bihar joga klub joga bilten - joga klub joga bilten broj 20, decembar 2017. izdaje: bihar joga klub,...

Download Bihar Joga Klub Joga bilten - Joga Klub Joga bilten Broj 20, decembar 2017. Izdaje: Bihar joga klub, R. Domanovi‡a 4, Beograd Tel.: 064 046 7216, 064 491 2868 Mail: biharjogaklub@gmail.com

Post on 27-Feb-2018

228 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Bihar Joga Klub

  Joga bilten Broj 20, decembar 2017.

  Izdaje: Bihar joga klub, R. Domanovia 4, Beograd

  Tel.: 064 046 7216, 064 491 2868

  Mail: biharjogaklub@gmail.com

  Web: www.jogabeograd.com

  Facebook: BIHAR JOGA KLUB

  JOGA BILTEN je delo lanova Bihar joga kluba i drugih sledbenika Biharske kole joge. Prevodi, priprema i

  distribucija su u potpunosti plod zajednike karma joge.

  Vie informacija o Biharskoj koli joge moete nai na: www.biharyoga.net i www.syae.eu

  mailto:biharjogaklub@gmail.comhttp://www.jogabeograd.com/http://www.biharyoga.net/

 • Bihar Joga Klub

  Joga pozitivnosti

  Svami Nirananananda Sarasvati

  (Yoga Magazine, maj 2000.)

  Autorsko pravo pripada Yoga Magazine, prevedeno i objavljeno uz dozvolu Biharske kole joge, Mungir, Indija

  ema i predmet Bharat Jatre je Upoznaj

  sebe i nai boansko ivotu a kako da

  upoznamo

  sebe i doemo do

  boljeg kvaliteta ivota

  postii emo kroz

  jogu. Joga da se shvati

  na pravi nain. Vae

  razumevanje joge je

  ogranieno na joga

  poloaje i vebe

  disanja, moda na neki

  oblik meditacije. To

  nije joga. Joga je

  mnogo vie od prakse

  koju radite u vidu

  asana, pranajama,

  relaksacije i

  meditacije.

  Ljudi su se u najveoj

  meri usmerili samo na ovaj aspekt joge verujui

  da je to cela joga. Oni koji misle da asane,

  pranajame, relaksacija i meditacija nisu sve, oni o

  jogi razmiljaju kao o krija i kundalini jogi. Izvan

  ovoga nema drugog poimanja joge. Joga nije

  samo veba, ona je takoe i sadhana, nain

  ivljenja kao i lina kultura. Stoga, morate

  posmatrati razliite aspekte joge iz ovog ugla.

  Praksa joge

  Praksa joge je neto to veina

  vas radi iz nekih svojih linih

  razloga, sledei svoje tenje u

  jogi, kao to su fiziko zdravlje

  ili mentalni mir. Kada

  poinjete sa jogom, vi ne

  dolazite kao sadhaka ili

  aspirant. Dolazite kao osoba

  kojoj je potrebno da se neto

  ispravi u ivotu, da imate bolje

  zdravlje i dublji mir uma. Kada

  dostignete bolje zdravlje i to

  malo mentalnog mira vi mislite

  da je joga ispunila svoju svrhu

  i prestanete da vebate.

  Gledajui to sa aspekta joga

  prakse, vi koristite joga prakse i tehnike asana,

  pranajama, relaksacije i meditacije da poboljate

  svoje zdravlje i poboljate svoj um. Sve je to za

  vae lino poboljanje. Koje god prakse ili tehnike

  vi koristite da poboljate sebe, one ne idu dalje

  od asana, pranajama, relaksacije i meditacije.

  T

 • Bihar Joga Klub

  Joga sadhana

  Postoji jo jedan aspekt joga sadhane. Svrha joga

  sadhane je da se sledi jedan cilj koji je definisan

  jogom. Ako je reeno u Joga Sutrama

  Patanalija da je svrha joge itta vritti nirodha,

  kontrola stalnih promena uma, onda vaa joga

  praksa treba da vas vodi ka tome i da vam da

  vetinu i sposobnost da kontroliete itta vriti-je.

  To je vaa sadhana. Kada sledite pravac i cilj koji

  je definisala joga, i

  zanemarite svoje line

  zahteve i potrebe tela i

  uma, onda postajete

  joga sadhaka. To je

  kada sledite cilj koji je

  zacrtala joga.

  Svaka joga ima

  definisan svrhu, fokus i

  cilj. ta je cilj karma

  joge? Da steknete

  imunitet na uticaje,

  dogaaje i delovanje u

  drutvu i u svetu. To je svrha karma joge:

  imunitet na akcije i reakcije. Druga svrha karma

  joge je razvijanje perfekcije. To je cilj koji je dat za

  karma jogu.

  Koja je svrha bhakti joge? Sublimiranje emocija.

  Cilj bhakti joge je da preusmeri emocije da

  poslue u svrhu upoznavanja sebe. Emocije se

  emituju ka spolja, prema svetu i one vas povezuju

  sa svetom. Stoga, svrha bhakti joge je sublimacija

  emocija koje su usmerene ka drutvu. U bhakti

  jogi vi kanaliete i preusmerite svoje emocije

  kako bi vam omoguile da otkrijete sebe. To je

  svrha bhakti joge.

  ta je svrha gjana joge? Da saznate da ste

  produetak kosmike kreacije, da upotrebite

  kreativnost, da poboljate lepotu ovog sveta i da

  ga ne unitavate. To je svrha gjana joge.

  Koja je svrha hatha joge? Usklaenost izmeu

  snaga bliznakinja, ide i pingale, suneve i

  meseeve energije. Da li ste to ostvarili radei

  godinama prakse hatha joge? Niste, poto nikada

  niste uzimali u obzir taj aspekt joge. Samo ste

  uzimali u obzir fiziki aspekt

  joge koji vam je bio potreban.

  Koja je svrha raa joge?

  Ovladati umom. Ljudi koji

  vebaju meditaciju 30 godina

  esto ne umeju da kontroliu

  svoje mentalno ponaanje,

  svoju ljutnju, strah,

  nesigurnost ili frustraciju. Koja

  je onda svrha te meditacije

  koju vebate poslednjih

  trideset godina i koja vas

  nigde nije odvela? Vi ste i dalje

  imate isti um, isto se

  ponaate, isto razmiljate, i dalje isto reagujete.

  Gde je kvalitetno poboljanje koje traite u jogi?

  Gde lei greka? Ne u jogi, ve u vaem poimanju

  joge.

  Principi joge

  Joga je orue a osoba koja koristi orue ste vi.

  No je u vaim rukama, a kako koristite no treba

  sami da odluite, ne no da odluuje umesto vas.

  Zato kako vi koristite jogu odluujete sami po

  svom izboru i prema svojim potrebama. Tu ste

  napravili greku zato to niste bili sposobni da

 • Bihar Joga Klub

  razumete pun opseg joge i njen mo na ljudski

  ivot.

  Ostavimo za sada po strani asane, pranajame,

  relaksaciju i meditaciju, i da pogledamo koji sve

  drugi oblici joge mogu da poboljaju kvalitet

  ivota i samog oveka, aspiranta. Da li linost

  moe da se unapredi samo kroz prakse asana,

  pranajama i meditacije? Odgovor je ne.

  Kako moe da se unaprede sposobnosti oveka?

  Za to morate da razumete principe joge, a ne

  prakse. Da biste saznali principe joge prouavajte

  knjige Svami ivanande. U njegovim knjigama je

  on jasno definisao prepreke i ogranienja na putu

  joge. On se ne usmerava na asane, ni pranajame,

  niti relaksaciju, niti meditaciju, ni kriju, ni

  kundalini, ni akre, ve na naela joge.

  Devet osobina koje treba izbegavati

  Svami ivananda kae da biste iskusili svoju

  istou, snagu i kreativnost, postoji devet crta

  linosti na koje treba paziti. Treba ih se dobro

  uvati zato to one spreavaju duhovni rast. Koje

  su to osobine koje treba posmatrati, kontrolisati,

  promeniti i preobraziti?

  Prema Svami ivanandi sledee osobine koje

  ograniavaju rast i evoluciju ovekovog uma i

  svesti su: na prvom mestu je udnja a to je isto

  to i pohlepa. Na drugom mestu je pouda ili

  strast. Na treem je glupost, to je varka ili

  zaluivanje. etvrta je arogancija ili drskost. Peta

  je zbunjenost uma. esta je nestabilnost uma, to

  znai rasipanje uma, lutajui, nestabilan um.

  Sujeta je sledea osobina. Nastranost je ropstvo

  hirovima i iluziji i poslednja je razdraljivost, to

  je ljutnja u svim svojim oblicima. Ovo su osobine

  koje treba izbegavati ili kojih se treba kloniti zbog

  duhovnog rasta.

  Kako se uvati ovih osobina koje su prirodne i

  svakoga dana se javljaju? Vi imate ta iskustva i

  situacije, kako onda da ih izbegnete?

  Razvijajte suprotna oseanja od

  negativnih

  Odgovor lei u tradiciji joge. Odgovor je

  jednostavan: pratipaka bhavana, negovanje

  suprotnih vrlina, razvijanje suprotne misli.

  Pohlepa ili udnja se moe ublaiti ili nestati

  vebanjem dareljivosti. Ako budete vebali

  velikodunost, milostinju, davanje, pohlepa e

  moi da se stavi pod kontrolu, da se modifikuje i

  transformie od sebine potrebe do nesebinog

  sluenja drugima.

 • Bihar Joga Klub

  Slino, strast ili pouda, pohlepa moe da se

  ovlada kroz praksu istoe: odravanje misli, uma

  i ideja istim. Onda vie niste obuzeti svojim

  strastima ili poudama. Kada ste zaslepljeni

  strastima i poudama, istoa uma nestaje i um

  postaje iskvaren. Neist um ini da se ponaate

  na neki neispravan nain. Da bi se savladale

  strasti istota mora da postoji: istoa misli i

  namera, istoa srca i uma. Ako je istoa tu,

  strasti, poude i zanesenosti nemaju vie mesto

  u vaem ivotu.

  Nestabilnost i lutanje uma, moe da se sredi

  praksama koncentracije, dharane. Prakse

  meditacije, dhjane, e zaustaviti lutanje uma.

  Sujeta moe da se stavi pod kontrolu kroz praksu

  poniznosti, ekscentrinost kroz praksu ispravnog

  ponaanja, a razdraljivost kroz praksu strpljenja.

  Negativno naspram pozitivnog

  Razvijanje suprotne od jedne negativne se zove

  pratipaka bhavana. Kada neko pita, Kako se

  nositi sa svojim negativnim umom? Da li mogu

  da vie nemam negativni um? Mogu li da

  uklonim negativnost iz svog uma? Odgovor je da

  ne moete ukloniti negativnost iz uma. Neka

  koliina negativnosti e uvek biti prisutna.

  Meutim, moete da uveate svoju pozitivnost.

  Kada umnoite pozitivnost, negativno e se

  automatski povui. Zamislite starinsku vagu za

  merenje, tarau. Na jedan tas stavite negativne

  tendencije i osobine, a sa druge strane dobre.

  Koja strana e biti tea, negativna ili pozitivna

  strana?

  Negativna je uvek mnogo tea od pozitivne. Niko

  je ne moe porei, negativnost dolazi prirodno a

  pozitivnost treba da se gaji. Niko vas nije uio

  k