hekasi 5 lessons

of 22 /22
HeKaSi 5 - Mahogany Mga Gawaing Pangkabuhayan ng mga Unang Pilipino

Upload: jenevieve-bajan

Post on 22-Jan-2016

486 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lesson on Hekasi V

TRANSCRIPT

Page 1: Hekasi 5 Lessons

HeKaSi 5 - Mahogany

Mga Gawaing Pangkabuhaya

n ng mga Unang Pilipino

Page 2: Hekasi 5 Lessons
Page 3: Hekasi 5 Lessons

Paggamit ng Likas na Pinagkukunang-Yaman

Ang mga unang Pilipino ay naliligiran ng

mayamang kakahuyan at halamang nagbibigay

sa kanila ng labis-labis na mga kagamitan,

pagkain at silungan.

Ang buhay nila sa payak na kapaligiran ay

puno ng pakikipagsapalaran at pagtuklas.

Nagugulat marahil sila sa simula, ngunit

nasanay rin pagkatapos ng maraming ulit na

paggamit ng mga ito.

Page 4: Hekasi 5 Lessons

Teknolohiya sa Iba’t-ibang PanahonARKEOLOGO - Mga iskolar na dalubhasa sa pag-aaral tungkol sa mga labi ng panahong hindi pa nasusulat ang kasaysayan.

ANTROPOLOGO – Ang tawag sa mga dalubhasa sa pag-aaral tungkol sa kultura at pmumuhay ng mga sinaunang tao.

Page 5: Hekasi 5 Lessons

Nahahati sa tatlong panahon ang panahong hindi pa nasusulat ang kasaysayan:1. Panahon ng Lumang Bato o Paleolitiko

2. Panahon ng Bagong Bato o Neolitiko

3. Panahon ng Metal

Page 6: Hekasi 5 Lessons

Panahon ng Lumang bato o Paleolitiko

Radio carbon 14 test – isang paraan ng

pagsusuri sa mga labi at relikyang

natuklasan.

50,000 B.C. hanggang 8,000 B.C. nagtagal ang panahon ng lumang bato.

May mga kasangkapang bato na maaring

ihampas, ipukpok at tinapyas nila ayon sa

paggagamitan ng mga ito.

Page 7: Hekasi 5 Lessons

Panahon ng Bagong Bato o Neolitiko

Mula 8,000 B.C. hanggang 500 B.C ang panahong ito.

Natuto silang gumawa ng bangka na kanilang ginamit sa paglalakbay sa mga ilog at dagat upang mangisda.

Sa panahong ito nangyari ang pagkakatuklas ng paggawa at paggamit ng apoy upang magluto. Natuto din silang gumawa at gumamit ng palayok bilang kasangkapan sa pagluto.

Ginamit din nila ang balat ng punongkahoy bilang kasuotan

Page 8: Hekasi 5 Lessons

Sa panahon ding ito higit ng makinis ang kasangkapang bato na kanilang ginagamit.

Page 9: Hekasi 5 Lessons

Panahon ng MetalAng simula ng taong 200 B.C. hanggang 1000 A.D. ay tinatawag na Panahon ng Metal.

Sa panahong ito unang natuklasan ng mga unang Pilipino ang paggamit ng metal sa paggawa ng iba’t-ibang kasangkapan. Ang mga meta na ito ay ang tanso, ginto at bakal.

Natuklasan din nila ang paggawa ng iba’t-ibang palamuti ng katawan at disenyo tulad ng hikaw, kwintas at pulseras at iba pang karaniwang kasangkapan noon.

Page 10: Hekasi 5 Lessons

Sinasabing ang pagkakatuklas at paggamit ng bakal ang nagbibigay –daan sa lalong pag-unlad ng pamumuhay ng mga unang Pilipino. Ang mga kagamitang bakal ay nakatulong sa kanila sa pagbungkal ng lupa, pagputol ng mga punongkahoy upang gawing bahay at iba pang kasangkapan at paggawa ng mga sandata.

Page 11: Hekasi 5 Lessons

Ang Pamahalaang Kolonyal

kolonyal - bansang sakop ng España o bansang pag-aari ng España

mahigit 3 dantaon sinakop ng España ang Pilipinas. (1565-1898)

Nauuri sa dalawa ang pamahalaan ng Pilipinas noon:1.Pamahalaang Sentral- nangasiwa sa buong kolonya2. Pamahalaang Lokal – lalawigan, bayan, lungsod at

barangay

Page 12: Hekasi 5 Lessons

2 sangay ng pamahalaan:1. tagapagganap- Gobernador Heneral (punong tagapagganap)

2. panghukuman – Royal AudenciaGobernador Heneral – kinatawan ng hari ng

España sa Pilipinas.Kapangyarihan:

-tagapagpatupad ng mga batas

-pumipili ng pinuno

-makapag-aalis sa tungkulin ng pinunong

hinirang.

- nangasiwa ng lahat ng gawaing

pampamahalaan.

Page 13: Hekasi 5 Lessons

Gobernador Heneral- may kapangyarihang cumplase

*cumplase-paapapaliban ng batas mula sa

España

-tumatayong kapitan heneral o pinuno ng

hukbong sandatahan ng kolonya.-kumakatawan sa hari sa pakikipag-ugnayan

sa ibang bansa.

- may kapangyarihang makapagtalaga ng pari

sa parokya.

Page 14: Hekasi 5 Lessons

nakasalalay sa Hari ng España

paghirang o pagpalit ng gobernador heneral 122 gobernador -

heneral ang Pilipinas.

3 tanggapan na tumitiyak na hindi nagmamalabis ang isang GH:

1. Residencia- tagasiyasat at taga-ulat2. Visitador- tagausig at tagamasid3. Royal Audencia- taga-ulat sa

pangkalahatang kalagayan

Page 15: Hekasi 5 Lessons

para sugpuin ang paboritismo ar nepotismo

Royal Audencia

Residencia Visitador

Gobernador Heneral

4 oidores o mahistrado

eskribano ng hukuman at isang

pinunong lokal

Encomienda:- karapatang ibinigay ng hari sa mga tapat na sundalo at misyonero na maglikom ng buwis mula sa partikular na lugar o teritoryo na itinalaga sila.

Page 16: Hekasi 5 Lessons

Encomiendero

Encomienda

-Nangulekta ng buwis sa kanyang nasasakupan-Tagapangalaga- mang-akit ng mga Pilipino sa Relihiyong Katolio.

-binuwag dahil sa pagmamalabis

Yunit ng pamahalaang lokal: Alcaldia – lalawigang tahimik naCorregimiento- may naganap pang kaguluhan

Page 17: Hekasi 5 Lessons

Alcaldia Mayor

-Nangulekta ng buwis sa kanyang

nasasakupan

-Magpanatili ng katahimikan at

kaayusan

- magbigay ng lisensya sa kalakalan.

-Mangasiwa sa mga gawaing

panrelihiyon

-Kinatawan ng Gobernador Heneral

Alcaldia

Page 18: Hekasi 5 Lessons

Corregidore

-kinatawan ng gobernador heneral

-Magpatahimik ng mga pook na

may kaguluhan pang naganap.

Corregimiento

Page 19: Hekasi 5 Lessons

Pamahalaang Pambayan12 cabeza de barangay – mga apo o kamag-anak- mula sa 3ng kandidato hinirang ang Gobernadorcillo.

Page 20: Hekasi 5 Lessons

Pamahalaang Panlungsod

Konseho o Ayuntamiento

2 Alcalde-ordinario

6-12 regidores o konsehal

1 Escribano o kalihim

1 Aguacil-Mayor o punong konstable

Page 21: Hekasi 5 Lessons

Pamahalaang Pambarangay

Cabeza de Barangay – datu o pinuno ng tribo

Datu o pinuno ng tribo

principalia

Hindi nagbabayad ng buwis

Libre sa polo o sapilitang paggawa

Maliit na gobernadorcill

o sa kanayunan

Page 22: Hekasi 5 Lessons