rozszerzony podręcznik użytkownika -...

47
Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0 POL

Upload: dodien

Post on 06-Feb-2018

238 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

RozszerzonyPodręcznik Użytkownika

DCP-J100DCP-J105MFC-J200

Wersja 0

POL

Page 2: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

i

Podręczniki użytkownika i gdzie można jeznaleźć?

Jaki podręcznik? Co zawiera? Gdzie jest?

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

W pierwszej kolejności zapoznaj się z tym podręcznikiem. Przed skonfigurowaniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją Środki ostrożności. Zapoznaj się z tym podręcznikiem, aby uzyskać informacje o znakach handlowych i ograniczeniach prawnych.

Wydrukowany / w opakowaniu

Podręcznik szybkiej obsługi

Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji urządzenia oraz instalacji sterowników i oprogramowania dla użytkowanego systemu operacyjnego i typu połączenia.

Wydrukowany / w opakowaniu

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Zapoznaj się z podstawowymi operacjami faksowania (MFC-J200), kopiowania oraz skanowania, a także ze sposobami wymiany materiałów eksploatacyjnych. Zapoznaj się ze wskazówkami rozwiązywania problemów.

Plik PDF / płyta CD-ROM

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

Dowiedz się więcej o operacjach zaawansowanych: faksowaniu (MFC-J200), kopiowaniu, funkcjach zabezpieczeń (MFC-J200), drukowaniu raportów i przeprowadzaniu rutynowych czynności konserwacyjnych.

Plik PDF / płyta CD-ROM

Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci 1

Ten podręcznik zawiera instrukcje skanowania, drukowania, funkcji PC-Fax (MFC-J200) i innych operacji, które można wykonywać po podłączeniu urządzenia Brother do komputera. Można tam również znaleźć przydatne informacje dotyczące korzystania z narzędzia Brother ControlCenter, użytkowania urządzenia w środowisku sieciowym, a także często stosowane terminy.

Plik HTML / płyta CD-ROM

Przewodnik AirPrint 3 Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące korzystania z funkcji AirPrint do drukowania na urządzeniu Brother z systemu OS X v10.7.x, 10.8.x oraz z urządzeń iPhone, iPod touch, iPad i z innych urządzeń z systemem iOS bez instalowania sterownika drukarki.

Plik PDF / Brother Solutions Center 2

Przewodnik Google Cloud Print 3

Ten podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania z usług Google Cloud Print™ w celu drukowania za pośrednictwem internetu.

Plik PDF / Brother Solutions Center 2

Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla aplikacji Brother iPrint&Scan) 3

Ten podręcznik zawiera przydatne informacje dotyczące drukowania z urządzenia mobilnego oraz skanowania z urządzenia Brother na urządzenie mobilne w przypadku podłączenia do sieci Wi-Fi.

Plik PDF / Brother Solutions Center 2

1 Funkcje sieciowe nie są dostępne w modelu DCP-J100.2 Odwiedź witrynę internetową http://solutions.brother.com/.3 Tylko modele MFC-J200 i DCP-J105

Page 3: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

ii

Spis Treści1 Ustawienia ogólne 1

WAŻNA UWAGA .................................................................................................. 1Przechowywanie danych w pamięci .................................................................... 1Automatyczna zmiana czasu (tylko modele MFC) ............................................... 1Tryb spoczynku .................................................................................................... 2Automatyczne wyłączanie (modele DCP) ............................................................ 2LCD ..................................................................................................................... 3

Zmiana języka wyświetlacza LCD (w zależności od kraju) ............................ 3Kontrast LCD ................................................................................................. 3

Tryb zegara (tylko modele MFC) .......................................................................... 4

2 Funkcje zabezpieczeń (tylko modele MFC) 5

Blokada transmisji ................................................................................................ 5Ustawianie i zmiana hasła blokady transmisji ................................................ 5Włączanie/wyłączanie blokady transmisji ...................................................... 6

3 Wysyłanie faksu (tylko modele MFC) 7

Dodatkowe opcje wysyłania ................................................................................. 7Wysyłanie faksów za pomocą wielu ustawień ............................................... 7Zatrzymywanie faksowania ............................................................................ 7Kontrast .......................................................................................................... 7Zmiana rozdzielczości faksu .......................................................................... 8

Dodatkowe operacje wysyłania ............................................................................ 9Ręczne wysyłanie faksów .............................................................................. 9Wysyłanie faksu po zakończeniu rozmowy .................................................... 9Podwójny dostęp (tylko tryb monochromatyczny) .......................................... 9Rozsyłanie (tylko tryb monochromatyczny) ................................................... 9Transmisja w czasie rzeczywistym .............................................................. 11Tryb zagraniczny .......................................................................................... 11Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących .......................................... 12

4 Odbieranie faksu (tylko modele MFC) 13

Odbieranie do pamięci (tylko tryb monochromatyczny) ..................................... 13Drukowanie faksu z pamięci ........................................................................ 13Odbieranie faksu za pomocą komputera (Windows®) ................................. 13Wyłączanie operacji odbierania do pamięci ................................................. 14Zmiana operacji odbierania do pamięci ....................................................... 15

Dodatkowe operacje odbioru ............................................................................. 16Odbiór po wyczerpaniu papieru ................................................................... 16Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego .................................... 16Odbieranie faksu po zakończeniu rozmowy ................................................ 16

5 Wybieranie i zapisywanie numerów (tylko modele MFC) 17

Operacje głosowe .............................................................................................. 17

Page 4: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

iii

Dodatkowe operacje wybierania ........................................................................ 17Łączenie numerów wybierania szybkiego .................................................... 17

Dodatkowe sposoby zapisywania numerów ...................................................... 18Ustawianie grup do rozsyłania ..................................................................... 18Zmiana lub usuwanie grupy ......................................................................... 18

6 Drukowanie raportów 20

Raporty faksów (tylko modele MFC) .................................................................. 20Raport weryfikacji transmisji ........................................................................ 20Dziennik faksów (raport o działaniach) ........................................................ 20

Raporty ............................................................................................................... 21Sposób drukowania raportu ......................................................................... 21

7 Tworzenie kopii 22

Opcje kopiowania ............................................................................................... 22Kończenie kopiowania ................................................................................. 22Zmiana prędkości i jakości kopiowania ........................................................ 22Powiększanie i zmniejszanie kopii ............................................................... 23Wykonywanie plakatu lub N kopii na 1 arkuszu (Układ strony) ................... 25Kopiowanie ID 2 na 1 (Układ strony) ........................................................... 26Sortowanie kopii ........................................................................................... 27Regulacja gęstości ....................................................................................... 28Usunięcie koloru tła ...................................................................................... 28

A Rutynowa konserwacja 30

Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia ............................................................. 30Czyszczenie obudowy urządzenia ............................................................... 30Czyszczenie płyty drukarki ........................................................................... 31Czyszczenie rolek podawania papieru ......................................................... 31Czyszczenie rolek pobierania papieru ......................................................... 32Sprawdzanie poziomu atramentu ................................................................ 33

Pakowanie i transport urządzenia ...................................................................... 34

B Słownik 37

C Indeks 41

Page 5: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

1

1

1

Ustawienia ogólne

WAŻNA UWAGA Na większości ilustracji w niniejszym Podręczniku użytkownika przedstawiono model

MFC-J200.

Przechowywaniedanych w pamięciUstawienia menu są przechowywane trwale,dzięki czemu nie zostaną utracone nawet wprzypadku awarii zasilania. Ustawieniatymczasowe (takie jak kontrast, trybzagraniczny itp.) zostaną utracone.Konieczne może okazać się ponowneustawienie daty i godziny.

Automatyczna zmianaczasu (tylko modele MFC)Istnieje możliwość ustawienia urządzenia tak,aby automatycznie włączało czas letni izimowy. Urządzenie przesunie czas o jednągodzinę do przodu na wiosnę i cofnie o jednągodzinę jesienią. Upewnij się, że wustawieniach Data i godzina urządzeniaustawiono aktualną datę i godzinę.

a Naciśnij przyciski Menu, 0, 1, 2.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję wł. lub wył.Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Page 6: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Rozdział 1

2

Tryb spoczynkuW opcjach trybu spoczynku można określićczas, po jakim urządzenie przechodzi w trybspoczynku (do 60 minut). W chwili wykonaniajakiejkolwiek operacji w urządzeniu timerzostanie zresetowany.

(MFC-J200)

a Naciśnij przyciski Menu, 2, 6.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 1 Min, 2 Min., 3 Min.,5 Min., 10 Min., 30 Min. lub60 Min.Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

(DCP-J100 i DCP-J105)

a Naciśnij przycisk Menu.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 0.Wstępne ustaw.Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 3.Tryb oczekiw.Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 1 Min, 2 Min., 3 Min.,5 Min., 10 Min., 30 Min. lub60 Min. określającą czas, po upływiektórego urządzenie przejdzie w trybspoczynku.Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Automatycznewyłączanie (modele DCP)Funkcja automatycznego wyłączaniapowoduje wyłączenie urządzenia poustawionej liczbie godzin od momentuprzejścia w tryb spoczynku. Jeśli dla tej funkcjiwybrano ustawienie Wył, urządzeniepozostanie w trybie spoczynku i nie będzie sięwyłączać.

Ustawieniem domyślnym jest 1godz.

W celu włączenia urządzenia po uprzednimwyłączeniu go przy użyciu funkcjiautomatycznego wyłączania naciśnij przyciskwłączania/wyłączania urządzenia.

INFORMACJA(Tylko DCP-J105)

Urządzenie nie będzie się wyłączaćautomatycznie, gdy:

• urządzenie jest podłączone do siecibezprzewodowej,

• dla opcji WLAN wł. wybranoustawienie wł.

a Naciśnij przycisk Menu.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 0.Wstępne ustaw.Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 5.Autowyłączanie.Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 1godz, 2godz, 4godz, 8godzlub Wył.Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Page 7: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Ustawienia ogólne

3

1

LCD

Zmiana języka wyświetlaczaLCD (w zależności od kraju)

Pozwala zmienić język wyświetlacza LCD.

(MFC-J200)

a Naciśnij przyciski Menu, 0, 0.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćjęzyk.Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

(DCP-J100 i DCP-J105)

a Naciśnij przycisk Menu.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 0.Wstępne ustaw.Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 0.Miejscowy jęz.Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćjęzyk.Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Kontrast LCD

W przypadku słabej czytelności wyświetlaczaLCD spróbuj zmienić ustawienie kontrastu.

(MFC-J200)

a Naciśnij przyciski Menu, 2, 5.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję jasny lub ciemny.Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

(DCP-J100 i DCP-J105)

a Naciśnij przycisk Menu.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 0.Wstępne ustaw.Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 2.Kontrast LCD.Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję jasny lub ciemny.Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Page 8: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Rozdział 1

4

Tryb zegara (tylko modele MFC)Na panelu sterowania urządzenia znajdująsię trzy przyciski trybu tymczasowego: FAKS,SKANUJ oraz KOPIUJ. Czas powrotuurządzenia do trybu faksu po zakończeniuostatniej operacji skanowania lub kopiowaniamożna zmienić. Po wybraniu opcji Wyłurządzenie pozostanie w ostatnio używanymtrybie.

a Naciśnij przyciski Menu, 2, 1.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 0 Sek, 30 Sek., 1 Min,2 Min., 5 Min. lub Wył.Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Page 9: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

2

5

2

Funkcje zabezpieczeń (tylko modele MFC)

Blokada transmisjiBlokada transmisji zapobieganieautoryzowanemu dostępowi dourządzenia.

Przy włączonej blokadzie transmisji dostępnesą następujące operacje:

Odbieranie faksów

Odbieranie faksu za pomocą komputera 1 (jeśli włączono funkcję odbierania faksu zapomocą komputera)

1 Jeśli funkcja blokady transmisji została włączona,urządzenie odbierze faksy i zapisze je w pamięci. Powyłączeniu blokady transmisji faksy zostanąprzesłane do wybranego komputera.

Przy włączonej blokadzie transmisjinastępujące operacje NIE SĄ dostępne:

Obsługa za pomocą panelu sterowania

Drukowanie z komputera

INFORMACJAW przypadku zapomnienia hasła blokadytransmisji należy skontaktować się zdziałem obsługi klienta firmy Brother wcelu uzyskania pomocy technicznej.

Ustawianie i zmiana hasłablokady transmisji

INFORMACJAJeśli hasło zostało już ustawione, nie mapotrzeby ponownego jego ustawiania.

Ustawianie hasła

Pamiętaj, aby zapisać ustawione hasło.

a Naciśnij przyciski Menu, 3, 0, 1.

b Wprowadź czterocyfrowe hasło.Naciśnij przycisk OK.

c Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi siękomunikat Weryfikuj:, wprowadźhasło ponownie.Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Zmiana hasła

a Naciśnij przyciski Menu, 3, 0, 1.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję Ustaw hasło.Naciśnij przycisk OK.

c Wprowadź stare czterocyfrowe hasło.Naciśnij przycisk OK.

d Wprowadź nowe czterocyfrowe hasło.Naciśnij przycisk OK.

e Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi siękomunikat Weryfikuj:, wprowadźhasło ponownie.Naciśnij przycisk OK.

f Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Page 10: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Rozdział 2

6

Włączanie/wyłączanieblokady transmisji

Włączanie blokady transmisji

a Naciśnij przyciski Menu, 3, 0, 1.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję Zablok. klawisze.Naciśnij przycisk OK.

c Wprowadź zarejestrowaneczterocyfrowe hasło.Naciśnij przycisk OK.Urządzenie przejdzie w tryb offline, a nawyświetlaczu LCD zostanie wyświetlonykomunikat Blok. klaw. wł.

Wyłączanie blokady transmisji

a Naciśnij przycisk Menu.

b Wprowadź zarejestrowaneczterocyfrowe hasło.Naciśnij przycisk OK.Blokada transmisji zostanie wyłączona.

INFORMACJAW przypadku wprowadzenianieprawidłowego hasła na ekranie pojawisię komunikat Błędne hasło, aurządzenie pozostanie w trybie offline.Urządzenie pozostanie w trybieBlok. klaw. wł. do momentuwprowadzenia prawidłowego hasła.

Page 11: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

3

7

3

Wysyłanie faksu (tylko modele MFC)

Dodatkowe opcjewysyłania

Wysyłanie faksów za pomocąwielu ustawień

Podczas wysyłania faksu można wybraćkombinację ustawień, na przykładRozdzielcz. FX, Kontrast,Tryb międzyn. oraz Nd.-czas rz.

Niektóre ustawienia są dostępne tylkopodczas wysyłania faksów czarno-białych.

a Włóż dokument.

b Naciśnij przycisk (FAKS).

c W menu konfiguracji wysyłania (Menu,3, 2) wybierz ustawienie, które mazostać zmienione.Naciśnij przycisk OK.

d Wybierz żądaną opcję dla ustawienia.Naciśnij przycisk OK.

e Wykonaj jedną z następującychczynności:

Naciśnij przycisk 1, aby zmienić inneustawienie.

Po zakończeniu zmian ustawieńnaciśnij przycisk 2. Przejdź dokroku f.

f Wprowadź numer faksu.

g Naciśnij przycisk Start Mono lubStart Kolor.

INFORMACJANiektóre ustawienia mają charaktertymczasowy i po wysłaniu faksuurządzenie powraca do ustawieńdomyślnych.

Zatrzymywanie faksowania

Aby zatrzymać faksowanie, naciśnij przyciskStop/Zakończ.

Kontrast

Jeśli dokument jest bardzo jasny lub bardzociemny, można zmienić jego kontrast.W przypadku większości dokumentów możnazastosować ustawienie fabryczne – auto.Opcja auto pozwala wybrać właściwykontrast dokumentu. W przypadku wysyłania jasnego dokumentuużyj ustawienia jasny. W przypadkuwysyłania ciemnego dokumentu użyjustawienia ciemny.

a Włóż dokument.

b Naciśnij przycisk (FAKS).

c Naciśnij przyciski Menu, 3, 2, 2.

d Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję auto, jasny lub ciemny.Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk 2, aby kontynuowaćwysyłanie faksu.

f Wprowadź numer faksu.

g Naciśnij przycisk Start Mono lubStart Kolor.

INFORMACJAW następujących warunkach – nawet jeśliwybrano opcję jasny lub ciemny –urządzenie wyśle faks przy użyciuustawienia auto:

• Jeśli wysyłany jest faks kolorowy.

• Jeśli dla faksu wybrano rozdzielczośćFoto.

Page 12: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Rozdział 3

8

Zmiana rozdzielczości faksu

Jakość faksu można poprawić, zmieniającjego rozdzielczość. Rozdzielczość możnazmienić dla następnego faksu lub dlawszystkich faksów.

Zmiana rozdzielczości dlanastępnego faksu

a Włóż dokument.

b Naciśnij przycisk (FAKS).

c Naciśnij przycisk Rozdzielczość faksu,a następnie a lub b, aby wybraćrozdzielczość.Naciśnij przycisk OK.

d Wprowadź numer faksu.

e Naciśnij przycisk Start Mono lubStart Kolor.

Zmiana domyślnej rozdzielczościfaksu

a Włóż dokument.

b Naciśnij przycisk (FAKS).

c Naciśnij przyciski Menu, 3, 2, 1.

d Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćżądaną rozdzielczość.Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk 2, aby kontynuowaćwysyłanie faksu.

f Wprowadź numer faksu.

g Naciśnij przycisk Start Mono lubStart Kolor.

INFORMACJADo wyboru są cztery rozdzielczościfaksów monochromatycznych i dwiefaksów kolorowych.

Monochromatyczna

Standard Odpowiednia dla większości dokumentów.

Wysoka Odpowiednia dla małych wydruków; przesyłanie jest nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości Standard.

B.wysoka Odpowiednia dla małych wydruków lub ilustracji; przesyłanie jest nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości Wysoka.

Foto Należy jej używać w przypadku dokumentów o różnych odcieniach szarości lub zdjęć. Transmisja w trybie Foto jest najwolniejsza.

Kolorowa

Standard Odpowiednia dla większości dokumentów.

Wysoka Należy jej używać w przypadku zdjęć. Przesyłanie jest nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości Standard.

W przypadku wybrania opcji B.wysokalub Foto, a następnie wysłania faksu przyużyciu przycisku Start Kolor, urządzeniewyśle faks przy użyciu ustawieniaWysoka.

Page 13: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Wysyłanie faksu (tylko modele MFC)

9

3

Dodatkowe operacjewysyłania

Ręczne wysyłanie faksów

Podczas ręcznej transmisji słyszalne sądźwięki wybierania numeru, dzwonienia iodbioru faksu.

INFORMACJAAby wysłać faks wielostronicowy, użyjpodajnika ADF.

a Włóż dokument.

b Naciśnij przycisk (FAKS).

c Aby usłyszeć ton wybierania, podnieśsłuchawkę telefonu zewnętrznego.

d Wybierz numer faksu za pomocątelefonu zewnętrznego.

e Po usłyszeniu tonów faksu naciśnijprzycisk Start Mono lub Start Kolor.W przypadku korzystania z szybyskanera naciśnij przycisk 1, aby wysłaćfaks.

f Odłóż słuchawkę telefonuzewnętrznego.

Wysyłanie faksu pozakończeniu rozmowy

Po zakończeniu rozmowy, a przedrozłączeniem się, można wysłać faks dorozmówcy.

a Poproś rozmówcę, aby zaczekał nasygnał dźwiękowy faksu i przedrozłączeniem się naciśnij przycisk Startlub Wyślij.

b Włóż dokument.

c Naciśnij przycisk (FAKS).

d Naciśnij przycisk Start Mono lubStart Kolor.

W przypadku korzystania z szybyskanera naciśnij przycisk 1, abywysłać faks.

e Odłóż słuchawkę telefonuzewnętrznego.

Podwójny dostęp (tylko trybmonochromatyczny)

Możliwe jest wybranie numeru i rozpoczęcieskanowania faksu do pamięci – nawet jeśliurządzenie wykonuje wysyłanie z pamięci,odbiera faksy lub drukuje dane z komputera.Na wyświetlaczu LCD widoczny jest numernowego zadania.

Liczba stron, które można zeskanowaćbędzie różna w zależności od drukowanychdanych.

INFORMACJAJeśli zostanie wyświetlony komunikatBrak pamięci, naciśnij przyciskStop/Zakończ, aby anulować lub przyciskStart Mono, aby wysłać strony, które jużzostały zeskanowane.

Rozsyłanie (tylko trybmonochromatyczny)

Rozsyłanie umożliwia wysłanie tego samegofaksu pod więcej niż jeden numer. Dopojedynczego rozsyłania można dodaćgrupy, numery wybierania szybkiego imaksymalnie 50 ręcznie wybranychnumerów.

Po zakończeniu rozsyłania zostaniewydrukowany raport rozsyłania.

Page 14: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Rozdział 3

10

Przed rozpoczęciem rozsyłania

Numery wybierania szybkiego, które mająbyć użyte do rozsyłania, należy wcześniejzapisać w pamięci urządzenia.(uu Podstawowy Podręcznik Użytkownika:Zapisywanie numerów wybieraniaszybkiego).

Numery wybierania grupowego, które mająbyć użyte do rozsyłania, należy wcześniejzapisać w pamięci urządzenia. Numerywybierania grupowego obejmują wielezapisanych numerów wybierania szybkiego.(Patrz Ustawianie grup do rozsyłaniauu strona 18).

Sposób rozsyłania faksu

a Włóż dokument.

b Naciśnij przycisk (FAKS).

c Wprowadź numer.Naciśnij przycisk OK.Numer można wprowadzić przy użyciufunkcji wybierania szybkiego,wybierania grupowego lub też ręcznieza pomocą klawiatury.

d Powtórz krok c, aż zostanąwprowadzone wszystkie numery faksu,które mają być uwzględnione wrozsyłaniu.

e Naciśnij przycisk Start Mono.

Faksowanie z podajnika ADF

Urządzenie rozpocznie skanowaniedokumentu.

Faksowanie z szyby skanera

Kiedy na ekranie LCD pojawi się pytanieNastępna strona?, wykonaj jedną znastępujących czynności:

Aby wysłać pojedynczą stronę,naciśnij przycisk 2 (lub ponownienaciśnij przycisk Start Mono).

Urządzenie rozpocznie wysyłaniedokumentu.

Aby wysłać wiele stron, naciśnijprzycisk 1 i umieść następną stronęna szybie skanera.

Naciśnij przycisk OK.

Urządzenie rozpocznie skanowaniestrony. (Powtórz ten krok dla każdejstrony).

Po zeskanowaniu wszystkich stronnaciśnij przycisk 2 lub Start Mono,aby rozpocząć faksowanie.

INFORMACJA• Jeśli nie użyto żadnych numerów grup,

można rozesłać faksy na 90 różnychnumerów.

• Dostępna ilość pamięci urządzenia zależyod typów zadań w pamięci oraz numerówwykorzystywanych do rozsyłania.W przypadku rozsyłania faksów przyużyciu maksymalnej liczby dostępnychnumerów nie można użyć trybupodwójnego dostępu.

• Jeśli zostanie wyświetlony komunikatBrak pamięci, naciśnij przyciskStop/Zakończ, aby anulować lub przyciskStart Mono, aby wysłać strony, które jużzostały zeskanowane.

Anulowanie trwającego rozsyłania

a Naciśnij przyciski Menu, 3, 5.Na wyświetlaczu LCD pojawi sięwybierany numer faksu lub nazwa oraznumer zadania rozsyłania.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćnumer zadania rozsyłania.

c Naciśnij przycisk OK.Na wyświetlaczu LCD pojawi sięnastępujące pytanie:

Page 15: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Wysyłanie faksu (tylko modele MFC)

11

3

1.anuluj 2.wyjść

d Aby anulować rozsyłanie, naciśnijprzycisk 1.

e Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Transmisja w czasierzeczywistym

Przed wysłaniem faksu urządzenie skanujedokumenty do pamięci. Następnie, jeśli liniatelefoniczna jest wolna, urządzenie wybieranumer i wysyła faks.

Niekiedy może zajść koniecznośćnatychmiastowego wysłania ważnegodokumentu bez oczekiwania na jegozeskanowanie do pamięci urządzenia. Dlaopcji Nd.-czas rz. można ustawić wartośćwł. dla wszystkich dokumentów lub teżRezerwacja faxu tylko dla następnegofaksu.

Wysyłanie w czasie rzeczywistym dlawszystkich faksów

a Naciśnij przycisk (FAKS).

b Naciśnij przyciski Menu, 3, 2, 3.

c Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję wł. (lub wył).Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk 2, aby kontynuowaćwysyłanie faksu.

e Włóż dokument.

f Wprowadź numer faksu.

g Naciśnij przycisk Start Mono lubStart Kolor.

Wysyłanie w czasie rzeczywistymtylko dla następnego faksu

a Naciśnij przycisk (FAKS).

b Naciśnij przyciski Menu, 3, 2, 3.

c Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję Rezerwacja faxu. Naciśnijprzycisk OK.

d Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję Rezerw.faxu:wył. lubRezerw.faxu:wł.

e Naciśnij przycisk OK.

f Naciśnij przycisk 2, aby kontynuowaćwysyłanie faksu.

g Włóż dokument.

h Wprowadź numer faksu.

i Naciśnij przycisk Start Mono lubStart Kolor.

INFORMACJA• Jeśli wysyłany faks jest kolorowy lub jeśli

pamięć jest pełna, a z podajnika ADF jestwysyłany faks monochromatyczny,urządzenie wyśle dokument w czasierzeczywistym (nawet jeśli dla opcjiNd.-czas rz. zostało wybraneustawienie wył).

• W przypadku wysyłania w czasierzeczywistym z szyby skanera funkcjaautomatycznego wybierania ponownegonie będzie działała.

• Jeśli pamięć jest pełna, nie będzie możnawysyłać faksów z szyby skanera aż domomentu zwolnienia części pamięci.

Tryb zagraniczny

W przypadku trudności z wysłaniem faksu zagranicę spowodowanych możliwościąwystąpienia zakłóceń na linii telefonicznejzalecamy włączenie trybu zagranicznego. Powysłaniu faksu za pomocą tej funkcji zostanieona automatycznie wyłączona.

a Włóż dokument.

Page 16: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Rozdział 3

12

b Naciśnij przycisk (FAKS).

c Naciśnij przyciski Menu, 3, 2, 4.

d Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję wł. (lub wył.).Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk 2, aby kontynuowaćwysyłanie faksu.

f Wprowadź numer faksu.

g Naciśnij przycisk Start Mono lubStart Kolor.

Sprawdzanie i anulowaniezadań oczekujących

Można sprawdzić, które zadania oczekują wpamięci na wysłanie lub anulować zadanie. (Jeśli w pamięci nie ma zadań, nawyświetlaczu LCD pojawi się komunikatBrak zad. w kol.).

a Naciśnij przyciski Menu, 3, 5.Wszystkie zadania oczekujące będąwidoczne na wyświetlaczu LCD.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby przewinąćlistę zadań, a następnie wybierzzadanie, które ma zostać anulowane.Naciśnij przycisk OK.

c Wykonaj jedną z następującychczynności:

Naciśnij przycisk 1, aby anulować.

Naciśnij przycisk 2, aby zakończyćbez anulowania.

d Powtórz kroki b i c dla każdegozadania, które ma być anulowane.

e Po zakończeniu naciśnij przyciskStop/Zakończ.

Page 17: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

4

13

4

Odbieranie faksu (tylko modele MFC)

Odbieranie do pamięci (tylko trybmonochromatyczny)Funkcja odbierania do pamięci umożliwiazdalne odbieranie faksów, kiedy użytkowniknie przebywa przy urządzeniu.

Jednocześnie można wykonywać tylko jednąoperację odbierania do pamięci:

Funkcja odbierania faksu za pomocąkomputera

Wył.

Ustawienie to można zmienić w dowolnymczasie. Jeśli w chwili zmiany operacjiodbierania do pamięci w pamięci urządzenianadal znajdują się odebrane faksy, nawyświetlaczu LCD pojawi się odpowiednikomunikat. (Patrz Wyłączanie operacjiodbierania do pamięci uu strona 14).

Drukowanie faksu z pamięci

Jeśli została wybrana funkcja odbieraniafaksu za pomocą komputera, urządzeniebędzie odbierać faksy i zapisywać je wpamięci, gdy komputer jest wyłączony. Abywydrukować faksy z pamięci, wykonajponiższe czynności.

a Naciśnij przyciski Menu, 3, 4.

b Naciśnij przycisk Start Mono.

c Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

INFORMACJAPo wydrukowaniu faksu z pamięci danefaksu zostaną usunięte z urządzenia.

Odbieranie faksu za pomocąkomputera (Windows®)

Po włączeniu funkcji odbierania faksu zapomocą komputera urządzenie będziezapisywać odebrane faksy w pamięci iwysyłać je do komputera. Faksy te będziemożna przeglądać i zapisywać wkomputerze.

Nawet jeśli komputer zostanie wyłączony (np.w nocy lub podczas weekendu), urządzenieodbierze faksy i zapisze je w pamięci.

Po uruchomieniu komputera i włączeniuoprogramowania do odbierania faksów zapomocą komputera urządzenie przekażefaksy do komputera.

Aby wysłać odebrane faksy do komputera,należy uruchomić oprogramowanie doodbierania faksów za pomocą komputera.

(uu Podręczniki oprogramowania i obsługidla sieci.)

W przypadku wyboru opcjiDruk backup:wł. urządzenie takżewydrukuje faks.

a Naciśnij przycisk (FAKS).

b Naciśnij przyciski Menu, 3, 1, 7.

c Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję Odbiór pc fax.Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję <USB> lub nazwę komputera,za pomocą którego chcesz odbieraćfaksy w przypadku podłączenia do sieci.Naciśnij przycisk OK.

Page 18: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Rozdział 4

14

e Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję Druk backup:wł. lubDruk backup:wył.Naciśnij przycisk OK.

f Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

INFORMACJA• Odbieranie faksu za pomocą komputera

nie jest obsługiwane w systemie Mac OS.

• Przed skonfigurowaniem funkcjiodbierania faksu za pomocą komputeranależy zainstalować oprogramowanieMFL-Pro Suite. Upewnij się, że komputerjest podłączony i włączony.

(uu Podręczniki oprogramowania iobsługi dla sieci.)

• Jeśli zostanie wyświetlony komunikat obłędzie, a urządzenie nie może drukowaćfaksów z pamięci, za pomocą tej funkcjimożna przesłać faksy do komputera.(uu Podstawowy PodręcznikUżytkownika: Przesyłanie faksów lubraportu dziennika faksów).

• Jeśli odebrany faks jest kolorowy,urządzenie wydrukuje go w kolorze, alenie prześle do komputera.

Wyłączanie operacjiodbierania do pamięci

a Naciśnij przycisk (FAKS).

b Naciśnij przyciski Menu, 3, 1, 7.

c Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję Wył.Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

INFORMACJAJeśli w pamięci urządzenia nadal znajdująsię faksy, na wyświetlaczu LCD będziedostępnych więcej opcji do wyboru. (PatrzZmiana operacji odbierania do pamięciuu strona 15).

Page 19: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Odbieranie faksu (tylko modele MFC)

15

4

Zmiana operacji odbierania dopamięci

Jeśli w chwili zmiany operacji odbierania dopamięci w pamięci urządzenia znajdują sięodebrane faksy, na wyświetlaczu LCD pojawisię jedno z następujących pytań:

Jeśli wszystkie odebrane faksy jużzostały wydrukowane

Kas.wszys.dok.?

• Po naciśnięciu przycisku 1 (tak) faksyw pamięci zostaną usunięte przedzmianą ustawienia.

• Po naciśnięciu przycisku 2 (nie) faksyw pamięci nie zostaną usunięte iustawienie pozostanie niezmienione.

Jeśli w pamięci pozostająniewydrukowane faksy

Druk. cały fax?

• Po naciśnięciu przycisku 1 (tak) faksyw pamięci zostaną wydrukowaneprzed zmianą ustawienia. Jeśli kopiazapasowa została już wydrukowana,nie będzie drukowana ponownie.

• Po naciśnięciu przycisku 2 (nie) faksyw pamięci nie zostaną wydrukowane iustawienie pozostanie niezmienione.

Na wyświetlaczu LCD pojawi się następującepytanie:

Wysł. Fax do PC?

• Po naciśnięciu przycisku 1 (Tak) faksyzostaną wysłane do komputera przedzmianą ustawienia. Zostaniewyświetlony monit o włączeniedrukowania kopii zapasowej. (Abyuzyskać dodatkowe informacje, patrzOdbieranie faksu za pomocąkomputera (Windows®) uu strona 13).

• Po naciśnięciu przycisku 2 (Nie) faksynie zostaną usunięte z pamięci aniwysłane do komputera i ustawieniepozostanie niezmienione.

Page 20: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Rozdział 4

16

Dodatkowe operacjeodbioru

Odbiór po wyczerpaniupapieru

Gdy podczas odbierania faksu w tacy papieruskończy się papier, na wyświetlaczu LCDpojawi się komunikat Brak papieru. Włóżpapier do tacy papieru. (uu PodstawowyPodręcznik Użytkownika: Ładowanie papierui innych nośników).

Jeśli papier nie zostanie włożony do tacy,urządzenie będzie kontynuowało odbieraniefaksu. Pozostałe strony zostaną zapisane wpamięci (jeśli dostępna będzie wystarczającailość miejsca w pamięci).

Następne przychodzące faksy także będązapisywane w pamięci, aż do jej zapełnienia.Aby wydrukować faksy, należy włożyć papierdo tacy papieru. Jeśli pamięć jest pełna,urządzenie przestanie odbierać połączenia.

Drukowanie zmniejszonegofaksu przychodzącego

W przypadku wybrania opcji wł. urządzeniezmniejsza poszczególne strony faksuprzychodzącego, aby dopasować ichwielkość do papieru o rozmiarze A4 lub Letter.Urządzenie oblicza współczynnikzmniejszenia na podstawie rozmiaru stronyfaksu i ustawienia rozmiaru papieru wurządzeniu.

(uu Podstawowy Podręcznik Użytkownika:Rozmiar papieru).

a Naciśnij przycisk (FAKS).

b Naciśnij przyciski Menu, 3, 1, 6.

c Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję wł. (lub wył.).Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Odbieranie faksu pozakończeniu rozmowy

Po zakończeniu rozmowy, a przedrozłączeniem się, można poprosić rozmówcęo wysłanie faksu. Upewnij się, że podajnikADF jest pusty.

a Poproś rozmówcę, aby umieściłdokument w swoim urządzeniu inacisnął przycisk Start lub Wyślij.

b Po usłyszeniu tonów CNG faksurozmówcy naciśnij przycisk Start Monolub Start Kolor w swoim urządzeniu.

c Naciśnij przycisk 2, aby wybrać pozycjęodb. w celu odebrania faksu.

d Odłóż słuchawkę telefonuzewnętrznego.

Page 21: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

5

17

5

Wybieranie i zapisywanienumerów (tylko modele MFC)

Operacje głosoweDo wykonywania połączeń głosowych należykorzystać z telefonu wewnętrznego lubzewnętrznego.

Dodatkowe operacjewybierania

Łączenie numerówwybierania szybkiego

Niekiedy podczas wysyłania faksu może byćprzydatna możliwość wyboru jednego z kilkuoperatorów sieci międzymiastowych. Stawkimogą być różne w zależności od pory imiejsca docelowego. Aby korzystać z niskichstawek, można zapisać kody dostępuoperatorów połączeń międzymiastowych inumery kart kredytowych jako numerywybierania szybkiego. (uu PodstawowyPodręcznik Użytkownika: Zapisywanienumerów wybierania szybkiego).

Te długie sekwencje wybierania możnazapisać, dzieląc je i ustawiając jako oddzielnenumery wybierania szybkiego w dowolnejkombinacji.

Można włączyć nawet ręczne wybieranie zapomocą klawiatury.

Można na przykład zapisać numer „01632”pod numerem 03 książki adresowej oraznumer „960555” pod numerem 02 książkiadresowej. Można je wykorzystać w celuwybrania numeru „01632-960555”, jak tozostało przedstawione w poniższymprzykładzie.

a Naciśnij przycisk (FAKS).

b Naciśnij przycisk (Książka adr.).

c Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję Szukaj.Naciśnij przycisk OK.

d Wprowadź #, 03.

e Naciśnij przycisk (Książka adr.).

f Wprowadź #, 02.

g Naciśnij przycisk Start Mono lubStart Kolor.Zostanie wybrany numer„01632-960555”.

Aby tymczasowo zmienić numer, można zapomocą klawiatury ręcznie zastąpić częśćnumeru. Aby na przykład zmienić numer na„01632-960556”, wprowadź numer (03„01632”) za pomocą funkcji (Książka adr.),wybierz pozycję Szukaj, naciśnijprzycisk OK, naciśnij przycisk #, 03, anastępnie naciśnij przyciski „960556” naklawiaturze.

INFORMACJAJeśli wymagane jest odczekanie nakolejne wybieranie tonowe lub sygnał wdowolnym miejscu sekwencji wybierania,wstaw do numeru pauzę, naciskającprzycisk Powtórz wybieranie/Pauza.Każde naciśnięcie przycisku powodujedodanie 3,5-sekundowego opóźnienia.Aby wydłużyć pauzę, można odpowiedniąliczbę razy nacisnąć przyciskPowtórz wybieranie/Pauza.

Page 22: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Rozdział 5

18

Dodatkowe sposobyzapisywania numerów

Ustawianie grup do rozsyłania

Grupa, która jest zapisana w lokalizacjiwybierania szybkiego umożliwia wysyłaniewiadomości faksowych na wiele numerówprzez naciśnięcie przycisków

(FAKS), (Książka adr.), Szukaj,

OK, #, dwucyfrowego numeru lokalizacji orazprzycisku Start Mono.

(Patrz Rozsyłanie (tylko trybmonochromatyczny) uu strona 9).

W pierwszej kolejności należy zapisać każdynumer faksu w lokalizacji wybieraniaszybkiego. (uu Podstawowy PodręcznikUżytkownika: Zapisywanie numerówwybierania szybkiego). Następnie możnadołączyć je jako numery do danej grupy.Każda grupa wykorzystuje jedną lokalizacjęwybierania szybkiego. Można utworzyć dosześciu grup lub przypisać do 39 numerów dodużej grupy.

a Naciśnij przycisk (FAKS).

b Naciśnij przycisk (Książka adr.) oraza lub b, aby wybrać pozycjęUstaw. grup.Naciśnij przycisk OK.

c Za pomocą klawiatury wprowadźdwucyfrowy numer lokalizacjiwybierania szybkiego, która ma zostaćdodana do grupy.Naciśnij przycisk OK.

d Za pomocą klawiatury wprowadź numergrupy (1 do 6).Naciśnij przycisk OK.

e Aby dodać numery wybieraniaszybkiego do grupy, postępuj wedługponiższej instrukcji:Aby na przykład dodać numerywybierania szybkiego 05 i 09, naciśnijprzyciski (Książka adr.), 05,

(Książka adr.), 09.Na wyświetlaczu LCD pojawi siękomunikat:

G01:#05#09

f Po zakończeniu dodawania numerównaciśnij przycisk OK.

g Za pomocą klawiatury wprowadź nazwęgrupy (do 16 znaków).(Aby uzyskać pomoc dotyczącąwprowadzania liter, patrzuu Podstawowy PodręcznikUżytkownika: Wprowadzanie tekstu).Naciśnij przycisk OK.

INFORMACJAIstnieje możliwość wydrukowania listywszystkich numerów wybieraniaszybkiego. (Patrz Raportyuu strona 21).

Zmiana lub usuwanie grupy

Numery wybierania szybkiego w grupiemożna zmienić. Aby usunąć grupę, należyusunąć wszystkie należące do niej numerywybierania szybkiego.

a Naciśnij przycisk (FAKS).

b Naciśnij przycisk (Książka adr.) oraza lub b, aby wybrać pozycjęUstaw. grup.Naciśnij przycisk OK.

c Za pomocą klawiatury wprowadźdwucyfrowy numer lokalizacjiwybierania szybkiego dla grupy, którama zostać zmieniona.Naciśnij przycisk OK.

Page 23: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Wybieranie i zapisywanie numerów (tylko modele MFC)

19

5

d Wykonaj jedną z następującychczynności:

Naciśnij przycisk 1, aby zmienićdodaną grupę.

Naciśnij przycisk 2, aby powrócić dokroku c w celu wprowadzeniainnego numeru lokalizacji wybieraniaszybkiego.

Naciśnij przycisk Stop/Zakończ, abyzakończyć bez dokonania zmiany.

e Dodaj lub usuń numery wybieraniaszybkiego w grupie.

Aby dodać numery wybieraniaszybkiego, naciśnij przycisk d lub c wcelu przesunięcia kursora pod pustemiejsce.

Naciśnij przycisk (Książka adr.), anastępnie za pomocą klawiaturywprowadź numer wybieraniaszybkiego, który ma zostać dodanydo grupy.

Aby usunąć numery wybieraniaszybkiego, naciśnij przycisk d lub c wcelu przesunięcia kursora pod numerwybierania szybkiego, który mazostać usunięty, a następnie naciśnijprzycisk Wyczyść.

f Po zakończeniu dodawania lubusuwania numerów wybieraniaszybkiego naciśnij przycisk OK.

g Za pomocą klawiatury wprowadź nowąnazwę grupy (do 16 znaków).(Wprowadź nazwę, np. „NOWIKLIENCI”).(Aby uzyskać pomoc dotyczącąwprowadzania liter, patrzuu Podstawowy PodręcznikUżytkownika: Wprowadzanie tekstu).Naciśnij przycisk OK.

INFORMACJASposób zmiany zapisanej nazwy lubnumeru:

Aby zmienić znak, naciśnij przyciskd lub c w celu przesunięcia kursora podżądany znak, a następnie naciśnij przyciskWyczyść. Wprowadź ponownie znak.

Page 24: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

6

20

Drukowanie raportów

Raporty faksów (tylko modele MFC)Raport weryfikacji transmisji oraz okressprawozdawczy można skonfigurować przyużyciu przycisków Menu.

Raport weryfikacji transmisji

Raport weryfikacji transmisji może służyć zadowód wysłania faksu. (uu PodstawowyPodręcznik Użytkownika: Raport weryfikacjitransmisji).

Dziennik faksów (raport odziałaniach)

Urządzenie można skonfigurować tak, abydrukowało dziennik w podanych odstępachczasu (co 50 faksów, co 6, 12 lub 24 godziny,ewentualnie co 2 lub 7 dni). Jeśli zostałustawiony odstęp wył., nadal możnawydrukować raport, postępując zgodnie zprocedurą w Sposób drukowania raportuuu strona 21. Fabrycznym ustawieniemdomyślnym jest Co 50 faksów.

a Naciśnij przyciski Menu, 3, 3, 2.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćodstęp czasowy.Naciśnij przycisk OK.(Jeśli została wybrana opcja 7 dni, nawyświetlaczu LCD pojawi się prośba owybranie pierwszego dnia dla7-dniowego okresu odliczania).Jeśli została wybrana opcjaCo 50 faksów, przejdź do kroku d.

6, 12, 24 godziny, 2 lub 7 dni

Urządzenie wydrukuje raport owybranej godzinie, a następnieusunie wszystkie zadania z pamięci.Jeśli pamięć urządzenia zostaniewypełniona maksymalną liczbązadań (200) przed upływemwybranego czasu, urządzeniewydrukuje dziennik wcześniej, anastępnie usunie wszystkie zadaniaz pamięci. Jeśli przed nadejściemterminu drukowania wymagany jestdodatkowy raport, można gowydrukować bez usuwania zadań zpamięci.

Co 50 faksów

Urządzenie wydrukuje dziennik pozapisaniu 50 zadań.

c Wprowadź godzinę rozpoczęciadrukowania w formacie 24-godzinnym.Naciśnij przycisk OK.(Na przykład wprowadź 19:45 dlagodziny 7:45 wieczorem).

d Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Page 25: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Drukowanie raportów

21

6

RaportyDostępne są następujące raporty:

Weryf.raport (Tylko modele MFC)

Drukuje raport weryfikacji transmisji dlaostatniej transmisji.

Książka adr. (Tylko modele MFC)

Drukuje listę nazw i numerów zapisanychw pamięci książki adresowej w kolejnościliczbowej.

Dziennik faxu (Tylko modele MFC)

Drukuje listę informacji o ostatnichprzychodzących oraz wychodzącychfaksach. (TX oznacza transmisję) (RX oznaczaodbiór)

Ustaw.użytkow.

Drukuje listę bieżących ustawień.

Konfig sieci (MFC-J200 i DCP-J105)

Drukuje listę bieżących ustawieńsieciowych.

Raport WLAN (MFC-J200 i DCP-J105)

Pozwala na wydrukowanie raportupołączenia WLAN.

Sposób drukowania raportu

(MFC-J200)

a Naciśnij przyciski Menu, 6.

b Wykonaj jedną z następującychczynności:

Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćżądany raport. Naciśnij przycisk OK.

Wprowadź żądany numer raportu dowydrukowania.

c Naciśnij przycisk Start Mono.

d Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

(DCP-J100 i DCP-J105)

a Naciśnij przycisk Menu.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję Druk raportów.Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćraport, który ma zostać wydrukowany.Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk Start Mono.

e Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Page 26: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

7

22

Tworzenie kopii

Opcje kopiowaniaUstawienia kopiowania można zmienićtymczasowo dla następnej kopii.

Urządzenie powróci do ustawień domyślnychpo 1 minucie bezczynności.

Naciśnij przycisk Opcje kopiowania, anastępnie naciśnij przycisk a lub b, abywybrać żądane ustawienia kopiowania.Naciśnij przycisk OK.

Naciśnij przycisk Jakość kopiowania 1, abyzmienić prędkość drukowania oraz jakośćkopii.

Po zakończeniu wybierania ustawień naciśnijprzycisk Start Mono lub Start Kolor.

1 Tylko modele DCP

Kończenie kopiowania

Aby zakończyć kopiowanie, naciśnij przyciskStop/Zakończ.

Zmiana prędkości i jakościkopiowania

Istnieje możliwość wyboru różnych ustawieńw celu zmiany prędkości kopiowania i jakościkopii. Fabrycznym ustawieniem domyślnymjest zwykła.

W przypadku wyboru pozycji zwykła możnawybrać jedynie wartość Papier zwykłyopcji Typ papieru.

zwykła

Ustawienie zwykła jest zalecane dlazwykłych wydruków. Zapewnia ono dobrąjakość kopii przy krótkim czasiekopiowania.

najlepsza

Tryb najlepsza jest zalecany dokopiowania szczegółowych obrazów,takich jak zdjęcia. Efektem jest najwyższarozdzielczość i najniższa prędkość.

(MFC-J200)

a Włóż dokument.

b Naciśnij przycisk (KOPIUJ).

c Wprowadź żądaną liczbę kopii.

d Naciśnij przycisk Opcje kopiowaniaoraz a lub b, aby wybrać pozycjęJakość.Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję Zwykła lub Najlepiej.Naciśnij przycisk OK.

f Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają byćzmieniane, naciśnij przyciskStart Mono lub Start Kolor.

Aby zmienić ustawienie domyślne, postępujzgodnie z poniższymi instrukcjami:

a Naciśnij przyciski Menu, 4, 1.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję zwykła lub najlepsza.Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

(DCP-J100 i DCP-J105)

a Włóż dokument.

b Wprowadź żądaną liczbę kopii.

Page 27: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Tworzenie kopii

23

7

c Naciśnij kilkakrotnie przyciskJakość kopiowania, aby wybraćpozycję Zwykła lub B.dobra.

d Naciśnij przycisk Start Mono lubStart Kolor.

Aby zmienić ustawienie domyślne, postępujzgodnie z poniższymi instrukcjami:

a Naciśnij przycisk Menu.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 2.Kopia.Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 3.Jakość.Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję zwykła lub najlepsza.Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Powiększanie i zmniejszaniekopii

Istnieje możliwość wyboru współczynnikapowiększenia lub zmniejszenia. Po wybraniuopcji Dop. do strony urządzenie będziedostosowywać rozmiar kopii do rozmiaruustawionego za pomocą opcjiRozm.papieru.

(MFC-J200)

a Włóż dokument.

b Naciśnij przycisk (KOPIUJ).

c Wprowadź żądaną liczbę kopii.

d Naciśnij przycisk Opcje kopiowaniaoraz a lub b, aby wybrać pozycjęPow. / zmniejsz.Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćżądany współczynnik powiększenia lubpomniejszenia.Naciśnij przycisk OK.

INFORMACJAJeśli została wybrana opcjaWybór (25-400%), wprowadźwspółczynnik powiększenia lubpomniejszenia w zakresie od 25% do400%.

198% 10x15cmiA4

186%10x15cmiLTR

141% A5iA4

100%

97% LTRiA4

93% A4iLTR

83% LGLiA4

69% A4iA5

47% A4i10x15cm

Dop. do strony

Wybór (25-400%)

f Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają byćzmieniane, naciśnij przyciskStart Mono lub Start Kolor.

(DCP-J100 i DCP-J105)

a Włóż dokument.

b Wprowadź żądaną liczbę kopii.

c Naciśnij przycisk Powiększ/Zmniejsz.

d Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćżądany współczynnik powiększenia lubpomniejszenia. Naciśnij przycisk OK.

Page 28: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Rozdział 7

24

INFORMACJAJeśli została wybrana opcjaWybór (25-400%), naciśnij kilkakrotnieprzycisk a lub b, aby wprowadzićwspółczynnik powiększenia lubpomniejszenia w zakresie od 25% do400%.

198% 10x15cmiA4

186%10x15cmiLTR

141% A5iA4

100%

97% LTRiA4

93% A4iLTR

83%

69% A4iA5

47% A4i10x15cm

Dop. do strony

Wybór (25-400%)

e Naciśnij przycisk Start Mono lubStart Kolor.

INFORMACJA• Opcja Układ strony jest niedostępna z

opcją Pow. / zmniejsz – MFC-J200(Powiększ/Zmniejsz – DCP-J100 iDCP-J105).

• Opcje Układ strony, Sort iUsuń kolor tła nie są dostępne razemz opcją Dop. do strony.

• Opcja Dop. do strony nie działaprawidłowo, jeśli dokument na szybieskanera jest przechylony o ponad3 stopnie. Korzystając ze wskaźnikówdokumentu po lewej stronie i u góry, połóżdokument w lewym górnym rogu, stronądo skopiowania skierowaną do szybyskanera.

• Opcja Dop. do strony nie jestdostępna podczas korzystania z podajnikaADF 1.

1 Tylko modele MFC

Page 29: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Tworzenie kopii

25

7

Wykonywanie plakatu lubN kopii na 1 arkuszu (Układstrony)

Funkcja Wiele obok siebie (N kopii na 1arkuszu) zapewnia oszczędność papieru,umożliwiając drukowanie dwóch lub czterechstron dokumentu na jednej stronie papieru.

Można również utworzyć plakat. Funkcjatworzenia plakatu podzieli dokument nasekcje, a następnie powiększy je tak, aby byłomożliwe ich połączenie w plakat. Abywydrukować plakat, użyj szyby skanera.

INFORMACJAOpcje Sort, Pow. / zmniejsz –MFC-J200 (Powiększ/Zmniejsz –DCP-J100 i DCP-J105) orazUsuń kolor tła nie są dostępne zopcją Układ strony.

a Włóż dokument.

b (tylko modele MFC)

Naciśnij przycisk (KOPIUJ).

c Wprowadź żądaną liczbę kopii. 1

1 W przypadku korzystania z układu Posterjednocześnie można wykonać tylko jednąkopię.

d Naciśnij przycisk Opcje kopiowaniaoraz a lub b, aby wybrać pozycjęUkład strony.Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję Wył.(1na1), 2na1(P),2na1(L), 4na1(P), 4na1(L),

Poster(3x3) lub 2na1(ID) 1.Naciśnij przycisk OK.1 Aby uzyskać informacje dotyczące opcji 2 na

1 (ID), patrz Kopiowanie ID 2 na 1 (Układstrony) uu strona 26.

f Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają byćzmieniane, naciśnij przyciskStart Mono lub Start Kolor, abyrozpocząć skanowanie strony.W przypadku umieszczenia dokumentuw podajniku ADF 1 lub wykonywaniaplakatu urządzenie skanuje dokument irozpoczyna drukowanie.1 Tylko modele MFC

W przypadku korzystania z szybyskanera przejdź do kroku g.

g (MFC-J200)Po zeskanowaniu danej strony przezurządzenie naciśnij przycisk 1, abyzeskanować kolejną stronę.(DCP-J100 i DCP-J105)Po zeskanowaniu danej strony przezurządzenie naciśnij przycisk a, abyzeskanować kolejną stronę.

h Połóż na szybie skanera następnąstronę. Naciśnij przycisk OK, abyzeskanować stronę.Powtórz kroki g i h dla każdej ze stronukładu.

i (MFC-J200)Po zeskanowaniu wszystkich stronnaciśnij przycisk 2, aby zakończyć.(DCP-J100 i DCP-J105)Po zeskanowaniu wszystkich stronnaciśnij przycisk b, aby zakończyć.

INFORMACJA• Upewnij się, że został ustawiony rozmiar

papieru A4 lub Letter.

• Jednocześnie można wykonywać tylkojedną kopię kolorową.

• Jednocześnie można wykonywać jednąkopię plakatu.

• Kopiowanie plakatów nie jest dostępne wprzypadku korzystania z folii.

• (P) oznacza układ pionowy, natomiast(L) oznacza układ poziomy.

Page 30: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Rozdział 7

26

Umieść dokument wydrukiem do dołu wkierunku przedstawionym poniżej.

2na1(P)

2na1(L)

4na1(P)

4na1(L)

Poster(3x3)

INFORMACJAKopie plakatu mają nakładające sięczęści, które ułatwiają ich połączenie.

Kopiowanie ID 2 na 1 (Układstrony)

Urządzenie zapewnia funkcję pozwalającą naskopiowanie dwóch stron kartyidentyfikacyjnej na jednej stronie papieru zzachowaniem oryginalnego rozmiaru karty.Upewnij się, że został ustawiony rozmiarpapieru A4 lub Letter.

INFORMACJAKarty identyfikacyjne można kopiować wzakresie dozwolonym przez odpowiednieprawo. (uu Przewodnik BezpieczeństwaProduktu: Wykorzystanie sprzętukopiującego w sposób niezgodny zprawem).

a Połóż kartę identyfikacyjną przedniąstroną skierowaną do dołu w pobliżulewego rogu szyby skanera w sposóbprzedstawiony na ilustracji.

1

1

12

341

1 3 mm lub więcej (góra, po lewej)

2 210 mm

3 148 mm

4 obszar skanowania

b (tylko modele MFC)

Naciśnij przycisk (KOPIUJ).

c Wprowadź żądaną liczbę kopii.

Page 31: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Tworzenie kopii

27

7

d Naciśnij przycisk Opcje kopiowaniaoraz a lub b, aby wybrać pozycjęUkład strony.Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 2na1(ID).Naciśnij przycisk OK.

f Naciśnij przycisk Start Mono lubStart Kolor.Urządzenie rozpocznie skanowaniejednej strony karty identyfikacyjnej.

g (MFC-J200)Po zeskanowaniu jednej strony naciśnijprzycisk 1. Odwróć kartęidentyfikacyjną, a następnie naciśnijprzycisk OK, aby zeskanować drugąstronę.(DCP-J100 i DCP-J105)Po zeskanowaniu jednej strony naciśnijprzycisk a.Odwróć kartę identyfikacyjną, anastępnie naciśnij przycisk OK, abyzeskanować drugą stronę.

INFORMACJA• Opcje Sort, Pow. / zmniejsz –

MFC-J200 (Powiększ/Zmniejsz –DCP-J100 i DCP-J105) orazUsuń kolor tła nie są dostępne zopcją 2na1(ID).

• Jednocześnie można wykonywać tylkojedną kopię kolorową.

Sortowanie kopii

Istnieje możliwość sortowania kopiiwielokrotnych. Strony będą sortowane wkolejności 123, 123, 123 itd.

W celu sortowania kopii dokumentówjednostronnych zaleca się wkładanie ich dopodajnika ADF 1. W przypadku dokumentówdwustronnych i książek należy użyć szybyskanera.

1 Tylko modele MFC

a Włóż dokument.

b (tylko modele MFC)

Naciśnij przycisk (KOPIUJ).

c Wprowadź żądaną liczbę kopii.

d Naciśnij przycisk Opcje kopiowaniaoraz a lub b, aby wybrać pozycjęPlik/sort.Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję Sort.Naciśnij przycisk OK.

f Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają byćzmieniane, naciśnij przyciskStart Mono lub Start Kolor.Po umieszczeniu stron w podajnikuADF 1 rozpocznie się skanowanie stroni drukowanie kopii.1 Tylko modele MFC

W przypadku korzystania z szybyskanera przejdź do kroku g.

g (MFC-J200)Po zeskanowaniu danej strony przezurządzenie naciśnij przycisk 1, abyzeskanować kolejną stronę.(DCP-J100 i DCP-J105)Po zeskanowaniu danej strony przezurządzenie naciśnij przycisk a, abyzeskanować kolejną stronę.

h Połóż na szybie skanera następnąstronę. Naciśnij przycisk OK, abyzeskanować stronę.Powtórz czynności g i h, aż zostanązeskanowane wszystkie strony.

i (MFC-J200)Naciśnij przycisk 2, aby zakończyćskanowanie.Urządzenie rozpocznie drukowanie.(DCP-J100 i DCP-J105)Naciśnij przycisk b, aby zakończyćskanowanie.Urządzenie rozpocznie drukowanie.

Page 32: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Rozdział 7

28

INFORMACJAOpcje Dop. do strony iUkład strony nie są dostępne razem zopcją Sort.

Regulacja gęstości

Istnieje możliwość dostosowania gęstościkopii w celu wykonania kopii ciemniejszychlub jaśniejszych.

a Włóż dokument.

b (tylko modele MFC)

Naciśnij przycisk (KOPIUJ).

c Wprowadź żądaną liczbę kopii.

d Naciśnij przycisk Opcje kopiowaniaoraz a lub b, aby wybrać pozycjęGęstość.Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk a lub b, aby drukowanakopia była jaśniejsza lub ciemniejsza.Naciśnij przycisk OK.

f Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają byćzmieniane, naciśnij przyciskStart Mono lub Start Kolor.

Aby zmienić ustawienie domyślne, postępujzgodnie z poniższymi instrukcjami:

(MFC-J200)

a Naciśnij przyciski Menu, 4, 2.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby drukowanakopia była jaśniejsza lub ciemniejsza.Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

(DCP-J100 i DCP-J105)

a Naciśnij przycisk Menu.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 2.Kopia.Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 4.Gęstość.Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk a lub b, aby drukowanakopia była jaśniejsza lub ciemniejsza.Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Usunięcie koloru tła

Umożliwia usunięcie koloru tła podczaskopiowania dokumentów. Pozwala tozaoszczędzić atrament i poprawia czytelnośćdokumentów.

Wybór wyższego ustawienia spowoduje, żebiałe tło będzie wyraźniejsze.

INFORMACJATa funkcja jest dostępna wyłączniepodczas tworzenia kopii kolorowych. Dlawszystkich kopii monochromatycznychkolor tła jest usuwany automatycznie.

a Włóż dokument.

b (tylko modele MFC)

Naciśnij przycisk (KOPIUJ).

c Wprowadź żądaną liczbę kopii.

d Naciśnij przycisk Opcje kopiowaniaoraz a lub b, aby wybrać pozycjęUsuń kolor tła.Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję Niskie, Średni, Wysoki lubWył.Naciśnij przycisk OK.

f Naciśnij przycisk Start Kolor.

Page 33: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Tworzenie kopii

29

7

INFORMACJAOpcje Dop. do strony iUkład strony nie są dostępne razem zopcją Usuń kolor tła.

Page 34: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

A

30

Rutynowa konserwacja

Czyszczenie isprawdzanieurządzenia

Czyszczenie obudowyurządzenia

Ekran LCD należy czyścić w następującysposób:

WAŻNENIE NALEŻY stosować żadnych płynówczyszczących (w tym etanolu).

a Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby

wyłączyć urządzenie. Na ekranie LCDpojawi się na kilka sekund komunikatWyłączanie, a następnie zasilaniezostanie wyłączone.

b Ekran LCD należy czyścić za pomocąsuchej, miękkiej i niestrzępiącej sięszmatki.

Wyczyść obudowę urządzenia wnastępujący sposób:

WAŻNE• Korzystaj z neutralnych detergentów.

Czyszczenie przy użyciu płynów lotnych,takich jak rozcieńczalnik lub benzyna,uszkodzi powierzchnię urządzenia.

• NIE używaj materiałów czyszczącychzawierających amoniak.

• Do czyszczenia panelu sterowania NIEużywaj alkoholu izopropylowego. Może tospowodować uszkodzenie panelu.

a Całkowicie wyciągnij tacę papieru (1) zurządzenia.

1

b Wytrzyj urządzenie z zewnątrz zapomocą suchej, miękkiej i niestrzępiącejsię szmatki, aby usunąć kurz.

c Podnieś tacę papieru wydruku i wyjmijwszystko, co w niej utknęło.

Page 35: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Rutynowa konserwacja

31

A

d Wytrzyj tacę papieru od wewnątrz i zzewnątrz suchą, miękką i niestrzępiącąsię szmatką, aby usunąć kurz.

e Zamknij pokrywę tacy papieru wydruku iumieść ją z powrotem w urządzeniu.

Czyszczenie płyty drukarki

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia płytydrukarki odłącz urządzenie od gniazdaelektrycznego, aby uniknąć porażeniaprądem.

a Włóż obie ręce pod plastikowe zakładkipo obu stronach urządzenia i podnieśpokrywę skanera do położeniaotwartego.

b Wyczyść płytę drukarki urządzenia (1)i otaczający ją obszar, ścierając plamyatramentu przy użyciu suchej, miękkiejszmatki niepozostawiającej włókien.

2

1

WAŻNENIE DOTYKAJ paska kodera (2). Może tospowodować uszkodzenie urządzenia.

c Podnieś pokrywę skanera, aby zwolnićblokadę. Lekko naciśnij podporępokrywy skanera i zamknij pokrywęskanera obiema rękami.

d Podłącz ponownie przewód zasilający.

Czyszczenie rolek podawaniapapieru

Jeśli rolki podawania papieru zostanązabrudzone atramentem, może tospowodować problemy z podawaniempapieru.

Page 36: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

32

a Odłącz urządzenie od gniazdaelektrycznego. Całkowicie wyciągnijtacę papieru (1) z urządzenia.

1

INFORMACJAJeśli klapka podpory papieru jest otwarta,zamknij ją, a następnie zamknij podporępapieru.

b Wyczyść rolki podawania papieru (1)miękką niestrzępiącą się szmatką lekkozwilżoną wodą, przesuwając ją od bokudo boku.Następnie usuń wilgoć, wycierając rolkisuchą, miękką i niestrzępiącą sięszmatką.

1

c Odpowiednio mocno wsuń tacę papieruponownie do urządzenia.

d Podłącz ponownie przewód zasilający.

INFORMACJANie włączaj urządzenia, jeśli rolki nie sącałkowicie suche. Włączenie urządzeniaprzed wyschnięciem rolek możespowodować problemy z podawaniempapieru.

Czyszczenie rolek pobieraniapapieru

a Odłącz urządzenie od gniazdaelektrycznego.

b Wyciągnij całkowicie tacę papieru zurządzenia.

INFORMACJAJeśli w urządzeniu pozostało kilka arkuszypapieru, a urządzenie zaczęło podawać jejednocześnie, wytrzyj płytkę (1) miękkąniestrzępiącą się szmatką zwilżoną wodą.

Następnie usuń wilgoć, wycierając płytkęsuchą, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

1

Page 37: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Rutynowa konserwacja

33

A

c Otwórz pokrywę do usuwaniazakleszczonego papieru (1) z tyłuurządzenia.

1

d Wyczyść rolki pobierania papieru (1)miękką niestrzępiącą się szmatkązwilżoną wodą.Powoli obracaj rolki, aby wyczyścić je nacałej powierzchni.Następnie usuń wilgoć, wycierając rolkisuchą, miękką i niestrzępiącą sięszmatką.

1

e Zamknij pokrywę do usuwaniazakleszczonego papieru.Upewnij się, że pokrywa zostałacałkowicie zamknięta.

f Odpowiednio mocno wsuń tacę papieruponownie do urządzenia.

g Podłącz ponownie przewód zasilający.

Sprawdzanie poziomuatramentu

Istnieje możliwość sprawdzenia ilościatramentu pozostałego we wkładzie.

(MFC-J200)

a Naciśnij przyciski Menu, 1, 3.

b Wyświetlacz LCD wskaże poziomatramentu.

c Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćkolor do sprawdzenia.

d Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

(DCP-J100 i DCP-J105)

a Naciśnij przycisk Menu.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 1.Atrament.Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćpozycję 3.Poziom atram.Naciśnij przycisk OK.Wyświetlacz LCD wskaże poziomatramentu.

Page 38: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

34

BK:-ooooonn+ e

d Naciśnij przycisk a lub b, aby wybraćkolor do sprawdzenia.

e Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

INFORMACJAPoziom atramentu można sprawdzić zapomocą komputera.

(uu Podręczniki oprogramowania iobsługi dla sieci.)

Pakowanie i transporturządzeniaTransportując urządzenie, użyj materiałówopakowaniowych dostarczonych wraz zurządzeniem. Aby prawidłowo spakowaćurządzenie, postępuj zgodnie z poniższymiinstrukcjami. Uszkodzenia urządzeniapowstałe podczas transportu mogą nie byćobjęte gwarancją.

Urządzenie powinno być odpowiednioubezpieczone u przewoźnika.

WAŻNEWażne jest, aby po zakończeniu zadaniadrukowania umożliwić urządzeniu„zaparkowanie” głowicy drukującej. Przedodłączeniem urządzenia od zasilaniaposłuchaj uważnie, czy ustały wszystkiemechaniczne odgłosy. Niedopuszczeniedo zakończenia tego procesu parkowaniamoże spowodować problemy zdrukowaniem lub uszkodzenie głowicy.

a Odłącz urządzenie od gniazdaelektrycznego.

b Włóż obie ręce pod plastikowe zakładkipo obu stronach urządzenia i podnieśpokrywę skanera do położeniaotwartego. Następnie odłącz urządzenieod ściennego gniazda telefonicznego iwyjmij przewód linii telefonicznej zurządzenia.

c Odłącz przewód interfejsu odurządzenia, jeśli jest podłączony.

Page 39: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Rutynowa konserwacja

35

A

d Podnieś pokrywę skanera (1), abyzwolnić blokadę. Lekko naciśnij podporępokrywy skanera (2) i zamknij pokrywęskanera (3) obiema rękami.

33

1

2

UWAGAZachowaj ostrożność, aby nie przyciąćpalców podczas zamykania pokrywyskanera.

e Otwórz pokrywę wkładówatramentowych.

f Wyjmij wszystkie cztery wkładyatramentowe. Naciśnij dźwignięzwolnienia blokady atramentu nadkażdym wkładem, aby go zwolnić.(uu Podstawowy PodręcznikUżytkownika: Wymiana wkładówatramentowych).

g Zainstaluj pomarańczowy elementochronny, a następnie zamknij pokrywęwkładów atramentowych.

WAŻNE• Upewnij się, że plastikowe zakładki po

lewej stronie pomarańczowego elementuochronnego (1) zostały prawidłowozablokowane w odpowiednim miejscu (2).

1

2

• Jeśli nie można znaleźć pomarańczowegoelementu ochronnego, transportujurządzenie bez niego. W zastępstwieelementu ochronnego przed transportemNIE INSTALUJ wkładów atramentowych.

Page 40: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

36

h Włóż urządzenie do torby.

i Włóż urządzenie i wydrukowanemateriały do oryginalnego opakowania,pakując je za pomocą oryginalnychmateriałów opakowaniowych w sposóbprzedstawiony na ilustracji.Nie należy pakować zużytych wkładówatramentowych do kartonu.

j Zamknij pudło i oklej taśmą.

Page 41: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

SłownikBTo jest pełne zestawienie funkcji i terminów, które się pojawiają się w instrukcjach obsługi Brother.Dostępność tych funkcji zależy od modelu jaki zakupiłeś.

37

B

ADF (automatyczny podajnikdokumentów)

Na podajniku ADF można umieścićdokument i skanować automatycznie jegokolejne strony.

Automatyczna redukcja

Zmniejsza wielkość przychodzącychfaksów.

Automatyczna transmisja faksu

Wysyłanie faksu bez podnoszeniasłuchawki telefonu zewnętrznego.

Automatyczne wybieranie ponowne

Funkcja umożliwiająca urządzeniuponowne wybieranie ostatniego numerufaksu po pięciu minutach od momentu, wktórym faks nie został wysłany, gdyż liniabyła zajęta.

Błąd komunikacji (Błąd łącza)

Błąd występujący podczas wysyłania lubodbierania faksu spowodowany zwyklezakłóceniem na linii lub elektrycznościąstatyczną.

Czas dzwonka F/T

Czas, przez jaki urządzenie Brothergeneruje dzwonki (jeśli tryb odbierania tofaks/telefon), informując o oczekującympołączeniu głosowym.

Dziennik faksów

Przedstawia informacje o ostatnich200 przychodzących oraz wychodzącychfaksach. TX oznacza transmisję. RXoznacza odbiór.

ECM (Tryb korekcji błędów)

Wykrywa błędy podczas transmisji faksu iwysyła ponownie strony, w czasiewysyłania których pojawił się błąd.

Faks/Tel

Umożliwia odbieranie faksów i połączeńtelefonicznych. Nie należy korzystać ztego trybu, jeśli używany jest telefon zautomatem zgłoszeniowym (TAD).

Gęstość

Zmiana gęstości powoduje rozjaśnienielub przyciemnienie całego obrazu.

Głośność dzwonienia

Ustawienie głośności dzwonkaurządzenia.

Głośność sygnalizatora

Ustawienie głośności sygnalizatorawłączanego po naciśnięciu przycisku lubw przypadku popełnienia błędu.

Grupa kompatybilności

Zdolność jednego urządzenia faksującegodo komunikacji z innym. Kompatybilnośćjest zapewniona pomiędzy grupami ITU-T.

Identyfikator stacji

Zapisana informacja pojawiająca się napoczątku faksowanych stron. Zawieranazwę nadawcy i numer faksu.

Impuls

Forma wybierania impulsowego na liniitelefonicznej.

Innobella™

Innobella™ to gama materiałóweksploatacyjnych oferowanych przezfirmę Brother. Aby uzyskać najlepsząjakość, firma Brother poleca atrament ipapier Innobella™.

Jasność

Zmiana jasności powodujeprzyciemnienie lub rozjaśnienie całegoobrazu.

Page 42: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

38

Kod zdalnej aktywacji

Naciśnij ten kod (l 5 1) w przypadkuodpowiadania na połączenie faksowe wtelefonie wewnętrznym lub zewnętrznym.

Kod zdalnej dezaktywacji (tylko dla trybu Faks/Tel)

Kiedy urządzenie odpowiada napołączenie głosowe, emituje pseudo-/podwójne dzwonki. Można odebrać je zapomocą telefonu wewnętrznego,naciskając ten kod (# 5 1).

Kontrast

Ustawienie poprawiające ciemne lubjasne dokumenty poprzez rozjaśnianiefaksów lub kopii ciemnych dokumentówi przyciemnianie faksów lub kopii jasnychdokumentów.

Książka adresowa

Lista nazw, grup oraz numerówwybierania szybkiego, które zostałyzapisane w celu łatwego wybierania.

LCD (Liquid Crystal Display (wyświetlaczciekłokrystaliczny))

Podczas programowania na ekranie sąprzedstawiane komunikaty interaktywneoraz data i czas, gdy urządzenie działa wtrybie bezczynności.

Liczba dzwonków

Liczba dzwonków przed zainicjowaniemprzez urządzenie odpowiedzi w trybachTylko fx i Fax/tel.

Metoda kodowania

Metoda kodowania informacji zawartych wdokumencie. Wszystkie urządzeniafaksujące muszą korzystać z minimalnegostandardu kompresji danych metodąModified Huffman (MH). W urządzeniumogą być wykorzystywane bardziejzaawansowane metody kompresji:Modified Read (MR), Modified ModifiedRead (MMR) oraz JPEG, jeśli urządzenieodbierające również obsługuje tę funkcję.

Numer grupy

Połączenie numerów wybieraniaszybkiego, które są zapisane w lokalizacjiwybierania szybkiego dla rozsyłania.

OCR (optical character recognition –optyczne rozpoznawanie znaków) (tylko modele MFC)

Aplikacja Nuance™ PaperPort™ 12SElub Presto! PageManager umożliwiazmianę obrazu tekstu na tekst, którymożna edytować.

Odbieranie do pamięci

Odbiera faksy do pamięci urządzenia, gdyw urządzeniu zabraknie papieru.

Okres sprawozdawczy

Zaprogramowany okres pomiędzyautomatycznym wydrukiem dziennikówfaksów. Raport dziennika faksów możnawydrukować na żądanie bez zakłócaniacyklu.

Pauza

Umożliwia umieszczenie3,5-sekundowego opóźnienia w sekwencjiwybierania podczas wybierania przyużyciu klawiatury lub podczaszapisywania numerów wybieraniaszybkiego. Aby uzyskać dłuższe przerwy,naciśnij odpowiednią liczbę razy przyciskPowtórz wybieranie/Pauza na panelusterowania.

Podwójny dostęp

Urządzenie może skanować wychodzącefaksy lub zaplanowane zadania dopamięci w tym samym czasie, gdy wysyłafaks z pamięci, odbiera lub drukujeprzychodzący faks.

Poprawa kolorów

Dostosowuje kolor w obrazie w celuosiągnięcia lepszej jakości drukowaniaprzez poprawienie ostrości, balansu bieli igęstości koloru.

Raport WLAN

Wydrukowany raport zawierający wynikipołączenia WLAN.

Page 43: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Słownik

39

B

Raport wysyłania (Raport weryfikacjitransmisji)

Wykaz wszystkich transmisji faksów, ichdat, godzin i numerów.

Ręczne faksowanie

Po podniesieniu słuchawki telefonuzewnętrznego można usłyszeć odpowiedźodbierającego urządzenia faksowegoprzed naciśnięciem przyciskuStart Mono lub Start Kolor w celurozpoczęcia wysyłania.

Rozdzielczość

Liczba pionowych i poziomych linii na cal.(Patrz Rozdzielczość standardowa,Rozdzielczość wysoka, Rozdzielczośćbardzo wysoka oraz Rozdzielczośćfotograficzna).

Rozdzielczość bardzo wysoka (tylkomono)

203 × 392 dpi. Najlepsza dla bardzomałego druku i szkiców.

Rozdzielczość fotografii (tylko mono)

Ustawienie rozdzielczości wykorzystująceróżne odcienie szarości w celunajlepszego przedstawienia fotografii.

Rozdzielczość standardowa

203 × 98 dpi (mono). 203 × 196 dpi (kolor).Używana w przypadku tekstu o normalnejwielkości w celu zapewnienia najszybszejtransmisji.

Rozsyłanie

Możliwość wysyłania tego samego faksudo więcej niż jednej lokalizacji.

Skala szarości

Odcienie szarości dostępne podczaskopiowania, skanowania oraz faksowaniafotografii.

Skanowanie

Proces wysyłania elektronicznego obrazupapierowego dokumentu do komputera.

Szukanie

Numeryczne lub alfabetyczneelektroniczne zestawienie zapisanychnumerów wybierania szybkiego i grup.

Tabele ustawień

Szybkie instrukcje przedstawiającewszystkie ustawienia i opcje dostępne doustawienia w urządzeniu.

TAD (Automat zgłoszeniowy)

Do urządzenia można podłączyćzewnętrzny telefoniczny automatzgłoszeniowy (TAD).

Telefon wewnętrzny

Telefon używający tej samej linii, co faks,ale podłączony do oddzielnego gniazdaściennego.

Telefon zewnętrzny

TAD (automat zgłoszeniowy) lub telefon,który jest podłączony do urządzenia.

Ton

Forma wybierania numeru w liniitelefonicznej używana w telefonach zwybieraniem tonowym.

Tony CNG

Tony specjalne wysyłane przezurządzenia faksujące podczasautomatycznej transmisji powiadamiająceurządzenie odbierające, że dzwoniurządzenie faksujące.

Tony faksu

Sygnały nadawane przez wysyłające iodbierające urządzenia faksowe podczasprzekazywania informacji.

Transmisja

Proces wysyłania faksu za pomocą liniitelefonicznej z urządzenia do urządzeniaodbierającego.

Transmisja w czasie rzeczywistym

Jeśli pamięć jest zapełniona, możnawysyłać faksy w czasie rzeczywistym.

Tryb Menu

Tryb programowania do zmiany ustawieńurządzenia.

Page 44: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

40

Tryb zagraniczny

Wprowadza tymczasowe zmiany dotonów faksu w celu zniwelowania zakłóceńna międzynarodowych liniachtelefonicznych.

Ustawienia tymczasowe

Można wybrać określone opcje dla każdejtransmisji faksu i kopii bez zmianyustawień domyślnych.

Ustawienia użytkownika

Wydrukowany raport zawierający bieżąceustawienia urządzenia.

Wybieranie szybkie

Możliwość ustawienia nazw i numerów wcelu łatwego wybierania.

Wykrywanie faksu

Umożliwia urządzeniu odpowiedź na tonyCNG, jeśli odbieranie faksu zostanieprzerwane przez podniesienie słuchawki.

Wysoka rozdzielczość

Rozdzielczość wynosi 203 × 196 dpi. Jestużywana do małych wydruków i dowykresów.

Zadania oczekujące

Pozwala sprawdzić, które zadaniaoczekują w pamięci oraz pojedynczoanulować zadania.

Page 45: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

C Indeks

41

C

A

Anulowaniezadania oczekujące na ponownewybranie ............................................... 12

Apple MacintoshPatrz Podręczniki oprogramowania iobsługi dla sieci.

Awaria zasilania ......................................... 1

B

Blokada transmisjiwłączanie/wyłączanie ............................. 6

C

ControlCenterPatrz Podręczniki oprogramowania iobsługi dla sieci.

Czyszczeniepłyty drukarki ......................................... 31rolki podawania papieru ........................ 31

D

Drukowaniefaks z pamięci ....................................... 13Patrz Podręczniki oprogramowania iobsługi dla sieci.raport .................................................... 21

F

Faks, wolnostojącyodbieranie

do pamięci ......................................... 16drukowanie z pamięci ........................ 13odbiór po wyczerpaniu papieru .......... 16po zakończeniu rozmowy .................. 16w komputerze .................................... 13zmniejszanie, aby dopasować dopapieru ............................................... 16

wysyłanie ................................................ 7anulowanie z pamięci ........................ 12kontrast ................................................ 7po zakończeniu rozmowy .................... 9ręczne .................................................. 9rozdzielczość ....................................... 8rozsyłanie ............................................. 9transmisja w czasie rzeczywistym ..... 11z pamięci (podwójny dostęp) ............... 9zagraniczne ....................................... 11

Faks, z komputeraPatrz Podręczniki oprogramowania iobsługi dla sieci.

G

Grupy do rozsyłania ................................. 18

K

Kody dostępu, zapisywanie iwybieranie ................................................ 17Kopiowanie

2 na 1 (ID) ............................................. 26gęstość ................................................. 28jakość .................................................... 22plakat .................................................... 25powiększ/pomniejsz .............................. 23sortowanie ............................................ 27układ strony (N kopii na 1 arkuszu) ...... 25usunięcie koloru tła ............................... 28używanie podajnika ADF ...................... 27

Kopiowanie 2 na 1 (ID) ............................ 26Kopiowanie ID .......................................... 26Książka adresowa

rozsyłanie (wybieranie grupowe) ............ 9anulowanie rozsyłania ....................... 10ustawianie do rozsyłania .................... 18usuwanie grup ................................... 18używanie grup ...................................... 9zmiana grup ....................................... 18

L

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)Język ....................................................... 3Kontrast .................................................. 3

Page 46: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

42

M

MacintoshPatrz Podręczniki oprogramowania iobsługi dla sieci.

N

Nuance™ PaperPort™ 12SEPatrz Podręczniki oprogramowania iobsługi dla sieci. Patrz również Pomoc waplikacji PaperPort™ 12SE.

P

Pakowanie i transport urządzenia ............ 34Podwójny dostęp ....................................... 9Presto! PageManager

Patrz Podręczniki oprogramowania iobsługi dla sieci. Patrz również Pomoc waplikacji Presto! PageManager.

Przechowywanie danych w pamięci .......... 1

R

Raporty .................................................... 20dziennik faksów .................................... 21

okres sprawozdawczy ........................ 20Konfiguracja sieci .................................. 21książka adresowa ................................. 21Raport WLAN ........................................ 21sposób drukowania ............................... 21Ustawienia użytkownika ........................ 21weryfikacja transmisji ...................... 20, 21

Ręcznatransmisja ............................................... 9

Rozdzielczośćustawienie dla kolejnego faksu ............... 8

Rozsyłanie ................................................. 9ustawianie grup do rozsyłania .............. 18

Rozwiązywanie problemówsprawdzanie poziomu atramentu .......... 33

S

SiećDrukowanie

Patrz Podręczniki oprogramowania iobsługi dla sieci.

SkanowaniePatrz Podręczniki oprogramowania iobsługi dla sieci.

Sieć bezprzewodowaPatrz Podręcznik szybkiej obsługi orazPodręczniki oprogramowania i obsługi dlasieci.

SkanowaniePatrz Podręczniki oprogramowania iobsługi dla sieci.

T

Transport urządzenia ............................... 34Tryb spoczynku .......................................... 2Tryb, aktywacja

Zegar ...................................................... 4

W

Windows®

Patrz Podręczniki oprogramowania iobsługi dla sieci.

Wkłady atramentowesprawdzanie poziomu atramentu .......... 33

WybieranieGrupy (rozsyłanie) .................................. 9kody dostępu i numery kartkredytowych .......................................... 17

Z

Zapisywanie faksówdrukowanie z pamięci ........................... 13wyłączanie ............................................ 14

Zdalna konfiguracjaPatrz Podręczniki oprogramowania iobsługi dla sieci.

Zmniejszaniefaksy przychodzące .............................. 16kopii ...................................................... 23

Page 47: Rozszerzony Podręcznik Użytkownika - …download.brother.com/welcome/doc003209/cv_dcp100_pol_ausr.pdf · Rozszerzony Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Wersja 0

Odwiedź naszą witrynę internetowąhttp://www.brother.com/

Te urządzenia są dopuszczone do użycia tylko w kraju, w którym zostały zakupione. Lokalne filiefirmy Brother lub ich przedstawiciele obsługują tylko urządzenia zakupione w ich krajach.

www.brotherearth.com