latihan geografi tingkatan 3

Click here to load reader

Post on 20-Nov-2015

105 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

latihan geo

TRANSCRIPT

UJIAN BULANAN PERTAMASET 1Arahan: Tiap-tiap soalan berikut, diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih jaw apan yangpaling tepat.1Antara berikut, yang manakah boleh dijadikanArujukan grid 6 angkapetunjuk bagi sesuatu ketinggian dalam petaBrujukan grid 4 angkatopografi?Ctanda arasI Stesen trigonometriDtanda tinggiII SkalaIII Kontur7Antara berikut, yang manakah digunakan untukIV Garisan gridmenentukan kedudukan sesuatu objek atau tempatAI dan IICI dan IVdengan tepat?BI dan IIIDIII dan IVARujukan grid 4 angkaBRujukan grid 6 angka2Perbezaan nilai antara dua garisan kontur yangCKetinggianberdekatan dikenali sebagaiDLorekanAindeks konturBselang kontur8Apakah tujuan keratan rentas dilukis?ClongitudI Melihat pandangan sisi bentuk muka bumiDwarna konturII Mentafsir bentuk muka bumiIII Menunjukkan ciri bentuk muka bumi di sepan-3Antara berikut, yang manakah benar mengenaijang perentas dalam petagarisan utaraan?IV Mengkaji ciri-ciri budayaI Garisan yang mendatar dikenali sebagai garisanAI, II dan IIIutaraanBI, II dan IVII Garisan grid yang menegak dikenali sebagaiCI , III dan IVgarisan utaraanDII, III dan IVIII Nilainya bertambah dari selatan ke utaraIV Nilainya bertambah dari barat ke timurGarisan kontur yang jarangAI dan IICI dan IV9Pernyataan di atas merujuk kepadaBI dan IIIDIII dan IVAcerun curamBcerun landaiSusunan garisan kontur sangat rapatCcerun bertanggadan bertindih menjadi satu garisan sahaja.Dcerun gunung4Pernyataan di atas berkaitan dengan bentuk bumiAtebing tinggiBgunungCcerun landaiDbukit5Keratan rentas membolehkan kita melihatpemandangan bentuk muka bumi dariApandangan depanBpandangan atas10Rajah di atas, menunjukkan garisan kontur yangCpandangan bawahbercerunDpandangan sisiAlandaiBbertangga6Kedudukan sesuatu kawasan yang luas dalam petaCsekatatopografi dapat ditentukan berdasarkanDberbentuk bulat

Soalan 11hinggasoalan 17berdasarkan peta di bawah.I Tanda aras11Masjid berada pada kedudukanII Tanda tinggiARG 342545CRG 345515BRG 315535DRG 335555III Singkatan perkataanIV Stesen trigonometri12Antara berikut, yang manakah rujukan grid bagiA I, II dan III C I, III dan IVsimpang tiga Kampung Rambutan?B I, II dan IV D II, III dan IVARG 340540CRG 385250BRG 370560DRG 34551519Antara berikut, yang manakah benar tentang bearingsukuan?13Ladang getah berhampiran Kampung Durian terletakI Nilainya 00 - 3600di rujukan gridII Nilainya 00 - 900A3454C3852III Nilainya 00 - 1800B3153D3760IV Diukur dari arah utara atau selatan ke timur ataubarat14Kampung Rambutan terdapat di kawasan rujukanAI dan IICII dan IVgridBII dan IIIDIII dan IV20Manakah yang benar tentang ciri-ciri kompasmagnetik?AJarum kompas akan terpesong apabila ber-hampiran dengan besiBKompas mengandungi raksaCJarum kompas tidak akan terpesong apabila15Bearing Kampung Rambutan dari masjid ialahberdekatan dengan besiA1350C2000DJarum kompas sentiasa bergerakB1800D210021Arah dapat ditentukan dengan16Bearing sudutan Bukit Hanyut ke Kampung CikuI kompasialahII bearingA1500C2100III mata anginB1750D2500IV skalaAI, II dan III17Berapakah bearing sudutan Bukit Mesteri dariBI, II dan IVsimpang tiga Kampung Durian?CI, III dan IVA700C1500DII, III dan IVB200D170022Bearing sesuatu objek di atas peta boleh diukur18Antara berikut, manakah simbol yang seringdengan menggunakandigunakan untuk menanda ketinggian dalam peta?

Ajangka tolak28Arah kawasan hutan dari pekan ialahBbenangAutaraCbaratCjangka sudutBtimurDtenggaraDpembaris23Antara berikut, yang manakah benar?29Jarak pergi dan balik Ari ke sekolah ialahA5.4 kilometerC12 kilometerB6.2 kilometerD14 kilometer30Apakah kelebihan mempersembahkan maklumatdalam bentuk jadual?AMudah dilukisCMudah dilihatBMudah ditafsirDNampak menarik31Tentukan susunan kaedah mengumpul data geografidi bawah24Skala penyata bagi skala lurus di atas ialahI soal selidik III mengumpul dataA1 cm di atas peta mewakili 4 km di permukaanII membuat graf IV pemerhatianbumiAI, II, III dan IVCIV, III, I dan IIB1 cm di atas peta mewakili 2 km di permukaanBI, IV, III dan IIDIV, I, III dan IIbumi32Penerangan tentang proses kitaran semula sesuaiC4 cm di atas peta mewakili 4 km di permukaanditunjukkan melaluibumiApetunjukCgrafD1 cm di atas peta mewakili 16 km di permukaanBrajahDpetabumi25Skala yang biasa digunakan dalam peta topografiialahI skala lurusII pecahan wakilan33Berdasarkan jadual di atas, data suhu dan hujanIII skala melintangtahunan sesuai ditunjukkan dalam bentukIV skala penyataAgraf bar mudahCgraf bar gabunganAI, II dan IIICI, III dan IVBcarta paiDgraf garisanBI, II dan IVDII, III dan IV34Cuaca paling panas dan lembab pada bulan26Antara berikut, manakah skala yang paling kecil?AJunCJanuariBDisemberDOgosSoalan 35hinggasoalan 37berdasarkan graf di bawah.Soalan 27hinggasoalan 29berdasarkan peta di bawah.35Graf di atas dinamakanAgraf bar majmukCcarta paiBgraf gabunganDrajah aliran27Berapakah jarak rumah Ari ke sekolah?36Pernyataan manakah benar tentang graf di atas?A2 kilometerC6.2 kilometerI Jumlah sekolah menengah meningkat padaB2.7 kilometerD8 kilometertahun 2006

II Jumlah sekolah rendah adalah sama pada tahun2005 dan tahun 2006III Pada tahun 2003 dan 2004 jumlah sekolahrendah adalah sama.IV Jumlah sekolah di kawasan X semakin menurunpada setiap tahun.AI dan IICIII dan IVBII dan IIIDI dan IV37Berapakah jumlah sekolah rendah dan menengahpada tahun 2005?A20 buah sekolahC40 buah sekolahB32 buah sekolahD50 buah sekolah38Carta pai ialah sebuah bulatan yang dibahagikankepada beberapa bahagian yang dinamakanAjulatCgambar rajahBtaburanDsektorSoalan 39hinggasoalan 41berdasarkan carta pai dibawah.42Rajah di atas menunjukkan proses penanamanAgetahBkelapa sawitCpokok hutanDsayuranSoalan 43hinggasoalan 45berdasarkan peta di bawah.39Eksport utama negara K ialahAlangsatCmanggaBdurianDciku40Berapakah jumlah eksport buah mangga dan durianbagi negara K ?A36%C49%B45%D81%41Buah yang dieksport oleh negara K yang palingsedikit ialahAlangsatCcikuBmanggaDdurian43Sungai Bukit mengalir ke arahAtenggaraCbarat dayaBtimur lautDtimur44Pekerjaan utama penduduk Kampung Sawa ialahApenternakCpertukanganBpembalakDpemungut kelapa sawit45Berapakah selang tinggi kontur di dalam peta?

A30 meterC50 meterAI dan IIB40 meterD60 meterBI dan IIICI dan IV46Antara berikut, yang manakah pandang daratDIII dan IVbudaya?I TasikII Hutan paya53Antara berikut, yang manakah benar mengenaiIII Empangantenaga suria?IV PetempatanI Menghasilkan tenaga habaAI dan IICI dan IVII Sumber yang boleh diperbaharuiBI dan IIIDIII dan IVIII Tenaga yang tidak penting47Pilih pernyataan yang benar mengenai skalaIV Kehabisan jika digunakan secara berlebihanpenyata?AI dan IIADinyatakan dalam bentuk nisbahBII dan IIIBDinyatakan dalam bentuk perkataanCIII dan IVCTidak digunakan dalam tafsiran petaDDigunakan untuk mengukur jarak lurus sahajaDI dan IV48Antara berikut, manakah simbol fizikal pada peta54Tenaga suria boleh dimajukan di negara kita keranatopografi?faktorI Jalan rayaAkos murahII EmpanganIII SungaiBkepakaran yang rendahIV BukitCpancaran matahari sepanjang tahunAI dan IICI dan IVDfaktor sumber yang tidak boleh diperbaharuiBI dan IIIDIII dan IV55Hutan apakah yang paling luas terdapat di Malaysia?49Sumber yang boleh diperbaharui ialahAHutan paya air tawarI airBHutan paya air masinII anginCHutan bakauIII emasDHutan hujan tropikaIV petroleumAI dan II56Apakah kelebihan tenaga hidro berbanding denganBI dan IIIarang batu?CI dan IVI Penghantaran cepatDIII dan IVII Mudah digunakanIII Tenaga dapat dieksport50Apakah sumber yang tidak boleh diperbaharui?IV Lebih bersihASumber mineralAI, II dan IIIBSumber airBI, II dan IVCSumber hutanCI, III dan IVDSumber anginDII, III dan IV51Sumber tenaga yang boleh diperbaharui ialah57Mengapakah tenaga suria boleh dijadikan sumberAsolartenaga gantian di Malaysia?BkuprumAKelembapan tinggiCarang batuBSumber yang tidak boleh diperbaharuiDgas asliCDikelilingi hutanDPancaran matahari yang terik52Antara berikut, yang manakah ciri-ciri sumber yangboleh diperbaharui58Manakah pernyataan yang benar tentang sumberI tidak akan habispetroleum?II akan kehabisanI Sumber mempunyai pengganti setiap masaIII ada penggantiII Tidak boleh diganti semulaIV tidak boleh diganti dengan baru

III Tidak boleh diperbaharuiCI, III dan IVIV Sumber yang akan kehabisanDII, III dan IVAI, II dan IIIBI, II dan IV60Permintaan bagi tenaga suria amat tinggi di JepunCI, III dan IVkeranaDII, III dan IVI penduduknya ramaiII perindustriannya maju59Tenaga suria di Malaysia digunakan dalamIII taraf hidup penduduknya tinggiI radioIV taraf hidup penduduknya rendahII komputerAI, II dan IIIIII kalkulatorBI, II dan IVIV meter letak kenderaanCI, III dan IVAI, II dan IIIDII, III dan IVBI, II dan IVUJIAN BULANAN PERTAMASET 2Arahan: Tiap-tiap soalan berikut, diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D.Pilih jawapan yang paling tepat.ASelang konturCStesen trigonometri1Antara berikut, yang manakah benar tentangBTanda arasDTitik tanda tinggigarisan grid?I Garisan grid menegak dikenali sebagai garisantimuranII Garisan grid mendatar dikenali sebagai garisanutaraanIII Nilai garisan utaraan berkurangan dari selatanke utaraIV Nilai garisan timuran bertambah dari barat ketimurAI, II dan IIICI, III dan IVBI, II dan IVDII, III dan IV4Berdasarkan rajah di atas, bearing sudutan bagirumah Ayu ialahA2100C3400B3150D3600Soalan 5hinggasoalan 7berdasarkan rajah di bawah.2Berdasarkan rajah di atas nama kan arah mataangin yang bertanda X.AtenggaraCtimur lautBbarat dayaDbarat lautDi sepanjang jalan kereta apiDi sepanjang tepi jalan raya3Apakah tanda ketinggian yang dilukis di dalam5Apakah ciri fizikal yang terletak di utara tempatpeta berdasarkan di tempat yang disenaraikanrekreasi?seperti di atas?

IV Stesen trigonometri menunjukkan kawasanARumah NatashaCTaman permainanyang rendahBStesen komuterDTasik biruAI, II dan IIICI, III dan IVBI, II dan IVDII, III dan IV6Apakah arah tempat rekreasi dari rumah N