eticki vidovi samolecenja 09

Download Eticki Vidovi Samolecenja 09

Post on 26-Jun-2015

801 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. Etiki vidovi preporuke i upotrebe samoleenja Prof. Dr. Janko Kersnik, Katedra za porodinu medicinu Ljulbjana i Maribor

2. Ciljevi prezentacije

 • Propisi u vezi lekova
 • Propisi u vezi biljnih lekova
 • Propisi u vezi lekovitih dodataka jelima
 • Etike dileme

3. Zbog ega se ljudi lee

 • Zadrati dobro zdravje
 • Bolji performans
 • Prevencija bolesti
 • Male bolesti
 • Akutne bolesti
 • Hronine bolesti
 • Ne uine nita
 • Sami se lee
  • Vlastito iskustvo
  • Porodina tradicija
  • Susedski savet
  • Savet alternativca
  • Lekarski savet
 • Sami uzimajo lekove
  • Vidi gore

4. Samoleenje

 • Lekovita hrana
 • Lekovi
  • Lekovi
  • Biljni lekovi
  • Homeopat ski , tradi c ional ni , booster...lekovi
 • Fizike stvari
  • Toplina ,hlad ,voda , TENS
 • Obina hrana
  • Proteini, voe, povre, semenke...
 • Dodaci hrani
  • Vitamin i i minerali

5. Obina prehlada

 • Fizike stvari
 • Obina hrana
 • Dodaci hrani
 • Lekovita hrana
 • Lekovi
 • Topla odea ,bez fizikog napora, leanje u krevetu, sauna, trljanje alkoholom, octom..., obloge...
 • L imun ,toplo pie, alkohol...
 • Vitamin C...
 • aj od lipe, ipka ...
 • Aspirin, paracetamol,kapi za nos ,kombinacijski lekovi , antibioti ci , homeopat skiprodu k t i ...

6. Fizike stvari

 • Zakonodavstvo izkluivo kao deo tehnikog standarda bezbednosti za opremu, koj ej u uotrebi za samoleenje
 • Malo poznato podruje ,malo dokaza ,iroka upotreba ...
 • Puno pogrenih shvaanja, pogrena upotreba ...
 • Upotrebi vlastitu logiku i budi oprezan !

7. Obina hrana

 • Protein i ,voe, povre, semenke ...
 • Pesticid i , mi k rob i ,teki metali ...
 • http:// ec . europa . eu /food/index_en. htm
 • http://www.who. int / foodsafety /en/

8. EU 9. WHO 10. Dodaci jelima...

 • ... znai svaka namirnica, koju se upotrebljava kao supstituciju za obinu hranu ili(a)je koncentiran izvor vitamina ili minerala ili drugih supstancija sa nutritivnom ili fiziolokim ekfektom i(b)se prodaje u odreenim dozama .
 • Stri k t naregulati va Food Safety Authority Potrebno naznaniti prodaju
 • http://www. opsi . gov . uk / si /si2003/20031387. htm
 • Upotrebi vlastitu logiku i budi oprezan !

11. Lekovita hrana

 • Oliv no ulje za uni kamenac, smanjenje holesterola
 • Becel margarin a
 • Ocat od jabuke zaholesterol
 • Mleko od koze protiv raka
 • Beli luk za dug ivot
 • pek protiv tuberkuloze
 • Al k oholza veu snagu
 • Stradanje protiv raka
 • ...

12. Regulati va u vezi lekovite hrane

 • Ista kao za obine namirnice
 • NaznakaAgenc iji za lekove
 • Brojni produkti su preraeni kod kue ili neoznatok izvorapretnja zbog pogrene upotrebe ili dodatka kontaminanta
 • Upotrebi vlastitu logiku i budi oprezan !

13. Lekovi

 • Lekovi za ljude (obini lekovi)
 • Lekovi iz biljka
  • Biljni lekovi
  • Tradi c ional ni lekovi iz bilka
  • Biljni sastojci u lekovima
 • Homeopat ski , tradi c ional ni , booster...lekovi

14. European Medicines Agency (EMEA) http://www.emea.europa.eu/home.htm Regulation (EC) No 726/2004 15. Ljudski lekovi

 • Dobra kontrola bezbednosti
 • Scientific Guidelines for Human Medicinal Products
 • Rigor zni postupciregistra c i je
 • Upotrebi vlastitu logiku i budi oprezan !Proceni sposobnost pojedinca za samoleenje .
 • Ne menjaj svaki stari lek zan ovi neki nepovoljni efkti oiti su tek posle godina upotrebe

16. Biljni lekovi

 • Istaregulati va kao za sintetske lekove
 • A k tiv na komponenta estrahirana je iz bilka
 • Ime leka je definirano sa imanom bilke in dela bilke iz kojeg potie ekstrakcija-Valeriana officinalis L., radix
 • Podaci o efikasnosti i bezbednosti mogu biti uzeti iz literature, ako je lek na tritu due od 10 godina .Publication and consultation of Community monographs

17. European Medicines Agency (EMEA) ofRegulation (EC) No 726/2004 .) ofRegulation (EC) No 726/2004 .) ofRegulation (EC) No 726/2004 .) 18. Zdravila rastlinskega izvora - kakovost Poljoprivreda Pesticid i ... Suenje, skalditenje ... Ekstrakt Ad itivi Poljoprivredna produkcija Kontrola Krajneg produkta Produ kcija Kontrola unoenjasubstance Testiranja u vreme proizvodnje Adekvatni procesi Opa sugalsnostsa propisima proizvodnje Dozaa aktivne supstancije Kvalitet biljnih lekova r - - c ,,Semen ka Geogra fski izvor Dr oga Pa kovanje Stabilna forma Validacija 19. Pogrena shavaanja u vezi lekova na bazi bilka

 • Bilni lekovi nisu pravi lekovi .Nije tano .
 • Ako ne pomognu, ne mogu ni tetiti . To su potentni lekovi .
 • Bilni lekovi se smatraju kao dopuna hrani ,pomo u samoleenju ,itd .Imaju svoju ulogu u vidu indikacione listeisto kao sintetizirani lekovi .

20. Tradi c ional ni biljni lekovi

 • Registracija je laka
 • Nedovoljne informacije o bezbednosti , intera kcijama ...
 • Razina dokaza u viduWHOzatradi c ional ne biljne lekove je niazato su i indikacije manje striktne u glavnom za samoleenje
 • Upotrebi vlastitu logiku i budi oprezan !

21. A C X B Ozbilne indikacije Blae indikacije Tradi c ional nau potreba Zavajajua upotreba/zloupotreba 22. Razina dokaza: indi k a cije

 • dren ( white thorn ) :
  • Ekstrakt od drena :Srana dekompenzacijaII NYHA -Arazina dokaza
  • aj od drena :podpomae srce-Crazina dokaza na bazi dugogodinjeg iskustva u upotrebi=tradicionalni biljni lek

23. Biljni sastojci s

 • Kozmetika
 • Lekovi ( kreme )
 • Hrana
 • Pia
 • NaznakaAgenc iji za lekove
 • Upotrebi vlastitu logiku i budi oprezan !

24. Ri zikovi upotrebebiljnih lekova

 • Nepoeljeni stranski efekti
  • Zavide od odte, idiosikratiki, teratogeni
 • Intera kcije
  • entjanevka ( St Johns worth ) , ginko,beli luk , ginseng,kamilica ...
 • Lo kvalitet
  • Pogrena biljka
  • Napoeljni dodaci (Pb, As, aflatoksini)
  • Dodatki sintetskih droga( Kineski lekovi )

25. Na c ional na banka podataka C-OTC lekovi 26. Homeopat ski lekovi

 • From medical science different concepts
 • The effect of drugs is not related to the dosage
 • Little scientific evidence
 • Production of drugs outside EMEA
 • Unknown effectiveness and safety
 • Upotrebi vlastitu logiku i budi oprezan !

27. Tradi c ional ni lekovi

 • Ne meati sa homepoatskimi
 • Upotreba drugijih koncpata( i.e. Kineski tradicionalni lekovi )
 • Malo znanstvenih dokaza
 • Produkcija vanEMEA regulati ve
 • Pogrean oseaj bezbednosti kot biljnih lekova ili / i prirodnog izvora lekova
 • Nepoznat efekat i bezbednost
 • Upotrebi vlastitu logiku i budi oprezan !

28. 29. Ulog doktora

 • Nastava je permanentni zahtjev svake konzultacije .
 • Odgovorni smo za voenje naih boesnika u uzimanju lekova na recepat i onih u samomedikaciji .
 • Sa razumnim savtovanjem za upotrebo samomedikacije i upotrebeOTClekova moemo smanjiti broj poseta i omoguiti bezbedno leenje .
 • Zbog moguih interakcija trebamo uzeti istorju uzimanja svih lekova .
 • F arm k ovigilanc a je obavezna za sve lekove .

30. Eti kedilem e

 • Sluiti vie nego jednome gospodaru doktori moramo da uvaavamo medicisnku anuku
 • Savetovanje nepotvrenih lekova
 • Reklamiranje ili prodavanje lekova
 • Izbegavanje komunikaciji o samoleenju
 • Prihvaa opu upotrebo alterantivnih i neefikasnih lekova, samo, da ostajein.

31. Zakljuci

 • Doktor treba uziti detaljnu istoriju uzimanja lekova i samoleenja .
 • Obini lekovi i bilni lekovi prolaze striktnu kontrolu in bezbedni s

Recommended

View more >