geografi tingkatan 2

9
Nama:________________________________________ Kelas: _________ Bab 15 Perkembangan Jaringan Pengangkutan B3D6E2 Mengenal pasti kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar di Malaysia dengan tepat. a) Berdasarkan gambar-gambar di bawah, kenal pasti perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar di Malaysia. i) __________________________________________________________________________ _________ __________________________________________________________________________ __________ ii) __________________________________________________________________________ _________ __________________________________________________________________________ __________ iii) __________________________________________________________________________ ________ 24

Upload: nik-nor-rozilawani

Post on 21-Nov-2015

400 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

SOALAN PBS BAB 15 DAN 16

TRANSCRIPT

Nama:________________________________________

Kelas: _________Bab 15 Perkembangan Jaringan Pengangkutan

B3D6E2 Mengenal pasti kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar di Malaysia dengan tepat.

a) Berdasarkan gambar-gambar di bawah, kenal pasti perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar di Malaysia.

i) ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ii) ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

iii) __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

b) Selain kesan-kesan di atas,kenal pasti kesan-kesan lain perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar di Malaysia.

i) __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ii) __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

iii) __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

iv) __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Nama:______________________________

Kelas: _________

B4D2E4 Menghuraikan langkah-langkah yang sesuai dan boleh dilaksanakan bagi mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia.

Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia.

Nama:______________________________

Kelas: _________

B5D3E1 Menggabung jalin fakta dan merumus kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar dengan baik.

Berdasarkan peta minda di bawah, hasilkan satu laporan tentang kesan negative perkembangan jaringan pengangkutan terhadap alam sekitar Malaysia.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Nama:______________________________

Kelas: _________

Bab 15

Band 6Cadangkan beberapa langkah yang boleh diambil untuk mewujudkan system pengangkutan lestari di Malaysia berdasarkan gambar di bawah.

(i) ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(ii) ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________(iii) ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________(iv) ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________(v) ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________Nama:______________________________

Kelas: _________

Bab 16 Perkembangan Sistem Perhubungan

Band 3

1. Lengkapkan rajah di bawah

2. Kenalpasti tiga factor yang mempengaruhi perkembangan system perhubungan dalam rajah di bawah

(a)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(b)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(c)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nama:______________________________

Kelas: _________

Bab 16 Perkembangan Sistem Perhubungan

Band 4

A. Suaikan maklumat yang berikut

PernyataanPerkara

1. Dokumen dihantar melalui sistem pengimbasan secara elektronik melalui talian telefon.Emel

2. Kumpulan atau jaringan computer yang ada di seluruh dunia.MSC

3. Perkhidmatan perhubungan antarabangsa yang menggunakan teleprinter.Faksimili

4. Data yang dikiri kepada pengguna lain secara elektronik dalam bentuk fail seperti grafik, gambar, program dan data.Internet

5. Kawasan yang bermula dari KLCC ke selatan hingga KLIA meliputi kwasan kira-kira 50km panjang dan 15km lebar.Teleks

B. Lengkapkan carta di bwah tentang objektif penubuhan Koridor Raya Multimedia (MSC).

a) Penggunaan petrol tanpa plumbum

________________________________________________________________________________________________________________________

Langkah - langkah

f) Alat pengangkutan menggunakan kuasa elektrik ( hybrid)

________________________________________________________________________________________________________________________

e) Pengurusan alam sekitar/pemantauan kualiti udara

________________________________________________________________________________________________________________________

d) Alat Catalytic Converter

________________________________________________________________________________________________________________________

b) Masalah gelongsoran tanah, tanah runtuh dan air tercemar

________________________________________________________________________________________________________________________

c) Pengurusan trafik yang efisien

________________________________________________________________________________________________________________________

(a)______________________________________________________

(c)______________________________________________________

(b)______________________________________________________

(d)______________________________________________________

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan system perhubungan di Malaysia

1.___________________

6.___________________

2.___________________

3.___________________

4.___________________

Objektif Koridor Raya Multimedia (MSC)

5.___________________

29