nat reviewer in hekasi#1

of 48/48
By JANETTE O. DIEGO

Post on 16-Apr-2017

223 views

Category:

Education

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • By

  JANETTE O. DIEGO

 • 1. Ang paglipat ng tao buhat sa isang lugar patungo sa ibang lugar upang manirahan ay

  a. paglalakbay

  b. pakikipag-ugnayan

  c. pagliliwaliw

  d. pandarayuhan

 • 2. Anu-ano ang dahilan kung bakit nangibang bayan o nangibang bansa ang isang tao/pamilya?

  a. upang makipag-ugnayan

  b. upang maglakbay

  c. upang magkaroon ng magandang pamumuhay

  d. upang mandayuhan

 • 3. Mag-aaral sa Maynila ang mga anak nina G. at Gng. Ceromonia kayat

  lumipat sila doon. Ano ang kanilang dahilan?

  a. pangkarunungan

  b. pangrelihiyon

  c. pampulitika

  d. pangkabuhayan

 • 4. Ang mga Taga-Mindanao ay lumilipat sa NCR dahil sa kaguluhan sa kanilang lugar. Anong uri ng pandarayuhan ito?

  a. pandarayuhang panloob

  b. pandarayuhang panlabas

  c. pakikipag-ugnayang panlabas

  d. pakikipag-ugnayang panloob

 • 5. Ang pagkakaroon ng maraming pagawaan sa isang pook ay umaakit sa

  pandarayuhan samantalang ang nagtutulak ay ang pook na

  a. may mabuting klima

  b. may makabagong kagamitan

  c. maraming kaguluhan

  d. may pagkakakitaan

 • Isulat ang A kung panloob na pandarayuhan at B kung panlabas na pandarayuhan.

  ______1. Ang mga Pilipinong nars ay nagtungo sa Luzon upang

  magtrabaho.

  ______2. Ang mga Hapones ay nakarating at nanirahan sa Pilipinas upang

  makaiwas sa kalagayang pampulitika sa kanilang bansa.

  ______3. May mga taga-Barangay Valenzuela sa Makati na pumunta sa

  Batangas upang magtrabaho sa bagong bukas na pabrika ng plastik doon.

  ______4. Ang mga Taga-Mindanao ay lumilipat sa NCR dahil sa kaguluhan

  sa kanilang lugar.

  ______5. Ang pamilya ng De Villa ay nagtungo sa Canada upang

  makapiling ang kanilang mga kamag-anak na naninirahan doon.

 • Paniniwala o Pagpapahalaga

  a) Naghahanda ng bilog na prutas o pagkain sa hapag-kainan kung Media

  Noche upang maging masagana sa buong taon.

  b) Naglalagay ng buhay na sisiw sa ibabaw ng kabaong ng taong pinatay

  upang hindi mapalagay ang pumatay at siyay susuko.

  c) Tinanggihan ang magandang alok na trabaho sa ibang bansa huwag

  lamang mapahiwalay sa pamilya.

  d) Ibinili ng lupa sa subdibisyon ang perang napanalunan kaysa itabi sa bangko.

  e) Pinaiikot muna ang kinainang pinggan bago umalis upang malayo sa

  panganib sa paglalakbay.

  f) Ipinagbili ni Mang Nardo ang kalabaw upang maibayad sa matrikula ng anak.

  g) Anumang bagay na hindi kanya ay isinauli ni Rita.

  h) Pagpepenitensiya tuwing Mahal na Araw upang mabawasan ang

  kasalanan.

  i) Sinisikap ni Lena na maging malinis at maayos sa kanyang gawain.

 • 1. Gustong-gusto ni Gina ang makatapos ng pag-aaral subalit hindi siya

  kayang pag-aralin ng kanyang magulang. Ano ang

  dapat gawin ni Gina? a) magtrabaho habang nag-aaral b) maghintay na mapag-aral ng magulang c) ipagbili ang mga kasangkapan sa bahay d) magpaampon sa isang mayamang kamag-

  anak

 • 2. Bilang isang negosyante, alam mong marami kang kalaban sa negosyo.

  Paano mo maipakikita ang pagtitiwala sa sarili na kaya mong itaguyod

  ang iyong negosyo?

  a) magsara ng iyong negosyo

  b) magbigay ng mabuting serbisyo

  c) makipagtalo sa mga kalabang negosyante

  d) mangutang palagi ng puhunan

 • 3. Si G. Noli dela Cruz ay tumanggap ng malaking pensyon sa kanyang

  pagreretiro. Bumili siya ng lupa, nagpatayo ng bahay at pinalitan ang mga

  lumang kasangkapan. Anong pinahahalagahan niya?

  a) pagpapahalaga sa pagmamay-ari b) pagpapahalga sa salapi c) pagpapahalaga sa kapangyarihan d) pagpapahalaga sa kasangkapan

 • 4. Hindi lamang ang mga kawani ng pamahalaan ang dapat maglingkod ng

  matapat sa bayan. Ikaw ay maaari ring maglingkod. Paano?

  a) kusang-loob na makikilahok sa mga programa ng pamahalaan

  b) sumama sa barkada sa paggamit ng bawal na gamot

  c) magsundalo lalot sa oras ng digmaan

  d) maglagi sa mga pook pasyalan

 • 5. Marami sa mga Pilipino ang nagpapahalaga sa edukasyon. Paano nila ito ipinakikita?

  a) hindi tinatapos ang pag-aaral

  b) bumili ng diploma upang i-display

  c) hindi gaanong malikhain sa pag-aaral

  d) nagtatrabaho habang nag-aaral

 • 6. Bakit mahalaga na maging matapat sa paglilingkod ang pinuno at kawani

  ng pamahalaan?

  a. mawawala ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan

  b. naaantala ang paglilingkod ng mga pinuno ng pamahalaan

  c. makikilahok nang kusang-loob ang mga mamamayan sa mga

  programa ng pamahalaan

  d. kakaunti ang matatapos na mga gawain sa pamahalaan

 • 7. Kilalang-kilala ang inyong pamilya bilang matulungin at mahusay

  makipagkapwa. Inalok ang iyong ama na tumakbo bilang mayor. Ano ang

  maipapayo mo sa kanya?

  a. kumandidato upang magkapera

  b. hayaan siya sa kaniyang magiging plano.

  c. kumuha ng maraming tao sa ibang lugar upang bumoto

  d. maging matapat siya sa kaniyang panunungkulan

 • 8. Ang sumusunod ay mga mabubuting katangian ng isang kawani o pinuno

  maliban sa ________.

  a. tinatapos ang gawain sa takdang panahon

  b. masayahin ngunit makasarili

  c. matapat sa kaniyang tungkulin

  d. pinagbubuti ang gawaing iniatang sa kaniya

 • 9. Ang sumusunod ay mga kabutihang dulot ng matapat na paglilingkod sa pamahalaan maliban sa isa. Alin ito?

  a. inuuna ang kabutihan ng nakararaming mamamayan

  b. kusang-loob ang pakikiisa sa mga taong-bayan

  c. matapat na pagbabayad ng buwis

  d. tumatanggap ng pabuya sa anumang paglilingkod na ibinibigay sa taong bayan

 • 10. Bilang munting mamamayan, sino ang tutularan mo sa maayos na pamumuhay?

  a. Si G. Cruz na minsan lamang kung pumasok sa tanggapang kaniyang pinapasukan ngunit buo pa rin ang sahod.

  b. Si Gng. Santos na magiliwin sa mga taong kaharap lalo na kung silay mayaman.

  c. Si Gng. Reyes na nakikisama lamang sa kaniyang pinuno upang itaas siya ng tungkulin.

  d. Si Gng. Ramos na pumapasok sa takdang oras at pinagbubuti ang kaniyang mga gawain.

 • 11. Anong kapuluan ang nasa timog ng Pilipinas?

  A. Guam C. Kanlurang Malaysia

  B. Indonesia D. Taiwan

  12. Saang direksyon ng Pilipinas matatagpuan ang Vietnam?

  A. Kanluran C. Hilaga

  B. Silangan D. Timog

 • 13. Anong anyong tubig ang matatagpuan sa silangan ng Pilipinas?

  A. Dagat Celebes

  B. Dagat Mindanao

  C. Karagatang Pasipiko

  D. Dagat Timog Tsina

 • 14. Saan direksyon ng Pilipinas matatagpuan ang Dagat Celebes?

  A. Kanluran

  B. Timog

  C. Hilaga

  D. Silangan

 • 15. Ang Hapon ay nasa hilaga ng Pilipinas. Piliin ang isa pang bansa na nasa

  hilaga nito.

  A. Malaysia C. Tsina

  B. Thailand D. Indonesia

 • 16. Ilan ang sangay ng pamahalaan?

  a. 4

  b. 3

  c. 2

  d. 5

  17. Sino ang pinuno ng tagapagpaganap?

  a. hukom

  b. senado

  c. pangulo

  d. pangalawang pangulo

 • 18. Ang sangay ng pamahalaan ng nagpapatupad ng mga batas upang

  mapangalagaan ang mga karapatan, buhay at ari-arian ng mga mamamayan ay ang

  a. panguluhan

  b. hudikatura

  c. batasan

  d. konseho

 • 19. Bakit sinasabing malaya ang mga hukuman sa Pilipinas?

  a. nabibili ang kanilang mga desisyon

  b. pinapanigan nila ang mga mahihirap

  c. pinapanigan nila ang mg mayayaman

  d. walang pinapanigan ang kanilang mga desisyon

 • 20. Bakit mahalaga ang Kataas-taasang Hukuman?

  a. para yumaman ang kasapi nito

  b. nag-apruba ng taunang badyet ng pamahalaan

  c. para maparusahan ang gusto nilang maparusahan

  d. para maiwasan ang pagmamalabis at pagkakamali ng nasa

  mababang hukuman

 • 21. Saan-saang bansang maunlad nakipag-ugnayan ang Pilipinas?

  a. Amerika

  b. Espanya

  c. Republika ng Mindanao

  d. Bansang Arabe

 • 22. Ano ang kabutihang dulot ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga

  bansang Arabe?

  a. nakapagbigay ng hanapbuhay sa mga Pilpinong manggagawa

  b. makapagbigay ng hanapbuhay sa mga Muslim

  c. naging Muslim ang maraming Pilipino

  d. naakit nila itong maging Kristiyano

 • 23. Ano ang nangyari sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos

  matapos ang digmaan?

  a. naputol

  b. nawala

  c. tumatag

  d. di-nagbago

 • 24. Kailan nagsimula ang mabuting pagkakaibigan ng Pilipinas at bansang Hapon?

  a. nang mapagtibay ang kasunduang pangkatahimikan

  b. nang dumating sa Pilipinas ang mga Hapones

  c. nang umalis ang mga Amerikano

  d. nang umunlad ang Pilipinas

 • 25. Bakit nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa mga bansang papaunlad?

  a. upang matulungan ang Pilipinas

  b. upang makautang tayo

  c. upang makatulong sa bansa tulad natin

  d. upang makapagtrabaho sa kanilang bansa

 • Pagtambalin ang kolum A at B. isulat ang titik ng wastong sagot sa inyong notebook

  1. Ipinagbabawal ang paggamit

  ng dinamita sa pangingisda

  2. Ipingbabawal ang pag-inom

  ng alak sa menor de edad

  3. Kailangang magbayad ng

  buwis sa takdang panahon

  4. Sundin ang mga babala sa

  parke.

  5. Sundi ang ilaw-trapiko

  a. upang mapangalagaan ang

  kapakanan ng kabataan

  b. Upang mapanatili ang

  kagandahan at kaayusan

  c. Upang maiwasan ang sakuna

  d. Upang di mdamay ang mga

  maliliit na isda

  e. upang may magugol ang

  pamahalaan sa paglilingkod

  sa mamamayan

 • 1. Ang kautusang pambarangay ay ipinatutupad sa ________.

  a. bayan

  b. lungsod

  c. lalawigan

  d. barangay

 • 2. ang namumuno sa pulong ng Sangguniang Bayan ay ang ______

  a. pangulo

  b. punong bayan

  c. Senator

  d. konsehal

 • 3. Ang ordinansa ay batas na ipinatutupad sa ________.

  a. bansa

  b. ordinansa

  c. barangay

  d. nayon

 • 4. Ang kongreso ang gumagawa ng _________.

  a. pambansang batas

  b. ordinansa

  c. kautusang pambarangay

  d. pandaigdigang batas

 • 5. Ang pambansang batas ay sundin ng ____________.

  a. mga mamamayan sa barangay

  b. mga mamamayan sa lalawigan

  c. mga mamamayan sa buong bansa

  d. mga mamamayan sa ibang bansa

 • 1. Ano ang pangunahing layunin ng ASEAN?

  A. pag-unlad ng kabuhayan

  B. paglutas ng suliranin ng bansa

  C. pagtatanghal ng timpalak sa kagandahan

  D. paglahok ng mga manlalaro sa ASEAN games

 • 2. Ang Pilipinas ay kasapi ng panrehiyon at pandaigdig na samahan tulad ng

  A. NSDB

  B. NCEE

  C. ASEAN

  D. PAG-ASA

 • 3. Mga bansa sa Timog-Silangang Asya ang bumubuo ng ASEAN.

  Alin ang hindi kasapi nito?

  A. Hapon

  B. Malaysia

  C. Singapore

  D. Indonesia

 • 4. Ang ASEAN ay itinatag upang mapangalagaan ang kalagayan ng mga kasaping bansa sa anong larangan?

  A. ideolohiya

  B. teknolohiya

  C. pangkabuhayan

  D. pag-uugnayan

 • 5. Ano ang sinisikap gawin ng mga Pilipino bilang kasapi ng ASEAN?

  A. patibayin ang pagkakaibigan

  B. patibayin ang pagsasamahan

  C. patibayin ang pagiging magkalapit-bansa

  D. patibayin ang pakikipag-ugnayan sa mga bansang kasapi nito

 • 1. Alin ang pinakamalaking samahan ng mga bansa sa mundo?

  A. UN

  B. ILO

  C. APEC

  D. ASEAN

 • 2. Bakit itinatatag ang UN? A. upang matulungan ang maliit

  na bansa B. upang magkaroon ng

  katahimikan sa mundo C. upang magkaroon ng

  magandang ugnayan ang mga bansa.

  D. upang magkaroon ng pagbabagong pangkultura ang mga bansa.

 • 3. Aling Samahan ang naglalayong mapadali ang pamumuhunan sa pangangalakal

  ng mga bansang kasapi?

  A. UN

  B. ILO

  C. APEC

  D. ASEAN

 • 4. Bakit itinatag ang ASEAN?

  a. upang malutas ang mga krimen sa Asya

  b. upang lumago ang pangangalakal sa Asya

  c. upang matigil ang paglaganap ng komunismo sa mga bansang kasapi

  d. upang higit na makipagtulungan sa ilang suliranin ang bansang kasapi

 • 5. Bakit sumapi ang Pilipinas sa UN?

  a. upang magkaroon ng kapayapaan

  b. maitaguyod ang programang pangkabuhayan

  c. maitaguyod ang pangkalusugan at populasyon

  d. lahat ng nabanggit

 • GOODLUCK