beğavi tefsiri-7

Download Beğavi Tefsiri-7

Post on 06-Aug-2015

270 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Beğavi Tefsiri

TRANSCRIPT

YASN SURES Mekke Dneminde nazil olmutur1 ve seksen ayettir. 1- Ya, Sin. Bu Yasindeki Nun ve Kalem suresinin bandaki Nunu bn-i Amir, Ebu Bekir Varrak ve Ver gizleyerek okumular, dier kraat alimleri ise belirgin olarak okumulardr. Mfessirler Yasinin tefsiri konusunda Hece harfleri hakkndaki farkl grlerinden dolay ihtilaf etmilerdir.2 Abdullah b. Abbas Yasinin Yemin olduunu sylemitir.3 Yine ondan, bu kelimenin manasnn, Tay kabilesinin lehesinde Ya insan! demek olduu rivayet edilmitir.4 Hasan, Said bin Cbeyr ve mfessirlerin ouna gre, Ya Muhammed s.a.v. demektir. Ebul-Aliye, Ey Adam manasnda Ya racul5, Ebu Bekir Varrak da Ey insanlarn Efendisi manasna, Ya seyyidl-beer olduunu sylemitir. (1) bn Daris, Nehhas, bn Merdiveyh ve Beyhaki bn Abbastan (r.a.) Yasin suresinin Mekkede indiini tahric etmitir. bn Merdiveyh ayrca Aieden (r.a.) de tahric etmitir. Bak: Durrul-mensur: 7/37. (2) Bak: Taberi: 1/205-224. (3) Taberi: 22/148. (4) Suyuti Durrul-Mensur: 7/41, bn Ebi eybe, Abd bn Humeyd, bn Mnzir, bn Ebi Hatim. Bak: Bahrul-Muhit: 7/323. (5) Ferra Meanil-Kuran: 2/371 Hasan dedi ki: 2- ok Hikmetli Kurana yemin olsun ki. 3- (Ey Muhammed!) Sen kesinlikle gnderilmi peygamberlerdensin. Allah (c.c.), Hz. Muhammed s.a.v.in peygamberlerden olduuna dair Kuran- Kerim zerine yemin ediyor. Bu, kafirlerin, Peygamberimize: Sen peygamber deilsin eklindeki iftiralarna bir cevaptr. 4- Dosdoru bir yol zerindesin. Bu ifade, haber peinden gelmi bir haberdir. Sen muhakkak peygamberlerdensin ve kesinlikle doru yoldasn demektir. Dier bir deyile: phesiz sen, hepsi de doru ve hak din zere olan peygamberlerdensin. demektir. 5- (O Kuran) Gl ve intikam alc, ok rahmet edici tarafndan indirilmedir. Tenzil kelimesinin son harfini, bn-i Amir, Hamza ve Kisai, fethal olarak okumulardr. Sanki Allah (c.c.) yle buyurmaktadr: Bu Kuran blm blm inmitir. Dier kraat imamlar ise, son harfi tre olarak okumulardr. Bu durumda manas: Aziz ve hakim olan yani, ok gl ve sonsuz merhamet sahibi olan Allahn indirmesidir eklinde olur. 6- Atalar azab ile korkutulmad iin kendileri gafiller olan bir kavmi korkutasn diye. Bu ayetteki ma edatnn olumsuzluk manas ierdiini syleyen mfessirler, tercmesini verdiimiz manay anlamlardr. nk Hz. Muhammedden (s.a.v.) nce, Kurey kabilesinden baka bir peygamber gelmemitir. Baz mfessirler de bu edatn, ism-i mevsul olduunu dnmlerdir. Bu durumda ayetin manas yle olur: Atalar uyarlm olan bir toplumu uyarman iin (Kuran indirdik). 7- Artk kesin olarak onlarn ou iin o sz (azap) gerekli oldu. Onlar artk iman etmezler. Lakin azap kelimesi kafirlere hak olmutur. ayetinin manas da byledir. 8- phesiz biz de onlarn boyunlarna, enelerine kadar dayanan demir halkalar takdk. Bu yzden balar yukar kalkktr.

Bu ayet Ebu Cehil ve Mahzun kabilesine mensup arkadalar hakknda inmitir. yle ki: Ebu Cehil, Muhammedi (s.a.v.) namaz klarken grd taktirde, namazda iken onun ban tala ezeceine dair yemin etmitir. Sonra bir gn, peygamberimiz namaz klarken, Ebu Cehil elinde tala onun yanna gelmitir, ta atmak zere elini kaldrnca, eli boynuna taklm ve talar elinde olduu halde eli ylece kala kalm. Talar elinden, ancak o arkadalarnn yanna gelerek, grdklerini onlara anlatnca dmt. Bunun zerine Mahzun oullarndan bir adam; O nu bu tala ben ldreyim deyip, daha peygamberimiz namaz bitirmemiken, ta ona atmak zere gelmi; bu sefer Allah onun da gzlerini kr etmiti. O peygamberimizin sesini duyuyor, fakat kendisini gremiyordu. Sonra arkadalarna dndnde, onlar kendisine sesleninceye kadar onlar grememitir. Ona Muhammede ne yaptn sormular; o da yle karlk vermiti: Onun sesini duyduum halde kendisini gremedim. Onunla aramzda bir ey belirdi. ayet Muhammede yaklasaydm, o beni yiyecekti. Bu olay zerine Allah (c.c.) bu ayeti indirdi. Meani ilminde uzman olanlar bu ayetteki anlatmn, temsili (mecazi) bir anlatm olduunu, gerekte, onlarn boyunlarna halka taklmadn sylemilerdir. Onlara gre Allah (c.c.) yle demek istemitir: Onlar eitli engellerle imandan men ettik. Halkalar kelimesi bu durumu anlamaktadr. Ferra ayetin manasn, Allah yolunda infaktan alkoymak eklinde yorumlamtr. Nitekim, baka bir ayette de buna benzer ekilde Elini smsk boynuna dolama. denilmektedir ki, bunun da manas, eli, Allah yolunda harcamadan alkoymaktr. Fe hiye ilel-ezkan ifadesindeki hiye zamiri, eller kelimesinin yerini tutmaktadr. Her ne kadar, ayette, eller kelimesi gemiyor olsa bile... nk halkalarn boynuna baland ey, ellerdir. Dolasyla bu ifadenin manas udur: Onlarn ellerine ve boyunlarna halkalar vurduk; bu sebeple elleri enelerindedir. Ve bu durumda, balar yukar kalkk olduundan, onlar aa bakamazlar. Mukmah kelimesinin manas, ban kaldrp, gzn sabit bir noktaya diken demektir. Mesela, deve ban suya daldrnca; Bair kamih yani deve ban daldrd denir. Ban kaldrdnda ise akmaha yani ban kaldrp dikti denir. Bu hususta Ezheri yle demektedir: Allah onlarn elleri halkalarla boyunlarna balannca, halkalarn, onlarn enelerini ve balar yukar kaldrdn murad etmitir. Bylece onlar, balarn halkalarn kaldrmasyla, kalkk balar olmulardr. 9- Hem biz onlarn nlerinden bir set ve ardlarndan da bir set ektik. Gzlerini de perdeledik. Artk onlar grmezler. Ayetteki sed kelimesini, Hamza, Kisai ve Hafs bylece fethal okurlarken, dier kraat alimleri, sdden eklinde zammeli okumulardr. Ayet: Onlarn gzne perde ekip ama ettik de onun iin grmyorlar. manasn tamaktadr. 10- Onlar uyarsan da, uyarmasan da onlar iin birdir; artk onlar inanmazlar. 11- Sen ancak, Zikre (K urana) uyan ve grmedii halde Rahmandan korkan kimseleri uyarrsn. te bylesini bir mafiret ve kerim bir ecirle mjdele. Yani, senin uyarman ancak, Kurana uyup onunla amel edenlere, grmeksizin Rahmandan korkanlara fayda verir. Onlar cennetle mjdele. 12- lleri diriltecek olan biziz, biz! Onlarn nceden gnderdiklerini de, geride braktklarn da yazarz. Her eyi apak bir kitapta tesbit etmiizdir. Dnyada iken yaptklar, ister hayr, ister er btn amellerini ve ayn ekilde srdkleri iyi ya da kt yaanty kaydediyoruz. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.) yle buyurmutur: Her kim slamda gzel bir r aarsa, yapt bu iin sevab ve kendisinden sonra o gzel rda yryenlerin ald sevap kadar kendisine sevap yazlr. Hemde dierinin sevabndan bir ey eksiltilmez. Her kim de kt bir yol tutarsa, yapt bu ktln gnahnn yannda, kendisinden sonra o kt yolda yryenlerin gnah da ona yazlr. Ona uyanlarn gnahndan hi bir indirim yaplmaz.1 (1) Mslim; lim 15, Zekat 69; Ahmed: 357-359 Bazlar, Yaptklar iyi ve kt amellerle, iyi ve kt yaantlarn yazyoruz. ayetini: Mescide ynelik hatalarn yazyoruz. eklinde yorumlamlardr. Said bin Cbeyr, bu ayetin Beni Seleme kabilesi hakknda indirildiini rivayet etmektedir. Der ki: Ahmed Abdillah es-Salihi Ebu Said Muhammed bin sa Sayrifiden, Ebu Said, Ebul Abbastan, O Muhammed bin Hiam bin Melabis enNemiriden o, Mervan el Fezariden, o Hamidden, Hamit ise Enes (r.a.)dan rivayet ederler ki;

Seleme oullar mescide yakn bir yere yerlemek istediler de Peygamberimiz (s.a.v.) ehrin tenhalamasn ho grmeyerek, onlara yle dedi: Siz kaybnz ve kazancnz hesap etmiyorsunuz. Yine, Ebu Said el-Hudri, Abdulvahid el-Melihiden, o Ahmed bin Abdullah en Naimiden, Naimi Muhammed, bin Yusuftan, o Muhammed bin smailden, o Muhammed bin Aladan, Muhammed Ebu sameden, Ebu same Yezid bin Abdullahtan, Yezid Ebu Zerden, Ebu Zer ise, Ebu Musadan rivayetle, Peygamberimiz (s.a.v.)in yle buyurduunu nakletmilerdir: nsanlarn namazdan en ok sevap elde edeni, en uzak yerden gelenlerdir. Uzaktan gelenlerden de yreyenler bineklilere gre daha ok sevap kazanr. Yine namaz vaktini bekleyip namaz cemaatle klan kimse, namaz klar klmaz yatandan daha ok sevap elde eder. Ayetin kalan ksm: Biz her eyi apak bir imamda (yani Levh-i mahfuzda) saymzdr. eklindedir. 13- Onlara u kendilerine eliler gelmi olan ehir halknn durumunu misal ver. Ad geen ehir Antakya, eliler de Hz. sann elileridir. Ya Muhammed (s.a.v.) sen Mekke mriklerine, Hz sann elilerini yalanlam olan Antakyallarn hikayesini misal olarak anlat demektir. yle ki: Hz. sa Nebilerin verdikleri bilgiler istikametinde, Antakyaya iki eli gnderir. Havarilerden olan bu ki eli ehre yaklanca, Habibn-Neccar adnda yal bir koyun obanyla karlarlar. O koyunlarn otlatmaktadr. Onu selamlarlar. Yal onlara kim olduklarn sorar, Onlar da Hz. sann elileri olduklarn, ve Hz. sann kendilerini putlar brakp Rahman olan Allaha kulluk yapmaya davet ettiini, bu daveti kendilerine iletmek zere geldiklerini sylerler. Yal onlara mucize sorar. Onlar da mucize olarak, anadan doma krlerle, baras hastalarn iyiletirdiklerini sylerler. (Allahn izniyle) Bunun zerine Habib senelerdir hasta bir ocuunun bulunduunu syleyince, eliler kendilerini eve gtrmesi halinde, ocuun durumuna bakabileceklerini sylerler. Habib onlar evine gtrr. Onlar ocua dokununca, Allahn izniyle ocuk sapasalam olarak ayaa kalkar. Bu haber ehirde yaylr. Bylece, onlar vastasyla Allah (c.c.) pek ok hastaya ifa ihsan buyurur. O zamanda ehrin bir hkmdar vardr. Vehb, bu hkmdarn adnn Antikis olduunu sylemektedir. Putperest Roma Krallarndan biridir. Bu iki elinin nam ona kadar ular. Onlar arr. Kim olduklarn sorar. Hz. sann elileri olduklarn sylerler. Ne sebeple geldiklerini sorar, eliler: Seni u duyup grmeyen putlar brakp, iiten ve gren Allaha kulluk etmeye davet ediyoruz derler. Elilerin bu daveti zerine Kral: Bizim u ilahlardan baka ilahmz m var ki? der. Eliler: Seni ve putlar yaratan kimdir? derler. Kral elilere: Kalkn da icabnza bakaym. der. Bundan sonra kraln adamlar elileri yakalayp sokaklarda dverler. Bu konuda Vehbin verdii bilgiler yledir: Hz. sa iki eliyi Antakyaya gnderdiinde, onlar ehre varnca uzun zaman kralla grmezler. Nihayet bir gn kral dar ktnda, insanlar kral tekbirlerle ve zikirlerle karlarlar. Bu duruma kzan kral, elileri hapsettirir ve herbirine ikier yz sopa vurdurur. Baz tefsirciler olay yle anlatrlar: ki eli yakalanp dvlnce, Hz. sa Havarilerin reisi olan emun Safay onlarn ardndan yardmc olarak gnderir. emun kendini tantmadan ehre girer. Kraln yakn adamlaryla yaknlk kurar. Onlar da ona snrlar. Sonra Kral emunun varlndan haberdar olur. Onu davet edip, dostluunu kabul eder. Ondan

Recommended

View more >