs, Dan Škole…

  Uređivanje panoa : knjižnični pano i pano u holu

  škole ( Dan školskih knjižnica, Mjesec hrvatske

  knjige)

  Stručno usavršavanje knjižničara

  Sudjelovanje na stručnim aktivima i seminarima

  Praćenje stručne knjižnične i druge literature

  Praćenje dječje literature i lit. za mladež

  Ostali poslovi

  Pripremanje za rad

  Vođenje statistike o radu

  UKUPNO:

  tijekom

  cijele

  godine

  lipanj,

  srpanj

  tijekom

  školske

  godine

  tijekom

  cijele

  godine

  tijekom

  godine

  25

  87

  15

  25

  25

  30

  98

  15

  15

  15

  59

  25

  13

  10

  20

  880

 • 5.4.Plan rada školskog liječnika Prvi razred: kontrola vida i prilagodbe na školu

  Predavanje: Higijena zubi i usne šupljine

  Treći razred: mjerenje tjelesne visine i težine, te kontrola vida i vida na boju

  Predavanje: Prehrana i skrivene kalorije

  Peti razred: sistematski pregled

  Predavanje: Pubertet i higijena

  Šesti razred: cijepljenje protiv hepatitisa B u 3 navrata;

  mjerenje tjelesne visine i težine te pregled kralježnice

  Sedmi razred: ispitivanje sluha

  Osmi razred: sistematski pregled, cijepljenje protiv difterije i tetanusa i dječje paralize

  Školski liječnik nema točan plan realizacije rada jer dolazi u škole a vezan je za prijevoz s

  ostalim ekipama ZZJZ. Obavijest o točnom dolasku dobijemo tjedan dana prije dolaska u

  školu.

 • 6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA

  6.1. Plan rada Školskog odbora

  Mjesec Sadržaj rada

  rujan

  Analiza uspjeha u prošloj školskoj godini,Usvajanje kurikuluma i

  godišnjeg programa,

  Listopad/studeni Izbor novih radnika škole po natječaju

  Usvajanje prijedloga financijskog plana i plana nabave

  prosinac Finanancijski plan, Plan nabave

  veljača Inventura,godišnji obračun

  lipanj Svečana sjednica povodom Dana škole

  srpanj Usvajanje polugodišnjeg obračuna

  Školski odbor će se sastati po potrebi vezano uz nova zapošljavanja i donošenje drugih

  nepredviđenih odluka.

  6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća

  Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

  rujan

  Analiza uspjeha učenika u prošloj školskoj godini

  Proučavanje važnijih Pravilnika škole

  Upoznavanje s obvezama škole kroz Erazmus + mobilnost

  Leskovar

  Sabljak

  Podunavac

  Čančar

  rujan

  Prijedlog kurikuluma škole

  Prijedlog Godišnjeg programa rada škole

  Prijedlog Izvedbenog programa građanskog odgoja Sabljak

  Listopad

  Djeca protiv plastike-Erazmus +

  Predstavljanje programa mozaBook

  Podunavac

  Leskovar

  „Alfa“

  studeni

  Tehnike učenja i pamćenja

  Nove droge

  Primjeri dobre prakse

  Sabljak

  Leskovar

  Vencl

  siječanj

  Analiza realizacije godišnjeg plana i programa na kraju

  I.polugodišta

  Komunikacija u sukobu

  Primjeri dobre prakse

  Sabljak

  Leskovar

  Ostojić

  Veljača

  Razvoj pozitivne slike o sebi

  Primjeri dobre prakse

  Leskovar

  travanj Čitanje za budućnost Kuna

  svibanj Primjeri dobre prakse Bukalo

  lipanj

  Uspjeh na kraju nastavne godine

  Organizacija dopunske nastave

  Imenovanje povjerenstava za popravne ispite

 • 6.3. Plan rada Razrednog vijeća

  Mjesec Sadržaj rada

  rujan

  Formiranje skupina dopunske,dodatne nastave te izvannastavnih

  aktivnosti

  studeni

  Analiza uspjeha učenika

  Izostanci i ponašanje učenika

  Predlaganje učenika kojima je potrebna pomoć stručnog suradnika

  Prosinac

  Analiza uspjeha učenika

  Izostanci i ponašanje učenika

  ožujak

  Analiza uspjeha učenika

  Izostanci i ponašanje učenika

  Predlaganje mjera za ispravljanje ocjena uz suradnju s roditeljima

  lipanj

  Analiza uspjeha učenika

  Izostanci i ponašanje učenika

  Predlaganje učenika za pohvale i nagrade

  lipanj Analiza uspjeha poslije popravnih ispita I. rok

  kolovoz Analiza uspjeha poslije popravnih ispita II. rok

  6.4. Plan rada Vijeća roditelja

  Mjesec Sadržaj rada

  rujan

  Konstituiranje vijeća roditelja

  Izbor predsjednika i zamjenika Vijeća

  Prijedlog kurikuluma i Godišnjeg programa škole

  listopad Suradnja s roditeljima vezano uz Dane zahvalnosti za plodove zemlje

  prosinac

  Slobodno vrijeme učenika u vrijeme zimskih praznika

  Analiza polugodišnjeg programa rada škole

  veljača Obilježavanje Valentinova i sudjelovanje u maskenbalu

  svibanj Obilježavanje Dana škole

  lipanj Analiza uspjeha učenika na kraju nastavne godine

  6.5. Plan rada Vijeća učenika

  Mjesec Sadržaj rada

  rujan

  Konstituiranje vijeća učenika, te izbor predsjednika i zamjenika

  Predlaganje projekata i aktivnosti koje žele učenici

  studeni Predlaganje mjera za poboljšanje uspjeha i ponašanja učenika

  prosinac Predlaganje aktivnosti u školi u vrijeme zimskih praznika

  veljača Obilježavanje Valentinova i sudjelovanje u maskenbalu

  svibanj Program obilježavanja Dana škole

 • 7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

  Svaki učitelj dužan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i

  program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2018./19.

  Stručno usavršavanje u školi

  Stručna vijeća

  PLAN RADA AKTIVA PRIRODNE SKUPINE PREDMETA ZA ŠK. GOD.

  2018. / 2019.

  Voditeljica: Nevena Beuk

  VREMENIK SADRŽAJ RADA IZVRŠITELJI

  rujan

  Projekti

  Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju

  učenika

  Raspored pisanja ispita i školskih zadaća

  Međupredmetna korelacija

  Članovi aktiva

  studeni

  Pedagoške mjere i rad s učenicima koji

  imaju loše ocjene

  Međupredmetna korelacija

  Članovi aktiva

  siječanj

  Primjeri dobre prakse

  Analiza uspjeha učenika u 1. obrazovnom

  razdoblju

  Natjecanja

  Međupredmetna korelacija

  Članovi aktiva

  ožujak

  Ocjenjivanje vladanja učenika

  Primjeri dobre prakse

  Suradničko učenje

  Međupredmetna korelacija

  Članovi aktiva

  svibanj

  Problematični učenici

  Okvirna prolaznost učenika

  Članovi aktiva

 • PLAN RADA AKTIVA DRUŠTVENE SKUPINE PREDMETA ZA ŠK. GOD. 2018./2019.

  Voditelj aktiva: Suzana Vencl

  VREMENIK SADRŽAJ RADA IZVRŠITELJI BROJ SATI

  RUJAN Izbor voditelja aktiva Analiza realizacije prošlogodišnjeg programa

  aktiva

  Kriteriji i sastavnice ocjenjivanja

  Raspored pisanja ispita i školskih zadaća

  Kurikulum

  Projekti – Europski dan jezika,Božićna priredba,

  Zaplešimo kroz svijet, POP ACT – smotra dječjeg

  stvaralaštva glumom, Maskenbal, Noć knjige,

  Future begins now – Erasmus plus

  Članovi aktiva

  2

  STUDENI Analiza i dogovor oko daljnjeg tijeka realizacije projekata

  Važni nadnevci i dani koje treba obilježiti

  Pedagoške mjere i rad s učenicima koji imaju loše

  ocjene

  Članovi aktiva

  2

  SIJEČANJ Analiza uspjeha učenika u 1. polugodištu Primjeri dobre prakse

  Natjecanja

  Međupredmetna korelacija

  Članovi aktiva

  2

  OŽUJAK 1.Ocjenjivanje vladanja učenika 2.Primjeri dobre prakse

  3.Suradničko učenje

  Članovi aktiva

  2

  SVIBANJ LIPANJ

  Realizacija i predstavljanje projekata – dogovori

  Članovi aktiva 2

 • PLAN RADA AKTIVA RAZREDNE NASTAVE ZA ŠK.G.

  2018./2019.

  Voditelj aktiva: Ivana Vrbek Mesić

  REDNI BROJ AKTIVA

  SADRŽAJ RADA

  IZVRŠITELJI

  REALIZACIJA

  1.

  Usvajanje zapisnika s prošlog aktiva i biranje voditelja aktiva za šk.g.2018./2019. Planiranje aktivnosti u šk.g. 2018./2019. Planiranje aktivnosti za 1.polugodište šk.g. 2018./201. Kurikulum Planiranje projekata Razno

  Članovi aktiva

  3.rujna 2018.

  2.

  Priredba povodom sv.Nikole / Božićna priredba Analiza i dogovor oko daljnjeg tijeka realizacije projekta Primjeri dobre prakse Razno

  Članovi aktiva

  Studeni 2018.

  3.

  Analiza uspjeha učenika u 1.polugodištu Planiranje aktivnosti za drugo polugodište šk.g.2018./2019. (obilježavanje važnih datuma, dogovor oko izleta/ kina/ kazališta) Primjeri dobre prakse Pedagoška dokumentacija Razno

  Članovi aktiva

  Siječanj 2019.

  4.

  Analiza i dogovor oko daljnjeg tijeka realizacije projekta Primjeri dobre prakse/ Tekuća problematika Razno

  Članovi aktiva

  Ožujak/ Travanj 2019.

  5.

  Analiza rada aktiva Realizacija i predstavljanje projekta – dogovori Razno

  Članovi aktiva

  Svibanj / Lipanj 2019.

 • 7.1.2. Stručna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike

  Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme

  ostvarenja

  Planirani broj

  sati KAKO USPJEŠNO UČITI U ONLINE OKRUŽENJU

  Odabrani učitelji Tijekom god 3

  Stručna usavršavanja izvan škole

  Stručna usavršavanja na županijskoj razini

  Svi učitelji i stručni suradnici dužni su voditi brigu o svom stručnom usavršavanju.

  Za sve stručne skupove na županijskoj razini osigurana su sredstva u proračunu škole

  Stručno usavršavanje na županijskoj razini je obvezno za sve učitelje.

  7.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini

  Stručno usavršavanje na državnoj razini omogućuje se učiteljima ovisno o financijskom

  planu škole kao i o tome da li se redovito usavršavaju na županijskoj razini.Plan ne možemo

  donijeti za cijelu godinu jer ga AZOO objavljuje u tri dijela pa ćemo i mi na sjednicama Učiteljskog

  vijeća tri puta godišnje donositi takvu odluku.

  7.3. Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanja

  Svaki učitelj dužan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i

  program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2017./2018.

 • 8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG

  RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE

  8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti Plan kulturne djelatnosti škole sadrži: estetsko-ekološko uređenje životne i radne sredine, javna predavanja,

  priredbe, natjecanja, obilježavanje državnih blagdana i Dana škole i sve druge oblike suradnje s društvenom

  sredinom.

  Mjesec Sadržaji aktivnosti Broj

  učenika Nositelji aktivnosti

  RUJAN UREĐENJE UČIONICA

  -uređenje cvijeća u školskom prostoru

  -likovno uređenje predvorja i hodnika

  -obilježavanje hrvatskog olimpijskog dana

  -održavanje roditeljskih sastanaka

  -obilježavanje prvog dana jeseni

  112

  8

  10

  61

  SVI

  Kolund

  Lukić

  Razrednici

  Svi u razrednoj nastavi

  LISTOPAD

  -Međunarodni dan nenasilja

  Dan učitelja

  Dječji tjedan

  Dan neovisnosti-pano

  -dan kravate

  -prikupljanje sekundarnih sirovina

  -obilježavanje Svjetskog dana hrane

  -uređenje panoa po učionicama

  -posjet kazalištu HNK Osijek

  112

  112

  61

  Leskovar

  Raguž, Vuksanović-

  Čančar

  Razredna nastava

  Ostojić

  Švelinger

  Kolund

  Vjeroučiteljica,svi

  Svi učitelji Marković,Švelinger,Samanta

  STUDENI

  -održavanje učioničkog prostora

  -obilježavanje Dana mrtvih, obilazak groblja

  - -održavanje roditeljskih sastanaka

  -Dan izumitelja

  -Međunarodni dan tolerancije

  -18.Sjećanje na Vukovar

  -posjet dječjem kazalištu

  -20.međunarodni dan djeteta

  112

  112

  112

  61

  61

  svi

  Kopunović

  Razrednici,

  Švelinger

  Leskovar

  Ostojić

  Vrbek-mesić

  Leskovar

  PROSINAC

  -sv. Dan borbe protiv AIDS-a-pano

  -obilježavanje Sv, Nikole

  od 8.tjedan solidarnosti

  -10.Dan ljudskih prava

  -obilježavanje Božića

  -priredba za mještane

  61

  112

  50

  Kolund

  Kopunović, Ostojić

  Peran

  Leskovar

  Svi

  Vencl

  SIJEČANJ

  -održavanje učioničkog prostora

  -dan rukopisa

  -Dan sjećanja na žrtve holokausta

  112

  9

  Svi,

  Velemirović

  Švelinger

  VELJAČA

  -organizacija maskenbala

  -obilježavanje Valentinova

  -Dan ružičastih majica

  -100. dan nastave

  112

  112

  knjižnjičar,razrednici

  Knjižnjičar,učiteljice RN

  Ostojić,Leskovar

  Ostojić

  OŽUJAK

  -uređenje školskog okoliša

  -8.međunarodni dan žena

  -prikupljanje sekundarnih sirovina

  -Dani hrvatskoga jezika

  -sudjelovanje na učeničkim smotrama i

  16

  112

  112

  Ekolozi

  Švelinger

  Kolund

  Švelinger

  Voditelji INA i dodat.

 • natjec.

  -obilježavanje Uskrsa

  112

  Kopunović i razredna

  nastava

  TRAVANJ

  -Estetsko uređenje škole i okoliša

  -uređenje učioničkih panoa

  -održavanje roditeljskih sastanaka

  -obilježavanje godišnjice pogibije

  P.Zrinskog i F.K.Frankopana

  -22.4.Dan planeta zemlje-čišćenje okoliša

  29.svjetski dan plesa

  112

  10

  Lukić i ost.

  Svi učitelji

  Razrednici

  Švelinger

  Kolund

  Vencl

  SVIBANJ

  -obilježavanje Praznika rada

  -obilježavanje Dana majki

  -obilježavanje Dana obitelji

  -obilježavanje Sv. Dana športa

  Švelinger

  Učiteljice RN

  Učiteljice RN.

  Bukalo,

  LIPANJ

  -športski susreti

  -obilježavanje Dana škole

  -svečano uručivanje svjedodžbi osmašima

  50

  112

  Bukalo

  Sabljak,Vencl

  Sabljak,Švelinger,Čančar

  8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika

  U suradnji sa zdravstvenom službom organizirano je provođenje sistematskih pregleda, cijepljenja kao i

  socijalna zaštita učenika koji imaju potrebu da se o njima vodi dodatna briga nadležnih socijalnih

  službi,odnosno da im MZOŠ –preko projekta te Općina Popovac financiraju prehranu u školskoj kuhinji.

  Podmladak Crvenog križa i Karitasa imat će akcije prikupljanja pomoći za ljude u potrebi u prosincu u koje

  će se uključiti i naši učenici.

  U cilju poboljšanju odnosa između učenika, učenika i učitelja te roditelja i škole škola će i dalje provoditi

  Unicef-ov program Za sigurno i poticajno okruženje u školama te organizirati različite radionice s ciljem

  prevencije nasilja među učenicima kao i prevencije ovisnosti.

  Programi se nalaze kao prilozi ovom programu.

  8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole

  Za radnike od listopada pa do prosinca organiziramo sistematski pregled trećine radnika. Za kuharice se dva

  puta godišnje planira sanitarni pregled,a za domare jedanput u dvije godine. Sredstva za to je osigurao

  osnivač.

 • 8.4. GRAĐANSKI ODGOJ

  Plan integriranja građanskog odgoja i obrazovanja u RN i PN

  Plan integriranja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i

  obrazovanja u postojeće predmete i izvanučioničke aktivnosti u I., II., III. i IV.

  razredu osnovne škole.

  Osnovna

  škola

  Obvezna provedba Godišnji

  broj sati

  I.

  II.

  III.

  IV. razred

  Međupredmetno – u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik,

  Likovna kultura, Glazbena kultura, Engleski jezik, Matematika,

  Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura, Vjeronauk,

  Njemački jezik (4.), programi stručnih suradnika.

  Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje

  i koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i

  građanske kompetencije.

  15

  Sat razrednika – navedeni broj sati uključuje teme predviđene

  planom sata razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u

  osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,

  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) – izbori za

  predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila,

  komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao

  zajednice učenika i nastavnika uređene na načelima poštovanja

  dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih.

  10

  Izvanučioničke aktivnosti – ostvaruju se suradnjom škole i

  lokalne zajednice. U njih trebaju biti uključeni svi učenici prema

  njihovim interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja

  mogu biti različiti: na razini cijele škole, pojedinog razreda ili

  skupine učenika. Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt

  građanin, zaštita potrošača), volonterske aktivnosti (npr. pomoć

  starijim mještanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja

  žive u siromaštvu), organizacijske aktivnosti (npr. obilježavanje

  posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr.

  zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke

  kulture) i druge projekte i aktivnosti.

  10

  Ukupno 35

  Plan integriranja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i

  obrazovanja u postojeće predmete i izvanučioničke aktivnosti u V., VI., VII. i VIII. razredu

  osnovne škole.

 • Osnovna

  škola

  Obvezna provedba Godišnji

  broj sati

  V.

  VI.

  VII.

  VIII. razred

  Međupredmetno – u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik,

  Likovna kultura, Glazbena kultura, Engleski jezik, Matematika,

  Priroda, Biologija, Kemija, Fizika, Povijest, Geografija, Tehnička

  kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura, Informatika, Vjeronauk,

  Njemački jezik, programi stručnih suradnika.

  Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje

  i koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i

  građanske kompetencije.

  20

  Sat razrednika – navedeni broj sati uključuje teme predviđene

  planom sata razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u

  osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,

  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) – izbori za

  predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila,

  komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao

  zajednice učenika i nastavnika uređene na načelima poštovanja

  dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih.

  5

  Izvanučioničke aktivnosti – ostvaruju se suradnjom škole i

  lokalne zajednice. U njih trebaju biti uključeni svi učenici prema

  njihovim interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja

  mogu biti različiti: na razini cijele škole, pojedinog razreda ili

  skupine učenika. Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt

  građanin, zaštita potrošača), volonterske aktivnosti (npr. pomoć

  starijim mještanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja

  žive u siromaštvu), organizacijske aktivnosti (npr. obilježavanje

  posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr.

  zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke

  kulture) i druge projekte i aktivnosti.

  10

  Ukupno 35

  9. PLAN NABAVE I OPREMANJA

  Ovisno o proračunu škole i u skladu s odlukom osnivača da škola može nabavljati

  samo sitan inventar i osnovna sredstva ( samostalno) a ostalo u dogovoru s osnivačem

  planirana je nabava kuhinjske nape.

 • OŠ POPOVAC

  10. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM (Školska preventivna strategija)

  Školska godina: _2018./2019.__________

  Voditelj /i ŠPP: Suzana Leskovar, stručni suradnik psiholog

  I. PROCJENA STANJA I POTREBA:

  Procjena potreba preventivnog djelovanja utvrđena je analizom stručne literature, ali i temeljem školske dokumentacije (zapisnici s razrednih vijeća,

  evidencije pedagoških mjera, praćenje ponašanja učenika i ocjene iz vladanja, broj i tip izostanaka, suradnjom s vijećem roditelja i vijećem učenika).

  Socijalne, komunikacijske, emocionalne i akademske vještine važni su zaštitni čimbenici koji doprinose prevenciji školskog neuspjeha, prevenciji ovisnosti,

  nasilja i drugih rizičnih oblika ponašanja. Stoga smo preventivne aktivnosti, programe i projekte usmjerili na razvoj osobne kompetentnosti učenika i na

  razvoj životnih vještina (komunikacijske vještine, vještine rješavanja problema u odnosima, akademske vještine, vještine odlučivanja i postavljanja ciljeva,

  nošenja s osjećajima itd.). Jačanjem ovih vještina podržava se zdrav razvoj učenika, odnosno pomaže im se da prihvate sebe, nauče skrbiti o svom

  mentalnom i tjelesnom zdravlju, preuzmu odgovornost za vlastita ponašanja i nauče kako izabrati zdrave stilove življenja.

  Određene preventivne sadržaje ostvarujemo u suradnji s vanjskim suradnicima i kroz mnogobrojne projekte.

  Za realizaciju Školskog preventivnog programa ključan je timski pristup i sudjelovanje svih koji su u njega uključeni: učitelji, razrednici, stručni suradnici,

  ravnateljica, učenici, roditelji i vanjski suradnici.

 • I. CILJEVI PROGRAMA:

  Opći cilj:

  • unaprijediti cjelokupni zdravi razvoj učenika i poticati zdrave stilove življenja

  Specifični ciljevi:

  • osnaživanje zaštitnih čimbenika tijekom školovanja učenika (stvaranje pozitivne slike o sebi, podršku od strane učitelja i roditelja, pomoć u rješavanju problemskih i eventualno kriznih situacija, osmišljavanje kvalitetnog slobodnog vremena, ponuda različitih izvannastavnih i izvanškolskih

  aktivnosti, osposobljavanje za samopomoć i samozaštitu),

  • ublažavanje utjecaja rizičnih čimbenika (nepovoljne obiteljske okolnosti, školski neuspjeh, poteškoće u ponašanju i dr.).

  • razvijanje odgovornosti i brige za vlastito zdravlje i odgovorno ponašanje te solidarnost prema drugima

  • promicanje pozitivnih vrijednosti među učenicima

  • razvoj vještina za rješavanje sukoba i osposobljavanje učenika za odupiranje pristiscima

  • razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina

  • razvijanje osobnih potencijala učenika

  • podizanje razine svijesti i znanja o štetnostima konzumiranja sredstava ovisnosti.

  II. USTROJSTVO ŠPP:

  ŠPPO će se provoditi u dva stupnja:

  1. PRIMARNA PREVENCIJA

  -obuhvaća aktivnosti koje su usmjerene sve učenike škole kroz rad u okviru određenih metodskih jedinica u nastavnom procesu, na satovima razrednog

  odjela, kroz rad izvannastavnih aktivnosti izvanškolske aktivnosti.

  2. SEKUNDARNA PREVENCIJA

  -obuhvaća aktivnosti usmjerena na učenike koji spadaju u skupinu djece rizičnog ponašanja, a provode ih razrednici, stručna služba u školi, zdravstveni

  radnici, radnici Centra za socijalnu skrb i MUP-a, te drugi stručnjaci po potrebi.

 • III. PODRUČJA I SADRŽAJI RADA PRIMARNOG ŠKOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA

  PROVEDBENE AKTIVNOSTI CILJEVI I ZADAĆE ZADAĆE

  ŠKOLA KAO MILJE stvoriti uvjete za ostvarivanje humane, kvalitetne škole i škole

  bez prisile i neuspjeha

  educirati učitelje kako izgraditi

  samopoštovanje djece i živjeti bez nasilja

  AFIRMACIJA KARIJERE

  USPJEŠNOG RODITELJSTVA

  unaprijediti znanje roditelja o metodama odgoja djece, pomoći

  im da se bolje snalaze u rješavanju adolescentnih i drugih

  problema, uputiti ih u mogućnost davanja doprinosa smanjenju

  rizika uzimanja sredstava ovisnosti kao i mogućnostima ranog

  otkrivanja i intervencije ako se to dogodi.

  edukacija roditelja o metodama odgoja djece,

  rješavanju adolescentnih i drugih problema.

  SPECIFIČNI OBRAZOVNI

  SADRŽAJI O OVISNOSTIMA

  - utjecati na oblikovanje poželjnih stavova

  -navesti primjere opasnosti za zdravlje od pušenja, alkohola,

  zlouporabe lijekova i droga

  -obrazložiti pojam ovisnosti

  -povezati ovisnosti s određenim bolestima, problemima u

  obitelji i društvu

  -prepoznati pritisak vršnjaka na odluku o uzimanju sredstava

  ovisnosti

  -vježbati osobno donošenje odluka o nepušenju

  -poticati učenike na aktivan rad s roditeljima

  -utjecati na razvijanje zdravih životnih navika koje isključuju

  ovisnosti i poticati zdrav stil življenja

  -jačati samopouzdanje kojim će se lakše oduprijeti negativnim

  izazovima kao što je put u ovisnosti

  -obrazložiti vezu između alkoholizma, nesreća na radu i u

  prometu, zlostavljanja, kriminala, gubitka samopoštovanja

  -razlikovati kratkotrajne i dugotrajne posljedice ovisnosti na

  zdravlje-navesti opasnosti i štete koju ovisnost donosi

  pojedincu, obitelji, društvo

  -poznavati fiziološko djelovanje alkohola

  -naučiti kako se proizvode metanol i etanol te njihovu uporabu

  edukacija učenika

 • -naučiti što je alkotest

  -shvatiti pojmove: funkcijska skupina, nazivlje i pisanje

  formula, svojstva alkohola

  -samostalno prikupljati informacije i različitim izražajnim

  tehnikama moći pokazati posljedice konzumiranja alkohola i

  njegov utjecaj na mentalno i psihičko zdravlje SLOBODNE AKTIVNOSTI,

  IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI,

  SPORTSKE AKTIVNOSTI

  uključiti svakog učenika u najmanje jednu izvannastavnu

  aktivnost, uključivanje visokorizične djece u izvanškolske

  sportske i druge aktivnosti, kako bi se spriječilo njihovo

  skretanje prema društvu u kojem se konzumira alkohol, duhan

  ili droga

  prilagoditi sadržaje interesu učenika

  UČENJE SOCIJALNIH VJEŠTINA

  KROZ SATOVE RAZREDNOG

  ODJELA

  osposobljavanje mladih za nalaženje kvalitetnog odgovora i

  alternative za tipične situacije, motive i razloge zbog kojih se

  započinje s uzimanjem sredstava ovisnosti

  edukacija učenika

  SURADNJA OSNOVNE ŠKOLE S

  DRUGIM INSTITUCIJAMA

  ostvariti suradnju s institucijama-Centar za socijalnu skrb,

  Školska medicina, Kriminalistička služba PU-Beli Manastir,

  Crveni križ, MUP

  Upoznati učenike koji imaju zdravstvene

  poteškoće, saznati koji učenici imaju nadzor

  Centra za socijalnu skrb, organizirati

  predavanja za učenike na temu «Ovisnosti»,

  organizirati sistematske preglede i predavanja

  liječnika

  EDUKACIJA UČITELJA,

  NASTAVNIKA, STRUČNIH

  SURADNIKA) I RAVNATELJA TE

  VREDNOVANJE (EVALUACIJA)

  PREVENTIVNIH PROGRAMA

  osposobljavati nastavnike i učitelje tako da unapređenjem i

  osuvremenjivanjem pedagoškog rada postanu kreatori škole

  koja se prilagođava učenicima i njihovim najvažnijim

  potrebama u procesu odrastanja, educirati učitelje, nastavnike i

  stručne suradnike da bi oni što kvalitetnije provodili,

  unapređivali i evaluirali ŠPP.

  educirati učitelje, nastavnike, stručne

  suradnike

  IV. AKTIVNOSTI:

 • RAD S UČENICIMA

  PROGRAM

  Naziv programa/aktivnosti

  Kratak opis, ciljevi

  Program:

  a) Evaluiran* b) Ima stručno

  mišljenje/pr

  eporuku

  c) Ništa od navedenoga

  Razina

  intervencije

  a) Univerzalna

  b) Selektivna

  c) Indicirana

  Razred Broj učenika Planirani broj

  susreta

  Voditelj,

  suradnici

  1. Učiti kako učiti c) b) 5.r. 11 prvo polugodište psihologinja

  2. Edukativno predavanje:

  Higijena usne

  šupljine

  b) a) 1.r 11 prvo polugodište Zavod za

  javno

  zdravstvo

  3. Edukativno informativni

  članci i sadržaji o

  problemima ovisnosti (na

  web stranici škole)

  c) a) 1.-8.r posjetitelji

  web stranica

  škole

  tijekom godine učitelj

  informatike,

  psihologinja

  4. Obilježavanje Dječjeg tjedna

  c) a) 1.-4.r 61 tjedan dana u

  listopadu

  učiteljice

  razredne

  nastave

  5. Međunarodni dan

  tolerancije (16.11.)-prigodni pano

  c) a) 5.-8.r. 51 16.11.2018. psihologinja

  6. Edukativno predavanje:

  Skrivene kalorije (ZO,

  Modul 1)

  Uz sistematski pregled i

  mjerenje tjelesne težine i

  visine

  b) a) 3.r. 12 drugo polugodište Zavod za

  javno

  zdravstvo-

  Školska

  liječnica

  7. Pubertet i higijena b) a) 6.r 12 drugo polugodište Zavod za

  javno

 • zdravstvo

  8. ˝Zdrav za pet˝ b) a) 8.r 19 ožujak MUP

  9. Dan ljudskih prava –

  ˝O pravima djece˝-predavanje

  10.12.2018.

  c) a) 1.-8. 112 prosinac razrednici

  1.-8.

  10. Radionice na satu razrednog

  odjela – deset tema koje se odnose

  na:

  - prevenciju vršnjačkog nasilja

  -prevenciju ovisnosti

  -prevenciju ovisnosti o elektroničkim

  medijima

  - promicanje zdravih stilova života

  - razvoj socijalnih vještina

  - poštivanje različitosti

  c) a) 1.-8.r

  SRO

  112 tijekom godine razrednici, psihologinja

  11. Školski pano – Informirati

  učenike o aktivnostima koje se

  provode na satovima razrednih

  odjela –obrade tema iz preventivnog

  programa, obilježavanje nadnevaka

  c) a) 1.-8.r 112 prema

  aktivnostima

  Učitelji,

  razrednici,

  psihologinja

  12. Elektroničko nasilje- Predavanja za učenike

  c) a) 5.r. 9 prvo polugodište učitelj

  informatike

  13. Izvannastavne aktivnosti:zbor,

  ples, folklor, dramska, mali

  recitatori, origami, kreaativne

  radionice, knjižnjičari

  c) a) 1.-8.r zainteresirani

  učenici

  tijekom godine učitelji

  14. Izborna nastava: informatika,

  njemački jezik, vjeronauk

  c) a) 1.-8.r zainteresirani

  učenici

  tijekom godine učitelji

  15. Dodatna nastava: matematika, c) a) 1.-8.r zainteresirani tijekom godine učitelji

 • geografija, HJ učenici

  16. Projekti:

  - Projekt- UNICEF- „Za sigurno i

  poticajno okruženje u školama“

  - Međunarodna EKO ŠKOLA

  -Erasmus + Projekt ˝Djeca protiv

  zagađenja plasitkom˝

  -Erasmus + Projekt ˝The future

  beginns now˝

  c) a) 1.-8.r 112

  7.-8.r (oko 30

  učenika

  tijekom godine vanjski

  suradnici u

  projektu,

  učitelji,

  stručna

  služba,

  ravnateljica

  17. Sociometrijska ispitivanja-

  Sociometrijsko ispitivanje učenika

  od 1. do 8. razreda

  c) c) 1.-8.r 112 tijekom godine psihologinja

  18. Aktivnosti ŠPP kroz nastavne

  predmete – sukladno nastavnom

  planu i programu

  Utjecati na oblikovanje