podr™cznik u¼ytkownika robot 2010

Download Podr™cznik u¼ytkownika ROBOT 2010

If you can't read please download the document

Post on 16-Apr-2015

527 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podręcznik użytkownika ROBOT 2010

TRANSCRIPT

Podrcznik Uytkownika

Autodesk Marzec 2009

Copyright 2009 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone Ta publikacja, ani adna jej cz, nie moe by reprodukowana w adnej formie, adn metod i w adnym celu. AUTODESK, INC. NIE UDZIELA GWARANCJI ANI RKOJMI, W TYM UMOWNYCH ORAZ WSZELKICH WYNIKAJCYCH Z OBOWIZUJCEGO PRAWA NA UDOSTPNIONE PRZEZ AUTODESK MATERIAY, ZARWNO W ODNIESIENIU DO WAD TYCH MATERIAW, JAK I PRZYDATNOCI DO PRZEZNACZONEGO UYTKU I UDOSTPNIA JE WYCZNIE W TAKIM STANIE, W JAKIM SI ZNAJDUJ W CHWILI UDOSTPNIENIA. W ADNYM WYPADKU AUTODESK, INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI WOBEC OSB TRZECICH ZA SZKODY POWSTAE W ZWIZKU Z ZAKUPEM LUB UYWANIEM UDOSTPNIONYCH MATERIAW, W TYM ZA SZKODY WYNIKE POREDNIO, BDCE SKUTKIEM UBOCZNYM ORAZ SZKODY NIEBDCE ZWYKYM NASTPSTWEM TAKIEGO ZAKUPU LUB UYWANIA. WYCZN ODPOWIEDZIALNO, JAK PRZYJMUJE AUTODESK, INC. NIEZALENIE OD FORMY DZIAANIA OGRANICZA SI DO WYSOKOCI CENY ZAKUPU MATERIAW, O KTRYCH MOWA POWYEJ. Autodesk, Inc. zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i udoskonalania produktw stosownie do potrzeb. Publikacja ta opisuje stan produktu w momencie jego wydania i moe odbiega od pniejszych wersji produktu. Znaki towarowe firmy Autodesk Nastpujce znaki s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Autodesk, Inc. w USA i/lub w innych krajach: Nastpujce znaki s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Autodesk, Inc. w USA i/lub w innych krajach: Autodesk Robot Structural Analysis, Autodesk Concrete Building Structures, Spreadsheet Calculator, AutoCAD, Autodesk, Autodesk Inventor, Autodesk (logo) i Autodesk Revit. Znaki towarowe innych uprawnionych Wszystkie pozostae nazwy znakw firmowych, nazwy produktw lub znaki towarowe nale do ich prawnych wacicieli. Wsppraca programistyczna z innymi podmiotami ACIS Copyright 19892001 Spatial Corp. Czciowo Copyright 2002 Autodesk, Inc. Copyright 1997 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeone. International CorrectSpell Spelling Correction System 1995 to wasno Lernout & Hauspie Speech Products, N.V. Wszelkie prawa zastrzeone. InstallShield 3.0. Copyright 1997 InstallShield Software Corporation. Wszelkie prawa zastrzeone. Naley zapozna si z biec dokumentacj PANTONE Color Publications w celu odszukania dokadnego koloru. PANTONE oraz inne znaki towarowe Pantone, Inc. s wyczn wasnoci Pantone, Inc. Pantone, Inc., 2002 Czciowo Copyright 19911996 Arthur D. Applegate. Wszelkie prawa zastrzeone. Czciowo oprogramowanie bazuje na wsppracy z Independent JPEG Group. Czcionki z biblioteki czcionek Bitstream Copyright 1992. Czcionki z Payne Loving Trust 1996. Wszelkie prawa zastrzeone. Wydrukowany podrcznik oraz system pomocy powstay przy uyciu programu Idiom WorldServer. INSTYTUCJE RZDOWE Uywanie, powielanie lub ujawnianie podlega ograniczeniom okrelonym przez Rzd Stanw Zjednoczonych odpowiednio w FAR 12.212 (Commercial Computer Software-Restricted Rights) i DFAR 227.7202 (Rights in Technical Data and Computer Software).

Autodesk Robot Structural Analysis 2010 - Podrcznik uytkownika

strona: i

SPIS TRECI1. INFORMACJE DOTYCZCE PROGRAMU AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS ...... 1 1.1. 1.2. WYMAGANIA SPRZTOWE ............................................................................................................ 1 LICENCJE PROGRAMU AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS ................................................. 2

2. WPROWADZENIE .............................................................................................................................. 3 2.1. OGLNY OPIS PROGRAMU ............................................................................................................ 3 2.2. OGLNE ZASADY PRACY W SYSTEMIE ROBOT.............................................................................. 10 2.2.1. System ekranw ............................................................................................................... 10 2.2.2. Inspektor obiektw ........................................................................................................... 13 2.2.3. Menu, menu kontekstowe, paski narzdziowe ................................................................ 16 2.2.4. Preferencje i Preferencje zadania .................................................................................... 18 2.2.5. Selekcja i filtry .................................................................................................................. 21 2.2.6. Wywietlanie atrybutw konstrukcji i legenda konstrukcji................................................ 24 2.2.7. Listy wykorzystywane w programie .................................................................................. 27 2.2.8. Cechy wsplne okien dialogowych (kursor graficzny, kalkulator).................................... 28 2.3. KONWENCJA ZNAKOWANIA ......................................................................................................... 29 2.4. LISTA KLAWISZY SKRTU ........................................................................................................... 32 2.5. TRYBY KURSORA ....................................................................................................................... 33 3. OGLNE ZASADY TWORZENIA MODELU KONSTRUKCJI ..................................................... 35 3.1. TYPY KONSTRUKCJI ................................................................................................................... 35 3.2. DEFINICJA OSI KONSTRUKCJI ...................................................................................................... 35 3.3. MODEL KONSTRUKCJI - ELEMENTY PRTOWE .............................................................................. 39 3.3.1. Wzy, prty ...................................................................................................................... 39 3.3.2. Profile prtw ................................................................................................................... 43 3.3.3. Materiay ........................................................................................................................... 55 3.3.4. Definicja profilu prta wielogaziowego - przykad ......................................................... 56 3.3.5. Zwolnienia ........................................................................................................................ 56 3.3.6. Mimorody ........................................................................................................................ 59 3.3.7. Poczenia sztywne .......................................................................................................... 62 3.3.8. Wzy kompatybilne ......................................................................................................... 64 3.3.9. Kable ................................................................................................................................ 65 3.3.10. Inne atrybuty elementw prtowych................................................................................. 70 3.4. DEFINICJA MODELU KONSTRUKCJI - POWIERZCHNIOWE ELEMENTY SKOCZONE 2D ....................... 73 3.4.1. Panele .............................................................................................................................. 73 3.4.2. Typy powierzchniowych elementw skoczonych ........................................................... 75 3.4.3. Emitery, zagszczanie, konsolidacja i jako siatki ES ................................................... 82 3.4.4. Gruboci paneli ................................................................................................................ 85 3.5. DEFINICJA MODELU KONSTRUKCJI - OBJTOCIOWE ELEMENTY SKOCZONE 3D ........................... 87 3.5.1. Bryy (konstrukcje objtociowe) ...................................................................................... 87 3.5.2. Opis objtociowych elementw skoczonych ................................................................ 90 3.6. OPERACJE NA OBIEKTACH 2D I 3D ............................................................................................. 93 3.7. PODPORY ................................................................................................................................. 99 3.7.1. Definicja podpory obrconej o kt .................................................................................. 102 3.7.2. Definicja podpr sprystych (grunty uwarstwione) ...................................................... 102 3.8. OBCIENIA ............................................................................................................................ 105 3.8.1. Kombinacje obcie ..................................................................................................... 115 3.8.2. Kombinacje normowe ..................................................................................................... 116 3.8.3. Obcienia ruchome ...................................................................................................... 121

2009 Autodesk Inc. All rights reserved

strona: ii

Autodesk Robot Structural Analysis 2010 - Podrcznik uytkownika

3.9. OBCIENIA KLIMATYCZNE ....................................................................................................... 128 3.9.1. Obcienia klimatyczne 3D ............................................................................................ 131 3.9.2. Obcienia wiatrem na supach, masztach.................................................................... 132 3.9.3. Obcienia klimatyczne na obiektach 3D ...................................................................... 134 3.9.4. Obcienia wiatrem dla konstrukcji o podstawie wielokta (graniastosup) .................. 136 3.9.5. Zestawienie obcie (obcienia pobierane z bazy danych) ...................................... 139 3.9.6. Automatyczne definiowanie obcie pochodzcych od parcia gruntu ...................

Recommended

View more >