podr™cznik u¼ytkownika - docs. 6 podr™cznik u¼ytkownika programy aby...

Download Podr™cznik u¼ytkownika - docs. 6 Podr™cznik u¼ytkownika PROGRAMY Aby wybra‡ w‚a›ciwy program

Post on 27-Feb-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

www.whirlpool.eu/register

Podrcznik uytkownika

2

INSTRUKCJA BEZPIECZESTWA I OCHRONY ZDROWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Wskazwki dotyczce bezpieczestwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

PODRCZNIK UYTKOWNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Dozownik detergentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Parametry techniczne przycza wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Funkcje specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Tabela programw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Drzwiczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Obsuga urzdzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Pierwsze uycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Codzienna eksploatacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Wskaniki na wywietlaczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Porady i wskazwki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Czyszczenie i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Czyszczenie zewntrznych powierzchni pralki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Sprawdzanie wa doprowadzajcego wod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Czyszczenie filtra siatkowego w wu doprowadzania wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Czyszczenie dozownika detergentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Czyszczenie filtra wody / odprowadzanie pozostaej wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Rozwizywanie problemw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Transport i przenoszenie urzdzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Serwis techniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

PODRCZNIK UYTKOWNIKA

DZIKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL .Aby uzyska kompleksow pomoc, prosimy zarejestrowa urzdzenie na stronie www .whirlpool .eu/register

INDEKS

INSTRUKCJE INSTALACJI URZDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

PLInstrukcja bezpieczestwa i ochrony zdrowia

3

WSKAZWKI DOTYCZCE BEZPIECZESTWA

WANE INFORMACJE, Z KTRYMI NALEY SI ZAPOZNA I KTRYCH NALEY PRZESTRZEGA

Przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia naley zapozna si instrukcjami bezpieczestwa . Przechowywa w podrcznym miejscu w celu korzystania w przyszoci .Te instrukcje oraz samo urzdzenie zawieraj wane informacje dotyczce bezpieczestwa, ktrych naley zawsze przestrzega . Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoci w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczestwa, niewaciwego uytkowania urzdzenia lub nieprawidowych ustawie elementw sterowania .

Mae dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywa w pobliu urzdzenia . Dzieci (3-8 lat) ) nie powinny przebywa w pobliu urzdzenia bez staego nadzoru . Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawnoci fizycznej, sensorycznej lub umysowej oraz osoby bez odpowiedniego dowiadczenia i wiedzy mog korzysta z urzdzenia wycznie pod nadzorem lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczcych bezpiecznego uytkowania urzdzenia i pod warunkiem, e rozumiej zagroenia zwizane z obsug urzdzenia . Dzieci nie mog bawi si urzdzeniem . Dzieci nie mog bez nadzoru czyci ani konserwowa urzdzenia .Nigdy nie otwiera drzwi urzdzenia na si ani nie stawa na nich .DOZWOLONE UYTKOWANIE

OSTRZEENIE: To urzdzenie nie jest przeznaczone do uytkowania z wykorzystaniem zewntrznego programatora czasowego, takiego jak minutnik, lub odrbnego systemu zdalnego sterowania .

To urzdzenie jest przeznaczone do uytku w gospodarstwach domowych oraz do podobnych zastosowa, takich jak: kuchnie dla pracownikw wsklepach, biurach iinnych rodowiskach roboczych; gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klientw w hotelach, motelach oraz innych obiektach mieszkalnych .

Nie przekracza pojemnoci adowania pralki (kg suchej tkaniny) wskazanych w tabeli programw .

Urzdzenie nie jest przeznaczone do zastosowa przemysowych . Nie naley korzysta z urzdzenia na zewntrz budynku .

Nie naley uywa adnych rozpuszczalnikw (np . terpentyny, benzyny), detergentw zawierajcych rozpuszczalniki, proszkw do szorowania, rodkw do mycia szka lub rodkw do czyszczenia oglnego zastosowania, ani pynw atwopalnych; nie pra tkanin, ktre zostay poddane dziaaniu rozpuszczalnikw i pynw atwopalnych .

INSTALACJA URZDZENIA Urzdzenie musi by przytrzymywane oraz

montowane przez co najmniej dwie osoby ryzyko obrae . Przy

Recommended

View more >