geografi tingkatan 1 2010

Click here to load reader

Post on 03-Apr-2018

314 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  1/50

  Bab 1 : Kedudukan1. Kedudukan ialah ______________atau__________ sesuatu tempat atau objek.2. Terdapat 2 cara untuk menyatakan kedudukan, iaitu:a. .

  b.

  Kedudukan Relatif Kedudukan Relatifdinyatakan dengan merujuk kepada sesuatu ______________dengan

  menggunakan perkataan seperti kiri, kanan, hadapan dan sebagainya.Contoh : Wendy duduk di ____________Ashraf

  Asha duduk di ______________Ashraf

  Jagjit duduk di sebelah _______Ashraf.

  Jadi, ________ialah titik rujukan untuk menyatakan kedudukan Wendy, Asha dan Jagjit.

  Koordinat

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  2/50

  Nama Murid Kedudukan Koordinat

  Lajur Baris

  Zakaria

  Siew Ling

  Jagjit

  Jason

  Nisha

  Fauziah

  3. Siapakah yang duduk di koordinat berikut ?

  a. 0604 c. 0502

  b. 0201 d. 0103

  Kedudukan tempat-tempat utama di kawasan sekolah Zaidi

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  3/50

  1. Nyatakan koordinat bagi tempat-tempat berikut:

  Tempat Koordinat

  a. Tasik

  b. Kilang

  c. Pejabat pos

  d. Masjid

  e. Bank

  2. Namakan tempat-tempat yang terletak di koordinat berikut:

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  4/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  5/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  6/50

  Bab 2 : Arah1. Arah merujuk kepada ______________sesuatu tempat dari tempat yang lain.2. Arah dapat ditentukan dengan menggunakan:

  a. ______________________

  b. ______________________

  c. ______________________

  3. Terdapat 4 arah mata angin utama, iaitu .(U),(T),(S) dan .(B)

  4. Terdapat 4 arah mata angin perantaraan, iaitu ,..,

  .. dan .

  Lengkapkan mata angin di bawah:

  Arah mata angin

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  7/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  8/50

  Latihan

  Lengkapkan pernyataan yang diberikan berdasarkan rajah di atas.

  1. Sungai Lenggong mengalir ke arah ___________________

  2. Kilang terletak di ___________________ Kampung Tua.

  3. Hutan Simpan Luruh terletak di ________________ Bukit Waja.

  4. Sekiranya Salmah berjalan dari Kampung Tua menuju ke Kampung Tanming, diasebenarnya

  berjalan dari _______________ ke __________________.

  5. Apakah yang terdapat di kanan Asri jika dia sedang berjalan ke utara ?

  _______________________

  6. Apakah yang terdapat di timur laut Raja jika dia berada di paya bakau?

  _______________________

  Latihan Objektif1. Antara berikut, alat yang manakah

  sesuai digunakan untuk menentukanarah ?

  yang tepat jikaI digunakan di kawasan lapangII dijauhi daripada objek besi

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  9/50

  7. Jarum kompas magnetik sentiasamenghala kearah utara kerana

  A tarikan magnetik bumi

  B diperbuat daripada logamC berbentuk bulatD saiznya kecil

  Soalan 8 dan 9 berdasarkan rajah dibawah.

  8. Apakah kegunaan alat dalam rajah diatas ?A. Mengukur jarakB. Menentukan arahC. Menentukan kedudukanD. Mengukur jumlah hujan

  9. Antara berikut, yang manakah berkaitan

  dengan alat tersebut ?I perlu diorientasikan sebelum digunakanII perlu dijauhi daripada bahanbermagnet

  j i h l k h

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  10/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  11/50

  Bab 3 : Skala1. Skala ialah _______ antara jarak yang dilukis pada ____ dengan jarak sebenar di

  permukaan bumi.

  2. Skala lurus terdiri daripada satu garisan lurus yang dibahagikan kepada unit-unit yangsama jaraknya.

  3. Skala lurus juga dikenal sebagai skala____________

  4. Kelebihan skala lurus ialah ia dapat menunjukkan ukuran jarak sebenar denganmudah dan cepat.

  Jarak

  1. Jarak ialah ukuran __________antara satu tempat dengan satu tempat yang lain.

  2. Jarak dibahagi kepada jarak __________ dan jarak ____________

  3. Jarak yang diukur dalam unit meter dan kilometer dikenal sebagai jarak ___________

  Contoh : Jarak antara rumah Ashok dengan sekolah ialah 4 km.

  4. Jarak yang dinyatakan berdasarkan kos dan masa disebutJarak____________

  Contoh : Tambang teksi dari rumah Ashok ke sekolah ialah RM2.00.

  Mengukur jarak di atas peta1. Jarak lurus di atas peta dapat diukur dengan menggunakan :

  a.

  b ..

  c.

  2. Jarak melengkung boleh diukur dengan menggunakan :

  a. .b.

  c.

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  12/50

  Latihan 2

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  13/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  14/50

  Jadual

  1. Data ialah maklumat atau fakta tentang sesuatu yang dikumpulkan denganmenggunakan pelbagai

  kaedah seperti pemerhatian, temu bual, banci, soal selidik dan rujuikan kepustakaan.

  2. Data disusun dalam bentuk jadual supaya mudah dibaca, difahami dan ditafsir.

  3. Data disusun mengikut urutan nilai _____________ kepada nilai ______________.

  Graf Bar Mudah

  1. Graf bar mudah terdiri daripada beberapa _______ yang dilukis secara menegak dantinggi bar

  menunjukkan _______________sesuatu data.

  2. Graf bar mudah digunakan untuk menunjukkan data tentang__________________sesuatuciri seperti

  jumlah penduduk mengikut umur, jumlah pengeluaran barangan dan jumlah hujanbulanan.

  Panduan Melukis Graf

  a. Lukis paksi menegak

  b. Lukis paksi mendatar

  c. Kenal pasti nilai maksimum dan minimum untuk dapat skala yang sesuai

  d. Pilih skala yang sesuai

  e. Tandakan ketinggian dan lukis bar berdasarkan data dalam jadual

  f. Lengkapkan graf dengan tajukdan petunjuk

  Latihan 1

  Berdasarkan maklumat di bawah, lukiskan sebuah graf bar mudah.

  Cara-cara pelajar Tingkatan Satu Bestari datang ke sekolah

  Cara pelajar datang kesekolah

  Bilangan pelajar (orang)

  Bas 13Kereta 8

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  15/50

  Graf Garisan1. Graf garisan ialah graf yang menggunakan garisan untuk menyambungkan titik titikyang mempunyai

  nilai tertentu.2. Graf ini digunakan untuk mengambarkan _______________sesuatu kuantiti mengikutmasa.

  Contoh: perubahan suhu, penduduk , tekanan udara dan harga.

  Latihan 2Berdasarkan data di bawah, lukiskan sebuah graf garisan.

  Min Suhu Bulanan Bandar Kuchingl b i i l O S Ok i

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  16/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  17/50

  = _____________oC

  4. Kirakan min suhu tahunan bagi Bandar Kuching ?

  Min suhu tahunan = Jumlahkan suhu Jan + Feb + Mac+ ..+ Dis12

  =_____________oC

  5. Berapakah bacaan suhu di Bandar Kuching pada bulan September ?

  ___________________________

  6. Bulan manakah mempunyai bacaan suhu yang sama dengan bulan Januari ?

  ___________________________

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  18/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  19/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  20/50

  1. Peta ialah suatu gambaran atau lukisan yang menunjukkan keadaan di permukaanbumi

  sebagaimana yang dilihat dari udara.

  2. Terdapat 2 jenis simbol , iaitu :a. Simbol ____________ - untuk mewakili ciri semula jadi

  b. Simbol ____________ - untuk mewakili ciri budaya (buatan manusia)

  3. Jenis-jenis simbol yang digunakan dalam peta termasuklah simbol ________, simbol_________ dan

  simbol ___________.

  4. Padankan simbol simbol berikut dengan maksudnya.

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  21/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  22/50

  2. Tanah rendah terletak di arah _____________

  3. Sungai mengalir ke arah ____________

  4. Tanaman yang diusahakan di kawasan peta ialah __________ dan _____________

  5. Tujuan utama benteng dibina di kawasan peta ialah untuk menghalang___________________

  _________________________

  6. Padi mungkin ditanam dua kali setahun di kawasan peta kerana adanya kemudahan_________

  7. Selain pertanian, penduduk Kampung Pasir juga menjalankan kegiatan___________________

  8. Pekerjaan utama penduduk Kampung Aman ialah _______________ dan _________________

  9. Jarak dari Kampung Aman ke simpang jalan Kampung Lalang ialah kira-kira__________km.

  10.Jalan raya dapat dibina lurus disebabkan permukaan bumi yang ______________________

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  23/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  24/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  25/50

  TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYAUnit 6: Bentuk Muka Bumi di Malaysia

  1. Bentuk muka bumi terbahagi kepada Tanah tinggi, __________________,_________________< _____________________, lembangan dan ___________________.

  2. Keluasan Malaysia kira-kira _____________________km persegi.

  Tanah Tinggi

  1. Kawasan tanah tinggi di Malaysia terbentuk daripada proses ________________________

  2. Ciri-ciri utama kawasan tanah tinggi iaitu :

  Terbentuk hasil daripada proses lipatan krak bumi

  Panjang, tinggi dan hamper selari

  Terdiri daripada gunung lipar tua Purata ketinggian banjaran gunung kira-kira 1525 meter.

  Banajaran gunung menganjur arah selatan

  Terdiri drpd batu granit dan batu kapur.

  Terdapat banyak gua batu kapur

  Stabil dan bebas drpd aktiviti gunung berapi dan gempa bumi.

  3. Banjaran gunung Malaysia adalah sebahagian daripada system banjaran Gunung Asiayang bermula dari _____________________________di utara India.

  4. A