hatha - joga

Download Hatha - Joga

Post on 27-Dec-2015

138 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hatha

TRANSCRIPT

  • SADRAJ Predgovor vii Prvo Poglavlje 13 Drugo Poglavlje 41 Tree Poglavlje 74 etvrto Poglavlje 109 Epilog 133 Kundalini je slavljena od svih. Ona sama, kada je jogi probudi, donosi prosvetljenje. Ona je ta koja daruje osloboenje i znanje, jer To je Ona Sama. Ona je izvor celokupnog znanja i blaenstva. Ona Sama je ista Svesnost. Ona je Braman, Ona je Prana akti, Uzviena Sila, Majka Prane, vatra, zvuk i izvor svih stvari. Svami ivananda PREDGOVOR Na poetku bih eleo neto da kaem o duhovnom putu kojim se penjemo pomou Joge. Moe se rei da je to penjanje uz brdo. Ali, ima tu i uspona i padova. Penjete se gore i odjednom padnete dole. Put ka vrhu nije prav i na njemu se pojavljuje prepreka. Na nekim mestima je put irok, ali se na nekim najednom suava. Nailazimo na neprokrene predele kroz koje se veoma teko probiti, a ak i ako nastavimo, ne znamo gde emo dospeti. Tako je to na duhovnom putu. Na poetku je sve veoma udesno: Naravno, ja mogu da izvedem asane, pranajamu, itd. Ali, iznenada se put prekida, nailazite na gusti i naprosto ne znate kuda dalje. ak i ako se nekako probijete kroz bunje, dospevate do movare. Neki poklonici nestanu u ivom pesku i nikada ne izau. Neki moda ugledaju lepu enu ili privlanog mukarca i venaju se, i tada poele da nastave svoj ivot sa decom, kuom i porodicom to znai da ih je jo jednom progutala maja i da su zaboravili svoj duhovni cilj. I pored svega, mogue je probiti se kroz te prepreke i dostii vrh. I tada moete jasno osmotriti sve oko sebe. Tada moete meditirati i uivati potpunu slobodu. Nema vie roenja; nema vie smrti; moete se veito odmarati. Ta iskustva su poznata jogiju. On hoda neravnim putem ka vrhu. Oni koji dolaze iz razliitih pravaca, sledei razliite uitelje, kada jednom dostignu vrh, shvataju da je sve isto. Na putu e prepreke biti razliite, ali je pogled sa vrha isti. Cilj jogikih praksi je da podignu nivo vaeg ivota, da vozilo vaeg duhovnog razvoja ubace u prvu brzinu. Tada moete prei u drugu brzinu, moda i u treu, a onda, nakon poetnih uspona, ve moete bezbedno krstariti po bregovima. To nije tipino za veinu svetovnih ljudi koji samo padaju niz litice bregova ne znajui kako da se zaustave, mislei da je srea negde dole i da eka na njih. Oni idu direktno nizbrdo, sve bre i bre u mnogobrojne nesree kao to su rak, sida, visok krvni pritisak, srana oboljenja. Uskoro za njih postaje prekasno i oni doivljavaju slom. Mada to predstavlja liniju manjeg otpora, molim vas, nemojte padati. Mi emo vam pokazati drugaiji put. Put je osvetljen, on je utrt pomou Hata joge Pradipike, drevnog teksta koji su jogiji

  • upotrebljavali da steknu mo putem koje se mogu uspeti sve do vrha. Put su utabali prosvetljeni uitelja koji su imenovani od strane velikih bia: Macjendranat, njegov uenik Gorakanat i drugi, kojih je ukupno etrnaest. Pradipika je jedna od najstarijih rasprava (spisa) o hata jogi; sve dananje knjige o jogi zasnovane su na toj raspravi. To je sredinji put. Ono to svi mi jedino moemo jeste da ga rairimo i ponudimo raznovrsna tumaenja. Kao dodatak praksama koje su navedene u Hata joga Pradipici, jedino mogu da veoma preporuim prouavanje knjiga kao to su Viveka udamani od ankaraarije, kao i rimad Bagavatam Purane. Viveka udamani je veoma lepa knjiga i onaj koji sledi izloena uputstva stei e donekle unutranji mir, to je neophodan uslov da bi se prebrodile prepreke raasa (strast ili aktivnosti). Uz to, potrebna nam je predanost, jer bez boije milosti mi ne moemo da dosegnemo Izvor, ma koliko se naprezali. A kako da sebi olakamo sticanje te predanosti, moemo proitati u Bagavatam Purani. Te vebe nisu neto to sam ja izmislio; radi se o tradicionalnom metodu koji sam intenzivno upranjavao dok sam boravio sa svojim uiteljem ivanandom u Himalajima. iveo sam u umi okruen tigrovima i kobrama. Ponekad bih uo tigrove iz svoje kolibe, kada su prolazili da piju vodu; snano su urlikali. Na kolibi sam imao samo krhka vrata koja su mogli sa lakoom da srue. Pa ipak, u takvim okolnostima sam obavljao treninge ujutro, u podne, u vee i u pono, vebajui skoro etrnaest sati dnevno. Spavao sam veoma malo samo dva ili tri sata nou. Ali, moi koje sam na taj nain stekao ne mogu se ni pobrojati. Na cilj je da za veoma kratko vreme poveamo frekvenciju vibracija. Na sanskritu, taj rad se zove akti sanar. akti je mo a Sanar znai buenje. Mi hoemo da putem sadane ili spiritualne prakse navedemo akti da se iz svog pospanog ili statinog stanja pokrene i pree u dinamino stanje. Pa ipak, pazite da ne potegnete preko svojih mogunosti. Ne radite previe stvari odjednom; ne idite previe duboko ili previe brzo; ne radite previe intenzivno, jer vam u tom sluaju sleduje povratni udarac. Upravo zato sam ove prakse uskladio prema evolutivnom nivou mojih uenika. Nikada nisam preporuio neku praksu ako je sam nisam isprobao. Takoe, mada lino volim disciplinu, verujem da takva vrsta discipline mora doi iznutra. Pokazao sam svojim uenicima kako se ta disciplina moe postii, a onda sam ih ostavio da je praktikuju kao da su sami u umi. Tome je pridodato samo neto malo grupnih praksi kao pojaanje. Uz to, moji uenici sami donose odluke i vode spiritualni dnevnik koji ja kontroliem da bih proverio njihov spiritualni napredak. Svakoga dana se susreemo na po jedan sat da bismo razgovarali o naim vebama, te da bi im preneo neka uputstva u pogledu tehnike vebi u cilju boljeg izvoenja nekih procesa. Moje osnovno uputstvo je kontrola uma. Drugo - treba izbegavati sve suvine elje osim jedne elje da uveate snagu svoje volje. Ako zadovoljite jednu elju, pojavie se deset novih i kada ete uopte zavriti ispunjavanje tih elja? Ali, ako razvijete snagu volje i unitite barem jednu elju, tada ete biti jaki. I tada ete sa lakoom unititi jo deset novih elja, a potom stotinu. Om nama ivaja! Svami Vinu-devananda NAPOMENA IZDAVAA Ovde smo upotrebili tekst Hata joga Pradipika koji je bio tampan u Adjaru u Indiji, 1893.

  • godine. Ovo je redak i veran prevod, veoma vredan zbog pronicljivih komentara Bramanande (koji su takoe ukljueni). Mada je to izdanje bilo objavljeno pre skoro sto godina, izdava nije morao mnogo da ga menja kako bi tekst uinio prikladnim za dananje vreme. Dodaci izdavaa tampani su u zagradama. Tekst Pradipike je tampan masnim kurzivom (bold italik). Tekst Bramanandinih komentara je tampan kurzivom (italik). Tekst komentara Svami Vinu-Devanande tampan je verzalom, i verno prenosi njegovo izlaganje u nizu predavanja koji su odrani u ivanandinom aramu u Val Morinu, u Kvebeku, juna 1986. godine. Ova knjiga je namenjena kao pomo onima koji ele da naue naprednije prakse hata (kundalini) joge od kvalifikovanog uitelja. Preporuuje se takoe da se prouava paralelno sa Complete Illustrated Book of Yoga od Svami Vinu Devanande i sa Sivananda Companion to Yoga. Mnoge instrukcije koje su ovde saoptene izvorni autori su namerno prikrivali, drugima je potrebno ureivanje, a za mnoge je potrebno vostvo uitelja da bi se korigovale. Svamiji stalno naglaavaju da ove prakse nisu za poetnike i da prenebregavanje ovih upozorenja predstavlja rizik za psihu. Zato vas molimo da potujete ta upozorenja i upustva, pod vostvom svoga gurua. Glosar nije pripremljen za ovu knjigu, jer je Hata joga Pradipika namenjena naprednijim uenicima, koji bi trebalo da su ve upoznati sa veinom ovde upotrebljenih sanskritskih termina. Pa ipak, prevod veine sanskritskih termina1 (u zagradama) dat je prilikom prve pojave tih termina u tekstu isto tako, i prilikom svake upotrebe neke nepoznate rei, i na svakom mestu gde Svami ili izvorni tekst ponavljaju definiciju zbog razumljivosti. Posveeno Njegovoj svetosti ri Svami ivananda Sarasvatiju iz Riikea, na Himalajima koji je iveo od 8. septembra 1887. do 14. jula 1963. Onako kako ju je zapisao u sedamnaestom vekunadahnut drevnim izvorima Jogi Svatmarama sa tumaenjima Bramanande PRVO POGLAVLJE (1) Prvo pozdravljam Gospoda, ivu, koji je nauio Parvati vetini hata vidje, to je korak ka dostizanju najuzvienije raa joge. Svatmarama poinje uenje na tradicionalni nain, padanjem na kolena pred guruom. On prvo pada na kolena pred adi guruom, koji je prvi guru Gospod iva, a tada pred njegovim uenikom Macjendranatom i pred njegovim uenikom Gorakanatom. Pomou njihove milosti, Svatmarama je rairio tu veliku nauku. Vidja znai znanje. Znanje hata joge je najpre iva preneo svojoj supruzi Parvati, Univerzalnoj

  • Majci. Cilj hata joge je da vam prui znanje pomou koga ete kontrolisati dve energije: ha i ta (prana i apana). Bez ovog znanja je veoma teko postii kontrolu nad umom, koja se zove raa joga. Raa joga radi sa umom; hata joga radi sa pranom i apanom. Mnogi uenici pogreno smatraju da se hata joga bavi samo asanama, jer asana je samo jedan od osam koraka u hata jogi. Tu u stvari i nema konkretne razlike izmeu hata joge i raa joge. Nije mogue upranjavati raa jogu bez praksi hata joge, i obratno. Hata joga je praktian put da se kontrolie um putem kontrole prane. Posmatrajte talasanje listova na drvetu. Na osnovu tog talasanja moete pretpostaviti brzinu vetra, mada ne moete videti sam vetar. Na isti nain, mi ne moemo videti pranu ili apanu, ili kretanje uma ili misli. Po raa jogi, um je kao jezero, a misli su talasi (ili vriti na sanskritu, utisci). Raa joga podrazumeva kontrolu, ili ak i zaustavljanje tih talasa misli. Na sanskritu se to kae Joga ita vriti niroda. (Joga je umirivanje talasa uma) Kako tvrdi Patanali, autor (raa) joga sutri, postoji pet vrsta vritija, s tim da su neki pozitivni, a neki nisu. Od tih pet samo je jedan sasvim pozitivan, a to je onaj kada se vidovnjak (aspirant) poistoveti sa sopstvom (atmanom). To je jedino mogue kada se talasi misli umire. Tada vidovnjak u mirnom jezeru uma vidi svoje vlastito sopstvo (atman). Ali, sve dok vetar postoji, mi emo videti samo da se drvo pokree, da listovi lepraju ponekad lagano, ponekad divlje, ali se uvek pokreu. Hata joga se pita Kako zaustaviti to talasanje? ili Kako da onaj koji gleda vidi sopstvo? Kao to su talasi na jezeru nas