hekasi nat review

Click here to load reader

Post on 01-Dec-2015

2.494 views

Category:

Documents

52 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

simple reviewer for national achievement test in hekasi

TRANSCRIPT

 • HeKaSi NAT Review

 • Nagpapatupad ang pamahalaan ng mga batas na may kinalaman sa pangangalaga sa mga likas na yaman. Alin sa mga sumusunod ang dapat mong gawin?A. Magmungkahi ng mga batas para sa pa-ngangalaga ng likas na yaman.B. Pumili ng karapat-dapat na namumuno sa pagpapatupad.C. Alamin ang mga batas upang makatulong sa pagpapatupad.D. Tagkilikin ang mga batas.

 • 2. Isang ahensya ng pamahalaan ang DENR na nangangasiwa sa mga likas na yaman ng bansa. Hangad ng DENR na maparami ang mga natatanging ibon. Alin sa mga ito ang dapat mong gawin bilang isang mamamayan?A. Hayaan ko lang ang mga taong manghuhuli ng mga natatanging ibon.B. Sussunod at tutulong ako sa pagpaparami ng mga ibon.C. Pabayaan ko lang ang DENR.D. Susunod ako sa hangarin ng DENR.

 • 3. Isang uri ng kakahuyan ito na maganda at mai-na kublian ng mga isda, kaya hinihikayat ng pamahalaan ang pagtatanim nito sa gilid ng mga ilog at palaisdaan. Ano ito?

  A. narraC. bakawanB. akasyaD. saging

 • 4. Ang paglilipat ng tao buhat sa isang lugar patungo sa ibang lugar upang manirahan ay__________.A. paglalakbayC. pagliliwaliwB. pakikipag-ugnayanD. pandarayuhan

  5. Dahil sa may mahigit na 7,100n pulo rito, anong uri ng anyong lupa ang Pilipinas?A. tangwayC. kontinenteB. arkipelagoD. lambak

 • 6. Ano ang mangyayari kung patuloy ang pagkakaingin ng mga tao sa kabundukan?

  A. Sasapat ang pagkain para sa lahat.B. Darami ang makukuhang prutas.C. Uunlad ang kabuhayan.D. Guguho ang lupa at babaha ng husto sa mga mababang lugar.

 • 7. Ang mga sumusunod ay ay di-mabuting ginagawa ng tao maliban sa ________.A. pagtatapon ng dumi at kemikal mula sa pagmimina.B. pagputol ng kahoy kahit walang lisensya.C. paghuli ng ibon at maiilap na hayop sa kagubatan.D. pagtatanim ng maliliit na punongkahoy.

 • 8. Bakit kakaunti ang populasyon sa lalawigan ng Batanes?

  A. Madalas daanan ito ng bagyo.B. Mahirap ang transportasyon dito.C. Madalas ang lindol at baha dito.D. Maraming mahirap dito.

 • 9. Paano nagiging hadlang sa pagsulong ang pakikisama sa kapwa?

  A. kung gumawa ka ng maganda para sa lahat.B. kung ginagawa mo ang kagustuhan ng iba kahit may masama itong epekto.C. kung sama-samang nagtutulungan ang lahat para sa isang magandang layunin.D. marami kang naging kaibigan.

 • 10. Kung isa kang nandarayuhan, anong dapat mong gawin upang umunlad ang buhay mo?

  A. maging matiyaga sa paghahanap ng mabuting kapalaran.B. mawalan ng pag-asa dahil nakakahiya na maghanap ng trabaho.C. mamalimos sa lansangan.D. manghingi ng tulong.

 • 11. Bakit tumututol ang simbahan sa artipisyal na pagkontrol ng populasyon na isinusulong ng pamahalaan?A. Labag ito sa kautusan ng Panginoon.B. Tataas ang gastusin ng pamahalaan dahil dito.C. Nais lang ng simbahan na lumaki ang populasyon ng bansa.D. Mapanganib ang mga gamot dito.

 • 12. Alin sa mga sumusunod ang ang naglalara-wan sa topograpiya ng bansa.A. Nakalatag ang Pilipinas malapit sa Ring of Fire of the Pacific.B. May ibat ibang anyong lupa at anyong tubig ang Pilipinas.C. Mas malawak ang kinalalatagang lupa ng Pilipinas kaysa sa tubig.D. Mas malawak ang kapatagan kaysa sa kabundukan ng bansa.

 • 13. Suliranin ng Pilipinas ang mabilis na paglaki ng populasyon nito. Anong hakbang ng pamahalaan ang makatutulong sa suliraning ito?A. pagbabawas sa populasyonB. pagpaplano ng pamilyaC. pangangalaga sa mamamayanD. pagpapabuti ng kalusugan

 • 14. Bakit maraming nabubuhay na halaman at hayop sa bansa?A. dahil magaling na magsasaka ang mga PilipinoB. dahil pinangangalagaan ng lubasan ng ating bansa ang ating kapaligiran.C. dahil ang mga tao ay makakalikasanD. dahil ang bansa ay may mainam na lagay ng panahon

 • 15. Mag-aaral sa Maynila ang mga anak ni G. at Gng. Molina, kaya lumipat sila roon. Ano ang kanilang dahilan?A. pangkarununganB. pamgrehiyonC. pampulitikaD. pangkabuhayan

 • 16. Matatgpuan ang Pilipinas sa pagitan ng 4 digri at 21 digri sa anong direksyon mula sa ekwador?

  A. hilaga ng ekwadorB. kahanay ng ekwadorC. timog ng ekwadorD. kanluran ng ekwador

 • 17. Anong batas ang nagbabawal sa pagamit ng mga pampasabog, lason at kuryente sa pangingisda at pagbebenta ng mga isdang hinuli sa bawal na paraan.

  A. Atas ng Pangulo Blg. 1058B. Kautusan Blg. 1552C. Liham Tagubilin Blg. 1328D. Proklamasyon Blg. 2152

 • 18. Anong kagawaran ng pamahalaan ang nagsasagawa ng mga hakbang at proyekto para sa pangangalaga ng mga likas na yaman?

  A. Kagawaran ng AgrikulturaB. Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na YamanC. Kagawaran ng Repormang PansakahanD. Kagawaran ng Edukasyon

 • 19. Bakit dapat iwasan ang paggamit ng lambat na may maliliit na butas sa paguli ng mga isda?

  A. upang mahuhuli ang malalaking isdaB. upang hindi mapasama ang mga maliliit na isdaC. upang maraming mahuhuli na isdaD. upang madali ang paghuli

 • 20. Bakit maraming nabubuhay na mga hayop sa kalupaan at katubigan ng Pilipinas?

  A. may mainit na klima ito na higit na kailangan ng mga hayopB. may malawak at magandang lugar ito na natitirahan ng mga hayopC. may katamtamang lagay na panahon ito na angkop para sa mga hayopD. may sapat na bilang ng populasyon ito para sa pangangalagaan ang mga hayop