vidovi kompjuteri

Download Vidovi kompjuteri

Post on 28-Apr-2015

340 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cas za sesto oddelenie (tema1) devetogodisno obrzovanie

TRANSCRIPT

3

Informatikae nauka koja se zanimava so:pronao|awe / sobirawe prenos primawe obrabotka upotreba na podatoci i informacii so pomo{ na smeta~ka ma{ina.Kako nauka nastanala vo pedesetite godini od 20 vek.

Kompjuter e ma{ina koja mo`e spored zadadeni upatstva (programi) da: 1. prifati i zapamti podatoci, 2. so niv da izvr{i niza operacii 3. rezultatite od tie presmetki da gi prika`e ili so~uva (zapamti) za ponatamo{na upotreba.

[to e toa kompjuter ???

: 1. 2. 3.

. .

: , , , , . .

() . , , , , , , , ....

, ? , . : . : , , , .

: . - . - . - . - . - . - . - .

.