mali kuvar

of 5 /5
Specijalni dodatak lista Danas z broj 164 z godina V z petak, 25 . mart 2011 . POSNA TRPEZA: Jela od ribe POSNA TRPEZA: Jela od ribe

Author: scribdoism

Post on 24-Dec-2015

192 views

Category:

Documents


33 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

priprema hrane

TRANSCRIPT

 • Specijalni dodatak lista Danas broj 164 godina V petak, 25 . mart 2011 .

  POSNA TRPEZA:Jela od ribe

  POSNA TRPEZA:Jela od ribe

 • 3

  Ru`-salataBabu{ka ili bela riba 1 kg; ren 200 g; cvekla 500 g; praziluk 200 g; beli luk 2 glavice; so; biber; ulje; limun 1 kom

  Ribu pre svega valja o~istiti pa obariti u slanoj vodi i otko-stiti. Onamo se izrenda jedan ve}i koren rena (ili samo ume-{a onaj ve} rendan iz teglice, ali prvi na~in je ukusniji, iakote`i), nekoliko sve`ih cvekli, iseckaju se sitno dve glavice be-log luka i struk praziluka. Sve se prome{a pa za~ini mleve-nim biberom, uljem, sokom od limuna i dosoli po potrebi.Ostaje jo{ samo da se sve dobro ohladi u fri`ideru i jede.

  Otkud ime, jasno je ve} iz boje ove |akonije.

  Salata od hobotniceHobotnica 1 kg; biber; aleva paprika; maslinovo ulje

  Hobotnica, da bi kasnije bila mekana, mora nekoliko da-na da proboravi u dubokom ledu. Kuva se u slanoj vodi oko45 minuta u obi~nom ili kra}e u papenovom loncu. Svakakogotova je ako vilju{ka bez te{ko}a mo`e da pro|e kroz krake.

  Onda se ohladi (da se prilikom se~enja ne bi raspadala),ise~e pa pobiberi i zapra{i alevom paprikom, a na kraju sveprelije maslinovim uljem.

  Celer a la ananasMe{ana re~na riba 2 kg; margarin 125 g; senf; beli luk 1 glavica; beli biber; per{unov list 1 veza; limun 1 kom; celer 2 kg

  Dva kilograma ribe se, kao i u prethodnom, pripremi,obari, otkosti i samelje.

  Onamo se u dubljem sudu ja~om varja~om umuti 125grama margarina sa dve ka{i~ice estragon (dakle onogbla`eg) senfa. Doda se jo{ i glavica sitno, najsitnije isecka-nog belog luka, ka{i~ica istucanog belog bibera i iseckana,tako|e na najsitnije, veza per{unovog lista. Kad je ovo po-stalo penasto, doda se ona samlevena riba, dosoli pa na-cedi sok od jednog limuna i sve izme{a da postane ujed-na~eno.

  Desetak kao jabuka okruglih i isto toliko velikih koma-da celerovog korena se olju{ti, pa im se iz sredine izvadi va-ljak. Najbolje okruglom testericom za ~i{}enje paprikaili jabuka.

  Sredine se ostave za kakvu supu, a loptice potope u sla-nu klju~alu vodu, pa neprestano bdije nad njima. Jer, nitismeju da se prekuvaju, niti, pak, ne dokuvaju. Gotovi su kadvilju{ka mo`e skroz da ih probode.

  Celer se, naravno, ohladi, sredina napuni onom pa{te-tom, potom o{trim no`em ise~e popreko na {nite od polacentimetra, da sve li~i na ananas iz konzerve.

  Kavijar od {tukeKavijar 250 g; morska so; tost-hleb; margarin

  Kavijar nije samo hrana bogatih i dokonih, ni {ampa-njac nije obavezna podr{ka. Dakle, jaja mogu da se paza-re u svakoj ribarnici, a zalogaji da se natapaju u ~uvenom{ardoneu iz Krnjeva, prethodno rashla|enom na obave-znih 11,5 stepeni Celzijusa. No, o tome kasnije.

  Pre svega valja nabaviti {tuku od oko kilo, kilo i po, o~i-stiti je regularno pa izdvojiti bar ~etvrt kile prelepog na-rand`astrog kavijara koliko mora da je u enskoj nemani.Jasno je dakle da kupac, ako ne razlikuje mu{karce od e-na, mo`e da zaboravi na predjelo, a tugu utapa u re~enomvinu {to nije preporuka ni za vino, ni za gurmana.

  Kavijar se o~isti od opni i `ilica, pa dobro posoli mor-skom solju i ostavi nekoliko sati na hladnom da jaja{canabubre.

  Sa prepe~enim tostom, namazanom tankim slojemmargarina (zna se: post je) i naravno kavijara, po~injemartovsko gurmansko u`ivanje.

  [arene korpiceMe{ana re~na riba 2 kg; praziluk 200 g; ulje; bra{no; me{ana zelen ({argarepa, celer, per{un) 250 g; zeleni biber; cvekla 2 kg

  Dva kilograma ribe ukupno (smu|a i {tuke najvi{e, alidobro je imati i tri-~etiri ke~igice) obari se u slanoj vodipa otkosti. Ovako dobijeno meso proturi se kroz ma{inuza mlevenje mesa.

  Na malo zejtina se prodinsta, da lepo smek{a, jedanstruk praziluka. Ne preveliki. Posoli se, pa sve dinstucka sajednom ka{ikom bra{na i vinskom ~a{icom vrele vode dokse masa ne zgusne. Skloni se sa plotne, pa u ovako dobijensos ume{a mlevena riba, jedna na sitne kockice ise~ena {ar-garepa, pola glavice celera, koren per{una i mali pa{kanat.Za~ini se jo{ ka{i~icom (naravno u zrnu) zelenog bibera.

  Ovim je zavr{ena prva polovina puta do {arenih korpi-ca, a za nastavak valja pristupiti rerni.

  Dva kilograma kao jabuka okruglih i isto toliko velikihcvekli se olju{te, preseku uzdu` napola, pa izdube ka{i~i-com kojom se dube i tikvice. Sredina se ostavi na stranu,a crvene polutke napune ribljim filom. Adekvatan pleh semalo naulji, po dnu razastre sredina iz cvekle (valja}e ka-snije za izvanrednu salatu od pe~enih cvekli), a punjenekape pore|aju, naravno s filom nagore. Sve se blago na-kapa zejtinom, pokrije aluminijumskom folijom, pa naregularnih 225 stepeni pe~e ne{to du`e od dva sata. Toli-ko, naime, treba cveklama da omek{aju, a isto i biberu,{argarepi i ostalom povr}u u filu da se ukuvaju u pari.

  Sve se ohladi, pa o{trim no`em polutke preseku jo{ na-pola da se dobiju korpice {to }e izgledom podse}ati na eg-zoti~ne kri{kice.

  2

  Pi{e: Mika Dajmak

  Specijalni dodatak lista Danasmalikuvarsezampro.rs Za izdava~a: Du{an Mitrovi} Urednik: Mihajlo Dajmak Grafi~ko oblikovanje: Zoran Spahi}

  Da je riba meso ne bi Srbi njome postili,izreka je koju su smislili oni koji girice i{arana jedu samo o Velikom petku iBadnjem danu.

  Mo`da je nekada i bilo tako, ali stvari danas izgledajumalo druga~ije: mno`e se ribarnice, riblji restorani nisuvi{e pojedina~ni izuzeci, globalizacija je mirise moradonela i duboko na kontinent; {koljke, lignje, hobotnice isva ostala morska ~udesa u{la su u nacionalnu kuhinju iugnezdila se tu kao da je tako oduvek bilo. Uostalom, to suu Austriji (ni oni nemaju more) odavno shvatili pa je usvakom gradu koji dr`i do sebe mogao da se na|e makarjedan restoran iz lanca Nord ze gde je sa severa dolazilosve pobrojano, pa jo{ i vi{e. A sve za male pare. Nord zeje lanac poput Mekdonaldsa.

  Na`alost, globalizacija ima i svoje lo{e strane. Ono {tose nekada bacalo ili nazivalo riblji korov, sada se cenompribli`ilo najkvalitetnijim ribama. Naravno: sada uz ribljikorov mora da se plati i transport, onda sme{taj nahladnom, pa zarada za trgovce, pa procenat zaposrednike, pa... ribarima kako god da se okrene najmanjeostaje. Zato i danas na svojim trpezama hobotnicu imajusamo najsiroma{niji. Ukoliko na primorju uop{te jo{ imatakvih.

  Bilo kako bilo, ribe i morski plodovi obogatili su posnutrpezu. Ni post nije ono {to je nekada bio. Sada se toizmetnulo u vreme blagostanja, gozbe na kojima bivernicima pozavideli i najraskala{niji hedonisti.

  POSNATRPEZA: Jela od ribe

 • 54

  Paprika{ od {arana[aran 2 kg; crni luk 750 g; paradajz-pire 2 ka{ike; ljuta paprika; belo vino 4 dl; mlevena blago ljuta paprika; per{unov list; ulje; sir}e; biber; so

  Ovaj riblji paprika{ mo`e se poslu-`iti i hladan, bez ikakvih priloga. Mo-`e i topao uz rezance, knedle, kuvanikrompir...

  Riba se o~isti, opere, ise~e na koma-de kolko za zalogaj, prelije sir}etom paostavi jedan sat da se napije kiseline.Na ulju se propr`i crni luk iseckan narebarca, kad porumeni popra{i se me-{avinom slatke i ljute aleve paprike,doda nekoliko zrna bibera, paradajz-pire, seckana veza per{unovog lista,malo od onog vina i vinska ~a{a vode.Ubaci se, naravno, i riba, pa sve na la-ganoj vatri, nikako uz me{anje ve} sa-mo povremeno protresanje {erpe, ku-va dok riba potpuno ne smek{a, {to bi-va vrlo brzo. Za petnaestak minuta.

  Na samom kraju ulije se preostalovino, doda ljuta paprika, pa jo{ samomalo prokuva.

  Marinirana sku{aSku{e 1 kg; crni luk 500 g; so; bra{no; ulje; vinsko sir}e; lorber; biber; ruzmarin

  Mnogima jaka plava riba, kakva jesku{a, ne prija, pa je zato izbegavajuiako je na pijacama ima tokom celegodine i spada u najjeftinije darovemora. Evo jednog na~ina kako da sejak ukus ubije, a opet sve ostane le-po i so~no, ~ak lep{e i so~nije nego dase riba prosto ispr`i.

  Za ovo jelo pogodne su male sku{e. [to manje, to bolje. Naj-bolje kad ih u kilogramu ima sedam-osam komada. Onda seo~iste, posole, pa uvaljaju u bra{no i ispr`e. To je prvi korak.

  Drugi je pripremanje marinade: tri-~etiri glavice crnog lukase iseku na rebarca, pa u zejtinu, gde su se ribe prethodno pr`i-le (ali oce|enog od ostataka bra{na), na laganoj vatri prodin-staju. Dok ne zacakle, a nikako da porumene. Ovo se odlo`i nastranu.

  Pola litra vode se ume{a s vinskom ~a{om vinskog sir}eta, alise pazi da ne bude ni prekiselo, ni previ{e blago. Onako da mo-`e da se pije. Doda se jo{ listi}-dva lorbera, ka{i~ica zelenog (ko

  nema crnog) bibera u zrnu, malo soli i maj~ine du{ice, ili ru-zmarina. Kad marinada provri, prokuva se desetak minuta, paostavi na stranu.

  Tek sada sledi slaganje. Na dno pogodne posude razlije se po-lovina onog luka, pa preko nje pore|aju ribice. Kao sardine ukonzervi. Opet se pokriju lukom, opet nare|aju preostale ribice.

  Dok je sve jo{ toplo, zalije se onom marinadom, pa ostavi dase ohladi samo od sebe. uva se u fri`ideru, a jede danima po-sle spremanja. [to du`e stoji, to ribice postaju sve so~nije, a ko-sti im se u kiselini tope, pa je sedmog dana od sveg mesa naju-kusnija glava, sve sa kostima.

  Riblji |uve~[aran, ke~iga 2 kg; me{ana zelen ({argarepa, per{un, pa{kanat, celer) 250 g; crni luk 500 g; paprika 500 g; paradajz 500 g; pirina~ 1 {olja; so; biber; ulje; lorber; aleva paprika

  Pri~a kazuje da je, u vreme dok kasapnice i tovljena `ivinanisu postojali, riba bila ~esto na trpezi na{ih predaka. Tako istapri~a veli da je jedan od najpoznatijih spskih specijaliteta bio|uve~ od {arana i jesetre.

  Ko }e ga znati. Jer, kako uhvatitijesetru kada je, zarad energije i do-kaza vekovnog prijateljstva sa bra-}om Rumunima, Dunav pregra|enba{ tamo gde se jesetra mrestila, neznamo. Ali, sre}nici znaju kako dado|u do pravog re~nog {arana, a unedostatku jesetre, zadovolji}e se iminijaturama. Dakle, ke~igama.

  Ribe, ukupno kilo i po do dva,svakako valja o~istiti od krlju{ti, ke-~ige i od glave. Onda se iseku na{nicle, usole, pa ostave da sa~ekajudalje.

  Na dosta zejtina se, u pove}oj {er-pi, redom dinsta pola kila sitno isec-kanog i usoljenog crnog luka, vezazeleni i koren celera pride, jo{ polakila o~i{}ene i na krupne komadeise~ene babure ili slatke crvene pa-prike {ilje. Kada je sve udinstano do-pola, doda se jo{ pola kila olju{tenogparadajza koji samo malo treba dasmek{a, tek da otpusti vodu.

  Kada svem ovom povr}u vremenije, sve`i paradajz }e zameniti pire,paprike suve, crvene i slatke {ilje, pamo`e u {erpu s povr}em da se ubacijo{ {olja pirin~a, za~ini tucanim bi-berom, alevom paprikom, lorberomi solju po potrebi. Malo se, sve me-{aju}i dinsta dok pirina~ ne nabubri.Sve se saspe u zemljani sud, ve}i |u-ve~ gde }e se pe}i.

  Komadi ribe se u{u{kaju u ovusme{u od povr}a, pa sve prepustirerni na regularnih 225 stepeni. Go-tovo je kad pirina~ na~isto smek{a.

  [aran s lukom[aran 2 kg; crni luk 1 kg; pirina~ 2 ka{ike; bra{no 1 ka{ika;aleva paprika; ulje; mast; biber; so

  [aran se o~isti, opere, pa s obe strane, onako gusto kolike }ebiti porcije, dakle na dva-tri centimetra, zare`e do koske. Namasti se propr`i luk narezan na rebarca, zaspe se alevom papri-kom, doda pirina~, posoli, pobiberi, prome{a, pa uspe u posu-du u kojoj }e se pe}i. [aran se postavi u polo`aj u kojem i pliva,pa sve zalije vodom da ogrezne.

  Od bra{na, ka{i~ice ulja i ka{i~ice aleve paprike, umuti se soskojim se po spoljnoj strani prema`e riba. Rerna se zagreje na225 stepeni, pa ubaci tava i pe~e dok se {aran ne ispe~e, a piri-na~ pokupi vi{ak vode.

 • 7

  Dan i no} tortaPotrebno: 310 g {e}era, 270 g butera, 150 g oraha, 120 g ~okolade, 60 g badema,20 g prezle, 10 jaja, 4 vanilin {e}era, 1 {olja mleka, 1 ka{ika ruma i 1 limun

  Umutiti 6 belanaca sa 6 ka{ika {e}era. Do-dati 6 umanaca, omek{alu ~okoladu, mle-vene orahe, 150 g butera, sve dobro umuti-ti i pe}i. Za uto testo umutiti 3 umanceta,jedno jaje sa 80 g {e}era, dodati olju{tene,samlevene bademe, prezlu potopljenu urumu, struganu koru od limuna i sneg od 3belanceta. Fil: Kuvati mleko sa 120 g {e}era i vanilin {e-}erom dok se ne zgusne, ohladiti, dodati120 g umu}enog butera i filovati tortu takoda u sredini bude crn deo. Premazati spoljai ostaviti da se stegne.

  Domino tortaPotrebno: 250 g butera, 200 g {e}era, 16 jaja, 12 ka{ika {e}era, 10 ka{ika mlevenih oraha, 6 ka{ika bra{na i 4 {tangle ~okolade

  Umutiti 8 jaja sa 8 ka{ika {e}era pa dodati10 ka{ika mlevenih oraha i 2 ka{ike bra-{na. Pe}i u okruglom plehu i ohla|enuprese}i na 2 dela. Umutiti 4 jaja sa 4 ka{ike{e}era i dodati 4 ka{ike bra{na. Ispe}i u ~e-tvrtastom plehu. Pe~enu koru ise}i u trake{irine 2 cm.Fil: Umutiti buter sa 100 g {e}era u prahu.Skuvati 4 umanceta sa 200 g {e}era napari. U kuvani fil dodati ~okoladu i kad seohladi dodati umu}en buter. Tortu filova-ti: Na premazanu okruglu koru uvijatiprethodno namazane trake dok se ne po-puni kora, zatim poklopiti drugom polovi-nom premazane okrugle kore. Celu tortupremazati spolja istim filom.

  Zvezda tortaPotrebno: 850 g {e}era, 600 g oraha, 150 g butera, 11 jaja, 2 pomorand`e i 2 ~a{ice ruma

  Mutiti 1/2 kg {e}era, 6 umanaca i 1 celo ja-je oko pola ~asa, dodati ulupan sneg od 6belanaca i 1/2 kg samlevenih oraha, pret-hodno malo prope~enih. Tortu pe}i naumerenoj temperaturi. Ohla|enu prese}ina 2 dela i filovati.

  Fil: Mutiti 200 g {e}era sa 4 umanceta, do-dati istruganu koru od pomorand`e, sok od2 pomorand`e i rum. Kuvati na blagoj vatridok se ne zgusne, a zatim me{ati dok se neohladi. U krem dodati zasebno umu}en bu-ter i filovati tortu. Istom kremom premazatitortu spolja i posuti orasima.

  Draganova tortaPotrebno: 400 g oraha, 250 g butera, 250 g {e}era, 150 g kokosa, 250 g suvog gro`|a, 15 ka{ika {e}era, 14 jaja, 9 ka{ika bra{na, 7 dcl mleka, 4 ka{ike {e}era u prahu, 4 {tangle ~okolade, 2 vanilin {e}era, 1 {olja ulja i 1 ka{ika prezli

  Umutiti 7 jaja sa 7 ka{ika {e}era, dodati 150g oraha, 2 ka{ike bra{na, rastopljenu ~oko-ladu i {oljicu ulja. Pe}i u 2 dela.

  Umutiti 7 belanaca sa 250 g {e}era, dodati250 g se~enih oraha, 100 g suvog gro`|a,150 g kokosa i ka{iku prezli. Pe}i u jednoj kori.Fil: Umutiti 7 umanaca sa 8 ka{ika {e}era,dodati 6 ka{ika bra{na, vrelo mleko i dokuva-ti na pari. Staviti 150 g suvog gro`|a u rumda malo postoji i dodati filu. Umutiti buter sa4 ka{ike {e}era u prahu i 2 vanilin {e}era i do-dati u hladan fil. Filovati tortu iznutra i spolja.

  Zebra tortaPotrebno: 400 g {e}era u prahu, 260 g butera, 250 g le{nika, 16 ka{ika {e}era, 12 jaja, 8 ka{ika bra{na, 5 {tangli ~okolade, malo ruma i malo ekstrakta od maline

  Dobro umutiti 12 celih jaja sa 12 ka{ika {e-}era, dodati 8 ka{ika bra{na i sve prome{ati.Ovu masu podeliti na tri jednaka dela. U je-dan deo dodati struganu ~okoladu (jednu{tanglu), u drugi malo ruma i nekoliko kapiekstrakta od maline, a tre}i deo ostaviti ut.Ispe}i 3 kore. Pe~ene kore prese}i na pola ifilovati naizmeni~no sla`u}i braon, crvenu i`utu, pa opet tako dok ne prema`emo svekore. Fil: Umutiti 250 g butera sa 250 g {e}era,dodati 250 g pe~enih mlevenih le{nika, 1

  {tanglu strugane ~okolade, malo ruma i sveto dobro prome{ati. Tortu odozgo i sa stra-ne premazati prelivom od ~okolade.Preliv: 4 {tangle ~okolade i 100 g {e}era uprahu preliti sa pola ~a{e vode i kuvati dokne postane gusto. U kuvano dodati ka{i~icubutera i preliti tortu.

  /28

  Torte, pite i kola~iNapisala Zdravka Puri}Beograd, 1975.

  Gurmanski vremeplov

  Nastavlja se

  TORTE

  6

  Paelja od morskih plodovaGambori 200 g; o~i{}ene dagnje 200 g; sitne lignje 100 g; tunjevina 100 g; crvena paprika 1 kom; zelena paprika 1 kom; gusto kuvan paradajz 250 ml; crni luk 2 glavice; beli luk pola glavice; gra{ak 100 g; pirina~ 350 g; so; {e}er; maslinovo ulje; {afran; bojadiser colorante alimentario; sok od jednog limuna

  Evo jednog od prepoznatljivih simbola [panije. Mi bismorekli ri`ot ili pilav, ali nije to onda to.

  Za paelju od morskih plodova valja imati pomenute plo-dove: po dvesta grama gambora i o~i{}enih dagnji, po stograma malih lignji (tako|e o~i{}enih) i sve`e tunjevine. Jo{i po jedna crvena i zelena paprika (oko 300 grama), ~etvrt li-tre gusto ukuvanog paradajza, dve glavice crnog luka, polaglavice belog luka, {aku gra{ka i 350 grama pirin~a.

  Pirina~ je posebna pri~a: mora da bude kratkog a ne du-ga~kog zrna koji se skuva za dvadesetak minuta. Najbolji jekineski ili {panski, italijanski je tako|e dobar.

  Glavni za~ini su {afran, vrlo je skup, pa se razbla`uje bo-jadiserom imena colorante alimentario. So i maslinovo ulje se podrazumevaju, kao i prstohvat {e}era (zbog kiseli-ne od paradajza).

  Bolje je ako se naliva ribljim fontom (vodom u kojoj su salorberom, ruzmarinom i korenastim za~inima skuvane ri-blje glave i kosti) nego obi~nom mlakom vodom.

  U velikom tiganju valja, na maslinovom ulju, pre svegaispr`iti crni luk, papriku iseckanu na rezance i gra{ak, pa on-da dodati sitno, najsitnije iseckanog belog luka, paradajza,onda lignje i tunjevinu, pa sa pirin~em i svim za~inima uznalivanje ribljim fontom (fonta, odnosno vode, valja da bu-de dva puta vi{e nego pirin~a) {to uz stalno me{anje trebakuvati petnaestak minuta.

  Na kraju se dodaju gambori i dagnje, sve jo{ malo vrati navatru i nakapa sokom od jednog limuna.

  Brodet na bokeljski na~inMe{ana riba (najmanje ~etiri vrste, po 300 gr svaka) 1,2 kg; crni luk 500 g; kapula (plavi luk) 500 g; sve`i paradajz 1 kg; paradajz pire 50 g; belo vino 500 ml;beli luk 70 g; per{unov i celerov list 1 vezica; so; biber; ruzmarin

  Ima onih {to smatraju da dobar brodet (riblji paprika{)ne mo`e da se napravi bez bar ~etiri vrste ribe. U Boki Ko-torskoj preferiraju gruja, {karpinu, oradu, brancina, palami-du, saraga, cipola, licu i grdobinu. Zbog toga, a i zbog na~i-na kako se kuva, ovo je svakako najrasko{niji i najukusnijibrodet na ~itavom Jadranu.

  Riba se pre svega dobro o~isti i otkosti pa isfiletira nakrupnije komade. Sve se posoli, pobiberi, naulji i malo zaki-seli vinskim sir}etom. Doda se jo{ malo belog luka i ruzma-rina, pa na hladnom ostavi da se marinira pun sat.

  Za to vreme u plitkoj {erpi se na tihoj vatri izdinstaju, namaslinovom ulju, crni luk i kapula ise~eni na rebarca. Kadaje luk postao mekan, nalije se paradajz pireom, doda i sve`iparadajz olju{ten i ise~en na kri{ke. Za~ini se per{unovim icelerovim listom, posoli i pobiberi, pa ne`no slo`e komadionih riba. Na jakoj vatri se kuva dok ne prokuva. Kada supo~eli da izbijaju klju~evi, {erpa se lagano protrese (nikakose ne me{a), a vatra smanju. Kad te~nost po~ne da isparava,nalije se belim vinom, pa kuva jo{ 20-30 minuta.

  Primorci brodet jedu i topao i hladan, slu`e uz palentu(ka~amak) a nalivaju, obavezno hladnim, vinom: belim, ru-menim, mo`e i laganim crnim.

 • 8

  Mornarske lignjeLignje 1 kg; krompir 500g; belo vino 2dl; maslinovo i suncokretovo ulje; so; per{unov list 1veza; beli luk 1glavica

  Samo kratkovidi bi primetili dase lignje mogu kuvati, pr iti i pe}i.To, u krajnjoj liniji, jeste ta~no, alisvaki od ovih na~ina pru`a neogra-ni~ene mogu}nosti.

  Evo jednog tradicionalnog re-cepta, {to zna~i da ne tra`i mno-go muke, a pru`a mnogo zado-voljstva.

  Lignje se o~iste pa napune sop-stvenim kracima, pa dno plehanama`e maslinovim i obi~nimuljem (pola-pola). Pore|aju selignje, pored njih u{u{ka krupnose~eni krompir kolko da se plehnapuni, sve malo po{kopi belimvinom, posoli zbog krompira, papripusti rerni na najvi{e 200 ste-peni.

  Kad je krompir gotov, gotovesu i lignje, pa sve jo{ samo valjazasuti sitno seckanim belim lu-kom i per{unovim listom. Nisuretki oni {to lignje i ne pogledajuve} se odmah bace na krompir sukusom mora.

  Pastrmka u finom sosuPastrmka 1 kg; koncentovani paradajz |us 500ml; {ampinjoni 200g; {argarepa 200g; ulje; so; mediteranski za~ini (origano, majoran, bosiljak...)

  Valjda svako ume da pa-strmku uvalja u bra{no, paispr`i standardno. Zato, sa-da samo ono najva`nije. Fi-ni sos.

  Na malo ulja valja propr-`iti {ampinjone prethodnoise~ene na listi}e. Dok neupari sav vi{ak vode.

  Za to vreme o~istiti {arga-repu i iseckati je na kru`i}e.[ampinjoni su gotovi, pa svejo{ samo treba naliti paradaj-zom, ubaciti {argarepu i ku-vati na tihoj vatri dok se nezgusne kako treba.

  Na samom kraju sve se jo{samo posoli po ukusu i za~i-ni nekim od mediteranskihza~ina: origanom, majora-nom, maj~inom du{icom,bosiljkom...

  One pastrmke samo valjapore|ati na kakav oval pa ihpreliti finim sosom i odmah(da se ne hlade) izneti za sto.