yealink - podręcznik użytkownika telefonów

Download YEALINK - podręcznik użytkownika telefonów

If you can't read please download the document

Post on 09-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podręcznik użytkownika telefonów i akcesorii do telefonów firmy Yealink

TRANSCRIPT

 • There are three ways to transfer the call: Blind Transfer, Attended Transfer and Semi-Attend Transfer.

  A and B is on an conversation, A press TRAN button to put B on hold, then A can dial the third number C and press TRAN button to call out. Then A will turn to idle status

  After C answered it, B can talk to C

  A and B is on an conversation, A press TRAN Button to put B on hold, then A can dial the third number C and press the # button to call out

  After C answered it, A and C can have a private conversation without B hearing it, then A hung up or press the TRAN button to complete the transfer

  A will be disconnected from the call. B can talk to C

  A and B is on an conversation, A press TRAN button to put B on hold, then A can dial the third number C and press the # button to call out

  While C is ringing, A hang up or press the TRAN button to complete the transfer.

  You will be disconnected from the call, when C pick up, B can talk to C

  Ustawienia sieciowe

  Adres IP: Podnie suchawk i wybierz **90#, wysuchaj informacji o aktualnym adresie IP

  Maska podsieci: Podnie suchawk i wybierz **91#, wysuchaj informacji o aktualnej masce

  Brama domylna: Podnie suchawk i wybierz **92#, wysuchaj informacji o aktualnej bramie

  DNS1: Podnie suchawk i wybierz **93#, wysuchaj informacji o aktualnym serwerze DNS1

  DNS2: Podnie suchawk i wybierz **94#, wysuchaj informacji o aktualnym serwerze DNS2 Uwaga: Takie funkcje jak klawisze szybkiego dostpu, przekazywanie rozmw, DND czy rozmowy oczekujce powinny by konfigurowane za porednictwem interfejsu sieciowego telefonu..

  Telefon IP

  SIP-T18P

  V0.2

  Transfer pocze

  W sytuacji gdy A i B prowadz rozmow i B chce, eby A przeczy rozmow do C, istniej 3 sposoby transferu : Bez ledzenia, ze ledzeniem i semi-attended.

  Transfer bez ledzenia: A naciska przycisk TRAN aby ustawi B w stan wstrzymania, wtedy A moe wybra numer C i ponownie nacisn TRAN aby poczy. A przejdzie w stan wstrzymania, ekran LCD wywietli stosown informacj.

  Gdy C odbierze, lub A nacinie przycisk MENU, transfer zostanie zakoczony.

  B moe rozmawia z C.

  Transfer z ledzeniem A przyciska TRAN aby ustawi B w stan wstrzymania, wtedy A moe wybra numer C i nacisn OK lub SEND aby si poczy

  Gdy C odbierze, A i C mog prowadzi rozmow bez udziau B, nastpnie A moe nacisn TRAN, aby zakoczy transfer

  A zostanie rozczony. B i C mog rozmawia.

  Transfer typu Semi-attended A przyciska TRAN aby ustawi B w stan wstrzymania, wtedy A moe wybra numer C i nacisn OK lub SEND aby si poczy

  Oczekujc a C odbierze, A moe odoy suchawk lub przycisn TRAN A przejdzie w stan wstrzymania, ekran LCD wywietli stosown informacj.

  A zostanie rozczony gdy C odbierze telefon. B i C mog rozmawia.

  Podrcznik uytkownika

  YEALINK-POLSKA.PL

 • Pick up the handset to make a call.

  Dial the number directly, and press the # key to call out Dial

  the RD button to dial out the last called number directly

  If you are on another call, press the Hold key to answer it

  If you are not on another call, just lift the handset to answer it

  You can also press the MUTE button to deny the incoming call

  Press the MUTE button during a conversation to mute the call, and press it again to get the microphone return to normal conversation

  Dioda zasilania

  Zielona

  Steady Green The phone is under the idle status

  Slow Blinking There is call on mute

  Fast Blinking twice The phone is under DND/Forward status

  Czerwona If there are two calls on hold, to put the current call on hold, and retrivev the third party

  Steady Red There is new voicemail to your extension

  Slow Blinking There is an incoming call to the device

  Fast Blinking twice There is call on hold will be by the LED, users can pick up the

  handset and dial the concatenated code to get the voicemail in the server

  Pomaraczowa

  Steady Orange

  Blinking Orange

  Power on

  Network unavailable, the account is not registered or registered failed

  Press the Hold key during an active call

  The first call is placed on hold. You can dial the third number, then press # key to call out.

  When the call is answered, press the Redial key to establish a three-party conference.

  Steady Orange Updating Hang up to disconnect the conference call.

  Dioda zasilania

  Klawisze

  szybkiego dostpu

  Gonik

  Klawiatura

  numeryczna

  Wyciszenie

  Regulacja gonoci

  Wstrzymanie

  Klawisz RD

  Transfer

  Status diody Opis

  Zapalona Stan bezczynnoci

  Wolno mrugajca Rozmowa wyciszona

  Szybko mrugajca Stan Zajty lub Przeka

  Status diody Opis

  Zapalona Nowa wiadomo gosowa

  Wolno mrugajca Rozmowa przychodzca

  Szybko mrugajca Wstrzymana rozmowa

  Status diody Opis

  Zapalona Urzdzenie wczone

  Mrugajca Niedostpna sie lub niezalogowane

  konto lub logowanie nieudane

  Zapalona Aktualizacja firmware

  Nawizywanie poczenia

  Podnie suchawk, nastpnie:

  Wpisz numer za pomoc klawiatury numerycznej i zatwierd #.

  Nacinij klawisz RD, aby wywoa ostatnio wybrany numer.

  Odbieranie rozmw

  Masz nastpujce moliwoci:

  Jeli prowadzisz inn rozmow nacinij Wstrzymanie, aby odebra nowe poczenie.

  Jeli nie prowadzisz innej rozmowy wystarczy podnie suchawk.

  Nacinij klawisz Wyciszenie, aby odrzuci poczenie.

  Wyciszanie rozmw

  Podczas rozmowy nacinij klawisz Wyciszenie. W celu powrotu do rozmowy nacinij

  klawisz ponownie.

  Regulacja gonoci

  Podczas rozmowy skorzystaj z przycisku Regulacja gonoci.

  Wstrzymywanie rozmw

  Podczas rozmowy nacinij Wstrzymanie, aby wstrzyma aktywn rozmow.

  Jeli jest tylko jedna wstrzymana rozmowa nacinij klawisz ponownie, aby j wznowi.

  Jeli masz rozmow aktywn i wstrzyman nacinij klawisz Wstrzymanie, aby

  wstrzyma aktywn rozmow i jednoczenie aktywowa rozmow wstrzyman.

  Wiadomo gosowa

  Obecno nowej wiadomoci gosowej jest sygnalizowana odpowiednim sygnaem

  diody zasilania.

  Konferencja Nacinij Wstrzymanie podczas rozmowy. Aktywna rozmowa zostanie

  wstrzymana, wybierz numer, z ktrym chcesz utworzy konferencj i nacinij

  SEND. Gdy rozmowa zostanie odebrana nacinij CONF, aby stworzy konferencj

  trjstronn. Rozcz si, aby zakoczy konferencj.

 • W sytuacji gdy A i B prowadz rozmow i B chce, eby A przeczy rozmow do C, istniej 3 sposoby transferu : Bez zapowiedzi, z zapowiedzi i oczekujcy

  A naciska przycisk TRAN aby ustawi B w stan wstrzymania, wtedy A moe wybra numer C i ponownie nacisn TRAN aby poczy. A przejdzie w stan wstrzymania, ekran LCD wywietli stosown informacj.

  Gdy C odbierze, lub A nacinie przycisk MENU, transfer zostanie zakoczony.

  B moe rozmawia z C.

  A przyciska TRAN aby ustawi B w stan wstrzymania, wtedy A moe wybra numer C i nacisn OK lub

  SEND aby si poczy

  Gdy C odbierze, A i C mog prowadzi rozmow bez udziau B, nastpnie A moe nacisn TRAN, aby zakoczy transfer A zostanie rozczony. B i C mog rozmawia. A przyciska TRAN aby ustawi B w stan wstrzymania, wtedy A moe wybra numer C i nacisn OK lub SEND aby si poczy

  Oczekujc a C odbierze, A moe odoy suchawk lub przycisn TRAN A przejdzie w stan wstrzymania, ekran LCD wywietli stosown informacj. A zostanie rozczony gdy C odbierze telefon. B i C mog rozmawia.

  User can check the status of IP phone: IP address, MAC, Firmware,etc.

  Forward, Call Waiting, DSS Keys,

  Key as Send, Hot Line, Anonymous Call, Auto Redial, DND, etc.

  s Keypad Lock, Reset Factory, Set Password, Set AES Key, etc.

  Messages

  Directory

  Transfer Pocze W sytuacji gdy A i B prowadz rozmow i B chce, eby A przeczy rozmow do C, istniej 3 sposoby transferu : Bez

  ledzenia, ze ledzeniem i semi-attended.

  Transfer bez ledzenia: A naciska przycisk TRAN aby ustawi B w stan wstrzymania, wtedy A moe wybra numer C i ponownie nacisn TRAN

  aby poczy. A przejdzie w stan wstrzymania, ekran LCD wywietli stosown informacj.

  Gdy C odbierze, lub A nacinie przycisk MENU, transfer zostanie zakoczony.

  B moe rozmawia z C.

  Transfer z ledzeniem A przyciska TRAN aby ustawi B w stan wstrzymania, wtedy A moe wybra numer C i nacisn OK lub SEND aby si

  poczy

  Gdy C odbierze, A i C mog prowadzi rozmow bez udziau B, nastpnie A moe nacisn TRAN, aby zakoczy

  transfer

  A zostanie rozczony. B i C mog rozmawia.

  Transfer typu Semi-attended

  A przyciska TRAN aby ustawi B w stan wstrzymania, wtedy A moe wybra numer C i nacisn OK lub SEND aby si

  poczy

  Oczekujc a C odbierze, A moe odoy suchawk lub przycisn TRAN A przejdzie w stan wstrzymania, ekran LCD

  wywietli stosown informacj.

  A zostanie rozczony gdy C odbierze telefon. B i C mog rozmawia.

  Przekaz pocze Nacinij: MENU->Dodatki->Przeka. Wybierz jedn z trzech moliwoci : Zawsze

  przekazuj, Przeka gdy zajty, Przeka, gdy nie odbiera i wprowad numer na ktry

  chcesz dokona przekazania. Nastpnie zatwierd zmiany przyciskiem Zapisz.

  Biznesowy telefon IP

  SIP-T20P

  Podrcznik uytkownika

  YEALINK-POLSKA.PL

  Menu Gwne

  Status: uytkownik moe sprawdzi podstawowe informacje o telefonie.

  Dodatki: zawiera zaawansowane funkcje pocze (przekaz, klawisze skrtw itd) .

  Ustawienia: podstawowe ustawienia telefonu (czas, data, jzyk, gono).

  Wiadomo: Pozwala uytkownikowi sprawdzi wiadomoci gosowe.

  Historia: Historia rozmw przeprowadzonych na danym telefonie

Recommended

View more >