geografi tingkatan 5

Upload: mzan-zangetsu

Post on 05-Apr-2018

361 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Geografi tingkatan 5

  1/16

  Geografi tingkatan 5

  PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA

  Unit 4: Pembandaran

 • 7/31/2019 Geografi tingkatan 5

  2/16

  Proses pembandaran

  Pembandaran Proses perubahan sesuatu kawasan

  daripada luar bandar kepada bandar.

  PEMBANDARAN

  Pertambahanpenduduk melalui

  pertumbuhan semula

  jadi

  Perluasankawasanbandar

  Perubahan carahidup penduduk

  Pertambahanpenduduk

  melalui migrasi

 • 7/31/2019 Geografi tingkatan 5

  3/16

  Hierarki bandar

  Hierarki bandarSusunan dan pengelasanbandar dari segi penduduk, keluasan dan kawasan

  pengaruh.

  Megalopolis

  Metropolis

  Bandar Raya

  Bandar

 • 7/31/2019 Geografi tingkatan 5

  4/16

  Bandar terancang

  *Bandar yang dibina berdasarkan perancangan yangrapi.

  Bandar Baru

  Kawasan petempatan bercirikan bandar yangdirancang dan dibangunkan di luar kawasan bandar.

  Mempunyai pusat tersendiri tanpa perlu bergantungkepada bandar lain.

  Berkembang disebabkan kegiatan pertanian.

  Putrajaya berperanan sebagai pusat pentadbirannegara Malaysia.

 • 7/31/2019 Geografi tingkatan 5

  5/16

  Bandar Satelit

  Terletak di pinggir bandar.

  Saiz bandar satelit lebih kecil daripada bandar

  induk.

  Merupakan bandar cawangan kepada sesebuah

  bandar induk.

  Fungsi : perindustrian dan perniagaan

  Contoh bandar satelit di Malaysia : Petaling Jaya

  (Selangor) & Senawang (Negeri Sembilan)

 • 7/31/2019 Geografi tingkatan 5

  6/16

  Faktor mempengaruhi pembandaran

  Ekonomi

  Peluang pekerjaan yang banyak akibat

  perkembangan pelbagai sektor ekonomi. Perkembangan sektor perindustiran. Cth :

  Kulim(Kedah),Bandar Baru Bangi(Selangor) &

  Bayan Baru(Pulau Pinang).

  Kegiatan perniagaan dan perdagangan. Cthbandar pelabuhan : Klang, Pasir Gudang & KotaKinabalu.

  Perkhidmatan yang disediakan. Spt :perbankan & insurans.

 • 7/31/2019 Geografi tingkatan 5

  7/16

  Sosial

  Penyediaan sistem pengangkutan. Spt :lebuh raya & landasan kereta api.

  Dilengkapi sistem perhubungan. Spt :telefon.

  Wujud kemudahan pendidikan, khususnya

  pengajian tinggi.

  Governan

  Menaik taraf bandar . Cth : Majlis Daerah >

  Majlis Pembandaran > Majlis Bandar Raya.

  Dasar ekonomi baru.

  Agensi kerajaaan dan swasta.

 • 7/31/2019 Geografi tingkatan 5

  8/16

  Proses pembandaran di negara sedang

  membangun

  Merujuk kepada negara yang sedang mengalamiproses pembangunan ke arah negara maju. Spt :Brazil, India & Malaysia.

  Menyebabkan peluang pekerjaan yang wujud di

  bandartidak mencukupi untuk penduduknya. Sektor ekonomi seperti perindustrian menyebabkan

  peluang pekerjaan yang terhad.

  Pengangguran = Masalah serius yang berlaku akibatpembandaran di negara sedang membangun.

  Penghijrahan penduduk menyebabkan masalahsetinggan.

  Kemiskinan dan suasana hidup tidak sempurna di

  kawasan setinggan memudahkan berlakunya

  perebakan penyakit. Spt : taun & malaria.

 • 7/31/2019 Geografi tingkatan 5

  9/16

  Pertambahan bilangan kenderaan menimbulkan

  masalah kesesakan lalu lintas.

  Pencemaran udarajuga berlaku akibat

  pelepasan gas-gas toksik ke udara daripadakenderaan bermotor dan kilang.

 • 7/31/2019 Geografi tingkatan 5

  10/16

  Proses pembandaran di negara maju

  Merujuk kepada negara yang telah mencapaikemajuan yang pesat dalam sektor pembuatan.Spt : Amerika Syarikat, Britain & Jepun.

  Berlaku pada kadar yang perlahan.

  Tidak tertumpu di bandar besar sahaja, tetapiturut berlaku di bandar-bandar kecil.

  Berlaku dalam tempoh masa yang panjang.

  Pembinaan kilang-kilang perindustrian berlaku

  dengan pesat mewujudkan peluang pekerjaankepada penduduknya.

  Berlaku dengan lebih teratur dan terkawalkerana di rancang rapi.

 • 7/31/2019 Geografi tingkatan 5

  11/16

  Inovasi teknologi membawa kepadapertumbuhan sektor perkilangan, perdagangan

  dan perkhidmatan yang lebih teratur.

  Meningkatan kualiti hidup. Kebanyak penduduk bandar bekerja dalam sektor

  perindustrian yang menawarkan kadar upah yangtinggi.

  Pelbagai kemudahan asas. Spt : bekalanair.elektrik & telefon awam disediakan untuk

  keselesaan penduduk bandar.

 • 7/31/2019 Geografi tingkatan 5

  12/16

  Kesan pembandaran

  i. Landskap Pembinaan bangunan-bangunan tinggi. Cth:

  Menara Berkembar Petronas & Menara Kuala

  Lumpur (Kuala Lumpur) dan Hiland Park

  (Kolkata). Mempunyai banyak bangunan bersejarah. Cth:

  Muzium Nagara & Bangunan Sultan Abul

  Samad(Kuala Lumpur), Fort William & Victoria

  Memorial(Kolkata) dan Graumans ChineseTheatre & The Hollywood Walk of Fame(Los

  Angeles).

  Pusat beli-belah.

  Pembinaan jaringan jalan pengangkutan.

 • 7/31/2019 Geografi tingkatan 5

  13/16

  ii. Pencemaran Alam Sekitar

  Kegiatan pembuatan dan pembinaan

  menyebabkan pencemaran. Pelepasan gas-gas beracun. Spt: karbon

  monoksida & nitrogen dioksida.

  Pencemaran ini boleh menjejaskan kesihatan

  penduduk. Pencemaran airjuga berlaku akibat pembandaran

  yang pesat di sesuatu kawasan.

  Bahan beracun yang dialirkan ke dalam sungaiboleh mengancam hidupan air.

  Pencemaran bunyi boleh menjejaskankelesesaan hidup penduduk.

  Pengaliran air ter sekat, menyebabkan banjir kilatyang memusnahkan harta benda dan

  mengancam nyawa.

 • 7/31/2019 Geografi tingkatan 5

  14/16

  iii. Sosioekonomi

  Membolehkan penduduk memperoleh

  pendapatan yang tinggi.

  Lebih banyak peluang pekerjaan khususnya

  dalam sektor pembuatan, pembinaan dan

  perkhidmatan.

  Menimbulkan masalah pengangguran yang

  serius.

  Perkembangan perniagaan.

  Kualiti hidup yang lebih tinggi.

  Kemudahan asas disediakan unutk keselesaanpenduduk.

 • 7/31/2019 Geografi tingkatan 5

  15/16

  Masalah pembandaran dan langkah

  mengatasinya

  i. Masalah Banjir :

  Memperbaiki sistem perparitan.

  Membuat perancangan yang rapi. Penguatkuasaan undang-undang.

  ii. Peningkatan Suhu :

  Mewujudkan kawasan hijau. Spt: menanam

  pokok-pokok ditepi jalan.

 • 7/31/2019 Geografi tingkatan 5

  16/16

  iii. Masalah Pengangguran :

  Mewujudkan peluang pekerjaan.

  iv. Kesesakan Lalu Lintas :

  Pembinaan jalan pengangkutan yang cekap.

  v. Kadar Pencemaran Udara & Bunyi di Tokyo

  Memperkenalkan sistem pengangkutan yang

  menggunakan tenaga elektrik.