revista serhs 109 cat

Click here to load reader

Post on 07-Mar-2016

241 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Revista Serhs 109 CAT

TRANSCRIPT

 • Actualitat: Junta General dAccionistes: Nova plataforma de gesti Serhsnet: Operatiu el nou Portal SERHS: Jordi Bag i Mons, nou conseller de laerolnia Spanair: SERHS Tourism a la MITT de Moscou

  Tema de portada: EXPOSERHS 2009 al Circuit de Catalunya

  Reportatge: XXXIII Nit de la SERHS: 50 anys dhistria de lHotel Santa Marta, de Lloret de Mar

  LEntrevista: Carlos Gracia, director general Google Enterprise

  Carnet social: Visita del president de Grup SERHS a Natal

  Portal SERHS: Nous avantatges i descomptes a SERHS

  www.serhs.com

  ;ABRIL 2009;SERHS 109;1,20 Euros

  109 DISTRIBUCI, TURISME, HOTELS, ALIMENTACI, EQUIPAMENTS I SERVEIS

 • S U M A R I

  y EXPOSERHS rep, al Circuit de Catalunya, la visita rcord de ms de 8.300 professionals del sector de lHostaleria, la Restaura-ci i les Collectivitats. Pg. 16

  REVISTA SERHS DISTRIBUCI, TURISME, HOTELS, ALIMENTACI, EQUIPAMENTS I SERVEISEdita: GRUP SERHS S.A. C/ Garb, 88-90. 08397 PINEDA DE MAR. E-mail: grupserhs@serhs.com Tel.: 93 767 03 78. Fax 93 767 06 02;President: Ramon Bag i Agull;Conseller editorial: Ramon Serra;Director: Eudald Puig;Consell de redacci: Jordi Bag, Antoni Borrs, Josep Puig, Antoni Palmada, Raimon Bag, Miquel Mas, Jaume Torrent, Margarita Ferrer, Josep M Bagud, Mar Matellanes, Oriol Verdura, Eudald Puig, Noelia Pastor.;Redactor en cap: Jordi Ten. e-mail: jten@publintur.es;Fotografies: Arxiu Publintur, Llus Valcrcel i Joan Ribot. ;Illustracions: Publintur S.A.;Disseny, maquetaci, coordinaci de producci i edici: Publintur S. A.;Imprimeix: Publintur S. A. Rierany dels Frares, 5. 08397 PINEDA DE MAR;Dipsit legal: GI-308-1984.;Tiratge: 5.000 exemplars.;La publicitat inclosa a la revista no ha de ser considerada una recomanaci de lempresa editora als seus associats.

  y Sr. Carlos Gracia, director general de Google, qualifica a la SERHS de referent i de model a seguir. Pg. 8

  y Castell Jalp, seu social de la corporaci, va acollir la Junta General dAccionistes de Grup SERHS. Pg. 4

  y Lempresa DKV Assegurances fou guardonada per la seva Tra-jectria i Comproms amb SERHS, premi especial que fou recollit pel Dr. Josep Santacreu, conseller delegat daquesta companyia, que va pronunciar unes emotives paraules dagrament. Pg. 22

  y SERHS Tourism va mantenir, a la MITT de Moscou, importants contactes tant a nivell comercial com amb el Consolat General dEspanya. Pg. 21

  ;PG. 3;ABRIL 2009;SERHS 109;

  Premi Principe Felipe a lExcellncia Turistica 2005

  Placa dHonor del Turisme de

  Catalunya 2001

  Placa al Mrit Turstic de lEstat Espanyol

  Categoria dOr 2003

  pg. 4ACTUALITAT

  El passat 23 de febrer, va tenir lloc la Junta General dAccionistes de Grup SERHS, al Castell Jalp dArenys de Munt, seu social de la corporaci. Lassistncia va

  ser de 312 accionistes, representant el 66% del capital social del Grup. Lordre del dia va tractar els aspectes

  ms rellevants de les rees de negoci del grup, aix com la presentaci dun comparatiu dels resultats.

  pg. 8LENTREVISTA

  Grup SERHS sha convertit en una de les pioneres en ladaptaci de la tecnologia de Google del

  correu electrnic (Gmail) i en un gran referent per aquesta gran empresa a tot el territori espanyol.Per parlar daquesta qesti, hem entrevistat al

  Sr. Carlos Gracia, director general de Google Enterprise Espaa.

  pg. 16TEMA DE PORTADA

  EXPOSERHS, en el Circuit de Catalunya, assoleix la visita rcord de ms de 8.300 professionals.

  En aquesta 11a edici de la fira hi van participar 100 expositors del sector de lHostaleria, la Res-

  tauraci i les Collectivitats, els quals van presentar amb xit els seus productes i serveis.

  pg. 20ACTUALITAT

  Lhotel de quatre estrelles Santa Marta, de Lloret de Mar (La Selva), va celebrar el seu 50 aniversari

  organitzant diferents actes, al llarg de lestiu passat, entre daltres, un sopar amb importants

  personalitats del nostre pas, aix com amics i clients. Lhotel propietat de la famlia Noguera,

  projecta un encant especial, un esperit familiar en un entorn encisador.

  pg. 21CARNET SOCIALDel 18 al 21 de mar va tenir lloc la celebraci de la Fira de Turisme MITT de Moscou, un dels certmens turstics ms importants del circuit internacional de fires, on SERHS Tourism hi estigu present amb espais de treball als estands de Catalunya, Turespaa i al pavell de TEZ Tour, la qual cosa va servir per desplegar una important acci comercial i comprovar, satisfactriament, el bon posicionament de la nostra marca .

  pg. 22REPORTATGEUn any ms, el Pavell Poliesportiu de Santa Susan-na (el Maresme) va acollir la 33 edici de la Nit de la SERHS que es va celebrar el passat dimecres 25 de mar. Una celebraci emblemtica que facilita, a lentorn dun sopar, el retrobament daccionistes, collaboradors i amics de la corporaci. Un acte en-tranyable en el qual shi van aplegar 600 persones, i que fou presidit per lHble. Sr. Josep Huguet i Biosca, conseller dInnovaci, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

  PORTADA:Recull grfic del parlament del president de Grup SERHS, Sr. Ramon Bag, amb motiu de la inaugu-raci de la Fira-mostra EXPOSERHS, celebrada al Circuit de Catalunya, i inaugurada per lHonorable Sr. Josep Huguet, conseller dInnovaci, Universitats i Empresa.

  Fotografia: Llus Valcarcel.

 • A C T U A L I T A T

  ;PG. 4;ABRIL 2009;SERHS 109;

  La corporaci catalana augmenta la seva facturaci un 10,50%, supe-rant els 526 milions deuros, per la qual cosa i fent referncia a les ac-tivitats de les rees de negoci del grup, el conseller delegat i vicepresi-dent de la Corporaci, el senyor Jordi Bag i Mons va donar compte de les activitats ms significatives dutes a terme per cadascuna delles.

  Junta General dAccionistes

  SERHS tanca el 2008 amb uns beneficis ope-ratius de 22,61 milions deuros i un resultat net de 5,53 milions deuros

  :y Junta General dAccionistes celebrada el passat 23 de febrer de 2009.

  y La Junta General dAccionistes estigu representada pel 66% del capital social del Grup.

  El passat 23 de febrer de 2009 va tenir lloc, sota la presidncia del Sr. Ramn Bag i Agull, la Junta General dAccionistes de Grup SERHS al Castell Jalp dArenys de Munt, seu social de la corporaci. Lassis-tncia va ser de 312 accionistes, representant el 66% del capital social del grup. Lordre del dia va tractar els aspectes ms rellevants de les rees de negoci del grup, aix com la presentaci dun comparatiu dels re-sultats, on destaca que aquest darrer any es tancar amb una facturaci consolidada de 526,47 milions deuros, un 10,50% superior a lexercici passat, que va ser de 476,44 milions deuros. Per primera vegada, el nombre daccionistes sobrepassa els 1.500 i lam-pliaci de capital realitzada el desembre de 2008 sha cobert, totalment, arribant a un capital social de 71

  milions deuros.Pel que fa a la previsi davanament de resultats, Grup SERHS en lexercici 2008 presenta un EBITDA de 22,61 milions deuros, un 6,19% inferior a lany 2007 que va ser de 24 milions deuros, considerat el millor any de la histria de la nostra corporaci. Aquest resul-tat s prop dun 20% superior a lexercici 2006 que va ser de 18,90 milions deuros. El benefici net, desprs dimpostos, va ser de 5,53 milions deuros, un 8,90% inferior al 2007 i un 37,25% superior al 2006.En referncia a les activitats de les rees de negoci del Grup, el conseller delegat i vicepresident de la Cor-poraci, el senyor Jordi Bag i Mons va anar donant compte de les activitats ms significatives dutes a ter-me per cadascuna de les unitats operatives de negoci.

  Aix, a SERHS Distribuci va destacar la inversi de 10 milions deuros en la compra de les naus de Tar-ragona, que des de lany 1998 shan vingut utilitzant de lloguer (una parcella de 20.000 m2), aix com la renovaci de lacord de collaboraci que el Grup t amb Nestl per comercialitzar tota la gamma de caf BONKA durant els propers 5 anys.A lrea de SERHS Tourism sha creat una nova pla-taforma de gesti com a estratgia tecnolgica ano-menada Serhsnet. Cal destacar que les vendes on-line daquesta rea han augmentat fins a 54 milions deuros aquest 2008 i les webs han rebut 159 milions de peticions de disponibilitat. Tamb es va esmentar la nova estratgia comercial de lrea, segmentada per pasos, i es va posar mfasi en els nous acords amb agncies tradicionals i agncies online. Seguint amb aquesta lnia comercial online, lrea dHotels Serhs va destacar que continua lxit de visitants de la nova web dels Vilars Rurals. Els primers mesos del 2009 han obtingut una mitjana de 1.300 visitants al dia, aix com una forta ocupaci. Referent a lrea de SERHS Alimentaci, va destacar la incorporaci recent de 250 persones a lempresa de nova creaci Sacalmser, S.L, especialitzada en el moni-toratge i gesti alimentria de centres escolars. Per altre part, i fent referncia a lrea de SERHS Projects&Equipments, va nomenar els principals pro-jectes i realitzacions que shan dut a terme en diversos establiments hotelers i restaurants darreu de lEstat espanyol. Per ltim, lrea de Serveis i Noves Tecnologies va des-tacar lacord que ha signat darrerament Grup SERHS amb Google. El grup sha convertit en la implantaci ms important de Google a lEstat espanyol en lapli-caci del correu electrnic i resta dutilitats per als treballadors. Tanmateix, va assenyalar la importncia dhaver dut a terme, el proppassat mes de gener, la implantaci del Catleg de conciliaci de vida professional i per-sonal a totes les empreses de Grup SERHS. Aquest catleg forma part dun dels objectius del Pla de De-senvolupament de Recursos Humans de Responsabili-tat Social Corporativa (RSC). En aquest pla es recullen tant les mesures de conciliaci regulades per la llei, com les voluntries del grup.

  Hem dsser molt ms exigents i preparar-nos

  per afrontar un 2009, que amb tota seguretat ser difcil i complicat, per