geografi tingkatan 2 : peta

24
GEOGRAFI TINGKATAN 2 BY MRREM NOTA ASAS MRREM SAMURA

Upload: ramli-rem

Post on 21-Mar-2017

434 views

Category:

Education


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

GEOGRAFI TINGKATAN 2

BY MRREM

NOTA ASAS

Page 2: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

TAHUKAH ANDA KEDUDUKAN TEMPAT TEMPAT PELANCONGAN BERIKUT?

Page 3: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Page 4: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Page 5: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Page 6: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Page 7: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Page 8: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Cuba kenalpasti ciri-ciri fizikal yang terdapat dalam peta

Page 9: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Page 10: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Page 11: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Senaraikan ciri-ciri budaya yang terdapat dalam peta di atas

Page 12: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Page 13: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Penggunaan simbol dalam peta

Page 14: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Kenal pasti simbol bergambar, huruf dan angka

Page 15: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Page 16: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Page 17: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Page 18: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Page 19: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Tafsiran PETA

Page 20: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Page 21: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

SIMBOL TAFSIRAN CIRI FUNGSI KEDUDUKAN

LENGKAPKAN JADUAL DI BAWAH BERDASARKAN PETA DI ATAS

Page 22: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

1. YANG MANAKAH CIRI FIZIKAL?

2. YANG MANAKAH CIRI BUDAYA?

Page 23: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

Page 24: GEOGRAFI TINGKATAN 2 : PETA

MRREM SAMURA

TERIMA KASIH!