hekasi iv 2nd rating

Click here to load reader

Post on 13-Oct-2015

343 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

a plan in hekasi for 2nd grading

TRANSCRIPT

MAKABAYAN V

HEKASI IVDate: _________________

I.Layunin

Naipaliliwanag kung ano ang rehiyon

II.Paksang-aralin

Mga Rehiyon ng Bansa

Sanggunian:

BEC-PELC II. A 1

Batayang Aklat sa HEKASI 4

Kagamitan:

mapang politikal at mapang pisikal ng Pilipinas, mga larawan

Pagpapahalaga:Ipagmalaki ang rehiyong kinabibilanganIII.Pamamaraan:

A.Panimulang Gawain:

1.Balitaan

Pagbabalitaan ukol sa mga pangyayaring nagaganap sa iba't ibang rehiyon ng bansa

2.PagsasanayTukuyin ang mga anyong lupa at anyong tubig na nasa larawan.

3.Balik-aral

Ipasulat ang nalalaman tungkol sa Pilipinas sa pamamagitan ng konsept map. B.

B.Panlinang na Gawain:

1.PaghahandaIpasuri ang hugis, pulo at lalawigan ng bansa.

2.Pagbubuo ng Suliranina. Ano ang rehiyon?

b. Bakit hinati-hati ang bansa sa iba't ibang rehiyon?

3.Pananaliksik

4.Pangkatang Gawain

Pangkat I

Itanong: Ano ang rehiyon? Bakit hinati-hati ang bansa sa mga rehiyon? Paano ito hinati-hati?Pangkat II

Itanong: Ano ang bumubuo sa isang rehiyon? Nasaan ang RehiyonI? Anu-anong mga lalawigang sakop nito? Bakit pinagsama-sama ang mga lalawigang ito?

5.Pag-uulat/Pagtalakay sa PaksaItanong: Ano ang rehiyon? Anu-ano ang mga ipinakikita sa mapa ng bawat rehiyon?

6.Paglalagom

Pag-aralan ang talahanayan

C.Pangwakas na Gawain:

1.Paglalahat:

Gabayan ang mga bata sa pagbubuo ng paglalahat o batayang kaalaman tungkol sa paksa.

Halimbawa:

Ang rehiyon ay pinangkat-pangkat na magkakalapit na lalawigan at lungsod. 2.Paglalapat:

Magpaparinig ang guro ng iba't ibang tugtugin. Sasabihin kung saang rehiyon ang tugtuging maririnig. Ituro sa mapa.

Halimbawa: Pamulinawen - Rehiyong Ilocos - I, atbp.

IV.Pagtataya:Isulat ang titik ng wastong sagot.

1. Paano pinangkat-pangkat sa iba't ibang rehiyon ang bansa?

a.Ayon sa kinalalagyan o katangiang pisikal nito.

b.Ayon sa likas na yaman nito.

c.Ayon sa lawak ng mga lalawigang bumubuo rito.

d.Lahat ng nabanggit

2. Isang ang Pilipinas dahil binubuo ito ng maraming pulo.

a. bansa c. kontinente

b.kapuluan d. lahat ng nabanggit

V.Kasunduan:Gumawa ng retrieval chart.

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HEKASI IV

Date: _________________

I.Layunin

Naiisa-isa ang labimpitong rehiyon ng bansa

II.Paksang-aralin

Mga Rehiyon ng Bansa

Sanggunian:

BEC-PELC II. A 2

Batayang Aklat sa HEKASI 4

Kagamitan:

mapang politikal at mapang pisikal ng Pilipinas, mga larawan

Pagpapahalaga:Ipagmalaki ang rehiyong kinabibilanganIII.Pamamaraan:

A.Panimulang Gawain:

1.Balitaan

Pagbabalitaan ukol sa mga pangyayaring nagaganap sa iba't ibang rehiyon ng bansa

2.PagsasanayTukuyin ang mga anyong lupa at anyong tubig na nasa larawan.

3.Balik-aral

Ipasulat ang nalalaman tungkol sa Pilipinas sa pamamagitan ng konsept map. B.

B.Panlinang na Gawain:

1.Paghahanda

Ipasuri ang hugis, pulo at lalawigan ng bansa.

2.Pagbubuo ng Suliranin

Ilang rehiyon mayroon ang Pilipinas?

3.Pananaliksik

4.Pangkatang Gawain

Pangkat I

Itanong: Ano ang rehiyon? Sa kasalukuyan, ilang rehiyon mayroon ang bansa?

Pangkat II .

a. Ipakita ang pagkakahati ng mga rehiyon sa pamamagitan ng pagkukulay ng outline map.

b. Itanong: Ilang malalaking pulo ang bumubuo sa bansa?

Alin ang pinakamalaki?

Ilang rehiyon ang nasasakupan ng bawat isa? Anu-ano ang mga ito?

Pangkat III

Pumili ng isang rehiyon sa Luzon (halimbawa: Rehiyon I). Itala ang mga lalawigan at mga lungsod na nasasakupan nito. Isulat sa tsart.

Rehiyon Lalawigan Kabisera Lungsod

5.Pag-uulat/Pagtalakay sa Paksa

Itanong: Ano ang rehiyon? Anu-ano ang mga ipinakikita sa mapa ng bawat rehiyon? (Ipakita ang mapang politikal at pisikal. Magkakalapit ba ang mga lalawigang ito? Bakit kaya pinagsama-sama ang mga ito? Anu-ano ang mga karaniwan sa kanila? pagkakatulad?

6.Paglalagom

Pag-aralan ang talahanayan

C.Pangwakas na Gawain:

1.Paglalahat:

Gabayan ang mga bata sa pagbubuo ng paglalahat o batayang kaalaman tungkol sa paksa.

Halimbawa:

Ang rehiyon ay pinangkat-pangkat na magkakalapit na lalawigan at lungsod. Hinati ang Pilipinas sa iba't ibang rehiyon upang mapabuti ang pamamahala at mapaunlad ang bawat lugar sa bansa. Ang lokasyon at katangiang pisikal ng mga lalawigan ay mahalagang batayan sa pagrerehiyon ng bansa.

2.Paglalapat:

Magpaparinig ang guro ng iba't ibang tugtugin. Sasabihin kung saang rehiyon ang tugtuging maririnig. Ituro sa mapa.

Halimbawa: Pamulinawen - Rehiyong Ilocos - I, atbp.

IV.Pagtataya:Isulat ang titik ng wastong sagot.

1. Sa kasalukuyan ilang rehiyon mayroon ang Pilipinas?

a. 13 b. 14c. 15 d. 17

2. Alin sa mga sumusunod ang isang tangway?

a.Batanesb. Bicol c. Bohold. Bukidnon3. Alin sa mga sumusunod ang pinakamalaki sa lahat ng rehiyon?

a. Rehiyon II b. Rehiyon IIIc. Rehiyon IV d. Rehiyon V

V.Kasunduan:Gumawa ng retrieval chart.

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HEKASI IVDate: _________________

I.Layunin

Nailalarawan ang katangiang pangheograpiya ng bawat rehiyon

II.Paksang-aralin

Mga Katangiang Pangheograpiya ng Bawat Rehiyon

Sanggunian:BEC-PELC II. A 3

Batayang Aklat sa HEKASI 4

Kagamitan:

mapang pisikal at politikal ng Pilipinas, flashcards, mga larawan

Pagpapahalaga:Pagmamalaki sa mga katangiang pisikal ng bawat rehiyonIII.Pamamaraan:

A.Panimulang Gawain:

1.Balitaan

Pagbabalitaan tungkol sa mga balitang narinig sa radyo at napanood sa telebisyon.

2.PagsasanayIpaayos ang mga salita sa tamang hanay.

Anyong lupaAnyong tubig

BulkanLambakKapatagantalampaslook

BundokDagatTangwayburol

IlogLawaKaragatantalon

3.Balik-aral

Ipaturo sa mapa ang mga rehiyon at ibigay ang mga lalawigang sakop nito. B.Panlinang na Gawain:

1.Paghahanda

Pagpapakita ng iba't ibang larawan na nagpapakilala sa bawat rehiyon. Pagpapakwento tungkol dito.

2.Pagbubuo ng Suliranin

Anu-ano ang mga katangiang pangheograpiya ng bawat rehiyon.

3.Pananaliksik

Hatiin sa walong grupo ang mga magaaral. Bawat isang pangkat ay mananaliksik tungkol sa pangheograpiyang katangian ng dalawang rehiyon.

4.Pangkatang Gawain

Ipasulat sa flashcards ang datos na nalikom talahanayan na katulad ng nasa ibaba.RehiyonKatangiang Pangheograpiya

5.Pag-uulat/Pagtalakay sa Paksa

a. Talakayin ang datos na nasa talahanayan. Pagpapakita ng mapang pisikal.

b. Itanong: Ano ang tawag sa mapang ito? Anu-anong ang ginamit sa mapa? Ano ang

ipinahihiwatig ng mga panandang ito? Ilarawan ang rehiyon?

6.Paglalagom

Itanong: Pare-pareho ba ang katangian ng mga rehiyon? Alin-aling mga rehiyon ang magkakatulad ang mga katangian? Alin-alin ang naiiba? Alin-alin sa mga rehiyon ang tangway? lambak? kapatagan?

TangwayMaburolMabundok Kapatagan Lambak

C.Pangwakas na Gawain:

1.Paglalahat:

Gabayan ang mga bata sa pagbubuo ng paglalahat o mga batayang kalaman tungkol sa pagksang tinalakay.

Halimbawa:

Iba't iba ang katangiang pisikal ng bawat rehiyon. Sa pamamagitan ng mapang pisikal, nailalarawan ang katangiang pisikal ng mga rehiyon. May mga sagisag/pananda sa mapa na nagpapahiwatig ng tunay na anyong lupa at anyong tubig.

2.Paglalapat:

Kumuha ng ilsang rehiyon at ilarawan sa pamamagitan ng kilos ang topograpiya nito.

IV.Pagtataya:Pagtambalin ang Hanay A at B. Isulat ang titik lamang.

A

B

_______1.Rehiyon VIII

_______2.Rehiyon VII

_______3.Rehiyon V

_______4.NCR

_______5.Rehiyon IV

V.Kasunduan:Gumawa ng mapa ng bawat rehiyon.

Remarks: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________