111984398 Danielle Steel Zvijezda

Download 111984398 Danielle Steel Zvijezda

Post on 13-Jan-2016

69 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

knjiga

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Naslov izvornikaDanielle Steel STAR</p><p>Copvright Danielle Steel, 1989S engleskoga prevele</p><p>Mirjana ivkoviSlavica Stefi</p><p>Danielle Steel</p><p>Zaloba Mladinska knjiga Ljubljana ZagrebJedinom ovjeku kojije ikada unio gnnljavinu, sijevanje munja i duge u moj iivot. To se dogada'jednom, a kada se dogodi, ondaje to zauvijek. Mojoj jedinoj Ijubavi, cijelim srcem, voljenomPopeyu. Volim te.Oliva.</p><p>1.Ptice su se ve dozivale kroz duboku tiinu ranog jutra Alexandrove doline dok je sunce lagano provirivaloiza brda, pruajui zlatne prste spram neba koje je ve za nekoliko trenutaka postalo purpurno. Lie nadrveu je njeno umorilo na slabom povjetarcu dok je Crvstal utke stajala u vlanoj travi, promatrajuivelianstveno nebo koje se rasprskavalo u treperavim bojama. Ptice su na trenutak prestale pjevati kao da su ione osjetile strahopotovanje pred ljepotom doline. Bilo je tu bujnih polja, obrubljenih ogoljelih brda pokojima je lutala i pasla njihova stoka. Ran njezinog oca prostirao se preko dvije stotine jutara, na plodnomtlu uspjevali su ito, orasi i vinova loza, a stoka koju su uzgajali donosila im je najvei prihod. Ran Wyatbio jc unosan ve sto godina, ali Crvstal ga je voljela ne zbog onoga to im je donosio ve zbog njega samog.Ona kao da je nijemo opila s duhovima, za koje je samo ona znala da tamo postoje, dok je promatralavisoku travu kako meko uti na povjetarcu, osjeala toplinu sunca koje joj je obasjavalo zlaanu kosu ipoinjala njeno pjevati. Imala je oi boje ljetnog neba, dugake udove koji su se graciozno pokretali kada jeiznenada poela trati po vlanoj travi, uputivi se prema rijeci. Sjela je na glatki sivi kamen; ledena voda jojje poigravala preko stopala dok je promatrala suneve zrake kako se pribliavaju stijenju. Voljela jepromatrati izlazak sunca, voljela je trati poljima, jednostavno voljela je biti tu, puna ivota, mlada islobodna, sjedinjena sa svojim korijenima i prirodom. Voljela je sjediti i pjevati u mirno jutro, punim glasomkoji je ispunjavao prostor oko nje u valovima,aroban i bez pratnje glazbe. Kao da je postojalo neto posebno u tim trenucima dok je pjevala, u kojima juje samo Bog mogao uti. Na ranu je bilo radnika koji su brinuli za stoku i Meksikanaca koji su obraivalikukuruz i vinograde, a sve njih nadgledao je njezin otac. Ali nitko od njih nije toliko volio zemlju kao ona injezin otac, Tad Wyatt. Njezin brat, Jared, mu je pomagao poslije kole, ali u svojoj esnaestoj godini vie gaje zabavljalo posuditi oev kamion i otii u Napu s prijateljima. Bila je udaljena pedeset minuta vonje odJim Towna. Jared je bio ljepukast mladi; imao je tamnu kosu, poput oeve, i bio je vjet u kroenju divljihkonja. Ali ni on niti njezina sestra Becky, nisu imali Crystalinu lirinu ljepotu. Becky se danas udavala iCrystal je dobro znala da majka i baka ve rade u kuhinji. ula ih je dok je potajno odlazila promatrati suncekako se pojavljuje iza planina. Crystal krene ka sredini potoka, putajui vodu da joj dolazi do butina sve dokjoj se stopala nisu ukoila i koljena poela peckati, a ona se glasno smijala u to ljetno jutro, svlaei tankuspavaicu preko glave da bi je zatim bacila na obalu. Znala je da u blizini nema nikoga tko ju je mogaovidjeti dok je graciozno stajala u potoku, potpuno nesvjesna svoje zapanjujue ljepote, poput kakve mlade</p></li><li><p>Venere koja je iskoila iz potoka u Alexanderovoj dolini. Iz daljine je ovjek mogao pomisliti da je zrelaena, dok je tako stajala pridravajui jednom rukom svoju dugu blijedoplavu kosu na tjemenu, i dok jeobline njezinog izvanrednog tijela lagano gutala ledena voda. Samo su oni koji su je dobro poznavalishvaali koliko je mlada. Neki stranac bi sigurno stekao dojam da je potpuno odrasla, da joj je osamnaest ilidvadeset godina, tijelo joj je bilo zrelo, oi ogromne i plave dok je promatrala rano jutarnje sunce i sretnomirkala pri njegovom sjaju; njezino treperavo golo tijelo kao da je bilo isklesano iz najbljedeg ruiastogmramora. Ali ona nije bila ena, bila je djevojica, jo nije napunila ni petnaest godina, premda e ih ovogljeta napuniti. Nasmijala se u sebi kada se sjetila da e je traiti, da e doi probuditi u njezinu sobu da kakobi im pomogla u kuhinji, da e se njezina sestra razbjesniti to je nema, a iznervirana baka kvocati bezubimustima. Pobjegla im je, kao i obino. To je najvie voljela, pobjei pred mrskim joj obavezama i slobodnojuriti po ranu, lutati visokom travom ili umama u vrijeme zimskih kia ili pak jahati bez sedla i pjevalisama sebi dok juri preko brda ka tajnim mjestima koja je otkrila u dugim etnjama s ocem. Tu je roena, ajednog dana, kada budejako stara, stara kao baka Minerva pa ak i starija od nje, tu e i umrijeti. Svaki djeli njezine due volio jeovaj ran i ovu dolinu. Od oca je naslijedila strast prema zemlji, prema plodnoj smeoj zemlji i bujnomzelenilu koje je prekrivalo proljetna brda. U blizini je opazila srnu i nasmijeila se. U Crvstalinom svijetunije bilo neprijatelja, opasnosti, nikakavih tajnih uasa. Njezino mjesto je bilo tu i nikada ni za trenutak nijeposumnjala da je tu nesigurna. Neko vrijeme je promatrala sunce koje se raalo na nebu, a onda laganokrenula natrag prema obali, lako prelazei preko kamenja svojim dugim nogama, dok nije dohvatilaspavaicu i navukla je preko glave pustivi je da joj se onako mokra priljubi uz tijelo, a splet bljedoplavekose prekrije pola leda. Znala je da mora poi natrag, da su do sada svi ve pobjesnili. Prethodnog dana jepomagala u pravljenju dvadeset etiri pite od jabuka, pekla je kruh, erupala pilie, pomogla u kuhanjupripremajui sedam unki, punila je krupne zrele rajice bosiljkom i orasima. Odradila je svoj dio i znala jeda je cijeli posao obavljen te da bi im sada samo smetala i da bi morala sluati Becky kako vie na brata.Ostalo joj je jo dovoljno vremena da se istuira, odjene i do jedanaest stigne u crkvu. Nije im bila potrebna,samo su mislili da je. Bila je sretnija dok je lutala poljima i ljapkala nogama po potoku u rano jutro. Zrak jeve postao topliji, a povjetarac poeo polako zamirati. Becky e imati lijep dan za vjenanje.U daljini je vidjela njihovu kuu i ula bakin drhtavi glas kako je doziva s trijema ispred kuhinje.Crvsstalll!... Rije kao da je odjekivala posvuda unaokolo dok se ona smijala i trala prema kui, kaonekakvo dugonogo derite s kosom koja se vijorila za njom.Crvstal! Baka je stajala na trijemu dok se pribliavala. Baka Minerva je na sebi imala crnu haljinu koju je</p><p>nosila uvijek za vane kuhinjske poslove. Preko nje je zavezala istu bijelu pregau, te je ljutito napuilausne kada je ugledala Crystal kako joj se poskakukujui pribliava, dok joj se bijela vlana pamunaspavaica pripija uz nago tijelo. Na toj djevojci nije bilo nita umjetno, nije bila prepredena, imala je samo tuzapanjujuu prirodnu ljepotu koje jo nije bila svjesna. I sama je sebe jo smatrala djetetom, eonima dalekood tereta zrelosti. Crystal! Pogledaj se! Spavaica ti se potpuno providi! Nisi vie dijete! to ako te vidinetko od radnika?</p><p>Subota je, bako... nema nikoga. Ona se tako otvoreno nasmije tom izboranom starom licu da je bilo oitoda ne osjea ni sram ni kajanje.Trcbala bi se stidjeti i trebala bi se ve spremati za sestrino vjenanje. Promrmlja ona nezadovoljno briuiake u pregau. Tri okolo kao nekakva divljakua u svitanje. A ovdje te eka posao, Crvstal Wyatt. Ulaziunutra i pitaj majku da li joj treba pomo. Crvstal se osmjehne i trei obie iroki trijcm, te se lako popnekroz prozor svoje spavae sobe; baka je za to vrijeme zalupila mreasta vrata i vratila se da pomae keri ukuhinji.Crvstal je jedan trenutak stajala sama u sobi i pjevuila prije no to je skinula spavaicu i s lakoom je bacilana vlanu gomilu u kutu, a onda podigla pogled prema haljini koju e nositi na Beckynom vjenanju. Haljinaje bila bijela, pamuna, posve jednostavna s nabranim rukavima i malim ipkanim ovratnikom. Majka ju jojje saila to je jednostavnije mogla, bez ikakvih nabora i dodatnih ukrasa koji bi samo jo pojaali njezinuionako zapanjujuu ljepotu. Izgledala je poput djeje haljine, ali Crystal to nije smetalo. Kasnije ju je moglanositi na crkvenim proslavama. U Napi su kupili jednostavne plitke lakirane bijele cipele, a otac joj je iz SanFrancisca donio najlon arape. Baka je svoje neslaganje izrazila gundanjem, a majka je rekla da je jopremlada za njih.Jo je dijete, Tade. Oliviju je uvijek nerviralo kada bi uinila neto to je prema njezinom misijenju moglo</p><p>pokvariti njihovu mlau ki. Uvijek joj je donosio sitnice ili neki ludi dio odjee iz Nape ili San Francisca.Imat e osjeaj da je neto posebno. Crystal je oboavao od kada se rodila, bio je jedan djeli njega koji bi</p><p>ga uvijek zabolio kada bi je ugledao. Dok je bila beba imala je aureolu platinaste kose i oi koje su uvijekgledale ravno u njegove kao da ima neto posebno rei samo njemu i nikom drugom. Bila je roena sa</p></li><li><p>snovima u oima i neim maginim u sebi to je ljude tjeralo da zastanu i zagledaju se u nju. Svi su uvijekzurili u Crvstal. Privlaila je ljude, privlailo ih je neto to je nosila duboko u sebi podjednako kao i njezinaljepota. Nije liila ni na koga iz obitelji, bila je jedinstvena i bila je glazba za oevo srce. On joj je izabraoime prvog trenutka kada ju je ugledao u Olivijinom naruju samo nekoliko trenutaka nakon roenja. Jasna isavrena. Crvstal. Ime joj je potpuno odgovaralo zbog njezinih svijetlih bistrih oiju i meke platinaste kose.ak su i djeca s kojima se igrala kao mala znala da je netoposebno, razlilta od njih na neki nedodirljiv nain. Bila je slobodnija, bistrija i sretnija od njih, nikada senije potpuno pokoravala pravilima i ogranienjima koja su joj drugi nametali, na primjer njezina uvijeknervozna, nikad zadovoljna majka, ili njezina mnogo manje lijepa starija sestra ili brat koji ju je nemilosrdnozadirkivao, pa ak i stroga baka koja je dola ivjeti s njima iz Arizone kada je Crvstal imala sedam godina, aposlije smrti djeda Hodgesa. ini se da ju je samo njezin otac razumio, samo je on znao koliko je izvanredna,poput nekakve rijetke ptice kojoj povremeno morate dozvoliti da slobodno poleti i visoko se vine iznadsvega to je obino i ovozemaljsko. Bila je stvorenje koje mu je osobno poslao Bog i zato je uvijek zbog njekrio pravila, donosio joj male darove, pravio zbog nje izuzetke, to je ostale neopisivo nerviralo.Crvstal! zauje se otar glas njezine majke pred vratima sobe koju je dijelila s Becky gotovo ve petnaest</p><p>godina. Vrata su se otvorila prije no to je stigla odgovoriti i na njima se pojavila Olivija Wyatt; poslala joj jepogled pun nervoznog neodobravanja.Zato tu stoji bez iega na sebi? Bila je gola i prelijepa, ali Olivija nije voljela da je gleda takvu. Nije</p><p>voljela razmiljati o njoj na taj nain, uskoro e postati ena, ali jo ima taj nevini djeji pogled koji jeupravo uperila u majku kada se okrenula prema njoj; Olivija je ve na sebi imala plavu svilenu haljinu kojue nositi na Beckynom venanju. Opasala je istu bijelu pregau, isto kao i baka Minerva. Ogrni se neim!Otac i brat su ti ustali! Strogo je pogledala Crvstal i zatvorila vrata za sobom, kao da oni stoje pred njima,ekajui da vide Crvstalino golo tijelo. Iskreno govorei otac bi ostao zadivljen, i zauen to vidi da vie liina pravu enu no to je to u stvari bila, a Jared bi, kao i uvijek, iskazao potpunu nezainteresiranost za sestrinuzauujuu ljepotu.Oh mama... Znala je kako bi se mama naljutila da ju je samo mogla vidjeti golu usred potoka prije nekoliko</p><p>minuta. Nee oni ulaziti ovamo. Nasmijeila se i nevino slegla ramenima, dok ju je Olivija nastavljalagrditi. Zar ne zna koliko jo ima posla? Treba pomoi sestri oko haljine. Baki treba pomoi da naree puru iunku. Zar moe ikada biti od bilo kakve koristi, Crystal Wyatt?Obje su znale da to nije istina, ali rijetko kad je bila od bilo kakve pomoi enama u kui ve uvijek ocu.</p><p>Vie je voljela da se vozi s njim na traktoru ili da mu pomae u skupljanju stoke kada nije imao dovoljnoljudi. Radila je neumorno za vrijeme stranih oluja unosei zalutalu telad i uvijek je bila neopisivo njena sastokom.Ali to nije nita znailo majci. Obuci se a onda je pogledala u istu bijelu haljinu koja je visila na vratimaormara, obuci plavu prugastu haljinu dok ne poemo u crkvu. Da se ne zaprlja dok bude pomagala baki.Dok ju je majka promatrala, Crvstal je obukla donje rublje i preko glave navukla staru plavu prugastuhaljinu. Na trenutak je opet izgledala kao dijete, ali njezine obline su ve bile takve da ih nije mogla sakriti niizbljedjela haljina na pruge. Jo je nije ni zakopala, kada se vrata otvorie i Becky bane u sobu, nervozno sealei na brata. Imala je smeu kosu poput majine i iroko razmaknute smee oi. Lice joj je biloljepukasto, ali obino, bila je visoka i imala je vitak stas, koji je pomalo podsjeao na Crvstalin, ali na njojnije bilo nita izuzetno i upravo je cvilei objanjavala Oliviji kako je Jared smoio sve runike u jedinojkupaonici na ranu.</p><p>Ne mogu ak pristojno ni osuiti kosu. On to radi svakog dana, mama! Znam da to ini namjerno! Crvstalju je bez rijei promatrala kao da se nikada ranije nisu srele. Premda su petnaest godina ivjele jedna poreddruge, za njih se prije moglo rei da su strankinje nego sestre. Rebecca je bila majina ki, smea kosa i oi,nervozna, stalno se na neto alila. Upravo se trebala udati za momka u kojega se zaljubila kada je bilaCrvstalinih godina i kojega je ekala da se vrati iz rata. Sada, poto je prolo gotovo tono godinu dana odnjegovog sretnog povratka iz Japana, trebala se udati za njega. Imala je osamnaest godina i jo je biladjevica. Mrzim ga, mama! Mrzim ga! To se odnosilo na njezinog brata, a duga smeda kosa joj je onakomokra visila niz lea, a suze joj pekle oi dok je ljutito gledala u majku i sestru, grdei Jareda.Od sutra vie nee morati ivjeti s njim. Odvrati majka i nasmijei se. Prethodnog dana vodile su jedan dug</p><p>razgovor, lagano se etajui pored staje i majka joj je objasnila to e Tom oekivati od nje njihove prvebrane noi u Mendocinu. Becky je ve poneto ula o tim stvarima od prijateljica, od kojih se nekolikoudalo nekoliko, rnjeseci nakon to su se njihovi ljubljeni vratili s Pacifika. Ali Tom je elio prvo nai posao,a Beckvn otac je zahtijevao da ona zavri gimnaziju. Ona je to i ispunila prije pet tjedana i ovog vedrog,sunanog dana kasnog srpnja, njezini e se snovi ispuniti. Postat e gospoa Thomasa Parkera. To je zvualotako odraslo i vie nego zastraujue. Crvstal se potajno pitala zato se njezina sestra udaje za njega. Becky s</p></li><li><p>Tomom nee nikada stii dalje odBoonevilla. Njezin e ivot poeti i zavrili se upravo tu, na ranu na kojem su odrasli. I ona je voljela ran,mnogo vie od ostalih i eljela se smiriti na njemu jednoga dana nakon to bude vidjcla djeli svijeta.Sanjarila je o drugim mjestima, nekim drmjim stvarima, drugim ljudima osim onih s kojima je odrasla.Zcljela je vidjeti jo neto od svijeta osim komada zemlje okruenog Mayacama planinama. ZidoviCrystaline sobe bili su ispunjeni fotografijama filmskih zvijezda, Grete Garbo i Betty Grable, Vivien Leigh iClarke Gabla. Bilo je tu i fotografija Hollywooda, San Francisca i New Yorka, a jednom joj je otac pokazao irazglednicu Pariza. Ponekad je sanjarila da ode u Hollywood i postane filmska zvijezda. Sanja...</p></li></ul>